Sunteți pe pagina 1din 17

POSTUL DE LUCRU NR.

4
SUDOR
Evaluarea riscului de accidentare i mbolnvire profesional
pentru locul de munca: Sudor
I. Procesul de munca
Sudorii autogeni sudeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara
oxiacetilenica sau alte procedee) prin topire; asambleaza piese metalice prin fuziune Sudorul
realizeaza prin sudare imbinari nedemontabile avand ca rezultat obtinerea unei structuri interne
continue si omogene
II. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT
a. Miloace de !roduc"ie
! aparate de sudura;
! butelii oxigen, butelii acetilena,
! cabluri si clesti de sudura,
! polizor electric,
! electrozi,
! perie de sarma, mana curenta prefabricata din banda de otel, sc"ela;
! viziere, manusi de protectie;
#. Sarcina de munca
! soseste la program;
! aplic normele de protec#ie a muncii;
! identific caracteristicile ansamblului care urmeaz s fie realizat;
! verifica periodic i raporteaza persoanei competente starea te"nic a ec"ipamentului de
sudare i a ec"ipamentului de protec#ie, a aparatelor i S$%!urilor;
! raporteaza pericolele&situa#iile de risc identificate, n vederea eliminrii lor;
! efectueaza lucrri respectand cerin#ele de calitate impuse prin procedura de lucru sau prin
instruc#iunile te"nologice;
! pregteste locul de munc, sculele i utilajele;
! manevreaza utilajele&ec"ipamentele& aparatele i S$%!urile respect'nd instruc#iunile de
ntre#inere i exploatare;
! verificate periodic utilajele& ec"ipamentele& aparatele i S$%!urile, conform procedurii interne,
n scopul stabilirii gradului de uzur al acestora;
! verificate atent integritatea i func#ionalitatea ec"ipamentelor necesare lucrului;
! controleaz i recep#ioneaz materialele necesare lucrrilor;
! utilizeaz numai materiale certificate, conform standardelor;
! elimina n mod operativ eventualele neconformit#i constatate, conform procedurii de sudare,
n colaborare cu ec"ipa de lucru;
! cur#at suprafa#a pieselor supuse mbinrii ;
! identific detaliile te"nice i te"nologice ale procedeului de sudare & tiere;
! execut opera#ia de sudare & tiere;
! cur# cordonul de sudur&marginile piesei tiate;
! controleaz ansamblul&reperul realizat prin sudare&tiere;
! remediaz deficien#ele;
! efectueaz finisri ale sudurilor & reperelor debitate i marc"eaz sudura;
c. Mediul de munca
Electricianul isi desfasoara activitatea in incinta inc"isa si in aer liber, mediu ce se
caracterizeaza prin (
! temperatura scazuta iarna si ridicata vara;
! curenti de aer ca urmare a lucrului in aer liber;
! zgomot datorat ec"ipamentelor de munca;
! suprafete alunecoase, inclinate;
! sol umed, teren accidentat;
! pulberi pulberi pneumoconiogene in atmosfera )praf;
! gaze sau vapori toxici, inflamabili sau explozivi;
! calimitati naturale(precipitatii, vant viscol;
III. $ACTORII DE RISC IDENTI$ICATI
A. $ACTORII DE RISC PROPRII MI%LOACELOR DE PRODUCTIE
$ac"ori de risc mecanic
! *rgane de masini in miscare ! prinderea, antrenarea, strivirea membrului superior de transmisii
sau actionari;
! +ovirea ! surprinderea de catre mijloacele de transport auto si ,- in timpul deplasarii intre
punctele de lucru din incinta santierului;
! .asturnarea sau caderea buteliei de oxigen in timpul ridicarii, transportarii sau asezarii pe
