Sunteți pe pagina 1din 64

INSTITUIA PREFECTULUI JUDEULUI IAI

NR.............../..............2008

APROB
P R E F E C T,
MARIUS BODEA

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
Privind ,,Proiectare i execuie instalaii electrice
interioare i exterioare de cureni slabi i de joas tesiune
pentru obiectivul
,,Refacere, Modernizare i Extindere Sediu Serviciu Paapoarte,
Serviciu nmatriculri, Permise Auto i Examinri,
Instituia Prefectului Judeului Iai

CONINUT:
I.
Documentaia
II.
Fia de date a achiziiei
III.
Caiet de sarcini
IV.
Model contract;
V.
Formulare

Director, D.F.R.U.A
Marian Tuduran
Compartiment Achiziii publice i Administrativ
tefan Matei
cons.Jr. Raluca Bogdan
1

I.

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

Obiectul: Proiectare i execuie instalaii electrice interioare i exterioare de cureni slabi


i de joas tesiune pentru obiectivul
,,Refacere, Modernizare i Extindere Sediu Serviciu Paapoarte,
Serviciu nmatriculri, Permise Auto i Examinri,
Instituia Prefectului Judeului Iai, imobil situat n str. Primverii, nr.36, Iai.
Denumirea beneficiarului: INSTITUIA PREFECTULUI JUDEULUI IAI, str. Anastasie
Panu, nr.60, Iai, tel. 0232 235400, fax. 0232 211312 autoritate contractant i organizatorul
procedurii de ,,Cerere de ofert pentru proiectarea i executarea lucrrilor ncadrate pe
codurile CPV astfel:
- 45312100-8 - Lucrrii de instalare de sisteme de alarm mpotriva incendiilor
- 50931200-2 - Servicii de instalare de echipament de televiziune
- 29861300-5 - Sisteme de control al accesului
- 32427000-2 - Sistem de reea
- 45312200-9 - Lucrrii de instalare de sisteme de alarm antiefracie
- 45314100-2 - Instalare centrale telefonice
- 74142120-3 - Servicii de elaborare de proiecte altele dect pentru lucrri de
construcii
- 45233280-5 - Instalare de bariere rutiere
Durata contractului de achiziie public este de 21 de zile calendaristice.
Cantitatea sau scopul contractului
Proiectare i execuie instalaii electrice interioare i exterioare de cureni slabi i
de joas tesiune astfel:
- sistem de semnalizare i alarmare n caz de incendiu
- sistem de televiziune cu circuit nchis
- sistem de control acces:
- sistem de control acces interior
- sistem de acces auto
- reea voce/date cablare structural
- sistem de alarmare n caz de efracie
- central telefonic
- instalaie electric de joas tensiune
4. Garania de participare i de bun execuie
4.1 Garantia de participare se constituie in cuantum de 5.000 lei ce se vor depune n
contul de trezorerie: RO40TREZ4065005XXX000406 in favoarea autoritatii contractante cu
Ordin de plat cu confirmare de ctre banca emitent, pn la data i ora depunerii.
Dovada constituirii garantiei de participare se va depune obligatoriu , in plic
deschis/mpreun/ataat de plicul sigilat care conine oferta, nsoit de scrisoarea de
naintare.
Neprezentarea dovezii atrage descalificarea ofertantului.
2

4.2. Garania de bun execuie este de 5% din valoarea contractului fr T.V.A.


Garania de bun execuie se va institui n baza unei scrisori de garanie bancare, i va fi
prezentat de ctre ofertantul declarat ctigtor, n original, n maxim 5 zile de la
comunicarea rezultatului.
5. Condiii de calificare
5.1. Situaia personal a candidatului/ofertantului
Declaraii privind eligibilitatea:Incadrarea n situaia prevzut la art.180 din Ordonana
de urgen nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea
contractului de achiziie public.
Neprezentarea formularului 12A atrage dup sine descalificarea ofertantului din
cadrul procedurii
Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din ordonan
Incadrarea n situaia prevzut la art.181 din Ordonana de urgen nr.34/2006 atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public.
Neprezentarea formularului 12B atrage dup sine descalificarea ofertantului din
cadrul procedurii
Declaraia privind calitatea de participant la procedur
certificat impozitelor i taxelor la bugetul general consolidat privind achitarea obligatiilor
exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurariilor sociale de stat
certificat constatator valabil la data prezentari, privind plata taxelor si impozitelor locale
original sau copie legalizata.
Documentele se vor prezenta n original sau copie legalizat
Toate documentele solicitate sunt obligatorii, neprezentarea acestora la sedina de
prezentare a ofertelor, ncadreaz oferta ca fiind inacceptabil
5.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Persoane juridice/fizice romne: certificat constatator emis de oficiul registrului
comerului de pe langa Tribunalul de care apartine operatorul respectiv, din care rezulta:
-certificatul de la Registrul Comerului din care s reias c este avizat s
desfoare activiti de proiectare(cod 7420), execuie lucrri pentru sisteme de
telecomunicaii cod 6420 i instalare reele cod 453 ca nu sunt inscrise
mentiuni cu privire reorganizare sau procedura lichidarii judiciare (faliment sau
ca societatea se afla in incapacitate de plata)
Persoane juridice/fizice strine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma
deinregistrare ca persoana juridica sau inregistrare / atestare ori apartenenta din pdvd
profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident
Toate documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata, in limba romana
documentele solicitate sunt obligatorii
Neprezentarea acestora la sedinta de deschidere a candidaturilor, incadreaza oferta ca fiind
inacceptabila
5.3 Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia economico-financiar trebuie prezentate cu privire
la: - bilant contabil pe anul 2006 sau anul 2007, dupa caz vizat de organele competente in cazul
in care candidatul are mai putin de 1 an experienta va prezenta orice alt document legal
edificator prin care candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani,
3

5.4 Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informaii privind capacitatea tehnic:
- informaii generale - formular
Experienta similara, proiectare, copie contract proiectare i copie proces verbal de recepie a
proiectelor, experien similar execuie, copie contract de executie i copie proces verbal la
terminarea lucrrilor
- Recomandari din partea altor beneficiari, datate, semnate si parafate din care sa rezulte
explicit ca ofertantul a proiectat i executatlucrarii,
- declaratie privind lista principalelor servicii de proiectare in ultimii 3 ani
- declaraie privind lista principalelor lucrri ultimii trei ani
-declaratie care conine informaii privind dotrile specifice, echipamentul tehnic, mijloace de
transport i alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz s le utilizeze pentru ndeplinirea
contractului, care poate determina un serviciu de calitate si prestat la termen,
- declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere,
nsoit de lista personalului angajat calificat de execuie i copii dup atestatele pe domeniu
solicitat
Documente emise de organisme acreditate, care confirm certificarea sistemului ISO
9001/2000 pentru proiectare i instalare sisteme voce-date i sisteme de securitate.
-Licen eliberat de IGPR privind proiectarea, instalarea i ntreinerea sistemelor tehnice
antiefracie i antiincendiu, conform cerinelor Legii 333/2003 i H.G.1010/2004
- certificat de atestare emis de ctre Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, Centrul
Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecia Civil pentru executarea lucrrilor de
verificare, ntreinere i reparaii la sistemele, instalaiile, aparatele i dispozitivele de
semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu;
- Operatori economici trebuie sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au
tinut cont de conditiile obligatorii de munca si protectia muncii

SECIUNEA II
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I.a. Autoritatea contractant
______________________________________________________________________________
| Denumire:
INSTITUIA PREFECTULUI JUDEULUI IAI
|
|______________________________________________________________________________|
| Adres:
Str. Anastasie Panu, nr.60
|
|______________________________________________________________________________|
| Localitate: IAI
| Cod potal:
| ara:
|
|___________________________________|______700075_______|_Romnia_______|
| Persoana de contact:
| Telefon: 0232 235400, int.148
|
0232 215010
|
|
0728 571066
|
| n atenia D-nei Raluca Bogdan |
|
|___________________________________|__________________________________________|
| E-mail:
| Fax:
0232 211312
| ralucalionte@prefecturaiasi.ro
|___________________________________|__________________________________________|
www.prefecturaiasi.ro
| Adresa/ele de internet (dac este cazul):
|
| Adresa autoritii contractante:
|
|______________________________________________________________________________|
I.b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante
______________________________________________________________________________
_
| _
|
|_| ministere ori alte autoriti | |_| servicii publice centrale
|
publice centrale inclusiv cele
| _
|
subordonate la nivel regional sau | |_| aprare
|
local
| _
|
_
| |_| ordine public/siguran naional
|
|_| agenii naionale
| _
|
_
| |_| mediu
|
|_| autoriti locale
| _
|
_
| |_| afaceri economico-financiare
|
|_| alte instituii guvernate de | _
|
legea public
| |_| sntate
|
_
| _
|
|_| instituie
| |_| construcii i amenajri teritoriale |
european/organizaie
| _
|
internaional
| |_| protecie social
|
_
| _
|
|_| altele (specificai):
INSTITUIA PREFECTULUI JUDEULUI IAI | |_| recreere, cultur i religie
|
|
| _
|
|
| |_| educaie
|
|
| _
|
|
| |_| activiti relevante
|
|
|
_
|
|
|
|_| energie
|
|
|
_
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|_| ap
|
|
|
_
|
|
|
|_| pot
|
|
|
_
|
|
|
|_| transport
|
|
| _
|
|
| |_| Administraie public
|
|___________________________________|__________________________________________|
| Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti
|
| contractante
_
|
|
da |_| |
|
_
|
|
nu |X_| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
|
|______________________________________________________________________________|
|
| _
|
|
| |x| la adresa mai sus menionat
|
|
| _
|
|
| |_| altele: (adres/fax/interval orar)
|
|___________________________________|__________________________________________|
| Date limit de primire a solicitrilor de clarificri
|
| Data 20.05.2008 /ora limit 16:00 /adresa: str. Anastasie Panu, nr.60, cam.2 sau
la fax nr.0232 211312
|
|
| Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri:20.05.2008, ora 16:00
|
|______________________________________________________________________________|
I.c. Ci de atac
Eventualele contestaii se pot depune:Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor;
_____________________________________________________________________________
| Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
|
|______________________________________________________________________________|
| Adres:
str.Stavropoleos, nr.6, sector3
|
|
|___________________________________|__________________________________________|
| Localitate:
Bucureti
| Cod potal: 030084 | ara: Romnia
|
|___________________________________|____________________|_____________________|
| E-mail: office@cnsc.ro
| Telefon: 021/310.46.41
|
|___________________________________|__________________________________________|
| Adres internet:
| Fax: 021/310.46.42
|
|___________________________________|__________________________________________|
I.d. Sursa de finanare
______________________________________________________________________________
| Se specific sursele de finanare | Dup caz, proiect/program finanat din
|
| ale contractului ce urmeaz a fi |
_
_
|
| atribuit
| fonduri comunitare
da |_|
nu |_x|
|
|
| Dac DA, facei referire la
|
|
bugetul de stat
| proiect/program
|
|___________________________________|__________________________________________|
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere

______________________________________________________________________________
| II.1.1. Denumire contract: proiectare i execuie instalaii electrice interioare
i exterioare de cureni slabi i de joas tesiune
_______________________________________________________________________________|
| II.1.2. Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare |
| (Alege o singur categorie - lucrri, produse sau servicii - care corespunde |
| n cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei.)
|
|______________________________________________________________________________|
|
_ |
_ |
_ |
| (a) Lucrri
|x| | (b) Produse
|_| | (c) Servicii
|_| |
|_____________________________|_____________________|__________________________|
|
_ |
_ |
_ |
| Execuie
|_| | Cumprare
|_| | Categoria
2A | | |
|
_ |
_ | serviciului
_ |
| Proiectare i execuie |X| | Leasing
|_| |
2B |_| |
|
_ |
_ |
|
| Realizare prin orice
|_| | nchiriere
|_| | (Se specific din care
|
| mijloace corespunztoare
|
_ | categorie de servicii
|
| cerinelor specificate de
| Cumprare n
|_| | aparine obiectul
|
| autoritatea contractant
| rate
| contractului: fie din
|
|
|
| anexa 2A, fie din
|
|
|
| anexa 2B.)
|
|_____________________________|_____________________|__________________________|
| Principala locaie a
| Principalul loc
| Principalul loc de
|
| lucrrii: imobil, str.
| de livrare
| prestare :
|Primverii, nr. 36, Iai
| _________________ | ______________________ |
|
|
|
|
| Cod CPV
| Cod CPV
| Cod CPV
|
|- 74142120-3
- 45312100-8
| _ _ _ _ _ _ _ _
|
|
|- 45312200-9
- 50931200-2
- 45233280-5
- 45314100-2
- 29861300-5
- 32427000-2
|
|_____________________________|_____________________|__________________________|
|
_ |
| II.1.3. Procedura se finalizeaz prin: Contract de achiziie public:
|_x| |
|
_ |
|
ncheierea unui acord-cadru:
|_| |
|______________________________________________________________________________|
| II.1.4. Durata contractului de achiziie public
|
|
_ _
_ _
_ _
|
| ani |_||_|
luni |_||_|
zile |2||1| de la atribuirea contractului
|
|
_ _
_ _
_ _ _ _
|
| sau ncepnd cu |_||_|/|_||_|/|_||_||_||_| (zz/ll/aaaa)
|______________________________________________________________________________|
| II.1.5. Informaii privind acordul-cadru (dac este cazul)
|
|______________________________________________________________________________|
| Acordul-cadru cu mai muli operatori
| Acordul-cadru cu un
_ |
|
_ _ _
| singur operator
|_| |
| nr. |_||_||_| sau, dac este cazul,
|
|
|
_ _ _
|
|
| nr. |_||_||_| maxim al participanilor |
|
| la acordul-cadru vizat
|
|
|________________________________________|_____________________________________|
| Durata acordului-cadru:
|
|
_ _
_ _ _
|
| Durata n ani |_||_| sau luni |_||_||_|
|

|______________________________________________________________________________|
| Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului-cadru
|
|
_
_
|
| da |_|
nu |_|
|
|______________________________________________________________________________|
|
_
_ |
| II.1.6. Divizare pe loturi
da |_|
nu |x_| |
|
|
| Ofertele se depun pe:
|
|
_
_
_ |
| un singur lot |_|
unul sau mai multe |_|
toate loturile |_| |
|
|
| Alte informaii referitoare la loturi:
|
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|
_
_ |
| II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate
da |_|
nu |X| |
|______________________________________________________________________________|
II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1. Total cantiti/prestaii servicii/lucrri (Se vor include eventuale
suplimentri i opiuni, dac exist.)
Proiectare i execuie instalaii electrice interioare i exterioare de cureni slabi
i de joas tesiune astfel:
- sistem de semnalizare i alarmare n caz de incendiu
- sistem de televiziune cu circuit nchis
- sistem de control acces:
- sistem de control acces interior
- sistem de acces auto
- reea voce/date cablare structural
- sistem de alarmare n caz de efracie
- central telefonic
- instalaie electric de joas tensiune
Termen de execuie: 21 de zile calendaristice.
________________________________________________________________________________
(Se specific anexa care cuprinde informaiile privind cantitile min.max./scopul contractului.)
________________________________________________________________________________
_
_
II.2.2. Opiuni
da |_|
nu |X|
Dac exist, descrierea acestor opiuni:
________________________________________________________________________________
III. Condiii specifice contractului
______________________________________________________________________________
|
|
_
_ |
| III.1. Alte condiii particulare referitoare la contract | da |_|
nu |x| |
| (dup caz)
|
_
_ |
| III.1.1. Contract rezervat (dac DA, scurt descriere)
| da |_|
nu |x| |
| III.1.2. Altele:
|
|
|__________________________________________________________|___________________|
IV. PROCEDURA
______________________________________________________________________________
| IV.1. Procedura selectat
|
|______________________________________________________________________________|
|
_ |
_ |
| Licitaie deschis
| | | Negociere cu anun de participare
| |
|
_ |
_ |

| Licitaie restrns
|_| | Negociere fr anun de participare |_| |
|
_ |
_ |
| Licitaie restrns accelerat |_| | Cerere de oferte
|x| |
|
_ |
_ |
| Dialog competitiv
|_| | Concurs de soluii
|_| |
|____________________________________|_________________________________________|
_
_
IV.2. Etapa final de licitaie electronic
da |_| nu |X|
______________________________________________________________________________
| Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic
|
| ____________________________________________________________________________ |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| IV.3. Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare privind
|
| achiziiile publice - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006,cu modificrile
i completrile ulterioare, Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, dup caz, alte acte normative (vezi
| www.anrmap.ro)
|
|______________________________________________________________________________|
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE
______________________________________________________________________________
| V.1. Situaia personal a candidatului/ofertantului
|
|______________________________________________________________________________|
| Declaraii privind eligibilitatea | Cerin obligatorie:
prezentare formular nr.12A
|
solicitat (X )
Incadrarea n situaia prevzut la art.180
nesolicitat( )
din Ordonana de urgen nr.34/2006 atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
Neprezentarea formularului 12A atrage
dup sine descalificarea ofertantului din
cadrul procedurii
____________________________________________________________________________
| Declaraie privind nencadrarea n| Cerin obligatorie: |
| prevederile art. 181 din ordonan| prezentare Formular nr.12B
Incadrarea n situaia prevzut la art.181 din
Ordonana de urgen nr.34/2006 atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
Neprezentarea formularului 12B atrage
dup sine descalificarea ofertantului din
cadrul procedurii
| Solicitat |x|
Nesolicitat |_|
________________________________________________________________________________
| Declaraia privind calitatea de | Cerin obligatorie :
| participant la procedur
prezentare formular 12C
________________________________________________________________________________
|Documente care confirm plata
|
Cerin obligatorie : certificat
|
|impozitelor i taxelor la bugetul | constator valabil la data prezentrii
|general consolidat
| candidaturii, privind achitarea
obligatiilor exigibile catre bugetul de stat
si catre |
|bugetele asigurariilor sociale de stat
| | original sau copie legalizata
|

|
certificat
|
|constatator valabil la data prezentari
|
|candidaturi, privind plata taxelor si
|
|impozitelor locale original sau copie
|
|legalizata.
|
Documentele se vor prezenta n original sau
copie legalizat
Toate documentele solicitate sunt obligatorii,
neprezentarea acestora la sedina de prezentare a
ofertelor, ncadreaz oferta ca fiind
inacceptabil
|_____________________________________________________________________________|
| V.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
|
|______________________________________________________________________________|
| Persoane juridice/fizice romne
| Cerin obligatorie: certificat
|
|
| constatator emis de oficiul registrului |
comerului de pe langa Tribunalul de care |
apartine operatorul respectiv, din care rezulta:
|
-certificatul de la Registrul Comerului din care
s reias c este avizat s desfoare activiti
de proiectare(cod 7420), execuie lucrri pentru
sisteme de telecomunicaii cod 6420 i instalare
reele cod 453
|
|
|
|- ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire |
|reorganizare sau procedura lichidarii
|
|judiciare (faliment sau ca societatea se |
|afla in incapacitate de plata)
|___________________________________|__________________________________________|
| Persoane juridice/fizice strine | Cerin obligatorie: Documente |
|edificatoare care sa dovedeasca o forma de|
|
|inregistrare ca persoana juridica sau
| |
|inregistrare / atestare ori apartenenta
|
|
|din pdvd profesional, in conformitate cu | |
|prevederile legale din tara in care
| |
|candidatul este rezident
|
|
| Toate documentele se vor prezenta in
| |
|original sau copie legalizata, in limba
| |
|romana
|
|
| documentele solicitate sunt obligatorii
|
|Neprezentarea acestora la sedinta de
| |
|deschidere a candidaturilor, incadreaza
|
|oferta ca fiind inacceptabila
|
|
|___________________________________|__________________________________________|
| V.3. Situaia economico-financiar
|
|______________________________________________________________________________|
| Informaii privind situaia
| Dac se solicit, se va preciza ce
|
| economico-financiar
| informaii tre buie prezentate cu privire |
|
| la:
|
|
_
| - bilant contabil pe anul 2006 sau anul
| Solicitat |x|
|2007, dupa caz vizat de organele competente
|
|in cazul in care candidatul are mai putin | |
|de 1 an experienta va prezenta orice alt | |
|document legal edificator prin care
| |
|candidatul isi poate dovedi capacitatea
| |
|economico-financiara
|
_
| - declararea cifrei de afaceri pe ultimii|
| Nesolicitat |_|
| 3 ani, - formular
|
|__________________________________|__________________________________________|

10

| V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional


|
|______________________________________________________________________________|
| Informaii privind capacitatea
|- fi informaii generale - formular
tehnic
-Experienta similara, proiectare, copie contract
proiectare i copie proces verbal de recepie a
proiectelor, experien similar execuie, copie
contract de executie i copie proces verbal la
terminarea lucrrilor
|
|- Recomandari din partea altor beneficiari|
|, datate, semnate si |
|
|parafate din care sa rezulte explicit ca | |
Solicitat |x|
|ofertantul a proiectat i executatlucrarii,| |
|
|
Nesolicitat |_|
|- declaratie privind lista principalelor | |
servicii de proiectare in ultimii 3 aniformular 12E
- declaraie privind lista principalelor lucrri
ultimii trei ani formular 12F
|
| -declaratie care conine informaii privind
dotrile specifice, echipamentul tehnic, mijloace
de transport i alte mijloace fixe pe care
ofertantul se angajeaz s le utilizeze pentru
ndeplinirea contractului, care poate determina
un serviciu de calitate si prestat la termen,
formular 12H
|
|- declaratie privind efectivul mediu anual|
|
|al personalului angajat si al cadrelor de |
|
|conducere formular 12I, nsoit de lista
personalului angajat calificat de execuie i
copii dup atestatele pe domeniu solicitat
Documente emise de organisme acreditate, care
confirm certificarea sistemului ISO 9001/2000
pentru proiectare i instalare sisteme voce-date
i sisteme de securitate.
-Licen eliberat de IGPR privind proiectarea,
instalarea i ntreinerea sistemelor tehnice
antiefracie i antiincendiu, conform cerinelor
Legii 333/2003 i H.G.1010/2004
- certificat de atestare emis de ctre
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen,
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i
Protecia Civil pentru executarea lucrrilor de
verificare, ntreinere i reparaii la
sistemele, instalaiile, aparatele i
dispozitivele de semnalizare, alarmare i
alertare n caz de incendiu;
- Operatori economici trebuie sa indice in | |
cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
|
|
|acesteia au tinut cont de conditiile
| |
|obligatorii de munca si protectia muncii |
| |___________________________________|__________________________________________|
| Informaii privind
|
|
| subcontractanii
|
Nu se accepta subcontractanti
|___________________________________|__________________________________________|
| V.5. Dac este aplicabil, modul de|
|| selectare/preselectare
| |
|___________________________________|__________________________________________|
VI. PREZENTAREA OFERTEI

11

______________________________________________________________________________
| VI.1. Limba de redactare a ofertei| limba romn
|
|
|
|
|___________________________________|__________________________________________|
| VI.2. Perioada de valabilitate a | 90 de zile de la termenul limita de
|primire a ofertelor
|___________________________________|__________________________________________|
| VI.3. Garania de participare
|Garantia de participare se constituie in |
|cuantum de 5.000 lei ce se vor depune n
|contul de trezorerie:
RO40TREZ4065005XXX000406 in favoarea autoritatii
contractante cu Ordin de plat cu confirmare de
ctre banca emitent, pn la data i ora
depunerii.
| Solicitat |X|
Nesolicitat |_| Dovada constituirii garantiei de
participare se va depune obligatoriu , in plic
deschis/mpreun/ataat de plicul sigilat care
conine oferta, nsoit de scrisoarea de
naintare.
Neprezentarea dovezii atrage descalificarea
ofertantului.
| _______________________________|__________________________________________|
| VI.4. Modul de prezentare a
|Propunerea tehnic va fi prezentat
propunerii tehnice
|amnunit conform cerinelor din caietul
de sarcini
|Algoritmul de calcul conform criteriului de
atribuire - oferta cea mai avantajoasa din punct
de vedere economic:
pret = 70%
durata de execuie = 15%
personal angajat de execuie = 15%
|___________________________________|__________________________________________|
| VI.5. Modul de prezentare a
|
propunerii financiare
| Ofertantul trebuie s prezinte formularul de
ofert, completat pentru produsul pentru care
depune ofert, formular anexat;
Ofertantul
trebuie
s
prezinte
formularul
centralizator de preuri i alte formulare ce
conin detalierea elementelor de cost ce formeaz
propunerea financiar,
Ofertantul are obligaia s prezinte oferta
exprimat att n Lei, ct i n Euro, exclusiv
n scopul monitorizrii.
La ntocmirea propunerii financiare subliniem
faptul c la evaluarea ofertelor i ncheierea
contractului de proiectare i executie se va lua
n considerare oferta financiar exprimat n
lei.
|___________________________________|__________________________________________|
| VI.6. Modul de prezentare a
|
| ofertei
|
|
| oferta va fi depus n plicuri sigilate la
|
sediul Instituiei Prefectului Judetului IASI
|
|STR.Anastasie Panu, nr, 60,cam.2,Secretariat
|
|- Oferta va fi depus pn pe data de
|
|22.05.2008 ora 12:00
|
|- Numrul de exemplare: 1 original * 1 copie.
|
|- Modul de prezentare a documentelor ce
|
|nsoesc oferta:

12

|
|
|
|

|Oferta se va depune la sediul Instituiei


|Prefectului Judeului Iasi n plic sigilat i
|tampilat, pe care se va meniona:
|a) OFERT proiectare i execuie instalaii
electrice interioare i exterioare de cureni
slabi i de joas tesiune
|
|b) A nu se deschide nainte de data
|
|22.05.2008, ora 13.00.
|Plicul va conine n interior :
- un plic sigilat i tampilat cu documentele de
calificare,care conine plic cu original i
copie
- un plic sigilat i tampilat cu propunerea
tehnic care conine un plic cu original i
unul cu copia
- un plic sigilat i tampilat cu propunerea
financiar ,care conine plic cu original i
copie
|Plicul din interior trebuie s fie marcat cu
|denumirea i adresa ofertantului, pentru a
|permite returnarea ofertei fr a fi
|deschis,n cazul n care oferta respectiv este
declarat ntrziat sau nu este nsoit de
dovada constituirii garaniei de participare.
|Documentele trebuie s fie tiprite sau
|scrise cu cerneal neradiabil i vor fi
|semnate pe fiecare pagin de reprezentantul
|/reprezentanii autorizat/autorizai s
|angajeze ofertantul prin contract. n cazul
|documentelor emise de instituii/organisme
|oficiale abilitate n acest sens documentele
|respective trebuie s fie semnate i parafate
conform prevederilor legale.
|Ofertanii au obligaia de a numerota i de a
semna fiecare pagin a ofertei, precum i
|de a anexa un opis al documentelor prezentate.
|- Nu se accept oferte alternative.
|
Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al
ofertei i al documentelor ce o nsoesc n plic
nchis corespunztor mpreun cu scrisoarea de
interes;
Autorizarea reprezentantului sau reprezentanilor
trebuie s fie confirmat printr-o mputernicire
scris care va nsoi scrisoarea de interes;
________________________________________|
| VI.7. Data limit de depunere a
| 22.05.2008, ora: 12:00,
| ofertelor
|
|
|___________________________________|__________________________________________|
| VI.8. Posibilitatea retragerii
| |
| sau modificrii ofertei
|
|
|1. Ofertantul are dreptul de a-i retrage |
|
|oferta, prin solicitare scris adresat
|
autoritii contractante pn la data i ora
deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica coninutul
ofertei, pn la data i ora stabilit pentru
depunerea ofertelor, adresnd pentru
aceasta autoritii contractante o
cerere de retragere a ofertei n vederea
modificrii.
Autoritatea contractant nu este

13

rspunztoare n legtur cu posibilitatea


ofertantului de a depune o noua ofert,
modificat, pn la data i ora limit,
stabilit n documentaia de atribuire.
- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv
fora major, cad n sarcina operatorului
economic.
- Oferta depus la o alt adres a autoritii
contractante dect cea stabilit, sau dup
expirarea datei limit pentru depunere este
considerat ntrziat i se returneaz
nedeschis.|
|___________________________________|__________________________________________|
| VI.9. Deschiderea ofertelor
| ofertele vor fi deschise la sediul
|
|
|Institutiei Prefectului Judetului Iasi, in|
|
|data de 22.05.2008, ora, 13:00,
|
|___________________________________|__________________________________________|
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
______________________________________________________________________________
|
_
|
| VII.1. Preul cel mai sczut
|_|
|
|______________________________________________________________________________|
|
_
|
| VII.2. Cea mai avantajoas ofert economic |_X|
|
|______________________________________________________________________________|
| Factor de evaluare
| Pondere
| Factor de evaluare
| Pondere
|
| 1 pretul cel mai sczut| 70%
| 6 .................... | ............ |
| 2 durata de execuie
| 15%
| 7 .................... | ............ |
| 3 personal angajat
de execuie
| 15%
| 8 .................... | ............ |
| 4 .................... | ........... | 9 .................... | ............ |
| 5 .................... | ........... |10 .................... | ............ |
|________________________|_____________|________________________|______________|
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Preul cel mai mic va primi 70 puncte, ceilali ofertani care vor oferi un
pre mai mare dect preul cel mai mic oferit vor primi punctaje n mod proporional
conform urmtorului algoritm:
Punctajul obinut pentru preul oferit de ofertantul n = Preul cel mai mic
oferit/preul oferit de ofertantul n x 70 puncte.
Durata de execuie reprezint timpul n zile necesar pentru proiectare i execuie
instalaii electrice interioare i exterioare de cureni slabi i de joas tesiune i
terminnd cu recepia lucrrilor de ctre autoritatea contractant.
Durata de execuie cea mai mic va primi 15 puncte, ceilali ofertani care vor
oferi o durat mai mare de execuie vor primi punctaje n mod proporional conform
urmtorului algoritm:
Punctajul obinut pentru durata de execuie depus de ofertantul n = durata de
execuie cea mai mic oferit/durata de execuie depus de ofertantul n x 15 puncte.
Oferta cu personalul angajat de execuie cel mai mare va primi 15 puncte i
reprezint ponderea . Algoritm de calcul este urmtorul:
ofertantul care va oferi personalul angajat de execuie cel mai mare va primi 15
puncte, iar ceilali ofertani care vor oferi personal angajat de execuie mai mic
vor primi punctaje n mod proporional conform urmtorului algoritm de calcul:
Punctajul pentru personalul angajat de execuie oferit de ofertantul n = personalul
angajat de execuie oferit de candidatuln / personalul angajat de execuie cel mai
mare oferit x 15 puncte.
n cazul n care vor fi doi ofertani cu acelai punctaj, departajarea dintre acetia
se va face n funcie de termenul cel mai mic de execuie oferit.

