R O M A N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA Nr.

1931/2009 Sedinta publica de la 04 Iunie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) GREFIER: (...) (...) S-a luat in examinare - in vederea pronuntarii - recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N, impotriva sentintei civile nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), in contradictoriu cu reclamanta (...) G. T. PIZZA SRL, avand ca obiect obligatia de a face. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca la data de 02.06.2009 s-a depus la dosar, de catre intimata (...) G. T. PIZZA SRL concluzii scrise. De asemenea se constata faptul ca, prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2009 s-au consemnat atat mersul dezbaterilor, cat si concluziile orale ale partilor, incheiere ce face parte din prezebta hotarare. CURTEA I. Prin sentinta civila nr. 102/2009, pronuntata de T r i b u n a l u l C l u j, in dosarul cu nr(...), s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si s-a admis actiunea formulata de reclamanta (...) G. T. Pizza SRL impotriva paratului Primarul Municipiului C-N si in consecinta, a fost obligat paratul sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8,oo23,oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din CN,(...), .12 si 14, jud.C. Totodata a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 3.690 lei cheltuieli de judecata. Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca, paratul, prin

44)..intampinarea depusa la dosar. Cea de a doua dispozitie legala invocata de parat in aparare este art.14 al.(. aceasta nu intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza aceeasi destinatie de spatiu comercial. reclamanta prin actiunea promovata nu a solicitat o astfel de autorizatie. 230/2007 si art. se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical. astfel incat prevederile legale mentionate nu sunt incidente spetei. Pe de alta parte.6 din Regulamentul privind eliberarea . republicata. spatiul supus schimbarii".)/a de evidenta (f. 230/2007. destinatie care este cea initiala prevazuta in proiectul initial al cladirii de locuinte si este inscrisa in acest sens in CF nr. si-a motivat refuzul eliberarii autorizatiei prin necesitatea obtinerii acordului vecinilor in vederea schimbarii destinatiei in conformitate cu art. Aceste prevederi legale nu instituie o obligatie de schimbare a destinatiei in functie de natura comertului desfasurare in spatiul respectiv.42 din Legea nr. care prevede ca "schimbarea destinatiei locuintelor. conform proiectului initial al cladirii cu locuinte. precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Art. Asa cum rezulta din actiunea promovata de reclamanta. b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. nefiind incident spetei. fata de destinatia initiala.42 din Legea nr. republicata este aplicabil in situatia in care se solicita o autorizatie de construire ori in speta. deoarece nu a efectuat lucrari de amenajare.. art.b4 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. cu atat mai mult cu cat notiunea de spatiu comercial nu se refera exclusiv la activitatea de comercializare cu amanuntul ci la orice exercitiu comercial in sensul OG 99/2000.

In motivarea actiunii.274 C...826/2006 Consiliul Local al Municipiului C-N prevede ca "schimbarea destinatiei unui spatiu din locuinta in spatiu comercial se va face numai pe baza autorizatiilor si acordurilor prevazute de legislatia in vigoare" deci nu se refera la alte destinatii decat cea comerciala si cea de locuinta. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Primarul municipiului C-N. cu modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata. II.) sesizare prin care isi manifesta dezacordul cu privire la deschiderea acestui spatiu comercial este reala.(. jud.00-23.oo-23. . tribunalul a dispus admiterea actiunii si a obligat paratului sa emita pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si orarului de functionare de luni pana duminica orele 8.autorizatiei si orarului de functionare anexata HCL nr.C.. reclamanta a solicitat obligarea paratului la emiterea pe numele si in favoarea reclamantei a autorizatiei si a orarului de functionare de luni pana duminica intre orele 8. solicitand admiterea acestuia. Asa fiind.pr.12 si 14.. constand in onorariu avocatial.. Sustinerea paratului prin intampinare in sensul ca exista din partea asociatiei de proprietari(. se arata faptul ca reclamantei i s-a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in mod nejustificat . prin cererea introductiva de instanta. Potrivit prevederilor art. insa este irelevanta spetei din moment ce conform prevederilor legale mentionate acest dezacord nu reprezinta un impediment in organizarea si desfasurarea unei astfel de activitati.civ. paratul a fost obligat sa plateasca reclamantului suma de 3690 lei cheltuieli de judecata.oo pentru activitatea de pizzerie-braserie la punctul de lucru din C-N.00 pentru activitatea de pizzeriebraserie. In motivare paratul arata ca.).

