Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA

DOSARULUI DE

SOMER NEINDEMNIZAT

 Act de identitate, copie xerox si in original;

 Acte de studii si de calificare, copie xerox si in original;

 Adeverinta medicala, cu specificatia “apt de munca” sau “ apt de

munca cu restrictii” (eliberata de medicul de familie);

 Adeverinta de venit (solicitata de la ALOFM/Punct de Lucru in baza

unei cereri sau eliberata de catre organul financiar teritorial subordonat

ANAF sau prin intermediul spaţiului privat virtual, reglementat prin

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la

distanţă între ANAF şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 1.154/2014);

 Carnetul de munca si adeverinta tip carte de munca completata

incepand cu data de 01.01.2011 - copie xerox si in original.

S-ar putea să vă placă și