Sunteți pe pagina 1din 7

COOPERAREA SCHENGEN

Introducere n Convenia Schengen


1[1]
La data de 14.06.1985, Belgia, Frana, Luxemburg, Olanda i R.F. Germania au emnat, !n l"#alitatea $#%engen din
Luxemburg, un &#"rd 'ri(ind eliminarea tre'tat) a #"ntr"alel"r la *r"ntierele #"mune.
+"n(enia de ,m'lementare a &#"rdului $#%engen din 19.06.1990 -+"n(enia $#%engen. tran'une !n 'ra#ti#)
"bie#ti(ul tabilit !n 1985 i "*er) #adrul 'entru eliminarea t"tal), !n m"d "bligat"riu, a #"ntr"lului 'er"anel"r la
*r"ntierele #"mune ale /)ril"r +"ntra#tante, #re0ndu1e at*el un 'aiu 'entru libera #ir#ulaie a 'er"anel"r.
/)rile +"ntra#tante in#lud Frana, Belgia, Olanda, Luxemburg i Germania, 're#um i ,talia, $'ania, /"rtugalia, Gre#ia
i &utria, #are de aemenea au aderat la +"n(enia $#%engen. La data de 19.12.1996, 3anemar#a, Finlanda i
$uedia au aderat la +"n(enie, !n tim' #e ,landa i 4"r(egia au emnat un a#"rd de #""'erare #u tatele $#%engen.
&derarea la +"n(enia $#%engen ete de#%i) tutur"r tatel"r membre 56.
7rebuie meni"nat #) exit) " 'eri"ad) de tim' #are e #urge !ntre aderarea la +"n(enia $#%engen i im'lementarea
integral) a a#eteia. 8ai mult de#0t at0t, !n anumite #"ndiii, a#et lu#ru im'li#) " *a9) de tran9iie #ara#teri9at) 'rin
im'lementarea 'arial) a +"n(eniei -meninerea #"ntr"alel"r la *r"ntiere !n !ntregime au d"ar la anumite *r"ntiere, !n
'aralel #u a'li#area alt"r m)uri din +"n(enie..
/entru 're(enirea a'ariiei un"r '"ibile di*un#i"nalit)i !n #eea #e 'ri(ete e#uritatea, dat"rate elimin)rii
#"ntr"alel"r, !n +"n(enie au *"t intr"due m)uri #"m'enat"rii.
+""'erarea '"liienea#) in#lude !n 'e#ial:
- aiten) re#i'r"#) !n #"'ul 're(enirii i de#"'eririi in*ra#iunil"r -art. ;9 -1.1-;..
- u'ra(eg%ere tran*r"ntalier) -art. 40.
- urm)rire tran*r"ntalier) -art. 41.
- #"muni#area in*"rmaiil"r !n #a9uri 'arti#ulare !n #"'ul 're(enirii 'e (iit"r a in*ra#iunil"r mai mult au mai 'uin
gra(e !m'"tri(a "rdinii i iguranei 'ubli#e au a amenin)ril"r la adrea a#et"ra -art. 46.
- #%imb de in*"rmaii !n #"'ul e*e#tu)rii e*i#iente a #"ntr"alel"r i u'ra(eg%erii la *r"ntierele externe -art. <.
- numirea de "*ieri de leg)tur) -art. 4<.
- inteni*i#area #""'er)rii '"liieneti !n regiunile de *r"ntier) 'rin !n#%eierea de !nelegeri -art. ;9 -4.. i a#"rduri
-art. ;9 -5.. bilaterale
- #rearea i !ntreinerea uni item in*"rmati# #"mun, $,$ -art. 92 i urm..

1. ASISEN!" RECIPROC" -+"n(enia $#%engen, art. ;9 -1.1-;..
2=2>
1.1 Princi#iu$ &rt. ;9 -11;. tabilete 'rin#i'iul aitenei re#i'r"#e !ntre aut"rit)ile de '"liie !n #"'ul 're(enirii i
de#"'eririi in*ra#iunil"r.
O at*el de #""'erare !ntre aut"rit)ile de '"liie, *)r) im'li#area aut"rit)il"r ?udi#iare, #0nd exit) m"ti(e de u'i#iune
au a'ar 'eri#"le #"n#rete, e (a reali9a !n 'rin#i'al 'rin m)uri 're#um #ele enumerate !n #"ntinuare -lita nu ete
ex%auti() i im'lementarea ete u'u) #"ndiiil"r tabilite mai ?".:
- identi*i#area 'r"'rietaril"r i "*eril"r (e%i#ulel"r,
- in(etigaii 'ri(ind 'ermiele de #"ndu#ere,
- l"#ali9area i reedinei i a !m're?urimil"r,
- identi*i#area ab"nail"r reelel"r de tele#"muni#aii -tele*"n, *ax i internet., da#) a#ete in*"rmaii unt
a##eibile 'ubli#ului,
- "binerea de in*"rmaii de la 'er"anele #e a#"rd) 'ri?in '"liiei !n m"d ("luntar
;=;>
,
- identi*i#area 'er"anel"r,
- tranmiterea de in*"rmaii "'erati(e '"liieneti din ba9ele de date au d"arele '"liiei, !n #"n*"rmitate #u
're(ederile legale rele(ante #e e a'li#) 'r"te#iei datel"r,
1[1]
Textul Conveniei este publicat n OJL 239 din 22.9.2! p. 19.
2[2]
" se vedea #i deci$ia Co%itetului &xecutiv 'c(en)en din 2* ap+ilie 1999 p+ivind %bun,t,i+ea coope+,+ii poliiene#ti n
vede+ea p+eveni+ii #i descope+i+ii in-+aciunilo+ .publicat n OJL 239 din 22.9.2! p. /210.
3[3]
Con-o+% le)islaiilo+ naionale din "ust+ia! 1e+%ania #i Olanda! n inte+o)ato+iile poliiei se aplic, p+incipiul volunta+iatului.
- 'reg)tirea de 'lanuri i #""rd"narea m)uril"r de #)utare, 're#um i iniierea de #)ut)ri !n #a9uri urgente
-inde'endent de #)ut)rile $,$.,
- tabilirea "riginii bunuril"r, !n 'arti#ular arme i (e%i#ule -tabilirea #analel"r de (0n9are.,
- examinarea 'r"bel"r -#um ar *i 'agubele 'r"due (e%i#ulel"r !n a##identele #u *uga de la l"#ul *a'tei, #"re#turi
!n d"#umente, et#...
&#et 'rin#i'iu '"ate *i im'lementat 'rin a#"rduri bilaterale au !nelegeri !ntre tatele (e#ine -a e (edea $e#iunea <,
art. ;9 -415...
1.% Condiii: $"li#it)rile de aiten) trebuie ) !nde'linea#) urm)t"arele #"ndiii:
- trebuie ) *ie aut"ri9ate de legilaia nai"nal) a tatului #)ruia !i unt adreate
- trebuie ) e !n#adre9e !n limitele #"m'etenel"r aut"rit)il"r !n #au9) im'li#ate@ !n #a9ul !n #are aut"ritatea
re'e#ti() nu ete #"m'etent) ) "lui"ne9e "li#itarea, a#eata trebuie tranmi) aut"rit)ii #"m'etente@
- #"m'etena nu trebuie ) *ie limitat) la aut"rit)ile ?udi#iare au nu ne#eit) a'r"barea a#et"ra@
- im'lementarea "li#it)rii nu trebuie ) im'li#e a'li#area m)uril"r #"er#iti(e@
- in*"rmaiile #rie '"t *i *"l"ite #a 'r"be d"ar #u #"nim)m0ntul dinainte ex'rimat al aut"rit)il"r ?udi#iare ale
tatului #)ruia !i unt adreate
4=4>
.
1.& A'#ecte #ractice$
- #a regul), #ererile de aiten) i r)'unurile la a#etea trebuie #%imbate !ntre aut"rit)ile #entrale
re'"nabile #u #""'erarea '"liienea#) internai"nal). /entru detalii 'ri(ind datele de #"nta#t ale a#et"r
aut"rit)i a e (edea %tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 2.
- !n #a9 de urgen), #ererile de aiten) '"t *i adreate dire#t aut"rit)il"r #"m'etente ale tatului im'li#at, #are
'"t r)'unde dire#t.
Bn at*el de #a9uri, aut"ritatea "li#itant) trebuie ) n"ti*i#e imediat aut"ritatea #entral) a tatului #)ruia !i ete adreat)
"li#itarea #u 'ri(ire la a#eat) #erere dire#t). 6te re#"mandat #a 'r"'ria aut"ritate #entral) ) *ie n"ti*i#at)
#"n#"mitent.
1.( )e*iniia ca+u,ui urgent$ !n #a9ul !n #are tranmiterea #ererii de aiten) 'rin intermediul unei aut"rit)i #entrale
!nt0r9ie at0t de mult tranmiterea #)tre aut"rit)ile l"#ale !n#0t 'eri#litea9) u##eul a#iunii 're(enti(e au al
in(etigaiei.
%. S-PRA.EGHEREA -+"n(enia $#%engen, art. 40.
%.1 Princi#iu
+"n*"rm art. 40 din +"n(enia $#%engen
5=5>
, aut"rit)ile de '"liie i, 'entru in*ra#iunile #are le adu# atingere,
aut"rit)ile (amale #e a#i"nea9) !n limita atribuiil"r l"r '"t #"ntinua " "'eraiune de u'ra(eg%ere iniiat) !n 'r"'ria
ar) i 'e terit"riul altui tat $#%engen, a#iune u'u) un"r #"ndiii tri#te i a#"rdului tatului 'e terit"riul #)ruia e
de*)"ar) u'ra(eg%erea. &rt. 40 ditinge d"u) #a9uri:
- u'ra(eg%erea C"binuit)D, #are e de*)"ar) du') "binerea aut"ri9aiei de u'ra(eg%ere !n urma adre)rii
unei "li#it)ri de aiten)@
- u'ra(eg%erea Cde urgen)D, #are 'ermite #a u'ra(eg%erea ) *ie #"ntinuat) 'e terit"riul altui tat *)r) "
aut"ri9aie 'realabil).