pozitia de lucru, sau neasigurarii impotriva deplasarii necontrolate;
! ,aderea libera a obiectelor situate la cote superioare ca urmare a alunecarii, rostogolirii,
neasigurarii contra deplasarii;
! /roiectarea particulelor de metal topit sau stropi rezultate din taiere, sudare, polizare;
! 0locarea de catre materialul topit, a curgerii fluidelor spre flacara, generand 1 intoarcerea
flacarii2 in aparatul de taiere, in furtunul de acetilena si apoi in instalatia de de alimentare cu
acetilena ( propagare rapida pana la sursa de acetilena si explozia ei);
! 0locarea de catre materialul topit, a curgerii fluidelor spre flacara, generand 1 intoarcerea
flacarii2 in aparatul de taiere, in furtunul de oxigen si aprinderea materialului din care este
confectionat furtunul de oxigen;
! Socuri (lovire, impact) ocazionale la transportul unor obiecte mai grele, sau la deplasarea
printre ec"ipamentele de munca cu gabarit mare(lovire de muc"ii, colturi, materiale
contondente);
! 3ntepari, taieri ca urmare a contactului direct cu suprafete sau contururi periculoase;
! .ecipient sub presiune( butelie cu oxigen lic"id ) posibila utilizare a recipientelor butelie cu
defectiuni ( fisuri, robinet deteriorat);

$ac"ori de risc c&imic
! /ericol de explozie a buteliilor in situatia in care nu sunt pozitionate in mod corect sau sunt
expuse la temperaturi foarte ridicate;
$ac"ori de risc "ermic
! 4emperatura ridicata a obiectelor si suprafetelor de lucru ! 566 7 , a pieselor in zona taierii&
sudarii si a resturilor de material taiate, atinse in mod direct, sau cu zgura dizlocata; ;
! 4emperatura coborata a obiectelor si suprafetelor de lucru! contactul accidental cu suprafete
supraracite ca urmare a efectuarii de lucrari in sezonul rece in aer liber;
! Expunere la flacari (provenite de la aprinderea furtunului de oxigen) si flame;
! 8rcul electric la sudura electrica ce poate provoca incendii;
$ac"ori de risc elec"ric
! Electrocutare prin atingere directa sau indirecta (conductori neizola#i sau cu izola#ia mbtr'nit
i&sau umed, legturi la instala#ia de mpm'ntare cu grad ridicat de coroziune; izola#ii
strpunse accidental);
'. $ac"orii de risc !ro!rii mediului de munca
$ac"ori de risc (i)ic
! 4emperatura exterioara scazuta iarna (sub 69,) si ridicata vara (peste :69,), trasee de
circulatie cu diferente de temperatura de peste ;59,, lucru in mediul exterior sau spatii
neincalzite (sub ;69,) in perioada octombrie! martie;
! <miditate ridicata a aerului la lucrul in exterior;
! /rezenta curentilor de aer!vant;
! =gomot de fond dat de functionarea ec"ipamentelor de lucru;
! $iferente de intensitate luminoasa intre arcul electric sau flacara si cea din mediul in care se
desfasoara activitatea;
! .adiatii infrarosii si ultraviolete provenite de la flacara oxiacetilenica si de la lucrul cu arc
electric ! sudara electrica;
! ,alamitati naturale ! trasnete, cutremur;
$ac"ori de risc c&imic
! Substante toxice (gaze, vapori, aerosoli toxici) rezultate din arderea acetilenei (,*, ,*
>
), din
arderea compusilor c"imici din otel si de pe suprafata pieselor de taiat;;
! Substante inflamabile sau care intretin arderea ) acetilena si sau oxigenul rezultate in urma
