Sunteți pe pagina 1din 46

INDEX ALFABETIC

Ţie ne-nchinăm 80 Lăudaţi pe Domnul în alăută,


Ubi caritas 30 în harfă cu zece strune
cântaţi-i lui.
Un cântec de mărire 22
(Ps 33/32, 2)
Venim să-l adorăm 61
Viitorul meu 54 Această broşură cuprinde cântece liturgice care vrea să fie un ajutor
Vino Doamne 49 şi un ghid pentru grupurile parohiale. Pe lângă cântecele liturgice,
inspirate din Sfânta Scriptură şi aprobate de Biserică, vă prezentăm şi
Vino Duhule Sfinte 65
câteva cântece mai recente, expresia creativităţii tinerilor, care pot fi
Voi schimba 30
folosite în diferite momente de rugăciune şi întâlniri de grupuri.
Voi sunteţi chemaţi la libertate 10
Voi tineri buni, cucernici 40 Indicaţii particulare

Pentru a facilita slujirea celor care pregătesc liturgia, vă prezentăm


cântecele cu acorduri. Notarea acordurilor s-a făcut în sistemul
internaţional:

Do Re Mi Fa Sol La Si Sib

C D E F G A H B

Versurile scrise îngroşat reprezintă refrenul, iar cele scrise cursiv se


repetă.

Această broşură a fost realizată de Misionarii Verbiţi..

92 1
INDEX ALFABETIC
Noi suntem speranţa lumii 8 Sfinţenie 11
Nu mai sunt cuvinte 61 Slavă-n veci 74
Nume preadulce 68 Speră mereu 50
Nu-ţi fie teamă 29 Spirite Sfânt, izvorul iubirii 66
O, Doamne al nostru părinte 40 Spre tine, Doamne 12
O, Preasfântă Fecioară Marie 73 Sunt aici 29
Oare la uşă cine-i? 47 Sunt fericit Doamne 49
Osana 42 Suntem ai tăi, Isuse 52
Osana lui Dumnezeu 44 Sus în cer 23
Pâine din cer 50 Şi, iată, îngerul Gabriel 70
Păstorul meu 29 Tată am păcătuit 14
Pe malul râului străin 28 Tată bun, venim la Tine 14
Primeşte Doamne 38 Tatăl pe toţi ne iubeşte 78
Primeşte, Doamne, pâinea 38 Te aşteptăm, Isuse 52
Rodul muncii noastre 36 Te rugăm mai dă-ne-un semn 76
S-a înserat 79 Tineri de pretudindeni 84
Samuel 30 Tineri voi 81
Să mergem cu toţii 10 Toleranţă 55
Sfânt Domnul 42 Trup preasfânt 60
Sfânt Domnul Sabaot 43 Tu eşti viaţa noastră 51
Sfânt e Domnul Sabaot 42 Tu nu uiţi să mă iubeşti 48
Sfânt e Dumnezeul universului 42 Tu, care te numeşti iubire 59
Sfânt e sfânt e Domnul 43 Tu, ce sfântă eşti 70
Sfânt eşti Doamne 44 Tu, Doamne, ne eşti Părinte 16
Sfânt, sfânt 44 Ţi-am greşit de atâtea ori 16

2 91
INDEX ALFABETIC
Doamne preasfinte 37 Isus e bucuria mea 80
Doamne sfinte îţi mulţumim 36 Isuse, Tu ne-ai chemat 12
Doamne, de noi îndură-te 15 Iubirea ta 50
Doamne, după cum Maria 36 În astă zi frumoasă 72
Doamne, tu eşti bun 15 În faţa Ta, Isus iubit 62
Doamne-ndură-te 14 În mâinile Lui 56
Domnu-i iubire 61 În toată lumea vestiţi 28
Domnul este lumina 23 Încrederea 29
Domnul ne cheamă 6 Kyrie 1 15
Domnul te cheamă iar 7 Kyrie 2 15
Domnul ţi-a dat 71 Laudate Dominum 28
Duhule Sfânt, suflu de viaţă 66 Leagă-ne Doamne 52
Eu caut faţa Lui 48 Lumina mea 30
Eu te iubesc Isuse 82 Mai rămâi cu noi 83
Eu ţi-am dat inima mea 27 Mamă tu ne ocroteşti 71
Fecioara la munte 74 Maria 70
Fii preamărit 19 Marie, întoarce-ţi privirea 72
Flori pentru Isus 8 Marie, lumină lină 73
Gloria 24 Marie, Mamă şi Fecioară 74
Gloria in execelsis Deo 21 Mă dăruiesc 80
Gloria Taizé 19 Mărire, mărire 22
Gloria, Gloria 20 Mi pensamiento eres tu 78
Glorie lui Dumnezeu 24 Mulţumim Domnului 60 Începutul Sfintei Liturghii
Hai să-i cântăm Domnului 27 Ne dai pâine 37
Haideţi, copii, la Maria 69 Ne-ai chemat 56

90 3
Abba Ojcze Am venit în casa ta INDEX ALFABETIC
C F C D Hm Abba Ojcze 4 Când Domnul e cu noi 26
Eliberează-ne, Doamne, Am venit în casa ta, o, Is u s e , Aleluia 1 32 Când în mine este Duhul Sfânt 64
C F G A A7 D
De lanţurile mândriei Ca să-ţi spun că te iubesc; Aleluia 2 33 Când viaţa ne pare 7
C E Am F D Hm
Aleluia 3 33 Cânt aleluia Domnului 58
Şi dăruieşte-l pe Duhul Sfânt Haruri multe am primit de la Tine
C F G C A G A D Aleluia 4 33 Cântaţi Domnului 18
Care ne face să strigăm din nou. Şi-s dator să-ţi mulţumesc.
Aleluia 5 33 Cântă suflete 26
Aleluia 6 34 Cât de bun e Domnul 6
C F C G C F C G G D
Abba Ojcze, Abba Ojcze! Tată, Tu mi-ai dat viaţă şi sănătate Aleluia, alelu 33 Cât de minunat e Domnul 59
CE Am F CGC A A7 D Aleluia, azi la Liturghie 34 Caut o lumină 26
Abba Oj cze, Abba O j c z e ! Să pot cânta iubirea ta;
Ojcze! G D Aleluia, bateţi din palme 32 Ce căutaţi? 9
M-ai chemat la credinţa adevărată Aleluia, cânt lui Cristos 33 Ce plăcut e Doamne Sfinte 58
Suntem împreună reuniţi, A A7 D
Biserica trăind în iubire Ce mă va duce-n slava ta. Aleluia, sărbătorea noastră 32 Coboară din ceruri 64
Şi-n fiecare moment din zi Aleluia, spuneţi tuturor 32 Cu bucurie 82
Îţi înălţăm un imn de slavă.
Mâna ta mă fereşte şi de primejdii Aleluia, suntem Biserica 32 Cum să-ţi mulţumesc 47
Dumnezeu a învins moartea Cu multă grijă mă conduci; Am o pace ca o mare 81 Cum să-ţi mulţumesc, Isuse 46
Redăruindu-ne viaţa, Când greşesc vin la Tine,
Făcând din noi fiii săi iubiţi, cer îndurare, Am venit în casa ta 4 Cuvântul vieţii l-am auzit 37
Pentru aceasta îi putem cânta. Iar tu cu dragoste mă ierţi. A-nceput o nouă zi 79 Dacă eşti nefericit 9

Toţi suntem fraţi împreună Astăzi s-a-nălţat o lumină 4 Dacă-n viaţă 39


Ca o familie unită, Astăzi s-a-nălţat o lumină Astăzi să mergem 5 Dă-mi a Ta iertare, Părinte 14
Trăim în realitate
Şi e clipa s-o reînnoim. F#m E F# m Ave Maria, ave Maria 68 Dă-mi, o, Doamne 65
Astăzi s-a-nălţat o lumină
D E F# m Ave Maria, Mamă cerească 68 Dăruire 48
E lumina Domnului, Ave Steaua Mării 69 Devenire 77
F# m E F#m
Ea hotare nu va cunoaşte Azi din cer 56 Din pământul scăldat în soare 39
#
D E Fm Azi e mare sărbătoare 46 Dintru-adâncuri 16
Va fi-n toate inimile.
Bucură-te astăzi 5 Doamne mărire 22

4 89
INDEX TEMATIC A D E Em A D
Veţi vedea puterea lui De-a iubi unul pe altul.
Mamă tu ne ocroteşti 71 A D E
În astă zi frumoasă 72 Şi mărirea Domnului. Adunându-ne în templu,
D A Din nou Isus ne spune
Marie, întoarce-ţi privirea 72 Spuneţi tuturor Ca să fim uniţi ca fraţii
D E E7 Învingând Calvarul vieţii.
O, Preasfântă Fecioară Marie 73 El este Domnul, nu vă temeţi.
Marie, lumină lină 73 Bucură-te astăzi
Căci El vine să vă salveze,
Marie, Mamă şi Fecioară 74 Să deschidă inimile Em D
Fecioara la munte 74 Către dragostea lui Bucură-te astăzi de lumina ta,
Care v-a răscumpărat. H Em
Slavă-n veci 74 Căci în tine-i slava Domnului.
Să tresalte şi deşertul E Am
DIVERSE
Şi să strige de bucurie Ochii să-ţi ridici să priveşti în larg
Te rugăm mai dă-ne-un semn 76 Apa a izvorât D la H7
Devenire 77 Până şi în pustiu. Să-ţi tresalte inima puternic.
Em D
Tatăl pe toţi ne iubeşte 78 Fiii tăi se-ntorc de unde au plecat,
H7 Em
Mi pensamiento eres tu 78 Astăzi să mergem
Căci exilul lor s-a terminat.
S-a înserat 79 D
E Am
A-nceput o nouă zi 79 Astăzi să mergem,
A G D
Ierusalim, Ierusalim,
Mă dăruiesc 80 H7 Em E
Veniţi, căci Domnul ne cheamă,
G A Em
Uită-ţi veşmântul de trist e ţ e !
Ţie ne-nchinăm 80 E Am
De pretutindeni veniţi.
Isus e bucuria mea 80 A D
Ierusalim, Ierusalim,
H7 Em
Am o pace ca o mare 81 Veniţi voi de-aceeaşi credinţă,
A
Cântă pentru Domnul tău!
Cu bucurie 82 Uniţi în gânduri
G D Spre lumina ta vor veni popoarele,
Eu te iubesc Isuse 82 Şi-n a voastră speranţă. Regii toţi se vor gândi la tine.
83 Multe bogăţii te vor copleşi,
Mai rămâi cu noi
G D Mările-ţi vor da comoara lor.
Tineri voi 84 Ne-a chemat pe toţi pe nume, Vor veni din Efa, din Saba, din Quedar,
84 G D Lăudând pe Domnul cel puternic.
Tineri de pretudindeni
Ne-a spus că suntem liberi,
G D Fiii tăi îţi vor clădi iar zidurile,
Împlinind în viaţă-ndemnul Regii tăi vor trece pe sub porţi.
88 5
Vei fi un prilej de bucurie Cât de bun e Domnul INDEX TEMATIC
Şi ţi se va spune: „Oraşul Domnului”.
Zilele de doliu ţi s-au terminat, D G Cum să-ţi mulţumesc, Isuse 46 Tu, care te numeşti iubire 59
Printre neamuri mă vei lăuda. Cât de bun e Domnul Sfânt, Cum să-ţi mulţumesc 47 Mulţumim Domnului 60
D A
În El e puterea mea, Oare la uşă cine-i? 47 Trup preasfânt 60
Domnul ne cheamă D G
Dăruire 48 Nu mai sunt cuvinte 61
Cât de bun e Domnul Sfânt,
C7 F Gm C D A D Tu nu uiţi să mă iubeşti 48 Venim să-l adorăm 61
Domnul ne cheamă la sărbătoare, A l e l u i a ! Aleluia!
Eu caut faţa Lui 48 Domnu-i iubire 61
A Dm B C
Masă a pregătit pentru noi. D A D Sunt fericit Doamne 49 În faţa Ta, Isus iubit 62
C7 F Gm C Cu bucurie să-i strigăm,
El ne aşteaptă cu bucurie, D A Vino Doamne 49 DUHUL SFÂNT
A Dm B F Şi să cântăm mărirea lui, Pâine din cer 50 Când în mine este Duhul Sfânt 64
Cu noi să-mpartă viaţa sa. F#m G
Pentru că El ne-a vindecat, Speră mereu 50 Coboară din ceruri 64
F B C F DA D Iubirea ta 50 Dă-mi, o, Doamne 65
Uită de toate, las-orice grijă, Aleluia!
Dm Gm C7 F Tu eşti viaţa noastră 51 Vino Duhule Sfinte 65
Orice problemă te-ar frământa, Puterea-mi vine de la El, Te aşteptăm, Isuse 52 Spirite Sfânt, izvorul iubirii 66
F B C F Iar stânca mea e Duhul Sfânt,
Domnul te-aşteaptă cu nerăbdare, Pământu-ntreg să-l laude, Leagă-ne Doamne 52 Duhule Sfânt, suflu de viaţă 66
Dm Gm B C C7 Aleluia! Suntem ai tăi, Isuse 52
Vrea să-ţi ofere iubirea sa.
Prin crucea lui ne-a înălţat, SFÂRŞIT SFÂRŞIT
Ca şi în iesle, ca şi pe cruce, Din suferinţă din păcat, Ave Maria, Mamă cerească 68
Prin rana lui ne-a vindecat, Viitorul meu 54
El e prezent acum pe altar,
Aleluia! Toleranţă 55 Ave Maria, ave Maria 68
Vino, te-aşteaptă la sărbătoare,
Cu trupul său te va hrăni. Ne-ai chemat 56 Nume preadulce 68
În El e mântuirea mea,
Puterea şi lumina mea, În mâinile Lui 56 Haideţi, copii, la Maria 69 69
El va ierta greşelile tale, În dragostea lui mă încred,
Va înţelege de ce-ai căzut, Azi din cer 56 Ave Steaua Mării 69
Aleluia!
El a venit s-aducă în lume ADORAŢIE EUHARISTICĂ Maria 70 70
Dragostea, pacea, iubirea sa. Te preamărim, îţi mulţumim Şi, iată, îngerul Gabriel 70
Ce plăcut e Doamne Sfinte 58
Că ni l-ai dat pe Duhul Sfânt
Şi pentru harurile lui, Cânt aleluia Domnului 58 Tu, ce sfântă eşti 70
Aleluia! Domnul ţi-a dat 71 71
Cât de minunat e Domnul 59

6 87
INDEX TEMATIC Când viaţa ne pare Domnul te cheamă iar
Hai să-i cântăm Domnului 27 OFERTORIU G Em Em Am
Samuel 28 Rodul muncii noastre 36 Când viaţa ne pare lipsită de sens, Domnul te cheamă iar
C D Em
Pe malul râului străin 28 Doamne sfinte îţi mulţumim 36 De ce nu privim la cer mai des? Vrea inima ta în dar
Doamne, după cum Maria 36 Hm Em Em
Laudate Dominum 28
Căci am putea, uniţi în rugăciune, Vrea să te apropii
În toată lumea vestiţi 29 Ne dai pâine 37 Am D G D
Să reclădim speranţa-n lume. De al său altar
Nu-ţi fie teamă 29 Doamne preasfinte 37
Hm Em
Încrederea 29 Cuvântul vieţii l-am auzit 37 G Am Cu iubire şi cu har.
Din suflet noaptea să o risipim,
Sunt aici 29 Primeşte Doamne 38 D G Em Am
Păstorul meu 30 Primeşte, Doamne, pâinea 38 Şi-ncrezători în Dumnezeu, Răspunde-i, nu pleca,
C G Em
Voi schimba 30 Din pământul scăldat în soare 39 Din dragoste să ne dăruim, Te aşteaptă la masa sa,
Dacă-n viaţă 39 Am D G Am Em
Lumina mea 30
Şi fericiţi vom fi mereu. Vino acum şi nu întârzia
Ubi caritas 30 Voi tineri buni, cucernici 40 D Hm Em
Să alungăm norii de tristeţe Isus vrea inima ta.
ALELUIA O, Doamne al nostru părinte 40
Şi-atunci când ne va fi mai greu,
Aleluia, suntem Biserica 32 Bucuria s-o menţinem în suflet, Sunt slab te-am supărat,
SFÂNT
Aleluia, bateţi din palme 32 Cerând-o de la Dumnezeu. Dar Doamne, Tu m-ai iertat,
Sfânt Domnul 42 Te rog mă-nvaţă cum să te iubesc,
Aleluia 1 32 Sfânt e Domnul Sabaot 42 Dorind s-avem în noi pacea divină Păcatul să-l ocolesc.
Aleluia, spuneţi tuturor 32 Hai, să ne-mpărtăşim din ea,
Osana 42 Îţi ofer fiinţa mea,
Să fie-n noi calea spre lumină,
Aleluia, sărbătorea noastră 32 Sfânt e Dumnezeul universului 42 Ce ne-ntăreşte credinţa. Tu fă din ea tot ce vei vrea,
Aleluia, cânt lui Cristos 33 Isuse, m-ajută ca să împlinesc
Sfânt e sfânt e Domnul 43 Voia Tatălui ceresc.
Aleluia 2 33 Sfânt Domnul Sabaot 43
Aleluia, alelu 33 Sfânt eşti Doamne 44
Aleluia 3 33 Sfânt, sfânt 44
Aleluia 4 33 Osana lui Dumnezeu 44
Aleluia 5 33 ÎMPĂRTĂŞANIE
Aleluia, azi la Liturghie 34 Azi e mare sărbătoare 46
Aleluia 6 34
86 7
Noi suntem speranţa lumii Flori pentru Isus INDEX TEMATIC
G D Em ÎNCEPUTUL SFINTEI LITURGHII Doamne, de noi îndură-te 15
C Am
Noi suntem speranţa lumii, Plutind printre nori, Abba Ojcze 4 Kyrie 1 15
Am D Dm
Toţi o inimă, o inimă şi-un gând, Am venit în casa ta 4 Doamne, tu eşti bun 15
Zburăm tot mai sus.
G D Em G Astăzi s-a-nălţat o lumină 4 Kyrie 2 15
Vom sădi în inimi pacea Şi culegem flori
Am D Astăzi să mergem 5 Ţi-am greşit de atâtea ori 16
C C7
Şi seninul, şi seninul pe pământ, Pentru Isus. Bucură-te astăzi 5
C G
Tu, Doamne, ne eşti Părinte 16
Şi seninul pe pământ. F Domnul ne cheamă 6 Dintru-adâncuri 16
Tu forţa supremă, Cât de bun e Domnul 6
G Em G C GLORIA
Veniţi azi cu bucurie Noi mici mădulare, Când viaţa ne pare 7 Cântaţi Domnului 18 18
Am D A Dm
Tineri voi, tineri voi ce străluciţi, Domnul te cheamă iar 7 Fii preamărit 19 19
Cuprinşi de credinţă,
G Em G C Noi suntem speranţa lumii 8
Prin credinţă şi iubire, Gloria Taizé 19
Îţi dăm închinare.
Am D Flori pentru Isus 8 Gloria, Gloria 20 20
Pe Isus, pe Isus să-l preamăriţi, Dacă eşti nefericit 9
Când viaţa te-ncearcă, Gloria in execelsis Deo21 21
C G
Zâmbeşte mereu.
Pe Isus să-l preamăriţi. Ce căutaţi? 9 Un cântec de mărire 22 22
Speranţa învie
Doar prin Dumnezeu. Voi sunteţi chemaţi la libertate 10 Doamne mărire 22
Tot ce-i mai frumos pe lume,
Lui Isus, lui Isus îi datorăm, Să mergem cu toţii 10 Mărire, mărire 22
Orice plantă, vietate, Tu sădind sămânţa,
Aerul, aerul ce-l respirăm, Noi azi am rodit. Sfinţenie 11 Sus în cer 23 23
Aerul ce-l respirăm. Prin flori de iubire
Spre tine, Doamne 12 Domnul este lumina 23
Eşti, Doamne, slăvit.
Cu Cristos la drum în suflet Isuse, Tu ne-ai chemat 12 Glorie lui Dumnezeu 24 24
Vrem mereu, vrem mereu ca să ne ştim,
Gloria 24
Ca apoi în veşnicie,
Împreună, împreună să păşim, KYRIE
PSLAMI
Împreună să păşim. Dă-mi, a Ta iertare, Părinte 14 Când Domnul e cu noi 26
Slavă ţie-n veci, osana, Tată am păcătuit 14 Cântă suflete 26
Domnului, Domnului biruitor. Tată bun, venim la Tine 14
Slavă Fiului lui David Caut o lumină 26
Până-n veci, până-n vecii vecilor, Doamne-ndură-te 14 Eu ţi-am dat inima mea 27
Până-n vecii vecilor.
8 85
Tineri voi Tineri de pretudindeni Dacă eşti nefericit Ce căutaţi?

E C# m C F C D G C Dm
Tineri voi, ce aţi crescut, Tineri de pretutindeni, Dacă eşti nefericit, Ce căutaţi, ce căutaţi?
A E C F A D G C
Şi pe Domnul l-aţi cunoscut, Domnul Isus vă cheamă, Nu uita că eşti iubit. De ce-aţi venit, ce vreţi s-aflaţi?
C# m C Hm Em Am Dm
Fericiţi astăzi să fiţi, Să-l preamăriţi pe Tatăl Şi Isus te cheamă iar: Noi vrem să ştim unde te găseşti?
A E F G C A D G
Şi din inimă să-i mulţumiţi. Întru Duhul Sfânt. Haide, haide, vino! Învăţătorule, spune-ne,
H7 C
Pe Isus ce-l iubiţi, C G F C D7 G A Unde locuieşti?
E Lăudaţi pe Dumnezeul nostru bun, Haide, vino, te-aşteptăm
Lumii voi să-l vestiţi. Am Dm G D C Dm
Lăudaţi-l în lăcaşul sfânt, cu drag mereu! Noi venim de pe cele şapte coline
F F H Em A D G7 C
E H Preamăriţi-l toţi cu bucurie Haide, vino, o, Isuse-al meu! Şi inima şi gândul de soare ne sunt pline.
Căci Domnul mare şi sfânt, G C C Dm
A E Şi cu sufletul curat. De dureri te-apasă greu, De vreţi să vedeţi el unde se găseşte,
În misiune azi ne trimite, Roagă-te lui Dumnezeu, G C
H Lăudaţi-l cu timpane şi cu dans, Veniţi şi vedeţi, acolo locuieşte.
Care strigă neîncetat:
S-aducem pacea pe pământ Cu alăută şi psalterion Haide, haide, vino!
A E Şi în sunet cald de trâmbiţă Veniţi şi vedeţi, Eu unde locuiesc,
Şi să vestim al său cuvânt. Preamăriţi-i slava lui. În cel de lângă tine, mereu Eu mă găsesc.
Dacă singur te găseşti,
Vino, vino şi-ai să vezi, În floarea ce-şi desface corola-i luminoasă,
Cu chimvale sunătoare să-i cântaţi, Că Domnul este cu noi: Să ştiţi că şi acolo mi-am făcut casă.
Nu uitaţi că-n alte părţi Cu viori cu tobă şi caval, Haide, haide, vino!
Oamenii pe Domnul nu-l cunosc, Tot ce are viaţă-n lumea-aceasta
Nu-l cunosc, nu-l iubesc, Imn să cânte Domnului. Vei surâde neîncetat,
Unii după El se ofilesc.
Domnul vieţii te-a-mbrăcat
Haideţi noi să-l vestim
În speranţă şi în har:
Pe Isus ce-l iubim.
Haide, haide, vino!

Noi suntem un mare grup


De la noi Isus ar vrea,
Şi formăm un singur trup,
Lumea s-o-ndreptăm spre calea sa,
Care strigă neîncetat:
Oriunde am fi, unde am pleca,
Haide, haide, vino!
Să vestim mereu iubirea sa.
Să vestim iubirea sa,
Pacea şi slava sa.

84 9
Voi sunteţi chemaţi la libertate Voi sunteţi chemaţi la libertate. Mai rămâi cu noi
Şi senini în viaţă să păşiţi.
E A E Pentru că în lume D
Voi sunteţi chemaţi la libertate, Îl aveţi alături pe Cristos. Coboară seara de acum
E A H7 G D
Într-o lume plină de mister. Şi se-ndepărtează ziua ce s-a sfârşit,
A E A Să mergem cu toţii Em Hm
Doamne, Tu eşti viaţa, Amintirea ei rămâne bântuind ca o nălucă,
E F#m H Am Dm Em G D
Şi noi vrem cu Tine să trăim. Să mergem cu toţii Soarele se stinge dincolo de munţi.
E A E G E F#m G Em
Voi sunteţi chemaţi la libertate La muntele Domnului. Cu tine vrem să începem o viaţă nouă
E A H7 Am Dm D G A7
Şi aici misteru-l dezlegaţi. Mărire să aducem Ce se transformă într-o zi fără sfârşit.
A E A G E Am
Doamne, Tu eşti Tată, În numele Lui! D F# m G D
E A E Mai rămâi cu noi soarele-a apus!
Noi, copii, în mâna Ta suntem. Am F Em A G D
Cu toţi să-l preamărim Mai rămâi cu noi cu tot ce ne-ai adus!
E C# m H G Am D F# m G D
Tu ne spui, o Doamne, Pe cel ce ne-ocroteşte, Mai rămâi cu noi e şi mâine-o zi!
A H E Am F Em A G D
Că eşti adevărul. Să îl sărbătorim, Dacă eşti cu noi, noapte nu va fi.
E A H E F# H G Am
Ascultând de Tine l i b e r i vom fi. El e mântuitor. Un suflu nou ne-nvăluie
E AH EA E Şi se răspândeşte ca un val mânat de vânt,
În mâna Lui e totul: Ca o flacără ce vindecă şi dă din nou speranţă,
Voi sunteţi chemaţi la libertate. Pământ şi cer şi foc. Ca o flacără ce-aprinde tot în drum.
Nu mai staţi închişi în colivii. El este Creatorul, Iubirea ta va cuprinde-ntreaga lume
Hai, deschideţi poarta, Cunoaşte orice loc. În faţa ei se vor deschide toate porţile.
Să zburaţi în dorul de-a trăi.
Voi sunteţi chemaţi la libertate. Veniţi să-L adorăm În faţa noastră azi vedem
Nu mai staţi cu ochii-nlăcrimaţi. Omenirea-ntreagă care luptă suferind,
Suntem poporului Lui.
Hai, zâmbiţi mai dulce, Suntem călăuziţi Şi asemenea unui deşert aşteaptă bucurie.
Şi curaj voi tuturor să daţi. De mâna Domnului. Apa care poate să-i redea puteri.
Cu tine Doamne vom fi şi noi izvoare.
Voi sunteţi chemaţi la libertate. Deschideţi inima, Rămâi cu noi şi tot deşertul va-nflori.
La o forţă de ne-nlocuit.
Cuvântul său e viaţă.
El ne dă speranţa. Primiţi iubirea Sa,
De-am greşit la Tine să venim. Cea fără de sfârşit.

10 83
Cu bucurie Sfinţenie

D A D F#m
Cu bucurie în suflet, cu zâmbet pe buze îţi cântăm, Dintre-atâtea hotare care sunt pe pământ,
G D Em D D7-4 A
Aleluia, slavă ţie şi-mpreună să cântăm (slavă), Mă îndrept către zare, căci eu, Doamne, vreau să fiu sfânt.
D F#m Hm D F# m
Toţi să-l adorăm (slavă), toţi să-i zicem slavă Domnului. Şi din mii de dorinţe ce se nasc şi-apoi pier,
Em D A D
D A Numai una-mi rămâne: “Doamne, vreau să merg în cer!”
Ridică mâna şi cântă Domnului,
A7 A D G F# m Hm G
Ridică mâna şi cântă Domnului, Vreau să văd chipul Tău, e dorinţa ce-o am pe pământ.
D7 G Hm A G A
Toţi copiii slavă ţie-n cor cântând, M-ai creat pentru cer, m-ai creat să fiu sfânt.
D A D G F#m Hm G
Mărire ţie în cer şi pe pământ. Vreau să văd chipul Tău, e dorinţa ce-o am pe pământ.
D A GD
Eu am iubire, în suflet, iubire în sufletul meu, M-ai creat pentru cer să fiu sfânt.
Aleluia, slavă ţie ca un râu de apă vie (vie),
Sufletul să-mi fie (fie), râu de apă vie sunt şi eu. Cu dorinţa în suflet să Te întâlnesc,
Cred cuvintele Tale şi poruncile le-mplinesc.
Eu te iubesc Isuse “Sunt cu tine mereu. Nu te teme!” mi-ai spus,
Şi atâţia prieteni mă veghează de sus.
D G D
Eu te iubesc, Isuse, eu te iubesc, Isuse, Până când va veni ziua să te-ntâlnesc,
A A7 Îndrăznesc să te rog: nu lăsa ca să rătăcesc.
Eu te iubesc, Isus, din inimă. O făclie să faci din întreg trupul meu,
A D Şi de Duhul Tău Sfânt să fiu locuit mereu.

D A
Din inimă, din inimă,
A7 D
Eu te iubesc, Isus, din inimă!

Îţi mulţumesc, Isuse, îţi mulţumesc, Isuse,


Îţi mulţumesc, Isus, din inimă.

Eu te ador, Isuse, eu te ador, Isuse,


Eu te ador, Isus, din inimă.

82 11
Spre tine, Doamne, Isuse, Tu ne-ai chemat Am o pace ca o mare

E A F Am D G D
Spre tine, Doamne, ne-ndreptăm Isuse, Tu ne-ai chemat, să te urmăm Am o pace ca o mare, am o pace ca o mare,
E A E B F C Hm A A7
Şi inima şi gândul. Pe drumul credinţei şi-al luminii, Am o pace ca o mare-n inima mea.
E A F Am D G D
La sfânta Jertfă ne-adunăm Spunem Da! Chemării Tale Am o pace ca o mare, am o pace ca o mare,
H E B C C7 F Hm D A D
Să-ţi ascultăm cuvântul. De a trăi în alianţa iub i r i i . Am o pace ca o mare-n inima mea.

E C# m F B Căci Isus este în mine, căci Isus este în mine,


Eşti Tatăl nostru iubitor Tu ai venit ca Căci Isus este în mine-n inima mea.
H F# m F C Am o pace ca o mare, am o pace ca o mare,
Cu drag venim la tine, Noi să-l cunoaştem pe Tatăl, Am o pace ca o mare-n inima mea.
H F B F C
Căci tu ne mângâi, ne-ntăreşti Şi să ne-nveţi cum să ne iubim Am iubire ca un fluviu, am iubire ca un fluviu,
A H7 E B Am iubire ca un fluviu-n inima mea.
Şi ne conduci la b i n e . Unii pe alţii. Am o pace ca o mare, am o pace ca o mare,
Am o pace ca o mare-n inima mea.
Noi vrem să fim copiii tăi, Ca-ntr-o familie
Să-ţi facem voia-n toate Să împărţim, Căci Isus este în mine, căci Isus este în mine,
Şi totdeauna să-ţi slujim Tot ce trăim: suferinţe şi greutăţi, Căci Isus este în mine-n inima mea.
Cu multă pietate. Speranţe şi bucurii. Am iubire ca un fluviu, am iubire ca un fluviu,
Am iubire ca un fluviu-n inima mea.
Ajută-ne să fim cuminţi Ne-ncredinţăm
Cu inima curată, Mamei Tale, Maria.
Căci numai astfel vom primi Cu ea în umbra crucii să stăm
Răsplată-mbelşugată. Lângă cei care astăzi mai sunt
răstigniţi.

12 81
Mă dăruiesc Isus e bucuria mea

C G C C7 E H7
De azi îţi dau inima Isus e bucuria mea, alegria!
F C G G7 E
Fii Doamne stăpân pe ea, Iubirea vine de la El, alegria!
C E F C H7
Căci Tu pe altar, la fel şi pe cruce Isus e bucuria mea, alegria!
F G C E
Mereu, Doamne m-ai aşteptat. El totdeauna e fidel, alegria!

Prin lume am rătăcit. A


Pe Domnul l-am părăsit, El e pacea mea, alegria!
Dar El mereu cu o dragoste aprinsă E
M-aşteaptă să vin înapoi. Bucuria mea, alegria!
H7
Din nou spre Tine mă-ndrept, Şi lumina mea, alegria!
Tu eşti iubire-n mister. E A E
Aprinde-mi, Doamne, întreaga fiinţă, Lui îi voi cânta, alegria!
Să ardă în ea ce-i lumesc.
El e iertător, alegria!
Păcatul vreau să-l urăsc. E mântuitor, alegria!
Pe Domnul în piept să-l primesc. El e Domnul meu, alegria!
O, Doamne, azi întreaga-mi fiinţă Este Dumnezeu, alegria!
Pe veci Ţie ţi-o dăruiesc.
Ţie ne-nchinăm

A Hm E A D
Ţie ne-nchinăm Isuse, Om-Dumnezeu!

A Hm E A F# m
Cântă mărire, laudă Regelui tău din cer,
Hm E A D A
Cântă mărire, laudă Regelui tău!

Pe tine te-adorăm Isuse, Om-Dumnezeu! Kyrie


Pe tine te slăvim Isuse, Om-Dumnezeu!

80 13
Dă-mi a Ta iertare, Părinte Tată bun, venim la Tine S-a înserat A-nceput o nouă zi

Dm A7 Dm Dm A Dm C Am G Em
Dă-mi a Ta iertare, Părinte! Tată bun, venim la Tine, S-a înserat peste întregul sat, A-nceput o nouă zi
C B F C F G Am D
Am greşit în faţa Ta, Doamne. Că noi ştim că vei ierta Întinde noaptea vălul ei Şi mă bucur, da, mă bucur.
C F C7 F La C G Em
Azi mă-ntorc la Tine. Tot ce-am greşit. întunecat. A-nceput o nouă zi,
Dm A7 Dm Gm Dm C Am Am D G
Nu-mi ascunde a Ta iubire. Ne aştepţi şi ne primeşti Rămâi aici eterne paradis, Care aduce bucurii.
A Dm F G Hm Am
Dm A Dm Cu braţele deschise. M-aştepţi pe-altar cu acelaşi dor aprins Toată noaptea m-ai păzit
Departe de casa Ta, Doamne, C D G
F C F A D Gm Să mă-ntorc iar. Şi mi-ai fost aproape.
Rătăceam străin prin l u m e , Tu ne eşti Tată, Hm Am
B C F C C7 F C Am Sunt atât de fericit,
Căutând doar fericirea, Noi suntem fiii Tăi. O, Doamne, vreau iubirea mea să-ţi dau, D G
Gm A Gm A Dm F G Doamne-ţi mulţumesc!
Dar sunt trist şi înşelat. Să fii mereu întâiul gând al meu,
Primeşte şi ascultă
F Dm Totu-i liniştit acum,
A A7 Dm
Departe de casa Ta, Doamne, Oriunde merg şi-n tot ce fac să ştiu Pot vorbi cu tine.
Am uitat iubirea Ta. rugăciunea noastră. C Isuse eşti prieten bun,
Am uitat de fraţii mei, Că eşti prezent. Eu îţi mulţumesc.
M-am gândit numai la mine. Tată bun, Tu ne-ai chemat,
Să ne dai iertarea Îngenunchez şi umilit te rog, Oare această nouă zi
Tată am păcătuit
Şi iubirea Ta. Să-mi ierţi al necredinţei crud zălog Ce îmi va aduce?
Dm A Dm Revenim în casa Ta, ce m-a legat. Binecuvântarea Ta,
Tată am păcăt u i t , Pe care-am părăsit-o. Rămân uimit şi-n suflet fericit Doamne, o aştept.
F A Dm Că mâna ce m-a ridicat
Dar ca fiul răt ă c i t , E mâna Ta.
F C C7 F F 7 Doamne-ndură-te
Regretăm că am greşit.
B C Dm A Dm Dm Gm
Doamne-ndură-te.
Vina noastră-i mare, C F A
Însă-a Ta-ndurare, Cristoase-ndură-te.
N-are-asemănare. Dm Gm
Doamne-ndură-te.
Prin Cristos ne iartă,
C Dm
Şterge orice pată,
Milostive Tată. Îndură-te de noi.

14 79
Ecoul iubirii să crească în mine, Mi pensamiento eres tu Doamne, de noi îndură-te Doamne, Tu eşti bun
Ce creşte şi floarea ce eu am hrănit.
Cu glasu-mi puternic să cânt către tine, G C Em A D Hm D A
Doamne-s lumina ce tu ţi-ai dorit. Mi pensamiento eres tú, Señor! Doamne de noi îndură-te, Doamne, Tu eşti bun,
D G Em F# Hm A7 D
Dorinţa ta, Doamne, mi-e mântuirea,
Învaţă-mă, Tată, ce să-mi doresc, Mi pensamiento eres tú, Señor! Cristoase de noi îndură-te. Doamne, Tu eşti bun,
Să nu prigonesc nicicând Puritatea Mi pensamiento eres tú, Señor! Em A D Hm D7 G
Cuvântul iubirii să nu-l prigonesc. Mi pensamiento eres tú! Cristoase de noi îndură-te, Doamne, Tu eşti bun,
Em F# Hm D A D
Doamne de noi îndură-te. Tu eşti bun cu noi.
Tatăl pe toţi ne iubeşte G7 C D
Porque tú me has dado la vida, Hm Iertare Tu ne dai.
E G#m C# m H Em Sunt biet călător pe pământ, Iertare Tu ne dai.
Dumnezeu ne-a dat un dar ca să-l preţuim, Porque tú me has dado de existir, Em Iertare Tu ne dai.
A H Am D Şi-a Domnului cale am uitat, Tu eşti bun cu noi.
Ne-a dat darul cel mai mare: Libertatea. Porque tú me has dado cariño, A Hm
# #
E Gm Cm GCG Sunt printre străini un pribeag. Liber sunt acum.
Alegerea bună e răspunsul nostru Me has dado a m o r . Hm Liber sunt acum.
A H E Din suflet acum eu te rog, Liber sunt acum.
Să ţinem cont mereu de iubirea Lui. Em Tu eşti bun cu noi.
Mi alegría eres tú, Señor! Ai milă de-al tău popor,
Mi alegría eres tú, Señor! A D Doamne, Tu eşti bun.
E H C#m Mi alegría eres tú, Señor! Ce plânge şi-ţi cere ajutor. Iertare, Tu ne dai.
Tatăl pe toţi ne iubeşte, Mi alegría eres tú! Liber sunt acum.
A E Tu eşti bun cu noi.
Em A D Hm
căci suntem copiii lui, Doamne de noi îndură-te,
E H C#m Mi fortaleza eres tú, Señor! Em F# Hm Kyrie 2
Tatăl pe toţi ne iubeşte Mi fortaleza eres tú, Señor! Cristoase de noi îndură-te.
A H E Mi fortaleza eres tú, Señor! Em A D Hm Em D C H7 Em
şi ne vrea în casa lui! Mi fortaleza eres tú! Cristoase de noi îndură-te,
# Kyrie, kyrie eleison,
Em F Hm
D G D H Am Em
Cu dragoste întâmpină-i pe prieteni Doamne de noi îndură-te.
Mi alabanza eres tú, Señor! Kyrie, kyrie eleison!
Şi numeşte-i pe toţi fraţii tăi, Mi alabanza eres tú, Señor!
Unitatea familiei în noi să existe Mi alabanza eres tú, Señor! Kyrie 1
Christe, Christe eleison,
Ca mereu să rămânem copiii Lui. Mi alabanza eres tú!
D #
F m Hm G A D Christe, Christe eleison!
Kyrie, kyrie e lei son!
Christe, Christe eleison! Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie, kyrie eleison! Kyrie, kyrie eleison!

78 15
Ţi-am greşit de atâtea ori Dm D D7 Gm Devenire
Cristoase, Tu eşti lumina,
C F Dm B
D
Să fim cu Tine. Un picur de rouă sub raza-ţi de soare
Ţi-am greşit de atâtea ori, F A
A Gm A
Îndură-te de noi! E inima mea sub zâmbetul tău.
Doamne iartă-mă. Dm B
G
Licărire uimită de-a ta măreţie
Te-am făcut ca să plângi deseori, Dm Gm
F C Dm C C7
D Tu, Doamne, ne eşti speranţa,
Doamne, coboară şi în sufletul meu.
Doamne iartă-mă. Dm
Ne eşti răsplata,
F C
D C Dm
Îndură-te de noi! O lume întreagă cuprind în rotundul
Dar acum aş dori ca să vezi Gm Dm
G
Acestui cristal de apă şi Cer
Că m-am schimbat. Dintru-adâncuri B F
D
Pământul mi-e leagăn şi eu sunt seninul
Şi-aş dori să mă asculţi C G F C Gm C C7
A D Dintru-adâncuri strig la tine, Doamne, Prin care sclipeşte al tău Adevăr.
Când îţi spun te iubesc! Am F G F C
Doamne-ndură-te de noi! Topeşte-mă, Doamne, pe Floarea Iubirii,
Dacă te-am supărat deseori, Ruga mea s-ajungă pân-la tine, Gm Dm
Doamne iartă-mă. Doamne-ndură-te de noi! Eu, soare micuţ, voi creşte-ntr-o zi!
Dacă n-am făcut ce-ai dorit Tu, B F
Doamne iartă-mă. C F C Cu toată lumina ce-n mine ai clădit-o
Nu-ţi întoarce faţa de la mine, Gm A
Şi mă-ajută să văd mereu Am F G Fructul iubirii-l voi şti pârgui.
Doamne, chipul Tău. Doamne-ndură-te de noi!
Şi-aş dori să-ţi spun şi la greu, Când te rog cu umilinţă, Doamne, Furtuna de gânduri acum mă cuprinde
Te iubesc mereu. Doamne-ndură-te de noi! De tot ce în juru-mi a fost adunat,
Teama că ceilalţi mă vor învinge
Am G F C Sub vuiet de vrajbă că pot fi călcat.
Tu, Doamne, ne eşti Părinte Dacă ai privi greşeala mea,
A F G Picur de rouă căzut de pe floare,
Doamne-ndură-te de noi! Şuvoi şi bulboană mă rostogolesc,
Dm Gm Dar mâna ta, Doamne, mai poate s-oprească
Am G F C
Tu, Doamne, ne eşti Părinte, Furtuna prin care eu pustiesc.
Dm
Cine ar mai sta în faţa ta,
Am F C
Ne eşti şi frate. Raza mea mică să-ţi mângâie faţa
C Dm
Doamne-ndură-te de noi! Ca mulţumire că m-ai creat,
Îndură-te de noi! Din picur de rouă ce-am fost dimineaţă
În soare puternic m-ai transformat.

16 77
Te rugăm mai dă-ne-un semn

G
Ne-ai arătat cum să trăim.
Em
Ne-ai învăţat să te iubim,
C
Şi când ne e prea greu
D
Să ne-ndreptăm privirea către ceruri.
G
Şi totuşi, Doamne, ne greu,
Em
Nu mai ştim ce e bun sau rău.
C
Din tot ce-avem şi ştim,
D
Nu mai aflăm cărarea către ceruri.
G Em
O, te rugăm mai dă-ne-un semn, un strop de har,
C C
Şi spune, Doamne, cum să trăim în lumea de acum?
G Em
Suntem ai tăi, şi mari şi mici, şi buni şi răi,
C D
Întinde braţul tău şi ne condu pe al nostru drum.

Cu cât mai mult am descoperit, De ne-am putea elibera,


Mai complicaţi am devenit, Bariere, ziduri sfărâma,
Dar am pierdut ceva Am rămâne toţi
Din sensul vieţii ce ai pus-o în noi. Umili şi simpli şi adevăraţi.
Te căutam în univers Ne-ai fi Tu, Doamne, singur ţel,
Şi vrem să ştim al lumii mers, Şi ne-am privi-ntre noi la fel,
Dar tot uităm să fim
Mereu mai buni cu cei de lângă noi.
Şi ne-am da mâinile
Şi-am fi cu-adevărat cu toţii fraţi. Gloria

76 17
Cântaţi Domnului

Em C Em
Cântaţi Domnului c-am văzut puterea Lui
D Am Em H7 Em
Cal şi călăreţ, duşman, El i-a înecat.
Em C Em
Cântaţi Domnului c-am văzut mărirea Lui,
D Am Em H7 Em
Mântuirea noastră doar El ne-o poate da.

Am Em H7 Em
Domnul e forţa mea şi cântul meu
D D7 G H
Pentru că de la moarte m-a salvat.
Am Re7 G Em
Mâna Lui l-a zdrobit pe-al meu duşman:
D Hm Em
Ca şi o piatră a căzut.

Pe-ai tăi fii cu iubire îi păzeşti


Braţul tău peste moarte-a triumfat.
Cine-n cer ca şi Tine poate fi
Tu, care veşnic vei fi sfânt.

Îi conduci şi pe toţi îi vei purta


Spre un loc pregătit de mâna Ta,
Vei domni peste tot poporul Tău
În vecii vecilor. Amin.

Diverse

18 75
Marie, Mamă şi Fecioară Slavă-n veci Fii preamărit

D7 G A7 D Hm F B F D Hm
Marie, Mamă şi Fecioară, imaculată eşti Slavă-n veci, slavă-n veci, Fii preamărit, o, Doamne sfinte!
Em A A7 D D Gm C F G Em
Stăpâna noastră şi Regina oştirilor cereşti. Mamei noastre cereşti! Fii preamărit, o, Doamne sfinte!
A F# m
D G A D Dm Gm C Fii preamărit, o, Doamne sfinte!
Maria-i Mama noastră bună şi Mama tuturor, În nevoi şi-n dureri A F# m D ( la final)
În suflet plini de bucurie toţi să-i cântăm în cor. B F C F
Noi la tine-alergăm, D F#m
Venim cu-ncredere deplină, noi toţi copiii tăi. Dm Gm B Pentru pământul ce ne susţine.
Fierbinte te rugăm stăpână, te roagă pentru noi. Căci la toţi din belşug G Em
C C7 F Pentru pământul ce ne susţine,
Noi vrem să fim mereu cu tine, să te lăudăm, Milă-mparţi Marie. A F#m
A noastră inimă curată, noi ţie azi ţi-o dăm. Şi flori şi iarbă şi munţi şi mare.
Primeşte-ne pe fiecare ca pe-un copil al tău. Chiar şi cel mai sărman Căci ne-ai dat viaţa spre a te lăuda,
Tu eşti speranţa noastră vie, fereşte-ne de rău. Dintre toţi fiii tăi, Şi-n ceruri veşnic să îţi putem cânta.
Nu a fost părăsit
Fecioara la munte De tine, Marie. Gloria Taizé
F Dm Gm F De la cel veşnic sfânt Hm Em A D G A Hm
Fecioara la munte pe stânci apăru Mijloceşte-ne har, Pater coelestis, Creator mundi, gloria T i b i .
F Dm Gm F Ca mereu să-mplinim Filius Patris, Salvator mundi, gloria Tibi.
Ea pleacă-a sa frunte, salut-o şi tu. Voia lui, Marie. Spiritus Sancti, Spritus Dei, gloria Tibi.
F7 B F C C7 F Peste cer şi pământ Hm Em Hm
Ave, ave, ave Mar i a . Eşti regină în veci, Gloria, gloria in excelsis Deo!
Tu în ziua de-apoi Hm A F#
Copilei fricoase pe când se-nchina,
Şi gârlei spumoase un nume şoptea. Du-ne-n cer, Marie. Gloria, gloria alleluia!
Hm Em F# Hm F#
Copila-l pronunţă cu glas tremurând, Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis!
Iar gârla-l anunţă cu-n vuiet crescând.
Hm Em A DG A Hm
Prin ţările toate minunea se-afla, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Norodul în gloate la stâncă venea.
Sicut erat in principio et nunc et semper
A tuturor Mamă iubeşte-acest loc. Hm Em A D G F# H
Pe toţi ea ne cheamă, ne-aşteaptă cu foc. Et in secula saeculorum. Amen. Amen. A men
O, Tu, Preacurată, priveşte-ne-aici,
Arată-ne-ndată că Mamă vei fi.

74 19
Gloria, Gloria O, Preasfântă Fecioară Marie Marie, lumină lină

G Dm Gm
C F G C O, Preasfântă Fecioară Marie, Marie, lumină lină
Gloria, gloria, gloria, gloria, D G B C Dm
F C GC Blând priveşte din cer către noi; Poarta cerului
Gloria, glori-aleluia. G Gm C Dm
De la tine aşteptăm să ne vie Eşti templul Spiritului Sfânt
D G G7 B A D
C F C Ajutor şi puteri în nevoi. Mama săracilor şi a celor mici.
Lăudaţi-l pe Domnu-mpreună cu mine,
C F C C G Dm Gm
Să-i dăm preamărirea ce Lui ce se cuvine; În dureri să ne fii bucurie, În sânul tău l-ai purtat
F C Am D G G7 C Dm
Făptura întreagă să-i cânte mărire, În necazuri curaj să ne dai, Pe Creatorul universului
Dm G G7 C C G B Gm
Căci viaţa izvorăşte din marea-i iubire. Să te rogi pentru noi, o, Marie Peste tine străluceşte
D G B A Dm
Ca s-ajungem odată în rai. Numai lumina Spiritului Sfânt.
Munţii şi dealuri râuri, izvoare,
Lăudaţi-l pe Domnul voi păsări cântătoare; Tu o Mamă ne eşti milostivă Toată frumoasă eşti Marie
Să-l lauzi tu soare, pământ cer şi lună, Şi poriţi grijă cu drag de copii, Tu, dăruită cu atâta har
Binecuvântaţi-l pe Domnul împreună. Când duşmanul ne stă împotrivă, Tu porţi pe braţe cu iubire
Te rugăm, lângă noi tu să fii. Al lumii noastre trup sfâşiat.

Lăudaţi-l pe Domnul foc şi căldură, O, Marie, presfântă Fecioară, Marie, tu eşti icoana
Frigul şi arşiţa, roua din natură; De la Domnul mult har ai primit, Bisericii de pe pământ
Lăudaţi-l voi ape ce umpleţi toţi norii Peste-a cerului sfântă comoară Care se roagă cu toţi sfinţii
Cu grijă cerească hrăniţi toţi muritorii. Vistiernică-n veci te-a numit. Şi cu toţi oamenii de pe pământ.

Niciodată la tine Marie,


Pe Duhul cel care pe ape lin pluteşte Nevoiaşii n-aleargă-n zadar,
Cu daruri mlădiţa din Iese-mpodobeşte Tuturor tu le faci bucurie,
Să-l laude regii, profeţii, împăraţii, Împărţindu-le har peste har.
Şi-apostolii în lume, creştinii cu toţi fraţii.
În vâltoarea cea mare şi cruntă,
Din al vieţii prea aspru surghiun,
Să ne fii tu Fecioară preasfântă,
Călăuză pe drumul cel bun.

20 73
În astă zi frumoasă Marie, întoarce-ţi privirea Gloria in execelsis Deo

C A G C Am G D G C Am G D
În astă zi frumoasă, Marie, întoarce-ţi privirea Gloria, gloria in excelsis Deo,
Dm G C D G G D G C Am G D
Dăm Maicii lui Isus, Spre noi, noi fiii tăi. Gloria, gloria in excelsis Deo,
C A Marie, şi nu ne lăsa, C G D G
Cântarea noastră-aleasă, Marie, în clipa grea. In excelsis Deo!
Dm G C C7
Căci o iubim nespus. G
În necazuri şi ispite, G D
F H7 CA Dm G C C7 C Am Şi pace oamenilor de bună voinţă,
Slăv i m , slăv i m , slăvim neîncetat, Alergăm cu drag la tine. G G7 C
F H7 CA Dm G C D Te lăudăm, Te binecuvântăm,
Slăv i m , slăv i m pe cea făr’ de păcat. Să ne fii tu mângâiere, G D
G Te adorăm, Te preamărim,
Pe gingaşa Fecioară, Şi-ajutorul spre mai bine. G D
Tot corul îngeresc G Doamne Dumnezeule, împărate ceresc,
Cu drag o înconjoară Să ne fii ocrotitoare, G G7 C
Şi-n cânt o preamăresc. C Am Dumnezeule Părinte atotputernic,
Şi al vieţii dulce soare, G D D7
Cu dragoste deplină D Îţi mulţumim Ţie pentru slava Ta cea mare.
Oştirea sfinţilor Căci tu, Mamă,
Pe-a cerului Regină G
O laudă în cor. Plină de iubire eşti. Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase,
Doamne Dumnezeule,
Şi cerul şi pământul, Steaua mării înspumate Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui,
Cu glasurile vii, Şi speranţa noastră-n toate Care iei asupra Ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi,
Îşi înteţesc avântul Nu ne părăsi, Marie, Tu care ei asupra Ta păcatele lumii,
În a o preamări. Fii a noastră bună mamă. Primeşte rugăciunea noastră.
Căci de Tatăl eşti iubită
Preasfânta noastră Mamă, Şi de îngeri preaslăvită,
Cu glasul ei duios, Vino, Mamă, Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi.
Necontenit ne cheamă Cu iubirea ta la noi. Fiindcă Tu singur eşti Sfânt,
La Fiul ei Cristos. Tu singur Domn,
Tu singur Preaînalt, Isuse Cristoase,
Prin Maica Preacurată Împreună cu Duhul Sfânt,
Pe Domnul îl cinstim, Întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin!
Dorind ca-n cer odată
Alăturea să-i fim.
72 21
Un cântec de mărire D A Hm Mamă tu ne ocroteşti
Toate-n lume, zi şi noapte, Greşitori suntem şi-n păcat cădem,
G CG Em F#m Dulce Mamă, Marie! E C#m
Un cântec de mări re Parcă le-auzim, Şterge prihana, vindecă rana, Mamă tu ne ocroteşti
C D G Hm G E Roagă-te, roagă-te pentru noi! A H
Cântaţi-i Domnului, Cum ne-ndeamnă-n mii de şoapte, Căci suntem copiii tăi
Voi ceruri şi pământuri, A E A A7 Domnul ţi-a dat E C#m
Slăviţi numele Lui. Să te preamărim. Şi-ţi cerem ajutorul
D Hm Em A D A H
Am D H Em Dealuri, munţi, întreg pământul, Domnul ţi-a dat un veşmânt de slavă, În necazuri şi nevoi.
Gloria, gloria in excelsis, Te aclamă-n cânt, G A D
Am D G Căci tu singur eşti stăpânul Te-a ferit de păcat. E C# m
Gloria, gloria, gloria! Veşnic, bun şi sfânt. Hm A D D7G D A Fecioară şi Regină
Te-a voit nepătată, templul sfânt al său. H
Şi cerul şi pământul D Hm Em A D Noi te slăvim în cor.
Se pleacă-n faţa Ta cântând, Te-a luat pe muntele său sfânt, G#m C# m
Căci eşti stăpân a toate Mărire, mărire G A D În clipa cea din urmă
Şi orândui tot cu al tău cuvânt. Te-a făcut lăcaş A H
D G D
Hm A D G D GAD Să fii mereu cu noi.
Şi florile grădinii Vrednic de Fiul său, să-i fii M a mă.
Mărire, mărire în cer lui Dumnezeu
De slava ta vorbesc, H Em D A A7 D Fecioară şi Regină,
Iar păsările toate Şi pace şi pace să fie pe pământ. Imaculată eşti
D Em De Dumnezeu aleasă
Cu versul lor te preamăresc. Ave, ave Maria Căci tu pe toţi iubeşti.
A D Hm
Mai sus de nori şi stele D
Ave, ave Mar i a Fecioară şi Regină,
S-ajungă-al nostru cânt Doamne, noi te lăudăm Fdim D
Şi pân’ la tine Doamne, G Em Eşti crinul nepătat,
Ave, ave Maria
Căci mare eşti şi sfânt. Şi te binecuvântăm, De Dumnezeu aleasă
GA A7 D
A D
Domnul e s t e cu t i ne. C-un suflet preacurat.
Pentru toate-ţi mulţumim GA A7 DA D
Doamne mărire A D
Şi-ntr-un glas te preamărim.
D F#m Hm
La sfârşitul vieţii tale,
Doamne măr i r e Te-a înălţat la cer,
Em A Tatăl care ne-a creat A împlinit prin tine mântuirea lumii.
Ţie îţi cântăm în cor De copii ne-a adoptat; Prin tine noi suntem fiii săi iubiţi,
D Hm D El e bun şi iertător Ne-a adoptat prin Cristos,
Şi te preamărim pe t i n e , Şi de oameni iubitor. Eşti Mama noastră cerească, Mama Bisericii.
G A D
Tată creator.

22 71
Maria Şi, iată, îngerul Gabriel Sus în cer Domnul este lumina

C Am Dm F C Am C F C A G D
Marie, tu eşti a lumii mamă Şi, iată, îngerul Gabriel Sus în cer Domnului preamări re, Domnul este lumina
Dm B A Dm G C C G
Şi-a celor ce te cheamă Fecioarei sfinte i-a apărut: Pe pământ, pace fie-ntre oameni. Ce-nvinge noaptea.
F G Dm F C Am C7 F C A
În inimile l o r ; Vei naşte un prunc mântuitor Lăudăm cu credinţă pe Domnul Hm Em
Marie, tu eşti măicuţă dragă, B A Dm Dm G C Cântaţi m ă r i r e ,
A celor ce te roagă Şi-i vei da numele Isus. Şi din inimă îi mulţumim. Am D G
Şi îţi cântă în cor. Mărire lui Dumnnezeu!
F C Am C F C
C Am Totul e darul lui Dumnezeu, Tată Sfânt, Creator preaputernic, Domnul este curajul,
Nu lăsa să se fărâme, B A F G C C7 Ce-nvinge teama.
Dm7 Şi îi voi sluji toată viaţa. Eşti stăpân pe pământ şi în c e r ur i ,
Şi nici să se dărâme, F C Am F C Domnul este seninul,
G G7 Facă-se numai voia lui, Fă să fie a ta-mpărăţie, Ce-nvinge furtuna.
Ce Domnul a zidit! B A Dm A Dm G C
C Am Nesfârşită e dragostea sa. Facă-se ne-ncetat voia Ta. Domnul este iubirea,
Nu lăsa ca răutatea, Ce-nvinge ura.
Dm7 Şi Dumnezeu s-a făcut copil, O, Isuse, Tu eşti Salvatorul,
Ura şi nedreptatea Fecioara Mamă i-a dat un trup. Tu ridici ale lumii păcate, Domnul este viaţa,
G G7 A cunoscut cu noi viaţa grea, Tu domneşti în vecie cu Tatăl, Ce-nvinge moartea.
Să-nvingă pe pământ. Bucuria şi moartea. Te rugăm să ai milă de noi.
C
Domnul este odihna,
Marie! Tu, ce sfântă eşti Slavă şi ţie Duhule Sfinte, Ce-învinge oboseala.
Dumnezeu ca şi Tatăl şi Fiul.
Marie, o gingaşă fecioară, C F C G7 C F C G7 Te rugăm peste noi azi revarsă Domnul este adevărul,
Priveşte spre noi iară Tu, ce sfântă eşti şi spre noi priveşti, Şi iubire şi pace şi har. Ce-nvinge minciuna.
Şi roagă-l pe Isus; C D GD G
Când vom fi căzuţi în tină, Dulce Mamă, Ma r i e !
Şi vom fi plini de vină G7 C
Să ne ridice sus. Maică iubită, veşnic slăvită,
G C F C Dm C G C
Marie, tu mamă iubitoare, Roagă -t e, roagă-te pentru noi!
Cum să-ţi mulţumim oare
Că nu ne-ai părăsit? Eşti far sclipitor şi mângâietor,
Îţi mulţumim prin rugăciune, Dulce Mamă, Marie!
Prin cânt şi plecăciune Raza-ţi cerească ne ocrotească,
Căci de fii ne-ai primit. Roagă-te, roagă-te pentru noi!

70 23
Glorie lui Dumnezeu Haideţi, copii, la Maria Ave Steaua Mării

D A G D Hm Em A4 A D Hm C Em
Glorie lui Dumnezeu şi pace să fie între oameni, Haideţi, copii, la Maria, Bucură-te, Steaua Mării,
D A G D Hm Em A D Em D F C G
Glorie lui Dumnezeu şi pace să fie pe pământ. Haideţi cu toţi să-i cântăm. Sfântă Fecioară Marie,
H Em F C
F# m Hm G A Inima noastră curată, Maică Preacurată,
Te lăudăm, Te preamărim, Ţi-aducem închinare, A D F C G C
G F#m Hm Em A Poartă a cerului, sfântă.
Ca şi o floare să-i dăm.
Te adorăm şi-ţi mulţumim, căci mare este slava Ta.
C C7 F
G D Em
Tu singur Domn, Tu singur sfânt, Tu singur Preaînalt, Ave, ave Steaua Mării,
Tu ierţi păcatul lumii, Domn Sfânt îndură-te de noi.
Sfântă Marie, la tine Dm G C C7
D D7 Ave, Regină cerească
Cu drag azi venim. F Dm C A7
Gloria G D Ave, creată de Domnul,
Sfântă Marie, din Dm G FC
F Gm FB Gm C F Em A D Ave, măicuţă ne e ş t i .
Gloria, gloria in excelsis Deo, Inimă toţi te iubim.
F Gm F B Gm C F A tuturor Mamă bună,
Gloria, gloria, aleluia, aleluia. Haideţi, copii, la Maria, Rugile noastrele-oferă,
Să o rugăm ne-ncetat Celui pe care în lume,
F C Dm Ni l-ai adus ca pe-un frate.
Să ne ajute ca-n viaţă
Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm,
B C F Să fim fără păcat.
Sfântă Fecioară-ntre toate,
Îţi mulţumim ţie pentru slava ta cea mare. Dulce Regină din ceruri,
F Gm C Haideţi, copii, la Maria, Fă-ne să fim statornici,
Doamne, Dumnezeule împărate ceresc, Haruri la toţi ne va da. Cu inimile pure.
C Gm F C7 Şi c-o credinţă aprinsă
Dumnezeule Părinte Atotputernic, Doamne Fiule unul născut Isuse Cristoase. Sufletul ne va-nzestra. Dă-ne doar zile de pace
Şi ne veghează Tu drumul.
Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu Fiul Tatălui,
Haideţi, copii, la Maria, Să ni-l arăţi şi nouă
Tu care iei asupra ta păcatele lumii miluieşte-ne pe noi
Tu care iei asupra ta păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră, Şi-ncrezători s-o rugăm Pe Fiul tău sfânt în ceruri.
Tu care şezi de-a dreapta Tatălui miluieşte-ne pe noi. Ea să ne dea bucurie
Ca şi în cer să-i cântăm.
Pentru că Tu singur eşti Sfânt, Tu singur Domn,
Tu singur preaînalt Isuse Cristoase
Împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui
Dumnezeu Tatăl. Amin
24 69
Ave Maria, Mamă cerească D Em
Te rog măicuţă şi fecioară,
D G D A D
Ave Maria, Mamă cerească, Să fii Regină peste Ţară,
Em A D Gm D
Tu eşti Regina cerului! Iar Fiul tău, Mântuitor,
A A7 D
Hm Em A Să fie Rege-al tuturor.
Spre tine, Mamă, alergăm cu iubire,
D Hm G A Cuprinde inimile noastre,
În tine Tatăl şi-a arătat mărirea. Sub steagul tău dacă se poate,
Şi fă ca-ntreaga ţară a-noastră,
Tu l-ai născut pe Cristos Domnul nostru, Pe tine-n veci să te iubească.
Credinţa ta ne-ntăreşte-n drumul vieţii.
Te rog Măicuţă şi Fecioară,
Eşti steaua ce ne vesteşte lumina, Tu nu lăsa nimic să piară,
Eşti călăuza şi-apărătoarea noastră. Din scumpa nostră mică ţară,
Fără voinţa ta de Mamă.
Noi te rugăm pentru lumea întreagă
Ce caută viaţă, iubire, libertate.

Prin tine speranţele noastre-nfloresc, Nume preadulce


Prin tine găsim adevărata pace.
C F C G C GC
Cu tine, Mamă, dorim să clădim Nume preadulce, nume ador a t
Împărăţia lui Dumnezeu în lume. C F C Am F CG
De-ntreaga lume slăvit şi lăud a t .

Ave Maria, ave Maria G G7 C


O, Maică Preasfântă,
D7 G D G G7 C C7
Ave Maria, ave Maria, Îngerii îţi cântă:
A D F C Am FC G
Îţi cântă astăzi România. Ave Ma r i a ! Ave Mar i a !
D7 G D F C FGC
Ave Maria, ave Maria
Em A D Blândă fecioară, preafericită, Psalmi
Mereu vom fi sub paza ta. Din veşnicie neprihănită.

68 25
Când Domnul e cu noi Caut o lumină!

Em C D G
Când Domnul e cu noi Caut o lumină!
D Em A F#m
Cine e-mpotriva noastră? Caut o lumină!
G Am Hm Em
Când Domnul e cu noi Caut o lumină!
C D Em A D
Cine poate sta-mpotrivă? Lumina Domnului.

Em D A G D
N-ar putea să ne despartă Lumina este Dumnezeu,
Am G A D
De iubirea lui Cristos: Să-L cauţi tot mereu.
H7 D A G D
Nici foamea, nici sabia, Să recunoşti greşeala ta,
C H7 G A D
Nici necazul ori durerea. Şi El te va ierta.

Dacă Tatăl nu l-a cruţat Dacă păzeşti cuvântul său,


Pe unicul său Fiu, Nu te va părăsi.
Cum ar putea să ne refuze Rămâi mereu copilul său,
Vreo altă rugăminte? Ferit de orice rău.

Acum, la dreapta Tatălui, El pentru tine a murit


Cristos se roagă pentru noi Şi-apoi a înviat.
Urmând cuvântul său, Iubirea vine de la el,
Până şi moartea o vom învinge. Din sfântă inima sa.

În tine răul e învins,


Domnul te-a mântuit.
Cântă suflete
Iubirea veşnică ţi-a dat,
Să fugi de orice păcat.
Dm G Dm B C F A
Cântă suflete, pe Domnul tău cel sfânt!
Dm G Dm B C
Cântă suflete, El viaţă dăruie.
Dm Sfânta Fecioară

26 67
Spirite Sfânt, izvorul iubirii Duhule Sfânt, suflu de viaţă Eu ţi-am dat inima mea Hai să-i cântăm Domnului

Em C D F# m E Em D Em D A
Spirite Sfânt, izvorul iubirii Duhule Sfânt, suflu de viaţă, Eu ţi-am dat inima mea Hai să-i cântăm Domnului,
G Am D Em F#m C D G G A
Vino la noi să trăim iubirea Ta. Duhule Sfânt, suflu de foc, Pentru ca tu să iubeşti. Să-i dăm slavă-n veci!
F# m E Em D Em D A
Duhule Sfânt, mângâietor, Du-te azi senin în lume, Hai să-i cântăm Domnului
Em Am C# m F# m Am D Em D
Inima noastră te caută într-una. Tu ne vei sfinţi. Ucenicul meu tu eşti. Ne-ncetat!
Em C Am H7 Em D Em C D G H
Roua ta peste noi s-o reverşi. F# m E I a t ă -mă, trimite-mă pe mine-acum! A A7
Em Am Vino, Duh, coboară-te! Em D Em C D Em În tine Doamne eu mi-am pus
Inima noastră te caută într-una. F# m I a t ă -mă, prezent ca să iubesc mai mult! D
Em C D Em Vino, să ne vizitezi! Toată speranţa mea.
Mângâierea noastră eşti. F# m E Eu ţi-am dat chiar viaţa mea A A7
Vino, viaţă să ne dai! Pentru ca tu să trăieşti. Te preamăresc şi-ţi cânt Isuse
C# m F# m Du-te şi arată lumii D D7
Fă să-i iubim pe oameni, fraţii noştri, Vino, Te-aşteptăm! Bogăţia ce e-n ea. Toată viaţa mea.
Cu iubirea lui Cristos. Iată-mă, trimite-mă pe mine acum! G
Fă să-i iubim pe oameni, fraţii noştri, Vino, Duh, să ne sfinţeşti! Iată-mă, de-acum vreau să devin mai bun! Tu m-ai ocrotit,
Dăruind al dragostei prinos. Vino, Duh de Adevăr! A
Vino, Duh de Dragoste! Eu ţi-am dat şi crucea mea De întuneric m-ai păzit,
Vino, Te-aşteptăm! G
Pentru ca tu s-o-nţelegi:
La lumină m-ai chemat
Spirit de foc, lumină pentru viaţă, Du-te şi explică lumii
Vino, Tu să ne uneşti! A A7
Eşti dorit de cei prea trişti. Suferinţa-i cheia sa.
Vino, să ne-nflăcărezi! Şi-am văzut lumina Ta.
Spirit de foc, lumină pentru viaţă, Iată-mă, trimite-mă pe mine acum!
Peste inimi stăpâneşti. Vino, să ne re-nnoieşti! Iată-mă, prin cruce vreau să te urmez!
Vino, Te-aşteptăm! Şi paşii mei i-ai îndreptat
Pe calea Ta cea dreaptă.
Toată tinereţea ta,
Şi de-am căzut o Doamne,
Nu uita că e un dar,
Tu din nou m-ai ridicat.
Care vreau tu să-l transformi
Vreau de-acum doar voia Ta
În slujirea tuturor.
S-o împlinesc mereu.
Iată-mă, trimite-mă pe mine acum!
Să m-ajuţi Isuse,
Iată-mă, Tu, Doamne, dă-mi curaj mai mult!
Tu, Isuse, Domnul meu.

66 27
Samuel Pe malul râului străin Dă-mi, o, Doamne Vino Duhule Sfinte

Hm Em G F# G D G F F7 B Gm
Samuel, Samuel, Samuel, Samuel! Pe malul râului străin, Dă-mi, o, Doamne, haru-nţelepciunii, Vino Duhule Sfinte,
C D C G C C7 F Dm Gm Am B F
Hm Departe tocma-n Babilon, Ca să fiu bun şi-nţelept, Peste noi revarsă darurile tale.
Noaptea-i lungă fără de sfârşit, G D G
A D Şedeam plângând sub cer senin, Şi să părăsesc pe veci păcatul,
Unde eşti părinte preaiubit? C G C G F B F
Hm G Cu gândul dus către Sion. Să păşesc pe drumul drept. Tu eşti Duhul iubirii sfinte,
Nu te cunoşteam, dar, iată, acum C C7 B F
F# Gm C Ce purcezi dintr-un bun Părinte
Aud a Ta chemare. În sălcii verzi pe alt pământ, Vino Duh Preasfinte, Gm F C F
Cm D G Şi din Fiul veşnic adorat.
Tu, copile, eşti alesul meu Cu jale harfa-m atârnat, Cu-ale tale daruri,
Către fraţii tăi trimisul meu. Gm D G G7
Te voi lumina pe cale Căci cântul celui ce sfânt, În viaţă să pot lupta. Raza-ţi sfântă din cer venită,
Şi în bucurii şi jale. Cm D C G Inimi multe la har invită,
Nu-l vom cânta în alt regat. Ca apoi la urmă plin de biruinţă Ca să aibă viaţă în Cristos.
Eu te voi păzi pe drumul tău, D G
Voi aprinde-n tine Duhul meu. La greul meu de voi uita S-ajung în lumina ta.
Cu daruri braţele-mi sunt pline De tine, sfânt Ierusalim, Unde Tu eşti primit cu-ardoare,
Pentru oameni, pentru tine. Să se usuce dreapta mea, Înţelegerea tu dă-mi, o, Doamne, Omul vechi şi lumesc dispare,
Blestemul tău mereu să-l simt. Să pricep voinţa ta.
Şi se plămădeşte omul nou.
Să urmez chemarea ta divină,
Iată-mă prezent, Stăpâne Sfânt!
Viaţa sfântă de-a urma.
Prezent s-ascult, Părinte-al Tău cuvânt! Să fiu în veci străin şi sfânt
Prezent ca să-mplinesc, o, Doamne, De tu, cetate, nu vei fi. Tu ne dai nou alinare,
În viaţa mea de sclav închis Când mă aflu greu la îndoială,
Orişiunde-a Ta voinţă. Dă-mi preasfinte harul tău, Când suntem puşi la încercare,
Izvoru-ntregii bucurii. Şi ni-i viaţa de nesuferit.
Ca să scap de orice grea ispită
Şi să-nving tot ce e rău.
Laudate Dominum
Dă-mi, o, Doamne şi putere-n luptă, Când furtuna-mprejur vuieşte,
Am E Am G Ca să-ţi fiu viteaz soldat, Tu eşti cel care ne-ntăreşte,
Laudate Dominum, laudate Dominum, Şi să lupt mereu cu-nflăcărare Şi ne duce sigur la liman.
F G F E Să evit orice păcat.
Omnes gentes, aleluia!
F G F E Am Dă-mi preabune harul cunoştinţei, Varsă-n noi ne-ncetat lumină,
Să-nţeleg Scriptura ta, Fă-ne fruntea mereu senină,
Cu evlavie nezdruncinată, Prin iubirea Ta de negrăit.
Veşnic să o pot urma.
28 65
Când în mine este Duhul Sfânt Coboară din ceruri În toată lumea vestiţi Încrederea

Em Dm A Dm C Am Am E Am
Când în mine este Duhul Sfânt, Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, În toată lumea vestiţi, Încrederea-n tine mi-am pus-o,
H7 Em C C7 F C Am F G C
Sunt vesel ca David. Biserica-ntreagă te-aşteaptă, Faptele Domnului. O, Domnul meu.
Am Em B C FA E F Dm G C Am
Sunt vesel, sunt vesel, Ca răul să fie înfrânt, În toată lumea vestiţi, Tu singur îmi eşti speranţa
H7 Em E B C F A G C Dm G C C7
Sunt vesel ca David. Pe-a binelui cale ne-ndreaptă. Faptele Domnului. şi sprijinul meu.
H7 Em B Gm A Dm F G CAm
C G Iată pentru ce nu mă tem:
Când în mine este Duhul Sfânt, Dm Gm C B Cântaţi-i Domnului un cântec nou. Dm G E
Te laud ca David. Coboară, coboară din ceruri, C G Credinţa mea în tine e.
Te laud, te laud, C A A7 Orice popor cântaţi-i lui. Dm G Am
Te laud ca David. O, Duhule Sfânt. F G
Gm A Dm Numele Domnului să-l slăvim. Sunt aici
Când în mine este Duhul Sfânt, D A Hm G D A
Mă rog ca şi David. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, Puterea Domnului să o vestiţi
Ajută-i pe toţi să cunoască, Sunt a i c i , la dispoz i ţ i a Ta,
Mă rog, mă rog, Şi slava lui întregii lumi,
D A Hm D A D
Mă rog ca şi David. Al lor singur ţel pe pământ, Vestiţi speranţa oricărui om. Cheamă-mă, Te voi a s c u l t a .
S-ajungă-n slava cerească.
Când în mine este Duhul Sfânt, Slăviţi, slăviţi, pe Domnul slăviţi D Hm
Eu cânt ca şi David. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, Şi să-i vestim a lui mărire, Ogoarele sunt gata de recoltă,
Eu cânt, eu cânt, Pe toţi prin iubire ne-adună, Cântaţi-i Domnului imn de slavă. A D
Eu cânt ca şi David. Sporeşte-al credinţei avânt, Dar lucrătorii sunt aşa puţini.
Fii far luminos în furtună. Slăviţi pe Domnul, rugaţi-vă lui D Hm
Când în mine este Duhul Sfânt, Îngenuncheaţi cu pocăinţă, Mă dăruiesc, o Doamne-n întregime,
Mă bucur ca David. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, Vestiţi în lume: Domnul e rege! G A A7 D
Mă bucur, mă bucur, Ca-n lumea cuprinsă de ură, Ca să culeg recolta dintre spini.
Mă bucur ca David. Să fim toţi un suflet şi-un gând,
Pătrunşi de-a iubirii căldură. Nu-ţi fie teamă
E timpul potrivit pentru popoare,
Am Dm7 G C Mai sunt în lume încă mari comori.
Nu-ţi fie teamă, Domnu-i cu tine, Isus mai cheamă oameni în lucrare,
F Dm6 E Am Să fie toţi cu El biruitori.
În încercare singur nu eşti.
Am Dm7 G C Suntem noi sare pentru lumea aceasta?
Nu-ţi fie teamă, Domnu-i cu tine, În întuneric suntem noi lumini?
F Dm6 E Am Trăim cu Domnu-n vorbă şi în fapte,
Tot ce îţi cere e să-l iubeşti. Să ştie lumea că suntem creştini.

64 29
Păstorul meu Voi schimba

D G Am E Am
Păstorul meu, Doamne, Tu eşti, Voi schimba inima voastră!
D A F G
Nimic nu-mi lipseşte. Voi trimite între voi!
D G Am E Am
La pajişti ierboase şi limpezi izvoare Un duh nou dumnezeiesc!
D A D
Cu dragoste tu mă conduci. Am
Vă voi scoate dintre neamuri!
G
D Vă voi aduna de pretutindeni!
Tu, Doamne, eşti păstorul meu F E
G D Vă voi duce-n ţara voastră!
Din veci ştii numele meu.
A G D Eu vă voi elibera!
Cum îl cunoşti pe Tatăl tău
G A
De tot păcatul vostru!
De toţi idolii voştri!
.
Pe mine mă cunoşti.
D În ţara ce v-am dat-o,
Mă cauţi de m-am rătăcit. Vă voi fi eu Dumnezeu!
G D Iar voi poporul meu.
Departe de tine-s pierdut,
G D
Dar, dacă mă-ntorc pe drumul tău Lumina mea
A G A
Tu eşti calea mea! G D G Em DG
Lumina mea este Domnul, aleluia!
G D H Em DG
Tu, Doamne eşti poarta deschisă, Lumina mea este Domnul, aleluia!
Şi intrând, prin tine va fi
O sărbătoare mare, Ubi caritas
Pentru-ntoarcerea mea.
La mine mereu te gândeşti, D A Hm GD A
Cu dragoste mă ocroteşti
Şi alături de Tine eu voi sta
Ubi caritas et a mor,
D A Hm G A D Duhul Sfânt
Pentru totdeauna! Ubi caritas, Deus ibi est.

30 63
Marie, Maica iubirii sfinte,
Trezeşte zelul în toţi cei reci,
Ca împreună, cu-n dor fierbinte
Să-l preamărim pe Domnu-n veci.

În faţa Ta, Isus iubit

D Em A D A D
În faţa ta, Isus iubit, vin azi încrez ă t o r,
D Em A D AD
Căci Tu eşti Dumnezeu slăvit şi blând Mântui t o r .
H Em D Hm7 A A7
Tu stai ascuns sub vălul sfânt al tainei din altar
D Hm Em A D A D
Şi-mparţi la cei de pe pământ al mântuirii dar.

Pe cruce Tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai,


Păcatul meu l-ai ispăşit ca să mă duci la rai.
Şi-aici în Sfântul Sacrament, eşti jertfă neîncetat,
Te-arăţi în orişice moment prieten devotat.

Cu drag cuvântul ţi-l ascult şi-n inimă-l păstrez,


Căci merită nespus de mult în toate să-l urmez.
Dă-mi harul tău întăritor să merg pe urma ta,
Isuse, blând Mântuitor, fii călăuza mea.

Eu văd că şi puţinul bun îl fac atât de greu,


De-aceea-ncrederea mi-o pun în ajutorul tău.
Gândindu-mă la drumul strâmt spre mântuirea mea,
Îţi cer, Isuse, harul sfânt şi îndurarea ta.

Aleluia

62 31
Aleluia, suntem Biserica Aleluia, spuneţi tuturor Nu mai sunt cuvinte D G
Mă conduci pe drumul drept.
G D7 C G Am G F E Dm Gm F Em
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda Şi când din slăbiciune
C Dm A Dm Am
Am G Toată iubirea şi îndurarea ta. Am căzut în păcat,
G C D G
Spuneţi tuturor că Domnu-i bun, Pe altarul lumii răstignit tu eşti, D D7
Suntem Biserica lui Cristos, Şi pentru oameni zilnic te jertfeşti. Tu m-ajuţi să mă îndrept.
C D G F E
O inimă un singur suflet. Veşnică-i mărirea lui.
Mari minuni a făcut pentru noi, B C F A Tu, prezent între oameni
Veşnică-i iubirea lui. Cerul şi marea, tot ce în ea, Ai rămas şi mereu,
Suntem uniţi prin aceeaşi credinţă, Dm B C F Tu ne chemi în casa Ta,
Vom fi Biserica lui cea vie. Niciodată n-o să pot uita Muntele, valea şi inima mea, Ca aici împreună
Jertfa sfântă-a Domnului. Gm Dm C F Mai puternici să fim,
El e prezent pentru noi, este pacea, Până când o să mai pot trăi Toate se-nchină Creatorului Rugăciuni vom înălţa.
Gm Dm A Dm
Este speranţa, iubirea noastră. Voi slăvi puterea lui.
Şi mulţumire îi dau Domnului. Domnu-i iubire
Aleluia, bateţi din palme În tristeţe am strigat spre El, Tu îmi eşti stăpânul, Doamne, te iubesc, D G D
Lacrimile mi le-a şters. Voia ta sfântă vreau s-o împlinesc.
Mi-a iertat toate greşelile, Domnu-i iubire, iubire sfântă,
C F C Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit, H EmA D
Bateţi din palme, slăviţi pe Domnul, Mi-a deschis drumul spre cer. S-ajung la tine, Domnul meu iubit. El ne iubeşt e nespus mereu.
F C G H EmA A7 D
Slăviţi pe Domnul, aleluia! Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot De-aceea inima cu dor tot cântă:
F C G C C7 Aleluia, sărbătorea noastră
Să îţi spun, Doamne, nu ştiu să mă rog. H EmA D
C F C G Îţi ofer din suflet binele făcut, „Iubire e s t e Dumnezeu!”
F C Am G C C7
Alelu, aleluia, alelu, aleluia, Şi voi rămâne în faţa ta tăcut.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Domnu-i iubire, el ni se-arată,
F C Am G F C C F CG C
Alelu, a l e luia!
Venim să-l adorăm În Fiul său scump venit de sus.
De-aceea inima înflăcărată,
Îngerii cântă, cerul răsună, G C
C F Îi cântă slavă lui Isus.
Cerul răsună neîncetat! Venim să-l adorăm
Sărbătoarea noastră
D G Domnu-i iubire, El ne cuprinde
G C
Domnul e mare şi ne iubeşte, Pe Isus, aici prezent.
Nu trebuie să sfârşească. Cu-a sa văpaie prin Duhul Sfânt.
Şi ne iubeşte neîncetat! Venim să-l adorăm
Am Dm Prin el iubirea se va aprinde
Nu trebuie să sfârşească În Preasfântul Sacrament! În multe inimi pe pământ.
Aleluia 1 G C
Şi nu se va sfârşi. Em Domnu-i iubire, El risipeşte
G Am Hm C G D CG Tu, lumină în suflet Şi lacrimile, şi chinul greu,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Am De-aceea inima cu dor şopteşte:
Şi putere îmi dai, „Iubire este Dumnezeu!”
32 61
Mulţumim Domnului Aleluia, cânt lui Cristos Aleluia, alelu
Ne-a salvat din mâna celor răi,
Em H7 Veşnică-i iubirea Lui! D F#m G D C F C G
Mulţumim Domnului, căci este bun, Dăruieşte pâine tuturor, Aleluia, alelu, aleluia, Aleluia, alelu aleluia, aleluia, alelu,
C D H Veşnică-i iubirea Lui! G D A A7 G7 C F C GC
Veşnică-i iubirea Lui! Mulţumiţi-i Domnului din cer, Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, alelu aleluia, aleluia!
Em D Em Veşnică-i iubirea Lui! G D AD

Mulţumim Domnului, căci ne-a creat, D F#m G D


Trup preasfânt Cânt lui Cristos, el ne va elibera,
Aleluia 3
Veşnică-i iubirea Lui!
Mulţumim Domnului, căci ne-a salvat, G D A A7
E H
Veşnică-i iubirea Lui! Em C Em Va reveni iar în slavă.
Trup preasfânt, sub chipul pâinii D Fm #
G D Aleluia, aleluia, aleluia,
F# m A H7 E
Em CD D G Şi viaţă veşnică ne va dărui,
Aleluia, aleluia, aleluia!
Amin, amin, a m i n , Eşti aici cu-adevărat, G D AD
Hm Em G7 Am H Em Am Aleluia, aleluia!
Mulţumim Domnului! Cel pe care odini o a r ă
Em G H7 Em Cânt lui Cristos, în El va reînflori Aleluia 4
Numai El a făcut multe minuni, Maica sfântă l-a purtat. Orice speranţă pierdută.
Veşnică-i iubirea Lui! Toată fiinţa în El va re-nvia, Dm Gm Dm C F GmA Dm
A creat cerurile peste noi, EmAm EmH7 Am H C H7 Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Veşnică-i iubirea Lui! O Isuse bune, o Isuse dulce, C F C F
Em Am EmH7Em Cânt lui Cristos, într-o zi va reveni Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
A despărţit apele de pământ,
O Isuse, fiul M a r i e i . La toţi cei care-l aşteaptă. Dm B Dm Dm BA Dm
Veşnică-i iubirea Lui!
Va fi lumină în cer şi pe pământ, Aleluia, aleluia, aleluia, a leluia!
Plin de flacăra iubirii, Aleluia, aleluia!
Din Egipt a scos poporul său,
Tu ai ars necontenit,
Veşnică-i iubirea Lui! Aleluia 5
Vina grea a omenirii
Au trecut marea ca pe-un drum uscat,
Sus pe cruce-ai ispăşit.
Veşnică-i iubirea Lui! Aleluia 2 G C GD G
Prin puterea braţului său sfânt, Aleluia, aleluia, al e l u i a !
Şi din inima-ţi rănită
Veşnică-i iubirea Lui! Hm Em A D G Em F# Hm H G Am D G
A curs sânge preţios,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia aleluia, aleluia aleluia,
Dragostea-ţi nemărginită
Ca moştenire le-a dat un pământ, Em A D G Em F# Hm G Am D G
Dovedind-o cu prisos. Aleluia aleluia, aleluia
Veşnică-i iubirea Lui! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
O moştenire pentru-al său popor,
Hrană sfântă-n lupta vieţii,
Veşnică-i iubirea Lui!
Eşti tăria tuturor;
Îşi aminteşte de noi, cei umiliţi,
Dă-ne şi în clipa morţii
Veşnică-i iubirea Lui!
Mângâiere şi-ajutor.

60 33
Aleluia, azi la Liturghie Cât de minunat e Domnul Tu, care te numeşti iubire

D Hm H Em A D re Do Fa E H
Aleluia, aleluia, aleluia, alelu aleluia! Cât de minunat e Domnul! Tu, care te numeşti iubire,
sol Do7 re A H
D Hm A Toată inima mea să cânte, Isuse, om şi Dumnezeu,
Azi la Liturghie noi cu drag ne-am adunat, sol La re E H
A7 D Cât de minunat e Domnul! Prezenţa Ta în Sfânta Taină
Să-l slăvim pe Tatăl toţi cu sufletul curat. A H E
În splendoarea luminii tale Uimeşte azi sufletul meu.
Cât de mare eşti şi sfânt,
Azi la Liturghie noi cu drag ne-am adunat, Te adoră sufletul meu. E H
Să-l slăvim pe Fiul toţi cu sufletul curat. Eu Te ador cu umilinţă
Îmi dai spiritul iubirii E H
Azi la Liturghie noi cu drag ne-am adunat, Ce mă face ca un templu Deşi acum nu pot vedea,
Să-l slăvim pe Duhul toţi cu sufletul curat. Să trăiesc din viaţa ta. E H
Căci ochii pot să mă înşele,
A H7 E
Dumnezeul speranţei mele,
Aleluia 6 Toată-ncrederea-n tine mi-am pus-o Dar niciodată vorba Ta.
Viaţa-ntreagă mi-ai schimbat.
F C F C F C G C Eu pe altar văd vin şi pâine,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Nimic nu e deosebit,
Fii slăvită, o, Marie,
Dar sub aceste chipuri sfinte
Căci prin umilinţa ta
C F C Tu eşti, Isuse, tăinuit.
L-ai născut pe Dumnezeu.
O, Doamne, al tău cuvânt ne-nbucură pe noi!
O, Doamne, al tău cuvânt e viaţă şi-adevăr! De n-ai fi Tu să-mi spui acestea,
Fie lăudat, slujit,
O, Doamne, al tău cuvânt lumină-i pentru toţi! N-aş crede-n veci aşa ceva,
Binecuvântat în veci,
Dar la cuvântul Tău plec capul,
Înălţat şi preamărit.
Coda Căci Tu ai spus că e aşa.
C F G C F C G C
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Toată cinstea şi mărirea
Dumnezeului nostru preasfânt
Pentru toată veşnicia.

34 59
Ce plăcut e Doamne Sfinte
Ce plăcut e, o, Isuse,
Când smeriţi îngenunchem
E Şi pe Tine-n tabernacol
Ce plăcut e Doamne Sfinte, Cu credinţă Te-adorăm.
H7 E Cu a dragostei văpaie
Ca în preajma Ta să stăm, Tu ne-aprinde inima,
E Ca nicicând în viaţa noastră
Să simţim a Ta iubire Să nu te putem uita.
H7 E
Când venim să Te adorăm.
E7 A F# m Cânt aleluia Domnului
Iar când răul ne cuprinde
H E
Şi duşmanii dau atac, Hm F# m Hm F#m
#
Fm H7 Cânt aleluia Domnului!
Alergăm atunci la Tine Hm F#mD Em7 F#7
E Cânt a l e l u i a Domnului!
Şi tu ne primeşti cu drag. Hm F#m G6 A6 D
Cânt aleluia, cânt alel u i a !
Hm F# m Hm
# #
E C F mH Cânt aleluia Domnului!
Tu eşti plin de bunăt a t e.
A H E
Tu eşti dulcele surâs. Chante alleluia au Seigneur!
E7 A F# m
Tu ne vindeci neputinţa, Canto alleluia al Signor!
E H7 E
Sing alleluia to the Lord!
Şi ne-nalţi spre Paradis.
Zing alleluia o mein Herr!

Ce plăcut e Doamne Sfinte,


Când în faţa Ta venim,
Şi ca unui bun prieten
Ţie ne destăinuim.
Chiar de ne apasă vina
C-am călcat voinţa Ta,
Tu ne ierţi, ne chemi la Tine,
Ofertoriu
Pentru a ne îndrepta.

58 35
Rodul muncii noastre Doamne, după cum Maria

Hm Em F# C Dm
Rodul muncii noastre punem pe altar, Doamne după cum Maria,
Hm Em A D G G7 C
Doamne, Tu transformă-l în izvor de har. Cea mai sfântă-ntre femei,
H Em A D Hm Am C F
Plini de credinţă cu aceste daruri Fiului tău, scumpa Mamă
G Em F# Hm C F C
Şi viaţa noastră ţi-o închinăm. I-a dat trup din trupul ei.
F G C
Totodată, Doamne, noi îţi oferim Din sudoarea frunţii noastre
Toată munca noastră, tot ce suferim. F G
În bucurie şi în durere Vin şi pâine-ţi dăruim.
Uniţi cu Tine dorim să fim. C F G C
Şi cu ele împreună
F G7 C
Doamne sfinte îţi mulţumim Şi pe noi ne oferim.
Dm Cum spre-a ne-măpăca cu tine,
Doamne sfinte îţi mulţumim Fiul tău s-a întrupat,
F Dm
A murit pe lemnul crucii
Pentru pâine şi pentru vin,
Şi din morţi a înviat.
C Dm
Şi noi vrem prin sfânta jertfă
Ce le-aducem azi pe altar,
Dm C Dm
Cu Isus să ne unim,
Doamne sfinte îţi mulţumim. Şi în orice clipă-a vieţii
Voia ta s-o împlinim.
Doamne sfinte îţi mulţumim
Pentru soare şi pentru nori, Cu puterea sa divină
Pentru stele, pentru pământ, Fiul tău a transformat
Doamne sfinte îţi mulţumim. Pâinea, vinu-n trup şi sânge
Şi ca hrana ni s-a dat.
Doamne sfinte îţi mulţumim Când aceste daruri sfinte
Pentru ai noştri preabuni părinţi, În Cristos se vor schimba,
Ce cu dragoste ne-ngrijesc,
Şi pe noi tu ne transformă,
Doamne sfinte îţi mulţumim.

Doamne sfinte îţi mulţumim


Fă-ne lui asemenea.
Adoraţie Euharistică
Pentru fiul tău preaiubit,
Ce prin cruce ne-a mântuit,
Doamne sfinte îţi mulţumim.

36 57
Ne-ai chemat Oaspete drag în gândul meu Ne dai pâine Cuvântul vieţii l-am auzit
Tu cunoşti viaţa ce o duc.
Din întuneric m-ai înălţat
C Am Ca o lumină-n noaptea mea. C F G C D
Fiinţa noastră a fost schimbată, Ne dai pâine şi cu vin, Cuvântul vieţii l-am auzit,
G C Zilele mele ţi le ofer C7 F G C Em
Prin botez şi înzestrată, Căci Tu cunoşti viaţa mea, Pentru viaţă Doamne-ţi mulţumim. Lumină-n suflet ne-a străclucit,
A Dm
În bucurie m-ai vizitat Am Dm G C G A D
Lacrima tristă Tu mi-ai şters.
Cu credinţă şi Duh Sfânt Pe altar noi punem rodul muncii noastre, Cristos Isus ne-a înviorat
G C Azi din cer G C A D
Pentru drumul pe pământ. Pâine, pâine şi cu vin. Şi către ceruri ne-a înălţat.
C
C7 F G Azi din cer am auzit (Recitativ) D G D
Ne-ai chemat să fim lumină. Am Oferim cu inima curată, Vom munci cu tine,
G7 C Isuse ce mi-ai poruncit: Doamne sfinte, pe altarul tău, A G A D
Ne-ai chemat să fim şi sare. F Darul nostru, pâinea nepătată, Doamne, Dumnezeul nostru.
C7 F G Să le vorbesc fraţilor mei Ţie, Veşnicului Dumnezeu. G D A D
Şi în lumea asta mare G Tu să ne-nsoţeşti într-una,
G7 C Acum de Tine. Oferind potirul mântuirii A D
Să avem credinţă tare. C Şi cerându-ţi îndurarea ta, Pe al vieţii drum.
Glasul tău m-a transformat Credem că Tu, Rege al iubirii,
Drumul greu Cristos a mers, Am Milostiv pe toţi ne vei ierta. În orice clipă şi-n orice loc,
A rămas şi nu s-a şters. Şi viaţa-ntreagă mi-a schimbat. Ne ardă-n inimi cerescul foc,
A rămas şi va rămâne F Pe cei de Domnul răscumpăraţi
Vrem să cântăm acum cu toţi Doamne preasfinte
Pentru orice om din lume. Îi vom iubi căci toţi ne sunt fraţi.
G
În mâinile Lui Doar pentru Tine. Re Sol La Re
Doamne preasfinte, noi îţi mulţumim
si mi La Re
G Hm C D G C
Şi inima noastră noi ţi-o dăruim.
În mâinile Lui am pus viaţa mea Tatăl nostru, în Tine credem
C D C D G Am Iar pentru jertfa ce o celebrăm
El singur este stânca mea. Tatăl nostru, nu ne temem Cu bucurie noi azi îţi cântăm.
F G
G C Tatăl nostru, când cu noi eşti în nevoi. Şi viaţa noastră ţie închinată
Doar El cunoaşte cum sunt eu Fă-o asemeni cu inima ta curată.
D G Chiar de-aş fi în loc străin Revarsă-ntrânsa haruri şi puteri,
Şi ştie orice drum al meu. Isuse, eu la Tine vin Să fie astăzi mai bună decât ieri.
Lăsând în urmă prieteni, fraţi
C Doar pentru Tine.
În gândul meu are lăcaş, Ştiu că astfel pe pământ Fă ca din lumea ce o colindăm
D C G Coboară harul Tău cel sfânt, Ce e mai nobil ţie să îţi dăm.
Sunt ocrotit de mâna Lui. Iar noi cânta-vom într-un glas Şi când păcatul vrea să ne umbrească
Doar pentru Tine. Ne întăreşte cu hrana cerească.
56 37
Primeşte Doamne Toleranţă
Dm Gm Dm G D Em D
Primeşte Doamne aceste daruri, Drum pentru adevăr, drum pentru viaţă
C Dm G D C D
Daruri în cinstea Ta. Creşte în noi acum sub veşmânt de speranţă.
Dm Gm Dm G D C D
Rod al pământului şi-al muncii noastre, O minune aşteaptă toţi
C Dm Hm D C D
Daruri în cinstea Ta. Dar întinde mâna şi-ai să vezi că poţi.
Gm C F Dm B C F D
Ia-le, Doamne Sfinte, ia-le pe altar, G Em
Gm C A Dm B C Dm Să trăieşti printre alţii
Binecuvântează, Doamne-al nostru dar. Am D
Ca şi cum ar fi fraţii tăi.
Pâine şi vin aducem pe-altar, G Em
Daruri în cinstea Ta. Chiar de-s altfel tu fii sigur
Se vor schimba în sânge şi trup, Am D
Daruri în cinstea Ta. Că există multe căi.

Primeşte, Doamne, jertfele noastre, Cum vrei să-l închizi pe Domnul sfânt şi mare
Daruri în cinstea Ta. Numai în lumea ta strânsă-ntre hotare?
Ele sunt jertfe doar din iubire, Chiar dacă multe nu poţi să-nţelegi
Daruri în cinstea Ta. Totuşi eşti liber iubirea s-o alegi!
Primeşte, Doamne, pâinea
Toleranţă şi speranţă,
C F G C Dăruire şi iubire,
Primeşte, Doamne, pâinea, rod la pământului, Ascultare şi iertare,
Am F G D G Umilinţă şi credinţă!
Şi vinul rod al viţei şi-al muncii omului.
F Dm G C C7
Puterea ta divină să schimbe-acest prinos, Mintea a învăţat să pună bariere
F G C F C G C Dar noi să nu uităm a inimii putere!
În hrană sufletească în trupul lui Cristos. Ea sfărâmă ziduri şi-i împacă pe fraţi,
Din ea naştem, cu ea suntem bogaţi.
Prin jertfa-aceasta sfântă, noi, Doamne-ţi mulţumim
Prinos de închinare, cu drag îţi oferim.
Şi cu credinţă vie, îţi cerem toţi în cor:
Revarsă har şi pace asupra tuturor.
38 55
Viitorul meu Din pământul scăldat în soare

G D7-4 G D7-4 G C D Dm C Dm
Viitorul meu l-am încredinţat lui Dumnezeu, Din pământul scăldat în soare,
Em D Dm C F
Să fie purtat pe căile lui, Din sudoarea şi munca omului,
C D C B A Dm
Pe drumul întins al credinţei. Creşte bobul de grâu, creşte pâinea,
G D7-4 G D7-4 G C D B A Dm
Îngerul meu bun să ducă spre el sufletul meu, Ce pe-altar se transformă-n Cristos.
Em D
Să-i facă lăcaş sub braţul său sfânt, Pe coline scăldate de ploaie,
C D D7 Din sudoarea şi munca omului,
S-audă când mă bucur şi îi cânt al meu cânt. Creşte viţa-ncărcată de struguri,
Ce pe-altar se transformă-n Cristos.
G Em
Prezentăm Tată sfânt cu iubire,
Cristos e al meu Rege! Viaţa ce tu ne-ai dat-o în dar,
C D G D
Bucuria, problemele noastre,
Cristos viaţă şi ţel, uuuuuuuu! Şi pe-altar ne transformă-n Cristos.
G Em
Cristos, viaţă, lumină! Dacă-n viaţă
C D
Cristos, drum fără vină! D Em A
C D G
Dacă-n viaţă încărcaţi fiind cu bunuri,
Cristos, iubire în noi! D Hm A
N-am sluji celor săraci, umili şi-n chinuri,
Viaţa mea de-acum i-o dăruiesc cu gând curat, F# Hm D D7 G
Să facă din ea o viaţă de sfânt, Cum ar putea iubirea lui Cristos
Slujindu-i pe oameni pe-acest pământ. D A D
Pentru cei săraci, pentru bătrâni şi pentru bolnavi, Să rămână-n noi?
Să fiu ajutor la bine şi greu,
D G
Cântând împreună acelaşi cânt lui Dumnezeu.
Ajută-ne Doamne ca viaţa noastră să fie
D Hm A
Speranţă, slujire, credinţă mai vie.

Pâinea şi vinul pe altar prezentate


Sunt semnul unirii cu Tine în toate.

Sfinţeşte, Doamne, aceste umile daruri


Şi revarsă peste noi belşug de haruri.
54 39
Voi tineri buni, cucernici O, Doamne al nostru părinte

E H E G D Em D
Voi tineri buni, cucernici, O, Doamne al nostru Părin te,
A E H E Am D7 G D
Daruri simple Domnului să-i prezentaţi. Stăpân peste cer şi pământ,
E C# m E G D Em D
Şi recunoaşteţi că tot ce-aveţi Primeşte cu bunăvoin ţă
H E Am D7 G
Lui îi datoraţi. Prinosul de slavă şi cânt.

E Am D7 G
Îţi oferim, Părinte, Cu rodul de struguri şi grâne
H E Am D7 G
Prinosul de-nchinare, Pe care îl punem pe-altar,
E D G EmC
Cinste şi împăcare, Ţi-aducem slăvite stăpâne
H E G D7 G
Ţie ca mulţumire, Şi toate-ale noastre în dar.
A E
Nouă spre mântuire, Uniţi într-un gând cu iubire,
H7 E O rugă spre tine-nălţăm:
Prin Fiul tău Isus. Să fie spre-a noastră sfinţire,
Ofranda pe care-o-nchinăm.
Necaz şi voie bună,
Cu iubire, puneţi-le pe altar.
Tatăl ceresc se va bucura
De al vostru dar.

Sfârşit

40 53
Te aşteptăm, Isuse D F# m
Este-un singur Domn.
C Am F G Hm A D
Te aşteptăm Isuse, să vindeci inima noastră. Este-un singur Fiu.
C F Este-un singur Duh.
Să ierţi păcatul ce ne apasă, De aceea-ţi cântăm:
C
Să ne redai bucuria. Domnul e credinţa.
Te aşteptăm Isuse, să ne vorbeşti de tine, Domnul e iubirea.
Să ne conduci pe drumul vieţii, Domnul e speranţa.
Să ne-ntăreşti în ispită. De aceea-ţi cântăm:

Em F C
Rămâi cu noi, rămâi cu noi! Suntem ai tăi, Isuse
F C F G C
În orice zi, în orice clipă! D G
Em F C Suntem ai tăi, Isuse,
Când eşti cu noi suntem puternici A D
F C G C L-altarul tău venim
În încercare, învingători! Hm Em
Jurăm credinţă ţie,
Te aşteptăm Isuse, tu eşti păstorul nostru. A7 D
Tu ne arăţi cu bunătate Jurăm să te iubim.
Drumul ce duce spre viaţă.
Te aşteptăm Isuse, tu ne cunoşti tinereţea. G D Hm
Tu înţelegi orice cădere. Suntem ai tăi, suntem ai tăi,
Tu, singur, ştii să iubeşti. Em A D D7
Suntem ai tăi, Isuse.
D
Leagă-ne Doamne
Când greul ne apasă
D F#m Şi drumu-i plin de spini,
Leagă-ne Doamne, pe toţi împreună La tine vin, Isuse,
Em A D Şi ţie mă închin.
Cu lanţuri ce nu pot fi rupte.
D F#m
Leagă-ne Doamne, pe toţi împreună,
Em F# Hm
Chiar dacă fără voie
Te supăr prin păcat, Sfânt
Te rog, bunule Tată,
O, leagă-ne în dragoste! Te rog să fiu iertat.

52 41
Sfânt Domnul Sfânt e Dumezeul Tu eşti viaţa noastră
universului
D A F# Hm Em A D Em C D G H7
Sfânt Domnul Dumnez e u l oştirilor cereşti C Tu eşti viaţa noastră, alta nu avem.
D A F# Hm Em A D D7 Sfânt eşti Doamne, Em C D G E
Şi cerul şi pământul e plin de slava lui. G Tu eşti calea noastră, adevăru-ntreg.
G D Em A D D7 Sfânt eşti Doamne Am D G Em
Şi câtă frumuseţe şi glorie şi cânt G7 C C7 Vom rămâne pururi în cuvântul Tău
G D Em A D Dumnezeul universului. C D G Em E
Învăluie-a ta faţă, Părinte bun şi sfânt. F G Până când vom fi în viaţă, până când vei vrea.
Plin e cerul şi tot pământul Am D G Em
Osana-n veci, osana şi binecuvântat Em Am FG Nu ne este teamă dacă eşti cu noi,
E cel ce vine-acuma în numele tău sfânt. De mărirea Ta, osan a , C D Em
Osana-n veci, osana şi glorie şi cânt C Te rugăm rămâi cu noi!
Ţi se cuvine ţie, Părinte bun şi sfânt. Osana!
Cred în Tine, Doamne, născut din Maria.
Sfânt e Domnul Sabaot
Sfânt eşti Doamne, Fiu Preasfânt şi veşnic, eşti om ca şi noi.
Sfânt eşti Doamne Mort doar din iubire, viu azi între noi.
C G7 C Em C
Dumnezeul universului, Una eşti cu Tatăl veşnic şi cu toţi ai tăi.
Sfânt e Domnul Sabaot, sfânt, sfânt, sfânt.
Binecuvântat e cel ce vine Până când odată, Tu vei reveni,
Sus în cer şi pe pământ, sfânt, sfânt, sfânt.
În numele Tău, osana, Paradisul să îl deschizi.
F Dm G Em Osana!
Osana, osana, osana, osana Tu eşti forţa noastră, alta nu avem.
F G C Tu eşti libertatea, pacea inimii.
În înaltul cerului! Ca să ne separe, nimeni va putea.
Ştim că mâna Ta e tare nu ne va lăsa.
Bine este cuvântat, sfânt, sfânt, sfânt. Ştim că de-orice rele, ne vei elibera
Cel trimis, ce ne-a salvat, sfânt, sfânt, sfânt. Şi-n iertarea Ta vom trăi.
Osana Creator al vieţii, în Tine sperăm.
Pe Tine Cristoase, noi te lăudăm.
G D G C D
Suflu al iubirii vino între noi!
Osana, osana, osana întru cei de sus!
Tu din mii de căi greşite pe toţi ne aduni,
Ca în unitate apoi, oriunde vei vrea,
C G C G
Să fim rază din iubirea Ta.
Sfânt şi atotputernic, Dumnezeule eşti,
C G Em C D G
Pământul şi cerul sunt pline de mărirea Ta.

Binecuvântat cel ce-n numele Tău vine,


Binecuvântat cel ce în numele Tău vine.
42 51
Pâine din cer F# m Sfânt e, sfânt e Domnul
Vino Doamne-ntre noi,
E F# m Hm G C G
Pâine din cer venită, Când sunt vânturi şi ploi,
G DA
Sfânt e, sfânt e Domnul
H7 E Em D
Pentru a noastră viaţă Ca şi-atunci când suntem feric i ţ i ,
F#m Dumnezeul universului.
C# m A C Am
Cel care te primeşte Dă-ne pace şi har,
Hm Pământul şi cerul
H E Em Am D
Căci muncim în zadar,
Nu va muri în veci. Sunt pline de slava lui.
G A D
De nu suntem de Tine ocrotiţi.
E A E G D G D C D G
Dumnezeu cel necuprins se-ascunde Când lumea ce te înconjoară-i rece, Osana, osana, osana-ntru cei de sus!
A E Când orice-ai face n-are un folos,
În taina pâinii şi a vinului. Învinge viaţa asta care trece, G Em
A H E Şi cere ajutorul lui Cristos.
Bine este cuvântat
Şi pe altar coboară între oameni, Am D7 G
H H7 Când în sfârşit îţi pare noaptea mare,
Când totul pare că se năruie, Cel care vine-n numele Domnului.
Cu trup şi sânge să se dăruiască.
Nu-ţi pune multe semne de-ntrebare,
Umpli omul cu-al tău necuprins. Ridică-te şi crede, şi iubeşte.
Sfânt Domnul Sabaot
Tu infinit cobori în mărginire, Iubirea ta
Ca să simţim prezenţa ta în viaţă, Dm Gm B A Dm
Tu, Dumnezeu, cobori iar printre noi. D Em Sfânt e sfânt este Domnul Sabaot,
Iubirea Ta ne dă viaţa-n dar, Dm Gm A Dm
Ne-ai creat în marea ta iubire A D Plin e cerul şi pământul de mărirea Lui.
Şi chemi făptura-ntreagă la unire; Iubirea Ta ne dă viaţa-n dar,
Tu ne aduni în casa ta cerească, D7 G Dm Gm C F
Ne faci un loc la masa ta regească. Cu buzele voi striga spre tine, Osana, osana, osana, osana,
D A D B Gm A Dm
Speră mereu Căci iubirea Ta, ne dă viaţa-n dar. Osana, osana lui Dumnezeu!

D Voi ridica spre cer mâinile,


Hm Dm Gm Dm
Când te-ndoieşti că Domnul te iubeşte, Te voi lăuda toată viaţa mea, Binecuvântat e cel care vine
G A Voi ridica spre cer mâinile,
A
Când te gândeşti că Domnul te-a uitat, Căci iubirea Ta, ne dă viaţa-n dar. În numele Domnului.
D Hm
Opreşte-te o clipă şi priveşte, Numele tău îl voi anunţa,
G A Fraţilor mei îl voi proclama,
La calea dreaptă ce-o ai de urmat. Şi le voi spune că Tu ne iubeşti,
Căci iubirea Ta, ne dă viaţa-n dar.
50 43
Sfânt eşti, Doamne Sunt fericit Doamne
Vreau să ştiu care ţi-e voia.
D F#m Hm C Am Vreau să ştiu ce pot alege.
Sfânt eşti, Doamne, sfânt şi-ndurător, Sunt fericit, Doamne, Te rog să-mi arăţi Tu calea
G Em A A7 Dm Cea pe care eu voi merge.
Dumnezeul universului. Că vii în sufletul meu. Te rog să îmi dai putere,
D F# Hm D G Să pot merge pe-a Ta cale,
Pământul şi cerul sunt pline de mărirea Ta, Ale Tale sfinte Taine Să fac tot ce pot de-acum,
G A D C G Să răspund iubirii Tale.
Osana, în înaltul cerului! Le primesc acum şi eu.
C Am
Binecuvântat e cel ce vine, Eşti a mea speranţă, Doamne,
Cel ce vine în numele Domnului. Dm Vino Doamne
Osana, Osana, Osana, Osana, Tu m-ajuţi să cred în Tine,
Osana în înaltul cerului! G D
Astfel pacea Ta cerească Vino Doamne, tu iubirea mea!
D G A A7
Sfânt, sfânt Osana lui Dumnezeu Vine-n suflet şi la mine. Vino Doamne, tu speranţa mea!
D
G C E A E F G Vino Doamne, tu credinţa mea!
Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, Osana, Osana, Dacă Tu rămâi cu mine A A7 D
Am D G A H E Em AmA Vino-n inima mea!
Sfânt este Domnul. Osana lui Dumnezeu! Sunt puternic în ispită
G C Dm G D
Cerurile şi pământul E A Şi când sunt într-un pericol Tu eşti pâinea vieţii!
Am D G Sfânt şi-atotputernic eşti, Doamne, C G A A7
Cântă slava Lui. EHE Mă salvezi într-o clipită. Tu eşti adevărul!
Os a n a ! F G D
G C Am Când sunt trist eu vin la tine. Tu eşti bucuria!
Osana, osana, osana Cerul şi pământul sunt pline Em AmA A A7 D
D G De mărirea Ta! Eşti izvor de mângâiere. Dumnezeu minunat!
Întru cei de sus! Dm G
Şi îmi port din nou în spate crucea Vino şi hrăneşte-mă!
Binecuvântat e Cel ce vine F G C
Am D G În numele Domnului! Vino, întăreşte-mă!
Bine este cuvântat cel care vine Că îmi dai putere. Vino, ocroteşte-mă!
C D G Dumnezeu minunat!
În numele Domnului.

44 49
Dăruire Eu caut faţa Lui
D Hm D D G
Isuse, te iubesc şi cât aş vrea Eu caut faţa Lui,
G D A D A D
O viaţă să rămân numai cu Tine! Faţa lui Dumnezeu,
D Hm D Hm Em A D
Dar când duşmanul crud mă va-ndemna să plec, În inima ta, în sufletul tău.
G A D
Tu roagă-te atuncea pentru mine. D Hm
Sunteţi chiar Trupul Său,
Isuse, azi îţi dau inima mea în dar, D Hm
Şi sufletul şi trupul ţi-aparţine. Sunteţi Sângele Său,
Să faci cu ele, Doamne, ce vei vrea, F# m Hm
Căci Tu eşti singurul meu mare bine. Sunteţi iubirea Lui,
A7 D
Isuse, sunt aici în faţa Ta,
Mi-e dor de cerul Tău, de veşnicie. Atunci, ce aţi făcut din El?
Dă-mi doar un strop de har să pot lucra.
Şi timpul meu şi viaţa îţi dau Ţie. Sunteţi şi pacea Lui,
Şi timpul meu şi totul îţi dau Ţie. Sunteţi bucuria Lui,
Sunteţi copiii Lui,
Tu nu uiţi să mă iubeşti Atunci, ce aţi făcut din El?

G D C G
Pe-al meu drum eşti călăuza mea,
G D C G
Mă-nsoţeşti, îmi mângâi i ni ma,
D H Em
Ştii să schimbi orice durere grea.

Am D G G7
Tu nu uiţi să mă iubeşti!
C D G

Când pierdut, simt numai răni şi chin,


Răscolind orice pământ străin,
Mă tot chemi la Tine ca să vin. Împărtăşanie
De iubire eu mă simt învins,
Simt puterea Ta de necuprins,
Iar şi iar inima mi-ai atins.

48 45
Azi e mare sărbătoare Cum să-ţi mulţumesc, Isuse? Cum să-ţi mulţumesc? Oare la uşă cine-i?

Dm Gm D A Hm EmA D F# D G
Azi e mare sărbătoare Cum să-ţi mulţumesc, Isuse, Cum să-ţi mulţumesc pentru-atâta iubire? Oare la uşă cine-i?
C FA D D Hm Em A D F# D A A7
M-a cuprins iubirea Ta. Pentru bunătatea Ta? Inima-ţi străpunsă, pentru noi e viaţă. Şi ce-o fi aşteptând?
Dm Gm7 Hm A Hm EmA DF# D G
Doamne-ţi cer cu îndurare Înţeleg, Tu vrei un lucru, De-am putea să facem în lume să fie Azi iarăşi ocolit-ai
A Dm F# Hm Hm Em F# Hm D A D D7
De păcat a mă ierta. Vrei să-ţi dau inima mea. Veşnică-nchinare jertfei Tale sfinte. Pe cel ce-l vezi bătând.

D Gm Hm Hm F# F#7 Hm G D
Astăzi iarăşi eşti cu mine Pentru mine, o, Isuse, Tu eşti Domnul meu, Tu, cel căutat! Dulce răsună afară,
C FA F# Hm Em Hm C# F# A A7
Doamne, cât am rătăcit, Om sărman şi păcătos, Fiinţa mea după Tine strigă. Lasă-mă-n casa ta!
Dm Gm7 Nici un prieten nu-i ca Tine, Hm F# F#7 Hm D G
Am crezut că e mai bine Iubitor şi credincios. Vreau ca legea Ta să-mi conducă paşii. Te rog, a câta oară?
A Dm G Hm F# Hm D A D
Fără Tine pe pământ. Pentru mine Tu pe lume Sunt însetat de dragostea Ta. Spre fericirea ta.
D Gm Ai venit şi ai murit,
Dar fără Tine, nu-i iubire, Şi din ghearele satanei, Oricând Te-am chemat, când Te-am aşteptat, Ah, ce pustiu e-n mine
C FA Milostiv, m-ai slobozit. Nu m-ai lăsat fără de răspuns. Fără un Dumnezeu!
Nu-i lumină, nu-i cuvânt, Vreau să fiu mereu sub palma Ta. Sunt un orfan, văd bine,
Dm Gm7 Şi-ai rămas atunci cu mine Sunt însetat de dragostea Ta. Unde e Tatăl meu?
Viaţa mea nu e senină, În Preasfântul Sacrament,
A Dm Când Te-am căutat, Te-ai lăsat găsit. O, chiar acum degrabă,
Ca să pot veni la Tine,
Viaţa mea-i dusă de vânt. Umple-mă iar de prezenţa Ta. Uşa-ţi deschid eu larg.
Azi şi-n orişice moment.
Un pământ uscat e inima mea, Hai, nu mai sta afară,
Doamne, câtă nepăsare Sunt însetat de dragostea Ta. Calcă al casei prag.
Am avut pentru-al Tău chin,
Pentru moartea Ta pe cruce, Veşnic voi vesti îndurarea Ta, Nu mai pleca, Isuse!
Pentru cununa Ta cu spini. Şi-n viaţa mea Te voi lăuda. Rămâi în casa mea!
Mâinile-mi înalţ ca să te ajung. Cu mângâieri nespuse
Dup-atâta nepăsare Sunt însetat de dragostea Ta. Şi cu iubirea Ta.
M-am trezit la adevăr,
Îmi pare rău şi-ţi cer iertare,
Isus Cristos, Om-Dumnezeu.

46 47