R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta.intampinarea depusa la dosar.42 din Legea nr.. fata de destinatia initiala. Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv. Art. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei.)/a de evidenta (f. Pe de alta parte. aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta. art.42 din Legea nr.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991.14 al. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare. cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. nefiind incident spetei. si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art. spatiul supus schimbarii". se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical. 230/2007. reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art. conform proiectului initial al cladirii cu locuinte.6 din Regulamentul privind eliberarea . republicata. 230/2007 si art. care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor.44). destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.(..

tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8.).00 pentru activitatea de pizzeriebraserie. se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat . II. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(. jud.12 si 14.274 C.. insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati. In motivare paratul arata ca.pr.00-23. Potrivit prevederilor art. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta.civ..autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr. .. In motivarea actiunii. paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata.(.. constand in onorariu avocatial.C. Asa fiind. solicitand admiterea acestuia..oo-23. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata. reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8. prin cererea introductiva de instanta.) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala.oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N.

.. (. cu titlu de locatiune. Pizza SRL solicita prin cererea nr (. Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (. notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica. T. acesta fiind deja spatiu comercial. In opina reclamantei. 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici .) G. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art.) . organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF ..) fir 69 .. De asemenea potrivit art.230 /2007 privind infiintarea. 12 si 14. Imobilul mai sus mentionat. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat.. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N. lucru comunicat reclamantei. Reclamanta detine spatiul situat in(.12 si 14. 42 din Legea nr.) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. str. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor. acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial...pentru lipsa acordului vecinilor. Prin Sentinta civila nr.

III.. b4 din Anexa nr.7. precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. se solicita in urmatoarele situatii.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " . exprimat in forma autentica.. care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor. Astfel. reclamanta (.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. T. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate.. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de . din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: . "Acordul vecinilor.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.. sau a unor parti din acestea. vibratii. se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte. ca fiind temeinica si legala.) G. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. potrivit art.) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. zgomot. In speta. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor.. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate. individuale sau colective existente. Mai mult decat atat. 50/1991 republicata. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe .aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale.. Asociatia de proprietari din(.)" Iar potrivit prevederilor Art.

pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente." Pe de alta parte. 7 din HCL 826/2006. faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr. Ca este asa o dovedeste. In justificarea acestui punct de vedere. Or.Acordul vecinilor. invoca netemeinicia sentintei atacate.6. deoarece nu s-a . republicata. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor. potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale". paratul-recurent invoca prevederile art. In motivare reclamanta arata ca. formularea efectiva a textului normativ invocat: "2.1.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii.b. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare. exprimat in forma autentica.5. paratul aduce ca argument dispozitiile art. pe de o parte.4 din Anexa nr. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate . Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï. in acest caz. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. In continuare.785 lei. conform prevederilor lega le in vigoare.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. paratul prin recursul formulat. pentru constructiile noi. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii.

.dovedit In nici un fel si. este nerelevant In cauza. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati. acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(. 8-10.2-4.. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. mai mult decat atat. Argumentul final invocat de paratul-recurent. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr. Dimpotriva.). 12 al. atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. in mod irevocabil. locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. IV.. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca. 4 si 13 din . instanta a anulat.. T. faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil. respectiv acces separat fata de accesul la locuinte.). iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial. locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. in dosar nr(.. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul. reclamanta (. dispozitiile art.. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala.) G. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j. daca ulterior demararii afacerii.

12. Cu toate acestea. "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. 554/2004 a contenciosului administrativ. Asadar. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta. cat si In fata P. raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs. Data fiind aceasta situatie. In plus. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. anexa la HCL C-N 826/2006. cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare. cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. potrivit dispozitiilor art.04. va solicitam totusi sa observati ca. respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata . motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia.Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. licit si moral. .2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate. direct si personal. Curti. inclusiv interesul nascut si actual. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate. agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate . 23 din Legea nr. Este adevarat faptul ca. in intampinare si In concluziile orale." Fata de aceasta ultima prevedere legala.

Fata de aceasta stare de fapt. 1003/2009). Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari. 2006.sunt deservite de acelasi aparat functional.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j. art. 2-4. respectiv. Curtea retine urmatoarele: 1. la momentul la care pentru a functiona legal.. anulat art.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. Mai mult decat atat. Mentionam ca... 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. Primaria. In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului. adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. 8-10. cu rea-credinta. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(.). deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local . . 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ. legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei. Prin decizia nr. 12 alin 4 si art. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. I si art.. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art. II din HCL 826 din 12 dec.03. cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009. anexa la HCL 826/2006. 1003/12. desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care.

6 alin. 4 alin.Cu toate acestea. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 1 lit. 650/2002 si a le dispozitiilor art. intrucat sunt incidente dispozitiile . 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. 2 din Ordonanta nr. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. 810 din acelasi Regulament. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. p) si ale art. 5 alin. se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului.

insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate. Fata de cele ce preced.. 20 alin.pr. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. 129 alin. 10 din OG nr. 2. republicata. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. . conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. final C. 650/2002. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art.art. Curtea constata ca. 3 din Legea nr. cu privire la recursul de fata. 10 din OG nr. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Asa fiind.civ. Conchizand. in special cu dispozitiile art.

...) . impotriva sentintei civile nr.) (... pronuntata in dosarul cu nr(.) al T r i b u n a l u l u i C l u j. 12)...07. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1. pe care o mentine in intregime. 274 C.) Red.) (. fiind gasit astfel in culpa procesuala.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr.....2009../03.2009 Jud. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009..M 2 ex..U/Dact.pr. 168 din 15 mai 2009 (f. Decizia este irevocabila. in temeiul art. (.fond:H. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (. H.) (.) (...01.) (. 102/16.civ..) (.Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului .S.785 lei.L. cheltuieli de judecata in recurs. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful