Sunteți pe pagina 1din 41

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $ din ,, E&emplar nr%# $

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
1. Numele i prenumele 2 Ec. !opa Nina Funcia Data Semntura

1.1.

Elemente privind responsabilii/ operaiunea 1 Elaborat

1.2. 1.3

'eri#icat (probat

Ec. (ndrone 'ioleta Dr. $p)n Dnu

3 "e# Serv. Financiar $ontabilitate %u&et Director Financiar $ontabil *ana&er

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia n cadrul ediiei 2.1. 2.2. 2.3 1 Ediia 1 ,evi-ia 1 ,evi-ia 2 o!ponena revizuit "odalitatea reviziei 3 + #ata de la care se aplic prevederile ediiei sau reviziei ediiei 4

2 +

3. Lista cuprinz$nd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul difuzarii E%e!& plar nr. o!par&ti!ent 'unctia (u!e si prenu!e #ata pri!irii Se!natura

3.1. 3.2.

1 (plicare
(plicare

2 1
1

3 $ontabilitate
0estionarii de #apt1 0estionarii de Drept stabilii )n ba-a Dispo-iiei nr. 1.12/23.11.2212 "i a Dispo-iiei nr. 33//13.23.2213 Secretariat $ontabilitate

3.3. 3.).

(plicare 4n#ormare

1 1

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA


3.*. 3.+. 3.,. Evidenta (r5ivare (lte scopuri

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina * din ,, E&emplar nr%# $

1 1 6

$ontabilitate $ontabilitate 6

). Scopul procedurii operaionale


!rocedura este elaborat )n scopul pre-entrii re&ulilor minime privind modul de or&ani-are i e#ectuare a inventarierii elementelor de activ i pasiv pentru asi&urarea unui ec5ilibru )ntre sarcini1 competene i responsabiliti i pentru meninerea unor riscuri acceptabile ale aciunii de inventariere. 4nventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de natura activelor1 datoriilor i capitalurilor proprii ale #iecrei entiti1 precum i a bunurilor i valorilor deinute cu orice titlu1 aparin7nd altor persoane 8uridice sau #i-ice1 )n vederea )ntocmirii situaiilor #inanciare anuale care trebuie s o#ere o ima&ine #idel a po-iiei #inanciare i a per#ormanei entitii pentru respectivul e+erciiu #inanciar.

*. #o!eniul de aplicare a procedurii operaionale


9n temeiul prevederilor :e&ii nr. 32/1;;11 republicat1 cu modi#icrile i completrile ulterioare1 unitile au obli&aia s e#ectue-e inventarierea &eneral a elementelor de activ i de pasiv deinute la )nceputul activitii1 cel puin o dat pe an pe parcursul #uncionrii lor1 )n ca-ul #u-iunii sau )ncetrii activitii1 precum i )n urmtoarele situaii< a=. la cererea or&anelor de control1 cu prile8ul e#ecturii controlului1 sau a altor or&ane prev-ute de le&e> b=. ori de c7te ori sunt indicii c e+ist lipsuri sau plusuri )n &estiune1 care nu pot #i stabilite cert dec7t prin inventariere> c=. ori de c7te ori intervine o predare6primire de &estiune> d=. cu prile8ul reor&ani-rii &estiunilor> e=. ca urmare a calamitilor naturale sau a unor ca-uri de #or ma8or> #=. )n alte ca-uri prev-ute de le&e.

+. -aza le.al
+.1. /"'0 nr. 21+1/2223 & pentru aprobarea Normelor privind or&ani-area i e#ectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv datoriilor i capitalurilor proprii +.2. Le.ea nr. 12/1331 ? :e&ea contabilitii @AArepublicatAA=. +.3. /"'0 nr. 3*12/2221 4privind documentele #inanciar6contabileA= +.). /"'0 nr. 131,/222* 6 pentru aprobarea Normelor metodolo&ice privind or&ani-area i conducerea contabilitii instituiilor publice1 planul de conturi pentru instituii publice i a instruciunilor de aplicare a acestuia. +.*. #ecret nr. 223/13,+ 6 pentru aprobarea ,e&ulamentului operaiunilor de cas. +.+. Le.ea nr. 22/13+3 6 privind an&a8area &estionarilor1 constituirea de &aranii i rspunderea )n le&tur cu &estionarea bunurilor1 modi#icat prin :e&ea nr. 4/1;;4.

,. #efiniii si abrevieri
/.1. De#iniii
2

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina - din ,, E&emplar nr%# $

5nventarierea patri!oniului repre-int ansamblul operaiunilor prin care se constat e+istena tuturor elementelor de activ i de pasiv1 cantitativ6valoric sau numai valoric1 dup ca-1 la data la care acesta se e#ectuea-. 2. #ecizia de inventariere repre-int actul administrativ intern al ordonatorului de credite )n care se menionea- )n mod obli&atoriu componena comisiei de inventariere1 numele responsabilului comisiei1 data de )ncepere i de terminare a operaiunilor. 3. o!isia de inventariere are )n componen persoane cu pre&tire corespun-toare economic i te5nic i rspunde de e#ectuarea tuturor lucrrilor de inventariere1 potrivit prevederilor le&ale. ). Lista de inventariere repre-int< & documentul pentru inventarierea bunurilor a#late )n &estiunea unitii & document pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri @imobili-ri1 stocuri materiale= i a altor valori @elemente de tre-orerie etc.=> & document 8usti#icativ de )nre&istrare )n evidena ma&a-iilor @depo-itelor=i )n contabilitate a plusurilor i minusurilor constatate> & document pentru )ntocmirea re&istrului6inventar> & document pentru stabilirea provi-ioanelor pentru deprecieri> & document centrali-ator al operaiunilor de inventariere. *. E%trasul de cont repre-int instrumentul de conciliere prealabil ce servete la comunicarea i solicitarea de la debitor a sumelor pretinse1 rmase neac5itate provenite din relaii economico6 #inanciare. +. 6e.istrul4inventar repre-int documentul contabil obli&atoriu )n care se )nscriu re-ultatele inventarierii elementelor de activ i de pasiv1 &rupate dup natura lor1 con#orm posturilor din bilan. ,. 0rocesul&verbal repre-int documentul )ntocmit de ctre comisia de inventariere )n care se )nscriu re-ultatele inventarierii. 1. 7aloarea de nlocuire repre-inta costul de ac5i-iie al unui bun cu caracteristici i &rad de u-ur similare celui lips )n &estiune la data constatrii pa&ubei1 care va cuprinde preul de cumprare practicat pe pia1 la care se adau& ta+ele nerecuperabile1 inclusiv B.'.(.1 c5eltuielile de transport1 aprovi-ionare i alte c5eltuieli accesorii necesare pentru punerea )n stare de utilitate sau pentru intrarea )n &estiune a bunului respectiv. . 3. 7aloarea contabil repre-int valoarea de )nre&istrare a bunurilor constatate lips la inventar. 12. 7aloarea 8ust repre-int valoarea re-ultat )n urma evalurii e#ective. 11. 7aloarea de inventar repre-int valoarea actual a #iecrui element1 stabilit )n #uncie de utilitatea bunului1 starea acestuia i preul pieei. 12. Serviciul 'inanciar ontabilitate&-u.et este structura or&ani-atoric din cadrul instituiei publice )n care este or&ani-at e+ecuia bu&etar> 13. ontabil repre-int denumirea &eneric pentru persoana i/sau persoanele care lucrea- )n compartimentul #inanciar6contabil1 care veri#ic documentele 8usti#icative i )ntocmesc instrumentele de plat a c5eltuielilor e#ectuate pe seama #ondurilor publice> 1). 0rocedur operaional este pre-entarea #ormali-at1 )n scris1 a tuturor pailor ce trebuie urmai1 a metodelor de lucru stabilite i a re&ulilor de aplicat )n vederea reali-rii activitii1 cu privire la aspectul procesual. 1*. Ediie a unei proceduri repre-int #orm iniial sau actuali-at1 dup ca-1 a unei proceduri operaionale1 aprobat i di#u-at.
1.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina , din ,, E&emplar nr%# $

1+. 6evizia n cadrul unei ediii ? aciunile de modi#icare1 adu&are1 suprimare sau altele asemenea1 dup ca-1 a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale1 aciuni care au #ost aprobate i di#u-ate. ,.2. 9brevieri (r. crt. 1 2 3 4 . / 3 ; 9brevierea !.C E ' (p ( (5 S.$.D.E *F! $F! :er!enul abreviat !rocedur operaional Elaborare 'eri#icare (plicare (probare (r5ivare Spitalul $linic Dudeean de Er&en $onstana *inisterul Finanelor !ublice $ontrol #inanciar preventiv

1. #escrierea procedurii operaionale


1.1. ;eneraliti 4nventarierea elementelor de activ i de pasiv repre-int ansamblul operaiunilor prin care se constat e+istena tuturor elementelor respective1 cantitativ6valoric sau numai valoric1 dup ca-1 la data la care aceasta se e#ectuea-. 4nventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de activ i de pasiv ale #iecrei uniti1 precum i a bunurilor i valorilor deinute cu orice titlu1 aparin7nd altor persoane 8uridice sau #i-ice1 )n vederea )ntocmirii situaiilor #inanciare anuale care trebuie s o#ere o ima&ine #idel a po-iiei #inanciare i a per#ormanei unitii pentru respectivul e+erciiu #inanciar. Cr&ani-area i e#ectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv din cadrul instituiilor publice1 asociaiilor i celorlalte persoane 8uridice cu i #r scop patrimonial1 precum i ale persoanelor #i-ice care des#oar activiti productoare de venituri1 denumite )n continuare uniti1 se e#ectuea- potrivit prevederilor :e&ii contabilitii nr. 32/1;;11 republicat1 cu modi#icrile i completrile ulterioare1 ale re&lementrilor contabile aplicabile1 precum i ale pre-entelor norme. 4nventarierea anual a elementelor de activ i de pasiv se #ace1 de re&ul1 cu oca-ia )nc5eierii e+erciiului #inanciar1 av7ndu6se )n vedere i speci#icul activitii #iecrei uniti. 4nventarierea elementelor de activ i de pasiv se e#ectuea- de ctre comisii de inventariere1 #ormate din cel puin dou persoane1 numite prin deci-ie scris. 9n deci-ia de numire se menionea- )n mod obli&atoriu componena comisiei1 numele responsabilului comisiei1 modul de e#ectuare a inventarierii1 &estiunea supus inventarierii1 data de )ncepere i de terminare a operaiunilor. $omisia de inventariere rspunde de e#ectuarea tuturor lucrrilor de inventariere1 potrivit prevederilor le&ale. 1.2. #ocu!ente utilizate 3.2.1. :ista i proveniena documentelor
4

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina . din ,, E&emplar nr%# $

Documentele utili-ate sunt< 6 Deci-ia de iniiere a activitii de inventariere> 6 Declaraia de )nceput de inventariere> 6 :ista de inventariere> 6 ,e&istrul de inventar> 3.2.2. $oninutul i rolul documentelor Deci-ia de iniiere a activitii de inventariere 6 9ntocmirea deciziei de inventariere trebuie s cuprind componena comisiei precum i perioada des#urrii operaiunii de inventariere a elementelor de activ i de pasiv care conine temeiul le&al care st la ba-a e#ecturii operaiunii1 componena comisiei1 perioada des#urrii operaiunii respective1 termenele de predare a procesului verbal conductorului instituiei publice i are rolul de a iniia )nceperea activitii de e#ectuare a operaiunii de inventariere a elementelor de activ i de pasiv. Declaraia de )nceput de inventariere $ompletarea declaraiei de inventariere de ctre &estionarul de valori materiale din care s re-ulte dac< 6 &estionea- bunuri i )n alte locuri de depo-itare> 6 )n a#ara bunurilor unitii respective1 are )n &estiune i alte bunuri aparin7nd terilor1 primite cu sau #r documente> 6 are plusuri sau lipsuri )n &estiune1 despre a cror cantitate sau valoare are cunotin> 6 are bunuri nerecepionate sau care trebuie e+pediate @livrate=1 pentru care s6au )ntocmit documentele a#erente> 6 a primit sau a eliberat bunuri #r documente le&ale> 6 deine numerar sau alte 57rtii de valoare re-ultate din v7n-area bunurilor a#late )n &estiunea sa> 6 are documente de primire6eliberare care nu au #ost operate )n evidena &estiunii sau care nu au #ost predate la contabilitate. De asemenea1 &estionarul va meniona )n declaraia scris #elul1 numrul i data ultimului document de intrare/ieire a bunurilor )n/din &estiune. Declaraia se datea- i se semnea- de ctre &estionarul rspun-tor de &estiunea bunurilor i de ctre comisia de inventariere1 care atest c a #ost dat )n pre-ena sa. Lista de inventariere 1. Servete ca< 6 document pentru inventarierea bunurilor a#late )n &estiunile unitii> 6 document pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri @imobili-ri1 stocuri materiale= i a altor valori @elemente de tre-orerie etc.=> 6 document 8usti#icativ de )nre&istrare )n evidenta ma&a-iilor @depo-itelor= i )n contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate> 6 document pentru )ntocmirea re&istrului6inventar> 6 document pentru stabilirea provi-ioanelor pentru deprecieri> 6 document centrali-ator al operaiunilor de inventariere. 2. Se )ntocmete intr6un e+emplar1 la locurile de depo-itare1 anual sau )n situaiile prev-ute de dispo-iiile le&ale1 de comisia de inventariere1 pe &estiuni1 conturi de valori materiale1 eventual &rupe sau sub&rupe1 separat pentru bunurile unitii si separat pentru cele aparin7nd altor uniti1 a#late asupra personalului unitii la data inventarierii1 primite pentru prelucrare etc. si se semnea- de ctre membrii comisiei de inventariere si de ctre &estionar. 9n ca-ul unei &estiuni colective1 cu mai multe sc5imburi1 listele de inventariere se semnea- de ctre toi &estionarii1 iar )n ca-ul predrii6primirii &estiunii1 acestea trebuie semnate at7t de

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina / din ,, E&emplar nr%# $

persoana @sau persoanele= care preda &estiunea1 c7t i de &estionarul @&estionarii= care primete &estiunea. 9n listele de inventariere a bunurilor a#late )n ambala8e ori&inale intacte1 a lic5idelor a cror cantitate e#ectiv nu se poate stabili prin transva-are si msurare sau a materialelor de masa1 )n vrac etc.1 a cror inventariere prin c7ntrire sau msurare ar necesita c5eltuieli importante sau ar conduce la de&radarea bunurilor respective1 se vor ataa notele de calcul privind inventarierea1 precum i datele te5nice care au stat la ba-a calculelor. *aterialele1 obiectele de inventar1 produsele #inite i ambala8ele se )nscriu )n listele de inventariere pe #eluri1 indic7ndu6se codul1 unitatea de msur1 unii indici calitativi @trie alcoolic1 &rad de umiditate la cereale etc.=. :istele de inventariere )ntocmite pentru bunurile aparin7nd altor uniti trebuie s conin1 pe l7n& elementele comune @#elul materialului sau produsul #init1 cantitatea1 valoarea etc.=1 numrul i data actului de predare6primire. !entru stocurile #r micare1 de calitate necorespun-toare1 depreciate1 #r des#acere asi&urat1 se )ntocmesc liste de inventariere separate1 la care se ane+ea- procesele6verbale )n care se arat cau-ele ne#olosirii1 caracterul i &radul deteriorrii sau deprecierii1 dac este ca-ul1 cau-ele care au determinat starea bunurilor respective1 precum i persoanele vinovate1 dup ca-. 3. $ircula< 6 la comisia de inventariere1 pentru stabilirea minusurilor1 plusurilor i a deprecierilor constatate la inventar1 precum i pentru consemnarea )n procesul6verbal a re-ultatelor inventarierii> 6 la &estionar1 prin semnarea #iecrei #ile1 menion7nd pe ultima #il a listei de inventariere c toate cantitile au #ost stabilite )n pre-ena sa1 c bunurile respective se a#l )n pstrarea i rspunderea sa> 6 la compartimentul #inanciar6contabil1 pentru calcularea di#erenelor valorice i semnarea listei de inventariere privind e+actitatea soldului scriptic1 precum i pentru veri#icarea calculelor e#ectuate> 6 la conductorul compartimentului #inanciar6contabil i la compartimentul 8uridic1 )mpreun cu procesele6verbale cuprin-7nd cau-ele de&radrii sau deteriorrii bunurilor1 inclusiv persoanele vinovate1 precum i cu procesul6verbal al re-ultatelor inventarierii pentru avi-area propunerilor #cute de comisia de inventariere> 6 la conductorul unitii1 )mpreun cu procesul6verbal al re-ultatelor inventarierii1 pentru a decide asupra soluionrii propunerilor #cute> 6 la unitatea creia )i aparin valorile materiale primite )n custodie1 pentru prelucrare etc.1 )n scopul comunicrii eventualelor nepotriviri @e+emplarul 2=. 4. Se ar5ivea- la compartimentul #inanciar6contabil. . $oninutul minimal obli&atoriu de in#ormaii al #ormularului este urmtorul< 6 denumirea #ormularului 6 data @-iua1 luna1 anul= )ntocmirii #ormularului 6 denumirea unitii 6 &estiunea> locul de depo-itare 6 numrul curent 6 denumirea bunurilor inventariate 6 codul sau numrul de inventar 6 unitatea de msur 6 cantiti< stocuri #aptice1 stocuri scriptice1 di#erene )n plus1 di#erene )n minus 6 pre unitar 6 valoarea contabil< valoarea1 di#erene )n plus1 di#erene )n minus
.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA 6 6 6 6 6

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina 0 din ,, E&emplar nr%# $

valoarea de inventar deprecierea< valoarea1 motivul comisia de inventariere< numele i prenumele1 semntura &estionar< numele i prenumele1 semntura contabilitate< numele i prenumele1 semntura.

6e.istrul inventar 1. Servete ca document contabil obli&atoriu de )nre&istrare a re-ultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv. 2. Se )ntocmete de ctre persoanele prev-ute la art. 1 din :e&ea contabilitii nr. 32/1;;11 republicat1 )ntr6un sin&ur e+emplar1 dup ce a #ost numerotat1 nuruit1 para#at i )nre&istrat )n evidena unitii. Se )ntocmete la )nceputul activitii1 la s#7ritul e+erciiului #inanciar sau cu oca-ia )ncetrii activitii1 #r tersturi i #r spaii libere1 pe ba-a datelor cuprinse )n listele de inventariere i procesele6verbale de inventariere a elementelor de activ i de pasiv1 prin &ruparea acestora pe conturi sau &rupe de conturi. ,e&istrul inventar se completea- pe ba-a inventarierii #aptice a elementelor de activ i de pasiv &rupate dup natura lor con#orm posturilor din bilan. 9n ca-ul )n care inventarierea are loc pe parcursul anului1 datele re-ultate din operaiunea de inventariere se actuali-ea- cu intrrile i ieirile din perioada cuprins )ntre data inventarierii i data )nc5eierii e+erciiului #inanciar1 datele actuali-ate #iind apoi cuprinse )n re&istrul6inventar. Cperaiunea de actuali-are a datelor re-ultate din inventariere se va e#ectua ast#el )nc7t la s#7ritul e+erciiului #inanciar s #ie re#lectat situaia real a elementelor de activ i de pasiv. 9n ca-ul )ncetrii activitii1 re&istrul inventar se completea- cu valoarea elementelor de activ i de pasiv inventariate #aptic la acea dat. 9n ca-ul )n care o unitate are subuniti dispersate teritorial care conduc contabilitatea p7n la balana de veri#icare1 re&istrul6inventar se va conduce de ctre subuniti1 )n condiiile )nre&istrrii acestuia )n evidena subunitii. 9n coloana 1 se )nscrie numrul curent al #iecrei operaiuni )nre&istrate )n ordine cronolo&ic1 de la desc5iderea acestuia p7n la epui-area #ilelor sau )ncetarea activitii. 9n coloana 2 vor #i recapitulate elementele inventariate1 detaliat pe #iecare cont de activ i de pasiv1 conturile de valori materiale put7nd #i de#alcate pe &estiuni. 9n coloana 3 se )nscrie valoarea contabil a elementelor inventariate. 9n coloana 4 se )nscrie valoarea de inventar a elementelor de activ i de pasiv1 stabilit de membrii comisiei de inventariere @pe ba-a listelor de inventariere i a proceselor6verbale de inventariere=. 9n coloana se trec di#erenele din evaluare de )nre&istrat1 calculate ca di#eren )ntre valoarea contabil i valoarea de inventar. 9n coloana . se menionea- cau-ele di#erenelor @deprecieri1 etc.=. 3. Nu circul1 #iind document de )nre&istrare contabil . 4. Se ar5ivea- la compartimentul #inanciar contabil1 )mpreun cu documentele 8usti#icative care au stat la ba-a )ntocmirii. 1.3. 6esurse necesare 3.3.1. ,esurse materiale
/

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina 1 din ,, E&emplar nr%# $

Serviciul Financiar $ontabilitate6%u&et dispune de ba-a materiala necesar or&ani-rii inventarierii elementelor de activ i pasiv1 evidenta analitic i sintetic a acestor elemente se reali-ea- cu pro&ramul in#ormatic, cu posibilitai de stocare a in#ormaiilor. 3.3.2. ,esurse umane Serviciile si compartimentele care sunt implicate prin atribuiile /sarcinile de serviciu )n reali-area activitii procedurate sunt< 6 Serviciul Financiar $ontabilitate6%u&et 6 Seciile i compartimentele din structura or&ani-atoric a Spitalului $linic Dudeean de Er&en $onstana. !rin deci-iile de inventariere anual i cele din cursul anului sunt preci-ate persoanele care particip la activitatea de reali-are a inventarului elementelor de activ i pasiv din cadrul S.$.D.E. $onstana.

3. "odul de lucru
3.1. 0lanificarea operaiunilor i aciunilor activitii procedurate $on#orm C.0. 2.3.1/222;1 toate elementele de natura activelor trebuie s #ie date )n rspundere &estionar sau )n #olosin1 dup ca-1 salariailor ori administratorilor entitii. Cr&ani-area activitii de inventariere a elementelor de activ i de pasiv cuprinde urmtoarele activiti i operaiuni< Etapele efectuarii inventarierii A 9ntocmirea unui referat de ctre serviciul #inanciar contabilitate 6 privind componena comisiilor precum1 &estiunile inventariate i perioada des#urrii operaiunii de inventariere a elementelor de pasiv i activ> Gestiunile supuse inventarierii 0estiunea/ile S.$.D.E. precum i responsabilii acestora sunt< 1.Denumire< FFFFFFF :ocaie<FFFFFFFFF 0estionar<FFFFFFF. Data inventarieriiFFF.. 2.Denumire<FFFFFFF. :ocaie<FFFFFFFF.. 0estionar<FFFFFFF. Data inventarieriiFFF.. A 9ntocmirea deciziei de inventariere

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina 2 din ,, E&emplar nr%# $

4nventarierea )ncepe cu stabilirea celor mai importante date privind< perioada des#urrii inventarierii i participanii la proces. (cesta este documentul c5eie1 pe ba-a cruia se vor derula mai departe celelalte etape ale inventarierii. !entru a #ormali-a aceste deci-ii1 se )ntocmete o deci-ie scris de inventariere1 )n care se menionea- )n mod obli&atoriu< componena comisiei/iilor @numele preedintelui1 responsabiilor comisiilor1 membrilor comisiei/iilor=> modul de e#ectuare a inventarierii> metoda de inventariere utili-at> &estiunea supus inventarierii data de )ncepere i de terminare a operaiunilor. 6estricii Din comisia de inventariere nu vor #ace parte< &estionarii depo-itelor supuse inventarierii contabilii care in evidena &estiunii respective i auditorii interni $omisiile de inventariere sunt coordonate1 de ctre o comisie central. (tributiile comisiei centrale de inventariere < s or&ani-e-e

s instruiasc s suprave&5e-e i s controle-e modul de e#ectuare a operaiunilor de inventariere rspunde de e#ectuarea tuturor lucrrilor de inventariere1 potrivit prevederilor le&ale.

S.$.D.E va nominali-a )n deci-ia de inventariere componena comisiilor i va desemna un responsabil pentru #iecare comisie. A o!unicarea deciziei i in#ormarea membrilor !reedintele comisiei de inventariere va in#orma membrii comisiilor cu privire la atribuiile lor )n procesul de inventariere1 termenele de e#ectuare a inventarierii precum i aspura modalitii de e#ectuare1 ast#el )nc7t s se asi&ure c inventarierea se va derula )n cele mai bune condiii. Dup ca-1 )n #uncie de conveniena din momentul respectiv1 in#omarea va #i #cut )ntr6o edin cu toi participanii1 pe mail1 tele#on1 sau orice alt modalitate a&reat la momentul respectiv. < 5nstruirea co!isiilor de inventariere

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $) din ,, E&emplar nr%# $

:a )nceputul procesului de inventariere1 s6a procedat la instruirea persoanelor care #ac parte din comisiile de inventariere prin )ntocmirea unui proces6verbal de instruire. < 0re.tirea efecturii inventarierii 9n vederea bunei des#urri a operaiunilor de inventariere responsabilii cu inventarierea1 aa cum au #ost stabilii la punctul anterior1 trebuie s ia msuri pentru crearea condiiilor corespun-toare de lucru comisiei/iilor de inventariere prin< or&ani-area depo-itrii bunurilor &rupate pe sorto6tipodimensiuni1 codi#icarea acestora i )ntocmirea etic5etelor de ra#t>

inerea la -i a evidenei te5nico6operative la &estiuni i a celei contabile i e#ectuarea con#runtrii datelor din aceste evidene> participarea )ntre&ii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere> asi&urarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventaria-1 respectiv pentru sortare1 ae-are1 c7ntrire1 msurare1 numrare etc.> asi&urarea participrii la identi#icarea bunurilor inventariate @calitate1 sort1 pre etc.= i la evaluarea lor1 con#orm re&lementrilor contabile aplicabile1 a unor specialiti din entitate sau din a#ara acesteia1 la solicitarea preedintelui comisiei de inventariere. (ceste persoane au obli&aia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor )nscrise> dotarea &estiunii cu aparate i instrumente adecvate i )n numr su#icient pentru msurare1 c7ntrire1 cu cititoare de coduri de bare etc.1 cu mi8loace de identi#icare @cataloa&e1 mostre1 sonde etc.=1 precum i cu birotica necesar> dotarea comisiei de inventariere cu mi8loace te5nice de calcul i de si&ilare a spaiilor inventariate> asi&urarea proteciei membrilor comisiei de inventariere )n con#ormitate cu normele de protecie a muncii> asi&urarea securitii uilor1 #erestrelor1 porilor etc. de la ma&a-ine1 depo-ite1 &estiuni etc.

< 0re.atirea listelor de inventariere = 4nventarierea urmea-a a #i e#ectuata pe ba-a listelor de inventariere. ,esponsabil cu intocmirea listelor < Serviciul Financiar $ontabilitate %u&et :istele de inventariere se Gemit in #ormat electronicH /G intocmesc manualH i sunt veri#icate cu balana de veri#icare1 la data de re#erin a inventarierii. :istele de inventariere sunt < documente pentru inventarierea bunurilor a#late )n &estiunile unitii> documente pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri @imobili-ri1 stocuri materiale= i a altor valori @elemente de tre-orerie etc.=> documente 8usti#icativ de )nre&istrare )n evidena ma&a-iilor @depo-itelor= i )n contabilitate a plusurilor i minusurilor constatate>
12

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $$ din ,, E&emplar nr%# $

documente pentru )ntocmirea re&istrului6inventar> documente pentru determinarea a8ustrilor pentru depreciere/pierdere de valoare> documente centrali-atoare al operaiunilor de inventariere.

Formatul listelor de inventariere utili-ate de entitate este con#orm cu prevederile Crdinului 3 12/ 2/ noiembrie 2223 privind documentele #inanciar6contabile. Departamentul contabilitate este responsabil cu actuali-area #ormatului listelor de inventariere cu oca-ia #iecarei modi#icari le&islative. :istele de inventariere1 pe tipuri de elemente inventariate @mi8loace #i+e1 stocuri1 etc.=1 se predau sub semntura responsabililor comisiilor la )nceputul inventarierii. < Lucrri or.anizatorice la nceputul inventarierii *Luarea de declaraii de la gestionar 9nainte de )nceperea operaiunii de inventariere se ia de la &estionarul rspun-tor de &estiunea bunurilor o declaraie scris din care s re-ulte dac< &estionea- bunuri i )n alte locuri de depo-itare> )n a#ara bunurilor entitii respective are )n &estiune i alte bunuri aparin7nd terilor1 primite cu sau #r documente> are plusuri sau lipsuri )n &estiune1 despre a cror cantitate ori valoare are cunotin> are bunuri nerecepionate sau care trebuie e+pediate @livrate=1 pentru care s6au )ntocmit documentele a#erente> a primit sau a eliberat bunuri #r documente le&ale>
deine numerar sau alte 57rtii de valoare re-ultate din v7n-area bunurilor a#late )n &estiunea sa>

are documente de primire6eliberare care nu au #ost operate )n evidena &estiunii sau care nu au #ost predate la contabilitate. De asemenea1 &estionarul va meniona )n declaraia scris #elul1 numrul i data ultimului document de intrare/ieire a bunurilor )n/din &estiune. (ici se include i declaraia luat de la persoana )nsrcinat cu &estionarea casieriei. Declaraia se datea- i se semnea- de ctre &estionarul rspun-tor de &estiunea bunurilor i de ctre comisia de inventariere. Semnarea declaraiei de ctre &estionar se #ace )n #aa comisiei de inventariere> *Identificarea locurilor n care exist bunuri ce urmeaz a fi inventariate $omisiile vor identi#ica toate locurile unde sunt depo-itate bunuri1 pentru a se asi&ura ca vor #i inventariate.
11

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $* din ,, E&emplar nr%# $

*nchiderea i sigilarea spaiilor de depozitare (ceasta se #ace )n pre-ena &estionarului1 ori de c7te ori se )ntrerup operaiunile de inventariere i se prsete &estiunea. (tunci c7nd bunurile supuse inventarierii1 &estionate de ctre o sin&ur persoan1 sunt depo-itate )n locuri di#erite sau &estiunea are mai multe ci de acces1 membrii comisiei care e#ectuea- inventarierea trebuie s si&ile-e toate aceste locuri i cile lor de acces1 cu e+cepia locului )n care a )nceput inventarierea1 care se si&ilea- numai )n ca-ul c7nd inventarierea nu se termin )ntr6o sin&ur -i. :a reluarea lucrrilor se veri#ic dac si&iliul este intact> )n ca- contrar1 acest #apt se va consemna )ntr6un proces6verbal de constatare1 care se semnea- de ctre comisia de inventariere i de ctre &estionar1 lu7ndu6se msurile corespun-toare. Documentele )ntocmite de comisia de inventariere rm7n )n cadrul &estiunii inventariate )n locuri special amena8ate @#iete1 casete1 dulapuri etc.=1 )ncuiate i si&ilate. !reedintele comisiei de inventariere rspunde de operaiunea de si&ilare> * ararea fielor de magazie $omisia are obli&aia s bare-e i s semne-e1 la ultima operaiune1 #iele de ma&a-ie1 menion7nd data la care s6au inventariat bunurile1 s vi-e-e documentele care privesc intrri sau ieiri de bunuri1 e+istente )n &estiune1 dar ne)nre&istrate1 s dispun )nre&istrarea acestora )n #iele de ma&a-ie i predarea lor la contabilitate1 ast#el )nc7t situaia scriptic a &estiunii s re#lecte realitatea> *!erificarea numerarului din casierie $omisia are obli&aia s veri#ice numerarul din cas i s stabileasc suma )ncasrilor din -iua curent1 solicit7nd depunerea numerarului la casieria entitii> * !erificarea aparatelor de msur i c"ntrire $omisia are obli&aia s controle-e dac toate instrumentele i aparatele de msur sau de c7ntrire au #ost veri#icate i dac sunt )n bun stare de #uncionare> 9n ca-ul )n care &estionarul nu s6a pre-entat la data i ora #i+ate pentru )nceperea operaiunilor de inventariere1 comisia de inventariere si&ilea- &estiunea i comunic aceasta comisiei centrale. (ceste persoane au obli&aia s )l )ncunotine-e imediat1 )n scris1 pe &estionar despre repro&ramarea inventarierii ce trebuie s se e#ectue-e1 indic7nd locul1 -iua i ora #i+ate pentru )nceperea operaiunilor de inventariere. Dac &estionarul nu se pre-int nici de aceast dat la locul1 data i ora #i+ate1 inventarierea se e#ectuea- de ctre comisia de inventariere )n pre-ena repre-entantului su le&al sau a altei persoane1 numit prin deci-ie scris1 care s )l repre-inte pe &estionar. !entru des#urarea corespun-toare a inventarierii este indicat1 dac este posibil1 s se siste-e operaiunile de intrare/ieire a bunurilor supuse inventarierii1 lu7ndu6se din timp msurile corespun-toare pentru a nu se st7n8eni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. Dac operaiunile de aprovi-ionare6livrare a bunurilor nu pot #i suspendate1 trebuie creat o -on tampon )n care s se depo-ite-e bunurile primite )n timpul inventarierii sau din care se pot e+pedia bunurile la clieni1 operaiunile respective e#ectu7ndu6se numai )n pre-ena comisiei de inventariere1 care va meniona pe documentele respective Iprimit )n timpul inventarieriiI sau Ieliberat )n timpul inventarieriiI1 dup ca-1 )n scopul evitrii inventarierii duble sau a omisiunilor.
12

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $- din ,, E&emplar nr%# $

!e toat durata inventarierii1 pro&ramul i perioada inventarierii se a#iea- la loc vi-ibil. < 5nventarierea propriu zis Inventarierea imobilizrilor necorporale 4nventarierea imobili-rilor necorporale se e#ectuea- prin constatarea e+istenei i apartenenei acestora la entitate1 iar )n ca-ul brevetelor1 licenelor1 mrcilor de #abric i al altor imobili-ri necorporale este necesar dovedirea e+istenei acestora pe ba-a titlurilor de proprietate sau a altor documente 8uridice de atestare a unor drepturi le&ale. Inventarierea imobilizrilor corporale 4nventarierea imobili-arilor se e#ectuea- pe ba-a listelor de inventariere1 )ntocmite pe &estiuni. 9n ca-ul imobili-rilor corporale1 precum i al celorlalte elemente de natura activelor pentru care e+ist constituite a8ustri pentru depreciere sau a8ustri pentru pierdere de valoare1 )n listele de inventariere se )nscrie valoarea de )nre&istrare )n contabilitate a acestora1 mai puin a8ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare )nre&istrate p7n la data inventarierii1 care se compar cu valoarea lor actual1 stabilit cu oca-ia inventarierii1 pe ba- de constatri #aptice. 9n situaia )n care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identi#icare electronic @de e+emplu< cititor de cod de bare etc.=1 datele #iind transmise direct )n sistemul in#ormatic #inanciar6 contabil1 listele de inventar sunt editate direct din sistemul in#ormatic. Se vor edita listele complete cu toate po-iiile inventariate sau )n mod selectiv numai pentru acele po-iii1 repere unde se constat di#erene cantitative sau valorice @deprecieri=1 dup ca-. #erenuri 4nventarierea terenurilor se e#ectuea- pe ba-a documentelor care atest dreptul de proprietate al acestora i a altor documente1 potrivit le&ii. $ldiri $ldirile se inventaria- prin identi#icarea lor pe ba-a titlurilor de proprietate i a dosarului te5nic al acestora. $onstrucii i echipamente speciale $onstruciile i ec5ipamentele speciale cum sunt< reelele de ener&ie electric1 termic1 &a-e1 ap1 canal1 telecomunicaii1 cile #erate i altele similare se inventaria- potrivit re&ulilor stabilite de deintorii acestora. 4mobili-rile corporale care )n perioada inventarierii se a#l )n a#ara entitii @vapoare1 locomotive1 va&oane1 avioane1 autove5icule etc.=1 plecate )n curs de lun& durat1 mainile de #or i utila8ele ener&etice1 mainile1 utila8ele i instalaiile de lucru1 aparatele i instalaiile de msurare1 control i re&lare i mi8loacele de transport date pentru reparaii )n a#ara entitii se inventaria- )naintea ieirii lor temporare din &estiunea entitii G sau prin con#irmare scris primit de la entitatea unde acestea se &sescH.
13

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $, din ,, E&emplar nr%# $

4nventarierea lucrrilor de moderni-are ne#inali-ate sau de reparaii ale cldirilor1 instalaiilor1 mainilor1 utila8elor1 mi8loacelor de transport i ale altor bunuri se #ace prin veri#icarea la #aa locului a stadiului #i-ic al lucrrilor. (st#el de lucrri se consemnea- )ntr6o list de inventariere distinct1 )n care se indic denumirea obiectului supus moderni-rii sau reparaiei i valoarea determinat potrivit costului de devi- i celui e#ectiv al lucrrilor e+ecutate. Inventarierea celorlalte tipuri de mi%loace fixe &echipamente I#' aparate de msur i control' mobilier' etc( 4nventarierea acestor bunuri se #ace pe ba-a listelor de inventariere. 4denti#icarea mi8loacelor #i+e se #ace pe ba-a numerelor de inventariere trecute )n lista de inventariere i lipite /imprimate pe #iecare ec5ipament. $omisiile de inventariere vor veri#ica< concordana )ntre denumirea mi8locului #i+ din lista de inventariere i natura bunului e+istent #aptic1 purttor al aceluiai numr de inventar>

dac mi8loacele #i+e sunt )n locaia menionat )n lista de inventariere. !ot e+ista situaii )n care mi8loacele #i+e sunt mutate )n alt &estiune #r ca )n contabilitatea de &estiune s se opere-e modi#icarea1 pe ba-a bonului de miscare. 9n ast#el de situaii mi8loacele #i+e vor aprea ca plus de inventar )ntr6o &estiune i ca minus de inventar )n alt &estiune. 9n #iecare &estiune1 se vor veri#ica at7t mi8loacele #i+e din lista de inventariere1 c7t i orice alt ec5ipament &sit )n plus. (cestea se vor trece pe liste separate de inventariere. &radul de u-ur al bunurilor < se vor meniona pe listele de inventariere orice deprecieri constatate @ e+. mobilier deteriorat care nu mai poate #i utili-at1 aparatura electronic ne#uncional1 depit moral1 ec5ipamente electronice care pre-int de#eciuni i necesit )nlocuirea anumitor componente1 etc=.

Boate aceste constatri ale comisiilor vor #i trecute pe listele de inventar )n dreptul #iecrui numr de inventar @sau po-iie=1 ast#el ca1 )n #inal1 toate aceste observatii1 dup aprobarea lor de ctre persoanele abilitate din cadrul entitii1 vor #i operate )n contabilitate @casri1 a8ustri pentru depreciere 1etc=. Inventarierea imobilizrilor aflate n curs de execuie 9n listele de inventariere a imobili-rilor necorporale i corporale1 a#late )n curs de e+ecuie1 se menionea- pentru #iecare obiect )n parte1 pe ba-a constatrii la #aa locului< denumirea obiectului i valoarea determinat potrivit stadiului de e+ecuie1 pe ba-a valorii din documentaia e+istent @devi-e=1 precum i )n #uncie de volumul lucrrilor reali-ate la data inventarierii.

*aterialele i utila8ele primite de la bene#iciari pentru monta8 i ne)ncorporate )n lucrri se inventaria- separat. 4nvestiiile puse )n #unciune total sau parial1 crora nu li s6au )ntocmit #ormele de )nre&istrare ca imobili-ri corporale1 se )nscriu )n liste de inventariere distincte. De asemenea1 lucrrile de investiii care nu se mai e+ecut1 #iind sistate sau abandonate1 se )nscriu )n liste de inventariere distincte1 menion7ndu6se cau-ele sistrii sau abandonrii1 aprobarea de sistare ori abandonare i msurile ce se propun )n le&tur cu aceste lucrri.
14

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $. din ,, E&emplar nr%# $

Inventarierea stocurilor Stabilirea stocurilor #aptice se #ace prin numrare1 c7ntrire1 msurare sau cubare1 dup ca-. %unurile a#late )n ambala8e ori&inale intacte se des#ac prin sonda81 acest lucru urm7nd a #i menionat i )n listele de inventariere respective. :a lic5idele a cror cantitate e#ectiv nu se poate stabili prin transva-are i msurare1 coninutul vaselor 6 stabilit )n #uncie de volum1 densitate1 compo-iie etc. 6 se veri#ic prin scoaterea de probe din aceste vase1 in7ndu6se seama de densitate1 compo-iie i de alte caracteristici ale lic5idelor1 care se constat #ie or&anoleptic1 #ie prin msurare sau probe de laborator1 dup ca-. *aterialele de mas ca< ciment1 oel beton1 produse de carier i balastier1 produse a&ricole i alte materiale similare1 ale cror c7ntrire i msurare ar necesita c5eltuieli importante sau ar conduce la de&radarea bunurilor respective1 se pot inventaria pe ba- de calcule te5nice.9n listele de inventariere se menionea- modul )n care s6a #cut inventarierea1 precum i datele te5nice care au stat la ba-a calculelor respective. %unurile din domeniul public al statului i al unitilor administrativ6teritoriale1 date )n administrare1 concesionate sau )nc5iriate instituiilor publice1 potrivit le&ii1 se inventaria- i se )nscriu )n liste de inventariere distincteH. %unurile cu un &rad mare de perisabilitate se inventaria- cu prioritate1 #r a se st7n8eni consumul/comerciali-area imediat a acestora. Boate bunurile ce se inventaria- se )nscriu )n listele de inventariere1 care trebuie s se )ntocmeasc pe locuri de depo-itare1 pe &estiuni i pe cate&orii de bunuri. Inventarierea bunurilor aflate asupra anga%atilor %unurile a#late asupra an&a8ailor la data inventarierii @ec5ipament1 ca-armament1 scule1 unelte etc.= se inventaria- i se trec )n liste de inventariere distincte1 speci#ic7ndu6se persoanele care rspund de pstrarea lor. 9n cadrul evidenierii acestora pe #ormaii i locuri de munc1 bunurile vor #i centrali-ate i comparate cu datele din evidena te5nico6operativ1 precum i cu cele din evidena contabil. Inventarierea bunurilor apartinand altor entitati %unurile e+istente )n entitate i aparin7nd altor entiti < )nc5iriate>

)n leasin& )n concesiune )n administrare )n custodie primite )n vederea v7n-rii )n re&im de consi&naie1 spre prelucrare etc.

se inventaria- i se )nscriu )n liste de inventariere distincte.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $/ din ,, E&emplar nr%# $

:istele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s conin in#ormaii cu privire la numrul i data actului de predare6primire i ale documentului de livrare1 precum i alte in#ormaii utile. :istele de inventariere cuprin-7nd bunurile aparin7nd terilor se trimit i persoanei #i-ice sau 8uridice1 rom7ne ori strine1 dup ca-1 creia )i aparin bunurile respective1 )n termen de cel mult 1 -ile lucrtoare de la terminarea inventarierii1 urm7nd ca proprietarul bunurilor s comunice eventualele nepotriviri )n termen de -ile lucrtoare de la primirea listelor de inventariere. 9n ca- de nepotriviri1 entitatea deintoare este obli&at s clari#ice situaia di#erenelor respective i s comunice constatrile sale persoanei #i-ice sau 8uridice creia )i aparin bunurile respective1 )n termen de -ile lucrtoare de la primirea sesi-rii. !entru situaiile prev-ute la pre-entul punct1 entitile deintoare ale bunurilor sunt obli&ate s e#ectue-e inventarierea i s trimit spre con#irmare listele de inventariere1 dup cum proprietarii acelor bunuri sunt obli&ai s cear con#irmarea privind bunurile e+istente la teri. Neprimirea con#irmrii privind bunurile e+istente la teri nu repre-int con#irmare tacit. !entru bunurile depreciate1 inutili-abile sau deteriorate1 #r micare ori &reu vandabile1 comen-i )n curs1 abandonate sau sistate1 precum i pentru creanele i obli&aiile incerte ori )n liti&iu se )ntocmesc liste de inventariere distincte sau situaii analitice separate1 dup ca-. Determinarea stocurilor #aptice se #ace ast#el )nc7t s se evite omiterea ori inventarierea de dou sau de mai multe ori a acelorai bunuri. %unurile a#late )n e+pediie se inventaria- de ctre entitile #urni-oare1 iar bunurile ac5i-iionate a#late )n curs de aprovi-ionare se inventaria- de entitatea cumprtoare i se )nscriu )n liste de inventariere distincte. Inventarierea produselor in curs de executie 9nainte de )nceperea inventarierii produselor )n curs de e+ecuie i a semi#abricatelor din producia proprie1 este necesar< s se predea la ma&a-ii i la depo-ite1 pe ba-a documentelor1 toate produsele i semi#abricatele a cror prelucrare a #ost terminat> s se colecte-e din secii sau ateliere toate produsele re-iduale i deeurile1 )ntocmindu6se documentele de constatare> s se )ntocmeasc documentele de constatare i s se clari#ice situaia semi#abricatelor a cror utili-are este )ndoielnic.

9n ca-ul produselor )n curs de e+ecuie se inventaria- at7t produsele care nu au trecut prin toate #a-ele @stadiile= prelucrrii impuse de procesul te5nolo&ic de producie1 c7t i produsele care1 dei au #ost terminate1 nu au trecut toate probele de recepionare te5nic sau nu au #ost completate cu toate piesele i accesoriile lor. 4nventarierea se e#ectuea-1 de asemenea1 pentru lucrrile i serviciile )n curs de e+ecuie sau neterminate. *ateriile prime1 materialele1 piesele de sc5imb1 semi#abricatele etc.1 a#late )n seciile de producie i nesupuse prelucrrii1 nu se consider produse )n curs de e+ecuie. (cestea se inventaria- separat i se repun )n conturile din care provin1 diminu7ndu6se c5eltuielile1 iar dup terminarea inventarierii acestora se evidenia- )n conturile iniiale de c5eltuieli. 4nventarierea produselor1 lucrrilor i serviciilor )n curs de e+ecuie din cadrul seciilor au+iliare se #ace prin stabilirea stadiului de e+ecutare a acestora.

1.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $0 din ,, E&emplar nr%# $

Inventarierea creantelor si datoriilor fata de terti $reanele i obli&aiile #a de teri sunt supuse veri#icrii i con#irmrii pe ba-a e+traselor soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i datorii care dein ponderea valoric )n totalul soldurilor acestor conturi1 potrivit IE+trasului de contI sau puncta8elor reciproce scrise. 9n situaia entitilor care e#ectuea- decontarea creanelor i obli&aiilor pe ba- de deconturi interne sau deconturi e+terne periodice con#irmate de ctre parteneri1 aceste documente pot ine locul e+traselor de cont con#irmate. ,esponsabilitate )n trimiterea e+traselor de cont ctre tere pri revine departamentului contabilitate. E+trasele se pot trimite < prin #a+ @in acest ca- se va pastra con#irmarea de trimitere listata de #a+=>

prin mail @avand &ri8a ca e+trasele sa #ie primite inapoi scanate1 semnate si stampilate= prin posta1 cu con#irmare de primire.

Dup primirea e+traselor se vor #ace reconcilieri )ntre evidena proprie i evidena terului i se vor re&la eventualele di#erene < E+emple de situaii care pot s apar < )n ca-ul #urni-orilor1 se poate constata c anumite #acturi emise de #urni-ori nu au #ost primite i )nre&istrate de societate. 9n acest ca-1 se va solicita retrimiterea acestora de ctre #urni-ori i se va asi&ura1 )n msura posibilitilor1 )nre&istarea lor p7n la s#7ritul e+erciiului #inanciar1 mai ales dac suma acestora este semni#icativ.

9n ca-ul clienilor se poate constata c anumite #acturi emise de societate nu au #ost )nre&istrate de client1 i atunci se vor retrimite documentele ctre acetia. (ceasta situaie nu a#ectea- contabilitatea societii.

E+ist posibilitatea ca datorit unor probleme de comunicare @#urni-ori din alt ar1 pentru care nu se poate stabili o comunicare prin #a+/mail/tele#on/pot1 sau la care nu e+ist disponibilitatea de a da curs solicitrii companiei= s nu poat #i obinute toate e+trasele. $u toate acestea1 se va )ncerca obinerea mcar a con#irmrilor de la #urni-orii semni#icativi. Formatul e+trasului de cont este cel recomandat de C 3 12/2223. E+trasele se vor semna i tampila )nainte de trimitere i li se vor aloca numere de ieire )n re&istrul de intrri/ieiri al unitii. !entru #urni-orii/ clienii e+terni1 con#irmrile de sold se vor )ntocmi )ntr6o limb de circulaie universal. 9r>ivarea = e+trasele de cont insotite de con#irmarea trimiterii1 de raspunsurile la e+trase provenite de la terti si de o reconciliere a celor doua solduri se vor ar5iva intr6un dosar separat1 ane+a la dosarul de inventariere. Inventarierea disponibilitilor bneti i altor valori similare Serviciul #inanciar contabilitate bu&et va )ntocmi situaii cu soldurile conturilor de tre-orerie. Disponibilitile bneti1 cecurile1 cambiile1 biletele la ordin1 scrisorile de &aranie1 acreditivele1 ipotecile1 precum i alte valori a#late )n casieria entitilor se inventaria- )n con#ormitate cu prevederile le&ale. Disponibilitile )n lei i )n valut din casieria entitii se inventaria- obli&atoriu )n ultima -i lucrtoare a e+erciiului #inanciar1 dup )nre&istrarea tuturor operaiunilor de )ncasri i pli privind e+erciiul respectiv1 con#runt7ndu6se soldurile din re&istrul de cas cu monetarul i cu cele din contabilitate
1/

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $1 din ,, E&emplar nr%# $

Disponibilitile a#late )n conturi la bnci sau la unitile Bre-oreriei Statului se inventaria- prin con#runtarea soldurilor din e+trasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entitii. 9n acest scop1 e+trasele de cont din -iua de 31 decembrie sau din ultima -i bancar1 puse la dispo-iie de instituiile de credit i unitile Bre-oreriei Statului1 vor purta tampila o#icial a acestora. 4n dosarul de inventariere se va ane+a o copie dupa re&istrul de cas i dup e+trasele de cont de la data de re#erin a inventarului1 declaraia de la casier1 i copie dupa ultimele documente de intrare/ieire a numerarului din casierie1 precum i o reconciliere a sumelor . Inventarierea activelor fr substan material' a datoriilor i capitalurilor proprii !entru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substan material1 a datoriilor i capitalurilor proprii se )ntocmesc situaii analitice distincte1 de catre departamentul contabilitate. Botalul situaiilor analitice ast#el )ntocmite se veri#ic cu soldurile conturilor sintetice corespun-toare1 care se preiau )n I,e&istrul6inventarI .

!entru a con#irma realitatea soldurilor se vor ataa documente 8usti#icative pentru micrile )nre&istrate pe conturi de la ultima inventariere.

)redarea listelor de inventariere Dup veri#icarea listelor /situatiilor analitice scriptice cu situaia #aptic1 misiunea comisiilor de inventariere se apropie de s#7rit. !e ultima #il a listei de inventariere1 &estionarul trebuie s menione-e dac toate bunurile i valorile bneti din &estiune au #ost inventariate i consemnate )n listele de inventariere )n pre-ena sa. De asemenea1 acesta menionea- dac are obiecii cu privire la modul de e#ectuare a inventarierii. 9n acest ca-1 comisia de inventariere este obli&at s anali-e-e obieciile1 iar conclu-iile la care a a8uns se vor meniona la s#7ritul listelor de inventariere. :istele de inventariere se semnea- pe #iecare #il de ctre preedintele i membrii comisiei de inventariere1 de ctre &estionar1 precum i de ctre specialiti solicitai de ctre preedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identi#icarea bunurilor inventariate. 9n ca-ul &estiunilor colective @cu mai muli &estionari=1 listele de inventariere se semnea- de ctre toi &estionarii1 iar )n ca-ul predrii6primirii &estiunii1 acestea se semnea- at7t de ctre &estionarul predtor1 c7t i de ctre cel primitor. *tabilirea rezultatelor inventarierii ,e-ultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate #aptic i )nscrise )n listele de inventariere cu cele din evidena te5nico6operativ @#iele de ma&a-ie= i din contabilitate. 9nainte de stabilirea re-ultatelor inventarierii se procedea- la o anali- a tuturor stocurilor )nscrise )n #iele de ma&a-ie i a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceast oca-ie trebuie corectate operativ1 dup care se procedea- la stabilirea re-ultatelor inventarierii prin
13

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina $2 din ,, E&emplar nr%# $

con#runtarea cantitilor consemnate )n listele de inventariere cu evidena te5nico6operativ pentru #iecare po-iie. ,esposabil cu reconcilierea inventarului #aptic i scriptic este < comisia de inventariere1 coordonat de preedinte. +valuarea la inventar Evaluarea1 cu oca-ia inventarierii1 a elementelor de natura activelor1 datoriilor i capitalurilor proprii se va e#ectua cu respectarea principiului permanenei metodelor1 potrivit cruia modelele i re&ulile de evaluare trebuie meninute1 asi&ur7nd comparabilitatea )n timp a in#ormaiilor contabile. :a stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic principiul prudenei1 potrivit cruia se ine seama de toate a8ustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. 9n ca-ul )n care se constat c valoarea de inventar este mai mare dec7t valoarea cu care acesta este evideniat )n contabilitate1 )n listele de inventariere se )nscriu valorile din contabilitate. 9n ca-ul )n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic dec7t valoarea din contabilitate1 )n listele de inventariere se )nscrie valoarea de inventar. !entru elementele de natura activelor la care s6au constatat deprecieri1 pe ba-a listelor de inventariere )ntocmite distinct comisia de inventariere #ace propuneri de a8ustri pentru depreciere sau a8ustri pentru pierdere de valoare1 dup ca-1 ori de )nre&istrare a unor amorti-ri suplimentare @pentru deprecierile ireversibile ale imobili-rilor amorti-abile=1 acolo unde este ca-ul1 art7nd totodat cau-ele care au determinat aceste deprecieri. )lusuri si lipsuri la inventar !entru toate plusurile1 lipsurile i deprecierile constatate la bunuri1 precum i pentru pa&ubele determinate de e+pirarea termenelor de prescripie a creanelor sau din alte cau-e1 comisia de inventariere solicit e+plicaii scrise de la persoanele care au rspunderea &estionrii bunurilor1 respectiv a urmririi decontrii creanelor. !e ba-a e+plicaiilor primite i a documentelor anali-ate1 comisia de inventariere stabilete natura lipsurilor1 pierderilor1 pa&ubelor i deprecierilor constatate1 precum i natura plusurilor1 propun7nd1 )n con#ormitate cu dispo-iiile le&ale1 modul de re&ulari-are a di#erenelor dintre datele din contabilitate i cele #aptice1 re-ultate )n urma inventarierii. 9n situaia constatrii unor plusuri )n &estiune1 bunurile respective se evaluea- potrivit re&lementrilor contabile aplicabile. $ompensarea plusurilor i minusurilor de inventar :a stabilirea valorii debitului1 )n ca-urile )n care lipsurile )n &estiune nu sunt considerate in#raciuni1 se are )n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate1 dac sunt )ndeplinite urmtoarele condiii< s e+iste riscul de con#u-ie )ntre sorturile aceluiai bun material1 din cau-a asemnrii )n ceea ce privete aspectul e+terior< culoare1 desen
1;

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *) din ,, E&emplar nr%# $

model dimensiuni ambala8 sau alte elemente> di#erenele constatate )n plus sau )n minus s se re#ere la< aceeai perioad de &estiune i la aceeai &estiune. Nu se admite compensarea )n ca-urile )n care s6a #cut dovada c lipsurile constatate la inventariere provin din sustra&erea sau din de&radarea bunurilor respective datorat vinoviei persoanelor care rspund de &estionarea acestor bunuri.

Liste cu produse compensabile (nual1 administratorul/ii societii aprob listele cu sorturile de produse1 mr#uri1 ambala8e i alte valori materiale care )ntrunesc condiiile de compensare datorit riscului de con#u-ie . (ceste liste servesc pentru u-ul intern al societii1 ca document 8usti#icativ pentru compensrile care au loc cu oca-ia inventarierii. +fectuarea compensarii $ompensarea se #ace pentru cantiti e&ale )ntre plusurile i lipsurile constatate. 9n ca-ul )n care cantitile sorturilor supuse compensrii1 la care s6au constatat plusuri1 sunt mai mari dec7t cantitile sorturilor admise la compensare1 la care s6au constatat lipsuri1 se va proceda la stabilirea e&alitii cantitative prin eliminarea din calcul a di#erenei )n plus. (ceast eliminare se #ace )ncep7nd cu sorturile care au preurile unitare cele mai sc-ute1 )n ordine cresctoare. 9n ca-ul )n care cantitile sorturilor supuse compensrii1 la care s6au constatat lipsuri1 sunt mai mari dec7t cantitile sorturilor admise la compensare1 la care s6au constatat plusuri1 se va proceda1 de asemenea1 la stabilirea e&alitii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitii care depete totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se #ace )ncep7nd cu sorturile care au preurile unitare cele mai sc-ute1 )n ordine cresctoare. !entru bunurile la care sunt acceptate sc-minte1 )n ca-ul compensrii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere1 sc-mintele se calculea- numai )n situaia )n care cantitile lips sunt mai mari dec7t cantitile constatate )n plus. 9n aceast situaie1 cotele de sc-minte se aplic )n primul r7nd la bunurile la care s6au constatat lipsurile. Dac )n urma aplicrii sc-mintelor respective mai rm7n di#erene cantitative )n minus1 cotele de sc-minte se pot aplica i asupra celorlalte bunuri admise )n compensare1 la care s6au constatat plusuri sau la care nu au re-ultat di#erene. Di#erena stabilit )n minus )n urma compensrii i aplicrii tuturor cotelor de sc-minte1 repre-ent7nd pre8udiciu pentru entitate1 se recuperea- de la persoanele vinovate1 )n con#ormitate cu dispo-iiile le&ale.
22

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *$ din ,, E&emplar nr%# $

Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplic anticipat1 ci numai dup constatarea e+istenei e#ective a lipsurilor i numai )n limita acestora. De asemenea1 limitele de perisabilitate nu se aplic automat1 acestea #iind considerate limite ma+ime. Imputarea 9n ca-ul constatrii unor lipsuri imputabile )n &estiune1 administratorii trebuie s imput persoanelor vinovate bunurile lips la valoarea lor de )nlocuire. !rin valoare de )nlocuire se )nele&e costul de ac5i-iie al unui bun cu caracteristici i &rad de u-ur similare celui lips )n &estiune la data constatrii pa&ubei1 care cuprinde preul de cumprare practicat pe pia1 la care se adau& ta+ele nerecuperabile1 inclusiv B'(1 c5eltuielile de transport1 aprovi-ionare i alte c5eltuieli1 accesorii necesare pentru punerea )n stare de utilitate sau pentru intrarea )n &estiune a bunului respectiv. 9n ca-ul bunurilor constatate lips1 ce urmea- a #i imputate1 care nu pot #i cumprate de pe pia1 valoarea de imputare se stabilete de ctre o comisie #ormat din specialiti )n domeniul respectiv. Intocmirea procesului verbal de inventariere ,e-ultatele inventarierii se )nscriu de ctre comisia de inventariere )ntr6un proces6verbal. !rocesul6verbal privind re-ultatele inventarierii va conine1 )n principal1 urmtoarele elemente< data )ntocmirii> numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere> numrul i data deci-iei de numire a comisiei de inventariere> &estiunea/&estiunile inventariat/inventariate data )nceperii i terminrii operaiunii de inventariere re-ultatele inventarierii1 conclu-iile i propunerile comisiei cu privire la cau-ele plusurilor i ale lipsurilor constatate i persoanele vinovate1 precum i propuneri de msuri )n le&tur cu acestea volumul stocurilor depreciate1 #r micare1 cu micare lent1 &reu vandabile1 #r des#acere asi&urat i propuneri de msuri )n vederea reinte&rrii lor )n circuitul economic propuneri de scoatere din #unciune a imobili-rilor corporale1 respectiv din eviden a imobili-rilor necorporale propuneri de scoatere din u- a materialelor de natura obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri constatri privind pstrarea1 depo-itarea1 conservarea1 asi&urarea inte&ritii bunurilor din &estiune1 precum i alte aspecte le&ate de activitatea &estiunii inventariate.
21

Bermen de predare < / -ile lucrtoare de la data )nc5eierii inventarierii.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina ** din ,, E&emplar nr%# $

!ropunerile cuprinse )n procesul6verbal al comisiei de inventariere se pre-int1 )n termen de / -ile lucrtoare de la data )nc5eierii operaiunilor de inventariere1 administratorului1 ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu &estiunea entitii. (cesta1 cu avi-ul conductorului compartimentului #inanciar6contabil i al conductorului compartimentului 8uridic1 decide asupra soluionrii propunerilor #cute1 cu respectarea dispo-iiilor le&ale. Dup )ntocmirea i aprobarea proceselor verbale de inventariere1 misiunea comisiilor de inventariere )ncetea-. Inregistrarea rezultatelor inventarului Bermen < / -ile lucrtoare de la aprobarea procesului verbal de inventariere. ,e-ultatele inventarierii trebuie )nre&istrate )n evidena te5nico6operativ )n termen de cel mult / -ile lucrtoare de la data aprobrii procesului6verbal de inventariere de ctre administrator1 ordonatorul de credite sau persoana responsabil cu &estiunea entitii. ,esponsabilitatea )nre&istrrii re-ultatului inventarierii revine departamentului contabilitate. $asarea 9n urma e#ecturii inventarierii pot re-ulta din partea comisiei de inventariere1 propuneri de casare . !entru aceste propuneri se )ntocmesc liste de casare separate. 9n urma aprobrii inventarului se trece la casarea propriu -is. ,umirea comisiei de casare $asarea se e#ectua- de ctre o comisiei de casare numit prin deci-ie scris emis de aceleai persoane care semnea- deci-ia de inventariere menionat la punctul ..1. )rocesul verbal de casare $omisia de casare )ntocmete procesul verbal de casare care s ateste e#ectuarea casrii. Dac )n urma casrii re-ult materiale care pot #i valori#icate1 se )ntocmete i un proces verbal de valori#icare )n care sunt trecute materialele re-ultate @denumire i cantitate=. :a dosarul de casare se ar5ivea- < - procesele verbale de inventariere )n care s6au #cut propunerile de casare 1 aprobate de persoanele abilitate con#orm pre-entei proceduri > deci-ia de numire a comisiei de casare> procesul verbal de casare> procesul verbal de valori#icare.

ntocmirea registrului inventar

22

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *- din ,, E&emplar nr%# $

I,e&istrul6inventarI este un document contabil obli&atoriu )n care se )nscriu re-ultatele inventarierii elementelor de natura activelor1 datoriilor i capitalurilor proprii1 &rupate dup natura lor1 con#orm posturilor din bilan. Elementele de natura activelor1 datoriilor i capitalurilor proprii )nscrise )n re&istrul6inventar au la ba- listele de inventariere1 procesele6verbale de inventariere i situaiile analitice1 dup ca-1 care 8usti#ic coninutul #iecrui post din bilan. 9n ca-ul )n care inventarierea are loc pe parcursul anului1 datele re-ultate din operaiunea de inventariere se actuali-ea- cu intrrile sau ieirile din perioada cuprins )ntre data inventarierii i data )nc5eierii e+erciiului #inanciar1 datele actuali-ate #iind apoi cuprinse )n re&istrul6inventar. Cperaiunea de actuali-are a datelor re-ultate din inventariere se va e#ectua ast#el )nc7t la s#7ritul e+erciiului #inanciar s #ie re#lectat situaia real a elementelor de natura activelor1 datoriilor i capitalurilor proprii. $ompletarea re&istrului6inventar se e#ectuea- )n momentul )n care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilaniere1 inclusiv cele a#erente impo-itului pe pro#it1 i a8ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare1 dup ca-. !e ba-a re&istrului6inventar i a balanei de veri#icare )ntocmite la #inele e+erciiului #inanciar se )ntocmete bilanul1 parte component a situaiilor #inanciare anuale1 ale crui posturi trebuie s corespund cu datele )nre&istrate )n contabilitate1 puse de acord cu situaia real a elementelor de natura activelor1 datoriilor i capitalurilor proprii1 stabilit pe ba-a inventarului. -rhivarea dosarului de inventar Dosarul de inventariere va #i ar5ivat alaturi de documentele #inanciar6contabile ale anului. 4nainte de predarea la ar5iva1 departamentul #inanciar6 contabil va e#ectua o ultima veri#icare a continutului acestuia. $a si o recapitulare a procedurilor descrie anterior1 dosarul de inventariere va cuprinde urmatoarele documente1 semnate de persoanele abilitate1 asa cum au #ost pre-entate anterior. deci-ia de inventariere > declaratiile de inceput de inventar de la &estionari/casieri> listele de inventariere > documentele 8usti#icative pentru situatia conturilor < re&istru de casa1 e+tras de cont1 state de plata1 etc. e+trasele de cont cu con#irmarile de la terti> documentele 8usti#icative privind reconcilierile e#ectuate intre #aptic si scriptic> lista de produse compensabile> procesul verbal de inventariere> procesul verbal de casare

12. 6esponsabiliti n derularea activitii de inventariere


23

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *, din ,, E&emplar nr%# $

12.1. /rdonatorul de credite. 12.1.1. ,spunde de or&ani-area lucrrilor de inventariere. 12.1.2. ,spunde de or&ani-area activitilor privind urmrirea i recuperarea lipsurilor i pa&ubelor constatate. 12.2. #irectorul financiar contabil i eful serviciului financiar contabilitate bu.et 12.2.1. ,spund de )nre&istrarea )n evidena contabil a re-ultatelor inventarierii. 12.2.2. ,spund de evidenierea )n contabilitate1 a pa&ubelor constatate la inventariere1 )n conturi analitice distincte 1 iar )n cadrul acestora1 pe #iecare debitor. 12.2.3. ,spund de e#ectuarea )nre&istrrilor )n ,e&istrul6inventar. 12.2.4. ,spund de cuprinderea re-ultatelor inventarierii )n situaiile #inanciare )ntocmite pentru e+erciiul #inanciar respectiv. 12.3. "e!brii o!isiei de inventariere= 12.3.1. ,spund de e#ectuarea la timp a lucrrilor de inventariere 12.3.2. ,spund de respectarea prevederilor /"'0 nr. 21+1/2223 & pentru aprobarea Normelor privind or&ani-area i e#ectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv. a= )nainte de )nceperea operaiunii de inventariere ia de la &estionarul rspun-tor de &estiunea bunurilor o declaraie scris care se datea- i se semnea- de ctre &estionarul rspun-tor de &estiunea bunurilor i de ctre comisia de inventariere1 care atest c a #ost dat )n pre-ena sa1din care s re-ulte dac< & &estionea- bunuri i )n alte locuri de depo-itare> & )n a#ara bunurilor unitii respective1 are )n &estiune i alte bunuri aparin7nd terilor1 primite cu sau #r documente> & are plusuri sau lipsuri )n &estiune1 despre a cror cantitate sau valoare are cunotin> & are bunuri nerecepionate sau care trebuie e+pediate @livrate=1 pentru care s6au )ntocmit documentele a#erente> & a primit sau a eliberat bunuri #r documente le&ale> & deine numerar sau alte 57rtii de valoare re-ultate din v7n-area bunurilor a#late )n &estiunea sa> & are documente de primire6eliberare care nu au #ost operate )n evidena &estiunii sau care nu au #ost predate la contabilitate. & #elul1 numrul i data ultimului document de intrare/ieire a bunurilor )n/din &estiune. b= identi#ica toate locurile @)ncperile= )n care e+ist bunuri ce urmea- a #i inventariate> c= asi&ura )nc5iderea i si&ilarea spaiilor de depo-itare1 )n pre-ena &estionarului1 ori de c7te ori se )ntrerup operaiunile de inventariere i se prsete &estiunea. d= bare-a i semne-a1 la ultima operaiune1 #iele de ma&a-ie1 menion7nd data la care s6au inventariat bunurile1 vi-ea-a documentele care privesc intrri sau ieiri de bunuri1 e+istente )n &estiune1 dar ne)nre&istrate1 dispune )nre&istrarea acestora )n #iele de ma&a-ie i predarea lor la contabilitate1 ast#el )nc7t situaia scriptic a &estiunii s re#lecte realitatea. e= veri#ica numerarul din cas i stabileste suma )ncasrilor din -iua curent1 solicit7nd )ntocmirea monetarului > #= a#iea-a la loc vi-ibil pro&ramul si perioada inventarierii. 12.). ?efii co!parti!entelor de specialitate=
24

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *. din ,, E&emplar nr%# $

12.4.1. ,spund de asi&urarea condiiilor or&ani-atorice necesare participrii la inventariere a personalului subordonat. 12.4.2. ,spund de soluionarea propunerilor i recomandrilor comisiei de inventariere. 12.*. ;estionarii i responsabilii de bunuri. 12. .1. ,spund de corectitudinea in#ormaiilor i datelor #urni-ate comisiei de inventariere. 12. .2. ,spund de buna &estiune a bunurilor i valorilor )ncredinate.

11. 9ne%e
(r. ane%a 2 1 2 3 #enu!irea ane%ei 1 0ruparea conturilor contabile ,e#erat aprobare F Elabora& tor 2 9probat (r.de e%e!plare 4 Financiar6$ontabilitate6 %u&et de $ontabilitate (dministrativ Secretariat $ontabilitate *embrii comisiilor de inventariere Secretariat $ontabilitate *embrii comisiilor de inventariere Secretariat $ontabilitate *embrii comisiilor de inventariere Secretariat $ontabilitate *embrii comisiilor de inventariere Secretariat #ifuzare 9r>ivare loc . perioa& da / 9lte

Dispo-iia / deci-ia privind or&ani-area inevntarierii F !roces ? verbal privind instruirea Declaraie inventar de

!roces ? verbal al $omisiei de inventariere

9ne%a (r.= 1 ;6@096E9 /(:@65L/6 /(:9-5LE

a=. $onturile contabile care conin imobili-ri i stocuri1constituite )n &estiuni sau date )n pstrare responsabililor de bunuri

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina */ din ,, E&emplar nr%# $

5ndicatori de bilan 1. (ctive #i+e necorporale

2. 4nstalaii te5nice1 mi8loace de transport1 animale1 plantaii1 mobilier1 aparatura birotica i alte active corporale 3. Berenuri i cldiri

). Stocuri

#enu!irea contului ct. 223 J$5eltuieli de de-voltare ct. 22* J$oncesiuni1 brevete1 licene1 mrci comerciale1 drepturi i active similareK ct. 22+ J9nre&istrri ale evenimentelor cultural6sportive ct. 221 J(lte active #i+e necorporaleK ct. 233 J(ctive #i+e necorporale )n curs de e+ecuieK ct. 2131 JEc5ipamente te5nolo&ice @maini1 utila8e i instalaii de lucru=K ct. 2132 J(parate i instalaii de msurare1 control i re&lareK ct. 2133 J*i8loace de transportK ct. 213) J(nimale i plantaiiK ct. 21) J*obilier1 aparatura birotica1 ec5ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active #i+e corporaleK ct. 231 J(ctive #i+e corporale )n curs de e+ecuie ct. 2111 Berenuri ct. 2112 (mena8ri la terenuri ct. 212 J$onstruciiK ct. 231 J(ctive #i+e corporale )n curs de e+ecuie ;r.ct. 32 JStocuri de materii i materialeK ;r.ct. 33 J!roductia )n curs de e+ecuie ;r.ct.3) J!roduseK ;r.ct. 3* JStocuri a#late la teriK t. 3+1 J(nimale i psriK t. 3,1 J*r#uriK t. 311 J(mbala8eK

b=. $onturile contabile care conin disponibilitile bneti din tre-orerii i bnci comerciale1 creane i obli&aii #a de teri1 numerarul din casieria unitii i a alte valori 5ndicatori de bilan #enu!irea contului ;r.ct. *1 I$onturi la tre-oreria statului i bnciI ct. *311 I$asa )n leiI ct. *31) I$asa )n valutaI ct. *321 IBimbre #iscale i potaleI
2.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *0 din ,, E&emplar nr%# $

1. $onturi la tre-orerie1bnci comerciale1 casa1 alte valori1 avansuri de tre-orerie.

2. $reane necurente / sume ce urmea- a #i )ncasate dup o perioada mai mare de 1 an

ct. *322 I%ilete de tratament i odi5naI ct. *323 IBic5ete i bilete de cltorieI ct. *32) I%onuri valorice pentru carburani autoI ct. *32* I%ilete cu valoare nominalI ct. *32+ IBic5ete de masaI ct. *321 I(lte valoriI ct. )112 I$lieni cu termen peste 1 anI ct. )+12 IDebitori peste 1 anI

ct. 232 J(vansuri acordate pentru active #i+e corporaleK ct. 23) J(vansuri acordate pentru active #i+e necorporaleK 3. $reane din operaiuni comerciale ct. )23 JFurni-ori6 debitoriK i avansuri ct. )111 J$lieni cu termen sub 1 anK ct. )111 J$lieni incerti sau )n liti&iuK ct. )+11 JDebitori sub 1 anK ). Sume necurente de plata ct. )2)2 JFurni-ori de active #i+e peste 1 anK ct. )+22K$reditori peste 1anK ct. )21 JFurni-ori ct. )21 JFurni-ori6#acturi nesositeK *. Datorii comerciale i avansuri ct. )2)1 JFurni-ori de active #i+e sub 1 anK ct. )+21 J$reditori sub 1 anK

6E'E69: #E 906/-96E pentru #5S0/A5B59 / #E 5A59 privind or.anizarea inventarierii CCCCCCC. D9E 9n con#ormitate cu prevederile art. / al. @1= din :e&ea contabiltii nr. 32 / 1;;11 republicat1 )n perioada FFFFFFFF. este necesar des#urarea activitii de inventariere a FFFFFFFFF..FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF @se trec elementele care vor #i inventariate i 8usti#icarea necesitii= D-E !entru reali-area acestei activiti este necesar constituirea unui numr de F.......... comisii1 compuse din F. membri #iecare1 deoarece ..................................FF.
2/

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *1 din ,, E&emplar nr%# $

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. @se 8usti#ic prin numrul1 comple+itatea i dispersia teritorial elementelor inventariate= D E $omisiile de inventariere propuse1 sunt< (r. co!i& sie o!ponena co!isiei @numele1 prenumele1 #uncia= /biectul inventarierii Locul inventarierii (u!ele i prenu!ele .estionarului 5ntervalul de ti!p

9n cadrul compartimentului de contabilitate< aE primirea listelor de inventariere1 veri#icarea calculelor1 con#irmarea soldului scriptic i calcularea di#erentelor valorice1 pentru #iecare cont contabil1 va #i e#ectuat de d6l/d6na FF.> bE operaiunile de con#irmare a creanelor i obli&aiilor i de comunicare a listelor de inventar cu bunurile aparin7nd terilor1 vor #i e#ectuate de d6l/d6na FF.> cE )ntocmirea situaiilor analitice distincte pentru 8usti#icarea soldurilor sintetice1 care nu conin bunuri1 va #i e+ecutat de d6l/d6na FF.> D#E !entru asi&urarea condiiilor de inventariere sunt necesare< - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DEE 4ntruirea se va #ace pe ba-a Normelor proprii privind activitatea de inventariere.

@verso re#erat= :a D9E se va trece 8usti#icarea inventarierii prin una din situaiile de mai 8os< aE la )nceputul activitii> bE anual )n timpul #uncionrii1 de re&ul la s#7ritul anului> cE )n ca-ul #u-iunii sau )ncetrii activitii> dE lunar asupra disponibilitilor bneti i altor valori din tre-orerie> eE )n alte situaii< la cererea or&anelor de control> c7nd sunt indicii c e+ist lipsuri sau plusuri )n &estiuni> de c7te ori intervine o predare6primire de &estiune> ca urmare a calamitilor naturale sau )n ca-uri de #or ma8or> pentru aplicarea cotelor de sc-minte > )n alte ca-uri prev-ute de le&e.
23

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina *2 din ,, E&emplar nr%# $

:a D#E propuneri de msuri )n vederea asi&urrii condiiilor de inventariere re#eritoare la< asi&urarea unor e+peri pentru acordarea de asisten te5nic> asi&urarea de aparate i instrumente pentru msurat 1 mi8loace de identi#icare @cataloa&e1 mostre1 etc.=1 #ormulare 1 rec5i-ite i mi8loace de si&ilare> ac5i-iionarea de mi8loace materiale pentru asi&urarea proteciei membrilor comisiei de inventariere1 con#orm normelor de protecia muncii> asi&urarea cu personal manipulant suplimentar> sistarea sau limitarea ac5i-iiilor la strictul necesar pe durata des#surrii inventarierii> data or&ani-rii instruirii membrilor comisiilor de inventariere

#5S0/A5B59 / DECIZIA privind or.anizarea inventarierii CCCCCCC. AFFFFFF1 (nali-7nd ,e#eratul de aprobare Nr.< FFFF..din data de FFFFF.FF al LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL prin care s6a propus e#ectuarea inventarierii1 av7nd )n vedere prevederile art. / din Le.ea nr. 12/1331 ? :e&ea contabilitii @republicat= i a /"'0 nr. 21+1/2223 & pentru aprobarea Normelor privind or&ani-area i e#ectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv1 9n temeiul art. /1 din le&ea 21 / 2221 privind administraia public local1 #5S0@(E/DECIDE= 9rt. 1. 9ncep7nd cu data pre-entei1 pentru inventarierea patrimoniului FFFF..AA1 se constituie urmtoarele comisii< o!ponena co!isiei /biectul Locul (u!ele i 5ntervalul
2;

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA (r. co !i& sie

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -) din ,, E&emplar nr%# $

@numele1 prenumele1 #uncia=

inventarierii

inventarierii

prenu!ele .estionarului

de ti!p

9rt. 2. !entru instruirea comisiei de inventariere se )mputernicete d6l/d6na FFFFFF 9rt. +. !entru primirea listelor de inventariere1 veri#icarea calculelor1 con#irmarea soldului scriptic i calcularea di#erentelor valorice1 pentru #iecare cont contabil se )mputernicete d6l/d6na FFFFF 9rt. ). !entru e#ectuarea operaiunile de con#irmare a creanelor i obli&aiilor i de comunicare a listelor de inventar cu bunurile aparin7nd se )mputernicete d6l/d6na FFFFF 9rt. 1. !entru )ntocmirea situaiilor analitice distincte pentru 8usti#icarea soldurilor sintetice 1care nu conin bunuri se )mputernicete d6l/d6na FFFFF 9rt. C. $omisia / comisiile de inventarire i d6l /d6na FFFFFFFFF. vor duce la )ndeplinire pre-enta dispo-iie.

906/-9: LLLLLLLLLLL FFFFFFFF. Elaborat< FFFFFFFFF. LLLLLLLL 4/3 e+. A 6 Se trece #uncia ordonatorului de credite1 AA 6 Se trece denumirea instituiei publice Se vor trece dup ca-1 i< @(= numele i prenumele personalului care asi&ur manipularea bunurilor supuse inventarierii> data instruirii membrilor comisiei de inventariere.

32

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -$ din ,, E&emplar nr%# $

06/ ES 7E6-9L Fnc>eiat azi CCCCC cu ocazia instruirii !e!brilor o!isiilor de inventariere nu!ii prin #ispoziia nr. CCC / CCC.. privind or.anizarea inventarierii CCCCCCCC.. 4nstruirea a #ost e#ectuat de ctre FFFFFFF i a cuprins urmtoarele capitole< ap. 1. !re-entarea principalelor prevederi ale /"'0 nr. 21+1/2223 & pentru aprobarea Normelor privind or&ani-area i e#ectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv i procedura &eneral de e+ecuie CCCC. < 4nventarierea elementelor de activ i de pasiv. ap. 2. ( #ost pre-entat modul de or&ani-are a evidenei te5nico 6 operative a &estiunilor1 a metodelor de calcul te5nic utili-ate )n inventarierea #aptic a unor bunuri sau valori precum i a normelor de )ntocmire i utili-are a #ormularelor speci#ice @ listele de inventariere =. ap. 3. (u #ost prelucrate modalitile de inventariere1 a unor elemente de activ sau pasiv speci#ice instituiei i au #ost predate participanilor preci-ri scrise. ap. ). (u #ost prelucrate principalele norme de protecia muncii i !S41 speci#ice &estiunilor care vor #i inventariate. ap. *. ( #ost pre-entat modelul de declaraie al &estionarilor i modul de obinere a acesteia i s6a subliniat necesitatea veri#icrii e+istenei1 actelor de deci-ie intern transmise &estionarilor privind pstrarea1 depo-itarea1 conservarea i asi&urarea inte&ritii acestora1 de ctre #iecare subcomisie. ap. +. Nu / ( #ost predat ec5ipament de protecie deoarece F.. ap. ,. Nu / (u #ost predate instrumente sau aparate de msurat deoarece !ersoana care a e#ectuat instruirea<
31

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -* din ,, E&emplar nr%# $

FFFFFFFFF.. @numele i prenumele=

LLLLLLLLLLLLLLLLLL @semntura=

*embrii comisiilor de inventariere care au participat la instruire i care au primit preci-ri scrise< Nr. crt. (u!ele i prenu!ele Se!ntura

06E 5AG65 privind activitatea de inventariere 9tribuiile .estionarilor pentru pre.tirea .estiunii n vederea inventarierii= D1E (ran8area bunurilor pe sortotipodimensiuni> D2E $odi#icarea tuturor bunurilor i etic5etarea de ra#t> D3E 4nscripionarea mi8loacelor #i+e i a obiectelor de inventar> D)E $on#runtarea datelor din evidena contabil cu cele din evidena te5nico6operativ a &estiunii. 9tribuiile co!isiei de inventariere= D1E :uarea declaraiei scrise de la &estionar @con#orm modelului pre-entat=> D2E 4denti#icarea tuturor locurilor @)ncperilor= )n care pot #i depo-itate bunuri de natura celor supuse inventarierii i aplicarea si&iliilor )n situaia )n care e+ist mai multe ci de acces )ntr6un spaiu de depo-itare> D3E %ararea i semnarea )n dreptul ultimei operaiuni )nscrise )n #iele de ma&a-ie> D)E S controle-e dac toate instrumentele i aparatele de msur au #ost veri#icate1 etalonate i sunt )n stare de #uncionare> D*E S or&ani-e-e -one tampon1 )n care vor avea loc toate operaiile de intrri i iesiri1 din timpul inventarierii1 i care vor #i certi#icate )n documentele 8usti#icative )ntocmite1 de ctre membrii comisiei de inventariere cu meniunile Jprimit / eliberat )n timpul inventarieriiK> D+E (#iarea pe ua de intrare )n &estiune a perioadei de e#ectuare a inventarierii. D,E !re-entarea listelor de inventar persoanei )mputernicite din compartimentul #inanciar contabil1 pentru certi#icarea coninutului @calcularea di#erenelor valorice1 e+actitatea soldului scriptic1 e+actitatea calculelor e#ectuate=.

5nventarierea 9 :57EL/6 '5HE (E /60/69LE const n= aE identi#icarea #aptic a activelor1 )n ba-a documentelor prin care se atest dreptul de proprietate1 e+istena i apartenena la unitatea deintoare> bE determinarea &radului de utilitate i de depreciere1 prin stabilirea urmtoarelor stri< )ncetrii sau apropierii )ncetrii cererii sau nevoii de servicii #urni-ate de activ>
32

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -- din ,, E&emplar nr%# $

bunul va #i inutili-abil sau trebuie cedat> e+ist o deci-ie de oprire a construciei unui activ )nainte de terminare sau punere )n per#ormana sa )n #urni-area serviciilor este in#erioar celei preconi-ate> modi#icri de te5nolo&ie sau le&islaie )n domeniu.

#unciune>

5nventarierea 9 :57EL/6 '5HE /60/69LE const n = aE identi#icarea #aptic a activelor1 )n ba-a documentelor prin care se atest dreptul de proprietate1sc5ielor de amplasament i a dosarelor te5nice> bE determinarea &radului de utilitate i de depreciere prin stabilirea urmtoarelor stri < deteriorrii #i-ice a activului> )ncetrii sau apropierii )ncetrii cererii sau nevoii de servicii #urni-ate de activ> bunul va #i inutili-abil sau trebuie cedat> e+ist o deci-ie de oprire a construciei unui activ )nainte de terminare sau punere )n #unciune> per#ormana sa )n #urni-area serviciilor este in#erioar celei preconi-ate> modi#icri de te5nolo&ie sau le&islaie )n domeniu. 5nventarierea 5"/-5L5AG65L/6 /60/69LE ?5 (E /60/69LE F( @6S #E EHE @B5E const n= aE veri#icarea con#ormitii documentaei e+istente> bE evaluarea1 stadiului #i-ic al #iecrui obiect )n parte1la data inventarierii1 pe ba-a documentaiei i a lucrrilor e#ectiv constatate la #ata locului. cE stabilirea cau-elor care au condus la e+istena unor investiii sistate sau abandonate > 5nventarierea 9 :57EL/6 '5(9( 596E const n= identi#icarea nominal a titlurilor de crean i )nre&istrarea acestora )n situaii analitice care s cuprind< aE pentru aciunile deinute la societi comerciale1 )n calitate de acionar< denumirea i durata societii comerciale> numrul1 cate&oria i valoarea nominal a aciunilor> nr. i data actului constitutiv sau aditional> bE pentru titluri de participare la or&anisme #inanciare internaionale< denumirea or&anismului internaional> numrul1 tipul sau cate&oria titlului > seria i data titlului> valoarea nominal. cE pentru depo-ite i &aranii depuse la #urni-orii de utiliti< denumirea instituiei sau a societii debitoare> tipul1 durata acordrii1 tipul de depo-it1 #elul &araniei1 valoarea> nr.i data contractului sau a actului prin care s6a constituit dreptul de crean. 5nventarierea S:/ @65L/6 const n = aE determinarea stocurilor #aptice prin numrare1 c7ntrire1 transva-are i msurare sau cubare1 dup ca->
33

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -, din ,, E&emplar nr%# $

bE )n situaia lic5idelor i a altor produse de mas a cror cantitate nu poate #i stabilit prin metode clasice se vor respecta modalitile speci#ice de inventariere a unor bunuri aprobate de ordonatorul de credite. cE materialele de natura obiectelor de inventar )n #olosin1 inventariate pe #iecare persoan1 se centrali-ea- i se compar cu datele din evidena te5nico6operativ1precum i cu datele din evidena contabil. dE pentru bunurile a#late la teri1 comisia de inventariere veri#ic< e+istena i con#ormitatea documentelor de predare 6 primire i de livrare > )ntocmete listele de inventariere1 iar persoana care &estionea- contul < )ntocmete i transmite terilor cererile de con#irmare1i ataea-a con#irmrile primite la listele de inventariere. 5nventarierea 6E9(BEL/6 ?5 /-L5;9B55L/6 '9:G #E :E6B5, Dprovenite din operaiuni co!erciale, ad!inistrarea i!pozitelor i ta%elor i avansuri, cuprinse n .rupele de conturi 23, )2, )1 i )+E const n = aE identi#icarea nominal a debitorilor i creditorilor> bE stabilirea metodei de con#irmare1 care poate #i< prin e+tras de cont> prin e#ectuarea de puncta8e reciproce. cE veri#icarea creanei i a obli&aiei deinute prin< e+istena documentelor care constituie titlu de crean< - #acturi 1 contracte 1 bilet la ordin1 cambie1 trat1 etc>I - titluri e+ecutorii sau alte acte le&ale din care re-ult drepturi patrimoniale > )ncadrarea )n termenul de plat sau de )ncasare . dE )ntocmirea situaiilor nominale 1 cu debitorii i creditorii veri#icai 1 pentru 8usti#icarea soldului #iecrui cont sintetic cu preci-area modalitii de con#irmare@e+ecutat de ctre persoana autori-at din compartimentul de contabilitate=. Situaiile nominale se identi#ic prin denumirea institutiei i a compartimentului care ine contul1 denumirea i simbolul contului sintetic inventariat i poart semnaturile comisiei de recepie i responsabilului de cont. Situaiile nominale conin urmatoarele in#ormaii minime< denumirea clientului1 a&eniei sau autoritii de implementare1debitorului sau a creditorului. denumirea actului le&al 1 nr.i data . valoarea creanei sau a obli&aiei.

5nventarierea #5S0/(5-5L5:G:5L/6 -G(E?:5 aflate n conturi la bnci i la unitile :rezoreriei Statului, const n= aE veri#icarea con#ormitii e+traselor de cont1 i bE con#runtarea soldurilor din e+trasele de cont 1 din -iua de 31 decembrie sau din ultima -i lucrtoare a anului1 cu soldurile din contabilitate> cE )ntocmirea situaiilor analitice pe #iecare sold de cont sintetic. 5nventarierea #5S0/(5-5L5:GB5L/6 n lei i valut din casieria unitii const n=
34

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -. din ,, E&emplar nr%# $

aE e#ectuarea controlului de cas )n con#ormitate cu prevederile le&ale1 )n ultima -i lucrtoare a e+erciiului #inanciar> bE con#runtarea soldurilor din re&istrul de cas 1din ultima -i lucrtoare a e+erciiului1 cu monetarul i cu cele din contabilitate1 dup inre&istrarea tuturor operaiunilor de )ncasri i pli a#erente e+erciiului #inanciar> 5nventarierea E @65L/6 ?5 E'E :EL/6 /"E6 59LE pri!ite de la clieni Dct. *11 E const n= aE veri#icarea condiiilor de #orm i #ond prev-ute de le&islaia )n vi&oare> bE veri#icarea termenelor de )ncasare> cE con#runtarea soldului contului sintetic cu totalul cate&oriilor de e#ecte inventariate. 5nventarierea 9L:/6 79L/65 Dct.*32E const in = aE veri#icarea autenticitii #iecrui element 1 &ruparea pe cate&orii de valori i calcularea valorii lor totale utili-7ndu6se valoarea nominal a imprimatului> bE con#runtarea soldurilor conturilor sintetice de &r.44 cu totalul valoric al cate&oriei din #iecare list de inventariere. 5nventarierea 9 6E#5:57EL/6 const n= aE veri#icarea documentelor 8usti#icative din care re-ult obli&aia desc5iderii acreditivelor> bE veri#icarea documentelor care 8usti#ic acordarea i termenelor de decontare a avansurilor pe #iecare titular de avansuri> cE con#runtarea e+traselor de cont cu soldurile conturilor din conturile sintetice i totalul listelor de inventariere> dE )nscrierea )n listele de inventariere 1 a #urni-orilor bene#iciari de acreditive / titularilor de avansuri 1 nr.i data documentelor 8usti#icative 1 suma i termenul de plat sau de decontare. 5nventarierea /(:@65L/6 F( 9'969 -5L9(B@L@5 const n= aE .aranii= veri#icarea con#ormitii i le&alitii #iecrui tip de &aranie> transmiterea cererilor pentru con#irmarea valabilitii scrisorilor de &aranie bancar de ctre bncile emitente. )ntocmirea listelor de inventariere pe debitori1 pe tipuri de &aranii i sume. bE bunuri i valori= identi#icarea bunurilor )n ba-a speci#icaiilor din actelor de predare6primire i a documentelor de livrare i evaluarea utilitii bunurilor respective> consemnarea )n listele de inventariere a denumirii terului1 nr. i data documentului de predare6primire i ale documentului de livrare1 denumirea bunurilor i valoarea1 iar persoana care &estionea- contul< transmite terilor listele de inventariere pentru con#irmare1 i ataea-a con#irmrile primite la listele de inventariere.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -/ din ,, E&emplar nr%# $

Pentru inventarierea altor elemente de activ i de pasiv ce nu reprezint bunuri este su#icient pre-entarea lor )n situaii analitice distincte care s #ie totali-ate i s 8usti#ice soldul conturilor sintetice respective )n care acestea sunt cuprinse. Situaiile analitice se )ntocmesc i se semnea- de persoanele care administrea- conturile sintetice i sunt supuse veri#icrii i certi#icrii comisiei de inventariere.

#E L969B5E #E 5(7E(:96 Subsemnatul ...............FFFF...FFF.... la FFFFFFFFFFFF. pe #uncia de &estionar al ........FFFF..... numit prin deci-ia nr. F.......... din data de ..F.............. declar< D1E Boate valorile materiale i bneti a#late )n &estiunea subsemnatului se &sesc )n )ncperile< .........................FFFFFFFFF....................................................................... ............................................................................................................................. D2E !osed @nu posed= valori materiale i bneti aparin7nd terilor .........................FFFFFFFFF........... ......................................................................... D3E (m @nu am= cunostinta de e+istenta unor plusuri sau minusuri )n valoare @cantitate= de .........................FFFFFFFFF........... ......................................................................... D)E (m @nu am= eliberat valori materiale i bneti #r documente le&ale.
3.

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -0 din ,, E&emplar nr%# $

%ene#iciar .............................................................. %ene#iciar .....FFFFFFFFFFFF.......... %ene#iciar .................FFFFFFFFF........... D*E (m @nu am= valori materiale nereceptionate sau care trebuie e+pediate1 pentru care sau )ntocmit documentele a#erente )n cantitate de< .........................FFFFFFFFF........... ......................................................................... D+E (m @nu am= documente de primire/eliberare care nu au #ost operate )n evidenta operativ sau nu au #ost predate la contabilitate< ......................................................................... ......................................................................... D,E Dein @nu dein= numerar din v7n-area mr#urilor a#late )n &estiune1 de lei< FF................................................................... ........F............................................................... D1E Eltimele documente de intrare sunt< #elul ............. nr. ................ din data de ...................... #elul ............. nr. ................ din data de ...................... D3E Eltimele documente de ieire sunt< #elul ............. nr. ................ din data de ...................... #elul ............. nr. ................ din data de ...................... D12E Eltimul raport de &estiune a #ost )nc5eiat la data de .......FFF...... pentru perioada FFF. D11E Dac mai aveti ceva de adu&at .... FFFFFFFFFFFFFFF.......................................................................... ..................................FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.. F................................................................................................................................................. Semnturi D(B( 9N F(B( NC(SB,M 0ESB4CN(, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Data .... ora ......

3/

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -1 din ,, E&emplar nr%# $

Nr. FFFFFF.. / FFFFFFFF.. 906/-9: /6#/(9:/6 #E 6E#5:E FFFFFFFFFFFFFF 06/ ES&7E6-9L al o!isiei de inventariere nr. C. din data de CCCCCCCCC.. ap. 1. #ate de identificare = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. @se trec< nr. i data deci-iei de numire a comisiei de inventariere1 numele i prenumele membrilor1 &estiunea/&estiunile inventariate1 denumirea elementului/elementelor inventariate1 data )nceperii i terminrii operaiunii de inventariere=. ap. 2. 6ezultatele inventarierii = Liste de inventariere ont<E #enu!ire Sold 7aloare contabil Situaii analitice cont / ele!ent scriptic inventariat la data= #enu!ire .estiune #iferene

33

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA (r . crt .

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina -2 din ,, E&emplar nr%# $

/responsabil bunuri /cont.

CC.

1. 2. Botal1din care<

+.

).

1.

7aloare 5nventar la #ata CC. +.

0lus

"inus

,.

1.

A= 4nre&istrrile se #ac )n ordinea cresctoare a conturilor care au #ost inventariate ap. +. onstatri = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF @Se trec constatrile comisiei privind pstrarea1 depo-itarea1 conservarea1 asi&urarea inte&ritii bunurilor din &estiuni1 precum i alte aspecte considerate semni#icative i le&ate de &estiunile veri#icate.= ap. ). oncluzii i propuneri= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF @se trec date cu privire la< lipsuri i/sau plusuri constatate> pa&ube din creane prescrise> stocurile depreciate1 #r micare sau cu micare lent> bunurile lips propuse pentru compensare cu plusuri constatate> scoaterea din u- a obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri @se ane+ea- listele de inventariere a#erente #iecrei po-iii=@ve-i procedurile a#erente=> modul de re&ulari-are a di#erenelor dintre datele din contabilitate i cele #aptice1 persoanele vinovate i propuneri de msuri )n le&tur cu acestea=

/"5S59 #E 5(7E(:965E6E Nume i prenume calitatea semntura 1.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 2.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 3.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

3;

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina ,) din ,, E&emplar nr%# $

12. uprins

(u!rul co!ponenei n cadrul procedurii operaionale 1. 2. 3. 4. . / 3

#enu!irea co!ponenei din cadrul procedurii operaionale operta :ista responsabililor cu elaborarea1 veri#icarea ii ediiei sau1 dup ca-1 a revi-iei )n cadrul ediiei operaionale Situaia ediiilor i a revi-iilor )n cadrul ediiilor operaionale :ista cupri-and persoanele la care se di#u-ea- ediia ca-1 revi-ia din cadrul ediiei procedurii operaionale Scopul procedurii operaionale Domeniul de aplicare a procedurii operaionale %a-a le&al De#iniii i abrevieri ale termenilor utili-ai )n operaional Descrierea procedurii operaionale

0a.ina

aprobarea procedurii procedurii sau1 dup1

1 1 162 2 2 263

procedura

364 46;
42

SPITALUL CLINIC JUDEEAN DE URGEN CONSTANA ; 12 11

PROCEDURA OPERAIONAL privind inventarierea elementelor de activ i de pa!iv Cod# P%O% )*

Edi"ia# $ Nr%de e&%# $ Revi'ia# ( Nr%de e&% #( Pa+ina ,$ din ,, E&emplar nr%# $

12

*odul de lucru ,esponsabiliti )n derularea activitii (ne+e (ne+a 1 ? 0ruparea conturilor contabile ,e#erat aprobare dispo-iie/deci-ie or&ani-are iventariere Dispo-iie / deci-ie or&ani-are inventariere !roces6verbal instruire comisia de inventariere !reci-ri privind activitatea de inventariere Declaraia de inventar !roces6verbal al comisiei de inventariere $uprins

;62 2 62/ 2/ 2362; 32631 32633 34 3 63; 42641 42643 44

41

S-ar putea să vă placă și