R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

conform proiectului initial al cladirii cu locuinte.44). care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor. 230/2007.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta.6 din Regulamentul privind eliberarea . Art.14 al. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta.. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare.)/a de evidenta (f. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. republicata. spatiul supus schimbarii". reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie. si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art.42 din Legea nr. Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv. Pe de alta parte. fata de destinatia initiala.(. aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial. nefiind incident spetei. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei.. art. 230/2007 si art.42 din Legea nr.intampinarea depusa la dosar. destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical.

reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8.civ.. In motivarea actiunii. .oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N.pr.12 si 14. constand in onorariu avocatial.00-23. Asa fiind. tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8.C.. II. In motivare paratul arata ca.. insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati..) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N.autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr. jud..oo-23.00 pentru activitatea de pizzeriebraserie.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta. solicitand admiterea acestuia.(. Potrivit prevederilor art. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata.274 C. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(. paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata. se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat . prin cererea introductiva de instanta.).

.pentru lipsa acordului vecinilor.. In opina reclamantei. 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici . Reclamanta detine spatiul situat in(. acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului. notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica.) G. lucru comunicat reclamantei.. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. str. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor..230 /2007 privind infiintarea. Imobilul mai sus mentionat. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF .) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. (. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial.. De asemenea potrivit art. 42 din Legea nr.. T. Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (. cu titlu de locatiune. acesta fiind deja spatiu comercial. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art.. Prin Sentinta civila nr. Pizza SRL solicita prin cererea nr (.12 si 14. 12 si 14.) fir 69 . Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N..) . Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat.

) G. individuale sau colective existente.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. 50/1991 republicata.. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate.. Mai mult decat atat. care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. reclamanta (. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de . potrivit art.aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe . se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare. sau a unor parti din acestea. vibratii. "Acordul vecinilor..2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. III. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " .7. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte. In speta. zgomot. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: . b4 din Anexa nr... se solicita in urmatoarele situatii. exprimat in forma autentica. Astfel.)" Iar potrivit prevederilor Art. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate. Asociatia de proprietari din(. ca fiind temeinica si legala.. precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire. T.

1. Ca este asa o dovedeste.Acordul vecinilor.6. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii. 7 din HCL 826/2006. faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor. In justificarea acestui punct de vedere. precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor.5.785 lei. exprimat in forma autentica. pentru constructiile noi.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii. republicata." Pe de alta parte. invoca netemeinicia sentintei atacate. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï. pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente. paratul prin recursul formulat. deoarece nu s-a .si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -. conform prevederilor lega le in vigoare. in acest caz. obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare. In motivare reclamanta arata ca. potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale".b.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. paratul aduce ca argument dispozitiile art.4 din Anexa nr. pe de o parte. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate . Or. formularea efectiva a textului normativ invocat: "2. paratul-recurent invoca prevederile art. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. In continuare.

. T.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j. atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. in dosar nr(. este nerelevant In cauza. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009.. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul. locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. instanta a anulat. 8-10. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. 4 si 13 din .). daca ulterior demararii afacerii. iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial.dovedit In nici un fel si. respectiv acces separat fata de accesul la locuinte.) G. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala.. acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati... faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil. mai mult decat atat. 12 al. Argumentul final invocat de paratul-recurent. dispozitiile art. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr. izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. Dimpotriva. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca. IV.. in mod irevocabil. reclamanta (.2-4.). locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu.

Curti. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N.12. . agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate ." Fata de aceasta ultima prevedere legala. cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare. motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia. Asadar. inclusiv interesul nascut si actual. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata.2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate. in intampinare si In concluziile orale. In plus. "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. va solicitam totusi sa observati ca.Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. 554/2004 a contenciosului administrativ. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate. anexa la HCL C-N 826/2006. cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati. Cu toate acestea. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond.04. respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata . Data fiind aceasta situatie. direct si personal. potrivit dispozitiilor art. 23 din Legea nr. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta. Este adevarat faptul ca. cat si In fata P. licit si moral. raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs.

. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare.Fata de aceasta stare de fapt. 2-4.). I si art. Curtea retine urmatoarele: 1. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art. 2006.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j. deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local .. legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei. II din HCL 826 din 12 dec. 1003/2009). 12 alin 4 si art. cu rea-credinta. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari. Mentionam ca. la momentul la care pentru a functiona legal. Mai mult decat atat. Primaria. culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(.. respectiv. Prin decizia nr.sunt deservite de acelasi aparat functional. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. . 1003/12. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ. anexa la HCL 826/2006. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei. Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie.. In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. 8-10. cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009.03.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(. adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. anulat art. art.

4 alin. 6 alin. 2 din Ordonanta nr. 1 lit. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. p) si ale art. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 810 din acelasi Regulament.Cu toate acestea. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. intrucat sunt incidente dispozitiile . 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. 5 alin. 650/2002 si a le dispozitiilor art.

cu privire la recursul de fata. 2. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. 129 alin. insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord.art. . 10 din OG nr. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Conchizand. republicata. in special cu dispozitiile art..civ. 20 alin. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. final C. 650/2002. 3 din Legea nr. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. 10 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.pr. Curtea constata ca. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate. Asa fiind. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. Fata de cele ce preced.

. (.2009.U/Dact.L.) (. 168 din 15 mai 2009 (f./03.07.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr.) al T r i b u n a l u l u i C l u j.. 12).01. cheltuieli de judecata in recurs....) (. pronuntata in dosarul cu nr(.) (.) Red. pe care o mentine in intregime. 102/16.pr.785 lei... in temeiul art.2009 Jud..) (.) (. 274 C. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1... impotriva sentintei civile nr. fiind gasit astfel in culpa procesuala. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009.Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului .civ.) ... H. Decizia este irevocabila.. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (..S.. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1.. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N.M 2 ex.fond:H..) (..