T. Pizza SRL solicita prin cererea nr (.12 si 14. cu titlu de locatiune. Reclamanta detine spatiul situat in(. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Eliberarea Autorizatiei si a Orarului de functionare s-a refuzat pe motiv ca lipseste acordul vecinilor potrivit art.pentru lipsa acordului vecinilor. notiunea in sine incluzand deja activitatile de alimentatie publica.. 12 si 14.) . lucru comunicat reclamantei.) autorizatia si orarul de functiune pentru punctul de lucru situat in Cluj-N. De asemenea potrivit art. 42 din Legea nr.230 /2007 privind infiintarea. Imobilul mai sus mentionat. acesta fiind deja spatiu comercial. motivat de faptul ca nu a prezentat acordul vecinilor. Actele solicitate de catre Comisia de eIiberare a autorizatiilor si avizelor de functionare sunt prevazute in mod expres de catre Regulamentul cuprins in anexa la HCL 6 privind modificarea si completarea HCL 885/200 privind eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata pe raza municipiului C-N. potrivit inscrierii din Carte a funciara are destinatia de spatiu comercial. In opina reclamantei.. Comisia nu a aprobat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare solicitat. 102/2009 T r i b u n a l u l C l u j admite actiunea reclamantei motivat de faptul ca reclamanta nu doreste sa schimbe destinatia spatiului ci dimpotriva pastreaza destinatia care este cea initiala si inscrisa in CF . 3 din mai sus amintitul regulament "Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei intocmite de catre agentii economici . (..) G.. acordul vecinilor nu este necesar atata timp cat nu se schimba destinatia spatiului.. str. Critica legalitatea si temeinicia solutiei date de instanta de fond din urmatoarele considerente: (..) fir 69 . Prin Sentinta civila nr...

se solicita in urmatoarele situatii. Mai mult decat atat. Prin aceasta solicitare expresa a legii se incearca protejarea cetatenilor si evitarea situatiilor conflictuale referitoare la disconfortul creat unora dintre acestia. care produce zgomote si pentru a carui functionare este imperios necesar acordul vecinilor. vibratii...7. Pentru lucrari care au ca scop schimbarea destinatiei de locuinta a cladirilor. Spatiul in care se desfasoara aceste activitati trebuie sa aiba destinatie corespunzatoare activitatii desfasurate. In speta.. III.care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului C-N " . T.) a depus o adresa prin care s-a comunicat refuzul lor expres de a le da avizul necesar deschiderii localului public de la parterul blocului. b4 din Anexa nr. Asociatia de proprietari din(. zgomot. PIZZA SRL solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii atacate.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.. din HCL 826/2006 "Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii: .)" Iar potrivit prevederilor Art. daca prin natura activitatii lor se produce poluare de orice fel (noxe .aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale. se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare.109/2009 in sensul respingerii actiunii formulate ca neintemeiata. individuale sau colective existente. precum si a spatiilor cu alta destinatie din aceeasi cladire. 50/1991 republicata. Astfel. sau a unor parti din acestea. exprimat in forma autentica. Prin intampinarea inregistrata la data de 20 mai 2009. cu obligarea paratuluirecurent la plata cheltuielilor de judecata ale reclamantei in suma de .) G. ca fiind temeinica si legala. este vorba de autorizarea unui restaurant intr-un bloc de locuinte.. reclamanta (. Avand in vedere aceste considerente solicita admiterea recursului si modificarea sentintei nr.. potrivit art. "Acordul vecinilor.

