Sunteți pe pagina 1din 2

Martha Rogers

Martha Rogers (Nascuta in date de: 12 mai 1914, Dallas, Texas - Decedata: 13 martie
1994) : nursingul este un serviciu solicitat când cerintele terapeutice ale autoîngrijirii depaesc
resursele proprii.

Publicaţii de Martha Rogers


• Baze teoretice de asistenţă medicală (Rogers 1970)
• Nursing ştiinţă şi artă: un studiu prospectiv (Rogers 1988)
• Nursing: ştiinţa unitara,, ireductibila, actualizarea esentei fiinţe umane (Rogers 1990)
• Viziunea de spatiu bazata pe ingrijire (Rogers 1990)

Rogers teoria nursing-ului


• Nursing este atât o stiinta si arta. unicitatea de asistenţă medicală, ca şi orice altă
ştiinţă, constă în concentrarea pe fenomenul central.
• Asistentele stabilesc pe termen lung preocupare, interea fata de oameni si lumea in
care traiesc ca si cum ar fi un precursor natural al unui popor organizat intr-un sistem
abstract cuprinzand oameni şi medii.
• Caracterul ireductibil al indivizilor este diferit de suma părţilor.
• Integralitatea oamenilor şi a mediului, care coordonează cu un univers
multidimensional al sistemelor deschise la o nouă paradigmă: identitatea de asistenţă
medicală ca ştiinţă.
• Scopul asistentelor medicale este de a promova sănătatea şi bunăstarea pentru toate
persoanele oriunde sunt.

Privire de ansamblu asupra modelului Rogerian


• Model Rogerian prevede modul de a vedea unitatea fiintei umane
• Oamenii sunt priviti ca parte integrantă cu universul
• Unitatea fiintei umane şi a mediului sunt una nu dihotomică
• Nursing-ul se concentreaza pe oameni şi manifestările care apar de la omul comun /
procesul de mediului
• Schimbarea de model şi de organizare a câmpului uman.
• Manifestările din tiparul domeniului care apar sunt evenimente observabile
• Identificarea modelului oferă cunoaştere şi înţelegere a experienţei umane
• Caracteristici de bază care descriu procesul de viaţă al omului: domeniul energetic,
deschidere, tipar, şi dimensionalitatea pan
• Conceptele de bază includ unitatea fiinţei umane, mediul, şi principiile
homeodynamic

Teoriile Rogeriene
• Teoria de accelerare a evoluţiei
• Teoria de fenomene paranormale
• Teoria de ritmicitate

Teoria de fenomene paranormale


• Această teorie se concentrează asupra explicaţiile pentru precogniţia, DejaVu,
clarviziune, telepatie si atingeri terapeutice
• Clarviziune este raţionala în cea de-a patra dimensiune umana în reciprocă
interacţiune continuă, simultan cu o lume în patru dimensiuni, nu este timp liniar, nici
separare a omului şi domeniile de mediu
1
Teoria de accelerare a evoluţiei
• Teoria postulează că schimbarile evolutive sunt accelerate şi că gama de diversitate a
procesului de viaţă este lărgit. Rogers explica că valul de frecvenţe mai mari este
asociate cu accelerarea dezvoltării umane
Teoria ritmicitatii
• Se concentreaza pe ritmurile domeniul uman (aceste ritmuri sunt diferite de ritmul
biologic, psihologic)
• Teoria se ocupă cu manifestările de om unitar întreg ca schimbări in somnul omului,
cand este treaz, paterne, indicii din mecanismul domeniului uman, percepţia de trecere
a timpului, şi alte ritmuri de dezvoltare

Rogers concepte de nursing


• Nursing este o profesie care poate fi învăţata, este o ştiinţă şi artă
• Nursing este studiul unitarului. Ireductibil, umanul indivizibil şi mediul de energie
• Arta de asistenţă medicală implică utilizarea imaginativă şi creativă a cunoştinţelor de
nursing
• Scopul asistentelor medicale este de a promova sănătatea şi bunăstarea pentru toate
persoanele si grupuri indiferent de unde sunt folosind arta şi ştiinţa de asistenţă
medicală
• Serviciile de sănătate trebuie să fie bazate pe comunitate
• Rogers provoaca asistentele medicale să considere nevoile de asistenţă medicală a
tuturor oamenilor, inclusiv generaţia viitoare de acest gen, ca viaţa continuă care
evolueaza de la pământ la spaţiu şi dincolo.
• punctul ei de vedere oferă o viziune diferita asupra lumii care cuprinde o practică de
asistenţă medicală pentru momentul actual şi pentru unul imaginat şi pentru încă unul
imaginat din viitor
• Rogers prevede o practică medicală de modalităţi neinvazive, cum ar fi terapia prin
atingere, umor, imagini ghidate, utilizarea de culoare, lumină, muzică, meditaţie
axându-se pe potentialul de sănătate a persoanei.
• practica profesională în asistenţă medicală urmăreşte să promoveze interacţiunea
simfonica dintre om şi mediul înconjurător, pentru a consolida coerenţa şi integritatea
din domeniul uman, şi pentru a redirecţiona direct şi structurat câmpurile umane şi de
mediu pentru realizarea potenţialului maxim de sănătate
• intervenţie Nursing urmăreşte să coordoneze domeniul mediului şi domeniul
rhythmicities umane, participă în procesul de schimbare, pentru a ajuta oamenii să se
îndrepte spre o sanatate mai buna
• Interventiile asistentei medicale îşi propune să ajute oamenii în atingerea potenţialul
lor maxim.
• Practică asistentelor medicale ar trebui să fie subliniata, accentuata pe gestionarea
(managementul) durerii, sa ofere suport psihoterapeutic, motivatie pentru reabilitare.
• Menţinerea şi promovarea sănătăţii, prevenirea bolilor, diagnosticare, intervenţii şi
reabilitare cuprinzand domeniul de aplicare al asistenţei medicale.

S-ar putea să vă placă și