Sunteți pe pagina 1din 107

A Cel ce stă sub ocrotirea 7

Celui ce şade pe tron 65


Aceasta e ziua Domnului 147 Cerul declară 100
Aceasta mi-e dorinţa 95 Cerul e un loc minunat 34
Ai deschis cerul Tău 103 Cine e ca El, nu e nimeni 270
Ai fost răstignit 96 Condu paşii mei 58
Ai un loc la cruce şi tu 85 Condu-mă Doamne ziua 284
Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Credeam că voi muri cu El 132
Al meu Domn, Părinte 59 Credincios eşti să ne conduci 115
Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 Cristos a înviat din morţi 201
Aleluia, El sângele şi-a dat 144 Cu Isus în lumea asta 178
Aleluia, aleluia, aleluia, (Ţi-ai arătat puterea..) 18 Cu-ndurare El m-a ridicat 281
Am auzit chemarea 222 Cum doreşte un cerb 63
Am aşteptat în întuneric 52 Curăţit eşti de păcat 227
Am bucurie ca fântâna 206 Curgi ca un râu de slavă 26
Am cămin mai sus de nori 184 D
Am un cântec nou în inimă 49 Da , chiar în curând 226
Am venit cu toţi aici 194 Da, eu cred în Isus 37
Arcuri încordate 30 Dă-I povara 149
Aş vrea Isuse 166 Daţi Domnului tot ce-i al Lui 50
Aş vrea să Te cunosc 123 De dorul Tău 170
Aşa aproape de Tin’ 137 Deschide-mi ochii 81
Aşa cum David 143 Deschide-mi inima Doamne 237
Aşa cum sunt la Tine vin 192 Destinul tău e să învingi 223
Astăzi cânt voios că Dumnezeu 8 De vrei să ai fericirea în viaţă 261
Astăzi mă-nchin Domnului 42 Din adâncul inimii 2
Astăzi nu mai sunt minuni 181 Din El, prin El 80
Astăzi vin la Tine 72 Doamne astăzi vin 94
Atât am căutat 128 Doamne cât de mare eşti 153
Auzi ciocanele cum bat 268 Doamne, candelă pe calea mea 225
B Doamne dă-ne-nţelepciune 89
Binecuvântaţi-L pe El 22 Domnul este bun 146
Bucuraţi-vă în Hristos 145 Domnul este păstorul meu 242
Bucuria mi-e Isus 136 Doamne eu te rog 282
Bine-ai venit scump Isus 262 Doamne îndurarea Ta-i aici 224
Binecuvântează Doamne România 246 Doamne Te rugăm 126
Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127
Doamne, eşti mai scump 87
C Doamne, îţi spun DA 56
Ca stropii de rouă 164 Doamne n-am aur nici argint 280
Căci iată că El 64 Doamne, Numele-Ţi înalţ 97
Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Doamne, Ţi-aducem închinare 110
Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Doamne, Tu eşti sfânt 71
Când privesc bolta-nstelată 203 Domnu-i bun orişicând 33
Cânt Aleluia Domnului 122 Domnul stă în fruntea oastei 10
Cânt despre Isus 156 Duhul Domnului este putere 20
Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Du-mă Doamne 114
Cântă, strigă, bate din palme 23 Dumnezeu e tăria mea 31
Cântare mea e numai 188 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233
Cât de bine mă simt 11
Ce bine e să-I dăm laudă 19 E
Ce bucurie 93 E aproape ziua când… 253
Ce măreţ e al meu Domn 51 E bucurie-n Hristos 54
Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 E Duhul Domnului 135

1
E-o minune 199 Isus pune-un cântec nou în inimă 15
El e-n stare 61 Isus Tu eşti Domn 272
El e sfânt 106 Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine 67
El este Domn 17 Iubire, putere 112
El este Leul 35 Isus cel înviat 160
El ne-a iubit venind în lume 168 Isus Hristos e Domnul 179
El poate 159 Isus viaţa noastră 157
E râul sfânt 25 Isus iubit când vei veni 229
Este un vânt ce-adie 107 Isuse dintre toţi Te-aleg mereu 161
Eşti cel mai mare, Doamne 74 Isuse drag azi două inimi 258
Eu eram în lume pierdut 239 Î
Eu cred în vindecările divine 186 Îmi plec genunchii 130
Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Înaintea Ta venim, Doamne 219
Eu sunt un om 120 În a mea inimă Te simt 266
Eu ştiu, sunt salvat 259 În curând noi vom pleca 250
Eu Te iubesc, Isuse 200 În Domnul mă-ncred 69
Eu Te laud 278 În Tine este viaţa mea 47
Eu am pornit fericit pe cărare 175 În orice suflet e-un tainic dor 283
Eu nu Te văd 218 Într-un loc liniştit şi-ascuns 60
Eu ştiu că m-ai mântuit 209 Învaţă-mă cum să Te laud 75
E viu, E viu, E viu, E viu 196 În această oră 177
F Îndeajuns mi-e Doamne 180
În lumina iubirii Tale 210
Faţa Ta o Doamne o căutăm 244
Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu 247
Fii Glorificat 279
Îţi mulţumim Isuse 171
G
Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar 267
J
Jos la picioarele-Ţi 68
Glorii din cer 230
Glorie, glorie aleluia 155 L
H La umbra aripilor Tale 232
Hai, e timpul de-nchinare 105 La Tine venim 124
Haideţi, lăudaţi cu toţii 28 La Tine Doamne 73
Harul ce curge din Golgota 191 Lângă Tine vreau 240
Haideţi să cântăm cu veselie Domnului 6 Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze 119
Hei, hei, România 38 Lăudaţi pe Domnul 141
Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul 140
I Lumina lumii , prezenţă divină 271
Iată ce sunt iată ce am 5 Lui Isus mi-am dat inima 55
Iată, va fi o trezire 16 Leagă-ne Doamne pe toţi împreună 163
Iată ziua ce-aţi cerut-o 257
Inima mea tânjeşte după curţile Tale 263 M
Inima mea vrea să-Ţi cânte 70 Mare Dumnezeu avem 148
Isus a făcut tot ce a promis 254 Mai sus de oameni şi de-mpăraţi 221
Isus, ce bucurie 82 Mai aproape, Doamne 98
Isus, e mângâierea mea 88 M-am hotărât să-L urmez 1
Isus e Rege pe tot pământul 3 Mare Domn avem 46
Isus este Domn 21 Mare eşti Rege în veci 104
Isus eşti minunat 27 Măreţ eşti Dumnezeu 9
Isus Hristos este Domn 43 Mărturisim acum 211
Isus, iubirea sufletului meu 91 Mă înveţi să trăiesc prin credinţă 274
Isus m-a eliberat 40 Mi se bucură inima-n Domnul 189
Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Mulţumesc de tot ce Doamne 217
Isus noi celebrăm victoria 45 Mântuirea e a Domnului 273
Isus, mare Domn 113

2
N S
Nimeni în afară de Tine 36 Sărbătoresc şi voi cânta 24
Nimeni nu-i ca Tin' 83 Schimbă-mi inima 76
N-ai asemănare 173 Sfinţenie, sfinţenie 277
Noi avem o ţară minunată 255 Sfârşitul veacului trăim 182
Noi azi pe Isus înălţăm 44 Simt prezenţa slavei Tale 109
Noi ridicăm Numele lui Isus 78 Slavă-n veci lui Isus ! 260
Noi suntem una-n Isus 29 Slavă, onoare 116
Nu este munte prea-nalt 92 Spală-mi Doamne gândul 102
Nu la întâmplare sunt 190 Spre mine faţa Ţi-o întorci 129
Nu va fi o veste 187 Stăm în a Ta prezenţă 90
Nu, nu suntem un vis 162 Stăm uniţi în adorare 48
Nu-i prieten lui Isus asemenea 185 Stau în mijlocul adunării 216
Numai prin graţia 231 Strig spre Tin' 86
Numele Domnului e un turn tare 84 Sunt străjerul care strigă 264
Numele lui Isus 138 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241
Suntem duşi şi clătinaţi 195
O Sunt fericit, Isus m-a mântuit 235
O cântare de mărire 193
O, ce valuri de-ndurare 174 Ş
Ochii Domnului 125 Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32
O, Doamne mare 152
O fă-mă un instrument 205 T
O inimă curată, Doamne 79 Tată, noi vrem ca slava Ta 77
O, Isus adesea stau 108 Tată, te slăvesc 62
O, o, cerul e-n inima mea 234 Te-am ales, Te-am ales 169
O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Toată gloria, onoarea 111
Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Transformă-mi viaţa Doamne 275
Osana, osana, osana-n înălţime 39 Trăim vremi de har ca Ilie 216
Osana ,osana ,osana lui Isus în veci 265 Tu eşti Rege, eşti Mesia 133
O scumpă zi 167 Tu-mi eşti refugiu 121
Tu, tu Doamne eşti îndurător 276
P
Pe altar înaintea Ta 220
Pe pământ avem o luptă 198 U
Pentru noi e taină mare 214
Peste-ntreg pământ 215 Unde vor merge cei răniţi 269
Pe Isus L-am primit 53 Un oraş frumos este peste munte 248
Pleacă-ţi genunchii 101 V
Poporaşul meu 197 Venim în a ta prezenţă 245
Pregăteşte-mi inima 134 Viaţa făr’ de Tine 139
Prin Isus avem victorie 150 Vocea Lui se aude 256
Primeşte lauda şi închinarea 202 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131
R Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4
Rabuni, Tu din morţi ai înviat 118 Voi veţi fi bucuroşi 14
Răsune a noastră cântare 176 Voia Ta, nu voia mea 41
Răsună astăzi în toate ţările… 252 Vom căuta, o, Doamne faţa Ta 207
Râul cel sfânt 12 Vreau Doamne 230
Renunţând la gândurile mele 13 Vreau să spună cel ce-i slab 212
Roagă-te dimineaţa 172 Vrednic eşti de cinste 66
România, timpul tău 236 Vrei tu să scapi de păcat 154
Z
Zi de zi eu vreau 243
Zideşte în mine 99

3
1. M-am hotărât să-L urmez pe Isus
C a F G
C Isus e Rege pe tot pământul
M-am hotărât să-L urmez pe Isus C a F G
F C Azi mă-nchin în faţa Lui. /x2
M-am hotărât să-L urmez pe Isus C/ a/ F/ G
F a În faţa Lui
M-am hotărât să-L urmez pe Isus
C G C Laud pe D-l şi-L preamăresc
Şi înapoi /: eu nu voi da :/ Laud pe D-l căci Îl iubesc. /x2
C G G7 C
/: Şi înapoi :/ eu nu voi da. Toată viaţa Îi voi cânta
Căci vreau s-ajung în ţara Sa. /x2
Renunţ la lume, dar nu la Isus /x3
Şi înapoi …. C a F G
Final : Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin
În urmă-i lumea , 'nainte-i Isus /x3 C a F G a
Şi înapoi …. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin, Amin.
Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 4. Voi veni cu bucurie
Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/
/: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. D G D f# b
Voi veni cu bucurie înaintea Domnului,
2. Din adâncul inimii D G A
Voi veni cu mulţumire-n casa Lui,
C
D G
Din adâncul inimii
Această zi e-a Domnului,
F C
D/f# b
Pe Isus vreau a-L vesti
Să ne bucurăm în ea,
G G7 C
G A D
Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA
Cântându-I: GLORIE, ALELUIA !
C
G D f# b
Vreau să spun întregii lumi
Eu sunt fericit , eu sunt fericit
F C
e A D/G/A
Dumnezeu cât e de bun
Sunt fericit că El M-a mântuit
G G7 C
G D f# b
Împreună să-I cântăm toţi : ALELUIA
Eu sunt fericit , eu sunt fericit
G A D
F C G a
Sunt fericit că El M-a mântuit
ALELUIA, te laudă al meu suflet,
F C D G
D G D
ALELUIA, te laudă gura mea mereu,
/: OSANA, LAUDĂ Domnului !
F C e a
G D E/A
ALELUIA, vreau să spun tuturora
Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/
F C F G
( a doua oară A/D )
Ce măreţ eşti Doamne, Dumnezeul meu.
5. Iată ce sunt
3. Isus e REGE

4
C d Marea şi uscatul le-a creat
Iată ce sunt, iată ce am A E A
G G7 C G Domnul este un mare Dumnezeu
Rege sunt, mă trag din Avraam B E E7
C d Lui mă-nchin, e Creatorul meu.
Şi prin Hristos cel Răstignit
G G7 C Să ne închinăm, să ne smerim
Viaţă nouă-n dar eu am primit. Să plecăm genunchii, să-L slăvim
Noi suntem poporul Domnului
C d Nu putem fi smulşi din mâna Lui.
Binecuvântări mă înconjoară
F G C G
Legea Sa cea Sfântă o iubesc 7. Cel ce stă sub ocrotirea
C d
Cresc în a lui Isus cunoştinţă A c# f# c#
F G C G Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt
Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc. b E
La umbra Celui Atotputernic,
Binecuvântări sunt în cetate, A c# D
Tot ce eu ating este sfinţit, Face din El, loc de scăpare
Prin credinţă sunt în sănătate, A
Domnul Dumnezeu m-a îmbogăţit. Căci Domnul Sfânt
f# E A f#
Binecuvântări sus mă aşteaptă E Dumnezeul meu în care mă-ncred
Cerul pentru mine-i pregătit D E A/ E
Un locaş eu ştiu că am în slavă E Dumnezeul meu în care mă încred.
Cu cântări voi fi acol' primit.

A c# /f# c#
6. Haideţi să cântăm O mie să cadă alături de tine
D b D E
A E D A Şi zece mii la dreapta ta, de vor cădea,
Haideţi să cântăm cu veselie Domnului A c# f# c#
D A Cu ochii priveşte, să vezi răsplătirea
Şi să strigăm de bucurie D E A E
f# E A celor răi, doar harul Său, te va salva.
Către stânca mântuirii noastre
A E C# f#
Înaintea Lui, să mergem toţi cu laude Să nu te temi de groaza
din noaptea cea grea
A D Nici de săgeata ce zboară ziua
Cântaţi-I cântece /x3 De ciuma rea din întuneric să nu te temi
E A/ E Căci Domnu-ţi va păzi, cărarea de ea /x2
O, O, O, în cinstea Lui. 8. Astăzi cânt voios
A E A A7
Domnul este un mare împărat C e F C
D E A E Astăzi cânt voios că Dumnezeu
5
a e Cu laude noi Te onorăm /x2
E stăpânul vieţii mele
F G C F C
El e Domnul meu. Osana, binecuvântăm,
C C7 F d F C D G
Cine pe pământ, cine-n ceruri sus Binecuvântăm pe Salvatorul /x2
a e
E ca Domnul meu Voi binecuvânta
a e G Pe Domnu-n toată vremea /x2
E ca Domnul meu, Isus.
C F Veniţi şi voi cu noi
Fară El flămând şi însetat Slăviţi pe Domnul Isus /x2
C e F G
Rătăcem în lumea largă neajutorat
C F d 10. Domnul stă în fruntea oastei
Dar când m-a găsit El m-a săturat
a e D b
Şi mi-a dat să beau Domnul stă în fruntea oastei Lui
a e D b
El mi-a dat să beau Nimeni nu o poate birui
G G A b (G/A)
Din harul său Pretutindeni slava Lui se va vedea.
D b
C C/G/a Tu să porţi al biruinţei steag
El e fântâna cu ape vii D b
F C F G Slavă Lui ! Isus a câştigat
Nimic în lume nu-L poate-nlocui
C C/G/a G A b (G/A)
Stânca de veacuri, păstorul meu Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui.
F C F G C G D
Râul vieţii, de-a pururi Dumnezeu. /: Un Domn triumfător e Isus
G D
O, ce fericit sunt cu Domnul meu Noi Îl urmăm unde ne duce
Nicăieri în lume nu-i altul ca El G A b (G/A)
El e mai de preţ decât tot ce am Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/
El e slava mea, e comoara mea, în veci.
Stăm în oastea biruinţei Lui,
Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ Se descoperă domnia Lui,
El e râul vieţii, limpede şi sfânt Să intrăm în ţara care ne-a promis.
Niciodată El nu v-a seca
Şi voi bea din El, eu voi bea din El
mereu…. 11. Cât de bine mă simt cu aleşii
9. Măreţ eşti Dumnezeu Domnului

C/F C D
Măreţ eşti Dumnezeu Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului
F G C F/G e
6
Poporul minunat Curge lin peste pământ
G
O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului Râul Cel Sfânt
D B
Poporul minunat Râul Cel Sfânt
D7 A
Strălucesc feţele, cântă adunarea Râu divin ….
G g
Cerul stă şi-ascultă cântarea.
D b D c#
O, ce bine mă simt cu aleşii D-lui Peste munţi înalţi
A G A D B
O, ce popor, ce popor minunat ! Şi prin văi adânci
A
Peste oceane, mări,
D c# B
Ce plăcut şi ce frumos Al trezirii val duce către mal
D b A
E poporul lui Hristos Naţiuni întregi
D e
Când pe Domnul ei Îl laudă voios, c#
G D f# b Final: Al trezirii val
Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit B A
e G A D Duce către mal… /x2
Pe toţi sfinţii ce-mpreună s-au unit.

O, ce zi atunci va fi
Când pe nori El v-a veni
Şi în slava Lui pe veci ne va uni
Lângă El ne-om aduna
Şi plângând îi vom cânta
Împreună fericiţi cu El vom sta.

13. Renunţând la gândurile mele


12. Râul Cel Sfânt
E
E Renunţând la gândurile mele,
Râul Cel Sfânt f#
B Concentrând atenţia asupra Ta,
Râul Cel Sfânt A B
A E Meditând în sfânta Ta prezenţă,
7
A E Din palme vor bătea.
Nelăsând ca frica să mai stea.
15. Isus pune-un cântec nou în inimă
Întrebări ce am le-aduc la Tine
f# d A
Şi le pun Isus 'naintea Ta Isus pune-un cântec nou în inimă
A B g# d
Stând curat în sfânta Ta prezenţă Isus pune-un cântec nou în inimă
A B E d g
Mă închin şi Te voi lăuda. E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia
A d
g# A Isus pune-un cântec nou în inimă.
Privesc la Tin', Cel ce-mi dai viaţă,
g# A El ne-nvaţă să trăim în dragoste /x2
Tu începi şi duci la bun sfârşit, Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim
g# A El ne-nvaţă să trăim în dragoste.
Tu-mi inspiri fiinţa şi lucrarea.
f# B E O familie să fim El ne-a-nvăţat /x2
Doar iubirea Ta m-a împlinit. Tineri şi bătrâni sunt una în Isus
O familie să fim, El ne-a învăţat.
14. Voi veţi fi bucuroşi Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2
Lacrimile le-a schimbat în ape vii
e Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii.
Voi veţi fi bucuroşi
De pace însoţiţi
G D 16. Iată, va fi o trezire
Iar munţii răsuna v-or 'naintea voastră
e
Când voi veţi cânta E A E
Iar pomii aflaţi pe drum Iată, va fi o trezire în ţara mea
B7 e B
Din palme vor bătea. Iată, va fi o trezire în ţara mea
g# c# g# C#
G D De la Nord, Sud, Est şi Vest
Şi-atuncea pomii din palme vor bătea f# B E
D e Iată, va fi o trezire în ţara mea
pomii din palme vor bătea 17. El este Domn
G D
pomii din palme vor bătea E A E
B7 e El este Domn şi domneşte din ceruri,
Când vă veţi bucura. B E
El este Domn
Deschide-ţi inima, cântaţi-I laude A E
Şi preamăriţi cu toţii pe Domnul slavei Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !”
Când voi veţi cânta B E
Iar pomii aflaţi pe drum El este Domn
8
E A E B
Cine-i ca El, n-are sfârşit la zile, Ţi-ai arătat puterea mare,
B E A E
El este Domn Boldul morţii l-ai înfrânt,
E A E B E
El vine-n putere când chemi al Său Nume, Din mormânt ai înviat triumfător.
B E B
El este Domn Lanţurile le-ai zdrobit,
A c#
Pe captivi i-ai eliberat
E A g# B D A B
Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, Prin a Ta-ndurare sunt salvat.
E A g# B
Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu,
E 19. Ce bine e să-I dăm laudă
O, Domnul meu.
E A E
Ce bine e să-I dăm laudă Domnului
Cuvântul Tău Doamne-i speranţa lumii E A B
Eşti Dumnezeu Ce bine e să-I dăm laudă Domnului
Prin a Ta tărie avem mântuire, A B g# c#
Eşti Dumnezeu El captivi eliberează, inimi vindecă
Avere nu cerem dar privim la cruce. A B E
Eşti Dumnezeu Binecuvântăm numele Lui.
Pe cei păcătoşi înainte-i aducem
Eşti Dumnezeu D E
Vreau să-L slăvesc pe El /x3
Trimite-Ţi puterea, o, Domnul meu, /x2
O, Domnul meu. B A E
Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, /x2 Îţi mulţumim eşti Salvatorul
O, Domnul meu. B A E
Cu inimi de recunoştinţă ne-nchinăm
B A E
Îndurarea Ta va ţine veşnic
A f# B
Eu te voi lăuda toată viaţa mea.
18. Aleluia, aleluia, aleluia, 20. Duhul Domnului este putere

E B c# B E A E c# A B
Aleluia, aleluia, aleluia, Duhul Domnului este putere
B E c# A B
El e Domn. Duhul Domnului e tăria mea
E B c# B E A E c# A B
Aleluia, aleluia, aleluia Duhul Domnului este putere
B E A B E
Isus Hristos e Domn. Îmi dă victoria.

9
A E E A E c#
Cel ce e-n noi e mai tare /: Numele Lui e un turn puternic
A B E B
Decât duhul veacului Credincioşii vin la El
A E c# E B
Suntem mai mult decât biruitori Şi sunt salvaţi :/
f# D B
Prin cuvântul Domnului, doar al Lui. Glorificaţi-L pe El /x3
Cel Preaînalt

21. Isus este Domn Toţi să-L laude pe El /x3


Cel Preaînalt
e a
/: Isus este Domn, pe El îl înalţ 23. Cântă, strigă, bate din palme
B7 e ( C,D )
Vreau să-I cânt un imn de slavă.:/ E A
Cântă, strigă, bate din palme,
e a D G B E D/A
/: Isus e DOMN Stăpânului dă-I laudă !
B7 e E A B
Vreau să-I cânt un imn de slavă. :/ Pleacă-te ‘naintea Domnului !
e a B7 e E A
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Cântă, strigă, bate din palme
B c#
/: Isus ne-a salvat, de orice păcat Stăpânului dă-I laudă !
Să-I cântăm un imn de slavă :/ A B E
Isus ne-a salvat Căci El e un mare D-zeu !
Să-I cântăm un imn de slavă
Aleluia /x6 C D G
Astăzi e zi de sărbătoare
Isus va veni şi ne va răpi C D b e
Ca să fim cu El în slavă. E ziua când ne bucurăm !
Isus, va veni C D G D e
Ca să fim cu El în slavă Măreţul Rege ne-a eliberat !
Aleluia. /x12 C a B
Şi-I dăm laudă, Numelui Său.
22. Binecuvântaţi-L pe El 24. Sărbătoresc şi voi cânta

E E B
Binecuvântaţi-L pe El Sărbătoresc şi voi cânta
A B A B E
Binecuvântaţi-L pe El Vreau să bat din palme-n ritmul laudei
E c# B
Binecuvântaţi-L pe El " Isus domneşte, " voi striga
B ( a doua oară E ) A B E
Cel Preaînalt Stânca mântuirii şi a laudei e.

10
c#
E B c# B c# Cu braţul Tău dezleagă
Domn al domnilor, Rege al regilor A f# B
A E B Tu, cu putere, viaţa mea.
El domneşte-n veci de veci E
E B c# În ceasul de pe urmă
M-a eliberat, în mine e viu c#
A E B Vreau Duhul Tău să curgă
Şi trăieşte-n inima mea. A f# B
Şi să inunde viaţa mea.

25. E râul sfânt A B E c#


Este un râu ce curge peste noi
A E B E A B E/E7
Peste munte e-un râu ce curge Vindecare El aduce pe pământ
A E B E A B g# c#
Înviorare revarsă curgând, Totul ia fiinţă unde curge el
A E B E A f#/ B
În văi adânci şi-n întinsa câmpie, Îmi alină setea sufletului meu.
A E B E
Râul străbate viaţă-aducând. 27. Isus, eşti minunat

G
E A E Isus, eşti minunat
E râul sfânt care suflete mişcă a
B E Minunat, minunat
E râul sfânt care curge şuvoi, D G D
A E Nu e nimeni ca El, minunat.
Redeşteptarea de la Rusalii G
A E B E Uită-te de doreşti
Revars-o acum din plin peste noi. a
În cuvânt ca să găseşti
D G
Curgerea lui e venită din ceruri Numele lui Isus e minunat.
Şi poate lua generaţii la rând, 28. Haideţi, lăudaţi cu toţii
Cei ce străbat ale râului ţărmuri
Beau din râu şi-apoi cântă strigând. D
Cu toţii spre munte, ne place să mergem, /: Haideţi, lăudaţi cu toţii
Biserica-ntreagă trezire-aşteptând, D# c D
În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne, Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/
Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând.
D
/: Ridică-ţi mâinile
26. Curgi ca un râu de slavă c
Şi cântă-I numele
E C# D
Curgi ca un râu de slavă Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/
11
D B7 e
g Când pe Domnul Isus eu îl chem.
Haideţi, haideţi

Să urcăm pe muntele sfânt e G


Credincioasă slugă, mă aplec în rugă
Unde-i veselie şi cânt D a e
c Şi Îl chem în ajutor mereu
Să strigăm în faţa Lui G
Şi de orişiunde, Domnul îmi răspunde
Să cântăm în faţa Lui a B7 e
D Căci El e acelaş Dumnezeu.
El e Domn, sus în cer
c D
Unde-i tronul Său. Piedici pe cărare, ştiu că vor apare
Dar de Domnul Isus nu mă las.
El îmi dă putere, har şi mângâiere
29. Noi suntem una-n Isus Şi mă însoţeşte pas cu pas.

e
Noi suntem una-n Isus Zile înnorate nu mă vor abate
De la ţinta veşniciilor
Suntem uniţi în El Ploaie şi furtună, toate împreună
a Le înfrunt cu-al meu mântuitor.
Suntem uniţi în Isus
e
Şi vrem să fim ca El
a
Şi lumea recunoaşte
e
Pe cine creştin este

Lumea ne recunoaşte 31. Dumnezeu e tăria mea


a
Dacă avem dragoste e
B7 a e Când în zare se iveşte solul celui necurat:
Suntem creştini, dacă avem dragoste. C D e
Dumnezeu e tăria mea !
b
30. Arcuri încordate Când armatele de duhuri

e G Cerul l-au întunecat:


Arcuri încordate fi-vor îndreptate, C D e
D B7 e Dumnezeu e tăria mea !
Vârfuri ascuţite, nu mă tem a
G Când tot iadul stă-n picioare
Piedici, bariere, nu, nu au putere
12
Pregătit pentru război C G
b Prin putere, înţelepciune şi har
Şi simt că sufletul se zbate a B7 e
Domnul meu este-un mare Dumnezeu
Prins în cursa grea
a
Mă aplec în rugăciune 32. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă

Şi-aştept ajutorul slavei E A E


C D e Ştiu că Isus pentru mine are-o casă
Dumnezeu e tăria mea ! B
În cer pe strada gloriei
e C G E A E
Dumnezeu e tăria mea, Stau aşteptând în promisiunea dată
D e c# B E
Adăpost pentru sufletul meu, Unde e Isus pot fi şi eu.
C G
Ajutor când povara e grea: E A E
a B7 e Vine Isus, vine Domnul meu în slavă
Dumnezeu e tăria mea ! B
Să-şi ia Mireasa sus la cer
E A E
Dumnezeu are puterea Stau aşteptând clipa revenirii Sale
ca în cer şi pe pământ: c# B A E
Dumnezeu e tăria mea ! Maranata , vine Domnul meu.
Tot ce-n lume se întâmplă
Este scris şi în Cuvânt: De multe ori mă gândesc cum o să vină
Dumnezeu e tăria mea ! Să-şi ia Mireasa sus în cer
Încercarea când e mare M-am hotărât să ajung şi eu la nunta
Şi se pare că mă-ngroapă, Mirelui meu sfânt Emanuel.
Întunericul e gros şi nu mai pot vedea, 33. Domnu-i bun orişicând
Plec şi fruntea şi genunchii
Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: E c#
Dumnezeu e scăparea mea ! Domnu-i bun orişicând
A B
e C G Recunoscător laudă vreau să-I cânt
Dumnezeu e tăria mea, E c#
D e Domnu-i bun orişicând
Adăpost pentru sufletul meu, A
C G Chiar şi-n noaptea grea
Ajutor când povara e grea: B
a B7 e Mă va lumina
Dumnezeu e tăria mea ! A B E
e C G Domnu-i bun, Domnu-i bun orişicând.
Domnul meu este-un mare Dumnezeu
D e g# c#
El domneşte din ceruri, de sus Dacă treci prin valea morţii
13
A E A E
Şi sunt umbre-n jurul tău Iertat, spălat de orice păcat
g# c# D B
Mâna Lui te va conduce De aceea astăzi cânt : Aleluia.
A B
Ocrotit să fii de rău
A B
A promis că nu te lasă 35. El este Leul
A A c# B
Nu te uită, nu eşti părăsit. e
El este Leul din tribul lui Iuda
Când trăiam toţi în noapte a
Dragostea-I s-a arătat El a rupt jugul
Tatăl bun, Cel Sfânt din ceruri e
Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acuma liber sunt
Şi-acum liberi de păcate B7
Îndurarea lui o vom cânta. Şi trăiesc în libertatea Sa.
e
El este Stânca în pustiu
34. Cerul e un loc minunat a
Şi ajutorul în necaz
E B7 e
Cerul, e un loc minunat Şi speranţă-n Israel.
B
Plin de har şi slavă
E A
Vreau să-L văd pe Domnul meu
E B E
Cerul e un loc minunat. 36. Nimeni în afară de Tine
E
Când voi fi în ceruri sus E/A E
A /: Nimeni în afară de Tine, Isuse
Umblând cu Isus B E
E B Nu mă poate izbăvi
Când voi fi în ceruri sus în slava Sa A E
E Nimeni în afară de Tine, Isuse
Când voi fi în ceruri sus B E
E Nu mă poate linişti.:/
Umblând cu Isus
E B E E A
Bucuros voi cânta Pe acest Pământ, Isuse
A E B
Pentru că: iertat, spălat Eu sunt ca şi un străin
E A E
De orice păcat Şi durerile-mi nespuse
B E B E
Prin Domnul Isus, eu sunt /: Mă apasă pe deplin. :/
14
Hei, hei, Timişoara
Când sufletul îmi plânge a e a G D
Doamne, eu privesc la cer Hei, hei, România, mântuire
Şi mă rog mereu la Tine
/: Şi ajutor îţi cer :/ e D
Încă un pas, în Numele Lui
Doamne, când eşti lângă mine G e
Nu-i nimica mai frumos Vom câştiga România pentru Isus
Eu mă rog mereu la Tine A e a e
/: Să-mi faci viaţa cu folos. :/ Şi nu vom da-napoi, şi nu ne vom opri
a e
Ce frumoasă-i tinereţea Vom câştiga România pentru Isus
Petrecută cu Isus D
Căci în ţara mult dorită pentru Isus
/: Ne vom bucura nespus. :/

Vom birui, în Numele Lui …


37. Da, eu cred în Isus
Vom preamări, doar Numele Lui …
F Bb C
Da, eu cred în Isus,
F Bb C
Cred că El e Fiul lui Dumnezeu,
F Bb C
Cred că a murit şi-a înviat,
F Bb C
Preţul pentru noi a plătit. 39. Osana, osana, osana-n înălţime
Bb C F
Cred că El e prezent G D e C D
C F Osana, osana, osana-n înălţime /x2
Printre noi aici.
Bb C F C G
Pe bolnavi vindecând /: Tu eşti Rege şi Domn
Bb C F C G
Şi păcate iertând Prin putere domneşti
C G/b e
Da, cred în Tine Doamne, Slava Ta se v-a descoperi
Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, C D G
Cred că ai murit şi-ai înviat, Osana-n înălţime :/
Preţul pentru noi ai plătit.
Glorie, glorie, glorie Regelui Isus /x2

38. Hei, hei, România /:Tu eşti Rege şi Domn


Prin putere domneşti
G D e Slava Ta se v-a descoperi
Hei, hei, România Glorie Regelui Isus :/
G D G
15
N-am cuvinte, Doamne să-Ţi pot spune
C a D
40. Isus m-a eliberat Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit.
G C G b
G C Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii
/: Isus m-a eliberat C a D
D G Şi doresc Isus, cu orice preţ
prin braţul Său puternic :/ a C D
C D G Să rămân statornic în credinţă
Sunt liber, liber, liber, liber C a F D
G D Să Te laud şi să Te slăvesc.
/: Nu mai sunt rob,
C G Pacea Ta ce-ntrece orice lucru
sunt fiu de Împărat :/ Cunoştinţa-ntregului Pământ
G D S-o reverşi în inimă, Stăpâne
/: Bateţi din palme, cântaţi, Orice-ar fi, să pot mereu să-Ţi cânt.
G Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii
sărbatoriţi-L pe El. :/ Şi doresc Isus, cu orice preţ
Să rămân statornic în credinţă
Să Te laud şi să Te slăvesc.

42. Astăzi mă-nchin Domnului


41. Voia Ta nu voia mea
E A E
G Astăzi mă-nchin Domnului
Voia Ta, nu voia mea c#
a Şi-I cânt slavă
Să se facă Doamne-n viaţa mea f# B E
D G Căci El mult bine mi-a făcut,
Să trăiesc cum Tu doreşti, o, Domnul meu. D
Când eram în strâmtorare
Toata roada Duhului Tău Sfânt A E
a Către El, eu am strigat
Zi de zi s-o am pe-acest Pământ f# B E
D Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat.
Lumină să răspândesc mereu
G E A
În jurul meu. Mi-amintesc de ziua-n care
B E
G C G b Dumnezeu m-a încercat,
Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă A E
C a D A fost ziua-n care Domnul
Să trăiesc prin har, azi mântuit D B
a C D De-L iubesc m-a întrebat,
16
g# c# Toţi să cunoască-n adevăr
A fost o zi deosebită C D G
A E El este calea către cer.
Abia atunci am înţeles
A f# D
Căci Isus, mult m-a iubit Noi proclamăm
A B E e
Şi prin moartea Sa pe cruce, m-a ales. Noi proclamăm

Încercări mereu vin valuri Noi proclamăm


Dar le birui prin Isus, C D G
Doar în El mi-am pus nădejdea Isus e-nălţat.
Ca s-ajung în ceruri sus.
Încercările să vină, G D e
Prin ele mă voi oţeli, Pas cu pas mergem-nainte
Şi-ntr-o zi, pe nori de slavă D e
Printre miile de sfinţi şi eu voi fi. Tot mai mult cucerim teren
D e
Arma noastră-i rugăciunea
C D
Ziduri cad, continuu cad, şi cad, şi cad,
G
şi caad.
43. Isus Hristos este Domn 45. Isus, noi celebrăm victoria

G C G E/B/c#/B E B c#/B
/: Isus Hristos este Domn Isus, noi celebrăm victoria
D G E/B/c#/B E B
Domn al lumii întregi :/ Isus, stând în prezenţa Ta
E/B/c#/B E B c# B
G C D G Isus, mă bucur azi că liber sunt
Unul e Domn peste popoare E B A B E
C F D Isus, viaţă Tu mi-ai dat.
Unul e Dumnezeu
G C D G A B E
În nici un alt nume nu-i mântuire Preţ de răscumpărare, Isus ne-ai
C D G c#
Isus Hristos e Domn. dăruit
A B E
Să nu mai fim sub jugul amarelor
44. Noi azi pe Isus înălţăm B
sclavii
G D e A B E c#
Noi azi pe Isus înălţăm Şi-acum de bucurie, în biruinţa Sa
C D G A B
Ca un drapel pe-acest oraş Inima-mi răspunde iubirii Lui.
D e
17
Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat În Tine e tăria mea,
Şi calea către Tatăl, de-acuma s-a deschis C G D
Iar în a Sa prezenţă problemele dispar În Tine e speranţa mea, în Tine.:/
Inima-mi de-acum bate cu-a Sa.

C D G/G7
46. Mare Domn avem Te laud toată viaţa mea
C D b e
Te laud cu toată tăria mea
G D C D D G E a
Mare Domn avem Cu viaţa mea, cu tăria mea
G D C D F D
Mare Dumnezeu Toată speranţa-mi este-n Tine.
G D CD
Mare Împărat
C D G
Pe toate le-a creat

48. Stăm uniţi în adorare


F C
Numele Lui e pe tot pământul E
G Stăm uniţi în adorare
înălţat A B E
F C În prezenţa Domnului
Atotputernic, El lumea întreagă Înălţăm laudele noastre
D A B E
a creat. Dându-I glorie numai Lui

A E DE c# B
Final: Glorie Domnului Îţi cântăm: vrednic de laudă
A E DE A B E
El e Împărat Eşti deasupra tuturor
A E D E c# B
Glorie Domnului Azi Biserica îţi cântă
D E A g#
În veci fie lăudat. Tu eşti vrednic,
G#
Mielul lui Dumnezeu.
c# (A,B)
47. În Tine este viaţa mea Vrednic eşti doar Tu.

G
/:În Tine este viaţa mea, 49. Am un cântec nou în inimă
e
18
E f# Ce măreţ e-al meu Domn
Am un cântec nou în inimă F G
B E Minunat este El
Este şoapta lui Isus C
c# Plin de glorie, Domneşte-n slavă
" Nu te îngrijora, cu tine sunt F G
B E Minunat este El.
Să te-ajut pe-acest pământ. "
F C G
Să-nălţăm numele Său
E c# F C G
/: Isus , Isus, Isus Căci El ne-a salvat
B E F C G
Nume minunat Ne-a răscumpărat prin har
f# F D
El îmi umple viaţa E Domn Prea-nalt
B E
De-aceea-I cânt neîncetat. :/

52. Am aşteptat în întuneric


Când El va veni şi vom pleca
Stelele-n urmă vom lăsa G/D
Spre patria cerească vom pleca Am aşteptat prin întuneric
Veşnic cu Isus vom sta. C G
E timpul să ne pregătim
D G
50. Daţi Domnului tot ce-I al Lui În zori de zi lumina s-o-ntâlnim.
D
a G Da, vom vedea şi-n ţara noastră
Daţi Domnului tot ce-I al Lui C G
F E Cum se-mplineşte în curând
Daţi Domnului cinste, onoare D G C G
a F G a Ce ne-am rugat cu toţii atâta timp.
Daţi Domnului laudă numelui Său
G (pauză) D
F G Trezeşte Doamne România,
/: Închinaţi-vă lui în sfinţenie G F D
F G Aprinde foc în pragul zilei de apoi.
Vocea lui răsună cu putere G D
F E a Trezeşte Doamne România,
Domnul e Rege în veci.:/ G
Şi-ncepe cu noi.
Este nevoie de-o schimbare
51. Ce măreţ e al meu Domn Azi încă nu e prea târziu
Biruitori la luptă să pornim
G C Să transformăm credinţa-n faptă

19
Şi să trăim ce predicăm
Pentru trezire, uniţi să ne rugăm
Bb
Final: Nu suntem noi

Mai buni decât alţii,


F
Dar te rugăm:
g d
Umple-ne Doamne cu Duhul Tău !
Bb
Fă să fim noi unelte
F
În trezirea ce e pe drum,
g A
Şi începe-o în noi chiar acum !
A
Trezeşte, Doamne… 54. E bucurie-n Hristos
53. Pe Isus L-am primit
G D
G C G E bucurie-n Hristos
Pe Isus L-am primit când m-a chemat e C
a G Este dragoste-n spirit
Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat G D C
G C G E nădejde, credinţa în El
Şi pacea Lui îndată El mi-a dat G D
a D G E-o fântână ce-o ştiu
Păcatul mi-a luat. e C
Ce hrăneşte-al meu suflet
G D C
a G E Cuvântul ce curge din El.
Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat
A D C G a
De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA Mărirea şi slava-i a Lui
G C G C G a
Pe Isus L-am primit când m-a chemat Puterea şi gloria-i a Lui
a D G C G
Păcatul mi-a luat. Să lăsăm gura Lui,
C G
Să ne-nveţe cântând
De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos e F D
Păcatu-ţi va lua, păcatu-ţi va lua Voia Lui s-o-mplinim pe pământ.
Şi fericit vei merge bucuros
Păcatu-ţi va lua.
55. Lui Isus mi-am dat inima

20
E Când Duhul Tău mă va-ndemna
Lui Isus mi-am dat inima G# c#
B Doamne, te voi asculta
Şi sunt fericit A B E
A Şi răspunsul meu oricând va fi DA .
Lui Isus mi-am dat inima
E Doamne, îţi spun DA
El pentru mine-a murit Oriunde te voi urma
E7 Doamne îţi spun DA
Am fost pierdut în păcat În paşii tăi eu voi umbla
A c# Când Duhul Tău mă va-ndemna
Acum însă sunt salvat Unde-mi spui, eu voi pleca
E B Şi răspunsul meu oricând va fi DA .
Lui Isus mi-am dat inima
E
Da, şi sunt fericit.
57. Osana, Amin, Osana
Lui Isus mi-am dat inima
Şi sunt liniştit a G
El în schimb mi-a dat pacea Sa /: Osana, Amin, Osana
El pentru mine a murit F E
Am fost pierdut în păcat O, Aleluia, Maranata. :/
Acum însă sunt salvat
Isus e în inima mea a
Da, sunt liniştit. /: Isus e Domn
G
Lui Isus mi-am dat inima Isus e Domn
Cât sunt de fericit F
Lui Isus mi-am dat inima Isus e Domn
Da, sunt mântuit. E
De astăzi nu mai trăiesc eu Isus e Domn :/
Ci Isus trăieşte-n pieptul meu
Isus e în inima mea El a înviat /x8
Şi sunt fericit.
/: 3x / El ne iubeşte /x3
Neîncetat :/
56. Doamne, îţi spun DA
El vine iar /x8
E
Doamne, îţi spun DA Isus este Domn
El a-nviat
Vreau să fac doar voia Ta El ne iubeşte
B El vine iar.
Doamne, îţi spun DA
E 58. Condu paşii mei
Voia Ta nu voia mea.
E7 A C
21
Condu paşii mei Când rostim Numele Tău
a A f#
Să nu mai rătăcesc Tot ce-ai creat
C D E
Condu paşii mei În splendoare azi stă
F A f# D E
Să pot să Te urmez Eu veşnic mă-nchin şi îţi dau laudă
f# E D E
a G F Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt
Inima-mi strigă spre Tine A
G C Eu sunt.
Rămâi lângă mine mereu
G
O ! Domnul meu
C
Condu paşii mei
59. Al meu Domn, Părinte 60. Într-un loc liniştit şi-ascuns
A E G C
Al meu Domn, Părinte Într-un loc liniştit şi-ascuns
f# E D e D C
Nimeni ca Tine nu e În tăcere eşti prezent
c# D c# G C
Cât voi trăi, îţi voi slăvi Într-un ceas tainic şi tăcut
f# G E a
Lucrarea mâinilor Tale Te aştept, căci îmi doresc
A E e D C
Refugiu, scăpare Să te cunosc mai mult.
f# E D
În braţul Tău eu găsesc G D
c# D c# Vreau să Te văd
Cu viaţa mea, cu tot ce am e C
f# G E Vreau s-aud vocea Ta
Totdeauna laudă-ţi voi da. G D C
Să te cunosc mai mult
G D
A f# Vreau să te-ating
Strig către Tine e C
D E Vreau să văd faţa Ta
O, Doamne te caut G D C
A f# Să te cunosc mai mult.
Tu eşti Împăratul
D E Înspre ţintă ne-ncetat alerg
Puterea Ţi-o laud Voia Ta vreau s-o-mplinesc
f# E D Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez
Munţii se pleacă şi mările tac Căci îmi doresc
E Să te cunosc mai mult.
22
Duh Sfânt, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi
mulţumesc,
61. El e-n stare Fii glorificat, în veci de veci.
Fii glorificat, fii glorificat
C e a e Fii glorificat, în veci de veci.
El e-n stare, da, e-n stare
F d G
Să rezolve-ngrijorarea ce o am.
C e a e
El e-n stare, da, e-n stare
F G
Să-mi atingă inima cu al Lui balsam.

C e a e 63. Cum doreşte un cerb


El e-n stare, da, e-n stare
F G C e a d
Să-mplinească dincolo de orice vis. Cum doreşte un cerb izvor de apă,
C e a e F G C G
El e-n stare, da, e-n stare Aşa eu Te doresc,
F C e a d
Să îmi schimbe Tu eşti singura mea dorinţă
G C F G C G
Astăzi viaţa ca prin vis Să Te laud, eu tânjesc.

a F C
62. Tată, Te slăvesc Tu eşti scut şi tăria mea
F d E
C F G C Şi Ţie-ţi dau toată inima
Tată, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, C e a d
F G Tu eşti singura mea iubire
Fii glorificat, în veci de veci. F G C
C F E a Să Te laud, eu doresc.
Fii glorificat, fii glorificat
F G C G
Fii glorificat, în veci de veci. D f# b e
Sufletul meu Te caută zi şi noapte
G A DA
Isus, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, Eşti Dumnezeul viu
Fii glorificat, în veci de veci. D f# b e
Fii glorificat, fii glorificat Tu eşti singura mea iubire
Fii glorificat, în veci de veci. G A D
Doar al Tău vreau eu să fiu.

23
F C
b G D şi Mielului Sfânt /x3
Tu eşti scut şi tăria mea
G e F#
Şi Ţie-ţi dau toată inima G#
D f# b e Să-I fie onoarea
Tu eşti singura mea iubire A# C
G A D şi gloria şi slava în veci /x2
Să Te laud, eu doresc.

64. Căci iată că El 66. Vrednic eşti de cinste

C F C e a
/: Căci iată că El Vrednic eşti de cinste şi-nchinare
G C a F d
A întocmit munţii, Ridicăm mâinile noastre
G G7 C F G
A făcut vântul, numai El. :/ Înălţăm Numele Tău.

F C
Şi spune omului /: Ce mare eşti
C e a
Până şi gândurile Lui, Şi ce mari minuni faci Tu
a G F C F
El preface zorile în întuneric Şi ca Tine altul nu-i
F G
Şi umblă pe-nălţimile Şi ca Tine altul nu-i :/
C e a
Pământului :
67. Isus vreau să merg cu Tine
G
“ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ C F
G7 C Isus, vreau să merg
Este Numele Lui. G C a
Întotdeauna cu Tine
F G a G
Şi să ţin puternic mâna Ta
65. Celui ce şade pe tron F G C C7
Şi să simt prezenţa Ta în mine.
C g
Celui ce şade pe tron
F G
24
Pentru că în Tine este d
a G F /: În Domnul mă-ncred
Putere şi victorie El mi-e salvarea
G În mâna Lui e viaţa mea :/
Numai Numele Tău Sfânt
a G D g
Isus, m-a eliberat De aceea n-am să mă tem
F G C a d
Numai El povoara mea o poartă Nu, nicicând n-am să mă tem
F G C Căci Domnul e viaţa mea,
Numai El povoara mea o poartă A d
Tăria mea, salvarea mea.

70. Inima mea vrea să-Ţi cânte


68. Jos la picioarele-Ţi
G b
A c# D Inima mea vrea să-Ţi cânte
Jos la picioarele-Ţi C e C D
E f# Vrea să Te înalţe, în fiecare zi
Stau adânc plecat G b C e
E D Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate
În prezenţa Ta C D
d A Cum n-am putut gândi.
Sunt îngenuncheat
FG A G
Sunt îngenuncheat. Vreau să-Ţi mulţumesc
e C
D E Pentru tot ce ai făcut
Nu-i chemare mai mare a C D
c# f# Şi pentru tot ce însemni în viaţa mea
Nu-i altă onoare G
D E Vreau să-Ţi mulţumesc
Decât să îngenunchez e C
A A7 Pentru tot ce ai schimbat
La tronul Tău a D G
D E Şi pentru că mi-ai umplut inima.
Copleşit de uimire
c# f#
Scăldat în iubire 71. Doamne, Tu eşti sfânt
D
Eu trăiesc doar D G A G/A/D
E A Doamne, Tu eşti Sfânt
Pentru-a te lăuda. D G A
Arată-ne azi gloria Ta
D G A
69. În Domnul mă-ncred Pentru că eşti sfânt
D G A
25
Venim cu toţi-naintea Ta. D G A
Să îţi mulţumesc că eşti în viaţa mea
F# b
b A GD b A D Cu putere m-ai luat din întuneric
Îţi aducem slavă, Numele-Ţi lăudăm D A D
b A G D C A Şi mi-ai arătat înţelepciunea Ta .
Stăm în reverenţă, Ţie ne-nchinăm.

D G D A
Glorie Ţie, Doamne
D G A
Gloria-i doar a Ta 73. La Tine, Doamne
D G D A
Cu toţii plecăm genunchii D e
C A La Tine Doamne îmi înalţ sufletul.
Stăm smeriţi-naintea Ta A D
D G D A La Tine Doamne îmi înalţ sufletul.
Isuse, Domn al slavei
D G A D7 G g
Ne-aşternem la pământ Domnul meu, mă-ncred în Tine
D G D A D
Ne-atinge şi ne schimbă Să nu fiu dat de ruşine
G A D A D
Căci, Doamne Tu eşti Sfânt. Cel rău să nu se bucure de mine.

Învaţă-mă, cărările Tale. /x2

72. Astăzi vin la Tine Nu-ţi aminti greşelile mele /x2

D G Cei ce cred, sunt prieteni cu Domnul. /x2


Astăzi vin la Tine, Domnul meu,
e A
Sufletul mi-e plin de bucurie,
D G 74. Eşti cel mai mare, Doamne
Fiindcă m-ai făcut copilul Tău
e A D G A
Ca să pot trăi o veşnicie. Eşti cel mai mare, Doamne,
G e G e D f# b
Sunt atât de fericit Domnul meu iubit, Peste toate continentele
G e A G
De minunea ce-ai făcut-o-n viaţa mea. Eşti cel mai mare
A D
Peste toţi Dumnezeii.
D
Vreau să îţi cânt, D
A Ţie ne-nchinăm
Vreau să Te laud A
26
Ţie îţi cântăm
G D A
Ţie ne rugăm, Doamne.
D
Te lăudăm, Isus
A
Te-nălţăm, Isus
G A D
Te glorificăm, Doamne.
77. Tată, noi vrem ca slava Ta
75. Învaţă-mă cum să Te laud
D A f# b
D Tată noi vrem ca slava Ta
/: Învaţă-mă cum să Te laud G D C/A
f# Să poată fi văzută-n noi
Învaţă-mă cum să Te caut G A f# b
e G A Inimile noastre să devină doar o inimă
Învaţă-mă să slăvesc Numele Tău. :/ G D
Şi-atunci lumea va şti
G D G A
În veci de veci. /x2 Căci Isus este Domn.

D f#
76. Schimbă-mi inima Fă-ne doar un glas
G A
C d Ce-Ţi înalţă numele
Schimbă-mi inima D f#
G C ea Fă-ne doar un glas
Fă-mă m-ai curat G A
d Ce Te preamăreşte
Mai real, mai sfânt b F#
G C Fă-ne doar un glas
Mai adevărat G D
Un gând şi-o inimă
E a F G C e A D
Tu eşti Olarul, iar eu lutul Leagă-ne pe toţi împreună.
E a
Fă-mă să seamăn
D G G7 78. Noi ridicăm Numele lui Isus
Doamne cu Tine…
D f# G A
Noi ridicăm Numele lui Isus
D f# G A
Noi înălţăm pe Isus Hristos ca Domn
D f# G A
Noi te lăudăm, numai Tu eşti Rege
e A D
27
Numai Ţie cinste vrem să-Ţi dăm.

81. Deschide-mi ochii


79. O inimă curată, Doamne
D e
D b Deschide-mi ochii,
/: O inimă curată, Doamne A G D
G A D/A Vreau să Te vad, Isus !
Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ b e
Să Te-ating cu mâna,
G A f# b A G D
O inimă în care răutatea să nu stea Să-Ţi spun:" Te iubesc !"
G A D e
O inimă în care să domneşti, eu , Şi fă-mi urechea,
A A G D b
aş vrea, Cu dor să Te-asculte.
G A f# e
O inimă deschisă pentru Tine, Deschide-mi ochii,
b A G D
Domnul meu, Vreau să Te văd, Isus !
e A
Să înalţe osanale,
e A D 82. Isus, ce bucurie
Către Tine cel mai mare Dumnezeu.
D f# b e A
Isus, ce bucurie îmi dai Tu mie,
80. Din El, prin El A G DA
Eşti viu pe totdeauna.
e C D f# b
Din El, prin El şi pentru El Rabuni, stau la picioare
D e e A D
Sunt toate lucrurile /x3 În adorare şi mă închin.
D f# b
C D Doamne, nu mă desparte
A Lui să fie gloria e A
G B7 e Nici plâns, nici moarte,
A Lui să fie gloria A G DA
a b Eşti viu pe totdeauna.
A Lui să fie gloria D f# b
e Rabuni, eşti Viaţa vieţii
În veci de veci Amin. e A D
Al dimineţii, Luceafăr Sfânt.
28
Doamne, Tu ne izbăveşti, Da
A B E
Numele Tău pentru noi, E adăpost.

85. Ai un loc la cruce şi tu


83. Nimeni nu e ca Tine
E f# B
E B c# g# Ai un loc la cruce şi tu
Nimeni nu e ca Tine f# B E
A f# D B Ai un loc la cruce şi tu
Nimeni n-a putut viaţa-mi schimba E D
E E7 A a Unde mii au venit
Şi oricât de mult aş căuta, n-aş găsi f# A
E B E Şi tu poţi fi primit
Nimeni nu-i ca Tin'. E B AE
Ai un loc la cruce şi tu …
A B E
Dragostea-Ţi fără de margini E
A B E Îl iubesc pe Isus
Inima mi-a copleşit B A E B
A f# g# c# Îl iubesc pe Isus
Sunt în siguranţă sub braţul Tău sfânt E G# c#
a f# B Îl iubesc pe Isus
Nimeni nu-i ca Tin'. f# B E
Că-ntâi El m-a iubit …

84. Numele Domnului e un turn tare


86. Strig spre Tin’
E A E
Numele Domnului e un turn tare E A
B E Strig spre Tin’
Cel credincios caută adăpost în El. c# B A
A E Pentru mâna Ta de-ndurare
Numele Domnului e un turn tare E A c# B A
B E Dragostea Ta, îmi aduce eliberare
Cel credincios caută , Salvarea în El. E A
Eşti stânca mea,
E E D A
Doamne Ţie noi ne-nchinăm Sunt slab, Tu eşti tare
f# B c# B A
Doamne, Numele-Ţi lăudăm, Da Izbăveşte-mă, Tu, Doamne.
c# DB
Numele Tău pentru noi, E adăpost B/A/c#
E Eşti speranţa mea
Când încercări ne copleşesc A B E
f# B Credincios promisiunilor Tale
29
B/A/c# E A BE B
Dorinţa mea, e să umblu pe a Ta cărare Mila Ta întrece orice înţeles.
A E
Căci Tu eşti bun ,Căci Tu eşti bun 88. Isus, e mângâierea mea
A
Căci Tu eşti bun E g# c# g#
c# B E Isus e mângâierea mea
Cu min’ … Doamne. A E B
Şi un prieten minunat
E g# c#
87. Doamne, eşti mai scump În încercarea cea mai grea
f# B E
D A G D Ajutor îmi este ne-ncetat.
/: Doamne, eşti mai scump ca argintul,
A G A E A
Doamne, eşti mai scump ca aurul, Isus, dulce salvator
D A G D f#
Nu-i nimic în lume să îmi placă, Aş vrea să-ţi spun,
G b A D B
Tot ce vreau Isuse, eşti doar Tu :/ Cât te iubesc
E c# A a
G e D Tu-mi eşti un bun sfătuitor
Şi cine poate a măsura iubirea Ta E B E
G A Şi îţi mulţumesc.
Şi cine poate a cântări ce-i drept
G e D Isus e fericirea mea
Şi cine poate a măsura răbdarea Ta Şi pacea sufletului meu
b A B Prin jertfa Lui de pe Calvar
Mila Ta întrece orice înţeles. M-a făcut un fiu de Dumnezeu.

Isus este tăria mea


E B A E O stâncă-n valul furios
Doamne, eşti mai scump ca argintul, Ca o fântână în pustiu
B A B O speranţă e Isus Hristos.
Doamne, eşti mai scump ca aurul,
E B A E
Nu-i nimic în lume să îmi placă,
A c# B E
Tot ce vreau Isuse, eşti doar Tu.

A f# E
Şi cine poate a măsura iubirea Ta
A B
Şi cine poate a cântări ce-i drept
A f# E
Şi cine poate a măsura răbdarea Ta
30
90. Stăm în a Ta prezenţă
89. Doamne dă-ne-nţelepciune
E
E A Stăm în a Ta prezenţă
Doamne dă-ne-nţelepciune f#
E B Înălţăm un cântec nou
Şi putere şi iubire f# B
c# A B Ce-i înălţat din suflet
Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. E
E A Către-al nostru Salvator
Azi venim în faţa Ta
E B Cu mulţumire-n inimi
Dă-ne Doamne harul Tău f#
c# A B Venim să ne-nchinăm
Să fim vii întru împărăţia Ta f# B
( pauză ) E Ne plecăm la tronul Tău Sfânt
Trezeşte-ne din nou. A B E
Şi laudă vrem să-Ţi dăm.
f#
Doamne-atinge-ne din nou c#
B E g# c# Tu eşti Creatorul lumii
Peste noi Tu mâna Ta s-o pui g#
f# A Dumnezeu desăvârşit
Şi lumina Ta să ardă-n noi A
B E A,B,E Tu rămâi mereu acelaşi
Prin puterea Duhului E
f# Niciodată n-ai sfârşit
Pune-o dar nu pentru o zi c#
B E g# c# Prin a Ta putere Doamne
Ci să ardă-n veşnicii, în noi g#
f# A B Ai creat şi fiinţa mea
Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, A f#
E Tată, strig spre Tin'
Doamne-atinge-ne din nou. B
Veşnic te voi lăuda.

Doamne, mulţi au obosit


Şi în inimi sunt răniţi 91. Isus, iubirea sufletului meu
Vindecarea lor e doar în mâna Ta
Să ne-atingi pe fiecare G D
Cu puterea crucii Tale Isus, iubirea sufletului meu
Să fim vii întru împărăţia Ta e C G
Trezeşte-ne din nou. Isus, vreau să fii al meu mereu
G D
M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat

31
e
Pe stâncă m-ai urcat, F g
C G Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău
De-aceea-Ţi cânt neîncetat. Bb F C
Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta
G D F g
Te iubesc, te doresc Glorie Ţie, ai spălat păcatul meu
e C Bb F C
De lumea ar cădea Prin Isus, crucificat la Golgota.
C G
Eu nu te voi lăsa
G D Bb C F F7
Salvarea mi-e doar în tine Tot ce este-n mine, Te glorifică
e F C Bb C F F7
Mereu Te voi lăuda Şi cu tot ce am Te preamăresc
C G Bb C
Căci Doamne, eşti cu mine. Viaţa mea Ţi-o dau
a d
în mâna Ta de tată
92. Nu este munte prea-nalt Bb C
Şi-am să-Ţi cânt mereu
E F
Nu este munte prea-nalt cât te iubesc.
f#
Ca să nu-l mişte
A B E B Cu ce blândeţe mă înveţi să Te urmez
Nu e problemă prea grea să n-o rezolve Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi
E a Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti
Nu e furtună prea rea să n-o liniştească Şi mă-ntreb cum aş putea să-ţi mulţumesc.
A B E
Nu e durere prea grea să n-o aline.

E
El pe umerii Săi a purtat
f#
Povara lumii
B
El poate lua chiar acum
A E
Povoara Ta.

94. Doamne astăzi vin


93. Ce bucurie
32
G D e E c#
Doamne astăzi vin Aceasta mi-e dorinţa
b e A E B/G#
În faţa Ta să mă închin Să Te-onorez,
C D e C,D,G c# E D/B
Ca să fiu umplut de har divin Cu fiinţa-ntreaga să Te slăvesc,
D e E c# A E B/G#
Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult Te ador, stăpâne şi mă închin
b e C c# E D/B
Să îmi cunosc slăbiciunile Lauda şi onoarea Ţi se cuvin.
D C D G D,e,D
Şi să cresc prin iubirea Ta.
E B c#
Ţie-ţi dau inima şi sufletul meu
C D C G,D,e,D A B E
Cheamă-mă şi voi veni la Tine Pentru Tine vreau să trăiesc
C D B
Când sunt slab Domnul meu, te iubesc
C D G D,e,D c#
Te rog Tu să mă sprijineşti Zi de zi vreau să-mplinesc
C D C G A B E
Ca vulturul, spre cer mă voi înălţa Doar sfântă voia Ta.
e C
Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui
D G Vrednic eşti de cinste Fii lăudat
Prin iubirea Ta. Împărat al slavei, fii înălţat
Alfa şi Omega, de-a pururi viu
Domn al veşniciei, în veci: Amin.
Doamne, vreau să fiu
În stare să-nţeleg cum eşti
Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea
Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi
Un strop, ca cei din jur să bea
Şi să stea în iubirea Ta.

95. Aceasta mi-e dorinţa 96. Ai fost răstignit

E
33
Ai fost răstignit G C D C,D,G
c# Doamne, laudă-Ţi cânt Ţie,
Şi cuiele-mi spun C D C,D,G
A B Fericit sunt că Te am,
Ce mare Ţi-a fost iubirea C D C,G
E c# Fericit de-a Ta iertare.
Cununa de spini îmi spune şi ea
A B G C D
Ce mare Ţi-a fost iubirea. Tu ai venit pe Pământ
C G
g# c# Să ne salvezi
Când cer şi stele vor pieri C D
g# c# Sus pe cruce Te-ai jertfit,
Semnele vor dăinui C G
g# c# Iertaţi să fim !
Şi pe veci îmi vor şopti C D
B De pe cruce în mormânt,
Cât m-ai iubit, B e
A B Din mormânt sus la cer
De-aceea vreau să-Ţi spun: C D G
Să fii înălţat mereu !
E
/: În veci inima
c# 98. Mai aproape, Doamne
În veci dragostea
A B G D C G
În veci viaţa mea, este-a Ta.:/ Mai aproape, Doamne
D C D (bass G, F#,E)
E Mai aproape, vreau Doamne
Final: Este a Ta a e
c# Ca să Te pot simţi. /x2
Este a Ta C D
A Doamne, vreau ca să Te simt.
Este a Ta
B
A Ta … Deschide-mi ochii, Doamne
Deschide-mi ochii, vreau Doamne
Ca să Te pot vedea. /x2
Doamne vreau ca să Te văd.

C G D
97. Doamne, Numele-Ţi înalţ Iubirea şi gloria Ta /x3
C c G
G C D C,D,G Şi puterea Ta.
Doamne, Numele-Ţi înalţ,
34
99. Zideşte în mine D b
Tronul de mărire e-n faţa ta
E g# E A
Zideşte în mine Slava se coboară din El
A E B A A,B
O inimă curată , Dumnezeule Îndrăzneşte de intră în locul sfânt
E g# A E b
Şi pune în mine un Duh nou, Spălat prin sângele Mielului
B E D b
Statornic, Dumnezeule. Vino cu cântări de mărire
E A
A B E c# Osana Mielului Preasfânt.
Nu mă lepăda de la faţa Ta
A B D
Şi nu lua de la mine /: Rege-al Regilor
A A7 C# f#
Duhul Tău cel Sfânt. Domn al Domnilor
A B E c# b E A
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, Isus, Isus. /x2 :/
A B A
Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Vino cu povoara din viaţa ta
Durerea ce te-apasă mereu
100. Cerul declară Mâna lui Isus poate vindeca
Rana şi păcatul tău greu.
A/c# D E DA Pacea ce coboară din cerul sfânt
Cerul declară, gloria Celui Înviat Dragostea şi roadele ei
c# D E D A Înţelepciunea şi credinţa de neclintit
Cine se compară, cu Dumnezeul Preaînalt ? Totul poţi avea doar să vrei.

A D
În veci de veci eşti Tu /x2
E A
Divinul Miel pe tron /x2
D E
Genunchii îmi aplec /x2
D E A
Şi Ţie mă închin …

Voi proclama, gloria Celui Înviat


Ce-a fost junghiat,
Să ne-mpace cu Dumnezeu. 102. Spală-mi Doamne gândul
101. Pleacă-ţi genunchii
A
A Spală-mi Doamne gândul,
Pleacă-ţi genunchii, Isus e aici c#
b Spală-mi Doamne viaţa,
Ridică mâini curate spre cer D b E
35
Vreau să fiu curat şi plăcut in faţa Ta. A c# f#
A M-ai iubit aşa mult, ai murit la Calvar
Numai Tu uzi zorii D b
c# Să deschizi ochii mei, să-nţeleg
Şi împrăştii ceaţa, E
D b E Şi să Te slăvesc.
Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea.
A
A Pentru cântec, speranţă şi rază de
Spală-mi Doamne gândul, soare
E f#
Spală-mi Doamne viaţa Lumină şi pace pe-a mea cărare
D b E D b E
Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult Pentru tot ce Tu îmi dai, mulţumesc.
D A A
Numai Tu uzi zorii Pentru zâmbetul Tău înscris printre
E stele
Şi împrăştii ceaţa, f#
D E A Mângâierea Ta în clipele grele
Numai Tu eşti scutul sufletului meu. D
Pentru dragostea Ta
Spală-mi Doamne gândul, b
Spală-mi Doamne viaţa, revărsată în mine
Ia din mintea mea orice sfat al celui rău E
Vreau să fiu ca Tine Mă închin, recunosc că eşti Domn
Să-ţi ascult povaţa A
Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. Şi rostesc : MULŢUMESC.

Spală-mi Doamne gândul,


Spală-mi Doamne viaţa, 104. Mare eşti Rege în veci
Când troiene reci fac
să-mi pară noaptea grea, A E f#
Adu primăvara şi topeşte gheaţa Mare eşti Rege în veci de veci
Vreau să merg spre cer D A
Doar pe ea, pe calea Ta. Pământul, cerul, marea
G E
Toate le-ai creat.

A E f#
103. Ai deschis cerul Tău Mare eşti Rege în veci de veci
D A
A Eşti Stânca mântuirii
Ai deschis cerul Tău D E
c# f# Salvat mi-e sufletul.
Ai lăsat slava Ta şi-ai venit
D b E A D E c#
Pentru mine, un biet păcătos Numele-Ţi vom-nălţa Isuse
36
D A G E
Toţi se vor pleca în faţa Ta A G
A D E c# / Care a fost, care este
Numele-Ţi vom-nălţa, Isuse D A
D A Şi care va veni. / x3
Mare eşti şi-n veci
b E A
Ca Tine nimeni nu-i. 107. Este-un vânt ce-adie

C
105. Hai, e timpul de-nchinare Este un vânt ce-adie
a
C F C Vine din înalt
Hai, e timpul de-nchinare Ca o mângâiere, suflă peste noi.
G FaC
Hai, e timpul să-i dăm inima F
C FC E Duhul Domnului
Hai, să cânte fiecare
G F a F A fost făgăduit
Hai, aşa cum eşti cu starea ta C
C Şi-a fost trimis.
Hai…
G F
F /: El e-aici lângă tine
Vine-o zi când toţi C
C Poţi să-L atingi. :/
Se vor închina
F C Ploaia care vine
Vine-o zi când Te vom vedea De la Dumnezeu
F a Curge peste Tine,
Toţi copiii Tăi o comoară Belşug din harul Său.
F G
Vor primi din mâna Ta.

108. O, Isus, adesea stau


106. El e sfânt
D f# b f#
a9 d9 a9 O, Isus, adesea stau şi mă gândesc
El e sfânt, sfânt, sfânt / x2 G D G A
Mi-aduc aminte de jertfa Ta
G E D f# b f#
/: Sfânt e Domnul, Dumnezeu Vin din nou la cruce să Îţi mulţumesc
a G A D
Atotputernic. :/ Să-Ţi recunosc dragostea
37
G A D Şi în a Ta înfăţişare
Să-Ţi recunosc dragostea . G f# b
Văd frumuseţea graţiei Tale
e G A
D f# Pot doar să mă închin spunând :
Privesc încă odată
G A D e
Locul unde-ai murit Eşti măreţ în acest loc, Domnul meu
D f# G G e D A
Mă-nchin şi la piciorul crucii cad Eşti măreţ în acest loc, ava Tată
A D D7
umilit Vrednic eşti să fii slăvit
b G e
Încă-o dată, Doamne Veşnic preamărit
G A D G A D
Încă-o dată îţi mulţumesc. Eşti măreţ în acest loc, Domnul meu.

O, Isus, acum eşti înălţat în slavă 110. Doamne, Ţi-aducem închinare


Rege din ceruri, Domnul Divin
Inima mi-e plină cu cântări de laudă C G
Ţie cu drag mă închin. / x2 Doamne, Ţi-aducem închinare
F d G
Dumnezeu puternic şi sfânt
G A a F
Mulţumesc frumos Ţi-aducem slavă şi onoare
G A D d
Mulţumesc frumos Căci Tu ai spus:
G A G
Mulţumesc frumos " EU SUNT ACEL CE SUNT ! "
D
Isus. C
Numele Tău e minunat
a
Numele Tău e-adevărat
F G
109. Simt prezenţa slavei Tale Numele Tău e tot ce se poate spune
C
D Numele Tău e minunat
Simt prezenţa slavei Tale a
f# Numele Tău e-adevărat
Pe-ale laudei porţi când trec F
D Numele Tău e mai presus
Templul se deschide G
G de orice nume
Şi eu faţa Ţi-o zăresc C
A Numele Tău…
38
D e
În faţa Ta se pleacă toate Cu sufletul meu
Pământul şi cerul sublim a
Venim şi noi cu inimile noastre Şi Te voi lăuda
Să Te lăudăm, să Te slăvim. D e
Cu viaţa mea
C D
111. Toată gloria, onoarea Căci eşti Dumnezeu meu
e
d Bb Eşti Domnul meu. /x2
/: Toată gloria, onoarea
g a d
Şi puterea, îţi aparţin. :/ 113. Isus, Mare Domn

C E/
Tată sfânt A E A E
d Isus, mare Domn
Ţie ne-nchinăm A B c#
C Eşti stânca, cetăţuia mea
Scumpe Isus A E A E
F A Al Tău braţ sfânt, tărie mi-e
Eşti Salvator A B c#
Bb C Eşti Domn şi-n glorie domneşti.
Duhul Sfânt, vino acum /x3 D A E
d C dC d C Toţi se vor pleca în faţa Ta. /x4
Cu foc, cu foc, cu foc. D A E
Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. /x2

114. Du-mă Doamne


112. Iubire, putere
d g
e C D Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă.
/ Iubire, putere Bb F/A
e (C,D) Du-mă Doamne prin sângele sfânt
Vreau mai mult în viaţa mea. /x2 d g
Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă.
a Bb C
Şi Te voi lăuda /: Ia cărbunele, atinge-mi buzele,
D e d
Cu inima mea Iartă-mă :/
a
Şi Te voi lăuda
39
Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt G e A GA
şi atotputernic, Orice fiinţă în faţa Ta, să cadă,
Înaintea Ta, Doamne mă-nchin G e A
Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt Tu vei fi pe veci înălţat
şi atotputernic GA G e A
/: Doamne, iartă-mă, te rog primeşte-mă, Şi vei împărăţi peste noi,
Iartă-mă. :/ D
Cel din veşnicii.
115. Credincios eşti să ne conduci
D
G a G C D Pământul aşteaptă venirea Ta,
Credincios eşti să ne conduci C G D
G a G C D Glorie Celui din veşnicii,
Numai Tu poţi să ne ajuţi Să fie văzută iar slava Ta,
b G C C G A
Tu-mi luminezi calea şi viaţa mea, Glorie Celui din veşnicii.
a D G
Vrednic să ne conduci.

D C G
Ne-ai scos din noaptea păcatului
D C G
Mâna Ta ne-a ocrotit
F G C
Loc pentru noi, Tu ai pregătit
A D
Nu dăm 'napoi.

Lumina Ta vrem s-o răspândim


Numele să-Ţi înălţăm,
Împărăţia Ta va veni,
Vino, domneşti.
117. Ogoarele sunt gata de recoltă
116. Slavă, onoare
E B c# g# AE D B
D Sunt aici, la dispoziţia Ta,
Slavă, onoare, glorie, splendoare, E B c# g# E B E
b G/A Cheamă-mă, Te voi asculta
Fie Celui din veşnicii,
D E g# c# g#
Orice naţiune, întreaga lume Ogoarele sunt gata de recoltă,
b G/A A B E A,B
Cântă Celui din veşnicii Dar lucrătorii sunt aşa puţini.
G e A E g# c# g#
Orice limbă-n cer, pe pământ Mă dăruiesc o Doamne-n întregime,
f# A B E
Să-Ţi declare gloria,
40
Ca să culeg recolta dintre spini.

E timpul potrivit pentru popoare,


Mai sunt în zgură încă mari comori.
Isus mai cheamă oameni în lucrare,
Să fie toţi cu El biruitori.

Suntem noi sare pentru lumea aceasta?


În întuneric suntem noi lumini ?
Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă,
Să ştie lumea că suntem creştini ?

41
118. Rabuni, Tu din morţi ai înviat 119. Lăsaţi Duhul sfânt să lucreze

F C d E A E
/: Rabuni, Tu din morţi ai înviat Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze
Bb C F Bb C A E B EB
Fii în veci glorificat. Să ne elibereze de blestem şi păcat.
F C d E A E
Rabuni, Tu din morţi ai înviat Lăsaţi pe pământ fericirea,
Bb C F A E
Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ Dragostea şi unirea
B E
g d Ce Isus le-a lăsat.
Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns,
Bb C Bb F E B E AB
Atunci când pe Golgota ai murit. Pentru noi s-a ivit mântuirea
g E B EAB
Credeam că Te-am pierdut Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit
d g# A E c#
Pe cruce şi-n mormânt Pentru noi s-a ivit izbăvirea
Bb C F Bb, C E B E AB
Dar viaţă eşti şi veşnic neînfrânt. Pentru noi Cel De Sus a murit.

Cu Isus vom zbura către stele


Lumina răsari în sufletu-mi trudit Cu Isus spre o lume de vis
Căci lepădat am fost şi depărtat Cu Isus trec ispitele grele
Nădejdea mea e El Cu Isus vom zbura-n Paradis.
O cât de minunat
Din morţi am înviat cu Tine-odat’. Te-aşteptăm ca să vii Tu, Isuse
Aşteptăm slava Ta pe pământ
Aşteptăm profeţiile spuse
Cum aş putea să fac ? Te-aşteptăm, Domnul nostru Cel Sfânt.
Cum aş putea să tac ?
Ca să nu spun despre iubirea Ta
O lume-ntreagă aş vrea
Să creadă-n jertfa Ta
Şi s-o îmbraci cu slava Ta.

/: Slavă, aleluia, a-nviat,


Aleluia, a-nviat.
Osana, aleluia, glorie,
Aleluia, a-nviat :/

42
120. Eu sunt un om G D e
Inima mea Ţie ţi-o dau
C d b C
Eu sunt un om, sunt doar un om… Îmbracă-mă cu al Tău har
G G7 CG G D G D
Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi Fii Tu în toate Domn.
C C7 F d
Să cred mai mult în al meu Domn GD e D G
C G C Isus, Miel Preasfânt
Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. C G DGD
Ţie mă închin
F GD e D G
Un timp de o zi, Isuse Isus, Miel Preasfânt
Cea C G DCG
Atât este tot ce-mi doresc Dumnezeu divin.
G
O, dă-mi Tu puteri Tu mi-ai luat ruşinea mea
G7 C C7 M-ai ridicat în slava Ta
Ce-am de făcut să-nfăptuiesc Tu eşti în toate Domn.
F Mâna-ţi întinzi atunci când cad
Căci mâine nu ştiu, Isuse Când sunt setos, Tu apă-mi dai
Cea Fii Tu în toate Domn
Dacă va mai fi înc-o zi
G
Nu ştiu timpul când 122. Cânt aleluia Domnului
G7 CFC
Viaţa mea se va sfârşi. b f# b f#
/: Cânt Aleluia Domnului
A G D F#
Îmi amintesc cum pe pământ Cânt aleluia, cânt aleluia
Cu oameni umblai şi le vorbeai b f# b f#
prin Duhul Sfânt Cânt aleluia Domnului. :/
Te chem şi azi, prezent să fii
Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt
încă o zi. /: Cânt dragostea lui Dumnezeu
Cânt aleluia, cânt aleluia
Cânt dragostea lui Dumnezeu. :/
121. Tu-mi eşti refugiu
/: Cânt bunătatea Domnului
G D e Cânt aleluia, cânt aleluia
Tu-mi eşti refugiu când sunt slab Cânt bunătatea Domnului. :/
b C
Tu eşti comoara ce o caut /: Cânt îndurarea Domnului
G D G D Cânt aleluia, cânt aleluia
Tu eşti în toate Domn. Cânt îndurarea Domnului. :/

43
123. Aş vrea să Te cunosc A A7
Noi Te iubim, noi Te iubim
G D b
Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus Al Tău Nume mare-L înălţăm
e A
Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus Căci în Tine e puterea,
C a E
Ochii îmi îndrept, către Tine şi aştept în Tine-i măreţia
G D A E
Doar voia Ta să o fac. Prin care suntem biruitori.
A A7
G Ţie ne-nchinăm, Ţie ne-nchinăm
Cuvântul Tău e lumina mea D b
e Cu podoabe sfinte-n faţa Ta stăm
Braţul Tău sfânt e tăria mea A
C a Doar pe Tine te-nălţăm
Fii glorificat, veşnic lăudat E A
GD Domneşte Tu printre noi.
În viaţa mea.
125. Ochii Domnului
Eu vreau să cânt mereu
din sufletul meu A b
Eu vreau să cânt mereu Ochii Domnului plini de dragoste privesc
din sufletul meu E D A
Numele Lui sfânt şi Inimile tuturor care nu-L cunosc.
sfântul Său Cuvânt b
Eu vreau să cânt mereu… Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi
E D A
124. La Tine venim Întinde mâna ta şi tu, nu mai privi-napoi.
b
A Înapoi de mergi, nu mai ai ce întâlni
La Tine venim, la Tine venim E
D b Doar viaţa plină de necaz
Mântuiţi în faţa Ta noi stăm D A
A E Întoarce-te la Domnul azi.
Cu capul sus, inima plină de laudă A D
A E /: Şopteşte-I : “Iartă-mă,
Ţie ne-nchinăm. A g# f#
A A7 Ia vina mea”
Te preamărim, Te preamărim b E
D b Isus e lângă tine,
Îndurarea Ta o înălţăm A
A E Vrea să intre-n viaţa ta :/
Căci ne-ai eliberat, lanţurile le-ai rupt
A E Final: Isus e lângă mine,
Care ne-au robit. A intrat în viaţa mea.

44
126. Doamne Te rugăm Doamne, Tu eşti Dumnezeu
Şi vei domni în veci
D f# b f# Întreg pământul este plin de slava Ta.
Doamne Te rugăm Mereu veghezi să-mplineşti
e G A Cuvântul Tău cel sfânt
Revarsă din harul Tău În dragoste ne conduci pe-al vieţii drum.
D A b f#
Pentru mila Ta mare
G D G A 128. Atât am căutat
Dă-ne din harul Tău
E A E c#
G b Atât am căutat rostul vieţii
/: Stăm şi-aşteptăm B A E
G D De-am ajuns rob acestor căutări.
Să torni Duhul Tău. :/ A E c#
Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar
Doamne Te rugăm B A E
Revarsă din Duhul Tău Loc de chin şi de mari îndurări.
Pentru mila Ta mare
Dă-ne din Duhul Tău. A E c#
Mi-a şters pentru veci tot trecutul
B A E E7
127. Doamne, Tu eşti Dumnezeu Prin sângele curs pe Calvar
A
E A B Am schimbat temerile
Doamne, Tu eşti Dumnezeu E c#
g# c# Într-un cânt glorios
Şi vei domni în veci B A E
A B E Sunt liber de-acum, o, ce har!
Întreg pământul este plin de slava Ta.
A B Acum de trecut eu sunt liber
Eşti Creator desăvârşit, Căci Isus a-nnoit viaţa mea
g# c# Bucurii am în inima mea ne-ncetat
Dreptatea Ta vedem O cântare spre lauda Sa.
A B E
Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ.
E B
Să fii înălţat, să fii înălţat
A f# E B
Domn al dragostei, Împărat.
E B
Să fii înălţat, să fii înălţat
A B E
Domn al dragostei, Împărat.

45
129. Spre mine faţa Ţi-o întorci F C Bb C
Mai sus de tot ce-i pământesc
D b Bb C F
Spre mine faţa Ţi-o întorci Spre bucuria Ta.
D A D
Şi sufletul meu te slăveşte F CF CF
b Aleluia, aleluia
Iertare-mi dai, sunt fericit Bb F Bb g C
D A D Aleluia slavă Mielului.
Şi sufletul meu te măreşte.

A e 131. Voi slăvi pe Mielul gloriei.


Prin încercări voi sta
f# b D A
Căci am un preţ în faţa Ta Voi slăvi pe Mielul gloriei,
A e D A
Şi-n braţul Tău voi sta Regelui regilor mă închin.
D A D b E
Plăcerea mea e-n calea Ta. Voi slăvi pe Mielul gloriei,
G A D
Zi de zi mă-nviorezi Regelui mă închin.
Şi sufletul meu te slăveşte
Speranţă-mi dai şi mă-ntăreşti A
Şi sufletul meu te măreşte. Şi mâinile mi le-nalţ,
G D
Odihnă dai sufletului meu Şi-naintea Ta vin
De aceea te slăveşte A
Putere dai trupului meu Şi mâinile mi le-nalţ
Doar mâna Ta tămăduieşte. G D
Şi mă bucur în Tin’
G f#
130. Îmi plec genunchii Îmi înalţ mâinile către cer
e b
F C Bb C Lumea întreabă de ce ?
Îmi plec genunchii-n faţa Ta, G A Db
d Bb C Eu le spun că-mi iubesc Regele
Viaţa mea e-n mâna Ta, G A D
F C Bb C Eu le spun că-mi iubesc Regele.
Un cânt de laudă vreau să-ţi cânt
Bb C F
Pentru plăcerea Ta.
F C Bb C
Te caut pe Tine, Domnul meu
d Bb C
Dorinţa mea e să te-nalţ

46
132. Credeam că voi muri cu El 133. Tu eşti rege, eşti Mesia

D f# G b
Credeam că voi muri cu El Tu eşti Rege, eşti Mesia
G D C a D
Într-adevăr doream Eşti al dragostei sublime Împărat.
f# b G b
Dar eu de El, m-am depărtat, Prinţul slavei, veşnicia
C A C a D
Deşi nu credeam. Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat.
G g
Cum am putut să-L întristez? G Ca
D f# b Îi vom cânta osana lui Isus
Când El mult m-a iubit: C a D
G f# Voi înălţa spre ceruri glas curat
A urcat întreg Calvarul G Ca
G A Şi mă închin în faţa Ta, Isus,
Şi m-a mântuit. C a
Căci Tu eşti Prinţul Păcii,
D
D A D Minunat, minunat.
Golgota, Golgota
b f# G A
Oare ce-a simţit, lovit şi părăsit? 134. Pregăteşte-mi inima, Doamne
D A b f#
Golgota, Golgota D A
G A e A D Pregăteşte-mi inima, Doamne
Doar pentru mine şi pentru tine a murit. G e DA
Să fie un templu sfânt şi curat.
D A
El m-a găsit în greu păcat, Cu mulţumire trăim pentru Tine,
Şi m-a eliberat G e A D
De-atunci în vis viaţa mea Te iubim Isus, fii lăudat.
Mi s-a transformat.
Cum aş putea să-I mulţumesc
Pentru tot ce El mi-a dat?
Îmi ridic privirea-n sus
Şi văd Golgota.

47
135. E Duhul Domnului 137. Aşa aproape de Tin’

e E B c#
E Duhul Domnului, ce vine peste noi Aşa aproape de Tin’
a A c# B
Şi mâna Tatălui, un sprijin în nevoi Simt cum Te bucuri sau suspini
B7 e E B c#
E Duhul Domnului, ce ne leagă împreună. Strâns legat sunt de inima Ta
AB E
D Aproape de ea.
Acolo unde-I Duhul Domnului
G B7 G D
Nu este frică Mă gândesc acum la vremea în care
D f# E
Acolo unde-I Duhul Domnului Cu braţul Tău Tu m-ai ridicat
G B7 e G D
E libertate. Planurile Tale-acuma-mi sunt clare
f# B
Căci prin har viaţa mi-ai schimbat.
136. Bucuria mi-e Isus
Acum când inimile bat împreună
E g# c# g# Şi iubirea Ta străpunge viaţa mea
Bucuria mi-e Isus Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta
A f# B Căci sunt aşa aproape de Tin’.
Bucuria mi-e Isus
E g# c# g# Final: Aşa aproape de Tin’
Din zori şi până seara, târziu Simt cum Te bucuri sau suspini
A B E Pacea Ta mă inundă deplin
Bucuria mi-e Isus. Aproape de Tin’.

Ajutorul mi-e Isus… 138. Numele lui Isus

Speranţa mea e Isus… D A


/: Numele lui Isus :/ ne dă victorie.
Medicul meu e Isus… a A D
/: Numele lui Isus :/ ne dă victorie.
Tăria mea e Isus…
G f# b
Cântă-I glorie, aleluia
e D G A
Slavă Lui căci m-a salvat
G f# b
El prin jertfa-I de pe cruce
A GAD
Ne dă victorie.

48
139. Viaţa făr’ de Tine 140. Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul

C d C a E c#
Viaţa făr’ de Tine Tată ceresc Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul!
d G C G A B
Este doar deşertăciune, Lăudaţi pe Dumnezeu.
C d C a E c#
Numai Tu poţi da vieţii un sens În locaşul Lui cel sfânt
d G C A B
Ca să trăiesc pentru Tine. Lăudaţi pe Dumnezeu!

E A F# B
C F /: Glorie Ţie, Părinte din ceruri
Viaţa mea Tu mi-ai schimbat, Isus E A E B E
d G CG Tu eşti Domn în veci de veci. :/
Şi-ai făcut un om nou din mine.
C F Tu eşti Doamne stânca mea,
Ai pus în mine un dor nespus Scutul meu în vreme rea.
d G CG Tu mă aperi de duşmani,
Dorul de-a fi lângă Tine. Şi-mi ridici povara grea.

Voi lăuda pe Domnul meu


Duhul Tău Sfânt mi-a dat Voi lăuda pe Dumnezeu
dragoste-n dar În locaşul Lui cel sfânt!
Şi braţul Tău ocrotire. Slavă-I voi cânta mereu.
Numai în Tine, Isuse iubit
Pot să găsesc fericire. 141. Lăudaţi pe Domnul

Final: G C
/: Lăudaţi pe Domnul :/
Viaţa ta poate-a schimba Isus C D G
Poate face-un om nou din tine, Căci Domnul este bun.
Astăzi îndreaptă-ţi privirea-n sus
Iată ca Mirele vine. a e C D
Aşa vom zice noi cei răscumpăraţi
a e FD
Scăpaţi din mâna celui rău
a e C D
Chemaţi la viaţă, la lumină şi har
a e F D
Iertaţi prin jertfa lui Isus, la Calvar.

Atunci în strâmtorare noi am strigat


Şi Dumnezeu ne-a auzit
Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit
Speranţă nouă am primit, prin Isus,
la Calvar.
49
143. Aşa cum David D
Şi El astăzi mijloceşte
a e C D G
Aşa cum David a lăudat Ca să fiu pe veci iertat
a e D
Războiul când l-a câştigat, Să purtăm cu toţi de-acum
G a FG C D G
Aşa îl voi lăuda Al lui Isus nume sfânt
a e D
Femei cu tamburinele Căci prin El noi suntem liberi
a e C D G
Lăudau-nălţându-şi mâinile, Dezlegaţi de-acest pământ.
G a FG
Aşa Îl voi lăuda. Eu aş vrea să-ţi spun de Isus
Despre a lui dragoste
Despre gloria Lui cea mare
F G Despre sfânta-i graţie
Iar noi avem chiar astăzi Să purtăm cu toţi de-acuma
F d e a Al lui Isus nume sfânt
Un drum spre ceruri sus Căci prin El noi suntem liberi
F G Dezlegaţi de-acest pământ.
O poartă spre-nchinare
F d e a final: Tu eşti Isus astăzi
Prin jertfa lui Isus Al meu Domn divin
De-aceea spre Tine
Cu lacrimi mă închin.
Aşa cum Iuda a strigat Salvare şi pace
Duşmanul s-a înspăimântat La Tine găsesc
De frica Domnului. Tu meriţi iubirea
Strigăm toţi ca la Ierihon Deci, Ţi-o dăruiesc.
Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn,
Aşa ca Iosua.
145. Bucuraţi-vă în Hristos

144. Aleluia El sângele şi-a dat E A E AB


Bucuraţi-vă în Hristos /x 4
G C D G
Aleluia, El sângele şi-a dat B c#
e F Boldul morţii, boldul morţii
Acuma pot să zic şi eu B c#
C D G L-a învins şi-a înviat
Că sunt pe veci iertat. B c#
Domn şi rege este Isus
G D B
În Isus eu am un prieten Deci să ne bucurăm
C D G A BE
Care sângele şi-a dat Isus din morţi a înviat.
50
146. Domnul este bun /: El ne-a creat :/
/: Şi ai Lui suntem :/
E f# /: Lui ne-nchinăm :/
Domnul este bun, /: Pe El îl vestim :/
B E
Domnul este bun,
A /: Noi rătăceam :/
Domnul este bun, /: Dar El ne-a iubit :/
E B E /: Nu-l cunoşteam :/
El e bun cu mine /: Dar El S-a jertfit. :/

/: Ia păcatul meu :/ /: Isus e Domn :/


El e bun cu mine /: Vine în curând :/
/: Vom moşteni :/
/: Cu El cerul sfânt :/
/: Liber sunt acum :/
El e bun cu mine
148. Mare Dumnezeu avem

Domnul este bun, E AE


Ia păcatul meu Mare Dumnezeu avem
Liber sunt acum E DB
El e bun cu mine Mare Dumnezeu avem
E c#
El e cel mai mare-n
147. Aceasta e ziua Domnului E c#
Slavă şi-n splendoare
E E B E
/: Aceasta e :/ Mare Dumnezeu avem.
B
/: Ziua Domnului :/
E /: Mare Dumnezeu avem :/
/: Veseli să fim :/ Îngerii-n lumină
B Lui I se închină
/: Să ne bucurăm. :/ Mare Dumnezeu avem.
A E
Aceasta e ziua Domnului
A E /: Mare Dumnezeu avem :/
Veseli să fim să ne bucurăm Glorie, mărire
E Aleluia Ţie
Aceasta e, aceasta e Mare Dumnezeu avem.
B E
Ziua Domnului.

51
149. Dă-I povara ta lui Isus 151. Cânt Domnului că mi-a făcut bine

C F G C G
/: Dă-I povara ta lui Isus Cânt Domnului că mi-a făcut bine
G C e G FD
El o va purta. :/ Lui Dumnezeu, glorie
G C G
C F Mi se bucură inima-n mine
/: Şi înalţă tot mai sus, înalţă e GDG
G C Lui Dumnezeu, Glorie.
Şi înalţă Numele lui Isus.:/

/: Vin’ la Isus cu căinţă G


El ta va ierta. :/ Cânt lui Dumnezeu glorie
C G
/: Taie-i scara lui Satana Şi tot pământul să-I cânte
Ca să cadă jos. :/ G FD
Lui Dumnezeu, glorie
/: Şi trăieşte prin credinţă G
Cum Isus a zis. :/ El ne-a adus mântuire
C G
De-aceea-I cânt pe vecie
150. Prin Isus avem victorie e GDG
Lui Dumnezeu, glorie.
d A
Prin Isus avem victorie
d Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea
Doar prin El avea-vom bucurii, Lui Dumnezeu, glorie
d A Să-L slăvească munţii şi apele
Şi cu Isus învingem pe Satan Lui Dumnezeu. glorie.
d
Căci e Domn.

C F
Prin El izbândă am primit
g A
Căci ne-a eliberat
C F
Prin sângele Lui ne-a sfinţit
g A
Iertându-ne de-orice păcat.

52
152. O Doamne mare Oceane-n depărtări
Îşi poartă cântu-n zări
A Iar pescăruşii-n zbor
O, Doamne mare Îngână-ncetişor:
D b
Când privesc eu lumea În adâncă noapte,
A E AE Stele pline de şoapte
Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt În feeria lor,
A Db Licăreau uşor:
Şi fiinţele ce-mpodobesc natura
A E A E Eu m-alătur lor
Cum le-ntreţii cu braţul Tău Cel Sfânt. Şi-ntr-un mare cor
Îţi cântăm cu dor
Cât de mare eşti…
A D A g# f#
/: Atunci îţi cânt măreţ Stăpânitor
b DE A 154. Vrei tu să scapi de păcat sarcină
Ce mare eşti, ce mare eşti. :/
G C G
Vrei tu să scapi de păcat sarcină
Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea D G
Mulţimea astrelor ce-alerg pe cer Prin sângele sfânt al Mielului
Măreţul soare cât şi blânda lună C G
Ca mingi de aur plutind prin eter. Vrei tu să-nvingi răul din inimă
D G
Prin sfânt sânge al Lui Isus.
153. Doamne cât de mare eşti

G C G C G
Doamne cât de mare eşti, E puterea ce minuni face
D G D G D
Doamne cât de mare eşti, Sângele mielului
e a G C G
Doamne cât de mare eşti E puterea ce minuni face
D G a D G
Şi cât ne iubeşti. În scump sânge al Lui Isus.

G b C
Munţi înalţi, semeţi Vrei să fii liber de patimi, păcat
e a Prin sângele sfânt al Lui Isus
Cu brazi plini de nămeţi Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat
D Prin sfânt sânge al Lui Isus.
Vântul adia
G CD
Şi parcă aşa spunea:

53
155. Glorie, glorie, aleluia Mă rog lui Isus, El îmi răspunde
Cu mâna bună a Lui.
G
Glorie, glorie, aleluia, Suspin adesea, El mă mângâie,
C G Cu mâna bună a Lui.
Domnul Isus m-a salvat.
e Spun despre Isus ceva mă-mpinge
Glorie, glorie, aleluia, E mâna bună a Lui.
G D G
Sunt prin El răscumpărat.
157. Isus viaţa noastră

Eu am pace, multă pace, G


De când Domnul m-a salvat. Isus viaţa noastră,
Eu am pace, multă pace G
Sunt prin El eliberat. Noi pe Tine te mărim
C
Căci prin jertfirea Ta pe cruce
Am nădejde şi bucurie G D
De când Isus m-a salvat Noi voioşi trăim
Am nădejde şi bucurie, G
Sunt prin El răscumpărat. Ne-ai dat în dar iertare
B e
Pentru vina ce-o purtăm
156. Cânt despre Isus. a D G CGD
De-aceea îţi cântăm: Aleluia.
G
Cânt despre Isus, ceva m-atinge
C G
Cânt despre Isus, ceva m-atinge Glorie, glorie, aleluia
G e C G D
Cânt despre Isus, ceva m-atinge Glorie, glorie, aleluia
G D G G Be
E mâna bună a Lui. Glorie, glorie, aleluia
a D G
Părintelui ceresc.
G
Glorii, glorii, glorii El mă atinge
C Din clipa când în viaţa noastră
Glorii, glorii, glorii El mă atinge Pacea a intrat
G Cântăm întruna Mielului
Glorii, glorii, glorii El mă atinge Ce ne-a răscumpărat.
e D G A Lui să fie slava
Cu mâna bună a Lui. Ce în veci va triumfa
Acum şi pururea. Aleluia.

54
158. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! Şi-acolo-n veşnicie
Cu Dumnezeu vom sta
e G Dac-ai făcut în viaţa ta
/: Ce minunat e să fi dintr-o familie, Ce scrie Biblia.
B e
Familia sfântă a D-lui Isus :/
160. Isus cel înviat

e a e B7
/: Suntem o familie unită, /: Isus cel înviat e astăzi printre noi
D G B7 e
Suntem o familie reală, Isus cel înviat e astăzi printre noi :/
e a
Familia care iubeşte,
B e a
Familia Domnului Isus :/ Lasă-L să te-atingă,
e
Lasă-L să te-atingă,
159. El poate, El poate D
Lasă-L să te-atingă
E B G B7
El poate, El poate, Şi vei fi eliberat.
E A
Eu ştiu că poate
E B Mormântul lui Isus
Eu ştiu că Domnul poate Şi astăzi este gol.
AE
A mă duce-n cer. Isus Hristos revine iar
Ca să ne ia.
A
El inimi vindecat-a Isus e viu în veci de veci
E Aleluia.
Captivi eliberă
F#
A dat vedere orbilor
B B7
Pe bolnavi vindecă.

A dat l-ai Săi putere


Să-I fie martori vii
Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat
Şi multe bucurii.

Deci suflete grăbeşte


Şi vino la Isus
Căci bunul tău păstor Isus
Te duce-n ceruri sus.
55
161. Isuse dintre toţi te-aleg mereu Şi-o inimă ce pentru ceruri bate
Există Dumnezeu.
G C G Există Dumnezeu cu-adevărat.:/
Isuse dintre toţi te-aleg mereu,
a C G Da e cu noi Scriptura ca dovadă
În orice zi, în orice clipă. Avem minuni şi semne ne-ncetat.
C G e /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă
Căci Tu eşti viaţa sufletului meu, Să stea în faţa Lui pe baricadă.
a C D G Există Dumnezeu.
Şi harul care mă ridică. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/

a D G G7 Nu-i calea noastră, veşnic, însorită


Te-aleg mereu, Te-aleg mereu, Nu-i viaţa totdeauna un palat.
C G /: Dar o trăim căci merită trăită
Isus Mântuitorul meu Când peste lumea asta mărginită
a D A Există Dumnezeu.
Te-aleg mereu, Te-aleg mereu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/

Isuse-aleg deplin cărarea Ta Nu, nu suntem neant, ce fericire,


Din miile de căi din lume. Supremul adevăr s-a relevat.
Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa /: Isus e-n noi lumină şi iubire
Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. Iar moartea e un zbor spre nemurire.
Există Dumnezeu.
Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt, Există Dumnezeu cu-adevărat.:/
Căci numai El e adevărul.
Ce-mi dă lumină pe acest pământ,
Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. 163. Leagă-ne Doamne

G e
162. Nu, nu suntem un vis Leagă-ne Doamne pe toţi împreună
D G
b F# b Cu lanţuri ce nu pot fi rupte.
Nu, nu suntem un vis şi-o întâmplare G e
e F# Leagă-ne Doamne pe toţi împreună
Un lut de sine însuşi frământat. a D G
G A O, leagă-ne în dragoste.
/: Ci ne-a zidit o minte creatoare
G F#
Şi-o-nţelepciune fără de hotare C G
b F# Este-un singur Domn,
Există Dumnezeu. e D G
b Este un singur Fiu.
Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ C G e D G
Este-un singur Duh, şi acela-i viu.
Nu, nu suntem jivine-ntunecate
Gonite de un bici ne-nduplecat
/: Ci noi avem un duh şi-o libertate
56
164. Ca stropii de rouă 165. Eu mă-ncred doar în Domnul

C G E
Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit Eu mă-ncred doar în Domnul
C B
Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit El mă ajută
C7 A B
Ca raza de soare ce umple văzduhul Eu mă-ncred doar în Domnul
F E
mereu El e a-mea Stâncă.
d C G C E
Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu, El e-al meu turn în care
F C G C A
Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. La necaz alerg
B
Eu mă-ncred doar în Domnul
Cum cerbul doreşte izvorul cristalin, A B E
Cum râul goneşte, aleargă spumegând. Ştiu că nu greşesc.
Alerg şi eu, Doamne,
Spre Tine c-un dor mai sublim
Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. B E
Pe Domnul slăvesc, ajutorul meu.
B E
Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc, El e slava mea şi când drumu-i greu.
Oricât le-ai privi, ele frumos strălucesc. E7
Priveşte Isuse azi spre fiinţa mea, Toate popoarele lumii
Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. A
Să se-ncreadă-n El
B
Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Eu mă-ncred doar în Domnul
Decât lângă Tine, Iubitul meu Hristos. A B E
La Tine e Harul, şi-al vieţii cuvânt Ştiu că nu greşesc.
Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ.

57
166. Aş vrea Isuse 167. O scumpă zi

E A E c# D
Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine O scumpă zi (o scumpă zi)
f# B E A D
În pribegia mea pe-acest pământ. Când pe Isus eu L-am primit.
E A E c# D
De-atâtea ori când grea ispită vine Inima mea i-am dat-o Lui
f# B E A D
S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. Cu totul sunt al Domnului.

E A E D
Aş vrea Isuse scump a ta comoară Sunt al Lui (sunt al Lui)
A E DB A D
De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. Nu sunt al meu, ci-al Domnului.
E G D
Aş vrea ca-n mine Prin sânge sfânt răscumpărat
A E c# G D
Tot ce-i vechi să moară, De tot păcatul sunt spălat
f# B E D b
Ca Tu să faci din mine ce doreşti. Sunt al Lui ( sunt al Lui )
e A D
Nu sunt al meu, ci-al Domnului.
Aş vrea Isuse scump, a Ta viaţă
Să se-oglindească pururi în a mea
Şi să dispară negura de ceaţă O scumpă zi, o ceas frumos
Ce-mpiedică să văd mărirea Ta. Când am aflat eu pe Hristos.
Prin al Său har, Sunt nou născut
Şi câte n-aş mai vrea, o scump Isuse Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut.
În pribegia mea pe-acest pământ
Dorinţele ce îmi rămân nespuse
Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt.

58
168. El ne-a iubit venind în lume Când voi pleca în veşnicie
Când lupta grea va înceta
E Îl voi vede pe tron în slavă
El ne-a iubit Pe cel ce moartea
A A învins prin jertfa Sa.
Venind în lume
E
Ca noi prin El 169. Te-am ales, Te-am ales
B
Să fim salvaţi E f# B E
A Te-am ales, Te-am ales,
Prin sângele A f# E
A a Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales
Vărsat pe cruce A B
E B /: Glasuri multe m-au strigat
La Golgota Isus Cristos g# c#
E Mâini întinse m-au chemat
Ne-a mântuit A B EAE
Dar din toate ne-nţeles, Te-am ales. :/
E E7
Ştiind că-i viu
A Te-am ales, Te-am ales,
Pot învinge teama Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales
E /:Nimeni n-a iubit mai mult
Fiindcă-I viu În al vieţii greu tumult
D/B Când iubire-am înţeles şi Te-am ales. :/
Eu sunt salvat
E E7
Şi când ispita grea Te-am ales, Te-am ales,
A a Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales
Mă va ajunge /: Cum puteam să nu-ţi răspund,
E Cum puteam să mă ascund
Pe braţul Său mă simt Când pe cruce ne-nţeles, m-ai ales. :/
B E
Din nou eliberat
M-ai ales, m-ai ales,
Dintre mii şi mii de mii, m-ai ales
Ca un copil /: Vreau să-ţi mulţumesc deplin
Ce se încrede Pentru harul Tău divin
În tatăl lui Căci iubirea-am înţeles şi Te-am ales. :/
Pe-acest pământ
Aşa mă-ncred
Şi eu în Domnul
Şi de păcat descătuşat
Voios îi cânt

59
170. De dorul Tău E
din Inimă.
E f# E E7 A a
De dorul Tău, Isus iubit Din inimă, din inimă,
B E E B E
În dragostea Ta, arse Îţi mulţumim Isuse drag din Inimă
E7 Aa
/: Şi inima spre răsărit /: Te lăudăm Isuse :/
E B E Te lăudăm Isus din inimă.
Şi faţa mi se-ntoarse. :/
/: Din inimă, din inimă,
Te lăudăm Isuse drag din
Isus, Isus, noi aşteptăm inimă :/
Cum crinii-aşteaptă roua
/: Privind spre ceruri Te chemăm /: Te proslăvim Isuse :/
Cu mâinile-amândouă. :/ Te proslăvim Isus din inimă.

/ : Din inimă, din inimă,


Treci peste ani, în viitor, Te proslăvim Isuse drag din
Isuse drag şi vino inimă:/
/: Ne du mai sus, mai sus de nori
În ţara de lumină. :/
172. Roagă-te dimineaţa

Şi-ţi vom cânta Isus iubit, E f#


De drag, o veşnicie Roagă-te dimineaţa
/: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit B E E7
Cum nimenea nu ştie. :/ Roagă-te şi la prânz
A E c#
2x/ Roagă-te pe-nserate
171. Îţi mulţumim Isuse f# B E
Roagă-te orişicând. /x2
E A E
Îţi mulţumim Isuse, Îţi mulţumim Isuse Ascultă-L dimineaţa
D B Ascultă-L şi la prânz
Îţi mulţumim Isus din inimă 2x/ Ascultă-L pe-nserate
E A E Ascultă-L orişicând. /x2
Îţi mulţumim Isuse, Îţi mulţumim Isuse
c# E B E Fă bine dimineaţa
Îţi mulţumim Isus din inimă Fă bine şi la prânz
2x/ Fă bine pe-nserate
E B Fă bine orişicând. /x2
Din inimă, din inimă,
A B Dă-I slavă dimineaţa
Îţi mulţumim Isuse drag Dă-I slavă şi la prânz
2x/ Dă-I slavă pe-nserate
Dă-I slavă orişicând. /x2
60
173. N-ai asemănare e B e
Mă apropii fără teamă
C G e B7 e
N-ai asemănare De Preasfântul Dumnezeu.
CFC
Nici in cer nici pe pământ Pretutindeni să se-ntindă
G Valu-acestei mari iubiri.
Nici în măreţie, Toată lumea să audă
C Vestea bunei mântuiri.
Nici în fapte şi-n cuvânt.
Orice suflet care zace
F În osândă şi păcat
Iţi cântăm osana, Să se-ntoarcă, deci, la Tatăl
C Care iartă ne-ncetat.
Dumnezeule slăvit,
G
Pentru mântuirea 175. Eu am pornit fericit pe cărare
C
Ce-n Isus ne-ai dăruit. E A
Eu am pornit fericit pe cărare
Orişicine crede B E
Si renunţă la păcat Cu Isus bunul meu salvator
In Isus găseşte, A
Un prieten minunat. Deşi spinos deseori drumul pare
B E
Orişicine vine, Eu mă ţin de Isus stăruitor.
Nu va fi respins nicicând
Are bucurie E A
Si-o nădejde pe pământ. Braţul Său iubitor mă conduce
B E
Zi de zi prin încercări de orice fel
174. O, ce valuri de-ndurare A
Harul Său minunat mă va duce
e B e B E
O, ce valuri de-ndurare Prin credinţă s-ajung sus în cer
e B7 e
Curg din crucea lui Isus. Eu am predat zdrobitoarea-mi povară
e B e Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa
O, ce jertfă minunată Sunt fericit că-i aşa de uşoară
e B7 e Am s-o port pe pământ cât voi sta
Este jertfa lui Isus.
Lângă Isus am aflat fericirea
a e B7 Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat
Curăţit în al Lui sânge Prin Harul Său voi primi nemurirea
a G B7 Când intra-voi pe porţi de smarald.
Şi crezând în jertfa Lui

61
176. Răsune a noastră cântare 177. În această oră

D A d
Răsune a noastră cântare În această oră,
G D g
Un imn de adânci mulţumiri Doamne, Te rugăm
A C F A
Să fie şi-n ceruri serbare Să iei parte Tu cu noi
G D d
Ca-n ziua de mari fericiri. Să ne-asculţi cum îţi cântăm
A g
Prin duh să-nălţăm o cântare Şi Te lăudăm
G D A dD
Prin duh să-L cinstim pe Isus Întotdeauna fii cu noi.
A
Căci slava ce-o are e mare
G A D g C
În gloria unde-a ajuns. Să nu ne laşi părăsiţi nicicând
F Bb
Căci noi trăim doar cu Tine-n gând
D A G D g A
Osana lui Isus, osana lui Isus Pe Tine noi doar Te avem
D A D A d D
Osana lui Isus, de-acum şi până-n Şi-n Tine ne-ncredem.
D g C
veac. Tu eşti al nostru salvator
F Bb
Pe Isus îl simţi în natură Un minunat şi bun păstor
Căci toate prin El s-au creat g A
Şi cine-i ca El în statură Cu Tine noi vrem ca să fim
Nu-i nimeni c-al meu împărat. d
Cinstiţi-L ostroave şi ape În ceruri sus.
Cinstiţi-l voi mări şi uscat
Căci El a putut să adape
Mulţimi de popor însetat. Să ne ţii în mâna Ta
Să nu ne laşi nicicând,
Ca să mergem înapoi
Prin câte puterea-I se-arată Iar pe drumul înspre cer
Prin câte dovezi îl cunoşti Tu să ne conduci,
Priveşte la ceruri şi iată Şi scut la greu Tu să ne fii.
În toate pe El recunoşti.
Veniţi voi mulţimi de popoare
Să vină toţi cei păcătoşi
Căci gloria Lui este mare
Iertare primiţi bucuroşi.

62
178. Cu Isus în lumea asta El e Mântuitorul, aleluia...

C F Isus Hristos e pacea, aleluia...


Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu
G C Isus este iubirea, aleluia...
Înainte-i ţara mea, înainte-I Dumnezeu.
F El vindecă bolnavii...
Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări
G C C7 Isus e biruinţa, aleluia...
Cu Isus ajunge-voi în veşnicii.
180. Îndeajuns mi-e Doamne
F C
Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor G
G G7 Îndeajuns mi-e Doamne
Este jertfa ce ne poartă a
C C7 Doar harul Tău.
Spre limanul mult dorit. D
F C a Îndeajuns mi-e Doamne
Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor, G
d G C Doar harul Tău.
Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit.
G G7 Cc
/: Te laud Doamne, Te preamăresc
Când durerea te doboară, amice nu uita G D
‘Nainte-i Dumnezeu, înainte-i ţara ta. Îmi ridic mâinile spre cer şi Te
Atunci ochii îţi ridică şi cere mila Sa G
Şi prin harul Său El te va ajuta. slăvesc. :/

/: Îndeajuns mi-e Doamne


Niciodată pe-a ta cale să nu te uiţi-napoi Cuvântul Tău. :/
Înainte-i ţara ta, înainte-i Dumnezeu.
Vrednică vei fi acolo, la dreapta Lui /: Îndeajuns mi-e Doamne
vei sta Doar jertfa Ta :/
O mireasă când vei fi în ţara Sa.
/: Mă-nchin în faţa
Tronului sfânt. :/
179. Isus Hristos e Domnul

E f# B
Isus Hristos e Domnul, aleluia
A B E
Isus Hristos e Domnul, aleluia!
E7 A
Isus Hristos e Domnul, aleluia!
E BE
Isus Hristos e Domnul, aleluia!
63
181. Astăzi numai sunt minuni 182. Sfârşitul veacului trăim

G G C G
Astăzi nu mai sunt minuni Sfârşitul veacului trăim
a a D
Lumea va striga Cu lupte, ură şi război
D G C G
Oare astăzi pe pământ Dar fericiţi la cer privim
C D G a D G
Se mai pot afla? Nu e mult şi vine Domnul iar la noi.
G
Noi credem însă în minuni
a C G
Căci Isus ne-a-nvăţat El vine iar, El vine iar
D D G
Că Dumnezeul dragostei Ce fericire negrăită
C D G C G
Acelaşi este-n veac. Se va sfârşi al nopţii chin amar
D G
G Căci Domnul vine iar.
El rămâne în veci
a
Ca şi ieri, ca şi azi E cerul şi pământul plin
D De semnele venirii Lui
Braţul Său printre noi Cuvântul lui e ,,da “, „amin”
CD G În El nici o umbră de schimbare nu-i.
Înfăptuieşte minuni.
G Ce zi măreaţă, ce splendori
Dumnezeu neschimbat Când trâmbiţa va răsuna
a Iar Domnul va veni pe nori
Pe pământ va lucra Fără murmur plin de slavă-I vom cânta.
D
Îndoială să n-ai
C G DG
Domnul nu va-nceta.
Drumul tău pe-acest pământ
Plin de dureri va fi
Însă Isus le-a purtat
În locul tău muri.
Predă-ţi dar viaţa-n mâna Lui
Şi-atunci tu vei vedea
Că cel ce e din veci la fel
În veci va rămânea.

64
183. Când Isus Cristos m-a mântuit /: Jos port crucea, sus cununa-n ţara
gloriei :/
G C Ge Când vine Isus.
Când Isus Cristos m-a mântuit
a D G D /: Am cămin mai sus de nori,
Har din harul Său El mi-a dăruit. vrei să ai şi tu? :/
G C Ge Când vine Isus.
Pacea Lui mă face fericit
a D G /: Dacă îl primeşti pe Isus
Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. în veci vei trăi :/
Când vine Isus.

G a 185. Nu-i prieten lui Isus asemenea


Doamne Te slăvesc şi îţi mulţumesc
D CGD E A E
Pentru bunătatea-Ţi mare. Nu-i prieten lui Isus asemenea
G a B E
Pentru încercări, binecuvântări Nimenea, nimenea
D G A E
Doamne azi îţi mulţumesc. Nimeni nu poate ca El vindeca
B E
Nimenea, nimenea.
Viaţa mea-mpreună cu Isus
E un cer senin, cer de soare plin E A E c#
Frică, griji, nevoi eu nu cunosc Isus ne ştii pe noi mai bine.
Căci de toate de la El primesc. E A EB
El poate să ne ajute.
Vreau să ştie toţi că-s fericit E A E
Cu Isus al meu ce m-a mântuit. Nu-i prieten lui Isus asemenea
Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc E B E
Prin viaţa mea să-i mulţumesc. Nimenea, nimenea.

184. Am cămin mai sus de nori Nu-i sfânt, nu-i tare ca El nimenea
Nimenea, nimenea.
G Nu e aproape ca El nimenea
Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei Nimenea, nimenea.
C G
Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei Cine ca El te va păzi aşa
G e Nimenea, nimenea.
Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei Nu este cine a iubi aşa
G D G Nimenea, nimenea.
Când vine Isus.
Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva
Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Nicicând nu, nicicând nu.
Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Scos-a El afară pe cineva
Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Nicicând nu, nicicând nu.
Când vii în curând.
65
186. Eu cred în vindecările divine 187. Nu va fi o veste mai frumoasă

d E AE
Eu cred în vindecările divine Nu va fi o veste mai frumoasă
g A c# E D B
Căci El mă vindecase şi pe mine Ca salvarea dată prin Isus
d E A E
Căci El e doctorul cel bun şi mare Nici iubire care să jertfească
g A d B E
La El găseşti alin şi vindecare Pentru noi cât a jertfit Isus.

d F g
În numele Lui eşti vindecat E
C FA Dragostea Lui e lucrul
În numele Lui poţi fi iertat cel mai minunat
d g A B E AB
În numele Lui eşti mântuit Minunat, cel mai minunat
A d E
În numele Lui eşti fericit. Dragostea Lui e lucrul
g# c#
Eu cred în El căci El în veci trăieşte cel mai minunat
Căci El e-atotputernic şi slăvit f# E B E
El orice boală o tămăduieşte Minunat şi pentru noi.
Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit.

Eu cred în Domnul care mă conduce Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare,


Prin stâlpul Său de foc mistuitor Văd la orice pas cât e de bun,
În rănile şi-n jertfa de pe cruce El mi-a dat pe veci răscumpărare
Găsim cu toţi balsam vindecător. Pot şi eu voios acum să spun:

Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: Nu vom înţelege niciodată


,, O, Doamne, zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ce măreaţă e iubirea Sa
Ne vindecă şi nouă copilaşul Şi atunci în slava aşteptată
La ruga noastră dă-ne azi răspuns. Tot iubirea Lui o vom cânta.

Eu cred ca şi femeia feniciancă


Că El mai dă şi azi fârîmituri
Când El îţi pune degetul pe rană
Eşti vindecat ca orbul din Scripturi.

Eu cred în Domnul care aşa îmi spune:


,,Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa”
Eu vin smerit la El în rugăciune
Şi spun la toţi de vindecarea Sa.

66
188. Cântarea mea e numai despre Isus Arcul celor puternici sfărmat-a
Şi cei slabi cu putere-s încinşi.
C d Cei flămânzi au acuma odihnă
Cântarea mea e numai despre Isus Cei sătui azi de foame-s învinşi.
G CG
Cerescul Fiu al Tatălui slăvit 190. Nu la întâmplare sunt
C d
El a venit păcatul să mi-l şteargă E
G G7 C C7 /: Nu la întâmplare sunt
Când la Calvar, pe cruce a murit. A B E
Domnul m-a creat. :/
G F G F C
Cântarea mea e numai despre Isus
G C C7 A B
Ce-n locul meu, pedeapsa a purtat /: Eu sunt cu voi în orice zi
G F G F C g# c#
Şi-n versul ei, cântarea mea va spune Eu sunt cu voi în orice zi
G G7 C A B
Ce fericiri şi bogăţii mi-a dat. Eu sunt cu voi în orice zi
E A E
Cântarea mea va fi doar despre Isus A spus Isus (Cristos). :/
Despre acesta voi cânta mereu.
Cu corul sfânt al miilor de îngeri
Cântarea mea se va uni mereu. /: De aceea sunt voios
Ca să ştie toţi. :/

189. Mi se bucură inima-n Domnul


/: Singur trist şi părăsit
C F C Nu vreau să mai fiu. :/
Mi se bucură inima-n Domnul
G
Că puterea El mi-a înălţat, /: Nici puterea lumii-ntregi
F G Ca Nu-mi dă-acest sprijin. :/
Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă
C G C
Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat.

C7 F
Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul
G G7 CG
Nu este alt Dumnezeu decât El
C d
Nu e stâncă aşa cum e Domnul
C G G7 C
Dumnezeu sfântul lui Israel.

67
191. Harul ce curge din Golgota Aşa cum sunt de rătăcit
La Tine vin să fiu scutit
D Să fiu salvat şi fericit
Harul ce curge din Golgota O Mielule, eu vin, eu vin
A D
M-a mântuit, m-a fericit Aşa cum sunt Tu mă primeşti
Păcatul nici nu-mi aminteşti
Aici Cristos a fost morţii dat Crezând ţie, mă mântuieşti
A GA D O, Mielule eu vin, eu vin.
Păcatul meu El a ispăşit 193. O cântare de mărire
D G D C d
Harul, Harul O cântare de mărire am în inimă mereu
A D F G CG
Harul e darul nemeritat De când l-am găsit pe Isus la Calvar.
G D C
Harul, Harul El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului
A G A D d
Pe veci cu Domnul ne-a împăcat meu
F G C C7
Am fost robit de al meu păcat Şi sunt liber, fericit prin al Său har.
Ce m-apăsat, m-a chinuit
Dar la Isus eu am alergat F C a
El mi-a dat pace şi m-a iubit. Inima mea cântă azi cântarea
d G C C7
Tu, dragul meu, astăzi eşti chemat Plină de nespuse bucurii
La acest har ce e un dar F Ca
Pleacă-ţi genunchii şi inima Mai frumos, nici îngerii nu cântă
Întinde-ţi mâna căci este al tău. G G7 C
Ca acei din valea plângerii.
192. Aşa cum sunt la Tine vin
Cât de mult doream să aflu
D A D drumul cel adevărat
Aşa cum sunt la Tine vin Cineva să-mi ia păcatul dureros.
A G D Am aflat că El osânda la Golgota a purtat
Putere n-am ,Tu-mi fii sprijin Şi-am venit atunci la cruce bucuros.
D7 G Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era
Mă spală-n sângele-ţi divin Când umblam rătăcitor fără Isus.
D A D Am adus la El povara
O, Mielule, eu vin, eu vin şi de-atunci în viaţa mea
Bucuria şi lumina au pătruns.
De îndoieli sunt apăsat
De ispitiri împresurat Merg spre casa unde
Slăbit de valuri mult purtat veşnic fericirea voi gusta
O, Mielule, eu vin, eu vin În eternul, fericitul meu palat.
Faţă-n faţă în mărire, pe Isus îl voi vedea

68
Şi cu sfinţii-i voi da slavă ne-ncetat.
194. Am venit cu toţi aici 195. Suntem duşi şi clătinaţi

E D
Am venit cu toţi aici Suntem duşi şi clătinaţi
f# B G D
În numele Lui, să-L preamărim , Zbuciumaţi pe-al mării chin
A b
Am venit cu toţi aici Prin furtuni şi zile sumbre
B A E E A
În numele Lui, să-L preamărim , Care ne-ncetat tot vin
E7 D
Am venit cu toţi aici Într-o ţară unde-n veci
A G D
În numele Lui să-L preamărim Nu coboară umbre reci
f# E B E b A
Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Vei vedea cu ochii tăi
D
Când ai să pleci
Să uităm de tot de noi
Să gândim la El, să-L preamărim D G D
Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. În curând zorii vor veni
b E A
Şi în cer acasă vom sosi
El este dragostea mea, D G D
Mă încred în El, şi-L preamăresc Abia atunci pricepe-vom deplin
Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. b
Dumnezeu de ce-a
A D
Să venim ‘naintea Lui Lăsat atâta chin
Smeriţi şi umiliţi să-i mulţumim
Din nou, spune-ţi cum să-I mulţumim. Unii sunt flămânzi aici
Alţii n-au unde dormi
Mulţi sunt cei ce locuinţe
Lumea-ntreagă de mi-ar da Au în locuri reci, pustii
Tot aurul din ea, nu-mi trebuie. Ne-ntrebăm de ce-i aşa
Căci în Isus am găsit Şi răspuns vrem a afla
comori de ne descris - un nume sfânt. Dar Cuvântul Lui
Azi în casa Tatălui, Eu sunt un fiu iubit Ne spune: Voia Sa!
De Dumnezeu din cer
O, o spuneţi cum să-I mulţumim. Încercări ne copleşesc
Nu-nţelegem rostul lor
Dar aceasta este calea-n
Ţara bucuriilor
Din cer ochii Domnului
Privesc paşii orişicui
Ne-nsoţeşte în mod tainic
69
Harul Lui .
196. E viu, E viu, E viu, E viu 197. Poporaşul meu

D E
COR: E viu, E viu, E viu, E viu /: Poporaşul meu,
e B E
Mormântul Lui e gol Poporaşul meu, trezeşte-te! :/
A
E viu, E viu, E viu, E viu
G A D A E
A-nviat Domnul meu /: Trezeşte-te, nu dormi
D B E
E viu, E viu, E viu, E viu Iată, iată vine Mirele. :/
e
În toată splendoarea
G D A D /: Ia-ţi haina curată,
Ne duce la fericire Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. :/

/: Căci de mult Eu tot aştept


D A mea nuntă ca să o încep. :/
Maria, ucenicii
e
Grăbesc, alerg la El /: Şi-am să stau la masă
A Cu a mea mireasă, sus în cer. :/
În zori de dimineaţă
G A D /: Şi-am să-i cânt din harfe vii
Le zice îngerul Cele mai frumoase melodii. :/
D
Mergeţi, vestiţi tuturor
G e /: Oastea cea din ceruri
Din morţi El a-nviat Îl va-ntreba pe Miel: ,,De unde vii ?” :/
G D A D
Credeţi şi să vă bucuraţi /: Mielul le va răspunde:
“Vin de pe pământ, vin din necaz.” :/
Maria stă şi plânge
Ar vrea să ştie ce-i
Dar iată o minune /: Vin de pe pământ,
Isus-naintea ei De unde-am suferit pentru cei sfinţi. :/
Ce mare fericire
“Rabuni”! zice ea /: Dar acum s-a terminat
Şi noi în cer Îl vom vedea. Căci ei hainele şi le-au spălat. :/

70
198. Pe pământ avem o luptă În slava eternă vor fi
Acei ce au învins
G Iar Domnul le va da răsplata
Pe pământ avem o luptă Aşa cum a promis
a Veşnicia e aproape
Ce-n Cuvânt e arătată Curând Isus va reveni
D Când zorile vor apare
Lupta credinţei Sfântă Lupta se va sfârşi.
C D G
Ce de Domnul e trasată
G 199. E-o minune
Să luptăm cu râvnă mare
a C d
Până Domnul va veni E-o minune când soarele-apune
D G C
Căci prin orice încercare Minune din veşnicii !
C DG C F
Doar luptând vom birui Dar mai mare-i minunea din inimă,
G C
G E minunea că El m-a iubit !
Hai luptă frate luptă
a
Hai luptă nu te da bătut C d
D /: Minunat e Domnul meu Isus
Spre ţara luminii înainte G C
C D G Mai minunat e El !
Cu râvnă şi avânt C F
G Decât orice pe pământ şi-n cer
Stai treaz şi veghează într-una G C
C Minunat e Domnul Sfânt ! :/
Până în zori de zi
D
C-atunci primi-vei cununa E-o minune şi vara şi iarna
C D G Minune din veşnicii !
Când Domnul va veni Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El m-a iubit !
Pregătiţi să fim de luptă
Scutul credinţei să-l avem E-o minune întreaga-mi faptură
Cu sabia Duhului-nainte Minune din veşnicii !
În Domnul să ne-ncredem Dar mai mare-i minunea din inimă
Platoşa neprihănirii E minunea ca El m-a iubit !
Să fie de-a pururi cu voi
Pe cap coiful mântuirii
Şi râvna Evangheliei

71
200. Eu Te iubesc, Isuse 202. Primeşte lauda şi închinarea

E
Eu Te iubesc, Isuse C/ a G F C
A E Primeşte lauda şi închinarea
Eu Te iubesc, Isuse F C Bb G
E B E Tată din ceruri Te slăvim
Eu Te iubesc Isus, din inimă a G F C
Primeşte lauda şi închinarea
E B F C G C
/: Din inimă, din inimă, Tată din ceruri Te iubim
A
Eu te iubesc Isuse drag
E C G
din inimă. :/ Cu tot ce-avem ne-nchinăm
F C
/: Te proslăvesc, Isuse :/ În faţa Ta Stăpâne
Te proslăvesc Isus, din inimă. F C Bb/G
Onoare şi Mărire Ţie-ţi dăm
a G
/: Din inimă, din inimă Prin Duhul Sfânt să lucrezi
Te proslăvesc, Isuse drag F C
din inimă. :/ Fă-ţi Numele de Slavă
F C
Prezenţa Ta s-o vadă
/: Îţi mulţumesc, Isuse :/ G C G
Îţi mulţumesc Isus, din inimă Toţi cei ce cred

/: Din inimă, din inimă


Îţi mulţumesc, Isuse drag
din inimă. :/

201. Cristos a înviat din morţi

D
Cristos a înviat din morţi
b e A
Cu moartea pe moarte călcând
D G D
Şi celor din morminte
G A D
Viaţă dăruindu-le.

72
203. Când privesc bolta-nstelată Final: Mâna Ta Doamne
Printre stele m-a purta
C Mâna Ta Doamne
Când privesc bolta-nstelată Mă conduce-n ţara Ta
G C Da, mâna Ta-mi va aşeza
Ce-i întinsă sus Pe cap coroana mea
C Mâna Ta Doamne, Mă va purta.
Mă cuprinde-un dor
G
Să merg înspre Isus 204. Isus m-ai cuprins din necuprins
C
Sunt ca Petru ce-a D e
C7 F f Isus, m-ai cuprins din necuprins
Pornit pe val, se scufunda A G D
C G C Isus, viaţă-n mine ai aprins
Mâna mea vreau s-o ţin în mâna ta b e
Isus, m-ai iubit şi m-ai salvat
G A D
Mâna Ta Doamne Să fii veşnic, veşnic lăudat.
F C
M-a scăpat din noaptea rea
G Isus, pentru orbi lumină ai,
Mâna Ta Doamne Isus, celor muţi Tu le dai grai
F C Isus, şchiopii iarăşi au umblat,
Mă păzeşte în noaptea grea Tu eşti medic, medic minunat.
a G
Şi poate fi valu-nalt
F C Isus, eşti păstor celor pierduţi
Tu ţii corabia mea Isus, apărător celor micuţi,
G C Isus, din robie ne-ai scăpat
Mâna Ta Doamne mă va purta Să fii veşnic, veşnic lăudat.

Când şuvoaiele-nspumate
Vin asupra mea
Şi când vântul rău
M-aruncă la pământ
Deşi inima-mi se-opreşte-n loc,
Eu nu mă tem
Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta

Mâine dincolo de noapte


În ai zorii zi voi deschide ochii
Printre galaxii
Şi-am să strig slăvit să fii
Şi azi şi în veşnicii
Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta

73
205. O fă-mă un instrument 206. Am bucurie ca fântâna

F D
O, fă-mă un instrument Am bucurie ca fântâna
F G D
Un instrument de laudă Am bucurie ca fântâna
F C b
Isuse, eu laudă să-ţi cânt. Am bucurie ca fântâna
g C E/A
O, fă-mă un instrument În inima mea
g C D
Un instrument de laudă Am bucurie ca fântâna
Bb C F G D
Isuse, eu laudă să-ţi cânt. Am bucurie ca fântâna
b D
Am bucurie ca fântâna
/: O, fă-mă o harfă A D
O harfă de laudă În inima mea
Isuse, să Te proslăvesc. :/

Am o pace ca o mare...
/: Cânta-vom un cânt nou
Un cânt nou de laudă Am iubire ca un fluviu...
Iubirii ce ne-a dăruit. :/
Fiindcă Isus este-n mine...

/: O, dă-ne iubirea
Iubirea ce-ai vrut-o Am bucurie ca fântâna
Isuse să fie-ntre noi. :/ Am o pace ca o mare
Am iubire ca un fluviu
În inima mea...

74
207. Vom căuta, o, Doamne faţa Ta 208. Ai un loc la cruce şi tu

G C G C, D E f# B
Vom căuta, o , Doamne faţa Ta Ai un loc la cruce şi tu,
e C D e C, D f# B E
Pentru-a noastră ţară ne rugăm Ai un loc la cruce şi tu
G C G C, D E D
Trezeşte-ne o, Doamne Tu pe noi Unde mii au venit
e C D e C, D f# A
Şi toţi din jur pe Tin’ te vor vedea Şi tu poţi să fi primit
E B AE
C D e Ai un loc la cruce şi tu
Înălţăm numele Tău
C D e E
În unitate ne-nchinăm Îl iubesc pe Isus
C D e B EA
Laudele vor răsuna Îl iubesc pe Isus
C D e E G# c# A
Ţara o vei transforma Îl iubesc pe Isus
C D G f# B E
Ţara o vei transforma Că-ntâi El m-a iubit

Niciodată nu vom da-napoi E A E


Prin credinţă vom înainta Sângele lui Isus
Când cu lacrimi noi vom semăna B EAB
Recoltă din belşug vom secera Sângele lui Isus
E A E g# c#
a Sângele lui Isus
Final: Vrem trezire f# B A E
G Mă spală de păcat
Vrem trezire
C D Dragostea lui Isus /x3
Vrem trezire în noi. Mă copleşeşte acum

Rănile lui Isus /x3


Mă vindecă acum.

75
209. Eu ştiu că m-ai mântuit 210. În lumina iubirii Tale

E A G C G D
Eu ştiu că m-ai mântuit În lumina iubirii Tale
E A G C G D
Prin sânge Sfânt m-ai iertat Întunericul va dispare
E A E A C D b e
Doamne cred, da eu cred Tu, Lumină a lumii, coboară
E A C D b e
Toată ruşinea mi-ai luat Peste noi Adevărul Tău iară
E A (F) D (F) D
Isus, Tu m-ai vindecat Să străluceşti , să străluceşti
E A EA
Doamne cred, da eu cred G C
B c# Să străluceşti
Pe-un steag voi scrie (o, o, o) a D
A c# B Slava Tatălui umple ţara
„Cristos moartea a înfrânt !” G D e
Duh ce-ncălzeşti
E A F D
Domnul meu e viu Inimile cu foc
c# B G D e
Domnul meu e viu Curgi înspre noi
E A a D
Domnul meu e viu Şi inundă-ne-n har şi pace
c# B G D e
Domnul meu e viu Al Tău Cuvânt
a D G
D Soare fă-l pe pământ.
Final: Mi-ai luat povara
A
Vreau să te înalţ
E B
Şi-n casa Ta am să aştept
E B
Să văd venirea Ta.

76
211. Mărturisim acum 212. Vreau să spună cel ce-i slab

G C G a
Mărturisim acum Vreau să spună cel ce-i slab
C G F a
Că suntem slabi Eu sunt tare în Cristos
C G D G C G a
Aşa de slabi, doar Tu eşti Domn Cel sărac, eu sunt bogat
G C G C
Chiar dacă n-avem nimic Iar cel orb sunt sănătos
C G
Să -Ţi oferim G a
C G Osana , osana
Venim şi îţi spunem F C
D G Mielului ce-a fost junghiat
Doamne, ajută-ne ! G a
Osana, osana
a G C G C
O inimă care e zdrobită Celui mort şi înviat
C D
Nicicând n-o vei refuza Tot ce-a fost rău şi murdar
a Mi-ai iertat prin al Tău har
Inima Ta bate plină Ca un râu iubirea Ta
G e Umple azi inima mea
De milă pentru noi Ştiu că mă vei ridica
C D Şi de-aş fi-n adânc de mări
Să curgă râul din Duhul Tău Bucuros Te voi lăuda
G Cu-ale salvării cântări.
Doamne, Te rugăm…

G
Lasă mila Ta să cadă
C
Să curgă mila Ta din cer
D
E nouă zi de zi
C G
O, las-o să cadă peste noi.

77
213. Binecuvintează suflete Unde voi fi-n nemurire
Cu al meu mântuitor
D e A D
/: Binecuvintează suflete pe Domnul tău, Ce va fi e taină mare
D e A D S-ar putea să fiu sărac
Nu uita nici una din binefacerile Lui. S-ar putea să n-am mâncare
G D G D S-au să n-am ce să îmbrac
Căci El îţi iartă fărădelegea ta Pentru flori şi păsărele
G D Dumnezeu e tată bun
Vindecare-n dar îţi dă Şi eu vreau prin orice valuri
E A Eul meu să îl supun.
Şi-n veci mântuirea. :/
215. Peste-ntreg pământ
214. Pentru noi e taină mare
G D C
G Peste-ntreg pământ
Pentru noi e taină mare D G
C G Domneşti în veci
Ce va fi în viitor D C
C G Cerul în amurg
Poate e o zi cu soare D G
A D Munţii stăpâneşti
Poate e o zi cu nori D C
G Dar mai mult de-atât
Însă ştiu că-ngrijorarea D e
C G Doamne eu doresc
Să o las va trebui C D G
C G Ca Tu în mine să domneşti
Dumnezeu şi îndurarea
D G D C D G
În etern vor dăinui Tu să domneşti în viaţa mea
C G D C
Nu pot şti ce fi-va mâine Vreau să fiu umplut
e A D D e
Însă ştiu că Dumnezeu De puterea Ta
G C c D C D e
Îngrijeşte şi de mine Căci tot ce am Tu stăpâneşti
G D G C D G
Căci şi eu sunt fiul Său Şi vreau ca-n mine să domneşti

Voi urca trepte de aur Peste orice gând


Către culmi de har ceresc Sau cuvânt rostit
Şi zăresc măreţ tezaur Să se vadă, aş vrea,
Oare când îl dobândesc ? Frumuseţea Ta
E un loc de strălucire Dar mai mult de-atât
Curcubeu multicolor Doamne, eu doresc
Ca Tu în mine să domneşti.
78
216. Trăim vremi de har ca Ilie G
Final: Nimeni nu este ca Tine
G C C
Trăim vremi de har ca Ilie Nimeni nu este ca Tine
D G G
Cuvântul Divin proclamând Nimeni nu este ca Tine
G D
Trăim iar în vremea Nimeni nu este ca Tine
C G
Lui Moise profetul Nimeni nu este ca Tine
D G C
Neprihănire primind Nimeni nu este ca Tine
b e D
Deşi zi de zi încercări vin Nimeni nu este ca Tine
C D G
E , foame, ‘ntuneric , război Nimeni nu este ca Tine
G
Rămânem un glas G
C Nimeni nu este ca Tine
Care strigă-n pustie: C
G D G Nimeni nu este ca Tine
“Pregătiţi calea Domnului Sfânt!” G
Nimeni nu este ca Tine
G D
El vine iar Nimeni nu este ca Tine
C G
Peste nori păşind Nimeni nu este ca Tine
G C
Trâmbiţe vestesc Nimeni nu este ca Tine
D G D/E/A
Un Soare strălucind Nimeni nu este ca Tine…
G C
Să-L slăvim, e-al îndurării an
G D G A
Din Sion El ne-a mântuit El vine iar
D
Peste nori păşind
Sunt zile lui Ezechiel A
Când oasele prind viaţă iar Trâmbiţe vestesc
Sunt zilele în care E
Ca David psalmistul Un Soare strălucind
Un templu de laudă zidim A D
Sunt zilele de seceriş sfânt Să-L slăvim, e-al îndurării an
Sunt holdele coapte pe câmp A E A
Suntem lucrătorii Din Sion El ne-a mântuit
Din via Ta Doamne
Cuvântul Divin proclamând.
79
217. Mulţumesc de tot ce Doamne 218. Eu nu Te văd

D A b D
Mulţumesc de tot ce Doamne Eu nu Te văd
D G
Mi-e Tu mi-ai dat Dar ştiu că eşti aici,
D G A b
Pentru pace şi pentru Cuvânt Eu nu Te simt
D A b D G
Mulţumesc că ai venit în viaţa mea Dar ştiu că mă atingi
D G A G D A D
Sunt curat prin sângele sfânt Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi
b f# D
Tot ce pot să fac e doar să-ţi mulţumesc În încercare Tu nu mă părăseşti
G A b
Şi din inimă vreau să Te slăvesc Eşti cu mine şi mă întăreşti
G D A D
Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi
D A G
/: Îţi cânt glorie Doamne :/
e D G b f#
îţi cânt glorie cu îngerii Nicicând teamă nu-mi va fi
A b f#
din slava Ta Nicicând teamă nu-mi va fi
G A
În Tine mă încred
Heruvimi şi serafimi cântă toţi în cor D
O, Doamne mare eşti în veci În Tine mă încred
Chiar şi tot ce mă-nconjoară
cântă slava Ta
Şi se-nchină înaintea Ta
Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat
Doamne să fii lăudat

80
219. Înaintea Ta venim 220. Pe altar

e C(dim.) D e E B
Înaintea Ta venim, Doamne cu mulţumire Pe altar înaintea Ta
e C(dim.) D e c# g#
Laudă-Ţi aducem Ţie pentru a Ta iubire, Ţi-aduc mulţumirea mea,
e C(dim.) A E
Căci prin harul ce ne-ai dat, L-ai dat pe Isus jertfă
D e D B
mereu ne-ai binecuvântat, Ca să fiu iertat
e C(dim.)
Tot ce-avem şi am primit, g# c#
D e Prin El, de-s sărac,
avem doar prin Tine. f#
Azi sunt bogat,
B E
G De-s flămând, sunt săturat,
Doamne, astăzi îţi mulţumim, c#
D e De-s pierdut,
pentru ziua ce-o trăim, f# B
G Prin Isus sunt salvat.
Pentru harul ce ne-ai dat, g# c#
D e Prin El, de-s căzut,
fii în veci glorificat. f#
Sunt ridicat,
B E
Cu zeci de mii de mulţumiri, De-s bolnav, sunt vindecat
mare şi mic cu toţi venim c# D B
Că-n fiecare loc şi zi , cu braţul Tău , Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat
Tu ne-ai păzit E
Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Prin El…
Te vom slăvi
Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

81
221. Mai sus de oameni 222. Am auzit chemarea sfântă

G C G G C G
Mai sus de oameni şi de-mpăraţi, Am auzit chemarea sfântă
C D G D G
Mai sus de toate pe care le-ai creat, Noi vom merge înspre muntele cel sfânt
C e G C G C G e
Mai sus de lume, mai sus de înţelepţi Acum am un prieten în glorii
a C D G D G
Tu ai fost, rămâi în veci de veci Şi Lui singur mă rog de pe pământ
G C G
Mai sus de tronuri şi-mpăraţi, C G
C D G O, nici nu ştiu cum să spun
Mai sus de-a lumii mari minunăţii, b e
C G C G Cât e Domnul de bun
Mai sus de aur şi tot ce-i valoros C G
a C B Lacrima grija mea
Tu rămâi în veci cel mai preţios A D
Mi-a promis: El va purta
G C
G a D G Da , eu ştiu am un prieten în
Răstignit şi pus într-un mormânt G e
G a D G glorii
Ca să mori venit-ai pe pământ G D
e b C G Şi lui singur mă rog
Şi zdrobit ca un trandafir G
a C D De pe pământ
Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la
G
min’ Nu sunt mai mult decât ţărână
Dar Isus mă va ţine-n braţul său
Şi lacrimile îmi vor deschide
Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

82
223. Destinul tău e să învingi 224. Doamne îndurarea Ta-i aici

E f# B G C D
Destinul tău e să învingi / : Doamne, îndurarea Ta e-aici
g# c# b e
Când eşti căzut să te ridici Credincioşia Ta e mare
f# B E C D
Destinul tău l-a scris cândva Isus Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : /
f# B
Numele tău de mult e scris
g# c# G C
În cartea vieţii din paradis Cinste ( cinste ), putere ( putere ),
f# B G D
Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. Închinare ( închinare ) Ţie Doamne.
G C
Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace)
E B C
Nu suntem aici statornici Libertate ( libertate )
A B e C D
O ţară-avem acolo sus Celui ce în Tine se încrede.
E B
Calea se sfârşeşte-acolo
A B E
Când /Îl vom vedea toţi pe Isus 225. Doamne, candelă pe calea mea

F C d
Deci, să te porţi cum e cinstit /: Doamne, candelă pe calea mea
Cu tatăl tău ce te-a iubit Bb C F
Şi te-a plătit cu mare preţ, să ştii. E Cuvântul Tău mereu :/
„Pe braţul meu Eu Te-am purtat
Şi-am să te port neîncetat” F A d C
El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa. Singur când mă simt, rătăcit pe drum
Bb C Bb F
Eşti alături de mine
F A d C
Teamă de nimic, eu nu am atunci
Bb C d C
Când mă aflu lângă Tine

Eu nu voi uita cum dragostea Ta


Pentru mine-ai arătat-o
Călăuza mea eşti totdeauna
Teama Tu mi-ai alungat-o.

83
226. Da chiar în curând 227. Curăţit eşti de păcat

E G C G
Da , chiar în curând Curăţit eşti de păcat şi înnoit
A E e D
Vom vedea toţi pe Regele Prin sfânt sângele al lui Isus
B G C
Da , chiar în curând Eşti născut din nou, de patimi mântuit?
A E G D G
Vom vedea toţi pe Regele Prin sfânt sângele al lui Isus?
E
Da , chiar în curând C
A E c# /: <Vrei să fii> <mântuit> ?
Vom vedea toţi pe Regele G A D
Şi de tot păcatul curăţit ? ( Aleluia )
B A E B G C
Aleluia , aleluia Vin’ te spală pe Gologota-n sânge
E B E
Pe Rege îl vom vedea. sfânt,
G D G
3x / Lacrimi nu vor fi Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt
Când vom vedea toţi pe Regele / 3x

3x / Moarte nu va fi Când sfinţit eşti prin sângele lui Hristos


Când vom vedea toţi pe Regele / 3x Îi cânţi laudă Lui ne-ncetat,
Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos
Decât să te păzeşti de păcat.

Când Satan te vede că aşa trăieşti


Şi prin sângele sfânt eşti spălat
Te încearcă-ntruna, dar îl biruieşti
Şi el pleacă atunci ruşinat.

84
228. Glorii din cer 229. Isus iubit când vei veni

F a d a
Îmi va rămâne-n memorie o zi Isus iubit când vei veni
C E a
Când s-a schimbat viaţa mea, Mireasa Ta pentru-a răpi
Bb a d a
Ziua aceea mereu o voi şti Ce bucurie mare-a fi
C F E a
Semnul iubirii e-n ea. O, Mire drag, de ce nu vii ?
F
Prietenul meu minunat, iubitor F C
F Bb /: Mai este loc la nunta Ta
Dorul mi l-a împlinit, d a
Bb F Unde doresc şi mult aş vrea
Vesel pot spune măreaţa minune F C
C F Să fiu chemat de Tin’ Isus
Căci Domnul meu m-a mântuit. E a
Şi să ne bucurăm nespus. :/
F C
Glorii din cer în mine s-au
F As vrea, Isuse scump, aş vrea
revărsat Să fiu şi eu la nunta Ta,
F C În haine albe îmbrăcat
Când la Calvar Isus m-a O, Mire drag şi minunat !
F
vindecat.
C
Povara mi s-a dus,
Bb F
sunt în harul lui Isus,
F C
Glorii din cer în mine s-au
F
revărsat.

Domnul sigilul pe inimă a pus


Fiind în familia Sa,
Sunt mântuit de păcat prin Isus
O, cât de bine-i aşa !
În acea clipă la El am venit
Ca un sărman păcătos,
Har mi-a dat mare
Schimbând a mea stare
Prin Domnul meu Isus Hristos.

85
230. Vreau Doamne a F
/: Cine-ar putea sta-n picioare
e C C
/: Vreau Doamne, iubirea În faţa Ta ?
D e a F
Tu să fii în viaţa mea ! Doar sângele Tău, Isus,
e C a
Vreau Doamne, puterea Poate a ne spăla ! :/
D e
Tu să fii în viaţa mea ! :/
232. La umbra aripilor Tale
a
/: Şi Te voi preamări d g
D e La umbra aripilor Tale
în inima mea, C FC
a Loc de scăpare am,
Şi Te voi preamări d C
D e Şi adăpost şi alinare
prin viaţa mea, d
a Şi peste răni balsam.
Şi Te voi preamări
D e
în toată lumea, A# C
C D /: Eu strig către Dumnezeu
Căci eşti Dumnezeu, F d
e Către cel Preaînalt,
eşti Domnul meu :/ g C
Căci El aude glasul meu
231. Numai prin graţia d
Mă scoate la loc larg :/
C G a
Numai prin graţia lui Isus
F G El îmi trimite izbăvirea
Venim ‘naintea tronului. Din mâna celui rău.
C G a Domnul lucrează pentru mine
Nu prin putere omenească Căci sunt copilul Său.
F G
Ci prin sângele Mielului.
E a Vreau inima să-mi fie tare
Venim să-Ţi aducem mărire Cu Domnul ne-ncetat.
F C Şi să-L slujesc fără-ncetare
Dragostea Ta o vestim Căci pace El mi-a dat.
C G a
La pieptul Tău de ocrotire
F G C
Prin graţia Ta venim.

86
233. Dumnezeu este adăpost şi sprijin 234. O, o, cerul e-n inima mea

D e
Dumnezeu este adăpost şi sprijin D G A D
A /: O, o, cerul e-n inima mea :/
Un ajutor ce nu lipseşte
D
Niciodată-n nevoi D
e Împărăţia Lui e aici
El este locul meu de scăpare G A G
A G A Cerul e-n inima mea
Şi cetăţuia mea în care mă încred D
Îi simt prezenţa lui Isus
D
Eşti cu mine mereu G A D
G Cerul e în inima mea.
Eşti cu mine mereu D
A Şi în sfinţenie îmbrăcat
Orice ar veni, pe braţul Tău voi fi G D
D Cerul e-n inima mea.
Eşti cu mine mereu D b
Îi cânt căci sunt răscumpărat
Fiindcă mă iubeşte, zice Domnul G A G
Voi fi cu el în strâmtorare Cerul e în inima mea.
Îl voi izbăvi
Când Mă va chema Îi voi răspunde Noi suntem templul Lui Cel sfânt,
Sunt Emanuel, Eu sunt Dumnezeu Cerul e-n inima mea.
Ce în Hristos am fost zidiţi
G A Cerul e-n inima mea
FINAL: O mie să cadă Şi când pe nori El va veni
f# b Cerul e în inima mea
Alături de tine Mireasa Lui o va răpi
G A D Cerul e în inima.
Şi zece mii la dreapta Ta
G A
Doar vei privi cu ochii
F# b
Răsplătirea celor răi
G A
Dar de tine nu se va apropia.

87
235. Sunt fericit, Isus m-a mântuit 237. Deschide-mi inima Doamne

F D
Sunt fericit, Isus m-a mântuit Deschide-mi inima Doamne
C b
Sunt fericit, Isus m-a mântuit Deschide Tu ochii ei
C G D
Sunt fericit, Isus m-a mântuit Vreau să Te văd, vreau să te văd
F Bb
Îi cânt glorie, aleluia A b
C F Să Te văd mare şi-nălţat
Isus m-a mântuit. G A
Strălucind în lumina gloriei
/: Satan m-a legat, A b
Isus m-a eliberat :/ x3 Văzând dragostea, puterea Ta
Îi cânt glorie, aleluia /x3
Isus m-a eliberat. Noi cântăm :
G A
/: Astăzi eu sunt liber / Sfânt eşti, Sfânt eşti , Sfânt eşti / x3
De păcat iertat :/ x3 D
Îi cânt glorie, aleluia /x3 Vreau să Te văd.
Isus m-a eliberat.
238. Aleluia, Aleluia

236. România, timpul tău G CG C


2x / Aleluia , aleluia
D A b D C G
România, timpul tău este aproape Domnul nostru Domneşte în veci / 2x
G D A C
Domnul nostru îşi revarsă ungerea Aleluia
D
Îi auzi chemarea sfântă, D G D G
G Tu eşti Sfânt , eşti Sfânt
El să te ridice vrea C G e D
D A Domnul nostru din ceruri
Şi să duci în lumea-ntreagă C
D /: Vrednic eşti în veci :/
Dragostea Sa. G
Căci Tu doar eşti Sfânt
D G A D G
România, hai ridică-te eşti Sfânt
D A C G e D
Peste tine, El străluceşte. Domnul nostru din ceruri
G A b C
România, timpul tău e-acum /: Vrednic eşti în veci :/
G A D G
Te doreşte Dumnezeu. Amin.
88
239. Eu eram în lume pierdut 240. Lângă Tine vreau

G a G a
Eu eram în lume pierdut Lângă Tine vreau
D G D G
Şi fără adăpost, Să fiu aproape iar
G a D C e
Dar când în faţă mi-ai apărut Şi pentru prietenia Ta
D G C G
Eu mi-am găsit un rost. Renunţ la orice altceva
a D
G a Eşti iubirea mea
/: Îţi mulţumesc din inimă G
C G Cine altcineva
Iubite Salvator, D C e
G a Tu nu poţi fi înlocuit
De mii de ori Tu m-ai scăpat C G
D G Nici caldă îmbrăţişarea Ta
Şi mi-ai dat ajutor. :/ a
Adu-mă înapoi
Nu mai doresc nimic din lume C D G
Iubitul meu Isus, Doamne lângă Tine
Decât să Te slujesc pe Tine
Pân’ voi ajunge sus. D C G
De multe ori mi s-a întâmplat Eşti tot ce vreau
Să fiu far' ajutor, D C D G
De-atâtea ori Tu m-ai scăpat Tot ce-am dorit vreodată
De-aceea-Ţi sunt dator. D C
Vreau să-nţeleg
Eu sunt dator să îţi mulţumesc D G
Pentru iubirea Ta, Cât de aproape-mi eşti.
Isuse, ce mult Te iubesc
Iubesc venirea Ta.

89
241. Sunt iertat căci ai fost părăsit 242. Domnul este păstorul meu

E A c# B E E A E
Sunt iertat căci ai fost părăsit 1. /: Domnul este păstorul meu
A f# B E B E
Sunt acceptat ai fost condamnat Nu voi duce lipsă de nimic
A A E B
Şi viaţă am acum El mă paşte în păşuni verzi
c# B E
Iar Duhul Tău e-n mine Şi mă duce la ape de odihnă
A B E A E
Căci ai murit şi-ai înviat Îmi înviorează sufletul
B c#
A c# Şi mă povăţuieşte pe cărări drepte
Ce dragoste de Dumnezeu A B
E B E Din pricina Numelui său :/
Să moară un rege-n locul meu
A c#
Ce dragoste uimit privesc E B E
E B 2./: Chiar daca-ar fi să umblu
Cu bucurie Te slăvesc :/ A B
A B E Prin valea umbrei morţii
În tot ce fac Te preamăresc A B A
Eu nu mă tem de nici un rău,
A
E A /: De nici un rău :/
/: Tu-mi eşti Rege :/ B E
E A Căci Tu eşti cu mine mereu.
/: Isus Tu-mi eşti Rege :/
1. 1x

2. 2x

Final:
E A
Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi
E B
Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi
E A
Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi
E B
În toate zilele vieţii mele.

90
243. Zi de zi eu vreau 244. Faţa Ta o Doamne o căutăm

A D A G C G
/: Zi de zi eu vreau Faţa Ta, o, Doamne, o căutăm
E D A C D G
Să respir Cuvântul Tău Pentru-a noastră ţară ne rugăm
D A C G
Şi mă rog Doamne Trezeşte-ne o Doamne inima
f# E D A e C D G
Tot mai mult să Te cunosc Şi toţi pe Tin’ te vom vedea
D
Condu-mă în C D e
f# E A Înălţăm numele Tău
Fiecare clipă ce-o trăiesc C D e
D A În unitate ne-nchinăm
Zi de zi Doamne C D e
E A Laudele vor răsuna
Vreau să luminez mereu :/ C D G
/: Ţara o vei transforma :/
D f# E A
Zi de zi în Tine eu trăiesc
D f# E A Niciodată nu vom da ‘napoi
Zi de zi pe Tine te urmez Cu credinţă noi înaintăm
D f# E A D A E Când cu lacrimi noi vom semăna
Zi de zi cu Tine eu păşesc Recoltă din belşug vom secera

A D E C
/: Eu vreau cu Tine să trăiesc /: Vrem trezire, vrem trezire
A D E C e D
Eu vreau cu Tine să trăiesc Vrem trezire în noi :/
A D E A DAE
Eu vreau cu Tine să trăiesc :/

91
245. Venim în a Ta prezenţă E B c#
Noi Te chemăm, arată-Ţi iubirea
D A E B E
Venim în a Ta prezenţă, Dă-ne credinţă din nou Te rugăm,
e B c#
Cu toţi să Îţi cântăm, Ajută-ne să Te cunoaştem
A A E B E
Un cântec de mărire Să Te-acultăm Doamne, să Te iubim.
G D
Şi venim să ne-nchinăm. Suntem flămânzi , Doamne de Tine
D Pâinea vieţii doar Tu ne-o poţi da
Ne-ai dat o viaţă nouă, Suntem setoşi de neprihănire
e Lasă să plouă apa vieţii-n ţara mea
Să putem să Te iubim,
A
Venim cu mulţumire, 247. Îţi mulţumesc acum, o, D-l meu
G D
O, Doamne te slăvim !
E A B c# E
b Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu
Tu eşti Tatăl creaţiunii, A B E
f# Pentru iubirea Ta
Mielul sfânt ce-ai înviat, E A B c# E
G Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu
Eşti singurul ce-ai biruit A B E
A D Primeşte viaţa mea.
Şi mormântu-ai lepădat.
b
Tu pe toţi ne-ai eliberat B E B E c#
f# Mi-aduc aminte, o, Domnul meu
De la moarte, şi ne-ai dat A B
G De bunătatea Ta mare.
Libertatea să venim, E B E c#
A Lacrimi amare Tu ai schimbat
Ca-n prezenţa Ta să fim A B
În zâmbet pe faţa mea.

246. Binecuvântează Doamne România


Tu, cu putere m-ai copleşit
E A B c# Şi-ai arătat îndurare
Binecuvântează, Doamne, România, Iar când vreodată eu am greşit
E A E B Tu ai iertat vina mea.
Binecuvântează ţara mea,
E A B c#
Vino cu putere , vino cu trezire
E A B E
Te rugăm Isus ai milă de ea.
92
248. Un oraş frumos este pe munte 249. Când eram rătăcit Isus m-a aflat

E G C D a
Un oraş frumos este pe munte Când eram rătăcit Isus m-a aflat
A E A B C D G
Glorie nespusă în câmpii Din păcat El m-a ridicat
E A C D a
Eu doresc să văd aşa frumuseţe Viaţa El mi-a schimbat, El m-a luminat
E B E D G
Când voi trece valea plângerii Isus prietenul meu minunat

E A E G
Tot oraşul de pe munte Ce frumos şi plăcut e să fii creştin
A F# B D C G
Îi întâmpină pe cei veniţi Să trăieşti prin credinţă mereu
E A E C
Bucuria va fi mare Să te simţi un copil al lui Dumnezeu
B E G D G
Şi în veci toţi fi-vom fericiţi. Ce plăcut e să fii creştin

Veniţi, voi trudiţi în acest loc sfânt Zi de zi, ceas de ceas eu mă simt iubit
Spune Domnul Isus celor smeriţi Am în sufletul meu pe Isus
Şi acolo veţi primi odihnă El e mântuitorul meu drag şi scump
Iar de Tatăl voi veţi fi sfinţiţi Ce veghează la viaţa mea

Suferinţa, răul vor dispare Nu mai sta azi pe gânduri , tu suflet pierdut
În oraşul cel nou şi minunat Vin’ la Isus, azi roagă-te Lui
Vom cânta cântările de slavă Vin’ la viaţă creştină , ridică-te sus,
Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Fă un sfânt legământ cu Isus.

93
250. În curând noi vom pleca F C F G
În ziua în care poporul Meu
E A E F C
În curând noi vom pleca se va ruga
B F a F G
O, ce fericită zi Se va chema prezenţa Mea din cer
A E FC G
Pe cei dragi vom revedea Cu mână largă voi revărsa
c# B E F C F C F G C
Când ne vom reîntâlni Ploi de binecuvântări în toată ţara sa

E A
/: Vine ziua fericită Un cuget sfânt azi pune-n noi
E B A B Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi
Toţi vom părăsi pământul Speranţa că Te vom vedea
E A În ziua-n care vei veni să-Ţi iei poporulTău.
Aleluia I se cântă
E B E
Când ne vom reîntâlni :/ 252. Răsună astăzi în toate ţările

C e a C F C d G
Trec pe malul celălalt Răsună astăzi în toate ţările cântările cerului
O, ce fericită zi C e a C F C
Cerul se deschide larg Răsună astăzi în toate ţările cântările
Când ne vom reîntâlni G C
Sionului
Vreau la Isus să mă duc
O, ce fericită zi a G FC F C G
În braţe-I să mă arunc Aleluia , aleluuia
Când ne vom reîntâlni. a G FC F C GC
Aleluia, a , alelu’ , aleluia

251. O , Tată Sfânt noi Te rugăm


Numele Domnului nostru lăudaţi
C E în toate ţările lumii
O, Tată Sfânt noi Te rugăm Numele Domnului nostru înălţaţi
F C F C F G în toate ţările lumii
Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău
C E
Căci numai Tu eşti Dumnezeu Din toată lumea răscumpăraţi vor fi
F C F C F G C Şi-n cer ne vom întâlni
Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost Şi împreună Domnului vom cânta
Domnului a, aleluia

94
253. E aproape ziua când vor pieri 254. Isus a făcut tot ce a promis

G C G G D C G
E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ Isus a făcut tot ce a promis
e aD C D G
E aproape a judecăţii zi Mergi , mergi cu Isus
G D C G
Şi-un cer nou şi-un nou pământ Aşa a făcut precum a şi zis
C G C D G
Dumnezeu a pregătit Mergi , mergi cu Isus
C D G
Pentru cei răscumpăraţi C
Mergi cu Isus,
D b
Azi te-ntreb eşti pregătit mergi cu Isus,
C G e a
să-ntâlneşti pe Domnul tău Mergi cu Isus,
e a D D C D G
Sau mai rătăceşti pe căi pustii Mergi în lumina Sa
G C
Nu uita că în curând în faţa
G Isus a răbdat şi a biruit
Lui vei sta Mergi , mergi cu Isus
C D G Eşti liber, păcatul, El l-a plătit
Vezi ce faci cu viaţa ta ! Mergi , mergi cu Isus

În sfântă iubire să mergem acum


Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Mergi , mergi cu Isus
Vom intra-n Ierusalimul nou Căci El ne aşteaptă azi pe drum
Orice lacrimă va şterge Mergi , mergi cu Isus.
Dumnezeu cu mâna sa
Din izvorul apei vieţii noi vom bea

Domnul vine în curând


ca să ne dea răsplata sa
Celor care haina şi-au spălat.
Vom gusta din pomul vieţii,
veşnic ne vom bucura
De pământ şi de durere vom uita.

95
255. Noi avem o ţară minunată 256. Vocea Lui se aude

C d C F C
Noi avem o ţară minunată Vocea Lui se aude
G C a G F C
Ţara noastră nu-i de pe pământ Ea îmi dă har deplin şi bucurii
d F C F
E acolo-n slava mult visată Este vocea care-mi dă siguranţă
G C C7 a G C
E Ierusalimul nou şi sfânt Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi

F C a C F
Ierusalim , cu temelii de iaspis Să-ntâlnesc pe Domnul meu
G F G C C
O, ce dor sfânt de tine ne-a legat când am nevoie
F G F C
Noi despre tin’, cântăm Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta
C a F
şi noaptea în vis El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va
G C C
Ierusalime sfânt şi minunat răspunde
a G C
Şi oricând vocea Lui voi asculta
Către tine în continuu zboară
Dorul nostru fără de sfârşit
Ah , mi-e dor de tin’ , de-a noastră ţară Vocea lui e un turn mare şi puternic
De Ierusalimul pregătit. M-a desprins de tot ce e pământesc
El vorbeşte vântului, mării-nvolburate
Când aud vocea Lui mă liniştesc.

96
257.Iată ziua ce-aţi cerut-o 258. Isuse drag azi două inimi

D e D e
Iată ziua ce-aţi cerut-o de la Domnul pt. voi Isuse drag azi două inimi
A D A G A F#
Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit Două inimi se unesc
D D e
Bucurii să aveţi în viaţă , Vreau împreună o viaţă întreagă
e G A F#
Ca şi astăzi printre voi Să Te slujească Doamne ceresc
A D A
Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D G
Păzeşte-i Tu cu mâna Ta
D e A D
/: E o zi în care voi Singuri nicicând nu îi lăsa
G A D A A F#
Jurământul unul altuia vi-l daţi Ei doar în tine se încred neîncetat
D e D G
Domnul sfânt va sprijini Păzeşte-i Tu cu mâna Ta
G A D A D
Si v-ajută pân` la capăt să-l păstraţi :/ Singuri nicicând nu îi lăsa
D A F#
Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a
Razele iubirii voastre
Să-ncălzească al vost cămin
Diamantul fericirii să-l păstraţi Pe un nou drum acum vor merge
Şi la Domnul toată viaţa Tu să le fi ocrotitor
Veţi găsi un bun sprijin Când prin probleme ei vor trece
Doar pe El în veci de veci să îl urmaţi Vei fi a lor izbăvitor

Ne-ncetat să faceţi voia Rămâi cu ei rămâi Isuse


Dumnezeului lui Prea Sfânt Te rog să-i binecuvântezi
Să iubiţi Scriptura şi lucrarea Lui Şi să-i îmbraci cu a ta putere
Cere-ţi Domnului în viaţă Căminul să le luminezi.
Să fiţi binecuvântaţi
Şi cununa să vi-o dea în Paradis.

97
259. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus D f# c#
El pentru mine a suferit,
G C G f# c#
Eu ştiu, sunt salvat prin Domnul Isus, Pe lemnul crucii El s-a jertfit,
D A E f# D
Eu ştiu, sunt salvat prin Domnul meu, Şi astăzi sunt liber de orice păcat
A D A E D E
Mă-nchin si-I mulţumesc, Îi dau mulţumire căci m-a salvat.
G a
Îi cânt si-L preamăresc
D G 261. De vrei să ai fericirea în viaţă
Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu.
C e F C
G De vrei să ai fericirea în viaţă
Din cer El a venit să ne salveze G C
D Vino la Isus !
Pe cruce a murit şi-n locul meu e F C
a D G a Vino la El cu credinţa-n suflet
Viaţa El si-a dat, purtând al meu păcat G C
D G Predă-ţi viaţa Lui
Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu.
a e F C
Isus e darul dragostei divine Isus te iubeşte, Isus te primeşte
Isus a suferit şi-n locul meu F C D G
Salvat prin Isus, în ceruri vei fi dus El te mântuieşte de orişice păcat,
Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. a e F C
Roagă-te Lui astăzi, fii tare-n credinţă
F C G C
260. Slavă-n veci lui Isus ! Doar prin pocăinţă tu poţi fi fericit

A De vrei să ai parte de mântuire


Slavă-n veci lui Isus ! Vino la Isus !
f# El s-a jertfit la Calvar pntru tine
Slavă şi mărire ! Fiindcă te-a iubit.
D E
El a biruit şi ne-a mântuit De vrei să ai parte de veşnicie
A/E Vino la Isus !
Prin moartea pe cruce. El îţi va da harul sfânt, veşnicia
Sus în cerul sfânt.
A
Astăzi sunt salvat
f#
De păcat iertat
D E
Îl voi lăuda şi îi voi cânta
A c# / f#
Toată viaţa mea !
98
262. Bine-ai venit scump Isus 263. Inima mea mea tânjeşte

G C C F C G
Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit Inima mea tânjeşte după curţile Tale
a C C F C G
Noi Te iubim, Te proslăvim Sufletul meu suspină după-al Tău locaş
D C F C G
Şi-n inimi Te primim Mi se topesc oasele de dor după Tine
G F a G
Căci ne-ai adus iertare-n dar Iar ochii-mi plâng neîncetat.
C
şi viaţă pe vecie C F
a D G Privesc spre locul sfânt
Dulce Salvator bine-ai venit ! C G
Ca să-ţi văd puterea şi slava
G C F C G
În lumea noastră de păcat Chem bunătatea Ta peste viaţa mea
G C F C G
Isus Hristos veni Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne,
a G C F aG
El cerul slavei a lăsat Vino nu-ntârzia.
C D
Pentru-a ne mântui Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea
C D Şi în numele Tău voi ridica mâinile
Luând păcatu-ntregii lumi Lauda Ta va fi mereu în gura mea
B e Te iubesc, o Domnul meu.
Salvare ne-a adus
C G
Cântaţi şi vă-nchinaţi cu toţi
C D
Azi Regelui Isus

Ce mare har, ce bucurii !


Tatăl ne-a dăruit
Pe Fiul Său Isus Hristos
La noi jos L-a trimis
Ingeri şi heruvimi
Îi cântă Lui neîncetat
Cântăm şi noi cu ei
Acelui care ne-a salvat.

99
264. Sunt străjerul care strigă C G b e
El e Domn e al meu păstor
C C D G
Sunt străjerul care strigă Osana lui Isus în veci
e d
Glasul meu răsună astazi pentru voi /: Glorie, glorie, glorie pentru cel ce-a-nvins
F G
S-aveţi candela aprinsă Pentru mine-a răbdat
F G C Din moarte-a-nviat
Şi talanţii-acum să vi-i pregătiţi Dragostea-I mare m-a cuprins
C Glorie pentru cel ce-a-nvins
Nu mai este mult din noapte
e d /:Slavă, slavă, slavă lui Isus în veci :/
Şi luceafărul pe cer a răsărit
F G În curând va veni
Strig acum întâia oară Boli, dureri nu vor fi
F G C Fericiţi astăzi să-I cântăm
Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi. Slavă lui Isus să-i dăm.

F G C
Vine Domnul, vine iarăşi, 266. În a mea inimă Te simt
e G
Vine iar Acela ce ne-a mântuit, D/G A D G
F G C/a 3x / În a mea inimă Te simt /3x
Vine Domnul, vine iară D A D
a d G C Aleluia Domnul meu
Să ne ia şi să ne ducă sus în cer.
D G
Glasul meu răsună-n noapte Noi pe Tine Doamne
Să-L audă toţi creştinii peste tot. D
Iată Împăratul vine, paşii Lui Te avem ca Tată
S-aud mai clar în depărtări. G
Lasă lumea şi păcatul In a mea inimă Te simt
In curat să-ţi fie haina ce o porţi D A D
Strig acum a doua oara Aleluia Domnul meu
Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi.
Noi prin Tine Doamne
Azi avem viaţă
265. Osana, osana, osana lui Isus în veci In a mea inimă Te simt
Aleluia Domnul meu.
G D e C D
/: Osana ,osana ,osana lui Isus în veci :/

C G
De moarte m-a scăpat
C G
Viaţă mi-a dat
100
267. Glasul Tatălui ceresc 268. Auzi ciocanele cum bat

G D E f#
Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Auzi ciocanele cum bat
G B E
Vino la Domnul Isus Acolo sus pe deal, ciudat
D E f#
Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar Bate ciocanul cuiele
G B A B E
Vino la Domnul Isus Să-I pironească mâinile

C G e E f#
Vino, vino nu mai amâna Pentru mine, pentru tine
a D G G7 B A EB
Astăzi vino dă-i inima ta Pentru noi la Golgota ciocanele bat
C G e E f#
Vino, vino nu mai zăbovi Pentru mine, pentru tine
a D G B E
Fericit cu Isus vei fi Pentru noi Domnul Isus viaţa şi-a dat

Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Bate ciocanul cuiele


Vino la Domnul Isus Să-I pironească mâinile
Astăzi încă este har , mâine poate nu-i Aşa de tare a bătut
Vino la Domnul Isus Că sus în cer s-a auzit

Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Şi în picioare I-au bătut


Vino la Domnul Isus Cuie la Fiul cel Preasfânt
Curăţit vei fi deplin prin sângele Său Aşa de tare au bătut
Vino la Domnul Isus Că sus în cer s-a auzit.

101
269. Unde vor merge cei răniţi 270. Cine e ca El

C/ e a b
G C Cine e ca El, nu e nimeni
Unde vor merge cei răniţi e a b
C C Cine e ca El , El e-atotputernic
Să afle alin durerii lor e a b
F C/a Cine e ca El , El e vrednic
Azi au nevoie să le zici C B e
G C Vino şi laudă-L acum
Că e speranţă în Hristos
G C a e
Singur vroiam să merg spre cer Slavă Lui, slavă Lui
G C b e
Dar lunecând mă-ndepărtam El este vrednic de laudă
F C/a b
O casă am azi însă-n El De când soarele-i pe cer
G C C7 e
În Domnul Isus eu voi sta Si până la apus
C B
Numele Lui îl înălţăm
F C
Bucurie am în încercare e a b
G C C7 Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria
Pace am când trec prin mari furtuni C B
F C F De laudă El este demn
Am credinţă vie-n Domnul Isus
F C G C
Am speranţă că sunt în mâna Lui

Vreau să rămân doar în Isus


Când valuri şi-ncercări lovesc
Prin moartea Sa vreau să înving
Prin harul său să cânt voiesc

G
El nicicând nu mă lasă
F C
El nu m-a părăsit
G
Şi orice-ar fi să vină
F G
Un singur lucru ştiu

102
271.Lumina lumii , Prezenţă divină / : Îţi voi mulţumi
Îţi voi mulţumi : /
E B A B E / : Căci Tu eşti Domn
Lumina lumii , prezenţă divină Tu eşti Domn : /
E B A
Ajută-mă să-nţeleg 273. Mântuirea e a Domnului
E B A BE
Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine G e
B A Mântuirea e a Domnului
Mereu să iţi mulţumesc. C G C D
Ce-I aşezat pe tron
E B G b e
Ref 1:Toată închinarea , toată adorarea A Mielului Sfânt
c# B A C G C D
Ţie-ţi dăruiesc o Domnul meu Slava cinstea şi lauda
E F C D
Numai Tu eşti veşnic Onoarea şi gloria
B
Numai Tu eşti vrednic G D C G D
c# B A / : Să fie a Lui întodeauna
Doamne numai Tu eşti minunat G D C G D
Să fie a Lui întotdeauna
Rege etern ce domneşti sus în ceruri G D C G D C
La dreapta lui Dumnezeu Să fie a Lui întotdeauna , Amin : /
Te-ai coborât pe pământ pentru mine
Păcatele ca să-mi ierţi 274. Mă înveţi să trăiesc prin credinţă
E B c# A C G a
Ref 2: Cum să-nţeleg , cât Te-a costat / : Mă înveţi să trăiesc prin credinţă
B c# A C a G
Să ierţi deplin al meu păcat Mă înveţi că de toate în Tine depind
C G a
272. Isus Tu esti Domn Mă înveţi că în fiecare zi cu Tine
A D C G C
/ : Isus Tu eşti Domn Biruiesc dacă-nvăţ că de Tine depind : /
A F C
Isus Tu eşti sfânt : / Domnul meu cu toată inima aştept
D F C
/ : Îţi laud numele Tău În fiecare zi să văd
E D G
Îţi laud numele Tău : / Minunile din viaţa mea
D F C
/ : Căci Tu eşti Domn Cu toata inima aştept
A F C
Tu eşti Domn : / În fiecare zi să văd
D G
/ : O Isuse scump Minunile din viaţa mea
Lasă Duhul Tău : /

103
275.Transformă-mi viaţa Doamne
277.Sfinţenie, sfinţenie
D G A b
Transformă-mi viaţa Doamne F Bb C
G D A Sfinţenie, sfinţenie
Acelaşi nu mai vreau să fiu C
D G A b E ceea ce vreau
Te rog pune Doamne F Bb C
G D A Sfinţenie e tot ce-mi doresc
Inima Ta în mine F Bb C
Sfinţenie, sfinţenie
F# b Bb F
Gândurile mele şi viaţa mea E ceea ce vrei Tu sa am
G e G A
Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta Credincios, credincios, vreau sa fiu
Credincios, faţă de Tine
F# b Credincios, credincios
Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta E ceea ce vrei Tu sa fiu
e A D
Înoieşte fiinţa mea. Inima mea Tu schimbă-mi
Mintea mea transformă-mi
276.Tu, tu Doamne eşti îndurător Voia mea să fie
Voia Ta , Voia Ta , o, Doamne
F C G a
/ : Tu ,tu Doamne eşti îndurător Neprihanit, neprihanit vreau sa fiu
F C G C Neprihanit, să fiu prin Tine
Plin de milă izbăvitor : / Neprihanit, neprihanit
E ceea ce vrei Tu să fiu
C G a
Ce bun eşti Isus iubit 278. Eu Te laud
G C
Pe cruce ai biruit E B
F G /: Vreau să mă închin doar Ţie
Prin sânge sfânt m-ai curăţit f# A B E
F G Să Te laud Domnul meu
Viaţă-n dar am primit E B
Tot ce am îţi aparţine
/ : Da ,da Doamne eşti îndurător f# A B E
Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti Vrednic Domnul meu :/
Tu eşti soare adăpost E D
D-ai nădejde vieţii rost /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/
Tu eşti puternic salvator A E
Plin de milă izbăvitor /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/
/ :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/
/ : Da ,da Doamne eşti îndurător /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/
Plin de milă izbăvitor : /
104
279. Fii Glorificat 281.Cu-ndurare El m-a ridicat

D e G D/A D D G D
/: Fii glorificat, Fii glorificat, Cu-ndurare El m-a ridicat
D e G D/A D G D A
Fii glorificat, Fii glorificat, :/ Tot păcatul meu L-a uitat
D G
G D În iubirea sa găsesc odihnă
/: Glorificat Fii în ceruri D A D
e D Şi mă simt eliberat
Glorificat pe pământ b G A b
G D Am trăit departe de Domnul meu
Glorificat Fii în templu G A D
G/A f#/b G A D Am fugit de glasul Său
Isus , Isus Fii glorificat :/ b A D G
Până când El inima mi-a atins
280. Doamne n-am aur nici argint D A D
Cu iubire El m-a găsit
B
Doamne n-am aur nici argint Vreau să cânt acum îndurarea sa
F# Şi tot harul nemeritat
Şi ştiu că nu Ţi-ar trebui Să-I inchin iubirea şi viaţa mea
E Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc.
Dar am ceva mai preţios
B 282. Doamne eu te rog
Inima mea Ţi-o dau Cristos
B
F# B
/: Doamne eu te rog
Ca să-Ţi slujească Ţie
A E B
Ascultă glasul meu
B E
B
/: Doamne ce-aş putea să-Ţi dau
Din adânc te chem
F# E B
A E B
În schimbul jertfei Tale
Chiar de la marginea lumii :/
g# c#
Inima mea Ţi-o dau Isus B F#
F# B /: Şi-atunci când inima mi-e grea
Şi-Ţi cer mereu iertare :/ E B
Vreau pe stânca Ta
F#
De când în inima-ai intrat Ce n-o pot urca
Viaţa Tu Doamne mi-ai schimbat B
Şi nu am cum să-ţi mulţumesc Ce n-o pot urca :/
Pentru-al tău Doamne har ceresc
Ci vreau pe Tine să te slăvesc /: Doamne vreau să-alerg
Sub aripile tale
Tu-mi eşti adăpost

105
Şi turnul meu de scăpare :/
283.În orice suflet e-un tainic dor 284.Condu-mă Doamne ziua

A E D
În orice suflet e-un tainic dor Condu-mă Doamne ziua
D A/E e
Aprins în noapte sau stins şi gol Condu-mă e ruga mea
A E A G DA
Dor de lumină de veşnicie Prin toate necazurile acestei lumi
D A D
Ascuns în inimi de Dumnezeu Condu-mă Doamne noaptea
e
A D Condu-mă prin lumina Ta
Deci poartă-ţi lumina prin întuneric A G A D
A E Că doar Tu poţi conduce viaţa mea
În nopatea făr’ de nădejdi pe drum
A D D
Far neclintit să-ţi fie viaţa Am fost născut în păcat
A f# e
Paşi să-drepte pe drumul bun Dar Isus pentru mine s-a dat
D A E A A D/A
Lasă-n inimi un dor de cer Viaţa mea de-acum e în mâna Sa
D
Dar până-L voi vedea
Pe calea noastră se află aievea e
Lumini căzute şi stinse-n vănt Am nevoie de-ndurarea Sa
Şi mulţi inceracă să ţină aprinse A D
O amăgire un dor străin Că mi-a promis să îmi conducă viaţa

Să laşi în urmă ploi de lumină Dumnezeu ne iubeşte mereu


Pe drumul celor ce-au rătăcit Pentru noi a dat pe singurul fiu
Arată calea atinge inimi Ca noi să fim salvaţi din păcat
Şi dă speranţă prin Duhul Sfănt. Deci vino azi cu inima ta
De păcat El o va spăla
Şi de azi El poate fi lumina ta.

106
107