Sunteți pe pagina 1din 124

Harfa de lauda si inchinare

328 de cantari cu acorduri pentru chitara

1
A Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158
Aceasta e ziua Domnului 147 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306
Aceasta mi-e dorinţa 95 Cel ce stă sub ocrotirea 7
Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Celui ce şade pe tron 65
Ai deschis cerul Tău 103 Cerul declară 100
Aduceţi ca jertfă mulţumiri(În veci a Lui iubire!) 287 Cerul e un loc minunat 34
Ai fost răstignit 96 Cine e ca El, nu e nimeni 270
Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Condu paşii mei 58
Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Condu-mă Doamne ziua 284
Al meu Domn, Părinte 59 Credeam că voi muri cu El 132
‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 Credincios eşti să ne conduci 115
Aleluia, El sângele şi-a dat 144 Cristos a înviat din morţi 201
Aleluia, aleluia, aleluia, (Ţi-ai arătat puterea..) 18 Cu Isus în lumea asta 178
Am auzit chemarea 222 Cu-ndurare El m-a ridicat 281
..Am aşteptat în întuneric 52 Cum doreşte un cerb 63
Am bucurie ca fântâna 206 Curăţit eşti de păcat 227
Am cămin mai sus de nori 184 Curgi ca un râu de slavă ############ 26
Am un cântec nou în inimă 49
D
Am venit cu toţi aici 194
Da , chiar în curând 226
Arcuri încordate 30
Da, eu cred în Isus 37
Aş vrea Isuse 166
Aş vrea să Te cunosc 123 Dă-I povara 149
Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137 Daţi Domnului tot ce-i al Lui 50
Aşa cum David 143 De dorul Tău 170
... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 Deschide-mi ochii 81
Aşa cum sunt la Tine vin 192 Deschide-mi inima Doamne 237
Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Destinul tău e să învingi 223
De vrei să ai fericirea în viaţă 261
Astăzi mă-nchin Domnului 42
Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319
. Din adâncul inimii 2
Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 Din El, prin El 80
Astăzi vin la Tine 72 Domn al veşniciei 294
Doamne astăzi vin 94
Atât am căutat 128
Ava Tată 301
Doamne cât de mare eşti 153
Auzi ciocanele cum bat 268 Doamne, candelă pe calea mea 225
Doamne dă-ne-nţelepciune 89
B Domnul este bun ........................ 146
Binecuvântaţi-L pe El 22 Domnul este păstorul meu 242
Bucuraţi-vă în Hristos 145 Domnul în ceruri domneşte 311
Bucuria mi-e Isus 136 Doamne eu te rog 282
Bine-ai venit scump Isus 262 Doamne îndurarea Ta-i aici 224
.Binecuvântaţi sunt acei 313 Doamne Te rugăm 126
Binecuvântează Doamne România 246 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127
Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302
C Doamne, eşti mai scump 87
Ca stropii de rouă 164 Doamne, îţi spun DA 56
Căci iată că El 64 Doamne n-am aur nici argint 280
Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Doamne, Numele-Ţi înalţ 97
Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Doamne, Ţi-aducem închinare 110
Când privesc bolta-nstelată 203 Doamne, Tu eşti sfânt 71
Cânt Aleluia Domnului 122 Doamne vreau să mă închin 290
Cânt despre Isus 156 Domnu-i bun orişicând 33
..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Domnul stă în fruntea oastei 10
Cântă, strigă, bate din palme 23 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309
Cântare mea e numai 188 Duhul Domnului este putere 20
Cât de bine mă simt 11 Du-mă Doamne 114
Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31
Ce bine e să-I dăm laudă 19 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233
Ce bucurie 93 E
Ce bucurie când mi se zice 286 E aproape ziua când… 253
Ce mare eşti Tu >>> 292 E bucurie-n Hristos 54
Ce măreţ e al meu Domn 51 E Duhul Domnului 135

2
E-o minune 199 Iubire, putere 112
El e-n stare 61 Isus cel înviat 160
El e sfânt 106 Isus Hristos e Domnul 179
El este Domn 17 Isus viaţa noastră 157
El este Leul 35 Isus iubit când vei veni 229
El ne-a iubit venind în lume 168 Isuse dintre toţi Te-aleg mereu 161
El poate 159 Isuse drag azi două inimi 258
E râul sfânt 25 Î
Este un vânt ce-adie 107 Îmi plec genunchii 130
Eşti cel mai mare, Doamne 74 Înaintea Ta venim, Doamne 219
Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 În a mea inimă Te simt 266
Eu eram în lume pierdut 239 În curând noi vom pleca 250
Eu cred în vindecările divine 186 În Domnul mă-ncred 69
Eu mă-ncred doar în Domnul 165 În mâna Ta( Cand oceanele ) 305
Eu sunt un om 120 În Tine este viaţa mea 47
Eu ştiu, sunt salvat 259 În orice suflet e-un tainic dor 283
Eu Te iubesc, Isuse 200 Într-un loc liniştit şi-ascuns 60
Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Învaţă-mă cum să Te laud 75
Eu am pornit fericit pe cărare 175 În această oră 177
Eu nu Te văd 218 Îndeajuns mi-e Doamne 180
Eu ştiu că m-ai mântuit 209 În lumina iubirii Tale 210
E viu, E viu, E viu, E viu 196 În veci a Lui iubire! ( Daţi muţumiri ) 287
Îţi dau necazul meu 291
F
Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu 247
Faţa Ta o Doamne o căutăm 244
Îţi mulţumim Isuse 171
Fii binecuvântat 289
Fii Glorificat 279 J
Jos la picioarele-Ţi 68
G
Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar 267 L
Glorii din cer 230 La umbra aripilor Tale 232
Glorie, glorie aleluia 155 La Tine venim 124
H La Tine Doamne 73
,,Hai, e timpul de-nchinare 105 Lângă Tine vreau 240
Haideţi, lăudaţi cu toţii 28 Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze 119
Harul ce curge din Golgota 191 Lăudaţi pe Domnul 141
Haideţi să cântăm cu veselie Domnului 6 Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul 140
Hei, hei, România 38 Lumina lumii , prezenţă divină 271
Lui Isus mi-am dat inima 55
I
Leagă-ne Doamne pe toţi împreună 163
Iată ce sunt iată ce am 5
Iată, va fi o trezire 16 M
Iată ziua ce-aţi cerut-o 257 Mare Dumnezeu avem 148
Inima mea tânjeşte după curţile Tale 263 Mai sus de oameni şi de-mpăraţi 221
Inima mea vrea să-Ţi cânte 70 Mai aproape, Doamne 98
Isus a făcut tot ce a promis 254 Mai mult decât viaţa ______________299
Isus, ce bucurie 82 M-am hotărât să-L urmez 1
.Isus, eu te iubesc 315 M-am întrebat oare viaţa mea 293
Isus, e mângâierea mea 88 Mare Domn avem 46
Isus e Rege pe tot pământul 3 Mare eşti Rege în veci 104
Isus este Domn 21 Măreţ eşti Dumnetzeu 9
Isus eşti minunat 27 Mărturisim actum 211
Isus Hristos este Domn 43 Mă înveţi să trăiesc prin credinţă 274
Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Mi se bucură inima-n Domnul 189
Isus m-a eliberat 40 Mulţumesc de tot ce Doamne 217
Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Mântuirea e a Domnului 273
Isus noi celebrăm victoria 45 Mâinile ridicăm când ne rugăm 296
Isus, mare Domn 113 N
.Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Nimeni în afară de Tine 36
Isus pune-un cântec nou în inimă 15 Nimeni ca Tine #################### #################### 318
Isus Tu eşti Domn 272 Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83
Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine 67 Nimeni nu e cum eşti Tu 285

3
N-ai asemănare 173 Spală-mi Doamne gândul 102
Noi avem o ţară minunată 255 Spre mine faţa Ţi-o întorci 129
Noi azi pe Isus înălţăm 44 Stăm în a Ta prezenţă 90
Noi ridicăm Numele lui Isus 78 Stăm uniţi în adorare 48
Noi suntem una-n Isus 29 Stau în mijlocul adunării 216
Nu este munte prea-nalt 92 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300
Nu la întâmplare sunt 190 Satânca vieţii >>>>>>>>>>>>>> 322
Nu va fi o veste 187 Strig spre Tin' 86
Nu vreau să fiu îngrijorat 327. Sunt străjerul care strigă 264
Nu, nu suntem un vis 162 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241
Nu-i prieten lui Isus asemenea 185 .Sunt frânt, eu cad 314
Numai prin graţia 231 Suntem duşi şi clătinaţi 195
Numele Domnului e un turn tare 84 Sunt fericit, Isus m-a mântuit 235
Numele lui Isus 138
O Ş
O cântare de mărire 193 Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32
O, ce valuri de-ndurare 174 T
Ochii Domnului ................. .......... 125 Tată, noi vrem ca slava Ta 77
O, Doamne mare :: 152 Tată, te slăvesc 62
O fă-mă un instrument 205 Te-am ales, Te-am ales 169
O inimă curată, Doamne 79 Toată gloria, onoarea 111
O, Isus adesea stau 108 Transformă-mi viaţa Doamne 275
O noua zi a venit *************** 323 Trăim vremi de har ca Ilie 216
O, o, cerul e-n inima mea 234 Tu eşti bun ( Unii spun că nu poţi fii găsit ) 304
O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Tu eşti Rege, eşti Mesia 133
Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Tu eşti Domn in ceruri .......................298
Osana, osana, osana-n înălţime 39 Tu-mi eşti refugiu 121
Osana ,osana ,osana lui Isus în veci 265 Tu, tu Doamne eşti îndurător 276
O scumpă zi 167
P >>>Ţ<<<
Pe altar înaintea Ta 220 Ţie laudă-ţi cântam [ Venim ] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 320
Pe pământ avem o luptă 198
Pentru noi e taină mare 214 U
Peste-ntreg pământ 215 Unde vor merge cei răniţi 269
Pe Isus L-am primit 53 Un oraş frumos este peste munte 248
Pe Tine Doamne, Te lăudăm 297 Un prieten la nevoie( Lacrimi mari ) 303
Pleacă-ţi genunchii 101 .Un simplu cântec eu îţi cânt 312
Poporaşul meu 197
Pregăteşte-mi inima 134
Prin Isus avem victorie 150 V
Primeşte lauda şi închinarea 202 Venim în a ta prezenţă 245
R Viaţa făr’ de Tine 139
Rabuni, Tu din morţi ai înviat 118 Viaţa-i o comară 295
Răsune a noastră cântare 176 Viaţa mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324
Răsună astăzi în toate ţările… 252 Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Tie 307
Războiul e-al Domnului 308 Vocea Lui se aude 256
Râul cel sfânt 12 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131
Renunţând la gândurile mele 13 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4
Roagă-te dimineaţa 172 Voi veţi fi bucuroşi 14
România, timpul tău 236 Voia Ta, nu voia mea 41
S Vom căuta, o, Doamne faţa Ta 207
Sărbătoresc şi voi cânta 24 Vreau Doamne 230
Schimbă-mi inima 76 Vreau să spună cel ce-i slab 212
Se cuvine să Te laud 310 Vrednic eşti de cinste 66
Sfinţenie, sfinţenie 277 Vrei tu să scapi de păcat 154
^^^ Sfânt mereu 325 Z
Sfârşitul veacului trăim 182 Zi de zi eu vreau 243
Simt prezenţa slavei Tale 109 Zideşte în mine 99
Slavă-n veci lui Isus ! 260
Slavă, onoare 116

4
1. M-am hotărât să-L urmez pe Isus 3. Isus e REGE

C C a F G
M-am hotărât să-L urmez pe Isus Isus e Rege pe tot pământul
F C C a F G
M-am hotărât să-L urmez pe Isus Azi mă-nchin în faţa Lui. /x2
F a C/ a/ F/ G
M-am hotărât să-L urmez pe Isus În faţa Lui
C G C
Şi înapoi /: eu nu voi da :/ Laud pe D-l şi-L preamăresc
C G G7 C Laud pe D-l căci Îl iubesc. /x2
/: Şi înapoi :/ eu nu voi da.
Toată viaţa Îi voi cânta
Renunţ la lume, dar nu la Isus /x3 Căci vreau s-ajung în ţara Sa. /x2
Şi înapoi ….
C a F G
În urmă-i lumea , 'nainte-i Isus /x3 Final : Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin
Şi înapoi …. C a F G a
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin, Amin.
Nimic nu mă va clinti pe cale /x3
Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ 4. Voi veni cu bucurie
/: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi.
D G D f# b
2. Din adâncul inimii Voi veni cu bucurie înaintea Domnului,
D G A
C Voi veni cu mulţumire-n casa Lui,
Din adâncul inimii D G
F C Această zi e-a Domnului,
Pe Isus vreau a-L vesti D/f# b
G G7 C Să ne bucurăm în ea,
Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA G A D
C Cântându-I: GLORIE, ALELUIA !
Vreau să spun întregii lumi G D f# b
F C Eu sunt fericit , eu sunt fericit
Dumnezeu cât e de bun e A D/G/A
G G7 C Sunt fericit că El M-a mântuit
Împreună să-I cântăm toţi : ALELUIA G D f# b
Eu sunt fericit , eu sunt fericit
F C G a G A D
ALELUIA, te laudă al meu suflet, Sunt fericit că El M-a mântuit
F C D G
ALELUIA, te laudă gura mea mereu, D G D
F C e a /: OSANA, LAUDĂ Domnului !
ALELUIA, vreau să spun tuturora G D E/A
F C F G Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/
Ce măreţ eşti Doamne, Dumnezeul meu. ( a doua oară A/D )

5
5. Iată ce sunt A E A A7
Domnul este un mare împărat
C d D E A E
Iată ce sunt, iată ce am Marea şi uscatul le-a creat
G G7 C G A E A
Rege sunt, mă trag din Avraam Domnul este un mare Dumnezeu
C d B E E7
Şi prin Hristos cel Răstignit Lui mă-nchin, e Creatorul meu.
G G7 C
Viaţă nouă-n dar eu am primit. Să ne închinăm, să ne smerim
Să plecăm genunchii, să-L slăvim
C d Noi suntem poporul Domnului
Binecuvântări mă înconjoară Nu putem fi smulşi din mâna Lui.
F G C G
Legea Sa cea Sfântă o iubesc
C d 7. Cel ce stă sub ocrotirea
Cresc în a lui Isus cunoştinţă
F G C G A c# f# c#
Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt
b E
Binecuvântări sunt în cetate, La umbra Celui Atotputernic,
Tot ce eu ating este sfinţit, A c# D
Prin credinţă sunt în sănătate, Face din El, loc de scăpare
Domnul Dumnezeu m-a îmbogăţit. A
Căci Domnul Sfânt
Binecuvântări sus mă aşteaptă f# E A f#
Cerul pentru mine-i pregătit E Dumnezeul meu în care mă-ncred
Un locaş eu ştiu că am în slavă D E A/ E
Cu cântări voi fi acol' primit. E Dumnezeul meu în care mă încred.

6. Haideţi să cântăm A c# /f# c#


O mie să cadă alături de tine
A E D A D b D E
Haideţi să cântăm cu veselie Domnului Şi zece mii la dreapta ta, de vor cădea,
D A A c# f# c#
Şi să strigăm de bucurie Cu ochii priveşte, să vezi răsplătirea
f# E D E A E
Către stânca mântuirii noastre A celor răi, doar harul Său, te va salva.
A E C# f#
Înaintea Lui, să mergem toţi cu laude
Să nu te temi de groaza
A D din noaptea cea grea
Cântaţi-I cântece /x3 Nici de săgeata ce zboară ziua
E A/ E De ciuma rea din întuneric să nu te temi
O, O, O, în cinstea Lui. Căci Domnu-ţi va păzi, cărarea de ea /x2

6
8. Astăzi cânt voios 9. Măreţ eşti Dumnezeu

C e F C C/F C
Astăzi cânt voios că Dumnezeu Măreţ eşti Dumnezeu
a e F G C F/G
E stăpânul vieţii mele Cu laude noi Te onorăm /x2
F G
El e Domnul meu. C F C
C C7 F d Osana, binecuvântăm,
Cine pe pământ, cine-n ceruri sus F C D G
a e Binecuvântăm pe Salvatorul /x2
E ca Domnul meu
a e G Voi binecuvânta
E ca Domnul meu, Isus. Pe Domnu-n toată vremea /x2
C F
Fară El flămând şi însetat Veniţi şi voi cu noi
C e F G Slăviţi pe Domnul Isus /x2
Rătăcem în lumea largă neajutorat
C F d
Dar când m-a găsit El m-a săturat 10. Domnul stă în fruntea oastei
a e
Şi mi-a dat să beau D b
a e Domnul stă în fruntea oastei Lui
El mi-a dat să beau D b
G Nimeni nu o poate birui
Din harul său G A b (G/A)
Pretutindeni slava Lui se va vedea.
C C/G/a D b
El e fântâna cu ape vii Tu să porţi al biruinţei steag
F C F G D b
Nimic în lume nu-L poate-nlocui Slavă Lui ! Isus a câştigat
C C/G/a
Stânca de veacuri, păstorul meu G A b (G/A)
F C F G C Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui.
Râul vieţii, de-a pururi Dumnezeu. G D
/: Un Domn triumfător e Isus
O, ce fericit sunt cu Domnul meu G D
Nicăieri în lume nu-i altul ca El Noi Îl urmăm unde ne duce
El e mai de preţ decât tot ce am G A b (G/A)
El e slava mea, e comoara mea, în veci. Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/

Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ Stăm în oastea biruinţei Lui,


El e râul vieţii, limpede şi sfânt Se descoperă domnia Lui,
Niciodată El nu v-a seca Să intrăm în ţara care ne-a promis.
Şi voi bea din El, eu voi bea din El
mereu….

7
11. Cât de bine mă simt cu aleşii 12. Râul Cel Sfânt
Domnului
E
D Râul Cel Sfânt
Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului B
e Râul Cel Sfânt
Poporul minunat A E
G Curge lin peste pământ
O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului
D Râul Cel Sfânt
Poporul minunat B
D7 Râul Cel Sfânt
Strălucesc feţele, cântă adunarea A
G g Râu divin ….
Cerul stă şi-ascultă cântarea.
D b D
O, ce bine mă simt cu aleşii D-lui c#
A G A D Peste munţi înalţi
O, ce popor, ce popor minunat ! B
Şi prin văi adânci
A
D Peste oceane, mări,
Ce plăcut şi ce frumos c# B
D b Al trezirii val duce către mal
E poporul lui Hristos A
D e Naţiuni întregi
Când pe Domnul ei Îl laudă voios,
G D f# b c#
Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit Final: Al trezirii val
e G A D B A
Pe toţi sfinţii ce-mpreună s-au unit. Duce către mal… /x2

O, ce zi atunci va fi
Când pe nori El v-a veni
Şi în slava Lui pe veci ne va uni
Lângă El ne-om aduna
Şi plângând îi vom cânta
Împreună fericiţi cu El vom sta.

8
13. Renunţând la gândurile mele G D
pomii din palme vor bătea
E B7 e
Renunţând la gândurile mele, Când vă veţi bucura.
f#
Concentrând atenţia asupra Ta, Deschide-ţi inima, cântaţi-I laude
A B Şi preamăriţi cu toţii pe Domnul slavei
Meditând în sfânta Ta prezenţă, Când voi veţi cânta
A E Iar pomii aflaţi pe drum
Nelăsând ca frica să mai stea. Din palme vor bătea.

Întrebări ce am le-aduc la Tine 15. Isus pune-un cântec nou în inimă


f#
Şi le pun Isus 'naintea Ta d A
A B Isus pune-un cântec nou în inimă
Stând curat în sfânta Ta prezenţă g# d
A B E Isus pune-un cântec nou în inimă
Mă închin şi Te voi lăuda. d g
E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia
g# A A d
Privesc la Tin', Cel ce-mi dai viaţă, Isus pune-un cântec nou în inimă.
g# A
Tu începi şi duci la bun sfârşit, El ne-nvaţă să trăim în dragoste /x2
g# A Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim
Tu-mi inspiri fiinţa şi lucrarea. El ne-nvaţă să trăim în dragoste.
f# B E
Doar iubirea Ta m-a împlinit. O familie să fim El ne-a-nvăţat /x2
Tineri şi bătrâni sunt una în Isus
O familie să fim, El ne-a învăţat.
14. Voi veţi fi bucuroşi
Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2
e Lacrimile le-a schimbat în ape vii
Voi veţi fi bucuroşi Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii.
De pace însoţiţi
G D
Iar munţii răsuna v-or 'naintea voastră 16. Iată, va fi o trezire
e
Când voi veţi cânta
Iar pomii aflaţi pe drum E A E
B7 e Iată, va fi o trezire în ţara mea
Din palme vor bătea. B
Iată, va fi o trezire în ţara mea
G D g# c# g# C#
Şi-atuncea pomii din palme vor bătea De la Nord, Sud, Est şi Vest
D e f# B E
pomii din palme vor bătea Iată, va fi o trezire în ţara mea

9
17. El este Domn 18. Aleluia, aleluia, aleluia,

E A E E B c# B E A
El este Domn şi domneşte din ceruri, Aleluia, aleluia, aleluia,
B E B
El este Domn El e Domn.
A E E B c# B E A
Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” Aleluia, aleluia, aleluia
B E B E
El este Domn Isus Hristos e Domn.
E A E
Cine-i ca El, n-are sfârşit la zile, B
B E Ţi-ai arătat puterea mare,
El este Domn A E
E A E Boldul morţii l-ai înfrânt,
El vine-n putere când chemi al Său Nume, B E
B E Din mormânt ai înviat triumfător.
El este Domn B
Lanţurile le-ai zdrobit,
A c#
E A g# B Pe captivi i-ai eliberat
Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, D A B
E A g# B Prin a Ta-ndurare sunt salvat.
Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu,
E
O, Domnul meu. 19. Ce bine e să-I dăm laudă

E A E
Cuvântul Tău Doamne-i speranţa lumii Ce bine e să-I dăm laudă Domnului
Eşti Dumnezeu E A B
Prin a Ta tărie avem mântuire, Ce bine e să-I dăm laudă Domnului
Eşti Dumnezeu A B g# c#
Avere nu cerem dar privim la cruce. El captivi eliberează, inimi vindecă
Eşti Dumnezeu A B E
Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Binecuvântăm numele Lui.
Eşti Dumnezeu
D E
Trimite-Ţi puterea, o, Domnul meu, /x2 Vreau să-L slăvesc pe El /x3
O, Domnul meu.
Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, /x2 B A E
O, Domnul meu. Îţi mulţumim eşti Salvatorul
B A E
Cu inimi de recunoştinţă ne-nchinăm
B A E
Îndurarea Ta va ţine veşnic
A f# B
Eu te voi lăuda toată viaţa mea.
10
20. Duhul Domnului este putere 22. Binecuvântaţi-L pe El

E c# A B E
Duhul Domnului este putere Binecuvântaţi-L pe El
E c# A B A B
Duhul Domnului e tăria mea Binecuvântaţi-L pe El
E c# A B E c#
Duhul Domnului este putere Binecuvântaţi-L pe El
A B E B ( a doua oară E )
Îmi dă victoria. Cel Preaînalt

A E E A E c#
Cel ce e-n noi e mai tare /: Numele Lui e un turn puternic
A B E B
Decât duhul veacului Credincioşii vin la El
A E c# E B
Suntem mai mult decât biruitori Şi sunt salvaţi :/
f# D B
Prin cuvântul Domnului, doar al Lui. Glorificaţi-L pe El /x3
Cel Preaînalt

Toţi să-L laude pe El /x3


21. Isus este Domn
Cel Preaînalt
e a
/: Isus este Domn, pe El îl înalţ 23. Cântă, strigă, bate din palme
B7 e ( C,D )
Vreau să-I cânt un imn de slavă.:/ E A
Cântă, strigă, bate din palme,
e a D G B E D/A
/: Isus e DOMN Stăpânului dă-I laudă !
B7 e E A B
Vreau să-I cânt un imn de slavă. :/ Pleacă-te ‘naintea Domnului !
e a B7 e E A
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Cântă, strigă, bate din palme
B c#
/: Isus ne-a salvat, de orice păcat Stăpânului dă-I laudă !
Să-I cântăm un imn de slavă :/ A B E
Isus ne-a salvat Căci El e un mare D-zeu !
Să-I cântăm un imn de slavă
Aleluia /x6 C D G
Astăzi e zi de sărbătoare
Isus va veni şi ne va răpi C D b e
Ca să fim cu El în slavă. E ziua când ne bucurăm !
Isus, va veni C D G D e
Ca să fim cu El în slavă Măreţul Rege ne-a eliberat !
Aleluia. /x12 C a B
Şi-I dăm laudă, Numelui Său.

11
24. Sărbătoresc şi voi cânta Cei ce străbat ale râului ţărmuri
Beau din râu şi-apoi cântă strigând.
E B Cu toţii spre munte, ne place să mergem,
Sărbătoresc şi voi cânta Biserica-ntreagă trezire-aşteptând,
A B E În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne,
Vreau să bat din palme-n ritmul laudei Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând.
B
" Isus domneşte, " voi striga
A B E 26. Curgi ca un râu de slavă
Stânca mântuirii şi a laudei e.
E
Curgi ca un râu de slavă
E B c# B c# c#
Domn al domnilor, Rege al regilor Cu braţul Tău dezleagă
A E B A f# B
El domneşte-n veci de veci Tu, cu putere, viaţa mea.
E B c# E
M-a eliberat, în mine e viu În ceasul de pe urmă
A E B c#
Şi trăieşte-n inima mea. Vreau Duhul Tău să curgă
A f# B
Şi să inunde viaţa mea.
25. E râul sfânt
A B E c#
A E B E Este un râu ce curge peste noi
Peste munte e-un râu ce curge A B E/E7
A E B E Vindecare El aduce pe pământ
Înviorare revarsă curgând, A B g# c#
A E B E Totul ia fiinţă unde curge el
În văi adânci şi-n întinsa câmpie, A f#/ B
A E B E Îmi alină setea sufletului meu.
Râul străbate viaţă-aducând.
27. Isus, eşti minunat

E A E G
E râul sfânt care suflete mişcă Isus, eşti minunat
B E a
E râul sfânt care curge şuvoi, Minunat, minunat
A E D G D
Redeşteptarea de la Rusalii Nu e nimeni ca El, minunat.
A E B E G
Revars-o acum din plin peste noi. Uită-te de doreşti
a
În cuvânt ca să găseşti
Curgerea lui e venită din ceruri D G
Şi poate lua generaţii la rând, Numele lui Isus e minunat.

12
28. Haideţi, lăudaţi cu toţii a
Dacă avem dragoste
D B7 a e
/: Haideţi, lăudaţi cu toţii Suntem creştini, dacă avem dragoste.
D# c D
Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/
30. Arcuri încordate
D
/: Ridică-ţi mâinile e G
c Arcuri încordate fi-vor îndreptate,
Şi cântă-I numele D B7 e
C# D Vârfuri ascuţite, nu mă tem
Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ G
Piedici, bariere, nu, nu au putere
g D B7 e
Haideţi, haideţi Când pe Domnul Isus eu îl chem.

Să urcăm pe muntele sfânt


e G
Unde-i veselie şi cânt Credincioasă slugă, mă aplec în rugă
c D a e
Să strigăm în faţa Lui Şi Îl chem în ajutor mereu
G
Să cântăm în faţa Lui Şi de orişiunde, Domnul îmi răspunde
D a B7 e
El e Domn, sus în cer Căci El e acelaş Dumnezeu.
c D
Unde-i tronul Său.
Piedici pe cărare, ştiu că vor apare
Dar de Domnul Isus nu mă las.
29. Noi suntem una-n Isus El îmi dă putere, har şi mângâiere
Şi mă însoţeşte pas cu pas.
e
Noi suntem una-n Isus
Zile înnorate nu mă vor abate
Suntem uniţi în El De la ţinta veşniciilor
a Ploaie şi furtună, toate împreună
Suntem uniţi în Isus Le înfrunt cu-al meu mântuitor.
e
Şi vrem să fim ca El
a
Şi lumea recunoaşte
e
Pe cine creştin este

Lumea ne recunoaşte

13
31. Dumnezeu e tăria mea Plec şi fruntea şi genunchii
Şi-mi îndrept spre ceruri duhul:
e Dumnezeu e scăparea mea !
Când în zare se iveşte solul celui necurat:
C D e e C G
Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu e tăria mea,
b D e
Când armatele de duhuri Adăpost pentru sufletul meu,
C G
Cerul l-au întunecat: Ajutor când povara e grea:
C D e a B7 e
Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu e tăria mea !
a e C G
Când tot iadul stă-n picioare Domnul meu este-un mare Dumnezeu
D e
Pregătit pentru război El domneşte din ceruri, de sus
b C G
Şi simt că sufletul se zbate Prin putere, înţelepciune şi har
a B7 e
Prins în cursa grea Domnul meu este-un mare Dumnezeu
a
Mă aplec în rugăciune
32. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă
Şi-aştept ajutorul slavei
C D e E A E
Dumnezeu e tăria mea ! Ştiu că Isus pentru mine are-o casă
B
e C G În cer pe strada gloriei
Dumnezeu e tăria mea, E A E
D e Stau aşteptând în promisiunea dată
Adăpost pentru sufletul meu, c# B E
C G Unde e Isus pot fi şi eu.
Ajutor când povara e grea:
a B7 e E A E
Dumnezeu e tăria mea ! Vine Isus, vine Domnul meu în slavă
B
Să-şi ia Mireasa sus la cer
Dumnezeu are puterea E A E
ca în cer şi pe pământ: Stau aşteptând clipa revenirii Sale
Dumnezeu e tăria mea ! c# B A E
Tot ce-n lume se întâmplă Maranata , vine Domnul meu.
Este scris şi în Cuvânt:
Dumnezeu e tăria mea ! De multe ori mă gândesc cum o să vină
Încercarea când e mare Să-şi ia Mireasa sus în cer
Şi se pare că mă-ngroapă, M-am hotărât să ajung şi eu la nunta
Întunericul e gros şi nu mai pot vedea, Mirelui meu sfânt Emanuel.

14
33. Domnu-i bun orişicând E
Când voi fi în ceruri sus
E c# A
Domnu-i bun orişicând Umblând cu Isus
A B E B
Recunoscător laudă vreau să-I cânt Când voi fi în ceruri sus în slava Sa
E c# E
Domnu-i bun orişicând Când voi fi în ceruri sus
A E
Chiar şi-n noaptea grea Umblând cu Isus
B E B E
Mă va lumina Bucuros voi cânta
A B E A
Domnu-i bun, Domnu-i bun orişicând. Pentru că: iertat, spălat
E
g# c# De orice păcat
Dacă treci prin valea morţii B E
A E Prin Domnul Isus, eu sunt
Şi sunt umbre-n jurul tău A E
g# c# Iertat, spălat de orice păcat
Mâna Lui te va conduce D B
A B De aceea astăzi cânt : Aleluia.
Ocrotit să fii de rău
A B
A promis că nu te lasă
A A c# B 35. El este Leul
Nu te uită, nu eşti părăsit.
e
Când trăiam toţi în noapte El este Leul din tribul lui Iuda
Dragostea-I s-a arătat a
Tatăl bun, Cel Sfânt din ceruri El a rupt jugul
Pe Isus jertfă L-a dat e
Şi-acum liberi de păcate Şi-acuma liber sunt
Îndurarea lui o vom cânta. B7
Şi trăiesc în libertatea Sa.
e
34. Cerul e un loc minunat El este Stânca în pustiu
a
E Şi ajutorul în necaz
Cerul, e un loc minunat B7 e
B Şi speranţă-n Israel.
Plin de har şi slavă
E A
Vreau să-L văd pe Domnul meu
E B E
Cerul e un loc minunat.

15
36. Nimeni în afară de Tine Bb C F
Cred că El e prezent
E/A E C F
/: Nimeni în afară de Tine, Isuse Printre noi aici.
B E Bb C F
Nu mă poate izbăvi Pe bolnavi vindecând
A E Bb C F
Nimeni în afară de Tine, Isuse Şi păcate iertând
B E
Nu mă poate linişti.:/ Da, cred în Tine Doamne,
Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,
E A Cred că ai murit şi-ai înviat,
Pe acest Pământ, Isuse Preţul pentru noi ai plătit.
E B
Eu sunt ca şi un străin
A E 38. Hei, hei, România
Şi durerile-mi nespuse
B E G D e
/: Mă apasă pe deplin. :/ Hei, hei, România
G D G
Când sufletul îmi plânge Hei, hei, Timişoara
Doamne, eu privesc la cer a e a G D
Şi mă rog mereu la Tine Hei, hei, România, mântuire
/: Şi ajutor îţi cer :/
e D
Doamne, când eşti lângă mine Încă un pas, în Numele Lui
Nu-i nimica mai frumos G e
Eu mă rog mereu la Tine Vom câştiga România pentru Isus
/: Să-mi faci viaţa cu folos. :/ A e a e
Şi nu vom da-napoi, şi nu ne vom opri
Ce frumoasă-i tinereţea a e
Petrecută cu Isus Vom câştiga România pentru Isus
Căci în ţara mult dorită D
/: Ne vom bucura nespus. :/ pentru Isus

37. Da, eu cred în Isus Vom birui, în Numele Lui …

F Bb C Vom preamări, doar Numele Lui …


Da, eu cred în Isus,
F Bb C
Cred că El e Fiul lui Dumnezeu,
F Bb C
Cred că a murit şi-a înviat,
F Bb C
Preţul pentru noi a plătit.

16
39. Osana, osana, osana-n înălţime 41. Voia Ta nu voia mea

G D e C D G
Osana, osana, osana-n înălţime /x2 Voia Ta, nu voia mea
a
C G Să se facă Doamne-n viaţa mea
/: Tu eşti Rege şi Domn D G
C G Să trăiesc cum Tu doreşti, o, Domnul meu.
Prin putere domneşti
C G/b e Toata roada Duhului Tău Sfânt
Slava Ta se v-a descoperi a
C D G Zi de zi s-o am pe-acest Pământ
Osana-n înălţime :/ D
Lumină să răspândesc mereu
Glorie, glorie, glorie Regelui Isus /x2 G
În jurul meu.
/:Tu eşti Rege şi Domn
Prin putere domneşti G C G b
Slava Ta se v-a descoperi Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă
Glorie Regelui Isus :/ C a D
Să trăiesc prin har, azi mântuit
a C D
N-am cuvinte, Doamne să-Ţi pot spune
40. Isus m-a eliberat C a D
Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit.
G C G C G b
/: Isus m-a eliberat Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii
D G C a D
prin braţul Său puternic :/ Şi doresc Isus, cu orice preţ
C D G a C D
Sunt liber, liber, liber, liber Să rămân statornic în credinţă
G D C a F D
/: Nu mai sunt rob, Să Te laud şi să Te slăvesc.
C G
sunt fiu de Împărat :/ Pacea Ta ce-ntrece orice lucru
G D Cunoştinţa-ntregului Pământ
/: Bateţi din palme, cântaţi, S-o reverşi în inimă, Stăpâne
G Orice-ar fi, să pot mereu să-Ţi cânt.
sărbatoriţi-L pe El. :/ Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii
Şi doresc Isus, cu orice preţ
Să rămân statornic în credinţă
Să Te laud şi să Te slăvesc.

17
42. Astăzi mă-nchin Domnului 43. Isus Hristos este Domn

E A E G C G
Astăzi mă-nchin Domnului /: Isus Hristos este Domn
c# D G
Şi-I cânt slavă Domn al lumii întregi :/
f# B E
Căci El mult bine mi-a făcut, G C D G
D Unul e Domn peste popoare
Când eram în strâmtorare C F D
A E Unul e Dumnezeu
Către El, eu am strigat G C D G
f# B E În nici un alt nume nu-i mântuire
Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. C D G
Isus Hristos e Domn.
E A
Mi-amintesc de ziua-n care
B E 44. Noi azi pe Isus înălţăm
Dumnezeu m-a încercat,
A E G D e
A fost ziua-n care Domnul Noi azi pe Isus înălţăm
D B C D G
De-L iubesc m-a întrebat, Ca un drapel pe-acest oraş
g# c# D e
A fost o zi deosebită Toţi să cunoască-n adevăr
A E C D G
Abia atunci am înţeles El este calea către cer.
A f#
Căci Isus, mult m-a iubit D
A B E Noi proclamăm
Şi prin moartea Sa pe cruce, m-a ales. e
Noi proclamăm
Încercări mereu vin valuri
Dar le birui prin Isus, Noi proclamăm
Doar în El mi-am pus nădejdea C D G
Ca s-ajung în ceruri sus. Isus e-nălţat.
Încercările să vină,
Prin ele mă voi oţeli, G D e
Şi-ntr-o zi, pe nori de slavă Pas cu pas mergem-nainte
Printre miile de sfinţi şi eu voi fi. D e
Tot mai mult cucerim teren
D e
Arma noastră-i rugăciunea
C D
Ziduri cad, continuu cad, şi cad, şi cad,
G
şi caad.

18
45. Isus, noi celebrăm victoria F C
Numele Lui e pe tot pământul
E/B/c#/B E B c#/B G
Isus, noi celebrăm victoria înălţat
E/B/c#/B E B F C
Isus, stând în prezenţa Ta Atotputernic, El lumea întreagă
E/B/c#/B E B c# B D
Isus, mă bucur azi că liber sunt a creat.
E B A B E
Isus, viaţă Tu mi-ai dat. A E DE
Final: Glorie Domnului
A B E A E DE
Preţ de răscumpărare, Isus ne-ai El e Împărat
c# A E D E
dăruit Glorie Domnului
A B E D E A
Să nu mai fim sub jugul amarelor În veci fie lăudat.
B
sclavii
A B E c#
Şi-acum de bucurie, în biruinţa Sa 47. În Tine este viaţa mea
A B
Inima-mi răspunde iubirii Lui. G
/:În Tine este viaţa mea,
Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat e
Şi calea către Tatăl, de-acuma s-a deschis În Tine e tăria mea,
Iar în a Sa prezenţă problemele dispar C G D
Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. În Tine e speranţa mea, în Tine.:/

46. Mare Domn avem C D G/G7


Te laud toată viaţa mea
C D b e
G D C D Te laud cu toată tăria mea
Mare Domn avem D G E a
G D C D Cu viaţa mea, cu tăria mea
Mare Dumnezeu F D
G D CD Toată speranţa-mi este-n Tine.
Mare Împărat
C D G
Pe toate le-a creat

19
48. Stăm uniţi în adorare Când El va veni şi vom pleca
Stelele-n urmă vom lăsa
E Spre patria cerească vom pleca
Stăm uniţi în adorare Veşnic cu Isus vom sta.
A B E
În prezenţa Domnului
Înălţăm laudele noastre 50. Daţi Domnului tot ce-I al Lui
A B E
Dându-I glorie numai Lui a G
Daţi Domnului tot ce-I al Lui
c# B F E
Îţi cântăm: vrednic de laudă Daţi Domnului cinste, onoare
A B E a F G a
Eşti deasupra tuturor Daţi Domnului laudă numelui Său
c# B
Azi Biserica îţi cântă F G
g# /: Închinaţi-vă lui în sfinţenie
Tu eşti vrednic, F G
G# Vocea lui răsună cu putere
Mielul lui Dumnezeu. F E a
c# (A,B) Domnul e Rege în veci.:/
Vrednic eşti doar Tu.

49. Am un cântec nou în inimă 51. Ce măreţ e al meu Domn

E f# G C
Am un cântec nou în inimă Ce măreţ e-al meu Domn
B E F G
Este şoapta lui Isus Minunat este El
c# C
" Nu te îngrijora, cu tine sunt Plin de glorie, Domneşte-n slavă
B E F G
Să te-ajut pe-acest pământ. " Minunat este El.

F C G
E c# Să-nălţăm numele Său
/: Isus , Isus, Isus F C G
B E Căci El ne-a salvat
Nume minunat F C G
f# Ne-a răscumpărat prin har
El îmi umple viaţa F D
B E E Domn Prea-nalt
De-aceea-I cânt neîncetat. :/

20
52. Am aşteptat în întuneric 53. Pe Isus L-am primit

G/D G C G
Am aşteptat prin întuneric Pe Isus L-am primit când m-a chemat
C G a G
E timpul să ne pregătim Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat
D G G C G
În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. Şi pacea Lui îndată El mi-a dat
D a D G
Da, vom vedea şi-n ţara noastră Păcatul mi-a luat.
C G
Cum se-mplineşte în curând
D G C G a G
Ce ne-am rugat cu toţii atâta timp. Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat
A D
G (pauză) D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA
Trezeşte Doamne România, G C G
G F D Pe Isus L-am primit când m-a chemat
Aprinde foc în pragul zilei de apoi. a D G
G D Păcatul mi-a luat.
Trezeşte Doamne România,
G
Şi-ncepe cu noi. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos
Este nevoie de-o schimbare Păcatu-ţi va lua, păcatu-ţi va lua
Azi încă nu e prea târziu Şi fericit vei merge bucuros
Biruitori la luptă să pornim Păcatu-ţi va lua.
Să transformăm credinţa-n faptă
Şi să trăim ce predicăm
Pentru trezire, uniţi să ne rugăm
Bb
Final: Nu suntem noi

Mai buni decât alţii,


F
Dar te rugăm:
g d
Umple-ne Doamne cu Duhul Tău !
Bb
Fă să fim noi unelte
F
În trezirea ce e pe drum,
g A
Şi începe-o în noi chiar acum !
A
Trezeşte, Doamne…

21
54. E bucurie-n Hristos Lui Isus mi-am dat inima
Şi sunt liniştit
G D El în schimb mi-a dat pacea Sa
E bucurie-n Hristos El pentru mine a murit
e C Am fost pierdut în păcat
Este dragoste-n spirit Acum însă sunt salvat
G D C Isus e în inima mea
E nădejde, credinţa în El Da, sunt liniştit.
G D
E-o fântână ce-o ştiu Lui Isus mi-am dat inima
e C Cât sunt de fericit
Ce hrăneşte-al meu suflet Lui Isus mi-am dat inima
G D C Da, sunt mântuit.
E Cuvântul ce curge din El. De astăzi nu mai trăiesc eu
Ci Isus trăieşte-n pieptul meu
C G a Isus e în inima mea
Mărirea şi slava-i a Lui Şi sunt fericit.
C G a
Puterea şi gloria-i a Lui
C G 56. Doamne, îţi spun DA
Să lăsăm gura Lui,
C G E
Să ne-nveţe cântând Doamne, îţi spun DA
e F D
Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. Vreau să fac doar voia Ta
B
Doamne, îţi spun DA
55. Lui Isus mi-am dat inima E
Voia Ta nu voia mea.
E E7 A
Lui Isus mi-am dat inima Când Duhul Tău mă va-ndemna
B G# c#
Şi sunt fericit Doamne, te voi asculta
A A B E
Lui Isus mi-am dat inima Şi răspunsul meu oricând va fi DA .
E
El pentru mine-a murit Doamne, îţi spun DA
E7 Oriunde te voi urma
Am fost pierdut în păcat Doamne îţi spun DA
A c# În paşii tăi eu voi umbla
Acum însă sunt salvat Când Duhul Tău mă va-ndemna
E B Unde-mi spui, eu voi pleca
Lui Isus mi-am dat inima Şi răspunsul meu oricând va fi DA .
E
Da, şi sunt fericit.

22
57. Osana, Amin, Osana 59. Al meu Domn, Părinte

a G A E
/: Osana, Amin, Osana Al meu Domn, Părinte
F E f# E D
O, Aleluia, Maranata. :/ Nimeni ca Tine nu e
c# D c#
a Cât voi trăi, îţi voi slăvi
/: Isus e Domn f# G E
G Lucrarea mâinilor Tale
Isus e Domn A E
F Refugiu, scăpare
Isus e Domn f# E D
E În braţul Tău eu găsesc
Isus e Domn :/ c# D c#
Cu viaţa mea, cu tot ce am
El a înviat /x8 f# G E
Totdeauna laudă-ţi voi da.
/: 3x / El ne iubeşte /x3
Neîncetat :/
A f#
El vine iar /x8 Strig către Tine
D E
Isus este Domn O, Doamne te caut
El a-nviat A f#
El ne iubeşte Tu eşti Împăratul
El vine iar. D E
Puterea Ţi-o laud
58. Condu paşii mei f# E D
Munţii se pleacă şi mările tac
C E
Condu paşii mei Când rostim Numele Tău
a A f#
Să nu mai rătăcesc Tot ce-ai creat
C D E
Condu paşii mei În splendoare azi stă
F A f# D E
Să pot să Te urmez Eu veşnic mă-nchin şi îţi dau laudă
f# E D E
a G F Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt
Inima-mi strigă spre Tine A
G C Eu sunt.
Rămâi lângă mine mereu
G
O ! Domnul meu
C
Condu paşii mei

23
60. Într-un loc liniştit şi-ascuns C e a e
El e-n stare, da, e-n stare
G C F G
Într-un loc liniştit şi-ascuns Să-mplinească dincolo de orice vis.
e D C C e a e
În tăcere eşti prezent El e-n stare, da, e-n stare
G C F
Într-un ceas tainic şi tăcut Să îmi schimbe
a G C
Te aştept, căci îmi doresc Astăzi viaţa ca prin vis
e D C
Să te cunosc mai mult.

G D 62. Tată, Te slăvesc


Vreau să Te văd
e C C F G C
Vreau s-aud vocea Ta Tată, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc,
G D C F G
Să te cunosc mai mult Fii glorificat, în veci de veci.
G D C F E a
Vreau să te-ating Fii glorificat, fii glorificat
e C F G C G
Vreau să văd faţa Ta Fii glorificat, în veci de veci.
G D C
Să te cunosc mai mult.
Isus, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc,
Înspre ţintă ne-ncetat alerg Fii glorificat, în veci de veci.
Voia Ta vreau s-o-mplinesc Fii glorificat, fii glorificat
Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Fii glorificat, în veci de veci.
Căci îmi doresc
Să te cunosc mai mult.
Duh Sfânt, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi
mulţumesc,
61. El e-n stare Fii glorificat, în veci de veci.
Fii glorificat, fii glorificat
C e a e Fii glorificat, în veci de veci.
El e-n stare, da, e-n stare
F d G
Să rezolve-ngrijorarea ce o am.
C e a e
El e-n stare, da, e-n stare
F G
Să-mi atingă inima cu al Lui balsam.

24
63. Cum doreşte un cerb 64. Căci iată că El

C e a d C F
Cum doreşte un cerb izvor de apă, /: Căci iată că El
F G C G G C a
Aşa eu Te doresc, A întocmit munţii,
C e a d G G7 C
Tu eşti singura mea dorinţă A făcut vântul, numai El. :/
F G C G
Să Te laud, eu tânjesc. F
Şi spune omului
C
a F C Până şi gândurile Lui,
Tu eşti scut şi tăria mea a G F C
F d E El preface zorile în întuneric
Şi Ţie-ţi dau toată inima F
C e a d Şi umblă pe-nălţimile
Tu eşti singura mea iubire C e a
F G C Pământului :
Să Te laud, eu doresc.
G
“ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “
D f# b e G7 C
Sufletul meu Te caută zi şi noapte Este Numele Lui.
G A DA
Eşti Dumnezeul viu
D f# b e
Tu eşti singura mea iubire 65. Celui ce şade pe tron
G A D
Doar al Tău vreau eu să fiu. C g
Celui ce şade pe tron
F C
b G D şi Mielului Sfânt /x3
Tu eşti scut şi tăria mea
G e F# G#
Şi Ţie-ţi dau toată inima Să-I fie onoarea
D f# b e A# C
Tu eşti singura mea iubire şi gloria şi slava în veci /x2
G A D
Să Te laud, eu doresc.

25
66. Vrednic eşti de cinste 68. Jos la picioarele-Ţi

C e a A c# D
Vrednic eşti de cinste şi-nchinare Jos la picioarele-Ţi
F d E f#
Ridicăm mâinile noastre Stau adânc plecat
F G E D
Înălţăm Numele Tău. În prezenţa Ta
d A
C Sunt îngenuncheat
/: Ce mare eşti FG A
e a Sunt îngenuncheat.
Şi ce mari minuni faci Tu
F D E
Şi ca Tine altul nu-i Nu-i chemare mai mare
G c# f#
Şi ca Tine altul nu-i :/ Nu-i altă onoare
D E
Decât să îngenunchez
67. Isus vreau să merg cu Tine A A7
La tronul Tău
C F D E
Isus, vreau să merg Copleşit de uimire
G C a c# f#
Întotdeauna cu Tine Scăldat în iubire
F G a G D
Şi să ţin puternic mâna Ta Eu trăiesc doar
F G C C7 E A
Şi să simt prezenţa Ta în mine. Pentru-a te lăuda.

F G 69. În Domnul mă-ncred


Pentru că în Tine este
a G F d
Putere şi victorie /: În Domnul mă-ncred
G El mi-e salvarea
Numai Numele Tău Sfânt În mâna Lui e viaţa mea :/
a G D
Isus, m-a eliberat g
F G C a De aceea n-am să mă tem
Numai El povoara mea o poartă d
F G C Nu, nicicând n-am să mă tem
Numai El povoara mea o poartă Căci Domnul e viaţa mea,
A d
Tăria mea, salvarea mea.

26
70. Inima mea vrea să-Ţi cânte D G D A
Cu toţii plecăm genunchii
G b C A
Inima mea vrea să-Ţi cânte Stăm smeriţi-naintea Ta
C e C D D G D A
Vrea să Te înalţe, în fiecare zi Isuse, Domn al slavei
G b C e D G A
Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate Ne-aşternem la pământ
C D D G D A
Cum n-am putut gândi. Ne-atinge şi ne schimbă
G A D
G Căci, Doamne Tu eşti Sfânt.
Vreau să-Ţi mulţumesc
e C
Pentru tot ce ai făcut
a C D 72. Astăzi vin la Tine
Şi pentru tot ce însemni în viaţa mea
G D G
Vreau să-Ţi mulţumesc Astăzi vin la Tine, Domnul meu,
e C e A
Pentru tot ce ai schimbat Sufletul mi-e plin de bucurie,
a D G D G
Şi pentru că mi-ai umplut inima. Fiindcă m-ai făcut copilul Tău
e A
Ca să pot trăi o veşnicie.
71. Doamne, Tu eşti sfânt G e G e
Sunt atât de fericit Domnul meu iubit,
D G A G/A/D G e A
Doamne, Tu eşti Sfânt De minunea ce-ai făcut-o-n viaţa mea.
D G A
Arată-ne azi gloria Ta
D G A D
Pentru că eşti sfânt Vreau să îţi cânt,
D G A A
Venim cu toţi-naintea Ta. Vreau să Te laud
D G A
Să îţi mulţumesc că eşti în viaţa mea
b A GD b A D F# b
Îţi aducem slavă, Numele-Ţi lăudăm Cu putere m-ai luat din întuneric
b A G D C A D A D
Stăm în reverenţă, Ţie ne-nchinăm. Şi mi-ai arătat înţelepciunea Ta .

D G D A
Glorie Ţie, Doamne
D G A
Gloria-i doar a Ta

27
73. La Tine, Doamne 75. Învaţă-mă cum să Te laud

D e D
La Tine Doamne îmi înalţ sufletul. /: Învaţă-mă cum să Te laud
A D f#
La Tine Doamne îmi înalţ sufletul. Învaţă-mă cum să Te caut
e G A
D7 G g Învaţă-mă să slăvesc Numele Tău. :/
Domnul meu, mă-ncred în Tine
D G D
Să nu fiu dat de ruşine În veci de veci. /x2
A D
Cel rău să nu se bucure de mine.
76. Schimbă-mi inima
Învaţă-mă, cărările Tale. /x2
C d
Nu-ţi aminti greşelile mele /x2 Schimbă-mi inima
G C ea
Cei ce cred, sunt prieteni cu Domnul. /x2 Fă-mă m-ai curat
d
Mai real, mai sfânt
G C
74. Eşti cel mai mare, Doamne Mai adevărat

D G A E a F G C
Eşti cel mai mare, Doamne, Tu eşti Olarul, iar eu lutul
D f# b E a
Peste toate continentele Fă-mă să seamăn
G D G G7
Eşti cel mai mare Doamne cu Tine…
A D
Peste toţi Dumnezeii.

D
Ţie ne-nchinăm
A
Ţie îţi cântăm
G D A
Ţie ne rugăm, Doamne.
D
Te lăudăm, Isus
A
Te-nălţăm, Isus
G A D
Te glorificăm, Doamne.

28
77. Tată, noi vrem ca slava Ta 79. O inimă curată, Doamne

D A f# b D b
Tată noi vrem ca slava Ta /: O inimă curată, Doamne
G D C/A G A D/A
Să poată fi văzută-n noi Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/
G A f# b
Inimile noastre să devină doar o inimă G A f# b
G D O inimă în care răutatea să nu stea
Şi-atunci lumea va şti G A D
G A O inimă în care să domneşti, eu ,
Căci Isus este Domn. A
aş vrea,
D f# G A f#
Fă-ne doar un glas O inimă deschisă pentru Tine,
G A b
Ce-Ţi înalţă numele Domnul meu,
D f# e A
Fă-ne doar un glas Să înalţe osanale,
G A e A D
Ce Te preamăreşte Către Tine cel mai mare Dumnezeu.
b F#
Fă-ne doar un glas
G D 80. Din El, prin El
Un gând şi-o inimă
e A D e C
Leagă-ne pe toţi împreună. Din El, prin El şi pentru El
D e
Sunt toate lucrurile /x3
78. Noi ridicăm Numele lui Isus
C D
D f# G A A Lui să fie gloria
Noi ridicăm Numele lui Isus G B7 e
D f# G A A Lui să fie gloria
Noi înălţăm pe Isus Hristos ca Domn a b
D f# G A A Lui să fie gloria
Noi te lăudăm, numai Tu eşti Rege e
e A D În veci de veci Amin.
Numai Ţie cinste vrem să-Ţi dăm.

29
81. Deschide-mi ochii 83. Nimeni nu e ca Tine

D e E B c# g#
Deschide-mi ochii, Nimeni nu e ca Tine
A G D A f# D B
Vreau să Te vad, Isus ! Nimeni n-a putut viaţa-mi schimba
b e E E7 A a
Să Te-ating cu mâna, Şi oricât de mult aş căuta, n-aş găsi
A G D E B E
Să-Ţi spun:" Te iubesc !" Nimeni nu-i ca Tin'.
e
Şi fă-mi urechea, A B E
A G D b Dragostea-Ţi fără de margini
Cu dor să Te-asculte. A B E
e Inima mi-a copleşit
Deschide-mi ochii, A f# g# c#
A G D Sunt în siguranţă sub braţul Tău sfânt
Vreau să Te văd, Isus ! a f# B
Nimeni nu-i ca Tin'.

82. Isus, ce bucurie


84. Numele Domnului e un turn tare
D f# b e A
Isus, ce bucurie îmi dai Tu mie, E A E
A GDA Numele Domnului e un turn tare
Eşti viu pe totdeauna. B E
D f# b Cel credincios caută adăpost în El.
Rabuni, stau la picioare A E
e A D Numele Domnului e un turn tare
În adorare şi mă închin. B E
D f# b Cel credincios caută , Salvarea în El.
Doamne, nu mă desparte
e A E
Nici plâns, nici moarte, Doamne Ţie noi ne-nchinăm
A GDA f# B
Eşti viu pe totdeauna. Doamne, Numele-Ţi lăudăm, Da
D f# b c# DB
Rabuni, eşti Viaţa vieţii Numele Tău pentru noi, E adăpost
e A D E
Al dimineţii, Luceafăr Sfânt. Când încercări ne copleşesc
f# B
Doamne, Tu ne izbăveşti, Da
A B E
Numele Tău pentru noi, E adăpost.

30
85. Ai un loc la cruce şi tu A
Căci Tu eşti bun
E f# B c# B E
Ai un loc la cruce şi tu Cu min’ … Doamne.
f# B E
Ai un loc la cruce şi tu
E D 87. Doamne, eşti mai scump
Unde mii au venit
f# A D A G D
Şi tu poţi fi primit /: Doamne, eşti mai scump ca argintul,
E B AE A G A
Ai un loc la cruce şi tu … Doamne, eşti mai scump ca aurul,
D A G D
E Nu-i nimic în lume să îmi placă,
Îl iubesc pe Isus G b A D
B A E B Tot ce vreau Isuse, eşti doar Tu :/
Îl iubesc pe Isus
E G# c# G e D
Îl iubesc pe Isus Şi cine poate a măsura iubirea Ta
f# B E G A
Că-ntâi El m-a iubit … Şi cine poate a cântări ce-i drept
G e D
Şi cine poate a măsura răbdarea Ta
86. Strig spre Tin’ b A B
Mila Ta întrece orice înţeles.
E A
Strig spre Tin’
c# B A E B A E
Pentru mâna Ta de-ndurare Doamne, eşti mai scump ca argintul,
E A c# B A B A B
Dragostea Ta, îmi aduce eliberare Doamne, eşti mai scump ca aurul,
E A E B A E
Eşti stânca mea, Nu-i nimic în lume să îmi placă,
E D A A c# B E
Sunt slab, Tu eşti tare Tot ce vreau Isuse, eşti doar Tu.
c# B A
Izbăveşte-mă, Tu, Doamne.
A f# E
B/A/c# Şi cine poate a măsura iubirea Ta
Eşti speranţa mea A B
A B E Şi cine poate a cântări ce-i drept
Credincios promisiunilor Tale A f# E
B/A/c# E A BE Şi cine poate a măsura răbdarea Ta
Dorinţa mea, e să umblu pe a Ta cărare B
A E Mila Ta întrece orice înţeles.
Căci Tu eşti bun ,Căci Tu eşti bun

31
88. Isus, e mângâierea mea 89. Doamne dă-ne-nţelepciune

E g# c# g# E A
Isus e mângâierea mea Doamne dă-ne-nţelepciune
A E B E B
Şi un prieten minunat Şi putere şi iubire
E g# c# c# A B
În încercarea cea mai grea Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău.
f# B E E A
Ajutor îmi este ne-ncetat. Azi venim în faţa Ta
E B
E A Dă-ne Doamne harul Tău
Isus, dulce salvator c# A B
f# Să fim vii întru împărăţia Ta
Aş vrea să-ţi spun, ( pauză ) E
B Trezeşte-ne din nou.
Cât te iubesc
E c# A a f#
Tu-mi eşti un bun sfătuitor Doamne-atinge-ne din nou
E B E B E g# c#
Şi îţi mulţumesc. Peste noi Tu mâna Ta s-o pui
f# A
Isus e fericirea mea Şi lumina Ta să ardă-n noi
Şi pacea sufletului meu B E A,B,E
Prin jertfa Lui de pe Calvar Prin puterea Duhului
M-a făcut un fiu de Dumnezeu. f#
Pune-o dar nu pentru o zi
Isus este tăria mea B E g# c#
O stâncă-n valul furios Ci să ardă-n veşnicii, în noi
Ca o fântână în pustiu f# A B
O speranţă e Isus Hristos. Cu-adierea Duhului Tău Sfânt,
E
Doamne-atinge-ne din nou.

Doamne, mulţi au obosit


Şi în inimi sunt răniţi
Vindecarea lor e doar în mâna Ta
Să ne-atingi pe fiecare
Cu puterea crucii Tale
Să fim vii întru împărăţia Ta
Trezeşte-ne din nou.

32
90. Stăm în a Ta prezenţă e
Pe stâncă m-ai urcat,
E C G
Stăm în a Ta prezenţă De-aceea-Ţi cânt neîncetat.
f#
Înălţăm un cântec nou G D
f# B Te iubesc, te doresc
Ce-i înălţat din suflet e C
E De lumea ar cădea
Către-al nostru Salvator C G
Eu nu te voi lăsa
Cu mulţumire-n inimi G D
f# Salvarea mi-e doar în tine
Venim să ne-nchinăm e F C
f# B Mereu Te voi lăuda
Ne plecăm la tronul Tău Sfânt C G
A B E Căci Doamne, eşti cu mine.
Şi laudă vrem să-Ţi dăm.

c# 92. Nu este munte prea-nalt


Tu eşti Creatorul lumii
g# E
Dumnezeu desăvârşit Nu este munte prea-nalt
A f#
Tu rămâi mereu acelaşi Ca să nu-l mişte
E A B E B
Niciodată n-ai sfârşit Nu e problemă prea grea să n-o rezolve
c# E a
Prin a Ta putere Doamne Nu e furtună prea rea să n-o liniştească
g# A B E
Ai creat şi fiinţa mea Nu e durere prea grea să n-o aline.
A f#
Tată, strig spre Tin'
B E
Veşnic te voi lăuda. El pe umerii Săi a purtat
f#
Povara lumii
91. Isus, iubirea sufletului meu B
El poate lua chiar acum
G D A E
Isus, iubirea sufletului meu Povoara Ta.
e C G
Isus, vreau să fii al meu mereu
G D
M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat

33
93. Ce bucurie 94. Doamne astăzi vin

F g G D e
Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Doamne astăzi vin
Bb F C b e
Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta În faţa Ta să mă închin
F g C D e C,D,G
Glorie Ţie, ai spălat păcatul meu Ca să fiu umplut de har divin
Bb F C D e
Prin Isus, crucificat la Golgota. Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult
b e C
Să îmi cunosc slăbiciunile
Bb C F F7 D C D G D,e,D
Tot ce este-n mine, Te glorifică Şi să cresc prin iubirea Ta.
Bb C F F7
Şi cu tot ce am Te preamăresc
Bb C C D C G,D,e,D
Viaţa mea Ţi-o dau Cheamă-mă şi voi veni la Tine
a d C D
în mâna Ta de tată Când sunt slab
Bb C C D G D,e,D
Şi-am să-Ţi cânt mereu Te rog Tu să mă sprijineşti
F C D C G
cât te iubesc. Ca vulturul, spre cer mă voi înălţa
e C
Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui
Cu ce blândeţe mă înveţi să Te urmez D G
Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Prin iubirea Ta.
Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti
Şi mă-ntreb cum aş putea să-ţi mulţumesc.
Doamne, vreau să fiu
În stare să-nţeleg cum eşti
Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea
Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi
Un strop, ca cei din jur să bea
Şi să stea în iubirea Ta.

34
95. Aceasta mi-e dorinţa 96. Ai fost răstignit

E c# E
Aceasta mi-e dorinţa Ai fost răstignit
A E B/G# c#
Să Te-onorez, Şi cuiele-mi spun
c# E D/B A B
Cu fiinţa-ntreaga să Te slăvesc, Ce mare Ţi-a fost iubirea
E c# A E B/G# E c#
Te ador, stăpâne şi mă închin Cununa de spini îmi spune şi ea
c# E D/B A B
Lauda şi onoarea Ţi se cuvin. Ce mare Ţi-a fost iubirea.

g# c#
E B c# Când cer şi stele vor pieri
Ţie-ţi dau inima şi sufletul meu g# c#
A B E Semnele vor dăinui
Pentru Tine vreau să trăiesc g# c#
B Şi pe veci îmi vor şopti
Domnul meu, te iubesc B
c# Cât m-ai iubit,
Zi de zi vreau să-mplinesc A B
A B E De-aceea vreau să-Ţi spun:
Doar sfântă voia Ta.
E
/: În veci inima
Vrednic eşti de cinste Fii lăudat c#
Împărat al slavei, fii înălţat În veci dragostea
Alfa şi Omega, de-a pururi viu A B
Domn al veşniciei, în veci: Amin. În veci viaţa mea, este-a Ta.:/

E
Final: Este a Ta
c#
Este a Ta
A
Este a Ta
B
A Ta …

35
97. Doamne, Numele-Ţi înalţ C G D
Iubirea şi gloria Ta /x3
G C D C,D,G C c G
Doamne, Numele-Ţi înalţ, Şi puterea Ta.
G C D C,D,G
Doamne, laudă-Ţi cânt Ţie, 99. Zideşte în mine
C D C,D,G
Fericit sunt că Te am, E g#
C D C,G Zideşte în mine
Fericit de-a Ta iertare. A E B A A,B
O inimă curată , Dumnezeule
G C D E g# A E
Tu ai venit pe Pământ Şi pune în mine un Duh nou,
C G B E
Să ne salvezi Statornic, Dumnezeule.
C D
Sus pe cruce Te-ai jertfit, A B E c#
C G Nu mă lepăda de la faţa Ta
Iertaţi să fim ! A B
C D Şi nu lua de la mine
De pe cruce în mormânt, A A7
B e Duhul Tău cel Sfânt.
Din mormânt sus la cer A B E c#
C D G Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale,
Să fii înălţat mereu ! A B A
Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt.

98. Mai aproape, Doamne 100. Cerul declară

G D C G A/c# D E DA
Mai aproape, Doamne Cerul declară, gloria Celui Înviat
D C D (bass G, F#,E) c# D E D A
Mai aproape, vreau Doamne Cine se compară, cu Dumnezeul Preaînalt ?
a e
Ca să Te pot simţi. /x2 A D
C D În veci de veci eşti Tu /x2
Doamne, vreau ca să Te simt. E A
Divinul Miel pe tron /x2
D E
Deschide-mi ochii, Doamne Genunchii îmi aplec /x2
Deschide-mi ochii, vreau Doamne D E A
Ca să Te pot vedea. /x2 Şi Ţie mă închin …
Doamne vreau ca să Te văd.
Voi proclama, gloria Celui Înviat
Ce-a fost junghiat,
Să ne-mpace cu Dumnezeu.

36
101. Pleacă-ţi genunchii 102. Spală-mi Doamne gândul

A A
Pleacă-ţi genunchii, Isus e aici Spală-mi Doamne gândul,
b c#
Ridică mâini curate spre cer Spală-mi Doamne viaţa,
D b D b E
Tronul de mărire e-n faţa ta Vreau să fiu curat şi plăcut in faţa Ta.
E A A
Slava se coboară din El Numai Tu uzi zorii
c#
Îndrăzneşte de intră în locul sfânt Şi împrăştii ceaţa,
b D b E
Spălat prin sângele Mielului Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea.
D b
Vino cu cântări de mărire A
E A Spală-mi Doamne gândul,
Osana Mielului Preasfânt. E
Spală-mi Doamne viaţa
D D b E
/: Rege-al Regilor Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult
C# f# D A
Domn al Domnilor Numai Tu uzi zorii
b E A E
Isus, Isus. /x2 :/ Şi împrăştii ceaţa,
D E A
Vino cu povoara din viaţa ta Numai Tu eşti scutul sufletului meu.
Durerea ce te-apasă mereu
Mâna lui Isus poate vindeca Spală-mi Doamne gândul,
Rana şi păcatul tău greu. Spală-mi Doamne viaţa,
Pacea ce coboară din cerul sfânt Ia din mintea mea orice sfat al celui rău
Dragostea şi roadele ei Vreau să fiu ca Tine
Înţelepciunea şi credinţa de neclintit Să-ţi ascult povaţa
Totul poţi avea doar să vrei. Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi.

Spală-mi Doamne gândul,


Spală-mi Doamne viaţa,
Când troiene reci fac
să-mi pară noaptea grea,
Adu primăvara şi topeşte gheaţa
Vreau să merg spre cer
Doar pe ea, pe calea Ta.

37
103. Ai deschis cerul Tău A E f#
Mare eşti Rege în veci de veci
A D A
Ai deschis cerul Tău Eşti Stânca mântuirii
c# f# D E
Ai lăsat slava Ta şi-ai venit Salvat mi-e sufletul.
D b E
Pentru mine, un biet păcătos A D E c#
A c# f# Numele-Ţi vom-nălţa Isuse
M-ai iubit aşa mult, ai murit la Calvar D A G E
D b Toţi se vor pleca în faţa Ta
Să deschizi ochii mei, să-nţeleg A D E c#
E Numele-Ţi vom-nălţa, Isuse
Şi să Te slăvesc. D A
Mare eşti şi-n veci
A b E A
Pentru cântec, speranţă şi rază de Ca Tine nimeni nu-i.
soare
f#
Lumină şi pace pe-a mea cărare 105. Hai, e timpul de-nchinare
D b E
Pentru tot ce Tu îmi dai, mulţumesc. C F C
A Hai, e timpul de-nchinare
Pentru zâmbetul Tău înscris printre G FaC
stele Hai, e timpul să-i dăm inima
f# C FC
Mângâierea Ta în clipele grele Hai, să cânte fiecare
D G F a F
Pentru dragostea Ta Hai, aşa cum eşti cu starea ta
b C
revărsată în mine Hai…
E
Mă închin, recunosc că eşti Domn F
A Vine-o zi când toţi
Şi rostesc : MULŢUMESC. C
Se vor închina
F C
104. Mare eşti Rege în veci Vine-o zi când Te vom vedea
F a
A E f# Toţi copiii Tăi o comoară
Mare eşti Rege în veci de veci F G
D A Vor primi din mâna Ta.
Pământul, cerul, marea
G E
Toate le-ai creat.

38
106. El e sfânt 108. O, Isus, adesea stau

a9 d9 a9 D f# b f#
El e sfânt, sfânt, sfânt / x2 O, Isus, adesea stau şi mă gândesc
G D G A
G E Mi-aduc aminte de jertfa Ta
/: Sfânt e Domnul, Dumnezeu D f# b f#
a Vin din nou la cruce să Îţi mulţumesc
Atotputernic. :/ G A D
Să-Ţi recunosc dragostea
A G G A D
/ Care a fost, care este Să-Ţi recunosc dragostea .
D A
Şi care va veni. / x3
D f#
Privesc încă odată
107. Este-un vânt ce-adie G A
Locul unde-ai murit
C D f# G
Este un vânt ce-adie Mă-nchin şi la piciorul crucii cad
a A
Vine din înalt umilit
Ca o mângâiere, suflă peste noi. b
Încă-o dată, Doamne
F G A D
E Duhul Domnului Încă-o dată îţi mulţumesc.

A fost făgăduit
C O, Isus, acum eşti înălţat în slavă
Şi-a fost trimis. Rege din ceruri, Domnul Divin
Inima mi-e plină cu cântări de laudă
G F Ţie cu drag mă închin. / x2
/: El e-aici lângă tine
C
Poţi să-L atingi. :/ G A
Mulţumesc frumos
Ploaia care vine G A D
De la Dumnezeu Mulţumesc frumos
Curge peste Tine, G A
Belşug din harul Său. Mulţumesc frumos
D
Isus.

39
109. Simt prezenţa slavei Tale F G
Numele Tău e tot ce se poate spune
D C
Simt prezenţa slavei Tale Numele Tău e minunat
f# a
Pe-ale laudei porţi când trec Numele Tău e-adevărat
D F
Templul se deschide Numele Tău e mai presus
G G
Şi eu faţa Ţi-o zăresc de orice nume
A C
Şi în a Ta înfăţişare Numele Tău…
G f# b
Văd frumuseţea graţiei Tale În faţa Ta se pleacă toate
e G A Pământul şi cerul sublim
Pot doar să mă închin spunând : Venim şi noi cu inimile noastre
Să Te lăudăm, să Te slăvim.
D e
Eşti măreţ în acest loc, Domnul meu
G e D A 111. Toată gloria, onoarea
Eşti măreţ în acest loc, ava Tată
D D7 d Bb
Vrednic eşti să fii slăvit /: Toată gloria, onoarea
G e g a d
Veşnic preamărit Şi puterea, îţi aparţin. :/
G A D
Eşti măreţ în acest loc, Domnul meu. C
Tată sfânt
d
110. Doamne, Ţi-aducem închinare Ţie ne-nchinăm
C
C G Scumpe Isus
Doamne, Ţi-aducem închinare F A
F d G Eşti Salvator
Dumnezeu puternic şi sfânt Bb C
a F Duhul Sfânt, vino acum /x3
Ţi-aducem slavă şi onoare d C dC d C
d Cu foc, cu foc, cu foc.
Căci Tu ai spus:
G
" EU SUNT ACEL CE SUNT ! "

C
Numele Tău e minunat
a
Numele Tău e-adevărat

40
112. Iubire, putere 114. Du-mă Doamne

e C D d g
/ Iubire, putere Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă.
e (C,D) Bb F/A
Vreau mai mult în viaţa mea. /x2 Du-mă Doamne prin sângele sfânt
d g
a Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă.
Şi Te voi lăuda Bb C
D e /: Ia cărbunele, atinge-mi buzele,
Cu inima mea d
a Iartă-mă :/
Şi Te voi lăuda
D e Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt
Cu sufletul meu şi atotputernic,
a Înaintea Ta, Doamne mă-nchin
Şi Te voi lăuda Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt
D e şi atotputernic
Cu viaţa mea /: Doamne, iartă-mă, te rog primeşte-mă,
C D Iartă-mă. :/
Căci eşti Dumnezeu meu
e 115. Credincios eşti să ne conduci
Eşti Domnul meu. /x2
G a G C D
Credincios eşti să ne conduci
113. Isus, Mare Domn G a G C D
Numai Tu poţi să ne ajuţi
E/ b G C
A E A E Tu-mi luminezi calea şi viaţa mea,
Isus, mare Domn a D G
A B c# Vrednic să ne conduci.
Eşti stânca, cetăţuia mea
A E A E D C G
Al Tău braţ sfânt, tărie mi-e Ne-ai scos din noaptea păcatului
A B c# D C G
Eşti Domn şi-n glorie domneşti. Mâna Ta ne-a ocrotit
D A E F G C
Toţi se vor pleca în faţa Ta. /x4 Loc pentru noi, Tu ai pregătit
D A E A D
Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. /x2 Nu dăm 'napoi.

Lumina Ta vrem s-o răspândim


Numele să-Ţi înălţăm,
Împărăţia Ta va veni,
Vino, domneşti.

41
116. Slavă, onoare 117. Ogoarele sunt gata de recoltă

D E B c# g# AE DB
Slavă, onoare, glorie, splendoare, Sunt aici, la dispoziţia Ta,
b G/A E B c# g# E B E
Fie Celui din veşnicii, Cheamă-mă, Te voi asculta
D
Orice naţiune, întreaga lume
b G/A E g# c# g#
Cântă Celui din veşnicii Ogoarele sunt gata de recoltă,
G e A A B E A,B
Orice limbă-n cer, pe pământ Dar lucrătorii sunt aşa puţini.
f# E g# c# g#
Să-Ţi declare gloria, Mă dăruiesc o Doamne-n întregime,
G e A GA A B E
Orice fiinţă în faţa Ta, să cadă, Ca să culeg recolta dintre spini.
G e A
Tu vei fi pe veci înălţat
GA G e A E timpul potrivit pentru popoare,
Şi vei împărăţi peste noi, Mai sunt în zgură încă mari comori.
D Isus mai cheamă oameni în lucrare,
Cel din veşnicii. Să fie toţi cu El biruitori.

D
Pământul aşteaptă venirea Ta, Suntem noi sare pentru lumea aceasta?
C G D În întuneric suntem noi lumini ?
Glorie Celui din veşnicii, Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă,
Să fie văzută iar slava Ta, Să ştie lumea că suntem creştini ?
C G A
Glorie Celui din veşnicii.

42
118. Rabuni, Tu din morţi ai înviat 119. Lăsaţi Duhul sfânt să lucreze

F C d E A E
/: Rabuni, Tu din morţi ai înviat Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze
Bb C F Bb C A E B EB
Fii în veci glorificat. Să ne elibereze de blestem şi păcat.
F C d E A E
Rabuni, Tu din morţi ai înviat Lăsaţi pe pământ fericirea,
Bb C F A E
Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ Dragostea şi unirea
B E
g d Ce Isus le-a lăsat.
Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns,
Bb C Bb F E B E AB
Atunci când pe Golgota ai murit. Pentru noi s-a ivit mântuirea
g E B EAB
Credeam că Te-am pierdut Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit
d g# A E c#
Pe cruce şi-n mormânt Pentru noi s-a ivit izbăvirea
Bb C F Bb, C E B E AB
Dar viaţă eşti şi veşnic neînfrânt. Pentru noi Cel De Sus a murit.

Cu Isus vom zbura către stele


Lumina răsari în sufletu-mi trudit Cu Isus spre o lume de vis
Căci lepădat am fost şi depărtat Cu Isus trec ispitele grele
Nădejdea mea e El Cu Isus vom zbura-n Paradis.
O cât de minunat
Din morţi am înviat cu Tine-odat’. Te-aşteptăm ca să vii Tu, Isuse
Aşteptăm slava Ta pe pământ
Aşteptăm profeţiile spuse
Cum aş putea să fac ? Te-aşteptăm, Domnul nostru Cel Sfânt.
Cum aş putea să tac ?
Ca să nu spun despre iubirea Ta
O lume-ntreagă aş vrea
Să creadă-n jertfa Ta
Şi s-o îmbraci cu slava Ta.

/: Slavă, aleluia, a-nviat,


Aleluia, a-nviat.
Osana, aleluia, glorie,
Aleluia, a-nviat :/

43
120. Eu sunt un om G D e
Inima mea Ţie ţi-o dau
C d b C
Eu sunt un om, sunt doar un om… Îmbracă-mă cu al Tău har
G G7 CG G D G D
Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi Fii Tu în toate Domn.
C C7 F d
Să cred mai mult în al meu Domn GD e D G
C G C Isus, Miel Preasfânt
Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. C G DGD
Ţie mă închin
F GD e D G
Un timp de o zi, Isuse Isus, Miel Preasfânt
Cea C G DCG
Atât este tot ce-mi doresc Dumnezeu divin.
G
O, dă-mi Tu puteri Tu mi-ai luat ruşinea mea
G7 C C7 M-ai ridicat în slava Ta
Ce-am de făcut să-nfăptuiesc Tu eşti în toate Domn.
F Mâna-ţi întinzi atunci când cad
Căci mâine nu ştiu, Isuse Când sunt setos, Tu apă-mi dai
Cea Fii Tu în toate Domn
Dacă va mai fi înc-o zi
G
Nu ştiu timpul când 122. Cânt aleluia Domnului
G7 CFC
Viaţa mea se va sfârşi. b f# b f#
/: Cânt Aleluia Domnului
A G D F#
Îmi amintesc cum pe pământ Cânt aleluia, cânt aleluia
Cu oameni umblai şi le vorbeai b f# b f#
prin Duhul Sfânt Cânt aleluia Domnului. :/
Te chem şi azi, prezent să fii
Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt
încă o zi. /: Cânt dragostea lui Dumnezeu
Cânt aleluia, cânt aleluia
Cânt dragostea lui Dumnezeu. :/
121. Tu-mi eşti refugiu
/: Cânt bunătatea Domnului
G D e Cânt aleluia, cânt aleluia
Tu-mi eşti refugiu când sunt slab Cânt bunătatea Domnului. :/
b C
Tu eşti comoara ce o caut /: Cânt îndurarea Domnului
G D G D Cânt aleluia, cânt aleluia
Tu eşti în toate Domn. Cânt îndurarea Domnului. :/

44
123. Aş vrea să Te cunosc A A7
Noi Te iubim, noi Te iubim
G D b
Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus Al Tău Nume mare-L înălţăm
e A
Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus Căci în Tine e puterea,
C a E
Ochii îmi îndrept, către Tine şi aştept în Tine-i măreţia
G D A E
Doar voia Ta să o fac. Prin care suntem biruitori.
A A7
G Ţie ne-nchinăm, Ţie ne-nchinăm
Cuvântul Tău e lumina mea D b
e Cu podoabe sfinte-n faţa Ta stăm
Braţul Tău sfânt e tăria mea A
C a Doar pe Tine te-nălţăm
Fii glorificat, veşnic lăudat E A
GD Domneşte Tu printre noi.
În viaţa mea.
125. Ochii Domnului
Eu vreau să cânt mereu
din sufletul meu A b
Eu vreau să cânt mereu Ochii Domnului plini de dragoste privesc
din sufletul meu E D A
Numele Lui sfânt şi Inimile tuturor care nu-L cunosc.
sfântul Său Cuvânt b
Eu vreau să cânt mereu… Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi
E D A
124. La Tine venim Întinde mâna ta şi tu, nu mai privi-napoi.
b
A Înapoi de mergi, nu mai ai ce întâlni
La Tine venim, la Tine venim E
D b Doar viaţa plină de necaz
Mântuiţi în faţa Ta noi stăm D A
A E Întoarce-te la Domnul azi.
Cu capul sus, inima plină de laudă A D
A E /: Şopteşte-I : “Iartă-mă,
Ţie ne-nchinăm. A g# f#
A A7 Ia vina mea”
Te preamărim, Te preamărim b E
D b Isus e lângă tine,
Îndurarea Ta o înălţăm A
A E Vrea să intre-n viaţa ta :/
Căci ne-ai eliberat, lanţurile le-ai rupt
A E Final: Isus e lângă mine,
Care ne-au robit. A intrat în viaţa mea.

45
126. Doamne Te rugăm Doamne, Tu eşti Dumnezeu
Şi vei domni în veci
D f# b f# Întreg pământul este plin de slava Ta.
Doamne Te rugăm Mereu veghezi să-mplineşti
e G A Cuvântul Tău cel sfânt
Revarsă din harul Tău În dragoste ne conduci pe-al vieţii drum.
D A b f#
Pentru mila Ta mare
G D G A 128. Atât am căutat
Dă-ne din harul Tău
E A E c#
G b Atât am căutat rostul vieţii
/: Stăm şi-aşteptăm B A E
G D De-am ajuns rob acestor căutări.
Să torni Duhul Tău. :/ A E c#
Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar
Doamne Te rugăm B A E
Revarsă din Duhul Tău Loc de chin şi de mari îndurări.
Pentru mila Ta mare
Dă-ne din Duhul Tău. A E c#
Mi-a şters pentru veci tot trecutul
B A E E7
127. Doamne, Tu eşti Dumnezeu Prin sângele curs pe Calvar
A
E A B Am schimbat temerile
Doamne, Tu eşti Dumnezeu E c#
g# c# Într-un cânt glorios
Şi vei domni în veci B A E
A B E Sunt liber de-acum, o, ce har!
Întreg pământul este plin de slava Ta.
A B Acum de trecut eu sunt liber
Eşti Creator desăvârşit, Căci Isus a-nnoit viaţa mea
g# c# Bucurii am în inima mea ne-ncetat
Dreptatea Ta vedem O cântare spre lauda Sa.
A B E
Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ.

E B
Să fii înălţat, să fii înălţat
A f# E B
Domn al dragostei, Împărat.
E B
Să fii înălţat, să fii înălţat
A B E
Domn al dragostei, Împărat.

46
129. Spre mine faţa Ţi-o întorci F C Bb C
Mai sus de tot ce-i pământesc
D b Bb C F
Spre mine faţa Ţi-o întorci Spre bucuria Ta.
D A D
Şi sufletul meu te slăveşte F CF CF
b Aleluia, aleluia
Iertare-mi dai, sunt fericit Bb F Bb g C
D A D Aleluia slavă Mielului.
Şi sufletul meu te măreşte.

A e 131. Voi slăvi pe Mielul gloriei.


Prin încercări voi sta
f# b D A
Căci am un preţ în faţa Ta Voi slăvi pe Mielul gloriei,
A e D A
Şi-n braţul Tău voi sta Regelui regilor mă închin.
D A D b E
Plăcerea mea e-n calea Ta. Voi slăvi pe Mielul gloriei,
G A D
Zi de zi mă-nviorezi Regelui mă închin.
Şi sufletul meu te slăveşte
Speranţă-mi dai şi mă-ntăreşti A
Şi sufletul meu te măreşte. Şi mâinile mi le-nalţ,
G D
Odihnă dai sufletului meu Şi-naintea Ta vin
De aceea te slăveşte A
Putere dai trupului meu Şi mâinile mi le-nalţ
Doar mâna Ta tămăduieşte. G D
Şi mă bucur în Tin’
G f#
130. Îmi plec genunchii Îmi înalţ mâinile către cer
e b
F C Bb C Lumea întreabă de ce ?
Îmi plec genunchii-n faţa Ta, G A Db
d Bb C Eu le spun că-mi iubesc Regele
Viaţa mea e-n mâna Ta, G A D
F C Bb C Eu le spun că-mi iubesc Regele.
Un cânt de laudă vreau să-ţi cânt
Bb C F
Pentru plăcerea Ta.
F C Bb C
Te caut pe Tine, Domnul meu
d Bb C
Dorinţa mea e să te-nalţ

47
132. Credeam că voi muri cu El 133. Tu eşti rege, eşti Mesia

D f# G b
Credeam că voi muri cu El Tu eşti Rege, eşti Mesia
G D C a D
Într-adevăr doream Eşti al dragostei sublime Împărat.
f# b G b
Dar eu de El, m-am depărtat, Prinţul slavei, veşnicia
C A C a D
Deşi nu credeam. Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat.
G g
Cum am putut să-L întristez? G Ca
D f# b Îi vom cânta osana lui Isus
Când El mult m-a iubit: C a D
G f# Voi înălţa spre ceruri glas curat
A urcat întreg Calvarul G Ca
G A Şi mă închin în faţa Ta, Isus,
Şi m-a mântuit. C a
Căci Tu eşti Prinţul Păcii,
D
D A D Minunat, minunat.
Golgota, Golgota
b f# G A
Oare ce-a simţit, lovit şi părăsit? 134. Pregăteşte-mi inima, Doamne
D A b f#
Golgota, Golgota D A
G A e A D Pregăteşte-mi inima, Doamne
Doar pentru mine şi pentru tine a murit. G e DA
Să fie un templu sfânt şi curat.
D A
El m-a găsit în greu păcat, Cu mulţumire trăim pentru Tine,
Şi m-a eliberat G e A D
De-atunci în vis viaţa mea Te iubim Isus, fii lăudat.
Mi s-a transformat.
Cum aş putea să-I mulţumesc
Pentru tot ce El mi-a dat?
Îmi ridic privirea-n sus
Şi văd Golgota.

48
135. E Duhul Domnului 137. Aşa aproape de Tin’

e E B c#
E Duhul Domnului, ce vine peste noi Aşa aproape de Tin’
a A c# B
Şi mâna Tatălui, un sprijin în nevoi Simt cum Te bucuri sau suspini
B7 e E B c#
E Duhul Domnului, ce ne leagă împreună. Strâns legat sunt de inima Ta
AB E
D Aproape de ea.
Acolo unde-I Duhul Domnului
G B7 G D
Nu este frică Mă gândesc acum la vremea în care
D f# E
Acolo unde-I Duhul Domnului Cu braţul Tău Tu m-ai ridicat
G B7 e G D
E libertate. Planurile Tale-acuma-mi sunt clare
f# B
Căci prin har viaţa mi-ai schimbat.
136. Bucuria mi-e Isus
Acum când inimile bat împreună
E g# c# g# Şi iubirea Ta străpunge viaţa mea
Bucuria mi-e Isus Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta
A f# B Căci sunt aşa aproape de Tin’.
Bucuria mi-e Isus
E g# c# g# Final: Aşa aproape de Tin’
Din zori şi până seara, târziu Simt cum Te bucuri sau suspini
A B E Pacea Ta mă inundă deplin
Bucuria mi-e Isus. Aproape de Tin’.

Ajutorul mi-e Isus… 138. Numele lui Isus

Speranţa mea e Isus… D A


/: Numele lui Isus :/ ne dă victorie.
Medicul meu e Isus… a A D
/: Numele lui Isus :/ ne dă victorie.
Tăria mea e Isus…
G f# b
Cântă-I glorie, aleluia
e D G A
Slavă Lui căci m-a salvat
G f# b
El prin jertfa-I de pe cruce
A GAD
Ne dă victorie.

49
139. Viaţa făr’ de Tine 140. Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul

C d C a E c#
Viaţa făr’ de Tine Tată ceresc Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul!
d G C G A B
Este doar deşertăciune, Lăudaţi pe Dumnezeu.
C d C a E c#
Numai Tu poţi da vieţii un sens În locaşul Lui cel sfânt
d G C A B
Ca să trăiesc pentru Tine. Lăudaţi pe Dumnezeu!

E A F# B
C F /: Glorie Ţie, Părinte din ceruri
Viaţa mea Tu mi-ai schimbat, Isus E A E B E
d G CG Tu eşti Domn în veci de veci. :/
Şi-ai făcut un om nou din mine.
C F Tu eşti Doamne stânca mea,
Ai pus în mine un dor nespus Scutul meu în vreme rea.
d G CG Tu mă aperi de duşmani,
Dorul de-a fi lângă Tine. Şi-mi ridici povara grea.

Voi lăuda pe Domnul meu


Duhul Tău Sfânt mi-a dat Voi lăuda pe Dumnezeu
dragoste-n dar În locaşul Lui cel sfânt!
Şi braţul Tău ocrotire. Slavă-I voi cânta mereu.
Numai în Tine, Isuse iubit
Pot să găsesc fericire. 141. Lăudaţi pe Domnul

Final: G C
/: Lăudaţi pe Domnul :/
Viaţa ta poate-a schimba Isus C D G
Poate face-un om nou din tine, Căci Domnul este bun.
Astăzi îndreaptă-ţi privirea-n sus
Iată ca Mirele vine. a e C D
Aşa vom zice noi cei răscumpăraţi
a e FD
Scăpaţi din mâna celui rău
a e C D
Chemaţi la viaţă, la lumină şi har
a e F D
Iertaţi prin jertfa lui Isus, la Calvar.

Atunci în strâmtorare noi am strigat


Şi Dumnezeu ne-a auzit
Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit
Speranţă nouă am primit, prin Isus,
la Calvar.
50
143. Aşa cum David D
Şi El astăzi mijloceşte
a e C D G
Aşa cum David a lăudat Ca să fiu pe veci iertat
a e D
Războiul când l-a câştigat, Să purtăm cu toţi de-acum
G a FG C D G
Aşa îl voi lăuda Al lui Isus nume sfânt
a e D
Femei cu tamburinele Căci prin El noi suntem liberi
a e C D G
Lăudau-nălţându-şi mâinile, Dezlegaţi de-acest pământ.
G a FG
Aşa Îl voi lăuda. Eu aş vrea să-ţi spun de Isus
Despre a lui dragoste
Despre gloria Lui cea mare
F G Despre sfânta-i graţie
Iar noi avem chiar astăzi Să purtăm cu toţi de-acuma
F d e a Al lui Isus nume sfânt
Un drum spre ceruri sus Căci prin El noi suntem liberi
F G Dezlegaţi de-acest pământ.
O poartă spre-nchinare
F d e a final: Tu eşti Isus astăzi
Prin jertfa lui Isus Al meu Domn divin
De-aceea spre Tine
Cu lacrimi mă închin.
Aşa cum Iuda a strigat Salvare şi pace
Duşmanul s-a înspăimântat La Tine găsesc
De frica Domnului. Tu meriţi iubirea
Strigăm toţi ca la Ierihon Deci, Ţi-o dăruiesc.
Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn,
Aşa ca Iosua.
145. Bucuraţi-vă în Hristos

144. Aleluia El sângele şi-a dat E A E AB


Bucuraţi-vă în Hristos /x 4
G C D G
Aleluia, El sângele şi-a dat B c#
e F Boldul morţii, boldul morţii
Acuma pot să zic şi eu B c#
C D G L-a învins şi-a înviat
Că sunt pe veci iertat. B c#
Domn şi rege este Isus
G D B
În Isus eu am un prieten Deci să ne bucurăm
C D G A BE
Care sângele şi-a dat Isus din morţi a înviat.
51
146. Domnul este bun /: El ne-a creat :/
/: Şi ai Lui suntem :/
E f# /: Lui ne-nchinăm :/
Domnul este bun, /: Pe El îl vestim :/
B E
Domnul este bun,
A /: Noi rătăceam :/
Domnul este bun, /: Dar El ne-a iubit :/
E B E /: Nu-l cunoşteam :/
El e bun cu mine /: Dar El S-a jertfit. :/

/: Ia păcatul meu :/ /: Isus e Domn :/


El e bun cu mine /: Vine în curând :/
/: Vom moşteni :/
/: Cu El cerul sfânt :/
/: Liber sunt acum :/
El e bun cu mine
148. Mare Dumnezeu avem

Domnul este bun, E AE


Ia păcatul meu Mare Dumnezeu avem
Liber sunt acum E DB
El e bun cu mine Mare Dumnezeu avem
E c#
El e cel mai mare-n
147. Aceasta e ziua Domnului E c#
Slavă şi-n splendoare
E E B E
/: Aceasta e :/ Mare Dumnezeu avem.
B
/: Ziua Domnului :/
E /: Mare Dumnezeu avem :/
/: Veseli să fim :/ Îngerii-n lumină
B Lui I se închină
/: Să ne bucurăm. :/ Mare Dumnezeu avem.
A E
Aceasta e ziua Domnului
A E /: Mare Dumnezeu avem :/
Veseli să fim să ne bucurăm Glorie, mărire
E Aleluia Ţie
Aceasta e, aceasta e Mare Dumnezeu avem.
B E
Ziua Domnului.

52
149. Dă-I povara ta lui Isus 151. Cânt Domnului că mi-a făcut bine

C F G C G
/: Dă-I povara ta lui Isus Cânt Domnului că mi-a făcut bine
G C e G FD
El o va purta. :/ Lui Dumnezeu, glorie
G C G
C F Mi se bucură inima-n mine
/: Şi înalţă tot mai sus, înalţă e GDG
G C Lui Dumnezeu, Glorie.
Şi înalţă Numele lui Isus.:/

/: Vin’ la Isus cu căinţă G


El ta va ierta. :/ Cânt lui Dumnezeu glorie
C G
/: Taie-i scara lui Satana Şi tot pământul să-I cânte
Ca să cadă jos. :/ G FD
Lui Dumnezeu, glorie
/: Şi trăieşte prin credinţă G
Cum Isus a zis. :/ El ne-a adus mântuire
C G
De-aceea-I cânt pe vecie
150. Prin Isus avem victorie e GDG
Lui Dumnezeu, glorie.
d A
Prin Isus avem victorie
d Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea
Doar prin El avea-vom bucurii, Lui Dumnezeu, glorie
d A Să-L slăvească munţii şi apele
Şi cu Isus învingem pe Satan Lui Dumnezeu. glorie.
d
Căci e Domn.

C F
Prin El izbândă am primit
g A
Căci ne-a eliberat
C F
Prin sângele Lui ne-a sfinţit
g A
Iertându-ne de-orice păcat.

53
152. O Doamne mare Oceane-n depărtări
Îşi poartă cântu-n zări
A Iar pescăruşii-n zbor
O, Doamne mare Îngână-ncetişor:
D b
Când privesc eu lumea În adâncă noapte,
A E AE Stele pline de şoapte
Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt În feeria lor,
A Db Licăreau uşor:
Şi fiinţele ce-mpodobesc natura
A E A E Eu m-alătur lor
Cum le-ntreţii cu braţul Tău Cel Sfânt. Şi-ntr-un mare cor
Îţi cântăm cu dor
Cât de mare eşti…
A D A g# f#
/: Atunci îţi cânt măreţ Stăpânitor
b DE A 154. Vrei tu să scapi de păcat sarcină
Ce mare eşti, ce mare eşti. :/
G C G
Vrei tu să scapi de păcat sarcină
Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea D G
Mulţimea astrelor ce-alerg pe cer Prin sângele sfânt al Mielului
Măreţul soare cât şi blânda lună C G
Ca mingi de aur plutind prin eter. Vrei tu să-nvingi răul din inimă
D G
Prin sfânt sânge al Lui Isus.
153. Doamne cât de mare eşti

G C G C G
Doamne cât de mare eşti, E puterea ce minuni face
D G D G D
Doamne cât de mare eşti, Sângele mielului
e a G C G
Doamne cât de mare eşti E puterea ce minuni face
D G a D G
Şi cât ne iubeşti. În scump sânge al Lui Isus.

G b C
Munţi înalţi, semeţi Vrei să fii liber de patimi, păcat
e a Prin sângele sfânt al Lui Isus
Cu brazi plini de nămeţi Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat
D Prin sfânt sânge al Lui Isus.
Vântul adia
G CD
Şi parcă aşa spunea:

54
155. Glorie, glorie, aleluia Mă rog lui Isus, El îmi răspunde
Cu mâna bună a Lui.
G
Glorie, glorie, aleluia, Suspin adesea, El mă mângâie,
C G Cu mâna bună a Lui.
Domnul Isus m-a salvat.
e Spun despre Isus ceva mă-mpinge
Glorie, glorie, aleluia, E mâna bună a Lui.
G D G
Sunt prin El răscumpărat.
157. Isus viaţa noastră

Eu am pace, multă pace, G


De când Domnul m-a salvat. Isus viaţa noastră,
Eu am pace, multă pace G
Sunt prin El eliberat. Noi pe Tine te mărim
C
Căci prin jertfirea Ta pe cruce
Am nădejde şi bucurie G D
De când Isus m-a salvat Noi voioşi trăim
Am nădejde şi bucurie, G
Sunt prin El răscumpărat. Ne-ai dat în dar iertare
B e
Pentru vina ce-o purtăm
156. Cânt despre Isus. a D G CGD
De-aceea îţi cântăm: Aleluia.
G
Cânt despre Isus, ceva m-atinge
C G
Cânt despre Isus, ceva m-atinge Glorie, glorie, aleluia
G e C G D
Cânt despre Isus, ceva m-atinge Glorie, glorie, aleluia
G D G G Be
E mâna bună a Lui. Glorie, glorie, aleluia
a D G
Părintelui ceresc.
G
Glorii, glorii, glorii El mă atinge
C Din clipa când în viaţa noastră
Glorii, glorii, glorii El mă atinge Pacea a intrat
G Cântăm întruna Mielului
Glorii, glorii, glorii El mă atinge Ce ne-a răscumpărat.
e D G A Lui să fie slava
Cu mâna bună a Lui. Ce în veci va triumfa
Acum şi pururea. Aleluia.

55
158. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! Şi-acolo-n veşnicie
Cu Dumnezeu vom sta
e G Dac-ai făcut în viaţa ta
/: Ce minunat e să fi dintr-o familie, Ce scrie Biblia.
B e
Familia sfântă a D-lui Isus :/
160. Isus cel înviat

e a e B7
/: Suntem o familie unită, /: Isus cel înviat e astăzi printre noi
D G B7 e
Suntem o familie reală, Isus cel înviat e astăzi printre noi :/
e a
Familia care iubeşte,
B e a
Familia Domnului Isus :/ Lasă-L să te-atingă,
e
Lasă-L să te-atingă,
159. El poate, El poate D
Lasă-L să te-atingă
E B G B7
El poate, El poate, Şi vei fi eliberat.
E A
Eu ştiu că poate
E B Mormântul lui Isus
Eu ştiu că Domnul poate Şi astăzi este gol.
AE
A mă duce-n cer. Isus Hristos revine iar
Ca să ne ia.
A
El inimi vindecat-a Isus e viu în veci de veci
E Aleluia.
Captivi eliberă
F#
A dat vedere orbilor
B B7
Pe bolnavi vindecă.

A dat l-ai Săi putere


Să-I fie martori vii
Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat
Şi multe bucurii.

Deci suflete grăbeşte


Şi vino la Isus
Căci bunul tău păstor Isus
Te duce-n ceruri sus.
56
161. Isuse dintre toţi te-aleg mereu Şi-o inimă ce pentru ceruri bate
Există Dumnezeu.
G C G Există Dumnezeu cu-adevărat.:/
Isuse dintre toţi te-aleg mereu,
a C G Da e cu noi Scriptura ca dovadă
În orice zi, în orice clipă. Avem minuni şi semne ne-ncetat.
C G e /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă
Căci Tu eşti viaţa sufletului meu, Să stea în faţa Lui pe baricadă.
a C D G Există Dumnezeu.
Şi harul care mă ridică. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/

a D G G7 Nu-i calea noastră, veşnic, însorită


Te-aleg mereu, Te-aleg mereu, Nu-i viaţa totdeauna un palat.
C G /: Dar o trăim căci merită trăită
Isus Mântuitorul meu Când peste lumea asta mărginită
a D G Există Dumnezeu.
Te-aleg mereu, Te-aleg mereu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/

Isuse-aleg deplin cărarea Ta Nu, nu suntem neant, ce fericire,


Din miile de căi din lume. Supremul adevăr s-a relevat.
Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa /: Isus e-n noi lumină şi iubire
Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. Iar moartea e un zbor spre nemurire.
Există Dumnezeu.
Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt, Există Dumnezeu cu-adevărat.:/
Căci numai El e adevărul.
Ce-mi dă lumină pe acest pământ,
Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. 163. Leagă-ne Doamne

G e
162. Nu, nu suntem un vis Leagă-ne Doamne pe toţi împreună
D G
b F# b Cu lanţuri ce nu pot fi rupte.
Nu, nu suntem un vis şi-o întâmplare G e
e F# Leagă-ne Doamne pe toţi împreună
Un lut de sine însuşi frământat. a D G
G A O, leagă-ne în dragoste.
/: Ci ne-a zidit o minte creatoare
G F#
Şi-o-nţelepciune fără de hotare C G
b F# Este-un singur Domn,
Există Dumnezeu. e D G
b Este un singur Fiu.
Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ C G e D G
Este-un singur Duh, şi acela-i viu.
Nu, nu suntem jivine-ntunecate
Gonite de un bici ne-nduplecat
/: Ci noi avem un duh şi-o libertate
57
164. Ca stropii de rouă 165. Eu mă-ncred doar în Domnul

C G E
Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit Eu mă-ncred doar în Domnul
C B
Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit El mă ajută
C7 A B
Ca raza de soare ce umple văzduhul Eu mă-ncred doar în Domnul
F E
mereu El e a-mea Stâncă.
d C G C E
Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu, El e-al meu turn în care
F C G C A
Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. La necaz alerg
B
Eu mă-ncred doar în Domnul
Cum cerbul doreşte izvorul cristalin, A B E
Cum râul goneşte, aleargă spumegând. Ştiu că nu greşesc.
Alerg şi eu, Doamne,
Spre Tine c-un dor mai sublim
Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. B E
Pe Domnul slăvesc, ajutorul meu.
B E
Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc, El e slava mea şi când drumu-i greu.
Oricât le-ai privi, ele frumos strălucesc. E7
Priveşte Isuse azi spre fiinţa mea, Toate popoarele lumii
Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. A
Să se-ncreadă-n El
B
Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Eu mă-ncred doar în Domnul
Decât lângă Tine, Iubitul meu Hristos. A B E
La Tine e Harul, şi-al vieţii cuvânt Ştiu că nu greşesc.
Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ.

58
166. Aş vrea Isuse 167. O scumpă zi

E A E c# D
Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine O scumpă zi (o scumpă zi)
f# B E A D
În pribegia mea pe-acest pământ. Când pe Isus eu L-am primit.
E A E c# D
De-atâtea ori când grea ispită vine Inima mea i-am dat-o Lui
f# B E A D
S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. Cu totul sunt al Domnului.

E A E D
Aş vrea Isuse scump a ta comoară Sunt al Lui (sunt al Lui)
A E DB A D
De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. Nu sunt al meu, ci-al Domnului.
E G D
Aş vrea ca-n mine Prin sânge sfânt răscumpărat
A E c# G D
Tot ce-i vechi să moară, De tot păcatul sunt spălat
f# B E D b
Ca Tu să faci din mine ce doreşti. Sunt al Lui ( sunt al Lui )
e A D
Nu sunt al meu, ci-al Domnului.
Aş vrea Isuse scump, a Ta viaţă
Să se-oglindească pururi în a mea
Şi să dispară negura de ceaţă O scumpă zi, o ceas frumos
Ce-mpiedică să văd mărirea Ta. Când am aflat eu pe Hristos.
Prin al Său har, Sunt nou născut
Şi câte n-aş mai vrea, o scump Isuse Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut.
În pribegia mea pe-acest pământ
Dorinţele ce îmi rămân nespuse
Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt.

59
168. El ne-a iubit venind în lume Când voi pleca în veşnicie
Când lupta grea va înceta
E Îl voi vede pe tron în slavă
El ne-a iubit Pe cel ce moartea
A A învins prin jertfa Sa.
Venind în lume
E
Ca noi prin El 169. Te-am ales, Te-am ales
B
Să fim salvaţi E f# B E
A Te-am ales, Te-am ales,
Prin sângele A f# E
A a Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales
Vărsat pe cruce A B
E B /: Glasuri multe m-au strigat
La Golgota Isus Cristos g# c#
E Mâini întinse m-au chemat
Ne-a mântuit A B EAE
Dar din toate ne-nţeles, Te-am ales. :/
E E7
Ştiind că-i viu
A Te-am ales, Te-am ales,
Pot învinge teama Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales
E /:Nimeni n-a iubit mai mult
Fiindcă-I viu În al vieţii greu tumult
D/B Când iubire-am înţeles şi Te-am ales. :/
Eu sunt salvat
E E7
Şi când ispita grea Te-am ales, Te-am ales,
A a Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales
Mă va ajunge /: Cum puteam să nu-ţi răspund,
E Cum puteam să mă ascund
Pe braţul Său mă simt Când pe cruce ne-nţeles, m-ai ales. :/
B E
Din nou eliberat
M-ai ales, m-ai ales,
Dintre mii şi mii de mii, m-ai ales
Ca un copil /: Vreau să-ţi mulţumesc deplin
Ce se încrede Pentru harul Tău divin
În tatăl lui Căci iubirea-am înţeles şi Te-am ales. :/
Pe-acest pământ
Aşa mă-ncred
Şi eu în Domnul
Şi de păcat descătuşat
Voios îi cânt

60
170. De dorul Tău E
din Inimă.
E f# E E7 A a
De dorul Tău, Isus iubit Din inimă, din inimă,
B E E B E
În dragostea Ta, arse Îţi mulţumim Isuse drag din Inimă
E7 Aa
/: Şi inima spre răsărit /: Te lăudăm Isuse :/
E B E Te lăudăm Isus din inimă.
Şi faţa mi se-ntoarse. :/
/: Din inimă, din inimă,
Te lăudăm Isuse drag din
Isus, Isus, noi aşteptăm inimă :/
Cum crinii-aşteaptă roua
/: Privind spre ceruri Te chemăm /: Te proslăvim Isuse :/
Cu mâinile-amândouă. :/ Te proslăvim Isus din inimă.

/ : Din inimă, din inimă,


Treci peste ani, în viitor, Te proslăvim Isuse drag din
Isuse drag şi vino inimă:/
/: Ne du mai sus, mai sus de nori
În ţara de lumină. :/
172. Roagă-te dimineaţa

Şi-ţi vom cânta Isus iubit, E f#


De drag, o veşnicie Roagă-te dimineaţa
/: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit B E E7
Cum nimenea nu ştie. :/ Roagă-te şi la prânz
A E c#
2x/ Roagă-te pe-nserate
171. Îţi mulţumim Isuse f# B E
Roagă-te orişicând. /x2
E A E
Îţi mulţumim Isuse, Îţi mulţumim Isuse Ascultă-L dimineaţa
D B Ascultă-L şi la prânz
Îţi mulţumim Isus din inimă 2x/ Ascultă-L pe-nserate
E A E Ascultă-L orişicând. /x2
Îţi mulţumim Isuse, Îţi mulţumim Isuse
c# E B E Fă bine dimineaţa
Îţi mulţumim Isus din inimă Fă bine şi la prânz
2x/ Fă bine pe-nserate
E B Fă bine orişicând. /x2
Din inimă, din inimă,
A B Dă-I slavă dimineaţa
Îţi mulţumim Isuse drag Dă-I slavă şi la prânz
2x/ Dă-I slavă pe-nserate
Dă-I slavă orişicând. /x2
61
173. N-ai asemănare e B e
Mă apropii fără teamă
C G e B7 e
N-ai asemănare De Preasfântul Dumnezeu.
CFC
Nici in cer nici pe pământ Pretutindeni să se-ntindă
G Valu-acestei mari iubiri.
Nici în măreţie, Toată lumea să audă
C Vestea bunei mântuiri.
Nici în fapte şi-n cuvânt.
Orice suflet care zace
F În osândă şi păcat
Iţi cântăm osana, Să se-ntoarcă, deci, la Tatăl
C Care iartă ne-ncetat.
Dumnezeule slăvit,
G
Pentru mântuirea 175. Eu am pornit fericit pe cărare
C
Ce-n Isus ne-ai dăruit. E A
Eu am pornit fericit pe cărare
Orişicine crede B E
Si renunţă la păcat Cu Isus bunul meu salvator
In Isus găseşte, A
Un prieten minunat. Deşi spinos deseori drumul pare
B E
Orişicine vine, Eu mă ţin de Isus stăruitor.
Nu va fi respins nicicând
Are bucurie E A
Si-o nădejde pe pământ. Braţul Său iubitor mă conduce
B E
Zi de zi prin încercări de orice fel
174. O, ce valuri de-ndurare A
Harul Său minunat mă va duce
e B e B E
O, ce valuri de-ndurare Prin credinţă s-ajung sus în cer
e B7 e
Curg din crucea lui Isus. Eu am predat zdrobitoarea-mi povară
e B e Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa
O, ce jertfă minunată Sunt fericit că-i aşa de uşoară
e B7 e Am s-o port pe pământ cât voi sta
Este jertfa lui Isus.
Lângă Isus am aflat fericirea
a e B7 Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat
Curăţit în al Lui sânge Prin Harul Său voi primi nemurirea
a G B7 Când intra-voi pe porţi de smarald.
Şi crezând în jertfa Lui

62
176. Răsune a noastră cântare 177. În această oră

D A d
Răsune a noastră cântare În această oră,
G D g
Un imn de adânci mulţumiri Doamne, Te rugăm
A C F A
Să fie şi-n ceruri serbare Să iei parte Tu cu noi
G D d
Ca-n ziua de mari fericiri. Să ne-asculţi cum îţi cântăm
A g
Prin duh să-nălţăm o cântare Şi Te lăudăm
G D A dD
Prin duh să-L cinstim pe Isus Întotdeauna fii cu noi.
A
Căci slava ce-o are e mare
G A D g C
În gloria unde-a ajuns. Să nu ne laşi părăsiţi nicicând
F Bb
Căci noi trăim doar cu Tine-n gând
D A G D g A
Osana lui Isus, osana lui Isus Pe Tine noi doar Te avem
D A D A d D
Osana lui Isus, de-acum şi până-n Şi-n Tine ne-ncredem.
D g C
veac. Tu eşti al nostru salvator
F Bb
Pe Isus îl simţi în natură Un minunat şi bun păstor
Căci toate prin El s-au creat g A
Şi cine-i ca El în statură Cu Tine noi vrem ca să fim
Nu-i nimeni c-al meu împărat. d
Cinstiţi-L ostroave şi ape În ceruri sus.
Cinstiţi-l voi mări şi uscat
Căci El a putut să adape
Mulţimi de popor însetat. Să ne ţii în mâna Ta
Să nu ne laşi nicicând,
Ca să mergem înapoi
Prin câte puterea-I se-arată Iar pe drumul înspre cer
Prin câte dovezi îl cunoşti Tu să ne conduci,
Priveşte la ceruri şi iată Şi scut la greu Tu să ne fii.
În toate pe El recunoşti.
Veniţi voi mulţimi de popoare
Să vină toţi cei păcătoşi
Căci gloria Lui este mare
Iertare primiţi bucuroşi.

63
178. Cu Isus în lumea asta El e Mântuitorul, aleluia...

C F Isus Hristos e pacea, aleluia...


Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu
G C Isus este iubirea, aleluia...
Înainte-i ţara mea, înainte-I Dumnezeu.
F El vindecă bolnavii...
Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări
G C C7 Isus e biruinţa, aleluia...
Cu Isus ajunge-voi în veşnicii.

180. Îndeajuns mi-e Doamne


F C
Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor G
G G7 Îndeajuns mi-e Doamne
Este jertfa ce ne poartă a
C C7 Doar harul Tău.
Spre limanul mult dorit. D
F C a Îndeajuns mi-e Doamne
Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor, G
d G C Doar harul Tău.
Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit.
G G7 Cc
/: Te laud Doamne, Te preamăresc
Când durerea te doboară, amice nu uita G D
‘Nainte-i Dumnezeu, înainte-i ţara ta. Îmi ridic mâinile spre cer şi Te
Atunci ochii îţi ridică şi cere mila Sa G
Şi prin harul Său El te va ajuta. slăvesc. :/

/: Îndeajuns mi-e Doamne


Niciodată pe-a ta cale să nu te uiţi-napoi Cuvântul Tău. :/
Înainte-i ţara ta, înainte-i Dumnezeu.
Vrednică vei fi acolo, la dreapta Lui /: Îndeajuns mi-e Doamne
vei sta Doar jertfa Ta :/
O mireasă când vei fi în ţara Sa.
/: Mă-nchin în faţa
Tronului sfânt. :/
179. Isus Hristos e Domnul

E f# B
Isus Hristos e Domnul, aleluia
A B E
Isus Hristos e Domnul, aleluia!
E7 A
Isus Hristos e Domnul, aleluia!
E BE
Isus Hristos e Domnul, aleluia!
64
181. Astăzi numai sunt minuni 182. Sfârşitul veacului trăim

G G C G
Astăzi nu mai sunt minuni Sfârşitul veacului trăim
a a D
Lumea va striga Cu lupte, ură şi război
D G C G
Oare astăzi pe pământ Dar fericiţi la cer privim
C D G a D G
Se mai pot afla? Nu e mult şi vine Domnul iar la noi.
G
Noi credem însă în minuni
a C G
Căci Isus ne-a-nvăţat El vine iar, El vine iar
D D G
Că Dumnezeul dragostei Ce fericire negrăită
C D G C G
Acelaşi este-n veac. Se va sfârşi al nopţii chin amar
D G
G Căci Domnul vine iar.
El rămâne în veci
a
Ca şi ieri, ca şi azi E cerul şi pământul plin
D De semnele venirii Lui
Braţul Său printre noi Cuvântul lui e ,,da “, „amin”
CD G În El nici o umbră de schimbare nu-i.
Înfăptuieşte minuni.
G Ce zi măreaţă, ce splendori
Dumnezeu neschimbat Când trâmbiţa va răsuna
a Iar Domnul va veni pe nori
Pe pământ va lucra Fără murmur plin de slavă-I vom cânta.
D
Îndoială să n-ai
C G DG
Domnul nu va-nceta.

Drumul tău pe-acest pământ


Plin de dureri va fi
Însă Isus le-a purtat
În locul tău muri.
Predă-ţi dar viaţa-n mâna Lui
Şi-atunci tu vei vedea
Că cel ce e din veci la fel
În veci va rămânea.

65
183. Când Isus Cristos m-a mântuit /: Jos port crucea, sus cununa-n ţara
gloriei :/
G C Ge Când vine Isus.
Când Isus Cristos m-a mântuit
a D G D /: Am cămin mai sus de nori,
Har din harul Său El mi-a dăruit. vrei să ai şi tu? :/
G C Ge Când vine Isus.
Pacea Lui mă face fericit
a D G /: Dacă îl primeşti pe Isus
Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. în veci vei trăi :/
Când vine Isus.

G a 185. Nu-i prieten lui Isus asemenea


Doamne Te slăvesc şi îţi mulţumesc
D CGD E A E
Pentru bunătatea-Ţi mare. Nu-i prieten lui Isus asemenea
G a B E
Pentru încercări, binecuvântări Nimenea, nimenea
D G A E
Doamne azi îţi mulţumesc. Nimeni nu poate ca El vindeca
B E
Nimenea, nimenea.
Viaţa mea-mpreună cu Isus
E un cer senin, cer de soare plin E A E c#
Frică, griji, nevoi eu nu cunosc Isus ne ştii pe noi mai bine.
Căci de toate de la El primesc. E A EB
El poate să ne ajute.
Vreau să ştie toţi că-s fericit E A E
Cu Isus al meu ce m-a mântuit. Nu-i prieten lui Isus asemenea
Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc E B E
Prin viaţa mea să-i mulţumesc. Nimenea, nimenea.

184. Am cămin mai sus de nori Nu-i sfânt, nu-i tare ca El nimenea
Nimenea, nimenea.
G Nu e aproape ca El nimenea
Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei Nimenea, nimenea.
C G
Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei Cine ca El te va păzi aşa
G e Nimenea, nimenea.
Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei Nu este cine a iubi aşa
G D G Nimenea, nimenea.
Când vine Isus.
Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva
Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Nicicând nu, nicicând nu.
Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Scos-a El afară pe cineva
Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Nicicând nu, nicicând nu.
Când vii în curând.
66
186. Eu cred în vindecările divine 187. Nu va fi o veste mai frumoasă

d E AE
Eu cred în vindecările divine Nu va fi o veste mai frumoasă
g A c# E D B
Căci El mă vindecase şi pe mine Ca salvarea dată prin Isus
d E A E
Căci El e doctorul cel bun şi mare Nici iubire care să jertfească
g A d B E
La El găseşti alin şi vindecare Pentru noi cât a jertfit Isus.

d F g
În numele Lui eşti vindecat E
C FA Dragostea Lui e lucrul
În numele Lui poţi fi iertat cel mai minunat
d g A B E AB
În numele Lui eşti mântuit Minunat, cel mai minunat
A d E
În numele Lui eşti fericit. Dragostea Lui e lucrul
g# c#
Eu cred în El căci El în veci trăieşte cel mai minunat
Căci El e-atotputernic şi slăvit f# E B E
El orice boală o tămăduieşte Minunat şi pentru noi.
Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit.

Eu cred în Domnul care mă conduce Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare,


Prin stâlpul Său de foc mistuitor Văd la orice pas cât e de bun,
În rănile şi-n jertfa de pe cruce El mi-a dat pe veci răscumpărare
Găsim cu toţi balsam vindecător. Pot şi eu voios acum să spun:

Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: Nu vom înţelege niciodată


,, O, Doamne, zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ce măreaţă e iubirea Sa
Ne vindecă şi nouă copilaşul Şi atunci în slava aşteptată
La ruga noastră dă-ne azi răspuns. Tot iubirea Lui o vom cânta.

Eu cred ca şi femeia feniciancă


Că El mai dă şi azi fârîmituri
Când El îţi pune degetul pe rană
Eşti vindecat ca orbul din Scripturi.

Eu cred în Domnul care aşa îmi spune:


,,Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa”
Eu vin smerit la El în rugăciune
Şi spun la toţi de vindecarea Sa.

67
188. Cântarea mea e numai despre Isus Arcul celor puternici sfărmat-a
Şi cei slabi cu putere-s încinşi.
C d Cei flămânzi au acuma odihnă
Cântarea mea e numai despre Isus Cei sătui azi de foame-s învinşi.
G CG
Cerescul Fiu al Tatălui slăvit 190. Nu la întâmplare sunt
C d
El a venit păcatul să mi-l şteargă E
G G7 C C7 /: Nu la întâmplare sunt
Când la Calvar, pe cruce a murit. A B E
Domnul m-a creat. :/
G F G F C
Cântarea mea e numai despre Isus
G C C7 A B
Ce-n locul meu, pedeapsa a purtat /: Eu sunt cu voi în orice zi
G F G F C g# c#
Şi-n versul ei, cântarea mea va spune Eu sunt cu voi în orice zi
G G7 C A B
Ce fericiri şi bogăţii mi-a dat. Eu sunt cu voi în orice zi
E A E
Cântarea mea va fi doar despre Isus A spus Isus (Cristos). :/
Despre acesta voi cânta mereu.
Cu corul sfânt al miilor de îngeri
Cântarea mea se va uni mereu. /: De aceea sunt voios
Ca să ştie toţi. :/

189. Mi se bucură inima-n Domnul


/: Singur trist şi părăsit
C F C Nu vreau să mai fiu. :/
Mi se bucură inima-n Domnul
G
Că puterea El mi-a înălţat, /: Nici puterea lumii-ntregi
F G Ca Nu-mi dă-acest sprijin. :/
Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă
C G C
Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat.

C7 F
Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul
G G7 CG
Nu este alt Dumnezeu decât El
C d
Nu e stâncă aşa cum e Domnul
C G G7 C
Dumnezeu sfântul lui Israel.

68
191. Harul ce curge din Golgota Aşa cum sunt de rătăcit
La Tine vin să fiu scutit
D Să fiu salvat şi fericit
Harul ce curge din Golgota O Mielule, eu vin, eu vin
A D
M-a mântuit, m-a fericit Aşa cum sunt Tu mă primeşti
Păcatul nici nu-mi aminteşti
Aici Cristos a fost morţii dat Crezând ţie, mă mântuieşti
A GA D O, Mielule eu vin, eu vin.
Păcatul meu El a ispăşit
193. O cântare de mărire
D G D C d
Harul, Harul O cântare de mărire am în inimă mereu
A D F G CG
Harul e darul nemeritat De când l-am găsit pe Isus la Calvar.
G D C
Harul, Harul El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului
A G A D d
Pe veci cu Domnul ne-a împăcat meu
F G C C7
Am fost robit de al meu păcat Şi sunt liber, fericit prin al Său har.
Ce m-apăsat, m-a chinuit
Dar la Isus eu am alergat F C a
El mi-a dat pace şi m-a iubit. Inima mea cântă azi cântarea
d G C C7
Tu, dragul meu, astăzi eşti chemat Plină de nespuse bucurii
La acest har ce e un dar F Ca
Pleacă-ţi genunchii şi inima Mai frumos, nici îngerii nu cântă
Întinde-ţi mâna căci este al tău. G G7 C
Ca acei din valea plângerii.
192. Aşa cum sunt la Tine vin
Cât de mult doream să aflu
drumul cel adevărat
D A D
Cineva să-mi ia păcatul dureros.
Aşa cum sunt la Tine vin
Am aflat că El osânda la Golgota a purtat
A G D
Putere n-am ,Tu-mi fii sprijin Şi-am venit atunci la cruce bucuros.
D7 G Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era
Mă spală-n sângele-ţi divin Când umblam rătăcitor fără Isus.
D A D Am adus la El povara
O, Mielule, eu vin, eu vin şi de-atunci în viaţa mea
Bucuria şi lumina au pătruns.
De îndoieli sunt apăsat
De ispitiri împresurat Merg spre casa unde
Slăbit de valuri mult purtat veşnic fericirea voi gusta
O, Mielule, eu vin, eu vin În eternul, fericitul meu palat.
Faţă-n faţă în mărire, pe Isus îl voi vedea
Şi cu sfinţii-i voi da slavă ne-ncetat.
69
194. Am venit cu toţi aici 195. Suntem duşi şi clătinaţi

E D
Am venit cu toţi aici Suntem duşi şi clătinaţi
f# B G D
În numele Lui, să-L preamărim , Zbuciumaţi pe-al mării chin
A b
Am venit cu toţi aici Prin furtuni şi zile sumbre
B A E E A
În numele Lui, să-L preamărim , Care ne-ncetat tot vin
E7 D
Am venit cu toţi aici Într-o ţară unde-n veci
A G D
În numele Lui să-L preamărim Nu coboară umbre reci
f# E B E b A
Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Vei vedea cu ochii tăi
D
Când ai să pleci
Să uităm de tot de noi
Să gândim la El, să-L preamărim D G D
Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. În curând zorii vor veni
b E A
Şi în cer acasă vom sosi
El este dragostea mea, D G D
Mă încred în El, şi-L preamăresc Abia atunci pricepe-vom deplin
Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. b
Dumnezeu de ce-a
A D
Să venim ‘naintea Lui Lăsat atâta chin
Smeriţi şi umiliţi să-i mulţumim
Din nou, spune-ţi cum să-I mulţumim. Unii sunt flămânzi aici
Alţii n-au unde dormi
Mulţi sunt cei ce locuinţe
Lumea-ntreagă de mi-ar da Au în locuri reci, pustii
Tot aurul din ea, nu-mi trebuie. Ne-ntrebăm de ce-i aşa
Căci în Isus am găsit Şi răspuns vrem a afla
comori de ne descris - un nume sfânt. Dar Cuvântul Lui
Azi în casa Tatălui, Eu sunt un fiu iubit Ne spune: Voia Sa!
De Dumnezeu din cer
O, o spuneţi cum să-I mulţumim. Încercări ne copleşesc
Nu-nţelegem rostul lor
Dar aceasta este calea-n
Ţara bucuriilor
Din cer ochii Domnului
Privesc paşii orişicui
Ne-nsoţeşte în mod tainic
Harul Lui .
70
196. E viu, E viu, E viu, E viu 197. Poporaşul meu

D E
COR: E viu, E viu, E viu, E viu /: Poporaşul meu,
e B E
Mormântul Lui e gol Poporaşul meu, trezeşte-te! :/
A
E viu, E viu, E viu, E viu
G A D A E
A-nviat Domnul meu /: Trezeşte-te, nu dormi
D B E
E viu, E viu, E viu, E viu Iată, iată vine Mirele. :/
e
În toată splendoarea
G D A D /: Ia-ţi haina curată,
Ne duce la fericire Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. :/

/: Căci de mult Eu tot aştept


D A mea nuntă ca să o încep. :/
Maria, ucenicii
e
Grăbesc, alerg la El /: Şi-am să stau la masă
A Cu a mea mireasă, sus în cer. :/
În zori de dimineaţă
G A D /: Şi-am să-i cânt din harfe vii
Le zice îngerul Cele mai frumoase melodii. :/
D
Mergeţi, vestiţi tuturor
G e /: Oastea cea din ceruri
Din morţi El a-nviat Îl va-ntreba pe Miel: ,,De unde vii ?” :/
G D A D
Credeţi şi să vă bucuraţi /: Mielul le va răspunde:
“Vin de pe pământ, vin din necaz.” :/
Maria stă şi plânge
Ar vrea să ştie ce-i
Dar iată o minune /: Vin de pe pământ,
Isus-naintea ei De unde-am suferit pentru cei sfinţi. :/
Ce mare fericire
“Rabuni”! zice ea /: Dar acum s-a terminat
Şi noi în cer Îl vom vedea. Căci ei hainele şi le-au spălat. :/

71
198. Pe pământ avem o luptă În slava eternă vor fi
Acei ce au învins
G Iar Domnul le va da răsplata
Pe pământ avem o luptă Aşa cum a promis
a Veşnicia e aproape
Ce-n Cuvânt e arătată Curând Isus va reveni
D Când zorile vor apare
Lupta credinţei Sfântă Lupta se va sfârşi.
C D G
Ce de Domnul e trasată
G 199. E-o minune
Să luptăm cu râvnă mare
a C d
Până Domnul va veni E-o minune când soarele-apune
D G C
Căci prin orice încercare Minune din veşnicii !
C DG C F
Doar luptând vom birui Dar mai mare-i minunea din inimă,
G C
G E minunea că El m-a iubit !
Hai luptă frate luptă
a
Hai luptă nu te da bătut C d
D /: Minunat e Domnul meu Isus
Spre ţara luminii înainte G C
C D G Mai minunat e El !
Cu râvnă şi avânt C F
G Decât orice pe pământ şi-n cer
Stai treaz şi veghează într-una G C
C Minunat e Domnul Sfânt ! :/
Până în zori de zi
D
C-atunci primi-vei cununa E-o minune şi vara şi iarna
C D G Minune din veşnicii !
Când Domnul va veni Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El m-a iubit !
Pregătiţi să fim de luptă
Scutul credinţei să-l avem E-o minune întreaga-mi faptură
Cu sabia Duhului-nainte Minune din veşnicii !
În Domnul să ne-ncredem Dar mai mare-i minunea din inimă
Platoşa neprihănirii E minunea ca El m-a iubit !
Să fie de-a pururi cu voi
Pe cap coiful mântuirii
Şi râvna Evangheliei

72
200. Eu Te iubesc, Isuse 202. Primeşte lauda şi închinarea

E
Eu Te iubesc, Isuse C/ a G F C
A E Primeşte lauda şi închinarea
Eu Te iubesc, Isuse F C Bb G
E B E Tată din ceruri Te slăvim
Eu Te iubesc Isus, din inimă a G F C
Primeşte lauda şi închinarea
E B F C G C
/: Din inimă, din inimă, Tată din ceruri Te iubim
A
Eu te iubesc Isuse drag
E C G
din inimă. :/ Cu tot ce-avem ne-nchinăm
F C
/: Te proslăvesc, Isuse :/ În faţa Ta Stăpâne
Te proslăvesc Isus, din inimă. F C Bb/G
Onoare şi Mărire Ţie-ţi dăm
a G
/: Din inimă, din inimă Prin Duhul Sfânt să lucrezi
Te proslăvesc, Isuse drag F C
din inimă. :/ Fă-ţi Numele de Slavă
F C
Prezenţa Ta s-o vadă
/: Îţi mulţumesc, Isuse :/ G C G
Îţi mulţumesc Isus, din inimă Toţi cei ce cred

/: Din inimă, din inimă


Îţi mulţumesc, Isuse drag
din inimă. :/

201. Cristos a înviat din morţi

D
Cristos a înviat din morţi
b e A
Cu moartea pe moarte călcând
D G D
Şi celor din morminte
G A D
Viaţă dăruindu-le.

73
203. Când privesc bolta-nstelată Final: Mâna Ta Doamne
Printre stele m-a purta
C Mâna Ta Doamne
Când privesc bolta-nstelată Mă conduce-n ţara Ta
G C Da, mâna Ta-mi va aşeza
Ce-i întinsă sus Pe cap coroana mea
C Mâna Ta Doamne, Mă va purta.
Mă cuprinde-un dor
G
Să merg înspre Isus 204. Isus m-ai cuprins din necuprins
C
Sunt ca Petru ce-a D e
C7 F f Isus, m-ai cuprins din necuprins
Pornit pe val, se scufunda A G D
C G C Isus, viaţă-n mine ai aprins
Mâna mea vreau s-o ţin în mâna ta b e
Isus, m-ai iubit şi m-ai salvat
G A D
Mâna Ta Doamne Să fii veşnic, veşnic lăudat.
F C
M-a scăpat din noaptea rea
G Isus, pentru orbi lumină ai,
Mâna Ta Doamne Isus, celor muţi Tu le dai grai
F C Isus, şchiopii iarăşi au umblat,
Mă păzeşte în noaptea grea Tu eşti medic, medic minunat.
a G
Şi poate fi valu-nalt
F C Isus, eşti păstor celor pierduţi
Tu ţii corabia mea Isus, apărător celor micuţi,
G C Isus, din robie ne-ai scăpat
Mâna Ta Doamne mă va purta Să fii veşnic, veşnic lăudat.

Când şuvoaiele-nspumate
Vin asupra mea
Şi când vântul rău
M-aruncă la pământ
Deşi inima-mi se-opreşte-n loc,
Eu nu mă tem
Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta

Mâine dincolo de noapte


În ai zorii zi voi deschide ochii
Printre galaxii
Şi-am să strig slăvit să fii
Şi azi şi în veşnicii
Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta

74
205. O fă-mă un instrument 206. Am bucurie ca fântâna

F D
O, fă-mă un instrument Am bucurie ca fântâna
F G D
Un instrument de laudă Am bucurie ca fântâna
F C b
Isuse, eu laudă să-ţi cânt. Am bucurie ca fântâna
g C E/A
O, fă-mă un instrument În inima mea
g C D
Un instrument de laudă Am bucurie ca fântâna
Bb C F G D
Isuse, eu laudă să-ţi cânt. Am bucurie ca fântâna
b D
Am bucurie ca fântâna
/: O, fă-mă o harfă A D
O harfă de laudă În inima mea
Isuse, să Te proslăvesc. :/

Am o pace ca o mare...
/: Cânta-vom un cânt nou
Un cânt nou de laudă Am iubire ca un fluviu...
Iubirii ce ne-a dăruit. :/
Fiindcă Isus este-n mine...

