Sunteți pe pagina 1din 24

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: Vopsitor SOCIETATEA:

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA: Vopsitor in cadrul S.C. IDEAL AUTO SERVICE SRL TG.OCNA PROCESUL DE MUNCA: Executarea lucrarilor specifice confor co en&ilor de lucru% cu costuri eseriei de !opsitor "lucrari de !opsitorii auto!e#icule$% ini e'

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCTIE: piese !opsirii (enerator de aer co pri at furtune si pistol de aer co pri at anusi de protectie% oc#elari sau !i&iera% sort% pantofi sau )ocanci etalice "caroserii auto$ la care ur ea&a sa execute !opsire sau curatare in !ederea

SARCINA DE MUNCA: pregatire autoturisme in vederea vopsirii asigurarea calitatii lucrarilor de vopsitorie utilizeaza corespunzator materialele necesare in cadrul procesului de pregatire aplica vopsea pe masinile reparate in service realizeaza lucrari de reparare a autovehiculelor, la standardele de calitate ale constructorului. asigura un nivel cat mai inalt de satisfactie al clientilor indeparteaza petele de rugina de pe caroserii cu ajutorul materialelor abrazive; Matuieste cu materiale abrazive straturile vechi de vopsea de pe autoturism; Slefuieste suprafetele chituite; Manevreaza prin impingere autoturismele pe posturile de lucru; Spala si degreseaza elementele de caroserie ale autoturismului in vederea vopsirii Mici reparatii de tinichigerie

Executa lucrari de vopsitorii manual (cu pensula) sau cu pistol de vopsit, functie de natura vopselurilor utilizate; astreaza in buna stare mijloacele de vopsit (pensule, pistol de vopsit) si le curata dupa fiecare utilizare. Executa operatii de lacuiri la lucrarile ce necesita aceasta operatie; Solicita conducatorului locului de munca sculele si materialele necesare la executarea lucrarilor; Executa lucrarile de intretinere si reparatii vopsitorii conform !nstructiunilor de lucru; "rmareste zilnic incadrarea in consumul de materiale si ia masuri pentru utilizarea rationala a materialelor ce i#au fost repartizate ; articipa la instructajele periodice, la examenele profesionale, psihologice si medicale; articipa la interventii, incidente si avarii si lucrari deosebite, dupa ce a fost instruit de conducatorul locului de munca si numai echipat corespunzator cu echipament de lucru si de protectie din dotare, verificat in prealabil daca este corespunzator. Sesizeaza imediat conducatorul locului de munca in cazul semnalarii unor factori de risc in timpul executiei lucrarii, pentru luarea masurilor ce se impun;

$erifica si se asigura ca zona de lucru curenta este asigurata cu materialele S! si M in stare perfecta, pentru a putea fi utilizate in caz de necesitate ; %especta cu strictete folosirea focului deschis si numai in locurile special amenajate; Executa si alte dispozitii date de catre seful de echipa ,in legatura cu activitatile sale , altele fata de cele mentionate in fisa postului. MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea in program de & ore'zi. e durata programului poate fi expus la( temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara cand executa interventii la exteriorul atelierului nivel scazut de umiditate radiatii electromagnetice generate de monitorul calculatorului vapori toxici proveniti din diluanti sau din vopseluri zgomot la locurile de munca invecinate

particule de praf in suspensie

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT Acti !i "resite )adere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (*+) *olosirea substantelor inflamabile (degresanti, diluanti, vopseluri, lacuri, etc.) in zone de lucru cu foc deschis (*,) -eutilizarea ochelarilor de protectie sau a vizierei, pe durata vopsirii la pistol cu aer comprimat (*.) rezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene (*/) %idicarea manuala a unor piese ce depasesc sarcina maxima admisa (bidoane, cutii, piese ce urmeaza a fi vopsite, etc.) (*0) !nterventii la instalatia de aer comprimat, fara a avea calificarea necesara (*1) 2epozitarea vopselurilor, diluantilor, etc. in apropierea surselor de caldura (*3) 4mestecarea si prepararea vopselurilor in incaperi inchise fara ventilatie (*&)

"tilizarea sculelor si dispozitivelor in constructie normala in incaperi cu pericol de explozie 5 unde se vopseste sau se prepara vopselurile (*6) !nterventii neautorizate la echipamentele electrice (*+7) !ndepartarea carcaselor si dispozitivelor de protectie la echipamentele de munca 5 aparat de slefuit, pistol de vopsit etc. (*++) -easigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor (*+,) O#isi !i 8asarea nesupravegheata a echipamentului de vopsire cu aer comprimat, in conditiile in care exista presiune pe furtune (*+.) Efectuarea operatiilor de vopsire fara a porni ventilatia (*+/) B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Co!ti! t !ecoresp. i! raport c ceri!te$e de sec ritate