6. deoarece nu s-a . paratul aduce ca argument dispozitiile art. amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate . invoca netemeinicia sentintei atacate. republicata. Or. In justificarea acestui punct de vedere. deoarece el se refera la situatiile cand este necesar acordul vecinilor. obtinerea de catre subscrisa a autorizatiei si orarului de functionare.5. pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente. In continuare. pentru constructiile noi. faptul ca acest text normativ se refera exclusiv la obtinerea autorizatiei de construire se desprinde si din amplasarea lui in ANEXA Nr.b.785 lei.1. neefectuandu-se lucrari de constructie sau de modificare a spatiului interior al apartamentelor. In motivare reclamanta arata ca. potrivit carora nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare In situatia In care "aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale". 1: CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Face precizarea ca acest text normativ nu isi gaseste aplicabilitatea in speta. Ca este asa o dovedeste. precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate. exprimat in forma autentica. nu a avut nevoie de autorizatie de construire si nu a solicitat eliberarea unei astfel de autorizatii.2 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. in acest caz. paratul prin recursul formulat.Acordul vecinilor." Pe de alta parte. pe de o parte.50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii.si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -.4 din Anexa nr. conform prevederilor lega le in vigoare. formularea efectiva a textului normativ invocat: "2. paratul-recurent invoca prevederile art. in vederea obtinerii unei autorizatii de construire. 7 din HCL 826/2006. Considera ca nici acest text normativ nu poate Ï.

. acela ca exista deja inregistrata la Primarie o adresa a Asociatiei de Proprietari din(.1003/2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j. instanta a anulat.).) G. Dimpotriva... locatarii vor avea a se plange cu privire la modul in care aceasta se exercita in mod efectiv. atata timp cat nici un text legal In vigoare nu ne obliga la obtinerea acestui acord. 4 si 13 din .2-4.. respectiv acces separat fata de accesul la locuinte.). in dosar nr(.dovedit In nici un fel si. care beneficiaza astfel de elementele constructive specifice ale spatiilor cu destinatie comerciala. izolatie fonica si termica adaptate destinatiilor distincte. locatarii nemultumiti vor putea oricand sa demareze procedurile legale in vederea incetarii activitatii cauzatoare de prejudicii. faptul ca blocul respectiv este dotat din constructie cu o zona de spatii cu destinatie comerciala este o garantie a protectiei locatarilor din imobil. Argumentul final invocat de paratul-recurent. IV.. dispozitiile art. PIZZA SRL arata ca prin decizia civila nr. este nerelevant In cauza. iar nu si pentru modificarea comertului ce se desfasoara Intr-un spatiu ce are deja destinata de spatiu comercial. aducand atingere drepturilor lor subiective si bunei vecinatati. reclamanta (. Prin concluziile scrise inregistrate la data de 2 iunie 2009. nu exista nici un indiciu ca afacerea societatii noastre ar aduce prejudicii vecinilor din bloc. Am prezentat pe larg In fata instantei de fond textele normative relevante aplicabile In speta. din care se concluzioneaza fara echivoc ca acordul vecinilor este necesar exclusiv pentru schimbarea destinatiei unui spatiu. T. 12 al. Nu in ultimul rand aducem precizarea ca. mai mult decat atat. 8-10. daca ulterior demararii afacerii. in mod irevocabil.. prin care se comunica refuzul lor expres de a exprima acordul.

