Sunteți pe pagina 1din 27

S.C. ARCHIBET S.R.L.

nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782


jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Prezentul scenariu de securitate la incendiu are drept obiect autorizația de


securitate la incendiu pentru un obiectiv cu destinația de SPAȚIU PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE,
fiind amplasată in Mun. Oradea, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 18 jud. Bihor.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

1.1. Date de identificare


- denumire : SPAȚIU PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE;
- amplasat in : Mun. Oradea, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 18 jud. Bihor;
- beneficiar/ investitor :
S.C. GABSIM INVEST S.R.L. reprezentat prin Balogh Gergo Fază de proiectare :
DTAC+P.Th.
- Programul de lucru este luni-duminica 8-22.

1.2. Destinația construcției (funcțiuni)


principale : – Servicii/comerț – clădire închisă de sport.
conexe : birouri, grupuri sanitare, vestiare, depozite.

1.3.Categoria si clasa de importanta


Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr.766/1997 (anexa nr.3) si metodologiei
specifice aprobate prin ordinul MLPAT, constructia se incadreaza in categoria de importanta C -
importanta normala.
Potrivit tabelului 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
P100-92, construcția se încadrează in clasa III de importanta - importanta normala.

1.4. Particularități specifice construcției/amenajării

a) tipul clădirii

Obiectivul se încadrează în categoria clădirilor civile (publice): de comerţ – prestări servicii


– clădire închisă de sport, conform art.1.2.12 si art.4.2.28 din Normativul de siguranța la foc a
construcțiilor-indicativ P118/99.

b) arii ale clădăriilor si principalele destinații ale încăperilor


Caracteristicile construcţiei propuse:
- Funcţiunea: activități sportive
- Regim de înălţime P + 2E;
- Suprafata Construita Propusa 1003,00 mp
- Suprafata Desfasurata Propusa 3091,57 mp
- Aria utila totala  2779,00 mp
- Volum total 11 123,86 mc

Pag 1 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

PARTER – inaltime libera: 4.12 m:

Crt. Denumire incapere Finisaj Suprafata (mp)


1. Casa scarii Pard. gresie 24.34
2. Birou Pard. podele 13.35
3. Hol Pard. gresie 29.74
4. Atelier reparatii Pard. podele 27.56
5. Oficiu Pard. podele 2.54
6. Atelier intretinere Pard. gresie 72.72
7. Birou Pard. podele 18.93
8. Showroom Pard. podele 34,01
9. Grup sanitar Pard. gresie 11.68
10. Depozit cafea/zahar Pard. gresie 103.27
11. Receptie Pard. gresie 45.57
12. Magazie Pard. gresie 3.99
13. Camera tehnica Pard. gresie 4.87
14. Scara Pard. gresie 8.77
15. Baie Pard. gresie 7.72
16. Lift 6.39
17. Hol Pard. gresie 21.28
18. Lavoare Pard. gresie 4.72
19. Hol Pard. gresie 11.32
20. Vestiar baieti Pard. gresie 23.67
21. Dusuri Pard. gresie 6.69
22. Birou Pard. podele 14.25
23. Sala sport 1 Pard. renolit 156.70
24. Sas Pard. gresie 4.92
25. Baie Pard. gresie 6.92
26. Dusuri Pard. gresie 10.26
27. Vestiar fete Pard. gresie 29.07
28. Sala sport 2 Pard. renolit 106.18
29. Salon infrumusetare Pard. renolit 54.80
30. Spatiu comercial Pard. gresie 50.70

ETAJUL 1 – inaltime libera: 3.77 m:
Crt. Denumire incapere Finisaj Suprafata (mp)
1. Casa scarii Pard. gresie 24.42
2. Salon snooker Pard. gresie 503.41
3. Zona bar Pard. gresie 112.17
4. Hol Pard. gresie 35.25
5. Birou Pard. podele 18.48
6. Debara Pard. podele 5.14
7. Birou Pard. podele 20.00
8. Camera jocuri 1 Pard. podele 20.40
9. Camera jocuri 2 Pard. podele 22.33
Pag 2 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

10. Spatiu depozitare Pard. gresie 7.80


11. Baie fete Pard. gresie 6.79
12. Baie baieti Pard. gresie 5.88
13. Sas Pard. gresie 2.02
14. Vestiar fete Pard. gresie 9.92
15. Cabinet masaj Pard. gresie 5.66
16. Vestiar baieti Pard. gresie 10.87
17. Receptie Pard. gresie 10.333
18. Sala de sport Pard. renolit 107.79

ETAJUL 2 – inaltime libera: 4.10 m:
Crt Denumire incapere Finisaj Suprafata(mp)
1. Casa scarii Pard. gresie 24.42
2. Salon tenis de masa Pard. tarket 403.15
3. Sala de dans Pard. tarket 104.60
4. Sala de sport Pard. tarket 104.56
5. Hol Pard. gresie 8.37
6. Receptie kinetoterapie Pard. tarket 39.49
7. Sala kinetoterapie/recuperare Pard. tarket 102.71
8. Sala tratament Pard. tarket 19.13
9. Cabinet Pard. tarket 9.36
10. Oficiu Pard. gresie 4.55
11. Grup sanitar baieti Pard. gresie 11.41
12. Grup sanitar fete Pard. gresie 12.08
13. Hol Pard. gresie 12.51
14. Lobby Pard. gresie 32.93
15. Sas Pard. gresie 2.25
16. Grup sanitar fete Pard. gresie 5.25
17. Vestiar fete Pard. gresie 13.12
18. Sas Pard. gresie 1.19
19. Grup sanitar baieti Pard. gresie 5.54
20. Vestiar baieti Pard. gresie 12.13
21. Acces lift Pard. gresie 7.74

c) număr compartimente de incendiu: 1 compartiment de incendiu structurat astfel:


- Regim de înălţime P + 2E;
- Suprafata Construita Propusa - 1003,00 mp
- Suprafata Desfasurata Propusa - 3091,57 mp
- Aria utila totala  - 2779,00 mp
- Volum total - 11 123,86 mc

Sunt respectate prevederile art. 3.2.4 din normativul P118/99 privind ariile construite
admise pentru un compartiment de incendiu al unei clădiri civile având GRF II cu trei niveluri:
Ac admis = 2500 mp

Pag 3 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

d) număr maxim de utilizatori :


Conform prevederilor art. 4.2.42 din normativul P118/99 pentru estimarea numărului de
persoane ce au acces în spaţiile destinate publicului, şi care de regulă reprezintă cel puţin 2/3
din aria spațiului, se vor lua în consideraţie o persoană pe 5 mp la parter
parter - nr. persoane : cca 80
etajul I - nr. persoane : cca 90
etajul II - nr. persoane : cca 90
Angajati – 20
Total = max 280
Spatiile pentru activități sportive nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate întrucât
conform prevederilor art. 1.2.48 din normativul P118/99 - sală aglomerată se consideră spaţiile
cu mai mult de 200 persoane atunci când sunt situate la parter,respectiv 150de persoane la etaj.

e) prezenta permanenta a persoanelor si capacitatea de autoevacuare a acestora


Persoanele care au acces în clădire sunt , în general, valide, apte pentru autoevacuare

f) capacitați de depozitare sau adăpostire


Acest capitol a fost tratat la punctul 1.4.lit.b
Principalele materiale depozitate sunt : mobilier, aparate sportive si produse non
alimentare de uz general.
g) caracteristici ale proceselor tehnologice :
Potrivit clasificării din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităților care
prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003, nu sunt substanțe
periculoase. Circuitul personalului se face de la vestiare la locurile de munca, circuitul
materialelor se face de la magazii la spatiile de fitness, cu respectarea normelor in vigoare.

Pag 4 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

h) numarul cailor de evacuare


Evacuarea se poate realiza astfel:

Nr crt. Denumire spatiu Nr. cai evacuare Gabarite


PARTER lățimea Tipul Usi Nr fluxuri
rampe scării asigurate
1 Recepție 1/doua 3 1x192x220
canate
2 Sala de sport 1 1/un canat 2 1x110x315
3 Sala de sport 2 1/un canat 2 1x110x315
4 Casa scării 1/doua 2 1x156x280
canate
5 Atelier reparații 1/doua 2 1x156x280
canate
6 Showroom 1/doua 2 1x156x280
canate
7 Spațiu comercial 1/doua 2 1x156x280
canate
8 Depozit 1/doua 2 1x156x280
canate
ETAJUL I
1 Hol 137 Interioara 1/doua 2 1x156x280
deschisa canate
2 Salon snooker 155 Interioara 1/doua 2 1x162x210
inchisă canate
ETAJUL II
1 Lobby 100 Exterioară 1/un canat 2 1x100x210
2 Salon tenis de 155 Interioara 1/doua 2 1x162x210
masă inchisă canate
Traseele prevăzute pentru evacuare din clădire vor fi marcate cu indicatoare conform
reglementarilor tehnice, astfel încât acestea sa fie recunoscute cu usurinta. Distanta de la cel
mai îndepărtat punct pana la ieșirile din clădirea respecta prevederile tabel 4.2.40 din Normativ
de siguranta la foc al constructiilor Indicativ P118/1999, privind timpul si lungimea maxima de
evacuarela cladiri civile de pentru comerț având GRF II.

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii:


Prin modul de realizare, instalațiile utilitare aferente clădirilor: de incalzire, ventilare,
climatizare, electrice, automatizare precum si componentele lor nu contribuie la inițierea,
dezvoltarea si propagarea unui incendiu, de asemenea acestea nu constitue risc de incendiu
pentru elementele de constructie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul
unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor.
Apa potabila se va obtine de la reteaua localitatii si va fi introdusa prin intermediul retelei de
distributie a imobilului la toate obiectele sanitare.
Iluminatul se asigura natural prin ferestrele propuse si artificial prin instalatiile electrice de
iluminat general si local prin corpuri de iluminat situate in fiecare incapere.
Ventilația este asigurata natural prin ochiuri mobile la ferestre.

Pag 5 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

Microclimatul se realizează electric prin intermediul unor sisteme locale de aer condiționat.
Apele uzate rezultate sunt considerate relativ curate avînd un caracter menajer si sunt
descărcate în rețeaua de canalizare a orașului Oradea.
Pentru spațiul analizat încălzirea este realizata cu corpuri statice, agentul termic fiind
furnizat de la centrala termica pe combustibil gazos, cu arzător modulat, complet automatizat,
pentru încălzire si preparare apa calda menajera, cu racord la cos.
Instalaţia electrică asigură distribuţia energiei electrice către toate punctele de utilizare din
construcție. Normele şi regulile de aplicare conferă siguranţă utilizatorilor înca de la realizarea
acesteia. Întrerupătorul de branşament este plasat imediat după contor. El limitează curentul în
funcţie de puterea subscrisă şi protejează instalaţiile în caz de scurtcircuit. Pentru a evita orice
contact direct cu elementele sub tensiune, trebuie mai întâi să avem de a face cu o instalaţie în
perfectă stare. Aceasta dispune de o protecţie diferenţială generală (300 mA) care întrerupe
automat curentul în caz de defect de izolaţie (scurgere de curent). La prizele de curent, la
circuitele electrice din depozite/arhiva, birou si camerele de baie, protecţia principală , este
completată cu dispozitive diferenţiale de mare sensibilitate de 30 mA, instalate în tabloul
electric. Toate elementele metalice prezente în încaperile în care există instalaţii de apă precum
şi toate conductele metalice ale constructiei (apă, încălzire centrală, etc.) sunt racordate la
această priză de pământ. În consecintă, toate cablurile electrice trebuie să conţină un conductor
de legare la pământ.
Conform normativului I7-2011 art. 6.2.2.6 instalatia de protectie la trasnet nu este obligatorie.

2. RISCUL DE INCENDIU
Riscul de de incendiu este dat de: densitatea sarcinii termice de incendiu, prin calculul
sarcinii termice luând în considerare materialele combustibile şi inflamabile care s-ar putea găsi
în obiectiv sau într-un compartiment de incendiu în situaţia cea mai defavorabilă de încărcare
maximă clasele de combustibilitate , sau reactie la foc a materialelor si substanţelor existente :
sursele de aprindere existente, condiţiile sau imprejurările care pot determina sau favoriza
aprinderea, masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi şi după
caz, timpul de aprindere şi de dezvoltare liberă a incendiul, respectiv destinatia spatiilor
respective
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice
specifice, luîndu-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice
Densitatea sarcinii termice de incendiu s-a determinat pe baza prevederilor STAS 10903/2-79,
prin raportarea sarcinii termice de incendiu la aria utilă a spaţiului, in funcţie de natura
materialelor combustibile şi inflamabile existente in încăpere in situaţia cea mai defavorabila (de
încărcare maxima), determinându-se cu relaţia:
Sq
qs = ------- (MJ/mp) unde:
As
Sq - sarcina termică de incendiu
As - suma ariilor pardoselilor încăperilor ce alcătuiesc spaţiul luat în considerare [mz]
Pentru a calcula sarcina termica de incendiu s-a folosit formula :
SQ =S Qi n x Mi:unde:
Qi - puterea calorifică inferioară a unui material in MJ /kg
Mi - masa materialelor combustibile de acelaşi fel aflate in spaţiul luat in considerare, in kg
n - numărul materialelor de acelaşi fel aflate in spaţiul luat in considerare

Pag 6 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

Valorile puterii calorifice (Qi) pentru materialele ce se găsesc in spaţiul luat în discuţie s-au
luat din anexa A la STAS 10903/2-79 astfel – conform tabel anexat.
b) clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat
prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului
administratiei si internelor nr.1822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si
proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate; clasele de reactie la foc,
stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru
constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al
ministrului transporturilor, construciilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor
nr. 1.822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie
2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietatile fizico-
chimice ale materialelor si substantelor utilizate.
Combustibilitatea elementelor de construcţie şi a materialelor componente ale
elementelor şi structurilor constructive, corespund reglementărilor, funcţie de gradul de
rezistenţă asigurat şi tipul construcţiei, încadrându-se în următoarele clase de combustibilitate:

Nr. Tip element Material Combustibilitate LRF GRF


Crt.
1. Stalpi, coloane, Cadre din beton Co(CA1) Incombustibili C0 (CA1) I
pereti portanti armat / Zidarie din 2 ore si 30 min
caramida
2. Pereti interiori Zidarie din caramida/ Co(CA1) Incombustibili C0 (CA2a) I
neportanti rigips 30 min
3. Pereti exteriori Zidarie din caramida Co(CA1) Incombustibili C0 (CA1) I
neportanti 2 ore
4. Grinzi, plansee, Beton armat C1(CA2a) C0(CA2a)45 II
nervuri, Incombustibil min
5. Panouri de Prefabricate din beton Co(CA1) Incombustibili 15 min I
invelitoare si armat
suportul continuu
al invelitorii
combustibile.
După clasa de periculozitate (tabel 6.2.19. din P118-99) materialele şi substanţele depozitate
sunt:
 clasa P1 - produse si piese metalice (inerte) lichide incombustibile (inerte) îmbuteliate,
etc.;
 clasa P2 - aparate electrice; obiecte executate din bachelita si rasini fenolice; melamina;
piei brute; apa minerala in butelii din plastic, cutii carton, etc.;
 clasa P3 - mobila (fara garnituri din buret de cauciuc sau plastic) si obiecte masive din
lemn; fibre artificiale cu combustibilitate redusa (poliamidice, poliesterice, poliacrilice si
polivinilice); tesaturi si confectii executate din asemenea fibre, fibre vegetale, toarse
gros; saltele si pernede cauciuc sau materiale plastice); articole din piele; carti; papetari

Pag 7 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

c) surse potențiale de aprindere


 Sursele potențiale de aprindere si împrejurările care pot favoriza aprinderea si, după caz, timpul
minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
Sursele potenţiale de aprindere :
1. surse de aprindere naturală (trăsnet) surse de aprindere cu flacăra (sudură, flacăra
de chibrit, flacăra închisă, fumatul în locuri cu pericol de incendiu).
2. surse de natura electrice (arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, efect termic al
curentului electric, electricitate statică).
3. surse de aprindere indirecte (radiaţia unui focar de incendiu)
4. instalaţii şi echipamente electrice defecte sau improvizate
5. receptori electrici lăsaţi sub tensiune , nesupravegheate
6. contactul materialelor combustibile cu surse de foc
7. fumatul în locuri cu pericol de incendiu
8. sudarea şi alte lucrări cu foc deschis fără respectarea regulilor specifice de psi
9. scurgeri , scăpări de produse inflamabile
10. defecţiuni tehnice de exploatare
11. nereguli organizatorice
12. explozie urmată de incendiu
13. accident tehnic urmat de incendiu
14. trăsnet şi alte fenomene naturale
15. acţiune intenţionată (arson)
16. alte împrejurări

Pag 8 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment,
potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor,
încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de comportarea la foc a elementelor de
construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate şi se apreciază în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru
clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.
Conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor - Indicativ P118-1999; art.2.1.1., la
clădirile civile (publice), riscul de incendiu este determinat în principal de densitatea sarcinii termice
şi de destinaţia respectivă.
In spaţiul analizat densitatea sarcinii termice este mai mica de 420 Mj/mp - risc mic de incendiu.
Spaţiile comerciale sunt considerate ca au risc mare de incendiu conform art. 4.2.43 din Normativ
P118/1999
Conform art. 2.1.3 din Normativul P118/99, În clădirile civile avem următoarele riscuri de
incendiu:
camere de lucru, spaţii de circulaţie - risc mic de incendiu
bucătării - risc mijlociu de incendiu
spaţii în care sunt montate centralele termice - risc mijlociu de incendiu.
Incăperile de lucru,băile,grupurile sanitare se încadrează în risc mic de incendiu conform
Normativului NP 057/2002 .
Pe compartimentul de incendiu conform art. 2.1.3. din Normativul P118/99, riscul de incendiu
considerat va fi cel mai mare care reprezintă minimum 30% din volumul acestora. Compartimentul de
incendiu se încadrează în risc mic de incendiu funcție de sarcina termica.
C. Masuri pentru reducerea riscului de incendiu
Măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi:
1. La instalaţiile utilitare (electrice, apă etc.) se vor efectua lucrări de întretinere si reparatii periodice
numai de către personal autorizat sau calificat.
2. Asigurarea selectivităţii la scurtcircuit şi la suprasarcină a elementelor de protecţie â instalaţiilor
sau a consumatorilor electrici, prin înlocuirea siguranţelor, numai cu altele calibrate.
3. Interzicerea exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii care se
generează supracurenţi, sau suprasolicitării datorită racordării unor consumatori care depăşesc
puterea nominală a circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii
ori lipsei izolaţiei la îmbinări sau la capetele conductoarelor.
4. întocmirea, prelucrarea şi afişarea planului de evacuare în caz de incendiu şi a instrucţiunilor de
apărare împotriva incendiilor.
5. Instruirea periodică a personalului angajat, pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU.

3.1 Stabilitatea la foc


3.1. Stabilitatea la foc
a) Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva
incendiilor şi reglementărilor tehnice în funcţie de :
- rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie ( în special cele portante sau cu rol de
compartimentare)
- gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu, conform
reglementărilor tehnice

Pag 9 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

Clădirea se încadrează în gradul II de rezistenţă Ia foc, determinat in funcție de nivelurile de


rezistenţă la foc ale principalelor elemente de construcţii componente in cazul cel mai defavorabil:

Nr. Tip element Material Combustibilitate LRF GRF


Crt.
1. Stalpi, coloane, pereti Cadre din Co(CA1) C0 (CA1) I
portanti beton armat / Incombustibili 2 ore si 30
Zidarie din min
caramida
2. Pereti interiori neportanti Zidarie din Co(CA1) C0 (CA2a) I
caramida/ Incombustibili 30 min
rigips
3. Pereti exteriori neportanti Zidarie din Co(CA1) C0 (CA1) I
caramida Incombustibili 2 ore
4. Grinzi, plansee, nervuri, Beton armat C1(CA2a) C0(CA2a) II
acoperișuri Incombustibili 45 min

5 Panouri de invelitoare si Prefabricate Co(CA1) 15 min I


suportul continuu al din beton Incombustibili
invelitorii combustibile. armat
Se va urmări ca prin modul de încărcare a depozitului densitatea sarcinii termice nu depaseste 420
MJ/m2 si materialele combustibile sunt astfel distribuite incat sa nu pericliteze stabilitatea constructiei
prin incalzirea locala a unor elemente de constructie in timpul incendiului.
La stabilirea gradului de rezistenţă la foc nu se iau în considerare conform prevederilor art, 2.1.11
din normativul P118/99:
- finisajele interioare, precum şi plafoanele suspendate din construcţiile care îndeplinesc condiţiile de
combustibilitate prevăzute pentru planşee
- platformele metalice şi elementele metalice care nu fac parte din structura de rezistenţă a
construcţiei
- elementele constructive ale marchizelor, serelor, verandelor, pridvoarelor etc.

b) Gradul de rezistenta la foc


In conformitate cu normativul P118-99, tabelul 2.1.9, tinand cont de conditiile minime pe care trebuie
sa le îndeplinească elementele principale ale constructiei, gradul de rezistenta la foc al constructiei
este II.

3.2 Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei


a.) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie ale golurilor funcţionale din elementele de
compartimentare
Obiectivul este constituit dintr-un singur compartiment de incendiu.
Conform normativului de siguranţă la foc a construcţiilor Indicativul P 118-99 tab. 2.2.2 distanta
minima de siguranţă la foc faţă de clădirile învecinate este respectata. Compartimentarea dintre
spaţiul analizat şi spaţiile adiacente este realizată din zidărie de caramida de 50 cm grosime, fara
goluri practicate in pereti.
In cea mai defavorabila situatie, propagarea unui incendiu in afara compartimentelor studiate este
limitat de buna rezistenta la foc a elementelor cladirii; atat peretii exteriori ai compartimentelor cat si
planseele si peretii interiori au o buna rezistenta la foc.
Pag 10 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

Sunt respectate prevederile din NP 118/99 referitoare la construcțiile de comerț, astfel:


- art.4.2.29 si art. 3.2.4 – 3.2.5 - privind corelația dintre aria construita, numarul de niveluri
supraterane maxim admise si capacitatea pentru constructiile de comert;
Din punct de vedere arhitectural constructia nu favorizeaza aparitia si propagarea unui
eventual incendiu.
b) masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata in
constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in
afara lui
Avand in vedere prevederile art. 2.3.19, art.2.3.31,art. 2.3.32, art.2.3.33, art. 2.6.23, art. 2.6.29, art.
2.6.44, art. 4.2.33, art. 6.2.31, art.2.3.45 si art.2.3.48 din Normativul de siguranta la foc al
constructiilor Indicativ P118/1999, se fac urmatoarele precizari:
- art. 4.2.33 – depozitele de nivel cu suprafata mai mare de 36 mp, a magazinelor comerciale vor fi
separate de spatiile de vanzare accesibile publicului prin pereti C0(CA1) rezistenti la foc min. 2h,
pana la nivelul planseului, golurile de circulatie din aceste elemente despartitoare se protejeaza
cu usi rezistente la foc min.45 de minute prevazute cu sisteme de autoinchidere si dupa caz cu
plansee C0(CA1) cu rezistenta la foc min.o ora si 30 de minute.;
- art.6.2.31 – incaperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele P2 si P3 de
periculozitate cu aria desfasurata mai mare de 36 mp se separa de restul constructiei cu pereti
C0(CA1) cu rezistenta la foc min.o ora si 30 min. si dupa caz cu plansee C0(CA1) cu rezistenta la foc
min. o ora iar golurile de circulație din aceste elemente despartitoare se protejeaza cu usi
rezistente la foc min.45 de minute prevazute cu sisteme de autoinchidere.
- art.2.3.45 - încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide cu aria mai
mare de 36 m2situate în construcţii cu alte destinaţii, de regulă, se separă faţă de restul
construcţiei prin pereţi şi planşee C0 (CA1) având rezistenta la foc corespunzătoare densităţii
sarcinii termice. Golurile de comunicaţie funcţională din elementele de compartimentare ale
depozitelor precizate se protejează cu elemente corespunzătoare.
- art.2.3.48 - sălile de cazane aferente sistemului de încălzire centrală se separă de restul
construcţiei prin pereţi şi planşee din materiale C0 (CA1) cu rezistenta la foc conform
reglementarilor, dar minimum 1,5 ore. În pereţii de separare se admit goluri de comunicare cu
restul construcţiei, protejate cu uşi C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.
- 2.3.19 - pentru ascensoarele de persoane înglobate în case de scări sau amplasate în atriumuri
ori dispuse în exteriorul construcţiilor, precum şi cele pentru acces la platforme, galerii sau
pasarele deschise, nu este obligatorie separarea de restul construcţiei prin elemente rezistente la
foc
- 2.3.31. - pereţii caselor de scări închise din construcţiile de gradul II de rezistenţă la foc, de
regulă, trebuie să fie C0 (CA1), rezistenţi la foc minimum 2 ½ ore. Grosimea de perete din spatele
nişelor sau şliţurilor prevăzute în pereţii caselor de scări, trebuie să asigure rezistentă la foc de
minimum 45 minute.
- 2.3.32. - planşeele clădirilor din gradul II de rezistentă la foc care separă casele de scări şi căile lor
de ieşire spre exterior fată de restul construcţiei, trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistenţă la foc de cel
puţin 1 oră.
- 2.3.33. - grinzile, podestele şi rampele scărilor interioare închise sau deschise trebuie să fie C0
(CA1), cu rezistenta la foc minimum de 1 oră.
- 2.6.23. - golurile de acces la casele de scări de evacuare, sa protejează conform prevederilor
normativului, de regulă, prin: uşi pline sau cu geam simplu sau armat ori uşi etanşe şi rezistente la
toc, sau încăperi tampon, în situaţiile admise conform normativului şi corespunzător realizate şi
echipate. În toate situaţiile, uşile de acces la casele de scări, se prevăd cu sisteme de
autoînchidere sau închidere automată, după caz
Pag 11 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

- 2.6.29 - în casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spaţii de lucru, de depozitare ori cu
alte destinaţii (în afară de circulaţie) şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru
utilizări tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte
materiale. Se admite amplasarea în casa scărilor a instalaţiilor care nu prezintă pericol de
incendiu sau explozie, dacă nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare.
- 2.6.44. - scările exterioare deschise de evacuare trebuie să fie astfel amplasate sau protejate,
încât circulaţia să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs - în caz de incendiu - în
construcţia pentru care ele asigură evacuarea, ori datorită avarierii unor conducte de aburi,
lichide sau gaze combustibile, acizi sau substanţe toxice, etc. amplasate la mai puţin de 3,00 m de
gabaritul scării. Se consideră satisfăcătoare protejarea scărilor prin amplasarea lor în dreptul unor
porţiuni pline de perete C0 (CA1) şi minimum 15 minute rezistenţă la foc, care în proiecţie
orizontală depăşesc cu minimum 3,00 m gabaritul scării, sau prin ecranarea scării cu elemente
rezistente la foc minim 15 minute faţă de golurile din perete (cu excepţia celor de acces la scări) şi
conductele menţionate mai sus, care se află ia distanţă mai mică de 3,00m.
Protecţia golurilor în elementele de construcţie, realizate pentru instalaţia electrică, se face cu
materiale incombustibile. Circuitele electrice se vor proteja pe porţiune de traversare în ţevi şi
instalaţii. Nu există căi ascunse de propagare (canale, fluxuri de cabluri sau conducte etc.)
c.) sistemele de evacuare a fumului şi după caz a gazelor fierbinţi
c.1. Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi din cadrul compartimentului de incendiu se asigură prin
tiraj natural, prin ferestrele existente pe perimetrul clădirii.
Conform art.2.3.45 si art.2.3.46 din Normativul P118-99, încăperile de depozitare a materialelor şi
substanţelor combustibile solide cu aria mai mare de 36 m : situate în construcţii cu alte destinaţii,
evacuarea fumului în caz de incendiu la aceste depozite este obligatorie şi se asigură prin dispozitive
cu deschiderea automată în caz de incendiu, având aria liberă de minimum 1% din suprafaţa
pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare, corespunzător alcătuite, distribuite si
dimensionate.
Conform art.5.5.3. construcţiile pentru depozite şi încăperile pentru depozitare cu aria mai mare de
36 m2, încadrate în categoriile A. B sau C (BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu, vor avea asigurată
evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural-organizat cu dispozitive având suprafaţa liberă
însumată de cel puţin 1% din aria spaţiilor respective, sau sistem mecanic corespunzător
Conform art. 2.5.39. din Normativul P118-99 prevederea dispozitivelor pentru evacuarea fumului şi
gazelor fierbinţi nu este obligatorie în zonele construcţiei situate la mai puţin de 30 m de pereţii
exteriori ce au în treimea superioară a încăperilor deschideri sau ferestre prevăzute cu ochiuri mobile
cu deschidere automată sau manuală cu suprafaţa liberă de 1 :100 din aria încăperii, condiţie
îndeplinită de clădire. Suprafeţele vitrate din treimea superioară asigură evacuarea fumului şi a
gazelor fierbinţi.
Casele scărilor închise se vor prevedea cu ferestre amplasate in treimea superioara
reprezentand 5% din aria construita a casei de scari dar nu mai putin de 1mp pentru fiecare casa de
scara.
In conformitate cu prevederile art. 2.5.6., art. 2.5.8, art.2.5.9, art. 25.30 din Normativ
P118/1999 se fac următoarele precizari:
- Dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare, trebuie realizate cu
actionare automata sau manuala. Actionarea automata a dispozitivelor de protectie va fi întotdeauna
dublata de comanda manuala.
- Comanda manuala centralizata sau locala a dispozitivelor de deschidere, poate fi realizata prin
sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic. Comanda manuala centralizata trebuie amplasata
la un acces principal al constructiei.