/: O, dă-ne iubirea
Iubirea ce-ai vrut-o Am bucurie ca fântâna
Isuse să fie-ntre noi. :/ Am o pace ca o mare
Am iubire ca un fluviu
În inima mea...

75
207. Vom căuta, o, Doamne faţa Ta 208. Ai un loc la cruce şi tu

G C G C, D E f# B
Vom căuta, o , Doamne faţa Ta Ai un loc la cruce şi tu,
e C D e C, D f# B E
Pentru-a noastră ţară ne rugăm Ai un loc la cruce şi tu
G C G C, D E D
Trezeşte-ne o, Doamne Tu pe noi Unde mii au venit
e C D e C, D f# A
Şi toţi din jur pe Tin’ te vor vedea Şi tu poţi să fi primit
E B AE
C D e Ai un loc la cruce şi tu
Înălţăm numele Tău
C D e E
În unitate ne-nchinăm Îl iubesc pe Isus
C D e B EA
Laudele vor răsuna Îl iubesc pe Isus
C D e E G# c# A
Ţara o vei transforma Îl iubesc pe Isus
C D G f# B E
Ţara o vei transforma Că-ntâi El m-a iubit

Niciodată nu vom da-napoi E A E


Prin credinţă vom înainta Sângele lui Isus
Când cu lacrimi noi vom semăna B EAB
Recoltă din belşug vom secera Sângele lui Isus
E A E g# c#
a Sângele lui Isus
Final: Vrem trezire f# B A E
G Mă spală de păcat
Vrem trezire
C D Dragostea lui Isus /x3
Vrem trezire în noi. Mă copleşeşte acum

Rănile lui Isus /x3


Mă vindecă acum.

76
209. Eu ştiu că m-ai mântuit 210. În lumina iubirii Tale

E A G C G D
Eu ştiu că m-ai mântuit În lumina iubirii Tale
E A G C G D
Prin sânge Sfânt m-ai iertat Întunericul va dispare
E A E A C D b e
Doamne cred, da eu cred Tu, Lumină a lumii, coboară
E A C D b e
Toată ruşinea mi-ai luat Peste noi Adevărul Tău iară
E A (F) D (F) D
Isus, Tu m-ai vindecat Să străluceşti , să străluceşti
E A EA
Doamne cred, da eu cred G C
B c# Să străluceşti
Pe-un steag voi scrie (o, o, o) a D
A c# B Slava Tatălui umple ţara
„Cristos moartea a înfrânt !” G D e
Duh ce-ncălzeşti
E A F D
Domnul meu e viu Inimile cu foc
c# B G D e
Domnul meu e viu Curgi înspre noi
E A a D
Domnul meu e viu Şi inundă-ne-n har şi pace
c# B G D e
Domnul meu e viu Al Tău Cuvânt
a D G
D Soare fă-l pe pământ.
Final: Mi-ai luat povara
A
Vreau să te înalţ
E B
Şi-n casa Ta am să aştept
E B
Să văd venirea Ta.

77
211. Mărturisim acum 212. Vreau să spună cel ce-i slab

G C G a
Mărturisim acum Vreau să spună cel ce-i slab
C G F a
Că suntem slabi Eu sunt tare în Cristos
C G D G C G a
Aşa de slabi, doar Tu eşti Domn Cel sărac, eu sunt bogat
G C G C
Chiar dacă n-avem nimic Iar cel orb sunt sănătos
C G
Să -Ţi oferim G a
C G Osana , osana
Venim şi îţi spunem F C
D G Mielului ce-a fost junghiat
Doamne, ajută-ne ! G a
Osana, osana
a G C G C
O inimă care e zdrobită Celui mort şi înviat
C D
Nicicând n-o vei refuza Tot ce-a fost rău şi murdar
a Mi-ai iertat prin al Tău har
Inima Ta bate plină Ca un râu iubirea Ta
G e Umple azi inima mea
De milă pentru noi Ştiu că mă vei ridica
C D Şi de-aş fi-n adânc de mări
Să curgă râul din Duhul Tău Bucuros Te voi lăuda
G Cu-ale salvării cântări.
Doamne, Te rugăm…

G
Lasă mila Ta să cadă
C
Să curgă mila Ta din cer
D
E nouă zi de zi
C G
O, las-o să cadă peste noi.

78
213. Binecuvintează suflete Unde voi fi-n nemurire
Cu al meu mântuitor
D e A D
/: Binecuvintează suflete pe Domnul tău, Ce va fi e taină mare
D e A D S-ar putea să fiu sărac
Nu uita nici una din binefacerile Lui. S-ar putea să n-am mâncare
G D G D S-au să n-am ce să îmbrac
Căci El îţi iartă fărădelegea ta Pentru flori şi păsărele
G D Dumnezeu e tată bun
Vindecare-n dar îţi dă Şi eu vreau prin orice valuri
E A Eul meu să îl supun.
Şi-n veci mântuirea. :/
215. Peste-ntreg pământ
214. Pentru noi e taină mare
G D C
G Peste-ntreg pământ
Pentru noi e taină mare D G
C G Domneşti în veci
Ce va fi în viitor D C
C G Cerul în amurg
Poate e o zi cu soare D G
A D Munţii stăpâneşti
Poate e o zi cu nori D C
G Dar mai mult de-atât
Însă ştiu că-ngrijorarea D e
C G Doamne eu doresc
Să o las va trebui C D G
C G Ca Tu în mine să domneşti
Dumnezeu şi îndurarea
D G D C D G
În etern vor dăinui Tu să domneşti în viaţa mea
C G D C
Nu pot şti ce fi-va mâine Vreau să fiu umplut
e A D D e
Însă ştiu că Dumnezeu De puterea Ta
G C c D C D e
Îngrijeşte şi de mine Căci tot ce am Tu stăpâneşti
G D G C D G
Căci şi eu sunt fiul Său Şi vreau ca-n mine să domneşti

Voi urca trepte de aur Peste orice gând


Către culmi de har ceresc Sau cuvânt rostit
Şi zăresc măreţ tezaur Să se vadă, aş vrea,
Oare când îl dobândesc ? Frumuseţea Ta
E un loc de strălucire Dar mai mult de-atât
Curcubeu multicolor Doamne, eu doresc
Ca Tu în mine să domneşti.
79
216. Trăim vremi de har ca Ilie G
Final: Nimeni nu este ca Tine
G C C
Trăim vremi de har ca Ilie Nimeni nu este ca Tine
D G G
Cuvântul Divin proclamând Nimeni nu este ca Tine
G D
Trăim iar în vremea Nimeni nu este ca Tine
C G
Lui Moise profetul Nimeni nu este ca Tine
D G C
Neprihănire primind Nimeni nu este ca Tine
b e D
Deşi zi de zi încercări vin Nimeni nu este ca Tine
C D G
E , foame, ‘ntuneric , război Nimeni nu este ca Tine
G
Rămânem un glas G
C Nimeni nu este ca Tine
Care strigă-n pustie: C
G D G Nimeni nu este ca Tine
“Pregătiţi calea Domnului Sfânt!” G
Nimeni nu este ca Tine
G D
El vine iar Nimeni nu este ca Tine
C G
Peste nori păşind Nimeni nu este ca Tine
G C
Trâmbiţe vestesc Nimeni nu este ca Tine
D G D/E/A
Un Soare strălucind Nimeni nu este ca Tine…
G C
Să-L slăvim, e-al îndurării an
G D G A
Din Sion El ne-a mântuit El vine iar
D
Peste nori păşind
Sunt zile lui Ezechiel A
Când oasele prind viaţă iar Trâmbiţe vestesc
Sunt zilele în care E
Ca David psalmistul Un Soare strălucind
Un templu de laudă zidim A D
Sunt zilele de seceriş sfânt Să-L slăvim, e-al îndurării an
Sunt holdele coapte pe câmp A E A
Suntem lucrătorii Din Sion El ne-a mântuit
Din via Ta Doamne
Cuvântul Divin proclamând.
80
217. Mulţumesc de tot ce Doamne 218. Eu nu Te văd

D A b D
Mulţumesc de tot ce Doamne Eu nu Te văd
D G
Mi-e Tu mi-ai dat Dar ştiu că eşti aici,
D G A b
Pentru pace şi pentru Cuvânt Eu nu Te simt
D A b D G
Mulţumesc că ai venit în viaţa mea Dar ştiu că mă atingi
D G A G D A D
Sunt curat prin sângele sfânt Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi
b f# D
Tot ce pot să fac e doar să-ţi mulţumesc În încercare Tu nu mă părăseşti
G A b
Şi din inimă vreau să Te slăvesc Eşti cu mine şi mă întăreşti
G D A D
Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi
D A G
/: Îţi cânt glorie Doamne :/
e D G b f#
îţi cânt glorie cu îngerii Nicicând teamă nu-mi va fi
A b f#
din slava Ta Nicicând teamă nu-mi va fi
G A
În Tine mă încred
Heruvimi şi serafimi cântă toţi în cor D
O, Doamne mare eşti în veci În Tine mă încred
Chiar şi tot ce mă-nconjoară
cântă slava Ta
Şi se-nchină înaintea Ta
Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat
Doamne să fii lăudat

81
219. Înaintea Ta venim 220. Pe altar

e C(dim.) D e E B
Înaintea Ta venim, Doamne cu mulţumire Pe altar înaintea Ta
e C(dim.) D e c# g#
Laudă-Ţi aducem Ţie pentru a Ta iubire, Ţi-aduc mulţumirea mea,
e C(dim.) A E
Căci prin harul ce ne-ai dat, L-ai dat pe Isus jertfă
D e D B
mereu ne-ai binecuvântat, Ca să fiu iertat
e C(dim.)
Tot ce-avem şi am primit, g# c#
D e Prin El, de-s sărac,
avem doar prin Tine. f#
Azi sunt bogat,
B E
G De-s flămând, sunt săturat,
Doamne, astăzi îţi mulţumim, c#
D e De-s pierdut,
pentru ziua ce-o trăim, f# B
G Prin Isus sunt salvat.
Pentru harul ce ne-ai dat, g# c#
D e Prin El, de-s căzut,
fii în veci glorificat. f#
Sunt ridicat,
B E
Cu zeci de mii de mulţumiri, De-s bolnav, sunt vindecat
mare şi mic cu toţi venim c# D B
Că-n fiecare loc şi zi , cu braţul Tău , Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat
Tu ne-ai păzit E
Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Prin El…
Te vom slăvi
Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

82
221. Mai sus de oameni 222. Am auzit chemarea sfântă

G C G G C G
Mai sus de oameni şi de-mpăraţi, Am auzit chemarea sfântă
C D G D G
Mai sus de toate pe care le-ai creat, Noi vom merge înspre muntele cel sfânt
C e G C G C G e
Mai sus de lume, mai sus de înţelepţi Acum am un prieten în glorii
a C D G D G
Tu ai fost, rămâi în veci de veci Şi Lui singur mă rog de pe pământ
G C G
Mai sus de tronuri şi-mpăraţi, C G
C D G O, nici nu ştiu cum să spun
Mai sus de-a lumii mari minunăţii, b e
C G C G Cât e Domnul de bun
Mai sus de aur şi tot ce-i valoros C G
a C B Lacrima grija mea
Tu rămâi în veci cel mai preţios A D
Mi-a promis: El va purta
G C
G a D G Da , eu ştiu am un prieten în
Răstignit şi pus într-un mormânt G e
G a D G glorii
Ca să mori venit-ai pe pământ G D
e b C G Şi lui singur mă rog
Şi zdrobit ca un trandafir G
a C D De pe pământ
Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la
G
min’ Nu sunt mai mult decât ţărână
Dar Isus mă va ţine-n braţul său
Şi lacrimile îmi vor deschide
Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

83
223. Destinul tău e să învingi 224. Doamne îndurarea Ta-i aici

E f# B G C D
Destinul tău e să învingi / : Doamne, îndurarea Ta e-aici
g# c# b e
Când eşti căzut să te ridici Credincioşia Ta e mare
f# B E C D
Destinul tău l-a scris cândva Isus Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : /
f# B
Numele tău de mult e scris
g# c# G C
În cartea vieţii din paradis Cinste ( cinste ), putere ( putere ),
f# B G D
Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. Închinare ( închinare ) Ţie Doamne.
G C
Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace)
E B C
Nu suntem aici statornici Libertate ( libertate )
A B e C D
O ţară-avem acolo sus Celui ce în Tine se încrede.
E B
Calea se sfârşeşte-acolo
A B E
Când /Îl vom vedea toţi pe Isus 225. Doamne, candelă pe calea mea

F C d
Deci, să te porţi cum e cinstit /: Doamne, candelă pe calea mea
Cu tatăl tău ce te-a iubit Bb C F
Şi te-a plătit cu mare preţ, să ştii. E Cuvântul Tău mereu :/
„Pe braţul meu Eu Te-am purtat
Şi-am să te port neîncetat” F A d C
El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa. Singur când mă simt, rătăcit pe drum
Bb C Bb F
Eşti alături de mine
F A d C
Teamă de nimic, eu nu am atunci
Bb C d C
Când mă aflu lângă Tine

Eu nu voi uita cum dragostea Ta


Pentru mine-ai arătat-o
Călăuza mea eşti totdeauna
Teama Tu mi-ai alungat-o.

84
226. Da chiar în curând 227. Curăţit eşti de păcat

E G C G
Da , chiar în curând Curăţit eşti de păcat şi înnoit
A E e D
Vom vedea toţi pe Regele Prin sfânt sângele al lui Isus
B G C
Da , chiar în curând Eşti născut din nou, de patimi mântuit?
A E G D G
Vom vedea toţi pe Regele Prin sfânt sângele al lui Isus?
E
Da , chiar în curând C
A E c# /: <Vrei să fii> <mântuit> ?
Vom vedea toţi pe Regele G A D
Şi de tot păcatul curăţit ? ( Aleluia )
B A E B G C
Aleluia , aleluia Vin’ te spală pe Gologota-n sânge
E B E
Pe Rege îl vom vedea. sfânt,
G D G
3x / Lacrimi nu vor fi Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt
Când vom vedea toţi pe Regele / 3x

3x / Moarte nu va fi Când sfinţit eşti prin sângele lui Hristos


Când vom vedea toţi pe Regele / 3x Îi cânţi laudă Lui ne-ncetat,
Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos
Decât să te păzeşti de păcat.

Când Satan te vede că aşa trăieşti


Şi prin sângele sfânt eşti spălat
Te încearcă-ntruna, dar îl biruieşti
Şi el pleacă atunci ruşinat.

85
228. Glorii din cer 229. Isus iubit când vei veni

F a d a
Îmi va rămâne-n memorie o zi Isus iubit când vei veni
C E a
Când s-a schimbat viaţa mea, Mireasa Ta pentru-a răpi
Bb a d a
Ziua aceea mereu o voi şti Ce bucurie mare-a fi
C F E a
Semnul iubirii e-n ea. O, Mire drag, de ce nu vii ?
F
Prietenul meu minunat, iubitor F C
F Bb /: Mai este loc la nunta Ta
Dorul mi l-a împlinit, d a
Bb F Unde doresc şi mult aş vrea
Vesel pot spune măreaţa minune F C
C F Să fiu chemat de Tin’ Isus
Căci Domnul meu m-a mântuit. E a
Şi să ne bucurăm nespus. :/
F C
Glorii din cer în mine s-au
F As vrea, Isuse scump, aş vrea
revărsat Să fiu şi eu la nunta Ta,
F C În haine albe îmbrăcat
Când la Calvar Isus m-a O, Mire drag şi minunat !
F
vindecat.
C
Povara mi s-a dus,
Bb F
sunt în harul lui Isus,
F C
Glorii din cer în mine s-au
F
revărsat.

Domnul sigilul pe inimă a pus


Fiind în familia Sa,
Sunt mântuit de păcat prin Isus
O, cât de bine-i aşa !
În acea clipă la El am venit
Ca un sărman păcătos,
Har mi-a dat mare
Schimbând a mea stare
Prin Domnul meu Isus Hristos.

86
230. Vreau Doamne a F
/: Cine-ar putea sta-n picioare
e C C
/: Vreau Doamne, iubirea În faţa Ta ?
D e a F
Tu să fii în viaţa mea ! Doar sângele Tău, Isus,
e C a
Vreau Doamne, puterea Poate a ne spăla ! :/
D e
Tu să fii în viaţa mea ! :/
232. La umbra aripilor Tale
a
/: Şi Te voi preamări d g
D e La umbra aripilor Tale
în inima mea, C FC
a Loc de scăpare am,
Şi Te voi preamări d C
D e Şi adăpost şi alinare
prin viaţa mea, d
a Şi peste răni balsam.
Şi Te voi preamări
D e
în toată lumea, A# C
C D /: Eu strig către Dumnezeu
Căci eşti Dumnezeu, F d
e Către cel Preaînalt,
eşti Domnul meu :/ g C
Căci El aude glasul meu
231. Numai prin graţia d
Mă scoate la loc larg :/
C G a
Numai prin graţia lui Isus
F G El îmi trimite izbăvirea
Venim ‘naintea tronului. Din mâna celui rău.
C G a Domnul lucrează pentru mine
Nu prin putere omenească Căci sunt copilul Său.
F G
Ci prin sângele Mielului.
E a Vreau inima să-mi fie tare
Venim să-Ţi aducem mărire Cu Domnul ne-ncetat.
F C Şi să-L slujesc fără-ncetare
Dragostea Ta o vestim Căci pace El mi-a dat.
C G a
La pieptul Tău e ocrotire
F G C
Prin graţia Ta venim.

87
233. Dumnezeu este adăpost şi sprijin 234. O, o, cerul e-n inima mea

D e
Dumnezeu este adăpost şi sprijin D G A D
A /: O, o, cerul e-n inima mea :/
Un ajutor ce nu lipseşte
D
Niciodată-n nevoi D
e Împărăţia Lui e aici
El este locul meu de scăpare G A G
A G A Cerul e-n inima mea
Şi cetăţuia mea în care mă încred D
Îi simt prezenţa lui Isus
D
Eşti cu mine mereu G A D
G Cerul e în inima mea.
Eşti cu mine mereu D
A Şi în sfinţenie îmbrăcat
Orice ar veni, pe braţul Tău voi fi G D
D Cerul e-n inima mea.
Eşti cu mine mereu D b
Îi cânt căci sunt răscumpărat
Fiindcă mă iubeşte, zice Domnul G A G
Voi fi cu el în strâmtorare Cerul e în inima mea.
Îl voi izbăvi
Când Mă va chema Îi voi răspunde Noi suntem templul Lui Cel sfânt,
Sunt Emanuel, Eu sunt Dumnezeu Cerul e-n inima mea.
Ce în Hristos am fost zidiţi
G A Cerul e-n inima mea
FINAL: O mie să cadă Şi când pe nori El va veni
f# b Cerul e în inima mea
Alături de tine Mireasa Lui o va răpi
G A D Cerul e în inima.
Şi zece mii la dreapta Ta
G A
Doar vei privi cu ochii
F# b
Răsplătirea celor răi
G A
Dar de tine nu se va apropia.

88
235. Sunt fericit, Isus m-a mântuit 237. Deschide-mi inima Doamne

F D
Sunt fericit, Isus m-a mântuit Deschide-mi inima Doamne
C b
Sunt fericit, Isus m-a mântuit Deschide Tu ochii ei
C G D
Sunt fericit, Isus m-a mântuit Vreau să Te văd, vreau să te văd
F Bb
Îi cânt glorie, aleluia A b
C F Să Te văd mare şi-nălţat
Isus m-a mântuit. G A
Strălucind în lumina gloriei
/: Satan m-a legat, A b
Isus m-a eliberat :/ x3 Văzând dragostea, puterea Ta
Îi cânt glorie, aleluia /x3
Isus m-a eliberat. Noi cântăm :
G A
/: Astăzi eu sunt liber / Sfânt eşti, Sfânt eşti , Sfânt eşti / x3
De păcat iertat :/ x3 D
Îi cânt glorie, aleluia /x3 Vreau să Te văd.
Isus m-a eliberat.
238. Aleluia, Aleluia

236. România, timpul tău G CG C


2x / Aleluia , aleluia
D A b D C G
România, timpul tău este aproape Domnul nostru Domneşte în veci / 2x
G D A C
Domnul nostru îşi revarsă ungerea Aleluia
D
Îi auzi chemarea sfântă, D G D G
G Tu eşti Sfânt , eşti Sfânt
El să te ridice vrea C G e D
D A Domnul nostru din ceruri
Şi să duci în lumea-ntreagă C
D /: Vrednic eşti în veci :/
Dragostea Sa. G
Căci Tu doar eşti Sfânt
D G A D G
România, hai ridică-te eşti Sfânt
D A C G e D
Peste tine, El străluceşte. Domnul nostru din ceruri
G A b C
România, timpul tău e-acum /: Vrednic eşti în veci :/
G A D G
Te doreşte Dumnezeu. Amin.
89
239. Eu eram în lume pierdut 240. Lângă Tine vreau

G a G a
Eu eram în lume pierdut Lângă Tine vreau
D G D G
Şi fără adăpost, Să fiu aproape iar
G a D C e
Dar când în faţă mi-ai apărut Şi pentru prietenia Ta
D G C G
Eu mi-am găsit un rost. Renunţ la orice altceva
a D
G a Eşti iubirea mea
/: Îţi mulţumesc din inimă G
C G Cine altcineva
Iubite Salvator, D C e
G a Tu nu poţi fi înlocuit
De mii de ori Tu m-ai scăpat C G
D G Nici caldă îmbrăţişarea Ta
Şi mi-ai dat ajutor. :/ a
Adu-mă înapoi
Nu mai doresc nimic din lume C D G
Iubitul meu Isus, Doamne lângă Tine
Decât să Te slujesc pe Tine
Pân’ voi ajunge sus. D C G
De multe ori mi s-a întâmplat Eşti tot ce vreau
Să fiu far' ajutor, D C D G
De-atâtea ori Tu m-ai scăpat Tot ce-am dorit vreodată
De-aceea-Ţi sunt dator. D C
Vreau să-nţeleg
Eu sunt dator să îţi mulţumesc D G
Pentru iubirea Ta, Cât de aproape-mi eşti.
Isuse, ce mult Te iubesc
Iubesc venirea Ta.

90
241. Sunt iertat căci ai fost părăsit 242. Domnul este păstorul meu

E A c# B E E A E
Sunt iertat căci ai fost părăsit 1. /: Domnul este păstorul meu
A f# B E B E
Sunt acceptat ai fost condamnat Nu voi duce lipsă de nimic
A A E B
Şi viaţă am acum El mă paşte în păşuni verzi
c# B E
Iar Duhul Tău e-n mine Şi mă duce la ape de odihnă
A B E A E
Căci ai murit şi-ai înviat Îmi înviorează sufletul
B c#
A c# Şi mă povăţuieşte pe cărări drepte
Ce dragoste de Dumnezeu A B
E B E Din pricina Numelui său :/
Să moară un rege-n locul meu
A c#
Ce dragoste uimit privesc E B E
E B 2./: Chiar daca-ar fi să umblu
Cu bucurie Te slăvesc :/ A B
A B E Prin valea umbrei morţii
În tot ce fac Te preamăresc A B A
Eu nu mă tem de nici un rău,
A
E A /: De nici un rău :/
/: Tu-mi eşti Rege :/ B E
E A Căci Tu eşti cu mine mereu.
/: Isus Tu-mi eşti Rege :/
1. 1x

2. 2x

Final:
E A
Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi
E B
Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi
E A
Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi
E B
În toate zilele vieţii mele.

91
243. Zi de zi eu vreau 244. Faţa Ta o Doamne o căutăm

A D A G C G
/: Zi de zi eu vreau Faţa Ta, o, Doamne, o căutăm
E D A C D G
Să respir Cuvântul Tău Pentru-a noastră ţară ne rugăm
D A C G
Şi mă rog Doamne Trezeşte-ne o Doamne inima
f# E D A e C D G
Tot mai mult să Te cunosc Şi toţi pe Tin’ te vom vedea
D
Condu-mă în C D e
f# E A Înălţăm numele Tău
Fiecare clipă ce-o trăiesc C D e
D A În unitate ne-nchinăm
Zi de zi Doamne C D e
E A Laudele vor răsuna
Vreau să luminez mereu :/ C D G
/: Ţara o vei transforma :/
D f# E A
Zi de zi în Tine eu trăiesc
D f# E A Niciodată nu vom da ‘napoi
Zi de zi pe Tine te urmez Cu credinţă noi înaintăm
D f# E A D A E Când cu lacrimi noi vom semăna
Zi de zi cu Tine eu păşesc Recoltă din belşug vom secera

A D E C
/: Eu vreau cu Tine să trăiesc /: Vrem trezire, vrem trezire
A D E C e D
Eu vreau cu Tine să trăiesc Vrem trezire în noi :/
A D E A DAE
Eu vreau cu Tine să trăiesc :/

92
245. Venim în a Ta prezenţă E B c#
Noi Te chemăm, arată-Ţi iubirea
D A E B E
Venim în a Ta prezenţă, Dă-ne credinţă din nou Te rugăm,
e B c#
Cu toţi să Îţi cântăm, Ajută-ne să Te cunoaştem
A A E B E
Un cântec de mărire Să Te-acultăm Doamne, să Te iubim.
G D
Şi venim să ne-nchinăm. Suntem flămânzi , Doamne de Tine
D Pâinea vieţii doar Tu ne-o poţi da
Ne-ai dat o viaţă nouă, Suntem setoşi de neprihănire
e Lasă să plouă apa vieţii-n ţara mea
Să putem să Te iubim,
A
Venim cu mulţumire, 247. Îţi mulţumesc acum, o, D-l meu
G D
O, Doamne te slăvim !
E A B c# E
b Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu
Tu eşti Tatăl creaţiunii, A B E
f# Pentru iubirea Ta
Mielul sfânt ce-ai înviat, E A B c# E
G Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu
Eşti singurul ce-ai biruit A B E
A D Primeşte viaţa mea.
Şi mormântu-ai lepădat.
b
Tu pe toţi ne-ai eliberat B E B E c#
f# Mi-aduc aminte, o, Domnul meu
De la moarte, şi ne-ai dat A B
G De bunătatea Ta mare.
Libertatea să venim, E B E c#
A Lacrimi amare Tu ai schimbat
Ca-n prezenţa Ta să fim A B
În zâmbet pe faţa mea.

246. Binecuvântează Doamne România


Tu, cu putere m-ai copleşit
E A B c# Şi-ai arătat îndurare
Binecuvântează, Doamne, România, Iar când vreodată eu am greşit
E A E B Tu ai iertat vina mea.
Binecuvântează ţara mea,
E A B c#
Vino cu putere , vino cu trezire
E A B E
Te rugăm Isus ai milă de ea.
93
248. Un oraş frumos este pe munte 249. Când eram rătăcit Isus m-a aflat

E G C D a
Un oraş frumos este pe munte Când eram rătăcit Isus m-a aflat
A E A B C D G
Glorie nespusă în câmpii Din păcat El m-a ridicat
E A C D a
Eu doresc să văd aşa frumuseţe Viaţa El mi-a schimbat, El m-a luminat
E B E D G
Când voi trece valea plângerii Isus prietenul meu minunat

E A E G
Tot oraşul de pe munte Ce frumos şi plăcut e să fii creştin
A F# B D C G
Îi întâmpină pe cei veniţi Să trăieşti prin credinţă mereu
E A E C
Bucuria va fi mare Să te simţi un copil al lui Dumnezeu
B E G D G
Şi în veci toţi fi-vom fericiţi. Ce plăcut e să fii creştin

Veniţi, voi trudiţi în acest loc sfânt Zi de zi, ceas de ceas eu mă simt iubit
Spune Domnul Isus celor smeriţi Am în sufletul meu pe Isus
Şi acolo veţi primi odihnă El e mântuitorul meu drag şi scump
Iar de Tatăl voi veţi fi sfinţiţi Ce veghează la viaţa mea

Suferinţa, răul vor dispare Nu mai sta azi pe gânduri , tu suflet pierdut
În oraşul cel nou şi minunat Vin’ la Isus, azi roagă-te Lui
Vom cânta cântările de slavă Vin’ la viaţă creştină , ridică-te sus,
Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Fă un sfânt legământ cu Isus.

94
250. În curând noi vom pleca F C F G
În ziua în care poporul Meu
E A E F C
În curând noi vom pleca se va ruga
B F a F G
O, ce fericită zi Se va chema prezenţa Mea din cer
A E FC G
Pe cei dragi vom revedea Cu mână largă voi revărsa
c# B E F C F C F G C
Când ne vom reîntâlni Ploi de binecuvântări în toată ţara sa

E A
/: Vine ziua fericită Un cuget sfânt azi pune-n noi
E B A B Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi
Toţi vom părăsi pământul Speranţa că Te vom vedea
E A În ziua-n care vei veni să-Ţi iei poporulTău.
Aleluia I se cântă
E B E
Când ne vom reîntâlni :/ 252. Răsună astăzi în toate ţările

C e a C F C d G
Trec pe malul celălalt Răsună astăzi în toate ţările cântările cerului
O, ce fericită zi C e a C F C
Cerul se deschide larg Răsună astăzi în toate ţările cântările
Când ne vom reîntâlni G C
Sionului
Vreau la Isus să mă duc
O, ce fericită zi a G FC F C G
În braţe-I să mă arunc Aleluia , aleluuia
Când ne vom reîntâlni. a G FC F C GC
Aleluia, a , alelu’ , aleluia

251. O , Tată Sfânt noi Te rugăm


Numele Domnului nostru lăudaţi
C E în toate ţările lumii
O, Tată Sfânt noi Te rugăm Numele Domnului nostru înălţaţi
F C F C F G în toate ţările lumii
Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău
C E
Căci numai Tu eşti Dumnezeu Din toată lumea răscumpăraţi vor fi
F C F C F G C Şi-n cer ne vom întâlni
Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost Şi împreună Domnului vom cânta
Domnului a, aleluia

95
253. E aproape ziua când vor pieri 254. Isus a făcut tot ce a promis

G C G G D C G
E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ Isus a făcut tot ce a promis
e aD C D G
E aproape a judecăţii zi Mergi , mergi cu Isus
G D C G
Şi-un cer nou şi-un nou pământ Aşa a făcut precum a şi zis
C G C D G
Dumnezeu a pregătit Mergi , mergi cu Isus
C D G
Pentru cei răscumpăraţi C
Mergi cu Isus,
D b
Azi te-ntreb eşti pregătit mergi cu Isus,
C G e a
să-ntâlneşti pe Domnul tău Mergi cu Isus,
e a D D C D G
Sau mai rătăceşti pe căi pustii Mergi în lumina Sa
G C
Nu uita că în curând în faţa
G Isus a răbdat şi a biruit
Lui vei sta Mergi , mergi cu Isus
C D G Eşti liber, păcatul, El l-a plătit
Vezi ce faci cu viaţa ta ! Mergi , mergi cu Isus

În sfântă iubire să mergem acum


Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Mergi , mergi cu Isus
Vom intra-n Ierusalimul nou Căci El ne aşteaptă azi pe drum
Orice lacrimă va şterge Mergi , mergi cu Isus.
Dumnezeu cu mâna sa
Din izvorul apei vieţii noi vom bea

Domnul vine în curând


ca să ne dea răsplata sa
Celor care haina şi-au spălat.
Vom gusta din pomul vieţii,
veşnic ne vom bucura
De pământ şi de durere vom uita.

96
255. Noi avem o ţară minunată 256. Vocea Lui se aude

C d C F C
Noi avem o ţară minunată Vocea Lui se aude
G C a G F C
Ţara noastră nu-i de pe pământ Ea îmi dă har deplin şi bucurii
d F C F
E acolo-n slava mult visată Este vocea care-mi dă siguranţă
G C C7 a G C
E Ierusalimul nou şi sfânt Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi

F C a C F
Ierusalim , cu temelii de iaspis Să-ntâlnesc pe Domnul meu
G F G C C
O, ce dor sfânt de tine ne-a legat când am nevoie
F G F C
Noi despre tin’, cântăm Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta
C a F
şi noaptea în vis El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va
G C C
Ierusalime sfânt şi minunat răspunde
a G C
Şi oricând vocea Lui voi asculta
Către tine în continuu zboară
Dorul nostru fără de sfârşit
Ah , mi-e dor de tin’ , de-a noastră ţară Vocea lui e un turn mare şi puternic
De Ierusalimul pregătit. M-a desprins de tot ce e pământesc
El vorbeşte vântului, mării-nvolburate
Când aud vocea Lui mă liniştesc.

97
257.Iată ziua ce-aţi cerut-o 258. Isuse drag azi două inimi

D e D e
Iată ziua ce-aţi cerut-o de la Domnul pt. voi Isuse drag azi două inimi
A D A G A F#
Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit Două inimi se unesc
D D e
Bucurii să aveţi în viaţă , Vreau împreună o viaţă întreagă
e G A F#
Ca şi astăzi printre voi Să Te slujească Doamne ceresc
A D A
Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D G
Păzeşte-i Tu cu mâna Ta
D e A D
/: E o zi în care voi Singuri nicicând nu îi lăsa
G A D A A F#
Jurământul unul altuia vi-l daţi Ei doar în tine se încred neîncetat
D e D G
Domnul sfânt va sprijini Păzeşte-i Tu cu mâna Ta
G A D A D
Si v-ajută pân` la capăt să-l păstraţi :/ Singuri nicicând nu îi lăsa
D A F#
Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a
Razele iubirii voastre
Să-ncălzească al vost cămin
Diamantul fericirii să-l păstraţi Pe un nou drum acum vor merge
Şi la Domnul toată viaţa Tu să le fi ocrotitor
Veţi găsi un bun sprijin Când prin probleme ei vor trece
Doar pe El în veci de veci să îl urmaţi Vei fi a lor izbăvitor

Ne-ncetat să faceţi voia Rămâi cu ei rămâi Isuse


Dumnezeului lui Prea Sfânt Te rog să-i binecuvântezi
Să iubiţi Scriptura şi lucrarea Lui Şi să-i îmbraci cu a ta putere
Cere-ţi Domnului în viaţă Căminul să le luminezi.
Să fiţi binecuvântaţi
Şi cununa să vi-o dea în Paradis.

98
259. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus D f# c#
El pentru mine a suferit,
G C G f# c#
Eu ştiu, sunt salvat prin Domnul Isus, Pe lemnul crucii El s-a jertfit,
D A E f# D
Eu ştiu, sunt salvat prin Domnul meu, Şi astăzi sunt liber de orice păcat
A D A E D E
Mă-nchin si-I mulţumesc, Îi dau mulţumire căci m-a salvat.
G a
Îi cânt si-L preamăresc
D G 261. De vrei să ai fericirea în viaţă
Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu.
C e F C
G De vrei să ai fericirea în viaţă
Din cer El a venit să ne salveze G C
D Vino la Isus !
Pe cruce a murit şi-n locul meu e F C
a D G a Vino la El cu credinţa-n suflet
Viaţa El si-a dat, purtând al meu păcat G C
D G Predă-ţi viaţa Lui
Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu.
a e F C
Isus e darul dragostei divine Isus te iubeşte, Isus te primeşte
Isus a suferit şi-n locul meu F C D G
Salvat prin Isus, în ceruri vei fi dus El te mântuieşte de orişice păcat,
Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. a e F C
Roagă-te Lui astăzi, fii tare-n credinţă
F C G C
260. Slavă-n veci lui Isus ! Doar prin pocăinţă tu poţi fi fericit

A De vrei să ai parte de mântuire


Slavă-n veci lui Isus ! Vino la Isus !
f# El s-a jertfit la Calvar pntru tine
Slavă şi mărire ! Fiindcă te-a iubit.
D E
El a biruit şi ne-a mântuit De vrei să ai parte de veşnicie
A/E Vino la Isus !
Prin moartea pe cruce. El îţi va da harul sfânt, veşnicia
Sus în cerul sfânt.
A
Astăzi sunt salvat
f#
De păcat iertat
D E
Îl voi lăuda şi îi voi cânta
A c# / f#
Toată viaţa mea !
99
262. Bine-ai venit scump Isus 263. Inima mea mea tânjeşte

G C C F C G
Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit Inima mea tânjeşte după curţile Tale
a C C F C G
Noi Te iubim, Te proslăvim Sufletul meu suspină după-al Tău locaş
D C F C G
Şi-n inimi Te primim Mi se topesc oasele de dor după Tine
G F a G
Căci ne-ai adus iertare-n dar Iar ochii-mi plâng neîncetat.
C
şi viaţă pe vecie C F
a D G Privesc spre locul sfânt
Dulce Salvator bine-ai venit ! C G
Ca să-ţi văd puterea şi slava
G C F C G
În lumea noastră de păcat Chem bunătatea Ta peste viaţa mea
G C F C G
Isus Hristos veni Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne,
a G C F aG
El cerul slavei a lăsat Vino nu-ntârzia.
C D
Pentru-a ne mântui Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea
C D Şi în numele Tău voi ridica mâinile
Luând păcatu-ntregii lumi Lauda Ta va fi mereu în gura mea
B e Te iubesc, o Domnul meu.
Salvare ne-a adus
C G
Cântaţi şi vă-nchinaţi cu toţi
C D
Azi Regelui Isus

Ce mare har, ce bucurii !


Tatăl ne-a dăruit
Pe Fiul Său Isus Hristos
La noi jos L-a trimis
Ingeri şi heruvimi
Îi cântă Lui neîncetat
Cântăm şi noi cu ei
Acelui care ne-a salvat.

100
264. Sunt străjerul care strigă C G b e
El e Domn e al meu păstor
C C D G
Sunt străjerul care strigă Osana lui Isus în veci
e d
Glasul meu răsună astazi pentru voi /: Glorie, glorie, glorie pentru cel ce-a-nvins
F G
S-aveţi candela aprinsă Pentru mine-a răbdat
F G C Din moarte-a-nviat
Şi talanţii-acum să vi-i pregătiţi Dragostea-I mare m-a cuprins
C Glorie pentru cel ce-a-nvins
Nu mai este mult din noapte
e d /:Slavă, slavă, slavă lui Isus în veci :/
Şi luceafărul pe cer a răsărit
F G În curând va veni
Strig acum întâia oară Boli, dureri nu vor fi
F G C Fericiţi astăzi să-I cântăm
Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi. Slavă lui Isus să-i dăm.

F G C
Vine Domnul, vine iarăşi, 266. În a mea inimă Te simt
e G
Vine iar Acela ce ne-a mântuit, D/G A D G
F G C/a 3x / În a mea inimă Te simt /3x
Vine Domnul, vine iară D A D
a d G C Aleluia Domnul meu
Să ne ia şi să ne ducă sus în cer.
D G
Glasul meu răsună-n noapte Noi pe Tine Doamne
Să-L audă toţi creştinii peste tot. D
Iată Împăratul vine, paşii Lui Te avem ca Tată
S-aud mai clar în depărtări. G
Lasă lumea şi păcatul In a mea inimă Te simt
In curat să-ţi fie haina ce o porţi D A D
Strig acum a doua oara Aleluia Domnul meu
Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi.
Noi prin Tine Doamne
Azi avem viaţă
265. Osana, osana, osana lui Isus în veci In a mea inimă Te simt
Aleluia Domnul meu.
G D e C D
/: Osana ,osana ,osana lui Isus în veci :/

C G
De moarte m-a scăpat
C G
Viaţă mi-a dat
101
267. Glasul Tatălui ceresc 268. Auzi ciocanele cum bat

G D E f#
Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Auzi ciocanele cum bat
G B E
Vino la Domnul Isus Acolo sus pe deal, ciudat
D E f#
Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar Bate ciocanul cuiele
G B A B E
Vino la Domnul Isus Să-I pironească mâinile

C G e E f#
Vino, vino nu mai amâna Pentru mine, pentru tine
a D G G7 B A EB
Astăzi vino dă-i inima ta Pentru noi la Golgota ciocanele bat
C G e E f#
Vino, vino nu mai zăbovi Pentru mine, pentru tine
a D G B E
Fericit cu Isus vei fi Pentru noi Domnul Isus viaţa şi-a dat

Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Bate ciocanul cuiele


Vino la Domnul Isus Să-I pironească mâinile
Astăzi încă este har , mâine poate nu-i Aşa de tare a bătut
Vino la Domnul Isus Că sus în cer s-a auzit

Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Şi în picioare I-au bătut


Vino la Domnul Isus Cuie la Fiul cel Preasfânt
Curăţit vei fi deplin prin sângele Său Aşa de tare au bătut
Vino la Domnul Isus Că sus în cer s-a auzit.

102
269. Unde vor merge cei răniţi 270. Cine e ca El

C/ e a b
G C Cine e ca El, nu e nimeni
Unde vor merge cei răniţi e a b
C C Cine e ca El , El e-atotputernic
Să afle alin durerii lor e a b
F C/a Cine e ca El , El e vrednic
Azi au nevoie să le zici C B e
G C Vino şi laudă-L acum
Că e speranţă în Hristos
G C a e
Singur vroiam să merg spre cer Slavă Lui, slavă Lui
G C b e
Dar lunecând mă-ndepărtam El este vrednic de laudă
F C/a b
O casă am azi însă-n El De când soarele-i pe cer
G C C7 e
În Domnul Isus eu voi sta Si până la apus
C B
Numele Lui îl înălţăm
F C
Bucurie am în încercare e a b
G C C7 Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria
Pace am când trec prin mari furtuni C B
F C F De laudă El este demn
Am credinţă vie-n Domnul Isus
F C G C
Am speranţă că sunt în mâna Lui

Vreau să rămân doar în Isus


Când valuri şi-ncercări lovesc
Prin moartea Sa vreau să înving
Prin harul său să cânt voiesc

G
El nicicând nu mă lasă
F C
El nu m-a părăsit
G
Şi orice-ar fi să vină
F G
Un singur lucru ştiu

103
271. Lumina lumii , Prezenţă divină / : Îţi voi mulţumi
Îţi voi mulţumi : /
E B A B E / : Căci Tu eşti Domn
Lumina lumii , prezenţă divină Tu eşti Domn : /
E B A
Ajută-mă să-nţeleg 273. Mântuirea e a Domnului
E B A BE
Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine G e
B A Mântuirea e a Domnului
Mereu să iţi mulţumesc. C G C D
Ce-I aşezat pe tron
E B G b e
Ref 1:Toată închinarea , toată adorarea A Mielului Sfânt
c# B A C G C D
Ţie-ţi dăruiesc o Domnul meu Slava cinstea şi lauda
E F C D
Numai Tu eşti veşnic Onoarea şi gloria
B
Numai Tu eşti vrednic G D C G D
c# B A / : Să fie a Lui întodeauna
Doamne numai Tu eşti minunat G D C G D
Să fie a Lui întotdeauna
Rege etern ce domneşti sus în ceruri G D C G D C
La dreapta lui Dumnezeu Să fie a Lui întotdeauna , Amin : /
Te-ai coborât pe pământ pentru mine
Păcatele ca să-mi ierţi 274. Mă înveţi să trăiesc prin credinţă
E B c# A C G a
Ref 2: Cum să-nţeleg , cât Te-a costat / : Mă înveţi să trăiesc prin credinţă
B c# A C a G
Să ierţi deplin al meu păcat Mă înveţi că de toate în Tine depind
C G a
272. Isus Tu esti Domn Mă înveţi că în fiecare zi cu Tine
A D C G C
/ : Isus Tu eşti Domn Biruiesc dacă-nvăţ că de Tine depind : /
A F C
Isus Tu eşti sfânt : / Domnul meu cu toată inima aştept
D F C
/ : Îţi laud numele Tău În fiecare zi să văd
E D G
Îţi laud numele Tău : / Minunile din viaţa mea
D F C
/ : Căci Tu eşti Domn Cu toata inima aştept
A F C
Tu eşti Domn : / În fiecare zi să văd
D G
/ : O Isuse scump Minunile din viaţa mea
Lasă Duhul Tău : /

104
275. Transformă-mi viaţa Doamne 277. Sfinţenie, sfinţenie

D G A b F Bb C
Transformă-mi viaţa Doamne Sfinţenie, sfinţenie
G D A C
Acelaşi nu mai vreau să fiu E ceea ce vreau
D G A b F Bb C
Te rog pune Doamne Sfinţenie e tot ce-mi doresc
G D A F Bb C
Inima Ta în mine Sfinţenie, sfinţenie
Bb F
F# b E ceea ce vrei Tu sa am
Gândurile mele şi viaţa mea
G e G A Credincios, credincios, vreau sa fiu
Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta Credincios, faţă de Tine
F# b Credincios, credincios
Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta E ceea ce vrei Tu sa fiu
e A D
Înoieşte fiinţa mea. Inima mea Tu schimbă-mi
Mintea mea transformă-mi
276. Tu, tu Doamne eşti îndurător Voia mea să fie
Voia Ta , Voia Ta , o, Doamne
F C G a
/ : Tu ,tu Doamne eşti îndurător Neprihanit, neprihanit vreau sa fiu
F C G C Neprihanit, să fiu prin Tine
Plin de milă izbăvitor : / Neprihanit, neprihanit
E ceea ce vrei Tu să fiu
C G a
Ce bun eşti Isus iubit 278. Eu Te laud
G C
Pe cruce ai biruit E B
F G /: Vreau să mă închin doar Ţie
Prin sânge sfânt m-ai curăţit f# A B E
F G Să Te laud Domnul meu
Viaţă-n dar am primit E B
Tot ce am îţi aparţine
/ : Da ,da Doamne eşti îndurător f# A B E
Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti Vrednic Domnul meu :/

Tu eşti soare adăpost E D


D-ai nădejde vieţii rost /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/
Tu eşti puternic salvator A E
Plin de milă izbăvitor /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/
/ :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/
/ : Da ,da Doamne eşti îndurător /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/
Plin de milă izbăvitor : /

105
279. Fii Glorificat 281. Cu-ndurare El m-a ridicat

D e G D/A D D G D
/: Fii glorificat, Fii glorificat, Cu-ndurare El m-a ridicat
D e G D/A D G D A
Fii glorificat, Fii glorificat, :/ Tot păcatul meu L-a uitat
D G
G D În iubirea Sa găsesc odihnă
/: Glorificat Fii în ceruri D A D
e D Şi mă simt eliberat
Glorificat pe pământ b G A b
G D Am trăit departe de Domnul meu
Glorificat Fii în templu G A D
G/A f#/b G A D Am fugit de glasul Său
Isus , Isus Fii glorificat :/ b A D G
Până când El inima mi-a atins
280. Doamne n-am aur nici argint D A D
Cu iubire El m-a găsit
B
Doamne n-am aur nici argint Vreau să cânt acum îndurarea sa
F# Şi tot harul nemeritat
Şi ştiu că nu Ţi-ar trebui Să-I inchin iubirea şi viaţa mea
E Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc.
Dar am ceva mai preţios
B 282. Doamne eu te rog
Inima mea Ţi-o dau Cristos
B
F# B /: Doamne eu te rog
Ca să-Ţi slujească Ţie A E B
Ascultă glasul meu
B E
B
/: Doamne ce-aş putea să-Ţi dau
Din adânc te chem
F# E B A E B
În schimbul jertfei Tale Chiar de la marginea lumii :/
g# c#
Inima mea Ţi-o dau Isus B F#
F# B /: Şi-atunci când inima mi-e grea
Şi-Ţi cer mereu iertare :/ E B
Vreau pe stânca Ta
F#
De când în inima-ai intrat Ce n-o pot urca
Viaţa Tu Doamne mi-ai schimbat B
Şi nu am cum să-ţi mulţumesc Ce n-o pot urca :/
Pentru-al tău Doamne har ceresc
Ci vreau pe Tine să te slăvesc /: Doamne vreau să-alerg
Sub aripile tale
Tu-mi eşti adăpost
Şi turnul meu de scăpare :/

106
283. În orice suflet e-un tainic dor 284. Condu-mă Doamne ziua

A E D
În orice suflet e-un tainic dor Condu-mă Doamne ziua
D A/E e
Aprins în noapte sau stins şi gol Condu-mă e ruga mea
A E A G DA
Dor de lumină de veşnicie Prin toate necazurile acestei lumi
D A D
Ascuns în inimi de Dumnezeu Condu-mă Doamne noaptea
e
A D Condu-mă prin lumina Ta
Deci poartă-ţi lumina prin întuneric A G A D
A E Că doar Tu poţi conduce viaţa mea
În nopatea făr’ de nădejdi pe drum
A D D
Far neclintit să-ţi fie viaţa Am fost născut în păcat
A f# e
Paşi să-drepte pe drumul bun Dar Isus pentru mine s-a dat
D A E A A D/A
Lasă-n inimi un dor de cer Viaţa mea de-acum e în mâna Sa
D
Dar până-L voi vedea
Pe calea noastră se află aievea e
Lumini căzute şi stinse-n vănt Am nevoie de-ndurarea Sa
Şi mulţi inceracă să ţină aprinse A D
O amăgire un dor străin Că mi-a promis să îmi conducă viaţa

Să laşi în urmă ploi de lumină Dumnezeu ne iubeşte mereu


Pe drumul celor ce-au rătăcit Pentru noi a dat pe singurul fiu
Arată calea atinge inimi Ca noi să fim salvaţi din păcat
Şi dă speranţă prin Duhul Sfănt. Deci vino azi cu inima ta
De păcat El o va spăla
Şi de azi El poate fi lumina ta.

107
285. Nimeni nu e cum esti Tu Rugăciunea şi cântarea,
Se înaltă pururi tot mai sus,
D Spre onoarea şi mărirea,
Nimeni nu e cum eşti Tu, Ce iţi dăruim Ţie Isus.
A
Nu se compara cu fiinţa Ta, Iar cand norii vor apare,
G Noi spre Tine Doamne să privim,
Fiinţa Ta fără defect, Tu vei fi un veşnic soare,
D A Luminos, puternic si slăvit.
Slăvită şi sfântă.
D 287. În veci a Lui iubire!
Nimeni nu e cum eşti Tu,
A F A#
Cine-ar putea să fie la fel, Aduceţi ca jertfă mulţumiri,
G F
Atât de frumos, desăvârşit, În veci e-a Lui iubire!
D A A#
Atât de curat, minunat. El stăpâneşte peste-ntreg pământ,
F
D b În veci a Lui iubire!
Aleluia , aleluia , C A#
G A 2x/ Cântaţi laude. /2x
Nimeni nu e cum eşti Tu Isus.
D b Cu braţul tare El ne-a condus,
Aleluia , aleluia , În veci a Lui iubire!
G A El e viaţa cea de sus,
Nimeni nu e cum eşti Tu. În veci a Lui iubire!
Cântaţi laude, cântaţi laude.
286. Ce bucurie când mi se zice
F
D F# În veci El e puternic
Ce bucurie când mi se zice, d
G A În veci e credincios,
Veniţi cu toţi la Casa Domnului, C
D F# În veci cu noi rămâne,
In dragoste şi în părtăşie, A#
G A În veci de veci, în veci.
Să înălţăm cu toţi numele Lui.
Din zorii zilei până la apus,
G A D În veci e-a Lui iubire.
Să se bucure cei ce te iubesc, Purta-vom mesajul iubirii de sus,
G A D În veci e-a Lui iubire.
Ce te laudă şi te preamăresc. Cântaţi laude, cântaţi laude.
G A f# b
Pacea Ta să rămână peste ei mereu, 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x
G A D Cântaţi laude, cântaţi laude.
Prin prezenţa Ta Sfânt Dumnezeu.
108
288. Eşti Dumnezeu suveran G D e C
Fiecare laudă, Ţie ţi-o dau
E B c# G D e C
Eşti Dumnezeu suveran Când noaptea se apropie, te voi lăuda
A
Şi nume sfânt ai
E B c# C G D e C
Eşti mielul fără cusur 2x/ Binecuvântat fie El , binecuvântat.
A E G D
Şi nume sfânt ai Binecuvântat fie El ,
E B c# e D C
Atotputernic Tu eşti Binecuvântăm Numele Său /2x
A
Şi nume sfânt ai
E B c# Fii binecuvântat
Eşti fiul Său eşti Hristos Când soarele-i din nou pe cer
A E,B Când toate sunt cum le-ai creat
Şi nume sfânt ai Fii binecuvântat
Fii binecuvântat
g# A B Când drumu-i plin de suferinţi
Milă ai de păcatul meu greu Chiar dacă plâng şi-mi este greu
g# A c# B Fii binecuvântat
Doar în numele Tău siguranţă am Fiecare laudă, Ţie ţi-o dau
g# A B Când noaptea se apropie, te voi lăuda
Şi putere să nu cad rănit
g# A c# B G D
Doar în numele Tău eu sunt întărit. 2x/ Primeşte lauda,
e C
289. Fii binecuvântat Eşti vrednic Dumnezeu.
G D e D C
G D Îmi cântă inima , fii binecuvântat. /2x
Fii binecuvântat
e C G D e C
Când pământul e săturat Fiecare laudă, Ţie ţi-o dau
G D G D e C
Când ploaia dă peste el Când noaptea se apropie, te voi lăuda
e C
Fii binecuvântat
G D 3x / Binecuvântat fie El , binecuvântat
Fii binecuvântat
e C Binecuvântat fie El ,
Când mă aflu pe pământ uscat
G D Binecuvântăm Numele Său. /3x
Şi păşesc singur prin pustiu
e C
Fii binecuvântat

109
290. Doamne vreau să mă închin 291. Îţi dau necazul meu
E B G C e D
Doamne vreau să mă-închin Îţi dau necazul meu
c# A G C e D
Şi cu inima mea înaintea Ta vin Îţi dau ruşinea mea
E B G C e D G C,e,D
Când mă rog mă asculţi În schimbul lor bucurie să-mi dai
c# G C e D
De păcate mă ierţi Îţi dau suferinţa
A G C eD
Numai Tu mă-nţelegi Îţi dau durerea
E B G C e D G C,e,D
Credincios îmi răspunzi În schimbul lor bucurie să-mi dai
c#
Iar sub aripa Ta G C e D
A 3x / DA , ISUS ! DA , ISUS ! DA , ISUS !
De furtuni mă ascunzi G
E B AMIN.
Mâna Ta mă atinge
c# Apăsat dar nu zdrobit
Şi îmi dă libertatea Niciodată părăsit
A Pus jos dar nu distrus
Prin har să trăiesc Sunt binecuvântat căci Tu promiţi aşa
E A Bucuria Ta va fi puterea mea
Nici nu pot să exprim Toată noaptea de-aş fi supărat
B În zori Tu-mi dai bucurie !!!
Cât Te doresc…
292. Ce mare eşti Tu !
E B
C d
Inima mea îţi spune iubire /: Ce mare eşti Tu! ,ce mare e mila Ta
c# A F G C
Inima mea iţi dă mulţumire Ce mare e tot , ce faci Tu pentru mine
E B C d
Inima mea pe Tine te caută Ce mare eşti Tu , şi bunătatea Ta
c# A F G
Inima mea căci Tu eşti Mă umple atunci când Îţi cânt
E B c# A C
Cel mai minunat… Ce mare eşti Tu ! :/

C a F C
Căci dragostea Ta , ajunge pân’ la ceruri
a G
Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat.

110
293. M-am întrebat oare viaţa mea 294. Domn al veşniciei
G
d A# C
M-am întrebat oare viaţa mea
Domn al veşniciei
D
d A# C
E doar un drum ce are-un capăt Ce pământul ai creat
C G d A# C
Sau poate e un pas spre o altă viaţă Cerul este al Tău templu
G d A#
Am încercat de atâtea ori Glorie celui preaînalt.
D
Să înţeleg ce port în suflet
C D F C
Dar oare e de ajuns o singură viaţă Domn al slavei mai sus de galaxii
g A#
Tu eşti Vrednic, Vrednic
G D F C
Vreau să merg pe-un drum de lumină
Universul în veci Te va slăvii
a C D g d C
Spre lumină , spre bolta senină Tu eşti Vrednic, Vrednic.
G D
Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire
A#
a C
S-o port în mine , s-o port pentru Tine 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2

M-am întrebat oare preţuiesc Dis de dimineaţă


Ce are într-adevăr valoare Lumina o voi întâmpina
Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Şi în noapte de mă clatin
Am încercat de atâtea ori Al tău nume-l voi chema.
Să port pe chipul meu un zâmbet
Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă. d
ALELUIA ,
A# C g
EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI.

111
295. Viaţa-i o comoară C F C F
Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm
G C C F
Viaţa-i o comoară şi poţi s-o investeşti Numai Tu eşti Dumnezeu,
e D C F
Te poţi considera bogat dacă trăieşti Numai Tu, numai Tu.
G C
G
Dar, viaţa e glumă şi nimic nu vei avea
/:Sfânt eşti, sfânt eşti
e D
F C
Dacă crezi că-ţi aprţine şi poţi să faci
Doar Tu , Domnul meu !
D
G F C
ce vrei cu ea
Sfânt e, sfânt e doar numele Tău.:/
G C
C F
Viaţa e o artă aşa că evident Numai Tu esti Dumnezeu
e D C F
Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent Numai Tu, Numai Tu.
G C
Oamenii se pot considera artişti Mâinile ridicăm când ne rugăm,
e D F Numele Tău chemăm, Ţie ne închinăm.
Dar viaţa e mai mult decât să şti că exişti. Am venit Doamne aici să Te întâlnim,
Dumnezeu plin de har eşti doar Tu.
G C Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm
Viaţa ta e-a ta dar nu îţi aparţine Numai Tu eşti Dumnezeu,
e D Numai Tu, numai Tu
Să şti ca nu depinde nici măcar
D /:Sfânt eşti, sfânt eşti
un pic de tine Doar Tu , Domnul meu !
G C Sfânt e, sfânt e doar numele Tău.:/
Viaţa a venit de undeva de sus
e D G C G F C
Viaţa ta nu e a ta e a lui Isus! /:Mâinile ridicăm, numele Tău chemăm
G
296. Mâinile ridicăm când ne rugăm Am venit , Doamne , aici
F C
a F G a Ţie să ne închinăm:/
Mâinile ridicăm când ne rugăm,
Esti doar Tu,
F G a
Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm
Numele Tău chemăm, Ţie ne închinăm.
Numai Tu esti Dumnezeu,
F G a
Numai Tu, numai Tu.
Am venit Doamne aici să Te întâlnim,
F G C Esti doar Tu,
Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. Te-adoram doar pe Tine Te lăudam
Numai Tu esti Dumnezeu
Numai Tu, numai Tu.

112
297. Pe Tine Doamne, Te lăudăm 298. Tu eşti Domn în ceruri

A D E G e
Tu eşti Domn în ceruri
Pe Tine Doamne, Te lăudăm
C
A D E
Iar eu sunt doar un om.
Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr.
f# D E G e C
Glorie Celui veşnic viu, Şi-n tăcerea mea îţi spun:
f# E D f#,E D e C D G
Glorie Celui viu! „Sunt îndrăgostit de tine Isus.”
A D E G F e C
Pe Tine, Doamne ,Te chemăm În prezenţa Ta eu stau Doamne x2
A D E e C
Numele Tău sfânt Îl înălţăm; Şi-n tăcerea mea îţi spun:
f# D E e C D G
Eşti Domnul care-n veci domneşti, „Sunt îndrăgostit de tine Isus”
f# E D f#,E
În veci de veci domneşti. Îţi cânt un simplu cântec
A D De dragoste şi vreau
Tu eşti sfânt, Tu eşti drept În tăcerea mea să-Ţi cânt
E D „Sunt îndrăgostit de tine Isus”
Şi harul tău umple templul
299. Mai mult decât viaţa
f# D E
Numele Tău, Isus Îl înălţăm. F C
A D Mai mult decât orice de pe acest pământ
Tu eşti sfânt, Tu eşti drept d A#
E D Mai mult decât a prietenilor voce
Şi harul tău umple templul F C
f# D E Mai mult decât visul meu cel mai mareţ
Noi trăim pentru slava Ta, Isus, d A#
A Eşti Tu Isus.
A numelui Isus! Mai mult decât mulţi bani şi bogaţii
Mai mult decât o viaţă plină de succese
Pe Tine , Doamne, Te iubim Mai mult decât un om ar putea iubi,eşti Tu.
Pentru Tine noi vrem să trăim,
Focul sfânt vrem să-l aprinzi, F g F A# C d,A#
Vrem să Te-auzim, să Te simţim. Mă ţii acum în braţul Tău şi nu mă laşi.
F C d A#
A D E f# Tu faci să răsară soarele, luna noaptea
Sfânt e Dumnezeu, noi Îi cântăm, F C
D E Tu dai viaţă şi iubire,
Îl lăudăm . x 4 d A# F
Pe Tine te doresc caci Tu
C d
Eşti tot ce am eu nevoie acum
A# F
Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun

113
300. Stau din nou 301. Ava Tată

D f# b A A D E A
Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta, Ava Tată vreau să fiu
G D G A D E A
Sângele scurs, trupul străpuns. Cu totul doar al Tău
D f# b A D E f#
În locul meu pedeapsa mortii ai luat, Cu mintea şi inima mea
G A D G A D D E A
Ce dar nemeritat, Doamne, Tu m-ai salvat. Să-Ţi slujesc mereu.
’Ava Tată’ vreau să fiu
Cu totul doar al Tău
D G D A În mintea şi inima mea
/: Privesc către crucea unde ai suferit, Să-Ţi urmez mereu.
D G D A
Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. C# f# C# f#
b G Nu lăsa viaţa mea
Mulţumesc Isuse, D b E
D A D Să o trăiesc fără Tine
Viată nouă mi-ai dăruit. :/ A D E A
Ava Tată vreau sa fiu
D E A
Acum, esti înaltat in slavă, Cu totul doar al Tău.

În faţa Ta toţi se vor pleca.

Până atunci uimit fiind de harul Tău ,

Inima-mi va cânta, pe veci dragostea Ta.

G A D
Doamne-Ţi mulţumesc pentru Golgota,
G A D
Viata-Ţi dăruiesc e a Ta. / x 4.

114
302.Doamne Tu-mi eşti refugiul 303. Un Prieten la nevoie

C Ge G b e
Doamne Tu-mi eşti refugiul Lacrimi mari în ochi ca roua
F a D
Tu eşti Sfânt şi Drept Pe-obraji suvoaie reci se scurg
d G G b e
Credincios în toate. În inimă speranţa mai rămâne
C Ge a D
Doamne Tu-mi eşti refugiul O lumină strălucind vioi
F G C d B
Îndurarea-Ţi m-acoperă. Zi după zi în suflet
a c
G C Dragostea Ta o simt mereu
La umbra aripilor Tale G b e
e F Caci-am fost suntem şi fi-vom
Doamne în prezenţa Ta rămân a C G
G C De dragoste legaţi pe veci
Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci
F G D
2x / Tu-mi eşti refugiul / Un prieten la nevoie
C D
Doamne Tu-mi eşti refugiul În Domnul ai mereu
După Tine tânjesc, G D
Tu-mi eşti Domnul, scăparea. Un prieten ce cobară
Doamne Tu-mi eşti refugiul C D
Îndurarea-Ţi m-acoperă. La tine cand ţi-e greu
B
Doamne Tu-mi eşti refugiul Nu va-ntârzia de fel
Doar în Tine mă-cred e C
Eşti lumina mea-n noapte. Dacă-n rugă tu Îi ceri
Doamne Tu-mi eşti refugiul a D G
Îndurarea-Ţi m-acoperă. Izbavirea astazi El îţi dă în dar

3x / Tu-mi eşti refugiul / Dumnezeu din cer spre tine


Harul său măreţ coboară
O Doamne ! Pe cruce Fiul Său murise
Iertare să primeşti în dar
Îndurarea-Ţi m-acoperă Inima ta e tot ce vreau
Lucrul cel mai de pret il ai
Căci ce-i scris e da şi amin
Cuvântul Său va ţine-n veci

115
304. Tu eşti bun 306. Cerul cântă

G C D G B F# E B
2x/ Unii spun că nu poţi fi găsit Sfânt eşti , sfânt eşti Domnul meu
G C D e E B c# F#
Alţii spun că nu poţi fi văzut , Pământul e plin de slava Ta
D C D G B F# E B
Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti Numele Tău e-nălţat
G C D G E B D#
Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x Pe-ntregul pământ eşti Domn

G C D e g# C# F# B
Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine Luminezi viaţa mea
C D e B E c# F#
Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne Şi prin Tine strălucesc
C D e B F# E c# F#
Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine Cerul cântă laudă, minunat e Domnul
C D G d# g#
Tu eşti bun , Tu eşti bun Eşti rege-n univers,
E F# B
C e D e Aleluia şi-n viaţa mea.
2x/ Căci numai Tu Isus ,
e e D G 307. Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Ţie
Numai Tu îmi eşti de-ajuns
B e E Edim. D A
Numai Tu Isus eşti Domn /2x Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Ţie
c# g# A B
305. În mâna Ta Vreau să fac voia Ta
E Edim D A
C e a F D G Gândul îmi zboară Doamne la Tine
Ţine-mă în mâna Ta c# g# A
C F d D G Inima-mi nu mai vrea
Să m-ascunzi , întinde-Ţi aripa f# A B
Să iubească o lume atât de rea ,
C F G C f# B
2x/ Când oceanele cumplit vuiesc Vrea suflarea Ta
C F G a
Doamne dă-mi puteri să biruiesc E A
a F G C O viaţă curată vreau
Tată ştiu că Tu eşti vegheator, E A
C F G C O inimă nouă-n dar
Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x C D E
Să ştiu că visul meu
Doar în Hristos mă odihnesc C D E
Puterea Sa în linişte-o găsesec Face parte din planul Tău

116
308. Războiul e-al Domnului 309. Dragostea Ta

d a d C F C F
Când lupta se-apropie , te rog nu uita Astăzi , te rog Doamne din nou
A# C d a G C G
Războiul e-al Domnului Să mă strângi mereu la pieptul Tău
D C d C F C F
Rămâi în picioare dar nu dispera Vreau să Te-ating şi să Te simt
A# C d a G C G
Războiul e-al Domnului Să mă-ncred în braţul Tău , să mă-nchin

C F C F C F G e F C
Tu cântă-I glorie, laudă Dragostea Ta e speranţa mea
F C d e F d
Puterea e numai a Lui Iubirea Ta , viaţa mea
C F C F C F a A# F
Tu cântă-I glorie, laudă Tu-mi poţi schimba inima
F a d A G C
Onoare şi cinste adu-I Să fiu al Tău aş vrea
Tată acum vreau să-Ţi spun
Armură de slavă să-mbraci dar să şti Te iubesc eşti tot ce am mai bun
Războiul e-al Domnului Mă-ncred deplin eşti Domnul viu
Ţine sus Cuvîntul şi nu te clinti Viaţa mea e-n mâna Ta astăzi ştiu.
Războiul e-al Domnului
310. Se cuvine să Te laud
A D A
În mijlocul luptei tu cântă mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu
Războiul e-al Domnului A D E
Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Se cuvine să Te laud tot mereu
Războiul e-al Domnului.
D
Sunt dator şi se cuvine
A
Cine altul decât Tine
E D A
M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu

Zi de zi vreau să Te laud Domul meu


Zi de zi vreau să Te laud tot mereu

În tot locul să te laud Domnul meu


În tot locul să te laud tot mereu
Se cuvine să Te laud Domnul meu
Se cuvine să Te laud tot mereu.

117
311. Domnul în ceruri domneşte 313. Binecuvântaţi sunt acei

C C F
Domnul în ceruri domneşte, /:Binecuvântaţi sunt acei
C a C
Pe tronu-I aşezat Care stau în Templul Său.
F C G G# A# F d
Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat Binecuvântaţi sunt acei
D# G C
Noi toţi cu sfinte podoabe Ce se încred în Domnul.:/
c F G
Stăm în prezenţa Sa Vom simţi puterea Sa
G# C# F G
Şi-n timp ce Îi vom cânta Faţă-n faţă-L vom vedea.
G
Slava lui vom vedea C G a G F
a F /:Din înalt, ascultă-ne Doamne.
Caci Domnu-i bun , El în veci iubeşte C G a
C G Când ne rugăm, când te căutăm,
Îndurarea lui nu se va sfârşi F C
a F Ne închinăm.:/
Pe-ai săi copii , El cu drag priveşte
C G F C
Şi-n mijlocul laudelor noastre, El va veni / Doar Tu eşti Sfânt,
G
Doar Tu eşti Sfânt,
312. Un simplu cântec eu îţi cânt a G F
Numai Tu eşti Sfânt./ x4
E B c#
.Un simplu cântec eu îţi cânt
A c# B 314. Sunt frânt eu cad în braţul Tău
O, Isuse , scump Isuse
E B c# e D C
Iţi mulţumesc că m-ai creat Sunt frânt eu cad în braţul Tău acum
A c# B a G D G
O, Isuse, drag Isuse Am obosit de-al lumii lung drum.
e D C
f# c# B E Eu vin acum îngenunchez,
Iţi mulţumesc că al Tău m-ai facut a G D G
f# E B Păcatul meu m-apasă greu.
În nici un loc n-as vrea să fiu
EB A EB A C D
Decât în mâna Ta, sub ocrotirea Ta /: În Tine mă încred
f# g# B A e
Ţinându-mă în mâna Ta Pe Tine Te caut.
A E B,A -- E C DG
Doar în mâna Ta Povoara să-mi iei. :/

118
35. Isus, eu te iubesc 316. Ace
ceasta e

e e D
Isus, eu te iubesc mai mult Acum e timpul pentru o ungere nouă
C G e D
Decât iubesc orice pe acest pământ Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă
D a
Eşti tot ce-mi doresc. Ca şi fii şi fiice ale Regelui
e e
Şi toată viaţa mea ţi-o închin Noi azi ne ridicăm
C G a
Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc Ca şi fii şi fiice ale Regelui
D C D G
Eu te slăvesc. Noi azi ne ridicăm, declarăm:
a C G D
Şi îngerii te adoră, C e D
a C D Aceasta e,aceasta e, aceasta e
Copiii Tăi te laudă. G
Ziua Domnului.
G C e
Eşti tot ce am, Mă voi bucura, mă voi bucura,
D D G
Eşti Domnul meu, Mă voi bucura, este ziua Ta!
a D C e D
Mă încredinţez în braţul Tău. Aceasta e, aceasta e, aceasta e
G a
Eşti Domnul meu, Ziua Domnului.
D
Eşti Tatăl meu,
C c e La început Domnul a creat
Tu nu poţi fi înlocuit. Şi pentru slava Lui creaţia cântă-n cor.
Fiecare fii şi fiică, Domnul vă ridică
Fiţi lumini.
Şi îngerii te adoră, Fiecare fii şi fiică, Domnul ne ridică
Copiii Tăi te laudă. În acest neam, declarăm:

C G D e
/:Lasă gloria Ta să curgă acum
a G D
Şi să umple-ntreg pământ.:/

119
317. Cât te iubesc de mult
G e C D
c# A E Numai Tu-mi cunoşti adânci dorinţe,
e C D
În fiecare zi m-ajuţi să pot zâmbi
Numai Tu viaţă-mi dai când plâng.
B
e C D
Eu te iubesc Isus.
c# A Numai Tu mă’nalţi în bucurie,
Chemând Numele Tău e C D G
E Numai Tu m’auzi atunci când strig.
Te laud Domnul meu,
B Tată, te caut
Eu te iubesc Isus. Te chem să stâmperi setea inimii.
A B Umple-mi fiinţa,
Am nevoie de Tine Doamne, Prezenţa Ta şi dragostea sa-Ţi simt.
A B
Am nevoie de Tin.
319. Azi mă închin
E
/: Cât Te iubesc de mult, E A
g# Doamne, Tu eşti stânca’n care mă ascund,
Cât Te iubesc de mult, f# B
A Scutul meu, tăria care mă scapă.
Cât Te iubesc... E A
Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’
B E
f# B
Cât Te iubesc Isuse. :/
Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei.

Ai şters păcatul meu, curat să fiu din nou g# A


Eu te iubesc Isus. Şi azi mă închin,
E B
Tu iei durerea mea, Tu schimbi viaţa mea
La Tine îmi înalţ sufletul,
Eu te iubesc Isus.
Am nevoie de Tine Doamne g# A
Am nevoie de Tin. Tu cunoşti inima mea,
E B
Am nevoie de Tine Doamne. x4 Doamne Ţie-ţi aparţin.

În îndoiala mea,
318. Nimeni ca Tine
Am chemat Numele Tău cel Sfânt,
G D C Şi am strigat către stânca mântuirii.
Nimeni ca Tine nu v-a putea De’acolo de sus,
D G Tu ai auzit glasul meu,
Să-mi umple inima. M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti.
G D
Nimic, din ce fac
C D G
Nu poate locui’n prezenţa Ta.

120
320. Ţie laudă-Ţi cântăm b f#
Iar acum, eu doresc
D G D G D
/:Ţie laudă-Ţi cântăm, Sa mă’nchin întotdeauna
G D G F# b
Pe Tine Te-adorăm, În puterea Numelui Tău.
G b A f#
Numele Tău înalţăm:/ Îmi ridic mâinile
G b A G D
În prezenţa tronului plin de slavă, Şi-mi înalţ vocea’nspre ceruri
G b A G F# b A
În prezenţa Ta noi vrem să stăm. Căci Tu eşti lumina mea.

b G D A b
Venim, mâinile ridicăm, 322.Stânca vieţii
G D A b
Venim, pe genunchi ne plecăm, G
G D A G Nu este stâncă, nu e Domn ca al meu
Venim Ţie să ne-nchinăm, C G
G Nu este nume vrednic de laudă
Inima să-Ţi dăm. D
Stânca salvării n-o poţi muta
b G e C
/ Inima şi mintea mea S-a dovedit adevărată.
D A D G
Îţi dăruiesc toată viaţa mea. / x4 Nu este stâncă, nu e Domn ca al meu.

e C G D
321. Ascultă Doamne lauda mea / Stânca vieţii, Isus e stânca mea / x3
F C D G
D b Nu este stâncă, nu e Domn ca al meu.
Ascultă Doamne lauda mea
G
Când mă gândesc la Tine’n ruga mea,
Ae A GD
Te iubesc, Doamne, te iubesc.
D b
Purtat pe aripi în prezenţa Ta
G
Sufletu-mi cânta şi în inima mea,
Ae A GD
Te iubesc, Doamne, te iubesc.

121
323. O nouă zi a venit 324.. Viaţa mea cu Tine

F C d F A# F C
O nouă zi a venit Viaţa mea cu Tine-i bucurie,
A# C d F A# D# C
O nouă dragoste s-a-mplinit. Doamne, Tu eşti tot ce mi-a ramas.
A# C d d a A# F
E ziua sfântă când voi v-aţi unit Vânturi dacă vor bate, nori de vor veni,
g F C A# F C
Totdeauna în dragostea Sa. Doamne, Tu eşti tot ce mi-a rămas.
F C d Viaţa mea cu Tine este pace,
Doi stropi de lacrimi s-au scurs Nimeni nu ne poate despărţi.
A# C d Foametea sau lipsa dacă vor veni,
E bucuria iubirii lor Nimeni nu ne poate despărţi.
A# C d
Care le poartă fiinţa-n zbor F C
g F C /: Viaţa mea e-n mâna Ta,
Pe aripi de vis, spre cerul deschis A#
A# F A# Nimeni n-o va lua.
Spre dragostea la cate-aţi visat amândoi, F C
C Orice vremuri vor veni
Doar voi doi. A#
Veşnic te voi iubi. :/
A# C d
/: Din acest moment, de-acum pe vecie
A# C F
El vă v-a purta pe aripa Sa
A# C d
Iar când v-a veni furtuna pe cale
g F C
El nu vă v-a lasa, vă v-a proteja
A#
Vă v-a proteja. :/

De îndoieli vor veni


De barca vieţii se va clinti
Doar mâna Sa vă v-a ridica
Spre aripi de vis, spre cerul deschis
Spre dragostea la care-aţi visat, amândoi
Doar voi doi.

122
325.. Sfânt mereu A E
/: Isus, eşti prietenul meu
E A B f#
/: Sfânt mereu, sfânt mereu, Tu vei fi mereu.
A E D
E tot ce vreau doar. Nimeni nu schimbă asta. :/
A B
Sfânt mereu vreau să fiu. A f# E
E A B /Nimeni nu schimbă asta,
Sfânt mereu, sfânt mereu, D A
A E Nimeni nu schimbă asta./ x4
Vreau să fiu Domnul meu. :/
327. Nu vreau să fiu îngrijorat
E A B
Ia-mi inima şi schimb-o G C e D
E A B Nu vreau să fiu îngrijorat
Viaţa mea transform-o G C e D
E A B Nu vreau să fiu nici întristat
Mintea mea ’noieşte-o G C e D G
c# A B Mai bine-L laud pe El neîncetat
/: Fă-mă, doar fă-mă doar al Tău. :/ G C e D
Nu vreau să fiu împovărat
Credincios, credincios e tot ce vreau doar. G C e D
Credincios vreau să fiu. Nu vreau să fiu nici apăsat
Credincios, credincios G C e D G
E tot ce vreau să fiu. Mai bine-L laud pe El neîncetat
326. Isus, prietenul meu G C e D
/: Da , da , da , da Doamne da
A E D G C e D
Ai auzit tu de Salvatorul Tu eşti bucuria mea
EA G C e D G
Ai auzit tu de dragostea Lui. Eu Te laud şi mă-nchin , Amin :/
E D
Ai auzit tu de Cel din Ceruri G C e
E f# Ştiu că-n viaţa aceasta voi avea multe
Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. D
E D necazuri
Iubire am găsit şi cred în Fiul Său G C e/D
D Dar nu vreau să mă las
Condu-mă Tu. G C e D
Fii binecuvântat , eşti cu mine pas cu pas
Eu cred în Salvatorul G C e D
Cred că El a înviat Isus Tu m-ai salvat
Cred că voi trăi întotdeauna D
Cu-al meu Domn şi Împărat /: Dacă seara oftez, plâng şi strig
Iubire am găsit şi cred în Fiul Său F C
Condu-mă Tu. Sunt vesel dimineaţa :/

123
328. Tatăl luminii

A D A
2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi /

D A E D
4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine
D A
2x / Tatăl lumini /

A D
2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi
A
Eşti mereu acelaş /

124

S-ar putea să vă placă și