Sunteți pe pagina 1din 7

HOTRRE nr. 1.

578 din 18 decembrie 2002 (*actualizata*)


privind condiiile n baza crora poliistul are dreptul la concedii de odihn, concedii de studii i nvoiri
pltite, concedii fr plata, bilete de odihn, tratament i recuperare
(actualizata pn la data de 9 martie 2006*)

EMITENT:GUVERNUL

Data Intrarii in vigoare: 09 Martie 2006


-------------------------------------------------------------------------

----------------
*) Textul initial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 20 ianuarie 2003. Aceasta este
forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pn la data de 9
martie 2006, cu modificrile i completrile aduse de: HOTRREA nr. 965 din 22 august 2003;
HOTRREA nr. 395 din 18 martie 2004; HOTRREA nr. 292 din 2 martie 2006.

n temeiul art. 107 din Constitutie i al art. 28 alin. (1) lit. e) i g) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul politistului,

Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre.

CAP. 1

ART. 1
(1) Politistii au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu de odihn platit, a crui durata se
stabileste n raport cu vechimea lor n serviciu, dup cum urmeaza:
a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime n serviciu de pn la 10 ani;
b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime n serviciu de peste 10 ani.
(2) Vechimea n serviciu care se ia n considerare la determinarea duratei concediului de odihn este
aceea pe care politistii o implinesc n cursul anului calendaristic pentru care li se acord concediul i se
stabileste potrivit legislaiei pensiilor, aplicabila acestei categorii profesionale.
(3) Durata concediului de odihn al politistilor incadrati n cursul anului se stabileste proportional cu
perioada lucrata de la data ncadrrii pn la finele anului calendaristic respectiv i n raport cu vechimea
n serviciu stabilita potrivit alin. (2).
ART. 2
(1) Concediul de odihn se efectueaza pn la finele anului calendaristic respectiv, integral sau
fractionat.
(2) Concediul de odihn poate fi fractionat la cererea politistilor, cu condiia ca una din fractiuni sa nu
fie mai mica de 21 de zile calendaristice.
ART. 3
(1) Politistii care au absentat de la program intregul an calendaristic, fiind n concedii medicale,
concediu de maternitate, concedii pentru ingrijirea copilului, acordate n condiiile Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile ulterioare, ori n
concedii fr plata, nu au dreptul la concediu de odihn pentru acel an.
(2) n cazul n care perioadele de concedii prevzute la alin. (1), insumate, au fost de 12 luni sau mai
mari i s-au intins pe doi ori mai muli ani calendaristici consecutivi, politistii au dreptul la un singur
concediu de odihn, acordat n anul relurii activitii, n msura n care nu a fost efectuat n anul n care
a intervenit absenta de la serviciu pentru motivele prevzute la alin. (1).
ART. 4
(1) Conducerea unitii este obligata sa ia masurile necesare pentru ca politistii s efectueze n fiecare
an calendaristic concediul de odihn la care au dreptul.
(2) Dac, din motive intemeiate, unii politisti nu au putut efectua concediul de odihn la care aveau
dreptul ntr-un an calendaristic, la cerere, unitatea este obligata s le acorde concediul pn la sfritul
anului calendaristic urmtor, iar n situaii cu totul deosebite, poate fi compensat n bani, n limita
fondurilor bugetare alocate, cu aprobarea sefului esalonului imediat superior, potrivit competentelor
stabilite prin ordin al ministrului administraiei i internelor.
-----------------
Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din HOTRREA nr. 395 din 18 martie 2004,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 1 aprilie 2004.
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din HOTRREA nr. 292 din 2 martie 2006,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 9 martie 2006.

ART. 5
(1) Programarea de principiu a concediilor de odihn pentru anul urmtor se face pn la data de 15
decembrie a anului n curs, cu consultarea politistilor, i se aproba de seful structurii respective.
(2) Concediile de odihn se reprogrameaz esalonat n tot cursul anului, inndu-se seama de
activitile specifice desfurate i de nevoile personale ale politistilor, fr ca numrul celor aflati n
acelasi timp n concediu de odihn s depeasc o treime din efectivul unitii.
(3) La programarea concediilor de odihn, conducerea unitii va tine seama, n msura n care este
posibil, i de specificul activitii sotiei/sotului politistului.
ART. 6
(1) Reprogramarea sau amanarea efecturii concediului de odihn va putea fi efectuata cnd politistul
se afla n una dintre urmatoarele situaii:
a) concediu medical pentru incapacitate temporara de munc;
b) urmeaza sa indeplineasca misiuni n afara teritoriului naional, n cadrul fortelor internationale de
politie;
c) politistul-femeie solicita concediul de odihn nainte sau n continuarea concediului de maternitate
ori i s-a acordat concediu platit pentru ingrijirea copilului n vrsta de pn la 2 ani sau a celui bolnav n
vrsta de pn la 3 ani;
d) are recomandare medical pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, caz n care
data nceperii concediului de odihn va fi cea indicat n recomandarea medical;
e) urmeaza sau este planificat s urmeze un curs de perfectionare sau specializare n tara ori n
strainatate.
(2) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) lit. c), d) i e) reprogramarea este condiionat de cererea
prealabila a politistului.
ART. 7
(1) Concediul de odihn se intrerupe n urmatoarele situaii:
a) a intervenit unul dintre cazurile prevzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau e);
b) cnd politistul-femeie intr n concediu de maternitate;
c) pentru nevoi de serviciu neprevazute.
(2) Pentru cazurile de intrerupere a concediului de odihn prevzute la alin. (1) politistii au dreptul s
efectueze restul zilelor de concediu dup ce au incetat situaiile respective sau, cnd acest lucru nu este
posibil, la data stabilita printr-o noua programare n cadrul aceluiasi an calendaristic.
(3) Intreruperea concediului de odihn se dispune, n scris, n cazurile prevzute la art. 6 alin. (1) lit. b)
i e) i n cazul prevzut la lit. c) a alin. (1) al prezentului articol de ctre seful care are competente pe
linia gestionarii resurselor umane.
ART. 8
n cazul n care concediul de odihn este intrerupt, drepturile banesti primite pentru situaiile prevzute
la art. 3 nu se restituie, urmand ca diferena de concediu n zile s fie efectuata la o dat ulterioar, n
cadrul aceluiasi an calendaristic sau, dup caz, n functie de situaiile n care concediul de odihn este
intrerupt, n anul relurii activitii, n condiiile prevzute la art. 3, iar plile s fie regularizate n raport
de situaia intervenita.
ART. 9
Concediul de odihn cuvenit politistilor detasati la alte uniti se acord de ctre conductorii unitilor
la care acestia i desfoar activitatea.
ART. 10
Politistii incadrati n posturi cu fractiuni de norma, 4 sau 6 ore pe zi, au dreptul la concediu de odihn
cu durata stabilita potrivit art. 1.
ART. 11
Politistii care indeplinesc prin cumul, pe lng functia de baza, cu o norma ntreaga, o alta functie au
dreptul la concediu de odihn platit numai de la unitatea n care au functia de baza.
ART. 12
(1) n cazul n care, dup ce politistul a efectuat concediul de odihn, raportul sau de serviciu cu
unitatea a incetat din motivele prevzute la art. 69 lit. c), e), f), g), h) i j) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul politistului, acesta este obligat sa restituie unitii partea din indemnizatia i prima de concediu
corespunztoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic politistilor pentru care, dup ncetarea raporturilor de serviciu cu
unitatea n temeiul art. 69 lit. h) din Legea nr. 360/2002, n urma exercitarii uneia dintre caile
extraordinare de atac, a intervenit achitarea, scoaterea de sub urmrire penala, ncetarea urmaririi penale
sau a procesului penal.

CAP. 2
Concediul de odihn suplimentar

ART. 13
(1) n afara concediului de odihn prevzut la art. 1, politistii care i desfoar activitatea n condiii
deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori n locuri de munc n care exista astfel de condiii,
stabilite potrivit legii, au dreptul n fiecare an calendaristic la un concediu de odihn suplimentar cu o
durat cuprinsa ntre 3 i 14 zile calendaristice.
(2) Concediile de odihn suplimentare se cumuleaza cu concediile de odihn prevzute la art. 1.
ART. 14
(1) Stabilirea categoriilor de politisti, a activitilor i a locurilor de munc pentru care se acord
concediu de odihn suplimentar, precum i a existentei condiiilor de munc vatamatoare, grele sau
periculoase se face potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei
timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru salariaii care lucreaza n condiii deosebite - vatamatoare, grele
sau periculoase.
(2) Pe baza criteriilor i a determinarilor facute n condiiile prevzute la alin. (1) se stabilesc prin
ordin al ministrului de interne locurile de munc cu condiii deosebite - vatamatoare, grele sau
periculoase - i durata concediului de odihn suplimentar.
ART. 15
Pentru politistii care nu lucreaza un an intreg n condiiile prevzute la art. 14 alin. (1) ori lucreaza n
condiii ce dau dreptul la un numar diferit de zile, durata concediului de odihn suplimentar se stabileste
proportional cu timpul efectiv lucrat n astfel de condiii n cursul anului calendaristic respectiv.
ART. 16
(1) n cazul n care politistul, potrivit programarii, a efectuat integral concediul de odihn suplimentar
cuvenit i, ulterior, n cursul aceluiasi an calendaristic, nu mai lucreaza n condiiile respective, cota-parte
din indemnizatia primita, aferenta timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unitii.
(2) De regula, concediul de odihn suplimentar se acord n cea de-a doua parte a anului n curs i nu
poate fi reesalonat n anul urmtor.

ART. 16^1
(1) Politistii care participa n afara granitelor tarii, potrivit legii, acordurilor i conveniilor
internationale la care Romnia este parte, la aciuni specifice, pentru combaterea terorismului
international, n sprijinul pacii sau n scopuri umanitare, au dreptul la un concediu de odihn suplimentar
de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta n zona de actiune internationala, care se cumuleaza cu
concediul de odihn prevzut la art. 1.
(2) Politistii pot efectua integral sau o parte din concediul de odihn suplimentar prevzut la alin. (1),
gratuit, la centrele de refacere a capacitii de munc i intarire a sntii sau n statiuni
balneoclimaterice din tara ori din strainatate, pe baza protocoalelor sau acordurilor bilaterale, cu
aprobarea ministrului administraiei i internelor.
(3) Dac, din motive intemeiate, concediul de odihn suplimentar prevzut la alin. (1) nu a putut fi
efectuat n cursul anului calendaristic pentru care se cuvine, la revenirea din actiunea internationala,
acesta va fi acordat n anul urmtor, cu toate drepturile aferente.
(4) Cheltuielile necesare efecturii concediului de odihn suplimentar prevzut la alin. (1) se suporta
din bugetul Ministerului Administraiei i Internelor.
---------------
Art. 16^1 a fost introdus de articolul unic din HOTRREA nr. 965 din 22 august 2003, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 august 2003.

CAP. 3
Concediul de studii

ART. 17
(1) Politistii beneficiaza de concedii de studii numai pentru frecventarea primei institutii de invatamant
superior de la dobandirea statutului de personal al Ministerului de Interne.
(2) Politistii care urmeaza cursuri ale unor institutii de invatamant superior de stat sau particulare
acreditate ori autorizate, de lunga sau scurta durata, cursuri serale, cu frecventa redusa i la distanta, n
condiiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii platit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere,
integral sau fractionat, n fiecare an universitar.
(3) De aceleasi drepturi beneficiaza i politistii absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de
scurta durata care i continua studiile n nvmntul superior de lunga durata, n institutii de
invatamant superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.
(4) Concediul prevzut la alin. (2) se acord politistilor pentru frecventarea unei singure institutii de
invatamant superior, n situaia n care urmeaza simultan cursurile mai multor facultati/colegii.
(5) Politistii care n ultimul an de invatamant superior nu i-au finalizat studiile prin examen de
licen/absolvire i nu au beneficiat de concediu de studii l pot solicita ulterior, o singur dat.
(6) Politistilor aflati n situaia prevzut la alin. (5), dar care au beneficiat parial de concediu de studii
n ultimul an de invatamant superior li se poate aproba efectuarea diferenei de concediu de studii pentru
susinerea ulterioar a examenului de licen/absolvire.
(7) Nu au dreptul la concediu de studii politistii inmatriculati la institutii de invatamant superior de stat
sau particulare, autorizate ori acreditate, de lunga sau scurta durata, pentru repetarea anului de studii.
(8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua n anul universitar urmtor, cu excepia situaiei
prevzute la alin. (6).
ART. 18
(1) De prevederile art. 17 alin. (1) i (2) beneficiaza i politistul inscris la doctorat.
(2) Nu se considera concediu de studii participarea, cu aprobare, a politistilor la cursuri sau alte forme
de pregatire cu scoatere de la locul de munc.
ART. 19
(1) Politistilor li se acord concediu de studii dac obtin aprobarea sefilor de uniti pentru a urma
cursurile unor institutii de invatamant superior, studii aprofundate i doctorat.
(2) Aprobarea pentru frecventarea formelor de pregatire prevzute la alin. (1) se acord numai dac
acestea asigura specializarea/pregtirea potrivit nevoilor unitii.
CAP. 4
Invoirile platite i concediile fr plata

ART. 20
(1) Politistii au dreptul, potrivit legii, la invoiri platite cu durate de 5 zile calendaristice n cazul
urmatoarelor evenimente familiale:
a) cstoria politistului;
b) nasterea sau cstoria unui copil;
c) decesul sotului sau al unei rude de pn la gradul al II-lea a politistului sau a sotului/sotiei
politistului.
(2) De asemenea, politistii pot beneficia de invoiri platite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, n
urmatoarele situaii:
a) n caz de accidentare sau imbolnavire grava a unuia dintre membrii familiei;
b) n situaia unor dezastre care au afectat domiciliul politistului, al parintilor, socrilor sau copiilor
acestuia;
c) pentru alte situaii sau evenimente excepionale, de natura s justifice invoirea solicitata.
(3) Invoirile platite se aproba de conducerea unitii, la cererea politistului.
ART. 21
(1) Politistii au dreptul la concediu fr plata, a crui durata nsumat poate fi de 30 de zile
calendaristice anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situaii personale:
a) pregtirea i/sau susinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire
a celei de-a doua/treia facultati;
b) susinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau n institutii de invatamant superior,
a celor de an universitar ori de licen (diploma) pentru pregtirea crora au beneficiat de concediu de
studii;
c) prezentarea la concurs n vederea ocuparii unui post n alta unitate.
(2) Concedii fr plata cu durata de pn la 30 de zile calendaristice anual pot fi acordate i pentru
rezolvarea altor probleme personale ale politistilor.
(3) n mod excepional, politistii au dreptul la concedii fr plata, cu durata nsumat ntre 30 i 90 de
zile calendaristice anual, n urmatoarele situaii:
a) tratament medical efectuat n strainatate pe durata recomandata de medic, fr a depi ns 90 de
zile, dac cel n cauza nu beneficiaza, potrivit legii, de concediu medical i de indemnizatie pentru
incapacitate temporara de munc, precum i pentru insotirea sotului sau, dup caz, a sotiei ori a unei rude
apropiate - copil, frate, sora, parinte - pe timpul cat acestia se afla la tratament n strainatate;
b) pentru alte motive temeinic fundamentate.
(4) Concediile fr plata se aproba de conducerea unitii, la cererea politistului, i se comunic
compartimentelor financiar-contabilitate i resurse umane.
ART. 22
(1) Pe perioada concediilor fr plata politistii i pstreaz calitatea avuta.
(2) Perioadele concediilor fr plata acordate n condiiile art. 21 nu constituie vechime n serviciu i
nu se iau n calcul la stabilirea stagiului minim n gradul profesional.

