Sunteți pe pagina 1din 18

S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE


C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Denumirea proictului: "HALA PRODUCTIE SI SPATII BIROURI, P+1E PARTIAL


Beneficiar: SC PRIMA CONSTRUCT TOTAL S.R.L.

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

GENERALITATI
ln aceasta lucrare se analizeaza si se coreleaza nivelurile de performanta privind securitatea la
incendiu pentru imobilul prezentat mai jos.
Lucrarea s-a elaborat avand la baza datele puse la dispozitie de beneficiar, proiectul
obiectivului, respectindu-se prevederile urmatoarelor acte normative:
 Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118 / 1999;
 Normele generate de aparare impotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I nr. 163/2007;
 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a lnstalatii de
stingere, Indicativ P118 / 2 - 2013
 Normativul I - 7 / 2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a
sistemelor de alarmare contra efractiei in cladiri, indicativ I 18/2 din 2002;
 Metodologie privind elaborarea scenariilor de securitate la incendiu , aprobata cu OMA/
nr.130 / 2007 ;
 STAS nr. 10903/ 2 - calculul sarcinii termice ;
 Reglementarea privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foe , aprobat cu Ordinul Comun al MTTC si MAI
nr. 1822/394/2004 ,cu completarile uiterioare;

1/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

1. CARACTERISTICE CONSTRUCTIEI

1.1. Date de identificare:


- proiectant general: S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
- denumire: CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI SPATII BIROURI, P+1E PARTIAL
- beneficiar: PRIMA CONSTRUCT TOTAL S.R.L.
- amplasament: Comuna Bradu, sat Bradu, nr. cadastral 82568, judetul Arges.

1.2 Destinatia cladirii


- profilul de activitate: producerea si comercializarea de tamplarie aluminiu si PVC
- programul de lucru al obiectivului 12 ore
Destinatia constructiei proiectate
- Functiuni principale: spatiu de productie
- Functiuni secundare: depozite piese metalice de feronerie
- Functiuni conexe: birouri, vestiare, grupuri sanitare, sala de sedinta, lobby receptie

1.3 Categoria si clasa de importanta


A) Categoria si clasa de importanta – C conform HGR nr. 766/1997;
B) Clasa de importanta (categoria de importanta specifica): II conform P 100/1-2006

1.4. Particularitati specifice constructiei


Prezentul scenariu de securitate la incendiu se refera la construirea unei hale constructii
metalice partial parter, partial P+E, dupa cum urmeaza: 565.30 mp - zona de parter inalt ,
si 150.20 mp – zona de P+E realizata prin construirea unu planseu intermediar de tip tabla
portanta+beton armat sprijinit pe grinzi din europrofile . Astfel, suprafata desfasurata totala a
constructiei este 865,50 mp.
a) tipul cladirii:
- cladire mixta: indiustriala si administrativa
b) Constructia proiectata prezinta urmatoarele caracteristici principale:
- Constructie mixta ( hala cu zona de birouri ) : o clădire independentă, cu regimul de
înălţime P +1E partial , proiectata in 2 volume, dupa cum urmeaza: o zona de functiuni sociale
( birouri, sala de mese , sala de sedinta,vestiare, dusuri, etc ) si o zona de productie.
Aria construită, Ac = 715,80 m2
Aria desfăşurată Adc =865,50 m2

c) nr. compartimente de incendiu ale constructie proiectate: 2

2/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

1 - zona functiunilor conexe si de depozitare – risc mediu


2 - zona productie tamplarie – risc mare
Lista functiunilor din parter clasificate pe categori :
Categorie Supraf Inaltime Volum Contur
Denumire functiune
functiune [mp] [m] [mc] [m]
Birou conexa 13.920 2.700 37.584 17.410
Birou conexa 15.932 2.700 43.017 18.210
Birou conexa 17.017 2.700 45.947 19.560
Camera centralei conexa 10.873 2.700 29.357 14.055
Gr sant B conexa 4.291 2.700 11.585 14.948
Gr sant F conexa 4.291 2.700 11.585 14.948
Hol acces productie conexa 4.142 2.700 11.184 8.977
Lobby conexa 29.706 2.700 80.207 23.290
Magaie piese metalice depozitare 17.226 2.700 46.510 17.180
Oficiu conexa 10.159 2.700 27.430 18.150
Zona Productie productie 559.080 4.000 2236.320 103.060
TOTAL 686.637 2580.726 269.787

Tabele de calcul al densitatii sarcinii termice pentru functiunile din parter:


Birou, S = 13.920mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 58.464 806.803
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 22.272 363.034
hartie 16.300 26.448 431.102
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 29.232 979.272
polistiren 41.200 14.616 602.179
Sarcina termica 3182.390
Suprafata (mp) 13.920
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 228.620

Birou, S = 15.932 mp
Denumire material Puterea calorifica Cantitatea Sarcina termica

3/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 66.914 923.419
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 25.491 415.507
hartie 16.300 30.271 493.414
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 33.457 1120.816
polistiren 41.200 16.729 689.218
Sarcina termica 3642.374
Suprafata (mp) 15.932
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 228.620

Birou, S = 17.017 mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 71.471 986.305
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 27.227 443.803
hartie 16.300 32.332 527.016
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 35.736 1197.146
polistiren 41.200 17.868 736.155
Sarcina termica 3890.427
Suprafata (mp) 17.017
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 228.620

Lobby , S = 29.706mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 163.383 2254.685
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 22.280 363.156
hartie 16.300 29.706 484.208
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 89.118 2985.453
polistiren 41.200 29.706 1223.887
Sarcina termica 7311.389

4/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Suprafata (mp) 29.706


Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 246.125

Oficiu , S = 10.159 mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaie) 13.800 42.668 588.816
carton (inclusiv am balaie) 16.300 10.159 165.592
hartie 16.300 10.159 165.592
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 21.334 714.686
polistiren 41.200 5.080 209.275
Sarcina termica 1843.960
Suprafata (mp) 10.159
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 181.510

Zona productie , S = 559.080mp


Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaie) 13.800 279.540 3857.652
carton (inclusiv am balaie) 16.300 139.770 2278.251
hartie 16.300 139.770 2278.251
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 12858.840 430771.140
polistiren 41.200 335.448 13820.458
Sarcina termica 453005.752
Suprafata (mp) 559.080
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 810.270

Lista functiunilor din etaj clasificate pe categori :


Categorie Supraf_b Inaltime Volum Contur
Functiune
functiune aza [mp] [m] [mc] [m]
Birou conexa 16.172 2.700 43.664 17.390
Birou conexa 16.508 2.700 44.572 18.720

5/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Dusuri conexa 6.294 2.700 16.993 20.513


Gr sant conexa 7.219 2.700 19.491 21.840
Hol + Casa scarii conexa 22.464 2.700 60.653 28.070
Oficiu conexa 3.323 2.700 8.971 7.430
Sala de mese conexa 15.878 2.700 42.870 16.440
Sala de sedinte conexa 30.944 2.700 83.550 26.340
Vestiar conexa 15.895 2.700 42.917 17.140
Total etaj 134.697 363.679 173.883

Total general cladire 821,3340 2944,4050 443,6700

Tabele de calcul al densitatii sarcinii termice pentru functiunile din etaj :


Birou, S = 16.172mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 67.922 937.329
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 25.875 421.766
hartie 16.300 30.727 500.847
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 33.961 1137.700
polistiren 41.200 16.981 699.601
Sarcina termica 3697.243
Suprafata (mp) 16.172
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 228.620

Birou, S = 16.508 mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 69.334 956.804
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 26.413 430.529

6/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

hartie 16.300 31.365 511.253


policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 34.667 1161.338
polistiren 41.200 17.333 714.136
Sarcina termica 3774.059
Suprafata (mp) 16.508
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 228.620

Oficiu , S = 3.323mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 13.957 192.601
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 3.323 54.165
hartie 16.300 3.323 54.165
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 6.978 233.773
polistiren 41.200 1.662 68.454
Sarcina termica 603.158
Suprafata (mp) 3.323
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 181.510

Sala de mese , S = 15.878mp


Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 66.688 920.289
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 15.878 258.811
hartie 16.300 15.878 258.811
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 33.344 1117.017
polistiren 41.200 7.939 327.087
Sarcina termica 2882.016
Suprafata (mp) 15.878
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 181.510

7/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Sala de sedinte , S = 30.944mp


Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 170.192 2348.650
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 23.208 378.290
hartie 16.300 30.944 504.387
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 92.832 3109.872
polistiren 41.200 30.944 1274.893
Sarcina termica 7616.092
Suprafata (mp) 30.944
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 246.125

Vestiar , S = 15.895mp
Puterea calorifica
Cantitatea Sarcina termica
Denumire material maxima
(Kg) maxima
(MJ/Kg)
lemn (inclusiv ambalaje) 13.800 93.781 1294.171
carton (inclusiv ambalaje) 16.300 3.974 64.772
hartie 16.300 3.974 64.772
policlorura de vinil(PVC) plastifiata 33.500 121.597 4073.491
polistiren 41.200 9.537 392.924
Sarcina termica 5890.131
Suprafata (mp) 15.895
Densitatea sarcinii termice(MJ/mp) 370.565

8/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

d) numar maxim de utilizatori ai spațiului amenajat:


personal maxim – 28 ( din care 20 in zona de productie si 8 in zona conexa )
clienti = cca 7 persoane
total 35 persoane
e) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora:
- maxim 28 de persoane , toate complet abile de autoevacuare

CAPACITATI DE DEPOZITARE:

- in compartimentul de incendiu a - zona functiunilor conexe si de depozitare s-a


proiectat o magazie depozitare elemente mentalice in suprafata de 16.732 mp , cu o inaltime
libera intre pardoseala si tavan de 2.70m , rezultand un volum de 45.177mc

CARACTERISTICILE PROCESELOR TEHNOLOGICE SI CANTITATILE DE SUBSTANTE


PERICULOASE:
In producerea ferestrelor si usilor termopan cu tamplarie PVC se executa urmatorii pasi:
1. Debitarea profilelor din PVC (taierea lor). Proces in care se degaja praf de PVC ( neconductibil
electric )
2. Realizarea gaurilor de drenaj si a gaurilor pentru montarea feroneriei. Proces in care se degaja
praf de PVC ( neconductibil electric )
3. Imbinarea profilelor prin sudura. Nu se degaja praf
4. Debavurarea colturilor in zona sudarii (indepartarea surplusului de material). Proces in care se
degaja praf de PVC ( neconductibil electric )
5. Amplasarea si fixarea armaturilor metalice (otel zincat) in profilele de PVC. Prinderea otelului
zincat in profilele principale de PVC se face prin suruburi. Nu se degaja praf
6. Montarea garniturilor de etansare. Nu se degaja praf
7. Montarea feroneriei. Nu se degaja praf
8. Realizarea geamului termopan. Nu se degaja praf
9. Se pun doua garnituri: una pe rama (partea fixa care se prinde de zid) si una pe canat (partea
mobila a ferestrei)
Rama la partea interioara este echipata cu un profil de indepartare a apei(lacrimar), montat prin
lipire si clipsare.
Ferestrele pot fi echipate cu geam simplu de 4mm sau termoizolant (4-16-4;6-16-4) sau in cazul
geamului duplex(antiefractie) cu 3 foi de geam.
10. Curatirea si ambalarea. Nu se degaja praf.

9/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

In procesul tehnologic descris nu apar subtante deosebit de periculoase .


Policlorura de vinil(PVC) plastifiata , substanta cu putere calorica mare , este prezenta in
cantitati mari ( circa 23.00Kg /mp ) , motiv pentru care zona de productie este considerata functiune cu
risc mare de incendiu .

NUMARUL CAILOR DE EVACUARE:


S-au proiectat 3 cai de evacuare, dupa cum urmeaza:
O cale de evacuare in zona sociala , la parter, in fatada principala , prin usa dubla .
Accesul de la etaj spre aceasta cale de evacuare se va face prin intermediul scarii metalice tratata cu
vopsea termospumanta RF 60 de minute.
Doua cai de evacuare in zona de productie constand in 2 usi pietonale montate in usile
sectionale de uz industrial.

C - Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii

Instalatii HVAC
Inclazirea atat a zonei de functiuni sociale, cat si cea a zonei idustriale , se va realiza prin
incalzire in pardoseala , cu tubulatura montata igropat , sub sape.
Agentul termic utilizat va fi apa calda , preparata in centrala termica mixta , cobustibil solid si
electric, montata in Camera centralei ( a se vedea plan parter). Functiunea centralei termice este
proiectata cu inchideri din zidarie la interior si inchideri din panou sandwich RF 180 minute , la exterior
si cu suprafata vitrata conform noramtivelor.
Racirea spatiilor interiorare se va face pe sisteme de aer conditionat multisplit ( tip rezidential )
cu montaj mural.

INSTALATII ELECTRICE
Alimentarea cu energie electrica se face prin intermediul unui cofret de bransament, acest aspect
intra în grija beneficiarului . Proiectul de racord la sistemul energetic national se va comanda de
beneficiar la furnizorul de energie local pe baza datelor energetice din prezentul proiect.
Coloanele tablourilor electrice se vor executa cu cablu tip N2XH.
Alimentarea tabloului T.G.D se realizeaza cu cablu armat subteran tip CYABY

Instalatiile electrice de iluminat


Pentru realizarea unui iluminat tehnic s-au respectat conditiile impuse de standarde privind
nivelul de iluminare, temperatura de culoare a surselor de lumina, indicele de redare a culorilor.

10/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Ca regula generala, aparatele de iluminat sunt adaptate la tipul de plafon unde vor fi instalate:
montaj inglobat in plafon, aparente sau suspendate.
Lampile fluorescente vor avea durata de functionare normata de minimum 15.000 ore, iar sursele
LED de minimum 40.000 ore.
Sursele de lumina vor avea culoarea alb-neutru (Tc=4000K) si redarea buna a culorilor (Ra=80).
Nivelurile de iluminare de referinta care au stat la baza dimensionarii sistemelor de iluminat specifice
fiecarei incaperi sunt:
 200-300 lx pentru ateliere si spatii tehnice,
 500 lx secretariat, birouri.
Comanda iluminatului se face prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor 10A/230V,
montate la intrarile in incaperi sau pe culoarele de acces la o înălțime de 1m fata de pardoseala finita.
Iluminatul de siguranta pentru indicarea evacuarilor se face cu luminoblocuri autonome
permanente, care la caderea tensiunii pe sursa de baza raman in functionare inca cel putin 1 ora si
asigura un iluminat de orientare si evacuare in deplina siguranta in caz de urgenta.
Iluminatul de siguranta este completat si cu un iluminat anti-panica in incaperi , precum si cu un
iluminat de continuarea lucrului la tabloul general si la centrala termica.
Sursele de rezerva sunt constituite din kit-uri de siguranta formate din invertor si acumulator cu
autonomie de minimum 1 ora. Acestea comuta automat pe baterie la sesizarea lipsei de tensiune. Toate
aparatele de iluminat de siguranta vor fi marcate vizibil cu o eticheta de identificare cu numar, care sa
permita identificarea lor usoara.
Procedura de lucru la intretinere implica schimbarea in mod regulat a tuturor acumulatorilor la
fiecare 2 ani, sau in mod exceptional la constatarea defectului. In acest sens se vor face verificari
lunare a aparatelor de iluminat de siguranta (stare lampi si stare baterie, comutarea si functionarea pe
baterie).
Toate aparatele electrice vor corespunde categoriei de mediu a incaperilor in care se monteaza.
Astfel aparatele de iluminat, prizele si intrerupatoarele vor grade de protectie la praf si
umezeala corespunzator zonei de montaj, dupa cum urmeaza:
 birouri, scari, coridoare: IP20;
 bai, grupuri sanitare: IP23;
 centrala termica, depozitari, zone exterioare: IP44.

Materialele si aparatajul electric puse in opera nu trebuie sa contina halogeni.

Pe traseele ingropate sub tencuiala peretelui sau in sapa pardoselii circuitele instalatiei electrice
se executa cu conductoare de cupru cu izolatie fara halogeni, cu emisie redusa de fum si cu intarziere
la propagarea flacarii de tip FH introduse in tub tip PEHD. Pe traseele aparente din spatiile tehnice din

11/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

subsol, circuitele se vor executa cu cablu tip N2XH protejat in teava PEHD la coborarile la aparate sub
h=2,20m. Traseele in pardoseala sau peste placa se pozeaza in beton la turnare sau in sapa de
egalizare. La iesirile din pardoseala la aparate, racordurile electrice se protejeaza in tub metalic flexibil.
Traseele exterioare se executa cu cabluri armate tip CYABY pozate subteran protejat la 0,80m
adancime. Pentru iluminat se vor folosii cabluri cu sectiuni de 1,5 mmp ,iar pentru prize se vor folosii
cabluri cu ssectiuni de 2,5mmp.Pentru coloanele de alimentare a tablourilor se vor folosii cabluri cu
sectiuni conform schemelor electrice.
Birourile și secretariatul sunt dotate cu prize 16A/230V cu contact de protectie conform normelor
in vigoare și sunt montate inglobat la o înălțime de 0,5m fata de pardoseala finita. În spatiile tehnice
sunt prevazute prize monofazate 16A/230V și prize trifazate 16A/400V acestea se vor monta aplicat .

Instalatiile electrice de forta si automatizare


Centrala termica va avea un tablou propriu de alimentare, comanda si automatizare. Instalatorii
electricieni vor asigura alimentarile utilajelor conform schemei de distributie a tabloului T.C.T.
Automatizarea si cablajul de comanda se realizeaza conform proiectului tehnologic al furnizorului
de utilaje specifice, care va fi prezentat spre avizare inainte de punerea in opera. Se va avea in vedere
pastrarea distantelor normate intre conductele instalatiilor de fluide si circuitele, tablourile si aparatele
electrice.
Instalatia de protectie si impamantare
S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie:
 protectia impotriva trasnetelor;
 protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere, realizata conform; aceasta s-a
realizat prin legarea carcaselor metalice ale echipamentelor electrice la nulul de protectie (N)
si suplimentar la centura interioara de impamantare (T);
 protectia diferentiala pe circuitle de lumina si prize, care realizeaza scoaterea automata de
sub tensiune in caz de scurgeri accidentale de curent.
Pentru protectia impotriva trasnetului, constructia va fi prevazuta cu o instalatie de paratrasnet,
compusa dintr-o captator activ cu dispozitiv de amorsare, din elemente de coborare realizate din
armatura stalpilor de rezistenta si priza de pamant naturala din fundatie. Captatorul va fi montat pe
coama acoperisului in punctul cel mai inalt, pe catarg de 3,5m si va asigura o raza de acoperire de cel
putin 40m.
Priza de pamant este comuna pentru instalatia de paratrasnet si instalatia electrica interioara
asigurand o rezistenta de dispersie a celor doua instalatii comune de sub 1ohm, masurata cu buletin de
incercare pe baza de proces verbal. Priza de pamant va fi de tip mixt cu electrozi din OLZn h=2m‘’
batuti vertical in pamant si legati prin sudura cu platbanda de OLZn 40x4 pe traseu orizontal ingropat

12/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

la0,8m adancime. Se va asigura legarea la priza de pamant a instalatiei interioare de protectie, a


tabloului general, a cofretului de bransament si a tuturor carcaselor metalice ale tablourilor secundare si
aparatelor sub tensiune. Se va proceda la identificarea prizei de pamant existente si se va realizar
interconectarea acesteaia cu priza nou construita.
Daca la masurare se constata o valoare mai mare de 1ohm, priza de pamant se va completa cu
electrozi batuti in pamant si uniti cu platbanda OLZn 40x4, pana la atingerea valorii indicate.
Conditiile de realizare a prizei de pamant trebuie sa fie conforme cu Normativul I7-2011.

2. RISCUL DE INCENDIU potrivit prevederilor art. 2.1.1. – 2.1.3. din Normativul de siguranta la foc a
constructiilor, indicativ P 118-99.
A
a) Densitatea sarcinii termice
Spatiile proiectate prin prezenta documentatie au urmatoarele functiuni:
a - functiunilor conexe si de depozitare
b - productie
- In cazul zonei sociale, principalele materiale comustibile sunt din mobilier (lemn, poliuretan si
textile) sau finisaje subtiri lipite pe suport incombustibil la pereti.
Se estimeaza o sarcina termica distribuita intre 181 si 250 MJ/mp.
In zona de productie , riscul de incendiu fiind mare, densitatea sarcinii termice estimate este sub
860 MJ/mp.

b) Clasele de reactie la foc


- materiale de constructie: clasele de reactie la foc A1 si A2 s1d0
- materiale de finisaj: A1- Cs3d1, cele din clasele mai slabe de reactie la foc fiind insa in cantitate
redusa, de exemplu folii subtiri lipite pe suport incombustibil (mocheta- clasele Dfl s2)
- mobilier si materiale necesare activitatii A1-F

c) Sursele potentiale de aprindere imprejurarile preliminate care pot favoriza aprinderea


Sursele potentiale de aprindere luate in considerare sunt:
- surse de aprindere cu flacara (ex. Flacara de chibrit, bricheta);
- surse de aprindere de natura termica (ex. Obiecte incandescente, caldura degajata de aparate
termice si / sau industriale );
- surse de aprindere de natura electrica (ex. Arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, s.a.);
- surse de aprindere naturala (ex. Radiatie solara, trasnet);
- surse de aprindere indirecte (ex. Radiatia unui focar de incendiu).

13/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Imprejurarile (conditiile) preliminare luate in considerare, care pot determina si/sau favoriza initierea,
dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu, sunt:
- utlizarea de instalatii si echipamente electrice cu defectiuni ori improvizatii;
- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati sau in priza si scosi de sub tensiune cu
intrerupatorul, cu conductorul strangulat sub mobilier;
- fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
- nereguli de natura organizatorica, nerespectarea regulilor de ordine interioara, erori umane
datorate neinstruirii personalului.

B. Nivelul riscului de incendiu al amenajarii:


Riscul de incendiu pe incaperi
Constructia din proiectul de fata, incluzand si functiune de productie , riscul de incendiu este
mare, insa , datorita echiparii acestei zone cu instalatii de detectie si semanalizare, gradul de risc este
redus la mediu.
Alte masuri ce aduc gradul de risc la incendiu de la mare la mediu sunt: perete antifoc RF 180min
intre cele 2 compartimente de incendiu, usi antifoc in peretele respectiv, instalatie de hidranti exteriori
(doi hidranti ) propusa la solicitarea beneficiarului

C. Posibilitati de reducere a riscului de incendiu:


- Pastrarea cantitatilor de material combustibil aflate in constructie in limitele stabilite de legislatie
- Folosirea si intretinerea adecvata a instalatiilor.
- Fumatul in spatii special destinate

3. NIVELUL CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1 Stabilitatea la foc


a) Rezistenta la foc a constructiei: elementele constructive se incadreaza in limitele gradului II
rezistenta la foc
3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei
a) Compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de
compartimentare
S-a prevazut perete antifoc intre cele 2 compartimente de incendiu. S-au prevazut usi antifoc in
pretele respectiv.
Se vor monta granituri de etanseizare la imbinarea dintre panourile ce constituie peretele antifoc
, precum si la imbinarea peretelui respectivi cu alte elemente de constructie . Se va dispune intre

14/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

peretele cortina si planseul intermediar etanseizare din spuma poliretanica acoperita ulterior cu sapa in
partea superioara si gips carton in partea inferioara .
b) Masurile constructive adoptate la utilizarea constructiei
`Limitarea propagarii unui eventual incendiu in interiorul constructiei se asigura prin elemente
verticale si orizontale (pereti si plansee) de intarziere a propagarii focului, avand nivelurile de
performanta normate in functie de destinatiile spatiilor si de nivelurile de risc de incendiu ale acestora
prevazute in proiect.
Astfel, se vor executa lucrari de compartimentare cu pereti clasa A2s1d0 de reactie la foc EI 180
intre zona de productie si cea sociala. Golurile din peretele respectiv vor fi prevazute cu usi pivotante
EI90C .
Incaperea in care se va afla centrala de detectie si semnalizare se separa cu pereti A2s1d0 EI60
si usa EI60C.
c) Sisteme de evacuare a fumului:
Nu este cazul
Coridoarele de evacuare
Coridoarele de evacuare vor intruni conditiile de latime necesare evacuarii si nu vor fi blocate cu usi cu
deschidere spre exterior .

d) Instalarea de bariere contra fumului:


In cazul in care tubulatura de ventilare travereaza elemente rezistente la foc, va fi prevazuta cu clapete
antifoc. Toti peretii despartitori ( atat de gips carton , cat si sandwich ) vor fi montati cu elemente de
etanseizare la imbinari

e) Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor


DE COMPLETAT
f) Masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare climatizare
Nu necesita .

3.3. EVACUAREA UTILIZATORILOR


a) Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare
Parter:
- evacuare in 2 directii din zona de productie: ambele catre exterior prin usi pietonale practicate in
usile sectionale.
- evacuare intr-o directie din zona sociala , prin usa dubla principala

15/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

Etaj :
- evacuare intr-o directie prin scara interiora spre usa dubla din fatada principala

Tipul scarilor:
Scari metalice tratate cu vopsea termospumanta RF 180 min

d) Geometria cailor de evacuare


Usi si goluri de evacuare de min 90/210cm fiecare.

e) Timpii/ lungimile de evacuare


Lungimile maxime admise pentru caile de evacuare, conform cu Tabelul 4.2.40 din Normativul P 118-99,
sunt:
 maximum 42,0 m. si timp de evacuare maximum 105 sec., cand evacuarea se realizeaza in
doua directii;
 maximum 21,0 m. si timp de evacuare maximum 53 sec., cand evacuarea se realizeaza intr-o
directie (coridor infundat).
Prin configurarea spatiala propusa nu sunt modificari in sensul extinderii distantelor de evacuare peste
limitele admisibile.

f) Numarul fluxurilor de evacuare


3
g) Iluminat de siguranta pentru evacuare:
Iluminatul de securitate consta din:
a) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri cu
surse cu LED, permanente, montate pe caile de evacuare, acumulatoarele acestora asigura o
autonomie de minim 1h;
b) iluminat de securitate pentru marcarea echipamentelor de interventie impotriva incendiului
realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri cu surse cu LED, permanente, montate pe caile de
evacuare, acumulatoarele acestora asigura o autonomie de minim 1h;
c) iluminat antipanica realizat cu corpuri de iluminat tip downlight, amplasate pe coridoare
Toata instalatia de iluminat de securitate pentru evacuare se va alimenta din cadrul tabloului
electric de siguranta.

i) Timpul de siguranta a cailor de evacuare: 30 minute.

16/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

j) Marcarea cailor de evacuare se face conform STAS 297/1,2 si SR ISO 6309/1998.

Conditii de salvare a persoanelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.


Se utilizeaza caile normale de acces si evacuare ale cladirii.

3.4. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE


Amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si
pentru ascensoarele de incendiu
Caile de acces catre constructie au latimea de minim 3,5m , iar dispunerea constructiei in teren
a fost proiectata astfel incat sa fie garantat accesul pe 3 laturi ale cladirii.

4. ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR A


SPATIULUI AMENAJAT
A. Nivel echipare
- instalatie detectie semnalizare
- hidranti exteriori , solicitati de beneficiar
- instinctoare dispuse conform normativelor in vigoare

B. Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu:


DE COMPLETAT

C. Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor:


HIDRANTI EXTERIORI
D. Mijloacele de interventie
a) Tipul si caracteristicile de stingere
10 stingatoare portabile cu pulbere si CO2 de 6 kg.

b) Numarul si modul de amplasare


Pozitionate la vedere in locuri usor accesibile.

6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
Conditii si masuri
- plan de interventie impotriva incendiului conf Normele generale PSI;

17/18
S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
C.U.I. RO30864068 office@advanced-design.ro
J03/1536/2012 tel. +04 0729 99 37 27
Pitesti, Jud. Arges

- program de supraveghere a activitatilor in vederea respectarii prevederilor din proiect si


respective din Scenariul de securitate la incendiu precum si de intretinere si reparare a
instalatiilor si echipamentelor electrice si de combatere a incendiilor;
- desemnarea unei persone responsabile PSI;
- organizarea unei echipe de interventie la locul de munca;
- instruirea periodica a personalului.

Modul de incadrare in criteriile de performanta


Prin proiect sunt indeplinite nivelurile de performanta stabilite de reglementarile tehnice.

Conditii si recomandari
Se va respecta densitatea sarcinii termice prevazute si se va verifica periodic aceasta valoare.
Se va respecta programul de intretinere al instalatiilor si echipamentelor de combatere a
incendiilor.
Se va tine seama de potentialele surse de incendiu si se va instrui personalul pentru evitarea
incendiilor.

Întocmit,

18/18