Sunteți pe pagina 1din 26

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

BULDOEXCAVATORIST

1
1.PROCESUL DE MUNCA

Procesul de muncǎ are drept scop deservirea utilajelor la punctele de lucru din cadrul SC
……………….. SRL sau la clienti.

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA

2.1.MIJLOACE DE PRODUCTIE
- dragline
- excavatoare
- vibrofinisor
- trusă de scule ;
- carburanţi (motorină);
- lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
- antigel (toxic);
- lichid de frână (toxic);
- electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
- lichid pentru curăţare parbrize;
- dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice);
- triunghiuri reflectorizante;
- pene de calare;
- truse medicale;
- vesta reflectorizanta ;
- extinctoare.

2.2.MEDIUL DE MUNCA
Mecanicul de utilaj îşi desfăşoară activitatea în habitaclul utilajului;
-utilajele nu sunt prevăzute cu sisteme de climatizare;
-apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor(mai mult sau mai putin);
-nivelul de zgomot se plasează sub limita de 87 dB;
-la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoconiogene (praf)

2.3.SARCINA DE MUNCA
-sosirea la serviciu;
-verificarea stării tehnice a utilajului;
-verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în
bateriile de acumulator;
-verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare şi
direcţie;
-alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
-completează nivelurile deficitare;
-la sfârşitul programului se reîntoarce cu utilajul la locul de parcare;
-verifică din nou starea tehnică a utilajului;
-raportează toate neregulile întâmpinate sau referitoare la starea tehnică a utilajului;
-execută lucrări de întreţinere specifice utilajelor; (spălare, curăţare etc.);

2
-participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie;
-cunoasterea si respectarea normelor de SSM si PSI
-utilizarea obligatorie a EIP din dotare
-respectarea ordinii si disciplinei la locul de munca in conformitate cu prevederile ROI
-interdictia de introducere si consumare a bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

A.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci, etc.)
de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident
rutier;
F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;
F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale,
neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate
F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj
F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj
F07 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţǎ şi la micile reparaţii
F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii
unor echipamente tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia de
intretinere si reparatie

FACTORI DE RISC TERMIC

F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor
etc.);
F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (caroserie, scule, dispozitive etc.);
F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)

FACTORI DE RISC ELECTRIC

F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de


curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);

FACTORI DE RISC CHIMIC

F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-


3
arsurǎ chimicǎ;
F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu
instalaţie de condiţionare a aerului;
F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor
F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

SUPRASOLICITARE FIZICA

F19 - Solicitare fizicǎ :


- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp.
- pozitii de lucru fortate sau vicioase

SUPRASOLICITARE PSIHICA

F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare
permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos)
F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt
-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind
realizarea atributiilor de serviciu
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

D.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACTIUNI GRESITE

F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un
stadiu avansat de obosealǎ;
F23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului;
F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare;
F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestrǎ.
F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea
din utilaj
F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii
-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau
rasturnarea utilajului
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul
4
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau
liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si
gabaritului acesteia

OMISIUNI

F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul


hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau
inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si
lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc)
F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare.

5
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
UNITATEA :
NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCA
SECTIA : FISA NR.10 DURATA EXPUNERII :
8 ore/schimb
COMISIA DE EVALUARE :
LOCUL DE MUNCA : --
BULDOEXCAVATORIST

COMPONENTA FACTORI DE CONSE CLASA CLASA NIVEL


FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CINTA DE DE PARTIAL
SISTEMULUI DE RISC A FACTORILOR DE RISC MAXIMA GRAVI PROBABI DE RISC
MUNCA IDENTIFICATI (DESCRIERE, PARAMETRI) PREVIZIBIL TATE LITATE
A
1 2 3 4 5 6 7
F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere,
antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci, etc.) de
cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de DECES 7 1 3
apǎ, curea distribuţie;
MIJLOA
CELE FACTORI F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto
sau de transport intern) în caz de incident rutier; DECES 7 1 3
DE DE RISC
PRODUC MECANIC
TIE F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de
direcţie sau a sistemului de frânare în mers; DECES 7 3 5

F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ ITM


cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale, 45-180 3 2 2
neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate zile

F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la ITM


lucrul sub utilaj 45-180 3 2 2
zile

6
F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul ITM
sub utilaj 3-45 2 4 2
zile
F07 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ,
polizor electric manual-mentenanta+reparatii; INV
4 4 4
 particule de parbriz rezultate ca urmare a gr. III
spargerii acestuia;
MIJLOA FACTORI
CELE DE RISC F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe
DE MECANIC periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi ITM
PRODUC la micile reparaţii 3-45 2 5 3
TIE zile
F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de
utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii unor
ITM
echipamente tehnice portabile(polizoare portabile,
3-45 2 4 2
flex, etc) folosite la operatia de intretinere si
zile
reparatie

F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse ITM


accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 3-45 2 5 3
zile
F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice
FACTORI ITM
atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
DE RISC 3-45 2 5 3
TERMIC (caroserie, scule, dispozitive etc.);
zile
F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice
necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3

F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-


FACTORI deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de DECES 7 1 3
DE RISC curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,
ELECTRIC portabile (la reparaţii);

7
F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice –
antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-arsurǎ DECES 7 1 3
chimicǎ;
FACTORI
DE RISC
F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili,
CHIMIC
uleiuri, unsori etc. DECES 7 1 3

F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în


ITM
habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu instalaţie
3-45 2 4 2
de condiţionare a aerului;
zile
F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului ITM
MEDIUL FACTORI
DE DE RISC utilajelor 3-45 2 5 3
MUNCA FIZIC zile
F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie,
alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme DECES 7 1 3
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc

SUPRASOLI F19 - Solicitare fizicǎ :


CITARE ITM
- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp.
FIZICA 3-45 2 4 2
- pozitii de lucru fortate sau vicioase
zile
F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare,
operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare ITM
permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de 3-45 2 4 2
serviciu (solicitarea sistemului nervos) zile
SARCINA
DE F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt
MUNCA SUPRASOLI -efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu
CITARE implicatii profunde, responsabile privind realizarea
ITM
PSIHICA atributiilor de serviciu
3-45 2 5 3
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai
zile
accentuat în cazul lucrului în condiţii atmosferice
grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

8
F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor
alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu DECES 7 2 4
avansat de obosealǎ;

F23 - Executarea de manevre nepermise in


conducerea utilajului; DECES 7 1 3

F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de


direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; DECES 7 1 3
EXECU ACTIUNI F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, ITM
TANT GRESITE
alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ. 3-45 2 4 2
zile
F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol
sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din utilaj DECES 7 1 3

F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii:


-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si
urcarea pe el in aceleasi conditii
-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe
bateria de acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-
pentru a preveni caderea sarcinii sau rasturnarea
utilajului
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul DECES 7 1 3
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din
constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile
electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme
a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului
acesteia

9
F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului
inainte de inceperea lucrului(sistemul hidraulic,
sistemul de ridicare, de franare, de directie, de
semnalizare si stabilitatea) sau inceperea lucrului DECES 7 2 4
EXECU cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri
TANT OMISIUNI
de carburanti si lubrifianti, lipsa busoanelor de la
rezervoare, etc)

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de


protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din DECES 7 1 3
dotare.

10
CALCULUL

NIVELULUI DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA :

BULDOEXCAVATORIST

29

r  R i i
1  (5  5)  3  (4  4)  17  (3  3)  8  (2  2) 258
N rg  i 1
   3,07
29
1  5  3  4  17  3  8  2 84
ri 1
i

11
NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
LOCUL DE MUNCA : BULDOEXCAVATORIST
NIVEL GLOBAL DE RISC : 3,07

12
13
LEGENDǍ

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci,


etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident
rutier;
F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers;
F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese,
materiale, neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate
F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj
F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj
F07 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţǎ şi la micile reparaţii
F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii
unor echipamente tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia de
intretinere si reparatie
F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc
motor etc.);
F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (caroserie, scule, dispozitive etc.);
F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)
F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-
arsurǎ chimicǎ;
F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate
cu instalaţie de condiţionare a aerului;
F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor
F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc
F19 - Solicitare fizicǎ :
- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp.
- pozitii de lucru fortate sau vicioase
F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare
permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos)
F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt
-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind
realizarea atributiilor de serviciu
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-
un stadiu avansat de obosealǎ;
F23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului;
14
F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare;
F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestrǎ.
F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea
din utilaj
F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii
-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau
rasturnarea utilajului
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau
liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si
gabaritului acesteia
F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul
hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau
inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si
lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc)
F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare.

15
FISA DE MASURI PROPUSE

NR LOC DE MUNCA NIVEL MASURA PROPUSA COMPE TERMEN


CRT FACTORUL DE RISC DE TENTE DE
NOMINALIZAREA MASURII
RISC REALI
MECANIC UTILAJ RASPUN ZARE
DERI
01 F03 - Autoblocarea funcţionǎrii 5 MASURI TEHNICE
mecanismului de direcţie sau a -executarea reviziilor tehnice la termenele
sistemului de frânare în mers; stabilite de legislatia in vigoare si de
celelalte norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-raportarea imediata a tuturor defectiunilor
semnalate sau a suspiciunii asupra modului
de functionare la mecanismele si sistemele
mijloacelor de transport
-controlul starii tehnice la inceputul lucrului

02 F07 - Proiectare de corpuri sau 4 MASURI TEHNICE


particule: -dotarea lucratorilor cu echipamentul
 la lucrul la polizorul electric, individual de protectie corespunzator
bormaşinǎ, polizor electric activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
manual-
mentenanta+reparatii; MASURI ORGANIZATORICE
 particule de parbriz rezultate -instruirea lucratorilor privind consecintele
ca urmare a spargerii neutilizarii sau utilizarii incompleta sau
acestuia; incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este

16
necesar
-inlocuirea imediata a parbrizului atunci
cand se costata ca acesta a fost lovit si
deteriorat
-evitarea conducerii cu geamurile deschise
pe suprafetele de teren pe care se ridica
pulberi pneumoconiogene

03 F22 - Efectuarea serviciului sub 4 MASURI ORGANIZATORICE


influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor -respectarea IPSSM-urilor si prevederilor
medicamente sau într-un stadiu care reglementează activitatea desfasurata
avansat de obosealǎ; -interdictia consumului de alcool in timpul
programului de lucru
-interzicerea primirii la lucru de catre seful
ierarhic daca lucratorul a consumat bauturi
alcoolice sau este obosit….

04 F28 - Omiterea verificarii starii 4 MASURI TEHNICE


tehnice a utilajului inainte de -executarea reviziilor tehnice la termenele
inceperea lucrului(sistemul hidraulic, stabilite de legislatia in vigoare si de
sistemul de ridicare, de franare, de celelalte norme interne
directie, de semnalizare si
stabilitatea) sau inceperea lucrului MASURI ORGANIZATORICE
cu starea de intretinere -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
necorespunzatoare(scurgeri de referitor la obligativitatea efectuarii acestor
carburanti si lubrifianti, lipsa operatii cu ocazia instructajului periodic si
busoanelor de la rezervoare, etc) ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

05 F01 - Organe de maşini în mişcare:- 3 MASURI TEHNICE

17
prindere, antrenare mânǎ sau -dotarea lucratorilor cu echipamentul
vestimentaţie (mâneci, etc.) de cǎtre individual de protectie corespunzator
transmisiile prin curele activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
ventilator/pompǎ de apǎ, curea
distribuţie; MASURI ORGANIZATORICE
-instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate-
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

06 F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de 3 MASURI ORGANIZATORICE


transport (auto sau de transport -respectarea prevederilor care
intern) în caz de incident rutier; reglementează circulaţia pe drumurile
publice si a IPSSM -transport intern.
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

07 F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu 3 MASURI TEHNICE


suprafeţe periculoase, în special la -dotarea lucratorilor cu echipamentul
operaţii de mentenanţǎ şi la micile individual de protectie corespunzator
reparaţii activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM

18
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta
08 F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor 3 MASURI TEHNICE
suprafeţe atinse accidental (sistem -dotarea lucratorilor cu echipamentul
de evacuare, bloc motor etc.); individual de protectie corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta
09 F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a 3 MASURI TEHNICE
suprafeţelor metalice atinse la lucrul -dotarea lucratorilor cu echipamentul
în aer liber în anotimpul rece individual de protectie corespunzator
(caroserie, scule, dispozitive etc.); activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

19
10 F12 - Incendii provocate de izolaţii 3 MASURI TEHNICE
electrice necorespunzǎtoare (uzate, -executarea reviziilor tehnice la termenele
cu defecte etc.) stabilite de legislatia in vigoare si de
celelalte norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

11 F13 - Electrocutare prin atingere 3 MASURI ORGANIZATORICE


directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a -instruirea si autorizarea potrivit
izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul prevederilor legale in vigoare, precum si
cu unelte cu acţionare electricǎ, testarea periodica a cunostintelor tehnice si
portabile (la reparaţii); de securitate a muncii dobandite de
executanti
-executarea conform procedurilor
autorizate, a tuturor interventiilor, indiferent
de natura lor
-controlul periodic cu tematica vizand
respectarea masurilor de electrosecuritate

12 F14 - Lucrul cu substanţe toxice si 3 MASURI TEHNICE


caustice – antigel, electrolitul -dotarea lucratorilor cu echipamentul
bateriilor de acumulatori-arsurǎ individual de protectie corespunzator
chimicǎ; activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este