%.% Condiii #entru 'u#ravegherea /o0i1nuit23
- trebuie ) exite " an#%et) ?udi#iar) !n de*)urare@
- 'er"ana u'ra(eg%eat) trebuie ) *ie u'e#t) de im'li#are !n #"miterea unei in*ra#iuni #are atrage
extr)darea@
+"n*"rm art. 2-1. din +"n(enia 6ur"'ean) 'ri(ind 6xtr)darea din 1;.09.195<, in*ra#iunile #are atrag extr)darea unt:
/[/]
2tili$a+ea i%ediat, a in-o+%aiilo+ ca p+ob, n p+ocedu+ile penale este posibil, doa+ dac, statul c,+uia i este ad+esat, solicita+ea
nu ce+e! pe l3n), aceasta! sc+iso+i o-iciale pent+u co%isie +o)ato+ie. 4+in u+%a+e! p+ocedu+a de obine+e a auto+i$aiei se stabile#te
de c,t+e statele i%plicate. "uto+it,ile de poliie #i cele 5udicia+e pot t+ans%ite solicit,+ile de auto+i$a+e #i docu%entele +e$ultate n
p+ocesul de soluiona+e a acesto+a p+in o+ice %i5loace ca+e pe+%it t+ans%ite+ea +apid,! n ca$ul n ca+e p+in e-ectua+ea t+ans%ite+ii
apa+e o u+%, sc+is, a auto+ului docu%entului .ex. -ax! e-%ail0.
6[6]
Cu %odi-ic,+ile aduse de 7eci$ia Consiliului 2389268J:" din 2.1.23! publicat, n OJL 2; din 11.1.23! p.39.
C*a'tele an#i"nate de legilaia tatului "li#itant i de legilaia tatului #)ruia !i ete adreat) "li#itarea #u 'ri(are de
libertate au #u emiterea unui mandat de aretare 'entru " 'eri"ad) maxim) de #el 'uin un an au #u " 'edea') mult
mai e(er)D.
1 d"ar anumii "*ieri unt aut"ri9ai ) e*e#tue9e u'ra(eg%erea tran*r"ntalier) -a e (edea
%tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1..
1 tatul #)ruia !i ete adreat) "li#itarea trebuie ) *i aut"ri9at u'ra(eg%erea -#"ndiiile '"t *i ataate la a#eat)
aut"ri9are., !n urma 'rimirii unei #ereri de aiten) ?udi#iar) din 'artea tatului "li#itant -a e (edea 2.4. .
%.& Condiii #entru 'u#ravegherea /de urgen23
$u'ra(eg%erea de urgen) e '"ate de*)ura d"ar #u re'e#tarea urm)t"arel"r #"ndiii:
- aut"ri9aia 'realabil) nu '"ate *i #erut) C'entru m"ti(e de"ebit de urgenteD. &#eata e a'li#) 'entru exem'lul
!n #are aut"rit)ile iau la #un"tin) de're in*ra#iunea 'entru #are u'ra(eg%erea ete #erut) !ntr1" *a9) at0t de
t0r9ie !n#0t "li#itarea de "binere a aut"ri9aiei nu '"ate *i "lui"nat), #%iar da#) ete tranmi) imediat la
aut"ritatea #entral)@
- exit) " an#%et) ?udi#iar) !n de*)urare@
- 'er"ana u'ra(eg%eat) trebuie ) *ie u'e#t) de a *i #"mi una din in*ra#iunile 're()9ute la art. 41 -4., lit.a@
- d"ar anumii "*ieri unt aut"ri9ai ) e*e#tue9e u'ra(eg%erea tran*r"ntalier) -a e (edea
%tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1.@
- aut"ritatea #entral) a tatului #)ruia !i ete adreat) "li#itarea ete imediat n"ti*i#at) #) a *"t tre#ut) *r"ntiera
-a e (edea 2.4.@
- " "li#itare de aiten) ?udi#iar) ete adreat) *)r) !nt0r9iere @
- u'ra(eg%erea trebuie ) !n#ete9e:
- *ie la #ererea tatului #)ruia i1a *"t adreat) "li#itarea, *ie
- !n termen de 5 "re de la tre#erea *r"ntierei, !n abena aut"ri9aiei din 'artea tatului #)ruia i1a *"t adreat)
"li#itarea.
%.( A'#ecte ce in de de'*21urarea 'u#ravegherii
Bnainte de tre#erea *r"ntierei:
- 6x#e't0nd #a9urile urgente, !n 'rimul r0nd trebuie tranmi) " "li#itare 'rin intermediul aut"rit)il"r #entrale
ale *ie#)rui tat -'entru detalii 'ri(ind datele de #"nta#t ale a#et"r aut"rit)i a e (edea
%tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 2.. Bn #a9 de urgen), "li#itarea (a *i tranmi) #0t mai #ur0nd '"ibil.
