Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Roman de Afaceri ”Marea Neagra” SA

Mangalia, strada Teilor, nr. 6.


Nr. din

Aprobat,
Director executiv

ec. Cornelia BOANTA

NOTA INTERNA

Conform Legii90/1996, Normelor Specifice de Securitatea Muncii


cod 65/2002 si Normelor Specifice de Securitatea Muncii cod 111/2001
examinarea in vederea autorizarii personalului care isi desfasoara
activitatea in instalatiile electrice sau in vecinatatea acestora, unde exista
riscuri de natura electrica, va avea loc in data de 29.09.2005, ora 08.00, la
sediul societatii, sala Ovidiu.
Examenul consta din:
a) examinare medicala, urmare careia se atesta indeplinirea
conditiilor specifice riscurilor activitatii;
b) examinare asupra cunostintelor profesionale si a
deprinderilor practice, urmare careia se atesta nivelul de
cunoastere si competenta;
c) examinare asupra cunoasterii normelor specifice de
securitatea muncii si a acordarii primului ajutor in caz de
electrocutare, urmare careia se atesta grupa de autorizare.

INTOCMIT
RESPONSABIL PROTECTIA MUNCII
Inginer
CAPRAR SIMION

Luat la cunostinta,
________________
Centrul Roman de Afaceri ”Marea Neagra” SA
Mangalia, strada Teilor, nr. 6.
Nr. din

DECIZIA NR. ………


Din data de ………...

Boanta Cornelia, director executiv al Centrului, Roman de Afaceri


”Marea Neagra” SA Mangalia, numita in baza deciziei nr. 40/28.03.2003,
avand in vedere prevederile Legii 90/1996, Normelor Specifice de Securitate
a Muncii cod 65/2002 si Normelor Specifice de Securitate a Muncii cod
111/2001 si a standardelor de securitate din punct de vedere al riscurilor de
natura electrica,
DISPUN:

Art. 1. In vederea examinarii cunostintelor profesionale si deprinderilor


practice, a cunoasterii normelor specifice de securitatea muncii si a
acordarii primului ajutor in caz de electrocutare si a starii de sanatate (fizica
si psihica), avand ca scop autorizarea personalului care lucreaza in domeniul
electric, incepand cu 21.09.2005 se constituie comisia de examinare, cu
urmatoarea componenta:

- Presedinte: inginer Antohi Gheorghe – director adjunct tehnic-adm.;


- Secretar: inginer Caprar Simion – responsabil P.M. – persoana
abilitata de M.M.S.S.F.;
- Membrii: Otelea Maria – inspector resurse umane;
- Delegati: - inginer Bistea Petre – specialist electrotehnica si retele
electrice;
- Dr. Condur Laura – medic specialist.
Art. 2. Pentru personalul declarat corespunzator, in urma examinarii din
punct de vedere medical, profesional si al normelor de protectia muncii, se
vor stabili grupa si gradul de autorizare, dupa care se vor completa fisele de
examinare si taloanele de autorizare.
Art.3. Prezenta decizie se va comunica membrilor comisiei si serviciului
resurse umane.

Director executiv
ec. Cornelia BOANTA
Centrul Roman de Afaceri ”Marea Neagra” SA
Mangalia, strada Teilor, nr. 6.
Nr. din

TABEL NOMINAL
CU ELECTRICIENII PROPUSI PENTRU AUTORIZARE
DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECTIEI MUNCII
LA DATA DE 29.09.2005

NR. NUMELE SI VECHIMEA IN PREGATIREA OBS.


CRT PRONUMELE PROFESIA DE PROFESIONALA
. ELECTRICIAN IN PROFIL
ELECTRIC
1. MUSTAFA 32 ani, 10 luni si -Scoala generala
RIDVAN 29 zile - curs 9 luni,
instalator electrician
in constructii
2. FARAPON 22 ani, 9 luni si -liceu industrial,
MIHAI 18 zile profilul
PARAMON electrotehnic,meseria
electrician
3. SAPATIN 19 ani, 10 luni si -liceu industrial,
ERSEN 17 zile profilul
electrotehnic,meseria
electrician

INTOCMIT
INSPECTOR RESURSE UMANE

Maria OTELEA