Sunteți pe pagina 1din 1

Decizie

Nr. ………….. din ………………….


de modificare a regulamentului intern al SC …………. SRL

Avand in vedere modificarile legislative - Legea nr. 64 din 13 Martie 2018


(Emitent: Parlamentul României), lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (MO 226/2018),

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a prerogativelor


stabilite prin actul constitutiv al societăţii, directorul/administratorul ………………………. al
SC …………………… SRL,

DECIDE:

Art.1

Regulamentul intern al SC ……………………….. SRL se modifica si se completeaza astfel:

PROGRAMUL DE LUCRU SE VA DESFASURA ASTFEL:


………….

Art. 2. Celelalte clauze raman neschimbate.

Art. 3. Departamentul financiar-contabilitabil va pune in aplicare prevederile


prezentei decizii.

ADMINISTRATOR,