Sunteți pe pagina 1din 1

Cod D-SSM-01

Revizia 00
DECIZIE NUMIRE SCHELAR / LUCRATOR
DESEMNATCU MONATAREA/DEMONTAREA
SCHELELOR Data intrarii
in vigoare

DECIZIA
NR. ___________/__________
REFERITOR LA NUMIREA LUCRATORILOR RESPONSABILI CU MONTAREA SCHELEI
pentru ______________________________

Domnul _____________ – director general al societatii comerciale


______________________________SRL BUCURESTI,
In baza prerogativelor conferite de Statutul SC ______________________________SRL,
In conformitate cu Art. 6 ÷ 15 si 18 din Legea 319 / 2006, cu Art. 14,15, 18, 23 ÷ 26 din HG 1425 / 2006
(cu modificarile ulterioare), cu art.7 din HG 300/2006,
DECIDE:
Art.1-Incepand cu data prezentei decizii se numesc urmatorii lucratori, angajati proprii, pentru
utilizarea si montarea/demontarea schelelor de fatada:
Nr. Crt. Nume/ Prenume Functia Zona de Responsabilitate

1
2.
3
4
5

Art 2 - Sarcinile persoanei desemnate cu verificarea montarea si demontarea schelelor :


 Sa verifice zilnic la inceperea si la terminarea programului de lucru a integritatii schelelor
utilizate ;
 sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate pentru remedierea neconformitatilor
constate;
 sa nu permita utilizarea schelelor care prezinta improvizatii, defectiuni sau sunt montate
incomplet;
 sa anunte imediat conducatorul locului de munca.orice neconformitate constata;
 sa instruiasca lucratorii din subordine cu privire la modul de utilizare a schelelor;
Art.3-Prezenta decizie se comunica si va fi indeplinita de persoana desemnata si nominalizata în
prezenta decizie.
Art. 4 la prezenta decizie se va anexa FISA COLECTIVA DE INSTRUIRE CU TEMATICA DE
INSTRUIRE A LUCRATORILOR NOMINALIZATI IN PREZENTA DECIZIE.

Director General