Pag 12 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

- La partea superioara, casa de scari trebuie sa aiba dispozitiv de evacuare a fumului (trapa) cu aria
libera determinata conform normativului, dar cel putin 1m 2, având asigurate posibilitati de deschidere
prin comanda de la nivelul de acces în scara.
d.) instalarea de bariere contra fumului - nu e cazul – la niciunul dintre niveluri nu s-au prevăzut
plafoane false
e.) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului.
Conform art. 3.3.1 lit.c alin.4, din Normativul 118/3-15 nu este necesară echiparea clădirii cu
instalaţii de semnalizare a incendiilor.
Conform art. 4.1 lit.k din Normativul Indicativ P 118/2/2013 nu este necesară echiparea tehnică a
clădirii/compartimentelor de incendiu cu hidranţi de incendiu interiori.
Conform art.6.1 lit.i din Normativul Indicativ P 118/2/2013 nu este necesară echiparea tehnică a
clădirii cu hidranti de incendiu exteriorii.
Intervenţia în caz de incendiu se va realiza de la reţeaua de alimentare cu apa a localităţii Oradea.
f.) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare:
Microclimatul se realizează electric prin intermediul unui sisteme locale de aer condiționat
g.) măsuri constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile adicente ale
aceleiaşi clădirii – faţadele cladirilor sunt realizate din materiale incombustibile.

3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinatati


Pentru asigurarea limitării propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distante de siguranța asigurate
Cladirea studiata respecta distantele de siguranta fata de cladirile ( spatiile ) invecinate, conform
tab.2.2.2 din Normativ P118/1999).
Elementele constructive de compartimentare interioară îndeplinesc condiţiile prevederilor art
2.4.2 din normativul P118/99.
Propagarea unui incendiu in afara compartimentelor studiate este limitat de buna rezistenta la
foc a elementelor cladirii; atat peretii exteriori ai compartimentelor cat si planseele si peetii interiori
au o buna rezistenta la foc.
b) masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis
Fatadele si acoperisul nu pun probleme deosebite fiind realizate din materiale rezistente la foc.
c) masuri de protectie activa
Intervenţia în caz de incendiu se va realiza de la reţeaua de alimentare cu apa a localităţii
Oradea.

3.4. Evacuarea utilizatorilor.


A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:

Pag 13 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

a.) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare
la foc şi protecţia golurilor din pereţii ce le limitează
Evacuarea se poate realiza astfel:

Nr crt. Denumire spatiu Nr. cai evacuare Gabarite


PARTER lățimea Tipul scării Usi Nr fluxuri
rampe asigurate
1 Recepție 1/doua canate 3 1x192x220
2 Sala de sport 1 1/un canat 2 1x110x315
3 Sala de sport 2 1/un canat 2 1x110x315
4 Casa scării 1/doua canate 2 1x156x280
5 Atelier reparații 1/doua canate 2 1x156x280
6 Showroom 1/doua canate 2 1x156x280
7 Spațiu comercial 1/doua canate 2 1x156x280
8 Depozit 1/doua canate 2 1x156x280
ETAJUL I
1 Hol 137 Interioara 1/doua canate 2 1x156x280
deschisa
2 Salon snooker 155 Interioara 1/doua canate 2 1x162x210
inchisă
ETAJUL II
1 Lobby 100 Exterioară 1/un canat 2 1x100x210
2 Salon tenis de 155 Interioara 1/doua canate 2 1x162x210
masă inchisă

În conformitate cu art.4.2.36. din Normativ P118/1999, la construcţiile pentru comerţ, se


admit scări interioare deschise între maximum trei niveluri succesive, cu condiţia asigurării şi a unei
scări de evacuare închise. Indiferent de numărul lor, scările deschise constituie o singură cale de
evacuare a persoanelor.

Avand in vedere prevederile Normativului P118/199 se fac următoarele precizari:


 Traseele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si independente, astfel stabilite încât sa
asigure distributia lor judicioasa, posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinta traseul
spre exterior, precum si circulatia lesnicioasa;
 Alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare, traseele, precum
si numarul de fluxuri de evacuare, trebuie sa asigure circulatia lesnicioasa si fara obstacole;
 Usile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale
sau pivoti;
 Deschiderea usilor de pe traseul evacuarii, de regula, trebuie sa se faca în sensul deplasarii
oamenilor spre exterior, cu exceptia usilor prin care se evacueaza cel mult 30 persoane valide;
 Prin deschidere usile de evacuare nu trebuie sa se împiedice una de alta sau sa stânjeneasca
evacuarea.
 În dreptul ușilor de evacuare nu se admit praguri cu înaltimea mai mare de 2,5 cm.Daca
acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseala prin pante. Usile de evacuare practicate în
alte usi cu dimensiuni mari, pot avea praguri cu înaltimea cât mai mare, dar nu mai mult de
0,40 m.
 Traseele cailor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementarilor tehnice.
 Pereții cailor de evacuare îndeplinesc cerințele referitoare la rezistenta pereților de separare.

Pag 14 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

 Pereţii caselor de scări închise din construcţiile de gradul II de rezistenţă la foc, de regulă,
trebuie să fie C0 (CA1), rezistenţi la foc minimum 2 ½ ore. Grosimea de perete din spatele
nişelor sau şliţurilor prevăzute în pereţii caselor de scări, trebuie să asigure rezistentă la foc
de minimum 45 minute.
 planşeele clădirilor din gradul II de rezistentă la foc care separă casele de scări şi căile lor de
ieşire spre exterior fată de restul construcţiei, trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistenţă la foc de
cel puţin 1 oră.
 Grinzile, podestele şi rampele scărilor interioare închise sau deschise trebuie să fie C0 (CA1),
cu rezistenta la foc minimum de 1 oră.
 În casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spaţii de lucru, de depozitare ori cu alte
destinaţii (în afară de circulaţie) şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru
utilizări tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau
alte materiale. Se admite amplasarea în casa scărilor a instalaţiilor care nu prezintă pericol de
incendiu sau explozie, dacă nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare.
 Scările exterioare deschise de evacuare trebuie să fie astfel amplasate sau protejate, încât
circulaţia să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs - în caz de incendiu - în
construcţia pentru care ele asigură evacuarea, ori datorită avarierii unor conducte de aburi,
lichide sau gaze combustibile, acizi sau substanţe toxice, etc. amplasate la mai puţin de 3,00
m de gabaritul scării. Se consideră satisfăcătoare protejarea scărilor prin amplasarea lor în
dreptul unor porţiuni pline de perete C0 (CA1) şi minimum 15 minute rezistenţă la foc, care în
proiecţie orizontală depăşesc cu minimum 3,00 m gabaritul scării, sau prin ecranarea scării cu
elemente rezistente la foc minim 15 minute faţă de golurile din perete (cu excepţia celor de
acces la scări) şi conductele menţionate mai sus, care se află ia distanţă mai mică de 3,00m.
 Golurile de acces la casele de scări de evacuare, sa protejează conform prevederilor
normativului, de regulă, prin: uşi pline sau cu geam simplu sau armat ori uşi etanşe şi
rezistente la toc, sau încăperi tampon, în situaţiile admise conform normativului şi
corespunzător realizate şi echipate. În toate situaţiile, uşile de acces la casele de scări, se
prevăd cu sisteme de autoînchidere sau închidere automată, după caz

b.) măsuri pentru asigurarea controlului fumului


Evacuarea fumului de pe nivele se poate realiza prin ferestrele perimetrale. Dispozitivele de
evacuare a fumului dispuse în pereţii exteriori, asigură desfumarea pe maximum 30,0 m adîncime a
încăperii.
Casele scărilor închise se vor prevedea cu ferestre amplasate in treimea superioara
reprezentand 5% din aria construita a casei de scari dar nu mai putin de 1mp pentru fiecare casa de
scara.