14

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


__________________________________________________________________________
| VIII.1. Ajustarea preului contractului | Dac DA, se va preciza modul de
|
|
_
_
| ajustare a preului contractului
|
|
da |_|
nu |X|
|
|
|_________________________________________|____________________________________|
| VIII.2. Garania de bun execuie a
| Dac DA, se vor preciza:
|
| contractului
| - cuantumul garaniei de bun
|
|
_
_
| execuie este de 5% din valoarea|
|
da |x_|
nu |_|
| contractului fara TVA prin scrisoare
de garantie bancara.
|
|
|
|_________________________________________|____________________________________|

15

SECIUNEA III
CAIET DE SARCINI
Instalaii electrice interioare si exterioare
de cureni slabi si de joasa tensiune.

I. GENERALITATI
1.1.Denumirea obiectivului de investiii : ,,Refacere, Modernizare i Extindere Sediu
Serviciu Paapoarte, Serviciu nmatriculri, Permise Auto i Examinri, Instituia
Prefectului Judeului Iai
1.2. Amplasamentul obiectivului : Str. Pimverii, nr. 36, municipiul Iasi, judeul Iasi.
1.3. Beneficiar : INSTITUIA PREFECTULUI JUDEULUI IAI
1.4. Obiectul caietului de sarcini - dezvolt n scris anumite elemente tehnice de instalaii
electrice aferente obiectului de investiie din cuprinsul lucrrii i prezint informaii, precizri i
prescripii complementare desenelor.
Prevederile acestui caiet de sarcini se aplic la execuia instalaiilor electrice interioare si
exterioare de cureni slabi si de joasa tensiune.
Executantul este obligat s ntocmeasc documentaia (proiectele) de execuie pentru
toate sistemele care fac obiectul acestui caiet de sarcini, s obin avizul instituiilor abilitate n
domeniu pentru acestea i s asigure adaptarea tuturor msurilor tehnice i organizatorice care
s conduc la respectarea prezentului caiet de sarcini.

1.5. Nominalizare sisteme:


1.5.1. Sistem de semnalizare si alarmare in caz de incendiu
1.5.2. Sistem de televiziune cu circuit inchis
1.5.3. Sistem de control acces:
1.5.3.1. Sistem de control acces la interior
1.5.3.2. Bariere de acces auto
1.5.4. Retea date/voce - cablare structurata
1.5.5. Sistem de alarmare in caz de efractie
1.5.6. Centrala telefonica
1.5.7. Instalatie electrica de joasa tensiune (<0,4kV)

16

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME SI CANTITATI DE LUCRARI

8.1. Sistem de semnalizare si alarmare in caz de incendiu


8.1.1. Componen
Nr.
Descriere
A. Echipament
1 Centrala incendiu analog adresabila, 2 bucle
2 Acumulator 18 Ah/12V
3 Repetor pentru centrala de incendiu
4 Detector de fum optic adresabil
5 Detector de temperatura
6 Soclu standard pentru detectorii adresabili
7 Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon
8 Modul adresabil pentru interfaarea i monitorizarea unei zone
9 Sursa alimentare 12V cu back-up
10 Modul izolator, protejeaz bucla la scurt-circuit
11 Buton de incendiu adresabil
12 Cutie pentru montarea aparenta a butoanelor adresabile
13 Siren adresabil 5 tonaliti, 3 niveluri de sunet selectabile,
alimentare pe bucl
14 Soclu pentru sirena adresabila pentru montaj aparent, IP54
15 Sirena conventionala de interior, culoare rosie, cu flash,
24VDC
16 Siren convenional de exterior cu flash, autoprotejat,
carcas plastic roie,
17 Acumulator 7 Ah/12V
B. Accesorii montaj si material marunt
1 Cablu 4 x 1 mm, ecranat, izolatie externa rosie, rezistent la
foc
2 Copex metalic
3 Canal cablu PVC
4 Material marunt
5 Cablu UTP
C. Manopera
1 Manopera + PIF
2 Proiect

UM

Cant

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
2
1
85
2
87
1
1
1
9
17
17
7

buc
buc

7
3

buc

buc

900

m
m
set
m

800
550
1
100

set
set

1
1

8.1.2. Descriere detaliat


1. Centrala de incendiu
- Centrala de avertizare incendiu adresabila
- doua bucle adresabile analogice
- compensare automata de nivel
- intrare conventionala: pentru 30 detectori de fum si un numar nelimitat de butoane de
incendiu

17

16 zone soft complet programabil


16 iesiri de alarma (open colector), unu per zona
4 iesiri de releu controlabile cu posibilitate de extindere pana la 16
iesire de alarma (releu) auxiliar necontrolabil
iesire de eroare necontrolabila
interfata RS 485 pentru conectarea a repetoarelor si panourilor slave
interfata RS232 pentru conectarea centralei la o imprimanta seriala sau la PC pentru
programare
- test sistem (Walk TEST)
- afisaj LCD (4 linii x 20 coloane)
- memoria ultimelor 200 de evenimente
- Tens de alimentare 230 VAC
Repetor pentru centrala de incendiu
- se conecteaza la centrala adresabila pe magistrala RS485
- se pot conecta maxim 8 module la centrala
- afisaj LCD (4 linii x 20 coloane)
- permite comanda si vizualizarea starii centralei de la distanta
Detector de fum optic adresabil
- Detector de fum optic, protejat la alarme false provocabile de fumul de tigara sau de praf,
compensare automata a abaterilor
- alimentare 1532Vcc
- consum in standby: 330mA/24VDC
- consum in alarma 6,5mA
Detector de temperatura
- Detector de prag de temperatura : 58C
- alimentare 1528Vcc
- consum in standby: 300mA/24VDC
- consum in alarma 6,5mA
Detector de gaz metan si monoxid de carbon
- Microprocesor ncorporat
- Alarma vizuala si acustica
- Carcasa din material plastic, nu ntretine arderea
- Montare pe tavan
- Element detector: Senzor Semiconductor
- Detectie: gaz metan, monoxid de carbon
- Tensiune de alimentare: 12- 24VAC/DC
- Consum: In regim normal 12mA, in regim de alarmare 50mA
- Alarma: Piezo, optic Led rosu si galben; Releu C/NC/NO
- Temperatura: -10oC 50oC
- Umiditate: Max. 95% RH
Modul adresabil pentru interfatare detectori convenionali
- Modul adresabil pentru interfatarea si monitorizarea unei zone de max 20 detectori
conventionali de fum pe 2 fire pe o singura adresa
- supervizare analogica
- sa corespunda normelor UL864 si EN54
- led indicator de stare
- tensiune de alimentare: 15 - 32VDC
- consum standby : 200 microA
- temperatura de functionare : 0 - 60C
Sursa alimentare 12V cu back-up
- Cutie metalica;
- Transformator 12VAC/40W;
- Sursa de alimentare in comutatie;
- Tensiune de iesire: 12 VDC;
- Curent de iesire: 1,5A;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

18

- Acmulator 12V/7Ah.
8. Modul izolator
- protejeaza bucla la scurt-circuit
- se monteaza intre grupuri de detectori, 10-15 detectori ntre module
- supervizare analogica
- sa corespunda normelor UL864 si EN54
- led indicator de stare
- tensiune de alimentare: 15 - 32VDC
- consum : 450microA
- temperatura de functionare : 0 - 60C
9. Buton de incendiu adresabil
- buton incendiu adresabil de interior
- alimentare de pe bucla
- consum 5mA/24V
- led semnalizare
- sticla/element resetabil plastic
10. Sirena adresabila
- sirena adresabila cu 5 tonalitati
- 3 nivele de sunet selectabile
- 103dB la 1 m
- alimentare de pe bucla
- culoare : rosie
11. Sirena conventionala de interior
- alimentare 24Vcc / consum mediu 95mA
- sunet 90dB
- temperatura -10C +50C
- 3 tonalitati diferite
- Material ABS plastic
- Umiditate 0 - 95% RH, fara condens sau gheata
- Iesire semnalizare optica = 1.2 WS, Palpaire = 2 sec
- Durata de viata al becului = 30000 flashuri
- Semnal sonor 3-tipuri: 1. Simuleaza sunetul masinii de politie, 2. Simuleaza sunetul
masinii de pompieri, 3. Simuleaza sunetul ambulantei
12. Sirena conventionala de exterior autoprotejat
- sirena cu montaj la exterior cu autoprotectie la taierea firelor i la demontare
- semnalizare luminoasa pulsatorie (flash)
- exterior din policarbonat, protectie suplimentara metalica
- tensiune de comanda : 27,6 VDC
- timp maxim de alarmare ajustabil
- alimentare : acumulator intern de 12V/7Ah
- sonor: 104 dBA(la 3 metri)
- temperatura de functionare : -25 ...+55C
8.2. Sistem de televiziune cu circuit nchis
8.2.1. Componen
Nr.
Descriere
A. Echipament
1 Camera video color de exterior cu IR
2 Camera video color de exterior
3 Izolator video bucla de masa, rejector semnale parazite
4 Sursa alimentare 12V cu back-up

UM

Cant

buc
buc
buc
buc

12
2
23
10

19

5 Camera video color de interior


6 DVR 16 canale video
7 DVR 8 canale video
8 Camera video tip Speed Dome de interior
9 Tastatura cu joystick 3D
10 UPS 1500VA 230VAC
11 Monitor TFT 19"
B. Accesorii montaj si material marunt
1 Cablu coaxial 75 ohm
2 Canal cablu PVC
3 Material marunt
4 Cablu UTP
C. Manopera
1 Manopera + PIF
2 Proiect

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

6
1
2
3
2
2
3

m
m
set
m

1200
500
1
305

buc
buc

1
1

8.2.2. Descriere detaliat

1. Camera video color de exterior cu IR


- Camera video color
- Carcasa de exterior cu incalzitor + ventilator, tensiune alimentare: 220V
- Suport metalic carcasa, cu mascare cablu
- raza de actiune iluminator 30m
- unghi infrarosu: 50 grade
- lentila 6 mm
- tip senzor: 1/3"CCD , 480 linii TV
- 0 Lux at IR on
- alimentare 12VDC
- protectie IP 66
- suport prindere
- parasolar inclus
2. Camera video color de exterior
- Camera video color
- Tip senzor: 1/3" Super Had CCD
- IRIS CCD gam larg (de la 1/50 la 1/100.000)
- Rezolutie: 480 linii TV
- Sensibilitate: 0,8 lux la F1.2 (50 IRE)
- Prelucrare semnal digital DSP, BLC, Turbo AGC,
- Alimentare 220Vac
- Carcasa de exterior cu incalzitor + ventilator, deschidere lateral, material: Plastic + fibra
de sticla, culoare crem, tensiune alimentare: 220V

- Suport metalic carcasa, cu mascare cablu


- Suport prindere
3. Sursa alimentare 12V cu back-up
- Cutie metalica;
- Transformator 12VAC/40W;
- Sursa de alimentare in comutatie;
- Tensiune de iesire: 12 VDC;
- Curent de iesire: 1,5A;
- Acumulator 12V/7Ah.
4. Camera video color de interior
- Camera video color
- Tip senzor: 1/3" tip SUPER HAD CCD

20

Rezolutie: 480 linii TV


Sensibilitate: 1,2 lux /F1.2
Echipat cu BLC
Control iris V/DD
Tensiune de alimentare 12VDC
Temperatura de functionare : - 10C + 50C
5. DVR 16 canale video
- Intrari: Video 16 canale
- Iesiri:Video 2 x (1.0Vpp,75ohm) BNC, 1canal VGA
- Intrari: Audio 16 canale
- Iesiri: Audio 1 canal (RCA)
- Nr. frame-uri: 400 fps Nr. frame-uri vizualizare 400 fps Nr. frame-uri inregistrare 400fps
- Rezolutie display: (D1)704 x 576
- Rezolutie inregistrare: (D1)704x576, (2CIF)352x288, (CIF)352x288, (QCIF)176x144
- Compresie video: H.264 (MPEG4/part10)
- Compresie audio: PCM
- Sistem operare Linux integrat in chip
- Functii:
Preview,
Record,
Playback,
Backup,
Remote
access
Reglaj
culoare,contrast,lumin. individual pe fiecare canal Moduri vizualizare: 1, 4, 8, 9, 16 canale
- Moduri inregistrare: continuu, orar, detectie miscare,
- Intrari: alarma, LAN RJ45 10M/100M, USB 2 porturi
- Motion Detection: 192 zone, 6 nivele sensibilitate
- Tipuri alarma: Motion detection, Video loss, Camera blank
- Zoom digital la playback
- Multi-user
- Control PTZ RS 485 interface
- Protocoale PTZ multiple
- Intrari/Iesiri Alarma: 16/6
- HDD de 750 GB (minim) , interfata SATA, inclus
- Backup: Flash, USB HDD, CD-RW/DVD-RW, built-in IDE burner HDD 8 HDD, 56 ~
900MB/ora
- Telecomanda
- Mouse
- Alimentare AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Temperatura de functionare -10 ~ 50 grade Celsius
- Dimensiuni 2U, montare in rack 19
6. DVR 8 canale video
- Intrari: Video 8 canale
- Iesiri:Video 2 x (1.0Vpp,75ohm) BNC, 1 canal VGA
- Intrari: Audio 8 canale
- Iesiri: Audio 1 canal (RCA)
- Nr. frame-uri: 200 fps Nr. frame-uri vizualizare 200 fps Nr. frame-uri inregistrare 200fps
- Rezolutie display: (D1)704 x 576
- Rezolutie inregistrare: (D1)704x576, (2CIF)704x288, (CIF)352x288, (QCIF)176x144
- Compresie video: H.264 (MPEG4/part10)
- Compresie audio: PCM
- Sistem operare Linux
- Functii: Preview, Record, Playback, Backup, Remote access Reglaj culoare, contrast,
lumin. individual pe fiecare canal. Moduri vizualizare: 1, 4, 8 canale
- Moduri inregistrare: continuu, orar, detectie miscare,
- Intrari: alarma, LAN RJ45 10M/100M, USB 2 porturi
- Motion Detection: 192 zone, 6 nivele sensibilitate
- Tipuri alarma: Motion detection, Video loss, Camera blank
- Zoom digital la playback
- Multi-user

21

Control PTZ: RS 485 interface


Protocoale PTZ multiple
Intrari/Iesiri Alarma: 8/6
HDD de 500 GB (minim) , interfata SATA, inclus
Backup: Flash, USB HDD, CD-RW/DVD-RW, built-in IDE burner HDD 8 HDD, 56 ~
900MB/ora
- Telecomanda
- Mouse
- Alimentare AC 100 - 240V 50/60Hz
- Temperatura de functionare -10 ~ 50 grade Celsius
- Dimensiuni 2U, montare in rack 19
7. Camera video tip Speed Dome de interior
- Camera Speed Dome de interior, Day/Night,
- Dinamic slow shutter (0.001 Lux prin marirea automata a timpului de expunere pentru
senzorul CCD),
- Tip CCD 1/4" Super HAD CCD
- Rezolutie camera 480 TVL
- Sensibilitate 0,7 Lux/0,01 Lux (B/W mode)
- Day/Night DA
- Zoom optic 22x
- Zoom digital 10x
- Afisare meniu: OSD
- Pan range 360 grade continuu
- Tilt range 90 grade
- Pan speed 0,4 ~ 50 grade/sec
- Tilt speed 0,1 ~ 50 grade/sec
- Tilt range 90 cu functie auto-flip
- Viteza pan/tilt variabila functie de zoom
- Pozitii presetate 64 pozitii
- Trasee prestabilite 6 tururi a cate 16 pozitii
- Viteza intre pozitii presetate Programabila, maxim 80 grade/sec
- Protocol control RS-485 DSS(Dinamic Slow Shutter)
- Protocoale PTZ PELCO-P, PELCO-D
- Alimentare 24V AC/ 2A adaptor inclus
- Temperatura de functionare 0 ~ 50 grade Celsius
8. Tastatura cu joystick 3D
- Control pan/tilt/zoom pe joystick
- Afisaj LCD
- Meniu programare pozitii presetate
- Acces meniu camera pentru setari de la distanta
- Comanda viteza variabila (in functie de pozitia joystick-ului)
- Porturi: RS485, RS232
- Sa poata controla 32 de camere
9. UPS 1500VA 230VAC
- Capacitate: 1500 VA
- Incarcare: 865W
- Tensiune de alimentare: 175 - 295 V
- Timp mediu de functionare la jumatate din incarcare: 12.7 min
- Protectie si filtre: Full time multi-pole noise filtering
- Interfata: USB
- Intrari: IEC-320 C14
- Conectori iesire: 6 x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C13 (Surge)
- Software Management: PowerChute Personal Edition
- Panou control: LED status display
- Alarma: Battery Load On/ Battery Low

22

- Energie: 180 J
- Montare: tip tower sau rack mount
10. Monitor TFT 19"
- Tip: LCD, TFT
- Diagonala: 19 inch
- Rezolutie: 1280X1024
- Timp de raspuns: 5 ms
- Dot Pitch: 0.26 mm
- Contrast: 2000:1 DFC (Digital Fine Contrast)
- Luminozitate: 300 cd/m2
- Frecventa verticala: 56-75 Hz
- Frecventa orizontala: 30-83 Khz
- Unghi vizibilitate(H/V) H:160/ V:160
- Standard de Protectie TCO '99

8.3. Sistem de control acces


8.3.1. Sistem de control acces
8.3.1.1. Componen
Nr.
Descriere
A. Echipament
1 Centrala de acces
2 Modul controller pentru 4 usi
3 Siren de interior piezo
4 Siren de exterior cu stroboscop cu accumulator inclus
5 Cititor de proximitate
6 Cititor de proximitate metalic cu tastatura
7 Amortizor hidraulic reglabil
8 Acumulator 7 Ah/12V
9 Contact magnetic ingropat
10 Maner fix pt usa - acces din exterior
11 Maner mobil pt usa - acces din interior
12 Yala electromagnetica ingropata
13 Tag de proximitate pentru acces (tip breloc)
B. Accesorii montaj si material marunt
1 Canal cablu PVC
2 Material marunt
3 Cablu UTP
C. Manopera
1 Manopera + PIF
2 Proiect

UM

Cant

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
5
1
1
11
8
19
5
19
19
19
19
100

m
set
m

300
1
610

buc
buc

1
1

8.3.1.2. Descriere detaliat

1. Centrala de acces
- 4 intrari/4 iesiri;
23

antipassback global;
extensibila la maxim 64 usi
memorie minim 5000 evenimente;
Surub montaj si cheie securizata
Functii software: generare rapoarte cu numarul de ore, afiseaza poza persoanei care
prezinta cartela, permite programarea sistemului.
- doua relee comanda usa;
- sursa alimentare cu accumulator in tampon inclus,
- sirena de interior piezo,
- sirena de exterior cu stroboscop i acumulator 7Ah/12V propriu inclus
- cutie inclusa
Cititor de proximitate
- Cititor de proximitate format Wiegand 26
- Montare interior/exterior
- Buzzer
- LED indicator stare
- Citire de la aprox. 8cm
Cititor de proximitate metalic cu tastatura
- Cititor de proximitate antivandal, ultraplat;
- Montare interior/exterior
- iluminat;
- acces cu cod, cartela sau ambele;
- releu 2A pentru comanda usii;
- intrare si releu iesire auxiliar cu 10 moduri programare (contact magnetic, sonerie)
- alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca
- doua relee comanda usa, sursa, sirena, cutie inclusa
- 2 nivele de acces; 3 moduri de lucru: 1-normal, 2 -deschis,3- intra doar anumite persoane
- Protejat la intemperii
- Surub si cheie securizata
- numar maxim de utilizatori 10000
- Amortizor hidraulic pentru circulatie mare reglabil
- pentru usi de max 20 - 120kg
Contact magnetic ingropat
- Interspatiu: 3,5 cm
- Material plastic
- Montaj ingropat (in tocul usii)
Yala electromagnetica ingropata
- echipat cu shield lung
- memorie mecanica
- deblocare mecanica
- montaj ingropat
- tensiune de alimentare 12Vac
- consum 0,8 A

2.

3.

4.

5.

8.3.2. Bariere de acces auto


8.3.2.1. Componen
Nr.
Descriere
A. Echipament
1 Bariera automata pentru trafic foarte intens
2 Modul radio pentru comanda bariere
3 Buton reversibil actionare manuala bariere, montare pe birou

UM

Cant

buc
buc
buc

2
2
4

24

4 Telecomanda radio 4 canale


B. Accesorii montaj si material marunt
1 Cablu UTP
2 Canal cablu PVC
3 Material marunt, fundatie bariere
C. Manopera
1 Manopera + PIF
2 Proiect

buc

m
m
set

250
100
1

buc
buc

1
1

8.3.2.2. Descriere detaliat

1. Bariera automata pentru trafic foarte intens


- motor la 230Vc.a.
- unitate de comand multifunciuni
- carcas din oel
- bra din aluminiu dreptunghiular de 4m
- contrabalasarea bra cu arcuri
- deblocare mecanic pentru utilizarea manual
- timp de deschidere de 1 - 2,5 s / 90 grade
- Bariera infrarosu fotocelule de siguranta
- Elemente reflectorizante
- Furca mobil cu prindere pe brat
- Lampa de semnalizare
- Selector cu cheie
2. Modul radio pentru comanda bariere
- Receptorul: radio 434 MHz, o iesire de releu NO/NC programabil, monostabil sau
bistabil, un contact de tamper respectiv o iesire de control de tip S open colector pentru
controlul unei sirene/sonerii externe, echipat cu led cu doua stari care semnalizeaza
starea dispozitivului
- Tehnologia KELLOQ la generarea codurilor saritoare
- Tip cod generat ASK 64 biti
- Capacitate sistem 100 telecomenzi.
- Baterie telecomanda: 12V
- Tensiune alimentare receptor 12Vcc.
- Raza de actiune 100m
3. Telecomanda radio 4 canale
- telecomanda radio
- Tehnologie KELLOQ la generarea codurilor saritoare
- Tip cod generat ASK 64 biti
8.4. Retea date/voce - cablare structurata
Componen i descriere detaliat
Nr.
Descriere
A. Echipament
Rack 26U
- capacitate 26 U, lime 600 mm, adncime n intervalul
[780-1000] mm
1
- u transparent
- modul de ventilaie echipat cu 6 ventilatoare i termostat
25-60oC
- organizatoare de cabluri verticale i orizontale corespunztoare

UM

Cant

cpl.

25

numrului de cabluri instalate n rack dar nu mai puin de 2 de fiecare tip


- set 20 buc. uruburi i piulie rack 3 seturi
- tav fix cu lime 600 mm i adncime minim 600 mm, dar integrabil
n rack 1 buc.
- reglet cu 6 prize uco, europene, 220V/50Hz/10A cu alimentare de la
UPS 1 buc.
- UPS 1500 VA RackMount cu specificaiile tehnice de la poziia 2 din
acest tabel 1 buc.
- patch panel 24 porturi RJ45, CAT 5e, negru, montabil n rack, echipat
cu 24 buc. cabluri patch UTP cat 5e cu lungimea de 1 m 3 buc.
UPS 1500 VA RackMount
- putere de ieire: 1425 W / 1500 VA
- tensiune nominala de ieire: 230 V
- tensiune nominala de ieire configurabil pentru 220V, 230 V sau 240 V
- eficien la ncrcare maxim: 95.00%
- fluctuaii ale tensiunii de ieire: < 5% la ncrcare maxim
- frecvena ieire: 47 - 53 Hz pentru 50 Hz nominal
57 - 63 Hz pentru 60 Hz nominal
- bypass intern: automat i manual
- tensiune nominal de intrare: 230V
- intervalul de valori al tensiunii de intrare pentru operaiile principale:
160-285V
- frecven intrare: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
- timp ncrcare baterii: 3 ore
- timp mediu de funcionare la jumtate de ncrcare: 28.3 minute
(712.5 W)
- timp de funcionare la ncrcare maxim: 11.9 minute (1425 W)
- porturi: DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, USB
- indicatori alarm: opto-acustici
- montare rack: 2U, 19
- temperatura de funcionare: 0 - 40 C
- echipat cu cte un cablu de alimentare pentru echipamente de la UPS
cu lungimea de 1,5 m pentru fiecare din ieirile UPS-ului, mai puin priza
la care se conecteaz regleta de prize din completul rack-ului de 26U
- alimentare 220V/50Hz cu cablu echipat cu techer uco standard
european
Switch 24 porturi Fast Ethernet 10/100 Mbps i 2 porturi uplink Giga
Ethernet
- 24 x 10/100 Base-TX / RJ 45 porturi autosensing
- port serial pentru configurare n line de comand (CLI);
- 2 sloturi pentru legturile de uplink cu dublu scop (dual-purpose uplink
slots), fiecare avnd un port electric 10/100/1000 Base-TX i 1 un port
SFP Gigabit Ethernet, dintre care doar unul poate fi activ la un moment
dat;
- leduri de semnalizare pentru funcionare full/half duplex;
- suport pentru QoS: marcare trafic, prioritizare trafic voce i video,
suport hardware pentru 4 cozi de ieire per port;
- suport pentru management de la distan folosind telnet, ssh v2, http(s)
i snmp v2/3
- suport pentru 255 VLAN-uri;
- protocoale suportate: IEEE 802.3, 802.3u, 802.1Q, 802.1D, 802.1P
(CoS, DSCP, WRR), 802.1x, RIP
- compatibilitate deplin cu routerul WAN (poz. 5 din acest tabel) la
nivelul protocoalelor de comunicaii enunate;
- software care s suporte toate specificaiile menionate i s asigure

cpl.

26

funcionarea corespunztoare a switch-ului


- montabil n rack 19
- alimentare 220V/50Hz cu cablu echipat cu techer uco standard
european
Modul SFP fibr optic single mode 1000BASE-LX/LH GBIC compatibil
IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard 1310 (nm) i compatibil cu sloturile
4
de fibr optic ale switch-ului de la poziia 3 din acest tabel, cu interfa
optic de tip LC.
Router WAN
- 4 x 10/100 Base-TX / RJ 45 porturi;
- port serial pentru configurare n line de comand (CLI);
- suport pentru management de la distan folosind telnet, ssh v2, http(s)
i snmp v2/3
- suport pentru 2 VLAN-uri;
- licen software cu suport pentru criptare 3DES;
- protocoale suportate: IEEE 802.3, 802.1Q, 802.1D, 802.1w, 802.1P
(CoS, DSCP, WRR), 802.1x, RIP
5
- compatibilitate deplin cu routerul Cisco 3745 la nivelul protocoalelor de
comunicaii enunate;
- software care s suporte toate specificaiile menionate i s asigure
funcionarea corespunztoare a router-ului
- montabil direct n rack 19 sau prevzut cu kit de montare n rack 19
- alimentare 220V/50Hz cu cablu echipat cu tecr uco standard
european
- gestionare complet (full manageablity) de pe platforma de
management CISCO WORKS.
6
Priza dubla aplicata neecranata, 2xRJ45, CAT 5e
7
Patch cord 5 m, UTP, CAT 5e
8
Patch cord 3 m, UTP, CAT 5e
9
Patch cord telefonie 3 m
10
Patch cord telefonie 5 m
11
Patch panel telefonie 50 porturi RJ45
B. Accesorii montaj si material marunt
Canal cablu PVC dimensionat corespunztor pentru a asigura pozarea
prin acesta a cablurilor de reea de pe tronsonul cel mai aglomerat plus o
1
rezerv de spaiu pentru pozarea ulterioar a unui numr de cabluri UTP
de 30% din numrul cablurilor pozate pe cel mai aglomeraat tronson.
Cablu UTP cat 5e
2
Cablu de interior 50 perechi
3
C. Manopera
Manopera + PIF, n care se includ i urmtoarele servicii:
A. Serviciu instalare rack-uri
- montare rack-uri n camerele tehnice ale Autoritii Contractante
- instalarea n rack a tuturor echipamentelor montabile n rack (patch
paneluri, switch-uri, UPS, tav fix)
- alimentarea cu energie electric a UPS-ului i a switch-urilor de la UPS
1
- realizarea interconectrilor/etichetrilor dintre switch-uri, dintre switchuri i patch paneluri i dintre patch paneluri conform cerinelor funcionale
ale reelei locale a Autoritii Contractante
- aranjarea i etichetarea cablurilor n interiorul rack-urilor (se vor folosi i
organizatoarele de cabluri).
- instalarea cablurilor i a prizelor de date aferente conform standard
ANSI/TIA/EIA 568B

buc.

cpl.

buc
buc
buc
buc
buc
buc

100
100
100
100
100
3

750

m
m

7015
100

buc

27

- furnizarea diagramelor funcionale ale reelei de comunicaii de date


necesare exploatrii, dezvoltrii i mentenanei ulterioare
B. Serviciu cablare reea structurat voce-date
2

Proiect tehnic

buc

8.5. Sistem de alarmare in caz de efracie


8.5.1. Componen
Nr.
Descriere
A. Echipament
1 Centrala alarmare
2 Tastatura LCD
3 Extensie 8 zone pentru centrala de alarmare
4 Detector PIR
5 Sursa alimentare 12V, cu back-up
6 Buton panica cu retinere, deblocare cu cheie
7 Contact magnetic ingropat
8 Sirena de interior
9 Sirena de exterior
10 Acumulator 7 Ah/12V
B. Accesorii montaj si material marunt
1 Canal cablu PVC
2 Material marunt
3 Cablu ecranat 0,22x10
C. Manopera
1 Manopera + PIF
2 Proiect

UM

Cant

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
9
6
35
6
3
3
4
2
3

m
set
m

300
1
500

buc
buc

1
1

8.5.2. Descriere detaliat

1. Centrala alarmare
- 8 zone complet programabile;
- 8 partitii;
- 38 coduri de acces; 1 cod principal (master), 1 cod pentru ntretinere, 2 coduri de
siguranta, 2 coduri de supraveghere si 32 de coduri generale de acces;

- numarul zonelor poate fi marit pana la 64;


- tip zona: Normal inchis Normal Deschis, cu rezistenta capat de linie sau rezistenta dubla

capat de linie;
- 27 tipuri de zone; atribute programabile pentru 8 zone;
- Iesire pentru avertizare sonora
- Iesire pentru sirena (700mA), protejata (curent maxim 3A), 12V DC, Sunet continuu sau
intermitent;
- Memorie EEPROM
- Programarea sistemului nu se pierde n cazul ntreruperii complete a alimentarii;
- Iesiri programabile: Pina la 14 iesiri de voltaj programabile, cu 21 de optiuni programabile,
o iesire PGM de curent mare (300mA) pe panoul principal(PGM2), 3 iesiri PGM de curent mic
(50mA) pe panoul principal(PGM1, PGM3, PGM4), 8 iesiri aditionale de curent mic (50mA)

28

disponibile folosind modul suplimentar, 4 iesiri aditionale de curent mare (1 Amp) disponibile
folosind modul suplimentar;
- Sursa de tensiune stabilizata de 1.5A
- Iesire auxiliara pentru alimentarea modulelor si senzorilor de 12V DC, 550mA;
Supraveghere pentru caderea tensiunii de alimentare si pentru tensiune scazuta pe
acumulator;
Ceasul intern al centralei se regleaza dupa frecventa tensiunii de alimentare;
- Cerinte Alimentare: transformator 16,5Vac/63W, Acumulator 12V/7Ah;
- Grad de SupraTensiune II;
- Caracteristicile comunicatorului telefonic digital: sa suporte majoritatea formatelor de
comunicare inclusiv formatele SIA, Contact ID si Residential Dial, transmisia programabila a
evenimentelor la ficare numar de telefon, comunicarea evenimentelor prin pager, 3 numere
de telefon programabile, 2 numere de cod, apelare prin Puls sau Ton (DTMF), detectia tipului
de linie (DPDT), autoprotectie la blocare;
- Facilitati de protectie ale sistemului prin monitorizarea unui numar ridicat de posibile
anomalii incluznd: caderea tensiunii de alimentare, defectiune pe zona, carcasa de senzor
deschisa, defectiune pe linia de foc, defectiune pe linia telefonica, Esec la comunicare,
Scaderea tensiunii pe acumulator, Defectiune la sirena, Defectiunea unui modul de extensie,
Caderea tensiunii interne de alimentare (iesirea auxiliara de alimentare), Pierderea ceasului
intern;
- Facilitati de prevenire a alarmelor false: Avertizare sonora n caz de ntrziere la iesire,
Avertizare sonora n caz de eroare la iesire, Urgenta la intrare, Comunicarea intarzierii, Iesire
rapida, Resetarea contorului de evenimente, Inchiderea recenta a transmisiei, Trecerea
printr-o zona de alarma, Avertizare Zona Dubla, Comunicarea intarzierii, Memorarea cu buffer
la apsarea tastelor;
- Facilitati aditionale: Autoarmare la ora specificata, Alarma si Test de comunicare activabile
din tastatura, Blocarea Tastaturi, Posibilitate Audio folosind Modulul de Interfata Audio;
- Memorarea ultimelor 256 de evenimente intr-o zona de buffer cu retinerea orei si datei;
- Suporta un modul de iesire cu control pentru automatizari/iluminare;
- Posibilitatea de programare de la distanta.
2. Tastatura LCD
- Ecran cu cristale lichide;
- Nr maxim de zone 64;
- Afiseaza informatii despre sistem (tip ICON), se pot accesa mai multe informatii:
identificarea zonei, instructiuni despre sistem, starea sistemului, conditiile in care au aparut
problemele;
- Are o intrare zona (se poate conecta un detector direct la tastatura pentru a evita cablarea
la panou);
- Memorarea automata a alarmelor ;
- Contine 5 taste functionale cu 25 de optiuni cum ar fi : Iesire Rapida, Armare Acasa,
Armare Plecat;
- Conectarea pe 4 fire;
- buzzer intern.

3. Detector PIR
- detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg);
- Imunitate RF: 80MHz-1GHz;
- sensibilitate reglabila;
- latime impuls reglabila;
- detectie 15m, 90 grade
- iesire NC (normal inchis)
- Imunitate la lumina;
- compensare cu temperaturea
4. Sursa alimentare 12V, cu back-up
- Cutie metalica;
29

Transformator 12Vac/40W;
Sursa de alimentare in comutatie;
Tensiune de iesire: 12 VDC;
Curent de iesire: 1,5A;
Acumulator 12V/7Ah.
5. Sirena de interior
- Tensiune de alimentare : 10 - 14 V ( 12 V nominal);
- Consum: sirena 200mA, Flash : 250mA;
- Putere: 110 dB.
6. Sirena de exterior
- sirena autoalimentata cu stroboscop;
- carcasa din policarbonat proiectata sa reziste intemperiilor;
- protectie suplimentara data de stratul metalic de protectie din interior;
- sunet modulat ;
- autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului ;
- timp de alarmare ajustabil ;
- circuit de test pentru stroboscop ;
- sablon pentru montarea suruburilor de prindere ;
- sa intruneasca cerintele stabilite de normativul CEI 72-2/2a Ed. 1993 (DAT-IMQ n. U
0246) ;
- tensiunea de alimentare12 Vcc ;
- nivel sonor la 3m 104 dB(A) ;
- clasa de protectie IP 34 ;
- loc pentru acumulator de 7Ah ;
- curent absorbit (sirena activa)1.4 A (max.2A) ;
- gama temperaturii de functionare -25...+55 C.

8.6. Centrala telefonica - Sistem de comutaie


8.6.1Cerine generale
Reeaua Naional de Voce a M.I.R.A. este o reea digital de comunicaii telefonice, de arie extins, cu
peste 550 de noduri, nsumnd peste 90.000 porturi, are o arhitectur distribuit i un management
centralizat.
Pentru integrarea n Reeaua Naional de Voce a M.I.R.A., echipamentul de comutaie va folosi
trunchiuri digitale QSIG ISDN suportnd urmtoarele standarde, Basic Services (ISO/IEC
11572/11574), Identification Supplementary Service ISSD (ISO/IEC 14136), Name Identification QSIGNA (ISO/IEC 13864/13868), Generic Function Protocol QSIG-GF (ISO/IEC 11582), Advice Of Charge
QSIG-AOC (ISO/IEC 15049/15050), Call Completion QSIG-CC (ISO/IEC 13866/13870), Transit Counter
QSIG-TC (ISO/IEC 15055/15056), Common Information QSIG-CMN (ISO/IEC 15771/15772), Call
Diversion QSIG-CF (ISO/IEC 13872/13873), Call Transfer QSIG-CT (ISO/IEC 13865/13869), Path
Replacement QSIG-PR (ISO/IEC 13863/13874), Call Offer QSIG-CO (ISO/IEC 14841/14843), precum i
trunchiuri IP suportnd urmtoarele protocoale IP SIP, H.323 V2, H.225.0, H.245 i Q.931, care vor
asigura obligatoriu urmtoarele servicii n reea (Reeaua Naional de Voce a M.I.R.A.) i vor fi
implementate:
1.1. Account Code
1.2. Authorization Code for Extension
1.3. Basic Calls
1.4. Callback
1.5. Call Diversion
1.6. Call Metering
1.7. Calling/Connected Line Identity
1.8. Customer Identity Storage (CID)
1.9. Direct Indialling
1.10. DNIS for ACD

30

1.11. Extension Status Indication


1.12. Facility Restriction Level/Travelling Class Mark (FRL/TCM)
1.13. Follow-me
1.14. Incoming Automatic Inter-PABX Calls
1.15. IP networking
1.16. Manual Extending
1.17. Name Identity
1.18. Outgoing Automatic Call
1.19. Outgoing call via Operator
1.20. QSIG Call Offer
1.21. Release Principles
1.22. Rerouting
1.23. Transfer
1.24. Transit counter
1.25. Advice Of Charge over network
Vnztorul va integra sistemul de comutaie furnizat n Reeaua Naional de Voce a M.I.R.A., i va
implementa toate facilitile oferite de sistem, facilitile oferite abonailor i facilitile de reea, att
pentru comutatorul care face obiectul achiziiei, ct i pentru cele existente n sistem.
Toate echipamentele care se vor livra trebuie s prezinte o fiabilitate ridicat, s fie realizate n
tehnologie avansat, s fac parte din cea mai recent generaie, att din punct de vedere hardware, ct
i software, s fie fabricate cu cel mult 6 luni nainte de livrare i s permit completri (extinderi i
upgrade-uri) ulterioare n vederea utilizrii unor servicii noi, chiar dac n oferta iniial au fost listate
produse cu performane mai sczute.
Contractantul va livra un sistem de comutaie dimensionat astfel nct s ofere 25% poziii libere
(time slots) pentru interfee de extensii i trunchiuri i care vor putea suporta extinderi ulterioare
de pn la 700 porturi (extensii analogice i digitale, trunchiuri analogice i digitale) doar prin
adugarea de module suplimentare la asiul de baz care asigur procesarea, comutaia i
alimentarea sistemului.
Din partea productorului, calitatea echipamentului va fi atestat prin certificate de calitate emise de
organisme internaionale (de ex. ISO 9001) i certificate de conformitate eliberate de laboratoare
independente de testare a echipamentelor care se vor ataa la oferta tehnic.
Contractantul trebuie s fac dovada c deine sisteme de asigurare a calitii, conform standardului
internaional SR EN ISO 9001, sau echivalent, eliberat de un organism specializat n domeniu.
Datorit specificului aparte a flexibilitii tuturor structurilor i a nevoilor de modernizare,
echipamentul va ndeplini obligatoriu urmtoarele cerine:
A.1. Sistemul PBX de comutaie va fi un sistem deschis, scalabil i convergent care s integreze
telefonia fix i cea mobil, telefonia IP, terminale cordless, DECT, digitale i analogice.
Comunicaiile oferite de sistemul PBX se vor face prin interfee de-a lungul reelelor de tip
ISDN, ATM, LAN, MAN i WAN.
A.2. Arhitectura sistemului PBX va fi complet distribuit, cu backup local pe carduri de memorie de
tip Compact Flash minim 512MB (nu se accept HDD), i va oferi posibilitatea realizrii
redundanei geografice active prin duplicarea prilor vitale ale sistemului.
A.3. Echipamentul de comutaie oferit s poat fi mbuntit - upgrade (att hardware ct i
software) prin investiii minime, n vederea meninerii facilitilor la cel mai nalt nivel de
performan.
A.4. Sistemul de comutaie livrat de productor va fi echipat astfel nct s suporte extinderi
ulterioare de pn la 700 porturi (extensii analogice i digitale, trunchiuri analogice i digitale).
Extinderea se va realiza prin pstrarea tuturor componentelor hardware, la care se vor aduga
interfee, cabinete, module de comutaie i procesare suplimentare la asiul de baz, fr
nlocuirea modulelor de comutaie i procesare, a cabinetelor, sertarelor, interfeelor existente
etc. care vor asigura n continuare comutaia, procesarea i alimentarea sistemului de
comutaie extins.
A.5. Sistemul va fi neblocabil pentru urmtoarele capaciti de trafic:
- 0.2 E pentru linii de interior (extensii)

31

- 0.75 E pentru linii de exterior (trunchiuri)


A.6. Folosirea simultan n cadrul unui sistem a mai multor standarde ISDN (ISDN Q-SIG, ISDN
public etc).
A.7. Sistemul de comutaie va permite utilizarea unui plan de numerotaie format din 5 cifre.
A.8. Sistemul de comutaie s poat fi echipat cu extensii i trunchiuri IP.
A.9. Rezistena circuitelor abonailor analogici s fie de minimum 1800 , fr aparat telefonic.
A.10. Aparatele telefonice digitale i IP s aib acces multilinie pe acelai numr de apel, fr
acionarea unei taste suplimentare i vor putea fi configurate pentru funcia ef-secretar, cu
semnalizarea optic a tastelor corespunztoare unor convorbiri aflate n curs la un moment
dat, indiferent dac liniile respective sunt de interior sau exterior. Aceast facilitate va fi livrat
odat cu sistemul.
A.11. Sistemul de comutaie va include toate facilitile de reea (servicii de reea) enumerate la
punctul 4.
A.12. Sistemul de comutaie va oferi facilitatea de operator centralizat, cu transparena total a
serviciilor i semnalizrilor.
A.13. Sistemul de comutaie va conine hardware-ul, licenele i aplicaia software necesare
managementului centralizat prin HP OpenView.
A.14. Sistemul de comutaie va fi livrat cu documentaia complet i suita de aplicaii oferite de
productor n vederea administrrii de ctre tehnicieni (aplicaie grafic tip D.N.A.).
A.15. Extensiile i trunchiurile IP vor suporta protocoalele de semnalizare SIP i H.323.
A.16. Interfeele pentru extensii IP vor oferi minim 12 convorbiri simultane extensii IP alte
extensii/trunchiuri i minim 16 convorbiri simultane extensii IP extensii IP nregistrate n
aceeai reea local LAN.
A.17. Sistemul de comutaie va oferi serviciul Music on Hold, att cu surs intern (o melodie sau
combinaii de tonaliti), ct i cu surs extern.
A.18. Sistemul de comutaie va transmite tonalitile de revers apel (sonerie i ocupat), att ctre
abonaii externi (n urma transferului unei legturi externe), ct i ctre operatoare.
A.19. Sistemul de comutaie livrat va conine redresor stabilizat cu funcionare n tampon/baterie cu
gel, tablou de comutare si distribuie ca/cc i baterie de acumulatori cu gel dimensionat
pentru asigurarea a minimum 8 ore de funcionare de la ntreruperea tensiunii de reea (220
Vc.a.), pentru un sistem cu o configuraie de 700 porturi. Bateriile de acumulatori vor fi
capsulate, nu vor necesita ntreinere, nu vor degaja vapori de acizi i vor fi cu gabarit redus.
Oferta va conine i soluia de management centralizat pentru componenta de alimentare :
prezen tensiune reea, redresor, acumulatori, temperatur acumulatori, etc.
A.20. Toi parametrii de sistem vor putea fi modificai de la terminalul de operare i mentenan.
Vnztorul va livra obligatoriu toat documentaia tehnic a echipamentului de comutaie n
limba englez sau romn (pentru toate nivelurile de programare).
A.21. Sistemul de comutaie se va baza pe un sistem de operare de tip Open Source.
A.22. Prile vitale (procesoare, surse de alimentare, componenta de comutaie) vor permite
duplicarea activ a sistemului.
A.23. Duplicarea activ a componentei de comutaie, procesare i alimentare a centralei telefonice
va asigura pstrarea tuturor convorbirilor telefonice, fr ntreruperea acestora, la defectarea
comutatorului principal i gestionarea acestora de ctre cel secundar .
A.24. Sistemul de comutaie va fi astfel configurat i dimensionat nct s respecte obligatoriu
urmtoarele valori minimale: BHCC (Busy Hour Call Completion) pentru un Cabinet = 1.8
apeluri/secund (500.000) i BHCA (Busy Hour Call Attempts) = 10 x BHCC.
A.25. Numrul receptorilor i transmitorilor DTMF vor fi dimensionai astfel nct sistemul s nu se
blocheze la o utilizare peste medie.
A.26. Soluia trebuie s fie un sistem de comunicaii deschis, bazat pe protocoale standard, care
suport aplicaii dezvoltate de ali furnizori. Interfeele CTI vor fi compatibile cu aplicaii de tip
server/client care respect standardele CSTA, TAPI, TSAPI, XML/SOAP, n vederea
interfarii cu un sistem informatic Call Center .
A.27. Sistemul trebuie s ofere posibilitatea criptrii comunicaiilor de voce peste IP.
A.28. Sistemul va fi livrat cu setul de materiale aferent instalrii i punerii n funciune.
A.29. Numrul minim de destinaii suportat de un sistem de comutaie va fi de minim 2500.

32

A.30. Sistemul de comutaie va integra o soluie unitar de management pentru componenta de


alimentare.
8.6.2. Faciliti oferite de sistem
- Rutare alternativ rutarea apelului ctre o destinaie prin diferite rute.
- Teletaxarea apelurilor posibilitatea de a detecta, stoca i citi semnalizrile de teletaxare primite de
la reeaua public.
- Grup de utilizatori un PABX poate conine un numr de utilizatori. Aceti utilizatori pot fi complet
separai.
- Apelare direct apelurile sosite pe liniile externe de intrare pot fi rutate direct ctre extensii.
- Linii directe de intrare posibilitatea de a programa apelurile de intrare de pe trunchiurile analogice
pentru a fi conectate direct la extensii predefinite, grupe de operatori, grupe cu sonerie comun sau
operatorul PABX.
- Acces direct n sistem facilitate care permite utilizatorilor externi (apeluri de voce) de a apela o
central PABX i de a beneficia de facilitile acesteia.
- DNIS pentru ACD acest serviciu ofer posibilitatea pentru grupele ACD de a identifica diferii
utilizatori pe baza numrului format de utilizator.
- Alocarea dinamic a rutelor posibilitatea sistemului de alocare flexibil a rutelor prin reele digitale
publice sau private.
- Nivel de restricie al facilitilor/Marcarea claselor de cltorie facilitate utilizat de o central sau
mai multe pentru a ruta un apel, ntr-o manier rapid i controlat, ctre destinaie.
- Extensie generic este afiliat la un Modul, unui numr i unui terminal ceea ce ofer posibilitatea
utilizrii facilitilor de Mobilitate i Poziie liber.
- Rutare cu cost redus ofer posibilitatea sistemului de a selecta rutele economice pentru apelurile de
ieire n reeaua public.
- Identitatea numelui folosit pentru a asocia un nume uor de recunoscut unui abonat, care n mod
normal este identificat n sistem dup un numr care nu este general cunoscut.
- Serviciu de noapte apelurile de intrare sosite pe timpul nopii sunt rutate la poziii de rspuns preprogramate.
- Analiza numerelor posibilitatea de analiz a numerelor formate sau recepionate, a codurilor pentru
servicii, inclusiv separatorii.
- Conversia de numerotaie i oprire a apelurilor servicii care convertesc numerele trimise sau
recepionate, aflate n baza de date, precum i, bararea unor numere aflate i ele n aceeai baz de
date.
- Originea numrului A ofer posibilitatea ca abonatul ctre care a fost direcionat un apel (partea C)
s vad numrul abonatului chemtor (partea A) n urmtoarele cazuri:
- abonatul direcionat (partea B) a activat serviciul Urmeaz-m ctre partea C;
- partea C este o poziie de rspuns n lista activ pentru numerele personale ale prii B.
- Rutarea n reea privat facilitatea ofer rutare de capacitate mare i capabilitatea de conversie de
numerotaie pentru o reea privat.
- Rerutare ofer posibilitatea de a programa rutele sau liniile externe individuale pentru rerutare ctre
o poziie de rspuns atunci cnd un apel de pe o linie extern gsete congestie, numr vacant, ocupat,
indisponibil sau nu rspunde.
- Stocarea informaiilor privind apelurile permite nregistrarea tuturor tipurilor de apeluri efectuate.
- Alegerea limbii selecteaz limba n care se dorete s fie afiat textul mesajelor.
- Call Information Logging peste Ethernet datele stocate n Call Information Logging pot fi
transmise prin portul Ethernet al interfeei de administrare, folosind protocolul TCP/IP, ntr-un server de
Call Information Logging din reea.
- Stocarea Call Information Logging pe carduri de memorie de tip Compact Flash (nu se accept
HDD) datele din Call Information Logging pot fi stocate pe carduri de memorie de tip Compact Flash
(nu se accept HDD).
8.6.3. Faciliti oferite abonailor
- Apelare abreviat posibilitate oferit extensiilor i operatorilor PABX de a realiza apeluri tastnd un
numr abreviat care este automat translatat ntr-un numr ntreg i trimis de ctre central.

33

- Codul de cont
Ofer posibilitatea unei extensii de a contoriza un apel ntr-un Cod de cont, care poate reprezenta
un proiect particular, departament sau client, n loc s contorizeze numrul extensiei de unde se execut
apelul.
- Ofer posibilitatea de a preveni folosirea neautorizat prin obligarea extensiei de a introduce codul
de cont nainte de a tasta un numr extern.
- Locaie pentru contorizarea apelurilor este un buffer de date care poate fi setat pentru Call
Information Logging unde datele pot fi stocate n format compresat sau necompresat i apoi poate fi
transferat cu protocolul pentru transfer de fiiere FTP.
- Distribuirea automat a apelurilor soluie pentru distribuirea automat a unei cantiti mari de
apeluri de intrare spre un serviciu controlat de numrul format de partea chemtoare.
- Cod de autorizare pentru extensii
- Cod comun de autorizare (central) este un cod comun care nu este conectat la nici un numr de
abonat din sistem, aceste coduri fiind stocate ntr-o baz de date comun.
- Cod individual de autorizare (regional) un cod afiliat unui numr din sistem care este stocat ntro baz de date local, n acelai Modul n care este nregistrat i numrul respectiv.
- Apelare dup nume posibilitatea utilizatorului de a iniia un apel introducnd numele sau nceputul
lui printr-o tastatur standard cu litere i chei soft.
- Call Back automat
- pentru extensii ocupate posibilitatea unei extensii de a iniia supervizarea unei extensii ocupate i
de a fi apelat atunci cnd aceasta se elibereaz.
- pentru nu rspunde posibilitatea de a stabili o supervizare a unei extensii cnd aceasta nu
rspunde.
- pentru nu este disponibil posibilitatea unei extensii dintr-o central de a iniia supervizarea unei
extensii din alt central care nu este disponibil i de a fi apelat automat atunci cnd extensia devine
liber.
- pentru linii de ieire ocupate posibilitatea unei extensii de a iniia o supervizare a unei rute
ocupate i de a fi apelat automat atunci cnd linia extern devine liber.
- Direcionarea apelului i Urmeaz-m posibilitatea unei extensii de a avea apeluri direcionate
ctre o poziie de rspuns automat comun sau individual.
- Preluarea apelului posibilitatea unei extensii de a rspunde unui apel efectuat ctre alt extensie de
la propriul telefon.
- Conferin posibilitatea de a stabili o conferin cu mai mult 10 abonai telefonici.
- Urmeaz-m extern posibilitatea unei extensii de a direciona temporar apelurile ctre rute nonSemnalizri pe Canal Comun, reele private, reeaua public PSTN sau ISDN.
- Poziie liber serviciu ce permite utilizatorului de a se conecta la orice telefon disponibil (DTS,
CXN, ATS) i de a beneficia de categoriile, apelurile i mesajele personale.
- Pot vocal integrat permite utilizatorilor de a extinde serviciile telefonice cu un serviciu de
rspuns automat.
- Grup de hunting intern grup de extensii care poate fi apelat cu un numr comun.
- Intrare peste ocupat posibilitatea pentru o extensie care apeleaz o extensie ocupat de a intra n
convorbire cu aceasta.
- Reapelarea ultimului apel extern numerele externe formate sunt automat stocate i pot fi reapelate
utiliznd un cod.
- Mesaj n ateptare serviciu pentru notificarea unei extensii c are mesaje care nu au fost nc citite
sau nregistrate i care sunt stocate n una sau mai multe sisteme informatice.
- Mobilitate facilitate care ofer utilizatorilor posibilitatea de a realiza sau accepta apeluri n orice
locaie din raza de acoperire a staiilor radio de baz. Facilitatea este compatibil cu standardele DECT
GAP/CAP, care asigur voce de calitatea telefoniei fixe i securitate nalt.
- Numr cu reprezentri multiple posibilitatea pentru un numr reprezentat multiplu de a dispune de
o funcie care se numete Linie specific de preluare a apelurilor. Aceasta ofer posibilitatea de a
rspunde sau realiza de dou ori mai multe apeluri.
- Log pentru numere i nume facilitate pentru memorarea apelurilor nepreluate.
- Conexiuni fr apelarea numrului (hot line)

34

Conexiune direct - posibilitatea extensiilor de a fi conectate automat, imediat ce a fost ridicat


receptorul, la o poziie predefinit.
Conexiune ntrziat posibilitatea unei extensii de a fi conectate automat la o poziie predefinit
dup ce a fost ridicat receptorul i a trecut un timp presetat.
- Numere personale facilitate prin care unui numr i este asignat un terminal de orice tip i care are
disponibil serviciul de Repetarea Cutrii.
- Transfer posibilitatea unei extensii de a transfera un apel ctre alt extensie, operator PABX sau
linie extern.
8.6.4. Faciliti de reea liceniate pentru sistemul ofertat
1.1. Account Code
1.2. Authorization Code for Extension
1.3. Basic Calls
1.4. Callback
1.5. Call Diversion
1.6. Call Metering
1.7. Calling/Connected Line Identity
1.8. Customer Identity Storage (CID)
1.9. Direct Indialling
1.10. DNIS for ACD
1.11. Extension Status Indication
1.12. Facility Restriction Level/Travelling Class Mark (FRL/TCM)
1.13. Follow-me
1.14. Incoming Automatic Inter-PABX Calls
1.15. IP networking
1.16. Manual Extending
1.17. Name Identity
1.18. Outgoing Automatic Call
1.19. Outgoing call via Operator
1.20. QSIG Call Offer
1.21. Release Principles
1.22. Rerouting
1.23. Transfer
1.24. Transit counter
1.25. Advice Of Charge over network
Faciliti de reea opionale:
1.1. Automatic Network Call Distribution, ANCD
1.2. Call Offer
1.3. Centralized Answering position (C-OP)
1.4. Computer Supported Telecommunication Applications (CSTA)
1.5. Customer Centralized Operator (CCOP)
1.6. Intrusion and Forced Release
1.7. Message Waiting
8.6.5. Terminale
5.1. Aparatele telefonice digitale se vor conecta la central printr-o singur pereche, iar
alimentarea electric a aparatului se va face din linia telefonic (aparatele nu vor avea
nevoie de alimentatoare externe). Distana minim fa de central, pn la care trebuie s
funcioneze aparatele digitale, va fi de 800 m (pe linii de Cu de 0.5 mm). Aparatele digitale vor
avea afiaj grafic pe cristale lichide:
 minim 300*40100*150 pixels pentru terminale cu minimum 10 taste programabile cu
LED pentru indicarea strii (terminal tip A);
 minim 200*2060*100 pixels pentru terminale cu minimum 5 taste programabile cu
LED pentru indicarea strii (terminal tip B);

