R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical. 230/2007 si art. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. art.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991.intampinarea depusa la dosar.(.44). si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare.42 din Legea nr. Art. republicata. Pe de alta parte. destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. 230/2007. spatiul supus schimbarii". conform proiectului initial al cladirii cu locuinte. nefiind incident spetei. cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta.)/a de evidenta (f.42 din Legea nr. Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei. fata de destinatia initiala.6 din Regulamentul privind eliberarea .14 al... republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta. care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor.

insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati...274 C.00-23. . Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N. II.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta.oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N.(. Asa fiind.pr. prin cererea introductiva de instanta. constand in onorariu avocatial. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata.) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala. jud..civ. solicitand admiterea acestuia. reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8. tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(.C.12 si 14. In motivarea actiunii..oo-23.00 pentru activitatea de pizzeriebraserie. In motivare paratul arata ca..autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr.). se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat . paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata. Potrivit prevederilor art.

acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului..pentru lipsa acordului vecinilor. T. Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (.. Pizza SRL solicita prin cererea nr (. In opina reclamantei. lucru comunicat reclamantei.. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat.. 42 din Legea nr...12 si 14. Reclamanta detine spatiul situat in(. str. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor. De asemenea potrivit art. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF . acesta fiind deja spatiu comercial.) G.. (. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial.230 /2007 privind infiintarea. 12 si 14. 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici .) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari..) fir 69 . Prin Sentinta civila nr. cu titlu de locatiune.) . notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica. Imobilul mai sus mentionat.

In speta. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. Asociatia de proprietari din(. potrivit art. care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor.)" Iar potrivit prevederilor Art. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia.) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. individuale sau colective existente.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.. III. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de .. ca fiind temeinica si legala.. 50/1991 republicata. se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare. T. precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate. sau a unor parti din acestea. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe . b4 din Anexa nr. reclamanta (. se solicita in urmatoarele situatii.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " .aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate.7.. Astfel. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata.) G. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor. exprimat in forma autentica.. "Acordul vecinilor. Mai mult decat atat. zgomot. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: .. vibratii. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr.

republicata. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. pe de o parte. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor. invoca netemeinicia sentintei atacate. paratul prin recursul formulat. Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 7 din HCL 826/2006. In motivare reclamanta arata ca. exprimat in forma autentica." Pe de alta parte. pentru constructiile noi.785 lei. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate . potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale". formularea efectiva a textului normativ invocat: "2. Or.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare. in acest caz.6. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii.Acordul vecinilor. paratul aduce ca argument dispozitiile art. precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate. pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente.b.1.5. In continuare.4 din Anexa nr. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor.si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. conform prevederilor lega le in vigoare. paratul-recurent invoca prevederile art. deoarece nu s-a . faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr. In justificarea acestui punct de vedere. Ca este asa o dovedeste.

atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta. instanta a anulat. daca ulterior demararii afacerii.). in mod irevocabil. locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. mai mult decat atat.2-4.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j. dispozitiile art. Argumentul final invocat de paratul-recurent. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. 8-10.. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati. Dimpotriva. 4 si 13 din . izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte.. in dosar nr(. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul.)..) G. locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu. iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial.dovedit In nici un fel si. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala.. reclamanta (. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr... IV. respectiv acces separat fata de accesul la locuinte. T. este nerelevant In cauza. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca. 12 al.

respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata . "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. 554/2004 a contenciosului administrativ. In plus. potrivit dispozitiilor art. 23 din Legea nr. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. direct si personal. Curti. agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate . cat si In fata P. anexa la HCL C-N 826/2006.12. Este adevarat faptul ca.04. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare. va solicitam totusi sa observati ca." Fata de aceasta ultima prevedere legala. Data fiind aceasta situatie. inclusiv interesul nascut si actual. . raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs. cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. Asadar. licit si moral. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond.2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate. cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati. Cu toate acestea. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate.Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia. in intampinare si In concluziile orale.

cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009. adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. II din HCL 826 din 12 dec. la momentul la care pentru a functiona legal. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ.. culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. cu rea-credinta.).03. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. 1003/2009). 2-4. respectiv. anulat art.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie. Curtea retine urmatoarele: 1. legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei.Fata de aceasta stare de fapt. 1003/12. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. I si art. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art.. 8-10. art. Mentionam ca. Primaria.sunt deservite de acelasi aparat functional. Prin decizia nr. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei. 12 alin 4 si art. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care. . Mai mult decat atat. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j.. deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local . desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(.. 2006. anexa la HCL 826/2006.

2 din Regulamentul anexa la HCL nr. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. p) si ale art.Cu toate acestea. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. 1 lit. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. 6 alin. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului. 5 alin. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. 650/2002 si a le dispozitiilor art. 2 din Ordonanta nr. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. intrucat sunt incidente dispozitiile . 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. 4 alin. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 810 din acelasi Regulament.

99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate. conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr.pr.civ. cu privire la recursul de fata.. 3 din Legea nr. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. Conchizand. 20 alin. 10 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 10 din OG nr. 129 alin. 650/2002. . Asa fiind. Fata de cele ce preced. final C. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. 2. in special cu dispozitiile art. insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord.art. republicata. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art. Curtea constata ca. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului.

M 2 ex.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr. cheltuieli de judecata in recurs. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1.Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului .) (./03.S.. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1. pe care o mentine in intregime.fond:H..) (.) Red..2009.) (. impotriva sentintei civile nr. 168 din 15 mai 2009 (f...U/Dact.... fiind gasit astfel in culpa procesuala. Decizia este irevocabila. 274 C.2009 Jud.07.) (. pronuntata in dosarul cu nr(.L.... in temeiul art. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009.) al T r i b u n a l u l u i C l u j..01..) (.pr...) .. 102/16... (. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N.civ. 12). H. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (.785 lei.) (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful