R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv. fata de destinatia initiala.6 din Regulamentul privind eliberarea . 230/2007 si art.intampinarea depusa la dosar. care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor. nefiind incident spetei. se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical. conform proiectului initial al cladirii cu locuinte.)/a de evidenta (f.44). cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial.42 din Legea nr. si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei. destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. Pe de alta parte.. art.42 din Legea nr.. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare.14 al. 230/2007. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta. spatiul supus schimbarii". Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta.(. Art. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie. republicata.

pr. prin cererea introductiva de instanta. .oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N. reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8.) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala. In motivarea actiunii. paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata.. Potrivit prevederilor art.civ. solicitand admiterea acestuia.). Asa fiind. In motivare paratul arata ca.autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr. II.00-23.. se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat . Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(.(.. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N.12 si 14. tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8.C.274 C. jud.00 pentru activitatea de pizzeriebraserie. insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati.. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata..oo-23. constand in onorariu avocatial.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta.

acesta fiind deja spatiu comercial.) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial. Reclamanta detine spatiul situat in(.12 si 14.. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art. notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica. T. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N. acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului. Prin Sentinta civila nr. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor. (...230 /2007 privind infiintarea. Imobilul mai sus mentionat. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. 42 din Legea nr. cu titlu de locatiune.) fir 69 .. De asemenea potrivit art... 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici .) G. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF .) . lucru comunicat reclamantei. str. 12 si 14.pentru lipsa acordului vecinilor. Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (. Pizza SRL solicita prin cererea nr (.. In opina reclamantei..

109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. sau a unor parti din acestea... Mai mult decat atat. individuale sau colective existente..7.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " . In speta. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr. ca fiind temeinica si legala. care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe . Asociatia de proprietari din(.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare. III. Astfel. reclamanta (.) G. exprimat in forma autentica. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de .... Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. zgomot.) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. potrivit art. 50/1991 republicata. b4 din Anexa nr. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: .)" Iar potrivit prevederilor Art. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate. "Acordul vecinilor. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate. precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire.aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale. T. se solicita in urmatoarele situatii. vibratii.

invoca netemeinicia sentintei atacate. in acest caz.Acordul vecinilor.si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. deoarece nu s-a . pe de o parte. 7 din HCL 826/2006.1. exprimat in forma autentica. paratul-recurent invoca prevederile art. In continuare.5. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. formularea efectiva a textului normativ invocat: "2. In justificarea acestui punct de vedere. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor." Pe de alta parte. In motivare reclamanta arata ca. conform prevederilor lega le in vigoare. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor. republicata. Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï.785 lei.4 din Anexa nr. pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. Or. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii.6. obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare. paratul prin recursul formulat. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate . precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate. paratul aduce ca argument dispozitiile art. Ca este asa o dovedeste.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii.b. faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr. pentru constructiile noi. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale".

iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta.. locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii.) G.. IV. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009. 4 si 13 din . Nu in ultimul rand aducem precizarea ca..).). dispozitiile art. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc.. reclamanta (. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati. faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil. mai mult decat atat. daca ulterior demararii afacerii. atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. este nerelevant In cauza. respectiv acces separat fata de accesul la locuinte.. Dimpotriva. izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul. T. instanta a anulat.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j. acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala. 12 al. 8-10. in mod irevocabil. in dosar nr(.2-4.. locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. Argumentul final invocat de paratul-recurent.dovedit In nici un fel si.

23 din Legea nr. Curti.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. Asadar. cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. direct si personal. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond. Este adevarat faptul ca. inclusiv interesul nascut si actual. potrivit dispozitiilor art. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. Cu toate acestea.2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata." Fata de aceasta ultima prevedere legala. respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata .04. "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza.Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs. agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate . cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati.12. . Data fiind aceasta situatie. in intampinare si In concluziile orale. cat si In fata P. va solicitam totusi sa observati ca. licit si moral. 554/2004 a contenciosului administrativ. In plus. anexa la HCL C-N 826/2006. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta.

deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local . . Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j. 1003/2009). 2-4. Mai mult decat atat.). art. cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009. anulat art. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ. 8-10.Fata de aceasta stare de fapt. I si art. 2006. anexa la HCL 826/2006.. Prin decizia nr. cu rea-credinta. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari. 1003/12.sunt deservite de acelasi aparat functional. II din HCL 826 din 12 dec. adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr.. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(. legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei. In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. Curtea retine urmatoarele: 1. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. Mentionam ca. desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(.03. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art.. respectiv. la momentul la care pentru a functiona legal. 12 alin 4 si art. culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului. Primaria.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei.. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art.

Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 5 alin. 1 lit. 6 alin. 2 din Ordonanta nr. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art.Cu toate acestea. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. 810 din acelasi Regulament. intrucat sunt incidente dispozitiile . 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului. p) si ale art. 4 alin. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. 650/2002 si a le dispozitiilor art.

final C. republicata. Curtea constata ca. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord. 3 din Legea nr. 10 din OG nr. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate. 20 alin. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art. Asa fiind. ..civ. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta.pr. 129 alin. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. cu privire la recursul de fata. in special cu dispozitiile art. Conchizand. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.art. 2. 650/2002. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. 10 din OG nr. Fata de cele ce preced. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art.

PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (.. H. pronuntata in dosarul cu nr(..) (...U/Dact.fond:H.785 lei.M 2 ex. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr. impotriva sentintei civile nr.) (.civ. Decizia este irevocabila. 274 C. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1.2009. (. 168 din 15 mai 2009 (f.) (..) Red. cheltuieli de judecata in recurs. pe care o mentine in intregime.L..) (. fiind gasit astfel in culpa procesuala.07.) ..S. 12)....01..Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului ./03...) (. in temeiul art..) al T r i b u n a l u l u i C l u j... 102/16..pr.) (.2009 Jud..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful