Sunteți pe pagina 1din 26

ORDIN Nr.

87 din 6 aprilie 2010


pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor
Text n vigoare ncepnd cu data de 27 august 2014
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative
modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 28 iulie 2014.
Act de baz
#B: Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 87/2010
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 112/2014
Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. n faa
fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau
completarea respectiv, n forma #M1.
#B
Avnd n vedere prevederile art.51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva
incendiilor, cu modificrile ulterioare, ale art.11 lit. v) din Regulamentul de organizare i
funcionare a Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.490/2004, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 259/2005 privind
nfiinarea i stabilirea atribuiilor Centrului Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie
Civil,
n considerarea dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr.
15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, prin Centrul Naional pentru Securitate la
Incendiu i Protecie Civil i prin inspectoratele pentru situaii de urgen judeene i al
municipiului Bucureti, urmrete punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului internelor i
reformei administrative nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care
proiecteaz, execut, verific, ntrein i/sau repar sisteme i instalaii de aprare mpotriva
incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotecie i ignifugare, de verificare, ntreinere i reparare a
autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 588 din 27 august 2007.
ANEXA 1

METODOLOGIE
de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prezenta metodologie stabilete cadrul de desfurare a activitii de autorizare a persoanelor
care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
(2) Fac obiectul autorizrii potrivit prezentei metodologii urmtoarele lucrri:
a) proiectarea sistemelor i instalaiilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu;
b) instalarea i ntreinerea sistemelor i instalaiilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de
incendiu;
c) proiectarea sistemelor i instalaiilor de limitare i stingere a incendiilor;
d) instalarea i ntreinerea sistemelor i instalaiilor de limitare i stingere a incendiilor, cu
excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser;
e) termoprotecie cu vopsele termospumante;
f) termoprotecie cu produse de torcretare;
g) ignifugarea materialelor combustibile;
h) ntreinerea instalaiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate aprrii mpotriva
incendiilor;
i) verificarea, rencrcarea i repararea stingtoarelor de incendiu, cu excepia celor care conin
anumite gaze fluorurate cu efect de ser;
#M1
j) proiectarea sistemelor i instalaiilor de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor
fierbini, cu excepia celor de tip natural-organizat;
k) instalarea i ntreinerea sistemelor i instalaiilor de ventilare pentru evacuarea fumului i
gazelor fierbini.
#B
(3) Autorizarea persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
altele dect cele prevzute la alin. (2), se face prin metodologii specifice, aprobate n condiiile
legii.
ART. 2
n sensul prezentei metodologii, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) autorizaie - document emis de Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie
Civil care d dreptul titularului s efectueze lucrrile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor
prevzute de art. 1 alin. (2);
b) persoane - persoane juridice, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i
ntreprinderi familiale;
#M1
c) personal de specialitate - angajai cu contract individual de munc ai persoanelor juridice,
membri i angajai cu contract individual de munc ai ntreprinderilor individuale, membri ai
ntreprinderilor familiale, precum i persoane fizice autorizate i angajai cu contract individual de
munc ai acestora, care dein un certificat de competen profesional pentru unul sau mai multe
dintre domeniile de autorizare prevzute la art. 1 alin. (2);
#B
d) certificat de competen profesional - document care atest pregtirea profesional n
domeniul pentru care se solicit autorizare.
ART. 3
Autorizarea persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
denumit n continuare autorizare, se realizeaz contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5

alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 259/2005 privind nfiinarea i stabilirea atribuiilor Centrului
Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil.
CAPITOLUL II
Desfurarea activitii de autorizare a persoanelor
ART. 4
(1) Autorizarea se solicit n scris, pentru fiecare dintre lucrrile prevzute la art. 1 alin. (2), la
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil, denumit n continuare Centrul
Naional, unitate specializat din structura Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen,
denumit n continuare Inspectoratul General.
(2) n cazul persoanei juridice, autorizarea se solicit pentru fiecare filial a acesteia, constituit
potrivit legii, care urmeaz s efectueze lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
(3) Autorizaia se acord pe o perioad nedeterminat.
(4) Modelul cererii de autorizare este prevzut n anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Cererea de autorizare trebuie nsoit de urmtoarele documente:
a) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comerului;
b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile naintea solicitrii autorizrii de oficiul
registrului comerului n baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, din care s reias nregistrarea uneia sau mai multor activiti
pentru care se solicit autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevzute n anexa nr. 2;
c) lista cu personalul de specialitate semnat i tampilat de solicitant;
#M1
d) copii de pe certificatul/certificatele de competen profesional nsoite de
suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupaii specifice cuprinse n Lista cu
ocupaiile specifice prevzut n anexa nr. 3 sau, dup caz, adeverine n original din partea
furnizorilor de formare profesional autorizai conform legii din care s rezulte c personalul de
specialitate a absolvit cursurile specifice, precum i unitile de competen dobndite conform
standardelor ocupaionale;
e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnat i tampilat de solicitant, ntocmit conform
anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de msurare din dotare;
f) buletine de verificare metrologic sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate
metrologic/atestate/acreditate pentru mijloacele de msurare din dotare, dup caz;
f^1) copie de pe autorizaia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie i anexele la
aceasta/acesta n care sunt precizate mijloacele de msurare pentru care laboratorul are dreptul s
efectueze verificare metrologic sau etalonare, dup caz;
f^2) documente semnate i tampilate de solicitant din care s rezulte perioada de etalonare
stabilit pentru fiecare mijloc de msurare din dotare, cum ar fi: procedur, plan de etalonare
.a.m.d.;
#B
g) procedura de lucru specific activitii pentru care se solicit autorizarea, care respect
structura-cadru prevzut n anexa nr. 5, semnat i tampilat de solicitant, sau, atunci cnd exist
un sistem de management al calitii pe domeniul pentru care se solicit autorizarea, dovada din
care s rezulte implementarea acestuia i procedura de lucru aferent;
#M1
h) copie de pe autorizaia emis de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitilor de supraveghere
tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i reparare la butelii destinate stingerii incendiilor,
domeniul de volum minimum 150 litri i presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot (N2) i
bioxid de carbon (CO2), n cazul persoanelor care solicit autorizarea pentru efectuarea lucrrilor

de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu excepia celor care conin


anumite gaze fluorurate cu efect de ser;
i) dovada achitrii contravalorii prestrilor de servicii efectuate de ctre Centrul Naional.
(1^1) Achitarea contravalorii prestrilor de servicii privind analizarea cererii i a documentaiei
aferente depuse n vederea autorizrii se va efectua dup ncheierea unui contract ntre solicitant i
Centrul Naional.
#B
(2) n cazul instituiilor/autoritilor publice, situaiile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) se
dovedesc prin prezentarea unor documente echivalente.
(3) Prin prezentarea certificatelor de competen profesional prevzute la alin. (1) lit. d),
persoanele care solicit autorizarea trebuie s fac dovada c personalul de specialitate acoper
toate unitile de competen specifice.
(4) Dotarea cu mijloace tehnice, dovedit potrivit alin. (1) lit. e), trebuie s respecte urmtoarele
reguli:
a) generale:
1. s fie asigurat pe ntreaga perioad de autorizare a persoanei;
2. mijloacele tehnice nu trebuie s fie de tip hobby sau destinate uzului casnic/gospodresc;
b) specifice:
1. s fie asigurat pentru fiecare sucursal, n cazul persoanelor juridice;
#M1
2. s fie asigurat pentru fiecare punct de lucru, n cazul n care se solicit autorizarea pentru
efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu
excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser.
#B
ART. 6
(1) Cererile se nregistreaz n ordinea primirii lor.
(2) n termen de 5 zile de la nregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o
confirmare, care trebuie s conin urmtoarele:
a) informaii privind completarea documentelor care nsoesc cererea de autorizare, dac este
cazul;
b) comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare i a datei de la care ncepe s
curg: data nregistrrii cererii de autorizare sau, dup caz, data primirii documentaiei complete;
c) cile de atac;
d) meniunea privind autorizarea tacit, n cazul depirii termenului de procesare a cererii.
(3) Documentele solicitate suplimentar trebuie s fie depuse n cel mult 45 de zile de la data
notificrii, n caz contrar cererea se respinge.
#M1
ART. 7
(1) Cererea de autorizare se soluioneaz de ctre specialiti din structura de autorizare printrun referat al crui model este prevzut n anexa nr. 5^1, care cuprinde concluzii i propuneri
privind acordarea autorizaiei sau, dup caz, respingerea motivat a solicitrii; referatul se
vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de ctre eful Centrului Naional.
#B
(2) Cererea solicitantului se proceseaz n cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei
complete. Termenul poate fi prelungit o singur dat, pentru o perioad de maximum 15 zile, cu
condiia notificrii solicitantului nainte de expirarea termenului iniial. Valabilitatea documentelor
depuse iniial nu este afectat de prelungirea dispus de Centrul Naional.
(3) n cazul n care cererea se respinge, solicitantul trebuie informat cu privire la decizia de
respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza lurii acestei msuri.
(4) Modelul autorizaiilor emise de Centrul Naional este prevzut n anexa nr. 6.
(5) Evidena autorizaiilor emise se ine ntr-un registru special, al crui model este prevzut n
anexa nr. 7.

#M1
(6) Dac solicitanii nu se prezint pentru ridicarea autorizaiilor n termen de 6 luni de la data
emiterii, acestea i pierd valabilitatea i se ndosariaz potrivit reglementrilor n vigoare.
(7) Autorizaiile pot fi ridicate de la sediul Centrului Naional de ctre reprezentani legali ai
persoanei autorizate sau de mputernicii ai acesteia, care au obligaia de a verifica corectitudinea
datelor menionate n autorizaie.
#B
CAPITOLUL III
Supravegherea persoanelor autorizate
#M1
ART. 8
(1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditri de supraveghere.
(2) Auditul de supraveghere se planific i se efectueaz de inspectoratele pentru situaii de
urgen judeene, respectiv al municipiului Bucureti, n baza unei proceduri aprobate prin ordin al
inspectorului general al Inspectoratului General.
(3) Centrul Naional planific i efectueaz audituri de supraveghere, pentru a verifica
soluionarea motivelor care au stat la baza suspendrii, n toate cazurile de suspendare a
autorizaiei pentru nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 20 lit. g), precum i audituri de
supraveghere inopinate n situaiile prevzute la art. 10 alin. (3) lit. b).
(4) Inspectoratele pentru situaii de urgen judeene i al municipiului Bucureti desemneaz cel
puin 2 specialiti pentru efectuarea auditului de supraveghere pe fiecare domeniu de autorizare
prevzut la art. 1 alin. (2), iar Centrul Naional desemneaz, n acelai scop, specialiti din cadrul
structurii de autorizare.
(5) Lista auditorilor desemnai potrivit alin. (4) se aprob de ctre inspectorul general al
Inspectoratului General dup efectuarea de ctre acetia a unei pregtiri specifice la Centrul
Naional.
(6) Lista aprobat se afieaz pe site-ul oficial al Inspectoratului General i al Centrului
Naional.
(7) Auditorii desemnai din inspectoratele pentru situaii de urgen judeene, respectiv al
municipiului Bucureti parcurg, cel puin odat la 3 ani, o form de pregtire specific domeniului
pentru care sunt desemnai, care se organizeaz i se desfoar prin grija Centrului Naional.
(8) Auditul de supraveghere se efectueaz, de regul, de un auditor.
#M1
ART. 9
(1) Beneficiarii lucrrilor trebuie s asigure/permit accesul necondiionat al auditorilor n
spaiile n care se efectueaz sau au fost efectuate lucrri n domeniile prevzute la art. 1 alin. (2)
i s pun la dispoziie toate documentele de provenien, declaraiile de conformitate CE,
declaraiile de performan, agrementele tehnice europene, agrementele tehnice n construcii,
certificatele pentru introducerea pe pia sau notificrile la Centrul Naional, dup caz, pentru
toate mijloacele tehnice din dotare, substanele i produsele utilizate i la altele asemenea.
(2) Modul de efectuare a lucrrilor se verific n cadrul a cel puin 3 lucrri alese de auditor.
#M1
ART. 10
(1) Auditul de supraveghere se planific i se efectueaz cel puin o dat la 2 ani.
(2) Auditul planificat conform alin. (1) se comunic persoanei autorizate cu cel puin 10 zile
nainte de data propus pentru realizarea acestuia.
(3) Auditul de supraveghere se poate realiza i inopinat n urmtoarele situaii:
a) n urma sesizrii din oficiu a Inspectoratului General, Centrului Naional sau inspectoratelor
pentru situaii de urgen judeene, respectiv al municipiului Bucureti;

b) n urma reclamaiilor, informrilor i/sau sesizrilor cu privire la lucrrile aflate n curs de


efectuare sau efectuate de persoana autorizat;
c) pe timpul verificrii activitii auditorilor de ctre reprezentanii Inspectoratului General, prin
structura specializat de supraveghere a pieei.
#B
ART. 11
(1) n urma auditului de supraveghere se ntocmete un referat de supraveghere, al crui model
este prevzut n anexa nr. 8 n 3 exemplare, care se distribuie astfel:
a) exemplarul nr. 1, la Centrul Naional;
b) exemplarul nr. 2, la inspectoratul pentru situaii de urgen judeean sau al municipiului
Bucureti;
c) exemplarul nr. 3, la persoana auditat.
(2) Referatul de supraveghere se comunic persoanei auditate i Centrului Naional, dup caz, n
termen de 15 zile de la data ncheierii auditului de supraveghere.
#M1
CAPITOLUL IV
Suspendarea i retragerea autorizaiei
#M1
ART. 12
(1) Autorizaia se suspend de ctre Centrul Naional pentru un termen de 60 de zile dac, n
urma analizrii referatului de supraveghere, se constat nendeplinirea cel puin a uneia dintre
obligaiile persoanei autorizate prevzute la art. 20 lit. a) - g).
(1^1) Autorizaia poate fi suspendat i n situaia n care Inspectoratul General sesizeaz
Centrul Naional c persoana autorizat nu a transmis structurii specializate de supraveghere a
pieei, n termen de 15 zile de la data primirii notificrii privind necesitatea prezentrii
urmtoarelor nscrisuri pentru produsele utilizate la efectuarea lucrrilor autorizate:
a) declaraii de conformitate CE, declaraii de performan sau agremente tehnice europene
pentru produsele din domeniul reglementat;
b) agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la
Centrul Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat
(voluntar).
(1^2) Suspendarea autorizaiei se face n baza unui raport de suspendare ntocmit de structura
de autorizare din cadrul Centrului Naional.
#B
(2) Raportul de suspendare a autorizaiei cuprinde:
a) abaterile constatate;
b) dispoziia de suspendare a autorizaiei;
c) atenionarea persoanei auditate ca n termen de cel mult 30 de zile de la comunicare s
remedieze abaterile constatate;
d) ci de atac.
(3) Raportul de suspendare se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de ctre
eful Centrului Naional.
(4) Raportul de suspendare se ntocmete n 3 exemplare, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii referatului de supraveghere la Centrul Naional, i se comunic n termen de 5 zile de la
data ntocmirii acestuia:
a) persoanei auditate;
b) inspectoratului pentru situaii de urgen judeean sau al municipiului Bucureti.
#M1
ART. 13

(1) Suspendarea autorizaiei pentru nendeplinirea oricreia dintre obligaiile prevzute la art.
20 lit. a) - f) nceteaz dac, n termenul comunicat, persoana autorizat face dovada soluionrii
motivelor care au stat la baza suspendrii prin depunerea la Centrul Naional a unor documente n
acest sens.
(2) Suspendarea autorizaiei pentru nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 20 lit. g) nceteaz
numai n urma efecturii de ctre Centrul Naional a unui nou audit de supraveghere planificat,
dup ce persoana autorizat comunic n termenul stabilit c a soluionat motivele care au stat la
baza suspendrii.
#M1
ART. 14
Autorizaia se retrage dac:
a) se constat nendeplinirea cel puin a uneia dintre obligaiile persoanei autorizate prevzute
la art. 20 lit. h) - k);
b) persoanele autorizate mpiedic ori se sustrag de la efectuarea auditului;
c) nu se face dovada soluionrii motivelor care au stat la baza suspendrii, n termenul
comunicat cu aceast ocazie;
d) se constat c persoana autorizat, pe perioada suspendrii, efectueaz lucrri n domeniul n
care este autorizat;
e) n termen de un an, autorizaia a fost suspendat de dou ori.
#B
ART. 15
(1) n cazul n care n urma analizrii referatului de supraveghere se constat existena
uneia/unora din situaiile prevzute la art. 14, Centrul Naional, prin structura de autorizare,
ntocmete un raport de retragere a autorizaiei.
(2) Raportul de retragere a autorizaiei cuprinde:
a) abaterile constatate;
b) dispoziia de retragere a autorizaiei;
c) ci de atac.
(3) Raportul de retragere se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de ctre
eful Centrului Naional.
(4) Raportul de retragere se ntocmete n 3 exemplare, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii referatului de supraveghere la Centrul Naional, i se comunic n termen de 5 zile de la
data ntocmirii acestuia:
a) persoanei auditate;
b) inspectoratului pentru situaii de urgen judeean sau al municipiului Bucureti.
ART. 16
(1) Persoana creia i-a fost retras autorizaia poate solicita o nou autorizare numai dup
expirarea unui an de la data retragerii autorizaiei anterioare.
(2) n cazul n care persoana solicit o nou autorizare fr respectarea termenului prevzut la
alin. (1), cererea se respinge ca prematur.
(3) Persoana creia i-a fost retras de dou ori autorizaia nu mai poate solicita o nou autorizare.
#M1
ART. 16^1
(1) Persoana autorizat poate solicita suspendarea autorizaiei pentru o perioad de 6 luni,
preciznd:
a) domeniul de autorizare pentru care se solicit suspendarea;
b) modificrile, indisponibilitile care determin nendeplinirea condiiilor care au stat la baza
autorizrii.
(2) Suspendarea la cerere a autorizaiei se aprob o singur dat ntr-un interval de 2 ani.
(3) Dispoziia de suspendare la cerere a autorizaiei se emite de Centrul Naional, prin structura
de autorizare, i cuprinde atenionarea persoanei autorizate ca n termen de 6 luni de la
comunicare s remedieze modificrile sau indisponibilitile care au stat la baza suspendrii.

(4) Dispoziia de suspendare se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de


ctre eful Centrului Naional.
(5) Dispoziia de suspendare se ntocmete n 3 exemplare, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii solicitrii la Centrul Naional, i se comunic n termen de 5 zile de la data ntocmirii
acesteia:
a) persoanei autorizate;
b) inspectoratului pentru situaii de urgen judeean, respectiv al municipiului Bucureti, dup
caz.
(6) Suspendarea la cerere a autorizaiei se respinge n cazul n care solicitarea a intervenit
dup:
a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;
b) existena motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevzut la art. 10 alin.
(3) lit. b).
(7) La expirarea perioadei prevzute la alin. (1), suspendarea nceteaz dac persoana
autorizat face dovada soluionrii motivelor care au stat la baza suspendrii, prin depunerea la
Centrul Naional a unor documente n acest sens. n caz contrar se procedeaz la retragerea
autorizaiei.
#M1
ART. 16^2
(1) Persoana autorizat poate solicita retragerea autorizaiei.
(2) Dispoziia de retragere la cerere a autorizaiei se emite de Centrul Naional, prin structura
de autorizare.
(3) Dispoziia de retragere se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de ctre
eful Centrului Naional.
(4) Dispoziia de retragere se ntocmete n 3 exemplare, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii solicitrii la Centrul Naional i se comunic n termen de 5 zile de la data ntocmirii
acesteia:
a) persoanei autorizate;
b) inspectoratului pentru situaii de urgen judeean, respectiv al municipiului Bucureti, dup
caz.
(5) Retragerea la cerere a autorizaiei se respinge n cazul n care solicitarea a intervenit dup:
a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;
b) existena motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevzut la art. 10 alin.
(3) lit. b).
(6) Prevederile art. 16 se aplic n mod corespunztor.
#B
CAPITOLUL V
Preschimbarea autorizaiilor
ART. 17
(1) Preschimbarea autorizaiilor intervine n urmtoarele situaii:
a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit Legii nr. 31/1990
privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei autorizate;
c) la schimbarea sediului social/profesional al persoanei autorizate.
(2) n vederea preschimbrii autorizaiei, persoanele trebuie s depun la Centrul Naional
urmtoarele documente:
a) cerere de preschimbare a autorizaiei, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 9;
b) autorizaia n original;
c) documente care justific necesitatea preschimbrii autorizaiei;
#M1

d) dovada achitrii contravalorii prestrilor de servicii efectuate de ctre Centrul Naional.


(3) Preschimbarea fiecrei autorizaii se realizeaz contra cost, tariful stabilit fiind n cuantum
de 50% din tariful de autorizare prevzut la art. 3.
(4) Achitarea contravalorii prestrilor de servicii privind analizarea cererii i a documentaiei
aferente depuse n vederea preschimbrii autorizaiei se efectueaz dup ncheierea unui contract
ntre solicitant i Centrul Naional.
(5) Prevederile art. 7 alin. (6) se aplic n mod corespunztor.
#B
CAPITOLUL VI
Libera circulaie a serviciilor
ART. 18
(1) Persoanele autorizate stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European pot s efectueze lucrrile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, prevzute
la art. 1 alin. (2), n regim transfrontalier n Romnia numai dup notificarea prealabil a Centrului
Naional pentru fiecare lucrare, conform modelului prevzut n anexa nr. 10.
#M1
(2) Persoanele autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic
European pot s efectueze lucrrile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, prevzute la art. 1
alin. (2), cu caracter permanent n Romnia numai dup notificarea prealabil a Centrului
Naional, conform anexei nr. 11. Notificarea trebuie nsoit de urmtoarele documente:
a) actul de nregistrare la oficiul registrului comerului, n copie;
b) autorizaia emis de statul emitent, n copie;
c) lista cu personalul de specialitate care deine certificate de competen profesional
corespunztoare, semnat i tampilat de persoana autorizat;
d) certificate de competen profesional sau documente similare emise de autoriti dintr-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, n copie;
e) autorizaie echivalent ca scop cu autorizaia emis de Inspecia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea
activitilor de supraveghere tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i reparare la butelii
destinate stingerii incendiilor, n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrrilor de
verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu excepia celor care conin
anumite gaze fluorurate cu efect de ser, n copie.
#B
ART. 19
(1) n cazul n care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse n vederea
autorizrii, Centrul Naional contacteaz autoritile competente din statul membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European n cauz, prin intermediul Sistemului de informare n
cadrul pieei interne, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia.
#M1
(2) n cazul n care se constat efectuarea lucrrilor n domeniul aprrii mpotriva incendiilor
de ctre persoane autorizate stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European fr notificarea prealabil a Centrului Naional conform art. 18 alin. (1) sau
(2) sau efectuarea lucrrilor neconforme, se va proceda la informarea autoritilor competente din
statul membru n cauz prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pieei interne.
(3) n cazul n care persoanele autorizate de ctre Centrul Naional efectueaz lucrri
neconforme ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European sau nu
respect condiiile impuse de respectivul stat membru, se procedeaz la suspendarea i/sau
retragerea autorizaiei, n condiiile cap. IV.

#B
CAPITOLUL VII
Obligaii ale persoanei autorizate i ci de atac
#M1
ART. 20
Persoanele autorizate au urmtoarele obligaii:
a) s menin condiiile care au stat la baza autorizrii, pe toat durata existenei autorizaiei;
b) s comunice n scris Centrului Naional modificrile survenite n oricare dintre condiiile care
au stat la baza autorizrii, n termen de 10 zile de la data producerii acestora, prin transmiterea de
documente actualizate;
c) s certifice calitatea ignifugrii efectuate prin rapoarte de ncercare eliberate de ctre un
laborator acreditat, n condiiile legii, n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrrilor
de ignifugare a materialelor combustibile;
d) s asigure ntocmirea i inerea la zi a evidenei lucrrilor efectuate, n registre speciale,
conform modelelor prevzute n anexele nr. 12 - 16;
e) s transmit structurii specializate de supraveghere a pieei, n termen de 15 zile de la data
primirii notificrii privind necesitatea prezentrii nscrisurilor pentru produsele utilizate la
efectuarea lucrrilor autorizate, respectiv declaraii de conformitate CE, declaraii de performan
sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, dup caz,
agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la Centrul
Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat
(voluntar);
f) s pun la dispoziia beneficiarului copii de pe nscrisurile pentru produsele utilizate la
efectuarea lucrrilor autorizate, respectiv declaraii de conformitate CE, declaraii de performan
sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, dup caz,
agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la Centrul
Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat
(voluntar);
g) s efectueze lucrrile n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare, inclusiv ale
normativelor/normelor tehnice/reglementrilor tehnice specifice aprobate potrivit legii, respectiv
ale specificaiei tehnice a productorului;
h) s asigure/permit accesul necondiionat al auditorilor n spaiile n care se efectueaz sau au
fost efectuate lucrri n domeniile prevzute la art. 1 alin. (2);
i) s efectueze lucrrile numai cu personal de specialitate;
j) s efectueze lucrrile numai cu produse care dein marcajul CE de conformitate, declaraii de
conformitate CE, declaraii de performan sau agremente tehnice europene pentru produsele din
domeniul reglementat, respectiv agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe
pia sau notificri la Centrul Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din
domeniul nereglementat (voluntar);
k) s ncredineze lucrrile n domeniul n care sunt autorizate, atunci cnd nu procedeaz la
efectuarea propriu-zis a acestora, numai ctre persoane autorizate, cu respectarea prevederilor
legale n vigoare.
#B
ART. 21
Contestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de suspendare/retragere a
autorizaiei se face conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificrile
i completrile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 22
(1) Certificatele de atestare emise pn la data intrrii n vigoare a prezentei metodologii sunt
valabile pn la expirarea termenului de valabilitate.
(2) Persoanele care au fost atestate pn la data intrrii n vigoare a prezentei metodologii trebuie
s respecte condiiile care au stat la baza emiterii certificatelor de atestare.
ART. 23
Verificarea activitii auditorilor din inspectoratele pentru situaii de urgen judeene, respectiv
al municipiului Bucureti i din Centrul Naional se face de ctre reprezentanii Inspectoratului
General, prin structura specializat de supraveghere a pieei, pe baza procedurii aprobate de
inspectorul general al Inspectoratului General.
ART. 24
Pentru aplicarea prezentei metodologii Centrul Naional elaboreaz proceduri specifice, aprobate
de inspectorul general al Inspectoratului General.
#M1
ART. 25
(1) Listele cu persoanele autorizate, precum i cele crora li s-a suspendat/retras autorizaia se
afieaz i se actualizeaz pe site-ul oficial al Inspectoratului General i al Centrului Naional
i/sau se public n publicaii de specialitate.
(2) Listele cu persoanele autorizate stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaiului Economic European care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
prevzute la art. 1 alin. (2), n regim transfrontalier/cu caracter permanent n Romnia se afieaz
i se actualizeaz pe site-ul oficial al Inspectoratului General i al Centrului Naional i/sau se
public n publicaii de specialitate.
#M1
ART. 26
Procedura de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor poate fi ndeplinit prin intermediul punctului de contact unic electronic, n
conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 68/2010.
#B
ART. 27
Prevederile prezentei metodologii se completeaz cu dispoziiile-cadru ale Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 49/2009.
ART. 28
Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrant din prezenta metodologie.
ANEXA 1
la metodologie
- Model CERERE DE AUTORIZARE
Ctre
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil
Subsemnatul/Subsemnata, ..................., n calitate de ..............
al ................, persoan juridic/persoan fizic autorizat/ntreprindere
individual/ntreprindere familial, cu sediul n localitatea ...............,
judeul .............., str. ....................... nr. ...., numr de ordine
n
registrul
comerului
...................,
solicit
autorizarea
pentru
efectuarea lucrrilor de ............................................ .

n susinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numr de .....


documente, ce atest ndeplinirea condiiilor i criteriilor prevzute n
Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei
i internelor nr. 87/2010.
Declar c am luat cunotin de obligaiile ce mi revin potrivit
prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 87/2010.
Data ...............

Semntura ...............
LS

#CIN
NOT:
Anexa nr. 1 a fost modificat conform art. I pct. 31 din Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 112/2014 (#M1).
#M1
ANEXA 2
la metodologie
LISTA CODURILOR CAEN

______________________________________________________________________________
|
Domeniul de autorizare
|
Coduri CAEN
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Proiectarea sistemelor i
| 7112 - Activiti de inginerie i
|
| instalaiilor de semnalizare,
| consultan tehnic legate de acestea |
| alarmare i alertare n caz de
|
|
| incendiu
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Instalarea i ntreinerea sistemelor| 4321 - Lucrri de instalaii electrice|
| i instalaiilor de semnalizare,
|
|
| alarmare i alertare n caz de
|
|
| incendiu
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Proiectarea sistemelor i
| 7112 - Activiti de inginerie i
|
| instalaiilor de limitare i stingere| consultan tehnic legate de acestea |
| a incendiilor
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Instalarea i ntreinerea sistemelor| 4322 - Lucrri de instalaii sanitare,|
| i instalaiilor de limitare i
| de nclzire i de aer condiionat
|
| stingere a incendiilor, cu excepia |
|
| celor care conin anumite gaze
|
|
| fluorurate cu efect de ser
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Termoprotecie cu vopsele
| 4329 - Alte lucrri de instalaii
|
| termospumante/produse de torcretare | pentru construcii
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Ignifugarea materialelor combustibile| 4329 - Alte lucrri de instalaii
|
|
| pentru construcii
|
|______________________________________|_______________________________________|
| ntreinerea instalaiilor speciale | 4520 - ntreinerea i repararea
|
| din compunerea autospecialelor
| autovehiculelor
|
| destinate aprrii mpotriva
| 7120 - Activiti de testri i
|
| incendiilor
| analize tehnice
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Verificarea, rencrcarea i
| 3311 - Repararea articolelor fabricate|
| repararea stingtoarelor de incendiu,| din metal
|
| cu excepia celor care conin anumite| 4675 - Comer cu ridicata al
|
| gaze fluorurate cu efect de ser
| produselor chimice
|

|
| 4778 - Comer cu amnuntul al altor
|
|
| bunuri noi, n magazine specializate |
|
| 7120 - Activiti de testri i
|
|
| analize tehnice
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Proiectarea sistemelor i
| 7112 - Activiti de inginerie i
|
| instalaiilor de ventilare pentru
| consultan tehnic legate de acestea |
| evacuarea fumului i gazelor
|
|
| fierbini, cu excepia celor de tip |
|
| natural-organizat
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Instalarea i ntreinerea sistemelor| 4321 - Lucrri de instalaii electrice|
| i instalaiilor de ventilare pentru | 4322 - Lucrri de instalaii sanitare,|
| evacuarea fumului i gazelor
| de nclzire i de aer condiionat
|
| fierbini
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
#M1
ANEXA 3
la metodologie
LISTA CU OCUPAIILE SPECIFICE
______________________________________________________________________________
|
Domeniul de autorizare
|
Ocupaia/Cod COR
|
|
|
(Cod COR valabil pn la
|
|
|
31 decembrie 2011)
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Proiectarea sistemelor i
| Proiectant sisteme de securitate/
|
| instalaiilor de semnalizare,
| 215119 (214319)
|
| alarmare i alertare n caz de
|
|
| incendiu
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Instalarea i ntreinerea sistemelor| Inginer sisteme de securitate/215222 |
| i instalaiilor de semnalizare,
| (214438)
|
| alarmare i alertare n caz de
| i/sau
|
| incendiu
| Tehnician pentru sisteme i instalaii|
|
| de semnalizare, alarmare i alertare |
|
| n caz de incendiu/742105 (724205)
|
|
| i/sau
|
|
| Tehnician pentru sisteme de detecie, |
|
| supraveghere video, control acces/
|
|
| 352130 (313210)
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Proiectarea sistemelor i
| Proiectant sisteme de securitate/
|
| instalaiilor de limitare i stingere| 215119 (214319)
|
| a incendiilor
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Instalarea i ntreinerea sistemelor| Tehnician pentru sisteme i instalaii|
| i instalaiilor de limitare i
| de limitare i stingere a incendiilor/|
| stingere a incendiilor, cu excepia | 742106 (724206)
|
| celor care conin anumite gaze
|
|
| fluorurate cu efect de ser
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Termoprotecie cu vopsele
| Operator termoprotecie/713105
|
| termospumante/produse de torcretare | (714109)
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Ignifugarea materialelor combustibile| Ignifugator/713104 (714107)
|
|______________________________________|_______________________________________|
| ntreinerea instalaiilor speciale | Operator n verificarea, ntreinerea |
| din compunerea autospecialelor
| i repararea autospecialelor destinate|
| destinate aprrii mpotriva
| aprrii mpotriva incendiilor/723308 |
| incendiilor
| (723307)
|
|______________________________________|_______________________________________|

| Verificarea, rencrcarea i
| Operator n verificarea, rencrcarea |
| repararea stingtoarelor de incendiu,| i repararea stingtoarelor de
|
| cu excepia celor care conin anumite| incendiu/723306 (723305)
|
| gaze fluorurate cu efect de ser
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Proiectarea sistemelor i
| Proiectant sisteme de securitate/
|
| instalaiilor de ventilare pentru
| 215119 (214319)
|
| evacuarea fumului i gazelor
|
|
| fierbini, cu excepia celor de tip |
|
| natural-organizat
|
|
|______________________________________|_______________________________________|
| Instalarea i ntreinerea sistemelor| Operator n verificarea, ntreinerea |
| i instalaiilor de ventilare pentru | i repararea instalaiilor speciale de|
| evacuarea fumului i gazelor
| prevenire i stingere a incendiilor/ |
| fierbini
| 742104 (724204)
|
|______________________________________|_______________________________________|

#M1
ANEXA 4
la metodologie
LISTA CU MIJLOACELE TEHNICE DIN DOTARE
1. Pentru efectuarea lucrrilor de instalare i ntreinere a sistemelor i
instalaiilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu
1.1. Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse - etalonat cel
puin pentru: tensiune electric (12 i 24 V cc, 220 V ca), intensitate
electric (0 - 10 A cc) i rezisten electric (100 - 1 M)
1.2. Truse de scule de tip electronist, electrician
1.3. Main de gurit portabil
1.4. Scar, schel
1.5. Laptop
1.6. Echipamente i dispozitive de verificare/testare a detectoarelor de
incendiu
2. Pentru efectuarea lucrrilor de instalare i ntreinere a sistemelor i
instalaiilor de limitare i stingere a incendiilor, cu excepia celor care
conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser
2.1. Compresor
2.2. Pomp hidraulic - minimum 100 bari
2.3. Manometru de control - etalonat (0 - 100 bari)
2.4. Aparat de cntrit - minimum 100 kg, cu precizie 500 g sau mai ridicat
- verificat metrologic/etalonat
2.5. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
2.6. Main de gurit portabil
2.7. Truse de scule tip lcturie, electrician
2.8. Polizor
2.9. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv
2.10. Truse de chei fixe, inelare
3. Pentru efectuarea lucrrilor de termoprotecie cu vopsele termospumante
3.1. Instalaie de sablare
3.2. Instalaie de aplicare a vopselelor termospumante
3.3. Set duze
3.4. Aparat de msur i control pentru determinarea aderenei grundului etalonat
3.5. Aparat electronic de msurat grosimea stratului uscat de vopsea etalonat
3.6. Aparat de msur i control pentru determinarea umiditii i
temperaturii suprafeei metalului - etalonat
3.7. Dispozitiv de msurat grosimea stratului umed
3.8. Etaloane pentru grade de curare
3.9. Dispozitive pentru pregtirea suprafeei-suport - perii mecanice,
manuale
4. Pentru efectuarea lucrrilor de termoprotecie cu produse de torcretare

4.1. Instalaie de aplicare a produsului de torcretare


4.2. Aparat de msurat umiditatea i temperatura suprafeei metalului etalonat
4.3. Aparat de msurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare
4.4. Dispozitiv de msurare a aderenei stratului uscat
4.5. Dispozitive pentru pregtirea suprafeei-suport - perii mecanice,
manuale
5. Pentru efectuarea lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile
5.1. Instalaie de aplicare a vopselelor - compresor
5.2. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari)
5.3. Aparat de cntrit - minimum 10 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicat verificat metrologic/etalonat
5.4. Aparat de msurat umiditatea lemnului (umidometru) - etalonat
5.5. Aparat de msurat umiditatea i temperatura aerului (termohigrometru) etalonat
5.6. Dispozitive pentru pregtirea suprafeei-suport - perii mecanice,
manuale
6. Pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a
stingtoarelor de incendiu, cu excepia celor care conin anumite gaze
fluorurate cu efect de ser
6.1. Instalaie de aplicare a vopselelor - compresor
6.2. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari)
6.3. Aparat de cntrit - minimum 20 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicat verificat metrologic/etalonat
6.4. Aparat de cntrit - minimum 200 kg, cu precizie 400 g sau mai ridicat
- verificat metrologic/etalonat
6.5. Truse de chei fixe, inelare
6.6. Cilindru gradat pentru ap, spumant
7. Pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere a instalaiilor speciale din
compunerea autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor
7.1. Macara rulant sau palan de cel puin 5 t/f - verificat ISCIR
7.2. Instalaie de aplicare a vopselelor - compresor
7.3. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari)
7.4. Trus mecanic auto
7.5. Trus electric auto
7.6. Utilaje pentru prelucrri prin achiere (strung, frez, main de
gurit, polizor)
7.7. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8. Pentru efectuarea lucrrilor de instalare i ntreinere a sistemelor i
instalaiilor de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini
8.1. Compresor
8.2. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari, clas de precizie 1,6)
8.3. Aparat de msur i control pentru msurarea nivelului de zgomot i
vibraii - sonometru/dozimetru pentru zgomot, clas de precizie 2 dB - etalonat
8.4.
Aparat
de
msur
i
control
pentru
msurarea
debitului
debitmetru/rotametru/tub Pitot-Prandtl/contor, clas de precizie 1,0
8.5. Aparat de msur i control pentru msurarea temperaturii termometru/termocuplu/termorezisten, clas de precizie 0,5
8.6. Aparat de msur i control pentru msurarea dimensiunilor (diametre,
lungimi, limi, adncimi, unghiuri, distane, cote de montaj) - ubler, clas
de precizie 0,1 mm/rulet, clas de precizie 1 mm/ablon
8.7. Aparat de msur i control pentru a determina planeitate, pant,
orizontalitate, paralelism - nivel cu bul de aer/nivel cu laser/metru
8.8. Aparat de msur i control pentru msurarea vitezei aerului anemometru/velometru/tub Pitot-Prandtl
8.9. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8.10. Main de gurit portabil
8.11. Truse de scule tip lcturie, electrician
8.12. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv
8.13. Truse de chei fixe, inelare
#B
ANEXA 5
la metodologie

STRUCTURA-CADRU
a procedurii de lucru specifice
1. Scopul procedurii (se va preciza n clar scopul pentru care se elaboreaz
procedura)
2. Domeniul de aplicare (se va preciza n clar domeniul unde se aplic
procedura)
3. Definiii/Terminologie (se vor preciza i defini principalii termeni i
expresiile folosite n coninutul procedurii)
4. Documente de referin (se va preciza legislaia, actele normative,
reglementrile, standardele etc. ce urmeaz s fie aplicate pe timpul efecturii
activitii pentru care se solicit autorizarea)
5. Coninutul procedurii:
a) precizri privind modul de efectuare a lucrrilor;
b) precizarea responsabilitilor persoanelor implicate n activitatea
pentru care se solicit autorizarea;
c) precizri privind asigurarea resurselor:
- resurse umane/personal de specialitate - deinerea competenei necesare
efecturii lucrrilor;
- asigurarea instruirii;
- meninerea nregistrrilor adecvate referitoare la studii, instruire,
abiliti i experien;
- infrastructur:
- cldiri, spaiu de lucru i utiliti asociate;
- servicii suport (transport, comunicare etc.);
- mediul de lucru;
d) servicii ctre clieni:
- analiza cererilor clienilor;
- modaliti de determinare a satisfaciei clienilor;
- modul de tratare i soluionare a reclamaiilor;
e) evidene:
- evidena lucrrilor efectuate;
- evidena clienilor;
- evidena furnizorilor de substane, echipamente, piese de schimb, repere
utilizate;
- evidena aparatelor de msur i control utilizate i a buletinelor de
verificare metrologic/certificatelor de etalonare;
- evidena rapoartelor de ncercare emise de laboratoare de ncercri la foc
acreditate (pentru lucrri de ignifugare a materialelor combustibile);
f) msuri de remediere a lucrrilor necorespunztoare i de prevenire a
apariiei acestora.
NOT:
Evidenele se pot pstra pe suport electronic i/sau pe suport hrtie.
#M1
ANEXA 5^1
la metodologie
Model referat
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII
DE URGEN

NESECRET
Exemplar unic
Nr. ___________
Bucureti:
data

CENTRUL NAIONAL PENTRU SECURITATE


LA INCENDIUL I PROTECIE CIVIL
Aprob
eful centrului naional,
.........................
Vizat
eful structurii de autorizare,
...............................

REFERAT
Prezentul referat este emis pentru ......................................,
(denumirea persoanei)
persoan juridic/persoan fizic autorizat/ntreprindere individual/ntreprindere
familial,
cu
sediul
n
localitatea
...............,
judeul/sectorul
....................., numr de ordine n registrul comerului ...........
1. Domeniul pentru care se solicit autorizarea:
..........................................................................
2. Referenial: Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 87/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare
3. Documente care nsoesc cererea de autorizare:
a) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comerului
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile naintea solicitrii
autorizrii de oficiul registrului comerului n baza Legii nr. 26/1990 privind registrul
comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s reias
nregistrarea activitii pentru care se solicit autorizarea, conform codului CAEN
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
c) list cu personalul de specialitate semnat i tampilat de solicitant
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
d) copii de pe certificatul/certificatele de competen profesional
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
e) list cu mijloacele tehnice din dotare, semnat i tampilat de solicitant,
ntocmit conform anexei nr. 4 la metodologie, cu precizarea seriilor mijloacelor de
msurare din dotare
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
f) buletine de verificare metrologic sau certificate de etalonare
______________________________________________________________________________
| Mijloc de msurare | Serie i numr buletin de | Data emiterii | Termen de
|
|
| verificare metrologic/
|
| valabilitate|
|
| certificat de etalonare
|
|
|
|____________________|___________________________|_______________|_____________|
|
|
|
|
|
|____________________|___________________________|_______________|_____________|
g) copie de pe autorizaia/atestatul/acreditarea
anexele la aceasta/acesta
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|

laboratorului

de

metrologie

h) documente semnate i tampilate de solicitant din care s rezulte perioada de


etalonare stabilit pentru fiecare mijloc de msurare din dotare (procedur, plan de
etalonare)
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
i) procedur de lucru specific activitii pentru care se solicit autorizarea
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|

j) copie de pe autorizaia emis de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea
activitilor de supraveghere tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i
reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri
i presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot (N2) i bioxid de carbon (CO2)
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
k) dovada achitrii contravalorii prestrilor de servicii
_____________
_____________
|
| DA | | NU |
|
|______|______| |______|______|
4. Concluzii:
n conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul
ministrului administraiei i internelor nr. 87/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, propun:
Cererea de autorizare nregistrat cu numrul ......................... din
................. s fie:
____
aprobat |____|
Cu eliberarea autorizaiei pe o perioad nedeterminat, cu supraveghere din partea
Centrului Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil i a inspectoratelor
pentru situaii de urgen judeene, respectiv al municipiului Bucureti
____
respins |____|
Motivele care au stat la baza respingerii:
..........................................................................
ntocmit
Specialist din structura de autorizare,

.......................................
#B
ANEXA 6
la metodologie
- Model ______________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ROMNIA
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN

|
|
|
|
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil
|
|
AUTORIZAIE
|
Seria .... Nr. ....... din ...........
|
|
n baza Regulamentului de organizare i funcionare a
|
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, aprobat prin
|
Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile ulterioare, a
|
Hotrrii Guvernului nr. 259/2005 privind nfiinarea i stabilirea
|
atribuiilor Centrului Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie
|
Civil i a Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 87/2010
|
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz
|
lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
|
se autorizeaz ................., cu sediul n localitatea ............., |
judeul ..........., numr de ordine n registrul comerului .............., |
pentru efectuarea lucrrilor de .......................................... . |
|
Autorizaia se acord pentru o perioad nedeterminat.
|
|
eful Centrului Naional pentru Securitate
|
la Incendiu i Protecie Civil,
|
...............
|

|
(semntura)
|
|
LS
|
|
|
|______________________________________________________________________________|

#CIN
NOT:
Anexa nr. 6 a fost modificat conform art. I pct. 31 din Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 112/2014 (#M1).

