Sunteți pe pagina 1din 18

1/18

DENUMIRE PROIECT:
LUCRARI SUPLIMENTARE CAMIN CULTURAL RETEAG, COMUNA PETRU RARES,
PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

Amplasament:
loc. Reteag, nr. 68, com. Petru Rares, jud. Bistrita-Nasaud

Beneficiar:
PRIMARIA COMUNEI PETRU RARES

Proiectant: S.C. ARHISTUDIO PRO DESIGN S.R.L.

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


2
NOTA:Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale constructiilor şi se
păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori, etc.) pe toată durata de
existenţă a construcţiilor si amenajarilor (art.5, alin. (3) din OMAI nr. 129/2016).

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI SAU AMENAJĂRII

1.1. Date de identificare:


A.
Denumire lucrare: LUCRARI SUPLIMENTARE CAMIN CULTURAL RETEAG,
COMUNA PETRU RARES, PENTRU OBTINEREA AVIZULUI
DE SECURITATE LA INCENDIU

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PETRU RARES

Amplasament: loc. Reteag, nr. 68, com. Petru Rares, jud. Bistrita-Nasaud
B.
Profilul de activitate: cultura
Programul de lucru: 8.00 – 14.00

1.2. Destinatia:
1.2.1 Functiuni principale
-sala spectacole+scena
-vestiare
1.2.2 Functiuni secundare
-depozite
-biblioteca
-spatii circulatii, grupuri sanitare
1.2.3 Functiuni conexe
-centrala termica

1.3. Categoria şi clasa de importanţă:


 categoria de importanţă: “C” normală – conf.HGR 766/97 modificata si completata;
 clasa de importanţă: III – conf.P 100/2006;

1.4. Particularităţi specifice construcţiei:

A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcției/amenajării:


1.4.A.a tipul clădirii: civila (publica)-pentru cultura
1.4.A.a(1) constructie: inchisa de tip obisnuit fara sali aglomerate dar cu sala cu aglomerari de
persoane
1.4.A.b regimul de inaltime: P+E
1.4.A.b1 inaltimea maxima: +12.10 m
1.4.A.b2 volumul constructiei: V=5970 mc
1.4.A.c aria construita Ac=650.00 mp
1.4.A.c1 aria desfasurata: Ad=896.00 mp
1.4.A.c2 aria utila: Au=739.40 mp
1.4.A.c3 destinatia spatiilor din cladire si suprafete

nivelul incaperea Suprafata (mp)


parter Acces depozit 5.37
Birou 23.81
Birou 1 9.95
Coridor 16.87
Depozit recuzita 28.21
3/18
G.S. Barbati 8.22
G.S. Femei 12.22
Hol intare 56.84
Hol intrare gr. san. 5.55
Magazie 1 5.37
Sala spectacole 212.97
Scara 14.84
Scena 128.22
Spalator "B" 4.35
Spalator "F" 4.85
Vestiar B 19.7
Vestiar F 12.68
Total parter 570.02 m²
etaj Biblioteca 56.6
Birou 2 10.31
Birou 3 12.68
Birou 4 27.53
Coridor 9.18
Depozit recuzita 17.59
Hol 5.61
Hol 5.83
Magazie 2 4.95
Magazie 3 4.95
Scara 14.55
Total etaj 169.78 m²
Total cladire 739.40 m²

1.4.A.d1 numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora: 1


1.4.A.d2 aria compartimentului de incendiu: Ac=650.00 mp
1.4.A.e numarul maxim de utilizatori:
-106 sala spectacole
-65 scena
-9 birouri administrative
1.4.A.e1 sali aglomerate: nu are
1.4.A.e2 sali cu aglomerari de persoane: da
1.4.A.f prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora:
Utilizatorii sunt persoane valide, in general familiarizate cu cladirea si in numar maxim precizat de
180 persoane.

1.4.A.g capacitatea de depozitare sau adapostire:


-in spatiile analizate nu se utilizeaza materiale periculoase (cantitativ si sortimental) care sa faca
obiectul HG 804/2007 si Legii 59/2016.
-in cladire nu sunt spatii de depozitare cu suprafata mai mare de 36.00 mp cu exceptia bibliotecii in
suprafata de 56.60 mp.

1.4.A.h caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit


clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substante periculoase:- nu este cazul

1.4.A.i numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor:


4
-parter: 6
-etaj: 2

1.4.B. Precizări privind instalațiile utilitare aferente clădirii sau amenajării:


1.4.B1 instalaţii sanitare
Alimentarea cu apă, pentru uz curent (grupuri sanitare, C.T., etc.) , este asigurată prin branşament de
la reţeaua de apă.
1.4.B2 instalaţii de încălzire
– cladirea este echipata cu

1.4.B3 instalaţii electrice
Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua furnizorului prin intermediul unei firide de
branşament din care se alimentează tabloul electric general TG amplasat la parter, urmând a se realiza:
 instalaţie de iluminat general şi prize / forță;
 iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului
 instalaţie de iluminat de securitate pentru evacuare
 instalaţie de iluminat de securitate pentru interventii
 instalaţie de iluminat de securitate împotriva panicii
 instalatie de paratrăznet;
 instalaţie de protecţie – pământare;
 instalaţie de protecţie contra tensiunilor accidentale;
Pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protectie cu curent diferential
rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic sau egal cu 300 mA amplasat la bransament
sau punct de alimentare (art.4.2.2.8. din I7 – 2011).

2. RISCUL DE INCENDIU

2.A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice
specifice, luându-se în considerare:
2.A.a Densitatea sarcinii termice :
Conform art. 1.2.46. din N.P. 118-99, riscul de incendiu reprezintă probabilitatea izbucnirii incendiilor
în spaţii, încăperi, construcţii sau compartimente de incendiu ori instalaţii; în cele cu funcţiuni civile (publice)
se exprimă prin riscuri de incendiu, iar in cele destinate activitatilor de productie si/sau de depozitare se
exprima prin categorii de pericol de incendiu.
Conform art. 2.1.1. din N.P. 118-99, la cladirile civile (publice) riscul de incendiu este determinat, in
principal, de densitatea sarcinii termice (qs) stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.
5/18
puterea calorica
incaperea A s( m p ) denumirea ma terialelor combustibile puterea
Qi(Mj/kgcalorica G(kg) Sq(Mj) qs(Mj/mp) observatii
incaperea As( m p ) denumirea materialelor combustibile G(kg) Sq(Mj) qs(Mj/mp) observatii
Lemn de esențã tare (parchet) Qi(Mj/kg 19.25 0 0 ,00
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15
Lemn de esențã tare (parchet)
Țesãturi textile (scaune)
19.25
16.75
015
0
225
0 0 41,90
,00,00
sarcina fixa
Policlorurã
Lemn de esențãde viniltare
(PVC-timplarie) rigidã
(timplarie-usa intrare) 15
19.25 46.56 0 698,40,0 12,34,00
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5
acces depozit 5.37 Țesãturi
Lemn
textile (scaune)
convențional (mobilier)
16.75
18.4
20 2
0
335670
12,48
5,92,00
sarcina fixa
sarcina mobila Lemn
Țesãturide esențã
textile tare (timplarie-usa
(haine) intrare) 19.25
16.75 00 0,0 0 ,00,00
Hârtie 16.3
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5 40 0 1340 0 23,67,00
biblioteca 56.6 carton 16.3 0 0 ,00
Lemn convențional (mobilier)
polietilena 18.4
33.5 150 0 2760 0 48,76,00
292 54,38 RISC MIC
sarcina mobila Țesãturi textile (haine)
Lemn de esențã tare (parchet)
16.75
19.25
10 0 167,5 0
2,96,00
Hârtie
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 16.315 300
34.92 4890
523,8 86,40
22,00
Țesãturi textile (scaune) 16.75
sarcina fixa carton 16.3 50 2 33,5
815 1,41
14,40
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 0 0,0 ,00
polietilena
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5
33.5 015 0
502,5 ,00
21,10
birou 23.81 Lemn convențional (mobilier) 18.4 50 920
16878,4 38,64
194,45 RISC MIC
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 5 83,75 3,52
Lemn
Hârtiede esențã tare (parchet) 19.25
16.3 020 0
326 ,00
13,69
Policlorurã
carton de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15
16.3 23.2810 349,2
163 33,87
6,85
Policlorurã de vinil (mase plastice) 15 30 450 18,90
Țesãturi textile (scaune)
polietilena 16.75
33.5 50 83,75 0 8,12,00
sarcina fixa
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 0 0,0
4025,3 ,00
126,10 RISC MIC
Lemn de esențã tare (parchet) 19.25 0 0 ,00
polietilena
Policlorurã(cabluri
de vinilelectrice, tuburi) rigidã
(PVC-timplarie) 33.515 10
23.28 335
349,2 32,49
35,10
Birou 2 10.31 sarcina fixa Lemn convențional (mobilier) 18.4 20 2 368 35,69
Țesãturi textile (scaune) 16.75 33,5 3,37
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 0 0,0 ,00
sarcina mobila Țesãturi textile
polietilena (haine)
(cabluri electrice, tuburi) 16.75
33.5 515 83,75
502,5 8,12
50,50
Birou 1 9.95 Hârtie
Lemn convențional (mobilier) 16.3
18.4 230 32,6
552 3,16
55,48
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 3 50,25 5,05
carton
Hârtie 16.3
16.3 0.5 5 8,15
81,5 ,79
8,19
Policlorurã
carton de vinil (mase plastice) 15
16.3 10
0.5 150
8,15 14,55,82
Policlorurã de vinil (mase plastice) 15 3 45 4,52
polietilena
polietilena
33.5
33.5
00 0 0 ,00,00
1684,95
1807 136,80
163,03 RISC MICMIC
RISC
Lemn de esențã tare (parchet) 19.25
Lemn de esențã tare (parchet)
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã
19.2515
00
58.2
0 0
873
,00,00
51,75
sarcina fixa
Policlorurã de vinil
Țesãturi textile (PVC-timplarie) rigidã
(scaune) 15
16.75 11.64 0 174,6 0 13,77,00
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25
Țesãturi textile (scaune) 16.75 20 33,50,0 2,64,00
sarcina fixa polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5 2 5 ,30
coridor 16.87 Lemn
Lemn de esențã
conv tare(mobilier)
ențional (timplarie-usa intrare) 19.25
18.4 00 0,0 0 ,00,00
Țesãturi textile (haine) 16.75
sarcina mobila polietilena
Hârtie
(cabluri electrice, tuburi) 33.5
16.3
201
67 00
5,28,00
,00
Birou 3 12.68 Lemn
cartonconvențional (mobilier) 18.4
16.3 20
0.5 368 0 29,02,00
Policlorurã de v inil (mase plastice) 16.7515 23 33,5 0 2,64,00
sarcina mobila Țesãturi textile
polietilena
(haine)
33.5 0 0 ,00
Hârtie 16.3 2 32,6
878 2,57
52,05 RISC MIC
Lemn
carton de esențã tare (parchet) 19.25
16.3 0.5 0 8,15 0 ,64,00
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 34.92 523,8 18,57
Policlorurã de vinil
Țesãturi textile (mase plastice)
(scaune) 15
16.75 1010 150
167,5 11,83
5,94
sarcina fixa
polietilena
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 33.5
19.25 00 00,0 ,00,00
depozit polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5 5 167,5 5,94
rec uzita
28.21
Lemn convențional (mobilier) 18.4 10 1091,6
184 68,40
6,52 RISC MIC
sarcina mobila Lemn de textile
Țesãturi esențã(haine)
tare (parchet) 19.25
16.75 050 0
837,5 ,00
29,69
Hârtie 16.3 2 32,6 1,16
Policlorurã
carton de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15
16.3 23.28 3 349,2
48,9 12,68
1,73
Țesãturi textile (scaune)
polietilena 16.75
33.5 210 33,5
335 1,22
11,88
sarcina fixa 3550,8 81,42 RISC MIC
G.S. Barbati Lemn
Lemn de de esențã
esențãtare
tare(timplarie-usa
(parchet) intrare) 19.25
19.25 00 0,0 0 ,00,00
polietilena
Policlorurã(cabluri
de vinilelectrice, tuburi) rigidã
(PVC-timplarie) 33.515 2
34.92 67
523,8 2,43
63,72
Țesãturi textile (scaune) 16.75 0 0 ,00
Birou 4 27.53 sarcina fixa Lemn convențional (mobilier) 18.4 20 0 3680,0 13,37,00
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25
8.22 sarcina mobila Țesãturi textile
polietilena (haine)
(cabluri electrice, tuburi) 16.75
33.5 22 33,567 1,22
8,15
Lemn convențional (mobilier) 18.4
Hârtie
sarcina mobila Țesãturi textile (haine)
16.3
16.75
230
55,2
32,6 0
6,72
1,18,00
carton
Hârtie 16.3
16.3 0.5 1 8,15
16,3 ,30
1,98
carton 16.3
Policlorurã
polietilena
de vinil (mase plastice) 15
33.5
10 0
0
150 00
5,45,00
,00
polietilena 33.5 0 0
678,6 ,00
80,57 RISC MIC
Lemn de esențã tare (parchet) 19.25 0 0 ,00
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 58.2
1266,2
873
37,85
71,44
RISC MIC
Lemn
Țesãturide textile
esențã(scaune)
tare (parchet) 19.25
16.75 02 0
33,5 ,00
2,74
sarcina fixa
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã
polietilena (cabluri electrice, tuburi)
15
33.5
34.92 0
3
523,80,0
100,5
57,06,00
8,22
G.S. Femei 12.22 Țesãturi textile (scaune) 16.75 00 0 0 ,00,00
Lemn conv ențional (mobilier) 18.4
sarcina fixa Țesãturi
sarcina mobila Lemn de textile
esențã(haine)
tare (timplarie-usa intrare) 16.75
19.25 00 0,0 0 ,00,00
Hârtie 16.3 1 16,3 1,33
polietilena
carton (cabluri electrice, tuburi) 33.5
16.3 20 67 0 7,30,00
coridor 9.18
Lemn convențional (mobilier)
polietilena 18.4
33.5 00 0 0 ,00,00
1039,6 83,74 RISC MIC
sarcina mobila Țesãturi
Lemn detextile
esențã (haine)
tare (parchet) 16.75
19.25 00 0 0 ,00,00
Hârtie
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 16.315 0
34.92 0
523,8 ,00
9,22
Țesãturi textile (scaune) 16.75 2 33,5 ,59
sarcina fixa carton 16.3 00 00,0 ,00,00
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25
hol intrare 56.84 polietilena
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5
33.5 010 0
335 ,00
5,89
Lemn convențional (mobilier) 18.4 20 368 6,47
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 0 590,8 0 64,36,00 RISC MIC
Lemn
Hârtiede esențã tare (parchet) 19.25
16.3 00 0 0 ,00,00
carton 16.3 0 0 ,00
Policlorurã
polietilena de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15
33.5 34.92 0 523,8 0 29,78,00
Țesãturi textile (scaune) 16.75 20 335
1260,3 19,04
22,17 RISC MIC
sarcina fixa Lemn de esențã tare (parchet) 19.25 0 0 ,00
Lemn de esențã
Policlorurã
tare
de vinil
(timplarie-usa intrare)
(PVC-timplarie) rigidã
19.2515 27.5
11.64
529,4
174,6
30,10
31,46
depozit sarcina fixa
polietilena (cabluri
Țesãturi textile electrice, tuburi)
(scaune) 33.5
16.75 25 0 837,5 0 47,61,00
17.59 Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 0 0,0 ,00
recuzita
hol intrare gr.
Lemn convențional (mobilier)
polietilena (cabluri electrice, tuburi)
18.4
33.5
20 2 36867 20,92
12,07
5.55
Sanitar sarcina mobila Țesãturi
Lemn conv textile (haine)
ențional (mobilier) 16.75
18.4 50 0 837,5 0 47,61,00
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75
Hârtie
Hârtie
16.3
16.3
50 0
2
815
32,6
0
46,33,00
5,87
carton
carton 16.3
16.3 50 81,5 0 4,63,00
polietilena 33.5
polietilena 33.5 50 167,5
306,8
0
9,52,00
49,41 RISC MIC
Lemn de esențã tare (parchet) 19.25 0 6396,675 0 255,55,00 RISC MIC
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã
Lemn de esențã tare (parchet) 19.2515 23.28
0 349,2
0 65,03
,00
Țesãturi textile (scaune) 16.75 0 0 ,00
sarcina fixa Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 34.92 0 523,80,0 93,37,00
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25
polietilena
Țesãturi (cabluri
textile electrice, tuburi)
(scaune) 33.5
16.75 02 067 12,48
,00
Magazie 1 5.37
sarcina fixa Lemn convențional (mobilier) 18.4 0 0 ,00
sarcina mobila Lemn
Țesãturide textile
esențã(haine)
tare (timplarie-usa intrare) 19.25
16.75 00 0,0 0 ,00,00
Hârtie
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 16.3
33.5 30 100,5 0 17,91,00
hol 5.61 carton 16.3 0 0 ,00
Lemn convențional (mobilier)
polietilena 18.4
33.5 00 0 0 ,00,00
sarcina mobila Țesãturi textile (haine)
Lemn de esențã tare (parchet)
16.75
19.25
0
0
0
416,2
0
,00
77,50
,00
RISC MIC

