Sunteți pe pagina 1din 35

PROIECT DE INSTALATII ELECTRICE

A. DATE DE PROIECTARE 1. Destinatia constuctiei : SCOALA cu S+P+1 2. Tensiunea de alimentare : 3 x 380 / 220 V ; 50 Hz 3. Modul de alimentare cu energie electrica : Post transformare 4. Modul de tarifare a energiei electrice : Separat 5. Inaltimea incaperilor : Parter ( Etaj curent ) : 2.8 m Subsol : 3 m 6. Constructia este de tipul : diafragma de b.a. monolit 7. Caracteristicile receptoarelor de forta : Tip M1 M2 M3 M4 M5 Pi [kw] 0.75 1.1 2.2 4 7.5 n [rot / min ] 750 750 750 750 750 cos N 0.63 0.65 0.69 0.72 0.75 Kp = Ip / In 4 4.5 4.5 5 5.5
L

0.66 0.69 0.75 0.8 0.83

8. Rezistivitatea solului este 9. Verificarea cantitativa si calitativa a instalatiei de iluminat se va realiza in 10. Detaliu de tablou si antemasuratoarea se vor realiza in : STATIA DE HIDROFOR B .Partea scrisa 1. Borderoul pieselor scrise si desenate 2. Tema de proiectare 3. Memoriul justificativ al solutiilor alese 4. Note de calcul 5. Documentatia economica B. Partea desenata

1. Schema generala de distributie a energiei electrice 2. Instalatia electrica de iluminat plan parter ( etaj curent ) scara 1: 50 3. Instalatia electrica de iluminat plan subsol scara 1: 50 4. Instalatia electrica de forta plan subsol scara 1: 50 5. Schemele monofilare de distributie ale tablourilor secundare si general de lumina si / sau forta 6. Scheme pentru circuitele de curenti slabi ( nepericulosi) 7. Schema multifilara a circuitelor principale si ale circuitelor de comanda manuala si / sau automata a tabloului de forta din 8. Siruri de conectori pentru circuitele de la punctul 7 9. Detaliul tabloului de forta de la punctul 7 10. Planul instalatiei de paratrasnet si al prizei de pamant scara 1: 200

MEMORIU

JUSTIFICATIV

Prezentul proiect constituie fundamentul teoretic pentru realizarea unei instalatii electrice 18218p151s aferente unei scoli cu S+P+1 nivele . Din studiul planurilor de arhitectura s-au stabilit elmentele de constructie . inaltimea parterului este de 2.8 m ,iar a subsolului de 3m, constructia fiind de tip diafragme . Tensiunea de alimentare a obiectivului ste de 3x380/220 V, la o frecventa de 50Hz. Alimentarea cu energie electrica se face din punct de transformare , iar tarifarea energiei electrice se face separat , ceea ce implica tablouri separate de lumina si forta, si contorizare separata. Proiectul de fata contine piese scrise si desenate. Calculul de dimensionare a sistemului de iluminare s-a facut prin metoda factorului de utilizare. Conform calculului de dimensionare, au rezultat corpuri de iluminat fluorescente de tip FIAG-01-2x40W, FIPA- 01- 2x40W, FIRA- 01- 2x40W , FIA-01-2x40W, FIPRA- 01-2x40W. Amplasarea corpurilor de iluminat pe planurile de situatie s-a facut uniform sau neuniform (asimetric) , depinzand de fiecare situatie in parte.Asezarea neuniforma , inseamna a renunta de exemplu la un corp de iluminat sau la mai multe corpuri de iluminat, in functie de incapere sau de destinatie. O alta amplasare neuniforma fiind apropierea corpurilor de iluminat de peretele vitrat. Exista doua conditii pentru amplasarea corpurilor de iluminat : fluxul luminos sa cada perpendicular pe suprafata de lucru ;

fluxul luminos sa fie paralel cu suprafata vitrata;

Verificarea cantitativa si calitativa a sistemului de iluminat s-a facut pentru o sala de curs, folosind calculul prin metoda punct cu punct. Tabloul electric ste partea din instalatia electrica in care se realizeaza legaturile electrice si se monteaza aparatele de masura si control.Alimentarea se face din punctul de transformare, acesta este amplasat la 100m de peretele exterior al cladirii , la tabloul general de lumina sau forta printr-un cablu montat in pamant, apoi la tablourile secundare de lumina se face prin coloane radiale.In proiect exista 3 scheme de tablou electric pentru lumina , schema tabloului general de lumina (TGL), schemele tablourilor secundare de lumina la parter, subsol ( TSLp,TSLs,TSL1). Criteriile de formare a circuitelor electrice de lumina sunt urmatoarele : puterea maxima pe un circuit de lumina este de aproximativ 1200 W, iar numarul de corpuri de iluminat nu depaseste 10-12 corpuri pe circuit. Numarul de incaperi pe circuit este de 3 incaperi alaturate, daca se indeplineste prima conditie Puterea circuitelor de rezerva ste de o putere egala cu marea majoritate a puterilor circuitelor Un circuit de rezerva exista la un numar de 10 circuite din tablou Lungimea unui circuit de lumina sa fie mai mica sau egala cu 50 m Prizeele nu monteaza pe peretii exteriori si nici in bai Puterea unui circuit de prize este de 2000W, iar numarul de prize nu depaseste 8 bucati pe circuit se amplasaeza intrerupatoare simple sau duble , depinzand de situatie

Trasarea circuitelor de lumina la subsol s-a facut aparent, intr-un tub de protectie tip IPEZ. Trasarea circuitelor se realizeaza la subsol cu doze simple , la parter si etaj cu doze centralizate . Distanta de la doza la corpul de iluminat este mai mica sau egala cu 9 m , iar traseul doza-corp de iluminat nu trebuie sa aiba mai mult de 3 coturi. Proiectul , continua cu calculul circuitelor de lumina si prize , la subsol si la parter , calculul coloanelor secundare de lumina si prize si calculul coloanei generale de lumina . Instalatia de forta exista la subsol si este reprezentata de motoare care au fost amplasate in centrala termica , statia de hidrofor si centrala de ventilatie. De asemenea se monteaza circuite de prize trifazice, cate 3-4 locuri de prize pe circuit cu o putere Pi = 5-7 KW, circuite de prize monofazice , cate 5-6 locuri de prize pe circuit cu o putere Pi = 2-3 KW si circuite de prize de tensiune redusa cu o putere Pi = 0.2 KW .In proiect exista 3 scheme ale tablourilor secundare de forta pentru cele 3 incaperi : centrla de ventilatie , termica si statia de hidrofor. Puterea unui tablou secundar de forta trebuie sa fie aproximativ 30 KW. Calculul circuitelor de alimentare a motoarelor cu pornire directa s-a facut de 4 ori pentru fiecare putere a motorului, data prin tema de proiectare.Puterea motoarelor este :

0.75;1.1;2.2;4;7.5 KW , motorul cu putere a Pi = 7.5 KW, are circuitele de alimentare cu pornire stea- triunghi, in proiect facandu-se aceste calcule. De asemenea , s-a facut calculul circuitelor de prize trifazice , calculul coloanei tabloului secundar de forta pentru centrala de ventilatie, termica , statia de hidrofor si calculul coloanei generale de forta. Calculul pierderilor de tensiune s-a facut pentru lumina si forta, indeplinindu-se conditiile de : U % < Uadm % < 8% la lumina U % < Uadm % < 10 % in regim normal Uadm % < 17 % in regim de pornire pentru punctul de transformare CALCULUL ELECTRIC AL INSTALATIEI DE LUMINA

DIMENSIONAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE LA LUMINA A. Calculul circuitelor de lumina si priza de la parter. I. Calculul circuitelor de lumina

Calculul se face pentru circuitul cel mai dezavantajat , adica cel mai incarcat, respectiv circuitul C9 ( P14,P15) : Pi = 1200 W 1. Calculul curentului nominal :

IC = I n =

= 5.74 A

Unde : IC = curentul de calcul (nominal ) PI = puterea instalata pe circuitul cel mai incarcat Uf = tensiunea de faza ( 220V ) Cos = factor de putere ( 0.95) pentru corpuri de iluminat fluorescente

2. Calculul sectiunii conductorului

Ima > I n

Conform Anexa II la pag. 8 paragraful 3.1 pentru

n = 2 FY conductoare cupru

Sf = 1.5 mm2 sectiunea de faza I ma = 17 A SOLUTIA ALEASA : 2 FY 1.5 mm 2 3.Alegerea tubului de protectie Circuitul se executa ingropat in tencuiala in tub IPEY cu diametrul exterior al tubului , conform paragrafului 6.2 pag. 21 Anexa II: Pentru n = 2 conductoare cupru S f = 1.5 mm 2 D = 16 mm SE ADOPTA SOLUTIA FINALA : 2FY 1.5 / IPEY 16 4. Protectia circuitului de lumina

Se realizeaza cu sigurantele fuzibile unipolare cu filet de tip LF in soclu de 25 A. Calculul fuzibilului : IF>In I F > 5.74 A
ma

I F < ( 0.6 0.8 ) I

I F < (10.213.6) A

Siguranta fuzibila este LF 25 / 10 A I F = 10 A B. Calculul circuitelor de lumina de la subsol PI = 1100 W

Calculul se face pe circuitul cel mai incarcat C6 = C8 1. Calculul curentului nominal

In=

= 5.26 A

2. Alegerea sectiunii conductorului I ma > I n I ma = 17 A I n = 5.26 A

Conform Anexa II ,pag. 8 Solutia aleasa 2FY 1.5

: SNL = S F = 1.5 mm 2

3. Alegerea tubului de protectie : Circuitul se executa aparent in tub PEL , cu diametrul exterior al tubului conform Anexa II pag. 23. S F = 1.5 mm2 N= 2 FY D = 12.7 mm SOLUTIA ALEASA : 2 FY 1.5 / 12.7 4. Alegerea sigurantei fuzibile IF>In I F > 5.26 A I F < ( 10.213.6 )

I F < (0.60.8 ) I ma I F = 10 A

SOLUTIA ALEASA : LF 25 / 10 A II . CALCULUL CIRCUITELOR DE PRIZA -- PARTER Se alege circuitul cel mai dezavantajat Pi = 2000 W 1. Calculul curentului nominal

In =

= 11.4 A

Calculul sectiunii conductorului Conform paragrafului 3.1 Anexa II pag. 8 Ima > I n I ma = 20 A

S F = 2.5 mm2 S min = 2.5 mm2 pentru conductoare de cupru

- conductor de faza

S FY = 2.5 mm 2

- conductor de nul de lucru S FY = 2.5 mm2 - conductor de nul de protectie S FY = 2.5 mm2 SOLUTIA ALEASA PENTRU CONDUCTOR 3 FY 2.5mm 2 2. Alegerea tubului de protectie Conform paragrafului 6.2 pag . 21 Anexa II se alege tub de protectie etans tip IPEY D = 16 mm ( pentru n = 3 FY , S F = 2.5 mm) SOLUTIA FINALA ESTE : 3 FY 2.5 / IPEY 16 3. Alegerea sigurantei fuzibile Calculul fuzibilului IF>In I n = 11.4 A I F < ( 14.419.2 ) A

I F < (0.60.8 ) I ma I F = 16 A

SOLUTIA ALEASA : LF 25 / 16 A CALCULUL COLOANELOR SECUNDARE DE LUMINA SI PRIZA Circuite trifazice I. TRASEUL TGL TSL - PARTER 1. Calculul curentului nominal

In= Unde:

= 30.9 A

Pi = puterea instalata a tabloului secundar de lumina = 17900 W Cs = coeficient de simultaneitate = 1

Cos Cos
lm

= 0.88

= 0.95

Pil = 8100W Pip = 10000W

Pi = 17900W Cos
pm

= 0.8

2. ALEGEREA SECTIUNII CONDUCTOARELOR

N =4 cond FY I ma >In I ma > 30.9 A I ma = 31 A SF = 16mm2

Conform Anexei II ,pag. 5

n= 5 SF = 16 mm2

SOLUTIA ALEASA : 5 FY 16 3. ALEGEREA TUBULUI DE PROTECTIE Conform Anexei II , pag . 21 : D n = f ( n = 5 ; sF = 16 mm2 ) = 40 mm SOLUTIA FINALA : 5 FY 16 / IPEY 40 4. ALEGEREA SIGURANTEI FUZIBILE A ) IF > I n I F > 30.9 A I F = 35 A

B ) I F > max ( I F )TLP + 2 trepte > 25 A C) I F < 3* I ma I ma < 3* 31 = 93 A

SOLUTIA FINALA : LF 63 / 35 A 5. ALEGEREA INTRERUPTORULUI TRIPOLAR Ir>In I r = 63 A SOLUTIA IP III 63 / 50 A I r > 30.9 A

III . TRASEUL TGL - TSL ( SUBSOL) 1. Calculul curentului nominal

In= Pi = 6000A Cos m = 0.95 U = 380 V

= 9.6 A

2. Alegerea sectiunii conductorului I ma > I n N=5 I ma = 16 A S F = S NL = S NP = 2.5 mm 2 SOLUTIA ALEASA : 5 FY 2.5 3. Alegerea tubului de protectie Conform Anexa II pag. 21 pentru n = 5 SF = 2.5 mm2 D = 17.9 mm SOLUTIA FINALA : 5 FY 2.5 / PEL 17.9 mm 4. Alegerea sigurantei fuzibile I F > In I n =9.6 A IF > 9.6 A I F > max. ( I F) TLS + 2 trepte I F > 6+2 trepte I F < 3* I ma < 3* 16 < 48 A SOLUTIA FINALA LF 25 / 16 A I ma > 9.6 A

5. Alegerea intreruptorului tripolar I r > In I r > 9.6 A I r = 16 A SE ALEGE IP III 25 A CALCULUL COLOANEI GENERALE DE LUMINA T.G.L. Coloana generala de lumina si priza face legatura intre TGLP si P.T. 1. CALCULUL CURENTULUI NOMINAL :

I n.col.gen. = Cos m = 0.95

= 33.8 A

Pi = 6600+18300= 24900 W 2. ALEGEREA CABLULUI Transportul energiei electrice se face prin cablu montat in pamant. Din Anexa II , pag . 13 : N= 3 cond. FY I ma > I n I ma > 33.8 A I ma = 100 A S F = 16 mm 2 S
NP

= 10 mm

SOLUTIA ALEASA : CYAbY 3X16 + 10 3. Alegerea sigurantei fuzibile : I F > In I F > 33.8 A I F > max ( I F) col. Sec. +2 trepte

I F > 63 + 2 trepte > 100 A I F < 3* 33.8 < 101.4 A I F =100 A SOLUTIA FINALA LF 100 /100A

4.Alegerea intreruptorului tripolar : Ir > I n I r > 33.8 A I r = 50 A SOLUTIA : IP III 63 / 50 A 5.Alegerea ampermetrului

Se aleg 3 ampermetre ( 0 100 )A 6. Alegerea transformatorului de curent Conform Anexa III pag. 63 , alegem transformator de curent tip CIS 50 /5 A 7. Alegerea contorului de energie Avem retea cu 4 fire aleg contor T- 2 CA 43 P din Anexa III pag. 108 CALCULUL ELECTRIC AL INSTALATIEI ELECTRICE DE FORTA DE JOASA TENSIUNE Se trateaza problema de dimensionare privind alimentarea motoarelor trifazate si a elementelor de distributie aferente. Cladirea studiata are la subsol incaperi tehnice dotate cu motore trifazate . Aceste motoare se gasesc in urmatoarele incaperi : Statie de hidrofor Centrala termica Centrala de ventilare In statia de hidrofor motoarele sunt necesare pentru punerea in functiune a pompelor de circulatie apa calda ,apa rece si de asemenea , sunt necesare motoare pentru compresorul de aer si pentru recircularea apei calde .

In centrala termica motoarele sunt utilizate pentru pompe de combustibil , injectoare si pentru pompe de vehiculat agent termic primar si secundar. In centrala de ventilare motoarele sunt utilizate pentru aer cald , ventiloconvectoare , pentru aer rece si pentru recircularea aerului. In fiecare incapere tehnica avem instalat cate un tablou secundar de forta. Pentru fiecare tabou avem o anumita putere instalata pentru care intra in afara de puterea motoarelor , circuitele de priza monofazate, trifazate si de tensiune nepericuloasa. Conductoarele utilizate la transportul cu energie electrica sunt din cupru ,iar tubul de protectie pentru montaj aparent PEL . Instalatia de forta sunt protejate cu nul de protectie . nulul de protectie se leaga la priza de pamant. Conform normativelor nu se adopta pentru cupru ,sectiuni ale conductoarelor mai mici de 1.5 mm2 , iar pentru prize mai mici de 2.5 mm2. Fiecare motor este prevazut cu protectie de scurt-circuit prin sigurante fuzibile tip LF si la suprasarcina prin releu termic tip TSA . Motoarele cu pornire stea- triunghi au si releu de temporizare si releu intermediar. Actionarea este facuta de conductoarele tip TCA. CALCULUL CIRCUITELOR LA PORNIREA DIRECTA A MOTOARELOR A. CALCULUL MOTORULUI m1

1. Dimensionarea circuitului de alimentare pentru motorul m1 cu : putertea Pi = 0.75 Kw turatia n = 750 rot / min factor de putere cos randament = 0.66 = 0.63

1. Calculul curentului nominal

In=

= 2.74 A

2. Sectiunea conductorului si a tubului de protectie Se determina la :

incalzire in regim de durata verificarea sectiunii la pierderi de tensiune verificarea sectiunii din punct de vedere mecanic verificarea sectiunii la densitatea de curent de pornire pentru incalziri in regim de durata a curentului nominal pentru alegerea sectiunii trebuie avuta in vedere conditia : I n < I ma

Din Anexa II pag. 28 se alege sectiunea conductorului : N= 3 I n = 2.74 A I ma = 14 A Pentru sectiuni ale fazei de pana la 1.5 mm 2 se alege pentru nulul de protectie aceeasi sectiune .Din Anexa II , pag. 23 se alege sectiunea tubului de protectie tip PEL in functie de numarul de conductoare din tub : N= 4 (3 F+ NP ) ----- D = 12.7 mm SOLUATIA ALEASA : 4 FY 1.5 / PEL 12.7 VERIFICAREA SECTIUNII LA REGIM DE PORNIRE Pentru cupru ensitatea de curent la regim de pornire nu trebuie sa depaseasca 35 A / mm2. ----- SF = 1.5 mm 2

JP =

< j adm.

J adm = 35 A / mm2 I P = I n * k = 2.74*4= 10.96 A JP = 7.31 A < 35 A CONDITIILE SUNT INDEPLINITE. 3. Alegerea releului termic Releul termic asigura protectia la suprasarcina a motoarelor electrice. Pentru alegerea R.T. trebuie indeplinite simultan conditiile: I nTSA > I n

IS > I n I r = ( 0.61 ) I S I nTSA> 2.74 A I S > 2.74 A I r = ( 0.6 1 ) *3.3 A = ( 1.98 3.3 ) A aleg I r = 0.8 x 3.3 = 2.64 A Din Anexa III pag. 49 I nTSA = 10 A I S = 3.3 A Releul termic se protejeaza la scurt circuit I FRT = 10.16 A ALEG TSA 10 A 4. ALEGEREA CONTACTORULUI TCA ( RELEU ELECTROMAGNETIC) Contactorul este elementul de actionare al motorului ( un intreruptor care isi actioneaza contactul cu ajutorul unei bobine , atunci cand trece curent electric prin ea). I n TCA > I n  2.74 A I n TCA = 7 A Din Anexa III pag. 7 alegem TCA 6 A 4. Alegerea sigurantei fuzibile I F > I n. I F > 2.74 A I F > I n / k = 4.38 A I F < I FTSA < 10.16 A I F < 3* I ma < 3* 14 < 42 A IF=6A SOLUTIA ALEASA : LF 25 / 6 A CALCULUL MOTORULUI m5

Dimensionarea circuitului de alimentare pentru motorul m5 cu :

- puterea Pi = 7.5Kw - turatia n =750 rot / min = 0.83 = 0.75

- randamentul

- factorul de putere cos I P / I C = 5.5 = K

1. CALCULUL CURENTULUI NOMINAL

In = I nf = 10.6 A

= 18.3 A

2. Alegerea sectiunii conductorului si a tubului de protectie I nf < I ma a) La functionarea in stea N= 3 cond FY S F = 1.5 mm2 Solutia aleasa 3 FY 1.5 .. I ma = 14 A

Tubul de protectie : N= 3 FY SF = 1.5 mm2 D = 12.7 mm

Solutia adoptata : 3 FY 1.5 / PEL 12.7 b) La functionarea in regim normal triunghi Cand : n = 4 FY I ma > I nf ..I ma = 18 A S F = 2.5 mm 2 Tubul de protectie : conform Anexa III pag. 23 N= 4 FY S F =2.5 mm2 D = 16.1 mm

Solutia aleasa

: 4 FY 2.5 / PEL 16.1 mm

Verificarea sectiunii la densitatea de curent a) Functionarea in regim de pornire :

JP =

= 22.37 A

SE RESPECTA CONDITIILE. b) Functionarea in regim nominal

JP =

= 4.24 A

3.Alegerea releului termic TSA I n TSA > I nf  10.6 A I S > I nf  10.6 A I r = ( 0.6 1) I S = ( 0.6 1) *16 A Conform Anexa III pag. 49 : I n TSA = 16 A I S = 16 A I r = ( 9.6 16 )A I FTSA = 35 A SOLUTIA ALEASA TSA 16

4. Alegerea contactorului TCA

I n TCA > I nf  10.6 A I n TCA = 16 A

I FTCA = 35 A SOLUTIA ALEASA : TCA 16

5. Alegerea sigurantei fuzibile IF > In >18.3 A I F > I PY / K > 33.55 / 2.5 = 13.42 A I F < I FTCA < 35 A I F < I FTSA < 35 A I F < 3* I ma < 3* 18 = 54 A I F = 25 A SOLUTIA FINALA ALEASA : LF 63 / 35 A CALCULUL CIRCUITELOR DE PRIZA Din tablourile sectiunii de forta sunt alimentate in afara de motoare si circuitele de priza . Circuitele de priza pot fi : - MONOFAZATE - TRIFAZATE Pi = 2 Kw Pi = 7 Kw Pi = 0.2 kw

- DE TENSIUNE REDUSA 24 V Calculul circuitelor de priza monofazate Puterea instalata : Factorul de putere : Randamentul : Pi = 2 Kw cos = 0.8

= 0.8

1. Calculul curentului nominal :

In=

= 11.36 A :

2.Alegerea sectiunii conductorului si a tubului de protectie

La alegerea sectiunii se tine seama ca sectiunea conductorului de cupru nu poate fi mai mica de 1.5 mm2 . N = 2 FY I ma > I n Conform Anexa II ,pag. 23 Tubul de protectie : N= 3 FY S F = S P = 2.5 mm2 D = 16.1 mm SOLUTIA ALEASA : 3 FY 2.5 / PEL 16 : S F = S NL = S NP = 2.5 mm2

Calculul circuitelor de priza trifazate Puterea instalata : Pi = 7 Kw = 0.8

Factorul de putere : Cos Randamentul : = 0.8

1. Calculul curentului nominal

In=

= 16.6 A

2.Alegerea sectiunii conductorului si a tubului de protectie n=3 I ma > I n Conform Anexa II ,pag. 8 S F = 2.5 mm2 = S NP I ma = 20 A

Alegerea tubului de protectie

N = 4 FY S F = 2.5 mm2 Conform Anexa II ,pag. 23 : D = 16.1 mm

SOLUTIA ALEASA : 4 FY 2.5 / PEL 16.1

Calculul circuitelor de priza cu tensiune redusa PUTERE INSTALATA : FACTOR DE PUTERE : Pi = 0.2 KW = 200W cos = 0.8

Calculul se face in doua etape :

I. 1. Calculul curentului nominal

In=

= 0.72 A

2. Calculul sectiunii conductorului si alegerea tubului de protectie n= 2 FY I ma > I n Conform Anexa II , pag. 8 SF = S NL = S NP = 2.5 mm 2 I ma =24 A Alegerea tubului de protectie n = 3FY SF = 2.5 mm 2 Conform Anexa II , pag. 23 D = 16.1 mm

SOLUTIA ALEASA : 3 FY 2.5 / PEL 16.1 II. 1.Calculul curentului nominal

In =

= 10.41 A

2.Calculul sectiunii conductorului si alegerea tubului de protectie

n = 2 FY I ma > I n Conform Anexa II , pag. 8 S F = 2.5 mm2 I ma = 24 A Alegerea tubului de protectie : N= 2 FY SF = 2.5 mm2 ..D = 12.7 mm SOLUTIA ALEASA : 2 FY 2.5 / PEL 12.7

3.Siguranta fuzibila I F < K*Ima I F < 0.8*24 < 19.2 A I F = 16 A SOLUTIA ALEASA : LF 25 / 16 A

TRANSFORMATOR : 220 / 24 V INTRERUPTOR : PACO 16 CALCULUL COLOANELOR SECUNDARE DE FORTA Coloanele secundare de forta fac legatura intre tablourile de forta si tablourile generale de forta In fiecare camera dotata cu motoare electrice avem un tablou secundar de forta . Calculul se face pentru fiecare coloana secundara in parte .Acest calcul cuprinde : calculul curentului nominal alegerea sectiunii conductoarelor alegerea tubului de protectie alegerea sigurantei fuzibile alegerea intrerupatorului

CALCULUL COLOANEI SECUNDARE CE ALIMENTEAZA STATIA DE HIDROFOR TSF 1

Motoare instalate : 1 motor m1 2 motoare m2 2 motoare m3 2 motoare m4 2 motoare m5 ..Pi = 0.75 kw ; cos Pi = 1.1 kw ; cos Pi = 2.2 kw ; cos Pi = 4 kw ; cos = 0.63 ; = 0.66 ; Ip / I n = 4

= 0.65 ; = 0.69 ; Ip / I n = 4.5 = 0.69 ; = 0.72 ; = 0.75 ; Ip / I n = 4.5 = 0.8 ; Ip / I n = 5

Pi = 7.5 kw ; cos

= 0.75 ; = 0.83 ; Ip / I n = 5.5

1 circuit de priza trifazica 1 circuit de priza monofazica

Pi = 5 kw Pi = 2 kw Pi = 0.2 kw

1 circuit de priza de tensiune redusa rezerva Pi = 1 kw

Puterea instalata

Pi = 37.55 kw

Motoare aflate simultan in functiune : 1-m1 ; 1- m2 ; 2- m3 ; 1- m4 ; 1- m5 Puterea motoarelor simultan in functiune : Pi = 17.75 kw 1. Calculul curentului nominal I n col. = I na = ( I na ) I = 75.75 A = = 102.47 A

( I na ) I = I ni * cos

I n1 = I n2 = 3.73 A I n3 = 3.73 A I n4 = 6.46 A I n5 = 6.46 A

= 2.74 A I na2 = 2.42 A I na3 = 2.42 A I na4 = 4.46 A I na5 = 4.46 A

I na1 = 1.73 A

I n6 = 10.55 A I n7 = 10.55 A I n8 = 18.31 A I n9 = 18.31 A I n 10= 9.5A I n11 = 11.4 A I n12 = 1.14 A Inr =

I na6 = 7.6 A I na7 = 7.6 A I na8 = 13.73 A I na9 = 13.73 A I na10 =7.6 A I na11 = 9.09 A I na12 = 0.91 A

( I nr ) I = 69.01 A

( I nr ) I = I nr * sin I nr1= 2.14 A I nr2 =2.83A I nr3 = 2.83 A I nr4 = 4.65 A I nr5 = 4.65 A I nr6 = 7.28 A I nr7 = 7.28 A I nr8 = 12.08 A I nr9= 12.08 A I nr1 0 = 5.69 A I nr1 1 = 9.09 A I nr1 2 = 0.91 A 2. Alegerea sectiunii conductorului I ma > I n N= 3 FY CONFORM Anexa II , pag. 8 SOLUTIA ALEASA : 4 FY 35 Verificarea sectiunii : S F = S NP = 35 mm I ma > 102.47 A

JP = I max. abs. =

I max. abs. a =

= 20.67 + 75.51 = 96.18 A

I Pa = I P * cos = 100 .68 * 0.75 = 75.51 A

Imax.abs.r =

3.Alegerea tubului de protectie Conform Anexa II ,pag. 23 n = 4 FY S F = 35 mm2 SOLUTIA ALESA : PEL 44 4.Alegerea sigurantei fuzibile

I F > In >102.47 A

IF I F > max ( I F ) TSF + 2 trepte > 35+ 2trepte IF

SOLUTIA ALEASA : MRP 250 5. Alegerea intrerupatorului tripolar Ir I r = 100 A SOLUTIA ALEASA : IP III 200 / 100 A

CALCULUL COLOANEI SECUNDARE CE ALIMENTEAZA CENTRALA TERMICA TSF2

Motoare instalate : - 1 motor m1 - 2 motoare m2 2 motoare m3 2 motoare m4 1 motoare m5 Pi = 0.75 kw Pi = 1.1 kw Pi = 2.2 kw Pi = 4 kw Pi = 7.5 kw

Motoare aflate simultan in functiune : 1m2 ; 1m2 ; 2m3 ; 1m4 ; 1m5 1. Calculul curentului nominal I n.col.gen. =

I na = Inai = Ini * cos I n1 = 2.74 A I n2 = 3.73 A I n3 = 3.73 A I n4 = 6.46 A

I n5 = 6.46 A I n6 = 10.55 A I n7 = 10.55 A I n8 = 18.31 A I n9 = 9.49 A I n10 = 17.05 A

I n11 = 1.14 A

I nr = I nr = Inri * cos I nr1 = 2.14 A I nr2 = 2.83 A I nr3 = 2.83 A I nr4 = 4.65 A I nr5 = 4.65 A I nr6 = 7.28 A I nr7 = 7.28 A I nr8 = 12.08 A I nr9 = 5.69 A I nr10 = 10.23 A I nr11 = 0.68 A 2.Alegerea sectiunii conductorului I ma N=3 .................. Ima =108 A

SF = SNP = 35 mm2 Verificarea sectiunii conductorului de faza a) Verificarea la regim de scurta durata de la pornire JP = JP= I max. abs.= I max.abs.a = ( I na) = I pa = I max.abs. a = I max.abs. r = (I nr ) = I pr = 10 JP= 11
J P < J ma 3.51 A < 35 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

J ma = 35 A / mm2

3.Alegerea tubului de protectie D n =f (n=4, SF )..............D n = 44 mm SOLUTIA FINALA : 4 FY 35 / PEL 44 4.Alegerea sigurantei fuzibile I F > I n. col..............I F > 89.85 A I F > I max. abs /2 ...........I F > 61.44 A I F > I F max. din TF + 2 trepte ............... I F > 35 + 2 trepte I F < 3 I ma .....I F < 3*108 = 324 A 5.Alegerea intreruptorului manual IP III I r u I n. col. .......Ir u 89.85 A Ir = 50 A SOLUTIA ALEASA IP III 100/ 50 A

CALCULUL COLOANEI SECUNDARE CE ALIMENTEAZA CENTRALA DE VENTILARE

Motoare instalate : 1 motor Pi = 0.75Kw 1 motor Pi = 1.1 kw 2 motoare Pi = 2.2 Kw 3 motoare Pi = 4 Kw 1 motor Pi = 7.5 Kw 1 circuit priza trifazata Pi = 5.5 Kw 1 circuit priza monofazata Pi = 2.5 Kw 1 circuit priza de tensiune redusa Pi = Kw 1 rezerva Pi = 1kw

Motoare aflate simultan in actiune : 1m1, 1m2 , 2m3 , 2m4, 1m 5 1.Calculul curentului nominal In. col. = I na = I nai = I n1 = 2.74 A ......I na1 = 1.73 A I n2 = 3.73 A ......I na2 = 2.42 A I n3 = I n4 = 6.46 A ......I na3 = I na4 = 4.46 A In5 = I n6 = I n7 = 10.55 A............I na5 = I na6 = I na7 = 7.6 A I n8 = 18.31 A.........I na8 = 13.73 A I n9 = I n10 =

I n11 = 1.14 A.....I na11 = 0.91 A I nr = ( I nr)i = I n * sin N I nr1 =2.14 A Inr2 = 2.83 A I nr3 = I nr4 = 4.65 A I nr5 = Inr6 =I nr7 = 7.28 A I nr8 = 13.73 A I nr9 = 6.37 A I nr10 = 8.52 A I nr11 = 0.68 A 2. Calculul sectiunii conductorului I ma > I n.col ................I
ma

> 95.9 A

N=3 ..........I ma = 108 A S F= S NP = 35 mm Verificarea sectiunii conductorului de faza JP = I max. abs = I max.abs.a =
7 ( I na) i =

I pa = I P* cos N = `100.68 * 0.75 = 75. 51A I max.abs.r =


7 ( Inr) i =

IPr = I P * sin N = 100.68 * 0.66 = 66.45 A JP = J P < I ma ...... 4.03 A /mm2 < 35 A/ mm2 3. Alegerea tubului de protectie

Dn = f ( n=4 ; SF = 35 mm2 ) = 44mm SOLUTIA ALEASA : 4 FY 35 / PEL 44 4. Alegerea sigurantei fuzibile IF > I n.col. ........I F > 95.90 A IF > IF > IFmax.din TF +2 trepte ....................I F > 35 + 2 trepte IF < 3* I ma...............I F < 324 A 5. Alegerea intreruptorului manual

Ir > I n.col. .......I r > 89.85 A I r = 50 A Solutia aleasa : IP III 100 / 50 A CALCULUL COLOANEI GENERALE DE FORTA In = Ina = CS * 7 Inak CS = 0.76
7 Inak = I na TLS + I na TLP + I na TF1 +Ina TF2+ I na TF3 + I na rez+ I na il.sig. *3 + I na PI + Ina TLE1

I na TLS = I na TLS *cos N m = 0.95 * 9.6 = 9.12 A I na TLP = 0.85 * 33.8 = 28.73 A I na ETL1 = 28.73 A = I na TLP Ina TF1= 75.75 A Ina TF2 = 66. 57 A Ina TF3 = 70. 23 A I na rez = I n.rez * cosN = 18.31 * 0.75= 13.73 A

I n rez =

IS nail.sig = Inil,sig S* cos N = 1.82 A

I nil.sig =

Inil.sig P = Inail.sig = Inil.sig. * cos N = 0.91A InaPI = INpi * cos N = 18.31 * 0.75 = 13.73

INpi =
7 Ina = 235.775 A 7 Inr = Inr TLS + I nr TLP + I nr TLE 1 + I nr TF 1 + I nr TF 2 + I nr TF 3 + I nr rez. + I nril.sig. *3+ I nrPI

I nr TLS = I Ntls * sin Nm = 9.6 * 0.31 = 2.98 A Inr TLP = 33.8 * 0.53 = 17.91 A I nr TLE 1 = 17.91 A Inr TF1 = 69.01 A Inr TF 2 = 60.34 A Inr TF 3 =65.31 A I nr rez = I nrez * sin N = 18.31*0.66 A I nr il.sig s = 1.91 * 0.31 = 0.59 A I nr il.sig P= 1.07 * 0.53 = 0.57 A Inr PI = 18.31 * 0.66 = 12.08 A
7 Inr = 197.106 A

In = 2. Alegerea sectiunii cablului Ima u In ...................I ma u 166.475 A N = 3 FY Conform Anexa II pag. 13 SF = 16 mm2

I ma = 185 A Deoarece transformarea se face de la PT , transportul energiei se face prin cabluri montate in pamant fara tub de protectie . Sectiunea conductorului nulului de protectie este in fuctie de sectiunea fazei conform Anexa II ,pag. 13 , se alege sectiunea nulului de protectie ; s = 25 mm2.

SOLUTIA ALEASA : Cy Aby 3 x 50 +25 3. Alegerea intreruptorului automat

Inia > I n........... I nia > 166.475 A .......I ni = 250 A I r > I n ............I r > 166. 475 A...........I r = 180 A SOLUTIA ALEASA : USOL 250 4. Alegerea intreruptorului tripolar

Ini > I n ............I ni > 166.475 A I r > I n ............I r > 166.475 A .......I r = 170 A SOLUTIA ALEASA : IP III 200 A 5. Alegerea transformatorului de curent de pe coloana generala I P > 1.2 I n = 199. 77 A IS = 5 A Conform Anexa III , pag 63 I 1n = I P = 200 A I2n = 5 A Alegerea transformatorului CIS 200 / 5 CIS- 0,4 KW 6. Alegerea ampermetrelor

Se aleg 3 ampermetre

0- 200 /5 A

7. Alegerea contorului trifazar de energie electrica

Se alege conform Anexa III , pag 108 pentru rete cu 4 fire , T-2 CA32 , pentru tensiune de referinta : 3x 380 V PIERDEREA DE TENSIUNE PENTRU LUMINA A. Calculul traseului cel mai indepartat Tronsonul 1 : L = d ( D4 , CIL ) = 9.5 m p1 = 100 W P1 = 100 W Tronsonul 2 : L = d ( D4, I1,D4 ) =2.75m p2= 300W P2=100+300 =400W Tronsonul 3 : L = d (D4; I1 ; D4 ) = 2.75 m p3 = 400 W P3 = 400+400=800 W Tronsonul 4 : L = d ( D4 ; I2 ; D4 ) = 3.4 m p4 = 400 W. P4 = 1200 W Tronsonul 5 : L = d ( D4 ;I2 ; D4 ) = 3.4 m p5 = 400 W P5 = 1600 W Tronsonul 6 : L = d ( D4 ;D5 ) = 3.3 m p6 = 400 W P6 = 2000 W Tronsonul 7 : L = d (D3 ; TLP ) = 7.8 m p7 = 900 W P7 = 2900 W

= 2.19 % b. Pierderea de tensiune pe coloanele secundare de lumina

c. Pierderea de tensiune pe coloana generala de lumina

VERIFICARE

PIERDEREA DE TENSIUNE IN INSTALATIA DE FORTA A. IN REGIM NOMINAL a. Pierderea de tensiune pe circuitul cel mai incarcat

b.Pierderile de tensiune pe coloanele secundare de forta

c.Pierderea de tensiune pe coloana generala de forta

VERIFICARE

B. In regim de pornire a. Pierderea de tensiune pe circuitul de forta

b.Pierderea de tensiune pe coloana secundara

c.Pierderea de tensiune pentru coloana generala

VERIFICARE

S-ar putea să vă placă și