#B
ANEXA 7
la metodologie
- Model REGISTRU SPECIAL DE EVIDEN A AUTORIZAIILOR
__________________________________________________________________________________________________
|Nr. |Seria,
|Datele de
|Domeniul |Numrul i|Data eliberrii |Numele,
|Observaii|
|crt.|numrul i
|identificare |de
|data
|autorizaiei/
|prenumele i |
|
|
|data emiterii|ale persoanei|autorizare|cererii de|Numele, prenumele|semntura
|
|
|
|autorizaiei |
|
|autorizare|i semntura
|persoanei care|
|
|
|
|
|
|
|persoanei care
|elibereaz
|
|
|
|
|
|
|
|ridic
|autorizaia
|
|
|
|
|
|
|
|autorizaia
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|_____________|__________|__________|_________________|______________|__________|

#M1
ANEXA 8
la metodologie
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil/
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ...................................
al Judeului ......................../Municipiului Bucureti

eful

Vzut
centrului
naional/inspectorul-

ef,
.........................................
(semntur)
LS
Vizat
eful structurii de autorizare/adjunctul inspectorului-ef,
...........................................................
(semntur)
REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. ........... din ...............
n data de/perioada ............., domnul/doamna ...........................
(numele i prenumele)
auditor din Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie
Civil/Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ...............................
al Judeului .........................../Municipiului Bucureti i
domnul/doamna ..........................., avnd funcia de ...................,
(numele i prenumele)
n calitate de reprezentant legal/mputernicit, i
domnul/doamna .................................................................,
(numele i prenumele)
n
calitate
de
personal
de
specialitate
din
partea
...............................,
cu
sediul
n
localitatea
.................................,
str.
.........................
nr.
..........,
bl.
.....,
sc.
.....,
ap.
...........,
judeul/sectorul
....................,
telefon/fax
......................,
e-mail
................................,
care
efectueaz
lucrri
de
........................,
n
baza
Autorizaiei
seria
......
nr.
...................
din
...................,
am
procedat
la
verificarea
condiiilor tehnico-organizatorice i a lucrrilor efectuate/n curs de
efectuare pentru ndeplinirea cerinelor obligatorii cuprinse n Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
87/2010, cu modificrile i completrile ulterioare (metodologie), i am
constatat urmtoarele:
- personalul de specialitate:
numele i prenumele, numrul certificatului de competen profesional,
ocupaia pentru care deine certificat, denumirea furnizorului de formare
profesional i data eliberrii certificatului .................
..........................................................................
- mijloacele tehnice din dotare:
mijloacele tehnice din dotare ............................................
..........................................................................
(Se vor preciza mijloacele tehnice din dotare, seriile sau numerele de
inventar ale acestora.)
corespund/nu corespund cu cele din lista cu mijloacele tehnice precizat n
anexa nr. 4 la metodologie, n funcie de domeniul de autorizare;
buletine de verificare metrologic/certificate de etalonare pentru
.............................................................................;
(Se vor preciza mijloacele tehnice de msurare, seriile acestora, numerele
i data emiterii buletinelor de verificare metrologic/certificatelor de
etalonare, emitentul, perioada stabilit pentru etalonare.)

- exist/nu exist documente semnate i tampilate din care s rezulte


perioada de etalonare stabilit pentru fiecare mijloc de msurare din dotare
(procedur, plan de etalonare);
- exist/nu exist procedur de lucru specific activitii, semnat i
tampilat;
- autorizaie emis de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea
activitilor de supraveghere tehnic la umplere, verificare tehnic periodic
i reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum
minimum 150 litri i presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot (N2) i
bioxid de carbon (CO2), n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea
lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu,
cu excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser:
..........................................................................
(Se vor preciza numrul autorizaiei, data emiterii acesteia, perioada de
valabilitate, domeniul de volum, presiune i tipul de fluid autorizat.)
- rapoarte de ncercare eliberate de ctre un laborator acreditat, n
condiiile legii, n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrrilor
de ignifugare a materialelor combustibile:
..........................................................................
(Se vor preciza numerele i data emiterii rapoartelor de ncercare,
denumirea laboratorului acreditat, n condiiile legii, beneficiarul lucrrii,
denumirea i adresa obiectivului)
- exist/nu exist registru de eviden a lucrrilor ntocmit conform
anexelor nr. 12 - 16 la metodologie, dup caz, i este/nu este inut la zi;
- sunt/nu sunt puse la dispoziia beneficiarului copii de pe nscrisurile
pentru produsele utilizate la efectuarea lucrrilor autorizate, respectiv
declaraii de conformitate CE, declaraii de performan sau agremente tehnice
europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, dup caz, agremente
tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri
la Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil, pentru
produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European, pentru produsele din domeniul
nereglementat (voluntar).
Au fost verificate lucrrile efectuate la urmtoarele obiective:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
Constatri n urma verificrii lucrrilor: (elemente componente ale
instalaiilor, precum i existena, integritatea i funcionarea acestora;
echipamentele/produsele/reperele/substanele utilizate; existena i inerea la
zi a registrelor cu ntreinerea periodic a instalaiilor aflate la
beneficiarii
lucrrilor;
calitatea/aspectul
lucrrilor;
stingtoarele
de
incendiu verificate, rencrcate sau reparate i produsele de stingere utilizate
pentru fiecare dintre acestea; etichete aplicate pe stingtoarele de incendiu
care conin toate elementele de identificare; documente de provenien,
declaraii de conformitate CE, declaraii de performan sau agremente tehnice
europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente tehnice
n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil, pentru
produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spaiului Economic European, pentru produsele din domeniul
nereglementat (voluntar), pentru toate reperele i substanele utilizate la
efectuarea
lucrrilor
autorizate;
personalul/personalul
de
specialitate
participant la efectuarea lucrrilor; alte constatri)
..........................................................................
Prezentul referat de supraveghere s-a ncheiat n 3 exemplare, distribuite
dup cum urmeaz:
- un exemplar la Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie
Civil;
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ................
al Judeului ................../Municipiului Bucureti;
- un exemplar la .........................................................

(denumirea persoanei auditate)


Auditor,
............................
(semntur)

Am luat cunotin.
...................................
(semntur i tampil din partea
persoanei auditate)

#B
ANEXA 9
la metodologie
- Model CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAIEI
Ctre
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil
Subsemnatul/Subsemnata, ................., n calitate de ................
al ................, persoan juridic/persoan fizic autorizat/ntreprindere
individual/ntreprindere familial, cu sediul n localitatea ...............,
judeul ................., str. ............. nr. ..., numr de ordine n
registrul comerului .................., autorizat pentru efectuarea lucrrilor
de
................................................................
cu
Autorizaia seria ..... nr. ........ din ............, solicit preschimbarea
acesteia datorit urmtoarelor motive:
..........................................................................
............................................................................ .
n susinerea cererii anexez documentele prevzute n Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
87/2010.
Declar c am luat cunotin de obligaiile ce mi revin potrivit
prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 87/2010.
Data ...............

Semntura ...............
LS

#CIN
NOT:
Anexa nr. 9 a fost modificat conform art. I pct. 31 din Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 112/2014 (#M1).
#B
ANEXA 10
la metodologie
- Model NOTIFICARE
Ctre
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil
n conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
87/2010, subsemnatul/subsemnata, .............., n calitate de ..............
al ....................., cu sediul n .............., v notificm c deinem
Certificatul/Autorizaia/Atestatul nr. ...... din ................, emis/emis
de ...................................... pentru efectuarea lucrrilor/prestarea
serviciilor de ...............................................................

..............................................................................
pentru perioada ............................................................ .
Lucrrile vor fi efectuate n localitatea ............................, la
obiectivul ................................, n perioada ................... .
Data ...............

Semntura ...............

LS
ANEXA 11
la metodologie
- Model NOTIFICARE
Ctre
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil
n conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
87/2010, subsemnatul/subsemnata, ................................, n calitate
de ............... al ............., cu sediul n ........................, v
notificm c deinem Certificatul/Autorizaia/Atestatul nr. ..... din .......,
emis/emis de ...................... pentru efectuarea cu caracter permanent a
lucrrilor/prestarea serviciilor de ..........................................
..............................................................................
..............................................................................
n susinerea notificrii depunem urmtoarele documente:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
d) ......................................................................;
e) ..................................................................... .
Data ...............

Semntura ...............
LS

ANEXA 12
la metodologie
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Numrul probelor trimise la un laborator acreditat
B - Nr. raportului de ncercare primit de la laboratorul acreditat
#M1
C - Numele, prenumele i semntura personalului de specialitate responsabil
cu efectuarea propriu-zis a lucrrii
#B
______________________________________________________________________________
|Nr. |Date de
|Contract|Data
|Data
|Suprafaa |Produsul|A |B |C |
|crt.|identificare |(numr |nceperii|recepiei |ignifugat|utilizat| | | |
|
|ale
|i dat)|lucrrii |la
|
|
| | | |
|
|beneficiarului|
|
|terminarea|
|
| | | |

|
|
|
|
|lucrrii |
|
| | | |
|
|
|
|
|i
|
|
| | | |
|
|
|
|
|garania |
|
| | | |
|
|
|
|
|acordat |
|
| | | |
|____|______________|________|_________|__________|__________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|____|______________|________|_________|__________|__________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|____|______________|________|_________|__________|__________|________|__|__|__|
#M1
NOT:
Registrul
nregistrat.

de

eviden

va

fi

ntocmit

pe

suport

hrtie,

numerotat

#B
Figura 1Lex: Registru de eviden a lucrrilor de ignifugare a materialelor
combustibile
ANEXA 13
la metodologie
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a lucrrilor de termoprotecie
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Garania acordat lucrrii
#M1
B - Numele, prenumele i semntura personalului de specialitate responsabil
cu efectuarea propriu-zis a lucrrii
#B
______________________________________________________________________________
|Nr. |Date de
|Contract|Data
|Data
|Suprafaa|Produsul| A | B |
|crt.|identificare |(numr |nceperii|recepiei la|protejat|utilizat|
|
|
|
|ale
|i dat)|lucrrii |terminarea |
|
|
|
|
|
|beneficiarului|
|
|lucrrii
|
|
|
|
|
|____|______________|________|_________|____________|_________|________|___|___|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|________|_________|____________|_________|________|___|___|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|________|_________|____________|_________|________|___|___|
#M1
NOT:
Registrul
nregistrat.

de

eviden

va

fi

ntocmit

pe

suport

hrtie,

numerotat

#B
Figura 2Lex: Registru de eviden a lucrrilor de termoprotecie
#M1
ANEXA 14
la metodologie
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a lucrrilor de proiectare, instalare i ntreinere a sistemelor i
instalaiilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu/sistemelor
i instalaiilor de limitare i stingere a incendiilor, cu excepia celor care
conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser/sistemelor i instalaiilor de
ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini

_________________________________________________________________________________________
|Nr. |Date de
|Descrierea
|Contract |Data
|Data
|Garania|Numele,
|
|crt.|identificare
|sistemului/ |(numr i|nceperii|finalizrii|acordat|prenumele
|
|
|ale
|instalaiei |dat)
|lucrrii |lucrrii
|lucrrii|i semntura
|
|
|beneficiarului|(componente)|
|
|
|
|personalului
de|
|
|
|
|
|
|
|
|specialitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|responsabil cu
|
|
|
|
|
|
|
|
|efectuarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|propriu-zis
|
|
|
|
|
|
|
|
|a lucrrii
|
|____|______________|____________|_________|_________|___________|________|______________
_|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|____________|_________|_________|___________|________|______________
_|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|____________|_________|_________|___________|________|______________
_|

NOT:
Registrul de eviden va fi ntocmit pe suport hrtie, numerotat i
nregistrat. Registrul de eviden se pstreaz n mod distinct, pentru fiecare
categorie de lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, n cazul
persoanelor autorizate pentru mai multe domenii de autorizare.
#B
ANEXA 15
la metodologie
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de
incendiu, cu excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser
#M1
______________________________________________________________________________
|Nr. |Date de
| Tipurile de |Tipul
|Contract|Garania|Numele,
|
|crt.|identificare ale| stingtoare |lucrrii|(numr |acordat|prenumele i
|
|
|beneficiarului | i produsele|
|i dat)|lucrrii|semntura
|
|
|
| de stingere |
|
|
|personalului de|
|
|
| utilizate
|
|
|
|specialitate
|
|
|
| conform
|
|
|
|responsabil cu |
|
|
| modelului de|
|
|
|efectuarea
|
|
|
| stingtor
|
|
|
|propriu-zis a |
|
|
| certificat |
|
|
|lucrrii
|
|____|________________|_____________|________|________|________|_______________|
#B
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|_____________|________|________|________|_______________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|_____________|________|________|________|_______________|
#M1
NOT:

Registrul
nregistrat.

de

eviden

va

fi

ntocmit

pe

suport

hrtie,

numerotat

#B

ANEXA 16
la metodologie
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a
lucrrilor
de
ntreinere
a
instalaiilor
speciale
autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor

din

compunerea

#M1
______________________________________________________________________________
|Nr. |Date de
|Tipul
|Tipul
|Contract|Garania|Numele,
|
|crt.|identificare ale|autospecialei|lucrrii|(numr |acordat|prenumele i
|
|
|beneficiarului |
|
|i dat)|lucrrii|semntura
|
|
|
|
|
|
|
|personalului de|
|
|
|
|
|
|
|specialitate
|
|
|
|
|
|
|
|responsabil cu |
|
|
|
|
|
|
|efectuarea
|
|
|
|
|
|
|
|propriu-zis a |
|
|
|
|
|
|
|lucrrii
|
|____|________________|_____________|________|________|________|_______________|
#B
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|_____________|________|________|________|_______________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________|_____________|________|________|________|_______________|
#M1
NOT:
Registrul
nregistrat.

de

eviden

va

fi

ntocmit

#B
---------------

pe

suport

hrtie,

numerotat