Hârtie
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 16.315 0
174.6 0
2619 ,00
12,30
sarcina fixa carton 16.3 0 0 ,00
Țesãturi textile (scaune) 16.75 150 2512,5 11,80
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 0 0,0 ,00
sala polietilena
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5
33.5 0
100 0
3350 ,00
15,73
212.97
spectacole Lemn convențional (mobilier) 18.4 150 624,3
2760 111,28
12,96 RISC MIC
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 200 3350 15,73
Lemn
Hârtiede esențã tare (parchet) 19.25
16.3 020 0
326 ,00
1,53
Policlorurã
carton de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15
16.3 23.28 2 349,2
32,6 59,90,15
polietilena 33.5 5 167,5 ,79
Țesãturi textile (scaune) 16.75 0 0
18993,7 ,00
70,98 RISC MIC
sarcina fixa
Lemn
Lemn de de esențã
esențãtare
tare(timplarie-usa
(parchet) intrare) 19.25
19.25 00 0,0 0 ,00,00
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 11.64 174,6 11,77
polietilena (cabluri electrice, tuburi)
Țesãturi textile (scaune)
33.5
16.75
10 33,5 0
5,75,00
hol 5.83 sarcina fixa
Lemn
Lemn convențional
de esențã tare(mobilier)
(timplarie-usa intrare) 18.4
19.25 00 00,0 ,00,00
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5
scara 14.84 sarcina mobila Țesãturi textile (haine)
Lemn convențional (mobilier)
16.75
18.4
050
167,5
0 0 11,29
,00,00
sarcina mobila Hârtie
Țesãturi textile (haine) 16.3
16.75 00 0 0 ,00,00
Hârtie 16.3
carton
carton
16.3
16.3
000
0 00
,00,00
,00
polietilena
polietilena 33.5
33.5 00 0 0 ,00,00
342,1 23,05 RISC MIC
Lemn de esențã tare (parchet) 19.25 100
382,7
1925
65,64
15,01
RISC MIC
Lemn de esențã
Policlorurã tare
de vinil (parchet)
(PVC-timplarie) rigidã 19.2515 0
23.28 0
349,2 ,00
2,72
Țesãturi textile (scaune) 16.75 02 33,5 ,00,26
sarcina fixa Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 0
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 0 0,0 ,00
Țesãturi textile
polietilena (scaune)
(cabluri electrice, tuburi) 16.75
33.5 020 0
670 ,00
5,23
scena 128.22 sarcina fixa Lemn convențional (mobilier) 18.4
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25 05 0,092 ,00,72
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 50 837,5 6,53
polietilena
Hârtie (cabluri electrice, tuburi) 33.5
16.3 52 167,5
32,6 33,84,25
Magazie 2 4.95
Lemn
cartonconvențional (mobilier) 18.4
16.3 02 0
32,6 ,00,25
polietilena 33.5 2 67 ,52
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 0 0
5009,1 ,00
31,50 RISC MIC
Hârtie
Lemn de esențã tare (parchet) 16.3
19.25 20 32,6 0 6,59,00
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 23.28 349,2 80,28
carton
Țesãturi textile (scaune) 16.3
16.75 0.5 0 8,15 0 1,65,00
sarcina fixa
polietilena
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 33.5
19.25 00 00,0 ,00,00
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5 2 67 15,40
spalator B 4.35
Lemn convențional (mobilier) 18.4 0 249 0 42,07,00 RISC MIC
sarcina mobila Lemn de textile
Țesãturi esențã(haine)
tare (parchet) 19.25
16.75 00 0 0 ,00,00
Hârtie 16.3 1 16,3 3,75
Policlorurã
carton de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15
16.3 23.28 0 349,2 0 70,55,00
Țesãturi textile (scaune)
polietilena 16.75
33.5 20 33,5 0 6,77,00
sarcina fixa 448,8 99,43 RISC MIC
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare)
Lemn de esențã tare (parchet)
19.25
19.25
0 0
0,0 0 ,00,00
polietilena
Policlorurã(cabluri
de vinilelectrice, tuburi) rigidã
(PVC-timplarie) 33.515 5
11.64 167,5
174,6 33,84
36,00
Magazie 3 4.95 Țesãturi textile (scaune) 16.75
sarcina fixa Lemn convențional (mobilier)
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare)
18.4
19.25
000
0
00,0 ,00,00
,00
spalator F 4.85
sarcina mobila Țesãturi textile
polietilena (haine)
(cabluri electrice, tuburi) 16.75
33.5 10 2 167,567 33,84
13,81
Lemn convențional (mobilier) 18.4
Hârtie 16.3 20 32,6 0 6,59,00
sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 0 0 ,00
carton
Hârtie 16.3
16.3 0.5 1 8,15
16,3 1,65
3,36
carton 16.3
polietilena
polietilena
33.5
33.5
000
0 00
,00,00
,00
966,7
274,2 153,22
53,18 RISC MICMIC
RISC
Lemn de de esențã
esențãtaretare(parchet)
(parchet) 19.25
Lemn 19.25 00 0 0 ,00,00
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 15 34.92 523,8 26,59
Policlorurã de vinil
Țesãturi textile (PVC-timplarie) rigidã
(scaune) 15
16.75 11.64 2 174,6
33,5 12,00
1,70
sarcina fixa
Lemn de esențã tare
Țesãturi textile (scaune) (timplarie-usa intrare) 19.25
16.75 00 00,0 ,00,00
sarcina fixa polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5 2 67 3,40
vestiar B 19.7 Lemn
Lemn de esențã
conv tare(mobilier)
ențional (timplarie-usa intrare) 19.25
18.4 010 0,0
184 ,00
9,34
sarcina mobila polietilena (cabluri
Țesãturi textile electrice, tuburi)
(haine) 33.5
16.75 130 33,5
502,5 2,30
25,51
Scara 14.55 Hârtie 16.3 0 0 ,00
Lemn
cartonconvențional (mobilier) 18.4
16.3 00 0 0 ,00,00
sarcina mobila Țesãturi textile (haine)
polietilena 16.75
33.5 00 0 0 ,00,00
1813,3 66,54 RISC MIC
Hârtie
Lemn de esențã tare (parchet) 16.3
19.25 00 0 0 ,00,00
carton
Policlorurã de vinil (PVC-timplarie) rigidã 16.315 0
23.28 0
349,2 ,00
27,54
Țesãturi textile (scaune) 16.75 2 33,5 2,64
sarcina fixa polietilena 33.5 00 00,0 ,00,00
Lemn de esențã tare (timplarie-usa intrare) 19.25
vestiar F 12.68
polietilena (cabluri electrice, tuburi) 33.5 2 208,167 14,30
5,28 RISC MIC
Lemn convențional (mobilier) 18.4 10 184 14,51
545.2 sarcina mobila Țesãturi textile (haine) 16.75 30 30339.425
502,5 55.65
39,63 RISC MIC
Hârtie 16.3 0 0 ,00
carton 16.3 0 0 ,00
polietilena 33.5 0 0 ,00
1638,7 89,61 RISC MIC

570 42774.5 75.04 RISC MIC


6
La evaluarea sarcinii termice s-au luat in considerare materialele combustibile prevazute la pct.
1.4.A.g, tamplaria, pardoselile si instalatiile combustibile . Sarcina termică Sq şi densitatea sarcinii
termice qs se determina pentru spaţiile reprezentative din clădire, conform STAS 10903/2 -79, iar rezultatul
evaluării este redat conform tabelului de mai jos, evaluarea facindu-se pentru urmatoarele incaperi.

2.A.b Clasele de reacţie la foc ale produselor pentru constructii/clasele de combustibilitate ale
produselor, stabilite potrivit reglementarilor specifice:
Materialele utilizate, conform criteriilor din Regulamentul aprobat prin Ordinul comun al MTCT şi MAI
nr.1822/394/2004, se încadrează în următoarele clase de reacţie la foc:
Clasa de reactie la foc Clasa de combustibilitate Elementele de c-tie
A1 si A1(FL) C0(CA1) -grinzi, plansee, buiandrugi, scari, centuri si pereti
portanti din zidarie de caramida

A2-s1, d0 C0(CA1) -vata minerala utilizata la termoizolatie planseului


peste etaj si parter

B-s1, d0 C1(CA2a) -grinzi de lemn ignifugat, protejate cu gipscarton

C-s2, d0 C2(CA2b) -sarpanta lemn ignifugata

A1(FL) C0(CA1) -pardoseli din gresie

D-s2, d0 C3(CA2c) -pardoseli din parchet

A1(FL) C0(CA1) -invelitoare tabla tip tigla

2.A.b1 Clasele de periculozitate a materialelor si substantelor existente in cladire


Conform tabelului 6.2.19 din P118, privind clasificarea materialelor si substantelor dupa
periculozitate, in cladire se vor regasii materiale din urmatoarele clase:

Clasa de periculozitate Caracteristici materiale materiale


P2 B Cu periculozitate redusă Materiale care se aprind greu, au o viteză Aparate electrice; obiecte executate din
redusă de ardere şi nu au o putere calorică bachelită ; produse de panificaţie
mare

P3 B Cu periculozitate medie Materiale cu combustibilitate medie (care Mobilă din lemn, obiecte masive din lemn,
nu se încadrează în clasele P4 şi P5) şi cu panouri din fibre din lemn, tesaturi textile,
putere calorificăcel mult 27.3 J/kg carti, dosare arhiva, etc.

P4 B Cu periculozitate mare Materiale combustibile cu viteză mare de Hirtie si cartoane, obiecte din mase
ardere sau cu o putere calori-fică mai mare plastice, obiecte din cauciuc
de 27,3 J/kg.

P4 C Cu periculozitate mare Materiale şi produse incombustibile care Aparatura electrică şi electronică


pot suferi deteriorări importante în urma
acţiunii temperaturilor înalte, a apei sau
gazelor corozive.

P4 D Cu periculozitate mare Materiale şi produse care sub efectul Policlorură de vinii, teflon, cabluri electrice
temperaturii degajă cantităţi importante de
gaze corozive

2.A.c Surse potenţiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea;


-Surse de aprindere cu flacara:flacara (chibrit, bricheta), flacari accidentale de la aparate termice
-Surse de natura termica: tigara, obiecte incandescente becuri, aparate de incalzit
-Surse de aprindere de natura electrica: scurtcircuit, scantei electrice, electricitate statica
-Surse de aprindere naturala: - trasnet
-Surse de aprindere indirecte : radiatia unui focar de incendiu, flacara unui amestec exploziv exterior
-Alte surse : actiune intentionata

2.A.c1 Imprejurari care pot determina sau/si favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui
eventual incendiu
-instalatii electrice defecte sau improvizate; receptori electrici lasati sub tensiune, fara supraveghere; sisteme
de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; fumatul in locuri cu pericol; traznet; nereguli
organizatorice; actiune premeditata.
7/18
-Masuri privind reviziile si reparatiile la instalatii conform normativelor de specialitate
-Masuri de interdictii pentru utilizare foc deschis si acces persoane neautorizate
-Masuri de instruire a personalului privind prevenirea incendiilor si modul de actionare in caz de incendiu

2.B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit
reglementarilor tehnice:

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. Stabilitatea la foc

3.1.a Rezistenţa la foc a principalelor elemente ale construcţiei:


Tipul elementelor Clasa de reacţie la Materialele din care sunt realizate, Rezistenta la foc Grad RF
de construcţie foc/ clasa dimensiuni R/minute
combustibilitate
Pereţi portanţi Zidărie din cărămidă de 30-40 cm
A1/C0(CA1) >420 I
grosime, cu stâlpi şi centuri din b.a.
Pereţi interiori A1/C0(CA1) Zidărie din caramida/BCA de 30 cm
>150 I
neportanţi (15cm) grosime
Grinzi, plansee A1/C0(CA1) Beton armat >120 I
Acoperis C-s2,d0 Sarpanta din lemn ignifugat cu
30 III
/C2(CA2b) invelitoare din tigla metalica
Termoizolatie A1/C0(CA1) vata minerala -

3.1.b nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a constructiei sau a


compartimentului de incendiu;
-gradul de rezistenta la foc s-a determinat conform prevederilor art. 2.1.8-2.1.12 din Normativul
P118-99. Avand in vedere structura de rezistenta si densitatea sarcinii termice rezulta incadrarea cladirii in
GRADUL II de rezistenta la foc.
Se asigura cerintele de conformare la foc privind corelarea intre aria construita, gr.de rezistenta la
foc, categoria de pericol de incendiu si numarul de niveluri conform tab.3.2.4. si 3.2.5. din normativul
P118/1999.
Conform art. 2.1.11.1 din Normativul P118-99 nu se ia in calcul la stabilirea gradului de rezistenta la
foc sarpanta si suportul invelitorii, acestea fiind delimitate pe orizontala de planseu din beton armat Co(CA1).

3.2. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul


constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:

3.2.a Elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a golurilor


functionale din acestea;
Constructia reprezinta un singur compartiment de incendiu.
Suprafata compartiment incendiu Ac=650 mp
Biroul amplasat la parter unde este montat ECS, separat prin pereti - elemente de construcții
incombustibile clasa de reacție la foc A1 cu rezistenta la foc minimum REI 60 pentru plansee (planseu din
beton armat).
Circulatiile (holurile/coridoarele) sunt separate prin zidarie de 30 cm rezistenta la foc minim 2 ore si
30 minute, conform tabel 4.2.105 din P118/99. Usile dispuse pe caile de evacuare ale utilizatorilor vor avea
latimea de minim 0,90 m iar coridoarele (hol acces) de cel putin 1.50 m.
Usile folosite pe caile de evacuare respecta prevedirile art. 2.6.14 din P118/99.

3.2.b Masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata în
constructie, pentru limitarea propagarii incendiului în interiorul compartimentului de incendiu si în
afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum
si posibilitatea de întrerupere a continuitati golurilor din elementele de constructii;
Limitarea propagarii incendiului in cladire este asigurata de catre elementele de constructii orizontale
(plansee) si verticale (pereti) cu rezistenta la foc normata prezentata in tabelul 3.1.a., astfel:
8
-existenta peretilor de compartimentare intre sala de spectacol si coridoare/holuri din materiale avind
clasa de reactie la foc A1 (zidarie de caramida de 40 cm grosime) cu RF peste 420 min.
-peretii existenti de compartimentare si separare a cailor de evacuare (holuri si coridoare) sunt
realizati din materiale avind clasa de combustibilitate A1 si RF 420 min (tab. 4.2.105 din P118);
-rampele si podestele scarii principale sint din beton armat avind RF 60'.
-accesul in spatiile care au corespondenta directa cu casele de scara vor fi prevazute cu usi pline
prevazute cu dispozitive de autoinchidere (biblioteca);
-spatiile de depozitare nu au suprafata peste 36mp si sunt separate cu ziduri rezistente la foc 2 ore si
plansee beton armat 13 cm.
-chepengul de acces de la etaj (din casa scarii ) in podul cladirii va fi protejat cu capac rezistent la foc
60 minute.
-inchiderea (zidirea) golurilor existente (proiectie filme) in peretele dintre depozitul de recuzita de la
etaj si sala de spectacol, inchidere ce se va realiza cu caramida avind 25 cm grosime, tencuita pe ambele
fete.
-scara de acces metalica din holul principal parter spre depozitul de recuzita de la etaj se va proteja
cu vopsea termospumanta aducind scara la RF 60'.