scaparilor accidentale( ! la conexiunile furtunului pentru acetilena&oxigen cu aparatul de taiere, ca
urmare a defectiunilor de etansare (scurgeri permanente)! la aparatul de taiere ca urmare a
defectiunilor de etansare a robinetilor pentru acetilena&oxigen ( scurgeri periculoase doar in
perioada de nefolosire) ) la furtunurile pentru acetilena&oxigen, prin distrugerea lor ca urmare a
exploziei sau aprinderii in interior;
! /osibilitatea formarii atmosferei explozive la sudarea in compartimente inc"ise, neaerisite;
! /ulberi pneumoconiogene in atmosfera locului de munca;
C. $ac"orii de risc !ro!rii sarcinii de munca
! Solicitare fizica la manipularea materialelor si executarea operatiilor de lucru, pozitii de lucru
fortate sau vicioase;
! Solicitare psi"ica datorita concentrarii permanente la efectuarea operatiilor de lucru si&sau
monotonia muncii;
D. $ac"orii de risc !ro!rii e*ecu"an"ului
Ac"iuni +resi"e
! /ozitionari, fixari, asamblari executate in mod gresit;
! Efectuarea defectuasa de operatii ) sub influenta bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau
intr!un stadiu avansat de oboseala;
! ?anevre gresite ) identificarea prin mirosire a existentei fluxului de acetilena la bec;
! ?anevre gresite ) manipularea recipientelor butelie si a portsuflantului cu mainile pline de
grasime ;
! -olosirea la sudura electrica a unor filtre neadecvate sau defectuoase;
! .eglaje gresite ) nerespectarea parametrilor de lucru pentru presiunea oxigenului sau
acetilenei
! $eplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de acces
auto);
! ,adere la acelasi nivel prin alunecare, dezec"ilibrare sau impiedicare;
! ,adere de la inaltime prin dezec"ilibrare sau alunecare;
! .ealizarea operatiilor de taiere oxiacetilenica si sudare electrica fara asigurarea conditiilor de
prevenire a incendiilor si exploziilor;
! @eutilizarea de furtunuri cu imbracaminte de protectie rezistenta la solicitarile mecanice
provocate de contactul cu muc"iile taioase ale pieselor si la solicitarile termice provocate de
contactul cu flacara sau piesele&resturile incandescente rezultate in urma taierii&sudurii;
! @eutilizarea opritorilor de flacara;
! -ixari, asamblari gresite ) asamblarea fara colierea furtunurilor la aparatul de taiere;
Omisiuni
! @eutralizarea ec"ipamentului individual de protectie sau a celui cu care sunt dotate mijloacele
de productie pe care le utilizeaza in procesul muncii;
IMPRESA PI,,AROTTI - C
$I.A DE EVALUARE
A LOCULUI DE MUNC/
NUM/R PERSOANE E0PUSE:
DURATA E0PUNERII: 1 & 2 )i
LOCUL DE MUNC/: Sudor
EC3IPA DE EVALUARE:

COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC/
$ACTORI DE
RISC
IDENTI$ICA4I
$ORMA CONCRET/ DE MANI$ESTARE A
$ACTORILOR DE RISC
5descriere6 !arame"ri7
C
O
N
S
E
C
I
N
4
A

M
A
0
I
M
/
P
R
E
V
I
,
I
'
I
L
/
C
L
A
S
A

D
E

8
R
A
V
I
T
A
T
E
C
L
A
S
A

D
E

P
R
O
'
A
9
'
I
L
I
T
A
T
E
N
I
V
E
L

D
E

R
I
S
C
MI%LOACE DE
PRODUCTIE
-8,4*.3 $E
.3S,
?E,8@3,
; *rgane de masini in miscare ! prinderea,
antrenarea, strivirea membrului superior de transmisii
sau actionari;
$E,ES A ; :
> +ovirea ! surprinderea de catre mijloacele
detransport auto si ,- in timpul deplasarii intre
punctele de lucru din incinta santierului;
$E,ES A ; :
: .asturnarea sau caderea buteliei de oxigen in timpul
ridicarii, transportarii sau asezarii pe pozitia de lucru,
sau neasigurarii impotriva deplasarii necontrolate;
34? :!B5 > 5 :
B ,aderea libera a obiectelor situate la cote superioare
ca urmare a alunecarii, rostogolirii, neasigurarii contra
deplasarii;
$E,ES A ; :
5 /roiectarea particulelor de metal topit sau stropi
rezultate din taiere, sudare, polizare;
3@% C.333 B : B
D 0locarea de catre materialul topit, a curgerii fluidelor
spre flacara, generand 1 intoarcerea flacarii2 in aparatul
de taiere, in furtunul de acetilena si apoi in instalatia de
de alimentare cu acetilena ( propagare rapida pana la
sursa de acetilena si explozia ei);
$E,ES A ; :
A 0locarea de catre materialul topit, a curgerii fluidelor
spre flacara, generand 1 intoarcerea flacarii2 in aparatul
de taiere, in furtunul de oxigen si aprinderea
materialului din care este confectionat furtunul de
oxigen;
$E,ES A ; :
E Socuri (lovire, impact) ocazionale la transportul unor
obiecte mai grele, sau la deplasarea printre
ec"ipamentele de munca cu gabarit mare(lovire de
muc"ii, colturi, materiale contondente);
$E,ES A ; :
F 3ntepari, taieri ca urmare a contactului direct cu
suprafete sau contururi periculoase;
34? :!B5 > 5 :
;6 .ecipient sub presiune( butelie cu oxigen lic"id )
posibila utilizare a recipientelor butelie cu defectiuni
( fisuri, robinet deteriorat);
$E,ES A > B
-8,4*.3 $E
.3S, ,G3?3,
;; /ericol de explozie a buteliilor in situatia in care nu
sunt pozitionate in mod corect sau sunt expuse la
temperaturi foarte ridicate;
$E,ES A > B
-8,4*.3 $E
.3S, 4E.?3,
;>4emperatura ridicata a obiectelor si suprafetelor de
lucru ! 566 7 , a pieselor in zona taierii& sudarii si a
resturilor de material taiate, atinse in mod direct, sau cu
zgura dizlocata;
34? :!B5 > 5 :
;:4emperatura coborata a obiectelor si suprafetelor de
lucru! contactul accidental cu suprafete supraracite ca
urmare a efectuarii de lucrari in sezonul rece in aer
liber;
34? :!B5 > 5 :
;B Expunere la flacari (provenite de la aprinderea
furtunului de oxigen) si flame;
$E,ES A > B
;5 8rcul electric la sudura electrica ce poate provoca
incendii;
$E,ES A > B
-8,4*.3 $E
.3S,
E+E,4.3,
;D Electrocutare prin atingere directa sau indirecta
(conductori neizola#i sau cu izola#ia mbtr'nit i&sau
umed, legturi la instala#ia de mpm'ntare cu grad
ridicat de coroziune; izola#ii strpunse accidental);
$E,ES A ; :
MEDIUL DE
MUNCA
-8,4*.3 $E
.3S, -3=3,
;A 4emperatura exterioara scazuta iarna (sub 69,) si
ridicata vara (peste :69,), trasee de circulatie cu
diferente de temperatura de peste ;59,, lucru in mediul
exterior sau spatii neincalzite (sub ;69,) in perioada
octombrie! martie;
34? :!B5 > 5 :
;E <miditate ridicata a aerului la lucrul in exterior; 34? :!B5 > D :
;F /rezenta curentilor de aer!vant; 34? :!B5 > D :
>6=gomot de fond dat de functionarea ec"ipamentelor
de lucru;
34? :!B5 > D :
>; $iferente de intensitate luminoasa intre arcul
electric sau flacara si cea din mediul in care se
desfasoara activitatea;
3@% C.333 5 > B
>> .adiatii infrarosii si ultraviolete provenite de la
flacara oxiacetilenica si de la lucrul cu arc electric !