Curti. va solicitam totusi sa observati ca. respectiv la data inregistrarii cererii de chemare In judecata . raportandu-ne la momentul solutionarii prezentului recurs. 554/2004 a contenciosului administrativ." Fata de aceasta ultima prevedere legala. cererea noastra de chemare in judecata apare ca lipsita de interes. cererea noastra de chemare In iudecata era si fondata. . In plus. iar anularea textelor normative de catre instanta de contencios administrativ nu retroactiveaza. raportat la argumentele pe care le-am expus atat In fata instantei de fond. Cu toate acestea. licit si moral. direct si personal. inclusiv interesul nascut si actual. Asadar. Este adevarat faptul ca. cat si In fata P. potrivit dispozitiilor art. agentii economici ce desfasoara activitati comerciale In spatii private asa cum este cazul subscrisei reclamante-intimate . anexa la HCL C-N 826/2006. sar putea argumenta ca sentinta civila atacata In prezentul recurs se impune a fi mentinuta. in intampinare si In concluziile orale.04. daca ne raportam la momentul initierii demersului nostru procedural. "Hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat In tot sau In parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. obligatia agentilor economici de a obtine autorizatia si orarul de functionare erau Inca In vigoare.2008 cererea noastra de chemare In iudecata a prezentat toate elementele de admisibilitate. cand autorizatia si orarul de functionare nu mai sunt cerute pentru functionarea subscrisei societati. 23 din Legea nr. Data fiind aceasta situatie. motivat pe faptul ca la data pronuntarii acesteia.nu mai au nevoie de autorizatie si orar de functionare eliberate de Primarul Municipiului C-N. ca urmare a acestei anulari a textelor normative indicate.12.Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare.

culpa procesuala si reaua-credinta a paratuluirecurent este cu atat mai evidenta In etapa procesuala a recursului. anexa la HCL 826/2006. 2006. I si art.Fata de aceasta stare de fapt.. 554/2004 in prezenta nu mai exista cadrul normativ. legal si institutional prin care sa i se rezolve favorabil cererea reclamantei.. Primaria. 12 alin 4 si art. adica dupa pronuntarea deciziei cu caracter irevocabil nr. a refuzat eliberarea autorizatiei si orarului de functionare in favoarea subscrisei. art. la momentul la care pentru a functiona legal. Curtea retine urmatoarele: 1. Mai mult decat atat. Examinand recursul prin prisma actelor si lucrarilor dosarului cat si tinand seama de criticile formulate de recurent cat si de dispozitiile legale pertinente incidente in materie. respectiv. este greu de crezut ca paratulrecurent din prezentul dosar nu a avut cunostinta de solutia irevocabila din dosarul nr(.. II din HCL 826 din 12 dec. deoarece cele doua autoritati publice locale Primarul si Consiliul Local . Prin decizia nr. comerciantii aveau nevoie de aceste autorizari. 1003 din 12 martie 2009 pronuntata de Curtea de A p e l C l u j a fost anulat anularea in parte a art. .2009 de catre Curtea de A p e l C l u j. 8-10. cu rea-credinta. cu cat recursul a fost promovat In data de 16 martie 2009. 13 din Regulamentul pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. desi nu exista identitate de parti In cele doua dosare (prezentul si dosarul nr(.) In care a fost pronuntata decizia civila nr. 1003/12. anulat art. Chiar daca aceasta decizie produce efecte doar pentru viitor in conformitate cu dispozitiile exprese ale art..03. 2-4. Mentionam ca. consideram ca nu poate fi inlaturata culpa procesuala a paratei-recurente care. 1003/2009). In cadrul careia functioneaza si serviciul juridic comun al celor doua institutii.). 23 din Legea contenciosului administrativ nr.sunt deservite de acelasi aparat functional.

