Sunteți pe pagina 1din 5

F.E.G.

EDUCATION FILIALA OLTENITA SCOALA POSTLICEALA SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PROIECT DE ABSOLVIRE

Indrumat r!

Cand"dat!

#$%#

F.E.G. EDUCATION FILIALA OLTENITA SCOALA POSTLICEALA

TITLUL PROIECTULUI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

#$%#

CONFIGUREA PAGINII PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE

Pa'"na A(. Pa'"n")* +* num*r t*a,a "n-*.and -u .r"mu) -a."t ) a) .r "*-tu)u". E/. Pr"ma 0 a"* - nt"n* t"t)u) .r "*-tu)u" 1nu +* num*r t*a,a2 3 A d ua 0 a"* - nt"n* - nt"nutu) 1nu +* num*r t*a,a2 3 A tr*a"a 0 a"* - nt"n* ar'um*ntu) 1nu +* num*r t*a,a2 3 A .atra .a'"na -u.r"nd* "n-*.utu) -a."t )u)u" I 1+* num*r t*a,a -u -"0ra 42 An*/*)* +" 5"5)" 'ra0"a nu +* num*r t*a,a

CONTINUTUL PROIECTULUI %. CUPRINSUL -u.r"nd* t"t)u) -a."t*) r +" +u5-a."t*) r .* -ar* +* +tru-tur*a,a )u-rar*a6 #. ARGUMENTUL .a'"n" "n -ar* +unt +"nt*t",at* atat a+.*-t* t* r*t"-* -at +" -*)* .ra-t"-* d"n .*r+.*-t"7a "m. rtant*" +" a ut")"tat"" ) r .*ntru +.*-"a)"tat*a r*+.*-t"7a. 8. C nt"nutu) .r .r"u3,"+ d*,7 )tar*a -a."t )*) r +" +u5-a."t )*) r6 (. BIBLIOGRAFIE "n urmat r*a +tru-tura9 3 P .")"an Va+")* Tratat d* 0rumu+*t*! 7 ).I! Ed. P )"r m! Ia+" %::;! .a'. <$3<;6 ;. ANE=E 1'ra0"-*! ta5*)*! ->*+t" nar*! ")u+trat""! +tat"+t"-"! *t-.2

REGULI DE TE?NOREDACTARE Pentru tehnoredactarea proiectului de specialitate este indicat sa se utilizeze programul Microsoft Word. Dimensiunile dintre marginile paginii si text: o Sus (top) 2 cm o Jos ( ottom) 2 cm o Stanga (left) ! cm o Dreapta (right) 2 cm T".u) d* -ara-t*r* Se recomanda caracterele "imes #e$ %oman cu dimesiunea &'( scris normal (regular) la distant de &(). *xceptie de la aceasta regula fac capitolele si su capitolele care se scriu cu acelasi tip de caractere( dar la dimensiuni mai mari de &' (ex. &+) si ingrosate ( old st,le). -lte titluri si su titluri se pot marca prin su linierea cu o linie (underline st,le)( iar cu.intele sau ideile ce prezinta o anumita importanta se pot scrie aplecat (italic st,le). -pelarea la diferite efecte sau stiluri ale caracterelor tre uie sa se faca cu retinere pentru a nu crea un aspect incarcat al lucrarii.