sudara electrica;
34? :!B5 > D :
>: ,alamitati naturale ! trasnete, cutremur; $E,ES A ; :
-8,4*.3 $E
.3S, ,G3?3,
>BSubstante toxice (gaze, vapori, aerosoli toxici)
rezultate din arderea acetilenei (,*, ,*>), din arderea
compusilor c"imici din otel si de pe suprafata pieselor
de taiat;
34? :!B5 > D :
>5Substante inflamabile sau care intretin arderea )
acetilena si sau oxigenul rezultate in urma scaparilor
accidentale( ! la conexiunile furtunului pentru
acetilena&oxigen cu aparatul de taiere, ca urmare a
defectiunilor de etansare (scurgeri permanente)! la
aparatul de taiere ca urmare a defectiunilor de
etansare a robinetilor pentru acetilena&oxigen ( scurgeri
periculoase doar in perioada de nefolosire) ) la
furtunurile pentru acetilena&oxigen, prin distrugerea lor
ca urmare a exploziei sau aprinderii in interior;
$E,ES A ; :
>D/osibilitatea formarii atmosferei explozive la
sudarea in compartimente inc"ise, neaerisite;
$E,ES A ; :
>A/ulberi pneumoconiogene in atmosfera locului de
munca;
34? :!B5 > D :
SARCINA DE
MUNCA
S*+3,348.E
-3=3,8
>ESolicitare fizica la manipularea materialelor si
executarea operatiilor de lucru, pozitii de lucru fortate
sau vicioase;
34? :!B5 > D :
S*+3,348.E
/S3G3,8
>FSolicitare psi"ica datorita concentrarii permanente
la efectuarea operatiilor de lucru si&sau monotonia
muncii;
34? :!B5 > D :
E0ECUTANT 8,43<@3
C.ES34E
:6 /ozitionari, fixari, asamblari executate in mod
gresit;
3@% C. 333 B > :
:; Efectuarea defectuasa de operatii ) sub influenta
bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau intr!un
stadiu avansat de oboseala;
$E,ES A ; :
:> ?anevre gresite ) identificarea prin mirosire a
existentei fluxului de acetilena la bec;
$E,ES A ; :
:: ?anevre gresite ) manipularea recipientelor
butelie si a portsuflantului cu mainile pline de grasime ;
$E,ES A ; :
:B -olosirea la sudura electrica a unor filtre
neadecvate sau defectuoase;
3@% C.333 B : B
:5 .eglaje gresite ) nerespectarea parametrilor de
lucru pentru presiunea oxigenului sau acetilenei
$E,ES A ; :
:D $eplasari, stationari in zone periculoase (in zona
de actiune a utilajelor, pe caile de acces auto);
$E,ES A ; :
:A ,adere de la acelasi nivel prin alunecare,
dezec"ilibrare sau impiedicare;
34? B5!
;E6 zile
: B :
:E,adere de la inaltime prin dezec"ilibrare sau
alunecare;
$E,ES A ; :
:F.ealizarea operatiilor de taiere oxiacetilenica si
sudare electrica fara asigurarea conditiilor de prevenire
a incendiilor si exploziilor;
$E,ES A ; :
B6 @eutilizarea de furtunuri cu imbracaminte de
protectie rezistenta la solicitarile mecanice provocate
de contactul cu muc"iile taioase ale pieselor si la
solicitarile termice provocate de contactul cu flacara
sau piesele&resturile incandescente rezultate in urma
taierii&sudurii;
$E,ES A ; :
B; @eutilizarea opritorilor de flacara;
$E,ES A ; :
B> -ixari, asamblari gresite ) asamblarea fara coliere
a furtunurilor la aparatul de taiere;
$E,ES A ; :
*?3S3<@3
B: @eutilizarea ec"ipamentului individual de protectie
sau a celui cu care sunt dotate mijloacele de productie
pe care le utilizeaza in procesul muncii
$E,ES A ; :
NIVEL DE RISC

20 . 3
