Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA


DREPTURILE PACIENTULUI
Student: Rotaru M.C. Marian-Bogdan
MD III Grupa
Con!tanta
"#$
1
- CUPRINS -
I. Obiectivele cursului............................................................. pag 3 ;
II. Legislaia pacientului - aspecte teoretice........................ pag. 3;
III. Indicatori utilizai pentru evaluarea drepturilor
pacientului.................................................................................. pag.4;
IV. Modul de realizare al obiectivului ...................................... pag.5;
A) Se asigur respectarea drepturilor pacientului - .pag.5;
B) Se asigur tratament nediscriminatoriu - pag. 9;
C) Se asigur respectarea intimitii pacientului - pag. !;
D) Se asigur ngrijiri medicale necesare -. pag. ;
E) Pstrarea datelor pacientului este corespunatoare - pag.";
!) Se asigur comunicarea cu pacientul potri"it ni"elului sau de nelegere - pag
3;
#$ #estionarea corespuntoare a datelor pacientului - .pag.%;
IV. &O'&L()II *I'+L, .......................................................... pag. -;
V. ,valuarea &unostiinelor.................................................. pag. -;
.ibliogra/ie............................................................................. pag. 9;
_________________________________________________________________________ 2
I. Obiectivele ur01rite2
- aprarea drepturi!r pa"ie#tuui at$t %# "eea "e pri&e'te (e)ti!#area date!r a"e)tuia
"$t 'i %# pri&i#*a dreptuui pa"ie#tuui a )er&i"ii +edi"ae )pitai"e)ti de "aitate,
II. Legislaia pacientului - aspecte teoretice
La 1- de"e+.rie 1/012 Adu#area 3e#eraa a O,N,U, a ad!ptat 'i pr!"a+a
t
De"aratia U#i&er)a a Drepturi!r O+uui 4&e5i a#e6a7, Dup a"e)t a"t i)t!ri
"2
Adu#area 3e#era a re"!+a#dat )tate!r +e+.re ) #u pre"upe*ea)" #i"i u#u di#
+i8!a"ee "are e )tau a di)p!5i*ie pe#tru a pu.i"a %# +!d )!e+# te6tu De"ara*iei 'i
9pe#tru a :a"e a)t:e "a e ) :ie di)tri.uit2 a:i'at2 "itit 'i "!+e#tat2 %# pri#"ipa %# '"!i 'i
%# ate i#)titu*ii de %#&a*+$#t2 i#di:ere#t de )tatutu p!iti" a *ri!r )au terit!rii!r9,
;# prea+.uu d!"u+e#tuui )e pr!"a+a pri#tre atee "redi#*a %# drepturie
:u#da+e#tae ae !+uui2 %# de+#itatea 'i %# &a!area per)!a#ei u+a#e2 drepturi e(ae
pe#tru .r.a*i 'i :e+ei 'i d!ri#*a de a :a&!ri5a pr!(re)u )!"ia 'i %+.u#t*ir
ea
"!#di*ii!r de &ia* %# "adru u#ei i.ert*i +ai +ari,
;# art, < )e )ta.iea " Fie"are !+ are dreptu ) i )e re"u#!a)" pretuti#de#i
per)!#aitatea 8uridi" pe#tru "a %# art, 2= ) )e )ta.iea)" " Ori"e !+ are dreptu a
u# #i&e de trai "are )-i a)i(ure )#tatea 'i .u#)tarea ui 'i a :a+iiei
)ae2
"upri#5$#d >ra#a2 %+.r"+i#tea2 !"ui#*a2 ngrijirea medical 2 pre"u+ 'i )er&i"iie
)!"iae #e"e)are? e are dreptu a a)i(urare %# "a5 de '!+a82 .!a2 i#&aidita
te2
&du&ie2 .tr$#e*e )au %# "eeate "a5uri de pierdere a +i8!a"e!r de )u.5i)te#*,
A :!)t pra"ti" +!+e#tu de "!titur "are a du) treptat a "ri)tai5area ideii d
e
drepturi ae pa"ie#*i!r %# d!"u+e#tee i#ter#a*i!#ae,
E&!u*ia ideii de drepturi ae pa"ie#*i!r era a.ia a %#"eput, De5&!tarea a"e)teia
era e#t 'i )-a re&e#it uteri!r a)upra ei %# d!"u+e#te pre"u+ Carta S!"
ia
Eur!pea# 41/<17 "are pre&edea a art, 11 'i 1@ dreptu !a+e#i!r a pr!te"*ia )#t*ii
'i a)i)te#* +edi"a, Artie )e a#(a8au ) ei+i#e2 %# +)ura %# "are e)te p!)i.i
2
"au5ee u#ei )#t*i de:i"ie#te 4art, 117 dar 'i ) &e(>e5e "a per)!a#ee "
are
.e#e:i"ia5 de ! a)t:e de a)i)te#* ) #u )u:ere2 di# a"e)t +!ti&2 ! di+i#uare
a
drepturi!r !r p!iti"e )au )!"iae 4art, 1@7, ;# prea+.uu a"euia'i d!"u+e#t a p"t,
11 )e )ta.iea "ar " Ori"e per)!a# are dreptu de a .e#e:i"ia de t!ate +)urie "are
%i per+it ) )e .u"ure de "ea +ai .u# )tare de )#tate pe "are ! p!ate ati#(e ide
e
"are a :!)t detaiat +ai ap!i %# arti"!ee 11 'i 1@ "itate +ai )u),
;# 1/<< C!#&e#*ia I#ter#a*i!#a a)upra Drepturi!r E"!#!+i"e2 S!"iae '
i
Cuturae 41/<<7 pre&edea a art, 12 " B Statee pr*i a pre5e#ta C!#&e#*ie re"u#!)"
dreptu pe "are % are !ri"e per)!a#a de a )e .u"ura de "ea +ai .u# )#tate :i5i" 'i
+i#ta pe "are ! p!ate ati#(e C 'i " B M)urie pe "are )tatee pr*i a pre5e
#ta
C!#&e#*ie e &!r ad!pta %# &ederea a)i(urrii e6er"itrii depi#e a a"e)tui drept &!
r
"upri#de +)urie #e"e)are pe#tru a a)i(uraD
1, )"derea +!rtait*ii #!u-#)"u*i!r 'i a +!rtait*ii i#:a#tie2 pre"u+
'i
de5&!tarea )#t!a) a "!piuui?
