Sunteți pe pagina 1din 17

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

2.1. LOCUL DE MUNCĂ NR. 1


PROGRAMATOR IT

65
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

2.1.1 PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă are ca scop elaborarea, implementarea, instalarea, întreţinerea şi

modificarea aplicaţiilor avansate dezvoltate peste platformele software ale terminalelor mobile

inteligente, precum şi de a oferi asistenţă de specialitate clienţilor acestora.

2.1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA


MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 Incinta societăţii, clădire administrativă de birouri;
 Mobilier de birou (masa birou, scaun ergonomic);
 Calculator PC HP, monitor LCD 19”;
 Imprimanta HP Laserjet P2015;
 Fax HP;
 Consumabile birotică (hârtie de scris, hârtie copiator, etc.);
 Telefoane mobile;
 Aparate electrocasnice – în oficiu (cuptor cu microunde, frigider, cafetieră)

SARCINA DE MUNCĂ
Programatorul IT are drept sarcina de muncă
1. Elaborarea şi întreţinerea aplicaţiilor software
- Lucrează în echipă sau individual în conformitate cu tipul proiectelor software de executat.
- Analizează cerinţele aplicaţiilor, elaborează soluţii, recomandă si proiectează scheme logice
şi diagrame pentru structurarea cerinţelor proiectului în secvenţe logice.
- Proiectează şi implementează module de cod în limbaje de programare folosind medii de
dezvoltare integrate, technologii de programare corespunzătoare şi specificaţii technice
predefinite.
- Identifică problemele de proiectare ale aplicaţiilor cât mai devreme in ciclul de dezvoltare si
propune noi soluţii de proiectare, evaluează impactul modificărilor cerute în alte părţi ale
sistemului software.
- Participă la discuţii in grup şi şedinţe regulate în vederea obţinerii soluţiilor optime.
- Îndeplineşte toate tipurile de testare ale aplicaţiilor, folosind technologii de testare
corespunzătoare şi specificaţii de testare predefinite.

66
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

- Implementează şi întreţine programe interne pentru dezvoltare de aplicaţii şi script-uri de


automatizare ale anumitor etape din procesul de dezvoltare.
- Complilează, generează codul binar, împachetează şi livrează aplicaţiile dezvoltate către
clienţi, folosind metodele predefinite si conform cu un ciclu de timp regulat predefinit.
- Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice operării pe calculator şi pe terminale mobile.
2. Oferirea asistenţei de specialitate clienţilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate
- Pregăteşte şi furnizează toate tipurile de documentaţie necesare, in concordanţă cu cerinţele
proiectelor software dezvoltate.
- Asigură asistenţă clienţilor prin demonstraţii practice şi prezentări.
3. Dezvoltarea bazei de cunoştinţe de specialitate a compartimentului
- Se documentează permanent pe teme de specialitate (studiază cărţi şi reviste în domeniu,
documentaţia în format electronic, participă în liste de discuţii pe temele de interes)
- Participă la sesiuni de prezentare şi cursuri de pregatire de specialitate, identificate ca fiind
necesare pentru dezvoltarea proiectelor software atribuite.
- Colectează, structurează şi analizează informaţiile.
- Întocmeşte rapoarte tehnice.
- Asigură accesul celorlalţi membri ai echipei la informaţiile colectate.
4. Asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor din dotare
- Asigură mentenanţa echipamentelor prin respectarea instrucţiunilor de utilizare, raportarea la
departamentul Service a eventualelor defecţiuni intervenite.
- Asigură buna funcţionare a programelor instalate prin respectarea licenţelor de instalare, a
procedurilor legate de protecţia împotriva viruşilor informatici, menţinerea configuraţiei
software.

MEDIUL DE MUNCĂ
Programatorul IT îşi desfăşoară activitatea cu preponderenţă în interiorul clădirii
administrative (clădire birouri) .
Temperatura optimă de lucru pe timp de iarnă este asigurată de încălzirea centrală
(centrală termică automată proprie), iar pe timp de vară cu sisteme de climatizare.

Centrala termica este prevăzuta cu detector de gaz şi de fum care duce la întreruperea
gazului in cazul apariţiei unor eventuale defecţiuni.
Instalaţiile şi echipamentele a căror întreţinere şi verificare care nu sunt de competenta
personalului societăţii ( centrala termica , instalaţii electrice, mijloace de stins incendiu , etc. )
sunt deservite pe baza de contract de către unităţi specializate. Dimensionarea locurilor de muncă

67
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

este astfel conceputa încât sa nu stânjenească lucrătorul în timpul desfăşurării activităţii. Pe


partea de birouri locurile de munca sunt dotate cu scaune ergonomice reglabile în funcţie de
necesitaţi.
Pardoselile tuturor locurilor de muncă sunt lipsite de proeminente sau găuri având gresie pe
jos in holuri şi mochetă în birouri.

2.1.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


a. Factori de risc mecanic:
 Lovire de către mijloacele de transport (auto , tramvai , CFR) în caz de incident
rutier;
 Deplasări accidentale sub efectul gravitaţiei a unor piese , subansambluri (monitor
LCD, imprimanta, elemente de mobilier, etc.) in timpul lucrului , etc. – lovire, strivire
- alunecare
- rostogolire
- răsturnare
- cădere liberă
b. Factori de risc termic:
 atingerea accidentală a unor suprafeţe cu temperaturi ridicate (cuptoare cu
microunde, cafetiere) - arsuri
c. Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directǎ:
 tablouri electrice de distribuţie neasigurate prin încuiere ;
 atingerea unor echipamente de lucru (carcase calculator, monitor LCD,
imprimantă, etc.);
 prize de alimentare deteriorate (fisurate, cu conductorii desizolaţi);
 electrocutare prin atingere indirectǎ :
 atingerea indirectă a unor elemente (carcase echipamente, tablouri electrice,etc.)
care pot fi puse accidental sub tensiune datorită:
- deficienţe în modul de legare la centura de împământare sau la nulul de
protecţie;
- circuite de protecţie necorespunzătoare;

68
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

- lipsa unor circuite de protecţie.


c. Factori de risc fizic:
• radiaţii electromagnetice datorate elementelor videoterminalelor, calculatoarelor,
imprimante

B. Factori de risc proprii mediului de muncă


a. Factori de risc fizic:
• Calamităţi naturale – seism (prăbuşire clădire);

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a. Suprasolicitare fizicǎ:
• Solicitare fizică – Efort static datorat activităţii specifice de programator IT;
• Solicitare psihică datorată:
- decizii dificile în timp scurt
- ritm de muncă mare
- asumarea responsabilităţii

D. Factori de risc proprii executantului


a. Acţiuni greşite:
• Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă:
 Întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice;
 Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie electrică;
• Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice la deplasarea de la domiciliu
la serviciu şi invers – lovire de către mijloacele de transport;
• Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel:
 prin dezechilibrare;
 alunecare pe suprafeţe umede:
 împiedicare;
• Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto):
b. Omisiuni:
 Omiterea verificării stării tehnice, a echipamentelor tehnice cu care se lucrează.
 Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare.

69
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

UNITATEA:
NUMĂR
S.C. S.R.L. CLUJ NAPOCA
SECŢIA: 2.1.4 FIŞA DE EVALUARE A POSTULUI DE DUR
LUCRU EC
LOCUL DE MUNCĂ:
PROGRAMATOR IT FIŞA NR. 1 – evaluator
Comisie de

CONSECINŢ
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A A
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ
PREVI-
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) ZIBILĂ
0 1 2 3
1. Lovire de către mijloacele de transport (auto , tramvai ,
CFR) în caz de incident rutier; DECES