CAP. 5
Acordarea biletelor de odihn, tratament i recuperare

ART. 23
(1) Acordarea biletelor de odihn, tratament i recuperare pentru politisti se face n limita
disponibilitatilor bugetare alocate cu aceasta destinatie i a numarului de locuri aprobate.
(2) Politistii pot beneficia de bilete de odihn, tratament i recuperare numai pe perioada concediilor
de odihn, o singur dat pe an.
(3) De aceste bilete de odihn, tratament i recuperare pot beneficia i sotul/sotia politistului, copiii
acestuia cu varste cuprinse ntre 6 i 18 ani, care urmeaza cursurile unei uniti de invatamant
preuniversitar, acreditata conform legii, precum i copiii cu handicap aflati n ingrijirea familiei
politistului.
ART. 24
(1) Contractarea biletelor de odihn, tratament i recuperare i decontarea contravalorii acestora cu
prestatorii de servicii se fac de ctre Ministerul de Interne prin Directia de gospodarie.
(2) Biletele de odihn, tratament i recuperare se repartizeaza pe judete prin grija Directiei
management resurse umane, conform estimarilor realizate n baza solicitarilor formulate de potentialii
beneficiari pn la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul urmtor.
ART. 25
(1) Contribuia care trebuie s fie pltit de politist pentru biletele prevzute la art. 23 se stabileste
dup cum urmeaza:
a) 50% din preul integral al biletului de odihn, cnd beneficiar al acestuia este politistul i sotul/sotia
acestuia;
b) preul integral al biletului de odihn, tratament i recuperare, n cazul sotului/sotiei politistului care
nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul
organizat i administrat de Ministerul Muncii i Solidaritatii Sociale;
c) 50% din contribuia parintelui politist, cnd beneficiar al biletului de odihn este copilul acestuia.
(2) Diferena de pret al biletelor de odihn, tratament i recuperare pn la acoperirea integral a
contravalorii acestora se suporta din bugetul de venituri i cheltuieli al Ministerului de Interne.
ART. 26
Contribuia pltit de politist se poate restitui acestuia n urmatoarele cazuri:
a) din motive medicale sau personale - deces n familie, internare n uniti sanitare - atestate cu
documente, cnd titularul nu mai poate ajunge n statiune;
b) din motive personale titularul renunta la bilet, anuntand Directia management resurse umane, cu cel
puin 10 zile nainte de data nscris pe bilet pentru prezentarea n statiune;
c) contribuia se restituie integral beneficiarului i n situaia n care acesta, desi s-a prezentat n
statiune la data nscris pe bilet, nu a fost cazat, prezentand Directiei de gospodarie motivatia scrisa a
unitii prestatoare de servicii balneare.
ART. 27
(1) Politistii i familiile acestora beneficiaza, ca msura de protecie sociala, de inlesniri stabilite prin
ordin al ministrului de interne n folosirea caselor de odihn, sanatoriilor, caminelor de garnizoana i a
altor amenajari recreative i sportive.
(2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea masurilor de la alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului de
Interne.
ART. 28
Durata unei serii de odihn, tratament i recuperare este de 10 sau 18 zile, dup caz, perioadele pentru
care se contracteaza bilete de odihn fiind, de regula, n lunile iunie-decembrie.
ART. 29
Biletele de odihn, tratament i recuperare se distribuie efectiv politistilor prin structurile teritoriale ale
Ministerului de Interne, conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
ART. 30
La acordarea biletelor de odihn, tratament i recuperare va fi avuta n vedere indeplinirea unuia dintre
urmatoarele criterii esentiale:
a) periculozitatea, nocivitatea i dificultatile condiiilor concrete de munc ale solicitantilor;
b) rezultate deosebite obtinute n indeplinirea sarcinilor de serviciu i n pregtirea de specialitate;
c) evidentierea prin acte exemplare de devotament i curaj;
d) nalt probitate profesionala i morala.
ART. 31
n situaia n care politistii nu pot utiliza biletele de odihn, pot renunta la acestea, dar, n situaia n
care nu gasesc alt politist care s beneficieze de ele ori nu le returneaza Directiei management resurse
umane din cadrul Ministerului de Interne, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera,
conform procedurilor legale, de la acestia.
ART. 32
(1) Politistii care fac parte din personalul aeronavigant, politistii scafandri, parasutisti i cei care
executa nemijlocit msuri de protecie antiterorista au dreptul s efectueze gratuit 15 zile calendaristice
din concediul de odihn anual cuvenit la centrele de odihn i recuperare a sntii din sistemul de
aparare, ordine public i sigurana naionala sau la alte centre de sntate.
(2) Contravaloarea biletelor de trimitere la centrele de odihn i recuperare a sntii se va suporta din
bugetul institutiei i, dup caz, din fondul asigurarilor sociale de sntate, n situaia n care aceste centre
se afla n relaie contractuala cu casele de asigurri de sntate, pentru servicii de recuperare-reabilitare a
sntii.

CAP. 6
Dispozitii finale

ART. 33
Pe durata concediilor sau invoirilor platite, precum i a concediilor fr plata, functiile politistilor nu
pot fi incadrate cu alte persoane, urmand ca sarcinile de serviciu ale acestora s fie redistribuite.
ART. 34
n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului act normativ, prin ordin al ministrului de
interne se vor aproba normele pentru punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaz:
---------------
Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul muncii i
solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

Ministrul finanelor publice,


Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureti, 18 decembrie 2002.


Nr. 1.578.

-------