Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA ROMNO FACULTATEA DE DREPT BTelefon: 0212029510

ROMANIAN-AMERICANUNIVERSITY DEPARTMENT OF LAW

DREPT Specializarea: DREPT

GHID PENTRU ELABORAREA


AN UNIVERSITAR 2011-2012

UNIVERSITATEA ROMNOFACULTATEA DE DREPT DEPARTAMENTUL DE

GHID DE

I.

INTODUCERE , organizat n baza

Finalizarea studiilor universitare se face prin

unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, cu respectarea metodologiei sportului . Examenul cuprinde din regulamentul aprobat de senatul universitar. unui examen la mai multe discipline parcurse n anii de studii din speciali elaborat , e

presupune didactic c succesiune formulate n judiciare n domeniu. , i , idei

- sub ndrumarea cadrului - a unui text care cuprinde ntr-o ale autorului, desprinse sau

jalonarea unor repere privind alegerea temei, stabilirea acestora.

II.

ALEGEREA TEMEI

didactice finalizarea studiilor, s standarde ridicate parte, lucrarea unor

eze tema, stabil cercetarea ofertelor titlul . Aceast activitate se realizea cadrele didactice ale facult n principiu prin

de drept care pot avea

fie integrat n aria studiilor din . Nu se poate alege un titlu pentru lucrarea de

discipline din afara domeniului juridic. Pot fi abordate teme interdisciplinare dar care au ca obiect de precedat de un supratitlu sau urmat de un subtitlul le. poate fi oricare din cadrele didactice ale programului de Titlul

universitar, lector universitar, asistent universitar doctor. -Americane sau n cadrul studii facultate, cu sau , nu poate Studentul poate -iinterdisciplinare,

ori

f cadrelor didactice, se vor ntocmi docu necesare pentru

departamentului

2.1. ntocmirea structurii preliminare (proiectul , st sau , structura sau proiectul : alegerii temei le va utiliza; acesteia

prezinte coordonatorului Acesta

ele de cercetare pe care

Propuneri privind

; deja consultate studiate n vederea document este de fapt cuprinsul preliminar provizoriu

segmente din tema modifica legislative

caracter provizoriu

fi

2.2.
4

identificarea, precum

consultarea bibliografiei pentru

oferite de alte surse, cum sunt: documente mass media

specialitate, site-

viitoarea ctivitatea de documentare nu poate fi caracterului limitativ impus de de dar ct se poate de prin punctarea, ilor cu ,

cea mai mare relevan

Elaborarea sau redactarea

important care procedeze la asigurarea , efectundu-se

presupune la rndul ei mai multe etape. Mai nti trebuie unei care se impun.

relev

; problematicii; originalitate; respectarea normelor gramaticale,

vor baza pe bibliografia ale autorului. , este necesar ca ntre rezultatele anterioare abordate n literatura de specialitate rezultatele la care a ajuns absolventul n urma

Un aspect deosebit de important

respectarea dreptului de autor

Drepturile de Autor". itate s-a impus formula EARS , , , , Substituie. Potrivit acestei

exigen

Eliminarea

concluziilor. Reorganizarea este necesar pentru stabilirea structurii finale

de succesiunea logic a demersului Substituirea nu unor texte cu altele, ci mai

, u ea n cuprinsul lor, a unor studiu de caz. , studiile Studiul de caz - ca -a impus n literatura

accentuat, iar altele mai aplicativ, studii de caz. Uneori de caz strategie de cercetare -

fi ilustrat cu tabele, grafice, imagini etc.

cadrul didactic coordonator;

preponderent, o abordare conceptual a tematicii studiate de studiu; formulate pe baza studiului realizat, precum perspective de cercetare; pe studii de caz relevante n domeniul de cercetare asumat de student; e cercetare existente n aria

identificarea el pe baza acestora, Lucrarea relevante ar fi metodologie de cercetare are la baz studiul de caz; Lucrarea e fi ncadrat ; pentru realizarea directa

Orientativ, l

Introducere Abrevieri Capitolul I. Titlul primului capitol (titlul capitolului se scrie cu majuscule) 1. Subcapitolul 1 (denumirea subcapitolelor se scrie cu litere mici) e, cu litere mici) 1.2. .......... 2. Subcapitolul 2 3. ........................ Capitolul II. Titlul celui de al doilea capitol 1. Subcapitolul 1 2. Subcapitolul 2 3.......................... Capitolul III. Titlul celui de al treilea capitol 1. Subcapitolul 1 2. Subcapitolul 2 3.......................... Capitolul I

Capitolul V

ast pe de o parte,

-5 capitole poate fi apreciat ca fiind optim. Introducerea

rezultatele de natur Fiecare capitol ncepe pe o

Subcapitolele vor continua pe pagina pe care s-a finalizat subcapitolul anterior.

capitol

pecialitate din statele membre state n domeniul cercetat ct

Ultimul capitol or a concluziilor conturate.

de

e bibliografice. bibliografiei ( ) se

recomand

pentru asigurarea unui demers

nu este admis la nivelul bibliografiei, nu

; minim 20%

ctorat, materiale distribuite n cadrul workshop-urilor, etc.). anexe care vin n , , graficele, tabele fie numai o

, editare: 1. TITLUL CAPITOLULUI (14 pt. bold, capitals, center/left) (12 pt. pentru notele de subsol) 1.1. TITLUL SUBCAPITOLULUI (14 pt. b o l d , capitals, left)

reguli de

separate printr-un rnd liber. Se re Formatul paginii: A4 (97x210) Margini: top 2 .54 cm, bottom 2.54 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm, gutter 0 pt, header 1.27 cm, footer 1.27 cm. Font: Times New Roman, size 14, line space: 1,5 lines, justified. Nu se 70-80 pagini, inclusiv anexele.

10

bullets pentru a puncta sau enumera diverse elemente. Titlurile capitolelor trebuie numerotate (14pt) mai mult de 4 cifre (de exemplu, 1.2.1.1.).

(14pt)

(14pt)

cadrul textului: numele

. cit., pag. (12pt)

precum este precizat n schema de mai jos. (12pt)

Tabelul 1. Numele tabelului

(Sursa:Autor, 2004:31)(12pt)

CONCLUZII (14 pt, bold, capitals, left)

(14pt)

11

acele surse bibliografice citate n text, iar ordonare

foaia de titlu, se va Se interzice crearea unei coper exemplului de mai jos; inserarea de elemente grafice (ima contribuie la o mai bun neadecvat, chiar hazliu; folosirea unui altfel de tip de caractere, dect cel prezentat anterior pentru etc.) care nu

structura :

pagina de copert ; pagina interioar pagina cuprinsului; pagina cu lista abrevierilor; pagina cu paginile aferente textului efectiv al , cu respectarea structurii deja interioare;

acesteia.

12

III.

METODE NIVELUL COMISIEI DE EVALUARE

lucrarea de , sunt supuse Pentru comisiei de , .

, , n . n acest sens,

ul ghid cadrului didactic. Lucrarea

departamentului

ele

Studentul va depune la secretariat ct

un exemplar din lucrare, att n

n format electronic (pe CD).

efectiv lucrarea. -

- Timpul de maxim 10 min.;

13

a iar nota

, comisia face

, fiecare membru al

media notelor acordate de membrii comisiei. Stabilirea notei se tuturor membrilor comisiei. Pentru stabilirea notei 1. Complexitatea 2. Capacitatea de sintez 3. 4. 5. 6. 7. Capacitatea de a prezenta n fa a membrilor comisiei, 8. comisiei; 9. departament e criterii de evaluare:

14

I SPORTULUI UNIVERSITATEA ROMNO FACULTATEA DE DREPT

Grad didactic, nume, prenume ABSOLVENT:

2012

15

I SPORTULUI UNIVERSITATEA ROMNO FACULTATEA DE DREPT

DISCIPLINA:

Grad didactic, nume, prenume ABSOLVENT:

2012

16

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DE STIINTE JURIDICE

DOMENIILE DE CERCETARE STIINTIFICA SI COORDONATORII STIINTIFICI ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

1. DREPT PRIVAT (include: Drept civil; Drept procesual civil;

Coordonatori stiintifici: Prof. univ. dr. Botea Gheorghe Prof. univ. dr. Magureanu Florea Prof. univ. dr. Cocos Stefan Prof. univ. dr. Sandu Florin Lect. univ. dr. Magureanu George Lect. univ. Oana Ispas Lect. univ. dr. Tuleasca Luminita

2. DREPT PUBLIC contemporane; Teoria generala a dreptului; Istoria dreptului romnesc;

speciala; Drept administrativ si contencios administrativ; Drept financiar si

fiscal; Drept ecologic; Psihologie generala si psihologie juridica; Criminalistica; Organizarea sistemului judiciar; Drept international public; Drept comunitar; Drept diplomatic si consular; Medicina legala). Coordonatori stiintifici: Prof. univ. Coman Florian Prof. univ. Sandu Florin Prof. univ. Voicu Costica Prof. univ. Vlad Barbu Conf. univ. Pruna Mihaela Conf. univ. Ionescu Florin Lect. univ.Magureanu George Lect. univ. Olariu Mihai Lect. univ. Ionita Iulian Lect. univ. Radu Horatiu Razvan Lect.univ. Sarbu Adrian

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DE STIINTE JURIDICE

LICENTA

Prof. univ. Voicu Costica 1. Dreptul n sistemul normativsocial; 2. 3. Izvoarele formale ale dreptului; 4. 5. 6. Interpretarea dreptului; 7. 8. -drept; 9. Raportul juridic; 10. ISTORIA DREPTULUI ROMNESC Prof. univ. Voicu Costica 1. 2. 3. 1600; 4. 5. domniilor fanariote

CONTEMPORANE Prof. univ. Barbu Vlad 1. 2. 3. - analiz 4. Partidele politice- subiecte ale raporturilor juridice de drept 5. Sistemul electoral; 6. Parlamentul Romniei; 7. 8. 9. 10.Guvernul; 11. romnesc; 12. 13. 14. 15.Avocatul poporului. DREPT Prof. univ. Botea Gheorghe 1. 2. Dreptul de proprietate, principalul drept real n lumina noilor 3. regim juridic general; 4. Regimul juridic al dre 5. Cod civil; 6. 7. 8. 9. L.18/1991; 10. 11. ormele sale;

12. 13. 14. Dreptul de administrare a bunurilor proprietate public 15. 16. 17. 18. posesor; 19. 20. proprietate n cazurile de vnzare a lucrului altuia; 21. 22. juridice unilaterale; 23. contractului; 24. 25. delictuale pentru fapta proprie.

Lect. univ. Ispas Oana 1. Contractul de vnzaredrept comparat; 2. Contractul de vnzareexecutarea contractului; 3. Contractul de vnzare4. civil; 5. 6. contractului;

7. ncetarea contractului; 8. 9. 10. ncetarea contractului; 11. ncetarea contractului; 12. contractului; 13. 14. 15. deschiderii succesiunii; 16. principii generale; 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. practice. istoria ,

, domeniu

DREPT ROMAN Prof. univ. Cocos Stefan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izvoarele formale ale dreptului roman; Codificarea lui IUSTINIAN; STATUS LIBERTATIS Originea si evolutia familiei romane;

7. 8. 9. 10.Possia n Dreptul Roman; 11. 12.Garantiile n dreptul roman; 13.Contractele n Dreptul roman; 14.Succesiunile n dreptul roman; 15. SOCIOLOGIE JURIDICA SI PSIHOLOGIE JURIDICA Conf. univ. Pruna Mihaela 1. 2. 3. 4. 5. Raporturi juridice si morale implicate in viata de familie; Divortul analiza socio demografica; Destructurarea familiei si comportamentul deviant al minorilor; Delicventa juvenila in Romania: realitati si tendinte; Analiza infractionalitatii in profil teritorial: studiu de caz in judetul X; 6. Coordonate psiho sociale ale comportamentului deviant; 7. Responsabilitatea sociala si raspunderea juridica; 8. Ordinea juridica fundament al ordinii sociale ; 9. abordare psiho sociologica; 10.Victimizarea femeii; 11.Abordarea sociologica a fenomenului de adoptie; 12. abordare sociologica; 13. studiu psiho sociologic; 14.Analiza psihosociologica a raportului victima infractor; 15.Protectia sociala a familiilor monoparentale; 16.Saracia si excluziunea sociala; 17.Politici sociale de protectie a categoriilor defavorizate; 18.Analiza sociologica a fenomenelor demografice din Romania post decembrista; 19.Uniunea consensuala ntre traditie si realitate; 20.Modele alternative d convietuire umana; 21.Urbanism si delicventa juvenila; 22.Familia din Romania ntre traditie si modernitate; 23.Mobilitate si schimbare sociala; 24.Tranzitie si migratie.

DREPT PENAL (PARTEA GENERALA) Lect. univ. Olariu Mihai 1. Aplicarea Legii penale in timp; 2. Legitima aparare; 3. 4. Raspunderea penala a minorilor; 5. Tentativa; 6. 7. Recidiva; 8. Lipsa plangerii prealabile; 9. Individualizarea judiciara a pedepselor; 10.Suspendarea conditionata a executarii pedepsei; 11.Participatia penala; 12.

DREPT FINANCIAR SI FISCAL Lect. univ. Magureanu George 1. Moneda si rolul ei in finantele publice. 2. Inflatia si procesele inflationiste. Influenta lor asupra bugetului public national. 3. Creditul public. Consideratii privind delimitarea creditului public fata de celelalte tipuri de credite. 4. Activitatea bugetara a statului roman. Sistemul veniturilor si cheltuielilor. 5. Circulatia monetara. Influenta legislatiei asupra circulatiei monetare. 6. Finantele publice. Veniturile si cheltuielile publice. 7. Raspunderea juridica privind executia bugetara. 8. Contribuabilul, sursa de constituire a bugetului public. 9. Taxele, sursa de constituire a bugetelor centrale si locale. 10. Impozitele, sursa de constituire a bugetelor centrale si locale. 11.Impozitul aplicat veniturilor din activitati independente. 12.Impozitul aplicat veniturilor salariale si celor asimilate acestora. 13.Impozitul pe profit. Necesitatea scutirii partiale sau totale in cazul reinvestirii. 14.Rolul, scopul si importanta accizelor in sistemul de constituire a veniturilor publice. 15.Companiile offshore, mijloc de evaziune fiscala.

16.Lacunele legislative, sursa de evaziune fiscala. 17.Taxa pe valoare adaugata, principala sursa de constituire a bugetului public national. 18.Fiscalitatea si influentele sale asupra asupra veniturilor publice si cele ale contribuabililor. 19.Taxa pe valoare adaugata intracomunitara. Sursa e evaziune sau de venturi bugetare? 20. Impozitarea persoanelor juridice. Criterii si principii aplicabile. 21. Raspunderea juridica fiscala. Elemente specifice. 22. Tratatele de evitare a dublei impuneri. Aplicabilitatea si neaplicabilitatea lor in spatiul comunitar si extracomunitar. 23.Aplicarea Conventiilor in materie fiscala. 24.Aplicarea dreptului comunitar in materia fiscalitatii.

Lect. univ. Zaharie giuseppe Cristian

Europene; statelor membre ale Uniunii Europene;

10. Domeniul public; teritoriale;

Iniunii Europene; a

19. ncetarea efectelor actelor administrative; 20.

24. Contractele de parteneriat public-privat;

CRIMINOLOGIE Prof. univ. Sandu Florin 1. 2. Aspecte juridice si criminologice privind obiectul criminologiei; 3. Controverse doctrinare privind functiile criminologiei; 4. Aspecte sociologice si criminologice privind cercetarea 5. (metode, tehnici); 6. Teorii criminologice cu privire la rase; 7. Aspecte criminologice si sociologice privind ereditatea; 8. ogiei clasice; 9. 10. 11. Consideratii privind continutul teoriilor psihologice si psihiatrice; 12. Consideratii privind contributia Scolii cartografice la cristalizarea teoriilor sociologice in criminologie; 13. 14. Orientarea sociologica in criminologie; 15. Prezentarea teoriilor sociologice moderne; 16. 17. 18. 19. Aspecte criminologice despre personalitate; 20. 21. ( 22. Explicarea fenomenului criminal pe baza teoriilor psihomorale;

23. Explicarea fenomenului criminal prin prisma comportamentului 24. 25. Prezentarea teor

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR Lect. Univ. Olariu Mihai 1. 2. parchetelor. 3. Organizar 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DREPT PE Lect. univ. Ionita Iulian 1. Analiza de teorie si practica judiciara privind continutul 2. Aplicarea si executarea pedepselor privative de libertate; 3. 4. Uciderea din culpa. Examen teoretic si de practica judiciara a 5. (O.U.G. Nr. 195/2002) 6. 7. Raspunderea penala a infractorilor minori; 8. 9. Recidiva laritati privind -hoc.

10. 11. libertatea sexuala; 12.Furtul simplu si furtul calificat. Analiza comparativa; 13.Talharia deosebit de grave impotriva patrimoniului si a persoanei; 14.Coruptia in Romania in Codul Penal; 15. 16.Ultrajul. Analiza aspectelor specifice ale acestei autoritatii. 17.Aplicarea si executarea masurilor de sigurantaprevazute in legea noastra penala; 18.Falsificarea de monede si alte valori; 19.Lipsirea de libertate in mod ilegal. Conexiunile dintre aceasta privesc viata si libertatea persoanei; 20. 21.Infractionalitatea in familie. Rolul legii penale in controlul fenomenului infractional in acest domeniu; 22.Relevanta juridica a erorii in dreptul penal; 23.

24. 25.

atea societatilor comerciale;

Romania; 26.Trecerea frauduloasa a frontierei. Noi reglementari in domeniu si politice actuale; 27.Concurenta neloiala. Analiza formelor de manifestare a acestei 28. 29. stupefiante si a altor substante psihotrope; 30.Analiza circumstantelor atenuante si agravante prevazute in Codul Penal.

DREPT PROCESUAL PENAL Prof. univ. Mrejeru Theodor Lect. univ. Olariu Mihai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Legalitetea procesului penal; Prezumtia de nevinovatie; Garantarea libertatii persoanei; Demnitatea umana principiu al dreptului procesual penal; Dreptul de aparare; Legalitatea persoanelor in procesul penal; Participantii in procesul penal: succesorii, reprezentantii si substituitii procesuali; 8. Organele judiciare; 9. Partile in procesul penal: inculpat, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente; 10. 11. 12.Competenta penala notiune, forme si probleme legate de competenta penala; 13.Probele in procesul penal; 14.Declaratiilepartilor si ale martorilor; 15.nscrisurile si mijloacele materiale de proba; 16.Constatarile tehnico stiintifice, medico legale si expertizele; 17.Masurile preventive; 18.Alte masuri procesuale decat cele preventive; 19.Actele procesuale si procedurile comune; 20.Institutii legate de actele procesuale si procedurale; 21.Urmarirea penala faza a procesului penal; 22.Procedura plangerii prealabile; 23.Judecata in prima instanta; 24.Apelul in procesul penal; 25.Recursul in procesul penal; 26.Contestatia in anulare si revizuirea cai extraordinare de atac de retractare in materia penala; 27.Recursul in anulare si recursul in interesul legii in materie penala; 28.Punerea in executare a hotararilor penale faza a procesului penal; 29. reparare a pagubei in cazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept; 30.Proceduri speciale.

Conf. univ. Ionescu Florin 1. 2. 3. Ce 4. 5. 6. criminalistice 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Constatarea tehnico15. ice ale audierii nvinuitului/inculpatului 16. -penale privind martorilor n procesul penal 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Metodol 24. omor 25. foc.

le

ascultarea

Lect. univ. Sarbu Adrian 1. Valoarea expertizei medico-legale n stabilirea pedepsei penale. 2. 3. -legale. 4. necesitate, sau so ? 5. studiu retrospectiv 2001-2010. 6. studiu comparativ european. 7. -

DREPT PROCESUAL CIVIL Prof. univ. Magureanu Florea

practice. ractice. 4. 5. 6. practice. 7.

participarea procurorului n procesul civil. 8. Suspendarea 9. a n ac iunile civile. 10. procesuale.

iunile procesual civile. 11. a instan ei de fond. 12. de fond.

13. civil. 14. 15. 16. Probele n procesul civil. Reguli comune privind admisibilitatea, 17. Proba prin nscrisuri n procesul civil. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Consider n procesul civil. 25. privind regulile comune referitoare la e 26. 27. 28. . 29. 30. 31. 32. partajul judiciar. 33.Proceduri sp

ul civil.

34. 35. 36. 37. 38. procedurile notariale. 39. Procedura medierii. Avantajele medierii fa drept comun. ce privind

Lect. univ. Magureanu Florea 1. Raporturile juridice de munca si cele asimilate acestora 2. Principiile fundamentale ale dreptului muncii. Realitate sau utopie. 3. Desfacerea disciplinara a CIM. Comparatie intre Codul european al muncii si cel roman. 4. Organismele sindicale si patronale. Rolul lor de aparatori ai lucratorilor si angajatorilor 5. Contractele colective de munca. Necesitatea reglementarii acestora. 6. Raspunderea disciplinara in materia dreptului muncii, cauza a incetarii CIM. 7. Desfacerea CIM pentru motive ce tin de persoana salariatului. 8. Desfacerea CIM pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. 9. CIM. Garantia unui rport juridic cu regim special. 10.Timpul de lucru si de odihna. 11. Raspunderea disciplinara in dreptul muncii. Conditii de aplicare. 12. Cercetarea disciplinara, conditie prealabila pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare. 13. Procedura judiciara speciala in cazul litigiilor de munca. Particularitati. 14.Conflictele de drepturi si de interese in materia dreptului muncii. 15.Cauze de nulitate ce pot interveni anterior, in timpul si ulterior incheierii CIM. 16.Organizatia Internationala a Muncii si influenta sa asupra legislatiilor nationale. 17.Reglementari privind sistemul de salarizare.

18.Raspunderea patrimoniala a angajatorului si a lucratorului 19.Raspunderea penala in materia dreptului muncii. 20.Concediarea, motiv de incetare a CIM

DREPTUL FAMILIEI Prof. univ. Cocos Stefan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Desfacerea 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

OMUNITAR Prof. univ. Coman Florian 1. Regimul juridic al apatrizilor; 2. 3. 4. Realizarea poilticii externe a statelor prin intermediul misiunilor diplomatice; 5. Regimul juridic 6. 7. guvernamentale; 8. 9. Regimul juridic al Antarcticii 10.Statul

11. 12. 13. 14. 15.Tratat 16. 17. 18. 19.

DREPT COMERCIAL Lect. univ. Tuleasca Luminita 1. Desfasurarea activitatii comerciale de catre persoanele fizice; 2. Societatile comerciale pe actiuni; 3. Societatile comerciale cu raspundere limitata; 4. Grupurile de interes economic; 5. Constituirea societatilor comerciale; 6. Functionarea societatilor comerciale; 7. Lichidarea societatilor comerciale; 8. Raspunderea membrilor organelor de conducere ale societatilor

comerciale 9. Grupurile de societati; 10. Patrimoniul de afectatiune al profesionistilor comercianti; 11. Regimul juridic al bancilor; 12. Regimul juridic al societatilor de asigurare; 13. Rolul fiduciei in activitatea comerciala; 14. Leasingul; 15. Factoringul; 16. Scrisoarea de garantie bancara; 17. Vanzarea de marfuri;

18. Antrepriza in constructii; 19. Contractul de intermediere; 20. Contractul de agency; 21. Principiile procedurii insolventei; 22. Procedura falimentului; 23. Procedura reorganizarii in procedura insolventei; 24. Situatia unor acte juridice ale debitorului in procedura insolventei; 25. Reorganizarea bancilor; 26. Falimentul bancilor; 27. Reorganizarea societatilor de asigurari; 28. Falimentul societatilor de asigurari; 29. Cambia; 30. Cecul; 31. Biletul la Ordin.

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL Lect. univ. Tuleasca Luminita 1. Desfasurarea activitatii comerciale nternationale de catre persoanele fizice; 2. Societatile comerciale cu particiapre ; 3. Grupurile europene de interes econoic; 4. Societatea europeana; 5. Insolventa transnationala; 6. Criteriile de determinare a centrelor principalelor interese ale debitorului in procedura insolventei; 7. Vanzarea internationala de marfuri; 8. Principiile contractelor comerciale internationale;