FACTORI DE 2. Deplasări accidentale sub efectul gravitaţiei a unor piese ,


RISC subansambluri (monitor LCD, imprimanta, elemente de
MECANIC mobilier, etc.) in timpul lucrului , etc. – lovire, strivire
ITM 3-45
- alunecare
zile
- rostogolire
- răsturnare
- cădere liberă
3. Atingerea accidentală a unor suprafeţe cu temperaturi
FACTORI DE ITM 3-45
ridicate ( imprimante, cuptoare cu microunde, cafetiere)
RISC TERMIC zile
4. Electrocutare prin atingere directǎ:
- tablouri electrice de distribuţie neasigurate prin încuiere
- atingerea unor echipamente de lucru (carcase
calculator, monitor LCD, imprimantă, etc.); DECES
MIJLOACE DE - prize de alimentare deteriorate (fisurate, cu conductorii
PRODUCŢIE desizolaţi);

5. Electrocutare prin atingere indirectǎ :


FACTORI DE
RISC  atingerea indirectă a unor elemente (carcase
ELECTRIC echipamente, tablouri electrice, etc.) care pot fi puse
accidental sub tensiune datorită:
DECES
- deficienţe în modul de legare la centura de împământare
sau la nulul de protecţie;
- circuite de protecţie necorespunzătoare;
- lipsa unor circuite de protecţie.
FACTORI DE 6. Radiaţii electromagnetice datorate elementelor
RISC FIZIC NEGLIJA
videoterminalelor, calculatoarelor, imprimante
BIL

70
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

MEDIUL DE FACTORI DE
7. Calamităţi naturale – seism (prăbuşire clădire); DECES
MUNCĂ RISC FIZIC
8. Solicitare fizică – Efort static datorat activităţii specifice de
ITM 3-45
programator IT;
zile
SARCINA DE
9. Solicitare psihică datorată:
SARCINA DE MUNCA SUB /
MUNCA SUPRADIMEN - decizii dificile în timp scurt
SIONATA ITM 3-45
- ritm de muncă mare
zile
- asumarea responsabilităţii

71
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

10.Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă:


 Întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice;
ITM 45-18
 Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie electrică; zile

11. Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice


la deplasarea de la domiciliu la serviciu şi invers – lovire de
DECES
către mijloacele de transport;

12. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel:

ACTIUNI  prin dezechilibrare;


EXECUTANT ITM 3-45
GRESITE  alunecare pe suprafeţe alunecoase:
zile
 împiedicare;

13. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de


ITM 45-18
acces auto):
zile

14. Omiterea verificării stării tehnice, a echipamentelor


tehnice cu care se lucrează DECES

15. Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică


necorespunzătoare DECES

72
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională
Fig. 1 NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Postul de lucru Nr. 1
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,48
4
3,5 nivel de risc acceptabil

F1 F4 F5 F7 F11 F14 F15


3
NIVELURI PARTIALE DE RISC

F10 F13
2

F2 F3 F6 F8 F9 F12
1

0
FACTORI DE RISC

Nivelul de risc global este:

15

 riRi 6(1  1)  2 2  2  7 3  3 77
Nrg1  i 1
   2,48
15
6 1  2  2  7  3 31
 ri
i 1

73
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

LEGENDA FIGURA 1

F1. Lovire de către mijloacele de transport (auto , tramvai , CFR) în caz de incident rutier;

F2. Deplasări accidentale sub efectul gravitaţiei a unor piese , subansambluri (monitor LCD,
imprimanta, elemente de mobilier, etc.) in timpul lucrului , etc. – lovire, strivire

F3. Atingerea accidentală a unor suprafeţe cu temperaturi ridicate ( imprimante, cuptoare cu


microunde, cafetiere)

F4. Electrocutare prin atingere directǎ:


- tablouri electrice de distribuţie neasigurate prin încuiere
- atingerea unor echipamente de lucru (carcase calculator, monitor LCD, imprimantă, etc.);
- prize de alimentare deteriorate (fisurate, cu conductorii desizolaţi);

F5. Electrocutare prin atingere indirectǎ :


- atingerea indirectă a unor elemente (carcase echipamente, tablouri electrice, etc.) care pot fi
puse accidental sub tensiune datorită:
- deficienţe în modul de legare la centura de împământare sau la nulul de protecţie;
- circuite de protecţie necorespunzătoare;
- lipsa unor circuite de protecţie.

