A Aceasta e ziua Domnului 147 Aceasta mi-e dorinţa 95 Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Ai deschis cerul Tău

103 Aduceţi ca jertfă mulţumiri(În veci a Lui iubire!) 287 Ai fost răstignit 96 Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Al meu Domn, Părinte 59 ‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 Aleluia, El sângele şi-a dat 144 Aleluia, aleluia, aleluia, (Ţi-ai arătat puterea..) 18 Am auzit chemarea 222 ..Am aşteptat în întuneric 52 Am bucurie ca fântâna 206 Am cămin mai sus de nori 184 Am un cântec nou în inimă 49 Am venit cu toţi aici 194
Arcuri încordate 30

Ce măreţ e al meu Domn 51 Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306 Cel ce stă sub ocrotirea 7 Celui ce şade pe tron 65 Cerul declară 100 Cerul e un loc minunat 34 Cine e ca El, nu e nimeni 270 Condu paşii mei 58 Condu-mă Doamne ziua 284 Credeam că voi muri cu El 132 Credincios eşti să ne conduci 115 Cristos a înviat din morţi 201 Cu Isus în lumea asta 178 Cu-ndurare El m-a ridicat 281 Cum doreşte un cerb 63 Curăţit eşti de păcat 227 Curgi ca un râu de slavă ############ 26 D Da , chiar în curând Da, eu cred în Isus Dă-I povara Daţi Domnului tot ce-i al Lui De dorul Tău Deschide-mi ochii Deschide-mi inima Doamne Destinul tău e să învingi De vrei să ai fericirea în viaţă . Din adâncul inimii Din El, prin El Domn al veşniciei
Doamne astăzi vin

Aş vrea Isuse Aş vrea să Te cunosc

166 123

226 37 149 50 170 81 237 223 261 2 80 294
94

Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137

Aşa cum David 143 ... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 Aşa cum sunt la Tine vin 192 Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Astăzi mă-nchin Domnului 42 Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319 Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 Astăzi vin la Tine 72 Atât am căutat 128
Ava Tată 301

Auzi ciocanele cum bat

268

B Binecuvântaţi-L pe El 22 Bucuraţi-vă în Hristos 145 Bucuria mi-e Isus 136 Bine-ai venit scump Isus 262 .Binecuvântaţi sunt acei 313 Binecuvântează Doamne România 246 Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 C Ca stropii de rouă 164 Căci iată că El 64 Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Când privesc bolta-nstelată 203 Cânt Aleluia Domnului 122 Cânt despre Isus 156 ..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Cântă, strigă, bate din palme 23 Cântare mea e numai 188 Cât de bine mă simt 11 Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Ce bine e să-I dăm laudă 19 Ce bucurie 93 Ce bucurie când mi se zice 286 Ce mare eşti Tu >>> 292

Doamne cât de mare eşti 153 Doamne, candelă pe calea mea 225 Doamne dă-ne-nţelepciune 89 Domnul este bun ........................ 146 Domnul este păstorul meu 242 Domnul în ceruri domneşte 311 Doamne eu te rog 282 Doamne îndurarea Ta-i aici 224 Doamne Te rugăm 126 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302 Doamne, eşti mai scump 87 Doamne, îţi spun DA 56 Doamne n-am aur nici argint 280 Doamne, Numele-Ţi înalţ 97 Doamne, Ţi-aducem închinare 110 Doamne, Tu eşti sfânt 71 Doamne vreau să mă închin 290 Domnu-i bun orişicând 33 Domnul stă în fruntea oastei 10 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309 Duhul Domnului este putere 20 Du-mă Doamne 114 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233 E E aproape ziua când… 253

1

E bucurie-n Hristos 54 E Duhul Domnului 135 E-o minune 199 El e-n stare 61 El e sfânt 106 El este Domn 17 El este Leul 35 El ne-a iubit venind în lume 168 El poate 159 E râul sfânt 25 Este un vânt ce-adie 107 Eşti cel mai mare, Doamne 74 Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 Eu eram în lume pierdut 239 Eu cred în vindecările divine 186 Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Eu sunt un om 120 Eu ştiu, sunt salvat 259 Eu Te iubesc, Isuse 200 Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Eu am pornit fericit pe cărare 175 Eu nu Te văd 218 Eu ştiu că m-ai mântuit 209 E viu, E viu, E viu, E viu 196 F Faţa Ta o Doamne o căutăm Fii binecuvântat Fii Glorificat G Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Glorii din cer Glorie, glorie aleluia H ,,Hai, e timpul de-nchinare Haideţi, lăudaţi cu toţii Harul ce curge din Golgota Haideţi să cântăm cu veselie Domnului Hei, hei, România I Iată ce sunt iată ce am 5 Iată, va fi o trezire 16 Iată ziua ce-aţi cerut-o 257 Inima mea tânjeşte după curţile Tale 263 Inima mea vrea să-Ţi cânte 70 Isus a făcut tot ce a promis 254 Isus, ce bucurie 82 .Isus, eu te iubesc 315 Isus, e mângâierea mea 88 Isus e Rege pe tot pământul 3 Isus este Domn 21 Isus eşti minunat 27 Isus Hristos este Domn 43 Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Isus m-a eliberat 40 Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Isus noi celebrăm victoria 45 Isus, mare Domn 113 .Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Isus pune-un cântec nou în inimă 15 244 289 279 267 230 155 105 28 191 6 38

Isus Tu eşti Domn Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine Iubire, putere Isus cel înviat Isus Hristos e Domnul Isus viaţa noastră 157 Isus iubit când vei veni Isuse dintre toţi Te-aleg mereu Isuse drag azi două inimi Î Îmi plec genunchii Înaintea Ta venim, Doamne În a mea inimă Te simt În curând noi vom pleca În Domnul mă-ncred În mâna Ta( Cand oceanele ) În Tine este viaţa mea În orice suflet e-un tainic dor Într-un loc liniştit şi-ascuns Învaţă-mă cum să Te laud În această oră Îndeajuns mi-e Doamne În lumina iubirii Tale În veci a Lui iubire! ( Daţi muţumiri ) Îţi dau necazul meu Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu Îţi mulţumim Isuse J Jos la picioarele-Ţi L La umbra aripilor Tale La Tine venim La Tine Doamne Lângă Tine vreau Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze Lăudaţi pe Domnul Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul Lumina lumii , prezenţă divină Lui Isus mi-am dat inima Leagă-ne Doamne pe toţi împreună

272 67 112 160 179 229 161 258 130 219 266 250 69 305 47 283 60 75 177 180 210 287 291 247 171 68 232 124 73 240 119 141 140 271 55 163

M Mare Dumnezeu avem 148 Mai sus de oameni şi de-mpăraţi 221 Mai aproape, Doamne 98 Mai mult decât viaţa ______________299 M-am hotărât să-L urmez 1 M-am întrebat oare viaţa mea 293
Mare Domn avem 46

Mare eşti Rege în veci Măreţ eşti Dumnetzeu Mărturisim actum Mă înveţi să trăiesc prin credinţă Mi se bucură inima-n Domnul Mulţumesc de tot ce Doamne Mântuirea e a Domnului Mâinile ridicăm când ne rugăm N Nimeni în afară de Tine
Nimeni ca Tine

104 9 211 274 189 217 273 296 36
318

#################### ####################

2

Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83 Nimeni nu e cum eşti Tu 285 N-ai asemănare 173 Noi avem o ţară minunată 255 Noi azi pe Isus înălţăm 44 Noi ridicăm Numele lui Isus 78 Noi suntem una-n Isus 29 Nu este munte prea-nalt 92 Nu la întâmplare sunt 190 Nu va fi o veste 187 Nu vreau să fiu îngrijorat 327. Nu, nu suntem un vis 162 Nu-i prieten lui Isus asemenea 185
Numai prin graţia 231

Numele Domnului e un turn tare Numele lui Isus 138 O O cântare de mărire O, ce valuri de-ndurare Ochii Domnului ................. .......... 125 O, Doamne mare :: 152 O fă-mă un instrument O inimă curată, Doamne 79 O, Isus adesea stau O noua zi a venit *************** 323 O, o, cerul e-n inima mea O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Osana, osana, osana-n înălţime
Osana ,osana ,osana lui Isus în veci 265

84 193 174 205 108 234 39 167

Slavă-n veci lui Isus ! 260 Slavă, onoare 116 Spală-mi Doamne gândul 102 Spre mine faţa Ţi-o întorci 129 Stăm în a Ta prezenţă 90 Stăm uniţi în adorare 48 Stau în mijlocul adunării 216 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300 Satânca vieţii >>>>>>>>>>>>>> 322 Strig spre Tin' 86 Sunt străjerul care strigă 264 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241 .Sunt frânt, eu cad 314 Suntem duşi şi clătinaţi 195 Sunt fericit, Isus m-a mântuit 235 Ş Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32

O scumpă zi P Pe altar înaintea Ta Pe pământ avem o luptă Pentru noi e taină mare Peste-ntreg pământ Pe Isus L-am primit Pe Tine Doamne, Te lăudăm Pleacă-ţi genunchii Poporaşul meu Pregăteşte-mi inima Prin Isus avem victorie Primeşte lauda şi închinarea R Rabuni, Tu din morţi ai înviat Răsune a noastră cântare Răsună astăzi în toate ţările… Războiul e-al Domnului Râul cel sfânt Renunţând la gândurile mele Roagă-te dimineaţa România, timpul tău S Sărbătoresc şi voi cânta Schimbă-mi inima Se cuvine să Te laud Sfinţenie, sfinţenie ^^^ Sfânt mereu Sfârşitul veacului trăim Simt prezenţa slavei Tale

T Tată, noi vrem ca slava Ta 77 Tată, te slăvesc 62 Te-am ales, Te-am ales 169 Toată gloria, onoarea 111 Transformă-mi viaţa Doamne 275 Trăim vremi de har ca Ilie 216 Tu eşti bun ( Unii spun că nu poţi fii găsit ) 304 Tu eşti Rege, eşti Mesia 133 Tu eşti Domn in ceruri .......................298 Tu-mi eşti refugiu 121 Tu, tu Doamne eşti îndurător 276 >>>Ţ<<< Ţie laudă-ţi cântam [ Venim ] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 320 U

220 198 214 215 53 297 101 197 134 150 202 118 176 252 308 12 13 172 236 24 76 310 277 325 182 109

Unde vor merge cei răniţi Un oraş frumos este peste munte

269 248

Un prieten la nevoie( Lacrimi mari )
.Un simplu cântec eu îţi cânt

303
312

V Venim în a ta prezenţă 245 Viaţa făr’ de Tine 139 Viaţa-i o comară 295 Viaţa mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324 Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Tie 307 Vocea Lui se aude 256 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4 Voi veţi fi bucuroşi 14 Voia Ta, nu voia mea 41 Vom căuta, o, Doamne faţa Ta 207 Vreau Doamne 230 Vreau să spună cel ce-i slab 212 Vrednic eşti de cinste 66 Vrei tu să scapi de păcat 154 Z Zi de zi eu vreau 243

Zideşte în mine

99

3

1. M-am hotărât să-L urmez pe Isus C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F a M-am hotărât să-L urmez pe Isus C G C Şi înapoi /: eu nu voi da :/ C G G7 C /: Şi înapoi :/ eu nu voi da. Renunţ la lume, dar nu la Isus /x3 Şi înapoi …. În urmă-i lumea , 'nainte-i Isus /x3 Şi înapoi …. Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ /: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. 2. Din adâncul inimii C Din adâncul inimii F C Pe Isus vreau a-L vesti G G7 C Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA C Vreau să spun întregii lumi F C Dumnezeu cât e de bun G G7 C Împreună să-I cântăm toţi : ALELUIA F C G a ALELUIA, te laudă al meu suflet, F C D G ALELUIA, te laudă gura mea mereu, F C e a ALELUIA, vreau să spun tuturora F C F G Ce măreţ eşti Doamne, Dumnezeul meu.

3. Isus e REGE C a F G Isus e Rege pe tot pământul C a F G Azi mă-nchin în faţa Lui. /x2 C/ a/ F/ G În faţa Lui Laud pe D-l şi-L preamăresc Laud pe D-l căci Îl iubesc. /x2 Toată viaţa Îi voi cânta Căci vreau s-ajung în ţara Sa. /x2 C a F G Final : Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin C a F G Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin, Amin. 4. Voi veni cu bucurie D G D f# b Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, D G A Voi veni cu mulţumire-n casa Lui, D G Această zi e-a Domnului, D/f# b Să ne bucurăm în ea, G A D Cântându-I: GLORIE, ALELUIA ! G D f# b Eu sunt fericit , eu sunt fericit e A D/G/A Sunt fericit că El M-a mântuit G D f# b Eu sunt fericit , eu sunt fericit G A D Sunt fericit că El M-a mântuit D G D /: OSANA, LAUDĂ Domnului ! G D E/A Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/ ( a doua oară A/D ) 5. Iată ce sunt 4

a

C d Iată ce sunt, iată ce am G G7 C G Rege sunt, mă trag din Avraam C d Şi prin Hristos cel Răstignit G G7 C Viaţă nouă-n dar eu am primit. C d Binecuvântări mă înconjoară F G C G Legea Sa cea Sfântă o iubesc C d Cresc în a lui Isus cunoştinţă F G C G Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc. Binecuvântări sunt în cetate, Tot ce eu ating este sfinţit, Prin credinţă sunt în sănătate, Domnul Dumnezeu m-a îmbogăţit. Binecuvântări sus mă aşteaptă Cerul pentru mine-i pregătit Un locaş eu ştiu că am în slavă Cu cântări voi fi acol' primit. 6. Haideţi să cântăm A E D A Haideţi să cântăm cu veselie Domnului D A Şi să strigăm de bucurie f# E Către stânca mântuirii noastre A E C# f# Înaintea Lui, să mergem toţi cu laude A D Cântaţi-I cântece /x3 E A/ E O, O, O, în cinstea Lui. A E A A7 Domnul este un mare împărat 5

D E A E Marea şi uscatul le-a creat A E A Domnul este un mare Dumnezeu B E E7 Lui mă-nchin, e Creatorul meu. Să ne închinăm, să ne smerim Să plecăm genunchii, să-L slăvim Noi suntem poporul Domnului Nu putem fi smulşi din mâna Lui. 7. Cel ce stă sub ocrotirea A c# f# c# Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt b E La umbra Celui Atotputernic, A c# D Face din El, loc de scăpare A Căci Domnul Sfânt f# E A f# E Dumnezeul meu în care mă-ncred D E A/ E E Dumnezeul meu în care mă încred. A c# /f# c# O mie să cadă alături de tine D b D E Şi zece mii la dreapta ta, de vor cădea, A c# f# c# Cu ochii priveşte, să vezi răsplătirea D E A E A celor răi, doar harul Său, te va salva. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnu-ţi va păzi, cărarea de ea /x2 8. Astăzi cânt voios C e F C

Astăzi cânt voios că Dumnezeu a e E stăpânul vieţii mele F G El e Domnul meu. C C7 F d Cine pe pământ, cine-n ceruri sus a e E ca Domnul meu a e G E ca Domnul meu, Isus. C F Fară El flămând şi însetat C e F G Rătăcem în lumea largă neajutorat C F d Dar când m-a găsit El m-a săturat a e Şi mi-a dat să beau a e El mi-a dat să beau G Din harul său C C/G/a El e fântâna cu ape vii F C F G Nimic în lume nu-L poate-nlocui C C/G/a Stânca de veacuri, păstorul meu F C F G C Râul vieţii, de-a pururi Dumnezeu. O, ce fericit sunt cu Domnul meu Nicăieri în lume nu-i altul ca El El e mai de preţ decât tot ce am El e slava mea, e comoara mea, în veci. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ El e râul vieţii, limpede şi sfânt Niciodată El nu v-a seca Şi voi bea din El, eu voi bea din El mereu…. 9. Măreţ eşti Dumnezeu C/F C Măreţ eşti Dumnezeu 6

F G C F/G Cu laude noi Te onorăm /x2 C F C Osana, binecuvântăm, F C D G Binecuvântăm pe Salvatorul /x2 Voi binecuvânta Pe Domnu-n toată vremea /x2 Veniţi şi voi cu noi Slăviţi pe Domnul Isus /x2 10. Domnul stă în fruntea oastei D b Domnul stă în fruntea oastei Lui D b Nimeni nu o poate birui G A b (G/A) Pretutindeni slava Lui se va vedea. D b Tu să porţi al biruinţei steag D b Slavă Lui ! Isus a câştigat G A b (G/A) Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui. G D /: Un Domn triumfător e Isus G D Noi Îl urmăm unde ne duce G A b (G/A) Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/ Stăm în oastea biruinţei Lui, Se descoperă domnia Lui, Să intrăm în ţara care ne-a promis. 11. Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului D Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului

e Poporul minunat G O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului D Poporul minunat D7 Strălucesc feţele, cântă adunarea G g Cerul stă şi-ascultă cântarea. D b D O, ce bine mă simt cu aleşii D-lui A G A D O, ce popor, ce popor minunat ! D Ce plăcut şi ce frumos D b E poporul lui Hristos D e Când pe Domnul ei Îl laudă voios, G D f# b Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit e G A D Pe toţi sfinţii ce-mpreună s-au unit. O, ce zi atunci va fi Când pe nori El v-a veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta Împreună fericiţi cu El vom sta.

A E Curge lin peste pământ Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A Râu divin …. c# Peste munţi înalţi B Şi prin văi adânci A Peste oceane, mări, c# B Al trezirii val duce către mal A Naţiuni întregi c# Final: Al trezirii val B A Duce către mal… /x2

13. Renunţând la gândurile mele 12. Râul Cel Sfânt E Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt 7 E Renunţând la gândurile mele, f# Concentrând atenţia asupra Ta, A B

Meditând în sfânta Ta prezenţă, A E Nelăsând ca frica să mai stea. Întrebări ce am le-aduc la Tine f# Şi le pun Isus 'naintea Ta A B Stând curat în sfânta Ta prezenţă A B E Mă închin şi Te voi lăuda. g# A Privesc la Tin', Cel ce-mi dai viaţă, g# A Tu începi şi duci la bun sfârşit, g# A Tu-mi inspiri fiinţa şi lucrarea. f# B E Doar iubirea Ta m-a împlinit. 14. Voi veţi fi bucuroşi e Voi veţi fi bucuroşi De pace însoţiţi G D Iar munţii răsuna v-or 'naintea voastră e Când voi veţi cânta Iar pomii aflaţi pe drum B7 e Din palme vor bătea. G D Şi-atuncea pomii din palme vor bătea D e pomii din palme vor bătea G D pomii din palme vor bătea B7 e Când vă veţi bucura. Deschide-ţi inima, cântaţi-I laude Şi preamăriţi cu toţii pe Domnul slavei Când voi veţi cânta 8

Iar pomii aflaţi pe drum Din palme vor bătea. 15. Isus pune-un cântec nou în inimă d A Isus pune-un cântec nou în inimă g# d Isus pune-un cântec nou în inimă d g E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia A d Isus pune-un cântec nou în inimă. El ne-nvaţă să trăim în dragoste /x2 Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim El ne-nvaţă să trăim în dragoste. O familie să fim El ne-a-nvăţat /x2 Tineri şi bătrâni sunt una în Isus O familie să fim, El ne-a învăţat. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2 Lacrimile le-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii. 16. Iată, va fi o trezire E A E Iată, va fi o trezire în ţara mea B Iată, va fi o trezire în ţara mea g# c# g# C# De la Nord, Sud, Est şi Vest f# B E Iată, va fi o trezire în ţara mea 17. El este Domn E A E El este Domn şi domneşte din ceruri, B E El este Domn A E Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” B E

El este Domn E A E Cine-i ca El, n-are sfârşit la zile, B E El este Domn E A E El vine-n putere când chemi al Său Nume, B E El este Domn E A g# B Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, E A g# B Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, E O, Domnul meu. Cuvântul Tău Doamne-i speranţa lumii Eşti Dumnezeu Prin a Ta tărie avem mântuire, Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce. Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu Trimite-Ţi puterea, o, Domnul meu, /x2 O, Domnul meu. Arată-Ţi puterea, o, Domnul meu, /x2 O, Domnul meu.

B Ţi-ai arătat puterea mare, A E Boldul morţii l-ai înfrânt, B E Din mormânt ai înviat triumfător. B Lanţurile le-ai zdrobit, A c# Pe captivi i-ai eliberat D A B Prin a Ta-ndurare sunt salvat. 19. Ce bine e să-I dăm laudă E A E Ce bine e să-I dăm laudă Domnului E A B Ce bine e să-I dăm laudă Domnului A B g# c# El captivi eliberează, inimi vindecă A B E Binecuvântăm numele Lui. D E Vreau să-L slăvesc pe El /x3 B A E Îţi mulţumim eşti Salvatorul B A E Cu inimi de recunoştinţă ne-nchinăm B A E Îndurarea Ta va ţine veşnic A f# B Eu te voi lăuda toată viaţa mea. 20. Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului e tăria mea E c# A B Duhul Domnului este putere A B E Îmi dă victoria. 9

18. Aleluia, aleluia, aleluia, E B c# B E A Aleluia, aleluia, aleluia, B El e Domn. E B c# B E A Aleluia, aleluia, aleluia B E Isus Hristos e Domn.

A E Cel ce e-n noi e mai tare A B E Decât duhul veacului A E c# Suntem mai mult decât biruitori f# D B Prin cuvântul Domnului, doar al Lui. 21. Isus este Domn e a /: Isus este Domn, pe El îl înalţ B7 e ( C,D ) Vreau să-I cânt un imn de slavă.:/ e a D G /: Isus e DOMN B7 e Vreau să-I cânt un imn de slavă. :/ e a B7 e Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia /: Isus ne-a salvat, de orice păcat Să-I cântăm un imn de slavă :/ Isus ne-a salvat Să-I cântăm un imn de slavă Aleluia /x6 Isus va veni şi ne va răpi Ca să fim cu El în slavă. Isus, va veni Ca să fim cu El în slavă Aleluia. /x12 22. Binecuvântaţi-L pe El E Binecuvântaţi-L pe El A B Binecuvântaţi-L pe El E c# Binecuvântaţi-L pe El B ( a doua oară E ) Cel Preaînalt 10

E A E c# /: Numele Lui e un turn puternic B Credincioşii vin la El E B Şi sunt salvaţi :/ Glorificaţi-L pe El /x3 Cel Preaînalt Toţi să-L laude pe El /x3 Cel Preaînalt 23. Cântă, strigă, bate din palme E A Cântă, strigă, bate din palme, B E D/A Stăpânului dă-I laudă ! E A B Pleacă-te ‘naintea Domnului ! E A Cântă, strigă, bate din palme B c# Stăpânului dă-I laudă ! A B E Căci El e un mare D-zeu ! C D G Astăzi e zi de sărbătoare C D b e E ziua când ne bucurăm ! C D G D e Măreţul Rege ne-a eliberat ! C a B Şi-I dăm laudă, Numelui Său. 24. Sărbătoresc şi voi cânta E B Sărbătoresc şi voi cânta A B E Vreau să bat din palme-n ritmul laudei B " Isus domneşte, " voi striga A B E Stânca mântuirii şi a laudei e.

E B c# B c# Domn al domnilor, Rege al regilor A E B El domneşte-n veci de veci E B c# M-a eliberat, în mine e viu A E B Şi trăieşte-n inima mea. 25. E râul sfânt A E B E Peste munte e-un râu ce curge A E B E Înviorare revarsă curgând, A E B E În văi adânci şi-n întinsa câmpie, A E B E Râul străbate viaţă-aducând. E A E E râul sfânt care suflete mişcă B E E râul sfânt care curge şuvoi, A E Redeşteptarea de la Rusalii A E B E Revars-o acum din plin peste noi. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua generaţii la rând, Cei ce străbat ale râului ţărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând. Cu toţii spre munte, ne place să mergem, Biserica-ntreagă trezire-aşteptând, În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne, Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând. 26. Curgi ca un râu de slavă E 11

Curgi ca un râu de slavă c# Cu braţul Tău dezleagă A f# B Tu, cu putere, viaţa mea. E În ceasul de pe urmă c# Vreau Duhul Tău să curgă A f# B Şi să inunde viaţa mea. A B E c# Este un râu ce curge peste noi A B E/E7 Vindecare El aduce pe pământ A B g# c# Totul ia fiinţă unde curge el A f#/ B Îmi alină setea sufletului meu. 27. Isus, eşti minunat G Isus, eşti minunat a Minunat, minunat D G D Nu e nimeni ca El, minunat. G Uită-te de doreşti a În cuvânt ca să găseşti D G Numele lui Isus e minunat. 28. Haideţi, lăudaţi cu toţii D /: Haideţi, lăudaţi cu toţii D# c D Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/ D /: Ridică-ţi mâinile c Şi cântă-I numele C# D

Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ g Haideţi, haideţi Să urcăm pe muntele sfânt Unde-i veselie şi cânt c Să strigăm în faţa Lui Să cântăm în faţa Lui D El e Domn, sus în cer c D Unde-i tronul Său. 29. Noi suntem una-n Isus e Noi suntem una-n Isus Suntem uniţi în El a Suntem uniţi în Isus e Şi vrem să fim ca El a Şi lumea recunoaşte e Pe cine creştin este Lumea ne recunoaşte a Dacă avem dragoste B7 a e Suntem creştini, dacă avem dragoste. 30. Arcuri încordate e G Arcuri încordate fi-vor îndreptate, D B7 e Vârfuri ascuţite, nu mă tem G 12

Piedici, bariere, nu, nu au putere D B7 e Când pe Domnul Isus eu îl chem. e G Credincioasă slugă, mă aplec în rugă D a e Şi Îl chem în ajutor mereu G Şi de orişiunde, Domnul îmi răspunde a B7 e Căci El e acelaş Dumnezeu. Piedici pe cărare, ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las. El îmi dă putere, har şi mângâiere Şi mă însoţeşte pas cu pas. Zile înnorate nu mă vor abate De la ţinta veşniciilor Ploaie şi furtună, toate împreună Le înfrunt cu-al meu mântuitor.

31. Dumnezeu e tăria mea e Când în zare se iveşte solul celui necurat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! b Când armatele de duhuri Cerul l-au întunecat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! a Când tot iadul stă-n picioare

Pregătit pentru război b Şi simt că sufletul se zbate Prins în cursa grea a Mă aplec în rugăciune Şi-aştept ajutorul slavei C D e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea, D e Adăpost pentru sufletul meu, C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu are puterea ca în cer şi pe pământ: Dumnezeu e tăria mea ! Tot ce-n lume se întâmplă Este scris şi în Cuvânt: Dumnezeu e tăria mea ! Încercarea când e mare Şi se pare că mă-ngroapă, Întunericul e gros şi nu mai pot vedea, Plec şi fruntea şi genunchii Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: Dumnezeu e scăparea mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea, D e Adăpost pentru sufletul meu, C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Domnul meu este-un mare Dumnezeu D e 13

El domneşte din ceruri, de sus C G Prin putere, înţelepciune şi har a B7 e Domnul meu este-un mare Dumnezeu 32. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă E A E Ştiu că Isus pentru mine are-o casă B În cer pe strada gloriei E A E Stau aşteptând în promisiunea dată c# B E Unde e Isus pot fi şi eu. E A E Vine Isus, vine Domnul meu în slavă B Să-şi ia Mireasa sus la cer E A E Stau aşteptând clipa revenirii Sale c# B A E Maranata , vine Domnul meu. De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu sfânt Emanuel. 33. Domnu-i bun orişicând E c# Domnu-i bun orişicând A B Recunoscător laudă vreau să-I cânt E c# Domnu-i bun orişicând A Chiar şi-n noaptea grea B Mă va lumina A B E Domnu-i bun, Domnu-i bun orişicând. g# c#

Dacă treci prin valea morţii A E Şi sunt umbre-n jurul tău g# c# Mâna Lui te va conduce A B Ocrotit să fii de rău A B A promis că nu te lasă A A c# B Nu te uită, nu eşti părăsit. Când trăiam toţi în noapte Dragostea-I s-a arătat Tatăl bun, Cel Sfânt din ceruri Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate Îndurarea lui o vom cânta. 34. Cerul e un loc minunat E Cerul, e un loc minunat B Plin de har şi slavă E A Vreau să-L văd pe Domnul meu E B E Cerul e un loc minunat. E Când voi fi în ceruri sus A Umblând cu Isus E B Când voi fi în ceruri sus în slava Sa E Când voi fi în ceruri sus E Umblând cu Isus E B E Bucuros voi cânta A Pentru că: iertat, spălat E De orice păcat B E 14

Prin Domnul Isus, eu sunt A E Iertat, spălat de orice păcat D B De aceea astăzi cânt : Aleluia.

35. El este Leul e El este Leul din tribul lui Iuda a El a rupt jugul e Şi-acuma liber sunt B7 Şi trăiesc în libertatea Sa. e El este Stânca în pustiu a Şi ajutorul în necaz B7 e Şi speranţă-n Israel.

36. Nimeni în afară de Tine E/A E /: Nimeni în afară de Tine, Isuse B E Nu mă poate izbăvi A E Nimeni în afară de Tine, Isuse B E Nu mă poate linişti.:/ E A Pe acest Pământ, Isuse E B Eu sunt ca şi un străin A E Şi durerile-mi nespuse B E

/: Mă apasă pe deplin. :/ Când sufletul îmi plânge Doamne, eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine /: Şi ajutor îţi cer :/ Doamne, când eşti lângă mine Nu-i nimica mai frumos Eu mă rog mereu la Tine /: Să-mi faci viaţa cu folos. :/ Ce frumoasă-i tinereţea Petrecută cu Isus Căci în ţara mult dorită /: Ne vom bucura nespus. :/ 37. Da, eu cred în Isus

G D G Hei, hei, Timişoara a e a G D Hei, hei, România, mântuire e D Încă un pas, în Numele Lui G e Vom câştiga România pentru Isus A e a e Şi nu vom da-napoi, şi nu ne vom opri a e Vom câştiga România pentru Isus D pentru Isus Vom birui, în Numele Lui … Vom preamări, doar Numele Lui …

F Bb C Da, eu cred în Isus, F Bb C Cred că El e Fiul lui Dumnezeu, F Bb C Cred că a murit şi-a înviat, F Bb C Preţul pentru noi a plătit. Bb C F Cred că El e prezent C F Printre noi aici. Bb C F Pe bolnavi vindecând Bb C F Şi păcate iertând Da, cred în Tine Doamne, Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Cred că ai murit şi-ai înviat, Preţul pentru noi ai plătit. 38. Hei, hei, România G D e Hei, hei, România 15

39. Osana, osana, osana-n înălţime G D e C D Osana, osana, osana-n înălţime /x2 C G /: Tu eşti Rege şi Domn C G Prin putere domneşti C G/b e Slava Ta se v-a descoperi C D G Osana-n înălţime :/ Glorie, glorie, glorie Regelui Isus /x2 /:Tu eşti Rege şi Domn Prin putere domneşti Slava Ta se v-a descoperi Glorie Regelui Isus :/

40. Isus m-a eliberat G C /: Isus m-a eliberat D G prin braţul Său puternic :/ C D G Sunt liber, liber, liber, liber G D /: Nu mai sunt rob, C G sunt fiu de Împărat :/ G D /: Bateţi din palme, cântaţi, G sărbatoriţi-L pe El. :/

a C D N-am cuvinte, Doamne să-Ţi pot spune C a D Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit. G C G b Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii C a D Şi doresc Isus, cu orice preţ a C D Să rămân statornic în credinţă C a F D Să Te laud şi să Te slăvesc. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştinţa-ntregului Pământ S-o reverşi în inimă, Stăpâne Orice-ar fi, să pot mereu să-Ţi cânt. Numele mi-ai scris în Cartea Vieţii Şi doresc Isus, cu orice preţ Să rămân statornic în credinţă Să Te laud şi să Te slăvesc.

42. Astăzi mă-nchin Domnului 41. Voia Ta nu voia mea G Voia Ta, nu voia mea a Să se facă Doamne-n viaţa mea D G Să trăiesc cum Tu doreşti, o, Domnul meu. Toata roada Duhului Tău Sfânt a Zi de zi s-o am pe-acest Pământ D Lumină să răspândesc mereu G În jurul meu. G C G b Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă C a D Să trăiesc prin har, azi mântuit 16 E A E Astăzi mă-nchin Domnului c# Şi-I cânt slavă f# B E Căci El mult bine mi-a făcut, D Când eram în strâmtorare A E Către El, eu am strigat f# B E Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. E A Mi-amintesc de ziua-n care B E Dumnezeu m-a încercat, A E A fost ziua-n care Domnul D B

De-L iubesc m-a întrebat, g# c# A fost o zi deosebită A E Abia atunci am înţeles A f# Căci Isus, mult m-a iubit A B E Şi prin moartea Sa pe cruce, m-a ales. Încercări mereu vin valuri Dar le birui prin Isus, Doar în El mi-am pus nădejdea Ca s-ajung în ceruri sus. Încercările să vină, Prin ele mă voi oţeli, Şi-ntr-o zi, pe nori de slavă Printre miile de sfinţi şi eu voi fi.

D e Toţi să cunoască-n adevăr C D G El este calea către cer. D Noi proclamăm e Noi proclamăm Noi proclamăm C D G Isus e-nălţat. G D e Pas cu pas mergem-nainte D e Tot mai mult cucerim teren D e Arma noastră-i rugăciunea C D Ziduri cad, continuu cad, şi cad, şi cad, G şi caad. 45. Isus, noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B c#/B Isus, noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B Isus, stând în prezenţa Ta E/B/c#/B E B c# B Isus, mă bucur azi că liber sunt E B A B E Isus, viaţă Tu mi-ai dat. A B E Preţ de răscumpărare, Isus ne-ai c# dăruit A B E Să nu mai fim sub jugul amarelor B sclavii A B E c# Şi-acum de bucurie, în biruinţa Sa A B Inima-mi răspunde iubirii Lui. 17

43. Isus Hristos este Domn G C G /: Isus Hristos este Domn D G Domn al lumii întregi :/ G C D G Unul e Domn peste popoare C F D Unul e Dumnezeu G C D G În nici un alt nume nu-i mântuire C D G Isus Hristos e Domn. 44. Noi azi pe Isus înălţăm G D e Noi azi pe Isus înălţăm C D G Ca un drapel pe-acest oraş

Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat Şi calea către Tatăl, de-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezenţă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. 46. Mare Domn avem G D C D Mare Domn avem G D C D Mare Dumnezeu G D CD Mare Împărat C D G Pe toate le-a creat

e În Tine e tăria mea, C G D În Tine e speranţa mea, în Tine.:/ C D G/G7 Te laud toată viaţa mea C D b e Te laud cu toată tăria mea D G E a Cu viaţa mea, cu tăria mea F D Toată speranţa-mi este-n Tine.

48. Stăm uniţi în adorare F C Numele Lui e pe tot pământul G înălţat F C Atotputernic, El lumea întreagă D a creat. A E DE Final: Glorie Domnului A E DE El e Împărat A E D E Glorie Domnului D E A În veci fie lăudat. E Stăm uniţi în adorare A B E În prezenţa Domnului Înălţăm laudele noastre A B E Dându-I glorie numai Lui c# B Îţi cântăm: vrednic de laudă A B E Eşti deasupra tuturor c# B Azi Biserica îţi cântă g# Tu eşti vrednic, G# Mielul lui Dumnezeu. c# (A,B) Vrednic eşti doar Tu. 49. Am un cântec nou în inimă 18

47. În Tine este viaţa mea G /:În Tine este viaţa mea,

E f# Am un cântec nou în inimă B E Este şoapta lui Isus c# " Nu te îngrijora, cu tine sunt B E Să te-ajut pe-acest pământ. " E c# /: Isus , Isus, Isus B E Nume minunat f# El îmi umple viaţa B E De-aceea-I cânt neîncetat. :/ Când El va veni şi vom pleca Stelele-n urmă vom lăsa Spre patria cerească vom pleca Veşnic cu Isus vom sta. 50. Daţi Domnului tot ce-I al Lui a G Daţi Domnului tot ce-I al Lui F E Daţi Domnului cinste, onoare a F G a Daţi Domnului laudă numelui Său F G /: Închinaţi-vă lui în sfinţenie F G Vocea lui răsună cu putere F E a Domnul e Rege în veci.:/

G C Ce măreţ e-al meu Domn F G Minunat este El C Plin de glorie, Domneşte-n slavă F G Minunat este El. F C G Să-nălţăm numele Său F C G Căci El ne-a salvat F C G Ne-a răscumpărat prin har F D E Domn Prea-nalt

52. Am aşteptat în întuneric G/D Am aşteptat prin întuneric C G E timpul să ne pregătim D G În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. D Da, vom vedea şi-n ţara noastră C G Cum se-mplineşte în curând D G C G Ce ne-am rugat cu toţii atâta timp. G (pauză) D Trezeşte Doamne România, G F D Aprinde foc în pragul zilei de apoi. G D Trezeşte Doamne România, G Şi-ncepe cu noi. Este nevoie de-o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim 19

51. Ce măreţ e al meu Domn

Să transformăm credinţa-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire, uniţi să ne rugăm Bb Final: Nu suntem noi Mai buni decât alţii, F Dar te rugăm: g d Umple-ne Doamne cu Duhul Tău ! Bb Fă să fim noi unelte F În trezirea ce e pe drum, g A Şi începe-o în noi chiar acum ! A Trezeşte, Doamne… 53. Pe Isus L-am primit G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat G C G Şi pacea Lui îndată El mi-a dat a D G Păcatul mi-a luat. a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat A D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a D G Păcatul mi-a luat. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos Păcatu-ţi va lua, păcatu-ţi va lua Şi fericit vei merge bucuros Păcatu-ţi va lua. 20 54. E bucurie-n Hristos G D E bucurie-n Hristos e C Este dragoste-n spirit G D C E nădejde, credinţa în El G D E-o fântână ce-o ştiu e C Ce hrăneşte-al meu suflet G D C E Cuvântul ce curge din El. C G a Mărirea şi slava-i a Lui C G a Puterea şi gloria-i a Lui C G Să lăsăm gura Lui, C G Să ne-nveţe cântând e F D Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. 55. Lui Isus mi-am dat inima

E Lui Isus mi-am dat inima B Şi sunt fericit A Lui Isus mi-am dat inima E El pentru mine-a murit E7 Am fost pierdut în păcat A c# Acum însă sunt salvat E B Lui Isus mi-am dat inima E Da, şi sunt fericit. Lui Isus mi-am dat inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am dat inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. 56. Doamne, îţi spun DA

E7 A Când Duhul Tău mă va-ndemna G# c# Doamne, te voi asculta A B E Şi răspunsul meu oricând va fi DA . Doamne, îţi spun DA Oriunde te voi urma Doamne îţi spun DA În paşii tăi eu voi umbla Când Duhul Tău mă va-ndemna Unde-mi spui, eu voi pleca Şi răspunsul meu oricând va fi DA .

57. Osana, Amin, Osana a G /: Osana, Amin, Osana F E O, Aleluia, Maranata. :/ a /: Isus e Domn G Isus e Domn F Isus e Domn E Isus e Domn :/ El a înviat /x8 /: 3x / El ne iubeşte /x3 Neîncetat :/ El vine iar /x8 E Doamne, îţi spun DA Vreau să fac doar voia Ta B Doamne, îţi spun DA E Voia Ta nu voia mea. 21 Isus este Domn El a-nviat El ne iubeşte El vine iar. 58. Condu paşii mei

C Condu paşii mei a Să nu mai rătăcesc C Condu paşii mei F Să pot să Te urmez a G F Inima-mi strigă spre Tine G C Rămâi lângă mine mereu G O ! Domnul meu C Condu paşii mei 59. Al meu Domn, Părinte A E Al meu Domn, Părinte f# E D Nimeni ca Tine nu e c# D c# Cât voi trăi, îţi voi slăvi f# G E Lucrarea mâinilor Tale A E Refugiu, scăpare f# E D În braţul Tău eu găsesc c# D c# Cu viaţa mea, cu tot ce am f# G E Totdeauna laudă-ţi voi da. A f# Strig către Tine D E O, Doamne te caut A f# Tu eşti Împăratul D E Puterea Ţi-o laud f# E D Munţii se pleacă şi mările tac 22

E Când rostim Numele Tău A f# Tot ce-ai creat D E În splendoare azi stă A f# D E Eu veşnic mă-nchin şi îţi dau laudă f# E D E Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt A Eu sunt.

60. Într-un loc liniştit şi-ascuns G C Într-un loc liniştit şi-ascuns e D C În tăcere eşti prezent G C Într-un ceas tainic şi tăcut a Te aştept, căci îmi doresc e D C Să te cunosc mai mult. G D Vreau să Te văd e C Vreau s-aud vocea Ta G D C Să te cunosc mai mult G D Vreau să te-ating e C Vreau să văd faţa Ta G D C Să te cunosc mai mult. Înspre ţintă ne-ncetat alerg Voia Ta vreau s-o-mplinesc Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Căci îmi doresc

Să te cunosc mai mult. 61. El e-n stare C e a e El e-n stare, da, e-n stare F d G Să rezolve-ngrijorarea ce o am. C e a e El e-n stare, da, e-n stare F G Să-mi atingă inima cu al Lui balsam.

Duh Sfânt, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, Fii glorificat, în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci.

63. Cum doreşte un cerb C e a e El e-n stare, da, e-n stare F G Să-mplinească dincolo de orice vis. C e a e El e-n stare, da, e-n stare F Să îmi schimbe G C Astăzi viaţa ca prin vis C e a d Cum doreşte un cerb izvor de apă, F G C G Aşa eu Te doresc, C e a d Tu eşti singura mea dorinţă F G C G Să Te laud, eu tânjesc. a 62. Tată, Te slăvesc C F G C Tată, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, F G Fii glorificat, în veci de veci. C F E a Fii glorificat, fii glorificat F G C G Fii glorificat, în veci de veci. Isus, Te slăvesc, Te ador şi-Ţi mulţumesc, Fii glorificat, în veci de veci. Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci. F C

Tu eşti scut şi tăria mea F d E Şi Ţie-ţi dau toată inima C e a d Tu eşti singura mea iubire F G C Să Te laud, eu doresc. D f# b e Sufletul meu Te caută zi şi noapte G A DA Eşti Dumnezeul viu D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Doar al Tău vreau eu să fiu. 23

b

G

D

Tu eşti scut şi tăria mea G e F# Şi Ţie-ţi dau toată inima D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Să Te laud, eu doresc.

Celui ce şade pe tron F C şi Mielului Sfânt

/x3

G# Să-I fie onoarea A# C şi gloria şi slava în veci /x2

64. Căci iată că El C F /: Căci iată că El G C a A întocmit munţii, G G7 C A făcut vântul, numai El. :/ F Şi spune omului C Până şi gândurile Lui, a G F C El preface zorile în întuneric F Şi umblă pe-nălţimile C e a Pământului : G “ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ G7 C Este Numele Lui.

66. Vrednic eşti de cinste C e a Vrednic eşti de cinste şi-nchinare F d Ridicăm mâinile noastre F G Înălţăm Numele Tău. C /: Ce mare eşti e a Şi ce mari minuni faci Tu F Şi ca Tine altul nu-i G Şi ca Tine altul nu-i :/ 67. Isus vreau să merg cu Tine C F Isus, vreau să merg G C a Întotdeauna cu Tine F G a G Şi să ţin puternic mâna Ta F G C C7 Şi să simt prezenţa Ta în mine.

65. Celui ce şade pe tron C g 24

F G Pentru că în Tine este a G F Putere şi victorie G Numai Numele Tău Sfânt a G D Isus, m-a eliberat F G C a Numai El povoara mea o poartă F G C Numai El povoara mea o poartă

d /: În Domnul mă-ncred El mi-e salvarea În mâna Lui e viaţa mea :/ g De aceea n-am să mă tem d Nu, nicicând n-am să mă tem Căci Domnul e viaţa mea, A d Tăria mea, salvarea mea. 70. Inima mea vrea să-Ţi cânte

68. Jos la picioarele-Ţi A c# D Jos la picioarele-Ţi E f# Stau adânc plecat E D În prezenţa Ta d A Sunt îngenuncheat FG A Sunt îngenuncheat. D E Nu-i chemare mai mare c# f# Nu-i altă onoare D E Decât să îngenunchez A A7 La tronul Tău D E Copleşit de uimire c# f# Scăldat în iubire D Eu trăiesc doar E A Pentru-a te lăuda. 69. În Domnul mă-ncred 25 G b Inima mea vrea să-Ţi cânte C e C D Vrea să Te înalţe, în fiecare zi G b C e Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate C D Cum n-am putut gândi. G Vreau să-Ţi mulţumesc e C Pentru tot ce ai făcut a C D Şi pentru tot ce însemni în viaţa mea G Vreau să-Ţi mulţumesc e C Pentru tot ce ai schimbat a D G Şi pentru că mi-ai umplut inima. 71. Doamne, Tu eşti sfânt D G A G/A/D Doamne, Tu eşti Sfânt D G A Arată-ne azi gloria Ta D G A Pentru că eşti sfânt

D G A Venim cu toţi-naintea Ta. b A GD b A D Îţi aducem slavă, Numele-Ţi lăudăm b A G D C A Stăm în reverenţă, Ţie ne-nchinăm. D G D A Glorie Ţie, Doamne D G A Gloria-i doar a Ta D G D A Cu toţii plecăm genunchii C A Stăm smeriţi-naintea Ta D G D A Isuse, Domn al slavei D G A Ne-aşternem la pământ D G D A Ne-atinge şi ne schimbă G A D Căci, Doamne Tu eşti Sfânt.

Vreau să Te laud D G A Să îţi mulţumesc că eşti în viaţa mea F# b Cu putere m-ai luat din întuneric D A D Şi mi-ai arătat înţelepciunea Ta .

73. La Tine, Doamne D e La Tine Doamne îmi înalţ sufletul. A D La Tine Doamne îmi înalţ sufletul. D7 G g Domnul meu, mă-ncred în Tine D Să nu fiu dat de ruşine A D Cel rău să nu se bucure de mine. Învaţă-mă, cărările Tale. /x2

72. Astăzi vin la Tine D G Astăzi vin la Tine, Domnul meu, e A Sufletul mi-e plin de bucurie, D G Fiindcă m-ai făcut copilul Tău e A Ca să pot trăi o veşnicie. G e G e Sunt atât de fericit Domnul meu iubit, G e A De minunea ce-ai făcut-o-n viaţa mea. D Vreau să îţi cânt, A 26

Nu-ţi aminti greşelile mele /x2 Cei ce cred, sunt prieteni cu Domnul. /x2

74. Eşti cel mai mare, Doamne D G A Eşti cel mai mare, Doamne, D f# b Peste toate continentele G Eşti cel mai mare A D Peste toţi Dumnezeii. D Ţie ne-nchinăm

A Ţie îţi cântăm G D A Ţie ne rugăm, Doamne. D Te lăudăm, Isus A Te-nălţăm, Isus G A D Te glorificăm, Doamne. 77. Tată, noi vrem ca slava Ta 75. Învaţă-mă cum să Te laud D /: Învaţă-mă cum să Te laud f# Învaţă-mă cum să Te caut e G A Învaţă-mă să slăvesc Numele Tău. :/ G D În veci de veci. 76. Schimbă-mi inima C d Schimbă-mi inima G C ea Fă-mă m-ai curat d Mai real, mai sfânt G C Mai adevărat E a F G C Tu eşti Olarul, iar eu lutul E a Fă-mă să seamăn D G G7 Doamne cu Tine… /x2 D A f# b Tată noi vrem ca slava Ta G D C/A Să poată fi văzută-n noi G A f# b Inimile noastre să devină doar o inimă G D Şi-atunci lumea va şti G A Căci Isus este Domn. D f# Fă-ne doar un glas G A Ce-Ţi înalţă numele D f# Fă-ne doar un glas G A Ce Te preamăreşte b F# Fă-ne doar un glas G D Un gând şi-o inimă e A D Leagă-ne pe toţi împreună. 78. Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi înălţăm pe Isus Hristos ca Domn D f# G A Noi te lăudăm, numai Tu eşti Rege 27

e A D Numai Ţie cinste vrem să-Ţi dăm.

81. Deschide-mi ochii 79. O inimă curată, Doamne D b /: O inimă curată, Doamne G A D/A Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ G A f# b O inimă în care răutatea să nu stea G A D O inimă în care să domneşti, eu , A aş vrea, G A f# O inimă deschisă pentru Tine, b Domnul meu, e A Să înalţe osanale, e A D Către Tine cel mai mare Dumnezeu. 80. Din El, prin El e C Din El, prin El şi pentru El D e Sunt toate lucrurile /x3 C D A Lui să fie gloria G B7 e A Lui să fie gloria a b A Lui să fie gloria e În veci de veci Amin. 28 D e Deschide-mi ochii, A G D Vreau să Te vad, Isus ! b e Să Te-ating cu mâna, A G D Să-Ţi spun:" Te iubesc !" e Şi fă-mi urechea, A G D b Cu dor să Te-asculte. e Deschide-mi ochii, A G D Vreau să Te văd, Isus ! 82. Isus, ce bucurie D f# b e A Isus, ce bucurie îmi dai Tu mie, A GDA Eşti viu pe totdeauna. D f# b Rabuni, stau la picioare e A D În adorare şi mă închin. D f# b Doamne, nu mă desparte e A Nici plâns, nici moarte, A GDA Eşti viu pe totdeauna. D f# b Rabuni, eşti Viaţa vieţii e A D

Al dimineţii, Luceafăr Sfânt.

f# B Doamne, Tu ne izbăveşti, Da A B E Numele Tău pentru noi, E adăpost. 85. Ai un loc la cruce şi tu

83. Nimeni nu e ca Tine E B c# g# Nimeni nu e ca Tine A f# D B Nimeni n-a putut viaţa-mi schimba E E7 A a Şi oricât de mult aş căuta, n-aş găsi E B E Nimeni nu-i ca Tin'. A B E Dragostea-Ţi fără de margini A B E Inima mi-a copleşit A f# g# c# Sunt în siguranţă sub braţul Tău sfânt a f# B Nimeni nu-i ca Tin'. 84. Numele Domnului e un turn tare 86. Strig spre Tin’ E A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută adăpost în El. A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută , Salvarea în El. E Doamne Ţie noi ne-nchinăm f# B Doamne, Numele-Ţi lăudăm, Da c# DB Numele Tău pentru noi, E adăpost E Când încercări ne copleşesc 29 E A Strig spre Tin’ c# B A Pentru mâna Ta de-ndurare E A c# B A Dragostea Ta, îmi aduce eliberare E A Eşti stânca mea, E D A Sunt slab, Tu eşti tare c# B A Izbăveşte-mă, Tu, Doamne. B/A/c# Eşti speranţa mea A E f# B Ai un loc la cruce şi tu f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu poţi fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu … E Îl iubesc pe Isus B A E B Îl iubesc pe Isus E G# c# Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit …

B E

Credincios promisiunilor Tale B/A/c# E A BE Dorinţa mea, e să umblu pe a Ta cărare A E Căci Tu eşti bun ,Căci Tu eşti bun A Căci Tu eşti bun c# B E Cu min’ … Doamne. 87. Doamne, eşti mai scump D A G D /: Doamne, eşti mai scump ca argintul, A G A Doamne, eşti mai scump ca aurul, D A G D Nu-i nimic în lume să îmi placă, G b A D Tot ce vreau Isuse, eşti doar Tu :/ G e D Şi cine poate a măsura iubirea Ta G A Şi cine poate a cântări ce-i drept G e D Şi cine poate a măsura răbdarea Ta b A B Mila Ta întrece orice înţeles. E B A E Doamne, eşti mai scump ca argintul, B A B Doamne, eşti mai scump ca aurul, E B A E Nu-i nimic în lume să îmi placă, A c# B E Tot ce vreau Isuse, eşti doar Tu. A f# E Şi cine poate a măsura iubirea Ta A B Şi cine poate a cântări ce-i drept A f# E 30

Şi cine poate a măsura răbdarea Ta B Mila Ta întrece orice înţeles. 88. Isus, e mângâierea mea E g# c# g# Isus e mângâierea mea A E B Şi un prieten minunat E g# c# În încercarea cea mai grea f# B E Ajutor îmi este ne-ncetat. E A Isus, dulce salvator f# Aş vrea să-ţi spun, B Cât te iubesc E c# A a Tu-mi eşti un bun sfătuitor E B E Şi îţi mulţumesc. Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântână în pustiu O speranţă e Isus Hristos.

90. Stăm în a Ta prezenţă 89. Doamne dă-ne-nţelepciune E A Doamne dă-ne-nţelepciune E B Şi putere şi iubire c# A B Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. E A Azi venim în faţa Ta E B Dă-ne Doamne harul Tău c# A B Să fim vii întru împărăţia Ta ( pauză ) E Trezeşte-ne din nou. f# Doamne-atinge-ne din nou B E g# c# Peste noi Tu mâna Ta s-o pui f# A Şi lumina Ta să ardă-n noi B E A,B,E Prin puterea Duhului f# Pune-o dar nu pentru o zi B E g# c# Ci să ardă-n veşnicii, în noi f# A B Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, E Doamne-atinge-ne din nou. Doamne, mulţi au obosit Şi în inimi sunt răniţi Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii întru împărăţia Ta Trezeşte-ne din nou. E Stăm în a Ta prezenţă f# Înălţăm un cântec nou f# B Ce-i înălţat din suflet E Către-al nostru Salvator Cu mulţumire-n inimi f# Venim să ne-nchinăm f# B Ne plecăm la tronul Tău Sfânt A B E Şi laudă vrem să-Ţi dăm. c# Tu eşti Creatorul lumii g# Dumnezeu desăvârşit A Tu rămâi mereu acelaşi E Niciodată n-ai sfârşit c# Prin a Ta putere Doamne g# Ai creat şi fiinţa mea A f# Tată, strig spre Tin' B Veşnic te voi lăuda. 91. Isus, iubirea sufletului meu G D Isus, iubirea sufletului meu e C G Isus, vreau să fii al meu mereu G D M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat 31

93. Ce bucurie e Pe stâncă m-ai urcat, C G De-aceea-Ţi cânt neîncetat. G D Te iubesc, te doresc e C De lumea ar cădea C G Eu nu te voi lăsa G D Salvarea mi-e doar în tine e F C Mereu Te voi lăuda C G Căci Doamne, eşti cu mine. 92. Nu este munte prea-nalt E Nu este munte prea-nalt f# Ca să nu-l mişte A B E B Nu e problemă prea grea să n-o rezolve E a Nu e furtună prea rea să n-o liniştească A B E Nu e durere prea grea să n-o aline. E El pe umerii Săi a purtat f# Povara lumii B El poate lua chiar acum A E Povoara Ta. F g Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Bb F C Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta F g Glorie Ţie, ai spălat păcatul meu Bb F C Prin Isus, crucificat la Golgota. Bb C F F7 Tot ce este-n mine, Te glorifică Bb C F F7 Şi cu tot ce am Te preamăresc Bb C Viaţa mea Ţi-o dau a d în mâna Ta de tată Bb C Şi-am să-Ţi cânt mereu F cât te iubesc. Cu ce blândeţe mă înveţi să Te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti Şi mă-ntreb cum aş putea să-ţi mulţumesc.

94. Doamne astăzi vin 32

G D e Doamne astăzi vin b e În faţa Ta să mă închin C D e C,D,G Ca să fiu umplut de har divin D e Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult b e C Să îmi cunosc slăbiciunile D C D G D,e,D Şi să cresc prin iubirea Ta. C D C G,D,e,D Cheamă-mă şi voi veni la Tine C D Când sunt slab C D G D,e,D Te rog Tu să mă sprijineşti C D C G Ca vulturul, spre cer mă voi înălţa e C Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui D G Prin iubirea Ta. Doamne, vreau să fiu În stare să-nţeleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi Un strop, ca cei din jur să bea Şi să stea în iubirea Ta.

E c# Aceasta mi-e dorinţa A E B/G# Să Te-onorez, c# E D/B Cu fiinţa-ntreaga să Te slăvesc, E c# A E B/G# Te ador, stăpâne şi mă închin c# E D/B Lauda şi onoarea Ţi se cuvin. E B c# Ţie-ţi dau inima şi sufletul meu A B E Pentru Tine vreau să trăiesc B Domnul meu, te iubesc c# Zi de zi vreau să-mplinesc A B E Doar sfântă voia Ta. Vrednic eşti de cinste Fii lăudat Împărat al slavei, fii înălţat Alfa şi Omega, de-a pururi viu Domn al veşniciei, în veci: Amin.

96. Ai fost răstignit 95. Aceasta mi-e dorinţa E 33

Ai fost răstignit c# Şi cuiele-mi spun A B Ce mare Ţi-a fost iubirea E c# Cununa de spini îmi spune şi ea A B Ce mare Ţi-a fost iubirea. g# c# Când cer şi stele vor pieri g# c# Semnele vor dăinui g# c# Şi pe veci îmi vor şopti B Cât m-ai iubit, A B De-aceea vreau să-Ţi spun: E /: În veci inima c# În veci dragostea A B În veci viaţa mea, este-a Ta.:/ E Final: Este a Ta c# Este a Ta A Este a Ta B A Ta …

G C D C,D,G Doamne, laudă-Ţi cânt Ţie, C D C,D,G Fericit sunt că Te am, C D C,G Fericit de-a Ta iertare. G C D Tu ai venit pe Pământ C G Să ne salvezi C D Sus pe cruce Te-ai jertfit, C G Iertaţi să fim ! C D De pe cruce în mormânt, B e Din mormânt sus la cer C D G Să fii înălţat mereu ! 98. Mai aproape, Doamne G D C G Mai aproape, Doamne D C D (bass G, F#,E) Mai aproape, vreau Doamne a e Ca să Te pot simţi. /x2 C D Doamne, vreau ca să Te simt. Deschide-mi ochii, Doamne Deschide-mi ochii, vreau Doamne Ca să Te pot vedea. /x2 Doamne vreau ca să Te văd.

97. Doamne, Numele-Ţi înalţ G C D C,D,G Doamne, Numele-Ţi înalţ, 34

C G D Iubirea şi gloria Ta C c G Şi puterea Ta.

/x3

99. Zideşte în mine E g# Zideşte în mine A E B A A,B O inimă curată , Dumnezeule E g# A E Şi pune în mine un Duh nou, B E Statornic, Dumnezeule. A B E c# Nu mă lepăda de la faţa Ta A B Şi nu lua de la mine A A7 Duhul Tău cel Sfânt. A B E c# Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, A B A Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. 100. Cerul declară A/c# D E DA Cerul declară, gloria Celui Înviat c# D E D A Cine se compară, cu Dumnezeul Preaînalt ? A D În veci de veci eşti Tu /x2 E A Divinul Miel pe tron /x2 D E Genunchii îmi aplec /x2 D E A Şi Ţie mă închin … Voi proclama, gloria Celui Înviat Ce-a fost junghiat, Să ne-mpace cu Dumnezeu. 101. Pleacă-ţi genunchii A Pleacă-ţi genunchii, Isus e aici b Ridică mâini curate spre cer 35

D b Tronul de mărire e-n faţa ta E A Slava se coboară din El Îndrăzneşte de intră în locul sfânt b Spălat prin sângele Mielului D b Vino cu cântări de mărire E A Osana Mielului Preasfânt. D /: Rege-al Regilor C# f# Domn al Domnilor b E A Isus, Isus. /x2 :/ Vino cu povoara din viaţa ta Durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca Rana şi păcatul tău greu. Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea şi roadele ei Înţelepciunea şi credinţa de neclintit Totul poţi avea doar să vrei.

102. Spală-mi Doamne gândul A Spală-mi Doamne gândul, c# Spală-mi Doamne viaţa, D b

E

Vreau să fiu curat şi plăcut in faţa Ta. A Numai Tu uzi zorii c# Şi împrăştii ceaţa, D b E Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. A Spală-mi Doamne gândul, E Spală-mi Doamne viaţa D b E Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult D A Numai Tu uzi zorii E Şi împrăştii ceaţa, D E A Numai Tu eşti scutul sufletului meu. Spală-mi Doamne gândul, Spală-mi Doamne viaţa, Ia din mintea mea orice sfat al celui rău Vreau să fiu ca Tine Să-ţi ascult povaţa Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. Spală-mi Doamne gândul, Spală-mi Doamne viaţa, Când troiene reci fac să-mi pară noaptea grea, Adu primăvara şi topeşte gheaţa Vreau să merg spre cer Doar pe ea, pe calea Ta.

A c# f# M-ai iubit aşa mult, ai murit la Calvar D b Să deschizi ochii mei, să-nţeleg E Şi să Te slăvesc. A Pentru cântec, speranţă şi rază de soare f# Lumină şi pace pe-a mea cărare D b E Pentru tot ce Tu îmi dai, mulţumesc. A Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele f# Mângâierea Ta în clipele grele D Pentru dragostea Ta b revărsată în mine E Mă închin, recunosc că eşti Domn A Şi rostesc : MULŢUMESC. 104. Mare eşti Rege în veci A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Pământul, cerul, marea G E Toate le-ai creat. A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Eşti Stânca mântuirii D E Salvat mi-e sufletul. A D E c# Numele-Ţi vom-nălţa Isuse 36

103. Ai deschis cerul Tău A Ai deschis cerul Tău c# f# Ai lăsat slava Ta şi-ai venit D b E Pentru mine, un biet păcătos

D A G E Toţi se vor pleca în faţa Ta A D E c# Numele-Ţi vom-nălţa, Isuse D A Mare eşti şi-n veci b E A Ca Tine nimeni nu-i. 105. Hai, e timpul de-nchinare C F C Hai, e timpul de-nchinare G FaC Hai, e timpul să-i dăm inima C FC Hai, să cânte fiecare G F a F Hai, aşa cum eşti cu starea ta C
Hai…

A G / Care a fost, care este D A Şi care va veni. / x3 107. Este-un vânt ce-adie C Este un vânt ce-adie a Vine din înalt Ca o mângâiere, suflă peste noi. F E Duhul Domnului A fost făgăduit C Şi-a fost trimis. G F /: El e-aici lângă tine C Poţi să-L atingi. :/ Ploaia care vine De la Dumnezeu Curge peste Tine, Belşug din harul Său.

F Vine-o zi când toţi C Se vor închina F C Vine-o zi când Te vom vedea F a Toţi copiii Tăi o comoară F G Vor primi din mâna Ta.

106. El e sfânt a9 d9 a9 El e sfânt, sfânt, sfânt / x2 G E /: Sfânt e Domnul, Dumnezeu a Atotputernic. :/ 37

108. O, Isus, adesea stau D f# b f# O, Isus, adesea stau şi mă gândesc G D G A Mi-aduc aminte de jertfa Ta D f# b f# Vin din nou la cruce să Îţi mulţumesc G A D Să-Ţi recunosc dragostea

G A D Să-Ţi recunosc dragostea . D f# Privesc încă odată G A Locul unde-ai murit D f# G Mă-nchin şi la piciorul crucii cad A umilit b Încă-o dată, Doamne G A D Încă-o dată îţi mulţumesc. O, Isus, acum eşti înălţat în slavă Rege din ceruri, Domnul Divin Inima mi-e plină cu cântări de laudă Ţie cu drag mă închin. / x2 G A Mulţumesc frumos G A D Mulţumesc frumos G A Mulţumesc frumos D Isus.

Şi în a Ta înfăţişare G f# b Văd frumuseţea graţiei Tale e G A Pot doar să mă închin spunând : D e Eşti măreţ în acest loc, Domnul meu G e D A Eşti măreţ în acest loc, ava Tată D D7 Vrednic eşti să fii slăvit G e Veşnic preamărit G A D Eşti măreţ în acest loc, Domnul meu. 110. Doamne, Ţi-aducem închinare C G Doamne, Ţi-aducem închinare F d G Dumnezeu puternic şi sfânt a F Ţi-aducem slavă şi onoare d Căci Tu ai spus: G " EU SUNT ACEL CE SUNT ! " C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F G Numele Tău e tot ce se poate spune C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F Numele Tău e mai presus G de orice nume C Numele Tău… 38

109. Simt prezenţa slavei Tale D Simt prezenţa slavei Tale f# Pe-ale laudei porţi când trec D Templul se deschide G Şi eu faţa Ţi-o zăresc A

În faţa Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm, să Te slăvim. 111. Toată gloria, onoarea d Bb /: Toată gloria, onoarea g a d Şi puterea, îţi aparţin. :/ C Tată sfânt d Ţie ne-nchinăm C Scumpe Isus F A Eşti Salvator Bb C Duhul Sfânt, vino acum d C dC d C Cu foc, cu foc, cu foc.

D e Cu sufletul meu a Şi Te voi lăuda D e Cu viaţa mea C D Căci eşti Dumnezeu meu e Eşti Domnul meu. /x2 113. Isus, Mare Domn E/ A E A E Isus, mare Domn A B c# Eşti stânca, cetăţuia mea A E A E Al Tău braţ sfânt, tărie mi-e A B c# Eşti Domn şi-n glorie domneşti. D A E Toţi se vor pleca în faţa Ta. /x4 D A E Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. /x2

/x3

114. Du-mă Doamne 112. Iubire, putere e C D / Iubire, putere e (C,D) Vreau mai mult în viaţa mea. /x2 a Şi Te voi lăuda D e Cu inima mea a Şi Te voi lăuda 39 d g Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă. Bb F/A Du-mă Doamne prin sângele sfânt d g Du-mă Doamne în sfânta-Ţi prezenţă. Bb C /: Ia cărbunele, atinge-mi buzele, d Iartă-mă :/

Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt şi atotputernic, Înaintea Ta, Doamne mă-nchin Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt şi atotputernic /: Doamne, iartă-mă, te rog primeşte-mă, Iartă-mă. :/ 115. Credincios eşti să ne conduci G a G C D Credincios eşti să ne conduci G a G C D Numai Tu poţi să ne ajuţi b G C Tu-mi luminezi calea şi viaţa mea, a D G Vrednic să ne conduci. D C G Ne-ai scos din noaptea păcatului D C G Mâna Ta ne-a ocrotit F G C Loc pentru noi, Tu ai pregătit A D Nu dăm 'napoi. Lumina Ta vrem s-o răspândim Numele să-Ţi înălţăm, Împărăţia Ta va veni, Vino, domneşti. 116. Slavă, onoare D Slavă, onoare, glorie, splendoare, b G/A Fie Celui din veşnicii, D Orice naţiune, întreaga lume b G/A Cântă Celui din veşnicii G e A Orice limbă-n cer, pe pământ f# Să-Ţi declare gloria, 40

G e A GA Orice fiinţă în faţa Ta, să cadă, G e A Tu vei fi pe veci înălţat GA G e A Şi vei împărăţi peste noi, D Cel din veşnicii. D Pământul aşteaptă venirea Ta, C G D Glorie Celui din veşnicii, Să fie văzută iar slava Ta, C G A Glorie Celui din veşnicii.

117. Ogoarele sunt gata de recoltă E B c# g# AE DB Sunt aici, la dispoziţia Ta, E B c# g# E B E Cheamă-mă, Te voi asculta E g# c# g# Ogoarele sunt gata de recoltă, A B E A,B Dar lucrătorii sunt aşa puţini. E g# c# g# Mă dăruiesc o Doamne-n întregime, A B E

Ca să culeg recolta dintre spini. E timpul potrivit pentru popoare, Mai sunt în zgură încă mari comori. Isus mai cheamă oameni în lucrare, Să fie toţi cu El biruitori. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini ? Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă, Să ştie lumea că suntem creştini ?

41

118. Rabuni, Tu din morţi ai înviat F C d /: Rabuni, Tu din morţi ai înviat Bb C F Bb C Fii în veci glorificat. F C d Rabuni, Tu din morţi ai înviat Bb C F Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ g d Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns, Bb C Bb F Atunci când pe Golgota ai murit. g Credeam că Te-am pierdut d Pe cruce şi-n mormânt Bb C F Bb, C Dar viaţă eşti şi veşnic neînfrânt. Lumina răsari în sufletu-mi trudit Căci lepădat am fost şi depărtat Nădejdea mea e El O cât de minunat Din morţi am înviat cu Tine-odat’. Cum aş putea să fac ? Cum aş putea să tac ? Ca să nu spun despre iubirea Ta O lume-ntreagă aş vrea Să creadă-n jertfa Ta Şi s-o îmbraci cu slava Ta. /: Slavă, aleluia, a-nviat, Aleluia, a-nviat. Osana, aleluia, glorie, Aleluia, a-nviat :/

119. Lăsaţi Duhul sfânt să lucreze E A E Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze A E B EB Să ne elibereze de blestem şi păcat. E A E Lăsaţi pe pământ fericirea, A E Dragostea şi unirea B E Ce Isus le-a lăsat. E B E AB Pentru noi s-a ivit mântuirea E B EAB Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit g# A E c# Pentru noi s-a ivit izbăvirea E B E AB Pentru noi Cel De Sus a murit. Cu Isus vom zbura către stele Cu Isus spre o lume de vis Cu Isus trec ispitele grele Cu Isus vom zbura-n Paradis. Te-aşteptăm ca să vii Tu, Isuse Aşteptăm slava Ta pe pământ Aşteptăm profeţiile spuse Te-aşteptăm, Domnul nostru Cel Sfânt.

42

120. Eu sunt un om C d Eu sunt un om, sunt doar un om… G G7 CG Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi C C7 F d Să cred mai mult în al meu Domn C G C Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. F Un timp de o zi, Isuse Cea Atât este tot ce-mi doresc G O, dă-mi Tu puteri G7 C C7 Ce-am de făcut să-nfăptuiesc F Căci mâine nu ştiu, Isuse Cea Dacă va mai fi înc-o zi G Nu ştiu timpul când G7 CFC Viaţa mea se va sfârşi. Îmi amintesc cum pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt Te chem şi azi, prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt încă o zi. 121. Tu-mi eşti refugiu G D e Tu-mi eşti refugiu când sunt slab b C Tu eşti comoara ce o caut G D G D Tu eşti în toate Domn.

