Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA MIHAIL KOGLNICEANU IAI

DREPT

Vizaru Ionu
Anul III, Modul A Drept
C U P R I N S
I. Notiune
II. Caractere juridice .
III. Delimitarea petitiei de ereditate de alte actiuni.
IV. Eectele petitiei de ereditate.

C!NC"U#II
$I$"I!%RA&IE


Notiune
Petitia de reditate este acti!ea "ri! care ! scces#r cere i!sta!tei $decat#resti
rec!#asterea tit%%i sa de &#ste!it#r %e'a% sa de %e'atar !i(ersa% sa c tit%
!i(ersa% si #)%i'area ce%i care se "reti!de %a ra!d% sa &#ste!it#r !i(ersa% sa c
ti% !i(ersa% %a restitirea )!ri%#r scces#ra%e*
I! c#!seci!ta &#ste!it#r% c (#catie !i(ersa%a sa c tit% !i(ersa% "#ate
#)ti!e #rica!d rec!#asterea ca%itatii sa%e de &#ste!it#r c#!tra #ricarei "ers#a!e care+
"reti!,a!d ca se i!te&eia,a "etit% de &#ste!it#r+ "#seda t#ate sa # "arte di!
)!ri%e di! "atri&#!i% scces#ra%-art*../0 C*ci(*1*
Petitia de ereditate ! este s"sa "rescri"tiei e2ti!cti(e - ca acti!ea "ri! care
se s#%icita c#!statarea ca%itatii de &#ste!it#r1*
..
D*C* 3%#resc+ Dre"t% scces#ra% + i! N#% c#d ci(i%+ Ed* U!i(ers% $ridic+ 4cresti 50./ "*5/0
Delimitarea petitiei de ereditate de alte actiuni
Petitia de ereditate "re,i!ta e%e&e!te de ase&a!are c a%te acti!i+ de care i!sa
se de#se)este+ i!trcat are ! #)iect disti!ct*
a1 Petitia de ereditate se de#se)este de acti!ea i! re(e!dicare+ "ri! care se
c#!testa ! ca%itatea de &#ste!it#r a rec%a&a!t%i+ ci ca%itatea de "r#"rietar a ce%i
care a %asat &#ste!irea+ "e ca!d+ i! ca,% "etitiei+ "arat% care deti!e )!ri%e
scces#ra%e c#!testa ca%itatea de &#ste!it#r a rec%a&a!t%i*
)1 Petitia de ereditate se de#se)este si de acti!ea i! i&"artea%a+ "ri! care
&#ste!it#r% rec%a&a!t "reti!de "artea sa di! &#ste!ire+ "arat% !ec#!testa!d !ici
ca%itatea de &#ste!it#r a rec%a&a!t%i si !ici i!ti!derea (#catiei sa%e scces#ra%e*
c1 Petitia de ereditate se &ai de#se)este si de acti!ea "ers#!a%a+ "ri! care
rec%a&a!t%+ a cari ca%itate de &#ste!it#r ! este c#!testata+ "reti!de ca # a!&ita
"ers#a!a are # dat#rie catre &#ste!ire si cere sa 6ie "%atita aceasta dat#rie* Deci+ "arat%
i! acti!ea "ers#!a%a c#!testa e2iste!ta dat#riei "e care "reti!de ca # a(ea 6ata de de
cis*
Caractere juridice
Petitia de ereditate are r&at#are%e caractere $ridice7
8 Este # acti!e rea%a+ i!trcat &#ste!it#r% a"are ca ! ade(arat "t#"rietar a%
&#ste!irii desc9ise si are ca sc#" de"#sedarea &#ste!it#r%i a"are!t de
&#ste!irea "e care # deti!e*
8 Este # acti!e di(i,i)i%a i!tre &#ste!it#rii rec%a&a!ti+ care a dre"t% sa #
i!tr#dca 6iecare "r#"#rti#!a% c "artea sa scces#ra%a+ si i!tre &#ste!it#rii
"arati+ 6ii!d "#r!ita i&"#tri(a 6iecaria:
8 Este # acti!e i&"rescri"ti)i%a e2ti!cti( - ca acti!e "ri! care se s#%icita
c#!statarea ca%itatii de &#ste!it#r1*
Eectele petitiei de ereditate
Daca "etitia de ereditate este ad&isa de catre i!sta!ta c#&"ete!ta+ rec!#asterea
tit%%i de &#ste!it#r a% rec%a&a!t%i se "r#dce retr#acti(+ di! &#&e!t% desc9iderii
sccesi!ii+ i!di6ere!t de &#&e!t% i!tr#dcerii acti!ii sa a% "r#!!tarii acti!ii sa
a% "r#!!tarii 9#tararii*
H#tararea i!sta!tei de $decata "ri! care se rec!#aste rec%a&a!t%i tit%% de
&#ste!it#r "#ate 6i certa si "r#!!tata i!sa !&ai d"a data desc9iderii &#ste!irii*
Ad&iterea "etitiei de ereditate "r#dce e6ecte disti!cte i! ra"#rtri%e di!tre
ade(arat% &#ste!it#r si deti!at#r% 6ara tit% a% )!ri%#r scces#ra%e+ "e de # "arte+ si
i! ra"#rtri%e di!tre ade(arat% &#ste!it#r si terti+ "e de a%ta "arte*
a'. Eectele produ(e in raporturile dintre ade)aratul mo(tenitor (i
detinatorul ara titlu al *unurilor (ucce(orale. Pri!ci"a%% e6ect ca r&are a ad&iterii
"etitiei de ereditate c#!sta i! #)%i'area deti!at#r%i 6ara tit% %a restitirea )!ri%#r
scces#ra%e ade(arat%i &#ste!it#r* Restitirea se 6ace+ i! "ri!ci"i+ i! !atra: daca
restitirea i! !atra ! &ai este i!sa "#si)i%a+ i!trcat )!% scces#ra% a 6#st i!strai!at
sa a "ierit+ at!ci deti!at#r% 6ara tit% (a 6i #)%i'at %a restitirea "ri! ec9i(a%e!t -art*
../. a%* . C* ci(*1*
I!ti!derea #)%i'atiei de restitire di6era d"a c& "arat% a 6#st de )!a8credi!ta
sa a 6#st de rea8credi!ta*
I! "ri(i!ta 6rcte%#r "r#dse de )!ri%e scces#ra%e+ daca deti!at#r% 6ara tit%
a% acest#ra a 6#st de )!a8credi!ta at!ci e% (a "astra 6rcte%e "r#dse de )!% s"s
restitirii si (a s"#rta si c9e%tie%i%e a!'a$ate c "r#dcerea %#r+ i! c#!ditii%e aratate %a
art*.;<= a%i!*.* I!sa+ ca!d ce% #)%i'at %a restitire a 6#st de rea8credi!ta+ #ri ca!d ca,a
restitirii ii este i&"ta)i%a+ e% este ti!t+ "#tri(it a%i!*5 di! art* .;<= sa restitie 6rcte%e
"e care %e8a d#)a!dit sa "tea sa %e d#)a!deasca si sa i% i!de&!i,e,e "e credit#r "e!tr
6#%#si!ta "e care )!% i8a "tt8# "r#cra a(a!d dre"t% %a restitireac c9e%tie%i%#r
a!'a$ate "r#dcerea %#r*
5
*'. Eectele produ(e intre ade)aratul mo(tenitor (i terti. Este "#si)i% ca+ i!
ti&"% cat a deti!t )!ri%e scces#ra%e -i! "eri#ada c"ri!sa i!tre &#&e!t% i!trarii
i! "#sesia &#ste!irii si "a!a i! &#&e!t% s#%ti#!arii acti!ii i!te!tate de ade(arat%
&#ste!it#r1+ deti!at#r% 6ara tit% sa 6i i!c9eiat acte $ridice c tertii+ acte ce a a(t ca