- &ut"rit)ile #"m'etente din tatul #)ruia !i ete adreat) "li#itarea ("r #"nidera #ererea de "binere a
a'r"b)rii 'entru u'ra(eg%erea tran*r"ntalier), 'rimit) de la aut"ritatea #"m'etent) -&nexa 1. din tatul "li#itant,
#a *iind " #erere de aiten) ?udi#iar) !n !neleul art. 40-1. i -2. din +"n(enia $#%engen. &#eat) "li#itare
trebuie ) #"nin) t"ate in*"rmaiile di'"nibile la m"mentul #"re'un9)t"r elementel"r 're9entate !n d"#umentul
din &nexa 2.
- &ut"ri9area, #a r)'un la "li#itare -#u '"ibile #"ndiii ataate. trebuie ) *i *"t dat) de tatul #)ruia i1a *"t
adreat) "li#itarea, #are, deigur, '"ate re*u9a eliberarea aut"ri9)rii.
3in m"mentul tre#erii *r"ntierei:
- O*ierul trebuie ) re'e#te legilaia nai"nal) a tatului 'e terit"riul #)ruia a#i"nea9) i ) urme9e
intru#iunile aut"rit)il"r l"#ale #"m'etente.
- O*ierul trebuie ) *ie #a'abil ) *urni9e9e d"(ada #) a#i"nea9) !n #alitate "*i#ial) i ) '"ede un d"#ument
#are ) #erti*i#e aut"ri9area de e*e#tuare a u'ra(eg%erii -#u ex#e'ia #a9uril"r urgente..
- 3a#) tatul #)ruia !i ete adreat) "li#itarea nu "bie#tea9) !n m"d ex're, "*ierul '"ate 'urta arma de
er(i#iu@ *"l"irea ei ete inter9i) #u ex#e'ia #a9ului de legitim) a')rare #"n*"rm legilaiei nai"nale din tatul
#)ruia !i ete adreat) "li#itarea.
-3e*iniiile *"l"ite !n *ie#are tat 'entru termenii Clegitim) a')rareD i Carm) de er(i#iuD e reg)e# la adrea
%tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1.
- 6te inter9i) intrarea !n l"#uine i !n l"#uri #are nu unt a##eibile 'ubli#ului -a e (edea
%tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1..
- /er"ana u'ra(eg%eat) nu '"ate *i aretat) au "'rit) i inter"gat).
- O*ierii de '"liie #are e*e#tuea9) u'ra(eg%erea trebuie ) urme9e intru#iunile aut"rit)il"r l"#ale
#"m'etente, de ex. aut"rit)ile din ditri#tul !n are l"# u'ra(eg%erea. Bn general, a#ete aut"rit)i trebuie n"ti*i#ate
!nainte de iniierea u'ra(eg%erii. Bn #a9uri de urgen), "*ierii trebuie ) #"nta#te9e #ea mai a'r"'iat) aut"ritate de
'"liie #0nd tra(erea9) *r"ntiera.
3in m"mentul !n #are "'eraiunea a luat *0rit:
- 7rebuie !nt"#mit un ra'"rt #)tre aut"rit)ile tatului #)ruia i1a *"t adreat) "li#itarea du') !n#%eierea *ie#)rei
"'eraiuni@ "*ierii #are au e*e#tuat u'ra(eg%erea '"t *i "li#itai ) a'ar) 'er"nal. &#et ra'"rt trebuie !nt"#mit
#"n*"rm m"delului 're9entat !n &nexa 2. Bn #a9ul !n #are u'ra(eg%erea, !n !neleul art. 40 -1. i -2., ete
aut"ri9at), "ri#e tat '"ate !nde'lini "bligaia de a 'reg)ti un ra'"rt #"n*"rm art. 40 -;., lit. g din +"n(enia
$#%engen.
- &ut"rit)ile tatului #)ruia i1a *"t adreat) "li#itarea '"t #ere aiten) i !n #"ntinuare din 'artea "*ieril"r
deemnai ) e*e#tue9e u'ra(eg%erea, !n #adrul in(etigaiil"r i al 'r"#eduril"r ?udi#iare du') *inali9area
"'eraiunii.
%.4 ,n*"rmaiile de urmare
& *"t elab"rat un *"rmular tandard 'entru tatiti#i -a e (edea &nexa ;. 'entru a *urni9a in*"rmaii generale i
#redibile #u 'ri(ire la #0t de de i #0t de e*i#ient a *"t e*e#tuat) u'ra(eg%erea.
&#et *"rmular trebuie #"m'letat de aut"ritatea #entral) a tatului "li#itant -'entru detalii 'ri(ind datele de #"nta#t a e
(edea %tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1., imediat du') #e "li#itarea 'entru u'ra(eg%ere a *"t *)#ut),
indi*erent de re9ultat -#%iar da#) *r"ntiera nu a *"t tre#ut)..
&nual, du') e(aluarea in*"rmaiil"r legate de art. 40 din +"n(enia $#%engen, *ie#are aut"ritate #entral) (a !nainta
'r"'riul ra'"rt anual #)tre $e#retariatul General al +"niliului, #are le (a inteti9a i le (a !nainta gru'ului de lu#ru
#"m'etent. F"rmularele *"l"ite 'entru elab"rarea ra'"artel"r nai"nale -&nexa ;. unt ')trate de aut"rit)ile #entrale.
&. -R5"RIREA 6Convenia Schengen7 art. (18
&.1 Princi#iu
+"n*"rm art. 41, "*ierii #are e*e#tuea9) urm)rirea unei 'er"ane '"t #"ntinua a#eat) urm)rire i 'e terit"riul unui tat
$#%engen #u #are tatul l"r are " *r"ntier) teretr) #"mun). &#eat) ituaie, 'entru #are nu e #ere " aut"ri9are
anteri"ar), ete u'u) un"r #"ndiii *"arte tri#te i un"r !nelegeri #lar tabilite. O 'arte din a#ete #"ndiii i !nelegeri
unt de natur) general), altele unt 'e#i*i#e 'entru *ie#are tat i au *"t 're()9ute !n de#laraii unilaterale. +"n*"rm
+"n(eniei $#%engen, *ie#are tat ete liber ) aleag) !ntre d"u) "'iuni 'ri(ind in*ra#iunile #are '"t da natere la
urm)rire i ete liber ) retri#i"ne9e atribuiile "*ieril"r #are e*e#tuea9) urm)rirea -da#) au au nu atribuia de a "'ri
i inter"ga, retri#ii #u 'ri(ire la #"'ul i durata urm)ririi..
&.% Condiii
- 5rm)rirea '"ate *i e*e#tuat) d"ar 'ete *r"ntiere teretre.
- 3"ar "*ieri aut"ri9ai de #)tre *ie#are tat '"ate exer#ita urm)rirea.
- +"ndiii re*erit"are la ti'ul in*ra#iunii: *ie#are tat are '"ibilitatea de a alege !ntre d"u) "'iuni 'entru ti'urile
de in*ra#iuni #are 'ermit exer#itarea urm)ririi: *ie lita retri#ti() a in*ra#iunil"r 're()9ute la art. 41 -4. lit.a, *ie
in*ra#iunile #are atrag extr)darea.
- 7rebuie anali9ate *iele nai"nale 'entru a e a*la #are a *"t "'iunea alea) de *ie#are tat !n 'arte. +u t"ate
a#etea, urm)t"arele #"ndiii e a'li#) !n t"ate tatele:
- 'er"ana !n #au9) ) *i *"t 'rin) !n *lagrant #"mi0nd au 'arti#i'0nd la #"miterea uneia din in*ra#iuni@
- urm)rirea ete de aemenea aut"ri9at) !n #a9ul !n #are 'er"ana im'li#at) e a*l) !n tare de aret 're(enti(
au exe#ut) " 'edea') #u !n#%i"area.
- +"ndiii 'entru urm)rirea de urgen): urm)rirea de urgen) ne#eit) #a
- nu a *"t '"ibil) anunarea anteri"ar) a aut"rit)il"r #)r"ra le1a *"t adreat) "li#itarea, dat"rit) re'e#ti(ei
#au9ei urgente@
- au aut"ritat)ile au *"t anunate, dar nu a 'utut ) 'reia 'er"nal urm)rirea !n tim' util@
- "*ierii #are e*e#tuea9) urm)rirea #"nult) aut"rit)ile tatului #)ruia i1a *"t adreat) "li#itarea #el mai t0r9iu
'0n) !n m"mentul tre#erii *r"ntierei@
- urm)rirea !n#etea9) la 'rima "li#itare a tatului #)ruia i1a *"t adreat) "li#itarea.
&.& Re'tricii a,e ur92ririi
6xit) trei ti'uri de retri#ii #are '"t *i im'ue urm)ririi, 'e #are *ie#are tat ete liber ) aleag):
retri#ie terit"rial): unele tate aut"ri9ea9) urm)rirea 'e !ntregul terit"riu, altele " aut"ri9ea9) d"ar 'entru un
anumit num)r de Em du') tre#erea *r"ntierei@
retri#ie tem'"ral): urm)rirea '"ate *i u'endat) du') #e a tre#ut " anumit) 'eri"ad) de tim' determinat)@
" retri#ie re*erit"are la atribuiile "*ieril"r #are e*e#tuea9) urm)rirea: unele tate !i aut"ri9ea9) 'e a#etia )
"'rea#) i ) inter"g%e9e, altele nu. &#et lu#ru nu a*e#tea9) dre'tul de a e*e#tua " aretare !n tatul 'e al #)rui
terit"riu e de*)"ar) urm)rirea #0nd in*ra#t"rul ete 'rin !n *lagrant -a se vedea mai jos pentru diferite situaii
legale.. Retri#iile im'ue de *ie#are tat unt 're9entate mai ?".
&.( A'#ecte #ractice
Pe parcursul urmririi
6te "bligat"rie in*or9area autorit2i,or 'tatu,ui 'e al #)rui terit"riu urm)rirea e de*)"ar) #el mai t0r9iu '0n)
!n m"mentul tre#erii *r"ntierei. &#et lu#ru trebuie *)#ut 'rin #"nta#tarea:
*ie a 'rimei unit)i de '"liie din tatul !n #au9),
*ie una dintre aut"rit)ile de leg)tur) deemnate de tatul !n #au9).
O*ierul trebuie ) a#i"ne9e !n #"n*"rmitate #u legilaia nai"nal) a tatului !n #are a#i"nea9) i trebuie ) urme9e
intru#iunile aut"rit)il"r l"#ale #"m'etente.
&u 'ri"ritate !n #ir#ulaia 'e drumurile 'ubli#e 'e 'ar#urul urm)ririi "*ierii #are e*e#tuea9) urm)rirea #"n*"rm
legilaiei nai"nale a tatului 'e al #)rui terit"riu #"ntinu) urm)rirea.
La "li#itarea aut"rit)il"r l"#ale, urm)rirea trebuie ) !n#ete9e.
O*ierul trebuie ) aib) au'ra a legitimaia au inigna de er(i#iu i ) *ie u"r de identi*i#at -uni*"rm),
bander"l), aut"(e%i#ul, et#..
O*ierul '"ate a(ea armamentul de er(i#iu@ utili9area a#etuia ete inter9i) #u ex#e'ia #a9ului de legitim)
a')rare #"n*"rm legilaiei nai"nale a tatului "li#itant -a e (edea %tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1..
6te inter9i) ')trunderea !n l"#uine au !n l"#uri nea##eibile 'ubli#ului -a e (edea
%tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1..
Dup ce urmrirea s-a ncheiat:
3u') *ie#are urm)rire, indi*erent de re9ultat, "*ierii im'li#ai trebuie ) e 're9inte !n *aa aut"rit)il"r l"#ale
#"m'etente 'entru a !nt"#mi un ra'"rt@ da#) a#etea d"re#, "*ierii trebuie ) r)m0n) la di'"9iia l"r i )
*urni9e9e aiten), la #erere, 'entru (iit"arele in(etigaii i 'r"#eduri ?udi#iare.
3a#) " 'er"an) ete aretat) i nu ete #et)ean al tatului unde 1a *)#ut aretarea, trebuie eliberat) du') un
inter(al de ae "re de la aretare da#) nu ete emi ni#i un mandat de aretare !n (ederea extr)d)rii -inter(alul
"rar !ntre mie9ul n"'ii i 09.00 nu e ia !n #"niderare..
/er"anele aretate '"t *i 'er#%e9ii"nate !n (ederea 're9ent)rii !n *aa aut"rit)il"r l"#ale. 6i '"t *i !n#)tuai, iar
"bie#tele 'er"nale #"n*i#ate.
&.4 In*or9aii de ur9are
5n *"rmular tandard 'entru tatiti#i ete anexat -&nexa 4., at*el !n#0t ) "*ere aut"rit)il"r #entrale in*"rmaii
generale i #redibile #u 'ri(ire la #0t de de i de e*i#ient a *"t e*e#tuat) urm)rirea.
&#et *"rmular trebuie #"m'letat de "ri#e aut"ritate im'li#at) !ntr1" urm)rire, indi*erent de re9ultat, imediat du') #e
*r"ntiera a *"t tre#ut), i trimi la aut"ritatea #entral) a tatului 'e terit"riul #)ruia e de*)"ar) urm)rirea. &#eat)
aut"ritate #entral) ete identi#) #u #ea re'"nabil) 'entru u'ra(eg%ere -'entru detalii 'ri(ind datele de #"nta#t a e
(edea %tt':AA#%engen.dgieri.mai.intranet &dd 1..
&nual, du') e(aluarea in*"rmaiil"r legate de art. 40 din +"n(enia $#%engen, *ie#are aut"ritate #entral) (a !nainta
'r"'riul ra'"rt anual #)tre $e#retariatul General al +"niliului, #are le (a inteti9a i le (a !nainta la gru'ul de lu#ru ,.
F"rmularele *"l"ite 'entru elab"rarea ra'"artel"r nai"nale -&nexa 4. unt ')trate de #)tre aut"rit)ile #entrale.
(. OR)INE :I SIG-RAN!" P-;<IC" -+"n(enia $#%engen, art. 46.
(.1 Introducere: $#"'ul ete de a 'ri?ini #""'erarea !n (ederea meninerii "rdinii i iguranei 'ubli#e.
a. &#et manual aigur) 're(enirea 'eri#"lel"r la adrea "rdinii i iguranei 'ubli#e #are '"t a*e#ta unul au mai
multe tate i 'entru #are nu exit) !nelegeri bi i multilaterale.
b. +""'erarea e (a a'li#a, inter alia, e(enimentel"r #u un num)r mare de 'er"ane, din mai multe )ri, adunate
!ntr1unul au mai multe tate, !n #a9ul !n #are 'rin#i'alul #"' al 're9enei '"liiei ete de a menine "rdinea i
igurana 'ubli#) i de a 're(eni #"miterea de in*ra#iuni. &t*el de exem'le unt e(enimentele '"rti(e,
#"n#ertele r"#E, dem"ntraiile i ambuteia?ele. &#et ti' de #""'erare nu e (a limita d"ar la e(enimentele de
mare an(ergur), #i e '"ate a'li#a i !n #a9ul de'la)ril"r i a#ti(it)il"r #are im'li#) #"n#entrarea de
'er"ane, indi*erent de num)rul a#et"ra, #are ar 'utea re're9enta " ameninare la adrea "rdinii i iguranei
'ubli#e. +""'erarea nu e (a limita la tatele (e#ine, #i e '"ate reali9a i !ntre tate #are nu au " *r"ntier)
#"mun), 're#um i !ntre tatele de tran9it.
(.% Schi90 de in*or9aii
$#%imbul de in*"rmaii (a a(ea l"# 'rin intermediul aut"rit)ii #entrale deemnate !n a#et #"' -!n tatele $#%engen !n
#are, din m"ti(e #"ntitui"nale, #"m'etena 'entru #%imbul de in*"rmaii !n #"'uri 're(enti(e nu re(ine unei ingure
aut"rit)i #entrale, (a trebui !n#%eiat) " !nelegere #0t mai a'r"a'e '"ibil de 'iritul +"n(eniei $#%engen..
&ut"rit)ile #entrale !i ("r "*eri re#i'r"# in*"rmaii, la #erere au nu, da#) a'ar #ir#umtane au gru'uri mari de
'er"ane #are e de'laea9) 'rin au #)tre alte tate $#%engen i '"t amenina "rdinea i igurana 'ubli#). /e #0t
'"ibil, in*"rmaiile ("r *i *urni9ate !ntr1" *a9) in#i'ient).
+u ex#e'ia #a9uril"r !n #are legilaia nai"nal) 're(ede alt*el, #%imbul de in*"rmaii, !n !neleul a#etui manual,
'"ate a(ea l"# dire#t !ntre aut"rit)ile de '"liie im'li#ate !n #a9uri urgente, aut"ritatea #entral) urm0nd ) *ie in*"rmat)
#0t mai #ur0nd '"ibil. Lita aut"rit)il"r ete 're9entat) mai ?".
a. +"ninutul in*"rmaiil"r: ,n*"rmaiile 'e #are tatele $#%engen i le *urni9ea9) re#i'r"# trebuie ) *ie #"n*ideniale i
("r *i *"l"ite ex#lui( 'entru #"'ul 'entru #are au *"t *urni9ate.
,n*"rmaiile *urni9ate ("r #"nine, 'e #0t '"ibil, datele #are e g)e# !n &nexa 5 i ("r *i tranmie !n #"n*"rmitate #u
legilaia nai"nal) !n materie.
b. +"muni#area: /entru a #%imba in*"rmaii, aut"ritatea #entral) '"ate *"l"i bir"urile de leg)tur) i, da#) e im'une,
unit)i #"mune de '"liie au 'un#te de #"nta#t la #are e *a#e re*erin) a#et manual. Bn (ederea e*e#tu)rii #%imbului
de in*"rmaii, '"t *i *"l"ite urm)t"arele mi?l"a#e de #"muni#aii: tele*"n, *ax, e1mail, #"muni#aii radi", alte mi?l"a#e de
tranmitere a datel"r. $e#retariatul (a (eri*i#a anual da#) detaliile 'ri(ind datele de #"nta#t ale aut"rit)il"r #entrale unt
!n#) de a#tualitate. &ut"rit)ile #entrale trebuie ) n"ti*i#e $e#retariatul #u 'ri(ire la "ri#e m"di*i#)ri #e a'ar !ntre tim'.
(.& Coo#erarea #ractic2
a. 4umirea i #%imbul de "*ieri de leg)tur) ad %"#
i. La "li#itarea aut"rit)il"r de '"liie aut"ri9ate din *ie#are tat $#%engen, "*ieri de leg)tur) '"t *i
trimii !ntr1un alt tat $#%engen #0nd e 'rime# un ra'"rt au in*"rmaii re*erit"are la un 'eri#"l real i iminent.
$ar#inile "*ieril"r de leg)tur) unt de a "*eri #"niliere i aiten).
ii. O*ierii de leg)tur) nu ("r *i !m'uterni#ii ) a'li#e "ri#e m)ur) de '"liie inde'endent. 6i ("r
*urni9a in*"rmaii i ("r exe#uta ar#inile 'e ba9a intru#iunil"r date de #)tre tatul $#%engen din #are 'r"(in i
de #)tre tatul !n #are unt detaai. &ut"ritatea de '"liie din tatul $#%engen !n #are unt detaai ete
"bligat) ) aigure 'r"te#ia "*ieril"r de leg)tur).
iii. &ut"ritatea de '"liie din tatul $#%engen !n #are !i de*)"ar) a#ti(itatea "*ierii de leg)tur) (a
tabili a#ti(it)ile a#et"ra i #"ndiiile !n #are *"r *i exe#utate. O*ierii de leg)tur) unt "bligai ) urme9e
intru#iunile date de #)tre aut"rit)ile #"m'etente.
b. +""rd"narea ad %"# a "'eraiunil"r !n #a9uri 'e#i*i#e: Bn #"n*"rmitate #u legilaia nai"nal), tatele $#%engen ("r
#""rd"na !m'reun) "'eraiuni i m)uri de 'unere !n a'li#are a a#et"ra !n (ederea 're(enirii unui 'eri#"l la adrea
"rdinii i iguranei 'ubli#e.
#. +rearea ad %"# a un"r +entre l"#ale #"mune de #""rd"nare i #"mand): Bn *un#ie de #ir#umtane, !n #"'ul
#""rd"n)rii "'eraiunil"r, aut"riile de '"liie din tatele $#%engen '"t #rea #entre #"mune de #""rd"nare i #"mand),
*)r) a adu#e (reun 're?udi#iu #"m'etenel"r nai"nale 'r"'rii.
(.( A,te #revederi
a. Bmbun)t)irea #""'er)rii !ntre aut"rit)ile #entrale@ Bn (ederea inteni*i#)rii #""'er)rii !ntre aut"rit)ile #entrale,
/reedinia 56 (a "rgani9a, da#) ete ne#ear, " !nt0lnire anual) a e*il"r a#et"r tru#turi !n *ie#are 'rim)(ar). Fe*ii
aut"rit)il"r #entrale ("r di#uta 'r"bleme de intere #"mun i ("r e(alua e*i#iena #""'er)rii.
7"t"dat), a#etia ("r (eri*i#a #un"tinele 'r"'riil"r "rgani9aii 'rin, de exem'lu, "rgani9area de exer#iii, #%imburi de
ex'erien), #ururi de 'reg)tire 'entru 'er"nalul 'r"'riu.
b. 6(aluarea #""'er)rii: Bn Ra'"rtul anual, Gru'ul de lu#ru +""'erare /"liienea#) (a intr"du#e " #"n#lu9ie 'ri(ind
a#ti(itatea de #""'erare de*)urat) !n enul 're9entului manual.
4. SISE5-< IN=OR5AIC SCHENGEN -+"n(enia $#%engen, art. 921119.
6=6>
4.1 SIS re're9int) un item in*"rmati# #"mun #e #"nine date #u 'ri(ire la 'er"ane i "bie#te -(e%i#ule, arme,
ban#n"te, d"#umente de identitate !n alb au #"m'letate. *"l"ite !n #"'uri in(etigati(e. Fa#ilitea9) #%imbul de
in*"rmaii im'"rtante, 'rin intermediul #al#ulat"rului, #u 'ri(ire la 'er"ane i "bie#te -ex. m"ti(ul alertei i a#iunea #e
trebuie !ntre'rin)..
$,$ ete #"m'u din:
- itemul in*"rmati# #entral -+.$,$., l"#ali9at !n $trab"urg i
- itemele in*"rmati#e nai"nale -4.$,$. ale /)ril"r +"ntra#tante, #"ne#tate la +.$,$ i #are 'ermit aut"rit)il"r
nai"nale #"m'etente ) e*e#tue9e #)ut)ri !n +.$,$.
$itemul '"ate *i #"nultat de #)tre aut"rit)ile aut"ri9ate:
- #0nd e*e#tuea9) #"ntr"ale la *r"ntierele externe,
- 'e 'ar#urul #"ntr"alel"r e*e#tuate de #)tre aut"rit)ile de '"liie i #ele (amale !n interi"rul terit"riului, !n
#"n*"rmitate #u legilaia nai"nal),
- , #u "#a9ia (eri*i#)ril"r #ereril"r de (i9) i emiterii 'ermiel"r de edere.
4.% Bn (ederea im'li*i#)rii a#ti(it)ii "*ieril"r din teren, *ie#are /arte +"ntra#tant) are un ;irou SIRENE -Su''lement
dGIn*"rmati"n ReHui a lGEntree Nati"nalE.
<=<>
'entru #%imbul un"r in*"rmaii u'limentare. Bir"urile $,R646 a#i"nea9)
#a un 'un#t intermediar 'entru "ri#e tran*er de in*"rmaii, !n a*ara in*"rmaiil"r tranmie !ntre +.$,$ i 4.$,$, "li#itate
de aut"rit)ile de '"liie 'entru "lui"narea "ri#)r"r #%etiuni legate de $,$. &#ete in*"rmaii unt #%imbate 'rin
tele*"n, *ax i e1mail. &#et item 'ermite Bir"uril"r $,R646 ) #%imbe in*"rmaii, aigur0nd #"n*"rmitatea i #u
legilaia nai"nal) !n #eea #e 'ri(ete m"ti(ul alertei i a#iunea #e trebuie !ntre'rin), a'e#te #e nu '"t *i tabilite
d"ar din #"ninutul in*"rmaiei u##inte din $,$ au, !n #a9ul unei #)ut)ri, ) tabilea#) !n m"d igur identitatea
'er"anei !n #au9).
;[;]
4ent+u in-o+%aii +e-e+itoa+e la p+o)+esele +e-e+itoa+e la '<' <<! a se vedea (ttp=>>sc(en)en.d)ie+i.%ai.int+anet
9[9]
" se vedea ?anualul '<@&A&! publicat n OJC 3* din 19.2.23! p.10

S-ar putea să vă placă și