2, %+.u#t*irea tutur!r a)pe"te!r i(ie#ei +ediuui 'i ae i(ie#ei i#du)triae?
_________________________________________________________________________ @
@, pr!:ia6ia 'i trata+e#tu +aadii!r epide+i"e2 e#de+i"e2 pr!:e)i!#ae 'i
a
at!ra2 pre"u+ 'i upta %+p!tri&a a"e)t!r +aadii?
0, "rearea de "!#di*ii "are ) a)i(ure tutur!r )er&i"ii +edi"ae 'i u# a8ut!r +edi"a
%# "a5 de .!aa,
T!ate a"e)te e6e+pe arat " i#)tru+e#te i#ter(u&er#a+e#tae au :!)t a"ti&ate
treptat pe +)ura "e ideea de drepturi ae pa"ie#tuui de&e#ea 8u)ti:i"at 8uridi" pri
#
apari*ia u#ui )et de "!#"epte de .a5 api"a.ie a"e)tui tip de "!#)u+at!r de )er&i"ii %#
)pe* +edi"ae,
A&$#d ! a)e+e#ea .a5 e(i)ati& ideea drepturi!r pa"ie#*i!r )-a a+pi:i"at,
ea "ppt$#d %# di&er)e *ri "!#"reti5ri e(i)ati&e, A aparut a)t:e %# R!+$#ia2 Le(ea
#r 0<E2--@ ae "rei #!r+e de api"are au :!)t e+i)e %# a#u ur+t!r 2--0 - Ordi#
u
MS @1<-2--0 4&e5i a#e6a7,
C$te&a di#tre "ee +ai i+p!rta#te drepturi ae pa"ie#*i!r %# a:ara "e!r )ta.iite
de e(e )u#t %#trite 'i pri# )tudierea e(i)a*ie C!e(iu Medi"i!r di# R!+$#ia "are
)ta.ie'te "ar atri.u*iie +edi"i!r r!+$#i %# rap!rt "u pa"ie#*ii,
Ceea "e tre.uie ) "u#!a)" :ie"are pa"ie#t e)te :aptu " t!ate !.i(a*iie "
e
re&i# u#ui +edi" a:at %# e&ide#*a C!e(iuui Medi"i!r di# R!+$#ia au a"eea'i e:e"te
'i pe#tru )tude#*ii %# +edi"i#a2 "are % a)i)t pe +edi", A)t:e dreptu pa"ie#tuui de a
di)pu#e de pr!pria per)!a#2 !.i(a*ia +edi"uui de a re)pe"ta &!i#*a pa"ie#tuui )au
de a a&ea ! "!#duit irepr!'a.i pe pa# :i5i"2 +e#ta2 e+!*i!#a :a*a de .!#
a&
pre"u+ 'i !.i(a*ia +edi"uui de a pr!te8a )e"retu +edi"a 4i#tere) )u.!rd!#at #u+ai
i#tere)uui )!"iet*ii "are pri+ea57 )u#t a)pe"te "!+u#e "u ideie pre&a5ute %# Le(ea
0<E2--@,
III. Indicatori utilizai pentru evaluarea drepturilor pacientului
A )ta.ii )ta#dardee re:erit!are a drepturie pa"ie#tuui %#)ea+# %# de:i#i& a
de)"rie "eea "e pa"ie#tu tre.uie ) a'tepte di# partea u#ui :ur#i5!ruui de )er&i"
ii
+edi"ae )pitai"e'ti2 %# u+i#a e(i)a*iei a"tuae r!+$#e'ti 'i eur!pe#e,
Re)pe"tarea drepturi!r pa"ie#tuui pre)upu#e ! )erie de a"ti&it*i ae )pitauui
de i#:!r+are a pa"ie#*i!r "u pri&ire a )pe"tru de drepturi pe "are a"e'tia e de*i
#,
Fe#e:i"iarii a"e)tei "!+u#i"ri ae drepturi!r )u#t pa"ie#*ii )au apar*i#t!rii2 a"ee
per)!a#e .!#a&e )au )#t!a)e "are utii5ea5 )er&i"iie de )#tate :ur#i5ate de "tre
)pita,
;# "adru rap!rtuui pa"ie#t G )pita e)te i+peri!a) dei+itarea2 "u#!a'terea 'i
re)pe"tarea drepturi!r pa"ie#tuui 'i a !.i(a*ii!r "!reati&e, Ari#"ipaee +!ti&e )u#t D
- pri+u +!ti& e)te re)pe"tarea "et*ea#uui a:at %#tr-! )itua*ie di:i"i
- a d!iea +!ti& e)te de !rdi# p)i>!!(i"D a"e)tui "et*ea# i )e tra#)+
ite
%#"rederea " e e)te !.ie"tu pr!"eduri!r +edi"ae "e ur+re)" .i#ee ui, U# +!ti&
e+!*i!#a %#)e+#at %#tr-! peri!ad de &u#era.iitate +edi"a,
A&a#ta8u e)te du.uD
- pe#tru pa"ie#t )e "!#turea5a "adru i#)titu*i!#a "are %i per+ite a""e)are
a
)er&i"ii!r +edi"ae 'i "!#e6e di# "adru )pitae!r %# depi# )i(ura#*
- pe#tru per)!#au +edi"a e6i)t (ara#*ia pre)trii )er&i"ii!r +edi"ae %
#
"adru 'i "u re)pe"tarea #!r+e!r de de!#t!!(ie 'i eti" +edi"a2 a pre&ederi!r e(ae
_________________________________________________________________________ 0
%# &i(!are2 ei+i#$#du-)e "!#)e"i#*ee #ed!rite ae !ri"rei :!r+e de r)pu#der
e
8uridi",
De)i(ur2 pre+i)a e)e#*ia ! "!#)tituie a)i(urarea de "tre )pita a "adruu
i
"!re)pu#5t!r2 "are i#"ude i+pi"area re)ur)ee u+a#e2 :i#a#"iare 'i +ateria
e
#e"e)are ae a"e)tuia, Sta.iirea de parte#eriate p!ate :i d!ar u#u di# ee+e#te
e
)trate(iei de "!+u#i"are +ai pu*i# utii5at2 dar #u +ai pu*i# re"!+a#dat,
IV. Modul de realizare al obiectivului
Ae#tru reai5area !.ie"ti&e!r )ta.iite2 u# e&auat!r di# e">ipa +i6t tri+i)
pe#tru a"reditarea )pitauui2 tre.uie ) ai. %# &edere i#di"at!rii apr!.a*i 'i pre5e#ta*i
pe )ite-u i#)titu*iei,
O.ie"ti&ee pr!"e)uui de e&auare )u#t pre5e#tate "u "ara"tere di)ti#"te2 :ie"rui
!.ie"ti& :ii#du-i ata'at u# #u+r de i#di"at!ri "a +!de, Mai 8!) e6i)t ! pre5e#tar
e
)i#teti" a a"e)t!ra a&$#du-)e %# &edere ! at "a)i:i"are2 t!"+ai %# &ederea u#ei +ai
.u#e %#*ee(eri 'i a)i+iri a +ateriauui de u"ru,
I#di"at!rii a&u*i %# &edere de C!NAS pe#tru de:i#irea "adruui %# "are )pitau
re)pe"t !.i(a*iie "e %i re&i# 'i "are )u#t utii5a*i de e&auat!ri2 )u#t de8a p!)ta*i pe
)ite-u i#)titu*iei, E6i)t 'i "a)i:i"ri )upi+e#tare a a"e)t!ra a)t:e %#"$t )e :
a"
di:ere#*e %#tre i#di"at!rii de #atura "a#titati&% 'i "ei de #atur "aitati&,
A% SE ASIGUR& RESPECTAREA DREPTURIL'R PACIENTULUI DPC $%
DPC&% DPC $'% #DP (% #DP )% #DP *
I. I0plicarea instituiei
+ndicatori calitati"i
34&
drepturile pacientului sunt a,i-ate n toate sectoarele de acti"itate ale
spitalului;
regulile -i o.iceiurile pe care pacientul tre.uie s le respecte pe durata
