Sunteți pe pagina 1din 4

Parlamentul Romniei

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea i completarea Legii nr.


10/1995 privind calitatea n construcii
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 25.07.2016.

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n
construcii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificrile ulterioare, se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
Art. 2. -
(1) Prevederile prezentei legi se aplic construciilor i instalaiilor aferente acestora,
denumite n continuare construcii, n etapele de proiectare, de verificare tehnic a proiectelor,
execuie i recepie a construciilor, precum i n etapele de exploatare, expertizare tehnic i
intervenii la construciile existente i de postutilizare a acestora, indiferent de forma de
proprietate, destinaie, categorie i clas de importan sau surs de finanare, n scopul
protejrii vieii oamenilor, a bunurilor acestora, a societii i a mediului nconjurtor.
(2) Instalaiile prevzute la alin. (1) cuprind instalaiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de
ventilaie, de climatizare/condiionare aer, de alimentare cu ap i de canalizare, exclusiv
instalaiile, utilajele i echipamentele tehnologice industriale."
2. La articolul 6, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) n sensul prezentei legi, factorii implicai prevzui la alin. (1) sunt: investitorii,
proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanii, cercettorii, proiectanii, verificatorii de
proiecte atestai, experii tehnici atestai, auditorii energetici pentru cldiri atestai,
responsabilii tehnici cu execuia autorizai, diriginii de antier autorizai,
productorii/fabricanii de produse pentru construcii, reprezentanii autorizai ai acestora,
importatorii, distribuitorii de produse pentru construcii, organismele de evaluare i verificare
a constanei performanei produselor pentru construcii, organismele de evaluare tehnic
european n construcii, organismele elaboratoare de agremente tehnice n construcii,
laboratoarele de analize i ncercri n construcii, universitile tehnice i institutele de
cercetare n domeniul construciilor i asociaiile profesionale de profil."
3. La articolul 7, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul
cuprins:
"
(3) Perioada de garanie se prevede n contractele ncheiate ntre pri, n funcie de categoriile
de importan ale construciilor stabilite potrivit legii, i va avea o durat minim, dup cum
urmeaz:
- 5 ani pentru construciile ncadrate n categoriile de importan A i B;
- 3 ani pentru construciile ncadrate n categoria de importan C;
- 1 an pentru construciile ncadrate n categoria de importan D. Perioada de garanie se
prelungete cu perioada remedierii defectelor calitative constatate n aceast perioad."
4. La articolul 9, dup litera l) se introduc trei noi litere, literele m)-o), cu urmtorul cuprins:
"
m) certificarea calificrii tehnico-profesionale a operatorilor economici care presteaz servicii
de proiectare i/sau consultan n construcii;
n) certificarea calificrii tehnico-profesionale a operatorilor economici care execut lucrri de
construcii;
o) perfecionarea profesional continu a specialitilor care desfoar activiti n domeniul
construciilor."
5. La articolul 18, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) Interveniile la construciile existente se refer la lucrri de construire, reconstruire,
desfiinare parial, consolidare, reparaie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare,
reabilitare termic, cretere a performanei energetice, renovare, renovare major sau
complex, dup caz, schimbare de destinaie, protejare, restaurare, conservare, desfiinare
total. Acestea se efectueaz n baza unei expertize tehnice ntocmite de un expert tehnic
atestat i, dup caz, n baza unui audit energetic ntocmit de un auditor energetic pentru cldiri
atestat, i cuprind proiectarea, execuia i recepia lucrrilor care necesit emiterea, n
condiiile legii, a autorizaiei de construire sau de desfiinare, dup caz. Interveniile la
construciile existente se consemneaz obligatoriu n cartea tehnic a construciei."
6. La articolul 20, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) Controlul de stat al calitii n construcii se exercit de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C., care rspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului
statului cu privire la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calitii
construciilor."
7. La articolul 21, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
Art. 21. -
(1) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice organizeaz atestarea tehnico-
profesional a specialitilor care desfoar activitate n construcii - verificatori de proiecte,
experi tehnici, auditori energetici pentru cldiri - pe domenii/subdomenii de construcii i pe
specialiti pentru instalaiile aferente construciilor prevzute la art. 2 alin. (2), corespunztor
cerinelor fundamentale, precum i confirmarea periodic privind exercitarea dreptului de
practic al acestora."
8. La articolul 22, litera f) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
f) efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor de construcii, precum i a recepiei finale la
expirarea perioadei de garanie;".
9. La articolul 27, dup litera f) se introduce o nou liter, litera g), cu urmtorul cuprins:
"
g) darea n folosin a construciei dup admiterea recepiei la terminarea lucrrilor, preluarea
acesteia i obinerea autorizaiilor potrivit legii."
10. La articolul 28, dup litera e) se introduce o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
"
f) sesizarea proprietarului n cazul apariiei defectelor calitative n perioada de garanie
stabilit potrivit legii."
11. La articolul 36, partea introductiv a punctului I se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
I. de la 20.000 lei la 40.000 lei:".
12. La articolul 36 punctul I, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
a) executarea unei construcii noi, a unei intervenii la o construcie existent, precum i
desfiinarea acesteia cu nclcarea prevederilor referitoare la autorizarea i executarea
acesteia;".
13. La articolul 36 punctul I, dup litera i) se introduce o nou liter, litera j), cu urmtorul
cuprins:
"
j) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 22 lit. f) i art. 27 lit. g);".
14. La articolul 36, partea introductiv a punctului II se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:".
15. La articolul 36 punctul II, dup litera j) se introduce o nou liter, litera k), cu urmtorul
cuprins:
"
k) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 22 lit. h) i art. 28 lit. a) i c);".
16. La articolul 36, partea introductiv a punctului III se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"
III. de la 3.000 lei la 10.000 lei:".
17. La articolul 36 punctul III, dup litera i) se introduce o nou liter, litera j), cu urmtorul
cuprins:
"
j) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 22 lit. e)."
18. Articolul 37 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
Art. 37. -
(1) Odat cu aplicarea amenzii de ctre persoanele cu atribuii de control din cadrul
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., pentru contraveniile prevzute la art. 36,
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice poate dispune, prin ordin al
ministrului, ca sanciuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-
profesional specialitilor care desfoar activitate n construcii pentru o perioad cuprins
ntre 6 i 12 luni sau, dup caz, anularea acestuia.
(2) Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. poate dispune ca sanciuni complementare,
odat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 36, suspendarea autorizaiei
specialitilor care desfoar activitate n construcii pentru o perioad cuprins ntre 6 i 12
luni sau, dup caz, anularea acesteia.
(3) Atunci cnd faptele svrite de ctre specialitii atestai/autorizai care desfoar
activitate n construcii constituie infraciuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmrire
penal, se suspend dreptul de practic pn la finalizarea urmririi penale sau, dup caz, pn
la pronunarea unei hotrri judectoreti definitive."
19. La articolul 38, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) n condiiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumtate din cuantumul amenzii
stabilite prin procesul-verbal de contravenie, n termen de 48 de ore de la data lurii la
cunotin a sanciunii contravenionale."
20. La articolul 38, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul
cuprins:
"
(3) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea contravenional avertisment."
21. La articolul 39, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"
(2) Dreptul de a aplica amenzile prevzute la art. 36 se prescrie n termen de 5 ani de la data
recepiei la terminarea lucrrilor de construcii."
Art. II. -
Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, cu excepia msurilor prevzute la art. 9 lit. m), n) i o), din Legea nr.
10/1995, republicat, cu modificrile ulterioare, astfel cum a fost modificat i completat
prin prezenta lege, care intr n vigoare la 18 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
Art. III. -
Termenul prevzut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 484 din 2 iulie 2015, se prorog cu 5 luni.
Art. IV. -
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificrile ulterioare, precum i cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
dndu-se textelor o nou numerotare.
Art. V. -
(1) Construciile executate cu autorizaiile i avizele prevzute de dispoziiile legale n
vigoare, precum i cele realizate n regim cutumiar, care nu sunt monumente istorice, situate
n interiorul zonelor declarate potrivit legii zone cu statut de cetate medieval, sunt exceptate
de la prevederile art. 611- 615 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu
modificrile ulterioare.
(2) Prin Regulamentul general de urbanism, aprobat n condiiile legii, se vor reglementa
detaliile cu privire la situaiile prevzute la alin. (1), n termen de 30 de zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i
ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI PREEDINTELE SENATULUI
DEPUTAILOR CLIN-CONSTANTIN-ANTON
FLORIN IORDACHE POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 21 iulie 2016.

Nr. 163.

Departament Suport Tehnic

Telefon: (+40 21) 311.97.11


E-Mail: suport@indaco.ro