Sunteți pe pagina 1din 11

MODEL NURSING de IMOGENE KING

Sumar

FIINŢA UMANĂ
- Individul este o fiinţă: socială, sensibilă, perceptuală, cu autoritate (control),
hotarâtă, capabilă de a reacţiona prin acţiuni orientate în timp şi spaţiu,
- Individul este conceptualizat ca un sistem personal ale carui procese
selecţionează tot ceea ce vine din mediu, prin simţuri
- Sistemul personal este un auto-întreg unificat complex care percepe, gândeşte,
are dorinţe, decide, identifică scopurile şi selecţionează metode (căi) pentru a le
îndeplini (obţine)

NURSINGUL
- Nursingul este văzut ca "un proces al interacţiunilor umane dintre asistenta
medicală şi pacient, felul în care fiecare înţelege pe celălalt; iar prin comunicare ei
fixează scopurile, explorează metodele şi se pun de acord cu căile de atingere a
scopurilor"
- Acţiunea nursingului depinde de deciziile luate, iar deciziile depind de cunoştinţe
şi abilităţi în comunicare
- Nursingul continuă să fie o profesiune de sprijin şi ajutor;
- Nursingul este un fenomen bio-psiho-social şi are în centrul atenţiei:
 sistemul personal, alcătuit din conceptele: percepţie, sinele, creşterea;
 sistemul interpersonal, compus din conceptele: interacţiunea umană,
comunicare, tranziţie, rolul, stresul;
 sistemul social, format din conceptele: organizare, autoritate, putere, statul,
luarea deciziilor.

***

Incorporează modelul conceptual al nursingului, ca trei sisteme care


interacţionează dinamic: personal, inter-personal şi social cu teoria atingerii
scopului. După I. King obiectivele nursingului sunt: “interacţiunea dintre fiinţele
umane şi mediul lor să ducă la stare de sănătate , astfel încât ele să aibă
capacitatea de a-şi asuma roluri sociale”. UN punct forte al acestui model este
accentual pus pe participarea clintului la alegerea obiectivului şi atingerea lui.
Indivizii sunt văzuţi ca sisteme personale deschise, interacţionând şi
schimbând materie sau substanţă, energie şi informaţie cu mediul.
- sunt sociabili, sensibili, raţionali, înţelegători, autoritari, hotărâţi, orientaţi în timp
şi spaţiu, activi, cu drepturi şi responsabilităţi.
- sistemul personal (individual) este înţeles prin examinarea interacţiunii a 6
concepte:

77
1. percepţie
2. imagine de sine (a corpului)
3. persoană (fiinţă umană)
4. creştere şi dezvoltare
5. timp
6. spaţiu

Sisteme inter-personale sunt două sau mai multe interacţiuni individuale. Aceste
interacţiuni sunt înţelese prin explorarea conceptelor, cum ar fi: rol, interacţiune,
comunicare, tranzacţie, stres.

Sistemele sociale sunt foarte dinamice şi influenţează comportamentul social,


interacţiunea, percepţia şi sănătatea.
Organizaţiile sau instituţiile din sistemul de sănătate, sunt o formă a sistemului
social şi pot fi înţelese prin examinarea conceptelor:
1. organizaţie
2. putere
3. autoritate
4. stare (situaţie)
5. luarea deciziei
6. rolul (în societate)

Sănătatea definită în 1981 ca "o experienţă de viaţă dinamică a fiinţei umane care
implică adaptare continuă la factorii de stres din mediul intern şi extern prin
folosirea optimă a resurselor, pentru a obţine potenţialul maxim de fiecare zi.