G D e Inima mea Ţie ţi-o dau b C Îmbracă-mă cu al Tău har G D G D Fii Tu în toate Domn. GD e D G Isus, Miel Preasfânt C G DGD Ţie mă închin GD e D G Isus, Miel Preasfânt C G DCG Dumnezeu divin. Tu mi-ai luat ruşinea mea M-ai ridicat în slava Ta Tu eşti în toate Domn. Mâna-ţi întinzi atunci când cad Când sunt setos, Tu apă-mi dai Fii Tu în toate Domn 122. Cânt aleluia Domnului b f# b f# /: Cânt Aleluia Domnului A G D F# Cânt aleluia, cânt aleluia b f# b f# Cânt aleluia Domnului. :/ /: Cânt dragostea lui Dumnezeu Cânt aleluia, cânt aleluia Cânt dragostea lui Dumnezeu. :/ /: Cânt bunătatea Domnului Cânt aleluia, cânt aleluia Cânt bunătatea Domnului. :/ /: Cânt îndurarea Domnului Cânt aleluia, cânt aleluia Cânt îndurarea Domnului. :/

43

123. Aş vrea să Te cunosc G Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus e Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus C a Ochii îmi îndrept, către Tine şi aştept G D Doar voia Ta să o fac. G Cuvântul Tău e lumina mea e Braţul Tău sfânt e tăria mea C a Fii glorificat, veşnic lăudat GD În viaţa mea. Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Numele Lui sfânt şi sfântul Său Cuvânt Eu vreau să cânt mereu… 124. La Tine venim A La Tine venim, la Tine venim D b Mântuiţi în faţa Ta noi stăm A E Cu capul sus, inima plină de laudă A E Ţie ne-nchinăm. A A7 Te preamărim, Te preamărim D b Îndurarea Ta o înălţăm A E Căci ne-ai eliberat, lanţurile le-ai rupt A E Care ne-au robit. 44

A A7 Noi Te iubim, noi Te iubim D b Al Tău Nume mare-L înălţăm A Căci în Tine e puterea, E în Tine-i măreţia A E Prin care suntem biruitori. A A7 Ţie ne-nchinăm, Ţie ne-nchinăm D b Cu podoabe sfinte-n faţa Ta stăm A Doar pe Tine te-nălţăm E A Domneşte Tu printre noi. 125. Ochii Domnului A b Ochii Domnului plini de dragoste privesc E D A Inimile tuturor care nu-L cunosc. b Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi E D A Întinde mâna ta şi tu, nu mai privi-napoi. b Înapoi de mergi, nu mai ai ce întâlni E Doar viaţa plină de necaz D A Întoarce-te la Domnul azi. A D /: Şopteşte-I : “Iartă-mă, A g# f# Ia vina mea” b E Isus e lângă tine, A Vrea să intre-n viaţa ta :/ Final: Isus e lângă mine, A intrat în viaţa mea.

126. Doamne Te rugăm D f# b f# Doamne Te rugăm e G A Revarsă din harul Tău D A b f# Pentru mila Ta mare G D G A Dă-ne din harul Tău G b /: Stăm şi-aşteptăm G D Să torni Duhul Tău. :/ Doamne Te rugăm Revarsă din Duhul Tău Pentru mila Ta mare Dă-ne din Duhul Tău. 127. Doamne, Tu eşti Dumnezeu E A B Doamne, Tu eşti Dumnezeu g# c# Şi vei domni în veci A B E Întreg pământul este plin de slava Ta. A B Eşti Creator desăvârşit, g# c# Dreptatea Ta vedem A B E Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ. E B Să fii înălţat, să fii înălţat A f# E B Domn al dragostei, Împărat. E B Să fii înălţat, să fii înălţat A B E Domn al dragostei, Împărat.

Doamne, Tu eşti Dumnezeu Şi vei domni în veci Întreg pământul este plin de slava Ta. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt În dragoste ne conduci pe-al vieţii drum. 128. Atât am căutat E A E c# Atât am căutat rostul vieţii B A E De-am ajuns rob acestor căutări. A E c# Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar B A E Loc de chin şi de mari îndurări. A E c# Mi-a şters pentru veci tot trecutul B A E E7 Prin sângele curs pe Calvar A Am schimbat temerile E c# Într-un cânt glorios B A E Sunt liber de-acum, o, ce har! Acum de trecut eu sunt liber Căci Isus a-nnoit viaţa mea Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa.

45

129. Spre mine faţa Ţi-o întorci D b Spre mine faţa Ţi-o întorci D A D Şi sufletul meu te slăveşte b Iertare-mi dai, sunt fericit D A D Şi sufletul meu te măreşte. A e Prin încercări voi sta f# b Căci am un preţ în faţa Ta A e Şi-n braţul Tău voi sta D A D Plăcerea mea e-n calea Ta. Zi de zi mă-nviorezi Şi sufletul meu te slăveşte Speranţă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu te măreşte. Odihnă dai sufletului meu De aceea te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte. 130. Îmi plec genunchii F C Bb C Îmi plec genunchii-n faţa Ta, d Bb C Viaţa mea e-n mâna Ta, F C Bb C Un cânt de laudă vreau să-ţi cânt Bb C F Pentru plăcerea Ta. F C Bb C Te caut pe Tine, Domnul meu d Bb C Dorinţa mea e să te-nalţ

F C Bb C Mai sus de tot ce-i pământesc Bb C F Spre bucuria Ta. F CF CF Aleluia, aleluia Bb F Bb g C Aleluia slavă Mielului. 131. Voi slăvi pe Mielul gloriei. D A Voi slăvi pe Mielul gloriei, D A Regelui regilor mă închin. b E Voi slăvi pe Mielul gloriei, G A D Regelui mă închin. A Şi mâinile mi le-nalţ, G D Şi-naintea Ta vin A Şi mâinile mi le-nalţ G D Şi mă bucur în Tin’ G f# Îmi înalţ mâinile către cer e b Lumea întreabă de ce ? G A Db Eu le spun că-mi iubesc Regele G A D Eu le spun că-mi iubesc Regele.

46

132. Credeam că voi muri cu El D f# Credeam că voi muri cu El G D Într-adevăr doream f# b Dar eu de El, m-am depărtat, C A Deşi nu credeam. G g Cum am putut să-L întristez? D f# b Când El mult m-a iubit: G f# A urcat întreg Calvarul G A Şi m-a mântuit. D A D Golgota, Golgota b f# G A Oare ce-a simţit, lovit şi părăsit? D A b f# Golgota, Golgota G A e A D Doar pentru mine şi pentru tine a murit. El m-a găsit în greu păcat, Şi m-a eliberat De-atunci în vis viaţa mea Mi s-a transformat. Cum aş putea să-I mulţumesc Pentru tot ce El mi-a dat? Îmi ridic privirea-n sus Şi văd Golgota.

133. Tu eşti rege, eşti Mesia G b Tu eşti Rege, eşti Mesia C a D Eşti al dragostei sublime Împărat. G b Prinţul slavei, veşnicia C a D Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat. G Ca Îi vom cânta osana lui Isus C a D Voi înălţa spre ceruri glas curat G Ca Şi mă închin în faţa Ta, Isus, C a Căci Tu eşti Prinţul Păcii, D Minunat, minunat. 134. Pregăteşte-mi inima, Doamne D A Pregăteşte-mi inima, Doamne G e DA Să fie un templu sfânt şi curat. D A Cu mulţumire trăim pentru Tine, G e A D Te iubim Isus, fii lăudat.

47

135. E Duhul Domnului e E Duhul Domnului, ce vine peste noi a Şi mâna Tatălui, un sprijin în nevoi B7 e E Duhul Domnului, ce ne leagă împreună. D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 Nu este frică D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 e E libertate. 136. Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Bucuria mi-e Isus A f# B Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Din zori şi până seara, târziu A B E Bucuria mi-e Isus. Ajutorul mi-e Isus… Speranţa mea e Isus… Medicul meu e Isus… Tăria mea e Isus…

137. Aşa aproape de Tin’ E B c# Aşa aproape de Tin’ A c# B Simt cum Te bucuri sau suspini E B c# Strâns legat sunt de inima Ta AB E Aproape de ea. G D Mă gândesc acum la vremea în care f# E Cu braţul Tău Tu m-ai ridicat G D Planurile Tale-acuma-mi sunt clare f# B Căci prin har viaţa mi-ai schimbat. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea Ta străpunge viaţa mea Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin’. Final: Aşa aproape de Tin’ Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea Ta mă inundă deplin Aproape de Tin’. 138. Numele lui Isus D A /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. a A D /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. G f# b Cântă-I glorie, aleluia e D G A Slavă Lui căci m-a salvat G f# b El prin jertfa-I de pe cruce A GAD Ne dă victorie. 48

139. Viaţa făr’ de Tine C d C a Viaţa făr’ de Tine Tată ceresc d G C G Este doar deşertăciune, C d C a Numai Tu poţi da vieţii un sens d G C Ca să trăiesc pentru Tine. C F Viaţa mea Tu mi-ai schimbat, Isus d G CG Şi-ai făcut un om nou din mine. C F Ai pus în mine un dor nespus d G CG Dorul de-a fi lângă Tine. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi braţul Tău ocrotire. Numai în Tine, Isuse iubit Pot să găsesc fericire. Final: Viaţa ta poate-a schimba Isus Poate face-un om nou din tine, Astăzi îndreaptă-ţi privirea-n sus Iată ca Mirele vine.

140. Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul E c# Lăudaţi, lăudaţi pe Domnul! A B Lăudaţi pe Dumnezeu. E c# În locaşul Lui cel sfânt A B Lăudaţi pe Dumnezeu! E A F# B /: Glorie Ţie, Părinte din ceruri E A E B E Tu eşti Domn în veci de veci. :/ Tu eşti Doamne stânca mea, Scutul meu în vreme rea. Tu mă aperi de duşmani, Şi-mi ridici povara grea. Voi lăuda pe Domnul meu Voi lăuda pe Dumnezeu În locaşul Lui cel sfânt! Slavă-I voi cânta mereu. 141. Lăudaţi pe Domnul G C /: Lăudaţi pe Domnul :/ C D G Căci Domnul este bun. a e C D Aşa vom zice noi cei răscumpăraţi a e FD Scăpaţi din mâna celui rău a e C D Chemaţi la viaţă, la lumină şi har a e F D Iertaţi prin jertfa lui Isus, la Calvar. Atunci în strâmtorare noi am strigat Şi Dumnezeu ne-a auzit Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit Speranţă nouă am primit, prin Isus, la Calvar. 49

143. Aşa cum David a e Aşa cum David a lăudat a e Războiul când l-a câştigat, G a FG Aşa îl voi lăuda a e Femei cu tamburinele a e Lăudau-nălţându-şi mâinile, G a FG Aşa Îl voi lăuda. F G Iar noi avem chiar astăzi F d e a Un drum spre ceruri sus F G O poartă spre-nchinare F d e a Prin jertfa lui Isus Aşa cum Iuda a strigat Duşmanul s-a înspăimântat De frica Domnului. Strigăm toţi ca la Ierihon Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn, Aşa ca Iosua. 144. Aleluia El sângele şi-a dat G C D G Aleluia, El sângele şi-a dat e F Acuma pot să zic şi eu C D G Că sunt pe veci iertat. G D În Isus eu am un prieten C D G Care sângele şi-a dat 50

D Şi El astăzi mijloceşte C D G Ca să fiu pe veci iertat D Să purtăm cu toţi de-acum C D G Al lui Isus nume sfânt D Căci prin El noi suntem liberi C D G Dezlegaţi de-acest pământ. Eu aş vrea să-ţi spun de Isus Despre a lui dragoste Despre gloria Lui cea mare Despre sfânta-i graţie Să purtăm cu toţi de-acuma Al lui Isus nume sfânt Căci prin El noi suntem liberi Dezlegaţi de-acest pământ. final: Tu eşti Isus astăzi Al meu Domn divin De-aceea spre Tine Cu lacrimi mă închin. Salvare şi pace La Tine găsesc Tu meriţi iubirea Deci, Ţi-o dăruiesc. 145. Bucuraţi-vă în Hristos E A E AB Bucuraţi-vă în Hristos B c# Boldul morţii, boldul morţii B c# L-a învins şi-a înviat B c# Domn şi rege este Isus B Deci să ne bucurăm A BE Isus din morţi a înviat. /x 4

146. Domnul este bun E f# Domnul este bun, B E Domnul este bun, A Domnul este bun, E B E El e bun cu mine /: Ia păcatul meu :/ El e bun cu mine /: Liber sunt acum :/ El e bun cu mine Domnul este bun, Ia păcatul meu Liber sunt acum El e bun cu mine 147. Aceasta e ziua Domnului E /: Aceasta e :/ B /: Ziua Domnului :/ E /: Veseli să fim :/ B /: Să ne bucurăm. :/ A E Aceasta e ziua Domnului A E Veseli să fim să ne bucurăm E Aceasta e, aceasta e B E Ziua Domnului.

/: El ne-a creat :/ /: Şi ai Lui suntem :/ /: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El îl vestim :/ /: Noi rătăceam :/ /: Dar El ne-a iubit :/ /: Nu-l cunoşteam :/ /: Dar El S-a jertfit. :/ /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/ /: Vom moşteni :/ /: Cu El cerul sfânt :/ 148. Mare Dumnezeu avem E AE Mare Dumnezeu avem E DB Mare Dumnezeu avem E c# El e cel mai mare-n E c# Slavă şi-n splendoare E B E Mare Dumnezeu avem. /: Mare Dumnezeu avem :/ Îngerii-n lumină Lui I se închină Mare Dumnezeu avem. /: Mare Dumnezeu avem :/ Glorie, mărire Aleluia Ţie Mare Dumnezeu avem.

51

149. Dă-I povara ta lui Isus C F /: Dă-I povara ta lui Isus G C El o va purta. :/ C F /: Şi înalţă tot mai sus, înalţă G C Şi înalţă Numele lui Isus.:/ /: Vin’ la Isus cu căinţă El ta va ierta. :/ /: Taie-i scara lui Satana Ca să cadă jos. :/ /: Şi trăieşte prin credinţă Cum Isus a zis. :/ 150. Prin Isus avem victorie d A Prin Isus avem victorie d Doar prin El avea-vom bucurii, d A Şi cu Isus învingem pe Satan d Căci e Domn. C F Prin El izbândă am primit g A Căci ne-a eliberat C F Prin sângele Lui ne-a sfinţit g A Iertându-ne de-orice păcat.

151. Cânt Domnului că mi-a făcut bine G C G Cânt Domnului că mi-a făcut bine e G FD Lui Dumnezeu, glorie G C G Mi se bucură inima-n mine e GDG Lui Dumnezeu, Glorie. G Cânt lui Dumnezeu glorie C G Şi tot pământul să-I cânte G FD Lui Dumnezeu, glorie G El ne-a adus mântuire C G De-aceea-I cânt pe vecie e GDG Lui Dumnezeu, glorie. Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea Lui Dumnezeu, glorie Să-L slăvească munţii şi apele Lui Dumnezeu. glorie.

52

152. O Doamne mare A O, Doamne mare D b Când privesc eu lumea A E AE Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt A Db Şi fiinţele ce-mpodobesc natura A E A E Cum le-ntreţii cu braţul Tău Cel Sfânt. A D A g# f# /: Atunci îţi cânt măreţ Stăpânitor b DE A Ce mare eşti, ce mare eşti. :/ Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea Mulţimea astrelor ce-alerg pe cer Măreţul soare cât şi blânda lună Ca mingi de aur plutind prin eter. 153. Doamne cât de mare eşti G C Doamne cât de mare eşti, D G Doamne cât de mare eşti, e a Doamne cât de mare eşti D G Şi cât ne iubeşti. G b C Munţi înalţi, semeţi e a Cu brazi plini de nămeţi D Vântul adia G CD Şi parcă aşa spunea:

Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte, Stele pline de şoapte În feeria lor, Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Îţi cântăm cu dor Cât de mare eşti… 154. Vrei tu să scapi de păcat sarcină G C G Vrei tu să scapi de păcat sarcină D G Prin sângele sfânt al Mielului C G Vrei tu să-nvingi răul din inimă D G Prin sfânt sânge al Lui Isus. G C G E puterea ce minuni face D G D Sângele mielului G C G E puterea ce minuni face a D G În scump sânge al Lui Isus. Vrei să fii liber de patimi, păcat Prin sângele sfânt al Lui Isus Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat Prin sfânt sânge al Lui Isus.

53

155. Glorie, glorie, aleluia G Glorie, glorie, aleluia, C G Domnul Isus m-a salvat. e Glorie, glorie, aleluia, G D G Sunt prin El răscumpărat. Eu am pace, multă pace, De când Domnul m-a salvat. Eu am pace, multă pace Sunt prin El eliberat. Am nădejde şi bucurie De când Isus m-a salvat Am nădejde şi bucurie, Sunt prin El răscumpărat. 156. Cânt despre Isus. G Cânt despre Isus, ceva m-atinge C Cânt despre Isus, ceva m-atinge G e Cânt despre Isus, ceva m-atinge G D G E mâna bună a Lui. G Glorii, glorii, glorii El mă atinge C Glorii, glorii, glorii El mă atinge G Glorii, glorii, glorii El mă atinge e D G Cu mâna bună a Lui.

Mă rog lui Isus, El îmi răspunde Cu mâna bună a Lui. Suspin adesea, El mă mângâie, Cu mâna bună a Lui. Spun despre Isus ceva mă-mpinge E mâna bună a Lui. 157. Isus viaţa noastră G Isus viaţa noastră, G Noi pe Tine te mărim C Căci prin jertfirea Ta pe cruce G D Noi voioşi trăim G Ne-ai dat în dar iertare B e Pentru vina ce-o purtăm a D G CGD De-aceea îţi cântăm: Aleluia. G Glorie, glorie, aleluia C G D Glorie, glorie, aleluia G Be Glorie, glorie, aleluia a D G Părintelui ceresc. Din clipa când în viaţa noastră Pacea a intrat Cântăm întruna Mielului Ce ne-a răscumpărat. A Lui să fie slava Ce în veci va triumfa Acum şi pururea. Aleluia.

54

158. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! e G /: Ce minunat e să fi dintr-o familie, B e Familia sfântă a D-lui Isus :/ e a /: Suntem o familie unită, D G Suntem o familie reală, e a Familia care iubeşte, B e Familia Domnului Isus :/ 159. El poate, El poate E B El poate, El poate, E A Eu ştiu că poate E B Eu ştiu că Domnul poate AE A mă duce-n cer. A El inimi vindecat-a E Captivi eliberă F# A dat vedere orbilor B B7 Pe bolnavi vindecă. A dat l-ai Săi putere Să-I fie martori vii Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat Şi multe bucurii. Deci suflete grăbeşte Şi vino la Isus Căci bunul tău păstor Isus Te duce-n ceruri sus. 55

Şi-acolo-n veşnicie Cu Dumnezeu vom sta Dac-ai făcut în viaţa ta Ce scrie Biblia. 160. Isus cel înviat e B7 /: Isus cel înviat e astăzi printre noi B7 e Isus cel înviat e astăzi printre noi :/ a Lasă-L să te-atingă, e Lasă-L să te-atingă, D Lasă-L să te-atingă G B7 Şi vei fi eliberat. Mormântul lui Isus Şi astăzi este gol. Isus Hristos revine iar Ca să ne ia. Isus e viu în veci de veci Aleluia.

161. Isuse dintre toţi te-aleg mereu G C G Isuse dintre toţi te-aleg mereu, a C G În orice zi, în orice clipă. C G e Căci Tu eşti viaţa sufletului meu, a C D G Şi harul care mă ridică. a D G G7 Te-aleg mereu, Te-aleg mereu, C G Isus Mântuitorul meu a D G Te-aleg mereu, Te-aleg mereu. Isuse-aleg deplin cărarea Ta Din miile de căi din lume. Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt, Căci numai El e adevărul. Ce-mi dă lumină pe acest pământ, Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. 162. Nu, nu suntem un vis b F# b Nu, nu suntem un vis şi-o întâmplare e F# Un lut de sine însuşi frământat. G A /: Ci ne-a zidit o minte creatoare G F# Şi-o-nţelepciune fără de hotare b F# Există Dumnezeu. b Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ Nu, nu suntem jivine-ntunecate Gonite de un bici ne-nduplecat /: Ci noi avem un duh şi-o libertate 56

Şi-o inimă ce pentru ceruri bate Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ Da e cu noi Scriptura ca dovadă Avem minuni şi semne ne-ncetat. /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă Să stea în faţa Lui pe baricadă. Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ Nu-i calea noastră, veşnic, însorită Nu-i viaţa totdeauna un palat. /: Dar o trăim căci merită trăită Când peste lumea asta mărginită Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ Nu, nu suntem neant, ce fericire, Supremul adevăr s-a relevat. /: Isus e-n noi lumină şi iubire Iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ 163. Leagă-ne Doamne G e Leagă-ne Doamne pe toţi împreună D G Cu lanţuri ce nu pot fi rupte. G e Leagă-ne Doamne pe toţi împreună a D G O, leagă-ne în dragoste. C G Este-un singur Domn, e D G Este un singur Fiu. C G e D G Este-un singur Duh, şi acela-i viu.

164. Ca stropii de rouă C G Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit C Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit C7 Ca raza de soare ce umple văzduhul F mereu d C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu, F C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. Cum cerbul doreşte izvorul cristalin, Cum râul goneşte, aleargă spumegând. Alerg şi eu, Doamne, Spre Tine c-un dor mai sublim Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc, Oricât le-ai privi, ele frumos strălucesc. Priveşte Isuse azi spre fiinţa mea, Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Decât lângă Tine, Iubitul meu Hristos. La Tine e Harul, şi-al vieţii cuvânt Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ.

165. Eu mă-ncred doar în Domnul E Eu mă-ncred doar în Domnul B El mă ajută A B Eu mă-ncred doar în Domnul E El e a-mea Stâncă. E El e-al meu turn în care A La necaz alerg B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. B E Pe Domnul slăvesc, ajutorul meu. B E El e slava mea şi când drumu-i greu. E7 Toate popoarele lumii A Să se-ncreadă-n El B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc.

57

166. Aş vrea Isuse E A E c# Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine f# B E În pribegia mea pe-acest pământ. E A E c# De-atâtea ori când grea ispită vine f# B E S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. E A E Aş vrea Isuse scump a ta comoară A E DB De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. E Aş vrea ca-n mine A E c# Tot ce-i vechi să moară, f# B E Ca Tu să faci din mine ce doreşti. Aş vrea Isuse scump, a Ta viaţă Să se-oglindească pururi în a mea Şi să dispară negura de ceaţă Ce-mpiedică să văd mărirea Ta. Şi câte n-aş mai vrea, o scump Isuse În pribegia mea pe-acest pământ Dorinţele ce îmi rămân nespuse Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt.

167. O scumpă zi D O scumpă zi (o scumpă zi) A D Când pe Isus eu L-am primit. D Inima mea i-am dat-o Lui A D Cu totul sunt al Domnului. D Sunt al Lui (sunt al Lui) A D Nu sunt al meu, ci-al Domnului. G D Prin sânge sfânt răscumpărat G D De tot păcatul sunt spălat D b Sunt al Lui ( sunt al Lui ) e A D Nu sunt al meu, ci-al Domnului. O scumpă zi, o ceas frumos Când am aflat eu pe Hristos. Prin al Său har, Sunt nou născut Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut.

58

168. El ne-a iubit venind în lume E El ne-a iubit A Venind în lume E Ca noi prin El B Să fim salvaţi A Prin sângele A a Vărsat pe cruce E B La Golgota Isus Cristos E Ne-a mântuit E E7 Ştiind că-i viu A Pot învinge teama E Fiindcă-I viu D/B Eu sunt salvat E E7 Şi când ispita grea A a Mă va ajunge E Pe braţul Său mă simt B E Din nou eliberat Ca un copil Ce se încrede În tatăl lui Pe-acest pământ Aşa mă-ncred Şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat Voios îi cânt

Când voi pleca în veşnicie Când lupta grea va înceta Îl voi vede pe tron în slavă Pe cel ce moartea A învins prin jertfa Sa. 169. Te-am ales, Te-am ales E f# B E Te-am ales, Te-am ales, A f# E Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales A B /: Glasuri multe m-au strigat g# c# Mâini întinse m-au chemat A B EAE Dar din toate ne-nţeles, Te-am ales. :/ Te-am ales, Te-am ales, Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales /:Nimeni n-a iubit mai mult În al vieţii greu tumult Când iubire-am înţeles şi Te-am ales. :/ Te-am ales, Te-am ales, Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales /: Cum puteam să nu-ţi răspund, Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-nţeles, m-ai ales. :/ M-ai ales, m-ai ales, Dintre mii şi mii de mii, m-ai ales /: Vreau să-ţi mulţumesc deplin Pentru harul Tău divin Căci iubirea-am înţeles şi Te-am ales. :/

59

170. De dorul Tău E f# De dorul Tău, Isus iubit B E În dragostea Ta, arse E7 Aa /: Şi inima spre răsărit E B E Şi faţa mi se-ntoarse. :/ Isus, Isus, noi aşteptăm Cum crinii-aşteaptă roua /: Privind spre ceruri Te chemăm Cu mâinile-amândouă. :/ Treci peste ani, în viitor, Isuse drag şi vino /: Ne du mai sus, mai sus de nori În ţara de lumină. :/ Şi-ţi vom cânta Isus iubit, De drag, o veşnicie /: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit Cum nimenea nu ştie. :/ 171. Îţi mulţumim Isuse E A E Îţi mulţumim Isuse, Îţi mulţumim Isuse D B Îţi mulţumim Isus din inimă E A E Îţi mulţumim Isuse, Îţi mulţumim Isuse c# E B E Îţi mulţumim Isus din inimă E B Din inimă, din inimă, A B Îţi mulţumim Isuse drag

E din Inimă. E E7 A a Din inimă, din inimă, E B E Îţi mulţumim Isuse drag din Inimă /: Te lăudăm Isuse :/ Te lăudăm Isus din inimă. /: Din inimă, din inimă, Te lăudăm Isuse drag din inimă :/ /: Te proslăvim Isuse :/ Te proslăvim Isus din inimă. / : Din inimă, din inimă, Te proslăvim Isuse drag din inimă:/ 172. Roagă-te dimineaţa E f# Roagă-te dimineaţa B E E7 Roagă-te şi la prânz A E c# 2x/ Roagă-te pe-nserate f# B E Roagă-te orişicând. /x2 Ascultă-L dimineaţa Ascultă-L şi la prânz 2x/ Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. /x2 Fă bine dimineaţa Fă bine şi la prânz 2x/ Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând.

/x2

Dă-I slavă dimineaţa Dă-I slavă şi la prânz 2x/ Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând. /x2 60

173. N-ai asemănare C G N-ai asemănare CFC Nici in cer nici pe pământ G Nici în măreţie, C Nici în fapte şi-n cuvânt. F Iţi cântăm osana, C Dumnezeule slăvit, G Pentru mântuirea C Ce-n Isus ne-ai dăruit. Orişicine crede Si renunţă la păcat In Isus găseşte, Un prieten minunat. Orişicine vine, Nu va fi respins nicicând Are bucurie Si-o nădejde pe pământ. 174. O, ce valuri de-ndurare e B e O, ce valuri de-ndurare e B7 e Curg din crucea lui Isus. e B e O, ce jertfă minunată e B7 e Este jertfa lui Isus. a e B7 Curăţit în al Lui sânge a G B7 Şi crezând în jertfa Lui 61

e B e Mă apropii fără teamă e B7 e De Preasfântul Dumnezeu. Pretutindeni să se-ntindă Valu-acestei mari iubiri. Toată lumea să audă Vestea bunei mântuiri. Orice suflet care zace În osândă şi păcat Să se-ntoarcă, deci, la Tatăl Care iartă ne-ncetat. 175. Eu am pornit fericit pe cărare E A Eu am pornit fericit pe cărare B E Cu Isus bunul meu salvator A Deşi spinos deseori drumul pare B E Eu mă ţin de Isus stăruitor. E A Braţul Său iubitor mă conduce B E Zi de zi prin încercări de orice fel A Harul Său minunat mă va duce B E Prin credinţă s-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am s-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe porţi de smarald.

176. Răsune a noastră cântare D A Răsune a noastră cântare G D Un imn de adânci mulţumiri A Să fie şi-n ceruri serbare G D Ca-n ziua de mari fericiri. A Prin duh să-nălţăm o cântare G D Prin duh să-L cinstim pe Isus A Căci slava ce-o are e mare G A D În gloria unde-a ajuns. D A G D Osana lui Isus, osana lui Isus D A D A Osana lui Isus, de-acum şi până-n D veac. Pe Isus îl simţi în natură Căci toate prin El s-au creat Şi cine-i ca El în statură Nu-i nimeni c-al meu împărat. Cinstiţi-L ostroave şi ape Cinstiţi-l voi mări şi uscat Căci El a putut să adape Mulţimi de popor însetat. Prin câte puterea-I se-arată Prin câte dovezi îl cunoşti Priveşte la ceruri şi iată În toate pe El recunoşti. Veniţi voi mulţimi de popoare Să vină toţi cei păcătoşi Căci gloria Lui este mare Iertare primiţi bucuroşi.

177. În această oră d În această oră, g Doamne, Te rugăm C F A Să iei parte Tu cu noi d Să ne-asculţi cum îţi cântăm g Şi Te lăudăm A dD Întotdeauna fii cu noi. g C Să nu ne laşi părăsiţi nicicând F Bb Căci noi trăim doar cu Tine-n gând g A Pe Tine noi doar Te avem d D Şi-n Tine ne-ncredem. g C Tu eşti al nostru salvator F Bb Un minunat şi bun păstor g A Cu Tine noi vrem ca să fim d În ceruri sus. Să ne ţii în mâna Ta Să nu ne laşi nicicând, Ca să mergem înapoi Iar pe drumul înspre cer Tu să ne conduci, Şi scut la greu Tu să ne fii.

62

178. Cu Isus în lumea asta C F Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu G C Înainte-i ţara mea, înainte-I Dumnezeu. F Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări G C C7 Cu Isus ajunge-voi în veşnicii. F C Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor G G7 Este jertfa ce ne poartă C C7 Spre limanul mult dorit. F C a Isus, Isus este calea-n ţara bucuriilor, d G C Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit. Când durerea te doboară, amice nu uita ‘Nainte-i Dumnezeu, înainte-i ţara ta. Atunci ochii îţi ridică şi cere mila Sa Şi prin harul Său El te va ajuta. Niciodată pe-a ta cale să nu te uiţi-napoi Înainte-i ţara ta, înainte-i Dumnezeu. Vrednică vei fi acolo, la dreapta Lui vei sta O mireasă când vei fi în ţara Sa. 179. Isus Hristos e Domnul E f# B Isus Hristos e Domnul, aleluia A B E Isus Hristos e Domnul, aleluia! E7 A Isus Hristos e Domnul, aleluia! E BE Isus Hristos e Domnul, aleluia! 63

El e Mântuitorul, aleluia... Isus Hristos e pacea, aleluia... Isus este iubirea, aleluia... El vindecă bolnavii... Isus e biruinţa, aleluia... 180. Îndeajuns mi-e Doamne G Îndeajuns mi-e Doamne a Doar harul Tău. D Îndeajuns mi-e Doamne G Doar harul Tău. G G7 Cc /: Te laud Doamne, Te preamăresc G D Îmi ridic mâinile spre cer şi Te G slăvesc. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Cuvântul Tău. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Doar jertfa Ta :/ /: Mă-nchin în faţa Tronului sfânt. :/

181. Astăzi numai sunt minuni G Astăzi nu mai sunt minuni a Lumea va striga D Oare astăzi pe pământ C D G Se mai pot afla? G Noi credem însă în minuni a Căci Isus ne-a-nvăţat D Că Dumnezeul dragostei C D G Acelaşi este-n veac. G El rămâne în veci a Ca şi ieri, ca şi azi D Braţul Său printre noi CD G Înfăptuieşte minuni. G Dumnezeu neschimbat a Pe pământ va lucra D Îndoială să n-ai C G DG Domnul nu va-nceta. Drumul tău pe-acest pământ Plin de dureri va fi Însă Isus le-a purtat În locul tău muri. Predă-ţi dar viaţa-n mâna Lui Şi-atunci tu vei vedea Că cel ce e din veci la fel În veci va rămânea.

182. Sfârşitul veacului trăim G C G Sfârşitul veacului trăim a D Cu lupte, ură şi război G C G Dar fericiţi la cer privim a D G Nu e mult şi vine Domnul iar la noi. C G El vine iar, El vine iar D G Ce fericire negrăită C G Se va sfârşi al nopţii chin amar D G Căci Domnul vine iar. E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui Cuvântul lui e ,,da “, „amin” În El nici o umbră de schimbare nu-i. Ce zi măreaţă, ce splendori Când trâmbiţa va răsuna Iar Domnul va veni pe nori Fără murmur plin de slavă-I vom cânta.

64

183. Când Isus Cristos m-a mântuit G C Ge Când Isus Cristos m-a mântuit a D G D Har din harul Său El mi-a dăruit. G C Ge Pacea Lui mă face fericit a D G Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. G a Doamne Te slăvesc şi îţi mulţumesc D CGD Pentru bunătatea-Ţi mare. G a Pentru încercări, binecuvântări D G Doamne azi îţi mulţumesc. Viaţa mea-mpreună cu Isus E un cer senin, cer de soare plin Frică, griji, nevoi eu nu cunosc Căci de toate de la El primesc. Vreau să ştie toţi că-s fericit Cu Isus al meu ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc Prin viaţa mea să-i mulţumesc. 184. Am cămin mai sus de nori G Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei C G Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei G e Am cămin mai sus de nori în ţara gloriei G D G Când vine Isus. Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Da, Isus, da, Isus aminteşte-mă Când vii în curând. 65

/: Jos port crucea, sus cununa-n ţara gloriei :/ Când vine Isus. /: Am cămin mai sus de nori, vrei să ai şi tu? :/ Când vine Isus. /: Dacă îl primeşti pe Isus în veci vei trăi :/ Când vine Isus. 185. Nu-i prieten lui Isus asemenea E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea B E Nimenea, nimenea A E Nimeni nu poate ca El vindeca B E Nimenea, nimenea. E A E c# Isus ne ştii pe noi mai bine. E A EB El poate să ne ajute. E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea E B E Nimenea, nimenea. Nu-i sfânt, nu-i tare ca El nimenea Nimenea, nimenea. Nu e aproape ca El nimenea Nimenea, nimenea. Cine ca El te va păzi aşa Nimenea, nimenea. Nu este cine a iubi aşa Nimenea, nimenea. Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva Nicicând nu, nicicând nu. Scos-a El afară pe cineva Nicicând nu, nicicând nu.

186. Eu cred în vindecările divine d Eu cred în vindecările divine g A Căci El mă vindecase şi pe mine d Căci El e doctorul cel bun şi mare g A d La El găseşti alin şi vindecare d F g În numele Lui eşti vindecat C FA În numele Lui poţi fi iertat d g În numele Lui eşti mântuit A d În numele Lui eşti fericit. Eu cred în El căci El în veci trăieşte Căci El e-atotputernic şi slăvit El orice boală o tămăduieşte Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit. Eu cred în Domnul care mă conduce Prin stâlpul Său de foc mistuitor În rănile şi-n jertfa de pe cruce Găsim cu toţi balsam vindecător. Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: ,, O, Doamne, zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ne vindecă şi nouă copilaşul La ruga noastră dă-ne azi răspuns. Eu cred ca şi femeia feniciancă Că El mai dă şi azi fârîmituri Când El îţi pune degetul pe rană Eşti vindecat ca orbul din Scripturi. Eu cred în Domnul care aşa îmi spune: ,,Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa” Eu vin smerit la El în rugăciune Şi spun la toţi de vindecarea Sa.

187. Nu va fi o veste mai frumoasă E AE Nu va fi o veste mai frumoasă c# E D B Ca salvarea dată prin Isus E A E Nici iubire care să jertfească B E Pentru noi cât a jertfit Isus. E Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat A B E AB Minunat, cel mai minunat E Dragostea Lui e lucrul g# c# cel mai minunat f# E B E Minunat şi pentru noi. Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare, Văd la orice pas cât e de bun, El mi-a dat pe veci răscumpărare Pot şi eu voios acum să spun: Nu vom înţelege niciodată Ce măreaţă e iubirea Sa Şi atunci în slava aşteptată Tot iubirea Lui o vom cânta.

66

188. Cântarea mea e numai despre Isus C d Cântarea mea e numai despre Isus G CG Cerescul Fiu al Tatălui slăvit C d El a venit păcatul să mi-l şteargă G G7 C C7 Când la Calvar, pe cruce a murit. G F G F C Cântarea mea e numai despre Isus G C C7 Ce-n locul meu, pedeapsa a purtat G F G F C Şi-n versul ei, cântarea mea va spune G G7 C Ce fericiri şi bogăţii mi-a dat. Cântarea mea va fi doar despre Isus Despre acesta voi cânta mereu. Cu corul sfânt al miilor de îngeri Cântarea mea se va uni mereu. 189. Mi se bucură inima-n Domnul C F C Mi se bucură inima-n Domnul G Că puterea El mi-a înălţat, F G Ca Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă C G C Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat. C7 F Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul G G7 CG Nu este alt Dumnezeu decât El C d Nu e stâncă aşa cum e Domnul C G G7 C Dumnezeu sfântul lui Israel.

Arcul celor puternici sfărmat-a Şi cei slabi cu putere-s încinşi. Cei flămânzi au acuma odihnă Cei sătui azi de foame-s învinşi. 190. Nu la întâmplare sunt E /: Nu la întâmplare sunt A B E Domnul m-a creat. :/ A B /: Eu sunt cu voi în orice zi g# c# Eu sunt cu voi în orice zi A B Eu sunt cu voi în orice zi E A E A spus Isus (Cristos). :/ /: De aceea sunt voios Ca să ştie toţi. :/ /: Singur trist şi părăsit Nu vreau să mai fiu. :/ /: Nici puterea lumii-ntregi Nu-mi dă-acest sprijin. :/

67

191. Harul ce curge din Golgota D Harul ce curge din Golgota A D M-a mântuit, m-a fericit Aici Cristos a fost morţii dat A GA D Păcatul meu El a ispăşit D G D Harul, Harul A D Harul e darul nemeritat G D Harul, Harul A G A D Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat, m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. Tu, dragul meu, astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă-ţi genunchii şi inima Întinde-ţi mâna căci este al tău. 192. Aşa cum sunt la Tine vin D A D Aşa cum sunt la Tine vin A G D Putere n-am ,Tu-mi fii sprijin D7 G Mă spală-n sângele-ţi divin D A D O, Mielule, eu vin, eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O, Mielule, eu vin, eu vin

Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule, eu vin, eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ţie, mă mântuieşti O, Mielule eu vin, eu vin. 193. O cântare de mărire C d O cântare de mărire am în inimă mereu F G CG De când l-am găsit pe Isus la Calvar. C El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului d meu F G C C7 Şi sunt liber, fericit prin al Său har. F C a Inima mea cântă azi cântarea d G C C7 Plină de nespuse bucurii F Ca Mai frumos, nici îngerii nu cântă G G7 C Ca acei din valea plângerii. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El osânda la Golgota a purtat Şi-am venit atunci la cruce bucuros. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era Când umblam rătăcitor fără Isus. Am adus la El povara şi de-atunci în viaţa mea Bucuria şi lumina au pătruns. Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta În eternul, fericitul meu palat. Faţă-n faţă în mărire, pe Isus îl voi vedea 68

Şi cu sfinţii-i voi da slavă ne-ncetat. 194. Am venit cu toţi aici E Am venit cu toţi aici f# B În numele Lui, să-L preamărim , A Am venit cu toţi aici B A E În numele Lui, să-L preamărim , E7 Am venit cu toţi aici A În numele Lui să-L preamărim f# E B E Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Să uităm de tot de noi Să gândim la El, să-L preamărim Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. El este dragostea mea, Mă încred în El, şi-L preamăresc Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Să venim ‘naintea Lui Smeriţi şi umiliţi să-i mulţumim Din nou, spune-ţi cum să-I mulţumim. Lumea-ntreagă de mi-ar da Tot aurul din ea, nu-mi trebuie. Căci în Isus am găsit comori de ne descris - un nume sfânt. Azi în casa Tatălui, Eu sunt un fiu iubit De Dumnezeu din cer O, o spuneţi cum să-I mulţumim.

195. Suntem duşi şi clătinaţi D Suntem duşi şi clătinaţi G D Zbuciumaţi pe-al mării chin b Prin furtuni şi zile sumbre E A Care ne-ncetat tot vin D Într-o ţară unde-n veci G D Nu coboară umbre reci b A Vei vedea cu ochii tăi D Când ai să pleci D G D În curând zorii vor veni b E A Şi în cer acasă vom sosi D G D Abia atunci pricepe-vom deplin b Dumnezeu de ce-a A D Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Alţii n-au unde dormi Mulţi sunt cei ce locuinţe Au în locuri reci, pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-nţelegem rostul lor Dar aceasta este calea-n Ţara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nsoţeşte în mod tainic 69

Harul Lui . 196. E viu, E viu, E viu, E viu D COR: E viu, E viu, E viu, E viu e Mormântul Lui e gol A E viu, E viu, E viu, E viu G A D A-nviat Domnul meu D E viu, E viu, E viu, E viu e În toată splendoarea G D A D Ne duce la fericire D Maria, ucenicii e Grăbesc, alerg la El A În zori de dimineaţă G A D Le zice îngerul D Mergeţi, vestiţi tuturor G e Din morţi El a-nviat G D A D Credeţi şi să vă bucuraţi Maria stă şi plânge Ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire “Rabuni”! zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea.

197. Poporaşul meu E /: Poporaşul meu, B E Poporaşul meu, trezeşte-te! :/ A E /: Trezeşte-te, nu dormi B E Iată, iată vine Mirele. :/ /: Ia-ţi haina curată, Duhul cel din slavă, Duhul Sfânt. :/ /: Căci de mult Eu tot aştept A mea nuntă ca să o încep. :/ /: Şi-am să stau la masă Cu a mea mireasă, sus în cer. :/ /: Şi-am să-i cânt din harfe vii Cele mai frumoase melodii. :/ /: Oastea cea din ceruri Îl va-ntreba pe Miel: ,,De unde vii ?” :/ /: Mielul le va răspunde: “Vin de pe pământ, vin din necaz.” :/ /: Vin de pe pământ, De unde-am suferit pentru cei sfinţi. :/ /: Dar acum s-a terminat Căci ei hainele şi le-au spălat. :/

70

198. Pe pământ avem o luptă G Pe pământ avem o luptă a Ce-n Cuvânt e arătată D Lupta credinţei Sfântă C D G Ce de Domnul e trasată G Să luptăm cu râvnă mare a Până Domnul va veni D Căci prin orice încercare C DG Doar luptând vom birui G Hai luptă frate luptă a Hai luptă nu te da bătut D Spre ţara luminii înainte C D G Cu râvnă şi avânt G Stai treaz şi veghează într-una C Până în zori de zi D C-atunci primi-vei cununa C D G Când Domnul va veni Pregătiţi să fim de luptă Scutul credinţei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei

În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi. 199. E-o minune C d E-o minune când soarele-apune G C Minune din veşnicii ! C F Dar mai mare-i minunea din inimă, G C E minunea că El m-a iubit ! C d /: Minunat e Domnul meu Isus G C Mai minunat e El ! C F Decât orice pe pământ şi-n cer G C Minunat e Domnul Sfânt ! :/ E-o minune şi vara şi iarna Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea că El m-a iubit ! E-o minune întreaga-mi faptură Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea ca El m-a iubit !

71

200. Eu Te iubesc, Isuse E Eu Te iubesc, Isuse A E Eu Te iubesc, Isuse E B E Eu Te iubesc Isus, din inimă E B /: Din inimă, din inimă, A Eu te iubesc Isuse drag E din inimă. :/ /: Te proslăvesc, Isuse :/ Te proslăvesc Isus, din inimă. /: Din inimă, din inimă Te proslăvesc, Isuse drag din inimă. :/ /: Îţi mulţumesc, Isuse :/ Îţi mulţumesc Isus, din inimă /: Din inimă, din inimă Îţi mulţumesc, Isuse drag din inimă. :/ 201. Cristos a înviat din morţi D Cristos a înviat din morţi b e A Cu moartea pe moarte călcând D G D Şi celor din morminte G A D Viaţă dăruindu-le.

202. Primeşte lauda şi închinarea C/ a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C Bb G Tată din ceruri Te slăvim a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C G C Tată din ceruri Te iubim C G Cu tot ce-avem ne-nchinăm F C În faţa Ta Stăpâne F C Bb/G Onoare şi Mărire Ţie-ţi dăm a G Prin Duhul Sfânt să lucrezi F C Fă-ţi Numele de Slavă F C Prezenţa Ta s-o vadă G C G Toţi cei ce cred

72

203. Când privesc bolta-nstelată C Când privesc bolta-nstelată G C Ce-i întinsă sus C Mă cuprinde-un dor G Să merg înspre Isus C Sunt ca Petru ce-a C7 F f Pornit pe val, se scufunda C G C Mâna mea vreau s-o ţin în mâna ta G Mâna Ta Doamne F C M-a scăpat din noaptea rea G Mâna Ta Doamne F C Mă păzeşte în noaptea grea a G Şi poate fi valu-nalt F C Tu ţii corabia mea G C Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate Vin asupra mea Şi când vântul rău M-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc, Eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta Mâine dincolo de noapte În ai zorii zi voi deschide ochii Printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii Şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o ţin în mâna Ta 73

Final: Mâna Ta Doamne Printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne Mă conduce-n ţara Ta Da, mâna Ta-mi va aşeza Pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne, Mă va purta. 204. Isus m-ai cuprins din necuprins D e Isus, m-ai cuprins din necuprins A G D Isus, viaţă-n mine ai aprins b e Isus, m-ai iubit şi m-ai salvat A D Să fii veşnic, veşnic lăudat. Isus, pentru orbi lumină ai, Isus, celor muţi Tu le dai grai Isus, şchiopii iarăşi au umblat, Tu eşti medic, medic minunat. Isus, eşti păstor celor pierduţi Isus, apărător celor micuţi, Isus, din robie ne-ai scăpat Să fii veşnic, veşnic lăudat.

205. O fă-mă un instrument F O, fă-mă un instrument F Un instrument de laudă F C Isuse, eu laudă să-ţi cânt. g C O, fă-mă un instrument g C Un instrument de laudă Bb C F Isuse, eu laudă să-ţi cânt. /: O, fă-mă o harfă O harfă de laudă Isuse, să Te proslăvesc. :/ /: Cânta-vom un cânt nou Un cânt nou de laudă Iubirii ce ne-a dăruit. :/ /: O, dă-ne iubirea Iubirea ce-ai vrut-o Isuse să fie-ntre noi. :/

206. Am bucurie ca fântâna D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b Am bucurie ca fântâna E/A În inima mea D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b D Am bucurie ca fântâna A D În inima mea Am o pace ca o mare... Am iubire ca un fluviu... Fiindcă Isus este-n mine... Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea...

74

207. Vom căuta, o, Doamne faţa Ta G C G C, D Vom căuta, o , Doamne faţa Ta e C D e C, D Pentru-a noastră ţară ne rugăm G C G C, D Trezeşte-ne o, Doamne Tu pe noi e C D e C, D Şi toţi din jur pe Tin’ te vor vedea C D e Înălţăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D e Ţara o vei transforma C D G Ţara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credinţă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera a Final: Vrem trezire G Vrem trezire C D Vrem trezire în noi.

208. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu, f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu poţi să fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu E Îl iubesc pe Isus B EA Îl iubesc pe Isus E G# c# A Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit E A E Sângele lui Isus B EAB Sângele lui Isus E A E g# c# Sângele lui Isus f# B A E Mă spală de păcat Dragostea lui Isus Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus Mă vindecă acum. /x3 /x3

75

209. Eu ştiu că m-ai mântuit E A Eu ştiu că m-ai mântuit E A Prin sânge Sfânt m-ai iertat E A E A Doamne cred, da eu cred E A Toată ruşinea mi-ai luat E A Isus, Tu m-ai vindecat E A EA Doamne cred, da eu cred B c# Pe-un steag voi scrie (o, o, o) A c# B „Cristos moartea a înfrânt !” E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu D Final: Mi-ai luat povara A Vreau să te înalţ E B Şi-n casa Ta am să aştept E B Să văd venirea Ta.

210. În lumina iubirii Tale G C G D În lumina iubirii Tale G C G D Întunericul va dispare C D b e Tu, Lumină a lumii, coboară C D b e Peste noi Adevărul Tău iară (F) D (F) D Să străluceşti , să străluceşti G C Să străluceşti a D Slava Tatălui umple ţara G D e Duh ce-ncălzeşti F D Inimile cu foc G D e Curgi înspre noi a D Şi inundă-ne-n har şi pace G D e Al Tău Cuvânt a D G Soare fă-l pe pământ.

76

211. Mărturisim acum G Mărturisim acum C G Că suntem slabi C G D G Aşa de slabi, doar Tu eşti Domn G Chiar dacă n-avem nimic C G Să -Ţi oferim C G Venim şi îţi spunem D G Doamne, ajută-ne ! a G O inimă care e zdrobită C D Nicicând n-o vei refuza a Inima Ta bate plină G e De milă pentru noi C D Să curgă râul din Duhul Tău G Doamne, Te rugăm… G Lasă mila Ta să cadă C Să curgă mila Ta din cer D E nouă zi de zi C G O, las-o să cadă peste noi.

212. Vreau să spună cel ce-i slab C G a Vreau să spună cel ce-i slab F a Eu sunt tare în Cristos C G a Cel sărac, eu sunt bogat C G C Iar cel orb sunt sănătos G a Osana , osana F C Mielului ce-a fost junghiat G a Osana, osana C G C Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări.

77

213. Binecuvintează suflete D e A D /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău, D e A D Nu uita nici una din binefacerile Lui. G D G D Căci El îţi iartă fărădelegea ta G D Vindecare-n dar îţi dă E A Şi-n veci mântuirea. :/ 214. Pentru noi e taină mare G Pentru noi e taină mare C G Ce va fi în viitor C G Poate e o zi cu soare A D Poate e o zi cu nori G Însă ştiu că-ngrijorarea C G Să o las va trebui C G Dumnezeu şi îndurarea D G În etern vor dăinui C G Nu pot şti ce fi-va mâine e A D Însă ştiu că Dumnezeu G C c Îngrijeşte şi de mine G D G Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măreţ tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor 78

Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri Eul meu să îl supun. 215. Peste-ntreg pământ G D C Peste-ntreg pământ D G Domneşti în veci D C Cerul în amurg D G Munţii stăpâneşti D C Dar mai mult de-atât D e Doamne eu doresc C D G Ca Tu în mine să domneşti D C D G Tu să domneşti în viaţa mea D C Vreau să fiu umplut D e De puterea Ta D C D e Căci tot ce am Tu stăpâneşti C D G Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vadă, aş vrea, Frumuseţea Ta Dar mai mult de-atât Doamne, eu doresc Ca Tu în mine să domneşti.

216. Trăim vremi de har ca Ilie G C Trăim vremi de har ca Ilie D G Cuvântul Divin proclamând G Trăim iar în vremea C Lui Moise profetul D G Neprihănire primind b e Deşi zi de zi încercări vin C D E , foame, ‘ntuneric , război G Rămânem un glas C Care strigă-n pustie: G D G “Pregătiţi calea Domnului Sfânt!” G El vine iar C Peste nori păşind G Trâmbiţe vestesc D Un Soare strălucind G C Să-L slăvim, e-al îndurării an G D G Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile lui Ezechiel Când oasele prind viaţă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zilele de seceriş sfânt Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând. 79

G Final: Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G D/E/A Nimeni nu este ca Tine… A El vine iar D Peste nori păşind A Trâmbiţe vestesc E Un Soare strălucind A D Să-L slăvim, e-al îndurării an A E A Din Sion El ne-a mântuit

217. Mulţumesc de tot ce Doamne D A b Mulţumesc de tot ce Doamne D G Mi-e Tu mi-ai dat D G A Pentru pace şi pentru Cuvânt D A b D G Mulţumesc că ai venit în viaţa mea D G A Sunt curat prin sângele sfânt b f# Tot ce pot să fac e doar să-ţi mulţumesc G A Şi din inimă vreau să Te slăvesc D A G /: Îţi cânt glorie Doamne :/ e D G îţi cânt glorie cu îngerii A din slava Ta Heruvimi şi serafimi cântă toţi în cor O, Doamne mare eşti în veci Chiar şi tot ce mă-nconjoară cântă slava Ta Şi se-nchină înaintea Ta Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat Doamne să fii lăudat

218. Eu nu Te văd D Eu nu Te văd Dar ştiu că eşti aici, b Eu nu Te simt Dar ştiu că mă atingi G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi D În încercare Tu nu mă părăseşti b Eşti cu mine şi mă întăreşti G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi G A În Tine mă încred D În Tine mă încred

80

219. Înaintea Ta venim e C(dim.) D e Înaintea Ta venim, Doamne cu mulţumire e C(dim.) D e Laudă-Ţi aducem Ţie pentru a Ta iubire, e C(dim.) Căci prin harul ce ne-ai dat, D e mereu ne-ai binecuvântat, e C(dim.) Tot ce-avem şi am primit, D e avem doar prin Tine. G Doamne, astăzi îţi mulţumim, D e pentru ziua ce-o trăim, G Pentru harul ce ne-ai dat, D e fii în veci glorificat. Cu zeci de mii de mulţumiri, mare şi mic cu toţi venim Că-n fiecare loc şi zi , cu braţul Tău , Tu ne-ai păzit Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Te vom slăvi Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

220. Pe altar E B Pe altar înaintea Ta c# g# Ţi-aduc mulţumirea mea, A E L-ai dat pe Isus jertfă D B Ca să fiu iertat g# c# Prin El, de-s sărac, f# Azi sunt bogat, B E De-s flămând, sunt săturat, c# De-s pierdut, f# B Prin Isus sunt salvat. g# c# Prin El, de-s căzut, f# Sunt ridicat, B E De-s bolnav, sunt vindecat c# D B Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat E Prin El…

81

221. Mai sus de oameni G C G Mai sus de oameni şi de-mpăraţi, C D G Mai sus de toate pe care le-ai creat, C e G C G Mai sus de lume, mai sus de înţelepţi a C D Tu ai fost, rămâi în veci de veci G C G Mai sus de tronuri şi-mpăraţi, C D G Mai sus de-a lumii mari minunăţii, C G C G Mai sus de aur şi tot ce-i valoros a C B Tu rămâi în veci cel mai preţios G a D G Răstignit şi pus într-un mormânt G a D G Ca să mori venit-ai pe pământ e b C G Şi zdrobit ca un trandafir a C D Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la G min’

222. Am auzit chemarea sfântă G C G Am auzit chemarea sfântă D G Noi vom merge înspre muntele cel sfânt C G e Acum am un prieten în glorii G D G Şi Lui singur mă rog de pe pământ C G O, nici nu ştiu cum să spun b e Cât e Domnul de bun C G Lacrima grija mea A D Mi-a promis: El va purta G C Da , eu ştiu am un prieten în G e glorii G D Şi lui singur mă rog G De pe pământ Nu sunt mai mult decât ţărână Dar Isus mă va ţine-n braţul său Şi lacrimile îmi vor deschide Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

82

223. Destinul tău e să învingi E f# B Destinul tău e să învingi g# c# Când eşti căzut să te ridici f# B E Destinul tău l-a scris cândva Isus f# B Numele tău de mult e scris g# c# În cartea vieţii din paradis f# B Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. E B Nu suntem aici statornici A B O ţară-avem acolo sus E B Calea se sfârşeşte-acolo A B E Când /Îl vom vedea toţi pe Isus Deci, să te porţi cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare preţ, să ştii. „Pe braţul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa.

224. Doamne îndurarea Ta-i aici G C D / : Doamne, îndurarea Ta e-aici b e Credincioşia Ta e mare C D Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : / G C Cinste ( cinste ), putere ( putere ), G D Închinare ( închinare ) Ţie Doamne. G C Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace) C Libertate ( libertate ) e C D Celui ce în Tine se încrede.

225. Doamne, candelă pe calea mea F C d /: Doamne, candelă pe calea mea Bb C F E Cuvântul Tău mereu :/ F A d C Singur când mă simt, rătăcit pe drum Bb C Bb F Eşti alături de mine F A d C Teamă de nimic, eu nu am atunci Bb C d C Când mă aflu lângă Tine Eu nu voi uita cum dragostea Ta Pentru mine-ai arătat-o Călăuza mea eşti totdeauna Teama Tu mi-ai alungat-o.

83

226. Da chiar în curând E Da , chiar în curând A E Vom vedea toţi pe Regele B Da , chiar în curând A E Vom vedea toţi pe Regele E Da , chiar în curând A E c# Vom vedea toţi pe Regele B A E B Aleluia , aleluia E B E Pe Rege îl vom vedea. 3x / Lacrimi nu vor fi Când vom vedea toţi pe Regele / 3x 3x / Moarte nu va fi Când vom vedea toţi pe Regele / 3x

227. Curăţit eşti de păcat G C G Curăţit eşti de păcat şi înnoit e D Prin sfânt sângele al lui Isus G C Eşti născut din nou, de patimi mântuit? G D G Prin sfânt sângele al lui Isus? C /: <Vrei să fii> <mântuit> ? G A D Şi de tot păcatul curăţit ? ( Aleluia ) G C Vin’ te spală pe Gologota-n sânge sfânt, G D G Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt Când sfinţit eşti prin sângele lui Hristos Îi cânţi laudă Lui ne-ncetat, Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos Decât să te păzeşti de păcat. Când Satan te vede că aşa trăieşti Şi prin sângele sfânt eşti spălat Te încearcă-ntruna, dar îl biruieşti Şi el pleacă atunci ruşinat.

84

228. Glorii din cer F Îmi va rămâne-n memorie o zi C Când s-a schimbat viaţa mea, Bb Ziua aceea mereu o voi şti C F Semnul iubirii e-n ea. F Prietenul meu minunat, iubitor F Bb Dorul mi l-a împlinit, Bb F Vesel pot spune măreaţa minune C F Căci Domnul meu m-a mântuit. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat F C Când la Calvar Isus m-a F vindecat. C Povara mi s-a dus, Bb F sunt în harul lui Isus, F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat. Domnul sigilul pe inimă a pus Fiind în familia Sa, Sunt mântuit de păcat prin Isus O, cât de bine-i aşa ! În acea clipă la El am venit Ca un sărman păcătos, Har mi-a dat mare Schimbând a mea stare Prin Domnul meu Isus Hristos.

229. Isus iubit când vei veni a d a Isus iubit când vei veni E a Mireasa Ta pentru-a răpi a d a Ce bucurie mare-a fi E a O, Mire drag, de ce nu vii ? F C /: Mai este loc la nunta Ta d a Unde doresc şi mult aş vrea F C Să fiu chemat de Tin’ Isus E a Şi să ne bucurăm nespus. :/ As vrea, Isuse scump, aş vrea Să fiu şi eu la nunta Ta, În haine albe îmbrăcat O, Mire drag şi minunat !

85

230. Vreau Doamne e C /: Vreau Doamne, iubirea D e Tu să fii în viaţa mea ! e C Vreau Doamne, puterea D e Tu să fii în viaţa mea ! :/ a /: Şi Te voi preamări D e în inima mea, a Şi Te voi preamări D e prin viaţa mea, a Şi Te voi preamări D e în toată lumea, C D Căci eşti Dumnezeu, e eşti Domnul meu :/ 231. Numai prin graţia C G a Numai prin graţia lui Isus F G Venim ‘naintea tronului. C G a Nu prin putere omenească F G Ci prin sângele Mielului. E a Venim să-Ţi aducem mărire F C Dragostea Ta o vestim C G a La pieptul Tău e ocrotire F G C Prin graţia Ta venim. 86

a F /: Cine-ar putea sta-n picioare C În faţa Ta ? a F Doar sângele Tău, Isus, a Poate a ne spăla ! :/ 232. La umbra aripilor Tale d g La umbra aripilor Tale C FC Loc de scăpare am, d C Şi adăpost şi alinare d Şi peste răni balsam. A# C /: Eu strig către Dumnezeu F d Către cel Preaînalt, g C Căci El aude glasul meu d Mă scoate la loc larg :/ El îmi trimite izbăvirea Din mâna celui rău. Domnul lucrează pentru mine Căci sunt copilul Său. Vreau inima să-mi fie tare Cu Domnul ne-ncetat. Şi să-L slujesc fără-ncetare Căci pace El mi-a dat.

233. Dumnezeu este adăpost şi sprijin D e Dumnezeu este adăpost şi sprijin A Un ajutor ce nu lipseşte D Niciodată-n nevoi e El este locul meu de scăpare A G A Şi cetăţuia mea în care mă încred D Eşti cu mine mereu G Eşti cu mine mereu A Orice ar veni, pe braţul Tău voi fi D Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte, zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare Îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel, Eu sunt Dumnezeu FINAL: G A O mie să cadă f# b Alături de tine G A D Şi zece mii la dreapta Ta G A Doar vei privi cu ochii F# b Răsplătirea celor răi G A Dar de tine nu se va apropia.

234. O, o, cerul e-n inima mea D G A D /: O, o, cerul e-n inima mea :/ D Împărăţia Lui e aici G A G Cerul e-n inima mea D Îi simt prezenţa lui Isus G A D Cerul e în inima mea. D Şi în sfinţenie îmbrăcat G D Cerul e-n inima mea. D b Îi cânt căci sunt răscumpărat G A G Cerul e în inima mea. Noi suntem templul Lui Cel sfânt, Cerul e-n inima mea. Ce în Hristos am fost zidiţi Cerul e-n inima mea Şi când pe nori El va veni Cerul e în inima mea Mireasa Lui o va răpi Cerul e în inima.

87

235. Sunt fericit, Isus m-a mântuit F Sunt fericit, Isus m-a mântuit C Sunt fericit, Isus m-a mântuit C Sunt fericit, Isus m-a mântuit F Bb Îi cânt glorie, aleluia C F Isus m-a mântuit. /: Satan m-a legat, Isus m-a eliberat :/ x3 Îi cânt glorie, aleluia /x3 Isus m-a eliberat. /: Astăzi eu sunt liber De păcat iertat :/ x3 Îi cânt glorie, aleluia /x3 Isus m-a eliberat. 236. România, timpul tău D A b România, timpul tău este aproape G D A Domnul nostru îşi revarsă ungerea D Îi auzi chemarea sfântă, G El să te ridice vrea D A Şi să duci în lumea-ntreagă D Dragostea Sa. D G A România, hai ridică-te D A Peste tine, El străluceşte. G A b România, timpul tău e-acum G A D Te doreşte Dumnezeu. 88

237. Deschide-mi inima Doamne D Deschide-mi inima Doamne b Deschide Tu ochii ei G D Vreau să Te văd, vreau să te văd A b Să Te văd mare şi-nălţat G A Strălucind în lumina gloriei A b Văzând dragostea, puterea Ta Noi cântăm : G A / Sfânt eşti, Sfânt eşti , Sfânt eşti / x3 D Vreau să Te văd. 238. Aleluia, Aleluia G CG C 2x / Aleluia , aleluia D C G Domnul nostru Domneşte în veci / 2x C Aleluia D G D G Tu eşti Sfânt , eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Căci Tu doar eşti Sfânt D G eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Amin.

239. Eu eram în lume pierdut G a Eu eram în lume pierdut D G Şi fără adăpost, G a Dar când în faţă mi-ai apărut D G Eu mi-am găsit un rost. G a /: Îţi mulţumesc din inimă C G Iubite Salvator, G a De mii de ori Tu m-ai scăpat D G Şi mi-ai dat ajutor. :/ Nu mai doresc nimic din lume Iubitul meu Isus, Decât să Te slujesc pe Tine Pân’ voi ajunge sus. De multe ori mi s-a întâmplat Să fiu far' ajutor, De-atâtea ori Tu m-ai scăpat De-aceea-Ţi sunt dator. Eu sunt dator să îţi mulţumesc Pentru iubirea Ta, Isuse, ce mult Te iubesc Iubesc venirea Ta.

240. Lângă Tine vreau G a Lângă Tine vreau D G Să fiu aproape iar D C e Şi pentru prietenia Ta C G Renunţ la orice altceva a D Eşti iubirea mea G Cine altcineva D C e Tu nu poţi fi înlocuit C G Nici caldă îmbrăţişarea Ta a Adu-mă înapoi C D G Doamne lângă Tine D C G Eşti tot ce vreau D C D G Tot ce-am dorit vreodată D C Vreau să-nţeleg D G Cât de aproape-mi eşti.

89

241. Sunt iertat căci ai fost părăsit E A c# B E Sunt iertat căci ai fost părăsit A f# B E Sunt acceptat ai fost condamnat A Şi viaţă am acum c# B Iar Duhul Tău e-n mine A B E Căci ai murit şi-ai înviat A c# Ce dragoste de Dumnezeu E B E Să moară un rege-n locul meu A c# Ce dragoste uimit privesc E B Cu bucurie Te slăvesc :/ A B E În tot ce fac Te preamăresc E A /: Tu-mi eşti Rege :/ E A /: Isus Tu-mi eşti Rege :/

242. Domnul este păstorul meu E A E 1. /: Domnul este păstorul meu B E Nu voi duce lipsă de nimic A E B El mă paşte în păşuni verzi E Şi mă duce la ape de odihnă A E Îmi înviorează sufletul B c# Şi mă povăţuieşte pe cărări drepte A B Din pricina Numelui său :/ E B E 2./: Chiar daca-ar fi să umblu A B Prin valea umbrei morţii A B A Eu nu mă tem de nici un rău, A /: De nici un rău :/ B E Căci Tu eşti cu mine mereu. 1. 1x 2. 2x Final: E A Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi E B Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi E A Da,fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi E B În toate zilele vieţii mele.

90

243. Zi de zi eu vreau A D A /: Zi de zi eu vreau E D A Să respir Cuvântul Tău D A Şi mă rog Doamne f# E D A Tot mai mult să Te cunosc D Condu-mă în f# E A Fiecare clipă ce-o trăiesc D A Zi de zi Doamne E A Vreau să luminez mereu :/ D f# E A Zi de zi în Tine eu trăiesc D f# E A Zi de zi pe Tine te urmez D f# E A DAE Zi de zi cu Tine eu păşesc A D E /: Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E A DAE Eu vreau cu Tine să trăiesc :/

244. Faţa Ta o Doamne o căutăm G C G Faţa Ta, o, Doamne, o căutăm C D G Pentru-a noastră ţară ne rugăm C G Trezeşte-ne o Doamne inima e C D G Şi toţi pe Tin’ te vom vedea C D e Înălţăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D G /: Ţara o vei transforma :/ Niciodată nu vom da ‘napoi Cu credinţă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera C /: Vrem trezire, vrem trezire C e D Vrem trezire în noi :/

91

245. Venim în a Ta prezenţă D Venim în a Ta prezenţă, e Cu toţi să Îţi cântăm, A Un cântec de mărire G D Şi venim să ne-nchinăm. D Ne-ai dat o viaţă nouă, e Să putem să Te iubim, A Venim cu mulţumire, G D O, Doamne te slăvim ! b Tu eşti Tatăl creaţiunii, f# Mielul sfânt ce-ai înviat, G Eşti singurul ce-ai biruit A D Şi mormântu-ai lepădat. b Tu pe toţi ne-ai eliberat f# De la moarte, şi ne-ai dat G Libertatea să venim, A Ca-n prezenţa Ta să fim 246. Binecuvântează Doamne România E A B c# Binecuvântează, Doamne, România, E A E B Binecuvântează ţara mea, E A B c# Vino cu putere , vino cu trezire E A B E Te rugăm Isus ai milă de ea. 92

E B c# Noi Te chemăm, arată-Ţi iubirea A E B E Dă-ne credinţă din nou Te rugăm, B c# Ajută-ne să Te cunoaştem A E B E Să Te-acultăm Doamne, să Te iubim. Suntem flămânzi , Doamne de Tine Pâinea vieţii doar Tu ne-o poţi da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vieţii-n ţara mea 247. Îţi mulţumesc acum, o, D-l meu E A B c# E Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu A B E Pentru iubirea Ta E A B c# E Îţi mulţumesc acum, o, Domnul meu A B E Primeşte viaţa mea. B E B E c# Mi-aduc aminte, o, Domnul meu A B De bunătatea Ta mare. E B E c# Lacrimi amare Tu ai schimbat A B În zâmbet pe faţa mea. Tu, cu putere m-ai copleşit Şi-ai arătat îndurare Iar când vreodată eu am greşit Tu ai iertat vina mea.

248. Un oraş frumos este pe munte E Un oraş frumos este pe munte A E A B Glorie nespusă în câmpii E A Eu doresc să văd aşa frumuseţe E B E Când voi trece valea plângerii E A E Tot oraşul de pe munte A F# B Îi întâmpină pe cei veniţi E A E Bucuria va fi mare B E Şi în veci toţi fi-vom fericiţi. Veniţi, voi trudiţi în acest loc sfânt Spune Domnul Isus celor smeriţi Şi acolo veţi primi odihnă Iar de Tatăl voi veţi fi sfinţiţi Suferinţa, răul vor dispare În oraşul cel nou şi minunat Vom cânta cântările de slavă Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat.

249. Când eram rătăcit Isus m-a aflat G C D a Când eram rătăcit Isus m-a aflat C D G Din păcat El m-a ridicat C D a Viaţa El mi-a schimbat, El m-a luminat D G Isus prietenul meu minunat G Ce frumos şi plăcut e să fii creştin D C G Să trăieşti prin credinţă mereu C Să te simţi un copil al lui Dumnezeu G D G Ce plăcut e să fii creştin Zi de zi, ceas de ceas eu mă simt iubit Am în sufletul meu pe Isus El e mântuitorul meu drag şi scump Ce veghează la viaţa mea Nu mai sta azi pe gânduri , tu suflet pierdut Vin’ la Isus, azi roagă-te Lui Vin’ la viaţă creştină , ridică-te sus, Fă un sfânt legământ cu Isus.

93

250. În curând noi vom pleca E A E În curând noi vom pleca B O, ce fericită zi A E Pe cei dragi vom revedea c# B E Când ne vom reîntâlni E A /: Vine ziua fericită E B A B Toţi vom părăsi pământul E A Aleluia I se cântă E B E Când ne vom reîntâlni :/ Trec pe malul celălalt O, ce fericită zi Cerul se deschide larg Când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc O, ce fericită zi În braţe-I să mă arunc Când ne vom reîntâlni. 251. O , Tată Sfânt noi Te rugăm C E O, Tată Sfânt noi Te rugăm F C F C F G Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău C E Căci numai Tu eşti Dumnezeu F C F C F G C Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost

F C F G În ziua în care poporul Meu F C se va ruga F a F G Se va chema prezenţa Mea din cer FC G Cu mână largă voi revărsa F C F C F G C Ploi de binecuvântări în toată ţara sa Un cuget sfânt azi pune-n noi Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi Speranţa că Te vom vedea În ziua-n care vei veni să-Ţi iei poporulTău. 252. Răsună astăzi în toate ţările C e a C F C Răsună astăzi în toate ţările cântările cerului C e a C F C Răsună astăzi în toate ţările cântările G C Sionului a G FC F C G Aleluia , aleluuia a G FC F C GC Aleluia, a , alelu’ , aleluia Numele Domnului nostru lăudaţi în toate ţările lumii Numele Domnului nostru înălţaţi în toate ţările lumii Din toată lumea răscumpăraţi vor fi Şi-n cer ne vom întâlni Şi împreună Domnului vom cânta Domnului a, aleluia d G

94

253. E aproape ziua când vor pieri G C G E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ e aD E aproape a judecăţii zi G Şi-un cer nou şi-un nou pământ C G Dumnezeu a pregătit C D G Pentru cei răscumpăraţi Azi te-ntreb eşti pregătit C G să-ntâlneşti pe Domnul tău e a D Sau mai rătăceşti pe căi pustii G C Nu uita că în curând în faţa G Lui vei sta C D G Vezi ce faci cu viaţa ta ! Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Vom intra-n Ierusalimul nou Orice lacrimă va şterge Dumnezeu cu mâna sa Din izvorul apei vieţii noi vom bea Domnul vine în curând ca să ne dea răsplata sa Celor care haina şi-au spălat. Vom gusta din pomul vieţii, veşnic ne vom bucura De pământ şi de durere vom uita.

254. Isus a făcut tot ce a promis G D C G Isus a făcut tot ce a promis C D G Mergi , mergi cu Isus D C G Aşa a făcut precum a şi zis C D G Mergi , mergi cu Isus C Mergi cu Isus, D b mergi cu Isus, e a Mergi cu Isus, D C D G Mergi în lumina Sa Isus a răbdat şi a biruit Mergi , mergi cu Isus Eşti liber, păcatul, El l-a plătit Mergi , mergi cu Isus În sfântă iubire să mergem acum Mergi , mergi cu Isus Căci El ne aşteaptă azi pe drum Mergi , mergi cu Isus.

95

255. Noi avem o ţară minunată C d Noi avem o ţară minunată G C Ţara noastră nu-i de pe pământ d E acolo-n slava mult visată G C C7 E Ierusalimul nou şi sfânt F C a Ierusalim , cu temelii de iaspis G F G C O, ce dor sfânt de tine ne-a legat F Noi despre tin’, cântăm C a şi noaptea în vis G C Ierusalime sfânt şi minunat Către tine în continuu zboară Dorul nostru fără de sfârşit Ah , mi-e dor de tin’ , de-a noastră ţară De Ierusalimul pregătit.

256. Vocea Lui se aude C F C Vocea Lui se aude a G F C Ea îmi dă har deplin şi bucurii F C F Este vocea care-mi dă siguranţă a G C Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi C F Să-ntâlnesc pe Domnul meu C când am nevoie G F C Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta F El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va C răspunde a G C Şi oricând vocea Lui voi asculta Vocea lui e un turn mare şi puternic M-a desprins de tot ce e pământesc El vorbeşte vântului, mării-nvolburate Când aud vocea Lui mă liniştesc.

96

257.Iată ziua ce-aţi cerut-o D e Iată ziua ce-aţi cerut-o de la Domnul pt. voi A D A Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit D Bucurii să aveţi în viaţă , e Ca şi astăzi printre voi A D A Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D e /: E o zi în care voi G A D A Jurământul unul altuia vi-l daţi D e Domnul sfânt va sprijini G A D Si v-ajută pân` la capăt să-l păstraţi :/ Razele iubirii voastre Să-ncălzească al vost cămin Diamantul fericirii să-l păstraţi Şi la Domnul toată viaţa Veţi găsi un bun sprijin Doar pe El în veci de veci să îl urmaţi Ne-ncetat să faceţi voia Dumnezeului lui Prea Sfânt Să iubiţi Scriptura şi lucrarea Lui Cere-ţi Domnului în viaţă Să fiţi binecuvântaţi Şi cununa să vi-o dea în Paradis.

258. Isuse drag azi două inimi D e Isuse drag azi două inimi G A F# Două inimi se unesc D e Vreau împreună o viaţă întreagă G A F# Să Te slujească Doamne ceresc D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa A F# Ei doar în tine se încred neîncetat D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa D A F# Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a Pe un nou drum acum vor merge Tu să le fi ocrotitor Când prin probleme ei vor trece Vei fi a lor izbăvitor Rămâi cu ei rămâi Isuse Te rog să-i binecuvântezi Şi să-i îmbraci cu a ta putere Căminul să le luminezi.

97

98

259. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus G C G Eu ştiu, sunt salvat prin Domnul Isus, D Eu ştiu, sunt salvat prin Domnul meu, A D Mă-nchin si-I mulţumesc, G a Îi cânt si-L preamăresc D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. G Din cer El a venit să ne salveze D Pe cruce a murit şi-n locul meu a D G a Viaţa El si-a dat, purtând al meu păcat D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. Isus e darul dragostei divine Isus a suferit şi-n locul meu Salvat prin Isus, în ceruri vei fi dus Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. 260. Slavă-n veci lui Isus ! A Slavă-n veci lui Isus ! f# Slavă şi mărire ! D E El a biruit şi ne-a mântuit A/E Prin moartea pe cruce. A Astăzi sunt salvat f# De păcat iertat D E Îl voi lăuda şi îi voi cânta A c# / f# Toată viaţa mea ! 99

D f# c# El pentru mine a suferit, f# c# Pe lemnul crucii El s-a jertfit, A E f# D Şi astăzi sunt liber de orice păcat A E D E Îi dau mulţumire căci m-a salvat. 261. De vrei să ai fericirea în viaţă C e F C De vrei să ai fericirea în viaţă G C Vino la Isus ! e F C Vino la El cu credinţa-n suflet G C Predă-ţi viaţa Lui a e F C Isus te iubeşte, Isus te primeşte F C D G El te mântuieşte de orişice păcat, a e F C Roagă-te Lui astăzi, fii tare-n credinţă F C G C Doar prin pocăinţă tu poţi fi fericit De vrei să ai parte de mântuire Vino la Isus ! El s-a jertfit la Calvar pntru tine Fiindcă te-a iubit. De vrei să ai parte de veşnicie Vino la Isus ! El îţi va da harul sfânt, veşnicia Sus în cerul sfânt.

262. Bine-ai venit scump Isus G C Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit a C Noi Te iubim, Te proslăvim D Şi-n inimi Te primim G Căci ne-ai adus iertare-n dar C şi viaţă pe vecie a D G Dulce Salvator bine-ai venit ! G În lumea noastră de păcat G Isus Hristos veni a G El cerul slavei a lăsat C D Pentru-a ne mântui C D Luând păcatu-ntregii lumi B e Salvare ne-a adus C G Cântaţi şi vă-nchinaţi cu toţi C D Azi Regelui Isus Ce mare har, ce bucurii ! Tatăl ne-a dăruit Pe Fiul Său Isus Hristos La noi jos L-a trimis Ingeri şi heruvimi Îi cântă Lui neîncetat Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a salvat.

263. Inima mea mea tânjeşte C F C G Inima mea tânjeşte după curţile Tale C F C G Sufletul meu suspină după-al Tău locaş C F C G Mi se topesc oasele de dor după Tine F a G Iar ochii-mi plâng neîncetat. C F Privesc spre locul sfânt C G Ca să-ţi văd puterea şi slava C F C G Chem bunătatea Ta peste viaţa mea C F C G Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne, C F aG Vino nu-ntârzia. Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc, o Domnul meu.

100

264. Sunt străjerul care strigă C Sunt străjerul care strigă e d Glasul meu răsună astazi pentru voi F G S-aveţi candela aprinsă F G C Şi talanţii-acum să vi-i pregătiţi C Nu mai este mult din noapte e d Şi luceafărul pe cer a răsărit F G Strig acum întâia oară F G C Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi. F G C Vine Domnul, vine iarăşi, e G Vine iar Acela ce ne-a mântuit, F G C/a Vine Domnul, vine iară a d G C Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. Glasul meu răsună-n noapte Să-L audă toţi creştinii peste tot. Iată Împăratul vine, paşii Lui S-aud mai clar în depărtări. Lasă lumea şi păcatul In curat să-ţi fie haina ce o porţi Strig acum a doua oara Ascultaţi-mă din somn să vă treziţi. 265. Osana, osana, osana lui Isus în veci G D e C D /: Osana ,osana ,osana lui Isus în veci :/ C G De moarte m-a scăpat C G Viaţă mi-a dat 101

C G b e El e Domn e al meu păstor C D G Osana lui Isus în veci /: Glorie, glorie, glorie pentru cel ce-a-nvins Pentru mine-a răbdat Din moarte-a-nviat Dragostea-I mare m-a cuprins Glorie pentru cel ce-a-nvins /:Slavă, slavă, slavă lui Isus în veci :/ În curând va veni Boli, dureri nu vor fi Fericiţi astăzi să-I cântăm Slavă lui Isus să-i dăm. 266. În a mea inimă Te simt D/G A D G 3x / În a mea inimă Te simt /3x D A D Aleluia Domnul meu D G Noi pe Tine Doamne D Te avem ca Tată G In a mea inimă Te simt D A D Aleluia Domnul meu Noi prin Tine Doamne Azi avem viaţă In a mea inimă Te simt Aleluia Domnul meu.

267. Glasul Tatălui ceresc G D Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar G Vino la Domnul Isus D Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar G Vino la Domnul Isus C G e Vino, vino nu mai amâna a D G G7 Astăzi vino dă-i inima ta C G e Vino, vino nu mai zăbovi a D G Fericit cu Isus vei fi Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Vino la Domnul Isus Astăzi încă este har , mâine poate nu-i Vino la Domnul Isus Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Vino la Domnul Isus Curăţit vei fi deplin prin sângele Său Vino la Domnul Isus

268. Auzi ciocanele cum bat E f# Auzi ciocanele cum bat B E Acolo sus pe deal, ciudat E f# Bate ciocanul cuiele B A B E Să-I pironească mâinile E f# Pentru mine, pentru tine B A EB Pentru noi la Golgota ciocanele bat E f# Pentru mine, pentru tine B E Pentru noi Domnul Isus viaţa şi-a dat Bate ciocanul cuiele Să-I pironească mâinile Aşa de tare a bătut Că sus în cer s-a auzit Şi în picioare I-au bătut Cuie la Fiul cel Preasfânt Aşa de tare au bătut Că sus în cer s-a auzit.

102

269. Unde vor merge cei răniţi C/ G C Unde vor merge cei răniţi C C Să afle alin durerii lor F C/a Azi au nevoie să le zici G C Că e speranţă în Hristos G C Singur vroiam să merg spre cer G C Dar lunecând mă-ndepărtam F C/a O casă am azi însă-n El G C C7 În Domnul Isus eu voi sta F C Bucurie am în încercare G C C7 Pace am când trec prin mari furtuni F C F Am credinţă vie-n Domnul Isus F C G C Am speranţă că sunt în mâna Lui Vreau să rămân doar în Isus Când valuri şi-ncercări lovesc Prin moartea Sa vreau să înving Prin harul său să cânt voiesc G El nicicând nu mă lasă F C El nu m-a părăsit G Şi orice-ar fi să vină F G Un singur lucru ştiu

270. Cine e ca El e a b Cine e ca El, nu e nimeni e a b Cine e ca El , El e-atotputernic e a b Cine e ca El , El e vrednic C B e Vino şi laudă-L acum a e Slavă Lui, slavă Lui b e El este vrednic de laudă b De când soarele-i pe cer e Si până la apus C B Numele Lui îl înălţăm e a b Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria C B De laudă El este demn

103

271. Lumina lumii , Prezenţă divină E B A B E Lumina lumii , prezenţă divină E B A Ajută-mă să-nţeleg E B A BE Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine B A Mereu să iţi mulţumesc. E B Ref 1:Toată închinarea , toată adorarea c# B A Ţie-ţi dăruiesc o Domnul meu E Numai Tu eşti veşnic B Numai Tu eşti vrednic c# B A Doamne numai Tu eşti minunat Rege etern ce domneşti sus în ceruri La dreapta lui Dumnezeu Te-ai coborât pe pământ pentru mine Păcatele ca să-mi ierţi E B c# A Ref 2: Cum să-nţeleg , cât Te-a costat B c# A Să ierţi deplin al meu păcat 272. Isus Tu esti Domn A D / : Isus Tu eşti Domn A Isus Tu eşti sfânt : / D / : Îţi laud numele Tău E Îţi laud numele Tău : / D / : Căci Tu eşti Domn A Tu eşti Domn : / / : O Isuse scump Lasă Duhul Tău : / 104

/ : Îţi voi mulţumi Îţi voi mulţumi : / / : Căci Tu eşti Domn Tu eşti Domn : / 273. Mântuirea e a Domnului G e Mântuirea e a Domnului C G C D Ce-I aşezat pe tron G b e A Mielului Sfânt C G C D Slava cinstea şi lauda F C D Onoarea şi gloria G D C G D / : Să fie a Lui întodeauna G D C G D Să fie a Lui întotdeauna G D C G D C Să fie a Lui întotdeauna , Amin : / 274. Mă înveţi să trăiesc prin credinţă C G a / : Mă înveţi să trăiesc prin credinţă C a G Mă înveţi că de toate în Tine depind C G a Mă înveţi că în fiecare zi cu Tine C G C Biruiesc dacă-nvăţ că de Tine depind : / F C Domnul meu cu toată inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din viaţa mea F C Cu toata inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din viaţa mea

275. Transformă-mi viaţa Doamne D G A b Transformă-mi viaţa Doamne G D A Acelaşi nu mai vreau să fiu D G A b Te rog pune Doamne G D A Inima Ta în mine F# b Gândurile mele şi viaţa mea G e G A Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta F# b Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta e A D Înoieşte fiinţa mea. 276. Tu, tu Doamne eşti îndurător F C G a / : Tu ,tu Doamne eşti îndurător F C G C Plin de milă izbăvitor : / C G a Ce bun eşti Isus iubit G C Pe cruce ai biruit F G Prin sânge sfânt m-ai curăţit F G Viaţă-n dar am primit / : Da ,da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti soare adăpost D-ai nădejde vieţii rost Tu eşti puternic salvator Plin de milă izbăvitor / : Da ,da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / 105

277. Sfinţenie, sfinţenie F Bb C Sfinţenie, sfinţenie C E ceea ce vreau F Bb C Sfinţenie e tot ce-mi doresc F Bb C Sfinţenie, sfinţenie Bb F E ceea ce vrei Tu sa am Credincios, credincios, vreau sa fiu Credincios, faţă de Tine Credincios, credincios E ceea ce vrei Tu sa fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta , Voia Ta , o, Doamne Neprihanit, neprihanit vreau sa fiu Neprihanit, să fiu prin Tine Neprihanit, neprihanit E ceea ce vrei Tu să fiu 278. Eu Te laud E B /: Vreau să mă închin doar Ţie f# A B E Să Te laud Domnul meu E B Tot ce am îţi aparţine f# A B E Tu eşti Vrednic Domnul meu :/ E D /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/ A E /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/ / :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/ /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/

279. Fii Glorificat D e G D/A D /: Fii glorificat, Fii glorificat, D e G D/A D Fii glorificat, Fii glorificat, :/ G D /: Glorificat Fii în ceruri e D Glorificat pe pământ G D Glorificat Fii în templu G/A f#/b G A D Isus , Isus Fii glorificat :/ 280. Doamne n-am aur nici argint B Doamne n-am aur nici argint F# Şi ştiu că nu Ţi-ar trebui E Dar am ceva mai preţios B Inima mea Ţi-o dau Cristos F# B Ca să-Ţi slujească Ţie B E /: Doamne ce-aş putea să-Ţi dau F# E B În schimbul jertfei Tale g# c# Inima mea Ţi-o dau Isus F# B Şi-Ţi cer mereu iertare :/ De când în inima-ai intrat Viaţa Tu Doamne mi-ai schimbat Şi nu am cum să-ţi mulţumesc Pentru-al tău Doamne har ceresc Ci vreau pe Tine să te slăvesc

281. Cu-ndurare El m-a ridicat D G D Cu-ndurare El m-a ridicat G D A Tot păcatul meu L-a uitat D G În iubirea Sa găsesc odihnă D A D Şi mă simt eliberat b G A b Am trăit departe de Domnul meu G A D Am fugit de glasul Său b A D G Până când El inima mi-a atins D A D Cu iubire El m-a găsit Vreau să cânt acum îndurarea sa Şi tot harul nemeritat Să-I inchin iubirea şi viaţa mea Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc. 282. Doamne eu te rog B /: Doamne eu te rog A E B Ascultă glasul meu B Din adânc te chem A E B Chiar de la marginea lumii :/ B F# /: Şi-atunci când inima mi-e grea E B Vreau pe stânca Ta F# Ce n-o pot urca B Ce n-o pot urca :/ /: Doamne vreau să-alerg Sub aripile tale Tu-mi eşti adăpost Şi turnul meu de scăpare :/ 106

283. În orice suflet e-un tainic dor A E În orice suflet e-un tainic dor D A/E Aprins în noapte sau stins şi gol A E Dor de lumină de veşnicie D A Ascuns în inimi de Dumnezeu A D Deci poartă-ţi lumina prin întuneric A E În nopatea făr’ de nădejdi pe drum A D Far neclintit să-ţi fie viaţa A f# Paşi să-drepte pe drumul bun D A E A Lasă-n inimi un dor de cer Pe calea noastră se află aievea Lumini căzute şi stinse-n vănt Şi mulţi inceracă să ţină aprinse O amăgire un dor străin Să laşi în urmă ploi de lumină Pe drumul celor ce-au rătăcit Arată calea atinge inimi Şi dă speranţă prin Duhul Sfănt.

284. Condu-mă Doamne ziua D Condu-mă Doamne ziua e Condu-mă e ruga mea A G DA Prin toate necazurile acestei lumi D Condu-mă Doamne noaptea e Condu-mă prin lumina Ta A G A D Că doar Tu poţi conduce viaţa mea D Am fost născut în păcat e Dar Isus pentru mine s-a dat A D/A Viaţa mea de-acum e în mâna Sa D Dar până-L voi vedea e Am nevoie de-ndurarea Sa A D Că mi-a promis să îmi conducă viaţa Dumnezeu ne iubeşte mereu Pentru noi a dat pe singurul fiu Ca noi să fim salvaţi din păcat Deci vino azi cu inima ta De păcat El o va spăla Şi de azi El poate fi lumina ta.

107

285. Nimeni nu e cum esti Tu D Nimeni nu e cum eşti Tu, A Nu se compara cu fiinţa Ta, G Fiinţa Ta fără defect, D A Slăvită şi sfântă. D Nimeni nu e cum eşti Tu, A Cine-ar putea să fie la fel, G Atât de frumos, desăvârşit, D A Atât de curat, minunat. D b Aleluia , aleluia , G A Nimeni nu e cum eşti Tu Isus. D b Aleluia , aleluia , G A Nimeni nu e cum eşti Tu. 286. Ce bucurie când mi se zice D F# Ce bucurie când mi se zice, G A Veniţi cu toţi la Casa Domnului, D F# In dragoste şi în părtăşie, G A Să înălţăm cu toţi numele Lui. G A D Să se bucure cei ce te iubesc, G A D Ce te laudă şi te preamăresc. G A f# b Pacea Ta să rămână peste ei mereu, G A D Prin prezenţa Ta Sfânt Dumnezeu. 108

Rugăciunea şi cântarea, Se înaltă pururi tot mai sus, Spre onoarea şi mărirea, Ce iţi dăruim Ţie Isus. Iar cand norii vor apare, Noi spre Tine Doamne să privim, Tu vei fi un veşnic soare, Luminos, puternic si slăvit. 287. În veci a Lui iubire! F A# Aduceţi ca jertfă mulţumiri, F În veci e-a Lui iubire! A# El stăpâneşte peste-ntreg pământ, F În veci a Lui iubire! C A# 2x/ Cântaţi laude. /2x Cu braţul tare El ne-a condus, În veci a Lui iubire! El e viaţa cea de sus, În veci a Lui iubire! Cântaţi laude, cântaţi laude. F În veci El e puternic d În veci e credincios, C În veci cu noi rămâne, A# În veci de veci, în veci. Din zorii zilei până la apus, În veci e-a Lui iubire. Purta-vom mesajul iubirii de sus, În veci e-a Lui iubire. Cântaţi laude, cântaţi laude. 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x Cântaţi laude, cântaţi laude.

288. Eşti Dumnezeu suveran E B c# Eşti Dumnezeu suveran A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti mielul fără cusur A E Şi nume sfânt ai E B c# Atotputernic Tu eşti A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti fiul Său eşti Hristos A E,B Şi nume sfânt ai g# A B Milă ai de păcatul meu greu g# A c# B Doar în numele Tău siguranţă am g# A B Şi putere să nu cad rănit g# A c# B Doar în numele Tău eu sunt întărit. 289. Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când pământul e săturat G D Când ploaia dă peste el e C Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când mă aflu pe pământ uscat G D Şi păşesc singur prin pustiu e C Fii binecuvântat 109

G D e C Fiecare laudă, Ţie ţi-o dau G D e C Când noaptea se apropie, te voi lăuda C G D e C 2x/ Binecuvântat fie El , binecuvântat. G D Binecuvântat fie El , e D C Binecuvântăm Numele Său /2x Fii binecuvântat Când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat Fii binecuvântat Fii binecuvântat Când drumu-i plin de suferinţi Chiar dacă plâng şi-mi este greu Fii binecuvântat Fiecare laudă, Ţie ţi-o dau Când noaptea se apropie, te voi lăuda G D 2x/ Primeşte lauda, e C Eşti vrednic Dumnezeu. G D e D C Îmi cântă inima , fii binecuvântat. /2x G D e C Fiecare laudă, Ţie ţi-o dau G D e C Când noaptea se apropie, te voi lăuda 3x / Binecuvântat fie El , binecuvântat Binecuvântat fie El , Binecuvântăm Numele Său. /3x

290. Doamne vreau să mă închin E B Doamne vreau să mă-închin c# A Şi cu inima mea înaintea Ta vin E B Când mă rog mă asculţi c# De păcate mă ierţi A Numai Tu mă-nţelegi E B Credincios îmi răspunzi c# Iar sub aripa Ta A De furtuni mă ascunzi E B Mâna Ta mă atinge c# Şi îmi dă libertatea A Prin har să trăiesc E A Nici nu pot să exprim B Cât Te doresc… E B Inima mea îţi spune iubire c# A Inima mea iţi dă mulţumire E B Inima mea pe Tine te caută c# A Inima mea căci Tu eşti E B c# A Cel mai minunat…

291. Îţi dau necazul meu
G C e D Îţi dau necazul meu G C e D Îţi dau ruşinea mea G C e D G C,e,D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D Îţi dau suferinţa G C eD Îţi dau durerea G C e D G C,e,D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D 3x / DA , ISUS ! DA , ISUS ! DA , ISUS ! G AMIN. Apăsat dar nu zdrobit Niciodată părăsit Pus jos dar nu distrus Sunt binecuvântat căci Tu promiţi aşa Bucuria Ta va fi puterea mea Toată noaptea de-aş fi supărat În zori Tu-mi dai bucurie !!! 292. Ce mare eşti Tu ! C d /: Ce mare eşti Tu! ,ce mare e mila Ta F G C Ce mare e tot , ce faci Tu pentru mine C d Ce mare eşti Tu , şi bunătatea Ta F G Mă umple atunci când Îţi cânt C Ce mare eşti Tu ! :/ C a F C Căci dragostea Ta , ajunge pân’ la ceruri a G Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat. 110

293. M-am întrebat oare viaţa mea G M-am întrebat oare viaţa mea D E doar un drum ce are-un capăt C G Sau poate e un pas spre o altă viaţă G Am încercat de atâtea ori D Să înţeleg ce port în suflet C D Dar oare e de ajuns o singură viaţă G D Vreau să merg pe-un drum de lumină a C D Spre lumină , spre bolta senină G D Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire a C S-o port în mine , s-o port pentru Tine M-am întrebat oare preţuiesc Ce are într-adevăr valoare Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Am încercat de atâtea ori Să port pe chipul meu un zâmbet Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă.

294. Domn al veşniciei
d A# C Domn al veşniciei d A# C Ce pământul ai creat d A# C Cerul este al Tău templu d A# Glorie celui preaînalt. F C Domn al slavei mai sus de galaxii g A# Tu eşti Vrednic, Vrednic F C Universul în veci Te va slăvii g d C Tu eşti Vrednic, Vrednic. A# 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2 Dis de dimineaţă Lumina o voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al tău nume-l voi chema. d ALELUIA , A# C g EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI.

111

295. Viaţa-i o comoară
G C Viaţa-i o comoară şi poţi s-o investeşti e D Te poţi considera bogat dacă trăieşti G C Dar, viaţa e glumă şi nimic nu vei avea e D Dacă crezi că-ţi aprţine şi poţi să faci D ce vrei cu ea G C Viaţa e o artă aşa că evident e D Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent G C Oamenii se pot considera artişti e D F Dar viaţa e mai mult decât să şti că exişti. G C Viaţa ta e-a ta dar nu îţi aparţine e D Să şti ca nu depinde nici măcar D un pic de tine G C Viaţa a venit de undeva de sus e D G Viaţa ta nu e a ta e a lui Isus! 296. Mâinile ridicăm când ne rugăm a F G a Mâinile ridicăm când ne rugăm, F G a Numele Tău chemăm, Ţie ne închinăm. F G a Am venit Doamne aici să Te întâlnim, F G C Dumnezeu plin de har eşti doar Tu.

C F C F Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm C F Numai Tu eşti Dumnezeu, C F Numai Tu, numai Tu. G /:Sfânt eşti, sfânt eşti F C Doar Tu , Domnul meu ! G F C Sfânt e, sfânt e doar numele Tău.:/ C F Numai Tu esti Dumnezeu C F Numai Tu, Numai Tu. Mâinile ridicăm când ne rugăm, Numele Tău chemăm, Ţie ne închinăm. Am venit Doamne aici să Te întâlnim, Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu, Numai Tu, numai Tu /:Sfânt eşti, sfânt eşti Doar Tu , Domnul meu ! Sfânt e, sfânt e doar numele Tău.:/ C G F C /:Mâinile ridicăm, numele Tău chemăm G Am venit , Doamne , aici F C Ţie să ne închinăm:/ Esti doar Tu, Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu esti Dumnezeu, Numai Tu, numai Tu.

Esti doar Tu, Te-adoram doar pe Tine Te lăudam Numai Tu esti Dumnezeu Numai Tu, numai Tu.
112

297. Pe Tine Doamne, Te lăudăm A D E Pe Tine Doamne, Te lăudăm A D E Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr. f# D E Glorie Celui veşnic viu, f# E D f#,E Glorie Celui viu! A D E Pe Tine, Doamne ,Te chemăm A D E Numele Tău sfânt Îl înălţăm; f# D E Eşti Domnul care-n veci domneşti, f# E D f#,E În veci de veci domneşti. A D Tu eşti sfânt, Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Numele Tău, Isus Îl înălţăm. A D Tu eşti sfânt, Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Noi trăim pentru slava Ta, Isus, A A numelui Isus! Pe Tine , Doamne, Te iubim Pentru Tine noi vrem să trăim, Focul sfânt vrem să-l aprinzi, Vrem să Te-auzim, să Te simţim. A D E f# Sfânt e Dumnezeu, noi Îi cântăm, D E Îl lăudăm . x 4

298. Tu eşti Domn în ceruri
G e Tu eşti Domn în ceruri C Iar eu sunt doar un om. G e C Şi-n tăcerea mea îţi spun: D e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus.” G F e C În prezenţa Ta eu stau Doamne x2 e C Şi-n tăcerea mea îţi spun: e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus” Îţi cânt un simplu cântec De dragoste şi vreau În tăcerea mea să-Ţi cânt „Sunt îndrăgostit de tine Isus” 299. Mai mult decât viaţa F C Mai mult decât orice de pe acest pământ d A# Mai mult decât a prietenilor voce F C Mai mult decât visul meu cel mai mareţ d A# Eşti Tu Isus. Mai mult decât mulţi bani şi bogaţii Mai mult decât o viaţă plină de succese Mai mult decât un om ar putea iubi,eşti Tu. F g F A# C d,A# Mă ţii acum în braţul Tău şi nu mă laşi. F C d A# Tu faci să răsară soarele, luna noaptea F C Tu dai viaţă şi iubire, d A# F Pe Tine te doresc caci Tu C d Eşti tot ce am eu nevoie acum A# F Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun 113

300. Stau din nou
D f# b A Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta, G D G A Sângele scurs, trupul străpuns. D f# b A În locul meu pedeapsa mortii ai luat, G A D G A D Ce dar nemeritat, Doamne, Tu m-ai salvat. D G D A /: Privesc către crucea unde ai suferit, D G D A Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. b G Mulţumesc Isuse, D A D Viată nouă mi-ai dăruit. :/ Acum, esti înaltat in slavă, În faţa Ta toţi se vor pleca. Până atunci uimit fiind de harul Tău , Inima-mi va cânta, pe veci dragostea Ta. G A D Doamne-Ţi mulţumesc pentru Golgota, G A D Viata-Ţi dăruiesc e a Ta. / x 4.

301. Ava Tată A D E A Ava Tată vreau să fiu D E A Cu totul doar al Tău D E f# Cu mintea şi inima mea D E A Să-Ţi slujesc mereu. ’Ava Tată’ vreau să fiu Cu totul doar al Tău În mintea şi inima mea Să-Ţi urmez mereu. C# f# C# f# Nu lăsa viaţa mea D b E Să o trăiesc fără Tine A D E A Ava Tată vreau sa fiu D E A Cu totul doar al Tău.

114

302.Doamne Tu-mi eşti refugiul
C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F Tu eşti Sfânt şi Drept d G Credincios în toate. C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F G C Îndurarea-Ţi m-acoperă. G C La umbra aripilor Tale e F Doamne în prezenţa Ta rămân G C Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci F 2x / Tu-mi eşti refugiul / Doamne Tu-mi eşti refugiul După Tine tânjesc, Tu-mi eşti Domnul, scăparea. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea-Ţi m-acoperă. Doamne Tu-mi eşti refugiul Doar în Tine mă-cred Eşti lumina mea-n noapte. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea-Ţi m-acoperă. 3x / Tu-mi eşti refugiul / O Doamne ! Îndurarea-Ţi m-acoperă

303. Un Prieten la nevoie G b e Lacrimi mari în ochi ca roua a D Pe-obraji suvoaie reci se scurg G b e În inimă speranţa mai rămâne a D O lumină strălucind vioi d B Zi după zi în suflet a c Dragostea Ta o simt mereu G b e Caci-am fost suntem şi fi-vom a C G De dragoste legaţi pe veci G D Un prieten la nevoie C D În Domnul ai mereu G D Un prieten ce cobară C D La tine cand ţi-e greu B Nu va-ntârzia de fel e C Dacă-n rugă tu Îi ceri a D G Izbavirea astazi El îţi dă în dar Dumnezeu din cer spre tine Harul său măreţ coboară Pe cruce Fiul Său murise Iertare să primeşti în dar Inima ta e tot ce vreau Lucrul cel mai de pret il ai Căci ce-i scris e da şi amin Cuvântul Său va ţine-n veci

115

304. Tu eşti bun
G C D G 2x/ Unii spun că nu poţi fi găsit G C D e Alţii spun că nu poţi fi văzut , D C D G Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti G C D G Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x G C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D G Tu eşti bun , Tu eşti bun C e D e 2x/ Căci numai Tu Isus , e e D G Numai Tu îmi eşti de-ajuns B e Numai Tu Isus eşti Domn /2x 305. În mâna Ta C e a F D G Ţine-mă în mâna Ta C F d D G Să m-ascunzi , întinde-Ţi aripa C F G C 2x/ Când oceanele cumplit vuiesc C F G a Doamne dă-mi puteri să biruiesc a F G C Tată ştiu că Tu eşti vegheator, C F G C Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x Doar în Hristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesec 116

306. Cerul cântă
B F# E B Sfânt eşti , sfânt eşti Domnul meu E B c# F# Pământul e plin de slava Ta B F# E B Numele Tău e-nălţat E B D# Pe-ntregul pământ eşti Domn g# C# F# B Luminezi viaţa mea B E c# F# Şi prin Tine strălucesc B F# E c# F# Cerul cântă laudă, minunat e Domnul d# g# Eşti rege-n univers, E F# B Aleluia şi-n viaţa mea. 307. Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Ţie E Edim. D A Viaţa mea toată ţi-o-nchin doar Ţie c# g# A B Vreau să fac voia Ta E Edim D A Gândul îmi zboară Doamne la Tine c# g# A Inima-mi nu mai vrea f# A B Să iubească o lume atât de rea , f# B Vrea suflarea Ta E A O viaţă curată vreau E A O inimă nouă-n dar C D E Să ştiu că visul meu C D E Face parte din planul Tău

308. Războiul e-al Domnului d a d Când lupta se-apropie , te rog nu uita A# C d Războiul e-al Domnului D C d Rămâi în picioare dar nu dispera A# C d Războiul e-al Domnului C F C F C F Tu cântă-I glorie, laudă F C d Puterea e numai a Lui C F C F C F Tu cântă-I glorie, laudă F a d Onoare şi cinste adu-I Armură de slavă să-mbraci dar să şti Războiul e-al Domnului Ţine sus Cuvîntul şi nu te clinti Războiul e-al Domnului În mijlocul luptei tu cântă mereu Războiul e-al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Războiul e-al Domnului.

309. Dragostea Ta C F C F Astăzi , te rog Doamne din nou a G C G Să mă strângi mereu la pieptul Tău C F C F Vreau să Te-ating şi să Te simt a G C G Să mă-ncred în braţul Tău , să mă-nchin G e F C Dragostea Ta e speranţa mea e F d Iubirea Ta , viaţa mea a A# F Tu-mi poţi schimba inima A G C Să fiu al Tău aş vrea Tată acum vreau să-Ţi spun Te iubesc eşti tot ce am mai bun Mă-ncred deplin eşti Domnul viu Viaţa mea e-n mâna Ta astăzi ştiu. 310. Se cuvine să Te laud A D A Se cuvine să Te laud Domnul meu A D E Se cuvine să Te laud tot mereu D Sunt dator şi se cuvine A Cine altul decât Tine E D A M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu Zi de zi vreau să Te laud Domul meu Zi de zi vreau să Te laud tot mereu În tot locul să te laud Domnul meu În tot locul să te laud tot mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu Se cuvine să Te laud tot mereu. 117

311. Domnul în ceruri domneşte C Domnul în ceruri domneşte, C a Pe tronu-I aşezat F C G G# A# Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat D# Noi toţi cu sfinte podoabe c Stăm în prezenţa Sa G# C# Şi-n timp ce Îi vom cânta G Slava lui vom vedea a F Caci Domnu-i bun , El în veci iubeşte C G Îndurarea lui nu se va sfârşi a F Pe-ai săi copii , El cu drag priveşte C G F Şi-n mijlocul laudelor noastre, El va veni

313. Binecuvântaţi sunt acei C F /:Binecuvântaţi sunt acei C Care stau în Templul Său. F d Binecuvântaţi sunt acei G C Ce se încred în Domnul.:/ F G Vom simţi puterea Sa F G Faţă-n faţă-L vom vedea. C G a G F /:Din înalt, ascultă-ne Doamne. C G a Când ne rugăm, când te căutăm, F C Ne închinăm.:/ C / Doar Tu eşti Sfânt, G Doar Tu eşti Sfânt, a G F Numai Tu eşti Sfânt./ x4

312. Un simplu cântec eu îţi cânt
E B c# .Un simplu cântec eu îţi cânt A c# B O, Isuse , scump Isuse
E B c#

314. Sunt frânt eu cad în braţul Tău
e D C Sunt frânt eu cad în braţul Tău acum a G D G Am obosit de-al lumii lung drum. e D C Eu vin acum îngenunchez, a G D G Păcatul meu m-apasă greu. C D /: În Tine mă încred e Pe Tine Te caut. C DG Povoara să-mi iei. :/ 118

Iţi mulţumesc că m-ai creat A c# B O, Isuse, drag Isuse f# c# B E
Iţi mulţumesc că al Tău m-ai facut f# E B În nici un loc n-as vrea să fiu EB A EB A Decât în mâna Ta, sub ocrotirea Ta f# g# B A Ţinându-mă în mâna Ta A E B,A -- E Doar în mâna Ta

35. Isus, eu te iubesc
e Isus, eu te iubesc mai mult C G Decât iubesc orice pe acest pământ D Eşti tot ce-mi doresc. e Şi toată viaţa mea ţi-o închin C G Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc D Eu te slăvesc. a C G D Şi îngerii te adoră, a C D Copiii Tăi te laudă. G Eşti tot ce am, D Eşti Domnul meu, a D Mă încredinţez în braţul Tău. G Eşti Domnul meu, D Eşti Tatăl meu, C c e Tu nu poţi fi înlocuit. Şi îngerii te adoră, Copiii Tăi te laudă.

316. Aceasta e e D Acum e timpul pentru o ungere nouă e D Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă a Ca şi fii şi fiice ale Regelui e Noi azi ne ridicăm a Ca şi fii şi fiice ale Regelui C D G Noi azi ne ridicăm, declarăm: C e D Aceasta e,aceasta e, aceasta e G Ziua Domnului. C e Mă voi bucura, mă voi bucura, D G Mă voi bucura, este ziua Ta! C e D Aceasta e, aceasta e, aceasta e a Ziua Domnului. La început Domnul a creat Şi pentru slava Lui creaţia cântă-n cor. Fiecare fii şi fiică, Domnul vă ridică Fiţi lumini. Fiecare fii şi fiică, Domnul ne ridică În acest neam, declarăm: C G D e /:Lasă gloria Ta să curgă acum a G D Şi să umple-ntreg pământ.:/

119

317. Cât te iubesc de mult
c# A E În fiecare zi m-ajuţi să pot zâmbi B Eu te iubesc Isus. c# A Chemând Numele Tău E Te laud Domnul meu, B Eu te iubesc Isus. A B Am nevoie de Tine Doamne, A B Am nevoie de Tin. E /: Cât Te iubesc de mult, g# Cât Te iubesc de mult, A Cât Te iubesc... B E Cât Te iubesc Isuse. :/ Ai şters păcatul meu, curat să fiu din nou Eu te iubesc Isus. Tu iei durerea mea, Tu schimbi viaţa mea Eu te iubesc Isus. Am nevoie de Tine Doamne Am nevoie de Tin. Am nevoie de Tine Doamne. x4 318. Nimeni ca Tine G D C Nimeni ca Tine nu v-a putea D G Să-mi umple inima. G D Nimic, din ce fac C D G Nu poate locui’n prezenţa Ta. 120

G e C D Numai Tu-mi cunoşti adânci dorinţe, e C D Numai Tu viaţă-mi dai când plâng. e C D Numai Tu mă’nalţi în bucurie, e C D G Numai Tu m’auzi atunci când strig. Tată, te caut Te chem să stâmperi setea inimii. Umple-mi fiinţa, Prezenţa Ta şi dragostea sa-Ţi simt. 319. Azi mă închin E A Doamne, Tu eşti stânca’n care mă ascund, f# B Scutul meu, tăria care mă scapă. E A Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’ f# B Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei. g# A Şi azi mă închin, E B La Tine îmi înalţ sufletul, g# A Tu cunoşti inima mea, E B Doamne Ţie-ţi aparţin. În îndoiala mea, Am chemat Numele Tău cel Sfânt, Şi am strigat către stânca mântuirii. De’acolo de sus, Tu ai auzit glasul meu, M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti.

320. Ţie laudă-Ţi cântăm D G D /:Ţie laudă-Ţi cântăm, G D Pe Tine Te-adorăm, G b A Numele Tău înalţăm:/ G b A În prezenţa tronului plin de slavă, G b A În prezenţa Ta noi vrem să stăm. b G D A b Venim, mâinile ridicăm, G D A b Venim, pe genunchi ne plecăm, G D A G Venim Ţie să ne-nchinăm, G Inima să-Ţi dăm. b G / Inima şi mintea mea D A Îţi dăruiesc toată viaţa mea. / x4 321. Ascultă Doamne lauda mea D b Ascultă Doamne lauda mea G Când mă gândesc la Tine’n ruga mea, Ae A GD Te iubesc, Doamne, te iubesc. D b Purtat pe aripi în prezenţa Ta G Sufletu-mi cânta şi în inima mea, Ae A GD Te iubesc, Doamne, te iubesc.

b f# Iar acum, eu doresc G D Sa mă’nchin întotdeauna G F# b În puterea Numelui Tău. f# Îmi ridic mâinile G D Şi-mi înalţ vocea’nspre ceruri G F# b A Căci Tu eşti lumina mea. 322.Stânca vieţii G Nu este stâncă, nu e Domn ca al meu C G Nu este nume vrednic de laudă D Stânca salvării n-o poţi muta e C S-a dovedit adevărată. D G Nu este stâncă, nu e Domn ca al meu. e C G D / Stânca vieţii, Isus e stânca mea / x3 F C D G Nu este stâncă, nu e Domn ca al meu.

121

323. O nouă zi a venit F C d O nouă zi a venit A# C d O nouă dragoste s-a-mplinit. A# C d E ziua sfântă când voi v-aţi unit g F C Totdeauna în dragostea Sa. F C d Doi stropi de lacrimi s-au scurs A# C d E bucuria iubirii lor A# C d Care le poartă fiinţa-n zbor g F C Pe aripi de vis, spre cerul deschis A# F A# Spre dragostea la cate-aţi visat amândoi, C Doar voi doi. A# C d /: Din acest moment, de-acum pe vecie A# C F El vă v-a purta pe aripa Sa A# C d Iar când v-a veni furtuna pe cale g F C El nu vă v-a lasa, vă v-a proteja A# Vă v-a proteja. :/ De îndoieli vor veni De barca vieţii se va clinti Doar mâna Sa vă v-a ridica Spre aripi de vis, spre cerul deschis Spre dragostea la care-aţi visat, amândoi Doar voi doi.

324.. Viaţa mea cu Tine F A# F C Viaţa mea cu Tine-i bucurie, F A# D# C Doamne, Tu eşti tot ce mi-a ramas. d a A# F Vânturi dacă vor bate, nori de vor veni, A# F C Doamne, Tu eşti tot ce mi-a rămas. Viaţa mea cu Tine este pace, Nimeni nu ne poate despărţi. Foametea sau lipsa dacă vor veni, Nimeni nu ne poate despărţi. F C /: Viaţa mea e-n mâna Ta, A# Nimeni n-o va lua. F C Orice vremuri vor veni A# Veşnic te voi iubi. :/

122

325.. Sfânt mereu E A B /: Sfânt mereu, sfânt mereu, A E E tot ce vreau doar. A B Sfânt mereu vreau să fiu. E A B Sfânt mereu, sfânt mereu, A E Vreau să fiu Domnul meu. :/ E A B Ia-mi inima şi schimb-o E A B Viaţa mea transform-o E A B Mintea mea ’noieşte-o c# A B /: Fă-mă, doar fă-mă doar al Tău. :/ Credincios, credincios e tot ce vreau doar. Credincios vreau să fiu. Credincios, credincios E tot ce vreau să fiu. 326. Isus, prietenul meu A E D Ai auzit tu de Salvatorul EA Ai auzit tu de dragostea Lui. E D Ai auzit tu de Cel din Ceruri E f# Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. E D Iubire am găsit şi cred în Fiul Său D Condu-mă Tu. Eu cred în Salvatorul Cred că El a înviat Cred că voi trăi întotdeauna Cu-al meu Domn şi Împărat Iubire am găsit şi cred în Fiul Său Condu-mă Tu. 123

A E /: Isus, eşti prietenul meu f# Tu vei fi mereu. D Nimeni nu schimbă asta. :/ A f# E /Nimeni nu schimbă asta, D A Nimeni nu schimbă asta./ x4 327. Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu nici întristat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D Nu vreau să fiu împovărat G C e D Nu vreau să fiu nici apăsat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D /: Da , da , da , da Doamne da G C e D Tu eşti bucuria mea G C e D G Eu Te laud şi mă-nchin , Amin :/ G C e Ştiu că-n viaţa aceasta voi avea multe D necazuri G C e/D Dar nu vreau să mă las G C e D Fii binecuvântat , eşti cu mine pas cu pas G C e D Isus Tu m-ai salvat D /: Dacă seara oftez, plâng şi strig F C Sunt vesel dimineaţa :/

328. Tatăl luminii A D A 2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi / D A E D 4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine D A 2x / Tatăl lumini / A D 2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi A Eşti mereu acelaş /

124