Sunteți pe pagina 1din 1

R O M N I A

NESECRET
MINISTERUL APRRII Exemplar nr. ___
ACADEMIA FORELOR TERESTRE Dosar nr. __
"NICOLAE BLCESCU"
Concurs de admitere
- Sesiunea iulie 2007 -
TABEL NOMINAL
cu rezultatele obinute de candidai la concursul de admitere
Domeniul : TIINE ADMINISTRATIVE
Beneficiar: MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE
Mediile/notele
obinute la probele
de admitere
Nr.
crt.


Gradul, numele i prenumele
candidatului (cu iniiala tatlui)
De unde
provine
1 2 3
Media
general
Rezultatul admiterii
1 TRAN I. MARIAN-ALIN VL 6,25 8,60 7,20 7,71 ADMIS
2 BRATOSIN V. OVIDIU BR 6,85 7,00 8,00 7,27 ADMIS
3 STOIAN T. FLORIN-MIHAI DJ 6,60 7,20 6,60 6,90 NEADMIS
4


MUNTEANU C. PETRE -
RZVAN
GJ 6,00 6,80 6,70 6,61 NEADMIS
5
-


IUFU C. GABRIEL
ALEXANDRU
OT 6,00 6,80 5,20 6,16 NEADMIS
6 DEDIU V. VASILE-ANDREI GJ 4,80 8,00 6,70 RESPINS

NOT:
Media general s-a calculat ca medie ponderat, cu dou zecimale, a
mediilor obinute la probele de concurs, conform Metodologiei organizrii i
desfurrii concursului de admitere n Academia Forelor Terestre "Nicolae
Blcescu", sesiunea iulie 2007


PREEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Colonel,
prof.univ.dr. Benoni SFRLOG
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
Mr.

Daniel-Sorin CONSTANTIN

Afiat 26.07.2007, ora_______