c.) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioara deschise cu rampe
drepte sau curbe, cu trepte balansate
Evacuarea de la nivelul parterului se poate realiza direct în exterior la nivelul terenului.
Evacuarea de la nivelul etajelor superioare se realizează astfel:
- Prin intermediul unei scări interioare închise drepte,realizata din beton armat care deservește
ambele etaje superioare;
- Prin intermediul unei scări exterioare deschise dreapta din metal de la etajul 2 la etajul 1 după
care se continua cu o scara interioara deschisă dreapta din beton armat de la etajul 1 la parter.

- Pereții cailor de evacuare îndeplinesc cerințele referitoare la rezistenta pereților de separare.

Pag 15 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

- Pereţii caselor de scări închise din construcţiile de gradul II de rezistenţă la foc, de regulă, trebuie
să fie C0 (CA1), rezistenţi la foc minimum 2 ½ ore. Grosimea de perete din spatele nişelor sau
şliţurilor prevăzute în pereţii caselor de scări, trebuie să asigure rezistentă la foc de minimum 45
minute.
- planşeele clădirilor din gradul II de rezistentă la foc care separă casele de scări şi căile lor de ieşire
spre exterior fată de restul construcţiei, trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistenţă la foc de cel puţin 1
oră.
- Grinzile, podestele şi rampele scărilor interioare închise sau deschise trebuie să fie C0 (CA1), cu
rezistenta la foc minimum de 1 oră.
- Scările exterioare deschise de evacuare trebuie să fie astfel amplasate sau protejate, încât
circulaţia să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs.
- Golurile de acces la casele de scări de evacuare, sa protejează conform prevederilor normativului,
de regulă, prin: uşi pline sau cu geam simplu sau armat ori, uşile de acces la casele de scări, se
prevăd cu sisteme de autoînchidere sau închidere automată, după caz

d.) geometria căilor de evacuare :


Evacuarea se poate realiza astfel:

Nr crt. Denumire spatiu Nr. cai evacuare Gabarite


PARTER lățimea Tipul scării Usi Nr fluxuri
rampe asigurate
1 Recepție 1/doua canate 3 1x192x220
2 Sala de sport 1 1/un canat 2 1x110x315
3 Sala de sport 2 1/un canat 2 1x110x315
4 Casa scării 1/doua canate 2 1x156x280
5 Atelier reparații 1/doua canate 2 1x156x280
6 Showroom 1/doua canate 2 1x156x280
7 Spațiu comercial 1/doua canate 2 1x156x280
8 Depozit 1/doua canate 2 1x156x280
ETAJUL I
1 Hol 137 Interioara 1/doua canate 2 1x156x280
deschisa
2 Salon snooker 155 Interioara 1/doua canate 2 1x162x210
inchisă
ETAJUL II
1 Lobby 100 Exterioară 1/un canat 2 1x100x210
2 Salon tenis de 155 Interioara 1/doua canate 2 1x162x210
masă inchisă

e.) timpii/lungimile de evacuare


Lungimea maxim admisă a căii de evacuare la constructiile civile este în funcţie de destinaţie şi
gradul de rezistenţă la foc al clădirii ( clădirea se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.).
Spaţiu comercial ( parter ) - Lungimea maxim admisă a căii de evacuare este de 42,00m/105s
la GRF II - atunci cînd evacuarea se face în doua direcţii diferite ( art. 4.2.40 din P118/99) aceasta
lungime respectandu-se in cazul de fata.

f.) numărul fluxurilor de evacuare


Numărul fluxurilor s-a calculat potrivit art.2.6.56 din Normativul P118-99, cu formula: F=N/C

Pag 16 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

unde: N = numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare


C = capacitatea de evacuare a unui flux
Spaţiu comercial - capacitatea de evacuare a unui flux este conf. art. 4.2.39 de 70 persoane . Numărul
maxim estimat de persoane la nivelul parterului se apreciază la max 80.
F= 80/70=1,1 – doua fluxuri de evacuare
Avand in vedere ca una din căile de evacuare in extrior al nivelului este comuna cu cea a
parterului, latimea iesirii spre exterior va asigura trecerea numarului total de persoane determinat
prin insumarea:
- numarul de persoane care vin prin scari interioare de la etajul cel mai populat;
- 60% din numarul de persoane aflat la parterul cladirii de comert.
- Nr personae = 90 persoane etaj + 60x80/100 = 138 = 2 fluxuri per cladire
Conform prevederilor art. 2.6.5 din normativul P118/99 căi de evacuare pot fi considerate şi cele care
trec prin încăperi sau spaţii ale clădirilor civile, cu respectarea condiţiilor din normativ.
Având în vedere numărul de persoane care ar putea exista la un moment dat în cadrul destinaţiilor
luate în calcul, şi gabaritele existente, ne încadrăm în prevederile actelor normative privind
dimensionarea căilor de evacuare din Normativul P118-99.

g.) existenţa iluminatului de siguranţă


Conform art. 7.23.7 si art.7.23.9 din Normativ 17/2011 este necesară prevederea Instalaţii electrice
pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, instalaţii electrice pentru iluminatul de securitate
împotriva panicii respectiv intervenție in încăperea centralei termice.
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de
iluminare adecvat lângă fiecare uşă de ieşire( în interior si exterior) şi în locurile unde este necesar
după cum urmează:
- la fiecare uşă de ieşire destinată a fi folosită în caz de urgenţă;
- la fiecare schimbare de direcţie;
- in toaletele cu suprafata mai mare de 8 mp;
De-a lungul căilor de evacuare, distanţa dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie
de maxim 15 metri.
Iluminatul de siguranta pentru panica va fi realizat in toate încăperile publice cu suprafața mai mare
de 60 mp.
De asemenea se realizată marcarea căilor de evacuare cu marcaje standardizate.
h.) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi : - unde sunt prevăzute usi cu rol de siguranta la foc
i.) timpii de siguranţă a căilor de evacuare
Siguranţa căilor de evacuare, asigurarea timpului de siguranţă şi a capacităţilor cailor de evacuare se
determină în funcţie de capacitatea maximă simultană şi tipul construtiei – se respecta astfel
prevederile tabel 4.2.37 din Normativ P118/1999.
j.) marcarea căilor de evacuare - Conform Normativului I7/2011 este necesară marcarea căilor de
evacuare cu iluminat de sigurantă. Deasemenea este necesara marcarea căilor de evacuare cu
marcaje standardizate.
B. Masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu- nu este cazul
C. Salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei se va executa
într-o ordine prestabilita, aceste precizări făcându-se şi în planul de evacuare în caz de incendiu.

3.5 Securitatea forțelor de interventie.

Pag 17 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

A. Amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă. Drumul de acces spre
amplasament este un drum practicabil tot timpul anului. Terenul studiat se găseşte intr-o zona
populata din loc. Oradea ( str, Motilor) care la ora actuală este o arteră de circulaţie a localităţii.
Astfel accesul auto şi pietonal se poate realiza din stradă.
B. Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale
autospecialelor:
a.) numărul de accese -2
b.) dimensiuni/gabarite 12 m
c.) trasee: Detașament Pompieri – str. Universității – str. Alexandru Vaida Voievod - Obiectiv
Drumurile de acces la amplasament este un drum national si un drum orasenesc .
C. Ascensoarele de pompieri - obiectivul nu are în dotare ascensoare.
D. Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor
Căile de evacuare vor fi în permanenţă libere.

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR.


A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de
apărare împotriva incendiilor precum şi a reglementărilor specifice.
Echiparea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu (stingătoare), se va realiza în funcţie de
suprafaţă, destinaţie, clase de incendiu – se recomanda dotarea cu șase (15) stingătoare P6.
Conform art. 3.3.1 lit.c alin.4, din Normativul 118/3-15 nu este necesară echiparea clădirii cu
instalaţii de semnalizare a incendiilor.
Conform art. 4.1 lit.k din Normativul Indicativ P 118/2/2013 nu este necesară echiparea tehnică a
clădirii/compartimentelor de incendiu cu hidranţi de incendiu interiori.
Conform art.6.1 lit.i din Normativul Indicativ P 118/2/2013 nu este necesară echiparea tehnică a
clădirii cu hidranti de incendiu exteriorii.
Intervenţia în caz de incendiu se va realiza de la reţeaua de alimentare cu apa a localităţii Oradea.

B. Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu


a.tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţii respective
b.timpul de alarmare prevăzut
c.zonele protejate/de detectare la incendiu
Conform art. 3.3.1 lit.c alin.4 din Normativul 118/3-15 nu este necesară echiparea clădirii cu instalaţii
de semnalizare a incendiilor.

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:


a.) timpul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală
sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de
stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni.rezerve de substanţă
de stingere, surse de alimentare etc.
b.) timpul normat de funcţionare
c.) zonele încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare/împotriva
incendiilor
Conform normativului I7-2011 art. 6.2.2.6 instalatia de protectie la trasnet nu este obligatorie.
Conform art. 4.1 lit.k din Normativul Indicativ P 118/2/2013 nu este necesară echiparea tehnică a
clădirii/compartimentelor de incendiu cu hidranţi de incendiu interiori.
Conform art.6.1 lit.i din Normativul Indicativ P 118/2/2013 nu este necesară echiparea tehnică a
clădirii cu hidranti de incendiu exteriorii.
Pag 18 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

Intervenţia în caz de incendiu se va realiza de la reţeaua de alimentare cu apa a localităţii Oradea.


D. pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se
specifica:
a. tipul şi caracteristicile de stingere asigurate
b. numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu.
Stingatoare P6 – 15 buc.

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU.


a) sursa de alimentare cu apa, substante de stingere si rezervele asigurate – din reteaua
localitatii Oradea
b) sursa de alimentare cu energie electrica, gaze, alte utilitati
Alimentarea cu energie electricå se va realiza de la reteaua existenta, iar incalzirea spatiilor se
face radiatoare electrice.
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta
Nu este cazul, nefiind necesara infiintarea unui astfel de serviciu, interventia realizandu-se de
catre Unitatea de pompieri Oradea.
d) zone, incaperi si spatii in care se gasesc substante si materiale periculoase si pentru care
sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale
Nu este cazul, nefiind astfel de zone

6.MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
Modul de incadrare in nivelurile de performanta din punct de vedere al securitatii la incendiu
se considera corespunzator reglemetarilor tehnice din domeniu.
In eventualitatea unui incendiu se va intrerupe alimentarea cu energie electrica si se va anunta
telefonic
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta „Crisana” (telefon 112)
- S.C. ELECTRICA S.A.
- Politia
Personalul angajat va fi instruit pentru a cunoaste normele ce se impun in caz de necesitate.
Activitatea de prevenire si stingere a eventualelor incendii constituie sarcini care se inscriu in fisele
posturilor. Persoanele cu atributii de conducere trebuie sa asigure celor din subordine care au
stabilite prin fisele posturilor sarcini si responsabilitati de aparare impotriva incendiilor, timpul si
conditiile necesare desfasurarii activitatilor aferente indeplinirii in bune conditii a respectivei sarcini.
Sunt obligatorii urmatoarele activitati:
- instruirea periodica privind normele, regulile, si masurile specifice de aparare impotriva
incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planul de interventie
- participarea la instruire si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor, stabilite
potrivit legii
- afisarea planurilor de evacuare in caz de incendiu in fiecare compartiment de incendiu
- organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca (stabilirea componentei
echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor
materiale, organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa
utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare)
Datele privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca, se
inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton si se afiseaza intr-un loc
vizibil si mai putin afectat de incendiu.

Pag 19 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

In ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii impotriva incendiilor pe


durata exploatarii constructiei se stabilesc urmatoarele:
- instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere, planurile
de evacuare in caz de incendiu se actualizeaza, se utilizeaza si se afiseaza conform
reglementarilor specifice
- planurile de interventie se intocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, in situatiile
reglementate sau impuse de conditiile concrete privind apararea impotriva incendiilor
- punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie
in situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de
interventie
Se va nominaliza o persoana care sa coordoneze activitatea de aparare impotriva incendiilor.
Se vor asigura conditiile pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor si obligatiilor ce revin
proprietarului si utilizatorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ,
ORDINUL Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor si Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta,
aprobate prin Ordinul nr.712/2005 modificate si completate prin Ordinul nr.786/2005.

Întocmit,
Arh. Valicec Mircea D.

ANEXA – CALCULUL SARCINII TERMICE


PARTER

Pag 20 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com
Denumire
Denumire As materiale Qi Mi Qi1Mi R.I.
Spaţiu (mp) Combustibile (MJ/kg) (kg) (MJ) Qs (MJ/mp)

1
Pag 21 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

Textile 50 16,75 837


Sala sport 1 + Mobilier lemn 19,25 500 9625 28212/262,8=
262,8 mic
Sala sport 2 materiale plastice 33,5 500 16750 107
diverse 1000
Mobilier lemn 19,25 200 3850
diverse 500 8200/52,6=
Vestiar femei + 52,6
vestiar barbati mic
materiale plastice 33,5 100 3350 157
Mobilier lemn 19,25 10 192,5 1362,5/7,4=
Magazie 7,4 diverse 500 195 mic
materiale plastice 33,5 20 670
Mobilier lemn 19,25 50 962,5
Receptie 45,5 3637,5/45,5=
diverse 1000 mic
80
materiale plastice 33,5 50 1675
34000/103,27
Depozit cafea 103,27 Cafea/zahar 17 2000 34000 = mare
330
Mobilier lemn 19,25 100 1925
Showroom 34,0 19175/46=
diverse 500 mare
563
materiale plastice 33,5 500 16750
Mobilier lemn 19,25 100 1925
Birou 1+ Birou 2 32,2 9125/32,2=
diverse 500 mic
285
materiale plastice 33,5 200 6700
Mobilier lemn 19,25 100 1925
Salon 54,8 5775/54,8=
infrumusetare diverse 500 mic
106
materiale plastice 33,5 100 3350
Mobilier lemn 19,25 100 1925
Atelier reparatii 100,5 9125/100,5=
diverse 500 mic
91
materiale plastice 33,5 200 6700
qstot ( parter) = 128662MJ / 902 mp = 142,64 MJ /mp

ETAJUL I

Denumire As Denumire Qi Mi Qi2Mi R.I.


