Sunteți pe pagina 1din 42

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL...

Page 1 of 42

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRILOR EXISTENTE I AL INSTALA IILOR DE NCLZIRE I PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM AFERENTE ACESTORA
Indicativ: NP 047-00
Cuprins

MEMORIU DE PREZENTARE
Activitatea de audit precede activitatea de modernizare energetic a cldirilor existente i n opinia autorilor substituie studiul de fundamentare necesar elaborrii solu iilor tehnice. Lucrarea de fa este axat n principal pe activitatea de natur tehnic dublat de decizia economic i financiar. Pe baza sistemului de diagnoz energetic [2] se pot estima economiile de energie realizabile prin aplicarea unor programe de modernizare energetic. innd seama de costurile specifice ale lucrrilor, de dinamica costului energiei i de rata infla iei, se adopt modelul de analiz a Valorii Nete Actualizate (VNA) ca model de atestare economic a solu iilor de modernizare propuse. Se face precizarea c durata de via utilizat n modelul VNA este proprie celui mai fragil element din sistemul care este propus ca solu ie tehnic. Rezult c modelul VNA stimuleaz utilizarea unor produse de calitate superioar. Un element determinant n aplicarea practic a oricrei solu ii tehnice l constituie suportabilitatea din partea beneficiarului. n lucrare se propune un model simplu de amortizare a costurilor cu i fr credit bancar. Totodat se are n vedere i valoarea de ntrebuin are a sumelor destinate modernizrii (sume importante pot fi investite n activit i mai rapid profitabile). n lucrare sunt incluse i cteva solu ii cadru destinate att locuin elor ct i altor tipuri de cldiri - se indic i costuri specifice orientative pe tipuri de lucrri. Men ionm colaborarea IPCT la elaborarea acestui capitol. n completarea ofertei de servicii pe care trebuie s o con in activitatea de audit, se prezint, pentru uzul specialitilor, cteva scheme posibile de finan are a lucrrilor de modernizare energetic a cldirilor existente. Subliniem faptul c pachetele de programe de modernizare trebuie s fie aplicate cu discernmnt func ie de tipul de cldiri creia i se adreseaz i func ie de factori geografici i economici locali. n ncheiere men ionm faptul c prevederile O.G. 29/2000 se limiteaz, n sens practic, exclusiv la activitatea de certificare energetic a cldirilor. Este limpede c activitatea de certificare energetic nu atrage dup sine i reducerea consumului de utilit i din cldirile existente i n acest sens O.G. este incomplet i nu i poate atinge scopul pentru care a fost elaborat. Practic ar trebui ca activitatea de audit s succead ntr-o propor ie semnificativ activit ii de certificare i apoi s ncurajeze (dar i prin instrumente financiare stimulative) aplicarea solu iilor tehnice. Ca i n cazul certificrii energetice se impune stabilirea unor tarife ale activit ii de audit energetic pe categorii de lucrri func ie de complexitatea acestora. Instruirea specialitilor care vor fi acredita i trebuie s con in i familiarizarea cu scenarii de finan are a lucrrilor de modernizare energetic a cldirilor existente. [top]

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRILOR EXISTENTE I AL INSTALA IILOR DE NCLZIRE I PREPARARE A APEI

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 2 of 42

CALDE DE CONSUM AFERENTE ACESTORA


1. INTRODUCERE
1.1. Obiectul i scopul ghidului Ghidul de fa se adreseaz inginerilor constructori i de instala ii, arhitec ilor i, n general, specialitilor care i desfoar activitatea n domeniul energeticii construc iilor i al crei scop l reprezint creterea eficien ei energetice a construc iilor i instala iilor aferente acestora. Ghidul de refer la cldirile existente, n cadrul crora se desfoar activit i care necesit asigurarea unui anumit grad de confort i regim termic, potrivit reglementrilor tehnice n domeniu. Cldirile existente sunt grupate n dou mari categorii, n func ie de destina ia principal a acestora, dup cum urmeaz: - Cldiri de locuit (din sectorul reziden ial): individuale sau colective, cmine etc. - Cldiri cu alt destina ie dect locuin e (din sectorul ter iar): cldiri spitaliceti, cldiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee), cldiri de nv mnt (cree, grdini e, coli, licee, universit i ), cldiri comerciale i institu ii publice ( magazine, spa ii comerciale, sedii de firme, birouri, bnci ), hoteluri. Auditul energetic al cldirilor existente reprezint activitatea de identificare a solu iilor tehnice de reabilitare/modernizare energetic a cldirilor i instala iilor aferente acestora, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construc ie - instala ie de utilizare a energiei termice, precum i optimizarea solu iilor tehnice prin analiza eficien ei economice a acestora. Auditul energetic se efectueaz de ctre consultan i energetici recunoscu i (atesta i) sau birouri de consultan energetic acreditate, cu pregtire tehnic n domeniul termotehnicii construc iilor i instala iilor i echipamentelor energetice n construc ii i reprezint o etap obligatorie de pregtire a proiectului de modernizare energetic a cldirii. Realizarea auditului energetic al unei cldiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii: 1. Evaluarea consumului energetic probabil al cldirii n condi ii normale de locuire pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construc ie - instala ie de nclzire i preparare a apei calde de consum. 2. Identificarea msurilor de modernizare energetic i analiza eficien ei economice a acestora. 3. ntocmirea raportului de audit energetic. Prima etap din cadrul auditului energetic se realizeaz prin expertiza termic i energetic a cldirii, n conformitate cu lucrarea [2]. Identificarea msurilor de modernizare energetic, analiza eficien ei econmice a acestora i ntocmirea raportului de audit energetic se efectueaz n conformitate cu prevederile ghidului de fa . 1.2. Defini ii i precizri Expertiz termic i energetic a cldirii Opera iune prin care se identific principalele caracteristici termoenergetice ale construc iei i ale instala iilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acesteia. Opera iune prin care se stabilete starea imobilului din punctul de vedere al utilizrii ra ionale i eficiente a energiei termice Opera iune prin care se stabilesc, din punct de vedere tehnic i economic solu iile de reabilitare i/sau modernizare termoenergetic a construc iei i a instala iilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acesteia. Ansamblu de documente contractuale, tehnice i financiare, cu rol de trasabilitate pentru totalitatea opera iunilor legate de activitatea de analiz energetic a unei cldiri. Document tehnic care con ine descrierea modului n care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termo-energetice ale cldirii, a msurilor de modernizare energetic a cldirii i

Diagnoz energetic Audit energetic

Dosar energetic al imobilului

Raport de audit energetic

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 3 of 42

instala iilor interioare aferente acesteia, precum i a principalelor concluzii referitoare la msurile eficiente din punct de vedere economic Certificat energetic Document oficial care con ine, ntr-o form sintetic unitar, principalele caracteristici termo-energetice ale construc iei i ale instala iilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acesteia, rezultate din activit ile de expertiz i diagnoz energetic. ndeplinirea condi iilor specifice utilizrii ra ionale a energiei pentru asigurarea condi iilor normale de locuire, cu un consum de cldur ct mai redus. Cldire avnd n principiu aceleai caracteristici de alctuire ca i cldirea real i n care se asigur utilizarea eficient a energiei termice. Persoan fizic sau firm (birou de consultan energetic) autorizat de ctre o comisie de atestare a specialitilor n domeniul numit de M.L.P.A.T., n conformitate cu [1], pentru efectuarea expertizelor energetice pentru cldiri i pentru elaborarea certificatului energetic al cldirilor existente. Interven ie asupra construc iei sau/i instala iei de nclzire interioar i preparare a apei calde de consum, cu scopul reducerii consumului de cldur al cldirii.

Utilizarea ra ional a energiei

Cldire de referin

Consultant energetic

Msur (solu ie) de modernizare energetic

1.3. Documente conexe [1]*** O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice, M.Of. nr.41/31 ianuarie 2000. Ghid pentru expertizarea termic i energetic a cldirilor existente i a instala iilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora. Ghid i metodologie pentru elaborarea i acordarea certificatului energetic al cldirilor existente. Instala ii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Prescrip ii de calcul. Instala ii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Temperaturi interioare conven ionale de calcul. Instala ii de nclzire central. Dimensionarea radiatoarelor din font. Instala ii de nclzire. Numrul anual de gradezile. Normativ privind calculul coeficien ilor globali de izolare termic la cldirile de locuit, Bul.Constr. 14/1998. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cldirilor, Bul.Constr. 13/1998. Ghid pentru calculul performan elor termotehnice ale cldirilor de locuit, Bul.Constr.14/1998. Normativ privind igiena compozi iei aerului n spa ii cu diverse destina ii, n func ie de activit ile desfurate n regim de iarn-var, Bul.Constr.10/1997 Ghid pentru expertizarea i adoptarea solu iilor de mbunt ire a protec iei termice i acustice

[2]***

[3]***

[4] [5]

SR 1907/1-97 SR 1907/2-97

[6] [7] [8]

SR 1797/2-88 SR 4839-97 C 107/1-97

[9]

C 107/3-97

[10]

C 107/4-97

[11]

NP 008-97

[12]***

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 4 of 42

[13] [14]***

STAS 4908-85

la cldiri existente unifamiliale sau cu numr redus de apartamente, Contr. INCERC M.L.P.A.T. nr. 304/1996. Cldiri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume conven ionale. Legea nr.10/1995 privind calitatea n construc ii.

[top]

2. MSURI DE MODERNIZARE ENERGETIC A CLDIRILOR EXISTENTE


2.1. Introducere Scopul principal al msurilor de reabilitare/modernizare energetic a cldirilor existente l constituie reducerea consumurilor de cldur pentru nclzirea spa iilor i pentru prepararea apei calde de consum n condi iile asigurrii condi iilor de microclimat confortabil. Importan a i diversitatea ansamblului de cldiri existente, precum i numrul mare de posibilit i de reabilitare/modernizare implic o abordare diferit de cea caracteristic n general construc iilor nou proiectate. La acestea din urm considerarea costului de investi ie este practic preponderent, chiar dac deciziile sunt luate teoretic pe baza unui calcul de optimizare a costului global actualizat (valoare net actualizat). n cadrul reabilitrii unei cldiri existente aspectul func ionalit ii este foarte important i criteriul deciziei l constituie ntotdeauna eficien a tehnico-economic, chiar dac aspectul financiar rmne esen ial (costurile necesare nu pot fi mobilizate dect n msura n care acestea sunt justificate economic prin diminuarea previzibil a costurilor de func ionare i de ntre inere). n ceea ce privete cldirile de locuit existente, din ansamblul acestora se disting dou mari categorii din punct de vedere al modului de reparti ie a criteriilor "energetice" - care se preteaz mai bine la tratarea aspectelor de reabilitare - i anume: A) Locuin e carcaterizate de confort termic - este vorba de cldirile prevzute cu un sistem de nclzire "global", acesta putnd fi: centralizat la nivel de locuin sau cldire (nclzire central clasic), divizat (un aparat independent n fiecare ncpere nclzit) sau mixt. B) Locuin e lipsite de confort termic sau prevzute numai cu mijloace limitate de asigurare a confortului termic ( de exemplu numai sobe), care se abat de la prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea n construc ii. n fiecare dintre cele dou categorii astfel definite problema fundamental a reabilitrii termice se pune dup cum urmeaz: A) men inerea condi iilor normle de confort termic prin reducerea consumului de combustibil sau schimbnd tipul de energie (total sau par ial), conform politicii energetice na ionale; B) aplicarea unor solu ii de realizare a condi iilor normate de confort termic prin optimizarea costului global actualizat, conform politicii energetice na ionale. Solu iile tehnice i economice, precum i politica energetic na ional se vor subsuma prevederilor Legii 10/1995 privind Calitatea n construc ii. n ambele cazuri, pe lng caracteristici tehnice, geografice i sociologice, apar noi parametri referitori la stadiul energetic al cldirilor, la varietatea surselor de energie i la situa ia economic i financiar a beneficiarilor solu iilor tehnice aplicate ansamblului cldire-instala ie. Situa ia economic i financiar depinde n principal de tipul ocupan ilor, de statutul de ocupare, de sectorul de finan are (social sau nu, privat sau public), de natura juridic a patrimoniului (exemplu: copropriet i, entit i juridice sau locatari/proprietari); posibilit ile de ajutor public direct, costurile implicate de activitatea de reabilitare energetic, existen a unor avantaje fiscale. Crearea confortului termic se ob ine prin alegerea unui sistem de nclzire adecvat i a unei surse de enegie. Se disting trei mari categorii de sisteme de nclzire legate de tipul de locuin e:

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 5 of 42

1) nclzire global (central sau divizat) n cas individual (cu ap cald de consum preparat centralizat sau furnizat de aparate independente); 2) nclzire global (central sau divizat) individual pe locuin n imobil colectiv (cu apa cald de consum preparat centralizat sau furnizat de aparate independente); 3) nclzire central colectiv n imobil colectiv (cu apa cald de consum distribuit, preparat centralizat la nivel de locuin sau furnizat de aparate independente). n ceea ce privete cldirile din sectorul ter iar, acestea se pot grupa n cinci categorii principale, dup cum urmeaz: Cldiri spitaliceti; Cldiri socil-culturale: teatre, cinematografe, muzee, etc.; Cldiri de nv mnt: cree, grdini e, coli, licee, universit i; Cldiri comerciale i institu ii publice: magazine, spa ii comerciale, sedii de firme, birouri, banci, etc. Hoteluri. Func ie de aceste categorii de cldiri, msurile de modernizare energetic a acestora prezint particularit i i prin urmare acestea vor fi tratate n ghidul de fa , separat pentru fiecare categorie de cldire n parte. 2.2. Solu ii tehnice cadru recomandate pentru modernizarea energetic a cldirilor existente Interven iile avute n vedere la reabilitarea sau modernizarea energetic a unei cldiri se mpart n dou categorii principale i anume: A) Interven ii asupra cldirii B) Interven ii asupra instala iilor aferente cldirii.

A) Interven iile asupra cldirii Interven iile asupra cldirii vizeaz reducerea necesarului propriu de cldur al cldirii, independent de comportamentul instala iilor i al consumatorilor. n principiu, acestea sunt urmtoarele: A.1 Ameliorarea izola iei termice Ameliorarea izola iei termice a unei construc ii existente are drept scop reducerea fluxului termic disipat prin conduc ie prin anvelopa cldirii ctre mediul exterior. A.1.1 Ameliorarea izola iei termice a a pr ilor opace orizontale: - pentru elemente de construc ie de tip teras: La planeul peste ultimul nivel, sub teras, se recomand una din urmtoarele solu ii de mbunt ire a nivelului de termoizolare, n func ie de starea (gradul de deteriorare) a straturilor hidroizolate i termoizolante existente: ndeprtarea tuturor straturilor existente pn la fa a superioar a betonului de pant i refacerea acestora n condi iile nlocuirii stratului termoizolant existent cu un nou strat termoizolant, de calitate i grosime corespunztoare noilor cerin e; solu ia se recomand cnd att starea hidroizola iei, ct i starea stratului termoizolant nu sunt corespunztoare (hidroizola ie puternic deteriorat, termoizola ie umezit .a.); ndeprtarea straturilor existente pn la hidroizola ia existent, n condi iile men inerii ei cu func ie de bariera de vapori i a men inerii stratului termoizolant existent; montarea unui strat termoizolant suplimentar, de calitate i grosime corespunztoare, precum i a tuturor celorlalte straturi, inclusiv a straturilor hidroizolante; solu ia se recomand cnd starea termoizola iei existente este bun, dar hidroizola ia este deteriorat i se impune refacerea ei; realizarea unei terase "inverse", prin men inerea tuturor straturilor existente, inclusiv a straturilor hidroizolante; solu ia presupune ndeprtarea doar a straturilor de protec ie a hidroizola iei, executarea unor eventuale

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 6 of 42

repara ii locale a hidroizola iei i/sau dispunerea unui strat hidroizolant suplimentar i montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat protejat corespunztor, peste hidroizola ie; solu ia se recomand cnd starea hidroizola iei este bun i are avantajul c se asigur o bun protec ie mecanic i termic (inclusiv la ac iunea direct a radia iei solare) a straturilor hidroizolante. Solu iile de mai sus sunt valabile, cu adaptrile de rigoare, i n cazul teraselor cu stratul termoizolant de grosime variabil (cu umplutur termoizolant, n vrac sau cu plci BCA dispuse n trepte). n scopul reducerii substan iale a efectului defavorabil al pun ilor termice de pe conturul planeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua msuri de "mbrcare" cu un strat termoizolant a aticelor, conform detaliilor din Anexa 1. La terasele prevzute pe contur cu cornie se recomand, n acelai scop, prevederea unor fii din material termoizolant n grosimea betonului de pant. - pentru acoperi arpant: punerea de izolant ( ex.vat mineral) prins prin agrafe sau lipit ntre cpriori, sau pur i simplu derulat pe planeul unui pod neutilizabil (aten ie la pozi ia barierei de vapori - dac exist - i la ventilarea suprafe ei exterioare a izola iei); utilizarea panourilor compuse integrnd protec ia mecanic a termoizola iei; suflarea de produse n vrac (n podurile inaccesibile); - pentru planee peste ncperi reci (subsol tehnic, pivni ): La planeul peste subsol nenclzit, se recomand solu ia executrii unui strat termoizolant pe suprafa a inferioar a planeului ( la tavanul subsolului), n una din urmtoarele variante: fixarea, prin lipire sau/i cu dispozitive mecanice (bol uri mpucate, dibluri tip CONEXPAND .a) a unui strat termoizolant realizat din plci din polistiren sau vat mineral; stratul termoizolant se protejeaz fie cu un strat de tencuial pe rabi , suspendat de planeu prin intermediul unor ancore din o el inoxidabil, fie cu o tencuial uscat fixat pe o re ea de ipci, fie cu un strat de glet adeziv, armat cu estur din fibr de sticl; aplicarea "in situ" a unui strat de spum poliuretanic. Adoptarea solu iei cu un strat termoizolant montat peste planeul din beton armat sau peste eventualul strat termoizolant existent, este posibil, dar nu este indicat dect n situa ia cnd, din alte considerente, este necesar nlocuirea pardoselilor. n scopul reducerii substan iale a efectului negativ al pun ilor termice de pe conturul planeului de peste subsolul nenclzit, este foarte important a se prevedea n proiectul de modernizare termotehnic, urmtoarele msuri constructive: prevederea, pe fa a exterioar a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat printr-o bun comportare la ac iunea umidit ii (de preferin plci din polistiren extrudat); stratul termoizolant va fi fixat att mecanic, ct i prin lipire i va fi protejat la exterior cu un strat de tencuial armat; pe nl ime, stratul termoizolant va fi aplicat astfel nct la partea superioar s depeasc cu minimum 30 cm fa a superioar a plcii din beton armat, iar la partea inferioar s ajung pn la suprafa a terenului sistematizat (CTS), dar preferabil cu 30...40 cm sub aceast cot; prevederea, pe fa a interioar a pere ilor exteriori de pe conturul subsolului, a unui strat termoizolant, pe o nl ime sub plac de cel pu in 50 cm. La solu ia cu stratul termoizolant nou amplasat pe fa a inferioar a planeului peste subsol, n scopul reducerii influen ei defavorabile a pun ilor termice interioare, se recomand "mbrcarea" grinzilor din beton armat de la tavanul subsolului cu un strat termoizolant. Izolarea termic a podurilor nenclzite La planeul peste ultimul nivel, sub podul nenclzit, se recomand una din urmtoarele solu ii: men inerea stratului termoizolant existent, inclusiv a apei de protec ie, repararea i eventuala ei consolidare, urmat de montarea unui strat termoizolant eficient, protejat corespunztor; solu ia se recomand cnd umplutura termoizolant existent este n stare bun (nu este umezit, este consolidat etc.) i cnd nl imea

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 7 of 42

liber a spa iului podurlui poate fi micorat; ndeprtarea umpluturii termoizolante sau a stratului termoizolant, executarea unei bariere de vapori de calitate corespunztoare pe fa a superioar a planeului existent i montarea unui nou strat termoizolant, de calitate i grosime corespunztoare noilor cerin e; protejarea stratului termoizolant poate fi realizat folosind, integral sau par ial, umplutura termoizolant existent. n scopul reducerii efectului defavorabil al pun ilor termice de pe conturul planeului de peste ultimul nivel, este foarte impoartant a se lua msuri de "mbrcare" cu un strat termoizolant a parapetelor pe care se reazm cosoroabele, conform detaliilor din Anexa 1. Izolarea termic a podurilor locuibile (mansarde) Podul locuibil este acea parte a unei construc ii situat sub un acoperi nclinat i a crei utilizare ( camer de locuit, de joac, de lucru etc.) necesit nclzire. Termoizolarea acestuia este simpl i necostisitoare ( n raport cu alte lucrri de reabilitare a construc iei). Este o interven ie prioritar n momentul n care se ia decizia de termoizolare a construc iei. Se recomand solu ia de montare a unui strat de termoizola ie din vat mineral, polistiren celular sau poliuretan rigid ntre cpriori, cu asigurarea unui strat de protec ie/sus inere a termoizola iei din placaj. De asemenea este posibil i aplicarea "in situ" a unui strat de spum poliuretanic. Este indispensabil asigurarea unui strat de aer de cel pu in 3 cm ntre izola ie i acoperi pe toat suprafa a acestuia. Acest strat de aer poate fi mrit pn la 6 cm n cazul unui acoperi etan la aer (tabl zincat) etc.). Izolarea termic a planeelor amplasate direct pe pmnt Planeele amplasate direct pe pmnt, dac sunt ntregi i uscate, nu permit transmiterea unui flux termic nsemnat ctre sol, pmntul uscat constituind o rezisten termic considerabil. Practic, solul se comport ca un volant termic datorit capacit ii termice importante. Pe de alt parte tehnicile de izolare termic a planeului utilizate sunt deseori costisitoare i complicate din punctul de vedere al execu iei propriu-zise. Cu toate acestea, dac temperatura planeului inferior se dovedete o surs de disconfort pe care acoperirea acestuia cu covoare nu reuete s-l corecteze, sau dac se prevede o refacere important a planeului din alte motive (tehnice, de rezisten etc.), ar putea fi interesant de realizat izolarea termic a acestui element de construc ie. n cazul n care zidurile exterioare prezint la partea inferioar a acestora urme de umiditate provenite mai ales din infiltra iile din sol prin capilaritate, se impune drenarea pere ilor exteriori i eventual a solului-suport, dac aceste msuri se dovedesc inoperante trebuie refcut planeul peste sol i instalat o folie groas de plastic etan, asociat cu un strat de drenaj (pietri sau nisip), nainte de a se turna un nou sol-suport cruia i se asociaz o izola ie termic. Prin urmare, la placa de sol msurile de mbunt ire a comportrii termotehnice sunt, n principal, urmtoarele: prevederea, pe fa a exterioar a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat printr-o bun comportare la ac iunea umidit ii (de preferin plci din polistiren extrudat); stratul termoizolant va fi fixat att mecanic, ct i prin lipire i va fi protejat la exterior cu un strat de tencuial armat; pe nl ime, stratul termoizolant va fi aplicat astfel nct la partea superioar s depeasc cu minimum 30 cm fa a superioar a plcii din beton armat, iar la partea inferioar s ajung pn la suprafa a terenului sistematizat (CTS), dar preferabil cu 30....40 cm sub aceast cot; dac msura obligatorie de mai sus nu este suficient pentru realizarea rezisten ei termice corectate dorite, este posibil, dar nu ntotdeauna indicat, prevederea unui strat termoizolant orizontal, continuu, sub pardoseal, este placa din beton armat; aa cum se men iona mai sus, aceasta devine ra ional i eficient n condi iile n care, din alte considerente, este necesar nlocuirea pardoselilor. A.1.2 Ameliorarea izola iei termice a pr ilor opace verticale, prin: - izolarea termic la interior sau la exterior sau - n interiorul zidurilor (umplere "straturilor de aer" cu materiale izolante n vrac, care trebuie s asigure permeabilitatea la vapori de ap corespunztoare regimului higrotermic caracteristic spa iului locuit/ocupat). Izolarea termic la exterior a elementelor de construc ie verticale Izolarea termic la exterior permite:

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 8 of 42

- renovarea fa adei; - evitarea numeroaselor constrngeri ntlnite la izolarea pe interior: interven ii n ncperi ocupate, finisaje interioare de refcut, tratarea dificil a conturului uilor i a ferestrelor, deplasarea conductelor i a echipamentelor instala iilor etc.; - s nu se diminueze suprafa a locuibil; - protejarea pere ilor la nghe , apa de ploaie, radia ia solar, varia iile de temperatur de la un anotimp la altul diminund astfel pericolul de degradare a lor; - corectarea principalelor pun i termice; Izolarea termic la exterior, tehnic delicat i mai costisitoare dect izolarea la interior, trebuie n mod obligatoriu executat de ctre un personal calificat. Ea prezint cteva dezavantaje care trebuie cunoscute nainte de a opta pentru o astfel de solu ie. n primul rnd solu ia tehnic men ionat modific deseori aspectul exterior al fa adei i, dac aceasta prezint particularit i "estetice" care se doresc a fi conservate (cazul monumentelor de arhitectur), solu ia poate fi abandonat numai pentru acest motiv. Pe de alt parte izolarea termic la exterior - pentru majoritatea proceedeelor - prezint o suprafa a peretelui mai sensibil la ocuri dect peretele ini ial; acest punct este mai sensibil mai ales n zona accesului la parter (circula ia automobilelor spre un garaj la subsol, zona de joac a copiilor atc.). Diferitele tehnici de izolare termic la exterior se disting prin modul lor de fixare, aspectul final, caracteristicile de etaneitate etc. Trebuie aplicat procedeul cel mai bine adaptabil att la natura suportului (care poate permite adoptarea unui mod de fixare), ct i la expunerea la factori climatici (ploaie, vnt), mai mult sau mai pu in agresivi i la aspectul estetic care se dorete a fi ob inut dup terminarea lucrrii. Izolarea termic la interior a elementelor de construc ie verticale Aceasta prezint ca principale avantaje costul mai mic n compara ie cu izolarea termic la exterior, precum i o execu ie mai uoar. Pe de alt parte, ea reprezint cteva dezavantaje a cror importan trebuie apreciat cu mare aten ie nainte de a opta pentru o astfel de solu ie: - reducerea temperaturii n interiorul peretelui exterior, cu favorizarea producerii fenomenului de condens a vaporilor de ap din interiorul acestuia i chiar a nghe ului apei din perete; - necesitatea deplasrii conductelor i a corpurilor de nclzire existente pe pere ii exteriori; - dificultatea tratrii unor puncte particulare (conturul golurilor din zidrie, plintele i mulurile plafonului etc.); - imposibilitatea corectrii unor pun i termice. Aceste motive fac ca izolarea termic pe interior s fie adaptat cldirilor de locuit n care au fost prevzute alte lucrri interioare. Avnd n vedere cele de mai sus, solu ia recomandat la pere ii exteriori este montarea unui strat termoizolant eficient pe suprafa a exterioar a pere ilor, n una din urmtoarele variante: - fr strat de aer ventilat, cu stratul termoizolant (de regul din plci din polistiren expandat) fixat mecanic/sau prin lipire pe suprafa a suport reparat i pregtit n prealabil; stratul de protec ie a termoizola iei se poate realiza: cu un strat de tencuial din mortar M100T n grosime de 3-4 cm, armat cu plase sudate STNB i cu plase din rabi zincat; stratul de tencuial trebuie s fie temeinic fixat (rezemat i ancorat) prin intermediul unor bol uri, dibluri, ancore i plcu e din o el inoxidabil, ncastrate n peretele exterior; cu un strat de gel adeziv, realizat dintr-o past pe baz de ciment, aracet i nisip fin, de 3...5 mm grosime, armat cu estur din fibre de sticl. - cu un strat de aer ventilat, de cca. 4 cm grosime, avnd stratul termoizolant (de regul din plci din vat mineral sau polistiren extrudat ) montat ntre elementele unui caroiaj din ipci de lemn sau profile metalice inoxidabile, ancorat mecanic cu piese din o el inoxidabil n peretele exterior; stratul de protec ie poate fi realizat din foi (plane, ondulate sau cutate) din tabl inoxidabil, aluminiu sau mas plastic rezistent la radia iile ultraviolete, din plci

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRIL... Page 9 of 42

sub iri din beton armat cu fibre de sticl .a; stratul de protec ie este men inut n pozi ie i fixat de stratul suport sau de caroiaj prin intermediul unor piese metalice speciale, inoxidabile; pentru asigurarea unei bune circula ii a aerului n spa iul dintre stratul termoizolant i stratul de protec ie, trebuie s se realizeze n mod corespunztor - ca numr, dimensiuni i pozi ii - orificiile de acces i de evacuare a aerului. n scopul reducerii efectului negativ al pun ilor termice, trebuie s se asigure n ct mai mare msur, continuitatea stratului termoizolant, n special la racordarea cu soclurile, cu aticele i corniele de la terase i cu parapetele de la acoperiurile cu pod. n acelai scop, este necesar ca pe conturul tmplriei exterioare s se realizeze o cptuire termoizolant a tuturor glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri detaliilor din Anexa 1. A.1.3 Ameliorarea pr ilor vitrate: Modernizarea din puct de vedere termotehnic a tmplriei exterioare se poate realiza n urmtoarele solu ii: - prin mbunt irea tmplriei existente; - prin nlocuirea tmplriei existente cu tipuri noi, mai performante (cu barier radiant, geam termoizolant prevzut cu suprafa a tratat, cu emisivitate redus (Low-e), geam cu umplutur din gaz inert - ex.argon), - montarea de elemente termoizolante mobile (obloane exterioare de o bun calitate termic). mbunt irea tmplriei existente se refer, n principal la: - adugarea unei foi de geam suplimentar, la cele dou foi de geam existente, modificare care se poate realiza fie prin nlocuirea unui geam simplu cu un geam termoizolant, fie prin montarea pe cerceveaua interioar existent, a unei cercevele suplimentare prevzut cu un geam simplu; - prevederea unor garnituri de etanare ntre toc i cercevele, precum i ntre cercevele. n Anexa 2 se prezint o serie de detalii i variante, att pentru mbunt irea tmplriilor existente, ct i pentru tmplriile noi, cu precizarea performan elor termotehnice ale acestora. A.2 Ameliorarea etaneit ii la aer Aceasta trebuie s priveasc att reducerea sau chiar eliminarea infiltra iilor parazite (rosturile elemntelor mobile, obloane rulante etc.), ct i asigurarea aerului proaspt necesar n vederea limitrii umidit ii i a condensului, ce pot avea efecte negative asupra construc iei. A.2.1 Etanarea rosturilor elemntelor mobile exterioare din spa iul nclzit Reducerea infiltra iilor prin rosturile elemntelor mobile exterioare care delimiteaz spa iul nclzit de mediul exterior vizeaz att asigurarea etanrii rosturilor dintre tmplrie i elementul de construc ie n care este amplasat fereastra/ua, ct i a spa iului dintre geam i tmplrie. Solu ia cea mai eficient de mbunt ire a etaneit ii la aer a cercevelelor const n prevederea pe tot perimetrul acestora a unei garnituri de cauciuc. Etanarea ntre rama i golul de fereastr se realizeaz prin umplerea rostului cu traifuri din vat mineral, protejat cu mortar, sau cu spum poliuretanic. n urma etanrii rosturilor elemntelor mobile exterioare din spa iul nclzit, necesarul minim de aer proaspt va fi asigurat prin deschiderea periodic a ferestrelor sau prin ventilare mecanic. A2.2. Etanarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spa iul nenclzit. Scopul acestei msuri este men inerea unei temperaturi acceptabile n spa iile nenclzite/anexe n vederea limitrii fluxului termic disipat dinspre spa iul locuit ctre aceste spa ii. Solu iile recomandate pentru aplicarea acestei msuri sunt aceleai ca la pct.A.2.2 OBSERVA IE: Aplicarea uneia sau mai multor interven ii asupra cldirii fr prevederea unor echipamente de reglaj capabile s asigure adaptarea sarcinii termice la condi iile climatice reale, poate provoca supranclzirea ncperilor, i n consecin utilizarea ineficient a cldurii i chiar creterea fluxului termic disipat spre exterior.

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 10 of 42

B) Interven iile asupra instala iilor eferente cldirii Interven iile asupra instala iei vizeaz reducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (nclzire, ap cald de consum). Se poate interveni la mai multe nivele (producere, transport, distribu ie, utilizare ), att pentru nclzire, ct i pentru apa cald de consum: I) la nivelul producerii cldurii (n cazul cldirilor dotate cu surs proprie de cldur): nlocuirea aparatelor nvechite sau neadaptate (arztoare mai vecjhi de 9-10 ani i cazane mai vechi de 12-15 ani), adaptarea puterilor surselor de cldur n centrala termic, substituirea par ial sau total a formei de energie, utilizarea de tehnici specifice (pompe de cldur cu compresie mecanic, cu absorb ie, cazane cu condensa ie, instala ie solar); II) la nivelul distribu iei cldurii: izolarea termic a conductelor de distribu ie din spa iile nenclzite, reducerea temperaturilor de reglaj a instala iei de nclzire n scopul satisfacerii necesarului de cldur; separarea circuitelor ai cror parametri func ionali sunt net diferi i, reechilibrarea circuitelor care alimenteaz corpurile de nclzire func ionnd cu ap cald (din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea local a izola iei, iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribu iei debitelor). II) la nivelul utilizatorului (spa iile nclzite i punctele de consum a.c.m.): instalarea de robinete termostatice la corpurile de nclzire i, n cazul nclzirii colective, combinarea acestei msuri cu montarea sistemelor de repartizare individual a costurilor de nclzire. Dac reabilitarea/modernizarea unei instala ii de reglare nu a fost nc men ionat este din cauz c ea poate interveni la toate nivelele (termostate de camer, de preferin electronice, mai ales dac echipeaz convectoare electrice, ansambluri clasice sonde exterioare - robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de coresponden mai mult sau mai pu in complexe, simple limitatoare de temperatur de conduct, termostat de cazan etc.). La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), n general limitate pentru locuin ele la simple "ceasuri" programatoare, permi nd o reducere a temperaturii pe timp de noapte. n anumite cazuri particulare, n care vechimea instala iilor este mare, iar gradul de uzur al echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare total a acestora, mai ales dac se refer la instala ia de preparare a apei calde de consum colective. O categorie aparte de cldiri existente este constituit de blocurile de locuin e racordate la sisteme centralizate de alimentare cu cldur (de tipul termoficrii), caracterizate de indici specifici de necesar de cldur care atest caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construc iilor existente, n ansamblul lor i acestea implic o abordare aparte. n Anexa 4 sunt prezentate sintetic msurile de reabilitare i modernizare energetic a blocurilor racordate la sisteme centralizate de furnizare a utilit ilor termice. n Anexa 5 se prezint sintetic msurile de reabilitare/modernizare energetic a cldirilor de locuit individuale i/sau niruite. 2.3. Particularit i ale msurilor de modernizare energetic pentru cldiri din sectorul ter iar Solu iile tehnice pentru creterea eficien ei utilizrii energiei termice n cazul cldirilor din sectorul ter iar pot fi grupate n dou categorii i anume: A. Solu ii tehnice comune tuturor catregoriilor de cldiri din sectorul ter iar, B. Solu ii tehnice func ie de categoriile principale de cldiri din sectorul ter iar considerate n ghid. Principalele solu ii tehnice din prima categorie susmen ionat, sunt: - Asigurarea unei eficien e ct mai ridicate pentru echipamentele din componen a sistemelor de utilizare a energiei

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 11 of 42

termice (corpuri de nclzire, pompe, ventilatoare, baterii de nclzire armturi de reglaj etc.) - prin prisma func iei de transfer a echipamentelor, a randamentelor, a consumurilor specifice etc.; - Contorizarea energiei termice; - Asigurarea reglrii sarcinii termice de nclzire conform graficului (curbei) de reglaj termic proprie consumatorului (prevzut prin contractul de furnizare a energiei termice); - Eliminarea pierderilor din re eaua de distribu ie a agentului termic din incinta cldirii (amplasat n subsol tehnic sau spa ii anexe), prin eliminarea defectelor i prin termoizolarea conductelor; - Eliminarea depunerilor de materii organice i anorganice din interiorul conductelor de alimentare cu agent termic i a corpurilor de nclzire prin splarea i dezincrustarea acestoara i dotarea instala iei de nclzire cu filtre eficiente; - nlocuirea armturilor existente (de slab calitate) din instala ia de nclzire cu armturi noi, eficiente; - Dotarea instala iei de ap cald de consum cu armturi de calitate ridicat, cu limitare a consumului de ap; - Reducerea necesarului de cldur al cldirii prin msuri de protec ie termic suplimentar a elementelor de construc ie opace i transparente (ferestre cu carcateristici conservative din punct de vedere energetic, ex. ferestre tip TERMOPAN), n conformitate cu solu iile prezentate n subcapitolul precedent; - Reducerea consumului de cldur datorat infiltra iilor de aer rece, prin etanarea rosturilor elementelor mobile (ui, ferestre) prin limitarea cotei de aer proaspt la valoarea impus de exigen ele de confort fiziologic; - Recuperarea cldurii din entalpia aerului evacuat n cazul instala iilor de ventilare mecanic sau/i climatizare; - Etanarea elementelor mobile (ui, ferestre) din componen a spa iilor anexe ale cldirii (casa scrii, subsolul tehnic etc.); - Asigurarea mentenan ei construc iei i instala iilor aferente. Solu iile tehnice specifice de cretere a eficien ei energetice la cldirile din sectorul ter iar sunt prezentate n continuare, func ie de categoriile principale de cldiri considerate n ghid. Cldiri spitaliceti Principalele solu ii tehnice de cretere a eficien ei energetice n cldiri spitaliceti sunt: - Msuri de recuperare local a cldurii (ex. din condensatul colectat sau din aerul de evacuare din instala iile de ventilare, n limitele nivelelor de contaminare a aerului) i utilizarea acesteia ca surs secundar de energie (ex.prepararea apei calde de consum sau pentru prenclzirea apei de adaos etc.); - Reconsiderarea, n limita posibilit ilor, a distribu iei energiei termice prin separarea circuitelor pe zone care beneficiaz de acelai regim termic i program de func ionare; - Sporirea gradului de automatizare al instala iilor, corelat cu aplicarea unor regimuri de exploatare ra ionale, n func ie de categoria cldirii spitaliceti, felul ocuprii, programul de lucru i condi iile climatice; - Izolarea termic a conductelor pentru diveri agen i termici i a canalelor de aer cald i rece; - Utilizarea, n msura posibilit ilor, a surselor neconven ionale de energie; Avnd n vedere exigen ele referitoare la regimul termic al cldirilor de tip spital i implicit la furnizarea energiei termice, se recomand pentru spitale adoptarea solu iilor care permit gestionarea independent a cldurii, respectiv puncte termice proprii (sta ii termice compacte) sau chiar centrale termice proprii. De asemenea, avnd n vedere existen a unor consumuri de cldur cvasiconstante (de tipul aburului utilizat la sterilizarea aparaturii medicale sau la tratarea aerului, apa cald necesar bilor de tratament etc.), o solu ie de modernizare energetic a surselor de cldur aferente cldirilor de tip spital poate fi constituit de grupuri independente cu cogenerare (cu motoare termice). Cldiri culturale

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 12 of 42

Principalele solu ii tehnice de cretere a eficien ei energetice n cldiri culturale sunt: - Prevederea unor echipamente de automatizare a instala iei de nclzire i de preparare a apei calde de consum n scopul asigurrii reglajului sarcinii termice de nclzire/ventilare func ie de varia ia necesarului real; - Utilizarea unor sisteme speciale de nclzire pentru reducerea gradientului spa ial la nclzirea spa iilor mari, fr consum suplimentar de energie. Cldiri de nv mnt Principalele solu ii tehnice de cretere a eficien ei energetice specifice cldirilor de nv mnt sunt: - Asigurarea reglajului sarcinii termice de nclzire pe tipuri de ncperi/sli de curs; - Reducerea alimentrii cu cldur pe perioadele de neocupare a cldirii; - Reducerea infiltra iilor de aer rece, prin etanarea rosturilor elementelor mobile (ui, ferestre), simultan cu asigurarea ventilrii controlate, a spa iilor ocupate; Cldiri comerciale i institu ii publice Principalele solu ii tehnice de cretere a eficien ei energetice specifice cldirilor comerciale sunt: - Reducerea alimentrii cu cldur pe perioadele de neocupare a cldirii; - Dotarea cldirilor caracterizate de un flux important de utilizatori cu perdele de aer cald la intrare sau cu sasuri avnd cu func ia de tampon termic. Hoteluri n cazul consumatorilor de tip hotel, solu iile tehnice de cretere a eficien ei energetice se refer la: - Reglajul local al energiei temrice prin dotarea corpurilor de nclzire cu robinete termostatice; - Buna etanare a rosturilor elementelor mobile (ui, ferestre), simultan cu asigurarea ventilrii sau climatizrii spa iilor ocupate ( func ie de gradul de confort solicitat); 2.4. Influen a interven iilor asupra consumului energetic al cldirii Consumul energetic al unei cldiri se compune din trei pr i principale: nclzire, apa cald de consum i alte folosin e electro-menajere. Importan a celei de-a treia pr i, care este asigurat n general de ctre electricitate (sau de gaz la buctrie ), nu depinde dect n mic msur de cldire, ci de ocupan i i mai ales de calitatea energetic a materialelor utilizate; aceasta poate fi considerat o problem de echipament sau produs i nu a cldirii supuse auditului energetic. Pe lng calit ile termice ale cldirii i calit ile de baz ale instala iilor, acest consum depinde de importan a ncperilor nclzite, de mediul adiacent acestora (climat i vecintate), de op iunile ocupan ilor n materie de confort (i de economie) i de posibilit ile de interven ie ale acestora ( de manier direct sau indirect) n mod ra ional asupra gestiunii propriilor instala ii. Aceste posibilit i de gestiune corespund parametrilor reglajului i programrii. n scopul analizei efectului de reducere a consumului de cldur al cldirii aferent fiecrei msuri (sau pachet de msuri) de modernizare energetic, se determin consumul de cldur anual normal pentru nclzirea spa iilor i prepararea apei calde de consum al cldirii pentru situa ia actual, acesta devenind o valoare de referin pentru toate interven iile asupra cldirii i instala iilor aferente acesteia. Aceast valoare se determin n conformitate cu metodologia prezentat n lucrarea [2]. Influen a fiecrei msuri (sau pachet de msuri) de modernizare energetic a construc iei i/sau a instala iei aferente acesteia se determin prin estimarea consumului anual normal de cldur pentru situ ia aplicrii msurii (sau pachetului de msuri) de modernizare energetic, conform metodologiei prezentate n lucrarea [2] i prin raportarea acestuia la valoarea de referin a consumului anual de cldur estimat pentru cldirea n starea sa actual. Decizia adoptrii unei msuri (sau pachet de msuri) de modernizare energetic este cea de eficien economic a msurii (pachetului de msuri), n conformitate cu metodologia prezentat n cap.3.

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 13 of 42

n Anexa 4 se prezint o list de msuri cu privire la utilizarea ra ional i eficient a cldurii, preciznd unele performan e energetice ale solu iilor propuse, cu referire la cldirile racordate la sisteme de nclzire districtual. n Anexa 5 se prezint o list msuri cu privire la utilizarea ra ional i eficient a cldurii, preciznd unele performan e energetice ale solu iilor propuse, cu referire la cldirile racordate la sisteme de nclzire districtual. n Anexa 5 se prezint o list msuri specifice cldirilor individuale sau niruite, cu referire la utilizarea ra ional i eficient a cldurii i la carcateristicile dotrilor acestor cldiri. [top]

3. ANALIZA ECONOMIC A MSURILOR DE MODERNIZARE ENERGETIC A CLDIRILOR EXISTENTE


3.1. Introducere Analiza economic a msurilor de modernizare energetic a unei cldiri existente se realizeaz prin intermediul indicatorilor economici ai investi iei. Dintre acetia cei mai importan i sunt urmtorii: - valoarea net actualizat aferent investi iei suplimentare datorat aplicrii unui proiect de modernizare energetic i economiei de energie rezultat prin aplicarea proiectului men ionat, VNA(m) [lei] - conform cap.3.2; - durata de recuperare a investi iei suplimentare datorat aplicrii unui proiect de modernizare energetic, NR [ani], reprezentnd timpul scurs din momentul realizrii investi iei n modernizarea energetic a unei cldiri i momentul realizrii investi iei n modernizarea energetic a unei cldiri i momentul n valoarea acesteia este egalat de valoarea economiilor realizate prin implementarea msurilor de modernizare energetic, adus la momentul ini ial al investi iei; - costul unit ii de energie economisit, e [lei/kWh], reprezentnd raportul dintre valoarea investi iei suplimentare datorat aplicrii unui proiect de modernizare energetic i economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investi iei, n func ie de valorile indicatorilor economici susmen iona i, rezulatate prin analiza diverselor msuri de modernizare energetic a unei cldiri, vor fi alese acele msuri caracterizate de: - valoare net actualizat, VNA(m) - conform rela iei (4), cu valori negative pentru durata de via estimat pentru msurile de modernizare energetic analizate, - durat de recuperare a investi iei, NR, ct mai mic, dar nu mai mare dect o perioad de referin , impus din considerente economico-financiare (de ctre creditor sau investitor) sau tehnice (durat de via estimat a msurii de modernizare energetic); - costul unit ii de cldur economisit, e, ct mai mic, dar nu mai mare dect proiec ia la momentul investi iei a costului actual a unit ii de cldur. 3.2. Metodologie de analiz economic a msurilor de modernizare energetic a cldirilor existente pe baza valorii nete actualizate Procedura de baz pentru compararea efectelor tehnice i economice ale aplicrii diverselor solu ii de utilizare ra ional i eficient a energiei n construc ii o constituie analiza valorii nete actualizate a costurilor implicate de realizarea investi iilor i de exploatarea instala iilor aferente acestora. Valoarea Net Actualizat (VNA) reprezint proiec ia la monentul "0" a tuturor costurilor men ionate, func ie de rata de depreciere a monedei considerate - sub forma deprecierii medii anuale. Considernd c rata de depreciere anual a monedei este constant i c se produce i o cretere uniform a pre ului energiei, VNA caracteristic sistemului este dat de rela ia:

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 14 of 42

(1)

n care: C0 - costul investi iei totale n anul "0" [USD]; CE - costul anual al energiei consumate, la nivelul anului de referin [USD/an]; CM - costul anual al opera iunilor de mentenan , la nivelul anului de referin [USD/an]; f - rata anual de cretere a costului cldurii [ - ]; i - rata anual de depreciere a monedei (USD) [ - ]; N - durata fizic de via a sistemului analizat [ani]. OBSERVA II: 1. Conform structurii rela iei (1) se impune ca performan a energetic a sistemului s se men in la aceeai valoare pe ntreaga durat de via , N. Aceast ipotez este valabil este valabil cu condi ia asigurrii unor verificri periodice ale performan ei energetice, verificri care vor duce i la interven ii de remediere a unor eventuale defec iuni. 2. Rata de cretere a costului cldurii se presupune a avea o valoare constant pe durata de via i tehnic a sistemului. Dac n ri cu economie dezvoltat i stabil aceast ipotez pare realist, n cazul Romniei ipoteza pare hazardat, costul cldurii practicat n Romnia a fost i este foarte redus. Este de ateptat ca pe durata de via a unui sistem, n cazul Romniei, valoarea "f" s se abat sever de la o mie prognozabil ntr-o economie stabil. 3. Rata de depreciere a monedei reprezint un al doilea factor de incertitudine dac se are n vedere situa ia din Romnia. Este motivul pentru care n ghidul de fa se va evita analiza VNA cu referire la moneda na ional i propunndu-se utilizarea unei monede cu un curs mai stabil i anume dolarul american (USD). Valoarea "i" are o importan determinant asupra VNA i condi ioneaz aplicarea unor solu ii tehnice. Conform practicii din ri cu economie avansat, rata de depreciere a monedei are valori diferite n raport cu sectorul n care se dezvolt proiectele de investi ii energetice. Lund exemplul Marii Britanii, pentru proiectele destinate sectorului public, (ex. cldiri sociale, culturale, administrative etc.) rata de depreciere a monedei variaz ntre 0,1 i 0,07 cu tendin a de fixare pe cea de-a doua valoare. n cazul sectorului privat (mari corpora ii, bnci etc.) rata de depreciere asumat depeete 0,1. n sfrit, n cazul construc iilor de locuin e rata anual de depreciere a monedei se situeaz n plaja valorii de 0,04 - 0,07. Diferen ele semnificative ntre valorile men ionate, relev clar o politic na ional de promovare a unor proiecte de conservare a energiei n special la consumatorii casnici. Valori reduse ale ratei de depreciere a monedei favorizeaz promovarea rapid a unor solu ii tehnice cu caracter energetic conservativ. Aadar valorile ridicate ale ratei de depreciere a monedei aferente investi iilor n sectorul public sau n sectorul privat care nregistreaz cifre de afaceri importante, compenseaz valoarea relativ sczut (0,04) aplicat sectorului de locuin e. 4. Aprecierea duratei de via a unui sistem este o opera ie delicat innd seama n special de diversitatea produselor prezentate pe pia a romneasc. Att informa iile privind durata de via a componentelor unui sistem (N), ct i cu privire la oportunitatea promovrii unor solu ii care s nu afecteze n timp calitatea locuirii (calitatea aerului i a apei) pot fi oferite de ctre productor prin documentele care atest calitatea produselor sale (ex. agrement tehnic). 5. Costurile aferente mentenan ei reprezint o cot pu in important n structura rela iei (1) i n situa ia n care nu pot fi apreciate, acestea pot fi ignorate. innd seama de cele de mai sus, rela ia (1) se scrie sub forma simplificat: VNA = C0 + CEX (2) n care: (3)

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 15 of 42

Analiznd n paralel dou valori VNA specifice unei rezolvri clasice i unei rezolvri cu caracter energetic conservativ i avnd (ambele solu ii) dotri cu durata de via egal, N, se ob ine VNA aferent investi iei suplimentare datorat aplicrii proiectelor de modernizare energetic i economiei de energie rezulatat prin aplicarea proiectelor men ionate:

VNA(m) = C(m) - CEX (4)


n care: C(m) - costul investi iei aferente proiectului de modernizare energetic, la nivelul anului "0" [USD];

CE - reducerea costurilor de exploatare anuale urmare a aplicrii proiectelor de modernizare energetic la nivelul
anului de referin [USD/an]:

CE = cE (5)
n care:

E - reprezint economia anual de energie estimat, ob inut prin implementarea unei msuri de modernizare
energetic, [kWh/an], c - reprezint costul actual al unit ii de cldur, [USD/kWh]. Condi ia ca o investi ie (n solu ia de modernizare eneregetic) s fie eficient este urmtoarea:

VNA(m) < 0 (6)


respectiv: X > A n care (7)

n Anexa 6 sunt date valori orientative privind costul diverselor msuri de reabilitare i modernizare, utile pentru determinarea costului investi iei n solu ia de reabilitare sau de modernizare energetic a cldirii. Durata de recuperare a investi eii suplimentare datorat aplicrii unui proiect de modernizare energetic, NR, se determin prin nlocuirea duratei de via estimat cu NR ca valoare necunoscut n rela ia (4) explicitat conform rela iei (1), i prin punerea condi iei de recuperare a investi iei:

VNA (M) = 0.
Costul unit ii de cldur economisit prin implementarea proiectului de modernizare energetic a unei cldiri existente (sau costul uni kWh economisit) se determin cu rela ia: [USD/kWh] (8)

n ceea ce privete investi ia suplimentar C dup cum urmeaz:

(m)

, proiectat la nivelul anului "0" se pot imagina dou scenarii posibile

a. Beneficiarul de investi ie dispune de ntreaga sum la momentul "0", n caz n care VNA, corespunztoare investi iei, coincide cu valoarea C ;
(m)

b. Beneficiarul de investi ie nu dispune de suma necesar realizrii investi iei, caz n care se apeleaz la un credit, rambursabil ntr-o perioad de N ani cu o dobnd anual fix, d. Condi ia necesar angajrii creditului este N < N,
c c

urmnd ca pe durata (N - Nc) s se manifeste beneficiul net al aplicrii solu iilor de modernizare energetic.

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 16 of 42

Rezult, prin urmare c solu ia avantajoas este dat de ob inerea unui interval de profit (la nivelul de beneficiar al investi iei) maxim: (N - Nc)Pr = max(N - Nc) (9) Condi ia (9) se realizeaz n orice caz prin maximizarea valorii N, respectiv prin aplicarea unor solu ii de calitate superioar. n ceea ce privete minimizarea valorii N , aceasta depinde de condi iile de acordare a creditului, implicit
c

de suportabilitatea beneficiarului de a achita ratele de rambursare a acestuia. Practic acordarea unui credit implic achitarea unui avans, notat cu "ac", ca parte a C(m) achitat integral la momentul "0". Restul sumei de plat (1-a )C se ob ine prin credit supus att efectelor devalorizrii monedei ct i compensrii c (m) prin dobnda anual, d. Presupunnd c rata anual a dobnzii pe durata Nc ani de rambursare a creditului, este constant, VNA aferent sumei contractante (1 - ac)C(m) este dat de rela ia: (10)

n care: C(m2) - valoarea net actualizat a creditului [USD]; Rezult valoarea net actualizat a investi iei: C(mc) = ac C(m) + C(m2) (11) n care indicele "c" semnific acordarea creditului. Condi ia unei solu ii economic fezabil n cazul func ionrii sistemului de credite este: ac C(m) + C(m2) < CE X (12) Un al doilea criteriu important l reprezint suportabilitatea de ctre beneficiar a ratei lunare necesar rambursrii creditului. Valoarea ratei lunare de rambursare a creditului (pe durata N ani cu dobnd anual fix) se detremin c cu rela ia: (13)

Practic, valoarea rc se compar cu venitul mediu lunar al unei familii care realizeaz investi ia cu scop de modernizare energetic. Criteriul suportabilit ii valorii "r " se constituie ntr-un compromis ntre posibilit ile practice de aplicare a unor solu ii c performante din punct de vedere energetic i posibilit ile de suportabilitate a costului implicat de realizarea investi iilor. Astfel, unei valori reduse "rc" i corespunde n plan tehnic, fie o solu ie mai pu in performant, fie o perioad de profitabilitate (N - Nc) redus (n cazul n care valoarea Nc este agreat de creditor). Evident aceast concluzie se poate modifica conjunctural, func ie de condi iile acordrii creditului i n special de dinamica pre ului cldurii i de rata de depreciere a monedei. Aa cum se men iona anterior, analiza economic a msurilor de modernizare energetic a cldirilor existente conduce la alegerea msurilor eficiente din punct de vedere economic, prin prisma indicatorilor economici printre care indicatorul fundamental l reprezint valoarea net actualizat, VNA . Implementarea efectiv a unui proiect (m) de modernizare energetic presupune ns i analiza finan rii posibile a proiectului, din punct de vedere al schemei de finan are posibil de aplicat i din punct de vedere al suportabilit ii beneficiarului proiectului. 3.3. Aspecte privind fina area proiectelor de modernizare energetic a cldirilor existente

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 17 of 42

Aa cum se sublinia n introducerea acestui ghid, auditul energetic al unei cldiri existente se realizeaz n scopul trasrii msurilor de cretere a eficien ei energetice construc iei i instala iilor aferente aceteia, precum i analiza eficien ei economice a msurilor preconizate (n fond analiza rentabilit ii solu iilor de modernizare energetic) n vederea implementrii unui proiect de modernizare energetic. Proiectele de modernizare energetic a cldirilor existente trebuie s ndeplineasc o serie de obiective incluznd modernizarea anvelopei construc iei (sau a unor pr i din aceasta) i a instala iei de nclzire interioar i de preparare a apei calde de consum, mbunt irea performan ei acestora, sprijinirea respectrii problemelor legate de protec ia mediului, de economia de energie i de fondurile financiare implicate de acestea. Toate proiectele au un lucru n comun i anume o investi ie financiar ini ial. Tipul investi iei poate fi o alocare intern a fondurilor (autofinan are) sau se poate baza pe un contract complex cu o compania de servicii energetice i/sau o a treia parte (un ter finan ator). Auto-finan area Auto-finan area modernizrii energetice se bazeaz pe fondul special pentru renovare ob inut de obicei prin mrirea fondului obinuit de ntre inere a cldirii cu o sum prestabilit i distribuirea fondurilor suplimentare colectate ctre fondul de modernizare. De-a lungul timpului proprietarul sau asocia ia de proprietari pot strnge o sum substan ial care s fie folosit n scopul achitrii costurilor implicate de modernizarea energetic. Binen eles, exist impedimentul c proiectele de modernizare trebuie amnate pn cnd se strnge suma necesar. O metod de a strnge bani pentru modernizarea energetic a cldirilor colective este colectarea fondului de ntre inere la nivelul cheltuielilor ridicate din timpul iernii, astfel c, n timpul verii, cnd cheltuielile sunt mult mai sczute, se va ob ine un surplus. n fine economiile ob inute ca urmare a aplicrii unui proiect de modernizare energetic pot fi folosite pentru a constitui n continuare fondul de modernizare. O metod comun de autofinan are des folosit n toat lumea denumit "Descurc-te singur" presupune c proprietarii se ocup de o parte sau de ntreg proiectului modernizrii, fcndu-i ei singuri rost de materiale, fr s mai apeleze la vreun antreprenor i, n msura n care dispune de persoane calificate, executnd par ial sau n ntregime lucrrile de renovare. Avnd n vedere c for a de munc cost cel mai mult n cazul unui proiect de renovare, aceast metod "descurc-te singur" ofer ansa unor economii i face finan area renovrii s fie mult mai uoar. mprumuturile bancare mpumuturile au de regul o structur uor de n eles. O institu ie care acord mprumuturi (banc) furnizeaz un credit pe o perioad specificat de timp unui mprumutat n schimbul unei serii de pl i care se vor returna creditul plus dobnda aferent ntr-o perioad de timp. Utilizarea acestui tip de finan are se bazeaz pe existen a unor condi ii favorabile de acordare a mprumuturilor, prin prisma duratei de rambursare a creditelor, a ratei lunare de plat a datoriei i a dobnzii practicate de banc. Aceste condi ii variaz de la o banc la alta i sunt influen ate de situa ia economic i financiar la nivel na ional, precum i de politica energetic a Statului. Protocolul de acordare a unui mprumut este n principiu simplu. Dup o analiz atent a situa iei financiare a solicitan ilor i a raportului de audit energetic al cldirii efectuat de ctre un consultant energetic (n general acceptat de banc), banca este n msur s ia decizia final fiecare mprumut. Uneori se solicit garan ii colaterale. Alteori, n locul acestor garan ii, solicitantul trebuie s fac dovada unor venituri ce acoper de un numr de ori rata lunar, precum i s aib unul sau mai mul i giran i, care s ndeplineasc aceleasi condi ii de venituri. Leasingul Leasingurile sunt mai complexe dect mprumuturile. Un contract de leasing este un acord ncheiat ntre un proprietar, un leasor i un utilizator al propriet ii. n schimbul utilitrii propriet ii (n contextul ghidului de fa a sistemelor eficiente energetic sau a echipamentelor implicate de modernizarea energetic a cldirii), cel din urm returneaz periodic o sum fix ctre leasor ca o compensare a folosirii propriet ii respective. Un acord de leasing difer de un mprumut prin faptul c la sfritul contractului va trebui luat n considera ie o valoare rezidual a propriet ii. Pl ile vor acoperi diferen a dintre suma inia ial cerut leasor-ului pentru a cumpra sistemul sau echipamentele precum i profitul leasor-ului i valoarea rezidual. De regul. finan area investi iilor legate de echipamantele necesare modernizrii energetice prin leasing se realizeaz prin intermediul unor Companii de Servicii Energetice. Compania de Servicii Energetice (ESCO) este o firm specializat n elaborarea unor pachete de msuri de eficien

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 18 of 42

energetic: audit energetic, studiu de fezabilitate, proiectare, instalare i urmrire, i n multe cazuri ntre inere i operare. Sursa de venit a ESCO provine din economiile fcute la costurile energetice, care se constituie n suportul financiar al unei afaceri - i anume aceea de a investi n i de a realiza eficien a energetic. Finan area prin a treia parte O opera iune financiar specific sistemului de lucru a Companiilor de Servicii Energetice ESCO este finan area prin a treia parte. Ea se traduce prin gruparea asistentei tehnice i a finan rii necesare investi iilor de eficien energetic ntr-o singur companie - alta dect consumatorul de energie -i folosirea economiilor fcute la cheltuielile energetice ca surs de finan are a investi iilor. Avantaje ale finan rii prin a treia parte - ESCO beneficiaz de experien i competen tehnic att n privin a proceselor tehnologice ct i n problemele legate de eficien a energetic, astfel nct proiectul poate fi realizat i implementat mai repede dect dac ar fi gestionat de un antreprenor sau beneficiar pentru care domeniul nu este familiar. - Investi ia n eficien a energetic este fcut fr cheltuieli ini iale din partea consumatorului de energie, lucru extrem de important mai ales pentru consumatori care nu dispun de capital, crora finan area prin a treia parte le ofer posibilitatea de a realiza i reducerea consumurilor energetice. - Att riscul tehnic, ct i n mare msur cel financiar este transferat de la consumatorul de energie la ESCO. Dezavantaje ale finan rii prin a treia parte - Dei conceptual este foarte simplu, negocierea unui contract de finan are prin a treia parte consum foarte mult timp i energie; - Costurile implicate sunt mai ridicate dect cele necesare consumatorului dac acesta ar dispune de capitalul i capacitatea tehnic necesar pentru a-i autofinan a proiectul n loc s foloseasc finan area prin a treia parte, aceasta deoarece ESCO-ul care face investi ia i asum un risc, care - pentru a ob ine un profit - presupune un pre suplimentar. Etapele finan rii prin a treia parte: - Studiul de fezabilitate; - Negocierea contractului; - Auditul energetic; - Proiectul; - Instalarea i punerea n func iune; - Calificare i ntre inere; - Contorizarea i calcularea economiilor, respectiv msurarea i verificarea performan ei; - Finalizarea contractului. Tipuri de contract utilizate de ESCO ESCO folosesc dou tipuri generale: contracte care acoper doar serviciile energetice, respectiv contracte ce acoper att serviciile energetice ct i ntreaga finana are. Contractele ce acoper doar serviciile energetice Consumatorul ncheie dou angajamente separate, unul pentru serviciile energetice (cu ESCO) i cellalt pentru finan are cu o banc. ESCO poate facilita finan area, dar nu o asigur n mode direct. Structura unui asemenea aranjament este artat n fig. 3.1. Asemenea angajamente con in n mod frecvent garantarea unui anumit nivel al economiilor, sau garan ia c economiile vor acoperi cel pu in costurile finan rii mprumutului pentru echipament i pentru auditul energetic. Cel

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 19 of 42

de al doilea angajament este ntre consumator i banc, i se refer la un mprumut returnabil n rate ce acoper pre ul echipamentelor. ESCO poate sau nu s fie parte n acest angajament, dar dac este, unicul su rol este de a transmite pl ile consumatorului ctre banc. Riscul este asumat de ctre banc i nu de ctre ESCO. Contracte care acoper att servciile energetice, ct i ntreaga finan are n contractele ce acoper att serviciile energetice ct i ntreaga finan are, toate obliga iile ESCO i ale consumatorului sunt cuprinse ntr-un singur contract. Acest tip de aranjament este artat n Fig.3.2 Pl ile consumatorului se fac lunar sau anual pe baza economiilor msurate, n func ie de varianta de contract (economii mpr ite, contract de management energetic, contract "First Out", sau leasing). [top]

4. NTOCMIREA RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC AL UNEI CLDIRI EXISTENTE


ntocmirea raportului de audit energetic este un element esen ial al procedurii de realizare a auditului energetic i reprezint o prezentare a modului n care a fost efectuat auditul, a principalelor carcateristici termo-energetice ale cldirii, a msurilor de modernizare energetic a cldirii i instala iilor interioare aferente acesteia, precum i a principalelor concluzii referitoare la msurile eficiente din punct de vedere economic. Aceast prezentare trebuie adaptat de fiecare dat func ie de beneficiarul poten ial al raportului, innd seama de faptul c n final acesta va fi cel care va decide n privin a modernizrii energetice a cldirii. Forma n care este ntocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea i uurin a de interpretare a con inutului acestuia sunt esen iale pentru beneficiarul raportului. Prin urmare, compunerea/redactarea raportului de audit energetic este la latitudinea consultantului energetic care a ntocmit expertiza termic i energetic a cldirii i auditului energetic al acesteia, n cele ce urmeaz fiind date doar elementele obligatorii pe care trebuie s le con in raportul de audit energetic, precum i un model de structurare a acestuia. 4.1. Con inutul raportului de audit energetic Un raport de audit energetic al unei cldiri existente va con ine n mod obligatoriu urmtoarele elemente: - Date de identificare a cldirii supuse auditului energetic i a proprietarului/administratorului acesteia. Numele i prenumele proprietarului (n cazul unui singur proprietar) sau denumirea asocia iei de proprietari (m cazul mai multor proprietari) i numele administratorului cldirii; Adresa cldirii: strad, numr, ora i jude /sector, cod potal; Numrul de telefon al proprietarului sau al administratorului cldirii (responsabil). - Date de identificare a consultantului energetic sau a biroului de consultan energetic/ESCO care a ntocmit expertiza i auditul energetic al cldirii. Numele consultantului energetic, adres, nr.telefon, nr. certificat de atestare, Data efecturii expertizei energetice, Nr. dosarului de expertiz energetic, Data efecturii raportului de audit energetic, - Prezentarea general a raportului de audit energetic i sinteza pachetelor de msuri tehnice cu eficien a economic cea mai mare, propuse pentru modernizarea energetic a cldirii: Scurt prezentare a fiecrui pachet de msuri preconizate, Costul total al fiecrui pachet de msuri, Economii de combustibil estimate pentru fiecare pachet Indicatorii de eficien economic a pachetelor de msuri preconizate, Sugestii privind realizarea lucrrilor de modernizare i privind finan area acestora. - Prezentarea detaliat a pachetelor de msuri tehnice propuse pentru modernizarea energetic a cldirii - sub forma unui dosar tehnic de audit energetic al cldirii.

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 20 of 42

Sinteza raportului de expertiz termic i energetic cu prezentarea cldirii n starea sa actual i principalele caracteristici energetice care atest performan a actual a construc iei i instala iei de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acesteia [2], [3]; Date de intrare pentru analiza economic a msurilor tehnice preconizate: pre uri pentru energie, rata anual de cretere a pre urilor energiei, rata anual de depreciere a monedei utilizate etc.; Descrierea detaliat a msurilor de modernizare energetic preconizate i rezultatele analizei tehnice i economice ale fiecrui pachet de msuri. [top]

BIBLIOGRAFIE
1. ***, Guide de diagnostique thermique, Agence Francaise pour la Matrise de l'Energie (AFME), 1984. 2. Horton, A., Grove, St., Miltron Keynes Solar House - performance and Cost Analysis of Solar Heating Systems, 1975 - 1979 Pol.Of Central London, Nov. 1979. 3.***, Studiu privind utilizarea unui proiect de reabilitare energetic a unei cldiri de locuit, Contr. INCETC - EIEE Denmark Nr. 6641-1993, Ian. 1994. 4.***, Studiu privind utilizarea ra ional i eficient a energiei termice la consumatori casnici, institu ii i industriali, contr. INCERC - Primria Municipiului Bucureti nr. 563-1999. 5.***, Energy Auditor Workbook, W.S.U.E.P., 1994. 6.***, Architect's and Engineer's Guide for Energy Conservation n Existing Buildings, US DOE, 1989. 7.***, The Guidebook for Energy Audits - Programme Schemes and Administrative procedures, SAVE Program, 1999. [top]

ANEXE
ANEXA 1 - Solu ii de modernizare termotehnic a anvelopei construc iei - elemente de construc ie opace ANEXA 2 - Solu ii de mbunt ire a tmplriei exterioare ANEXA 3 - Determinarea rezisten elor termice ca urmare a aplicrii solu iilor de modernizare termotehnic a anvelopei construc iei ANEXA 4 - Lista solu iilor tehnice propuse pentru modernizarea energetic a cldirilor de locuit alimentate de la termoficare ANEXA 5 - Lista solu iilor tehnice propuse pentru modernizarea energetic a cldirilor de locuit individuale sau niruite dotate cu surs proprie de cldur. ANEXA 6 - Date primare privind costul msurilor de reabilitare i modernizare pentru analiza economic n cadrul auditului energetic al cldirilor existente. [top]

ANEXA 1

Solutii de modernizare termotehnica a anvelopei constructiei - elemente de constructie opace

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 21 of 42

LISTA FIGURILOR A1.1. Planeu teras 1. Strat termoizolant nou, montat pe betonul de pant existzent. Strat hidroizolant nou. Peretele exterior nu este termoizolant dect n zona aticului. 2. Strat termoizolant nou, din plci din polistiren extrudat, montat pe stratul hidroizolant existent. 3. Strat termoizolant nou, montat pe planeul din beton armat existent. Strat de beton de pant i strat hidroizolant, noi. 4. Strat termoizolant nou, montat pe stratul hidroizolant existent (care, dup modernizare, devine barier contra vaporilor ). Strat hidroizolant nou. A1.2. Planeu pod 5. Strat termoizolant nou, montat pe planeul din beton armat, existent. Strat de protec ie din sapa din mortar. Parapet nalt. 6. Strat termoizolant nou montat pe planeul din beton armat, existent. Strat de protec ie din umplutur termoizolant, par ial recuperat. Parapet nalt. 7. Strat termoizolant nou montat pe stratul de protec ie existent peste umplutura termoizolant existent. Parapet de nl ime redus, complet "mbrcat" cu un strat termoizolant. Peretele exterior nu este termoizolant dect n zona treinii. 8. Strat termoizolant nou, montat pe planeul din beton armat, existent. Fr parapet, cosoroaba existent fiind montat direct pe centura din beton armat. A1.3. Planeu peste subsol 9. Strat termoizolant nou, montat la tavanul subsolului i pe fa a interioar a soclului. Pardoseal existent, fr strat termoizolant. 10. Strat termoizolant nou, din spum poliuretanic, aplicat pe tavanul subsolului. Pardoseala existent este montat pe un strat termoizolant nesatisfctor. Peretele exterior nu este termoizolant dect n zona soclului. 11. Strat termoizolant nou, montat pe fa a interior a soclului. Pardoseala existent, montat pe un strat termoizolant satisfctor. 12. Strat termoizolant nou, montat peste pardoseala existent. Stratul termoizolant existent - dispus la tavanul subsolului i realizat din plci BCA montate pe cofrajul planeului din beton armat monolit - este nesatisfctor. A1.4. Placa pe sol 13. Strat termoizolant nou, montat pe placa de beton armat existent, dup desfacerea pardoselii. Soclul este aliniat cu fa a exterioar a peretelui. 14. Strat termoizolant orizontal, existent ntre placa de beton slab armat i pardoseal; fr strat termoizolant nou. Soclul este ieit din planul fe ei exterioare a peretelui. 15. Fr straturi termoizolante orizontale, existente sau noi. Soclul este retras fa de planul fe ei exterioare a peretului 16.Strat termoizolant nou, montat pe pardoseala existent. Soclul este aliniat cu fa a exterioar a peretelui. Peretele exterior nu este termoizolant dect n zona soclului. A1.5 Pere i exteriori 17. Termoizolarea col urilor i a glafurilor verticale exterioare ale golurilor tmplriei exterioare. Tmplrie din lemn, cuplat. Sec iune orizonatal. 18. Termoizolarea peretelui structural din beton armat, existent ntre dou logii adiacente. Sec iune orizontal.

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 22 of 42

19. Termoizolarea buiandrugilor din beton armat. Tmplrie din lemn, dubl. Sec iune vertical. 20. Termoizolarea planeului din beton armat, existent ntre dou logii suprapuse. Sec iune vertical. 21. Termoizolarea peretelui exterior n zona centurilor din beton armat. Sec iune vertical. 22. Termoizolarea peretelui exterior n zona plcilor de balcon. Sec iune vertical.

LEGENDA Materiale existente 1. Beton armat 2. Zidrie din crmizi pline sau GVP 3. Zidrie din blocuri BCA 4. Fii armate sau plci din BCA 5. Panouri mari prefabricate 6. Mortar (ap, tencuial) 7. Beton simplu (de pant, n funda ii) 8. Strat termoizolant 9. Umplutur termoizolant 10. Strat termoizolant Materiale montate la modernizare 11. Strat termoizolant eficient (din plci din polistiren, vat mineral .a) 12. Strat termoizolant din polistiren extrudat 13. Strat termoizolant din spum poliuretanic 14. Umplutur termoizolant (recuperat) 15. Beton de pant 16. Strat de protec ie 17. ap din mortar 18. ap din mortar +pardoseal 19.Strat hidroizolant 20. ort din tabl zincat [top]

ANEXA 2

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 23 of 42

Solutii de imbunatatire a tamplariei exterioare


Tabel A2.1 Solutii de imbunatatire a tamplariei din lemn, cuplata R Solutia m2K/W

Existent

0,39

A1

0,51

Propuneri A2 de imbunatatire

0,57

A3

0,57

Tabel A2.2 Solutii de imbunatatire a tamplariei din lemn, dubla R

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 24 of 42

Solutia

m2K/W

Existent

0,43

B1

0,55

Propuneri de imbunatatire B2

0,61

B3

0,61

TAMPLARIE NOUA Tipuri de tamplarie exterioara Geamuri Materialul Denumirea Alcatuirea Grosime termoizolante simple toc duble triple RF Varianta Utilizare

Gaz Aer inert 12 16 9 12 16

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 25 of 42

mm TS TC Lemn TD dubla simpla cuplata 62 84 94 176 186

ext. int. n

m2K/W 0,54 0,60 0,39 0,56 0,60 0,73 0,84 0,43 0,58 0,62 0,76 0,88 0,35 0,38 0,53 0,59 DA NU DA NU DA NU

P.V.C.

TP

simpla

62

0,57 0,61 0,63 0,71 0,68 0,74

DA

LEGENDA: 9, 12, 16 - Grosimea, in mm, a spatiilor dintre geamuri n - Fara suprafete tratate t - Cu o suprafata tratata cu un strat reflectant la raze infrarosii

Coeficientii de transfer termic Ug (W/(m2K)) aer 9 n t 1,3 12 2,9 1,8 1,1 1,6 1,0 16 9 gaz inert 12 2,7 1,5 0,9 1,4 16

Caracteristici duble triple

TAMPLARIE EXTERIOARA DIN LEMN - Tamplarie simpla (T.S.) TAMPLARIE EXTERIOARA DIN LEMN - Tamplarie cuplata (T.C.) TAMPLARIE EXTERIOARA DIN LEMN - Tamplarie dubla (T.D.) TAMPLARIE EXTERIOARA DIN P.V.C. (T.P.) [top]

ANEXA 3

Determinarea rezistentelor termice ca urmare a aplicarii solutiilor de modernizare termotehnica a anvelopei constructiei
A3.1. REZISTEN E TERMICE UNIDIREC IONALE Rezisten ele termice unidirec ionale ale tuturor elementelor de construc ie, cu excep ia pere ilor exteriori prevzu i cu

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 26 of 42

un strat de aer ventilat, precum i a suprafe elor vitrate, se pot calcula cu rela ia: (A3.1)

n care: d' grosimea noului strat termoizolant, [m]

' conductivitatea termic de calcul a noului strat termoizolant, [W/mK]


R rezisten a termic unidirec ional a elementului de construc ie existent, determinat prin expertiza termic a cldirii, conform metodologiei prezentate n lucrarea [2], [m2K/W] Ro rezisten a termic unidirec ionala a elementului de construc ie modernizat din punct de vedere termotehnic, [m2K/W], n situa ia n care solu ia adaptat la modernizarea termotehnic a elementului de construc ie, necesit ndeprtarea unuia sau mai multor straturi, rezisten a termic R se reduce corespunzator.
o

Rezisten a termic unidirec ional a pere ilor exteriori prevzu i cu un strat de aer ventilat, se determin cu rela ia: [m2K/W] (A3.2) La calculul rezisten ei termice unidirec ionale nu se ine seama nici de aportul stratului de aer i nici de cel al straturilor amplasate ntre stratul de aer i mediul exterior. Conductivitatea termic de calcul a materialelor termoizolante care formeaz noul strat termoizolant trebuie s fie obligatoriu standardizat sau agrementat n Romnia. n cazul n care stratul termoizolant este fixat mecanic de elementul de construc ie existent prin piese metalice care traverseaz materialul termoizolant (ancore din o el inoxidabil, bol uri, buloane s.a), conductivitatea termic echivalent de calcul se va determina cu rela ia:

'ech = ' + 0,01 x n x d' [m2K/W] (A3.3)


n care: N - numrul de piese metalice pe metru ptrat. La placa pe sol, dac n cadrul ac iunii de modernizare termotehnic se dispune un strat termoizolant suplimentar sub pardoseal, peste plac, rezisten a termic unidirec ional[ se determin cu rela ia: [m2K/W] (A3.4) n care: R, d' i au aceleai semnifica ii ca mai sus. Rezisten ele termice unidirec ionale ale tmplriei exterioare modernizate din punct de vedere termotehnic, sunt date n Anexa 2. A3.2 REZISTEN E TERMICE CORECTATE Rezisten ele termice unidirec ionale ale tuturor elementelor de construc ie, cu excep ia pere ilor exteriori prevzu i cu un strat de aer ventilat, precum i a suprafe elor vitrate, se pot calcula cu rela ia:

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 27 of 42

R' = r0 x R0, [m2K/W] (A3.5)

[-] (A3.6)

n care: ro - coeficientul global de reducere a rezisten ei termice unidirec ionale R0 a elementului de construc ie modernizat din punct de vedere termotehnic, [-] p - ponderea zonelor neizolate termic sau mai pu in termoizolate, existente n cadrul ariei elementului de construc ie considerat, [-] U0 - coeficientul de transfer termic unidirec ional, mediu ponderat, aferent tuturor zonelor neizolate termic sau mai pu in termoizolate, n situa ia de dup modernizarea termotehnic, [W/m2K] l lungimea total, nsumat a tuturor pun ilor termice de la col urile ieinde i de pe conturul tmplriei exterioare, [m]

o coeficientul liniar de transfer termic, mediu ponderat, aferent tuturor pun ilor termice de la col urile ieinde i de
pe conturul tmplriei exterioare, n situa ia de dup modernizarea termotehnic, [W/mK] S suprafa a opac, de calcul, a elementului de construc ie considerat, modernizat din punct de vedere termotehnic, [m2] Ponderea zonelor neizolate termic sau mai pu in termoizolate, existente n cadrul ariei opace a elementului de construc ie considerat, se calculeaz cu rela ia: [-] (A3.7)

n care: Si ariile zonelor neizolate termic sau mai pu in termoizolate, existente n cadrul ariei opace a elementului de construc ie; la calculul ariilor Si nu se ine seama de pun ile termice de la col urile ieinde i de pe conturul tmplariei exterioare [m2] Coeficientul de transfer termic unidirec ional, mediu ponderat, n situa ia de dup modernizarea termotehnic, se calculeaz cu rela ia:

[W/m2K] (A3.8)

n care: Uoi - coeficien ii de transfer termic, aferen i diferitelor zone neizolate termic sau mai pu in termoizolate, n situa ia de dup modernizarea termotehnic, [W/m2K] Pi - ponderea ariei S'i din totalul ariei S [-] (pi = Si / S i p = p )
i

Coeficien ii de transfer termic Uoi, egali cu inversul rezisten elor termice unidirec ionale, aferente zonelor de arii Si, n situa ia de dup modernizarea termotehnic, se determin cu rela ia:

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 28 of 42

[W/m2K] (A3.9)

n care: Ui - coeficien i de transfer termic, aferen i diferitelor zone neizolate termic sau mai pu in termoizolate, n situa ia ini ial, de dinainte de modernizarea termotehnic, conform lucrrii [2], [W/m2K] Coeficientul liniar de transfer termic, mediu ponderat, se calculeaz cu rela ia: [W/mK] (A3.10)

n care:

oi - coeficien i liniari de transfer termic, aferen i diferitelor detalii caracteristice ale pun ilor de la col urile ieinde i a
celor de pe conturul tmplriei exterioare, dup modernizarea termotehnic [W/mK] li - lungimile corespunztoare valorilor oi definite mai sus [m] l - lungimea total, a pun ilor termice de la col urile ieinde i a celor de pe conturul tmplriei exterioare; (l = li) [m] Valorile coeficien ilor oi sunt da i n tabelul A3.1. Prin modernizarea termotehnic, unele zone din cadrul ariilor elementelor de construc ie i men in caracteristicile ini iale (Uoi = Ui), astfel: - plcile din beton armat, continue, de la balcoane i logii; - suprafa ele orizonatale de la planeele de teras i pod, aferente chepengurilor, ventila iilor, courilor de fum, strpungerilor de instala ii i recipien ilor de scurgere; - suprafe ele orizontale de la planeul de peste subsolul nenclzit i de la plcile de pe sol, aferente pere ilor structurali i nestructurali de la parter; - suprafe ele orizontale de la planeul de peste subsolul nenclzit, aferente pere ilor structurali de la subsol - n situa ia n care stratul termoizolant nou este dispus la tavanul subsolului. n aceste situa ii valorile U sunt conform lucrrii [2]. Tabel A3.1

COEFICIEN I LINIARI DE TRANSFER TERMIC oi o


Elemente de construc ie Fig. Caracteristicile detaliului Pozi ia noului strat termoizolant Perete exterior Supraf. orizont. W/(mK) 0,22 0,32 0,18 0,31 0,20 0,09 0,08 0,30 0,11 0,11

Planeu teras

1 2 3 4 5

Atic Corni Col

din b.a. din zidrie

peste betonul de pant peste hidroizola ie peste betonul de pant peste noua hidroizola ie peste placa din b.a.

din zidrie Parapet

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 29 of 42

6 Planeu pod 7 8 9 Planeu peste subsol 10 11 12 13 Plac pe sol 14 15 16

nalt Parapet scund Col Soclu nalt Soclu scund Soclu nalt

din b.a. din zidrie n plan perete ieit pu in retras pu in retras mult n plan perete ieit pu in intrat pu in n plan perete intrnd ieind

peste placa din b.a. peste umplutura existent peste placa din b.a. sub plac i pe perete sub plac pe perete peste pardoseala existent peste plac peste pardoseal n exterior n exterior n exterior i pe glaf exterior pe ambele fe e n exterior i pe glaf exterior pe ambele fe e n exterior -

0,11 0,10 0,08 0,22 0,25 0,17 0,19 0,10 0,14 0,10 0,12 -0,32 +0,19 +0,19

0,12 0,12 0,13 0,18 0,19 0,15 0,18 0,12 0,24 0,20 0,09 -

Soclu nalt Soclu scund Col

17

Glaf vertical gol tmplrie Perete b.a. ntre logii Glaf orizontal la buiandrug Plac b.a. ntre logii Centur b.a. planeu curent Plac b.a. la balcon

Pere i exteriori

18

+0,27

19 20 21 22 OBSERVA II:

+0,40 +0,24 +0,04 +0,68

- La col ul ieind, de la detaliul 17, coeficientul o reprezint suma coeficien ilor aferen i celor doi pere i care se intersecteaz. - La detaliul 18, 20 i 22, coeficien ii o reprezint suma coeficien ilor aferen i pere ilor situa i deoparte i de alta a peretelui, respectiv a plcii din beton armat. - La detaliul 19, coeficientul o reprezint exclusiv influen a glafului orizontal superior al golului tmplriei exterioare. [top]

ANEXA 4

Lista solutiilor tehnice propuse pentru modernizarea energetica a cladirilor de locuit alimentate de la termoficare
A4.1.NCLZIREA SPA IILOR LOCUITE Utilizarea ra ional a cldurii TABEL A4.1

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 30 of 42

Reabilitarea anvelopei cldirii Solu ia tehnic Asigurarea etanrii tuturor geamurilor de pe casa scrilor Asigurarea etanrii uilor de la ghenele de gunoi din cadrul casei scrilor Asigurarea nchiderii etane a uilor de intrare n bloc, inclusiv sasului protector Corecta func ionare a corpurilor statice din spa iul casei scrilor Etanarea uilor apartamentelor corespondente cu spa iul casei scrilor Etanarea ferestrelor i uilor exterioare din apartamente Etanarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului uilor i ferestrelor Etanarea gurilor de acces la instala ia sanitar Asigurarea corectei ventilri a buctriilor i bilor prin dispozitive de ventilare natural (unde este cazul) Influen a asupra consumului de cldur prin: Reducerea na ntre casa scrilor i mediul exterior, respectiv creterea temperaturii casei scrilor Modalitatea de cuantificare Lucrarea [2], cap. 3.2.3 i lucrarea [8], cap. 8

Creterea temperaturii casei Lucrarea [2], cap. 3.2.3 scrilor Reducerea infiltra iilor parazite ntre casa scrilor i spa iul locuit (influen asupra clasei de permeabilitate a cldirii)

Reducerea na aferent spa iului Lucrarea [2], cap. 3.1.1 locuit

Asigurarea cotei minime de aer proaspt necesar realizrii confortului fiziologic

TABEL A4.2 Reabilitarea instala iei interioare de nclzire Influen a asupra consumului de cldur prin: Creterea eficien ei instala iei Splarea tuturor corpurilor statice de de nclzire interioar prin nclzire i a coloanelor de distribu ie din asigurarea unei bune circula ii interiorul cldirii a agentului termic Asigurarea unei bune circula ii a agentului termic i nlocuirea tuturor ventilelor nefunc ionale eliminarea pierderilor de agent termic din instala ia interioar Asigurarea unei bune circula ii Dotarea corpurilor statice cu ventile de a agentului termic n instala ia aerisire interioar Eliminarea piederilor de agent termic datorate necesit ii Prevederea pe conductele de legtur golirii coloanelor sau chiar a ale corpurilor statice a unor robinete de ntregii instala ii de nclzire n separare a corpurilor de nclzire situa ia unei avarii la corpurile statice Eliminarea pierderilor de nlocuirea tuturor vanelor defecte care agent termic i a unei surse prezint pierderi de ap de inundare a subsolului tehnic Solu ia tehnic Modalitatea de cuantificare

Lucrarea [2]

Utilizarea eficient a cldurii TABEL A4.3

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 31 of 42

Modernizarea anvelopei Influen a asupra consumului de cldur prin: Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de construc ie vitrate Reducerea fluxului termic disipat prin teras si prin elementele de construc ie ctre spa ii nenclzite Reducerea fluxului termic disipat prin pere i exteriori Modalitatea de cuantificare Anexa 2 i lucrarea [2],cap.3

Solu ia tehnic Triplarea ferestrelor existente/nlocuirea ferestrelor existente cu ferestre moderne de tip termopan/dotarea cu obloane mobile exterioare Izolarea termic a teraselor, a planeului peste subsol (sau spa ii de trecere exterioare) i a pere ilor adiacen i unor spa ii reci Izolarea termic a pere ilor exteriori

Anexele 1 i 3, respectiv lucrarea [2], cap.3

TABEL A4.4. Modernizarea instala iilor interioare de nclzire Influen a asupra consumului Modalitatea de de cldur prin: cuantificare nlocuirea robinetelor col ar cu robinete cu Asigurarea reglajului termic cap termostatic local Lucrarea [2], cap.3.1.1 i Dotarea coloanelor verticale cu dispozitive 3.1.3 Asigurarea reglajului termic la de pstrare a disponibilului de presiune nivelul coloanelor verticale constant Reducerea consu-mului Dotarea corpurilor statice din spa iul locuit Asigurarea controlului asupra de cldur pentru cu repartitoare de cost a cldurii livrrii cldurii nclzire al cldirii cu consumate cca.15% Cunoaterea consu-murilor reale de cldur pentru Dotarea instala iei cu contor de cldur general nclzire i asigurarea unei facturri corecte a cldurii Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de Izolarea conductelor din subsolul tehnic Lucrarea [2],cap.3 distribu ie a agentului termic*) Solu ia tehnic
*)

Observa ie: aplicarea acestei msuri de modernizare energetic conduce la reducerea temperaturii subsolului tehnic i implicit la modificarea fluxului termic cedat ctre subsolul tehnic dinspre spa iul locuit. Prin urmare este necesar s se reia calculul consumului de cldur pentru nclzire, conform cap.3 din lucrarea [2]

A.4.2. CONSUMUL DE AP CALD Utilizarea ra ional a apei calde Tabel A4.5 Reabilitarea instala iei de ap cald menajer Solu ia tehnic Repararea tuturor armturilor defecte Utilizarea perlatoarelor pentru Influen a asupra consumului de cldur prin: Eliminarea pierderilor de ap cald Reducerea consumurilor de ap cald menajer (in situa ia n care se asigur Modalitatea de cuantificare Fr pierderi de ap

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 32 of 42

reducerea debitului de ap

Montarea debitmetrului pe branamentul de alimentare cu ap cald din subsolul tehnic

presiunea de utilizare la nivelul punctelor de consum) Cunoaterea consu-murilor reale de cldur pentru prepararea apei calde menajere i a consumurilor efective de ap, respectiv asigu-rarea unei facturri corecte a acestora

Utilizarea eficient a apei calde Tabel A4.6 Modernizarea instala iei de ap cald menajer Solu ia tehnic Introducerea unor armturi cu consum redus de ap Contorizarea individual a apei calde Izolarea termic a conductelor de distribu ie a apei calde menajere i a conductei de recirculare din subsolul tehnic al cldirii i din spa iul de locuit Observa ie: Solu iile/msurile de reabilitare sau/i modernizare prezentate mai sus pot fi grupate n pachete de solu ii, n msur n care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic/func ional. n acest caz, influen a solu iilor/msurilor grupate se analizeaz pentru pachetul de solu ii considerat i nu individual (efectele fiecrei msuri n parte asupra reducerii consumului de cldur al cldirii nu se nsumeaz). A4.3. LUCRRI CONEXE OBLIGATORII N VEDEREA APLICRII SOLU IILOR DE MODERNIZARE ENERGETIC A CLDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE RACORDATE LA TERMOFICARE Lucrri care revin asocia iilor de locatari/proprietari - uscarea subsolurilor inundate; - dotarea canalizrii subsolurilor cu clapete contra refulrii canalizarii stradale; - repararea tuturor conductelor sparte care creeaza pericol de inundare a subsolurilor tehnice; - desfiin area tuturor boxelor care mpiedic accesul la coloanele de distribu ie a agentului termic secundar i a apei calde de consum; - asigurarea serviciilor de consultan energetic din partea unor firme specializate (care s asigure i ntre inerea corespunztoare a instala iilor de construc ii); - contorizarea individual a consumului de gaze la buctrii n vederea limitrii consumului de gaze strict pentru necesit i de preparare a hranei; Lucrri n competen a furnizorului de utilit i termice - asigurarea alimentrii cu agent termic a fiecrui bloc i scara de bloc i separarea contoarelor comune cu vane ac ionate manual; - livrarea continu a apei calde i utilizarea recirculrii; - asigurarea presiunii i debitelor corespunzatoare livrrii normale a apei calde (i reci); Influen a asupra consumului de cldur prin: Reducerea consumurilor de apa cald menajer Reducerea fluxului termic disipat prin conducetele de ap cald menajer Modalitatea de cuantificare Consum specific de ap cald me-najer la tempera-tura de 600C de 80l/pers.zi Lucrarea [2], cap.3.3

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 33 of 42

- asigurarea parametrilor termici i hidraulici conform protocolului ncheiat prin contractul de servicii ntre RADET i asocia ia de locatari/proprietari; - asigurarea i diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor; - modernizarea sistemului de distribu ie i furnizare a utilit ilor termice; - contorizarea apei de adaos n PT/CT; - tratarea apei de adaos introdus n instala ia de nclzire; - automatizarea func ionarii PT/CT, cel pu in pe sec iunea de preparare a apei calde, viznd n principal men inerea temperaturii apei calde la o temperatur apropiat de 600C i, n secundar, limitarea debitului de ap livrat la consum n cazul scderii temperaturii apei calde sub 500C; - asigurarea corectei echilibrri hidraulice a re elelor de ncalzire i distribu ie a apei calde; - realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc i asigurarea securita ii accesului la aparatura de msur i reglaj; - adoptarea solu iilor moderne de proiectare i execu ie a lucrrilor de modernizare; - asigurarea monitorizrii i a dispecerizrii func ionrii instala iilor de distribu ie a cldurii; - asigurarea condi iilor de alimentare cu ap a construc iilor astfel nct s se evite sustragerea apei din instala ia de nclzire de ctre locatari; - continuarea activit ii de contorizare la consumatori. [top]

ANEXA 5

Lista solutiilor tehnice propuse pentru modernizarea energetica a cladirilor de locuit individuale sau insiruite dotate cu sursa proprie de caldura
A5.1.NCLZIREA SPA IILOR LOCUITE Utilizarea ra ional a cldurii Tabel A5.1 Reabilitarea anvelopei cldirii Solu ia tehnic Asigurarea etanrii tuturor geamurilor din spa iile nenclzite (pod,spa ii anexe etc.) Etanarea ferestrelor i uilor exterioare Etanarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului uilor i ferestrelor Asigurarea corectei ventilri a buctriilor i bilor prin dispozitive de ventilare natural (unde este cazul) Influen a asupra consumului de cldur prin: Reducerea na ntre aceste spa ii i mediul exterior, respectiv creterea temperaturii acestor spa ii Reducerea na aferent spa iului locuit Asigurarea cotei minime de aer proaspt necesar realizrii confortului fiziologic Modalitatea de cuantificare

Lucrarea [2], cap.3.1.1

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 34 of 42

Tabel A5.2 Reabilitarea instala iei interioare de nclzire Influen a asupra consumului Modalitatea de de cldur prin: cuantificare Cldiri dotate cu instala ie de nclzire central Asigurarea unei bune circula ii a agentului ter-mic i nlocuirea tutror ventilelor nefunc ionale eliminarea pierde-rilor de agent termic din instala ia interioar Asigurarea unei bune circula ii Dotarea corpurilor statice cu ventile de a agentului ter-mic n instala ia aerisire Lucrarea [2] interioar Asigurarea echilibrrii Dotarea corpurilor statice cu teuri de hidraulice a instala iei de reglaj nclzire interioar Eliminarea pierderilor de agent nlocuirea tuturor vanelor defecte care termic i a unei surse de prezint pierderi de fluid inundare a subsolului Cur area periodic a cazanelor de Creterea randamentului de Lucrarea [2], cap.3.1.3 producere a cldurii pentru nclzire producere a cldurii Cldiri cu nclzire local cu sobe Cur area periodic a sobelor Dotarea sobelor cu element de obturare Creterea randamentului de Lucrarea [2], cap.3.1.3 a coului de fum pe durata nefunc ionrii producere a cldurii sobei Solu ia tehnic

Utilizarea eficient a cldurii Tabel A5.3. Modernizarea anvelopei Solu ia tehnic Triplarea ferestrelor existente/nlocuirea ferestrelor existente cu ferestre moderne de tip termopan/dotarea cu obloane mobile exterioare Izolarea termic a teraselor/acoperiului peste mansard sau a planeului sub pod Izolarea termic a planeului peste subsol (sau spa ii de trecere exterioare) i a pere ilor adiacen i unor spa ii reci Izolarea termic a pere ilor exteriori Construirea unei nchideri a scrii de intrare/asigurarea unui sas la intrarea n cldire Influen a asupra consumului de cldur prin: Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de construc ie vitrate Modalitatea de cuantificare Anexa 2 i lucrarea [2], cap.3

Reducerea fluxului termic disipat prin teras i prin elementele de construc ie ctre Anexele 1 i 3, respectiv spa ii nenclzite lucrarea [2], cap.3 Reducerea fluxului termic disipat prin pere i exteriori Reducerea temperaturii exterioare aferent intrrii n cldire i reducerea debitului de aer rece prin ua de intrare

Lucrarea [2], cap.3

Tabel A5.4 Modernizarea instala iilor de nclzire interioar

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 35 of 42

Influen a asupra consumului de cldur prin: Cldiri cu nclzire local cu sobe Schimbarea combustibilului solid sau lichid Creterea randamentului de cu combustibil gazos producere a cldurii Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj Creterea randamentului de termostatic a acestora func ie de reglare prin evitarea supranclzirii ncperilor temperatura interioar nlocuirea sobelor cu instala ie de nclzire Creterea randamentului central sistemului de nclzire Cldiri dotate cu instala ie de nclzire central Solu ia tehnic

Modalitatea de cuantificare Lucrarea [2], cap. 3.1.3 Lucrarea [2] Lucrarea [2]

Dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap Asigurarea reglajului termic local termostatic Lucrarea [2]. cap.3.1.1 i 3.1.3 Dotarea circuitelor care alimenteaz zone Asigurarea reglajului termic pe distincte nclzite cu dispozitive de reglare zone nclzite Asigurarea reducerii temperaturii Dotarea instala iei de nclzire cu spa iilor nclzite pe durata nop ii echipament de reglare cu ceas, programabil sau n perioadele de neocupare a acestora Lucrarea [2], cap.3 Reducerea fluxului termic disipat Izolarea conductelor de distribu ie din prin conductele de distribu ie a spa iile nenclzite agentului termic1) nlocuirea arztorului care echipeaz cazanul existent cu unul modern, nou Creterea randamentului anual nlocuirea cazanului de producere a cldurii de producerea cldurii pentru nclzire cu cazan modern
1)

Lucrarea [2], cap.3.1.3

Observa ie: aplicarea acestei msuri de modernizare energetic conduce la reducerea temperaturii spa iilor nenclzite traversate de conducte de nclzire i implicit la modificarea fluxului termic cedat ctre aceste spa ii dinspre spa iul locuit. Prin urmare este necesar s se reia calculul consumului de cldur pentru nclzire, conform cap.3 din lucrarea [2]

A5.2. CONSUMUL DE AP CALD Utilizarea ra ional a apei calde Tabel A5.5 Reabilitarea instala iei de ap cald menajer Solu ia tehnic Repararea tuturor armturilor defecte Influen a asupra consumului de cldur prin: Eliminarea pierderilor de ap cald Reducerea consumurilor de ap cald menajer (n situa ia n care se asigur presiunea de utilizare la nivelul punctelor de consum) Modalitatea de cuantificare Fr pierderi de ap

Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de ap

Utilizarea eficient a apei calde Tabel A5.6 Modernizarea instala iei de ap cald menaje

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 36 of 42

Solu ia tehnic

Introducerea unor armturi cu consum redus de ap Izolarea termic a conductelor de distribu ie a apei calde menajere din spa iile nenclzite i din spa iul locuit Izolarea termic a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere

Modalitatea de cuantificare Consum specific de ap cald menajer Reducerea consumurilor de ap reduse cu cca. 5% cald menajer fa de valorile conform [3], Anexa 5 Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de ap Lucrarea [2], cap. 3.3 cald menajer Reducerea fluxului termic disipat pein mantaua boilerului Lucrarea [2], Anexa 6

Influen a asupra consumului de cldur prin:

Tabel A5.6 Modernizarea instala iei de ap cald menajer Solu ia tehnic Reducerea temperaturii apei calde menajere pn la 500C nlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde mena-jere cu echipamente moderne, noi Influen a asupra consumului de cldur prin: Reducerea consumului de cldur pentru producerea apei calde menajere Creterea randamentului de producere a cldurii pentru prepararea apei calde menajere Modalitatea de cuantificare

Lucrarea [2], cap.3.3

Observa ie: Solu iile/msurile de reabilitare sau/i modernizare prezentate mai sus pot fi grupate n pachete de solu ii, n msura n care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic/func ional. n acest caz, influen a solu iilor/msurilor grupate se analizeaz pentru pachetul de solu ii considerat i nu individual (efectele fiecrei msuri n parte asupra reducerii consumului de cldur al cldirii nu se nsumeaz).

A5.3. LUCRRI CONEXE OBLIGATORII N VEDEREA UTILIZRII RA IONALE I EFICIEN A LA CLDIRILE DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU NIRUITE DOTATE CU SURS PROPRIE DE CLDUR - uscarea subsolurilor inundate; - dotarea canalizrii subsolurilor cu clapete contra refulrii canalizrii stradale; - repararea tuturor conductelor sparte care creeaz pericol de inundare a subsolurilor; - repararea acoperiului peste pod n vederea asigurrii etaneit ii la ploaie sau zpad a acestuia; - cur irea periodic a courilor de fum, n special n cazul producerii cldurii prin utilizarea combustibililor solizi sau lichizi; - asigurarea integrit ii tencuielii fa adelor; - asigurarea serviciilor de consultan energetic din partea unor firme specializate (care s asigure i ntre inerea corespunztoare a instala iilor din construc ii). [top]

ANEXA 6

Date primare privind costul masurilor de reabilitare si modernizare pentru analiza

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 37 of 42

economica in cadrul auditului energetic al cladirilor existente (informativ)


Tabelul A6.1 Costuri specifice (S) ale unor msuri de reabilitare i modernizare la consumatori Lucrarea Izolarea terasei Izolarea exterioar a peretelui exterior Izolarea interioar a peretelui exterior Izolarea peretelui interior Izolarea planeului peste subsol Ferestre dublu termopan cu ram din lemn Etanarea rosturilor la ferestre existente Ferestre existente-geam suplimentar Robinete dublu reglaj pentru radiatoare Robinete termostatice pentru radiatoare Vame de presiune diferen ial pentru coloane Izolarea conducetelor de nclzire din subsol Repararea instala iei interioare de alimentare cu ap cald din apartament Repararea instala iei de distribu ie a apei calde din subsol Izolarea conductelor de distribu ie a apei calde din subsol Contoare de energie termic pe conducta de racord Tabelul A6.2 Costuri orientative ale unor echipamente de contorizare i distribuire a cheltuielilor Contoare de cldur Tip debitmetru Cu palete (cu un singur fascicol) Cu palete (cu mai multe fascicole) Woltman Electromagnetice Cu ultrasunete Repartitoare de cheltuieli de nclzire Pe principiul evaporrii Electronic Costul (fr instalare) USD/bucat 400-450 500-800 1300-1500 600-3000 750-2250 8 USD/bucat 30 USD/unitate Unitatea de msur mp mp mp mp mp mp mp mp ap. ap. bloc bloc ap. bloc bloc bloc Costul specific al lucrrii 51 77 42 22 11 408 6,160 40 36 117 2171 1763 38 2845 705 3205

Tabelul A6.3 Pre uri medii pentru unele materiale sanitare utilizate n instala ii (loco furnizor fr TVA) Nr.crt. 0 1 2 3 4 Denumire material 1 Baterie cromat pentru lavoar Baterie cromat pentru cad cu du fix Baterie cromat pentru flexibil Baterie pentru cazan de baie Pre ($/buc) 2 14,38 21,88 20,63 16,88

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 38 of 42

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Chiuvet simpl din font Cad de baie din font emailat, de 1500 cm Cad de baie din tabl emailat, de 1700 cm Cad de baie din font emailat, de 1700 cm Cad de baie du din tabl emailat Consol pentru lavoar de 420 mm Etajer de 50 cm Etajer de 60 cm Lavoar din semipor elan LS 50 O el cornier 50x50x6 mm (la kg) Piedestral (picior lavoar) din Port spun Pisoar di semipor elan Picior de cad de baie Robinet de trecere cu muf Dn Robinet col ar Dn 3/8 Robinet cu ventil i plutitor Dn 3/8 Rezervor de ap de 12 l din font emailat Robinet pentru pisoar 3/8-261/3/8 Ac Racord de alarm Dn Spltor dublu din font Sifon cu ventil cromat 1 Sifon pentru lavoar din plastic Dn 1 Sifon pentru lavoar din plastic Dn l Obiecte sanitare plastic Dn 1 Sifon pentru spltor dublu DN l Sifon din font emailat pentru closet turcesc DN 1 Sifon pentru pisoar cromat tip butelie Dn 1 eav din plumb de scurgere 34x2 mm eav din PVC tip uor de 32x1,6 mm eav de presiune din plumb 23x4 mm eav de plumb de scurgere 40x4 mm eav de PVC tip uor de 40x1,8 mm eav de plumb de scurgere 44x2 mm eav de PVC tip uor de 110x2,2 mm eav de plumb de presiune 18x4 mm eav de plumb de presiune 21x4 mm eav de plumb de presiune 54x5 mm Trgtor pentru rezervoare WC Vas WC din semipor elan cu scurgere lateral, rezervor din plastic i armtur Vas WC turcesc din semipo elan Ventil cromat de scurgere cu dop DN 1 Ventil plastic pentru preaplin 1 Ventil de scurgere Dn 1 Ventil cromat pentru preaplin 1 Cap armtur (oberteil)

18,75 68,75 78,13 131,25 31,25 2,25 3,13 4,06 12,50 0,34 9,38 1,88 5,00 1,13 1,25 1,81 1,81 12,06 1,69 1,09 34,38 5,00 1,25 1,44 1,38 3,13 4,69 5,31 1,76 0,23 2,25 2,87 0,34 2,56 1,63 1,78 2,05 3,13 0,31 15,63 5,00 3,13 0,69 1,56 4,69 0,94

Tabelul A6.4 Costuri orientative pentru execu ia tmplriei de lemn i metalice

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 39 of 42

Nr. crt. 1 2

Lucrarea Confec ionat i montat ferestre duble din cherestea de rinoase, inclusiv feroneria Confec ionat i montat ferestre duble din cherestea de rinoase, inclusiv grund Compltri la ferestre prin dublarea cu adugarea unei l imi de toc i a unui rnd de cercevele din rinoase, incluisv grunduirea i feroneria Confec ionat i montat cercevele la toc existent din rinoase, inclusiv feroneria i grunduit Confec ionat i montat ui din rinoase, n unul sau mai multe canaturi, cu sau fr supralumin, pentru int. i ext. inclusiv feroneria i grunduitul i pervazuri Confec ionat i montat foi u la tocuri existente, din rinoase, int. i ext., inclusiv feroneria i grunduitul nlocuit brote cu drukere i silduri la ui nlocuit cremoane, balamale, olivere ui i ferestre Revizuit tmplrie lemn i ui, ferestre, obloane, glasvand, ajustri canturi, nlocuit elemente deteriorate Confec ionat i montat lambriuri din cherestea rinoase, n tblii sau lamele fixate prin dibluri Confec ionat i montat tmplrie metalic ferestre, ui por i, luminatoare Confec ionat i montat por i, grilaje, vitrine, scri, parapete, ornamental sau forjat Montat tmplrie i confec ii metalice gata confec ionate Confec ii metalice diverse, din profile laminate din tabl, o el beton, evi de sus inere etc., nglobate n beton sau zidrie, inclusiv grunduitul -tmplrie de aluminiu, partea fix -tmplrie de aluminiu, partea mobil

UM mp mp

Cost ($) 21,6881 16,1769

mp

11,5881

mp

14,7081

buc

35,6644

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

buc mp mp mp kg kg kg kg kg mp mp

24,8275 6,7788 2,2881 3,4506 10,6931 1,3681 1,6856 1,3969 1,2056 121,7038 128,085

Tabelul A6.5 Costuri orientative pentru lucrri la instala ii de nclzire central Nr.crt 1 2 3 Lucrarea Cur irea la exterior de funingine i zgur a cazanelor n vederea refolosirii Cur irea filtrului pentru combustibil la interior, inclusiv remontarea, probarea i punerea n func iune Cur irea rezervoarelor de combustibil lichid prin scoaterea reziduurilor din interior, splarea cu petrol lampant i remontarea capacului la gura de vizitare Cur irea i remontarea uilor de vizitare, de alimentare, de UM buc buc buc Total ($) 17,74 1,81 19,16

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 40 of 42

4 5 6 7 8 9 10 11

cur are sau tiraj la cazanele de nclzire central de orice tip i form Cur irea interioar a corpurilor de nclzire (radiatoare, serpetine, convectoare, registre), inclusiv detectare defectelor Cur irea de rugin sau depuneri a recipien ilor, rezervoarelor etc. n interior i exterior Cur irea conductelor de reziduuri petroliere sau de alte impurit i depuse pe coloane Revizuirea, repararea i remontare elementelor de cazan pentru nclzire central, inclusiv cur irea i splarea exterioar i interioar de funingine i nmol Revizuirea, repararea i remontarea pompelor i arztoarelor de orice tip, a separatorului de impurit i sau a supapelor de siguran Revizuirea, repararea i remontarea separatorului de nmol sau a schimbtorului de cldur sau a prenclzitorului de lichid uor Revizuirea, repararea i remontarea arztoarelor de gaze naturale sau petroliere, cu aer aspirat, de uz casnic i gospodresc sau a aparatelor nclzitoare de ap Revizuirea i remontarea robinetelor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetelor de trecere, pentru abur sau gaze, cu mufe sau flane cu diametrul pn la 2 sau 100 mm Idem a robinetelor de orice tip, a oalei de condens sau a regulatorului de presiune, cu mufe sau flane, cu diametrul peste 2 sau 100 mm Golirea instala iei de nclzire central n vederea executrii repara iilor Demontarea cazanelor de nclzire central de orice tip i form constructiv cu suprafa de nclzire pn la 21 mp Idem, cu suprafa a de nclzire peste 21 mp sau cazane automatizate Demontarea boilerului pentru ap cald, a capacelor la boilere, a dispozitivului de sus inere a utilajelor, a vasului de expansiune sau a domului cazanelor etc. Idem a rezervoarelor de combustibil lichid sau a vaselor tampon pentru consumul zilnic Idem a pompelor, electropompelor, injectoarelor, arztoarelor de gaze sau combustibil lichid tec. Demontarea armturilor de la cazane, boilere, schimbtoare de cldur (termometre, manometre, hidrometre, indicator de nivel, regulator de admisie a aerului, dispozitiv de siguran etc.) Demontarea colectorului cazanelor de nclzire, a elementelor schimbtorului de cldur, a distribuitorului etc. Demontarea schimbtorului de cldur, a separatorului de nmol, a separatorului de impurit i etc. Demontarea plcii frontale sau a ramei metalice de la cazane (de vizitare, de alimentare, de cur ire sau de tiraj) Demontarea radiatorului pentru nclzire central, de orice tip sau form

buc buc mp ml buc buc buc buc

1,44 0,36 0,49 0,29 22,83 5,20 35,71 5,22

12

buc

4,26

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

buc mp buc buc buc buc buc buc buc buc. buc mp

5,28 0,04 25,80 43,73 8,32 12,37 3,95 0,76 4,14 11,58 1,09 0,13

Tabelul A6.6 Lucrri mici de repara ii, pentru instala ii de nclzire central Nr.crt 0 1 2 Denumirea lucrrii 1 Demontarea registrelor, convectoarelor sau arztoarelor de gaze naturale sau petroliere Demontarea serpentinelor de nclzire din eav de instala ii UM 2 buc ml Total (S) 3 0,99 0,16

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 41 of 42

3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19

Demontri de fitinguri de pe conducte (mufe, nipluri, coturi, teuri, dopuri, reduc ii etc.) Demontri de distribuitoare, colectoare, sifon de condens, vas de aerisire, console etc. Demontri de compensatoare sau manoane de dilata ie etc. Demontarea evii negre pentru instala ii de nclzire sau gaze naturale, cu diametrul pn lka 4, montat ngropat sau aparent Demontarea evii negre pentru construc ii (fierbtoare) cu diametrul pn la 200 mm, montat ngropat sau aparent Idem cu diametrul peste 200 mm Demontarea oricrui robinet sau fiting cu diametrul peste 2 sau 100 mm Demontare contorului de gaze, a manonului de flane, a supapei de blocare i a oricrui robinet sau fiting pentru instala ii de nclzire central i gaze, cu diametrul pn la 2 sau 100 mm nlocuit cazane de nclzire central cu suprafa a de nclzire pn la 50 mp, montat pe funda ie nou sau veche, racordat la instala ii aferente (nu este cuprins costul boilerului) nlocuit recipien i de boilere cu capacitatea pn la 2500 l, racordat la instala ia de ap rece i cald, exclus confec ionarea i montarea consolelor de sus inere (nu este cuprins costul boilerului) nlocuirea pompei de circula ie a apei calde, avnd diametrul conductei de aspira ie de l (nu este cuprins costul pompei) nlocuirea pompei mecanice pentru combustibil lichid, avnd diametrul nominal al conductei de aspira ie de l (nu este cuprins costul pompei) nlocuirea pompei de alimentare cu ap a cazanelor cu abur (nu este cuprins costul pompei) Idem, a pompei manuale cu clapete (Allwailer) nlocuirea armturilor fine la cazane i boilere (manometru, termometru, hidrometru, indicator de nivel, fluier semnalizare etc.) nlocuirea mantalei din tabl la cazanele de nclzire central cu suprafa a pn la 80 mp, inclusiv confec ionarea panourilor Sudarea de membrane (platbande) la interior i exterior la cazanele de nclzire central de 21 mp suprafa de nclzire (n cazul confec ionrii pe antier a elementelor componente ale cazanului) nlocuirea unui arztor pentru combustibil lichid uor, de orice tip, sau a unui injector cu combustibil lichid cu un debit de 5-120 l/or (nu este cuprins costul arztorului sau injectorului) nlocuirea unui separator de nmol pentru instala ia de nclzire, racordat la re eaua de termoficare, cu diametrul pn la 120 mm, orice tip, sau a unui separator de impurit i cu diametrul pn la 200 mm (nu este cuprins costul separatorului) nlocuirea unui opritor de flcri la conducte de aerisire de la rezervoarele de combustibil lichid sau a regulatorului de admisie a aerului la cazanele de nclzire central sau a prenclzitorului de combustibil lichid uor, cu debit pn la 120 l/or, inclusiv piesele componente i anexe (nu este cuprins costul materialului de baz) nlocuirea fundului la recipiente de boiler defecte, inclusiv confec ionarea, montarea i proba de presiune hidraulic nlocuirea unui rezervor pentru combustibil lichid pentru consum zilnic, cu capacitatea pn la 1000 l (nu este inclus costul rezervorului) nlocuirea unui rezervor pentru depozitarea combustibilului lichid avnd capacitatea pn la 15000 l ( nu este inclus costul rezervorului) nlocuirea unui vas de expansiune cu capacitatea pn la 6000 l, inclusiv transportul, ridicarea i aezarea vasului pe pozi ie, refacerea legturilor ( nu este inclus costul vasului de expansiune) nlocuirea unui schimbtor de cldur de orice tip i greutate, inclusiv probele necesare ( nu este inclus costul schimbtorului)

buc buc buc ml ml ml buc buc

0,16 0,69 0,34 0,73 1,23 3,00 1,90 0,64

buc

158,49

buc buc buc buc buc buc mp buc (cazan) buc

54,56 21,21 13,32 9,58 4,13 3,46 12,37 362,74

20

13,14

21

buc

29,09

22

buc

19,03

23 24

buc buc

15,42 17,03

25

buc

88,62

26 27

buc buc

17,83 8,20

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008

NORMATIV PENTRU REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC AL CLDIRI... Page 42 of 42

28 29 30 31

32 33 34 35 36 [top]

Confec ionare i montare clapetei pentru reglarea tirajului la cazane de orice tip Reamotarea pardoselii cazanelor de nclzire central sau a cuptoarelor cu crmizi de amot, inclusiv desfacerea zidriei vechi Reamotri la tuburile de flacr la cazane, la conducetele orizonatele sau nclinate, la bol ile cuptoarelor, inclusiv tierea i lefuirea crmizilor i desfacere zidriei topite Confec ionarea pe antier a colectorului sau distribuitorului la cazanele de nclzire central pn la 6 tu uri Confec ionare pe antier a elementelor de cazan pentru nclzire central, din eav de o el pentru construc ii (fierbtoare) 133x4, mm, cu 2 tu uri din eav de 2 i flane de legtur cu picioarele sudate la fiecare element Tiat tabl de o el grosime pn la 3 mm, cu foarfec manual Tiat tabl de o el grosime pn la 10 mm, cu flacr oxiacetilen Sudat electric tabl cu grosime pn la 10 mm Confec ionat pe antier a serpentinei pentru prepararea apei calde la boiler cu capacitatea pn la 2000 l

buc mp mc buc

29,42 22,08 366,26 25,53

buc ml ml ml buc

221,43 0,18 0,29 1,37 75,75

mk:@MSITStore:E:\Emil\Matrix_Instal-ed81ba37b\Matrix%20Instal\termice.chm::/np... 5/11/2008