F6. Radiaţii electromagnetice datorate elementelor videoterminalelor, calculatoarelor, imprimante


F7. Calamităţi naturale – seism (prăbuşire clădire);
F8. Solicitare fizică – Efort static datorat activităţii specifice de programator IT;
F9. Solicitare psihică datorată:
- unor decizii dificile în timp scurt
- ritm de muncă mare
- asumarea responsabilităţii
F10. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă:

74
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

- Întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice;

- Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie electrică;

F11. Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice la deplasarea de la domiciliu la


serviciu şi invers – lovire de către mijloacele de transport;
F12. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel:
- prin dezechilibrare;
- alunecare pe suprafeţe alunecoase:
- împiedicare;
F13. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto):
F14. Omiterea verificării stării tehnice, a echipamentelor tehnice cu care se lucrează
F15. Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare

75
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

2.1.5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


MĂSURI PROPUSE
Nr. NIVEL
crt. FACTOR DE RISC DE Nominalizarea măsurii
RISC
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
- Instruirea lucrătorilor privind respectarea regulamentului de circulaţie
rutieră şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie feroviară
F1. Lovire de către mijloacele de transport - Interzicerea, ca şi instruirea lucrătorilor în acest sens, a staţionării sau
1. (auto , tramvai , CFR) în caz de incident rutier; 3 deplasării pe căile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de
tramvai sau în apropierea căilor ferate ;
- Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice
care nu sunt prevăzute cu trotuare de acces pietonal.

2. F4. Electrocutare prin atingere directǎ: 3 Măsuri tehnice:


- tablouri electrice de distribuţie neasigurate - Efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiilor de protecţie ale
prin încuiere instalaţiilor electrice
- atingerea unor echipamente de lucru - Efectuarea lucrărilor de întreţinere periodica a echipamentelor
(carcase calculator, monitor LCD, tehnice electrice (inclusiv închideri, încarcasări, inscripţionări de
imprimantă, etc.); avertizare si interzicere)
- prize de alimentare deteriorate (fisurate, cu - Utilizarea doar a echipamentelor tehnice electrice ce respecta
conductorii desizolaţi); cerinţele de securitate , cerinţe atestate de declaraţia de
conformitate si marcajul de securitate ( CE )
Măsuri organizatorice:
- Executarea lucrărilor de montare si întreţinere a echipamentelor
tehnice electrice de către personal specializat si autorizat pentru
aceste lucrări
- Instruirea lucratorilor cu privire la modul de utilizare a
echipamentelor tehnice electrice
76
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

- Respectarea instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor tehnice


electrice
Măsuri tehnice:
- Efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiilor de protecţie , de
legare la nul si pământ ( măsurarea rezistentei de dispersie a prizelor si
legaturilor la pământ)
F5. Electrocutare prin atingere indirectǎ : - Efectuarea lucrărilor de întreţinere periodică ale instalaţiilor si
- atingerea indirectă a unor elemente (carcase echipamentelor electrice
echipamente, tablouri electrice, etc.) care pot - Verificarea existentei şi a corectei funcţionari ( reglaje , calibrări ) a
fi puse accidental sub tensiune datorită: doua măsuri de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă
3. - deficienţe în modul de legare la centura de 3 (una principala si una suplimentara) conform normelor in vigoare
împământare sau la nulul de protecţie; ( HG- 1 1 4 6 / 2006)
- circuite de protecţie necorespunzătoare; Măsuri organizatorice:
- lipsa unor circuite de protecţie. - Executarea lucrărilor de întreţinere ale instalaţiilor de protecţie , de
legare la nul şi pământ de către personal specializat si autorizat pentru
aceste lucrări
- Instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a aparaturii
electrice din dotare