Spaţiu materiale (MJ/kg) (MJ) Qs (MJ/mp)
2
Pag 22 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com

(mp) Combustibile (kg)


Textile 50 16,75 837
Produse non
33,5 100 3350 98100/615,5
Salon snooker+ alimetare
615,5 = mic
zona bar Mobilier lemn 19,25 4000 77000
160
materiale plastice 33,5 500 16750
diverse 1000
Mobilier lemn 19,25 100 1925
diverse 500 19175/107,7
Sala de sport 107,7 = mic
materiale plastice 33,5 500 16750
177
Mobilier lemn 19,25 50 962,5
Debara + Birou1 43,5 5312/43,5=
+ Birou 2 diverse 1000 mic
122
materiale plastice 33,5 100 3350
Mobilier lemn 19,25 50 962,5
Camera jocuri 44,7 5312/44,7=
1+2 diverse 1000 mic
122
materiale plastice 33,5 100 3350
Mobilier lemn 19,25 100 1925
Vestiar fete + 20,7 5775/20,7=
Vestiarbaieti diverse 500 mic
275
materiale plastice 33,5 100 3350
Mobilier lemn 19,25 50 962,5 3137,5/10.33
Receptie 10,33 diverse 500 = mic
materiale plastice 33,5 50 1675 304
qstot ( etaj I) = 136811,5MJ / 950 mp = 144,02 MJ /mp

ETAJUL II

Pag 23 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com
Denumire
Denumire As materiale Qi Mi Qi3Mi R.I.
Spaţiu (mp) Combustibile (MJ/kg) (kg) (MJ) Qs (MJ/mp)
Textile 50 16,75 837
Produse non
33,5 500 16750 54587/403,13
Salon tenis de alimentare
403,13 = mic
masa Mobilier lemn 19,25 1000 19250
135
materiale plastice 33,5 500 16750
diverse 1000
Mobilier lemn 19,25 100 1925
diverse 500 19175/104,5=
Sala de sport 104,5 mic
materiale plastice 33,5 500 16750 184
Recepție Mobilier lemn 19,25 100 1925
kinetoterapie+
Sala 170,5 diverse 1000 19675/170,5=
kinetoterapie+ mic
Sala tratament+ 116
cabinet materiale plastice 33,5 500 16750
Mobilier lemn 19,25 100 1925
Vestiar fete + 20,7 5775/20,7=
Vestiar băieți diverse 500 mic
288
materiale plastice 33,5 100 3350
qstot ( etaj II) = 99212MJ / 950 mp = 144,04 MJ /mp

NOTA:
Pe compartimentul de incendiu conform art. 2.1.3. din Normativul P118/99, riscul de incendiu
considerat va fi cel mai mare care reprezintă minimum 30% din volumul acestora. Compartimentul de
incendiu se încadrează în risc mic de incendiu funcție de sarcina termica.

Întocmit, Beneficiar,
Arh. Valicec Mircea D.

ANEXA 2 – DEFALCARE FUNCTIUNI


PARTER

3
Pag 24 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com
Nr Suprafata (mp)
Denumire incapere Destinatie
Crt Sport si anexe Servicii si comert
1. Casa scarii Circulaţie 24.34
2. Birou Administrativ 13.35
3. Camera tehnica Spatiu tehnic 29.74
4. Atelier reparatii Servicii conexe 27.56
5. Oficiu Deservire 2.54
6. Atelier intretinere Servicii conexe 72.72
7. Birou Administrativ 18.93
8. Showroom Depozitare 34.01
9. Grup sanitar Igienizare 11.68
10. Depozit cafea/zahar Depozitare 103.27
11. Receptie Circulaţie 45.57
12. Magazie Depozitare 3.99
13. Camera tehnica Depozit tehnic 4.87
14. Scara Circulaţie 8.77
15. Baie Igienizare 7.72
16. Lift Circulaţie 6.39
17. Hol Circulaţie 21.28
18. Lavoare Igienizare 4.72
19. Hol Circulaţie 11.32
20. Vestiar baieti Igienizare 23.67
21. Dusuri Igienizare 6.69
22. Administrativ –
Birou 14.25
anexa sport
23. Sala sport 1 Sport 156.70
24. Sas Circulaţie 4.92
25. Baie Igienizare 6.92
26. Dusuri Igienizare 10.26
27. Vestiar fete Igienizare 29.07
28. Sala sport 2 Sport 106.18
29. Salon infrumusetare Anexa Sport 54.80
30. Spatiu comercial Comert 50.70
TOTAL / PARTER 541.11 375.82
PROCENT FUNCTIUNE PARTER 59% 41%

ETAJUL 1
Nr Denumire incapere Destinatie Suprafata (mp)

Pag 25 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com
Crt Sport si anexe Servicii si comert
1. Casa scarii Circulaţie 24.42
2. Salon snooker Sport 503.41
Comert/recreere -
3. Zona bar 112.17
sport
4. Hol Circulaţie 35.25
5. Birou Administrativ - sport 18.48
Depozitare - anexa
6. Debara 5.14
sport
7. Birou Administrativ - sport 20.00
8. Camera jocuri 1 Sport 20.40
9. Camera jocuri 2 Sport 22.33
Depozitare - anexa
10. Spatiu depozitare 7.80
sport
11. Baie fete Igienizare 6.79
12. Baie baieti Igienizare 5.88
13. Sas Circulaţie 2.02
14. Vestiar fete Igienizare 9.92
15. Cabinet masaj Sport - anexa sport 5.66
16. Vestiar baieti Igienizare 10.87
17. Receptie Circulaţie 10.33
18. Sala de sport Sport 107.79
19. Terasa tehnica
TOTAL ETAJ 1 928.66
PROCENT FUNCTIUNE ETAJ 100% 0%

ETAJUL 2
Nr Denumire incapere Destinatie Suprafata (mp)
Pag 26 din 27
S.C. ARCHIBET S.R.L.
nr. inreg. j05/998/2013 c.u.i. 31847782
jud. Bihor, mun. Oradea, Str.Graurilor, nr.14
contact: 0758 578 162archibet.oradea@yahoo.com
Crt Sport si anexe Servicii si comert
1. Casa scarii Circulaţie 24.42
2. Salon tenis de masa Sport 403.15
3. Sala de dans Sport 104.60
4. Sala de sport Sport 104.56
5. Hol Circulaţie 8.37
6. Receptie kinetoterapie Sport - anexa sport 39.49
7. Sala kinetoterapie/ 102.71
Sport - anexa sport
recuperare
8. Sala tratament Sport - anexa sport 19.13
9. Diagnostic 9.36
Cabinet
- anexa sport
10. Oficiu Deservire 4.55
11. Grup sanitar baieti Igienizare 11.41
12. Grup sanitar fete Igienizare 12.08
13. Hol Circulaţie 12.51
14. Lobby Circulaţie 32.93
15. Sas Circulaţie 2.25
16. Grup sanitar fete Igienizare 5.25
17. Vestiar fete Igienizare 13.12
18. Sas Circulaţie 1.19
19. Grup sanitar baieti Igienizare 5.54
20. Vestiar baieti Igienizare 12.13
21. Acces lift Circulaţie 7.74
TOTAL ETAJ 2 936.49
PROCENT FUNCTIUNE ETAJ 2 100% 0%
PROCENT FUNCTIUNE P+2E 86,5% 13.5%

Întocmit,
Arh. Valicec Mircea D.

Pag 27 din 27