-erespectarea zonelor special amenajate pentru fumat; lucrul cu foc in zone interzise (*+0) roceduri de lucru sau operatii incorecte din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (*+1) Suprafata alunecoasa (inghetata, cu multa apa sau produse petroliere) a pardoselii pe traseul de deplasare (*+3) )omunicari accidentogene (deficiente de comunicare datorita zgomotului) (*+&) "tilizarea improvizatiilor pentru indeplinirea sarcinii de munca (*+6) Sarci!a s %&s pradi#e!sio!a$a i! raport c ceri!te$e de sec ritate ozitii de lucru fortate in spatii inguste sau incomode accesului (*,7) C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA Factori de risc Fi'ic $ariatii mari de temperatura la deplasari !nterior#exterior pe timp de iarna'vara (*,+) "miditate scazuta a aerului (*,,)

4lunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la deplasari in exterior (*,.) ulberi pneumoconiogene (particule de praf in suspensie in aerul respirat) (*,/) )alamitati naturale( seisme, trasnete, furtuni (*,0) 9gomot la locul de munca, generat de functionarea generatorului de aer comprimat si de pulverizarea lichidelor cu pistolul de aer (*,1) )urenti de aer 5 usi deschise, ventilatie pornita etc. (*,3) !luminat artificial, lampi fluorescente, locuri iluminate slab (*,&) %adiatii electromagnetice in camera, generate de monitorul calculatorului (*,6) Factori de risc C(i#ic !ntoxicatie cu vapori ai diluantilor folositi in vopsea sau pentru degresare (*.7) :aze toxice provenite din mediul specific in care isi desfasoara temporar activitatea (*.+) !ncendiu'explozie datorita acumularilor de gaze, in zone inchise si neventilate (*.,)

D. Factori de risc MI)LOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Meca!ic 2ezechilibrarea'rostogolirea'caderea pieselor metalice grele la care se executa vopsire sau curatire in vederea vopsirii (*..) 4lunecarea pe picioare a pieselor grele transportate manual (*./) ;aiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase # taietoare, intepatoare # muchii de metal, scule, etc. (*.0) )resterea presiunii datorita infundarea pistolului de aer comprimat (necuratarea acestuia sau prezenta in vasul de vopsea a particulelor cu diametrul mai mare decat diametrul diuzei) (*.1) 2efectiuni la supapele de reglare a presiunii (*.3) 2efectiuni la barometrele generatorului de aer comprimat (*.&) -epurtarea ochelarilor de protectie la curatarea, polisarea, degresarea pieselor metalice (*.6) 8ovire, strivire de catre autovehicole in incinta societatii (*/7) <bosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor (*/+)

Stropire la nivelul ochilor'fetei cu substante agresive, iritante 5 vopsea, diluanti, degresanti etc. (*/,) rindere, antrenare de catre organele in miscare ale echipamentelor de munca # curele de transmisie, compresor, aparat de slefuit (*/.) Factori de risc C(i#ic )ontact al pielii cu substante chimite toxice sau iritante, folosite ca degresanti sau compusi ai vopselurilor (*//) Factori de risc Ter#ic ;emperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece (*/0) Factori de risc E$ectric Electrocutare prin atingere directa a cablurilor neizolate (*/1)

Unitatea* Loc de
Componenta sistemului de mun a

unca* !opsitor
Fa to!i de !is identi"i ati

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


Fo!ma on !eta de mani"esta!e a "a to!ilo! de !is

Nr. persoane expuse* Durata expunerii* Ec#ipa de e!aluare* :


Conse inta ma#ima p!e$i%i&ila ITM ()*+ %ile DECES Clasa de '!a$itate , Clasa de p!o&a&ilitate , , Ni$el pa!tial de !is , *

E#e utant

A tiuni '!esite

+. )adere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (*+) ,. *olosirea substantelor inflamabile (degresanti, diluanti, vopseluri, lacuri, etc.) in zone de lucru cu foc deschis (*,) .. -eutilizarea ochelarilor de protectie sau a vizierei, pe durata vopsirii la pistol cu aer comprimat (*.) /. rezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene (*/) 0. %idicarea manuala a unor piese ce depasesc sarcina maxima admisa (bidoane, cutii, piese ce urmeaza a fi vopsite, etc.) (*0) 1. !nterventii la instalatia de aer comprimat, fara a avea calificarea necesara (*1) 3. 2epozitarea vopselurilor, diluantilor, etc. in apropierea surselor de caldura (*3) &. 4mestecarea si prepararea vopselurilor in incaperi inchise fara ventilatie (*&) 6. "tilizarea sculelor si dispozitivelor in constructie normala in incaperi cu pericol de explozie 5 unde se

INV. /!. III DECES

* -

, 0

( (

ITM ()*+ %ile INV. /!. III DECES ITM *+)012 %ile DECES

* ( -

, 0 , ,

( ( , *

vopseste sau se prepara vopselurile (*6) +7. !nterventii neautorizate la echipamentele electrice (*+7)
Componenta sistemului de mun a Fa to!i de !is identi"i ati Fo!ma on !eta de mani"esta!e a "a to!ilo! de !is

DECES

E#e utant

A tiuni '!esite

Omisiuni

Sa! ina De mun a

Continut ne o!esp. in !apo!t u e!intele de se u!itate

++. !ndepartarea carcaselor si dispozitivelor de protectie la echipamentele de munca 5 aparat de slefuit, pistol de vopsit etc. (*++) +,. -easigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor (*+,) +.. 8asarea nesupravegheata a echipamentului de vopsire cu aer comprimat, in conditiile in care exista presiune pe furtune (*+.) +/. Efectuarea operatiilor de vopsire fara a porni ventilatia (*+/) +0. -erespectarea zonelor special amenajate pentru fumat; lucrul cu foc in zone interzise (*+0)

Conse inta ma#ima p!e$i%i&ila INV. /!. III DECES INV. /!. III ITM *+)012 %ile

Clasa de '!a$itate *

Clasa de p!o&a&ilitate ,

Ni$el pa!tial de !is (

0 0

( ,

( -

( ,

( *

DECES

+1. roceduri de lucru sau operatii incorecte din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (*+1) +3. Suprafata alunecoasa (inghetata, cu multa apa sau produse petroliere) a pardoselii pe traseul de deplasare (*+3) +&. )omunicari accidentogene (deficiente de comunicare datorita zgomotului) (*+&) +6. "tilizarea improvizatiilor pentru indeplinirea

DECES

ITM ()*+ %ile INV. /!. III DECES

* -

0 0

, (

sarcinii de munca (*+6)


Componenta sistemului de mun a Sa! ina de mun a Fa to!i de !is identi"i ati Fo!ma on !eta de mani"esta!e a "a to!ilo! de !is Conse inta ma#ima p!e$i%i&ila ITM ()*+ %ile Clasa de '!a$itate , Clasa de p!o&a&ilitate , Ni$el pa!tial de !is ,

Mediul de Mun a

Sa! ina su&3sup!adim ens. in !apo!t u e!intele de se u!itate Fa to!i de !is Fi%i

,7. ozitii de lucru fortate in spatii inguste sau incomode accesului (*,7)

,+. $ariatii mari de temperatura la deplasari !nterior# exterior pe timp de iarna'vara (*,+) ,,. "miditate scazuta a aerului (*,,) ,.. 4lunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la deplasari in exterior (*,.) ,/. ulberi pneumoconiogene (particule de praf in suspensie in aerul respirat) (*,/) ,0. )alamitati naturale( seisme, trasnete, furtuni (*,0) ,1. 9gomot la locul de munca, generat de functionarea generatorului de aer comprimat si de pulverizarea lichidelor cu pistolul de aer (*,1) ,3. )urenti de aer 5 usi deschise, ventilatie pornita etc. (*,3) ,&. !luminat artificial, lampi fluorescente, locuri iluminate slab (*,&) ,6. %adiatii electromagnetice in camera, generate de monitorul calculatorului (*,6) .7. !ntoxicatie cu vapori ai diluantilor folositi in

ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile DECES ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile ITM *+)012 %ile

, , , , ,

, , ( ( 0 (

, , , , ( ,

, , , (

( , , (

, , , (

Fa to!i de !is

C4imi

vopsea sau pentru degresare (*.7) .+. :aze toxice provenite din mediul specific in care isi desfasoara temporar activitatea (*.+)
Fo!ma on !eta de mani"esta!e a "a to!ilo! de !is

ITM *+)012 %ile Conse inta ma#ima p!e$i%i&ila DECES INV. /!. II INV. /!. III ITM ()*+ %ile INV. /!. III

( Clasa de '!a$itate +

( Clasa de p!o&a&ilitate , 0

( Ni$el pa!tial de !is * (

Componenta sistemului de mun a Mediul de mun a

Fa to!i de !is identi"i ati Fa to!i de !is C4imi

Mi5loa e de P!odu tie

Fa to!i de !is Me ani

.,. !ncendiu'explozie datorita acumularilor de gaze, in zone inchise si neventilate (*.,) ... 2ezechilibrarea'rostogolirea'caderea pieselor metalice grele la care se executa vopsire sau curatire in vederea vopsirii (*..) ./. 4lunecarea pe picioare a pieselor grele transportate manual (*./) .0. ;aiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase # taietoare, intepatoare # muchii de metal, scule, etc. (*.0) .1. )resterea presiunii datorita infundarea pistolului de aer comprimat (necuratarea acestuia sau prezenta in vasul de vopsea a particulelor cu diametrul mai mare decat diametrul diuzei) (*.1) .3. 2efectiuni la supapele de reglare a presiunii (*.3) .&. 2efectiuni la barometrele generatorului de aer comprimat (*.&) .6. -epurtarea ochelarilor de protectie la curatarea, polisarea, degresarea pieselor metalice (*.6) /7. 8ovire, strivire de catre autovehicole in incinta societatii (*/7) /+. <bosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor (*/+)

* ,

0 (

, ,

INV. /!. III INV. /!. III INV. /!. III DECES ITM ()*+ %ile

* * * ,

0 0 , 0 (

, , ( ( ,

/,. Stropire la nivelul ochilor'fetei cu substante agresive, iritante 5 vopsea, diluanti, degresanti etc. (*/,)
Componenta sistemului de mun a Mi5loa e de p!odu tie Fa to!i de !is identi"i ati Fo!ma on !eta de mani"esta!e a "a to!ilo! de !is

INV. /!. III

Fa to!i de !is Me ani Fa to!i de !is C4imi Fa to!i de !is Te!mi Fa to!i de !is Ele t!i

/.. rindere, antrenare de catre organele in miscare ale echipamentelor de munca # curele de transmisie, compresor, aparat de slefuit (*/.) //. )ontact al pielii cu substante chimite toxice sau iritante, folosite ca degresanti sau compusi ai vopselurilor (*//) /0. ;emperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece (*/0) /1. Electrocutare prin atingere directa a cablurilor neizolate (*/1)

Conse inta ma#ima p!e$i%i&ila ITM *+)012 %ile ITM ()*+ %ile ITM ()*+ %ile DECES

Clasa de '!a$itate (

Clasa de p!o&a&ilitate (

Ni$el pa!tial de !is (

, -

, 0

, (

Rep!e%enta!e '!a"i 6 a ni$elu!ilo! pa!7iale de !is "a to!ilo! de !is .


NIVELURI PARTIALE DE RISC
2

o!espun%6to!

+ 3,3-3.3/3031323435 3,+ 3,, 3,3,. 3,/ 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3-+ 3-, 3-3-. 3-/ 3-0 3-1 3-2 3-4 3-5 3.+ 3., 3.3.. 3./ 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3/+ 3/, 3/3/. 3// 3/0 3/1

FACTORI DE RISC

REPRE8ENTAREA /RAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA Loc de unca* Vopsito! .+./. 6 77 E8ECUTANT ,..+/ 6 77 SARCINA DE 9UNCA -1.+4 6 77 9EDIUL DE 9UNCA .+./. 6 77 9I:LOACE DE ;RODUCTIE Ni!el (lo)al de risc* ,.-, 6

e#e utant sa! ina de mun a mediul de mun a mi5loa e de p!odu tie

INTERPRETAREA RE8ULTATELOR SI CONCLU8IILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: Vopsito!


Ni!elul de risc (lo)al calculat pentru locul 9Vopsito!9 este ,.-* 6% !aloare ce il incadrea&a in cate(oria locurilor de unca cu ni!el de risc ic. Re&ultatul este sustinut de <3isa de e!aluare a locului de unca<% din care se o)ser!a ca din totalul de *: factori de risc identificati% 1.:; 6 " * $ depasesc ca ni!el partial de risc

!aloarea .% incadrandu7se in cate(oria ni!elelor de risc executantului. ;entru acesti factori s7a intoc it fisa de ur ea&a* 77 (2.*( 6 sunt factori proprii E<ECUTANT 77 0(.2* 6 sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA 77 ,:.21 6 sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA 77 (2.*( 6 sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

ari% putand a!ea consecinte ire!ersi)ile asupra

asuri anexata.

In ceea ce pri!este repartitia factorilor de risc pe sursele (eneratoare% situatia se pre&inta dupa cu

Din anali&a 9Fisei de e$alua!e a lo ului de mun a9 se constata ca (ra!itatea dintre factorii de risc identificati pre&inta un ni!el de (ra!itate asupra executantului "deces sau in!aliditate$.

axi a a +*.(* 6 " ,+ $

axi a ce poate a!ea consecinte ire!ersi)ile

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA : Vopsito!


Nr. Crt. + Factor de risc *olosirea substantelor inflamabile (degresanti, diluanti, vopseluri, lacuri, etc.) in zone de lucru cu foc deschis (*,) Ni*e$ de risc , Mas ri prop se&!o#i!a$i'area #as rii !nstruirea lucratorilor cu privire la interdictia de a utilize, manipula substante inflamabile explozive in locuri unde se lucreaza cu foc !nstruirea lucratorilor cu privire la proprietatile substantelor si recomandarile de securitate din fisele tehnice de securitate %educerea cantitatilor de materiale si substante inflamabile la minimum necesar

"tilizarea sculelor si dispozitivelor in constructie normala in incaperi cu pericol de explozie 5 unde se vopseste sau se prepara vopselurile (*6)

2otarea cu stingatoare de incendiu adecvate, in termen Semnalizarea de scuritate 4menajarea de incaperi ventilate si cu instalatii electrice in constructii antiex unde pot fi vehiculate substantele inflamabile explozive Mas ri te(!ice !nstalarea unui sistem de ventilatie pentru eliminarea vaporilor de solventi "tilizarea echipamentelor si sculelor in constructie antiex !nstalatie electrica in constructie antiex Semnalizarea de securitate Mas ri or"a!i'atorice revenirea anagajatilor asupra riscurilor la care se expun prin lucrul in spatii inchise si neventilate unde pot aparea atmosfere explozive 5 instruirea acestora $erificarea purtarii echipamentului individual de protectie din fibre naturale Supravegherea atenta de catre conducatorul locului de munca a activitatilor cu risc deosebit 8imitarea accesului persoanelor straine si eliminarea oricarei potentale surse de scanteie sau foc %ealizarea amestecurilor de vopsele in camere separate Ni*e$ de risc Mas ri prop se&!o#i!a$i'area #as rii Semnalizarea de securitate Sanctionarea lucratorilor care nu respecta prevederile de securitate cu privire la lucru focul deschis (fumat) in locuri interzise !nstruirea lucratorilor cu consecintele nerespectarii prevederilor de securitate cu privire la lucru focul deschis (fumat) in locuri interzise 4menajarea de locru speciale pentru fumat

Nr. Crt. .

Factor de risc -erespectarea zonelor special amenajate pentru fumat; lucrul cu foc in zone interzise (*+0)

!ncendiu'explozie datorita acumularilor de gaze, in zone inchise si neventilate (*.,)

4menajarea de locuri speciale pentru lucru cu foc, departe de locul de depozitare, manipulare substante inflamabile'explosive etc. Mas ri te(!ice !nstalarea unui sistem de ventilatie pentru eliminarea vaporilor de solventi "tilizarea echipamentelor si sculelor in constructie antiex !nstalatie electrica in constructie antiex Semnalizarea de securitate Mas ri or"a!i'atorice revenirea anagajatilor asupra riscurilor la care se expun prin lucrul in spatii inchise si neventilate unde pot aparea atmosfere explozive 5 instruirea acestora $erificarea purtarii echipamentului individual de protectie din fibre naturale Supravegherea atenta de catre conducatorul locului de munca a activitatilor cu risc deosebit 8imitarea accesului persoanelor straine si eliminarea oricarei potentale surse de scanteie sau foc %ealizarea amestecurilor de vopsele in camere separate

FISA DE MASURI CU CARACTER /ENERAL PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA : Vopsito! Insusirea si respectarea nor elor de protectie a uncii si asurile de aplicare a acestora'

Desfasurarea acti!itatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau i )olna!ire profesionala atat propria persoana% cat si pe celelalte persoane participante la procesul de unca' Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de Instiintarea conducatorului locului de unca despre orice defectiune te#nica sau unca suferite de propria alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau i )olna!ire profesionala' unca despre accidentele de unca' persoana si de alte persoane participante la procesul de indata a conducatorul locului de a fost acordat' unca'

Oprirea lucrului la aparitia unui pericol i inent de producere a unui accident si infor area de Utili&area ec#ipa entului indi!idual de protectie din dotare% corespun&ator scopului pentru care