1 0 2 0 3 36 4 7 5 0 6 0 7 0
) 1 1 ( ) 2 2 ( 0 ) 3 3 ( 36 ) 4 4 ( 7 ) 5 5 ( 0 ) 6 6 ( 0 ) 7 7 ( 0
30
1
30
1
=
+ + + + + +
+ + + + + +
=

=
=
i
i
i
i i
r
r
r R
N
$I8. : NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE $ACTORI DE RISC
POSTUL DE LUCRU NR. 4
NIVEL 8LO'AL DE RISC: ;.<=


LE8END>
@r
crt
-actori de risc
-;
*rgane de masini in miscare ! prinderea, antrenarea, strivirea membrului superior de
transmisii sau actionari;
->
+ovirea ! surprinderea de catre mijloacele detransport auto si ,- in timpul deplasarii
intre punctele de lucru din incinta santierului;
-:
.asturnarea sau caderea buteliei de oxigen in timpul ridicarii, transportarii sau
asezarii pe pozitia de lucru, sau neasigurarii impotriva deplasarii necontrolate;
-B
,aderea libera a obiectelor situate la cote superioare ca urmare a alunecarii,
rostogolirii, neasigurarii contra deplasarii;
-5 /roiectarea particulelor de metal topit sau stropi rezultate din taiere, sudare, polizare;
-D
0locarea de catre materialul topit, a curgerii fluidelor spre flacara, generand
1 intoarcerea flacarii2 in aparatul de taiere, in furtunul de acetilena si apoi in instalatia
de de alimentare cu acetilena ( propagare rapida pana la sursa de acetilena si
explozia ei);
-A
0locarea de catre materialul topit, a curgerii fluidelor spre flacara, generand
1 intoarcerea flacarii2 in aparatul de taiere, in furtunul de oxigen si aprinderea
materialului din care este confectionat furtunul de oxigen;
-E
Socuri (lovire, impact) ocazionale la transportul unor obiecte mai grele, sau la
deplasarea printre ec"ipamentele de munca cu gabarit mare(lovire de muc"ii, colturi,
materiale contondente);
-F 3ntepari, taieri ca urmare a contactului direct cu suprafete sau contururi periculoase;
-;6
.ecipient sub presiune( butelie cu oxigen lic"id ) posibila utilizare a recipientelor
butelie cu defectiuni ( fisuri, robinet deteriorat);
-;;
/ericol de explozie a buteliilor in situatia in care nu sunt pozitionate in mod corect sau
sunt expuse la temperaturi foarte ridicate;
-;>
4emperatura ridicata a obiectelor si suprafetelor de lucru ! 566 7 , a pieselor in zona
taierii& sudarii si a resturilor de material taiate, atinse in mod direct, sau cu zgura
dizlocata;
-;:
4emperatura coborata a obiectelor si suprafetelor de lucru! contactul accidental cu
suprafete supraracite ca urmare a efectuarii de lucrari in sezonul rece in aer liber;
-;B Expunere la flacari (provenite de la aprinderea furtunului de oxigen) si flame;
-;5 8rcul electric la sudura electrica ce poate provoca incendii;
-;D
Electrocutare prin atingere directa sau indirecta (conductori neizola#i sau cu izola#ia
mbtr'nit i&sau umed, legturi la instala#ia de mpm'ntare cu grad ridicat de
coroziune; izola#ii strpunse accidental);
-;A
4emperatura exterioara scazuta iarna (sub 69,) si ridicata vara (peste :69,), trasee
de circulatie cu diferente de temperatura de peste ;59,, lucru in mediul exterior sau
spatii neincalzite (sub ;69,) in perioada octombrie! martie;
-;E <miditate ridicata a aerului la lucrul in exterior;
-;F /rezenta curentilor de aer!vant;
->6 =gomot de fond dat de functionarea ec"ipamentelor de lucru;
->;
$iferente de intensitate luminoasa intre arcul electric sau flacara si cea din mediul in
care se desfasoara activitatea;
->>
.adiatii infrarosii si ultraviolete provenite de la flacara oxiacetilenica si de la lucrul cu
arc electric ! sudara electrica;
->: ,alamitati naturale ! trasnete, cutremur;
->B
Substante toxice (gaze, vapori, aerosoli toxici) rezultate din arderea acetilenei (,*,
,*
>
), din arderea compusilor c"imici din otel si de pe suprafata pieselor de taiat;
->5
Substante inflamabile sau care intretin arderea ) acetilena si sau oxigenul rezultate in
urma scaparilor accidentale( ! la conexiunile furtunului pentru acetilena&oxigen cu
aparatul de taiere, ca urmare a defectiunilor de etansare (scurgeri permanente)! la
aparatul de taiere ca urmare a defectiunilor de etansare a robinetilor pentru
acetilena&oxigen ( scurgeri periculoase doar in perioada de nefolosire) ) la furtunurile
pentru acetilena&oxigen, prin distrugerea lor ca urmare a exploziei sau aprinderii in
interior;
->D
/osibilitatea formarii atmosferei explozive la sudarea in compartimente inc"ise,
neaerisite;
->A /ulberi pneumoconiogene in atmosfera locului de munca;
->E
Solicitare fizica la manipularea materialelor si executarea operatiilor de lucru, pozitii
de lucru fortate sau vicioase;
->F
Solicitare psi"ica datorita concentrarii permanente la efectuarea operatiilor de lucru
si&sau monotonia muncii;
-:6 /ozitionari, fixari, asamblari executate in mod gresit;
-:; Efectuarea defectuasa de operatii ) sub influenta bauturilor alcoolice, a unor
medicamente sau intr!un stadiu avansat de oboseala;
-:> ?anevre gresite ) identificarea prin mirosire a existentei fluxului de acetilena la bec;
-:: ?anevre gresite ) manipularea recipientelor butelie si a portsuflantului cu mainile
pline de grasime ;
-:B -olosirea la sudura electrica a unor filtre neadecvate sau defectuoase;
-:5 .eglaje gresite ) nerespectarea parametrilor de lucru pentru presiunea oxigenului sau
acetilenei
-:D $eplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de
acces auto);
-:A ,adere la acelasi nivel prin alunecare, dezec"ilibrare sau impiedicare;
-:E ,adere de la inaltime prin dezec"ilibrare sau alunecare;
-:F .ealizarea operatiilor de taiere oxiacetilenica si sudare electrica fara asigurarea
conditiilor de prevenire a incendiilor si exploziilor;
-B6 @eutilizarea de furtunuri cu imbracaminte de protectie rezistenta la solicitarile
mecanice provocate de contactul cu muc"iile taioase ale pieselor si la solicitarile
termice provocate de contactul cu flacara sau piesele&resturile incandescente
rezultate in urma taierii&sudurii;
-B; @eutilizarea opritorilor de flacara;
-B> -ixari, asamblari gresite ) asamblarea fara colierea furtunurilor la aparatul de taiere;
-B: @eutilizarea ec"ipamentului individual de protectie sau a celui cu care sunt dotate
mijloacele de productie pe care le utilizeaza in procesul muncii
$ISA DE MASURI PROPUSE
A!ro#a"6
Direc"or de san"ier
In+. 'urdisso $rancesco
Nr.
cr". $ACTORI DE RISC
Ni?el
de
risc
MASURA PROPUSA
Nominali)area masurii
-;
*rgane de masini in miscare !