3.2.c Sisteme de evacuare a fumului şi, dupa caz, a gazelor fierbinţi:


Introducerea de aer se asigura prin golurile practicate la fatade (usi, ferestre)
Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti se face prin treimea superioara a suprafetelor vitrate.
Casa de scara este iluminata natural si conform art. 3.5.2. din P118 nu necesita prevederea de
dispozitive de evacuare a fumului.
Existenta posibilitatii de evacuare a fumului din biblioteca prin ochiuri mobil amplasate in treimea
superioara cu deschidere manuala si automata.

3.2.d Instalarea de bariere contra fumului:


Nu este cazul.

3.2.e Sistemele şi instalaţile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului:


Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Conform art. 3.3.1 (1), lit c) din P 118/3-2015 subpunctul (clădiri de îngrijire a sănătății cu paturi
staionare, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor precolari...)- “Normativ privind
securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare
incendiu” se prevede echiparea cu instalaţie de detectare, semnalizare și avertizare incendiu – IDSAI; .
Conform art.3.3.2 din P 118/3-2015, se va utiliza un sistem cu grad de acoperire totala, avand in
vedere supravegherea incaperilor propriu-zise de cat si a spatiilor de depozitare.
IDSAI respecta urmatoarele:
- incapere speciala destinata ECS situata la parter, sală profesorală, separată prin pereti - elemente de
construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 cu rezistenta la foc minimum REI 60 pentru plansee si
minimum EI 60 pentru pereti, avand golul de acces protejat cu usa rezistenta la foc EI 2 30-C si prevazută cu
dispozitiv de autoinchidere, conform art. 3.9.2.6 din P 118/3-2015.
- amplasarea detectoarelor automate de incendiu – asigurandu-se distanța minimă de siguranță la foc față de
corpuri de iluminat, materiale combustibile;
- respectarea distantelor minime (30 cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 50 cm fata de
echipamente-Instalații de curenti tari);
- liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii (rezistente la foc minim 30 min.);
- alimentarea cu energie electrică a ECS: din TEG se face cu un circuit separat alimentat inaintea
intreruptorului general, alimentarea de rezerva se realizeaza automat prin acumulatoare (24 V cc), asigurand
autonomia in functionare a instalatiei timp de 48 h in conditii normale (stare de veghe, respectiv standby) și
minim 30 min in condiții de alarmă generală de incendiu – semnalizarea unei alarme; toate partile
componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aibă eticheta CE conform art. 3.0.2.1.
din I7-2011;
- în încăperea ECS trebuie sa existe: iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului (art. 3.9.2.1 din
P 118/3-2015), conform art 7.23.5.1. si tabel 7.23.1. din I7-2011.
Instalatii de stingere a incendiilor
9/18
Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a ll a - Instalatii de stingere,
P 118/2 – 2013, clădirea nu este obligatoriu a fi echipată cu hidranţi interiori și exteriori de incendiu.

3.2.f măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare:


nu este cazul;

3.2.g măsurile constructive pentru faţade si pentru impiedicarea propagarii focului la partile adiacente
ale aceleiasi cladiri:
-alternarea golurilor de uşi şi ferestre cu porţiuni pline.
-finisajele exterioare vor fi incombustibile

3.3. Pentru asigurarea limitarii propagării focului la vecinătăţi se precizeaza:

3.3.a Distanţele de siguranţă asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurilor alternative
conforme cu reglementarile tehnice, atunci cind aceste distante nu pot fi realizate:
-nu sunt respectate prevederile tab. 2.2.2. din P118 referitor la distantele de siguranta dintre cladiri
(vezi plan de situatie), ca si masuri comensatorii se propune instalatie de hidranti interiori si instalatie de
hidrant exterior.
-exista in ax C o perdea de apa realizata care se va pastra.

3.3.b Măsurile constructive pentru limitarea propagării focului pe fatade si pe acoperiş, de exemplu
performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis:
-alternarea golurilor de uşi şi ferestre cu porţiuni pline.
-finisajele exterioare vor fi incombustibile
-Invelitoarea este din tigla ceramica incombustibila si are aport la limitarea propagarii incendiului la si
de la vecinatati.
-Clasa de performanta la foc exterior pentru acoperis este de B- Roof(t1)

3.3.c Masuri de protectie activa:


nu se impun.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A-Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:

3.4.A.a Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de
separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza:
Caile de evacuare respectă prescripţiile NP 118/99, si anume:
-casa de scara este inchisa, iar peretii acestora au rezistenta la foc peste 420 minute
-grinzile, podestele si rampele scarilor sint din materiale C0(CA1) beton cu RF de 60 min
-usile prevazte pe caile de evacuare sint usi cu deschidere obisnuita in sensul evacuarii
-latimile rampelor de scara sint de minim 1.20 m, iar coridoarele sunt de 1.50 m.
-peretii holurilor/coridoarelor sint incombustibili si au RF peste 420 min.
-usile au latime de minim 0.9 m si inaltime de min. 2.00 m

3.4.A.a1. Separarea de alte functiuni


-caile de evacuare sunt separate de celelalte functiuni, accesul din holuri spre birouri se face prin
goluri protejate de usi pline, iar usile de acces in casele de scara sint echipate cu dispoztive de autoinchidere
(biblioteca).

3.4.A.a2 Protectia golurilor din pereti


-golurile de acces in casele de scara sint protejate cu usi conform prevederilor art. 2.6.23 din P118
-inchiderea (zidirea) golurilor existente (proiectie filme) in peretele dintre depozitul de recuzita de la
etaj si sala de spectacol, inchidere ce se va realiza cu caramida avind 25 cm grosime, tencuita pe ambele
fete.
10
3.4.A.b. Masuri pentru asigurarea controlului fumului
-evacuarea fumului se asigura prin ferestre cu ochiuri mobile in treimea superioara in sala de
spectacole
-existenta posibilitatii de evacuare a fumului din biblioteca prin ochi mobil amplasat in treimea
superioara cu deschidere manuala si automata.
-nu sint prevazute sisteme de presurizare

3.4.A.c. Tipul scarilor si modul de dispunere a treptelor


-scarile interioare sint inchise, cu rampe si podeste drepte

3.4.A.d. Geometria cailor de evacuare


-usile au urmatoarele dimensiuni: 1.45 mx 2.40 m (cele aferente caselor de scara evacuare direct in
exterior si coridoarelor evacuare in casele de scara); 1.80x3.20 m (cea aferenta holului principal de intrare);
0.9x2.4 m )usile de evacuare din sala de spectacol are dau direct in exterior); 1.50x2.50 m (sala de spectacol
spre hol, scena spre coridor, scena spre depozit recuzita);
-scarile au latimile de rampa de 1.20 m ;
-coridoare: 1.50 m latime coridoarele principale de la parter si etaj ;

3.4.A.e. Timpi/lungimi de evacuare:


Parter: - in doua directii
Tev impus = 88 sec Tev real = 39 sec
Lev impus = 35 m Lev real = 23 m

3.4.A.f. Numarul fluxurilor de evacuare:


parter: F= N/C = 171/70 = 2.44 rotunjit 3 fluxuri.
Prin proiect se asigura 8 fluxuri.
Etaj: F= N/C = 9/70 = 0.12 rotunjit 1 fluxuri.
Prin proiect se asigura 2 fluxuri.

3.4.A.g. Existenta iluminatului de sigurantã, tipul si sursa de alimentare cu energie electricã;


Pentru imobilul analizat este nevoie de instalaţie de iluminat de siguranță pentru:
- continuarea lucrului și iluminat de securitate:
- impotriva panicii
- pentru evacuare
- pentru interventii
Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului (ECS) se va realiza prin echiparea cu
acumulator a unui corp de iluminat din camera ECS amplasată la parter în sala profesorală. Corpul de
iluminat se va alimenta din sursă locală - acumulator, va fi corp de iluminat de tip autonom. Dupa intreruperea
furnizării energiei electrice corpul de iluminat va functiona pana la terminarea activitatii de risc – 2h. Se va
monta conform planșei IE și va fi alimentat din circuitul de iluminat din doza de ramificație. Este necesar
pentru asigurarea intervenției la echipamentul de control si semnalizare incendiu.
Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza prin echiparea unor corpuri de iluminat cu
acumulatoare. Corpurile de iluminat se vor alimenta din sursă locală vor fi corpuri de iluminat de tip autonom.
Dupa intreruperea furnizarii energiei electrice ele vor func ționa timp de minim 1 h, cu timp de comutare de 5
s. Se vor monta conform planșelor.
Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu luminoblocuri LED, avand imprimate pe
ele pictograma cu directia cea mai scurta de iesire. Dupa intreruperea furnizarii energiei electrice ele vor
functiona timp de minim 2 h. Se vor monta conform planșelor IE 1 și vor fi alimentate din circuitele de iluminat
din dozele de ramificație.
Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598
- 2 – 22 si tipurile de marcaj (sens, schimbarile de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864 – 1
(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de
semnalizare de securitate.
Corpurile de iluminat de tip autonom se alimenteaza de pe circuite comune cu corpurile de iluminat
normal. Conductoarele si/sau cablurile de alimentare trebuie sa fie cu intarzaiere la propagarea flacarii in
manunchi (conform SR EN 50266 pe parti – de exemplu CYY-F).
11/18
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale clasa B de
reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice, cu functionare permanenta conform art. 7.23.7.3 din I7/2011.
Iluminatul de securitate pentru intervenții se va realiza prin echiparea unui corp de iluminat cu
acumulator de la camera centralei termice. Corpul de iluminat se va alimenta din sursă locală, va fi corp de
iluminat de tip autonom. Dupa intreruperea furnizarii energiei electrice el va functiona timp de minim 1 h. Se
va monta conform planșei IE 1 și va fi alimentat din circuitul de iluminat din doza de ramificație.

3.4.A.h. Prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum ar fi dispozitive de autoinchidere sau


inchidere automata in caz de incendiu, bare antipanica etc.:
-sistem de autoînchidere la ușile de evacuare ale incaperilor care au corespondenta cu casele de
scara si anume: biblioteca

3.4.A.i. Timpul de sigurantã a cãilor de evacuare si, dupã caz, a refugiilor;


-peste 60 min, timp asigurat de rezistenta la foc a elementelor de constructii care alcatuiesc caile de
evacuare.

3.4.A.j. Marcarea cãilor de evacuare.


Căile de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice
specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de
persoanele care le utilizează în caz de incendiu. Se vor marca prin indicatoare luminoase cu pictograma
EXIT/IESIRE.

3.4.B-Masuri pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu:
-copii vor fi insotiti de catre personalul didactic sau parinti.
-sint prevazute masuri de evacuare speciale pentru persoanele cu dizabilitati si anume rampa de
acces in zona intrarii principale.

3.4.C-Precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea


bunurilor pe timpul interventiei:
Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se
adoptă următoarele măsuri:
-păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi
realizate; -funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică, conform
reglementărilor tehnice;
-funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru
care au fost proiectate.
-organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii.

3.5. Securitatea fortelor de interventie:

3.5.A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu:
-cladirea are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie, pe minim 3 laturi.
Accesul se face din strada comunala practicabila tot timpul anului, avand gabarite corespunzatoare.
-circulatiile functionale si de evacuare existente confera si securitate pentru personalul de interventie,
nu s-au impus cai de interventie speciale.
-cladirea nu dispune de ascensoare de incendiu
-interventia se va realiza de catre Detasamentul pentru situatii de urgenta Beclean

3.5.B. Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de
interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de
urbanism si reglementarilor specifice referitoare la:

3.5.B.a numarul de accese: 1 (un) acces din drumul comunal


12
3.5.B.b dimensiuni/gabarite
-latime drum principal acces: 7 m
-latime alee acces: min. 3.00 m
-adincime acces masina interventie incinta: 50 m

3.5.B.c trasee
-nu se impun marcaje rutiere speciale configuratia incintei fiind simpla

3.5.B.d realizare si marcare


-cai de circulatie carosabile, sint realizate din pavaj din beton.
-caile de circulatie prevazute, vor asigura accesul fara obstacole si pe distante cat mai scurte la
cladire.

3.5.B.e. Accese exterioare la cladire


-autospecialele de pompieri au acces direct la cel putin 3 fatade

3.5.C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:

3.5.C.a tipul, numarul si caracteristicile acestora


-nu este cazul: cladirea nu este prevazuta cu ascensor pentru pompieri

3.5.C.b amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva


-nu este cazul
3.5.C.c timpul de siguranta a accensoarelor de pompierilor
-nu este cazul

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

4.1.A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,
conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de
aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice:

4.1.A.1 Instalatii de iluminat de siguranta si paratraznet


– -instalatie de iluminat de securitate pentru interventii in centrala termic
– -instalatie de iluminat de securitate impotriva panicii pe coridoare si in laborator
-instalatie de iluminat de securitate pentru evacuare cu corpuri de iluminat in regim de functionare
permanent, cat sunt persoane in cladire;
-instalatie de protectie impotriva trasnetului;

4.1.B. pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu


se specifica:

a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu


Conform “Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de
detectare, semnalizare și avertizare incendiu” - P 118/3-2015, se impune echiparea constructiei cu instalaţie
de detectare, semnalizare și avertizare incendiu – IDSAI – cu grad de acoperire totală, cu o zona de
detectare și alarmare.

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii functionali


specifici instalatiilor respective
Instalatia de detectare, semnalizare si averizare incendiu IDSAI
IDSAI realizează:
- detectarea incendiilor in cladire,
- anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare
manuala de alarmă şi telefoane de interior, precum şi după caz, la unitatea de pompieri;
13/18
- alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima
intervenţie şi evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare;
- avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;
- memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)
IDSAI este constituita din:
– echipament de comandă și semnalizare incendiu de tip adresabil (ECS), cu afisarea mesajelor si in
limba romana;
– detectoare de fum (DF);
– detectoare de caldura adresabile (DC);
– declanșatoarele manuale de alarmare incendiu, montate in locuri vizibile, la iesiri sau pe caile de
acces (DMA);
- dispozitivele de alarmare adresabile de interior pentru semnalizarea unui incendiu (DI;.
- dispozitivele de alarmare adresabile de exterior pentru semnalizarea unui incendiu (DE);
- cabluri de incendiu cu intarziere la propagarea flacarii, rezistente la foc min. 30 min.

STRUCTURA IDSAI
DENUMIRE ECHIPAMENT U.M. Q
Unitate centrala analogica autoadresabila echipată cu 1 buclă, 99 elemente pe
buclă, modulară comandata prin microprocesor, element de comanda integrat cu
buc 1
tastatura alfanumerica, afisaj cu cristale lichide caractere si cursor si afisarea
mesajelor si in limba romana.
Acumulator 12V cc / 24 Ah buc 2
Detector optic de fum adresabil cu izolator bidirectional la scurtcircuit, ajustare
automata a sensibilitatii de alarmare în cazul in care detectorul este incarcat cu buc 10
praf.
Detector optic de caldura adresabil cu izolator bidirectional la scurtcircuit,
ajustare automata a sensibilitatii de alarmare în cazul in care detectorul este 1
incarcat cu praf.
Soclu pentru detectoare adresabili, cu izolator bidirectional la scurtcircuit buc 11
Declanșator manual de incendiu, adresabil buc 2
Dispozitiv de alarmare de incendiu rosu, design ambiental, alimentare 24 V buc 1
Dispozitiv de alarmare de exterior cu flash L rosiu ,autoprotejat, autoalimentat. buc 1
Sursa alimentare suplimentara 24 V cc in cutie metalica cu acumulator 7 Ah buc 2
Cablu incendiu, 2x2x0,8 mm2 ml 300
Tub flexibil PVC Dn16 mm cu accesorii prindere ml 100
Tub metalic cu izolatie PVC Dn16 mm cu accesorii prindere 300
Accesoriii, materiale necesare montajului Set 2

ECS – ECHIPAMENT DE CONTROL ȘI SEMNALIZARE DE INCENDIU - ADRESABIL


DF – DETECTOR DE FUM – OPTIC DRESABILI
DC– DETECTOR DE CĂLDURĂ – OPTIC DRESABILI
DMA – DECLANȘATOR MANUAL DE ALARMARE ADRESABIL
DI – DISPOZITIV DE ALARMARE DE INCENDIU INTERIOR ADRESABIL
DE – DISPOZITIV DE ALARMARE DE INCENDIU EXTERIOR ADRESABIL
CALCULUL ENERGETIC
TENSIUNE CONSUM/BUC CANT CONSUM TOTAL
NR. ALIMENTARE (mA) (buc) (mA)
ECHIPAMENT
CRT rezerv
De baza veghe alarma veghe alarma
a
1 ECS 24 - 60 300 1 60 300
2 Detector 24 - 0,2 6,5 11 2,2 71,5
14
3 Modul ieșire DE 24 - 0,2 0,2 1 0,2 0,2
4 DMA 24 - 0,16 3 2 0,32 6
5 DI 24 - 0,4 7,5 1 0,4 7,5
TOTAL CONSUM (mA) 63,12 385,2
Cerinta Normativului P118/3-2015, art. 4.3.2 este ca sistemul sa aiba o independenta energetica de 48
h in stand-by, după care 30 min. in stare de alarma.
Aceasta cerinta implica o valoare capacităţii a acumulatorului tampon de:
48 h x 0,064 A + 0,5 h x 0,38 A = 3,25 Ah. Două acumulatoare de 12 V cc / 24 Ah rezolva cerinta mentionata.
Acumulatoarele sunt instalate in carcasa ECS sau intr-o cutie metalica. Alimentarea primara a IDSAI
se face printr-un circuit separat de la TEG.
In caz de alarma, DE au un consum de 80 mA și sunt prevăzute cu acumulator propriu.