#)iect aceste )!ri*
Se "!e deci i!tre)area ce se i!ta&"%a c aceste acte $ridice i!c9eiate de catre
deti!at#r% 6ara tit% >
I! s#%ti#!area acestei "r#)%e&e+ tre)ie 6acta disti!ctia i!tre acte%e de
ad&i!istrare sa c#!ser(are si acte%e de dis"#,itie "e care deti!at#r% 6ara tit% %e8a
i!c9eiat c tertii*
C "ri(ire %a acte%e de c#!ser(are si de ad&i!istrare a )!ri%#r &#ste!irii+
acestea se &e!ti!+ c t#ate ca deti!at#r% 6ara tit% ! era tit%ar% dre"t%i* Me!ti!erea
%#r este $sti6icata+ "e!tr ca de e%e "r#6ita+ i! 6i!a% ade(arat% &#ste!it#r si este i!
i!teres% %i sa ra&a!a (a%a)i%e -art*?;0 a%i!*/ C* ci(*1*
I! ceea ce "ri(este acte%e de dis"#,itie+ ca si i! ca,% !ede&!itatii scces#ra%e+
tre)ie 6acta de#se)irea d"a c& acte%e de dis"#,itie a a(t ca #)iect )!ri &#)i%e
sa i&#)i%e*
5
L* Sta!ci%esc+ Crs de dre"t ci(i%8sccesi!i+ Ed* Ha&a!'i+ 4cresti 50.5 "*55.
a1* Daca #)iect% act%i de dis"#,itie i% re"re,i!ta ! )! &#)i% si daca a 6#st
i!strai!at !i tert de )!a8credi!ta+ tert% "astrea,a )!% res"ecti( i! (irttea
"ri!ci"i%i "#sesi!ea de )!a8credi!ta (a%#rea,a tit% de "r#"rietate-art*?/@ a%i!.*
C* Ci(*1*
)1* C "ri(ire %a acte%e de dis"#,itie 6acte de deti!at#r% 6ara tit% as"ra
i&#)i%e%#r+ "reci,a& ca i! c#!ditii%e N#%i c#d ci(i%+ dre"tri%e rea%e as"ra i&#)i%e%#r
se d#)a!desc+ atat i!tre "arti+ cat si 6ata de terti+ !&ai "ri! i!scrierea %#r i! cartea
6!ciara -art*AA= C*ci(*1*
T#t ast6e% "#tri(it artic#%%i .@ a%i!*< C* ci(*+ dis"#,itii%e "ri(i!d er#area
c#&!a si i!(i!ci)i%a+ ! s!t a"%ica)i%e i! &aterie de carte 6!ciara si !ici i! a%te
&aterii i! care %e'ea re'%e&e!tea,a ! siste& de ")%icitate*
Re,%ta ca i! &aterie i&#)i%iara te#ria &#ste!it#r%i a"are!t ! &ai este de
acta%itate + !e&ai"ta!d 6i c#!siderata # a"%icatie a "ri!ci"i%i err#r c#&&!is 6acit
is*
/
I! c#!seci!ta acte%e de i!strai!are a i&#)i%e%#r c tit% #!er#s s!t (a%a)i%e si
(#r "r#dce e6ecte !&ai "ri! i!scrierea i! cartea 6!ciara -art*../. a%i!* 5 c#r#)#rat
c art *?;0 a%i!*/+ res"ecti( art*?0. C*ci(*1*

/
L* Sta!ci%esc+ Crs de dre"t ci(i%8sccesi!i+ Ed* Ha&a!'i+ 4cresti 50.5 "*555
Concluzii+
I! c#!c%,ie "etitia de ereditate este # a%ta acti!e s"ecia%a care 'ara!tea,a
dre"t% de "r#"rietate i! &asra i! care e2iste!ta acesti dre"t se $sti6ica "e # (#catie
scces#ra%a*

$I$"I!%RA&IE+
,. L* Sta!ci%esc+ Crs de dre"t ci(i%7 sccesi!i+ Editra Ha&a!'i+ 4creBti+
50.5*
-. N#% C#d ci(i%*
.. D* C* 3%#resc+ Dreptul succesoral in Noul cod Civil + Editra U!i(ers% $ridic
+ 4cresti + 50./*