R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

42 din Legea nr. Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv.. 230/2007.. spatiul supus schimbarii". care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor. art. republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta.(. destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. conform proiectului initial al cladirii cu locuinte. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei. Art.44). nefiind incident spetei. Pe de alta parte. republicata.)/a de evidenta (f. cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000. aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical. 230/2007 si art. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare.intampinarea depusa la dosar. si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art.14 al. fata de destinatia initiala.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991.42 din Legea nr.6 din Regulamentul privind eliberarea . reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie.

In motivare paratul arata ca.(. constand in onorariu avocatial.12 si 14. insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati.pr. . jud. In motivarea actiunii...) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala. se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat .oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N.. Asa fiind. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata.civ. reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8. Potrivit prevederilor art. paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata.oo-23. II.autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr.C.). Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N.. solicitand admiterea acestuia..00-23.826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta.274 C. tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8. prin cererea introductiva de instanta.00 pentru activitatea de pizzeriebraserie. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(.

.. cu titlu de locatiune. Prin Sentinta civila nr. 42 din Legea nr.) . Imobilul mai sus mentionat. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF . Reclamanta detine spatiul situat in(. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial. acesta fiind deja spatiu comercial. T. In opina reclamantei.) fir 69 ..pentru lipsa acordului vecinilor. str. (. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor... 12 si 14... organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului. 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici .230 /2007 privind infiintarea. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art.. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N.12 si 14. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat.) G. notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica. Pizza SRL solicita prin cererea nr (.) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. De asemenea potrivit art. lucru comunicat reclamantei. Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (.

) G.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. T.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " .) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. 50/1991 republicata. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de . zgomot. care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor.. "Acordul vecinilor. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: .. exprimat in forma autentica. In speta. sau a unor parti din acestea.. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe .7. Astfel..)" Iar potrivit prevederilor Art. precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire. vibratii. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate. se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare..2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. ca fiind temeinica si legala.. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. Mai mult decat atat. potrivit art. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte. reclamanta (. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr. III. se solicita in urmatoarele situatii. Asociatia de proprietari din(. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate. individuale sau colective existente.aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale. b4 din Anexa nr.

exprimat in forma autentica. 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. in acest caz. pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente.785 lei. In continuare. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate .1. Or. In justificarea acestui punct de vedere. 7 din HCL 826/2006. pentru constructiile noi. republicata. invoca netemeinicia sentintei atacate.b. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor. Ca este asa o dovedeste. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. pe de o parte. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale". precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate. faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr.si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.4 din Anexa nr. conform prevederilor lega le in vigoare. paratul aduce ca argument dispozitiile art." Pe de alta parte.5. obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare.Acordul vecinilor. deoarece nu s-a . Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï. paratul-recurent invoca prevederile art. formularea efectiva a textului normativ invocat: "2. paratul prin recursul formulat.6. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii. In motivare reclamanta arata ca.

acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(.2-4. este nerelevant In cauza.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j.. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca.). instanta a anulat.. locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. 8-10. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala. izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. reclamanta (. mai mult decat atat. T. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati. daca ulterior demararii afacerii... PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr... atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. 4 si 13 din .dovedit In nici un fel si. respectiv acces separat fata de accesul la locuinte. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta. IV. Argumentul final invocat de paratul-recurent. dispozitiile art. faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil.). iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. in mod irevocabil. locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. 12 al. Dimpotriva.) G. in dosar nr(.

cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. direct si personal. va solicitam totusi sa observati ca. cat si In fata P. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare. 23 din Legea nr. potrivit dispozitiilor art. respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata . Data fiind aceasta situatie. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata. cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati.2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate." Fata de aceasta ultima prevedere legala. In plus. agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate .Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. Asadar. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta. anexa la HCL C-N 826/2006. "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.04. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. licit si moral.12. in intampinare si In concluziile orale. raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond. . motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia. Este adevarat faptul ca. Cu toate acestea. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate. Curti. 554/2004 a contenciosului administrativ. inclusiv interesul nascut si actual.

desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. cu rea-credinta.2009 de catre Curtea de A p e l C l u j..sunt deservite de acelasi aparat functional. In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(.). legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei. Primaria. 1003/2009). . adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009. I si art. 12 alin 4 si art. la momentul la care pentru a functiona legal. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care. Prin decizia nr. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ.03. culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului. deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local . 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari.. Mentionam ca. anexa la HCL 826/2006. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 1003/12. Mai mult decat atat.Fata de aceasta stare de fapt. 2-4. Curtea retine urmatoarele: 1. respectiv. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. 8-10... anulat art. II din HCL 826 din 12 dec. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art. art. 2006.

6 alin. p) si ale art. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. 1 lit. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. 2 din Ordonanta nr.Cu toate acestea. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. 4 alin. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. intrucat sunt incidente dispozitiile . Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 810 din acelasi Regulament. 5 alin. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. 650/2002 si a le dispozitiilor art. Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr.

.pr. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art. 650/2002. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta. Conchizand. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. in special cu dispozitiile art. cu privire la recursul de fata. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. republicata. insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord. final C. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. . Fata de cele ce preced. Curtea constata ca.civ.art. conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. 10 din OG nr. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. Asa fiind. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. 2. 3 din Legea nr. 20 alin. 10 din OG nr. 129 alin.

.U/Dact.01. 102/16..) Red.) (. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009.. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (.Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului ..) (.2009. H.) (.pr. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1.785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr./03.785 lei..M 2 ex.S. 274 C.fond:H.) (.) .07. Decizia este irevocabila. 168 din 15 mai 2009 (f. 12)..) (. fiind gasit astfel in culpa procesuala..L.. cheltuieli de judecata in recurs. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N..) al T r i b u n a l u l u i C l u j. (.. impotriva sentintei civile nr...civ.2009 Jud.... in temeiul art. pronuntata in dosarul cu nr(.) (. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1. pe care o mentine in intregime....