Sunteți pe pagina 1din 3

SC FELIX COMSERVICE SRL APROBAT,

GIRDA DE SUS ADMINISTRATOR

FISA POST

1. Denumirea postului: barman-osparar


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat sefului de unitate;
3. Rol: gestioneaza si efectueaza operatii de servire cu bauturi si preparate de bar;
4. Responsabilitati:
 Se prezinta la unitate la ora prevazuta in grafic, odihnit si cu tinuta corecta si curata, in stare
fizica buna;
 Semneaza condica de prezenta si declara banii personali;
 Asigura existenta intregii structuri sortimentale de produse alimentare conform listei menu;
 Etaleaza toate marfurile cu preturile de vinzare corespunzatoare fiecarui sortiment;
 Intimpina in mod obligatoriu clientul cu zimbetul profesional;
 Inregistreaza in casa de marcat fiscala toate produsele solicitate de clienti si inmineaza, in
mod obligatoriu, clientului bonul fiscal;
 Urmareste permanent modul de functionare a casei de marcat fiscale;
 Raspunde de conformitatea preturilor inscrise in casa de marcat cu cele din listele de
preturi;
 In cazul defectarii casei de marcat fiscale, intocmeste facturi fiscale si chitante de incasare
numerar pe care le inmineaza clientului;
 Participa impreuna cu comisia de receptie la receptia produselor primite si refuza marfurile
necorespunzatoare sau necomandate;
 Pregateste, la comanda, bauturi in amestec, conform retetelor de fabricatie aprobate;
 Urmareste respectarea retetelor de fabricatie, a tehnologiilor de fabricatie, respectarea
normelor de consum si incadrarea in acestea;
 Sesizeaza neconcordantele fata de retetele de fabricatie;
 Respecta si raspunde de servirea bauturilor conform gramajelor solicitate de ospatar sau
consumator si raspunde de calitatea acestora;
 Urmareste functionarea echipamentelor din dotare (case de marcat, echipamente frigorifice,
expresor etc) si asigurarea cu materiale consumabile (role pentru casa de marcat, hirtie filtru
cafea, etc);
 Asigura existenta ustensilelor de lucru, a inventarului de prezentare si servire in structura si
cantitatile necesare bunei functionari a activitatii;
 Efectueaza activitati de curatenie a spatiilor de depozitare si vinzare, a utilajelor si
echipamentelor, inventarului de servire, pavimente;
 Intocmeste necesarul de aprovizionare si nota de comanda;
 Intocmeste fisa zilnica a stocurilor;
 Raspunde de pagubele produse din vina sa;
 Raspunde de integritatea si securitatea inventarului de servire (tacimuri, obiecte din portelan
si sticlarie etc.) si a inventarului textil;
 Respecta programul de functionare al unitatii;
 Executa si alte dispozitii ale sefului ierarhic si a conducerii societatii;
 Se interzice lucratorilor accesul la tabloul si instalatiile electrice din dotarea locului de munca
 Orice defectiune la instalatiile electrice vor fi sesizate de catre lucrator sefului de unitate
 Interventiile la instalatiile electrice se vor face de catre personal autorizat la cererea
administratorului unitatii

 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor
-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in scopul dat de
instructiuni si sefi;
- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;
-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea primului ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile
primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca ;
- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport
si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive ;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca, despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie ;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana ;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor ;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate ;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare a acestora ;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa mentina curatenia la locul de munca ;
k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu fumeze decat in locuri
special amenajate ;
l) sa respecte disciplina la locul de munca ;
m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca
n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la echipamentele de
munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare normala, odihnit si
corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului

5. Autoritati
 Verifica periodic structura stocurilor din punct de vedere cantitativ, calitativ si a termenului
de garantie;
 Verifica marfurile din punct de vedere cantitativ pentru incarcarea in gestiune;
 Semneaza NIR-ul pentru conformitatea cantitativa a produselor receptionate;
 Opreste de la livrare produsele neconforme;
6. Rezultate:
 Nota de comanda;
 Monetar;
7. Competente:
 Tehnice:
- cunoasterea retetelor de fabricatie si a proceselor tehnologice pentru preparatele
culinare pe care le executa;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra in echipa.
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- atentie distributiva si concentrata;
- imaginatie, creativitate,
- cinste, corectitudine , onestitate, amabilitate;
- stapinire de sine in situatii deosebite;
- adaptabilitate la situatii noi;
 Experienta : vechime minim 2 ani in domeniul alimentatie;
8. Interfete:
 Client – pentru preluarea si onorarea comenzilor
9. Calificare:
 absolvent al liceului economic de specialitate sau a scolii profesionale in domeniu – diploma de
absolvire;
 cursuri de calificare - diploma de absolvire;
10. Delegare: este inlocuit de un alt barman.

Luat la cunostinta, ………………………………


Data …………