35

Terminalele vor avea posibilitatea de a se ataa module cu minim 15 extra key, vor putea fi configurate
n modul ef-secretar, vor avea opiunea dial by name data base i vor fi echipate cu hands free
speaker. Aparatele vor fi livrate cu cordon de linie i priz telefonic de perete cu conector RJ11.
5.2. Terminalele DECT vor fi livrate cu ncrctor de mas, dipozitiv de fixare la centur.
Terminalele vor avea afiaj grafic pe cristale lichide, gama de frecven 1880 1930MHz.
Capacitatea bateriei va asigura funcionarea minim 4 ore n convorbire i 80 ore n standby.
5.3. Aparatele telefonice IP vor fi livrate cu patch-cord de minim 3m, priz UTP CAT5,
alimentator extern i vor fi compatibile cu standardul IEEE 802.3AF - Power Over LAN.
Vor avea posibilitatea de a opta pentru unul dintre protocoalele de semnalizare SIP i H.323.
Terminalele vor suporta codecuri multiple (G.711 A-law i -law, G.723.1, G.729a, G.729ab),
Quality of Service cu acces la interfaa WEB a terminalului i funcia de Watchdog (log de
evenimente). Terminalele vor putea fi programate i cu ajutorul tastaturii existente.
a. Aparate telefonice IP tip A vor avea afiaj grafic pe cristale lichide, minim
250*35100*150 pixels i vor fi cu minimum 5 taste programabile cu LED pentru
indicarea strii.
b. Aparate telefonice IP tip B vor avea afiaj grafic pe cristale lichide, minim
100*2550*80 pixels i vor fi cu minimum 3 taste programabile cu LED pentru indicarea
strii.
5.4. Aparatele analogice vor fi livrate cu cordon de linie i priz telefonic de perete cu
conector RJ11. Distana minim fa de central, pn la care trebuie s funcioneze
aparatele analogice, va fi de 8.000 m (pe linii de Cu de 0.5 mm).
5.5. Casca telefonic este un model monoaural cu Voice Tube i tehnologie Call Clarity.
Terminalele vor fi livrare cu clip de fixare pe haine, band de fixare pe cap i conector
QuickDisconnect.
Toate cerinele menionate sunt minimale.
Toate terminalele vor fi livrate cu manual de utilizare n limba romn, certificat de conformitate.
Terminalele vor avea aplicat din partea productorului marcajul de conformitate (marcaj CS sau CE).
8.6.6. Licene cerin obligatorie
n perioada de garanie/suport, la solicitarea cumprtorului, vnztorul va furniza (gratuit) un nou ID de
licen, gratuit, n vederea reconfigurrii centralei telefonice, prin suplimentarea de ctre cumprtor, al
numrului de porturi (extensii, trunchiuri, magazii, comutator) i servicii, deja liceniate ntr-un sistem de
comutaie al aceluiai productor achiziionat de M.I.R.A.
8.6.7. Instalare i configurare
Instalarea i configurarea sistemului de comutaie va fi realizat de ctre vnztor (subcontractani).
Vnztorul va configura ntreaga flot de terminale.
Toate materialele necesare instalrii vor fi asigurate de vnztor (canal de cablu, faete, dibluri,...)
Meniul terminalelor va fi configurabil i implementat n limba romn.
Sistemul de comutaie livrat poate fi i rack mountable. Rack-ul va ndeplini urmtoarele cerine: u
metalic spate, u din sticla fa, 2 ncuietoare, laterale detaabile, suport ventilatoare cu minim 4
ventilatoare i termostat reglabil, 1 x priz multipl PS6 cu deschidere 19, 1 x patch panel cat. 5, 1 x
organizator orizontal de cabluri, roi blocabile. Numrul de organizatoare pentru cablurile aferente
comutatorului va intra n responsabilitatea vnztorului. Rack-ul va fi livrat (numr de U) astfel nct
sistemul de comutaie s poat i extins la 700 porturi (analogic i digital).
8.6.8. Recepia sistemului de comutaie
Instalarea, etichetarea, punerea n funciune i configurarea sistemului de comutaie cu ntreaga flot de
terminale i integrarea n reeaua telefonic a M.I.R.A. se va finaliza cu un document tehnic n dublu
exemplar (seriile interfeelor i terminalelor cu revizia acestora, conexiuni, extensii, rute, numere de apel,
etc...) i un carnet de service (va fi completat pe parcursul perioadei de garanie i suport defeciuni,
service-pack-uri, firmware-uri, etc.) n conformitate cu standarde ISO 9001.
Vnztorul va instala i configura ntreaga suit de aplicaii pe platforma de mentenan de tip client/
server.

36

Vnztorul are obligaia de a prezenta cumprtorului, nainte de livrare, un sistem echipat complet,
conform cerinelor de la punctul 1 (700 porturi extensii/trunchiri digitale i analogice, duplicare activ,
etc.).
n cazul n care, la recepia calitativ sau la acceptana final, echipamentele nu ndeplinesc cerinele
tehnice (punctele 1 6) din caietul de sarcini (nu din ofert vnztorului) vnztorul se oblig s livreze
interfee i echipamente suplimentare care s ndeplineasc aceste cerine sau s nlocuiasc
echipamentul cu unul conform.
Vnztorul va furniza la recepia sistemelor de comutaie licene, patch-uri i toate uniturile de program
necesare pentru iniializarea i reconfigurare unui sistem n cazul unui defect major.
Vnztorul se oblig s integreze sistemul de comutaie n reeaua telefonic a M.I.R.A. (prin
implementarea tuturor serviciilor de reea peste IP i ISDN QSIG pct. 4, plan de numerotaie,
destinaii) i sub platforma de management HP OpenView.
Recepia cantitativ, respectiv calitativ, se va finaliza printr-un proces verbal de recepie cantitativ,
respectiv calitativ, la care se vor ataa testele propuse i acceptate de Organismului
Intermediar/Beneficiarului, semnate de ambele pri.
8.6.9. Garanie
Suportul i garania vor fi oferite de ctre productor pentru o perioad de un an, 24 de ore din 24, din
momentul acceptanei finale a sistemului.
Echipamentele defecte sau care prezint anomalii n funcionare n perioada de garanie vor fi depanate
sau nlocuite n maximum 24 ore din momentul reclamaiei.
Vnztorul va face dovada capacitii sale de a efectua servicii n perioada de garanie conform
termenelor din contract (personal de specialitate, piese de schimb).
Vnztorul sistemelor de comutaie va trebui s asigure intervenii n NOC-ul M.I.R.A. sau on-site a unui
inginer de suport n cazurile n care rezolvarea unui incident prin telefon nu este posibil sau tratarea
telefonica a cazului nu a condus la rezolvarea problemei survenite.
n cazurile critice, furnizorul va trebui s ofere remedierea echipamentelor n maxim 4 ore din NOC-ul
M.I.R.A. i maxim 24 ore on-site. Soluionarea definitiv a problemei va trebui s fie oferit n maxim 48
ore de la nregistrarea cazului n sistemul de trouble-ticketing.
Dac un sistem de comunicaii prezint un defect sistematic (3 defeciuni de acelai tip) vnztorul va
nlocui echipamentul.
n perioada de garanie, pentru o rat de defectare de 5% pentru un anumit reper (tip terminal, tip
interfa etc.) vnztorul se va obliga s schimbe ntreg lotul.
Vnztorul sistemelor de comutaie va trebui s asigure accesul 24/24, 7x7 la un sistem de troubleticketing prin Internet, astfel nct toate cazurile deschise de ctre personalul din NOC-ul M.I.R.A. s
poat fi nregistrate. Sistemul de trouble-ticketing trebuie s clasifice cazurile pe cel puin 3 nivele de
prioritate, astfel nct vnztorul s poat interveni n cazul apariiei unor probleme critice.
Vnztorul se oblig s asigure cumpartorului, timp de 10 ani, piese de schimb pentru sistemele de
comutaie care fac obiectul acestei achiziii.
8.6.10. Suport tehnic n perioada de garanie
Suportul tehnic va fi oferit de ctre productor pentru o perioad de 1 (un) an, din momentul acceptanei
finale a sistemului de comunicaii voce-date.
Contractantul se oblig ca n perioada de suport s ofere consultan i corecii software pentru toate
problemele aprute n cadrul sistemului (dezvoltri ulterioare, integrri cu alte soluii, etc).
Contractantul se oblig s ntiineze, s livreze i s ncarce n sistem noile service pack-uri i
firmware-uri n perioada de suport.
Contractantul va trebui s asigure accesul 8/24 , 5x7 la un sistem de support helpdesk trouble ticket.
Contractantul va face dovada capacitii sale de a asigura serviciile de suport tehnic n perioada de
garanie conform cerinelor din caietul de sarcini prin prezentarea entitii (partener sau subcontractant)
care va indica personal de specialitate (minim 3 specialiti certificai de productor care vor trata ca
maxim urgen solicitrile Beneficiarului)
Toate schimbrile de service pack, firmware, pach-uri i alte lucrri vor fi consemnate n carnetul de
service.
8.6.11. Grafic de achiziii

37

Contractantul va propune n oferta sa un grafic de derulare a contractului (livrare, instruire, instalare,


configurare, recepie cantitativ, calitativ i tehnico funcionale) n aa fel ntocmit nct s asigure
executarea fluent a contractului.
8.6.12. Toate cerinele formulate sunt obligatorii i trebuie s fie specificate n documentaia
tehnic original a produsului furnizat de ctre productor i vor fi recepionate calitativ la
punerea n funciune.
n cazul n care acestea nu vor fi menionate n documentaia tehnic livrat n cadrul ofertei,
oferta va fi respins pentru nendeplinirea specificaiilor tehnice.
n cazul n care la recepia calitativ echipamentul de comunicaii voce-date livrat i instalat nu va
ndeplini o parte din cerinele obligatorii menionate n caietul de sarcini, Contractantul se oblig
s livreze gratuit (pe cheltuial proprie) interfee i echipamente suplimentare care s
ndeplineasc aceste cerine sau s nlocuiasc gratuit (pe cheltuial proprie) echipamentul cu
unul conform.
Echipamentele vor fi livrate cu toate reperele hardware (interfee, server, staii de lucru) i
software (aplicaii, licene, uniti de program) pentru a ndeplini toate cerinele operaionale din
ntreg caietul de sarcini.
Contractantul poate oferta echipamente de comunicaii voce-date cu caracteristici tehnice i
performane superioare i nu va putea oferta o soluie alternativ.
Toate reperele ofertate vor fi cotate separat (cartele, faciliti, staii de lucru, servere, aplicaii
software management&administrare,etc).
8.6.13. Cursuri
Se vor oferi pachetele de cursuri de iniiere i perfecionare pentru management i mentenana:
1. Sistem de operare pentru sistemul de comutaie.
a. Prezentarea sistemului de operare
b. Instalare si noiuni introductive
2. Sistem de comutaie.
a. Basic Install - System structure; Boards/BoardsPosition; Operating System; Modul/Node/Trunk;
License; Assemble the system; Power Internal/ External/Grounding; Cable (Internal Cabling);
Power Up the system; How to communicate with the PBX; Initiating Customer trunk and
Extensions; Categories; System Parameters; Number Analysis; DTS and ATS; Personal
Number, Call-Back etc.; Traffic Call Discrimination; Initiating an Operator; Automatic Call
Distribution; Dialled Number Information Service; Public Trunks; Analog; ISDN; QSig; DID;
Dump and reload of the system; Basic Maintenance commands; Case Install system ;Integrated
mobility; Integrated Voice Mail; SMS; IP-Telephony; Fault location and Tracing; Traffic recording
for trunk line and extensions; Call Information Logging; Mobility Logging, IP extensions (SIP and
H.323).
b. Install Advanced and Large System - Installation of a multi system; Expanding already running
systems; Fault analyze; Structure of software; Signals; Function and Managing of a Groups
switch; Advanced Maintenance commands.
Cursurile vor fi inute de ctre instructori avizai de productor n centre de pregtire proprii sau
partenere.
Programa fiecrui modul de curs precum i dotarea slilor/laboratoarelor unde se vor ine
acestea vor fi avizate de ctre specialitii beneficiari.
Preul va fi oferit pentru fiecare modul de curs pentru un numr de 3 cursani. Durata minim
pentru fiecare modul de curs va fi cea recomandat de productor, dar nu mai mic de 5 zile .
Pentru cursurile care se vor organiza n afara rii, vnztorul va include n preul oferit cheltuieli
legate de transport, cazare i diurn.
8.6.14. Software/hardware
Echipamentele de comutaie vor fi livrate cu documentaia tehnic complet i cu suit de
aplicaii de tip D.N.A. n vederea administrrii i mentenanei.

38

Vnztorul sistemelor de comutaie va oferi suita de aplicaii de tip D.N.A. cu documentaia


aferent.
Este necesar ca suita de aplicaii s furnizeze acces la engine-ul propriu prin intermediul unor
interfee de programare specifice, n acest fel permind altor componente software s
interacioneze cu sistemul de management.
Suita de aplicaii va trebui s asigure accesul la resurse bazat pe o ierarhie de utilizatori, cu
drepturi clar definite (trebuie s existe cel puin 2 clase de utilizatori: operatori i administratori).
Vnztorul va transmite oferte pentru toate aplicaiile software cerute de cumprtor.
8.6.15. Echipamentele vor fi livrate cu toate reperele hardware (interfee, server, staii de lucru) i
software (aplicaii, licene, unit-uri de program) pentru a ndeplini toate cerinele operaionale din
ntreg caietul de sarcini.
Vnztorul poate oferta sistem de comutaie cu caracteristici tehnice i performane superioare
i nu va putea oferta o soluie alternativ.
Toate reperele ofertate vor fi preuite separat (cartele, faciliti, staii de lucru, server-e, aplicaii
software management, administrare).
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7

Configuraie central telefonic


Extensii digitale
Extensii analogice
Trunchiuri analogice
Trunchiuri digitale PRA ISDN (ISDN QSIG)
Trunchiuri digitale PRA ISDN (Public Network)
Trunchiuri IP (nr. simultan de canale)
Aparate telefonice digitale cu 10 taste programabile
Aparate telefonice digitale cu 5 taste programabile
Aparate telefonice analogice
Repartitor (MDF) pentru 400 linii
Reglet cu rupere
Caset protectori echipat pentru MDF
Fir sritor/300 m
Set de materiale pentru instalare i punere n funciune a
echipamentului
Dispozitiv de sertizare
Interfa alarme
Modem fibr optic cu interfa E1 G.703
Extra faciliti
Music On Hold
Call Information Logging buffer
Interfa SNMP
Port de mentenan Ethernet
Port de mentenan serial
Servicii de reea
Msuratori de trafic

Cantiti
10
64
16
1
0
16
4
4
64
1
40
3
2

Observaii

n x 30 canale
n x 30 canale

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

NOT: Fiecare poziie va avea pre pe unitate i pre total.

