Sunteți pe pagina 1din 3

R O M N I A NESECRET

MINISTERUL APRRII NAIONALE Termen de pstrare 4 ani


Academia Tehnic Miitar E!empar" nr#$
C%nc"rs" de admitere& sesi"nea i"ie '(() SE '*+'
,%sar nr# $
A P R O B
PREEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
Colonel prof. univ. dr. ing.
Doru-Gheorghe SAFTA
C H E S T I O N A R D E C O N C U R S
Variana S
Pro!a" ##Mae$ai%&-Fi'i%&(
*
)* -ie .ir" c" termen" /enera
'
'
'
*
'
n
n
n
a
n
_
+

,
& n .i
im
n
n
L a

# At"nci0
a+ * L 1 !2
3
e L
1 %+ e L 1 ,+
*
e
L 1 e+
'
e L
#
'
-* Inec"a4ia
( ) ( )
'
4 + ' 4 (
x
x x + <
are s%"4ia0
a+ ( ) ( ) & + *& ' x
1 !+ [ ]
+&* x
1 %+ ( ) +&* x
1 ,+ ( ) '& x +
1 e+ x#
3
.* 5a%area inte/raei
( )
*
'
(
* d I x x x +

este0
a+ * I 1 !+
3
'
I 1 %+
*
'
I 1 ,+ ( I 1 e+
+
)
I #
4
/* Se c%nsider 6"nc4ia
7
0 f
+
& ( )
*
f x
x
# -ie
( )
'
e
*
d I f x x

# At"nci0
a+ * n' I + 1 !+ ( I 1 %+ n' I 1 ,+ ' I 1 e+
'
n
3
I #
+
0* -ie
0 f D
& ( )
'
'
* x
f x
x ax a
+

+ +
"nde D este d%meni" ma!im de de6ini4ie .i ( a > #
Parametr" a pentr" care /ra6ic" 6"nc4iei f admite % sin/"r asimpt%t 8ertica este0
a+ ' a 1 !+ ( ) (& 4 a
1 %+ 4 a 1 ,+ ( ) (& ' a
1 e+ ( ) 4& a
#
)
1* Se c%nsider p%in%amee [ ]
& f g X
&
4
3 f aX bX + + .i
( )
'
* g X # -ie
( ) { }
& este di8i9i:i c" M a b f g
# At"nci0
a+ ( ) { }
*& ' M
1 !+ ( ) { }
(& ( M
1 %+ ( ) { }
*& 4 M
1 ,+ ( ) { }
3& 4 M
1 e+ ( ) { }
'&* M
#
* din 3
;
2* ,ac
0 f
are pr%prietatea0
( ) ( ) ( ) ( )
* ' * ' * '
& ( x x x x f x f x > 1
]

& at"nci0
a+ f este strict cresct%are pe 1 !+ f este strict descresct%are pe inter8a" ( ]
& (
.i cresct%are pe
inter8a" ( ) (&
1 %+ f este descresct%are pe 1 ,+ f este c%nstant pe 1 e+ f este strict
cresct%are pe inter8a" ( ]
& (
.i strict descresct%are pe ( ) (&
#
<
3* -"nc4ia
0 f
este in=ecti8 dac .i n"mai dac0
a+ ( )

* ' * '
& & x x x x
impic ( ) ( )
* '
f x f x
1
!+ ( )

* ' * '
& & x x x x
impic ( ) ( )
* '
f x f x
1
%+ ( )

* ' * '
& & x x x x
impic ( ) ( )
* '
f x f x
1
,+ ( )

* ' * '
& & x x x x
ast6e >nc?t ( ) ( )
* '
f x f x
1
e+ ( )

* ' * '
& & x x x x <
impic ( ) ( )
* '
f x f x
#
@
4* S%"4ia sistem""i
3 +
3
' ' (
x y z
x y z
x y z
+

+
'

+ +

este0
a+ ( ) (&*& * 1 !+ ( ) 3& *& ( 1 %+ ( ) '& (& * 1 ,+ ( ) 3& '&* 1 e+ ( ) *& 4& ' #
*(
)5* -ie 6"nc4ia
0 f
& ( ) e
x
f x

.i A aria d%meni""i deimitat de /ra6ic" 6"nc4iei ( ) f x
& de
dreptee
(& * x x
.i de a!a Ox A
( y
2# At"nci0
a+ ' A 1 !+
*
*
e
A 1 %+ * e A + 1 ,+
*
'
e
A
1 e+
*
*
e
A + #
**
))* ,ac
' '(()
* ' ' ' S + + + + K
& at"nci0
a+
'((;
' * S > +
1 !+
'((;
' * S
1 %+
'(()
' * S
1 ,+
'((;
' * S +
1 e+
'((<
' *
'
S

#
*'
)-* Pe m"4imea [ ) (&
se de6ine.te %pera4ia0
x y x y xy + +
#
Eement" ne"tr" a %pera4iei este0
a+ *1 !+ 31 %+ (1 ,+ *(1 e+ 4#
*3
).* Pe "n mie9 ma/netic ciindric "n/ a8?nd ra9a
' mm R
.i permea:iitatea ma/netic reati8
*(((
r

se :%:inea9 spir ?n/ spir& >ntrB"n sin/"r strat& "n 6ir c%nd"ct%r c" diametr"
(& 4 mm d
# C%:ina are "n/imea l Nd # Se d permea:iitatea ma/netic a 8id""i
;
(
4 *( DEm

.i se c%nsider
'
*(
# Ind"ctan4a :%:inei pe "nitatea de "n/ime
L
l
_

,
a mie9""i
:%:inat este0
a+
*DEm
1 !+
(& + DEm
1 %+
3&*4 DEm
1 ,+
*& +; DEm
1 e+
(&* DEm
#
' din 3
*4
)/* Se c%nsider sistem" din 6i/"r 6%rmat din c%rp"rie de mase
*
m
.i
'
m
e/ate printrB"n 6ir 6e!i:i .i
ine!tensi:i de mas ne/i=a:i& care trece peste "n scripete idea& de mas ne/i=a:i# Fntre c%rp" de
mas
*
m
.i pan c%e6icient" de 6recare a "necare este

# Gtiind c acceera4ia sistem""i a este


="mtate din acceera4ia /ra8ita4i%na g& rap%rt"
'
*
m
m
are 8a%area0
a+
*+
1 !+ ( ) ' *+
1 %+
* (&+ +
1 ,+
'
1 e+
* ' +
#
*+
)0* Un m%t%r termic 6"nc4i%nea9 d"p cic" Carn%t pentr" care temperat"rie a" 8a%rie
*
+(( H T
.i
'
3(( H T
# L"cr" mecanic pr%d"s pe cic" are 8a%area 4(( I L # Cd"ra
*

primit de a s"rsa
cad este0
a+ *((( I1 !+ *('( I1 %+ '''( I1 ,+ @@( I1 e+ 4((( I#
*)
)1* Ae/e4i a6irma4ia c%rect0 Ener/ia intern a "n"i m% de /a9 idea este0
a+
3
'
! R 1 !+
3 *
'
! R
T
1 %+
3
'
! RT 1 ,+
'
3
'
! RT 1 e+
3E '
3
'
! RT #
*;
)2* Ener/ia de98%tat >ntrB"n re9ist%r de re9isten4 R& a8?nd tensi"nea a :%rne !& parc"rs de c"rent" I&
>ntrB"n timp " este0
a+
'
# R I"
1 !2 # RI" 1 %+
'
!
# "
I
1 ,2
!I"
#
R
1 e+
'
# I R"
#
*<
)3* Ener/ia p%ten4ia eastic a "n"i res%rt a8?nd c%nstanta eastic
+( NEm
as"pra cr"ia ac4i%nea9 %
6%r4 de
'( N
este0
a+ ) I1 !+ 4 I1 %+ ' I1 ,+ + I1 e+ 3 I#
T%ate cee )3 6ro!7e$e s"nt o!7igaorii#
-iecare pr%:em se c%tea9 c" un 6un%#
Media probei de $on$ur% se cac"ea9 >mpr4ind n"mr" de p"ncte ac"m"ate a cee *< pr%:eme
An"mr" de pr%:eme re9%8ate c%rect2 a ci6ra d%i& a care se ada"/ "n punct din oficiu#
Ti$6 ,e 7u%ru e8e%i9 : . ore*
Se%rearu7 Co$i;iei ,e a,$iere
L". $ol. dr. ing.
Grigore ROSNI<CHE
3 din 3

S-ar putea să vă placă și