Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA:


INGINER
SOCIETATEA: S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L.

1
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Inginer constructii in cadrul S.C. DAGERO METALCONSTRUCT S.R.L.

PROCESUL DE MUNCA:
Organizeaza si urmareste lucru in cadrul echipei pe care o conduce, asigurand respectarea tehnologiei
stabilite prin instructiunile de lucru;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
echipament de protectie
chei de mana
acte si documente pentru evidenta lucrarilor
piese de schimb
lavete si carpe din bumbac

2
SARCINA DE MUNCA:
Repartizeaza personalul pe locuri de munca si dispune sarcini de serviciu corespunzatoare calificarii
acestora si acorda in permanenta asistenta tehnica necesara personalului din subordine;
Participa alaturi de personalul pe care il conduce la realizarea sarcinilor prin sustinerea pe domeniul de
activitate specific a functionarii la parametri optimi si in conditii de siguranta a echipamentelor si
dotarilor tehnice din cadrul societatii.
Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior, stadiul de desfasurare al lucrarilor de reparatii,
eventualele probleme tehnice aparute si masurile de interventie ce trebuiesc luate.
Urmareste executia lucrarilor atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, ofera solutii atunci cind
situatia o impune.
Urmareste lucrarile in desfasurare, verifica respectarea cronologiei lucrarilor, corectitudinea acestora .
Supravegheaza in mod direct lucrarile ce impun un grad de tehnicitate ridicat sau care prezinta un
potential risc.
Respecta intocmai instructiunile de lucru, masurile de securitate si sanatate in munca si PSI. precum si
masurile de igiena muncii, planurile de masuri, dispozitii si reglementari primite.

3
MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea la program de 8 ore/zi, pe durata programului poate fi expus la:
variatii de luminozitate
zgomot puternic generat de functionarea utilajelor
temperaturi ridicate

4
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis (F1)
Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2)
Caderea de la inaltime la deplasari pe schele si scari suspendate (F3)
Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare (F4)
Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare (F5)
Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (F6)
Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
halucinogene (F7)
Neutilizarea echipamentului de protectie (F8)

5
Omisiuni
Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din
subordine (F9)
Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice (F10)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu executantul


Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine (F11)
Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent (F12)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


Temperaturi ridicate sau scazute functie de anotimp (F13)
Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile meteo (F14)
Curenti de aer la operatiuni executate in camp deschis (F15)

6
Pulberi netoxice in atmosfera (F16)
Lichide vehiculate la presiuni ridicate (F17)
Zgomot la locul de munca (F18)
Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19)
Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta (F20)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


Fisuri sau scapari de abur sau apa fierbinte la presiuni ridicate, datorita neetanseitatilor (F21)
Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere (F22)
Explozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului maxim
admis (F23)
Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente (F24)
Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in miscare (F25)

7
Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul
executa activitati avand corpul situat sub aceste piese (F26)

Factori de risc Chimic


Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri sau degresanti (F27)

Factori de risc Termic


Contact al pielii cu suprafete metalice incinse (F28)
Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate (F29)

Factori de risc Electric


Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice (F30)
Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a
conductorilor (F31)

8
Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 1
DAGERO METALCONSTRUCT Durata expunerii:8 ore/zi
Loc de munca: Inginer A LOCULUI DE MUNCA
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Actiuni gresite 1 Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis DECES 7 1 3
(F1)
2 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului ITM 2 4 2
datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2) 3-45 zile
3 Caderea de la inaltime la deplasari pe estacade si DECES 7 1 3
scari suspendate (F3)
4 Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor INV. 4 2 3
sau scuturilor protectoare (F4) Gr. III
5 Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de ITM 3 2 2
deplasare (F5) 45-180 zile
6 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau ITM 2 3 2
dezechilibrare (F6) 3-45 zile
7 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub DECES 7 1 3
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
halucinogene (F7)
8 Neutilizarea echipamentului de protectie (F8) ITM 2 3 2
3-45 zile
Omisiuni 9 Omiterea unei etape din procedura de pornire- DECES 7 2 4
oprire a echipamentelor deservite de personalul din
subordine (F9)
10 Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a DECES 7 1 3
starii echipamentelor tehnice (F10)