8.7. Instalatie electrica de joasa tensiune ( < 0,4kV )

39

8.7.1. Componen
Descriere
Nr.
A. Echipament
1 Tablou electric
2 Siguranta automata 6A
3 Siguranta automata 16A
3 Siguranta automata 25A
4 Cleme sir
5 Intrerupator general 50A
B. Accesorii montaj si material marunt
1 Canal cablu PVC
2 Material marunt
3 Cablu electric 2x0,75mm
4 Cablu electric 2x1mm
5 Cablu electric 3x1mm
6 Cablu electric alimentare tablou
C. Manopera
1 Manopera + PIF
2 Proiect

UM

Cant

buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
3
4
4
10
6

m
set
m
m
m
m

300
1
150
600
850
50

buc
buc

1
1

IX. ALTE CERINE


Perioada de garantie pentru sisteme: 2 ani de la data receptiei.

40

SECTIUNEA IV

CONTRACT DE LUCRRI
nr. __________ data ___________
1. n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri,
ntre
.................................... (denumirea autoritii contractante), adres ...............................,
telefon/fax ........................., numr de nmatriculare ....................., cod fiscal ....................,
cont trezorerie ..........................................., reprezentat prin
.................................................. (denumirea conductorului), funcia ............................., n
calitate de achizitor, pe de o parte,
i
....................................... (denumirea operatorului economic), adres
..............................., telefon/fax ........................., numr de nmatriculare ..................., cod
fiscal ......................, cont (trezorerie, banc) .................................., reprezentat prin
.................................................. (denumirea conductorului), funcia ............................., n
calitate de executant, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale,
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i
care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe
naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri;
f. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(Se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract.)
41

3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice, dac
nu se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s ntrein
...................................... (denumirea lucrrii), n conformitate cu obligaiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul de .................... mii lei,
pentru execuia, finalizarea i ntreinerea ................................ (denumirea lucrrii).
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre
achizitor, conform graficului de pli, este de .................... mii lei, dup caz, ........... euro,
la care se adaug TVA ............. mii lei.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ....... luni, ncepnd de la data de .......................
(Se nscriu perioada i data.)
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de .......................
(Se nscrie data la care nceteaz contractul.)
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i
predarea amplasamentului, la data de .......................
(Se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul.)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului.)
9. Protecia patrimoniului cultural naional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile
dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii
si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la
42

clauza 9.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina
achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor
privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer
ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea
obiectelor prevzute la clauza 9.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i comisia
monumentelor istorice.
10. Obligaiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a
remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu
obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de prezentul
contract.
(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc,
materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie,
fie definitive, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora
este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
10.2 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea
execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea
tehnologic de execuie.
10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i
sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de
execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare.
(2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut de
acesta n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice,
Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au
fost ntocmite de el. Dac totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor
permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru
acea parte a lucrrilor.
(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate
n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile
convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care
executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n
orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care
executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de
43

obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin


prevederilor legale.
(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin. (1)
determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri
vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele
date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a
rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv
este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea
trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
10.6 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaia:
i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe
antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su)
i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea
de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de
ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al
asigurrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate msurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i n afara
antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale
de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor,
materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data
primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie
a lucrrii.
10.8 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni
inutil sau n mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care
deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n
justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
44

10.9 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va
selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n aa
fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n
msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale
drumurilor i podurilor respective.
(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului
pe ap, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate n maniera n care prin "drum"
se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin
"vehicul" se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n
consecin.
(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care
comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor,
echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi
achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.
(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil
i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau
poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului.
10.10 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaii, surplus de materiale;
iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie,
numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare
n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.
10.11 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse
ale construciei, ivite ntr-un interval de .......... (Se precizeaz numrul de ani) de la
recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a
construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i
detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii.
10.12 - Executantul se oblig de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau
ncorporate n acestea; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente,
cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
45

11. Obligaiile achizitorului


11.1 - La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i
avizele necesare execuiei lucrrilor.
11.2 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac
nu s-a convenit altfel, urmtoarele:
a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;
c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;
d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita
amplasamentului antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor
aparate de msurat se suport de ctre executant.
11.3 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga
documentaie necesar pentru execuia lucrrilor contractate, fr plat, n patru
exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii.
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de
referin, cilor de circulaie i a limitelor terenului pus la dispoziia executantului, precum
i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului.
11.5 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror
alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.
12. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
12.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul
contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul
contractului.
(Se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.)
12.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum
echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(Se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 12.1 pentru fiecare
zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.)
12.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre
pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept
reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare
scris adresat executantului, fr nicio compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu
condiia ca aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
46

plata corespunztoare pentru partea din contract executat pn la data denunrii


unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Garania de bun execuie a contractului
13.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de ..................., pentru perioada de ....................... i, oricum, pn la intrarea n
efectivitate a contractului.
(Se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de
bun execuie.)
13.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul
de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei
de bun execuie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest
lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
13.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de
....................... de la executarea obligaiilor asumate.
(Se precizeaz modul de restituire i termenul.)
13.5 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului.
14. nceperea i execuia lucrrilor
14.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
(Se precizeaz data limit de emitere a ordinului de ncepere a execuiei.)
(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii,
Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.
14.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s
fie terminate la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se
consider date contractuale.
(Se precizeaz datele intermediare, dac este cazul.)
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului,
graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care,
dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul
general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic
revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu
l va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.
(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau
dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este
ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i
47

s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia


contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de
a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au
obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai
profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea
executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic
atestat potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea
obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie;
verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de
trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele
la contract.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare
pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv
manopera aferent acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau
materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu
sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile
contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri,
inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate.
(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia
achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost
executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i
refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.
15. ntrzierea i sistarea lucrrilor
15.1 - n cazul n care:
i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau
ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin
nclcarea contractului de ctre acesta
ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a
oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.
48

15.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 12.2, acesta are dreptul
de a sista lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen
de 28 de zile de la expirarea termenului prevzut la clauza 18.2; n acest caz, va notifica, n
scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrrilor
16.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi
finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul
convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris,
achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea
comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de
recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea
remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul
va convoca comisia de recepie.
16.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n
vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepia.
16.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere
fizic i funcional.
17. Perioada de garanie acordat lucrrilor
17.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la
recepia final.
17.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de
achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i
a altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
pri a lucrrilor; sau
iii) neglijenei sau nendeplinirii de ctre executant a oricreia dintre obligaiile explicite
sau implicite care i revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate
de ctre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit
ca lucrri suplimentare.
49

17.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevzute la clauza 16.2 alin. (2),
achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau
reinute din sumele cuvenite acestuia.
18. Modaliti de plat
18.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit
de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(Se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat.)
18.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a
diminua ritmul execuiei i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul
corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana,
executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit,
numai contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric prevzut de
lege.
(Se precizeaz cuantumul avansului.)
18.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului),
la valoarea lucrrilor executate conform contractului i n cel mai scurt timp posibil.
Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii,
ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri
provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i
convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt
prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit.
(Se precizeaz termenul.)
(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz
responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre
achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de
plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar,
n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va
fi pltit imediat.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pn cnd procesul-verbal de recepie
final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate
conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup
expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru
lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final.
19. Ajustarea preului contractului
50

19.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate n propunerea financiar, anex la contract.
19.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(Se precizeaz formula de ajustare.)
20. Asigurri
20.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate,
utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i
reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i
daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o agenie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportat de ctre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere,
polia sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte
achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii
pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu
rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia.
21. Amendamente
21.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.
22. Subcontractani
22.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n
aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia
nu i ndeplinesc partea lor din contract.
51

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul
contractului i va fi notificat achizitorului.
23. Cesiunea
23.1 - Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale
asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract.
24. Fora major
24.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
24.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
24.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,
dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
24.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
24.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n
cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
25.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca
disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie
de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(Se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor.)
26. Limba care guverneaz contractul
26.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
27. Comunicri
27.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
27.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau email, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
52

28. Legea aplicabil contractului


28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie astzi, ......................., prezentul contract n dou exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
(Se precizeaz data semnrii de ctre pri.)
Achizitor,
........................
(semntur autorizat)
LS

Contractant,
........................
(semntur autorizat)

53

SECTIUNEA V
FORMULARE

Formular nr. 12 A.
Operator Economic
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al


__________________________________________(denumirea/numele i sediul/adresa
operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur
i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevazut la
art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie,
fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completrii ...................... Operator economic,
_________________
(semntur autorizat)

54

Formular nr.12 B
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a)................................................................ (denumirea, numele
operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de negociere
cu publicarea prealabil a unui anun de particiapre pentru atribuirea contractului de achiziie
public avnd ca obiect tiprirea buletinelor de vot, a a listelor electorale suplimentare i a
extraselor de pe copiile listelor electorale permanente i complementare la data de ..............
(zi/lun/an), organizat de Instituia Prefectului judetului Iasi, declar pe proprie rspundere
c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre
situaiile prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data
solicitat .................;
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei
instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
..............................................
(semntur autorizat)

Formular nr. 12C


55

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ....................................................


(denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate
faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public . (se menioneaz procedura), avnd ca
obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau lucrrii i codul
CPV), la data de ..................... (zi/lun/an), organizat de ................................................
(denumirea autoritii contractante), particip i depun ofert
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei .........................................................
ca subcontractant al .............
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n
anex.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor
interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori,
pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Instituiei
Prefectului-Judeul Olt, cu sediul n locx. Slatina, jud.Olt, bd. A. I. Cuza nr. 12 cu privire la
orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea noastr.
Operator economic,
.............................
(semnatur autorizat)

Operator economic
_____________________
56

(denumirea/numele)

DECLARAIE
Privind spaiile de depozitare n bune condiii a tamburilor de hrtie

Subsemnatul(a)................................................................ (denumirea, numele


operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de negociere
cu publicarea prealabil a unui anun de particiapre pentru atribuirea contractului de achiziie
public avnd ca obiect tiprirea buletinelor de vot, a listelor electorale suplimentare i a
extraselor de pe copiile listelor electorale permanente i complemtare la data de ..............
(zi/lun/an), organizat de Instituia Prefectului Judeului Iai declar pe proprie rspundere,
sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice c exist posibilitatea manipulrii,
depozitrii a tamburilor de hrtie cu greutate brut de aproximativ 500 kg i limea hrtiei de
84 cm, conform datelor prezentate n tabel, i c exist condiii optime pentru pstrarea n
custodie a hrtiei astfel nct aceasta s nu se degradeze pe durata ct se afl n custodia
noastr.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimenatre n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Instituiei Prefectului
Judeul Olt, bd. A. I. Cuza, nr. 12, loc Slatina, jud. Olt cu privire la orice aspect tehnic i
financiar n legtur cu activitatea noastr.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
.....................................
(semntur autorizat)

57

Formular nr. 12 H
58

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE
A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere,
sub
sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt
reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Instituiei Prefectului
Judeul
Olt, bd. A. I. Cuza, nr. 12, loc Slatina, jud. Olt cu privire la orice aspect tehnic i financiar n
legtur
cu activitatea noastr.
Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

59

LISTA
cuprinznd cantitile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice
(pentru tiprirea, manipularea tamburilor de hrtie i a buletinelor de vot, ambalarea acestora )
Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie U.M. Cantitate Forma de deinere
Proprietate n chirie
1.
2.
Operator economic,
...................................
( semntura autorizat)

Formular nr. 10 B
Operator economic
60

__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT

Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
___________________________ (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus
mentionat, s prestm/______________________(denumirea serviciului) pentru suma de
_____________________(suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), platibil dup
recepia serviciilor, la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de
____________________ (suma n litere i n cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm
serviciile n graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ____zile, (durata
n litere i cifre), respectiv pn la data de _______(ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie
pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert
separat, marcat n mod clar alternativ
|_| nu depunem ofert alternativ.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt
ofert pe care o putei primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semntur), n calitate de _______________, legal autorizat s semnez
oferta
pentru i n numele ____________________ (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNIC


61

Ctre

Examinnd documentaia de atrinuire, subsemnaii reprezentani ai ofertantului


____________________________ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
prestm
servicii tipografice (denumirea serviciului) n urmtoarele condiii (se pune x n csua
corespunztoare):
DA NU
1. Imprimarea se va face n main rotativ
2. Deinem spaiu de depozitare a hrtiei i buletinelor de vot conform
precizrilor de la punctele 2.3 i 3.3 din documentaia descriptiv
3. Dotarea tehnic este conform cu precizrile din documenia descriptiv i se
vor concentra pentru realizarea obiectului achiziiei
4. Asigurm transportul hrtiei conform precizrilor de la punctul 2.1. din
documentaia descriptiv
5. Asigurm transportul buletinelor de vot conform precizrilor de la punctul
3.4. din documentaia descriptiv
6. Hrtia nefolosit va fi depozitat i transportat ctre unitatea teritorial a
Administraiei Rezervelor de stat conform punctelor 2.1. i 2.2
7. Ambalarea buletinelor de vot i a celorlalte tipizate se va face conform
precizrilor de la puctele 3.1. i 3.2
8. Modelul buletinelor de vot i a celorlalte tipizate va fi respectat conform
precizrilor de la punctul 1.2.
9. Numrul de persoane folosite n procesul tehnologic
9. Pierderea tehnologic pentru hrtia de ziar cu caracteristicile precizate la
punctul 2.5 este de (se completeaz n cifre i se exprim n procente %)
11. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia de atribuire.
12. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice
alt ofert pe care o putei primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semntur), n calitate de _______________, legal autorizat s semnez
oferta pentru i n numele ____________________ (denumirea/numele operatorului economic)

OFERTANTUL

(denumirea / numele)

Formular

SCRISOARE DE INAINTARE
62

Catre
.
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a VI a,
nr.............................din ................................................, privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea
(ziua/luna/anul)
contractului
.........................................................................................................................................................
.....
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi...........................................................................................,
urmatoarele:
1.
Documentul
garantia pentru

va

transmitem

alaturat

..........................................................................................................privind

(tipul, seria / numarul, emitentul)


participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei.
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de copii:
a) oferta
b) documentele care insotesc oferta
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .......................................................
Cu stima,
Ofertant,
.............................................................................
(semnatura autorizata)

CANDIDATUL / OFERTANTUL

Formular

.
(denumirea / numele)
63

INFORMATII GENERALE
1.Denumirea / numele:
2.Codul fiscal:
3.Adresa sediului central:
4.Telefon:
Fax:
E-mail:
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare /
inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii:_______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)
8.Principala piata a afacerilor:____________________________________________
9.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
__________________________________________________________________________
cifra de afaceri anuale
cifra de afaceri anuale
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
____________________________________________________________________________
_______________________
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Media anuala:
__________________________________________________________________________
Candidat / ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

64