spete condominiu

R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor.6 din Regulamentul privind eliberarea . aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial. Art. republicata.14 al. nefiind incident spetei.. Pe de alta parte. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv.(. fata de destinatia initiala. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta.44). cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. spatiul supus schimbarii". 230/2007 si art.intampinarea depusa la dosar. si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art. se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical. conform proiectului initial al cladirii cu locuinte.42 din Legea nr..42 din Legea nr.)/a de evidenta (f. art. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei. 230/2007. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art.

.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta.. constand in onorariu avocatial. paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata.autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr.. reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8.00 pentru activitatea de pizzeriebraserie.oo-23. jud. tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8. Potrivit prevederilor art. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(. .civ. In motivare paratul arata ca. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata.(.oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N.) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala. se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat . solicitand admiterea acestuia. prin cererea introductiva de instanta. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N. insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati.00-23.C. II.12 si 14. Asa fiind.pr.. In motivarea actiunii.).274 C..

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului. 42 din Legea nr.) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. cu titlu de locatiune. str. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat. notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica. 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici .) G. acesta fiind deja spatiu comercial. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial.... Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (.) .. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art. Prin Sentinta civila nr. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N.pentru lipsa acordului vecinilor. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF .. lucru comunicat reclamantei. De asemenea potrivit art. In opina reclamantei.. (.12 si 14... 12 si 14.) fir 69 . T. Pizza SRL solicita prin cererea nr (.230 /2007 privind infiintarea. Imobilul mai sus mentionat. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor. Reclamanta detine spatiul situat in(.

III..) G. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate. individuale sau colective existente. In speta.)" Iar potrivit prevederilor Art. sau a unor parti din acestea.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. reclamanta (. potrivit art. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr. 50/1991 republicata. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de ..aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale.. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate. se solicita in urmatoarele situatii. "Acordul vecinilor. vibratii. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte.. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: . precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire. zgomot... Mai mult decat atat.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " . care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor. se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare.) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. ca fiind temeinica si legala.7. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe . T. b4 din Anexa nr. Asociatia de proprietari din(. exprimat in forma autentica. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. Astfel. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor.

republicata.6. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor. pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente.b. In motivare reclamanta arata ca.Acordul vecinilor. pentru constructiile noi.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii. invoca netemeinicia sentintei atacate. pe de o parte. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale". Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï. paratul prin recursul formulat. in acest caz. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate . obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare. conform prevederilor lega le in vigoare.4 din Anexa nr.785 lei. paratul aduce ca argument dispozitiile art. Ca este asa o dovedeste. paratul-recurent invoca prevederile art. In justificarea acestui punct de vedere." Pe de alta parte. Or. 7 din HCL 826/2006. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. formularea efectiva a textului normativ invocat: "2. faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr.1. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor. In continuare. precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii.5.si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. exprimat in forma autentica. deoarece nu s-a .

respectiv acces separat fata de accesul la locuinte.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j. este nerelevant In cauza. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu. mai mult decat atat. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. T.). instanta a anulat. Dimpotriva. 4 si 13 din . locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009. faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil. dispozitiile art. 8-10.. acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(.dovedit In nici un fel si. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati.. locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr. Argumentul final invocat de paratul-recurent.) G. atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord.). IV.. izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. reclamanta (. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul.2-4. in dosar nr(. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta... 12 al. in mod irevocabil. daca ulterior demararii afacerii. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala.. iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial.

direct si personal. 554/2004 a contenciosului administrativ. .2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. 23 din Legea nr. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza. Cu toate acestea. cat si In fata P. agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate . anexa la HCL C-N 826/2006. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. in intampinare si In concluziile orale. potrivit dispozitiilor art. In plus.04. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond. motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia. licit si moral." Fata de aceasta ultima prevedere legala. inclusiv interesul nascut si actual. Data fiind aceasta situatie. Este adevarat faptul ca. Curti. "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata.Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare.12. cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati. Asadar. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta. raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs. respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata . va solicitam totusi sa observati ca. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate.

deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local . I si art. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei. .. 2006.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. Mai mult decat atat. la momentul la care pentru a functiona legal. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art. cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009. anexa la HCL 826/2006.sunt deservite de acelasi aparat functional. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari. desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(. Prin decizia nr. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei. 1003/12.. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care.. adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. cu rea-credinta. Mentionam ca. 12 alin 4 si art. anulat art.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j. art. 2-4. Primaria.Fata de aceasta stare de fapt. respectiv.03. II din HCL 826 din 12 dec. 8-10. 1003/2009). Curtea retine urmatoarele: 1.. In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(. culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului.). Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ.

5 alin.Cu toate acestea. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. 2 din Ordonanta nr. 650/2002 si a le dispozitiilor art. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. 6 alin. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. 1 lit. 4 alin. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. 810 din acelasi Regulament. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului. se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. p) si ale art. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. intrucat sunt incidente dispozitiile .

republicata. Conchizand. insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 2. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.art. 10 din OG nr. conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. Fata de cele ce preced. 10 din OG nr. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. final C. . 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. 650/2002. 3 din Legea nr. in special cu dispozitiile art. Asa fiind. cu privire la recursul de fata. 129 alin.. Curtea constata ca.pr.civ. 20 alin. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta.

.) (. H. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1.U/Dact..01.) (. (.. cheltuieli de judecata in recurs.L.785 lei.2009 Jud.07. impotriva sentintei civile nr. pe care o mentine in intregime..fond:H... PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (. in temeiul art..) (.) (. 102/16. 12)..pr.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr.. 168 din 15 mai 2009 (f. 274 C.. Decizia este irevocabila.S.) Red..) (.....) al T r i b u n a l u l u i C l u j. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009.M 2 ex.. fiind gasit astfel in culpa procesuala.Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului .) (.2009. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1..civ./03.) . PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N. pronuntata in dosarul cu nr(..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful