Sunteți pe pagina 1din 6

JUDETUL ARGES PRIMARIA COMUNEI COTMEANA

APROB, PRIMAR VISAN IONEL DRAGOS

FISA POSTULUI Informatii generale privind postul: 1. Denumirea postului : sef birou Financiar-Contabil; 2. Nivelul postului: deconducere ; 3. Scopul principal al postului : - indeplinirea atributiilor in conformitate cu prevederile: Legii nr.82/1991,a contabilitatii; Legii nr.571/2003 privind codul Fiscal; Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; Legea nr.388/2007 privind bugetul de stat; Conditii specifice pentru ocuparea postului : 1. studii de specialitate : Facultatea de Stiinte Economice Juridice si Administrative Universitatea din Pitesti - specializarea : Contabilitate si Informatica de Gestiune 2. cunostinte PC/tehnice :explorare Word si Excel 3. limbi straine :limba franceza- scris, vorbit si citit nivel avansat limba engleza- scris, vorbit si citit cunostinte de baza 4. abilitati, calitati si aptitudini necesare : - capacitatea de implementare ; - capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de asumare a responsabilitatilor ; - capacitatea a lucra independent si in echipa ; - capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite ; - capacitatea de analiza si sinteza ; - creativitate si spirit de initiativa ; - capacitatea de planificare si a actiona strategic ; 5. cerinte specifice : disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii Atributiile postului : - intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite proiectele de buget local; - asigura incadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a incasarilor si platilor, ce se deruleaza prin Trezoreria Pitesti, inregistrand in evidentele contabile operatiunile ce se impun; - urmareste executia cheltuielilor prevazute in bugetul local, cat si a fondurilor extrabugetare si informeaza periodic Consiliul Local despre modul de realizare al acestora si propune masurile necesare de luat, atunci cand constata ca acestea nu se realizeaza potrivit procedurilor legale; - verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului propriu al comunei; - coordoneaza si controleaza activitatea de venituri si cheltuieli;

intocmeste listele de investitii aprobate de Consiliul Local Cotmeana; asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul comunei, eliberari de valori materiale pentru alte operatiuni speciale; conduce contabilizarea activitatilor administratiei publice locale, intocmeste situatii lunare si dari de seama trimestriale; participa la licitatii, selectii de oferte, negociaza si incheie contracte economice impreuna cu ceilalti factori de raspundere; raspunde de utilizarea corecta a creditelor bugetare; tine legatura si colaboreaza cu auditorul; asigura gestionarea fondurilor prevazute in buget pe baza de ordine de plata si dispozitii bugetare; informeaza Primarul comunei Cotmeana in cazul, in care tertii nu isi executa popririle facute si stabileste cu acesta masurile legale ce urmeaza a fi luate; intocmeste programul de incasari, urmareste graficul de desfasurare a muncii de urmarire si incasare ritmica a debitelorr; indeplineste si alte atributii date prin dispozitia Primarului ;

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului : 1. Denumire :sef birou Financiar-Contabil; 2. Clasa : I 3. gradul profesional : superior, trapta I 4. Vechimea in specialitatea necesara : 6 ani Sfera relationala a titularului postului : 1. Sfera relationala interna : a) relatii ierarhice : a. subordonat fata de : conducatorul unitatii b. superior fata de : referent contabil, referent operator rol, referent incasari taxe si impozite, referent patrimoniu. b) relatii functionale : fata de toti angajatii Primariei comunei Cotmeana ; 2. Sfera relationala externa : a) cu autoritati si institutii publice : Consiliul Judetean Arges, Institutia Prefectului Arges,Trezoreria Pitesti, D.G.F.P.Arges si alte institutii publice ; 2. Limite de competenta : 3. Delegarea de atributii si competenta : Intocmit de : Numele si penumele : GHINEA IONELA LILIANA Functia publica de conducere : secretar Semnatura : Data intocmirii: 25.06.2008 Luat la cunostinta de catre ocupantul postului 1. Numele si penumele : MELCESCU CRISTINA 2. Semnatura : 3. Data : 25. 06. 2008 Contrasemneaza : Numele si Prenumele : BARBULESCU MIRCEA Functia : manager public Semnatura: Data : 25.06.2008

JUDETUL ARGES PRIMARIA COMUNEI COTMEANA

Aprob PRIMAR VISAN IONEL DRAGOS

RAPORT DE EVALUARE
a performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici

Numele i prenumele funcionarului public evaluat: MELCESCU CRISTINA Funcia public: SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL Treapta de salarizare: clasa I, grad superior, treapta I Data ultimei promovri: 01.06.2008 Numele i prenumele evaluatorului: VISAN IONEL DRAGOS Funcia: PRIMARUL COMUNEI COTMEANA Perioada evaluat: de la 10.01.2009 10.01.2010 Programe de formare la care funcionarul public evaluat a participat n perioada evaluat: Indicatori de performan