prinderea, antrenarea, strivirea
membrului superior de transmisii
sau actionari;
:
?8S<.3 4EG@3,E(
! purtarea ec"ipamentului individual de protectie;
?8S<.3 *.C8@3=84*.3,E(
! interzicerea ndeprtarii dispozitivelor de protec#ie de la ec"ipamentele
te"nice prevzute cu organe de maini n micare;
->
+ovirea ! surprinderea de catre
mijloacele de transport auto si ,-
in timpul deplasarii intre punctele
de lucru din incinta santierului;
:
?8S<.3 4EG@3,E(
! verificarea periodica a functionarii senzorului sonor de mers inapoi al
utilajelor;
! montarea la bariera de la calea ferata a unei alarme pentru semnalizarea
apropierii trenului;
?8S<.3 *.C8@3=84*.3,E(
! instruirea lucratorilor privind modul de deplasare in interiorul si in afara
santierului;
! semnalizarea cailor de circulatie;
! interzicerea stationarii sau deplasarii pe caile de acces, in raza de actiune a
utilajelor;
-:
.asturnarea sau caderea buteliei
de oxigen in timpul ridicarii,
transportarii sau asezarii pe pozitia
de lucru, sau neasigurarii impotriva
deplasarii necontrolate;
:
?8S<.3 *.C8@3=84*.3,E(
! pozitionarea si fixarea corecta a buteliilor pe carucioarele latforma ! in pozitie
verticala si asigurarea acesteia impotriva rasturnarii prin legare cu lantul;
-B
,aderea libera a obiectelor situate
la cote superioare ca urmare a
alunecarii, rostogolirii, neasigurarii
contra deplasarii;
:
?8S<.3 4EG@3,E(
! montarea de parapeti, borduri, pe tiparul exterior al podinilor in vederea
impiedicarii caderii obiectelor;
! utilizarea de catre lucratori a ec"ipamentului individual de protectie( castii,
bocanci cu bombeu metalic;
?8S<.3 *.C8@3=84*.3,E(
! semnalizarea zonei prin montarea de indicatoare de securitate, ce
avertizeaza pericolul de cdere al materialelor de la nl#ime;
-5
/roiectarea particulelor de metal
topit sau stropi rezultate din taiere,
sudare, polizare;
B
?8S<.3 4EG@3,E(
! utilizarea ec"ipamentelor colective si individuale de protectie (aparatori,
paravane, ecrane de protectie, etc);
-D
0locarea de catre materialul topit,
a curgerii fluidelor spre flacara,
generand 1 intoarcerea flacarii2 in
aparatul de taiere, in furtunul de
acetilena si apoi in instalatia de de
:
?8S<.3 4EG@3,E(
! montarea dispozitivului de taiere care sa mentina o distanta optima pentru a
nu bloca curgerea fluidelor spre flacara;
INTERPRETAREA RE,ULTATELOR EVALU/RII
PENTRU POSTUL DE LUCRU NR. 4
@ivelul de risc global calculat pentru locul de munc Sudor este egal cu ;6<=
valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil
.ezultatul este sus#inut de 1-ia de evaluare2, din care se observ c din
totalul de B: de factori de risc identifica#i, numai A depesc, ca nivel par#ial de risc,
valoarea :
,ei A factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt(
-5 /roiectarea particulelor de metal topit sau stropi rezultate din taiere, sudare,
polizare;
;6 .ecipient sub presiune( butelie cu oxigen lic"id ) posibila utilizare a recipientelor
butelie cu defectiuni ( fisuri, robinet deteriorat);
;; /ericol de explozie a buteliilor in situatia in care nu sunt pozitionate in mod
corect sau sunt expuse la temperaturi foarte ridicate;
;B Expunere la flacari (provenite de la aprinderea furtunului de oxigen) si flame;
;5 8rcul electric la sudura electrica ce poate provoca incendii;
>; $iferente de intensitate luminoasa intre arcul electric sau flacara si cea din
mediul in care se desfasoara activitatea;
:B -olosirea la sudura electrica a unor filtre neadecvate sau defectuoase;
/entru diminuarea sau eliminarea celor A factori de risc (care se situeaz n
domeniul inacceptabil), sunt necesare msurile generic prezentate n H-ia de
msuri propuse2
In ceea ce privete reparti#ia factorilor de risc pe sursele generatoare, situa#ia
se prezint dup cum urmeaz(
! :A,>6 J factori proprii mijloacelor de productie ;
! >5,5E J factori proprii mediului de munca;
! B,D5 J factori proprii sarcinii de munca;
! :>,55 J factori proprii executantului
$in analiza -iei de evaluare se constat c DA,BB J dintre factorii de risc
identifica#i pot avea consecin#e ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate), astfel nc't locul de muncK poate fi ncadrat printre cele cu pericol de
accidentare
PONDEREA $ACTORILOR DE RISC IDENTI$ICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA
Locul de munca : SUDOR
Ni?el +lo#al de risc: ;6<=