Sunteți pe pagina 1din 3

`SC………………………………..

FISA POSTULUI

1. Denumirea postului:
2. Nivelul postului :
Functia de conducere :
Functia de executie :
Gradul (treapta) profesional(a) al ocupantului postului :
Grad :
Treapta :
3. Scopul principal al postului :
- Conduce si coordoneaza activitatea ‘’ Serviciului de
Elaborare si Dezvoltare Proiecte Comunitare ‘’. 
4. Cerinte privind ocuparea postului :
- Pregatire de specialitate : studii superioare de lunga
durata ;
- Perfectionari (specializari), experienta de minim 5 ani in
elaborarea, coordonarea si implementarea proiectelor si
programelor cu finantare nationala si internationala ;
- Cunostinte de operare\ programare pe calculator : operare
pe calculator ;
- Limbi straine : franceza, engleza.
- Vechime in munca :
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
- Experienta in activitati de marketing, elaborare,
promovare, consultanta si implementare de proiecte si
programe ;
- Capacitate de organizare, integrare si lucru in echipa ;
- Flexibilitate, adaptabilitate la noutati ;
- Receptivitate la modificarile legislatiei ;
- Capacitate de decizie ;
- Pregatire profesionala temeinica in specialitatea postului ;
- Capacitate de sinteza ;
- Probitate, tenacitate, exigenta ;
- Caracter echilibrat ;
- Dorinta de obtinere de performante in domeniu si de
perfectionare continua ;
5. Cerinte specifice :
- Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari.
6. Aaptitudini manageriale :
- Competenta manageriala.
7. Atributii :
- Aplicarea si executarea legilor, sau a altor reglementari
legale in vigoare in cadrul serviciului public.
- Conducere, coordonare si controlul activitatilor
desfasurate in cadrul serviciului public.
- Luare de decizii in cadrul serviciului public.
- Urmareste si raspunde de implementarea proiectelor in
derulare, de respectarea termenelor si a procedurilor
contractuale.
- Asigura managementul relatiilor de colaborare cu
asociatiile internationale din care Municipiul Alba Iulia
face deja parte sau va face parte, dar si cu O.N.G.- urile
constituite la nivel local sau national.
- Asigura colaborarea cu institutiile locale in proiecte de
interes comunitar.
- Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate in cadrul
serviciului public.
- Respecta pastrarea secretului profesional si a
confidentialitatii lucrarilor pe care le executa si au acest
caracter.
- Raspunde de respectarea programului de munca si de
folosirea integrala a timpului de lucru.
- Rasunde de formarea profesionala a personalului din
subordine si de randamentul acestuia.
- Executa si duce la indeplinire orice alte dispozitii ierarhic
superioare primite sau necesare la un moment dat.
8. Limite de competenta :
- La nivelul atributiilor enumerate mai sus.
9. Delegarea de atributii :
- In baza dispozitiilor primarului care vor fi precizate in
fisa postului.
10.Sfera relationala:
- Intern:
- a). relatii ierarhice : subordonat fata de primar,
viceprimar.
- Superior : fata de toti subordonatii serviciului public.
- b). relatii functionale :
- Cu toate posturile din cadrul serviciului
- Cu unele posturi din cadrul celorlalte Directii sau Servicii
publice.
- c). relatii de control :
- Toate posturile din cadrul serviciului..
- d). relatii de reprezentare : pe baza de delegatii.
- Extern :
- a). Cu autoritati si institutii publice : locale si centrale.
- b). Cu organizatii internationale cu care suntem in relatii
de parteneriat sau de colaborare.
- c). Cu persoane juridice private : in sfera relatiilor interne
pe care le are autoritatea locala. ?

Intocmit de :
Nume si prenume :
Functia publica de raspundere :
Semnatura :
Data intocmirii :

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului :


Nume si prenume :
Semnatura :
Data :

Avizat de :
Nume si prenume :
Functia de conducere :
Semnatura:
Data :