Dispozitiile normative continute in Regulamentul anexa la HCL nr. 650/2002 si a le dispozitiilor art. Singura interventie a autoritatii publice in activitatea de exercitare a activitatii de comercializare in zone publice este data de dispozitiile art. 826/2006 privind obligatia de se elibera o autorizatiei de catre autoritatea administratiei publice locale este fara acoperire legala din perspectiva normelor legale citate in formula introductiva a actului administrativ normativ analizat in litigiu. 810 din acelasi Regulament. 2 din Regulamentul anexa la HCL nr. intrucat sunt incidente dispozitiile . se poate lesne observa ca la data formularii cererii la autoritatea publica competenta cat si apoi la instanta de fond dispozitiile Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei si orarului de functionare. p) si ale art. Aceeasi ratiune conduce si la concluzia ca este nelegala si dispozitia prevazuta la art. 1 lit. 826/2006 referitoare la regimul orarului de functionare nu au facut obiectul analizei operate de instanta. 5 alin. anexa la HCL 826/2006 nu erau anulate si ca atare reclamanta poate pretinde sa i se rezolve cererea sub imperiul acestor norme. 3 si 4 din acelasi Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei in conformitate cu cererea si documentatia intocmita de agentii economici la care se refera norma. 4 alin. 99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. Din aceasta perspectiva aceeasi concluzie se impune si cu privire la regimul autorizatiei de functionare de care fac vorbire dispozitiile art. Trebuie remarcat faptul ca potrivit considerentelor deciziei precitate dispozitia normativa continuta in art. 6 alin. 2 din Ordonanta nr.Cu toate acestea. 1 din acelasi act normativ prin care autoritatea administratiei publice locale isi da acordul privind exercitarea acestui tip de activitate prealabil inregistrarii/inmatricularii comerciantului la oficiul registrului comertului.

99/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. republicata. Invocarea conditionarii obtinerii in prealabil a acordului vecinilor in vederea desfasurarii activitatii comerciale pentru obtinerea autorizatiei de functionare nu constituie un obstacol pentru desfasurarea activitatii de vreme ce punctul de lucru respectiv a fost inregistrat ca atare la Oficiul Registrului Comertului. Acordul vecinilor reglementat de dispozitiile legale citate de recurent este necesar a fi obtinut prealabil obtinerii autorizatiei de construire necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente sau in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat a cladirilor invecinate.pr. 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. ca sentinta instantei de fond este legala si temeinica si drept urmare in temeiul art.civ.. 10 din OG nr. cu privire la recursul de fata. Fata de cele ce preced. pe langa faptul ca autoritatea administratiei publice locale nu are competenta administrativa si legala de a autoriza functionarea comerciantilor aceasta nu are nici competenta de a impiedica stabilirea orarului de functionare a agentilor economici in alta modalitate decat cea prevazuta la art. 554/2004 recursul urmeaza a fi respins cu consecinta pastrarii sentintei recurate. 10 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 2. final C. Asa fiind. 3 din Legea nr. in special cu dispozitiile art. Curtea retine ca motivele de recurs invocate de recurent nu sunt pertinente si temeinice. 650/2002. Curtea constata ca. conditionarile sub aceste aspecte evocate in memoriul de recurs de catre parat nu sunt de natura sa impiedice pe reclamanta sa-si exercite activitatea comerciala in acord cu toate regulile si principiile instituite de OG nr. or nu acesta a fost demersul urmarit de reclamanta. insa din examinarea acestora rezulta ca nici acestea nu au fost puse de acord.art. . 129 alin. Conchizand. 20 alin.

. 168 din 15 mai 2009 (f.) al T r i b u n a l u l u i C l u j.785 lei...civ....) (.fond:H.) (.) (. Pronuntata in sedinta publica din 4 iunie 2009.) (.pr.. cheltuieli de judecata in recurs...2009 Jud.2009. 102/16. pe care o mentine in intregime. 12).Cum recurentul a cazut in pretentii in faza de judecare a recursului . impotriva sentintei civile nr.) Red.. pronuntata in dosarul cu nr(. H. in temeiul art.U/Dact.01.) (. fiind gasit astfel in culpa procesuala.S.L.) ....M 2 ex. (. Obliga paratul Primarul Municipiului C-N sa achite reclamantei 1. urmeaza a fi obligat sa plateasca intimatei reclamante suma de 1.07....785 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocatial conform contractului de asistenta juridica nr. Decizia este irevocabila.. PRESEDINTE JUDECATORI GREFIER (.. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E : Respinge recursul declarat de paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI C N./03. 274 C.) (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful