Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

LICEUL TEORETIC ……………………

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ


EXCURSIE ȘCOLARĂ

“Marea aventură a
schiului”
“Desi suntem atasati de
lunile calde de vara, iarna
ne formeaza
caracterele si scoate la
iveala tot ce avem mai bun
in noi”

VIZITA IN JUDEŢUL GORJ,LOCALITATEA RÂNCA

14.01.2021-17.01.2021

ORGANIZATOR: Prof. Zamfir Manuel Catalin

TITLUL PROIECTULUI: Marea aventură a schiului


DATA ŞI DURATA EXCURSIEI : 14-17.01.2021( 2 zile)
TIPUL EXCURSIEI: Excursie pentru cunoașterea sportului de iarna schi
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

ARGUMENT
Pentru rezolvarea obiectivelor propuse, teoria şi metodica schiului, trebuie să participe la
rezolvarea următoarelor probleme: ƒ

 stabilirea precisă a obiectului disciplinei şi a legăturii ei cu alte ştiinţe; ƒ


 stabilirea sistemului de procedee tehnice necesar în fiecare etapă a învăţării, precum şi a
interdependenţei dintre tehnica de bază şi cea competiţională; ƒ
 stabilirea căilor şi mijloacelor celor mai eficiente pentru învăţarea schiului la diferite
colective; ƒ
 precizarea celor mai caracteristice aspecte, biomecanice, fiziologice, psihologice,
pedagogice ale procesului de instruire;
 precizarea particularităţilor învăţării schiului în funcţie de obiectivele urmărite, vârstă,
sex, grad de pregătire fizică; ƒ
 precizarea elementelor activităţii de instruire.

Motivele care au determinat alegerea acestui proiect sunt:


 Descoperirea sporturilor de iarna

ITINERAR: Vânju-Mare-Dr.Tr.Severin-Târgu-Jiu-Rânca
GRUP ȚINTĂ : Elevii claselor IX-X
FORME DE ORGANIZARE:
Excursie:deprinderea sporturilor de iarna
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

SCOPUL EXCURSIEI:
Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a
petrece timpul liber , desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment.
Se doreşte prin această excursie a se oferi elevilor posibilitatea de a descoperi si invata
unul din cele mai cunoscute sporturi de iarna *schi*, completării bagajelor de cunoştinţe ce
vizează dezvoltarea fizica, armonioasa si orientarii catre sporturile albe .
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PE ETAPE:
1. Pregătirea excursiei (etapa tehnico-organizatorică)
Stabilirea (împreună cu elevii participanţi) itinerariului excursiei , a obiectivelor urmărite şi a
datei de desfăşurare;
Colaborarea cu părinţii elevilor: acord pentru participare , sprijin în asigurarea transportului şi a
cazării;
Calcularea cheltuielilor de deplasare şi stabilirea costului excursiei /elev ; comunicarea costului
şi acceptarea de către toţi participanţii ;
Stabilirea programului de desfăşurare a excursiei , ora şi locul de plecare/sosire, locul de cazare;
Întocmirea unui regulament de desfăşurare a excursiei şi prelucrarea lui, elevilor participanţi (pe
bază de proces verbal)
2 . Desfăşurarea propriu -zisă a excursiei :Aplicatii practice ;
3. Organizarea de activităţi distractive
Valorificarea achiziţiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei,
Întocmirea unui album documentar cu fotografii
Iniţierea unor discuţii , dezbateri , formularea unor impresii legate de excursia
desfăşurată , propuneri pentru excursia viitoare .
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

MIJLOCUL DE TRANSPORT: autocar, firmă de transport autorizat


CAZARE SI MASA: HOTEL NN,LOC. RÂNCA, STR. PRINCIPALA,NR. 56, TEL:..........
PROGRAMUL EXCURSIEI: - ora 7,30 - plecare din fata școlii
TRASEUL EXCURSIEI: Vânju-Mare-Dr.Tr.Severin-Târgu-Jiu-Rânca
EVALUAREA EXCURSIEI:
 Va avea loc la întoarcerea din vacanţă prin compunerea „În excursie- impresii, sugestii,
comentarii”
 Discuţi,impresi pro si contra sporturilor de iarna.
 Albumul excursiei
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

PROCES VERBAL,

Pe parcursul excursiei din perioada 14-17.01.2021 pe ruta Vânju-Mare-


Dr.Tr.Severin-Târgu-Jiu-Rânca și retur.
Participanții sunt obligați să respecte următoarele reguli:
 Nu-și vor schimba locurile decât cu aprobarea însoțitorului;
 La oprire, nimeni nu va coborî decât cu aprobare și însoțitor;
 Nimeni nu va părăsi grupul decât cu aprobarea șefului de grup;
 Traversările se vor face numai prin locuri marcate, în grup, sub
supravegherea însoțitorului;
 Nu se vor practica jocuri periculoase sau riscante, sub nici o imprejurare;
 Este interzis consumul oricăror băuturi alcoolice;
 Este interzis fumatul;
 Se vor respecta întocmai regulile hoteliere;
 Vor fi evitate locurile publice interzise minorilor;
 Orice nevoie personală sau discomfort va fi anunțată imediat cadrului
didactic însoțitor;
Am luat la cunoștintă de regulile enunțate mai sus și ne obligăm să le
respectăm, drept pentru care semnăm azi,
………………………………………………………………
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

TABEL NOMINAL
cu elevii care merg in excursie

NR.
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE Semnătura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14

Tabelul cu numărul, numele și prenumele cadrelor didactice participante la excursie

NR.
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE Semnătura
1.
2.

Aprobat
Director, ISJ,
Prof. .................... SEMNATURA
Student,Zamfir Manuel Catalin,
Universitatea din Craiova,Facultatea de Educatie Fizica si Sport,Anul II,Dr. Tr.
Severin

S-ar putea să vă placă și