Sunteți pe pagina 1din 2

Instructiuni specifice S.C. STELUX S.R.L.

PAG
SSM:Isp El…………2008 INSTRUCTIUNI SSM DE PROTECTIE IMPOTRIVA 1/1
ELECTROCUTARII

Domeniul de aplicabilitate: Deservirea instalatiilor electrice


Locul de munca: TOTE LOCURILE CARE PREVAD FOLOSIREA ENERGIEI ELECTRICE
Descrierea activitatii (periculoase): Utilizarea energiei electrice pentru manevrarea
masinilor, sculelor, instalatiilor si utilajelor precum si activitatile de reparare si intretinere a
instalatiilor electrice si a mesinilor care folosesc energia electrica
Pericole pentru om: Pericol de deces ca urmare a efectelor trecerii energiei electrice prin corp:
Electrocutare prin atingere directa si indirecta si a tensiunii de pas;
Pericol de accidentare ca urmare a improscarii de materiale si a exploziei pe timpul arcului electric;
Pericol de arsuri ca urmare a efectului termic al curentului electric si a incendiilor provocate de acesta;
Pericol general generat de interventia factorilor neprevazuti la exploatarea si intretinerea inst. electrice;
Pericol de traumatizare ca urmare a socurilor provocate de energia electric.

Masuri de protectie:
- Inainte de orice interventii opriti circulatia energiei electrice in instalatie;
- Purtati incaltaminte electroizolanta ;
- Pe timpul lucrarilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice purtati casac si ocheleri de
protectie;
- Obligatoriu se va purta echipament de protectie;
- Pe timpul utilizarii energiei electrice se vor respecta masurile generale de electrosecuritate privitoare
la modul de punere in functiune a instalatiilor si a starii tehnice a acestora;
- Protectia mainilor se va rfealiza cu manusi electroizolante corespunzatoare grupei energetice a
instalatiei la care se intervine;
- Echipamentele şi utilajele acţionate electric trebuie să fie protejate prin carcase, apărători etc., astfel
încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse;
- Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice,
chimice etc;
- Masele echipamentelor electrice trebuie să fie legate la conductorul de nul de protecţie ca măsură
principală de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă;
-Dispozitivele de protecţie contra supratensiunilor şi supracurenţilor la echipamentele tehnice, electrice
şi electronice vor fi verificate periodic;

Reguli de comportament:
-Deservirea este permisa numai lucratorilor calificati si instruiti special pentru acest scop
-Nu atingeti partile neizolate ale instalatiilor
- Pe timppul lucrului nu efectuati activiitati care sa va distraga atentia
- Nu stingeti cu apa incendiile la instalatiile electrice aflate sub tensiune
-Folositi scule adecvate la interventiile efectuate la instalatiile electice
ELABORAT 20.01.2008 VALABIL 20.01. 2009
REVIZUIT
REVIZUIT
Instructiuni specifice S.C. STELUX S.R.L. PAG
SSM:Isp El…………2008 INSTRUCTIUNI SSM DE PROTECTIE IMPOTRIVA 1/2
ELECTROCUTARII

- Inaintea inceperii lucrului ,deserventul va controla starea instalatiilor, a dispozitivelor de comanda ,


blocare, podinelor electroizolante (gratarelor de lemn , covor de cauciuc ) legatura la centura de
impamantare
- Inaintea inceperii operatiilor lucratorul va verifica documentatia tehnica, si respectarea masurilor
tehnice prevazute de acestea
-Este interzis să se lucreze cu un echipament tehnic care nu are circuitul de protecţie legat la priza de
legare la pământ.
-Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.
-Este interzis salariaţilor să intervină în caz de defecţiune, la utilajele motoarelor, tablourile de
comandă şi celelalte instalaţii de la locul lor de muncă.
-În cazul apariţiei unei defecţiuni salariaţii vor deconecta de la reţea echipamentul defect, vor opri
lucrul şi vor anunţa mecanicul sau după caz electricianul de schimb, precum şi pe conducătorul locului
de muncă.iar intervenţiile necesare pentru remediere se vor efectua numai de salariaţi cu o calificare
profesională corespunzătoare, instruiţi în acest scop şi însărcinaţi cu aceasta.
-Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă echipamentele tehnice trebuie să aibă gradul de
protecţie IP 4x.
-Atunci cand se folosesc echipamente electrice în construcţie deschisă se vor lua măsuri ca toate
piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile atingerii accidentale.
-La executarea operaţiilor unde există pericol de electrocutare prin atingere directă se vor utiliza
mijloace individuale de protecţie verificate conform Normelor în vigoare.
-La executarea operaţiilor la care există pericol de electrocutare prin atingere indirectă toate
echipamentele electrice trebuie să fie legate la o instalaţie de protecţie prin legare la pământ.
-Se interzice efectuarea de improvizaţii la tablourile de distribuţie, la bornele de alimentare sau la orice
punct al instalaţiilor electrice.
-Dacă blocarea nu este posibilă se vor lua măsuri pentru a se pune pază la dispozitivele de pornire.

ADMINISTRATOR SERVICIUL EXTERN SSM

ELABORAT 20.01.2008 VALABIL 20.01. 2009


REVIZUIT
REVIZUIT

S-ar putea să vă placă și