spitalirii sunt a,i-ate;
pre"ederi re,eritoare la o.ligaia personalului angajat cu pri"ire la
dreptul pacienilor% la respect% ca persoane umane nscrise n /+.;
noii-angajai sunt instruii n pri"ina drepturilor pacienilor;
indicatoare care s direcionee pacientul ctre spital;
,irm
luminoas
"ii.il di
n e0terior;
e0ist
un plan su
gesti" al in
stituiei;
acces
ul pacienilor ctre pa"ilioane% secii% ca.inete% saloane% este
semnalat "ii.il% sunt inscripionate denumirile;
numrul de tele,on al spitalului pentru programri% a,i-at;
pagin de internet proprie care cuprinde% cel puin% urmtoa
rele
in,ormaii1
2 denumire% localiare% contact% 3art;
2structura spitalului;
2 specialiare -i competene;
2 persoan de contact;
_________________________________________________________________________ =
34&9
34&!
condiii d
e internare
% numr de
paturi;
ser"icii m
edicale o,e
rite;
tari,e
practicate
pentru con
sultaii -i
analie 4c
are nu sun
t decontat
e de
casa de
asigurri
de sntat
e)% sunt a,i
-ate;
perso
nalul medi
cal pe ,iec
are special
iare% nomi
nal;
preg
tirea medi
cal a pe
rsonalului
de special
itate 4pri
mar% speci
alist%
cercet
tor);
nr. de
tele,on pen
tru progra
mri -i pr
ogram% a,i
-ate;
adres de e-mail pentru ntre.ri -i sesiri% a,i-at;
registru de reclamaii -i sesiri% e0istent;
registru de reclamaii -i sesiri% u-or accesi.il;
toate reclamaiile -i pl5ngerile asumate% nregistrate% petenii primind
rspuns scris;
responsa.il cu colectarea periodic a reclamaiilor -i pl5ngerilor;
reclamaiile sau pl5ngerile sunt prelucrate statistic;
procedurile de conciliere ntre pacieni -i speciali-ti organiate
de
instituie;
pliante de in,ormare% .ro-uri% a,i-e cu date de preentare -i acti"itate.
sistem de e"iden a sugestiilor% reclamaiilor -i pl5ngerilor% e0istent;
recipiente nc3ise pentru depunerea reclamaiilor% pl5ngerilor -i
sesirilor% e0istente -i accesi.ile pacienilor -i "iitatorilor;
proceduri de conciliere e0istente la ni"elul consiliul etic% consiliului
medical etc.;
,ormular de proces "er.al de conciliere medic-pacient% e0istent;
c3emri n instan sau aciuni pe rolul instanelor de judecat
declan-ate de pacieni sau aparintori;
comitet de anali a reclamaiilor% e0istent;
ajustri n practica ,urnirii de ser"icii consecuti"e unor reclamaii;
proceduri de in,ormare a sectoarelor de acti"itate cu pri"ire la
di"ergene sau con,licte cu pacienii;
proceduri de punere n aplicare a deciiilor emise de colegiul medicilor%
e0istente;
sesiuni ale consiliului etic n care s-au analiat situaii con,lictuale
pacient-personal medical% comunicate cel puin prilor;
persoan de contact cu C6/ -i 7A66/.
c3esti
onarul pac
ientului co
nine elemente pri"ind drepturile pacientului;
instructaje ale personalului medical pri"ind drepturile pacientului%
documentate;
datelor cuprinse n c3estionarul pacientului% prelucrate -i analiate;
<
#345
#34%
msurile de m.untire reultate n urma prelucrrii c3estionarelor%
luate;
adrese de rspuns e0pediate pe adresa pacienilor.
accesi.ilitatea n timp real la reultatele in"estigaiilor% asigurat;
metode de pre"enire a erorilor de identi,icare a pacienilor% e0istente;
acces la date personale% restricionat;
ar3i" electronic securiat;
spaii special amenajate pentru ar3i"are ,iic% a"iate con,orm
legislaiei speci,ice;
sisteme de pre"enire -i stingere a incendiilor e0istente n spaiile de
ar3i"are -i n pro0imitatea lor;
documentele medicale sunt pstrate timp de $'' de ani de la crearea lor;
semnarea documentelor n ,orm electronic% cu semntura electronic
e0tins a titularului dreptului de dispoiie asupra documentului;
administratorul ar3i"ei electronice pstrea codul-surs al tuturor
programelor utiliate% pentru construirea -i e0ploatarea ar3i"ei
electronice% n ,i-iere semnate electronic -i clasi,icate% dup ca.
comisia medical "eri,ic prin sondaj corectitudinea completrii !7C#;
comisia medical "eri,ic punerea n aplicare a recomandrilor pri"ind
corectitudinea completrii !7C#;
+ndicatori cantitati"i
34&
personalul instituiei a participat la programe de instruire cu o.iecti"e
legate de cunoa-terea -i respectarea drepturilor pacientului;
e0ist cel puin o -edin a consiliul de administratie pri"ind respectarea
dreptur
ilor pacien
tului n ult
imele $8 l
uni;
+n,or
maii supli
mentare 4a
,i-ate)1
nr. d
e pacieni
tratai pe
an;
nr. de e0amene paraclinice realiate pe an;
dotri ale spitalului;
instituii partenere pe di"erse programe;
programe n care instituia este parte;
.ro-ur sau pliant de preentare% e0istente n di,erite one ale spitalului
4am.ulatoriu% sli a-teptare% camere consultaii% saloane);
pondere reclamaii n totalul pacienilor internai n spital;
,rec"en reclamaii sau pl5ngeri pentru sector de acti"itate sau ser"iciu
,urniat.
H
34&9
34&!
#34%
nr. de sesiri pacieni internai pe secia selecionat9 nr. total pacieni
de pe secia selecionat% n decurs de * luni;
nr. sesiri nregistrate n ultimul an 9 nr. total pacieni internai n
ultimul an;
gradul de reol"are : nr. de reclamaii analiate -i reol"ate9nr. total
reclamaii;
nr. de rspunsuri9nr. total pl5ngeri% reclamaii.
nr. scrisori medicale9nr. total pacieni "ii e0ternai;
nr. comunicri medicale ctre medicul de ,amilie9nr. total pacieni
decedai.
nr. rapoarte comisie medical pri"ind !7C# pe ultimele $8 luni;
nr. de dosare completate corect9nr. total dosare.
II. I0plicarea personalului 0edical
34&
#344
ntreg personalul poart n permanen ecuson inscripionat cu numele -i
pro,esia 4ecusonul "a ,i poiionat n loc "ii.il -i u-or de citit);
sectoarele de acti"itate implicate n reclamaii sau pl5ngeri sunt
in,ormate.
nr. de !7C# ce cuprind diagnostic de internare con,irmat la ;8 de ore -i
la e0ternare9 nr. total de !7C# 4din e-antion;)
diagnostice la internare consemnate n !7C#% cu data -i ora;
diagnostice de etap consemnate n !7C#% cu data1 4Da9<u);
nr. de dosare completate ilnic cu e"oluia strii de sntate9nr. total
dosare
4e-antionat
e).
e"olu
ia pacient
ului% conse
mnat iln
ic n !7C
#;
ngriji
rile acorda
te pacientu
lui% conse
mnate ilni
c n !7C#;
incidentele de pe parcursul spitalirii% consemnate n !7C#;
in"estigaiile% consemnate n !7C#;
consulturile interdisciplinare% consemnate n !7C#;
protocoale de in"estigare n ,uncie de comple0itatea caului% aplicate;
proceduri justi,icate de starea pacientului% utiliai;
ngrijirile recomandate puse n practic prompt de asistentele medicale
-i in,irmiere;
nr. de deconturi de c3eltuieli ane0ate la ,oaia de o.ser"aie9nr. total ,oi
de o.ser"aii;
1
#345
#34%
.ilet de e0ternare% reultatele in"estigaiilor% costurile spitalirii% reete%
scrisoare medical% .ilet de trimitere ctre alte ser"icii% eli.erate la
e0ternare;
recomandrile medicului de gard% consemnate n !7C#;
cadrele medii consemnea n !7C# ndeplinirea recomandrilor;
nr. de scrisori medicale9nr. pacieni e0ternai;
nr. .ilete de trimitere ctre alte ser"icii9 nr. pacieni e0ternai;
nr. reete9 nr. pacieni e0ternai;
.iletele de e0ternare conin recomandri pri"ind stilul de "ia de
adoptat.
dosarul pacientului u-or de localiat.
nr. de dosare completate corect9nr. total dosare;
erorile n completarea !7C#% analiate -i corijate;
in,ormaii incomplete n !7C#% su.iect de anali pentru conducerea
seciilor.
III. I0plicarea pacientului5 aparin1torilor
DPC$
pondere pacieni care -i cunosc drepturile.
B% SE ASIGUR& TRATAMENT NEDISCRIMINAT'RIU DPC 8
I. I0plicarea instituiei
+ndicatori calitati"i
34&"
acces -i accesa.ilitate am.ulane% asigurate;
contract cu ser"iciul de am.ulan% e0istent;
personalul medical de gard% a,i-at nominal;
rampe acces persoane cu dia.iliti% e0istente;
e0ist li,turi pentru accesul la ,iecare etaj al spitalului.
+ndicatori cantitati"i
DPC"
rata redirecionrilor din totalul urgenelor preentate;
nr. pacieni urgene9 nr. pacieni internai 4urgene internate -i urge
ne
redirecionate);
timp mediu de a-teptare urgene 4minute p5n la consult) indicator de calculat;
spaii de parcare dedicate persoanelor cu dia.iliti locomotorii% reer"ate -i
semnaliate prin semn internaional-
_________________________________________________________________________ /
&$ 6, +6I#(78 7,64,&9+7,+ I'9IMI98:II 4+&I,'9(L(I DPC*% DPC;
I. I0plicarea instituiei
+ndicatori calitati"i
34&%
spaii delimitate 4para"ane% draperii) n ca.inetele de consultaie -i saloane%
e0istente;
sistem de semnaliare luminoas sau alt modalitate de .locare a accesului n
timpul consultaiei% e0istent;
spaii amenajate special pentru consultaii indi"iduale% e0istente;
ca.ine de du- compartimentate% e0istente;
separeuri n saloanele -i spaiile de consultaie 4prin panouri sau draperii)%
e0istente;
spaii de depoitare a o.iectelor personale% e0istente;
program continuu pentru spaiile de depoitare a m.rcmintei pacienilor;
protocol pentru pacienii din sistemul penitenciar% e0istent;
condiii de internare speciale pentru pacienii ce pot repreenta un pericol
pu.lic% sta.ilite;
pre"ederile pri"ind sectoarele -i onele interise accesului pu.lic% e0istente n
/+;
interdiciile de acces% semnaliate;
li.ertatea de deplasare a pacientului mo.ilia.il ngrdit doar de orele de
"iit medical% statuat n reglementrile pri"ind o.ligaiile pacienilor;
rampe de acces pentru persoanele cu dia.iliti% e0istente;
linia pentru m5n curent e0istent pe culoarele spitalului;
spaiu de rugciune multi-con,esional% e0istent;
suport spiritual% ,acilitat;
diete speciale pentru respectarea practicilor religioase% e0istente;
nelegeri cu preoi% ndrumtori spirituali% e0istente;
,ormular pentru e0ternare pe propria rspundere sau consemnare n !7C#;
nr. e0ternri la cerere pe o perioad dat;
nr. re,uuri e0ternare la cerere justi,icate n !7C# 4e0emple - situaii
epidemiologice care nu permit e0ternarea% a,eciuni psi3ice decompensate etc.).
34&;
reglementri interne speci,ice% e0istente;
sistem de codi,icare a in,ormaiilor cu caracter personal% e0istent;
tipul sau ni"elul de in,ormaii care pot ,i transmise tele,onic% reglementat;
accesul la in"estigaiile -i procedurile medicale primite de pacient% reglementat;
accesul la actele medico-legale% reglementat;
1-
accesul la in,ormaiile electronice cu pri"ire la pacient% reglementat 4parol
pentru personalul medico-sanitar);
,i-ele de post cu pre"ederi speci,ice;
proceduri de acces pentru mass-media% e0istente;
purttor de cu"5nt desemnat;
pstrarea anonimatului pacienilor -i a con,idenialitii pri"ind internarea -i
tratamentul su 4n a.sena unui consimm5nt scris pri"ind opusul celor de
mai sus)% asigurat;
reglementarea tipului9 ni"elului de in,ormaii care pot ,i transmise tele,onic
4aparintorilor);
+ndicatori cantitati"i
34&%
nr. de ca.ine =C cu u-i 9nr. de paturi;
nr. de ca.ine =C pentru persoane cu 3andicap;
<r. saloane% cu $-* paturi pre"ute cu grup sanitar propriu;
<r. reer"e cu $ > 8 paturi pre"ute cu grup sanitar propriu;
<r. du-uri9nr. pacieni;
nr. de noptiere 4dulapuri)9nr. de paturi de internare.
II. I0plicarea personalului 0edical
34&%
protocol pentru preluarea-predarea o.iectelor personale% e0istent;
III. I0plicarea pacientului5 apartinatorilor
34&%
"!#)i+*+$#t "!#)e+#at %# FOC3?
nr. de pacieni care au re,uul consemnat n !7C#;
nr. de consimminte pentru "iite e,ectuate de personalul medical a,lat n stagii
de pregtire n clinic;
nr. pacieni .ene,iciind de asisten spiritual9nr. total pacieni e-antion;
re:u5u pa"ie#*i!r de a )e i#ter#a2 "!#)e+#at?
pa"ie#tu ia "u#!'ti#* de)pre ri)"uri!r "!#)e"uti&e re:u5uui trata+e#te!r )u.
)e+#tur,
34&;
consimm5ntul e0pres al pacientului pentru utiliarea datelor sale din !7C#
n scopuri -tiini,ice% e0istent.
D% SE ASIGUR& (NGRI)IRI MEDICALE NECESARE DPC ?
I. I0plicarea instituiei
+ndicatori cantitati"i
11
34&-
ponderea pacienilor crora li s-au ram.ursat c3eltuielile din nr. total de cereri
de ram.ursare;
nr. cereri ram.ursare a c3eltuielilor 4cu medicamente% materiale sanitare -i
in"estigaii)% nregistrate.
+ndicatori calitati"i
DPC*
liste de a-teptare -i date contact pentru pacienii a,lai pe acestea.
E% P&STRAREA DATEL'R PACIENTULUI ESTE C'RESPUN+AT'ARE
3DA 1
I.I0plicarea instituiei
+ndicatori calitati"i
GDP$
procedur colectare date% e0istent;
.a de date pacieni% e0istent;
ser"iciu de prelucrare a datelor din !7C#% e0istent;
reglementare pentru transmiterea dosarului pacientului% e0istent;
protecie electronic a in,ormaiilor din .aa de date;
regulament pri"ind regimul !7C# a pacientului n perioada spitalirii%
e0istent;
accesi.ilitatea la .aa de date% restricionat;
protocol stocare !7C#% e0istent;
proceduri pri"ind gestiunea dosarelor% e0istente;
circuitul !7C# de la internare p5n la e0ternare% preciat n /+ sau /7!;
regulament pri"ind accesul la !7C# a pacientului -i prin intermediul medicilor
nominaliai de pacient sau de aparintorii legali% e0istent;
reclamaii pri"itoare la imposi.ilitatea accesrii dosarului medical personal;
respectarea procedurilor pri"ind gestiunea !7C#% e"aluat periodic.
+ndicatori cantitati"i
#34
nr. cereri de accesare a dosarului.
II. I0plicarea personalului 0edical
GDP$
in"estigaiile% consemnate n !7C#;
ru.ricile din !7C#% completate;
dosarul de trans,er din alt unitate medical% e0istent;
ngrijirile pacientului% consemnate ilnic n !7C#;
incidentele de pe parcursul spitalirii% consemnate n !7C#;
consulturile interdisciplinare% consemnate n !7C#.
III. I0plicarea pacientului5 aparin1torilor
12
GDP$
"!pii ae i#&e)ti(a*ii!r pre5e#tate a i#ter#are,
,% SE ASIGUR& C'MUNICAREA CU PACIENTUL P'TRI-IT NI-ELULUI
SAU DE (N.ELEGERE DPC @% DPC (%DPC )
I. I0plicarea instituiei
+ndicatori cantitati"i
34&4
ponderea c3irurgiei Aal.eB n secii ortopedie.
+ndicatori calitati"i
34&3
un centraliator cu lim.ile strine cunoscute de angajaii spitalului;
contract cu ,irme de traductori autoriai;
interprei autoriai ai lim.ajului mimico-gestual -i ai lim.ajului speci,i
c
persoanelor cu surdo-cecitate;
regulile -i o.iceiurile pe care pacientul tre.uie s le respecte pe dura
ta
spitalirii% a,i-ate;
.irou de in,ormare;
pagin internet -i9sau .ro-ur cu in,ormaii pri"ind condiiile de admitere -i de
spitaliare% e0istente;
programul de contra"iite% a,i-at;
programul de "iitare a pacienilor% a,i-at;
sprijin moral -i con,esional% e0istent;
pre"ederi speci,ice n /+% e0istente;
condiiile pentru internare 4n a,ara urgenelor% .olilor in,ecto-contagioase -i
.olilor psi3ice acutiate)% sunt a,i-ate;
tari,ele di"erselor ser"icii medicale sunt a,i-ate;
decontul pacientului este consemnat sistematic;
ser"iciile cu plat suplimentar% sunt a,i-ate;
pagin de internet -i9sau .ro-ur descripti"e cu pri"ire la ec3ipa medical a
spitalului;
list cu ser"icii de ngrijiri medicale la domiciliu;
list cu organiaii autoriate care asigur ser"icii medicale de ngrijire la
domiciliu;
list cu organiaii autoriate care asigur ser"icii sociale;
protocoale cu organiaii autoriate agreate pentru ngrijirea socio-medical%
e0istente;
condiiile de acces pentru aparintori% a,i-ate;
1@
programul de "iitatori% a,i-at;
tari,e pentru caare -i mas aparintori% a,i-ate;
"enituri proprii realiate prin caarea -i 3rnirea aparintorilor pe ultimele *
luni;
.irou pentru organiaiile autoriate ce asigur ngrijiri socio-medicale post-
e0ternare% e0istent.

34&5
,ormular de consimm5nt% e0istent;
list cu procedurile care necesit consimm5ntul pacientului% conceput;
proceduri pri"ind constituirea comisiei de ar.itraj;
model de consimm5nt pentru cauri n care pacientul nu are discernm5nt%
e0istent;
,ormular speci,ic% e0istent;
consilii de etic pentru studiul clinic% e0istente;
materiale de in,ormare pri"ind studiul clinic pentru pacient;
consimm5nt special pentru cercetri e0perimentale;
,ormular de in,ormare -i o.inerea consimm5ntului pentru minori% e0istent;
procedur pentru acordul repreentantului legal al persoanei care nu--i pot
mani,esta "oina sau ,r discernm5nt% e0istent;
,ormular prele"are -i transplantare esuturi -i organe% e0istent;
con,idenialitatea pri"ind a,eciunea pacientului C+D9S+DA% .aat pe o
procedur;
,i-e de declarare C+D9S+DA ctre autoritile sanitare% respect5nd
con,idenialitatea;
reclamaii sau pl5ngeri a"5nd acest su.iect;
,ormular 4cerere) scutire de autopsiere% e0istent.
I.I0plicarea personalului 0edical
34&3
in,ormaiile se aduc la cuno-tina pacientului ntr-un lim.aj clar%
cu
minimiarea terminologiei de specialitate 4o.ser"are direct% E,als pacientBF);
consimm5nt pentru regulile -i o.iceiurile din spital% semnat;
ecuson cu numele -i pro,esia pentru personalul implicat n ngrijirea pacientului
4medic% asistent medical% personal au0iliar);
implicarea aparintorilor la ngrijirea unor categorii de .olna"i 4inclusi" copii
' > $* ani)% ncurajat.
34&4
nr. pacieni care -i -tiu moti"ul medical pentru care sunt internai 9 nr. total
pacieni c3estionai;
nr. pacieni care declar unul dintre o.iecti"ele pentru care au primit
tratamentul 9 nr. total pacieni c3estionai;
10
nr. pacieni care -tiu un e,ect ad"ers sau risc pentru medicament sau procedur
administrat9nr. total pacieni c3estionai;
alternati"e de tratament propuse% consemnate;
"alorile normale ale in"estigaiilor din .uletinul de anali consemnate ;
alternati"e de inter"enii c3irurgicale minim in"ai"e "ersus c3irurgia clasic.
34&5
rata consimm5ntului pe o procedur;
nr. !7C# conin5nd consimm5nt9nr. total !7C# e-antion;
nr. re,uuri tratament consemnate n !7C#;
nr. re,u internare consemnate n registru de consultaii;
nr. inter"enii c3irurgicale pentru care e0ista consimm5nt n !7C#9 nr.
inter"enii n ultimele @' ile;
lipsa discernm5ntului documentat n !7C#;
condiiile de prele"are de celule% esuturi -i organe sunt cunoscute de ctre
personalul medical din e-antion;
nr. de m.lsmri 9 nr. total decese n ultimele @' ile;
nr. solicitri de scutire de autopsiere9nr. total decese n ultimele * luni;
nr. de m.lsmri 9 nr. total decese n ultimele @' ile.
III. I0plicarea pacientului5 aparin1torilor
34&3
pondere pacieni care -i cunosc diagnosticul din total pacieni e-antion;
pondere pacieni care pot numi corect un medicament sau proced
ur
administrat4) din pacieni tratai% e-antion.
34&4
acordul printelui sau repreentantului legal pentru tratament acordat
minorului% scris -i semnat;
datele de contract ale aparintorilor%nscrise n !7C#;
pacientul sau aparintorii primesc in,ormaii% cel puin cu pri"ire la1
I rata &i#de"rii?
I tipuri de i#&e)ti(a*ii para"i#i"e pe "are i#)titu*ia #u e e6e"ut?
I ri)"u de e)"are 4e5iu#i de de"u.it7?
I #i&e de re"uperare :u#"*i!#a?
I ri)"u de i#"apa"itate p!)t-terapeuti"?
I ri)"u de re"idi&,
34&5
nr. consimminte scrise9 nr. total pacieni secie clinic;
nr. consimminte scrise9nr. pacieni implicai n studi;i
consimm5ntul scris al prinilor9autoritii tutelare;
nr. consimminte9nr. inter"enii c3irurgicale neurgente n total e-antion;
1=
consimm5ntul aparintorilor pentru persoanele a,late n com% e0istent n
!7C#;
consimm5nt sau re,u consemnat n !7C#;
re,uul pacientului -i 4sau) aparintorilor consemnat n !7C#;
acord al aparintorilor pentru prele"area de esuturi -i organe n caul
pacienilor a,lai n moarte cere.ral sau decedai% e0istent;
acord sau consimm5nt pentru tratamente oncologice agresi"e% e0istent.
34&3
pondere pacieni care pot numi corect un medicament sau procedur
administrat4) din pacieni tratai% e-antion
pondere pacieni care -i cunosc diagnosticul din total pacieni e-antion
34& 4
ponderea c3irurgiei Aal.eB n secii ortopedie;
nr. pacieni care -tiu un e,ect ad"ers sau risc pentru medicament sau procedur
administrat9nr. total pacieni c3estionai;
nr. pacieni care declar unul dintre o.iecti"ele pentru care au primit
tratamentul 9 nr. total pacieni c3estionai;
nr. pacieni care -i -tiu moti"ul medical pentru care sunt internai 9 nr. total
pacieni c3estionai.
G% GESTI'NAREA C'RESPUN+&T'ARE A DATEL'R PACIENTULUI
/0on1iden2ia3itate4 !to0are4 anoni5at% 3DA 1 3DA 22 3DA @
I. I0plicarea instituiei
#34
+ndicatori calitati"i
procedur colectare date% e0istent;
.a de date pacieni% e0istent;
ser"iciu de prelucrare a datelor din !7C#% e0istent;
reglementare pentru transmiterea dosarului pacientului% e0istent;
protecie electronic a in,ormaiilor din .aa de date;
regulament pri"ind regimul !7C# a pacientului n perioada spitalirii%
e0istent;
accesi.ilitatea la .aa de date% restricionat;
protocol stocare !7C#% e0istent;
proceduri pri"ind gestiunea dosarelor% e0istente;
circuitul !7C# de la internare p5n la e0ternare% preciat n /+ sau /7!;
regulament pri"ind accesul la !7C# a pacientului -i prin intermediul medicilor
nominaliai de pacient sau de aparintorii legali% e0istent;
reclamaii pri"itoare la imposi.ilitatea accesrii dosarului medical personal;
respectarea procedurilor pri"ind gestiunea !7C#% e"aluat periodic.
1<
#34"
circular 4not) intern cu pri"ire la pstrarea con,idenialitii datelor% emis
purttor de cu"5nt% numit;
,i-e de post cu pre"ederi speci,ice de respectare a con,idenialitii -i
anonimatului pacienilor;
protocol in,ormare pacieni re,eritor la prelucrarea datelor cu caracter
personal% e0istent;
reclamaii ale pacienilor re,eritoare la nclcarea dreptului la
con,idenialitate;
consiliul etic implicat n reglementrile pri"ind pstrarea con,idenialitii -i
anonimatului pacientului n cercetrile -tiini,ice;
regulament de transmitere a in,ormaiilor ntre unitile medicale pentru
pacient% e0istent;
sistem de transmitere a !7C# ntre mem.rii unei ec3ipe multidisciplinare%
e0istent.
GDP
regulament pri"ind accesul la coninutul dosarului pacientului pentru
personalul medical% aplicat%
atri.uii speci,ice n ,i-ele de post% e0istente;
respectarea atri.uiilor% monitoriat;
regulament pentru completarea documentelor medicale% e0istent;
condiii de securitate pentru ar3i"area ,iic a !7C# mpotri"a distrugerii
accidentale sau ilegale% pierderii% modi,icrii% de"luirii sau accesului
neautoriat precum -i mpotri"a oricrei alte ,orme de prelucrare ilegal%
asigurate;
condiii de securitate electronic pentru ar3i"area electronic a !7C#%
asigurate;
acces restricionat la ar3i".
+ndicatori cantitati"i
GDP$
nr. cereri de accesare a dosarului.
II. I0plicarea personalului 0edical
GDP$
in"estigaiile% consemnate n !7C#;
ru.ricile din !7C#% completate;
dosarul de trans,er din alt unitate medical% e0istent;
ngrijirile pacientului% consemnate ilnic n !7C#;
incidentele de pe parcursul spitalirii% consemnate n !7C#;
consulturile interdisciplinare% consemnate n !7C#.
1H
#34"
"!#)i+*+$#t )"ri) pe#tru utii5area date!r di# d!)ar %# )"!p 'tii#*i:i";
"!+u#i"area "u +edi"u de :a+iie2 e6i)te#t,
GDP
nr. ,i-e incomplete9nr. pacieni e0ternai;
nr. scrisori medicale9nr. pacieni e0ternai 4din secia selecionat).
III. I0plicarea pacientului5 aparin1torilor
#34
copii ale in"estigaiilor preentate la internare.
IV. &O'&L()II *I'+L,
Re)pe"tarea drepturi!r pa"ie#tuui tre.uie ) r+$# ! pri!ritate pe#tr
u
i#)titu ie2 per)!#au +edi"a2 pa"ie# ii i apar i#t!rii tre.uie %#& ati "are e )u#
t
drepturie, E)te #e&!ie de ! atitudi#e pr! a"ti& de )pri8i#ire %# &ederea re)pe"tr
ii
drepturi!r pa"ie#tuui2 atitudi#e "e #u )e re5u+ d!ar a #i&eu i#)titui!#a )au a

per)!#auui )pitauui "i i a )pri8i#irea a"ti& a #e&!i!r pa"ie#tuui


)au
apr i#t!ruui, E)te ! a"ti&itate pe#tru "are tre.uie depu)e e:!rturi "e i+pi" ! depi#
ate# ie :a de )e+e#u a:at %#tr-! )itua ie di:i"i a &ie ii i "are )!i"it a8ut!r
u
)pe"iai5at a per)!#auui +edi"a, E)te ! )itua ie di# "are "u t! i 4i#)titu ie2 per)!#a
+edi"a2 pa"ie# i7 a&e+ de i#&a at, O )ituaie "are da" )e tratea5 "u re)p!#)a.iitate
%# :ie"are 5i p!ate adu"e ar(i .e#e:i"ii at$t i#)titu iei "$t i pa"ie# i!r
)au
apar i# t!ri!r "are au %#"redere depi# " &!r :i trata i "u re)pe"tu "u&e#it %# )pita,
E&ide#t " r!u u#ui e&auat!r %# a"e)te "!#di ii apare "a :ii#d :!arte i+p!rta#t
de!are"e ! per)!a#a di# a:ara )i)te+uui p!ate !.)er&a2 "u e">idi)ta# #e"e)ar
2
e:!rturie i#tepri#)e %# a"e)t )e#) de i#)tituie )au per)!#au )pitauui 4+edi"a )au
#e+edi"a7 a8ut$#d a $#dreptarea u#!r (reei "e p!t a8u#(e a "!#)e"i# e #epa"ute
pe#tru pa"i#et dar ">iar i pe#tru i#)tituie )au pe#tru per!)#au a#(a8at a )pitauui,
V. &e s-a realizat
- p!#derea i#:!r+atii!r "e #e"e)ita a)i+iare i# :u#"*ie de i+p!rta#*a !r,
VI. 4uncta< de evaluare
- pe :ie"are !.ie"ti&,
VII. ,valuare /inal1
- (ria de e&auare i api"atie pra"ti"a,
11
BIBLI'GRA,IE
I. ACTE N'RMATI-E
1, C!#)titu*ia R!+$#iei2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r,
2@@ di# 21 #!ie+.rie 1//12 re&i5uit pri# Le(ea de re&i5uire a C!#)titu*iei R!+$#iei
#r, 02/E2--@2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, <</ di# 2
2
)epte+.rie 2--@?
2, Le(ea #r, =@E2--@ C!du +u#"ii2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2
Aartea I2 #r, H2 di# = :e.ruarie 2--@?
@, Le(ea #r, /=E2--< pri&i#d re:!r+a %# d!+e#iu )#t*ii2 pu.i"at
%#
M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, @H2 di# 21 apriie 2--<2 "u +!di:i"rie 'i
"!+petrie uteri!are?
0, Le(ea #r, 0<E2--@ drepturi!r pa"ie#tuui2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a
R!+$#iei2 Aartea I2 #r, =1 di# 2/ ia#uarie 2--@?
=, Le(ea #r, <HHE2--1 pe#tru pr!te"*ia per)!a#e!r "u pri&ire a preu"rare
a
date!r "u "ara"ter per)!#a 'i i.era "ir"ua*ie a a"e)t!r date2 pu.i"at %# M!#it!ru
O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, H/- di# 12 de"e+.rie 2--12 "u +!di:i"rie
'i
"!+petrie uteri!are?
<, Le(ea #r, =00E2--1 pri&i#d i.eru a""e) a i#:!r+a*iie de i#tere) pu.i"2 "u
+!di:i"rie 'i "!+petrie uteri!are?
H, J!tr$rea de 3u&er# #r, 1,101E2--1 pri&i#d "!+p!#e#*a2 atri.u*iie 'i +!du
de !r(a#i5are 'i :u#"*i!#are ae C!+i)iei Na*i!#ae de A"reditare a Spitae
!r2
pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, <1/ di# / !"t!+.rie 2--12 "u
+!di:i"rie 'i "!+petrie uteri!are?
1, J!tr$rea de 3u&er# #r, 1,2-@E2--/ pe#tru +!di:i"area 'i "!+petare
a
J!tr$rii 3u&er#uui #r, 1,101E2--1 pri&i#d "!+p!#e#*a2 atri.u*iie 'i +!du d
e
!r(a#i5are 'i :u#"*i!#are ae C!+i)iei Na*i!#ae de A"reditare a Spitae!r pu.i"at %#
M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, <1@ di# 12 !"t!+.rie 2--/?
1/
/, J!tr$rea de 3u&er# #r, 12@E2--2 pe#tru apr!.area N!r+e!r +et!d!!(i"e
de api"are a Le(ii #r, =00E2--1 pri&i#d i.eru a""e) a i#:!r+a*iie de i#tere) pu.i"2
pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, 1<H di# 1 +artie 2--2?
1-, J!tr$rea de 3u&er# #r, =1/E2--H pri&i#d )ta.iirea +et!d!!(iei d
e
rap!rtare 'i de "!e"tare a date!r pe#tru )upra&e(>erea .!i!r tra#)+i)i.ie2 pu.i"at
%# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r, 01@ di# 2- iu#ie 2--H?
11, J!tr$rea de 3u&er# #r, 2<2E2-1- pe#tru apr!.area C!#tra"tuui-"adru
pri&i#d "!#ditiie a"!rdarii a)i)te#tei +edi"ae i# "adru )i)te+uui de a)i(urari )!"iae
de )a#atate pe#tru a#u 2-1-2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2 #r,
2-H di# 1 apriie 2-1-?
12, Ordi# #r, @1<E2--0 pri&i#d apr!.area N!r+e!r de api"are a Le
(ii
drepturi!r pa"ie#tuui #r, 0<E2--@2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia a R!+$#iei2 Aartea I2
#r, @=< di# 22 apriie 2--0?
1@, Ordi# #r, 2<=E2-1- pe#tru apr!.area N!r+e!r +et!d!!(i"e de api"are a
C!#tra"tuui-"adru pri&i#d "!#di*iie a"!rdrii a)i)te#*ei +edi"ae %# "adru )i)te+uui
de a)i(urri )!"iae de )#tate pe#tru a#u 2-1-2 pu.i"at %# M!#it!ru O:i"ia
a
R!+$#iei2 Aartea I2 #r, 2-H di# 1 apriie 2-1-,
II. TRATATE4 CURSURI4 M'N'GRA,II
1, A.ert R, K!#)e#2 MarL Sie(er2 Miia+ K, Mi#)ade G Ci#i"a Et>i") G A
pra"ti"a Appr!a"> t! Et>i"a De"i)i!# %# Ci#i"a Medi"i#e 41//17?
2, ANAES G I#:!r+ati!# de) patie#), Re"!++e#dati!#) de)ti#Ne) a
u6
+Nde"i#)2 +ai) 2---?
@, A)tr)t!aie2 Va)ie? A+! Fea Tri: G E))e#tiaia i# Fi!eti"a 41//17?
0, Dup!#t Mar"2 F!ur"ade Ae6a#dra G LOi#:!r+ati!# MNdi"ae du Aatie#t
Re(e) et Re"!++e#dati!#) A))i)ta#"e Au.iPue G J!)pitau6 de Aari) G Aari) 2---?
=, I#)titute !: Medi"i#e G Cr!))i#( t>e QuaitR C>a)+ G A #eS Jeat> SR)te+
:!r t>e 21
)t
Ce#turR2 2--1?
<, Ter#a)d!#N2 K G Le Puaite de) )!i#) e# Fra#"e Ed, Ou&riere)2 2---?
2-
H, U"!aa Na*i!#a de S#tate Au.i" 'i Ma#a(e+e#t Sa#itar G
Ma#a(e+e#tu )pitauui G Editura Au.i" J Are))2 Fu"ure'ti2 2--<?
1, Vde)"u Cri)tia#2 Mi!ara Arede)"u2 E+a#ui St!i"e)"u G S#tate pu.i" 'i
+a#a(e+e#t )a#itar 42--27 G Ed, E6"u) S,R,L?
/, Vu!ri Ja##u G QuaitR A))ura#"e !: Jeat> Ser&i"e) G C!#"ept) a
#d
Met>!d!!(R2 MJO2 1/12,
21