Sunteți pe pagina 1din 78

HOTRRE nr. 1.

218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munca pentru asigurarea proteciei lucrtorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenilor chimici EMITENT: GUVERNUL PUB I!"T #N: !N"#!RUL !$"%"&L nr' ()* din +, octombrie -../ 0n temeiul art' +.( din %onstituia Rom1niei2 republicat2 i al art' *+ alin' 3+4 lit' b4 din Legea securitii i sntii n munca nr' ,+56-../2 Guvernul Rom1niei adopta prezenta hotr1re' %&7' " 8ispoziii generale 9E%:"UNE& + !biectul de reglementare i domeniul de aplicare &R#' + 7rezenta hotr1re stabilete cerinele minime pentru protecia lucrtorilor impotriva riscurilor pentru securitatea i sntatea lor2 care provin sau pot proveni din e;ectele agenilor chimici prezeni la locul de munca ori ca rezultat al oricrei activiti pro;esionale care implica ageni chimici' &R#' Legea securitii i sntii n munca nr' ,+56-../ se aplica n totalitate ntregului domeniu prevzut la art' +' &R#' , 0n cazul prezentei substanelor cancerigene i mutagene la locul de munca2 prevederile prezentei hotr1ri se aplica cu respectarea prevederilor <otr1rii Guvernului nr' +'.5,6-../ privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de e=punerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca' &R#' ) 3+4 %erinele minime de securitate i sntate n munca prevzute de prezenta hotr1re se aplica n cazul n care agenii chimici periculosi sunt prezeni sau pot ;i prezeni la locul de munca2 cu respectarea prevederilor privind msurile de protecie impotriva radiatiilor ionizante aplicabile agenilor chimici2 con;orm legislaiei naionale elaborate de %omisia Nationala pentru %ontrolul &ctivitilor Nucleare2 n temeiul Legii nr' +++6+55/ privind des;urarea n siguranta2 reglementarea2 autorizarea i controlul activitilor nucleare2 republicat2 i armonizate cu directivele adoptate n con;ormitate cu #ratatul de instituire a %omunitii Europene a Energiei &tomice' 3-4 La transportul agenilor chimici periculosi2 prevederile prezentei hotr1ri se aplica cu respectarea dispoziiilor mai ;avorabile proteciei sntii i securitii lucrtorilor n munca din legislaia nationala armonizata cu>

a4 8irectiva 5/6)56%E privind apropierea legislatiilor statelor membre re;eritoare la transportul ;eroviar de mr;uri periculoase2 publicat n ?urnalul !;icial al %omunitilor Europene L nr' -,*6+55/@ din !rdonanta Guvernului nr' )56+555 privind transportul mr;urilor periculoase pe calea ;erat2 aprobat cu modi;icri prin Legea nr' A((6-..+@ <otr1rea Guvernului nr' ,-,6-... privind stabilirea componentei2 atribuiilor i regulamentului de organizare i ;uncionare ale %omitetului interministerial pentru transportul mr;urilor periculoase pe calea ;erat@ !rdinul ministrului lucrrilor publice2 transporturilor i locuinei nr' (5+6-.., pentru stabilirea unor reguli privind transportul mr;urilor periculoase pe calea ;erat@ !rdinul ministrului transporturilor2 construciilor i turismului nr' -'--)6-..) pentru stabilirea unor reguli privind transportul mr;urilor periculoase pe calea ;erat@ !rdonanta Guvernului nr' A6-..* pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe cile ;erate din Rom1nia2 aprobat cu modi;icri i completri prin Legea nr' ++.6-../@ i !rdinul ministrului transporturilor2 construciilor i turismului nr' /))6-..* pentru stabilirea unor reguli privind transportul mr;urilor periculoase pe calea ;erat@ b4 8irectiva -..-6*5 privind crearea unui sistem comunitar de urmrire i de in;ormarea tra;icului navelor i de abrogare a 8irectivei %onsiliului 5,6A*6%EE2 publicat n ?urnalul !;icial al %omunitilor Europene L nr' -.(6-..-@ din !rdinul ministrului transporturilor2 construciilor i turismului nr' ,(56-../ pentru aprobarea sistemului de inspecii obligatorii la navele de tip ;eribot RoBRo2 precum i la navele de pasageri de mare viteza care opereaz n serviciu regulat@ c4 8irectiva 5)6**6%E privind apropierea legislatiilor statelor membre re;eritoare la transportul rutier al mr;urilor periculoase2 publicat n ?urnalul !;icial al %omunitilor Europene L nr' ,+56+55)@ din !rdonanta de urgenta a Guvernului nr' +.56-..* privind transporturile rutiere2 aprobat cu modi;icri i completri prin Legea nr' +.-6-../@ !rdonanta Guvernului nr' )(6+555 privind transportul rutier al mr;urilor periculoase2 aprobat cu modi;icri prin Legea nr' +--6-..- i prin <otr1rea Guvernului nr' +',A)6-... pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata n tra;icul intern a prevederilor &cordului european re;eritor la transportul rutier internaional al mr;urilor periculoase 3&'8'R'42 ncheiat la Geneva la ,. septembrie +5*A2 la care Rom1nia a aderat prin Legea nr' ,+6+55)2 cu modi;icrile i completrile ulterioare@ d4 codul " 8G B codul maritim internaional al mr;urilor periculoase n vigoare2 %odul "C% B lista internationala a !rganizaiei aritime "nternaionale2 denumita n continuare ! "2 cu reglementrile re;eritoare la construcia i echipamentul navelor care transporta produse chimice periculoase n vrac i %odul "G% B lista internationala a ! "2 cu reglementrile re;eritoare la construcia i echipamentul navelor care transporta gaze liche;iate n vrac@

e4 &cordul european privind transportul internaional al mr;urilor periculoase pe cile navigabile interioare i Regulamentul privind transportul intern al substanelor periculoase pe Rin2 ast;el cum sunt incluse n dreptul comunitar@ ;4 instruciunile tehnice pentru transportul mr;urilor periculoase n condiii de siguranta2 emise de !rganizaia "nternationala a &viaiei %ivile' 9E%:"UNE& a -Ba 8e;iniii &R#' * 0n nelesul prezentei hotr1ri2 termenii i e=presiile de mai Dos au urmtoarele semni;icatii> +' agent chimic B orice element sau compus chimic2 singur ori n amestec2 n stare naturala sau ;abricat2 utilizat ori eliberat2 inclusiv sub ;orma de deeuri2 prin orice activitate pro;esional2 ;ie ca este produs intentionat sau nu2 ;ie ca este introdus pe piata ori nu@ -' agent chimic periculos> a4 orice agent chimic care ntrunete criteriile de clasi;icare ca substanta periculoasa n con;ormitate cu ane=a nr' + la Normele metodologice de aplicare a !rdonanei de urgenta a Guvernului nr' -..6-... privind clasi;icarea2 etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase2 aprobate prin <otr1rea Guvernului nr' )5.6-..-2 cu modi;icrile i completrile ulterioare2 ;ie ca acea substanta este clasi;icata n temeiul hotr1rii menionate sau nu2 cu e=cepia substanelor care ntrunesc numai criteriile de clasi;icare ca substane periculoase pentru mediu@ b4 orice agent chimic care ntrunete criteriile de clasi;icare ca preparat periculos n sensul Normelor metodologice privind clasi;icarea2 etichetarea i ambalarea preparatelor chimice periculoase2 aprobate prin <otr1rea Guvernului nr' 5-6-..,2 ;ie ca acel preparat este clasi;icat n temeiul hotr1rii menionate sau nu2 cu e=cepia acelor preparate care ntrunesc numai criteriile de clasi;icare ca preparate periculoase pentru mediu@ c4 orice agent chimic care2 dei nu ntrunete criteriile de clasi;icare ca ;iind periculos n con;ormitate cu prevederile menionate la lit' a4 i b42 poate prezenta un risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor datorit proprietilor sale ;izicoBchimice2 chimice sau to=icologice i a modului n care este utilizat sau este prezent la locul de munca2 inclusiv orice agent chimic cruia i sBa atribuit o valoare limita de e=punere pro;esional potrivit prevederilor art' /B+.@ ,' activitate care implica ageni chimici B orice proces de munca n care sunt utilizai sau se intenioneaz sa se utilizeze ageni chimici2 n orice proces2 inclusiv producerea2 manipularea2 depozitarea2 transportul ori eliminarea i tratarea2 sau orice asemenea proces de munca din care rezulta ageni chimici@

)' valoare limita de e=punere pro;esional B dac nu se speci;ica alt;el2 limita mediei ponderate n ;uncie de timp a concentratiei unui agent chimic n aerul zonei n care respira un lucrator2 pentru o perioada de re;erinta speci;icat2 pentru ( ore sau pentru un termen scurt de ma=imum +* minute@ *' valoare limita biologica B limita concentratiei2 n mediul sau biologic de re;erinta2 a unui agent chimic relevant2 a metabolitului sau ori a unui indicator al e;ectului@ /' supraveghere a sntii B evaluarea medical a unui lucrator pentru a se determina starea sntii acelui individ2 n relatie cu e=punerea la ageni chimici speci;ici n munca@ A' pericol B proprietatea intrinseca2 cu potenial de a duna2 a unui agent chimic@ (' risc B probabilitatea ca potenialul de a duna sa produc e;ecte n condiiile utilizrii i6sau e=punerii' &R#' / inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei in;ormeaz organizaiile lucrtorilor i ale angaDatorilor cu privire la valorile limita de re;erinta privind e=punerea pro;esional2 care sunt stabilite la nivelul %omisiei Europene' 9E%:"UNE& a ,Ba Valori limita de e=punere pro;esional i valori limita biologice &R#' A 3+4 7entru orice agent chimic pentru care este stabilit la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de re;erinta privind e=punerea pro;esional2 se stabilete o valoare limita obligatorie nationala de e=punere pro;esional2 in1nd cont de valoarea limita e=istenta la nivel comunitar' 3-4 7entru orice agent chimic pentru care este stabilit la nivel comunitar o valoare limita obligatorie de e=punere pro;esional2 se stabilete o valoare limita obligatorie nationala de e=punere pro;esional corespondenta2 in1nd cont2 n acest sens2 de valoarea limita comunitara2 ;r a o depi' 3,4 Valorile limita obligatorii naionale de e=punere pro;esional ale agenilor chimici2 prevzute la alin' 3+4 i 3-42 re;lecta ;actorii de utilitate pentru a asigura sntatea lucrtorilor la locul de munca i sunt prevzute n ane=a nr' +' &ceste valori limita se stabilesc potrivit art' )) i2 mpreun cu datele tiini;ice i tehnice relevante2 sunt comunicate inisterului uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei' &R#' ( 3+4 7entru orice agent chimic pentru care se stabilete o valoare limita biologica obligatorie la nivel comunitar2 se stabilete o valoare limita biologica obligatorie nationala2 bazat pe valoarea limita a Uniunii Europene2 ;r sa o depeasc' 3-4 Valorile limita biologice obligatorii naionale2 prevzute la alin' 3+42 se stabilesc pe baza unei evaluri tiini;ice i a tehnicilor de msurare disponibile2 re;lecta

;actorii de utilitate pentru a asigura sntatea lucrtorilor la locul de munca i sunt prevzute n ane=a nr' -' &ceste valori limita se stabilesc potrivit art' )) i2 mpreun cu datele tiini;ice i tehnice relevante2 sunt comunicate inisterului uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei' &R#' 5 0n cazul n care sunt revizuite sau introduse2 dup caz2 valorile limita naionale pentru un agent chimic prevzute la art' A i (2 inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei in;ormeaz %omisia European i statele membre despre acest lucru i despre datele tiini;ice i tehnice relevante' &R#' +. etode standardizate de msurare i evaluare a concentratiilor din aer la locul de munca n legatura cu valorile limita de e=punere pro;esional se stabilesc n con;ormitate cu recomandrile practice elaborate de %omisia European' %&7' "" !bligaiile angaDatorilor 9E%:"UNE& + 8eterminarea i evaluarea riscului implicat de agenii chimici periculosi &R#' ++ 3+4 0n ndeplinirea obligaiei sale de a asigura sntatea i securitatea lucrtorilor n cadrul oricrei activiti care implica ageni chimici periculosi2 angaDatorul ia msurile preventive necesare2 prevzute la art' A alin' 3+4B3,4 din Legea nr' ,+56-../2 i include msurile prevzute n prezenta hotr1re' 3-4 &ngaDatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea i sntatea lucrtorilor n procesul de munca2 indus de un agent chimic periculos2 este eliminat sau redus la minimum' Este obligatorie respectarea valorilor limita de e=punere pro;esional la ageni chimici n mediul de munca2 prevzute n ane=a nr' +2 i valorile limita biologice tolerabile de lucrtori2 prevzute n ane=a nr' -2 cu meninerea concentratiilor agenilor chimici la cel mai sczut nivel posibil' 3,4 Valorile limita prevzute la alin' 3+4 reprezint valori ma=ime admise' &R#' +3+4 &ngaDatorul2 n ndeplinirea obligaiilor stabilite n art' A alin' 3)4 i n art' +- alin' 3+4 din Legea nr' ,+56-../2 trebuie sa determine e=istenta oricrui agent chimic periculos la locul de munca' 3-4 0n cazul n care se constata prezenta agenilor economici periculosi la locul de munca2 angaDatorul trebuie sa evalueze orice risc re;eritor la securitatea i sntatea lucrtorilor2 care decurge din prezenta acestor ageni chimici2 lu1nd n considerare> a4 proprietile lor periculoase@

b4 in;ormaiile puse la dispoziie de ;urnizor re;eritoare la securitatea i sntatea lucrtorilor2 cum ar ;i ;iele tehnice de securitate2 n con;ormitate cu prevederile <otr1rii Guvernului nr' )5.6-..-2 cu modi;icrile i completrile ulterioare@ c4 nivelul2 tipul i durata e=punerii@ d4 condiiile n care se des;oar lucrul n prezenta unor ast;el de ageni2 inclusiv cantitile acestora@ e4 valorile limita de e=punere pro;esional sau valorile limita biologice naionale@ ;4 e;ectul msurilor preventive luate sau care urmeaz sa ;ie luate@ g4 concluziile care rezulta n urma supravegherii strii de sntate deDa e;ectuate2 atunci c1nd sunt disponibile' 3,4 &ngaDatorul trebuie sa obin in;ormaii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la ;urnizorul agenilor chimici periculosi sau din alte surse disponibile' 8ac este cazul2 aceste in;ormaii trebuie sa conin evaluarea speci;ica privind riscul pentru utilizatori2 stabilit pe baza prevederilor legislaiei naionale aplicabile2 armonizata cu legislaia comunitara cu privire la agenii chimici' &R#' +, &ngaDatorul trebuie sa se a;le n posesia unei evaluri a riscului2 n con;ormitate cu art' +- din Legea nr' ,+56-../2 i sa identi;ice ce msuri trebuie luate potrivit art' +-B-)' &R#' +) 3+4 Evaluarea riscului trebuie nsoit de documente prezentate ntrBo ;orma adecvat2 n con;ormitate cu legislaia i practica nationala2 i poate include o Dusti;icare a angaDatorului re;eritoare la ;aptul ca natura i amploarea riscurilor datorate agenilor chimici nu necesita o alta evaluare detaliat a riscului' 3-4 Evaluarea riscului se actualizeaz2 n special2 dac sBau produs schimbri semni;icative din cauza crora evaluarea ar ;i depit sau atunci c1nd rezultatele supravegherii strii de sntate ;ac necesar acest lucru' 3,4 0n evaluarea riscului trebuie incluse i anumite activiti n cadrul ntreprinderii sau al unitii2 cum ar ;i ntreinerea2 n timpul crora este previzibila apariia unui risc de e=punere semni;icativ sau care2 din alte cauze2 pot avea e;ecte vtmtoare pentru securitate i sntate2 chiar dup ce au ;ost luate toate msurile tehnice' 3)4 0n cazul activitilor care implica e=punerea la mai muli ageni chimici periculosi2 riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toi aceti ageni chimici n combinatie' &R#' +* 0n cazul unei activiti noi care implica ageni chimici periculosi2 procesul de munca trebuie sa nceap numai dup ce a ;ost realizat o evaluare a riscului acelei activiti i dup luarea msurilor de prevenire identi;icate ca necesare' &R#' +/

Ghidurile practice care detaliaz prevederile re;eritoare la evaluarea riscurilor i la aplicarea msurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor ;i elaborate n con;ormitate cu recomandrile practice ale %omisiei Europene' 9E%:"UNE& a -Ba 7rincipii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenii chimici periculosi i pentru aplicarea prezentei hotr1ri potrivit evalurii de risc &R#' +A &ngaDatorul este obligat sa ia msuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea i sntatea lucrtorilor n procesele de munca n care sunt implicai ageni chimici periculosi2 n special prin> a4 proiectarea i organizarea sistemelor de lucru la locul de munca@ b4 dotarea cu echipament corespunztor pentru lucrul cu agenii chimici2 elaborarea i implementarea procedurilor de ntreinere2 care sa asigure securitatea i sntatea lucrtorilor n procesul de munca@ c4 reducerea la minimum a numrului de lucrtori e=pusi sau care pot ;i e=pusi@ d4 reducerea la minimum a duratei i intensitatii de e=punere@ e4 msuri corespunztoare de igiena@ ;4 reducerea cantitii de ageni chimici prezeni la locul de munca la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva@ g4 proceduri adecvate de lucru care includ n special reglementri tehnice privind manipularea2 depozitarea i transportul n condiii de siguranta la locul de munca ale agenilor chimici periculosi i ale deeurilor care conin asemenea ageni chimici' &R#' +( 3+4 8ac rezultatele evalurii riscurilor prevzute la art' +- indica prezenta unui risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 se aplica msurile speci;ice de protecie2 prevenire i supraveghere prevzute la art' +5B-5 i la art' ,(B )- din prezenta hotr1re' 3-4 8ac rezultatele evalurii riscurilor2 con;orm art' +-2 arata ca datorit cantitii de agent chimic periculos prezent la locul de munca e=ista doar un risc redus pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 iar msurile luate n con;ormitate cu art' ++ alin' 3+42 art' +A i art' -. alin' 3)4 sunt su;iciente pentru a diminua acel risc2 atunci prevederile art' +5B-5 i ,(B )- nu se aplica' 9E%:"UNE& a ,Ba suri speci;ice de protecie i prevenire &R#' +5

&ngaDatorul va asigura ca riscul pentru securitatea i sntatea lucrtorilor cauzat de prezenta la locul de munca a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum' &R#' -. 3+4 0n aplicarea art' 5 se recurge de pre;erinta la substituire2 prin care angaDatorul evita utilizarea unui agent chimic periculos2 inlocuinduBl cu un agent sau proces chimic care2 n condiiile utilizrii2 nu este periculos sau este mai puin periculos pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 dup caz' 3-4 &tunci c1nd tipul activitii nu permite eliminarea riscului prin substituire2 in1nd cont de activitatea i evaluarea riscului prevzute la art' +-B+/2 angaDatorul asigura reducerea la minimum a riscului prin aplicarea msurilor de protecie i prevenire' 3,4 0n ordinea prioritatii2 msurile prevzute la alin' 3-4 includ> a4 proiectarea unor procese de munca i control tehnic adecvate i utilizarea echipamentelor i materialelor potrivite2 ast;el nc1t sa se evite sau sa se reduc la minimum emiterea de ageni chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru siguranta i sntatea lucrtorilor la locul de munca@ b4 aplicarea unor msuri de protecie colectiv la sursa riscului2 cum ar ;i ventilatia adecvat i msurile potrivite de organizare@ c4 aplicarea unor msuri de protecie individual2 inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecie2 dac e=punerea nu poate ;i prevenita prin alte miDloace' 3)4 Ghidurile practice pentru aplicarea msurilor de protecie i prevenire n vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art' ),' &R#' -+ surile prevzute la art' -. sunt completate cu cele de supraveghere a strii de sntate2 con;orm art' ,(B)-2 dac natura riscului o cere' &R#' -8ac nu demonstreaza clar prin alte miDloace de evaluare ca2 n con;ormitate cu art' -.2 au ;ost luate msuri adecvate de prevenire i protecie2 angaDatorul e;ectueaz masurarile necesare ale agenilor chimici care pot prezenta un risc pentru sntatea lucrtorului la locul de munca2 n mod regulat i ori de c1te ori se produce vreo schimbare a condiiilor care pot a;ecta e=punerea lucrtorilor la ageni chimici2 n special cu privire la valorile limita de e=punere pro;esional' &R#' -, 3+4 0n ndeplinirea obligaiilor prevzute la art' +-B+/ sau care decurg2 pe cale de consecinta2 din acestea2 angaDatorul tine seama de rezultatele procedurilor prevzute la art' --' 3-4 0n situaia n care o valoare limita de e=punere pro;esional stabilit e;ectiv la nivel naional a ;ost depit2 angaDatorul ia msuri imediat2 in1nd cont de natura acelei

limite2 pentru a remedia situaia prin aplicarea msurilor preventive i de protecie' &R#' -) 3+4 7e baza evalurii globale i a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevzute la art' ++ alin' 3+42 art' +-B+( i la art' -. alin' 3)4 angaDatorul ia msuri tehnice i6sau organizatorice potrivite cu natura operaiunii2 inclusiv depozitarea2 manipularea i separarea agenilor chimici incompatibili2 asigur1nd protecia lucrtorilor impotriva riscurilor care decurg din proprietile ;izicoBchimice ale agenilor chimici' 3-4 "n;ormaiile prevzute la alin' 3+4 sunt luate2 n ordinea prioritatii2 n special2 pentru> a4 a preveni prezenta la locul de munca a concentratiilor periculoase ale substanelor in;lamabile sau a cantitilor periculoase de substane chimice instabile2 n cazul n care natura muncii permite acest lucru@ b4 a evita prezenta surselor de aprindere care pot da natere unor incendii i e=plozii sau a condiiilor ne;avorabile care pot determina ca substantele chimice instabile ori amestecurile de substane sa genereze e;ecte ;izice duntoare@ i c4 a diminua e;ectele negative pentru sntatea i securitatea lucrtorilor n caz de incendiu sau e=plozie2 din cauza aprinderii substanelor in;lamabile2 ori e;ectele ;izice duntoare care decurg din prezenta substanelor chimice instabile sau a amestecurilor de substane' 3,4 Echipamentul de lucru i sistemele protectoare asigurate de angaDator pentru protecia lucrtorilor trebuie sa ;ie con;orme cu prevederile legislaiei aplicabile cu privire la proiectare2 producie i livrare2 av1nduBse n vedere asigurarea sntii i securitii' 3)4 surile tehnice i6sau organizatorice luate de angaDator trebuie sa ia n considerare i sa ;ie con;orme cu clasi;icarea grupelor de echipamente n categorii prevzut n ane=a nr' " la <otr1rea Guvernului nr' A*-6-..) privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmos;ere potenial e=plozive2 cu modi;icrile ulterioare' 3*4 &ngaDatorul ia msuri pentru a asigura un control adecvat al instalaiilor2 echipamentelor i mainilor sau pentru a pune la dispoziie echipamentul de eliminare a e=ploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o e=plozie' 9E%:"UNE& a )Ba suri aplicabile n cazul producerii de accidente2 incidente sau urgente &R#' -* 0n vederea proteDrii securitii i sntii lucrtorilor impotriva accidentelor2 incidentelor i urgentelor legate de prezenta unor ageni chimici periculosi la locul de munca2 cu respectarea obligaiilor prevzute la art' +. i ++ din Legea nr'

,+56-../2 angaDatorul stabilete msuri sau planuri de aciune care pot ;i aplicate atunci c1nd se produce un asemenea eveniment2 ast;el nc1t sa ;ie luate msurile adecvate' &ceste msuri sau planuri de aciune trebuie sa includ orice e=ercitii de protecie adecvate2 care vor ;i e;ectuate la intervale regulate2 precum i asigurarea miDloacelor adecvate de prim aDutor' &R#' -/ 3+4 0n cazul n care are loc unul dintre evenimentele prevzute la art' -*2 angaDatorul ia imediat msuri pentru a reduce e;ectele evenimentului i a in;orma lucrtorii interesai' 3-4 7entru a readuce situaia la normal2 angaDatorul trebuie> a4 sa aplice msurile necesare pentru remedierea situaiei cat mai rapid posibil@ b4 sa permit sa lucreze n zona a;ectat numai lucrtorilor care sunt indispensabili pentru e;ectuarea reparaiilor i a altor operaiuni necesare' &R#' -A 3+4 Lucrtorilor crora li se permite sa lucreze n zona a;ectat li se asigura mbrcminte de protecie potrivita2 echipament individual de protecie2 echipament special de securitate i instalaiile pe care trebuie sa le utilizeze2 at1t timp cat situaia se menine' 3-4 9ituaia prevzut la art' -* nu trebuie sa devin permanenta' 3,4 7ersoanelor neproteDate nu li se permite sa rm1n n zona a;ectat' &R#' -( %u respectarea prevederilor art' +. i ++ din Legea nr' ,+56-../2 angaDatorul ia msurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare i alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala e=istenta unui risc crescut pentru securitate i sntate2 pentru a permite o reactie adecvat i pentru a ntreprinde imediat aciuni de remediere2 precum i operaiuni de asistenta2 evacuare i salvare2 dac este nevoie' &R#' -5 3+4 &ngaDatorul asigura disponibilitatea in;ormaiilor cu privire la msurile aplicabile n caz de urgenta2 care implica ageni chimici periculosi' 3-4 9erviciile interne i e=terne competente n caz de accident i urgenta au acces la in;ormaiile prevzute la alin' 3+4' 3,4 "n;ormaiile prevzute la alin' 3+4 includ> a4 noti;icarea prealabil a pericolelor legate de activitatea pro;esional@ b4 msurile de identi;icare a pericolelor@ c4 msurile de precautie i procedurile pertinente2 ast;el nc1t serviciile de urgenta sa isi poat pregati propriile proceduri de intervenie i msuri de precautie@ i d4 toate in;ormaiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot aparea atunci c1nd se produce un accident ori o situaie de urgenta@

e4 in;ormaii despre msurile de aplicare a acestui articol' 9E%:"UNE& a *Ba "n;ormarea i instruirea lucrtorilor &R#' ,. 3+4 %u respectarea prevederilor art' +(2 -- i -, din Legea nr' ,+56-../2 angaDatorul se asigura ca lucrtorilor sau reprezentanilor acestora li se ;urnizeaz> a4 datele obinute n baza prevederilor art' +-B+/ i in;ormaii suplimentare ori de c1te ori schimbri maDore la locul de munca determina o modi;icare a acestor date@ b4 in;ormaii despre agenii chimici periculosi prezeni la locul de munca2 cum ar ;i denumirea acestor ageni2 riscurile pentru securitate i sntate2 valorile limita de e=punere pro;esional2 i prevederi legale@ c4 instruire i in;ormare privind precautiile necesare i aciunile ce trebuie ntreprinse pentru a se proteDa pe ei nii i pe ali lucrtori la locul de munca@ d4 acces la orice ;ia tehnica de securitate2 asigurat de ctre ;urnizor n con;ormitate cu cap' V""" din Normele metodologice privind clasi;icarea2 etichetarea i ambalarea preparatelor chimice periculoase2 aprobate prin <otr1rea Guvernului nr' 5-6-..,' 3-4 &ngaDatorul se asigura ca in;ormaia transmis lucrtorilor sau reprezentanilor acestora este> a4 ;urnizat ntrBun mod potrivit cu rezultatul evalurii de risc prevzute la art' +-B+/' &cesta poate merge de la comunicare orala pana la instruirea i pregtirea individual susinute cu in;ormaii scrise2 n ;uncie de natura i gradul de risc indicate de evaluarea cerut de dispoziiile alin' 3+4@ b4 actualizat ast;el nc1t sa in cont de modi;icarea condiiilor' &R#' ,+ 0n cazul n care containerele i conductele pentru ageni chimici periculosi ;olosii la locul de munca nu sunt marcate n con;ormitate cu legislaia nationala privind etichetarea substanelor i preparatelor chimice periculoase i semnalizarea de securitate la locul de munca lipsete sau este necorespunztoare2 angaDatorul2 cu respectarea derogarilor prevzute n legislaia menionat2 ia msuri ast;el nc1t coninutul containerelor i conductelor2 precum i natura acestui coninut sa poat ;i identi;icate clar' &R#' ,&ngaDatorii pot obine2 la cerere2 de la productor2 ;urnizor sau de la oricare alta persoana care deine legal2 toate in;ormaiile despre agenii chimici periculosi2 necesare pentru aplicarea art' +-2 n msura n care !rdonanta de urgenta a Guvernului nr' -..6-... privind clasi;icarea2 etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase2 aprobat cu modi;icri i completri prin Legea nr' )*+6-..+2 cu modi;icrile i completrile ulterioare2 i Legea nr' ,/.6-..,

privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase2 cu modi;icrile i completrile ulterioare2 nu prevd obligaia de a asigura in;ormaii' &R#' ,, %onsultarea i participarea lucrtorilor i6sau a reprezentanilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotr1re au loc potrivit art' +(B-. din Legea nr' ,+56-../' %&7' """ "nterdicii' 9upravegherea strii de sntate 9E%:"UNE& " "nterdicii &R#' ,) Este interzis producerea2 ;abricarea sau utilizarea la locul de munca a agenilor chimici prevzui n ane=a nr' ,2 n condiiile prevzute n aceasta ane=a pentru a preveni e=punerea lucrtorilor la riscurile pentru sntate pe care le pot prezenta anumiti ageni chimici i6sau anumite activiti care implica ageni chimici' &R#' ,* 3+4 9e pot permite e=ceptari de la cerinele art' ,) n urmtoarele situaii> a4 pentru scopul e=clusiv al cercetrii tiini;ice i testarii2 inclusiv al analizarii@ b4 pentru activitile menite sa elimine agenii chimici care sunt prezeni sub ;orma de produse secundare sau deeuri@ c4 pentru producerea agenilor chimici prevzui la art' ,) pentru a ;i ;olosii ca produse intermediare i pentru utilizarea lor n acest mod' 3-4 E=punerea lucrtorilor la agenii chimici prevzui n art' ,) trebuie sa ;ie prevenita2 n special prin msuri care prevd ca producerea i cea mai rapida utilizare a acestor ageni chimici ca produse intermediare trebuie sa aib loc ntrBun sistem nchis unic2 din care agenii chimici respectivi pot ;i scoi numai n msura n care acest lucru este necesar pentru monitorizarea procesului sau ntreinerea sistemului' &R#' ,/ %1nd se permit derogri n temeiul art' ,)2 inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei cere angaDatorului sa prezinte urmtoarele date> a4 motivul pentru care se solicita derogarea@ b4 cantitatea de agent chimic ce va ;i ;olosit anual@ c4 activitile i6sau reactiile sau procesele implicate@ d4 numrul lucrtorilor care pot ;i implicai@ e4 msurile de persecutie prevzute pentru a se proteDa securitatea i sntatea lucrtorilor implicai@ ;4 msurile tehnice i organizatorice luate pentru a preveni e=punerea lucrtorilor' &R#' ,A

inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei mpreun cu inisterul 9ntii 7ublice pot ;i initiatori ai hotr1rii care urmeaz sa modi;ice lista interdictiilor prevzute la art' ,)2 pentru a include i ali ageni chimici sau alte activiti2 pe baza modi;icrilor aduse listei de interdicii sabilite de %onsiliul Uniunii Europene' 9E%:"UNE& a -Ba 9upravegherea strii de sntate &R#' ,( 3+4 %u respectarea prevederilor art' -/ i -A din Legea nr' ,+56-../2 inisterul 9ntii 7ublice introduce msurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a strii de sntate a lucrrilor pentru care rezultatele evalurii2 prevzute la art' +-B+/2 indica un risc pentru sntate' &ceste msuri2 inclusiv cerinele speci;icate pentru dosarele de sntate i e=puneri2 precum i disponibilitatea acestora2 sunt introduse n con;ormitate cu prevederile legislaiei i practicii naionale' 3-4 9upravegherea strii de sntate2 de ale carei rezultate se va tine seama la aplicarea msurilor de prevenire la respectivul loc de munca2 se e;ectueaz acolo unde se ndeplinesc simultan urmtoarele condiii> a4 e=punerea lucrtorului la agentul chimic periculos este de asa natura nc1t se poate stabili o legatura ntre o boala identi;icabila sau un e;ect negativ al e=punerii asupra sntii@ b4 e=ista posibilitatea ca boala sau e;ectul sa apara n condiiile speci;ice de la locul de munca al lucrtorului@ c4 tehnica de investigare prezint un risc sczut pentru lucrtori' 3,4 9uplimentar ;ata de prevederile alin' 3+4 i 3-42 pentru supravegherea strii de sntate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a e;ectului negativ al e=punerii lucrtorului la agentul chimic periculos' 3)4 0n situaia n care este stabilit o valoare limita biologica tolerabila obligatorie2 ast;el cum se prevede n ane=a nr' -2 supravegherea strii de sntate este o cerinta obligatorie n cazul des;urrii unei activiti cu respectivul agent chimic periculos2 potrivit metodelor din ane=a respectiva' 3*4 Lucrtorii trebuie sa ;ie in;ormati n legatura cu cerinta prevzut la alin' 3)4 nainte de a li se atribui sarcina care implica riscul de e=punere la agentul chimic periculos indicat' &R#' ,5 3+4 0ntrebuinarea carbonatului bazic de plumb B ceruza2 a sul;atului de plumb i a tuturor produselor conin1nd aceti pigmenti este interzis n orice lucrare de vopsitorie2 cu e=cepia vopsirii vagoanelor de cale ;erat2 a podurilor de cale ;erat2 a ;undului dublu al vapoarelor2 a picturii decorative' 0n aceste cazuri2 carbonatul bazic de plumb2 sul;atul de plumb i

produsele care conin aceti pigmenti vor ;i utilizate sub ;orma de pasta sau de vopsea gata preparata' 3-4 Este interzis vopsirea prin pulverizare cu o=id 3miniu4 de plumb' 3,4 Este interzis munca tinerilor sub +( ani sau a ;emeilor la lucrrile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb2 a sul;atului de plumb sau miniului de plumb i a tuturor produselor care conin aceti pigmenti' &R#' ). inisterul 9ntii 7ublice stabilete msurile necesare pentru a se tine permanent evidenta actualizat a ;iecrui lucrator a crui stare de sntate este supravegheat potrivit cerinelor art' ,(' &R#' )+ 3+4 8osarele medicale cu privire la starea de sntate i e=punere trebuie sa conin un rezumat al rezultatelor supravegherii strii de sntate i al tuturor datelor reprezentative obinute prin monitorizarea e=punerii persoanei respective la agentul chimic periculos' 3-4 onitorizarea biologica i cerinele cone=e pot ;ace parte din supravegherea strii de sntate' 3,4 8osarele medicale cu privire la starea de sntate i e=punere trebuie inute ntrBo ;orma corespunztoare care sa permit consultarea lor ulterioara2 respect1nduBse cerinta con;idenialitii' 3)4 %opii ale dosarelor medicale sunt ;urnizate2 la cerere2 autoritilor de sntate publica Dudeene i a municipiului Cucureti' 3*4 Lucrtorul are acces2 la cerere2 la dosarele medicale de sntate i e=punere care l privesc personal' 3/4 0n cazul n care o ntreprindere isi nceteaz activitatea2 dosarele medicale de sntate i e=punere sunt puse la dispoziia autoritilor de sntate publica Dudeene i a municipiului Cucureti' &R#' )3+4 Lucrtorul este in;ormat de medic sau de alta persoana cu cali;icarea necesar n legatura cu rezultatul care l privete personal2 ;urnizanduBiBse i in;ormaii i recomandri cu privire la orice aciune de supraveghere a strii de sntate care trebuie sa i se aplice dup ncetarea e=punerii dac n urma supravegherii strii de sntate se constata ca> a4 un lucrator su;er de o boala identi;icabila sau de pe urma unui e;ect negativ asupra sntii2 pe care un medic sau un specialist n medicina muncii l considera rezultatul e=punerii la un agent chimic periculos la locul de munca@ sau b4 a ;ost depit o valoare limita biologica obligatorie' 3-4 0n cazurile prevzute la lit' a4 i b4 ale alin' 3+42 angaDatorul realizeaz2 simultan2 urmtoarele> a4 revizuieste evaluarea riscului e;ectuat n baza art' +-@ b4 revizuieste msurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului con;orm art' ++ alin' 3+4 i art' +AB-)@

c4 tine seama de s;aturile specialistului n medicina muncii2 ale altei persoane cu cali;icarea necesar sau ale autoritii de sntate publica Dudeene i a municipiului Cucureti2 autoritate competenta n aplicarea tuturor msurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul con;orm art' +5B-)2 inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrtorul respectiv la un post de munca n care nu e=ista riscul e=punerii n continuare@ d4 continua supravegherea strii de sntate i revizuirea strii de sntate a oricrui alt lucrator care a ;ost e=pus n acelai mod' 0n ast;el de cazuri2 medicul competent sau specialistul n medicina muncii ori autoritatea teritorial de sntate publica implicata poate propune ca persoanele e=puse sa ;ie supuse unui e=amen medical' &R#' ), inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei i inisterul 9ntii 7ublice elaboreaz recomandri practice2 cu re;erire la subiectele reglementate la art' AB-) i la pct' + din ane=a nr' -2 n con;ormitate cu recomandrile practice elaborate de %omisia European' %&7' "V 8ispoziii ;inale &R#' )) 3+4 7e baza in;ormaiilor disponibile privind agenii chimici2 inclusiv a datelor tiini;ice i tehnice care e=ista2 precum i a deciziilor %onsiliului Uniunii Europene2 valorile limita i ghidurile necesare n utilizare se stabilesc i2 respectiv2 se elaboreaz de ctre o comisie ;ormat din reprezentani ai inisterului 9ntii 7ublice i ai inisterului uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei2 precum i din ali specialiti desemnai de ctre acestea2 dup caz' 3-4 %omisia prevzut la alin' 3+4 isi elaboreaz propriul regulament de organizare i ;uncionare2 care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii2 solidaritii sociale i ;amiliei i al ministrului sntii publice' 3,4 %omisia prevzut la alin' 3+42 c1nd considera necesar i n mod ;undamentat2 poate propune instituiilor implicate i adoptarea altor dispoziii direct cone=e' &R#' )* inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei mpreun cu inisterul 9ntii 7ublice asigura elaborarea reglementrilor i dispoziiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotr1ri' &R#' )/ 3+4 inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei transmite %omisiei Europene te=tele dispoziiilor de drept intern deDa adoptate sau n curs de adoptare n domeniul reglementat de prezenta hotr1re' 3-4 inisterul uncii2 9olidaritii 9ociale i $amiliei in;ormeaz %omisia European la ;iecare * ani n legatura cu

implementarea prezentei hotr1ri2 indic1nd punctele de vedere ale angaDatorilor i ale lucrtorilor' &R#' )A &ne=ele nr' +B, ;ac parte integrant din prezenta hotr1re' E 7rezenta hotr1re transpune urmtoarele directive> a4 8irectiva 5(6-)6%E privind protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de e=punerea lor la ageni chimici n munca 3a paisprezecea directiva speci;ica n sensul articolului +/ paragra;ul + al 8irectivei (56,5+6%EE42 publicat n ?urnalul !;icial al %omunitilor Europene L nr' +,+ din * mai +55(@ b4 8irectiva 5+6,--6%EE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea 8irectivei %onsiliului (.6++.A6%EE privind protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de e=punerea la ageni chimici2 ;izici i biologici n timpul lucrului2 publicat n ?urnalul !;icial al %omunitilor Europene L nr' +AA din * iulie +55+@ c4 8irectiva -...6,56%E de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale e=punerii pro;esionale n aplicarea 8irectivei %onsiliului 5(6-)6%E privind protecia sntii i securitii lucrtorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenilor chimici la locul de munca2 publicat n ?urnalul !;icial al %omunitilor Europene L nr' +)- din +/ iunie -...@ d4 8irectiva -../6+*6%E pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative de e=punere pro;esional n aplicarea 8irectivei %onsiliului 5(6-)6%E i pentru modi;icarea directivelor 5+6,--6%EE i -...6,56%E2 publicat n ?urnalul !;icial al Uniunii Europene 3?!UE4 L nr' ,( din 5 ;ebruarie -../' 7R" B "N"9#RU %&L"N 7!7E9%UB#&R"%E&NU %ontrasemneaz> BBBBBBBBBBBBBBB inistrul muncii2 solidaritii sociale i ;amiliei2 Gheorghe Carbu inistrul sntii publice2 Gheorghe Eugen Nicolaescu inistrul integrrii europene2 &nca 8aniela Coagiu Cucureti2 / septembrie -../' Nr' +'-+(' &NEF& + V&L!R" L" "#& !CL"G&#!R"" N&:"!N&LE

de e=punere pro;esional ale agenilor chimici E#E E$ont 5E GGGGGHGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGI J J J J Valoare limita ma=ima J Nr' J J J KGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGL crt' J %&9 J E"NE%9 J 8enumire J J#ermen scurtJ J J J J ( ore J3+* minute4 J J J J KGGGGGGHGGGGGGGMGGGGGGGHGGGGL J J J Jmg6mc J ppm J mg6mc J ppmJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +' J A*B.AB.J -..B(,/B(J&cetaldehida J 5. J *. J +(. J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -' J /-(B/,BAJ -++B.)AB,J&cetat de amil J ,.. J */ J *.. J 5)J J /-/B,(B.J -+.B5)/B(J&cetat de izoamil J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,' J +).B++B)J -.*B,55BAJ&cetat de benzil J *. J ( J (. J +,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )' J ++-B.AB-J -.,B5,,B,J&cetat de -Bbuto=ietil 7 J +,, J -. J ,,, J *.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *' J +-,B(/B)J -.)B/*(B+J&cetat de butil J A+* J +*. J 5*. J -..J J ++.B+5B.J -.,BA)*B+J&cetat de izobutil J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /' J +++B+*B5J -.,B(,5B-J&cetat de celosolv J J J J J J J J3- eto=ietilBacetat4 7 J ,. J *2/ J *. J 52,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A' J +)+BA(B/J -.*B*..B)J&cetat de etil J ).. J +++ J *.. J +,5J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (' J +.(B()B5J -.,B/-+BAJ&cetat de he=il secundar J +*. J -* J -*. J )-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5' J +-,B5-B-J -.)B//-B,J&cetat de izopentil J -A. J *. J *). J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.' J A5B-.B5J -.+B+(*B-J&cetat de metil J -.. J /, J /.. J +((J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++' J ++.B)5B/J -.,BAA-B5J&cetat de metil celosolv J J J J J J J J3-Bmeto=ietil acetat4 7 J -* J * J *. J +.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-' J +.(B/*B/J -.,B/.,B5J&cetat de -Bmeto=iB+ metiletil 7 J -A* J *. J **. J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,' J /-/B,(B.J -+.B5)/B(J&cetat de +Bmetilbutil J -A. J *. J *). J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)' J /-(B/,BAJ -++B.)AB,J&cetat de pentil J -A. J *. J *). J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*' J /-.B++B+J B J&cetat de ,Bpentil J -A. J *. J *). J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/' J +.5B/.B)J -.,B/(/B+J&cetat de propil i izopropil J ).. J 5/ J /.. J +))J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A' J /-*B+/B+J B J&cetat de terBamil J -A. J *. J *). J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(' J +.(B.*B)J -.,B*)*B)J&cetat de vinil J -. J / J *. J +)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5' J B J B J&cetil acetat de etil J +.. J +5 J -.. J ,(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

-.' J /AB/)B+J -..B//-B-J&cetona J +-+. J *.. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+' J A*B(/B*J -..B5.5B)J&cetoncianhidrina 7 J - J .2/ J +. J -25J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --' J A*B.*B(J -..B(,*B-J&cetonitril 7 J A. J ). J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,' J /)B+5BAJ -..B*(.BAJ&cid acetic J -* J +. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)' J A5B+.BAJ -.+B+AAB5J&cid acrilic J * J +2A J +. J ,2)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*' J+..,*B+.B/J -,,B++,B.J&cid bromhidric J B J B J /2A J -J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/' J +.AB5-B/J -.,B*,-B,J&cid butiric J +* J ) J ,. J (J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A' J A)B5.B(J -..B(-+B/J&cid cianhidric 7 J .2,. J .2, J + J +J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(' J A/)AB.+B.J -,+B*5*BAJ&cid clorhidric J ( J * J +* J +.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5' J *5(BA(BAJ -.5B5*-B,J&cid -Bclorpropionic J + J .2- J J .2)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.' J A*B55B.J -..B5-,B.J&cid -2-Bdiclorpropionic J - J .2, J +. J +2AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+' J B J B J&cid diclorpropionic2 sare de J J J J J J J Jamoniu J +*. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-' J B J B J&cid diclorpropionic2 sare de J J J J J

J J Jizopropilamina J -. J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,' J B J B J&cid dimetilditio;os;oric J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)' J A//)B,5B,J -,+B/,)B(J&cid ;luorhidric J +2* J +2( J -2* J , J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*' J /)B+(B/J -..B*A5B+J&cid ;ormic J 5 J * J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/' J AA(-BA5B(J -,+B5/*B(J&cid hidrazoic J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A' J A5B)+B)J -.+B-.)B)J&cid metacrilic J ,. J (2* J )* J +, J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(' J A5B++B(J -.+B+A(B)J&cid monocloracetic J B J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5' J A/5AB,AB-J -,+BA+)B-J&cid nitric J B J B J -2/ J + J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).' J A//)B,(B-J -,+B/,,B-J&cid orto;os;oric J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+' J +))B/-BAJ -.*B/,)B,J&cid o=alic J + J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-' J ((B(5B+J -.+B(/*B5J&cid picric J .2+ J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),' J A5B.5B)J -.+B+A/B,J&cid propionic J ,+ J +. J /- J -.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))' J A//)B5,B5J -,+B/,5B*J&cid sul;uric i anhidrida J J J J J J J Jsul;uroasa J .2*. J B J + J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*' J A5B./B+J -.+B+A,BAJ&crilamida p% 7 J .2., J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/' J +)+B,-B-J -.*B)(.BAJ&crilat de nBbutil J ++ J - J *, J +.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A' J +).B((B*J -.*B),(B(J&crilat de etil 7 J ,. J A J (. J -.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(' J 5/B,,B,J -.-B*..B/J&crilat de metil 7 J -. J / J ,. J 5 J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5' J +.AB+,B+J -.,B)//B*J&crilonitril p% 7 J * J -2, J +. J )2/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.' J +.AB.-B(J -.,B)*,B)J&croleina J .2,. J .2+ J .2*. J .2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+' J B J B J&ge;or 3etilBizobutilBditio;os;at J J J J J J J Jde amoniu4 J - J B J / J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-' J B J B J&laclor3metaclor4N-BcloroB-2/ J J J J J J J JdietilBNBmeto=imetil4BacetanilidaO J -. J B J ,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,' J +*5/B()B*J -+/B)(*B5J&lar 3hidrazida acidului succinic2 J J J J J J J Jtepacen4 J + J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)' J B J B J&lchil i aril clorsilani J - J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **' J +.AB+(B/J -.,B)A.BAJ&lcool alilic 7 J )2( J J +-2+ J * J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

*/' J +-,B*+B,J -.)B/,,B*J&lcool amilic i izoamilic J +.. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A' J A+B,/B,J -..BA*+B/J&lcool butilic J +.. J ,, J -.. J // J J A(B.,B+J B J&lcool izobutilic J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(' J ++-B,.B+J -.,B5*/B5J&lcool decilic J +.. J +* J -.. J ,. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *5' J B J B J&lcooli dio=ianici J +.. J B J +*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /.' J /)B+AB*J -..B*A(B/J&lcool etilic J +5.. J +... J 5*.. J*...J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /+' J 5(B..B.J -.-B/-/B+J&lcool ;ur;urilic J *. J +-2* J +.. J -*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /-' J +++BA.B/J -.,B(5AB5J&lcool heptilic 3+Bheptanol4 J +*. J ,+2* J -*. J *,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /,' J +++B-AB,J -.(B(*-B,J&lcool he=ilic J +*. J ,/ J -*. J /. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /)' J +.(B++B-J -.,B**+BAJ&lcool metilBamilic 3metilBizobutilJ J J J J J J JBcarbinol@ ) metilB- pentanol4 7 J /. J B J +.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /*' J /AB*/B+J -..B/*5B/J&lcool metilic 7 J -/. J -.. J B J * J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL //' J +),B.(B(J -.*B*(,BAJ&lcool nonilic J +*. J -* J -*. J )-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /A' J +++B(AB*J -.,B5+AB/J&lcool octilic J +*. J -( J -*. J )AJ J +-,B5/B/J -.)B//AB.J&lcool izooctilic 7 J J J J J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /(' J A+B-,B(J -..BA)/B5J&lcool propilic J -.. J (+ J *.. J -.,J J /AB/,B.J -..B//+BAJ&lcool izopropilic J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL /5' J +-,BA,B5J -.)B/)AB+J&ldehida nBbutirica i izobutirica J B J B J -* J 5 J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A.' J +.AB-.B.J -.,B)A-B(J&ldehida cloracetica J B J B J , J*...J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A+' J ,.5B..B-J -./B-+*B(J&ldrin sau izodrin 3+2-2,2)2+.2+. J .2-. J B J .2-* J B J J J JBhe=aclor +2)2)a2*2(2 (aBhe=ahidroBJ J J J J J J J+2)2*2(B diendodimetilenB J J J J J J J Jna;talina4 7 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A-' J A)-5B5.B*J -,+B.A-B,J&luminiu i o=izi 3pulberi4 J , J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A,' J A)-5B5.B*J -,+B.A-B,J&luminiu i o=izi 3;umuri4 J + J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A)' J A//)B)+BAJ -,+B/,*B,J&moniac J +) J -. J ,/ J *. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A*' J +.(B-)BAJ -.,B*/)B(J&nhidrida acetic J +* J ,2/ J -* J / J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A/' J +,.,B(/B-J -+*B+-*B(J&nhidrida borica J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL AA' J B J B J&nhidrida butirica J + J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A(' J +,+)B*/B,J -+*B-,/B+J&nhidrida ;os;orica J .2*. J B J +2*. J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL A5' J (*B))B5J -.+B/.AB*J&nhidrida ;talica 3vapori i J J J J J J J Jaerosoli de condensare4 J - J .2, J * J .2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (.' J +.(B,+B/J -.,B*A+B/J&nhidrida maleica J + J .2-* J , J.2A*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (+' J /-B*,B,J -..B*,5B,J&nilina 7 J , J .2(. J * J+2,.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (-' J B J B J&nisidina 3aminoanisoli o2m2p4 7 J .2,. J .2./ J .2*. J .2+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (,' J B J B J&ntimolia 3,2)2/2-P2,P2*P he=aclorBJ J J J J J J JdibenzenBsul;onamida4 J +*. J B J -*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ()' J A)).B,/B.J -,+B+)/B*J&ntimoniu 3stibiu4 J .2-. J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (*' J (/B((B)J -.+BA./B,J&N#U 3al;aBna;tilBtiouree4 J .2-. J B J .2/. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (/' J A)).B--B)J -,+B+,+B,J&rgintBmetal J .2+ J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (A' J A)).B--B)J -,+B+,+B,J&rgit 3compui solubili e=primati J J J J J J J Jca &g4 J .2.+ J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ((' J A)).B,(B-J -,+B+)(B/J&rsen i compui anorganici % J .2.+ J B J .2+.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL (5' J +5+-B-)B5J -+AB/+AB(J&trazina J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

5.' J (.*-B)-B)J -,-B)5.B5J&s;alt 3;umuri4 J * J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5+' J-//-(B--B(J -)AB(*-B+J&zida de sodiu 7 J .2+ J B J .2, J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5-' J B J B J&zona;tol &9B9Q J *.. J B J +... J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5,' J A)).B,5B,J -,+B+)5B+JCariu 3compui solubili e=primati J J J J J J J Jca Ca4 J .2* J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5)' J *.B,-B(J -..B.-(B*J,B) benzpiren 3benz3a4piren4 $p p%J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5*' J A+B),B-J -..BA*,BAJCenzen % 7 J ,2-* J + J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5/' J 5-B(AB*J -.-B+55B+JCenzidina $p % 7 J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5A' J B J B JCenzine 3carburani4 J ,.. J B J *.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 5(' J 5,B(5B.J -.-B-()B,JCenzoat de etil J -.. J ,, J ,.. J )5J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL 55' J B J B JCenzo=alona J -. J B J *. J BJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +..' J A)).B)+BAJ -,+B+*.BAJCeriliu i compui 3e=primati J J J J J J J Jn Ce4 p% J .2..-J B J B J BJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.+' J B J B JCiocid E#&B,3he=ahidroB+2,2*B J J J J J J J JtrietanolB9Btriazina4 J B J B J , J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.-' J B J B JCiocid 7R 3he=ahidroB+2,2*B J B J B J + J B J J J JtripropilB9Btriazina4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.,' J B J B JCiocid #< 3he=ahidroB+2,2*BtrietilBJ J J J J J J J9Btriazina4 J B J B J .2). J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.)' J +-)B,(B5J -.)B/5/B5JCio=id de carbon J 5... J *... J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.*' J A))/B.5B*J -,+B+5*B-JCio=id de sul; 3anhidrida J J J J J J J Jsul;uroasa4 J * J J +. J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +./' J+..)5B.)B)J -,,B+/-B(JCio=id de clor J .2+. J .2.) J .2,. J.2++J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.A' J *)-B((B+J -.(B(,-B(JCisBcloroBmetilBeter % $p J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.(' J -+A5B*5B+J -+(B**.BAJCisul;ura de alilBpropil J +. J +2A J -. J ,2)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +.5' J B J B JCorazon 3bentazon@basagran@ J J J J J J J J,BizopropilB3+<4BbenzoB-2+2,2 J J J J J J J JtriadiazinB)BonB J * J B J +. J B J J J J-2- bio=id4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++.' J B J B JCorazon sare de sodiu J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +++' J AA-/B5*B/J -,+BAA(B+JCrom J .2A J .2+ J B J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++-' J A)B5/B)J -..B(-*B(JCromura de etil J ).. J 5. J *.. J ++-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++,' J A)B(,B5J -..B(+,B-JCromura de metil 7 J -. J * J ,. J A2*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++)' J A)B5*B,J -..B(-)B-JCromura de metilen J +. J +2) J *. J A J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++*' J *5,B/.B-J -.5B(..B-JCromura de vinil p% J -- J * J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++/' J +./B55B.J -.,B)*.B(JCutadiena 3+2, divinil4 p% J -- J +. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++A' J A(B5,B,J -.+B+*5B.JCutanona J /.. J -.. J 5.. J ,..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++(' J +.5BA,B5J -.,B/55B-JCutilamina 7 J B J B J +* J * J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ++5' J +++BA/B-J -.,B5.*B.JCutil celosolv 3butilBglicol@ J J J J J J J Jbuto=iB-Betanol4 7 J +*. J ,. J -*. J *. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-.' J B J B JCutil;os;ati 3di i tri4 J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-+' J -)-/B.(B/J -+5B,A/B)JNBbutilBglicidilBeter 3CGE4 J +.. J +5 J -.. J ,( J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +--' J B J B JCutilBeterB, propilenBglicol J J J J J J J J3;lotarom 8$4 J B J B J -- J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-,' J +++BA/B-J -.,B5.*B.J-BCuto=ietanol 7 J 5( J -. J -)/ J *. J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-)' J 5(B*+B+J -.-B/A*B5JCutilBtoluenBtertiar J )* J A2* J /. J +. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-* J A)).B),B5J -,+B+*-B(J%admiu i compui 3e=primati J J J J J J J Jn %d4 p% J .2.* J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-/' J A/B--B-J -..B5)*B.J%am;or J + J / J , J +( J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-A' J B J B J%aragrad 3terbumeton4 J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-(' J +.*B*(B(J -.,B,++B+J%arbonat de dietil J A.. J +)* J +... J -.AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +-5' J )5AB+5B(J -.AB(,(B(J%arbonat de sodiu J + J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,.' J B J B J%arboneto=iBizocianat J B J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,+' J +.*B/.B-J -.,B,+,B-JepsilonBcaprolactama J +. J B J ). J B J J J J3pulbere2 vapori4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,-' J ++.B(.B*J -.,B(.)B+J%elosolv3etilBglicol@ J J J J J J J Jeto=iB-Betanol4 7 J -. J * J ). J +.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,,' J )/,B*+B)J -.AB,,/B5J%etena J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,)' J +./B*+B)J -.,B).*B-J%hinona J .2,. J B J .2). J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

+,*' J B J B J%hino=alinB-2/Bdiclor J *. J B J +.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,/' J )-.B.)B-J -./B55-B,J%ianamida 7 J + J .2*( J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,A' J B J B J%ianuri i cianogeni3e=primati J J J J J J J Jn %N4 7 J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,(' J ++.B(-BAJ -.,B(./B-J%iclohe=an J A.. J -.. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +,5' J +.(B5,B.J -.,B/,.B/J%iclohe=anol 7 J +.. J -* J -.. J *.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +).' J +.(B5)B+J -.,B/,+B+J%iclohe=anona 7 J ).2( J +. J (+2/ J -.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)+' J B J B J%iclohe=anonBizoBo=ima J J J J J J J J3caprolactama4 J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)-' J ++.B(,B(J -.,B(.AB(J%iclohe=ena J A.. J -.( J +-.. J ,*AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +),' J +./B(AB/J -.,B),ABAJ%iclohe=enBdio=idBvinil p% 7 J *A J +. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +))' J +.(B5+B(J -.,B/-5B.J%iclohe=ilamina J -. J * J ). J +. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)*' J *)-B5-BAJ -.(B(,*B)J%iclopentadiena J +.. J ,*2* J -.. J A* J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)/' J+-.A5B/*B+J -,*B+)-B)J%iclopentadienil tricarbonilBmanganJ .2+. J B J .2,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

+)A' J A*B+5B)J -..B()AB(J%iclopropan J *.. J -5. J A.. J ).AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)(' J AA(-B*.B*J -,+B5*5B*J%lor J B J B J +2* J .2*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +)5' J *,-B-AB)J -.(B*,+B+J%lor aceto;enona J B J B J .2,. J.2.*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*.' J B J B J%loral J - J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*+' J +./B)AB(J -.,B).+B.J%lorBanilina3p4 7 J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*-' J +.(B5.BAJ -.,B/-(B*J%lorBbenzen 3mono4 J -, J * J A. J +*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*,' J A)B5AB*J -..B(-/B,J%lorBbrom metan J A.. J +,- J +... J +(5J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*)' J *./BAAB)J -.(B.*-B(J%lor cian J B J B J + J .2)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +**' J *ABA)B5J -..B,)5B.J%lordan 3+2-2)2*2/2A2(2(2 J J J J J J J JoctaclorB,a *2A2AaBtetrahidroB)2A J J J J J J J Jmetanoindan4 J .2,. J B J .2/. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*/' J A*B)*B/J -..B(A+B5J%lorodi;luorometan J +/.. J +... J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*A' J*,)/5B-+B5J B J%lordi;enil 3)-R clor4 7 J B J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +*(' J++.5AB/5B+J B J%lordi;enil 3*)R clor4 7 J B J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

+*5' J B J B JSclorBizobutiraldehida J B J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/.' J B J B J%lorBmetilB/Bclorbenzo=azolona J +* J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/+' J B J B J%lorBna;talina 3pana la , %l4 7 J B J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/-' J B J B J%lorBna;talina 3peste , %l4 7 J B J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/,' J +..B..B*J -.-B(.5B/J%lorBnitrobenzen 3p4 7 J B J B J + J.2+/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/)' J /..B-*B5J -.5B55.B.J%lorB3+4Bnitropropan + J *. J +. J A* J +* J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/*' J A*B..B,J -..B(,.B*J%loroetan J -/( J +.. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +//' J /AB//B,+J -..B//,B(J%loro;orm 3triclormetan4 p% 7 J +. J - J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/A' J B J B J%loro;ormiat de metil i etil J B J B J ) J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/(' J A/B./B-J -..B5,.B5J%loropicrina J .2*. J .2.A J .2A. J .2+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +/5' J +-/B55B(J -.)B(+(B.J%loropren 3-BclorBbutadiena +2,4 7 J ,. J ( J *. J +)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A.' J -.,5B(AB)J -+(B.-/B(J%lorstiren 3mono4 J *. J 5 J +.. J +(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A+' J 5*B)5B(J -.-B)-)B,J%lor toluen 3o2p4 J +*. J ,. J -*. J *.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

+A-' J A*B,/B*J -..B(/*B/J%lorura de acetil J - J .2/ J * J +2/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A,' J +.AB.*B+J -.,B)*AB/J%lorura de alil J , J + J / J - J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A)' J+-+-*B.-B5J -,*B+(/B)J%lorura de amoniu J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A*' J 5*B)5B(J -.-B)-)B,J%lorura de benzil J * J + J ( J +2*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A/' J 5(B((B)J -.-BA+.B(J%lorura de benzoil J * J .25 J +. J +2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +AA' J +.(BAAB.J -.,B/+)B5J%lorura de cianuril J B J B J + J .2+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A(' J A5B.)B5J -.+B+A+B/J%lorura de cloracetil J +. J J -. J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +A5' J A5B,/BAJ -.+B+55B5J%lorura de dicloracetil J , J .2* J * J .2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(.' J A*B..B,J -..B(,.B*J%lorura de etil J +... J ,(. J -... J A/.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(+' J A*B-5B/J -..B(*(B(J%lorura de izopropil J ).. J +-* J *.. J +*/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(-' J */,B*-B.J -.5B-*-B(J%lorura de metalil J (. J -- J +*. J )+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(,' J A)B(AB,J -..B(+AB)J%lorura de metil J A* J ,/ J +*. J A-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +()' J A*B.5B-J -..B(,(B5J%lorura de metilen p% J +A) J *. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

+(*' J B J B J%lorura de metil alchilBcianoB J , J B J B J B J J J JetilBbenzilBamoniu J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(/' J+.*)*B55B.J -,)B+-5B.J%lorura de sul; J - J .2) J * J .25J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(A' J AA5+B-*B*J -,-B-)*B/J%lorura de sul;uril J - J .2) J * J .25J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +((' J AA+5B.5BAJ -,+BA)(B(J%lorura de tionil J +* J , J -* J * J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +(5' J B J B J%lorura de tio;os;oril J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5.' J A*B.+B)J -..B(,+B.J%lorura de vinil % J A2AA J , J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5+' J A)).B)(B)J -,+B+*(B.J%obalt 3o=id de cobalt4 J .2.* J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5-' J B J B J%olo;oniu 3produi de descompunere J J J J J J J Jla lipirea cu ;ludor2 e=primati n J .2+.J B J B J B J J J J;ormaldehida4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5,' J +,+5BAAB,J -+*B-5,B-J%resoli 3toi izomerii4 7 J -- J * J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5)' J B J B J%rom he=avalent i metalurgia J J J J J J J J cromului % J .2.* J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5*' J A)).B)AB,J -,+B+*AB*J%rom metalic2 compui anorganici J J J J J J J Jai cromului 3""4 i compui J - J B J B J B J

J Janorganici ai cromului 3insolubili4J J J J J J3"""4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5/' J B J B J%roniat de zinc % J .2.+ J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5A' J B J B J%rom trivalent J .2*. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +5(' J A)).B*.B(J -,+B+*5B/J%upru 3;umuri4 J B J B J .2-. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL +55' J A)).B*.B(J -,+B+*5B/J%upru 3pulberi4 J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.. J 5)BA*BAJ -.-B,/+B+J-2) 83acid -2)BdiclorB;eno=iacetic4J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.+' J B J B J8azomet3tetrahidroB,2*B J J J J J J J JdimetilB-<B+2,2*BtriadiazinB-tion4 J B J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.-' J *.B-5B,J -..B.-)B,J88# 3p2pPBdiclorodi;enilB J J J J J J J Jtricloroetan4 7 J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.,' J B J B J88V7 3o2 oPBdimetilB-2J J J J J J J JdiclordivinilB;os;at4 7 J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.)' J+AA.-B)+B5J -)+BA++B(J8ecaboran 7 J .2+. J .2.+/ J .2,. J.2.*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.*' J )5,B.-BAJ -.ABAA+B)J8ecalina 3decahidroBna;talina4 J +.. J +( J -.. J ,/ J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL J J

-./' J (.--B..B-J B J8emetonBmetil3metasisto=4 7 J .2-. J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.A' J +-,B)-B-J -.)B/-/BAJ8iacetonBalcool 3)Bhidro=iB) metil J J J J J J J J- pentanona4 J +*. J ,- J -*. J *,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.(' J +-)B.-BAJ -.)B/A+B-J8ialilamina J .2*. J .2+ J - J .2*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -.5' J 555B-+B,J -+,B/*(B.J8ialil maleat J + J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+.' J B J B JN2N 8ialiBdiclorBacetamida J A J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -++' J ,,)B((B,J -./B,(-BAJ8iazometan J .2,. J .2- J .2*. J .2,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+-' J B J B J8ibenzilBdiizocianat J B J B J .2-. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+,' J+5-(AB)*BAJ -)-B5).B/J8iboran J .2+. J .2+ J + J + J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+)' J +./B5,B)J -.,B)))B*J8ibrometan 3+2-4 p% 7 J .2(. J .2+ J J .2,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+*' J +++B5-B-J -.,B5-+B(J8ibutilamina J B J B J / J +2+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+/' J ()BA)B-J -.+B**AB)J8ibutil;talat J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+A' J B J B J8iclorohe=ilBamina J +.. J B J +*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+(' J 5*B*.B+J -.-B)-*B5J+2- 8iclorbenzen 7 J +-- J -. J ,./ J *. J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -+5' J +./B)/BAJ -.,B)..B*J+2) 8iclorbenzen J +-- J -. J ,./ J *. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --.' J A*BA+B(J -..B(5,B5J8iclorBdi;luorBmetan 3;reon +-4 J -... J )5) J ,... J A)+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --+' J A*B,)B,J -..B(/,B*J+2+ 8icloretan 7 J )+- J +.. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ---' J +.AB./B-J -.,B)*(B+J+2- 8iclor etan J ,. J A J A. J +AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --,' J A*B,*B)J -..B(/)B.J8icloretilena 3+2+4 3clorura de J J J J J J J Jviniliden4 J -. J * J (. J -.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --)' J *).B*5B.J -.(BA*.B-J8icloretilena 3+2-4 J -.. J *. J ,.. J A/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --*' J 5/B-,B+J -.-B)5+B5J8iclorhidrina 7 J * J .25* J +. J +25J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --/' J B J B J-2) 8iclorB/ 3+ metilB+ cianBetil J J J J J J J JaminoB9Btriazina4 J -. J B J ,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --A' J A*B),B)J -..B(/5B(J8icloromono;luor metan 3$reon -+4 J )- J +. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --(' J *5)BA-B5J -.5B(*)B.J8iclor +2+Bnitroetan + J +. J +2A J ). J A J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL --5' J B J B J8iclorpinacolona 3,2,2,BtrimetilB+ J J J J J J J JBdiclorB-Bbutanona4 J B J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

-,.' J A(B(AB*J -.+B+*-B-J8iclorpropan 3+2-4 J +.. J -J -.. J ))J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,+' J //.AB)*B.J B J8iclorstiren J ,. J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,-' J A/B+)B-J -..B5,ABAJ8iclorBtetra;luoroBetan 3;reon ++)4J ,... J ),. J *... J A+*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,,' J /.B*AB+J -..B)()B*J8ieldrin 3+2-2,2)2+.2 +. J J J J J J J Jhe=aclorB/2A epo=iB+2)2)a2*2/2A2 J J J J J J J J(2(a2 octahidroB J .2-. J B J .2-* J B J J J J+2)2*2(2 dimetanoBna;talina4 7 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,)' J +.5B(5BAJ -.,BA+/B,J8ietilamina J +* J * J ,. J +. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,*' J +..B,AB(J -.-B()*B-J8ietilaminoetanol 7 J ,. J / J )* J 5 J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,/' J 5+B//BAJ -.-B.((B(JN2N dietilanilina J +. J +2/ J -. J ,2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,A' J B J B JNB8ietilciclohe=ilamina J +* J B J ,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,(' J +++B)/B/J -.,B(A-B-J8ietilenglicol J *.. J ++* J (.. J +()J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -,5' J +,AB,.B)J -.*B-((B,J8ietilditiocarbamat de zinc J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -).' J +++B).B.J -.,B(/*B)J8ietilentriamina 7 J - J .2* J ) J + J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)+' J +--B,5B)J -.)B*,5B)J8i;enilamina J ) J B J / J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)-' J (.B+.B)J -.+B-*+B.J8i;enildiclorsilan J * J .2* J A J.2A J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -),' J-*+/AB5)B/J -)/B/5/B)J8i;enilpropan J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -))' J B J B J8i;il3dinil@doTtherm@ amestec de J J J J J J J Jdi;enil i o=id de di;enil4 J - J B J ) J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)*' J A*B/+B/J -..B((*B*J8i;luorBdibromBmetan J /.. J A. J (.. J 5, J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)/' J --,(B.AB*J -+(B(.-B/J8iglicidilBeter 38GE4 J .2*. J .2+ J J .2)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)A' J B J B J-2, dihidroB-2- dimetil B AB J J J J J J J Jclorobenzo;uran J +*. J B J -*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)(' J B J B J-2, dihidroB-2- dimetilBAB J J J J J J J Jhidrobenzo;uran J (. J B J +*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -)5' J +.(B(,B(J -.,B/-.B+J8iizobutil cetona J +*. J -/ J -*. J ), J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*.' J B J B J8iizobutilena J -... J B J -*.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*+' J B J B J8iizobutil;ostat J +* J B J -* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*-' J B J B J8iizobutil;os;onat de metilB J J J J J J J JalchilBamoniu J *. J B J +.. J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*,' J B J B J8iizopropil ditio;os;at de sodiu J J J J J J J J3R%B,,+4 J B J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*)' J B J B J8imerol 3ulei dieteric4 J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -**' J +-AB+5B*J -.)B(-/B)JN2NBdimetilacetamida 7 J ,/ J +. J A- J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*/' J +-)B).B,J -.)B/5AB)J8imetilamina J ,2( J J 52) J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*A' J +-+B/5BAJ -.)B)5,B*JN2NBdimetilanilina 7 J -* J * J )5 J +. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*(' J +.,B(,B,J -.,B+)5B+J8imetilBbenzilBamina J * J .25 J +. J +2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -*5' J J J8imetilBdiclorB;os;at J B J J ) J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/.' J A*BA(B*J -..B5.+B.J8imetilBdiclorsilan J , J .2/ J / J +2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/+' J B J B J8imetil;os;it 3distilat4 J +- J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/-' J +,,+B+*B,J B J8imetilBdio=an J *. J B J +.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/,' J /(B+-B-J -..B/A5B*J8imetilB;ormamida 7 J +. J ,2, J ,. J +. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/)' J *AB+)BAJ -..B,+/B.J+2+ dimetilhidrazina p% 7 J .2A. J .2, J +2*. J .2/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

-/*' J AABA(B+J -.+B.*(B+J8imetilsul;at p% 7 J .2*. J .2+ J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -//' J +-.B/+B/J -.)B)++B(J8imetiltere;talat J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/A' J B J B J8imetoat3regor@ acid J A J B J +. J B J J J J;os;oroditioic4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/(' J /-(B5/B/J -++B./,B.J8initrat de etilen glicol 7 J .2,. J .2.* J + J .2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -/5' J *-(B-5B.J -.(),+B(J8initrobenzen 7 J + J .2+* J +2*. J .2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A.' J B J B J8initrocapril;enol J +* J B J -* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A+' J 5AB..BAJ -.-B**+B)J8initroclorbenzen J B J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A-' J *+B-(B*J -..B.(ABAJ8initro;enol 7 J .2A. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A,' J B J B J8initroB;luorBcrezol J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A)' J *,)B*-B+J -.(B/.+B+J)2/ 8initroBoBcrezol 7 J .2.* J B J .2-. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A*' J-*,-+B+)B/J -)/B(,/B+J8initrotoluen 7 J + J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A/' J -(+,B5*B(J --.B*/.B+J8inosebacetat J .2A. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -AA' J ((B(*BAJ -.+B(/+BAJ8inoseb 3dibuto=@ )2/ dinitroBJ J J J J

J J JsecBbutil;enol4 J .2+. J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A(' J ++AB()B.J -.)B-+)BAJ8ioctil;talat sec' J J J J J J J J3dietilBhe=il -B;talat4 J - J .2+ J * J .2,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -A5' J +-,B5+B+J -.)B//+B(J8io=an 3bio=id de dietilena4 7 J ,. J ( J *. J +) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(.' J +)-B()BAJ -.*B*/*B5J8ipropilamina J +2A. J .2) J J .2*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(+' J -5(B.)B)J -./B.*)B,J8isul;oton 3o2 oBdietilB9B-B J J J J J J J J3etilBtio4 etilB;os;oroditionat4 J .2+. J B J .2-. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(-' J ++-B,)B*J -.,B5/+B/J8oTanol 8C 3eter monobutilic al J J J J J J J Jdietilenglicolului4 J +*. J B J -*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(,' J A-B-.B(J -..BAA*BAJEndrin 3endoBendoBhe=aclor J J J J J J J J+2-2,2)2+.2+.Bepo=iB/2A2 octahidroBJ .2., J B J .2+. J B J J J J+2)2)a2*2/2A2(2(aBdimetanoB2)2*2(2 J J J J J J J Jna;talina4 7 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -()' J +./B(5B(J -.,B),5B(JEpiclorhidrina p% 7 J + J .2- J ) J .2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(*' J B J B JE7N 3ester tionobenzenB;os;oric J J J J J J J Jde etil i pBnitro;enil4 7 J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(/' J +)+B),B*J -.*B)(,B,JEtanolamina 7 J -2* J + J A2/ J , J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(A' J +)-B5/B+J -.*B*A*B,JEter butilic 7 J ,. J / J *. J 5 J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -((' J +++B))B)J -.,B(A.B+JEter diclorBdietilic J J J J J J J J-2-PNo=id de bis 3-Bcloretil4O 7 J ). J /2( J /. J+.2,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -(5' J B J B JEter diclorBetil 7 J B J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5.' J B J B JEter dimetilic al acidului J J J J J J J Jtere;talic J * J B J ,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5+' J /.B-5BAJ -..B)/AB-JEter etilic J ,.. J 55 J (.. J -/)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5-' J */,B+-B-J -.5B-)-B,JEter metilic al dipropilen J J J J J J J Jglicolului 7 J ,.. J +( J *.. J , J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5,' J B J B JEter propilic 3izopropileter4 J +... J B J +*.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5)' J A*B.)BAJ -..B(,)BAJEtilamina J 52) J * J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5*' J +..B)+B)J -.-B()5B)JEtilbenzen 7 J ))- J +.. J (() J -..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5/' J +./B,*B)J -.,B,((B+JEtilBbutilBcetona 3,Bheptanona4 J +*. J ,-2+A J -*. J *2,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -5A' J *)*5B5,B(J --/BA,,B(JNBetilBciclohe=ilBamina J +* J -25 J ,. J *2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

-5(' J B J B JEtilenBbisBditiocarbamat de amoniu J -. J B J -* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL -55' J +.AB.AB,J -.,B)*5BAJEtilenclorhidrina 7 J , J + J +. J , J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,..' J +.AB+*B,J -.,B)/(B/JEtilendiamina J -. J ( J ,. J +- J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.+' J +.AB-+B+J -.,B)A,B,JEtilenglicol 7 J *- J -. J +.) J ). J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.-' J B J B JEtilenBglicolBbisBsemi;ormiat J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.,' J +*+B*/B)J -.*BA5,B5JEtilenimina 7 J .2*. J .2, J + J .2*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.)' J B J B JEtilentiocloro;ormiat J B J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.*' J B J B JEtilBizobutilBditio;ostat de sodiu J B J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,./' J B J B J*BetilpiridinB- carbinol acetat J B J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.A' J /--B5/B(J -+.BA/+B-JEtil toluen J ,.. J /+ J ).. J (+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.(' J B J B JEto=iBetilBmetacrilat 3p4 J +.. J B J -.. J BJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,.5' J +.+B()B(J -.-B5(+B-J$enileter 3vapori4 J * J .2A J +. J +2)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+.' J B J B J$enilBglicidilBeter37GE4 J / J + J +. J -J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

,++' J +..B/,B.J -.-B(A,B*J$enil hidrazina p% 7 J +* J , J -* J /J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+-' J 5(B(/B-J -.-BA.(BAJ$enilBmetilBcetona 3aceto;enona4 J +.. J -. J -.. J )+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+,' J +,*B((B/J -.*B--,B5JNB$enilBUBna;tilamina $p J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+)' J 5(B(,B5J -.-BA.*B.J-B$enilpropena J -)/ J *. J )5- J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+*' J +./B*.B,J -.,B).)BAJ$enilendiamina 3p4 7 J .2.AJ .2.+ J .2+. J.2.-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+/' J 5*B*)B*J -.-B),.B/J$enilendiamina 3o4 J B J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+A' J B J B J$eni=ol 3ulei dielectric4 J ,. J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+(' J +.(B5*B-J -.,B/,-BAJ$enol 7 J A2( J J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,+5' J B J B J$erovanadiu 3pra;4 J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-.' J AA(-B)+B)J -,+B5*)B(J$luor J +2*( J + J ,2+/ J - J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-+' J /-BA)B(J -..B*)(B-J$luorBacetat de sodiu 7 J .2.- J .2..) J .2.* J.2.+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,--' J AA(5BA*B*J -,-B+((BAJ$luorura de calciu J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-,' J -/55BA5B(J --.B-(+B*J$luorura de sul;uril J +* J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

,-)' J B J B J$luoruri anorganice J -2* J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-*' J *.B..B.J -..B..+B(J$ormaldehida p% J +2-. J + J , J - J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-/' J A*B+-BAJ -..B()-B.J$ormamida J -. J ++ J ,. J +/ J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-A' J +.5B5)B)J -.,BA-+B.J$ormiat de etil J -.. J // J ,.. J 55 J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-(' J +.AB,+B,J -.,B)(+BAJ$ormiat de metil J +*. J /+ J -*. J +.-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,-5' J -5(B.+B+J -./B.*+BAJ$osdrin 3-Bcarbometo=iB+BmetilB J J J J J J J JvinilBdimetilB;os;at4 J .2.* J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,.' J B J B JNB$os;oBmetilBglicina J +* J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,+' J A(.,B*+B-J -,-B-/.B(J$os;ina J .2+) J .2+ J .2-( J .2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,-' J AA-,B+)B.J -,+BA/(BAJ$os;or 3galben4 J .2.* J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,,' J A*B))B*J -..B(A.B,J$osgen 3clorura de carbonil4 J .2.( J .2.- J .2) J .2+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,)' J 5(B.+B+J -.-B/-ABAJ$ur;urol J +. J -2* J +* J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,*' J B J B JGaze liche;iate 3conin1nd n J J J J J J J Jprincipal %,B%)4 J +-.. J B J +*.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

,,/' J A)).B*/B)J -,+B+/+B/JGermaniu J - J B J * J B J J-./+5B+/B,J -),B5--B.J!=id de germaniu J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,A' J **/B*-B*J -.5B+-(B,JGlicidol 3-2,Bepo=iB+Bpropanol4 J *. J +/2* J +.. J ,,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,(' J A)).B*(B/J -,+B+//B)J<a;niu J .2-.J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,,5' J +*+B/ABAJ -.*BA5/B*J<alotan J ).. J *. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,).' J ++.B),B.J -.,BA/AB+J-B<eptanona 7 J -,( J *. J )A* J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)+' J +./B,*B)J -.,B,((B+J<eptanB,Bona J 5* J -. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)-' J A/B))B(J -..B5/-B,J<eptaclor3heptaclorB+2)2*2/2A2(2(B J J J J J J J JtetraBhidro ,a2)2A2Aa metanoB)2A2 J J J J J J J Jinden4 J .2,. J B J .2/. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,),' J +)-B(-B*J -.B*/,B(J<eptan 3n4 J -.(* J *.. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,))' J ++.B*)B,J -.,BAAAB/J<e=an 3n4 J A- J -. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)*' J ++(BA)B+J -.)B-A,B5J<e=aclorbenzen J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)/' J (AB/(B,J -.+BA/*B*J<e=aclorbutadiena p% 7 J B J J .2-. J.2.-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)A' J *(B(5B5J -..B).+B-J<e=aclorciclohe=an 3<%<2 lindan4 7 J .2,. J B J .2*. J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)(' J /ABA-B+J -..B///B)J<e=acloretan J * J .2* J ( J .2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,)5' J +-)B.5B)J -.)B/A5B/J<e=ametilenBdiamina J + J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*.' J (--B./B.J -+-B)(*B(J<e=ametilenBdiizocianat J .2.* J .2..A J + J.2+)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*+' J ,.-B.+B-J -./B++)B5J<idrazina p% 7 J .2+. J .2.( J + J .2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*-' J J J<idrocarburi ali;atice 3Thite J J J J J J J Jspirit2 solvent na;ta2 ligroina2 J A.. J B J +... J B J J J Jpetrol lampant2 motorina4 J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*,' J B J B J<idrocarburi policiclice aromatice J J J J J J J J3;raciunea e=tractibila n J J J J J J J Jbenzen4 % J .2-. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*)' J +-,B,+B5J -.)B/+AB(J<idrochinona J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,**' J AA()B)-B+J -,-B.//B,J<idrogen arseniat J .2+. J .2., J .2,. J.2.5J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*/' J B J B J<idrogen ;os;orat J .2-. J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*A' J AA(,B.AB*J -,+B5A(B5J<idrogen seleniat J .2.A J .2.- J .2+A J.2.*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*(' J B J B J<idrogen stibiat J .2-. J B J .2*. J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,*5' J AA(,B./B)J -,+B5AAB,J<idrogen sul;urat J +. J A2- J +* J+.2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/.' J +,+.BA,B-J -+*B+(*B*J<idro=izi alcalini e=primati n J + J B J , J B J J J Jhidro=id de sodiu J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/+' J +,.*B/-B.J -+*B+,AB,J<idro=id de calciu J * J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/-' J ++(B-5B/J -.)B-)+B)JNB<idro=imetil;talimida J *. J A J A* J +. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/,' J A*(.B/AB(J -,+B)()B,J<idrura de litiu J.2.-* J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/)' J B J B J"de;il 3- etilhe=ilBsul;oBsuccinat J J J J J J J Jde sodiu4 J B J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/*' J A**,B*/B-J -,+B))-B)J"od J .2*. J .2.5 J + J .2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,//' J A)B((B)J -..B(+5B*J"odura de metil p% 7 J +* J +2* J -* J + J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/A' J /-)B(,B5J -+.B(//B,J"zocianat de metil 7 J .2.- J .2..( J .2.* J.2.-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/(' J A(B*5B+J -.+B+-/B.J"zo;orona 3izoaceto;enona4 J -* J )2)- J *. J ( J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,/5' J B J B J"zooctina J *.. J B J A.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A.' J A(BA(B)J -.+B+)-B(J"zopentan J ,... J +... J B J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A+' J A*B,+B.J -..B(/.B5J"zopropilamina J A J , J +. J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A-' J 5(B(-B(J -.-BA.)B*J"zopropilBbenzen 3cumen4 J +.. J -. J +*. J ,. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A,' J ).+/B+)B-J --,B/A-B5J"zopropilBglicidilBeter 3"GE4 J *. J +.2* J +.. J -+ J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A)' J B J B J ancozeb3etilenBbisBditiocarbamat J J J J J J J Jde zinc i mangan4 J +.. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A*' J A),5B5/B*J -,+B+.*B+J angan J .2*. J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A/' J +-+BA*B*J -.)B)5ABAJ alation 3o2oBdimetilBditio;os;atB J J J J J J J JdietilBmercaptoBsuccinat4 7 J A J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,AA' J A)B5,B+J -..B(--B+J ercaptan 3metil i etil4 J B J B J + J B J J A*B.(B+J -..B(,AB,J J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A(' J A),5B5AB/J -,+B+./BAJ ercur 7 J .2.* J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,A5' J B J B J ercur 3compui organici4 7 J B J B J .2.+ J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(.' J +.(B/AB(J -.,B/.)B)J esitilen J +.. J -. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(+' J (.B/-B/J -.+B-5AB+J etacrilat de metil J +*. J B J -*. J B J J 5AB/,B-J -.-B*5AB*J etacrilat de etil J J J J J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(-' J 5AB((B+J -.-B/+*B+J etacrilat de NBbutil J +*. J -* J -*. J ),J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(,' J A)B(-B(J -..B(+-BAJ etan J +-.. J +(,) J +*.. J--5-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,()' J A)B55BAJ -..B(-(B)J etilBacetilena 3propina4 J +,.. J A5, J +*.. J 5+*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(*' J +.5B(AB*J -.,BA+)B-J etilal 3dimeto=imetan4 J +*.. J *,+ J -*.. J ((*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(/' J A)B(5B*J -..B(-.B.J etilamina J +. J ( J +* J +-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(A' J +..B/+B(J -.-B(A.B5JNB etilanilina 7 J A J +/ J +. J -J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,((' J *5+BA(B/J -.5BA,+B+J etilBnBbutilBcetona 3he=anona4 J -.. J )5 J ,.. J (.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,(5' J /,B-*B-J -..B***B.J etilBnBcarbamat na;til 3carbaril4 J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5.' J +.5B(/B)J -.,BA+,BAJ etilBcelosolv 3meto=iB-Betanol4 7J +/ J *2A* J ,. J A J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5+' J +.(B(AB-J -.,B/-)B,J etilBciclohe=an J +-.. J -++ J +*.. J ,A*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5-' J-*/,5B)-B,J -)AB+*-B/J etilBciclohe=anol J -.. J )- J ,.. J /)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5,' J *(,B/.B(J -.5B*+,B/J etilBciclohe=anona 7 J -*. J *)2* J ,*. J A/J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5)' J B J B JNBmetilBcloroBacetamida J +. J B J +) J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5*' J B J B J etilBclorBacrilat J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5/' J A+B**B/J -..BA*/B,J etilBcloro;orm 3+2+2+Btricloretan4J +... J +(, J +*.. J -A*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5A' J +.+B+)B)J -.-B5+(B5J )2)PmetilenBbisB3-BclorBanilina4 J J J J J J J J p% 7 J .2-- J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,5(' J B J B J etilenBbis ;enilizocianat J J J J J J J J3di;enil metan )2) diizocianat4 J B J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ,55' J B J B J)2) etilen dianilina p% 7 J .2(. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )..' J A(B5,B,J -.+B+*5B.J etilBetilBcetona 3- butanona4 J -.. J /, J ,.. J +.+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).+' J B J B J etilBetilBparathion 7 J .2.* J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).-' J *)+B(*B*J -.(BA5,BAJ* etilheptanB,Bona J *, J +. J +.A J -.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).,' J ++.B+-B,J -.,BA,AB(J* etilhe=anB-Bona J 5* J -. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).)' J +./B/(B,J -.,B)-,B.J etilBhe=ilBcetona 3octanona4 J +.. J +5 J -.. J ,(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).*' J /.B,)B)J -..B)A+B)J etilBhidrazina p% 7 J .2,A J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )./' J +.(B+.B+J -.,B**.B+J etilBizobutilBcetona J -.. J )A J ,.. J A+J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).A' J B J B J etilBizobutirBaldehida J -.. J B J ,.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).(' J B J B J etilBizobutirBaldo=ima J B J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ).5' J +)+BA5BAJ -.*B*.-B*J etilBizobutinilBcetona J J J J J J J J3o=id de mesitin4 J *. J +- J +.. J -) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+.' J B J B J etil < diclorsilan J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )++' J ++.B5+B(J -.,B(+*B+JNBmetilmor;olina J B J B J A. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+-' J 5*.B,*B/J B J etilBparathion 3tio;os;at de J J J J J J J JdiBoBmetil i o2pBnitroB;enil4 7 J .2+. J B J .2,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+,' J +.(B+.B+J -.,B**.B+J)B etilpentanB-Bona J (, J -. J -.( J *. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+)' J +.AB(AB5J -.,B*-(B+J etilBpropilBcetona 3pentanona4 J -*. J A+ J ,.. J (* J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+*' J +..B(.B+J -.-B((5B-J etilBstiren J -*. J *+ J ,*. J A- J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+/' J B J B J etil tio;onat 3produs tehnic4 J B J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+A' J B J B J etil tio;onat 3condiionat cu A.R J J J J J J J Jsubstanta activa4 J B J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

)+(' J B J B J etilBtriclorsilan J + J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )+5' J B J B J etilBvinilBdiclorsilan J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-.' J B J B J etilBvinilBsilo=an 7 J ,. J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-+' J B J B J etobenN+2-BbisB3, meto=icarbonilB-J J J J J J J JBtiouracil4 benzenO J B J B J +J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )--' J A-B),B*J -..BAA5B5J eto=iclorN+2+2+BtriclorB-2J J J J J J J Jdi3pBmeto=iB;enil4etanO 7 J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-,' J +.AB5(B-J -.,B*,5B+JlB eto=ipropan -Bol 7 J ,A* J +.. J */( J +*.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-)' J +++BAAB,J -.,B5./B/J-B3-Bmeto=ieto=i4Betanol 7 J *.2+ J +. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-*' J,)*5.B5)B(J -*-B+.)B-J3-Bmeto=imetileto=i4Bpropanol 7 J ,.( J *. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-/' J-+.(AB/)B5J -))B-.5BAJ etribuzin J + J B J J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-A' J A),5B5(BAJ -,+B+.AB-J olibden 3compusii insolubili4 J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-(' J A),5B5(BAJ -,+B+.AB-J olibden 3compusii solubili4 J - J B J /* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )-5' J B J B J olinat (bis etilBN2NBhe=ametilenB J B J B J .2*. J B J J J JtioBcarbamat4 J J J J J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),.' J +.AB++B5J -.,B)/,B5J onoalilamina J .2+. J B J .2). J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),+' J B J B J onoclor acetat de metil J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),-' J 5/B-)B-J -.-B)5-B)J onoclorhidrina J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),,' J B J B J onoeterBrezorcina J *. J B J +.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),)' J +.AB+.B(J -.,B)/-B,J onopropilamina J .2*. J .2- J .2(. J .2,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),*' J ++.B5+B(J -.,B(+*B+J or;olina3o=id de dietilen imida@ J J J J J J J JtetraBhidro +2)Bo=azina4 J ,/ J +. J A- J -.J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),/' J+.+.-B),B5J -,,B-A+B.J ono=id de azot J ,. J -) J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),A' J 5+B-.B,J -.-B.)5B*JNa;talina J *. J 52* J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),(' J 5+B*5B(J -.-B.(.B)JpBna;tilamina % $p 7 J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ),5' J 5.B+*B,J -.+B5/5B)JSBna;tol 7 J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )).' J A)).B.-B.J -,+B+++B)JNichel i compui % J .2+. J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))+' J+,)/,B,5B,J -,/B//5B-JNichel carbonil J .2.* J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

))-' J *)B++B*J -..B+5,B,JNicotina 7 J .2* J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )),' J A5B)/B5J -.+B-.5B+JNitrat de izopropil J -. J * J -* J A J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )))' J /-AB+,B)J -+.B5(*B.JNitrat de nBpropil J A* J +A2* J +.. J -, J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))*' J +..B.+B/J -.-B(+.B+J7Bnitroanilina 7 J , J .2* J * J .25J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))/' J +..B+AB)J -.-B(-*B,J7Bnitroanisol J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))A' J 5(B5*B,J -.-BA+/B.JNitrobenzen 7 J + J .2- J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))(' J /-AB.*B)J -+.B5(.B,JNitrobutan J *. J B J A* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ))5' J 5-B5,B,J -.-B-.)BAJ)Bnitrodi;enil p% $p 7 J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*.' J A5B-)B,J -.+B+((B5JNitroetan J +.. J ,- J +*. J )5J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*+' J +..B+-B5J -.-B(-+B+JNitroetilbenzen 7 J +* J - J -. J ,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*-' J **B/,B.J -..B-).B(JNitroglicerina 3trinitroglicerina4 J J J J J J J J 7 J .2.* J .2../ J J.2-*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*,' J A*B*-B*J -..B(A/B/JNitrometan J +.. J ). J +*. J /. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*)' J (/B*ABAJ -.+B/()B*JSBnitrona;talina J -. J , J ,. J ) J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )**' J A5B)/B5J -.+B-.5B+JNitropropan 3-4 p% J B J B J ,. J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*/' J B J B JNitrotoluen 3o2m2p4 7 J +. J - J ,. J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*A' J /-BA*B5J -..B*)5B(JNBNitrozodimetilamina p% $p 7 J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*(' J +*-B+/B5J -.*B(.+B.J!ctametilBpiro;os;orBamida J J J J J J J J3pesto= ,2 schradan4 7 J .2,. J B J .2/. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )*5' J B J B J!ctaclorBdipropileter J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/.' J +++B/*B5J -.,B(5-B+J!ctan J +*.. J ,-- J -... J -(,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/+' J+-+--B/ABAJ -,*B+(.B+J!nedin 3zineb2 etilenBbisB J J J J J J J Jditiocarbamat de zinc4 J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/-' J B J B J!ra;on 3pirimi;osBmetil4 J .2*. J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/,' J *.B,*B+J -..B.,+B+J!rdato= 3imidan2 ;osmet4 J +2*. J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/)' J 5*B*AB(J -.-B),,B-J!rtoclor;enol J B J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/*' J B J B J!rtometalilBclor;enileter J -.. J B J ,.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )//' J B J B J!rtometalilBo=i;enileter J +*. J B J -*. J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/A' J+..-(B+*B/J -,,B/5B-J!zon J .2+. J .2.* J .2-. J .2+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/(' J B J B J!=ichinolat de cupru 3;ungicid 94 J * J B J 5 J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )/5' J+..-*B(AB,J -,,B.)/BAJ!=iclorura de ;os;or J + J .2+* J * J .2(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A.' J +,))B-(B+J -+*B/5+B/J!=id de aluminiu 3aerosoli4 J - J .2* J * J +2-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A+' J +,.*BA(B(J -+*B+,(B5J!=id de calciu J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A-' J /,.B.(B.J -++B+-(B,J!=id de carbon J -. J +A2* J ,. J -/ J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A,' J /.B-5BAJ -..B)/AB-J!=id de dietil J ,.( J +.. J /+/ J -..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A)' J**A-.B55B*J B J!=id de di;enilclorat 7 J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A*' J ++*B+.B/J -.)B./*B(J!=id de dimetil J +5-. J +... J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A/' J A*B-+B(J -..B()5B5J!=id de etilen p% J +2(. J + J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )AA' J +,.5B,AB+J -+*B+/(B,J!=id ;eric 3;umuri2 pulberi4 J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A(' J +,.5B)(B)J -+*B+A+B5J!=id de magneziu 3;umuri4 J * J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )A5' J A*B*/B5J -..B(A5B-J!=id de propilen p% J *. J -+ J B J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(.' J +,+)B+,B-J -+*B---B*J!=id de zinc 3;umuri4 J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(+' J B J B JNB!=id metil piridina J - J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(-' J+.+.-B))B.J -,,B-A-B/J!=izi de azot 3e=primati n N.-4 J * J , J ( J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(,' J +,./B+5B.J -+*B+)/B-J!=id de cadmiu 3;umuri4 J .2.* J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )()' J (..-BA)B-J -,-B,+*B/J7ara;ina 3;umuri4 J - J B J / J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(*' J */B,(B-J -..B-A+BAJ7arathion3o2oBdietilBoBpB J J J J J J J Jnitro;enilBtio;os;at4 7 J .2.* J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(/' J+5/-)B--BAJ -),B+5)B)J7entaboran J .2.* J .2.+ J .2+* J.2.*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(A' J A/B.+BAJ -..B5-*B+J7entaclorBetan J ). J B J /. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )((' J (AB(/B*J -.+BAA(B/J7entaclorB;enol 7 J .2*. J .2.) J + J.2.5J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )(5' J B J B J7entaclorBtio;enat de zinc J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5.' J+..-/B+,B(J -,,B./.B,J7entaclorura de ;os;or J + J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5+' J +,+)B*/B,J -+*B-,/B+J7ento=id de di;os;or J + J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

)5-' J +,+)B(.B,J -+*B-)-B)J7entasul;ura de ;os;or J + J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5,' J +.5B//B.J -.,B/5-B)J7entan J ,... J +... J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5)' J B J B J7enta;luorura de sul; J .2+. J B J .2,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5*' J +-AB+(B)J -.)B(-*B5J7ercloretilena 3tetracloretilena4 J *. J A J +.. J +) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5/' J A*BA.BAJ B J7erclorBmetilBmercapan J .2* J B J +2* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5A' J A*B5AB(J -..B5-.B)J7inacolona 3,2,BdimetilB-Bbutanona4J /. J +* J +*. J ,AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )5(' J (..,B,)BAJ -,-B,+5B(J7iretru J + J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL )55' J ++.B(/B+J -.,B(.5B5J7iridina J +* J * J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *..' J ++.B(*B.J -.,B(.(B,J7iperazina 3pulbere2 vapori4 J .2+ J B J .2, J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.+' J +-.B(.B5J -.)B)-AB*J7irocatechina 3pirocatecol4 J +. J B J -. J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.-' J A)).B./B)J -,+B++/B+J7latina 3saruri solubile J J J J J J J J e=primate n 7t4 J + J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.,' J A),5B5-B+J -,+B+..B)J7lumb i compui 3n a;ar de 7b94 J .2.*J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.)' J B J B J7olidimetilBsilo=an J /. J B J (. J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.*' J B J B J7ropa;enN-2)B3/BclorB-B J J J J J J J Jchino=alino=i4B;eno=iBpropionatO J ,. J B J *. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *./' J A)B5(B/J -..B(-AB5J7ropan J +).. J AA( J +(.. J+...J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.A' J B J B J7ropilenimina p% 7 J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.(' J B J B J7ropilBglicidilBeter J +.. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *.5' J *AB*AB(J -..B,).B+J7ropiolactona U p% J +2*. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+.' J +.AB+-B.J -.,B)/)B)J7ropionitril 3cianura de etil4 J .2+. J .2.) J .2,. J.2+,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *++' J +.(B)/B,J -.,B*(*B-JResorcinol 7 J )* J +. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+-' J B J B JRodamina de metil J A. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+,' J AA(-B)5B-J -,+B5*AB)J9eleniu i compui e=primati n 9e J .2+. J B J .2-. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+)' J A(B+.B)J -.+B.(,B(J9ilicat de etil J +.. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+*' J-A+,AB)+B,J -)(B-*,B(J9ilvan 3metil ;uran4 J +. J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+/' J B J B J9isto=3demeton@ o2oBdietilBo2-etilBJ J J J J J J JmercaptoBetilBtiono;os;at4 7 J .2.* J B J .2+* J B J

GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+A' J B J B J9olvent na;ta 3gudron de huila4 7J +.. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+(' J A)).B,+B*J -,+B+)+B(J9taniu 3compui anorganici J J J J J J J Je=primati ca 9n4 J - J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *+5' J A)).B,+B*J -,+B+)+B(J9taniu 3compui organici4 J .2.* J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-.' J +..B)-B*J -.-B(*+B*J9tiren 3monomer ;eniletilen4 J *. J +- J +*. J ,*J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-+' J AA.)B,)B5J -,+BA--B/J9ul; 3pulbere4 J B J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *--' J AAA,B./B.J -,+B(A+BAJ9ul;amat de amoniu J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-,' J A*B+*B.J -..B(),B/J9ul;ura de carbon 7 J +. J , J -. J / J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-)' J +,+)B(AB.J -+*B-)/B/J9ul;ura de plumb J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-*' J 5,BA/B*J -.-B-A,B,J-2)2*#Nacid3triclorB-2)2* J J J J J J J J;eno=iBacetic4O J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-/' J A)).B-*BAJ -,+B+,*B*J#antal i o=id de tantal J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-A' J ,/(5B-)B*J ---B55*B-J#E87 sau sul;otep 3tetraetilB J J J J J J J JditioBpiro;os;at4 7 J .2+. J B J .2,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

*-(' J+,)5)B(.B5J -,/B(+,B)J#elur J .2.* J B J .2+* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *-5' J +.AB)5B,J -.,B)5*B,J#E77 3tetraetilBpiro;os;at4 7 J .2.* J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,.' J (../B/)B-J -,-B,*.BAJ#erebentina 3esenta de4 7 J ).. J B J *.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,+' J A5B-AB/J -.+B+5+B*J#etrabromura de acetilena J +. J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,-' J A/B++B5J -..B5,)B.J#etraclor 3+2+2-2-43+2+2+2-4B J J J J J J J Jdi;luor 3+2-43-2-4etan J ,... J ,., J )... J ).)J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,,' J A5B,)B*J -.+B+5AB(J#etraclor etan 3+2+2-2-43+2+2+2-4 7J -. J , J ,. J ) J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,)' J */B-,B*J -..B-/-B(J#etraclorura de carbon p% 7 J ,. J * J *. J ( J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,*' J A**.B)*B.J -,+B))+B5J#etraclorura de titan J + J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,/' J B J B J#etraetil i trietil plumb 7 J .2.+ J B J .2., J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,A' J +.5B55B5J -.,BA-/B(J#etrahidro;uran 7 J +*. J *. J ,.. J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,(' J ++5B/)B-J -.)B,).B-J#etralina 3tetrahidrona;talina4 J +.. J B J -.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *,5' J *.5B+)B(J -.(B.5)BAJ#etranitrometan J , J .2) J / J.2( J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *).' J )A5B)*B(J -.AB*,+B5J#etril 3-2)2/ trinitroB;enilB J J J J J

J J JmetilBnitramina4 7 J + J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)+' J-.(+/B+-B.J -))B.*(BAJ#etrao=id de osmiu J.2..+ J B J .2.., J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)-' J A)).B-(B.J -,+B+,(B+J#haliu 3compui solubili4 7 J B J B J .2.*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *),' J +,AB-/B(J -.*B-(/B-J#hiram 3disul;ura de J J J J J J J Jtetrametil tiuram4 J J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *))' J A)).B-5B+J -,+B+,5BAJ#horiu J.2.-. J B J .2.*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)*' J B J B J#iopentanol J * J B J +* J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)/' J A)).B,-B/J -,+B+)-B,J#itan J +. J B J +* J B J J+,)/,B/ABAJ -,/B/A*B*J!=id de titan J J J J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)A' J B J J#iotriclorura de ;os;or J B J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)(' J +.(B((B,J -.,B/-*B5J#oluen 7 J +5- J *. J ,() J+.. J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *)5' J ++5B5,BAJ -.)B,*(B.JoB#olidina p% $p 7 J B J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **.' J 5*B*,B)J -.-B)-5B.JoB#oluidina p% 7 J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **+' J +./B)5B.J -.,B).,B+JpB#oluidina p% 7 J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

**-' J 5*B(.BAJ -.-B)*,B+J#oluilendiamina J * J + J +. J - J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **,' J *()B()B5J -.5B*))B*J#oluilenBdiBizocianat 3-2)4 J .2.A J .2..5 J .2+* J.2.-J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **)' J (..+B,*B-J -,-B-(,B,J#o=a;en 3cam;enclor /.R %l4 7 J .2,. J B J .2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL ***' J+-/*)B5AB/J -,*BA*)B+J#riadime;on 3triazin4 J , J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **/' J +.-BA.B*J -.,B.)(B-J#rialilBamina 7 J + J B J ) J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **A' J +.-B(-B5J -.,B.*(BAJ#ributilBamina J B J B J -. J , J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **(' J +-.B(-B+J -.)B)-(B.J+2-2)Btriclorbenzen 7 J +*2+ J J ,A2( J * J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL **5' J A+B**B/J -..BA*/B,J+2+2+B#ricloretan J *** J +.. J +++. J -..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */.' J *-B/(B/J -..B+)5B,J#riclor;on J + J B J - J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */+' J A5B.+B/J -.+B+/AB)J#ricloretilena J +.. J +(2* J +*. J -(J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */-' J B J B J#riclor;enolat de cupru J .2*. J B J +2*. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */,' J A*B/5B)J -..B(5-B,J#riclorB;luorBmetan 3;reon ++4 J )... J /-* J *... J A(+J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */)' J-*A,*B-5B5J -)AB-+/B,J#riclorBpropan 7 J +.. J +/2* J +*. J -* J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

*/*' J A/B+,B+J -..B5,/B+J#riclor 3+2+2-4 tri;luor 3+2-2-4 J J J J J J J Jetan 3;reon ++,4 J *... J B J A... J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *//' J+-..-B)(B+J -,)B)+,B)J#riclorura de benzil J J J J J J J J3;enilcloro;orm4 J - J .2, J * J .2AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */A' J AA+5B+-B-J -,+BA)5B,J#riclorura de ;os;or J - J B J * J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */(' J B J B J#ricrezil;os;at 3o4 7 J .2+. J B J J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL */5' J +-+B))B(J -.)B)/5B)J#rietilamina 7 J (2) J J +-2/ J , J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A.' J ++-B-AB/J -.,B5*,B-J#rietilenBglicol J A.. J ++) J +... J +/,J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A+' J ++-B-)B,J -.,B5*.B/J#rietilenBtetramina J +. J + J -. J , J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A-' J ++*B(/B/J -.)B++-B-J#ri;enil;os;at J - J B J ) J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A,' J A*B/,B(J -..B((AB/J#ri;luoroBmonoBbromBmetan J *... J J A... J J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A)' J B J B J#ri;luorura de azot J -. J B J ,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A*' J A/,AB.AB-J -,+B*/5B*J#ri;luorura de bor J B J B J , J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A/' J AA5.B5+B-J -,-B-,.B)J#ri;luorura de clor J B J B J .2). J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

*AA' J A*B*.B,J -..B(A*B.J#rimetilBamina J + J J J + J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A(' J *-/BA,B(J -.(B,5)B(J+2-2,Btrimetilbenzen J +.. J -. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *A5' J 5*B/,B/J -.-B),/B5J+2-2)Btrimetilbenzen J +.. J -. J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(.' J B J B J#rimetilBclorBsilan J , J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(+' J +-+B(-B)J -.)B*..B+J#rimetilenBtrinitramina 3he=ogen4 7J - J B J / J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(-' J ++(B5/BAJ -.)B-(5B/J#rinitrotoluen 3#N#4 J .2*. J B J + J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(,' J +.-B/5B-J -.,B.)ABAJ#ripropilamina J , J .2* J ) J .2AJ GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *()' J A)).B,,BAJ -,+B+),B5J#ungsten@ carbura de tungsten J J B J / J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(*' J B J B JUlei polidimetilBsilo=anic 7 J -.. J B J ,.. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(/' J B J B JUleiuri minerale J * J B J +. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(A' J A)).B/-B-J -,+B+A+B+JVanadiu 3;umuri de V-.*4 J .2.* J B J .2+. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *((' J A)).B/-B-J -,+B+A+B+JVanadiu 3pra; de V-.*4 J .2+. J B J B J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *(5' J-*.+,B+*B)J -)/B*/-B-JVinil toluen J ,.. J B J ).. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL

*5.' J (+B(+B-J -.+B,AAB/JQar;arina sau %uma;en 3,B3SB;enilB J J J J J J J JU acetilBetilB) hidro=icumarina4 7J .2+. J B J .2,. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *5+' J +,,.B-.BAJ -+*B*,*BAJFilen 3izomeri4 7 J --+ J *. J ))- J +..J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *5-' J +,..BA+B/J -+*B.(5B,J-2/ Filenol J +* J B J -. J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *5,' J +,..BA,B(J -+*B.5+B)JFilidina 7 J + J B J J B J GGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMG GGGGGMGGGGGGGMGGGGGGGMGGGGL *5)' J A)).B/ABAJ -,+B+A/B5JVirconiu i compui J J J J J J J J3e=primati n Vr4 J * J B J +. J B J GGGGGWGGGGGGGGGGWGGGGGGGGGGWGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGWG GGGGGWGGGGGGGWGGGGGGGWGGGGX E9#E N!#&> 9ubstantele cu indicativul p% sunt potenial cancerigene i6sau mutagene2 iar substantele cu indicativul % au aciune cancerigena i6sau mutagena' 7entru acestea2 dar nu numai2 trebuie veri;icata clasi;icarea ca substanta cancerigena i6sau mutagena2 con;orm de;initiei agentului cancerigen i2 respectiv2 agentului mutagen din <otr1rea Guvernului nr' +'.5,6-../ privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor impotriva riscurilor legate de e=punerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munca2 n scopul aplicrii corecte a art' , din hotr1re' 9ubstantele cu indicativul $p sunt ;oarte periculoase2 e=punerea la aceste substane trebuie practic e=clusa' 9ubstantele cu indicativul 7 3piele4 pot ptrunde n organism prin pielea sau mucoasele intacte' "ndicativul 7 nu se re;er la substantele care au numai o aciune local de tip iritativ' &NEF& V&L!R" L" "#& C"!L!G"%E +' 7lumbul i compusii si ionici

+'+' onitorizarea biologica trebuie sa includ msurarea nivelului de plumb din s1nge 37bC4 pe baza spectrometriei de absorbie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente' Valorile biologice limita cu caracter obligatoriu sunt indicate n partea C a acestei ane=e2 la poziia ),> Valoarea biologica de A.Yg 7b6+.. ml s1nge este o valoare restrictiva' +'-' 9upravegherea medical necesita msuri speciale dac> B e=punerea implica o concentraie de plumb n aer mai mare de .2.A* mg6mc2 calculat ca medie ponderat n ;uncie de timp pentru o perioada de ). de ore pe saptamana2 sau B un nivel al plumbului n s1nge de peste ). Yg 7b6+.. ml s1nge este constatat la lucrtori' +',' "ndicaiile practice pentru monitorizarea biologica i supravegherea medical trebuie sa ;ie elaborate con;orm art' ), i ))' &cestea trebuie sa includ recomandri cu privire la indicatorii biologici 3de e=emplu2 &L&U2 V772 &L&84 i strategii de monitorizare biologica' -' V&L!R" L" "#& C"!L!G"%E !CL"G&#!R"" 3VLC!4 E#E ZGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGHGGGGGGGGGGGGG GGHGGGGGGGGGGI JNr' J 9ubstanta J "ndicator J aterial J omentul J VLC! J Jcrt'J J biologic Jbiologic J recoltarii J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J +' J&cetona J&cetona Jurina J s;1rit J*. mg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J -' J&lcool J&cetona Jurina J s;1rit J*. mg6l J J Jizopropilic J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J ,' J&lcool metilic J etanol Jurina J s;1rit J/ mg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J )' J&luminiu J&luminiu Jurina J s;1rit J-.. Yg6l J J J J J J schimb J J

KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J *' J&ldrin J&ldrin Js1nge J s;1rit J+. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J /' J&nilina JpBaminoB Jurina J s;1rit J+. Yg6l J J J J;enol J J schimb J J J J JmethemoB Js1nge J s;1rit J+2*R <b J J J Jglobina J J schimb Jtotal J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J A' J&ntimoniu J&ntimoniu Jurina J s;1rit J+ mg6l J J J39tibiu4 J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J (' J&rsen i &s<3,4 J&rsen Jurina J s;1rit J*. Yg6g% J J J J J J saptamana J J J J J Jpar J s;1rit J.2* mg6 J J J J J J saptamana J +..g J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J 5' JCenzen J&cid 9B;enilB Jurina J s;1rit J-* Yg6g% J J J Jmercapturic J J schimb J J J J J$enoli totali Jurina J s;1rit J *.mg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+.' JCenzidina JCenzidina Jurina J J . J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J++' JCeriliu JCeriliu Jurina J s;1rit J- Yg6l J J J J J J schimb J J

KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+-' JCromura de JCrom Js1nge J s;1rit J- mg6+.. J J Jmetil J J J schimb J ml J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+,' J%admiu i J%admiu Jurina J s;1rit J* Yg6g% J J Jcompui J J J schimb J J J Janorganici J Js1nge J s;1rit J* Yg6l J J J J J J schimb J J J J J7roteine Jurina J s;1rit J- mg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+)' J%lorbenzen J)B Jurina J schimb J+*. J J J Jclorocatechol J J Jmg6g% J J J Jtotal Jurina J s;1rit J J J J JpBclor;enol J J schimb J-* mg6g% J J J Jtotal J J J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+*' J%lorura de J%!<b Js1nge J s;1rit J* R <b J J Jmetilen J J J schimb Jtotal J J J J%lorura de Js1nge J s;1rit J+ mg6l J J J Jmetilen J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+/' J%ompusii cian J#iocianati Jurina J s;1rit J,. mg6l J J J3acid cianhidric2J J J schimb J J J Jcianuri i J J J J J J Jcianogen4 J J J J J

KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+A' J%rom J%rom Jurina J n timpul J+. Yg6g% J J J J J J lucrului J J J J J Jurina J s;1rit J,. Yg6g% J J J J J J saptamana J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+(' J%obalt J%obalt Jurina J s;1rit J+* Yg6l J J J J J J saptamana J J J J J Js1nge J s;1rit J+ Yg6l J J J J J J saptamana J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J+5' J88# J88# Js1nge J s;1rit J-. Yg6+.. J J J J J J schimb J ml J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-.' J8ieldrin J8ieldrin Js1nge J s;1rit J+. Yg6+.. J J J J J J schimb J ml J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-+' J+2)Bdiclor J-2* Jurina J s;1rit J+*. J J Jbenzen Jdiclor;enol J J schimb JYg6g% J J J Jtotal J J J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J--' JN2NBdimetil JNBmetil Jurina J s;1rit J,. Yg6g% J J Jacetamida Jacetamida J J saptamana J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-,' JN2NBdimetilB J etil B Jurina J s;1rit J+* mg6l J J J;ormamida J;ormamida J J schimb J J

KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-)' JEtilbenzen J&cid Jurina J s;1rit J+2* g6g% J J J Jmandelic J J saptamana J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-*' J$enol J$enol total Jurina J s;1rit J*. mg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-/' J$luorB compui J$luor Jurina J s;1rit J* mg6g% J J J J J J schimb J J J J J J J J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-A' J<alotan J&cid Js1nge J s;1rit J-2* mg6l J J J3-BbromB-BclorB Jtri;luoroB J J schimb J J J J+2+2+ Jacetic J J J J J Jtri;luoretan4 J J J J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-(' J<e=aclorbenzen J<e=aclorbenzen Jser J s;1rit J+*. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J-5' JNBhe=an J-2* Jurina J s;1rit J* mg6g% J J J Jhe=andiona J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,.' J<idrazina J<idrazina Jurina J s;1rit J-.. Yg6g% J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,+' JLindan J[ he=aclor Js1nge J s;1rit J-. Yg6l J

J J Jciclohe=an J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,-' J angan J angan Jurina J s;1rit J+. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,,' J ercur i J ercur Js1nge J s;1rit J+. Yg6l J J Jcompui J J J schimb J J J J J Jurina J nceputul J,* Yg6g% J J J J J J schimbului J J J J J J J urmtor J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,)' J etiletilcetona J etiletilcetonaJurina J s;1rit J- mg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,*' J etilcloro;orm J#ricloretanol Jurina J s;1rit J,. mg6l J J J Jtotal J J saptamana J J J J J Js1nge J s;1rit J + mg6l J J J J J J saptamana J J J J J etilcloro;orm Js1nge J s;1rit J **. Yg6l J J J J J J schimb J J J J J&cid Jurina J s;1rit J +. mg6l J J J Jtricloracetic J J saptamana J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,/' JNichel JNichel Jurina J s;1rit J+* Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL

J,A' JNichel carbonil J%!<b Js1nge J s;1rit J* R <b J J J J J J schimb Jtotal J J J JNichel Jurina J s;1rit J J J J J J J schimb J+* Yg6l J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,(' JNitrobenzen JpBNitro;enol Jurina J s;1rit J* mg6g% J J J Jtotal J J schimb J J J J J ethemogloB Js1nge J s;1rit J+2* R <b J J J Jbina J J schimb Jtotal J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J,5' J!=id de carbon J%!<b Js1nge J s;1rit J* R <b J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J).' J7arathion JpBNitro;enol Jurina J s;1rit J*.. Yg6l J J J Jtotal J J schimb J J J J J&ctivitate Js1nge J naintea Jscdere \ J J J JcolinesterazicaJ J schimbului J,. R J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)+' J7entaclor;enol J7entaclor;enol Jurina J s;1rit J- mg6g% J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)-' J7esticide J&ctivitate Js1nge J B Jscdere \ J J Jorgano;os;orice JcolinesterazicaJ J J ,. R J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J),' J7lumb J7lumb Jurina J s;1rit J+*. Yg6l J J J J J J schimb J J

J J J Js1nge J s;1rit J ). Yg6+..J J J J J J schimb J ml J J J J Jpar J s;1rit J J J J J J J schimb J, Yg6cm J J J J&L&Bu Jurina J s;1rit J J J J J J J schimb J+. mg6l J J J J%7Bu Jurina J s;1rit J J J J J J J schimb J,.. Yg6l J J J J7EL Js1nge J s;1rit J J J J J J J schimb J+.. Yg6+..J J J J J J J ml J J J J J J JeritrociteJ KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J))' J9tiren J&cid Jurina J s;1rit J(.. J J J Jmandelic J J schimb Jmg6g% J J J J Jurina J nceputul J J J J J J J schimbului J,.. J J J J J J urmtor Jmg6g% J J J J&cid Jurina J s;1rit J J J J J;enilglio=alic J J schimb J J J J J Jurina J nceputul J+.. J J J J J J schimbului Jmg6g% J J J J J J urmtor J J J J J9tiren Js1nge J s;1rit J+.. J J J J J J schimb Jmg6g% J J J J Js1nge J nceputul J J

J J J J J schimbului J J J J J J J urmtor J.2** mg6l J J J J J J J.2.- mg6l J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)*' J9ul;ura de J&cid -BtioB Jurina J s;1rit J) mg6l J J Jcarbon Jtiazolidin ) J J schimb J J J J Jcarbo=ilic J J J J J J J#estul Jurina J s;1rit JE ] /2* J J J Jiodazida J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)/' J#elur J#elur Jurina J s;1rit J -. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)A' J#etracloretilena J#ricloretanol ^Jurina J s;1rit J,.. J J J#ricloretilena Jacid J J saptamana Jmg6g% J J J Jtricloracetic J J J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)(' J#etraetil de J7lumb dietil Jurina J s;1rit J-* Yg6l J J Jplumb J J J schimb J J J J J7lumb total Jurina J s;1rit J*. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J)5' J#oluen J&cid hipuric Jurina J s;1rit J- g6l J J J JoBcresol J J schimb J J J J J Jurina J s;1rit J, mg6l J J J J J J schimb J J

KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J*.' JUraniu JUraniu Jurina J s;1rit J+. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J*+' JVanadiu JVanadiu Jurina J s;1rit J-. Yg6l J J J J J J schimb J J KGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG GGMGGGGGGGGGGL J*-' JFilen J&cid Jurina J s;1rit J, g6l J J J Jmetilhipuric J J schimb J J _GGGGWGGGGGGGGGGGGGGGGGWGGGGGGGGGGGGGGGWGGGGGGGGGGGWGGGGGGGGGGGGG GGWGGGGGGGGGGX % &L&Bu %7Bu 7EL B B B B creatinina acid deltaBamino levulinic urinar copropor;irine urinare protopor;irine eritrocitare

E9#E

&NEF& , "N8"%&:"" 9e interzic> producerea2 ;abricarea sau utilizarea la locul de munca a agenilor chimici prezentai mai Dos2 precum i activitile care i implica' "nterdiciile nu se aplica dac agentul chimic este prezent n alt agent chimic sau este deseu2 dac valoarea concentratiei sale este mai mica dec1t valoarea limita de .2+R masurata n procente de greutate' &geni chimici> 8enumire BBBBBBBB B benzen B - na;tilamina i derivatii si B ) aminodi;enili i derivatii si B benzidina i derivatii si B ) nitrodi;enil B ,2) benzpiren B bisBcloroBmetilBeter B NB;enilBU na;tilamina B NBnitrozodimetilamina B oBtolidina Numr %&9 BBBBBBBBBB A+B),B5+B*5B( 5-B/AB+ 5-B(AB* 5-B5,B, *.B,-B( *)-B((B+ +,*B((B/ /-BA*B5 ++5B5,BA

BBBBBBBBBBBBBB