9
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
SARCINA Sarcina 11 Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta ITM 2 2 2
DE MUNCA sub/supradimensi pentru personalul din subordine (F11) 3-45 zile
onala
in raport cu
executantul
12 Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre ITM 2 4 2
efectuate in mod frecvent (F12) 3-45 zile
MEDIUL DE Factori de risc 13 Temperaturi ridicate sau scazute a aerului functie ITM 2 3 2
MUNCA Fizic de anotimp (F13) 3-45 zile
14 Umiditate ridicata sau scazuta a aerului (F14) ITM 2 3 2
3-45 zile
15 Curenti de aer la operatiuni executate in exterior ITM 2 2 2
(F15) 3-45 zile
16 Pulberi netoxice in atmosfera (F16) ITM 2 3 2
3-45 zile
17 Substante vehiculate la presiuni ridicate (F17) INV. 5 1 3
Gr. II
18 Zgomot la locul de munca (F18) INV. 4 3 4
Gr. III
19 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19) DECES 7 1 3
20 Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire ITM 2 4 2
si iluminare scazuta (F20) 3-45 zile
MIJLOACE Factori de risc 21 Fisuri sau scapari de abur si apa la suprapresiune, DECES 7 1 3
DE Mecanic datorita neetanseitatilor (F21)
PRODUCTIE
22 Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din ITM 3 2 2
scurgeri de la circuitele de ungere (F22) 45-180 zile

10
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
MIJLOACE Factori de risc 23 Explozia recipientelor sau conductelor DECES 7 1 3
DE Mecanic subpresiune datorita acumularilor si depasirii
PRODUCTIE
nivelului maxim admis (F23)
24 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu ITM 2 3 2
cuprafete sau obiecte contondente (F24) 3-45 zile
25 Prinderea degetelor/membrelor la organele de INV. 4 2 3
masini in miscare (F25) Gr. III
26 Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) DECES 7 1 3
metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand
angajatul executa activitati avand corpul situat sub
aceste piese (F26)
Factori de risc 27 Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu ITM 2 1 1
Chimic uleiuri sau degresanti (F27) 3-45 zile
Factori de risc 28 Contact al pielii cu suprafete metalice incinse ITM 2 3 2
Termic (F28) 3-45 zile
29 Improscarea executantului cu substante lichide sau INV. 5 2 4
gazoase la temperaturi ridicate (F29) Gr. II
Factori de risc 30 Electrocutare prin atingere directa la retelele si DECES 7 1 3
Electric panourile electrice (F30)
31 Electrocutare prin atingere indirecta datorita DECES 7 1 3
umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a
conductorilor (F31)

11
Nivelul de risc global al postului de lucru este:

31
 Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 3(4x4) + 13(3x3) + 14(2x2) + 1(1x1) 222
Nrg = 31 = 0x7 + 0x6 + 0x5 + 3x4 + 13x3 + 14x2 + 1x1
= 80
= 2,77

 ri
i=1

12
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: Inginer
32.25 % -- EXECUTANT
6.45 % -- SARCINA DE MUNCA
25.80 % -- MEDIUL DE MUNCA
35.48 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.77 %

13
INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA: Inginer

Nivelul de risc global calculat pentru locul "inginer" este 2.77 %, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mediu.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de
31 factori de risc identificati, 9.67 % ( 3 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in
categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti
factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
32.25 % sunt factori proprii EXECUTANT
6.45 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
25.80 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
35.48 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

14
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 51.61 % ( 16
) dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

15
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: inginer
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse /Nominalizarea masurii
Crt. risc
1. Omiterea unei etape din procedura 4 1. Cunoasterea in detaliu a echipamentului tehnic si a instalatiei
de pornire-oprire a instalatiilor 2. Cunoasterea capacitatilor resurselor umane din subordine si utilizarea
deservite de personalul din corespunzatoare a acestora
subordine 3. Controale inopinante ale personalului din subordine si supravegherea
operatiunilor de pornire-oprire a echipamentelor
2. Zgomot la locul de munca 4 1. Dotarea si purtarea echipamentului individual de protectie, a auzului
(antifoane) de catre executanti si neadmiterea la lucru fara acest echipament .
2. Conducerea societatii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului noxei
zgomot si a starii de sanatate
3. Efectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca,
conform legislatiei in vigoare
4. Respectarea cerintelor privind controlul medical la angajare, de adaptare si
ritmicitatea controlului medical periodic
5. Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra
organismului si pe obligativitatea purtarii antifoanelor
6. Controlul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra
zgomotului,
3. Improscarea executantului cu 4 1.Efectuarea instruirii inaintea inceperii activitatilor de interventii pentru
substante lichide sau gazoase la verificari sau reparatii
temperaturi ridicate 2.Eliminarea presiunii din segementul retelei pe care se executa interventia
3.Pozitionarea in siguranta a propriei persoane si a celorlalte persoane, fata de
posibila sursa de risc
4.Purtarea completa a echipamentului individual de protectie

16
FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: inginer

Insusirea si respectarea cerintelor de Sanatate si Securitatea Muncii si masurile de aplicare a acestora;


Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana
si de alte persoane participante la procesul de munca;
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca;
Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;

17

S-ar putea să vă placă și