Sunteți pe pagina 1din 2

S. C. S.R.L.

Aprobat
Administrator

FISA POST
1. Denumirea postului: Zidar Rosar Tecuitor (COR 711205)
2. Poziţie in ierarhie: îi este subordonat administratorului societatii;
3. Rol: executa lucrari de zidarie, construieste sau repara fundatii si pereti, executa tencuieli
exterioare sau interioare si lucrari de zugravire sau vopsitorie.
4. Responsabilitati:
 se prezinta la serviciu conform graficului de lucru stabilit;
 se prezinta la serviciu odihnit, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice;
 se interzice categoric, consumul de bauturi alcoolice pe durata programului de lucru;
 executa lucrari de zidarie, respective construieste fundatii sau pereti imbinand caramizi,
b.c.a. sau alte materiale cu ajutorul mortarului;
 pregateste mortarul si executa tencuieli exterioare sau interioare la constructii noi sau
repara suprafete din beton sau din alte material;
 executa turnari si finisari de mozaicuri, pregateste peretii, aplica si imbina placile de faianta
si gresie;
 realizeaza placarea perelotilor cu termoizolatie si masa de spaclu si aplicarea decorativei
 urmareste permanent ca lucrarile sa fie de calitate si cu consum minim de materiale si timp;
 executa orice alta sarcina transmisa scris sau verbal de catre conducerea societatii;
 raspunde promt la dispozitiile conducerii, ori de cite ori este solicitat, impreuna cu alti
colegi de serviciu, la executarea unor lucrari care necesita munca in echipa;
 in timpul programului respecta normele de securitatea muncii, P.S.I. si regulamentul de
ordine interioara in vigoare;

5. Se interzice lucratorilor accesul la tabloul si instalatiile electrice din dotarea locului de munca
6. Orice defectiune la instalatiile electrice vor fi sesizate de catre lucrator sefului de unitate
7. Interventiile la instalatiile electrice se vor face de catre personal autorizat la cererea
administratorului unitatii
 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor
-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in scopul dat de
instructiuni si sefi;
- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;
-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea primului ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile
primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca ;
- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive ;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca, despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie ;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana ;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor ;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate ;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare a acestora ;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa mentina curatenia la locul de munca ;
k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu fumeze decat in locuri
special amenajate ;
l) sa respecte disciplina la locul de munca ;
m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca
n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la echipamentele de
munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare normala, odihnit si
corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului
8. Autoritate:
 verifica permanent starea constructiilor sau interioarelor si propune masuri de remediere;
 raspunde de calitatea lucrarilor;
 urmareste lucrarile executate de muncitorul necalificat in constructii;

9. Rezultate: lucrarile de constructii si reparatii executate;


10. Competente:
 tehnice:
- cunostinte de tehnologia constructiilor;
- vechime in domeniu:- minimum 1 ani;
 psihoaptitudini:
- rezistenta la efort prelungit si la stress ;
- buna capacitate de cooperare in echipa;
11. Interfeţe: personalul muncitor;
12. Calificare: zidar- diploma de absolvire a solii profesionale sau curs de calificare;
13. Delegare: este înlocuit de un alt muncitor cu cunostinte de specialitate.

Luat la cunostinta Data