Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.

____________________________
Sediu: ____________________________
DECIZIA
Nr.________din _______________
n conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) lit.a) a Legii securitii !i sntii "n
munc nr.#19$2%%&' se nume!te comisia de cercetare al evenimentului' produs la data
de ____________________' orele _________ unde numitul
_________________________________a suferit ________________________
____________________________________________' format din urmtorii mem(rii:
1. ____________________________' pre!edintele comisiei
2. ____________________________' lucrtor desemnat
2. ____________________________' reprezentant al serviciului intern
2. ____________________________' reprezentant al serviciului extern' cu pregtire
de nivel superior sau expert n securitate i sntate n munc' conform )*ertificat
Seria____ nr.____ din data______________+
#. ____________________________
(art.116. alin.!" #$ din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii
!i sntii "n munc nr.#19$2%%&' apro(ate prin ,otr-rea .uvernului nr.1/20$2%%&'
modificat !i completat de ,... nr. 900$2%1%$
(2) 1nga2atorul are o(ligaia s numeasc de "ndat' prin deci3ie scris' comisia de
cercetare a evenimentului.
#$ Comisia de cercetare a evenimentului va %i compus din cel pu&in # persoane"
dintre care o persoan tre'uie s %ie" dup caz(
a$ lucrtor desemnat)
'$ reprezentant al serviciului intern de prevenire i protec&ie)
c$ reprezentant al serviciului extern de prevenire i protec&ie cu pre*tire
corespunztoare con%orm art. +, lit. c$ sau care ndeplinete cerin&ele prevzute la
art. -1.1 lit. '$.
145. /6
Nivelurile de pregtire "n domeniul securitii !i sntii "n munca' necesare pentru
do(-ndirea capacitilor !i aptitudinilor corespun3toare efecturii activitilor de
prevenire !i protecie' sunt urmtoarele:
a) nivel de (a3a7
litera a$ se a'ro*.
() nivel mediu7
c) nivel superior.
/Art. -1.1. 0 1cupa&iile speci%ice domeniului securit&ii i snt&ii n munc"
necesare e%ecturii activit&ilor de prevenire i protec&ie" sunt urmtoarele(
a$ te2nician n securitate i sntate n munc)
'$ expert n securitate i sntate n munc.
*ercetarea se face de comisia numit prin deci3ie' respect-nd prevederile Legii
securitii !i sntii "n munc nr.#19$2%%& a !i a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.#19$2%%&' apro(ate de ,otr-rea .uvernului nr.1/20$2%%&'
modificat !i completat de ,... nr. 900$2%1%.
8(iectul cercetrii are ca scop sta(ilirea "mpre2urrilor !i a cau3elor care au
condus la producerea evenimentului' a reglementrilor legale "nclcate' a rspunderilor
!i a msurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor ca3uri similare !i
pentru determinarea caracterului accidentului' respect-nd prevederile art.11/ 9 1/2 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii !i sntii "n munc
nr.#19$2%%&' apro(ate prin ,otr-rea .uvernului nr.1/20$2%%&' modificat !i completat
de ,... nr. 900$2%1%.
Semntura
:ersoana "mputernicit s repre3inte anga2atorul
_____________________
_____________________
3odel decizie constituire comisie de cercetare eveniment
S.C444444444444.
5r4444444444444
DECIZIE
Su(semnatul;;;;;;;;;..administrator$ director $manager al
;;;;;;..' "n (a3a art.29 alin.(1) lit.a) din Legea securitii !i sntii "n munc
nr.#19$2%%&' se constituie comisia de cercetare a evenimentului produs "n 3iua de
;;;;;;;;;;..' la ora;;;;;..' care a avut ca victim pe
domnul$doamna;;;;;;;;;;;;' salariat "n cadrul "ntreprinderii $ instituiei $
firmei $ unitii noastre' format din:
Numele !i prenumele <uncia
1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
*ercetarea evenimentului se face conform art. 11/91/2 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii !i sntii "n munc' apro(ate
prin ,. 1/20$2%%&.
*ercetarea evenimentului are ca scop sta(ilirea "mpre2urrilor !i a cau3elor care
au condus la producerea acestora' a reglementrilor legale "nclcate' a rspunderilor !i
msurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor ca3uri similare !i
respectiv' pentru determinarea caracterului accidentului.
Semntura $ =tampila
;;;;;;;;;;;;;.