Sunteți pe pagina 1din 13

CAIET DE SARCINI

I. OBIECTUL PROIECTULUI Descrierea instalatiilor electrice specifice Documentatia cuprinde piesele scrise si desenate pentru instalatiile electrice aferente lucrarii mai sus mentionate. Instalatia este dimensionata pentru tensiunea 3 x 380/220V - 50 Hz. Proiectul cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii electrice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alimentarea cu energie electrica; Instalatii iluminat normal si prize; Instalatii iluminat siguranta; Instalatii forta; Protectia contra tensiunilor accidentale de atingere; Instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice; Normative si standarde.

1. Alimentare cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua oraseneasca (S.E.N.) conform proiectului STUDIU DE SOLUTIE ce va fi intocmit de S.C. ELECTRICA S.A. la comanda beneficiarului. Coloanele se vor executa cu cabluri cu intarziere la propagarea focului tip CYYF sau CYAbyF pozate in paturi de cabluri sau ingropate sub adancimea de inghet semnalizate cu folie de plastic. 2. Instalatii de iluminat normal si prize a) Instalatii electrice in birouri Pentru iluminatul birourilor s-a prevazut cu corpuri de iluminat cu lampi cu surse fluorescente, functie de locul de amplasare. In casa scarii s-au prevazut 1 circuit de lumina actionat local , circuit alimentat din tabloul de la etaj . Toate prizele sunt cu contact de protectie. Ele vor fi montate ingropate in peretii de rigips.

b.) Instalatii electrice in hale Pentru iluminatul halelor s-a prevazut cu corpuri de iluminat cu lampi cu halogen sau cu lampi fluorescente, functie de locul de amplasare si tipul iluminatului. Pentru incaperile tehnice s-au prevazut corpuri de iluminat etanse sau neetanse, dupa caz. Toate prizele sunt cu contact de protectie. Ele vor fi montate aparent pe pereti la inaltimea de 0.8 m de nivelul de pardoseala. Alimentarea tablourilor din hale se face din tabloul ganaral in sistem radial conform schemei generale de distributie cu cabluri tip CYAbY 3x120+70+70 pentru hala depozitare . Instalatiile de lumina se vor executa cu cabluri tip CYYF 5x1.5 / 3x1.5 / 3x2.5 Instalatiile de prize se vor executa cu cabluri tip CYYF 3x2.5 / 3x4 / 5x2.5 Conductele vor fi montate in pat de cabluri orizontal iar la coborari vor fi protejate in tuburi IPY sau Coppex, montate aparent pe peretii halelor.

3. Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor, primiti prin temele tehnologice, respectiv: centrala termica cu alimentare pe gaz metan; ventilatoare evacuare bai; circuitul statiei de pompare ; - aeroterme si destratificatoare ; 4. Tablouri electrice DOCUMENTE TEHNICE NORMATIVE - SR EN 60 439.1- 2002 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 1:Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune si ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune. - I7-91/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

4.1 Tablouri electrice pana la 630 A - Tablourile de joasa tensiune vor putea fi montate cu neutrul in regim TNC-S - Tablourile de joasa tensiune vor putea suporta un curent maxim de scurtcircuit

de scurta durata de 25 kA eff timp de 1s. Tablourile de joasa tensiune vor putea avea un curent nominal pana la 630 A. Tablourile de joasa tensiune vor fi concepute pentru a realiza distributia de 0,4kV, frecventa de 50- 60 Hz.

- Tensiunea de serviciu: Us = (90+110)% Un - Grad de protectie : IP 40.7 pentru tablouri cu usa plina sau transparenta. - Posibilitate de extindere ulterioara. - Conexiuni accesibile fata pentru control usor si evolutivitate totala 4.2 Tabloul general de distributie > 630 A
-

Tabloul de joasa tensiune va putea fi montat cu neutrul in regim TNC. Tabloul de joasa tensiune vor putea suporta un curent maxim de scurtcircuit de scurta durata de 85 kA eff timp de 1s. Tabloul de joasa tensiune va putea avea un curent nominal de .. A. Tabloul de joasa tensiune va fi conceput pentru a realiza distributia de 0,4kV, frecventa de 50- 60 Hz.. Tensiunea de serviciu: Us = (90+110)% Un. Grad de protectie minim : IP 31 ( conform SR EN 60529 ). Gradul de protectie al tablourilor electrice de joasa tensiune este determinat de gradul de protectie al carcasei combinat cu gradele de protectie ale aparatelor si dispozitivelor montate aparent. construit din tabla de otel tratata anticoroziv. Posibilitate de extindere ulterioara. Conexiuni accesibile fata pentru control usor si evolutivitate totala. Inaltime 2025 mm.

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare standard si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de tip , conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta conformitate. 4.3. CONDITII TEHNICE 4.3.1 Executia dulapurilor electrice de joasa tensiune Anvelopele si plastroanele de protectie ale tablourilor de joasa tensiune vor fi constituite din tole de otel electrozincate. Ele vor avea o imbracaminte anticoroziva de pudra epoxi-poliester polimerizata la cald. Tablourile joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare, al aparatajului si al racordurilor lor, gratie suporturilor si ecranelor de protectie

specifice fiecarei functiuni Tablourile de joasa tensiune se vor putea asocia in latime ( si inaltime : cele pana la 630 A ), si vor putea primi una sau doua ghene laterale pentru bare, cabluri sau borne. Anvelopele tablourilor vor fi demontabile pentru a usura eventualele interventii. Sistemul de constructie va propune un ansamblu functional complet alcatuit din elemente prefabricate modulare, pentru montajul aparatelor de protectie, masura si de control. Tablourile vor fi structurate in zone dedicate pentru : - racordarea aparatelor de sosire - distributia de putere - aparataj si repartitie - racordarea aparatelor de plecare. Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor, dulapurile vor fi totdeauna prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa libere numai manerele de manevra ale aparatelor. Elemente interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile aflate sub tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare. Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga inaltime a tabloului pentru a usura racordul aparatelor si a permite eventuale modificari. Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare , omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment. Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi aparate modulare. Dulapurile electrice de joasa tensiune se executa conform detaliilor din documentatia tehnico-economica (eventual corectata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului). Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente panourilor electrice de joasa tensiune trebuie sa corespunda tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica. Toate dulapurile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic, prevazute cu dispozitive auxiliare: - de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara, broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata cladirea, balamale de tip ascuns). - de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice de joasa tensiune). Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante.

Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii). 4.3.2. CONDITII DE INCERCARE A TABLOURILOR ELECTRICE Toate tablourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, in mod obligatoriu, testate prin incercari: - de tip - individuale . Incercarile de tip au ca scop sa verifice ca toate dulapurile electrice de joasa tensiune, de un anumit tip sau model sa prezinte aceleasi caracteristici constructive si functionale. Incercarile de tip, conform : SR EN 60439.1 sunt urmatoarele : verificarea limitelor de incalzire verificarea proprietatilor dielectrice verificarea de tinere la curenti de scurtcircuit verificarea eficacitatii circuitului de protectie verificarea distantelor de izolare si a distantelor de izolare pe suprafata verificarea functionarii mecanice verificarea gradului de protectie.

Incercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele incercarilor trebuie, sa respecte prevederile aceluiasi standard. Incercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind : - verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice - incercarea dielectrica - verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie. Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de joasa tensiune inainte de livrare. Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari. 5. Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere Aceasta se va realiza prin legarea partilor metalice ale instalatiilor si aparatelor la nulul de protectie, diferentiat de nulul de lucru si care prin intermediul pieselor de legatura se leaga la priza de pamant naturala a cladirii.

6. Protectia contra descarcarilor atmosferice Se va realiza conform normativ I 20/2002, o retea de protectie cu ochiuri de maxim 20x20m amplasata pe acoperisul caldirii din platbanda 25x4 conform incadrarii NORMAL IV, prevazuta cu 2 tije de captare realizate din platbanda OLZn 25x4 cu o inclinatie de 30 grade fata de verticala , care va fi racordata la priza naturala din platbanda OLZn 40x4 dispusa in fundatia cladirii .Conectarea la priza de pamant se va realiza prin intermediul pieselor de separatie , care sunt montate la inaltimea de 0.3 m fata de CTA. 7. Standarde si normative principale Proiectul este intocmit si se va executa in conformitate cu prevederile din Normativele si standardele : NP I 7 - 2002 I 18/1,2 - 2001 I20 - 2000 PE116 STAS 8275 STAS 12604 STAS 12604/4 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telefonie. Normativ pentru proiectarea si executarea protectiei impotriva trasnetului la constructii. Normativ de incercari si masuratori la echip. si inst. el. Protectia impotriva electrocutarii . Terminologie. Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale. Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii electrice fize. Prescriptii generale.

P118 PE 155-92 P 85 - 96

Norme tehnice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului. Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile. Normativ privind proiectarea structurilor de

rezistenta. C 56 PE 107 - 78 STAS 4173/1 STAS 6116/1, 3 STAS 6824 STAS 6865 STAS 6990 STAS 9192 STAS 11160/2 STAS 11360/1 STAS 12604/3

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente. Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri. Siguranta fuzibila de joasa tensiune cu mare putere de rupere . Lampi electrice cu incandescenta pentru iluminatul general. Lampi fluorescente general. tubulare pentru iluminatul

Conducte cu izolatie din P.V.C. pentru instalatii electrice fixe. Tuburi pentru instalatii electrice din policlorura de vinil neplastifiata. Culorile izolatiei Piese de imbinare pentru tuburi izolante. Mufe drepte si curbe la 90o. Dimensiuni. Tuburi pentru instalatii electrice. Clasificare terminologie. Conditii tehnice generale. si

Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie. Instalatii electrice interioare in constructii. Semne conventionale.

STAS 12993/11

II. CALITATEA MATERIALELOR 1. Conducte, cabluri

Conductele electrice sau cabluri cu intaziere la propagarea focului tip CYYF , sunt executate conform STAS 6865-89 si trebuie sa corespunda conditiilor de calitate impuse. 2. Tuburi si tevi de protectie Tuburile si tevile de protectie sunt de tipul IPEY, P.V.C.-U, P.V.C.-M, Coppex . Executia tuburilor IPEY se face conform STAS 6990/84 care stabileste dimensiunile, masa, lungimea de livrare, raportul dintre masa si lungime, caracteristicile fizice, mecanice si electrice. Mai sunt precizate : a. Reguli pentru verificarea calitatii: verificari de tip verificari de lot verificari periodice

b. Metode de verificare verificarea aspectului, dimensiunilor, rezistentei la foc, rezistentei de izolatie, a rigiditatii electrice STAS 6990/84 cuprinde intre 12 si transport. datele tehnice ale tuburilor cu diametrul nominal 63 mm precum si modul de ambalare, marcare,

STAS 11.360/89 se refera la clasificarea tuburilor dupa caracteristicile mecanice, materiale de executie, modul de racordare, posibilitatea de a fi indoite, comportarea la temperatura, rezistenta la propagarea flacarii, caracteristicile electrice, rezistenta la influente exterioare, rezistenta la substante corozive sau poluante. 3. Accesorii pentru tuburi si tevi de protectie Accesoriile pentru tuburi si tevi de protectie - mufe drepte - curbe - sunt cuprinse in STAS 11.160/2-78 in care se dau caracteristicile constructive. 4. Aparate de joasa tensiune Aparatele electrice prevazute in proiect sunt : intrerupatoare, comutatoare, prize cu contact de protectie. Intrerupatoarele se executa conform STAS 3185-87 care precizeaza conditiile de executie, caracteristicile ce trebuiesc indeplinite, precum si regulile pentru verificarea calitatii. Prizele cu contact de protectie se executa conform STAS 3184/1-84 care contine conditiile tehnice si precizarea ca trebuiesc respectate conditiile

tehnice generale din STAS 553/3-80. STAS 3184/2-85 precizeaza regulile pentru verificarea calitatii, iar STAS 3184/3-85 stabileste forma si dimensiunile prizelor. STAS 3184/4-85 stabileste calibrele de verificare pentru prize si fise. 5. Corpuri de iluminat Corpurile de iluminat prevazute in proiect sunt pentru iluminatul halelor, a birourilor si a grupurilor sanitare aferente birourilor. Au fost prevazute corpuri de iluminat cu surse cu halogen, corpuri de iluminat cu surse fluorescente compacte si aplice cu surse incandescente normale si etanse. STAS 8114/1-89 stabileste conditiile tehnice, metodele de incercare, conditiile de calitate impuse corpurilor de iluminat. 6. Tablouri electrice Instalatiile prevazute in proiect se racordeaza la tablourile electrice aferente birourilor si halelor, conform schema generala distributie.

7. Instalatia de protectie Instalatia de protectie se executa cu al 3(5) conductor din cadrul cablului de alimentare precum si cu platbanda OLZn 40x4 Conducta de cupru va avea conditiile de calitate aratate la cap. 2.1. Conducta OL Zn 40x4 se fabrica conform STAS 908-50. III. CALITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 1. Receptoare electrice, utilaje Receptoarele racordate la instalatiile proiectate sunt : corpuri iluminat prize normale 16A, cu contact de protectie prize trifazate 16A, cu contact de protectie 2. Aparate de masura si contorizare Masura consumului de energie se face general pentru intreaga cladire in cadrul postului de transformare de catre furnizorul de energie . IV. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR 1. Verificarea, echipamentelor depozitarea si manipularea materialelor si

Verificarea, depozitarea si manipularea materialelor si echipamentelor se face in conditiile date de STAS-urile ce se refera la fiecare din acestea : tuburi, conducte, tablouri electrice, aparate etc. si enumerate mai sus.

2. Tehnologia de fasonare si imbinare a materialelor Materialele se fasoneaza cu scule adecvate fiecarui material si dupa necesitatile fiecarei parti de izolatie electrica si in conformitate cu cele specificate mai jos. 3. Montarea tuburilor de protectie si accesoriilor Tuburile se amplaseaza fara de elementele de constructie si fara de conductele altor instalatii la distantele cuprinse in tabelul 4.1 din I 7/2002. Tuburile se vor monta pe trasee orizontale sau verticale. Imbinarea si curbarea tuburilor, precum si racordarea lor la doze se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub folosindu-se accesorii prefabricate. Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectandu-se conditiile impuse pentru tuburile pentru care se folosesc. Se vor evita sau reduce la minim imbinarile la tuburile montate ingropat. Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului. Nu se monteaza doze in grupuri sanitare sau spatii cu dusuri. Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incat capacul lor sa fie la fata elementului de constructie. Ordinea executarii lucrarilor la montarea tuburilor si a dozelor este : verificarea tuburilor insemnarea si taierea la masura netezirea capetelor tuburilor dupa taiere umplerea cu nisip incalzirea, indoirea si racirea tuburilor verificarea diametrului curbelor si golirea nisipului executarea golurilor pentru doze montarea dozelor montarea tuburilor in doze montarea tuburilor si fixarea lor fixarea capacelor la doze

4. Montarea conductelor si cablurilor

Montarea conductelor in tuburi implica urmatoarea ordine tehnologica a operatiilor: scoaterea hartiei din doze si ajustarea tuburilor controlul marginilor tubului la intrarea in doza introducerea sarmei de otel in tuburi derularea conductelor de pe colaci, intinderea, masurarea si taierea lor desizolarea conductelor la capete si rasucirea lor cu sarma de otel suflarea cu talc in tuburi si pe conductori introducerea conductelor in tuburi insemnarea conductelor pentru legaturile electrice, rasucirea lor cositorirea legaturilor izolarea legaturilor cu banda izolatoare fixarea capacelor dozelor 5. Montarea aparatelor de joasa tensiune La montarea aparatelor de joasa tensiune se vor respecta prescriptiile din I 7 - 2002: intrerupatoarele si comutatoarele din apartamente se vor monta la hp = 0,8 1,1 m de la pardoseala finita prizele cu contact de protectie se vor monta hp = 0,30 m de la pardoseala finita prizele din bucatarie se vor monta la hp = 1,20 m Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat se instaleaza in doza de aparat care trebuie sa asigure impotriva electrocutarilor. Intrerupatoarele, comutatoarele se monteaza numai pe conductori de faza. 6. Montarea corpurilor de iluminat Corpurile de iluminat se monteaza pe dibluri de material plastic sau cu ajutorul bolturilor impuscate M.6 in planaseele de beton. 7. Montarea tablourilor electrice Tablourile electrice de apartament se vor monta la hp 1,8 m de la pardoseala finita. 8. Montarea instalatiei de protectie Piesele de racord (legatura) se executa si se monteaza conform cu cele indicate la capitolul 1.1 si 2.7. Dupa montarea si executarea sudurilor necesare, se curata de zgura si se protejeaza prin vopsire.

Legaturile executate cu suruburi vor fi asigurate impotriva desurubarii. Pentru aceste legaturi suprafetele de contact se curata pana la luciu metalic si se cositoresc. 9. Montarea echipamentelor electrice Se vor face conform indicatiilor furnizorilor. V. VERIFICAREA INSTALATIILOR 1. Verificarea montarii instalatiilor electrice a. Lucrarile electrice se verifica din punct de vedere calitativ : pe parcursul executarii lucrarilor pe faze de lucrari la receptia preliminara a obiectivului b. Verificari pe parcursul executarii lucrarilor : materialele, aparatele si prefabricatele se introduc in lucrare numai daca sunt in conformitate cu prevederile din proiect, daca au fost livrate cu certificatele de calitate si daca in cursul depozitarii sau manipularii nu au suferit deteriorari tuburile, conductele, aparatele electrice trebuie verificate scriptic, vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie pentru montare verificarea scriptica consta in confruntarea caracteristicilor inscrise in certificatele de calitate, buletinele de proba etc. cu acelea prevazute in proiect verificarea vizuala se face examinand materialele, aparatele, pentru a constata starea lor materialele, aparatele, care prezinta defecte de calitate sau care nu corespund cu cele prevazute in proiect, nu se introduc in lucrare inainte de montarea la conducte se verifica continuitatea electrica pe fiecare colac cu inductorul toate conductele care prezinta rezistenta infinita (fiind intrerupta) vor fi respinse aparatele, corpurile de iluminat se verifica scriptic si vizual la locul de montare dupa transport. c. Verificari pe faze de lucrari pentru toate circuitele electrice se verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor prin culori, conform I 7/2002 art. 4.29; 4.30 legaturile electrice se verifica vizual prin sondaj la cel putin 15 % din numarul total

d. Verificari la receptia preliminara verificarile de calitate la receptia preliminara se fac de catre comisia de receptie se verifica existenta dispozitivelor de protectie se verifica functionarea corecta a instalatiilor de iluminat se verifica functionarea corecta a instalatiilor de forta se verifica functionarea corecta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant 2. Proba de punere sub tensiune Dupa efectuarea tuturor verificarilor de mai sus se pune sub tensiune instalatia fara consumatori si pe fiecare circuit in parte. O conectare gresita a conductelor in doze duce prin aparatele de protectie la deconectarea circuitului respectiv. 3. Asistenta tehnica Asistenta tehnica se va asigura de catre proiectantul general, elaboratorul lucrarii, precum si de catre firma CONEL, la punerea in functiune. 4. Receptia lucrarilor Receptia lucrarilor se face la terminare lucrarilor prevazute in proiect. Prin solutiile adoptate in proiect sunt indeplinite cele 6 exigente definite in Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii. La proiectarea instalatiilor electrice s-a avut in vedere : categoria incaperii destinatia gradul de risc agentii externi categoria de importanta a cladirii INTOCMIT,