RISC INTRINSEC
F7. Calamităţi naturale – seism (prăbuşire Măsuri organizatorice:
4. clădire); 3 - Instruirea periodică a salariaţilor privind obligaţiile ce le revin pe
linia Protecţiei civile

F11. Nerespectarea regulilor de circulaţie pe


drumurile publice la deplasarea de la Măsuri tehnico-organizatorice:
5. domiciliu la serviciu şi invers – lovire de către 3 - instruirea periodică a personalului expus la riscuri;
mijloacele de transport; - respectarea regulilor de circulaţie pentru pietoni şi pe căile de acces;

6. F14. Omiterea verificării stării tehnice, a 3 Măsuri tehnice:


echipamentelor tehnice cu care se lucrează - Efectuarea lucrărilor de întreţinere periodica a instalaţiilor si
echipamentelor tehnice
Măsuri organizatorice:
- Instruirea periodică a salariaţilor privind obligaţiile ce le revin la
77
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

lucrul cu echipamentele tehnice


- Utilizarea de echipamente tehnice care îndeplinesc cerinţele de securitate
(marcaj de securitate CE )
F15. Desfăşurarea activităţii într-o stare Măsuri organizatorice:
psiho-fiziologică necorespunzătoare - interzicerea desfăşurarea activităţii de către salariaţi aflaţi într-o stare
psiho-fiziologică necorespunzătoare, bolnavi, sub influenţa băuturilor
7. 3 alcoolice, a stresului sau a căror stare fizică şi mentală este
necorespunzătoare.
- efectuarea periodică a controalelor medicale de specialitate

78
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

2.1.6. INTERPRETAREA REZULTATELOR


EVALUĂRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Nrg)
calculat conform metodei avizate are valoarea 2,48 sub limita de acceptabilitate (3, 5).
S - au identificat un număr de 15 factori de risc, dintre care: 8 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub 3, iar 7 au nivelul de risc 3 (fig. 1) .

Aceştia din urmă sunt:

F 1. Lovire de către mijloacele de transport (auto , tramvai , CFR) în caz de incident rutier;
F4. Electrocutare prin atingere directǎ:
- tablouri electrice de distribuţie neasigurate prin încuiere
- atingerea unor echipamente de lucru (carcase calculator, monitor LCD, imprimantă,
etc.);
- prize de alimentare deteriorate (fisurate, cu conductorii desizolaţi);
F5. Electrocutare prin atingere indirectǎ :
- atingerea indirectă a unor elemente (carcase echipamente, tablouri electrice, etc.) care
pot fi puse accidental sub tensiune datorită:
- deficienţe în modul de legare la centura de împământare sau la nulul de protecţie;
- circuite de protecţie necorespunzătoare;
- lipsa unor circuite de protecţie.
F7. Calamităţi naturale – seism (prăbuşire clădire);
F11. Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice la deplasarea de la domiciliu la
serviciu şi invers – lovire de către mijloacele de transport;
F14. Omiterea verificării stării tehnice, a echipamentelor tehnice cu care se lucrează
F15. Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
măsurile generic prezentate în "Fişa de măsuri propuse".

79
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Din punctul de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcă egalitatea


între factorii proprii executantul cu 40 %, factorii mijloacelor de producţie cu 40 %, factorii
sarcina de munca cu 13,34 % urmând mediului de muncă cu 6,66 % din factori (fig. 2) .
Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile – DECES.

80
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Fig. 2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după


elementele sistemului de muncă
Postul de lucru nr. 1
Nivel global de risc: 2,48

6,66%
40,00%
13,33%

40,00%

Factori de risc proprii mijloacelor de producţie 40 %


Factori de risc proprii executantului 40 %
Factori de risc mediului de munca 6,66 %
Factori de risc proprii sarcinii de munca 13,34 %
81