Obiective n perioada evaluat

% din timp

Realizat (pondere) % 100% 5

Nota

1. intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite proiectele de buget local si asigura incadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a incasarilor si platilor, ce se deruleaza prin Trezoreria Pitesti, inregistrand in evidentele contabile operatiunile ce se impun; 2. urmareste executia cheltuielilor prevazute in bugetul local, cat si a fondurilor extrabugetare si informeaza periodic Consiliul Local despre modul de realizare al acestora si propune masurile necesare de luat, atunci cand constata ca acestea nu se realizeaza potrivit procedurilor legale; 3. verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului propriu al comunei 4. coordoneaza si controleaza activitatea de venituri si cheltuieli si intocmeste listele de investitii aprobate de Consiliul Local Cotmeana; 5. asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul comunei, eliberari de valori materiale pentru alte operatiuni speciale; 6. conduce contabilizarea activitatilor administratiei publice locale, intocmeste situatii lunare si dari de seama trimestriale

10%

20%

100%

10%

100% 5

10% 20%

100% 4.5 95% 4.5 5

10%

100%

7. participa la licitatii, selectii de oferte, negociaza si incheie contracte economice impreuna cu ceilalti factori de raspundere 8. raspunde de utilizarea corecta a creditelor bugetare si tine legatura si colaboreaza cu auditorul Obiective revizuite n perioada evaluat

10%

100%

10% % din timp Indicatori de performan

90% Realizat (pondere) %

4,5 Nota

1. 2. 4,80 Nota final pentru ndeplinirea obiectivelor Criteriile de performan utilizate n evaluare 1.Capacitate de implementare 2.Capacitatea de a rezolva eficient problemele 3.Capacitate de asumare a a responsabilitatilor 4.Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare experientei dobindite 5. Capaciteatea de analiza si sinteza 6. Creativitate si spirit de initiativa 7. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 8. Capacitatea de a lucra independent 9. Capacitatea de a lucra in echipa 10. Competenta in gestionarea resurselor alocate Nota 4,5 4,5 4,5 a 5 5 5 5 5 5 5 4,85 Nota pentru ndeplinirea criteriilor de performan Nota final a evalurii: (Nota final pentru ndeplinirea obiectivelor + Nota pentru ndeplinirea criteriilor de performan) / 2 Calificativul evalurii: FOARTE BINE Rezultate deosebite: 1. . Dificulti obiective ntmpinate n perioada evaluat: 1. . Alte observaii: 1. . Obiective pentru urmtoarea perioada pentru care se va face evaluarea: Obiectivul % din timp
Indicatori de performan

Comentarii

Termen de realizare

1. intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite proiectele de buget local si asigura incadrarea corecta pe 10% subdiviziunile clasificatiei bugetare a incasarilor si platilor, ce se deruleaza prin Trezoreria Pitesti, inregistrand in evidentele contabile operatiunile ce se impun 2.urmareste executia cheltuielilor prevazute in bugetul local, cat 20% si a fondurilor extrabugetare si informeaza periodic Consiliul Local despre modul de realizare al acestora si propu masurile necesare de luat, atunci cand constata ca acestea nu se realizeaza potrivit procedurilor legale; 3. verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului 10% propriu al comunei; coordoneaza si controleaza activitatea de venituri si cheltuieli si 10% intocmeste listele de investitii aprobate de Consiliul Local Cotmeana; 5. asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru 20% platile efectuate din bugetul comunei, eliberari de valori materiale pentru alte operatiuni speciale; 6.conduce contabilizarea activitatilor administratiei 10% publice locale, intocmeste situatii lunare si dari de seama trimestriale 7. participa la licitatii, selectii de oferte, negociaza si incheie 10% contracte economice impreuna cu ceilalti factori de raspundere 8. raspunde de utilizarea corecta a creditelor bugetare si 10% tine legatura si colaboreaza cu auditorul

permanent

permanent

permanent permanent

permanent

permanent

permanent permanent

Programe de instruire recomandate a fi urmate n urmtoarea perioada pentru care se va face evaluarea : Numele si prenumele funcionarului public evaluat: MELCESCU CRISTINA Funcia: sef birou financiar-contabil Semntura funcionarului public evaluat: ............................ Data: 10.01.2010 Numele i prenumele evaluatorului: VISAN IONEL DRAGOS Funcia: Primarul Comunei Cotmeana Semntura evaluatorului: Data: 10.01.2010 Numele si prenumele persoanei care contrasemneaz: BARBULESCU MIRCEA Funcia: manager public Semntura persoanei care contrasemneaz: ............................ Data: 10.01.2010