4.1.C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:

4.1.C.a tipul și parametrii funcționali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acționare
manuală sau manuală și automată; debite, intensități de stingere și stropire, cantități calculate de
substanță de stingere, concentrații de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni,
rezerve de substanță de stingere, surse de alimentare etc.;
-se vor asigura 4 stingatoare cu pulbere tip P.6 (8.9 kg), in sala de spectacol si scena
-2 stingatoare cu pulbere tip P.6 (8.9 kg) in zona birourilor parter
-2 stingatoare cu pulbere tip P.6 (8.9 kg) la etaj
-ca si masura compesatorie/suplimentara se va dota cladirea cu pichet (panoul) de incendiu exterior

4.1.C.b timpul normat de funcționare;


-timp minim de descarcare P6-12 secunde, SM9-15 secunde

4.1.C.c zonele, încăperile, spațiile, instalațiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva
incendiilor.
-sala spectacole si scena -4 stingatoare tip P6
-zona birouri parter -2 stingatoare tip P6
-etaj-2 stingatoare tip P6
-curte-pichet incendiu

4.1.D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte și mijloace de intervenție se
specifică:

4.1.D.a tipul și caracteristicile de stingere asigurate;


-stingator tip P6 -poate fi utilizat la focare de tip A, B, C.
-pichet PSI complet dotat care contine:Stingator tip P6 - 1 buc; Cange PSI cu coada tip II - 2 buc;
Ranga PSI - 1 buc; Lopata PSI (cu coada) - 1buc; Cazma PSI (cu coada) - 1 buc; Topor-tarnacop PSI (cu
coada) - 1 buc; Galeata PSI - 1 buc.

4.1.D.b numărul și modul de amplasare în funcție de parametrii specifici: cantitatea de materiale


combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafața, destinația, clasa de incendiu etc.
Dotarea cu aparate de stingere s-a facut conform prevederilor anexei 6 la Normele generale de
aparare impotriva incendiilor, emise de MIRA cu Ordinul 163/2007 si art. 3.10.1. din Normativul P 118-99 cu
stingatoare portabile cu praf, in functie de suprafete. Un stingator la 250 mp, dar minim doua pe nivel.
Rezulta un total de 5 bucati: 2 pe holurile principale si unul in centrala termica.
La amplasarea stingatoarelor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de
forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere următoarele cerinţe:
a) locurile de amplasare să fie vizibile, marcate corespunzator, uşor accesibile şi la distanţe optime
faţă de focarele cele mai probabile;
b) înălţimea de montare de maximum 1,50 m faţă de pardoseală;
c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
Pichetul de incendiu prevazut la punctul a) si dotat corespunzator se va amplasa conform planului de
situatie la o distanta mai mare de 5.00 m fata de cladire.
15/18

Se vor respecta Normele Tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea
din uz a stingătoarelor de incendiu din 23.10.2015, aprobate prin Ordinul MAI nr. 138/2015, publicate în
Monitorul Oficial nr. 803 din 29 octombrie 2015.

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU — în


funcție de categoria de importanță a construcției, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea
construcției sau a amenajării, se specifică:

5.a sursele de alimentare cu apă, substanțele de stingere și rezervele asigurate;


-apa necesara interventiei (alimentarea autospecialelor de interventie) se va asigura de la reteaua de
hidranti publică.

5.b poziționarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze și, după caz, alte utilități;
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din TEG parter.

5.c date privind serviciul privat pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanță;
-nu s-a prevazut un astfel de serviciu pentru cladirea analizata, fiindca numarul total de utilizatori este
mai mic de 500 ( 180 de persoane), conf. Prev. Art. 3.10.55 din normativul P118/99.
-se va alarma serviciul de interventie pentru situatii de urgenta din Bistrita.
-timp de alarmare 60 sec. prin telefon.

5.d zonele, încăperile, spațiile în care se găsesc substanțele și materialele periculoase și pentru care
sunt necesare produse de stingere și echipamente speciale cu menționarea cantităților și a stării în
care se află, precum și tipul echipamentului individual de protecție a personalului.
-nu este cazul; nu sunt zone, spatii, incaperi in care sa se gaseasca materiale periculoase si pentru
care sa fie necesare produse de stingere si echipamente speciale.
-pentru stingerea unui eventual incendiu se foloseste apa, refulata in special sub forma de jet
pulverizat
-personalul de interventie va purta echipament de protectie contra apei si aparate de respiratie cu aer
comprimat

6. CONCLUZII SI MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE

A. Se stabilesc condițiile și măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcție de


situația existentă:
 organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor conform art. 21- 30 din Normele generale de
apărare împotriva incendiilor – OMAI nr. 163/2007;
 întocmirea şi afişarea planului cu organizarea apărării împotriva incendiilor şi planului de evacuare pe
nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane; pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de
persoane;
 respectarea normelor legale privind exploatarea construcţiilor;
 asigurarea mijloacelor tehnice stabilite pentru dotare;
 planificarea si executarea exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu ;
 examinarea sistematică a factorilor de risc de incendiu.
 Lucrarile cu foc deschis in incinta scolii se vor executa numai pe baza „Permisului de lucru cu foc”
Se va afisa la loc vizibil numarul de telefon al Detasamentului de pompieri.

B. Se apreciază modul de încadrare a construcției sau amenajării în nivelurile de performanță


prevăzute de reglementările tehnice și, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea
parametrilor și a nivelurilor de performanță pentru securitatea la incendiu, după caz.
Cladirea se incadreaza in nivelul de performanta prevazut de reglementarile tehnice. Constructia
analizata este constructie de gradul II de rezistenta la foc si are risc mic de incendiu.
Conformarea la foc a constructiei si respectiv a compartimentelor de incendiu este asigurata de
corelatia dintre categoriile de pericol de incendiu, gradul de rezistenta la foc, numarul de niveluri si aria
16
construita, respectandu-se cerintele in acest sens din art. 3.2.4-3.2.5. din Normativul de siguranta la foc a
constructiilor, indicativ P-118/1999.

C. Se precizează condițiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea


documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcției ori amenajării
respective.