Nursingul este văzut ca "un proces al interacţiunilor umane dintre asistenta


medicală şi pacient, cum înţelege (observă) fiecare pe celălalt şi situaţia; prin
comunicare, ei fixează scopurile, explorează metodele sau căile şi se pun de acord
cu modalităţile de atingere a scopurilor". Aceste interacţiuni şi tranzacţii sunt
esenţiale în teoria atingerii scopului şi, de asemenea, aduc satisfacţie, îngrijire
eficace, creştere şi dezvoltare.
Pentru a folosi teoria atingerii scopului (a lui King) asistenta medicală
trebuie să încorporeze conceptele majore şi sub-conceptele celor trei sisteme cu
interacţiune dinamică (personal, inter-personal şi social) în procesul de nursing.
Acţiunea nursingului depinde de deciziile luate iar deciziile depind de cunoştinţe şi
abilităţi în comunicare.
Nursingul continuă să fie o profesie de ajutor şi susţinere.
- Nursele aduc servicii care îndeplinesc nevoile sociale. O parte din servicii sunt
acordate îngrijirii indivizilor sau grupurilor care sunt bolnavi internaţi în spital.
- Nursele de asemenea acordă îngrijiri indivizilor cu boli cronice şi celor cu nevoi
de recuperare.
- Oferă orientare (ghidare) şi consiliere (consultanţă) pentru indivizi şi grupuri, cu
scopul de a-i ajuta să-şi menţină sănătatea.
Nursele sunt partenerele medicilor în:
78
a) promovarea sănătăţii
b) prevenirea îmbolnăvirilor
c) coordonarea îngrijirii pacienţilor
Nursele colaborează cu medicii, familiile şi grupurile para-medicale pentru
întocmirea şi coordonarea planurilor de îngrijire pentru sănătate.
Dezvoltarea teoriei pentru nursing este esenţială, dacă nursele continuă să-şi asume
responsabilităţi şi roluri specifice într-o veşnică schimbare a societăţii.

Concluzie
Nursingul este un fenomen bio-psiho-social având în centrul atenţiei:
• omul
• interacţiunea socială
• mişcările sociale
Esenţial în nursing este a înţelege omul şi mediul său. La ora actuală este
important:
- Nursele să fie educate pentru schimbare ,
- Nursele să înţeleagă ce înseamnă pentru individ să-şi schimbe modul de viaţă,
pentru a se adapta stării de sănătate (ex. adaptarea la starea de mamă, tată….)
- Nursele să înţeleagă mediul social, nevoile fizice, emoţionale şi intelectuale ale
omului;
- Nursele să fie flexibile în a face faţă aspectelor discutate..

În continuare este prezentată o shemă ce ilustreaza faze ale atingerii scopului


după modelul Imogene King.

79
80
Modelul NANCY ROOPER

Modelul formulat de Nancy Rooper recurge la abordarea holistică a


înţelegerii nevoiulor umane, având ca scop obţinerea unei îngrijiri individualizate.
Modelul are menirea să ajute asistentul medical în formularea priorităţilor de
îngrijire. Este un instrument ce realizează conexiunea teorie-practică.
Nancy Rooper ia în discuţie patru aspecte importante – concepţia, naşterea,
durata vieţii, moartea – fiecare dintre ele putând avea un rol determinant în
modalitatea de acodare a îngrijirilor.
Conform teoriei N. Rooper se conturează 12 activităţi ale vieţii umane care
sunt influenţate de factori fiziologici, psihici, socioculturali, de mediu ambiant şi
politico-economici.
În continuare este prezentat schematic modelul N. Rooper.

Concepţie Naştere Durata vieţii Moarte

Factori care influenţeză Activităţi de trăire umană Dependeanţă/


activitaţile de trăire umană independeţă
 menţinerea securităţii mediului
Fiziologici  respiraţie
Psihici  eliminare
Socioculturali  curăţenie personală şi îmbrăcare
De mediu  mîncare, joc şi muncă
Politico-economici  exprimarea sexualităţii, somn,
moarte

Îngrijire individualizată :

1. Culegerea de date
2. Analiza şi interpretarea
datelor
3. Planificarea intervenţiilor
4. Implemetarea
5. Evaluarea

81
Grila de culegere a datelor după Modelul Nancy Rooper

Activităţi zilnice

I. Spălatul şi baia (unde i se face propria igienă?)

• în pat
• în baie

• Dacă pacientul îşi efectuează singur igiena personală.


• Dacă nu: cu ajutorul unei persoane
• cu ajutorul a două persoane

Unde i se efectuează igiena bucală a pacientului


• în pat
• în baie

Pacientul îşi face singur igiena cavităţii bucale.