20
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

13 F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile 3 MASURI TEHNICE


– combustibili, uleiuri, unsori etc. -dotarea lucratorilor cu echipamentul
individual de protectie corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

14 F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi 3 MASURI TEHNICE


ale habitaclului utilajelor -dotarea lucratorilor cu echipamentul
individual de protectie corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

21
15 F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, 3 MASURI ORGANIZATORICE
inundaţie, alunecǎri de teren, -in caz de pericol iminent, angajatul poate
prǎbuşiri de copaci, seisme lua, in lipsa sefului ierarhic superior
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie masurile care se impun pentru protejarea
etc propriei persoane sau a altor angajati

16 F21 - Solicitare psihică : decizii 3 MASURI ORGANIZATORICE


dificile în timp scurt -control medical periodic
-efort mental accentuat în cazul luarii -alternarea activitatii desfasurate cu un
unor decizii cu implicatii profunde, regim de pauza corespunzator
responsabile privind realizarea
atributiilor de serviciu
-intervenţii pe baza reflexelor
dobândite (efort mai accentuat în
cazul lucrului în condiţii atmosferice
grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

17 F23 - Executarea de manevre 3 MASURI ORGANIZATORICE


nepermise in conducerea utilajului; -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-respectarea prevederilor care
reglementează deservirea utilajelor in
conditii de securitate respectand
prevederile in vigoare

18 F24 - Manevrarea cu defecţiuni la 3 MASURI TEHNICE


mecanismul de direcţie, instalaţia -executarea reviziilor tehnice la termenele
electricǎ, instalaţia de frânare; stabilite de legislatia in vigoare si de
celelalte norme interne

22
MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar

19 F26 - Cǎdere de la mica inaltime - 3 MASURI TEHNICE


prin pasire in gol sau dezechilibrare -dotarea lucratorilor cu echipamentul
la urcarea-coborarea din utilaj individual de protectie corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata-
incaltaminte cu talpa antiderapanta

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

20 F27 - Efectuarea defectuoasa de 3 MASURI ORGANIZATORICE


operatii: -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-parasirea utilajului in timpul -referitor la aceste operatii cu ocazia
functionarii acestuia si urcarea pe el instructajului periodic si ori de cate ori este
in aceleasi conditii necesar
-lasarea sculelor sau a altor obiecte -efectuarea controlului medical periodic de
metalice pe bateria de acumulatoare catre medicul de madicina muncii conform
-pornirea sau franarea brusca cu periodicitatii stabilite de acesta
sarcina ridicata-pentru a preveni
caderea sarcinii sau rasturnarea

23
utilajului
-angajarea de discutii in timp ce
manevreaza utilajul
-manevrarea utilajului -cu riscul de a
lovi parti din constructiile apropiate,
copaci, stanci sau liniile electrice
aeriene
-neverificarea dupa incarcare a
repartizarii uniforme a incarcaturii,
respectarea tonajului si gabaritului
acesteia

21 F29 - Neutilizarea echipamentului 3 MASURI TEHNICE


individual de protecţie şi a celorlalte -dotarea lucratorilor cu echipamentul
mijloace de protecţie din dotare. individual de protectie corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate-
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-verificarea de catre seful ierarhic a purtarii
EIP din dotare de catre salariatii din
subordine,

24
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca MECANIC UTILAJ este egal cu
3,07 - valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare in care se observa ca din totalul de 29 factori
de risc identificati numai 4 depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3
Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în


mers;
 nivel de risc parţial 5

F07 - Proiectare de corpuri sau particule:


 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
 nivel de risc parţial 4

F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-
un stadiu avansat de obosealǎ;
 nivel de risc parţial 4

F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul


hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau
inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si
lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc)
 nivel de risc parţial 4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
In “Fişa de măsuri propuse” am prezentat si masurile tehnico-organizatorice necesare
pt. diminuarea factorilor de risc care genereaza riscuri de nivelul 3 (limita maxima acceptata)
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se
prezinta dupa cum urmeaza :

- 51,73 % , ponderea factorilor proprii mijloacelor de productie(A)


- 10,34 % , ponderea factorilor proprii mediului de munca(B)
- 10.34 % , ponderea factorilor proprii sarcinii de munca(C)
- 27,59 % , ponderea factorilor proprii executantului(D)

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 55,17 % dintre factorii de risc


identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului(deces sau invaliditate)

25
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCĂ: MECANIC UTILAJ
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,07

FACTORII DE RISC PROPRII FACTORII DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI MIJLOACELOR DE
27,59 % PRODUCTIE
51,73 %

FACTORII DE RISC PROPRII FACTORII DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
10,34 % 10,34 %

26

S-ar putea să vă placă și