Se vor respecta prevederile ordinului 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii.
Personalul permanent va fi instruit pentru a cunoaste normele ce se impun in caz de necesitate.
Activitatea de prevenire si stingere a eventualelor incendii constituie sarcini de serviciu care se scriu in fisa
posturilor.
Persoanele cu atributii de conducere trebuie sa asigure salariatilor din subordine care au stabilite prin
fisele posturilor sarcini si responsabilitati de aparare impotriva incendiilor, timpul si conditiile necesare
desfasurarii activitatilor aferente indeplinirii in bune conditii a respectivei sarcini.
Sunt obligatorii urmatoarele activitati:
- Instruirea la angajare si instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile
specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a sarcinilor ce le revin din planurile de interventie
- Participarea salariatilor la insturirile si exercitile privind prevenirea si stingerea incendiilor stabilite
conform legii.
Se poate preciza ca s-au asigurat cerintele privind protectia si evacuarea utilizatorilor, limitarea
pierderilor de bunuri, preintampinarea propagarii incendiului, protectia pompierilor si a altor forte de
interventie pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea
incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.
Documentele principale de organizare a apararii impotriva incendiilor pe durata exploatarii
constructiei, intocmite prin grija administratorului/conducerii unitatii sunt:
- Instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere, planurile de
evacuare in caz de incendiu intocmite, actualizate si afisate conform reglementarilor specifice
- Planurile de interventie se intocmesc, ori se actualizeaza, dupa caz, in situatiile reglementate sau
impuse de conditiile concrete de aparare impotriva incendiilor.
- Punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie in
situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si aplicatiile tactice de interventie
- Se vor intocmi si afisa planurile de evacuare
- Se va nominaliza o persoana care sa coordoneze activitatea PSI si care sa intocmeasca planul
de aparare impotriva incendiilor
Planul va cuprinde:
- Dispozitia de contituire a comisiei
- Obligatiile generale si specifice ale membrilor comisiei
- Masurile de autoaparare cu termene si responsabilitati, completate trimestrial, precum si cele
rezultate din documentele de control ale organelor de specialitate
- Fumatul este interzis in interiorul incintei
- Evidenta exercitiilor si aplicatiilor
- Evidenta instalatiilor si mijloacelor PSI din dotare, tematica de instruire a personalului angajat
Prin acest plan se vor stabili masurile si operatiunile care trebuie luate in permanenta.
- In cladire si in toate incaperile acesteia
- La instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor precum si la punctele
de comanda ale acestora
- La dispozitivele de actionare a mijloacelor cu rol de protectie in caz de incendiu (ferestre de
desfumare, ferestrele si usile de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva
incendiilor)
- La tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si iluminat
de siguranta
Pentru asigurarea timpilor de evacuare si de interventie estimati, caile de acces, de evacuare si de
interventie vor fi mentinute in permanenta vor fi mentinute in permanenta practicabile si curate. Acestea vor fi
marcate cu indicatoare de securitate, conform reglementarilor legale in vigoare, astfel incat traseele acestora
sa poata fi recunoscute cu usurinta de catre persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu .
17/18
In holurile cailor de evacuare ale cladirii nu se vor amenaja locuri de lucru si nu se vor depozita
materiale si nu se vor realiza modificari ale acestora care ar duce la reducerea latimii sau inaltimii libere de
circulatie stabilite ori care ar putea reprezenta un pericol pentru personalul de interventie.
Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor de la casele de scari, a celor cu dispozitive de
autoinchidere sau a altor usi care, in caz de incendiu, au rol sa opreasca patrunderea fumului si a gazelor
fierbinti si propagarea incendiilor pe orizontala sau pe verticala.
Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a
golurilor (usilor) si cele de actionare a ferestrelor de desfumare, vor fi in permanenta stare de functionare.
Sistemul de inchidere a usilor de pe caile de evacuare trebuie sa permita deschiderea cu usurinta a
acestora in caz de incendiu.
Se vor asigura conditiile pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor si obligatiilor ce revin proprietarului
si utilizatorilor potrivit legii nr 307/2006.
Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va desfasura in conformitate cu
legislatia in vigoare precum sicu respectarea urmatoarelor instructiuni:
- Personalul va fi instruit lunar pentru a cunoaste si a aplica in caz de incendiu Normele Generale
de prevenire si stingere a incendiilor si normele specifice PSI
- Se va dota cladirea cu stingatoare in numarul si tipul specificat in documentatie si se va verifica
periodic functionarea lor
- Se vor asigura caile de evacuare, libere, fara obstacole
- Nu este permisa depozitarea, chiar si temporara, a unor materiale combustibile
- Se vor respecta dispozitiile legale referitoare la depozitarea materialelor combustibile si a altora
care prin modul de asezare pot favoriza pericole de incendiu sau care pot ingreuna actiunea de interventie in
caz de incendiu
- Se vor indica vizibil traseele cailor de evacuare cu corpuri de iluminat adecvate
- Se vor forma echipe de interventii in caz de incendiu din cadrul personalului angajat
- Instalatia electrica se va verifica conform prevederilor Normativului I7/2011 si nu se vor admite
improvizatii
- Se interzice supraincarcarea circuitelor electrice prin racordarea mai multor consumatori decat
cei prevazuti
- Nu este permis accesul la repararea unor defecte electrice a personalului neautorizat si
efectuarea unor improvizatii electrice
- Nu se vor lasa nesupravegheata aparatele electice in functiune. La incetarea lucrului se va avea
in vedere scoaterea lor de sub tensiune
- In caz de incendiu se va opri imediat curentul electric de la tablourile generale existente si se vor
anunta imediat unitatile de interventie ale pompierilor
- Se vor respecta masurile impuse de autorizatia eliberata de forul de avizare in speta
Inspectoratul pentru situatii de urgenta
- Se vor afisa instructiunile de prevenirea si stingerea incendiilor la loc vizibil
- Inslalatia electrica si priza de pamant se vor verifica anual de catre laboratorul PRAM autorizat
- Se va evita aglomerarea de materiale in spatiile de depozitare
- Masurile specifice de securitate la incendiu pentru fiecare loc de munca in parte, vor fi elaborate
de seful de compartiment, vor fi aprobate de catre directorul unitatii si se vor afisa la loc vizibil
- Se va evita manipularea substantelor inflamabile si a celor ce pot crea amestecuri explozibile
precum si folosirea focului deschis.
Pentru spatiile de invatamant este interzis:
- Lucrul cu foc deschis
- Folosirea echipamentelor electrice defecte, realizarea de impovizatii supraincarcarea circuitelor
- Folosirea de mijloace de incalzire neomologate cu foc deschis
- Depozitarea de materiale inflamabile
- Colectarea de deseuri de hartie
Beneficiarul este obligat in conformitate cu prevederile din Normele generale si normativul
P118/99 sa asigure dispozitivele de prevenire si stingere a incendiilor in termen util si sa obtina de la
furnizorii acestora instructiunile de functionare, utilizare si intretinere, sa urmareasca modul in care se
realizeaza masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatii si sa aduca la cunostinta
proiectantului constatarea unor solutii necorespunzatoare de protectie contra incendiilor in vederea
introducerii modificarilor necesare, sa asigure conditii de deplina securitate la efectuarea probelor
18
tehnologice iar la receptia lucrarilor sa verifice daca sunt respectate masurile de protectie cuprinse in
documentatiile tehnico economice si daca dispozitivele de prevenire si stingere a incendiilor sunt in stare de
functionare la parametrii proiectati.
In cazul declansarii unui eventual incendiu, pentru localizarea si stingerea acestuia se vor lua
urmatoarele masuri de prima interventie:
- Se va anunta telefonic Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din primul moment al observarii
declansarii unui incendiu
- Se va scoate de sub tensiune instalatia electrica
- Pentru limitarea extinderii si stingerea incendiului se vor utiliza stingatoarele din dotare de catre
personalul special instruit pentru aceasta activitate
- Se va organiza evacuarea persoanelor din cladire, astfel incat sa nu se produca ambuscade
precum si evacuarea bunurilor si a valorilor in functie de importanta lor

La darea in folosinta se va intocmi planul de interventie in caz de incendiu care va fi supus avizarii
inspectoratului pentru situatii de urgenta, conform reglementarilor in vigoare aplicabile pentru cladirea
studiata.
Scenariile de siguranţă la foc se includ în documentaţiile tehnice şi se păstrează de către utilizatori
(investitori, proprietari, beneficiari, administratori, etc.) pe toată durata de existenţă a construcţiei,
actualizându-se periodic în funcţie de modificările survenite.
Documentaţia tehnică se va completa cu: proiect de instalaţii electrice, care să cuprindă instalaţia de
iluminat de siguranţă, intalații sanitare, instalația de detecție si semnalizare, etc.
Scenariul şi proiectul – construcţii şi instalaţii aferente, va fi verificat, prin grija beneficiarului, de
verificator atestat privind siguranţa la foc.
Acest document îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor preliminate, a destinaţiei ori a unor
modificări constructive, etc.
La finalizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii persoana juridică sau fizică care a obţinut avizul de
securitate la incendiu are obligaţia de a obţine autorizaţia de securitate la incendiu.

Intocmit:
arh. Popescu Andrei
ing. Badiu Marius

S-ar putea să vă placă și