Daca nu:
cu ajutorul unei persoane
efectuat de asistenta medicală.

II. Alimentaţia
1. tipul de dietă
• dacă este aplicată o dietă
• dacă este alimentat natural
• dacă este alimentat artificial

2. Dacă pacientul mănâncă singur


• Dacă este alimentat de altă persoană
• Dacă primeşte hrana pe sondă
• Dacă primeşte hrana iv

3. Unde primeşte hrana:


• În pat
• În pat cu masă
• În salon
• În sala de mese
• În fotoliu

82
III. Îmbrăcatul
• Dacă se îmbracă singur.
Dacă nu • cu ajutorul unei persoane
• cu ajutorul a două persoane

IV. Mobilizare
• Este pacientul imobilizat
• Dacă pacientul s-a dat jos din pat pentru WC.
• Dacă se scoală din pat în timpul zilei - mai des
- mai rar

V. Eliminare
• Unde şi când a prezentat pacientul eliminarile (scaun) -în pat
- la ploscă
- la WC

• Dacă pacientul are: incontinenţă de urină -în pat


-în afara patului

• Dacă are incontinenţă de fecale şi concomitent incontinenţă urinară


• Dacă nu are incontinenţă de fecale şi concomitent incontinenţă urinară

VI. Capacitatea pacientului de a comunica


Vorbirea
Cum comunică pacientul?:
• Este o persoană care poate să articuleze cuvintele (vorbeşte clar)
• Are dificultăţi în vorbire
• Nu a are dificultăţi în vorbire
• Persoana este inconştientă şi nu răspunde.

Văzul
Pacientul este:
• O persoană cu vedere corespunzătoare
• O persoană cu vedere slabă
• O persoană oarbă
• O persoană inconştientă care nu răspunde.

Auzul
Pacientul este:
• O persoană care aude normal
• O persoană care aude clar voce scăzută
• Dacă persoana are nevoie de ajutor (pentru a auzi)
83
• Dacă persoana este complet surdă dar conştientă
• Inconştientă, nu răspunde

Nonverbal
Pacientul prezintă urmatoarele comportamente nonverbale:
• Limbajul corpului (tremurături, rigiditatea capului excluzând
expresiile faciale)
• Expresii faciale
• Mimează
• Arată
• Îi place să-l atingi
• Priveşte în ochi persoana
• Comportamente individuale.

84
Bibliografie

Capitol I
Nightingale F. Notes on nursing. What it is and what it is not. New York:Dover Publications,
1969;
Peplau H. Interpersonal relations in nursing. New York:GP Putnam, Sons, 1952;
Henderson V. The nature of nursing. American Journal of Nursing, 1964, vol. 64, pg 63-68;
Orem D. Nursing, concepts and practice.5.ed. St Louis: Mosby,1995;
Johnson D. The behavioral systems model for nursing. 2.ef. New York:appleton-Century-
Crofts,1980;
Newman B. The Newman systems model.3.ed. Norwalk, CT:Appleton-Lange,1995;
King IM. Toward a theory for nursing. General concepts of human behaviour. New york:John
Wiley-Sons,1971
Rogers ME. An introduction to the theoretical basis of nursing. Philadelphia:F.A. Davis,1970
Parse PP. Human becoming: Parse’s theory of nursing. Nursing Science Quarterly,1992,
vol.5,no.1,p.35-42;
Watson J. Nursing: human science and human care. Norwalk, CT:Appleton-Century-
Crofts,1985;
Watson J. new dimension of human caring theory. Nursing Science Quarterly,1988,no1,p.175-
181;
Benner P. From novice to expert:excellence and pawer in clinical nursing practice.Menlo
Park,CA, 1984
Benner P, Tanner CA, Chasla CA, Expertise in nursing practice. Caring, clinical judgment, and
ethics. New York, NY:Springer Publishing Company,1996;
Roy CL. Developing nursing knowledge: practice issues raised from four philosophical
perspectives. Nursing Science Quarterly,1995, vol.8, no 2,p. 79-84;

Capitol II
• Labun E, Spiritual care, en element in nurging care planing, Journal of Advanced Nursing,
1988
• Brien M, The need for spiritual integrity, 1982
• Yura H., M. Walsh, Human needs and the nursing process, 1986
• Richl, Joan P. and Sister Callista Roy, Conceptual models for nursing practice, New York,
Appleton-Century-Crofts, 1974.
• Maslow A H, Motivation and personality, New York, Harper and Row, Publishers, 1954.
• Henderson V, Basic principles of nursing care, London, International Council of Nurses, 1960
• Byrne Marjorie, Leda F Thompson, Key concepts for the study and practice of nursing, St.
Louis, C V Mosby Co, 1992
• McDonald F G, Mary Harms, Theoretical model for an experimental curriculum, Nursing
outlook, 1966
• Mayers , Marlene G , A systematic approach to the nursing care plan, New York, Appleton-
Century-Crofts, 1972
• Orlando, Ida Jean, Dynamic nurse-patint relationship, New York, 1981
• Abdellah F G, Theoretical issues in professional nursing, New York, Appleton-Century-Crofts,
1971
• Newton D E, Science and society, Boston Holbrook Press, 1974
• Bevis E O, Curriculum building in nursing- a process, St. Louis, Toronto, London, The C V
Mosby Company, 1982
• Creasia J L, Parker B, Conceptual foundations of professional nursing practice, St. Louis,
Boston, Chicago, London Philadelphia, Sydney, Toronto, 1991
• Auger J R Behavioral systems and nursing, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976

85
• Braden C& HerbanN, Community health: a system approach, New York, Appleton-Century-
Crofts, 1976
• Carpenito L, Nursing diagnosis: application to clinical practice, Philadelphia, , J B Lippincott,
1989
• Chin P. & Herban N, Theory and nursing: a systematic approach, St. Louis, C V Mosby, 1987
• Christensen P J & Kenney J W, Nursing process: application of conceptual models, St. Louis, C
V Mosby Co, 1990
• Fawcett J, Conceptual models of nursing, Philadelphia, F A Davis, 1989
• Gordon M, Nursing diagnoses: Process and application, New York, McGrow-Hill, 1987
• Grubbs J, An interpretation of the Johnson behavioral system model in J P Reihl& Callista Roy,
Conceptual models for nursing practice, New York, Appleton-Century-Crofts, 1974
• King I, Toward a theory for nursing, New York, John Wiley&Sons, 1971
• King I, A theory for nursing:systems, concepts, process, New York, John Wiley, 1981
• Leininger M ,Transcultural nursing: concepts, theories and practices, New York, John Wiley,
1978
• Leininger M, Care : The essence of nursing and health, Thorofare, NJ: Slack, 1984
• Neuman B, The Neuman systems model:Application to nursing theory and practice, Norwalk,
Appleton-Century-Crofts, 1989
• Orem D, Nursing: Concepts of practice, New York, McGrow-Hill, 1971
• Orem D, Nursing: Concepts of practice,(2end ed.) New York, McGrow-Hill,1980
• Orem D, Nursing: Concepts of practice,(4th ed.) St. Louis, C V Mosby, 1990
• Rogers M, An introduction to the theoretical basis of nursing, Philadelphia, F A Davis, 1970
• Rogers M, Nursing: A science of unitary man in J P Reihl-Sisca (Ed), Conceptual models for
nursing practice New York, Appleton and Lange, 1989
• Roy C, Adaptation: A conceptual framework for nursing, Nursing outlook, 1970
• Sister Callista Roy, Introduction to nursing: An adaptation model (2end ed), New Jersey,
Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, 1984
• Watson J, Nursing: The philosophy and science of caring, Boston, Little-Brown, 1979
• Watson J, Nursing: Human science and health care Norwalk, Appleton-century-Crofts, 1985
• Yura H, Walsh M, The nursing process: Assessing, planning, implementing and evaluating (5th
ed.), Norwalk, Appleton and Lange, 1988.
Buta,Mircea, Buta L., Oistorie universală a Nursingului, Editura dacia, 2000

86
87