Sunteți pe pagina 1din 114

IOAN SURUGIU

MARIUS APETREI
RAMONA MARILENA BOREA
MSURRI N ELECTRONIC I
TELECOMUNICAII
CURS UNIVERSITAR
Constana
2012
o
N S
B

nclzitor
punct de
sudur
termocuplu
A
I
I
t r
A
E
t
r
t
G
E
R
R
1
R
3
R
2
R
x
R'
CD CBM
u(t)
AL
C
I
PR
2
Despre autori
IOAN SURUGIU
Nscut la 25.01.1949, n Bucureti.
Titlul tiinific: doctor inginer.
Liceniat n Automatizri industriale (energetic i chimie), domeniul Ingineria
sistemelor, Facultatea de Automatic i Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureti,
1972. Titlul lucrrii de licen: Corelator automat de funcii.
Doctor n Inginerie electric, Facultatea de Inginerie Electric i Electronic, Univer-
sitatea Dunrea de Jos, Galai, 2008. Titlul tezei de doctorat: Studiul stabilitii proceselor
de prelucrare prin electroeroziune.
Funcia: ef de lucrri.
Activiti de cercetare proiectare (1972 1993): Institutul de Cercetare i Proiectare
pentru Electrotehnic (actual: ICPE SAERP, 1972-1978), Institutul de Reactori Nucleari
Energetici Piteti (actual: CITON) compartimentul de proiectare (1978-1979), Centrul de
Cercetri al Marinei Militare, Constana (actual: Centrul de Cercetare tiinific pentru Fore-
le Navale, 1980-1986), Institutul de Tehnic de Calcul i Informatic (ITCI) Bucureti filia-
la Dobrogea, Constana (1986-1993).
Activiti didactice (1993 prezent): Universitatea Ovidius, Constana, Facultatea
de Inginerie i Facultatea de Fizic, Chimie, Electronic i Tehnologia Petrolului (Departa -
mentul de Fizic i Electronic).
MARIUS APETREI
Nscut la 28.01.1985, n Constana.
Titlul tiinific: doctorand inginer.
Liceniat n Electronic aplicat, domeniul Electronic i telecomunicaii, Faculta-
tea de Fizic, Chimie, Electronic i tehnologia Petrolului, Universitatea Ovidius, Constan-
a, 2009.
Funcia: asistent universitar
Doctorand n Inginerie electric, Facultatea de Inginerie Electric i Electronic, Uni -
versitatea Dunrea de Jos, Galai.
Activiti didactice (2011 prezent): Universitatea Ovidius, Constana, Facultatea
de Inginerie i Facultatea de Fizic, Chimie, Electronic i Tehnologia Petrolului (Departa-
mentul de Fizic i Electronic).
RAMONA MARILENA BOREA (RPEA)
Nscut la 29.01.1986, n Constana.
Titlul tiinific: inginer economist.
Liceniat n:
- Electronic, domeniul Electronic aplicat i telecomunicaii, Facultatea de Fizi -
c, Chimie, Electronic i Tehnologia Petrolului, Universitatea Ovidius, Constana, 2009.
- Economie, Universitatea Andrei aguna, Constana, 2008.
Activiti didactice universitare (2009-2012) lucrri practice de laborator la discipli-
nele: Instrumenta
ie electronic de msur,
Teoria codrii informa
iei
, Decizie
i esti
-
mare n prelucrarea informaiei, Microprocesoare i microcontrolere, Msurri n electro-
nic, Echipamente periferice n aparatura medical.
3
CUPRINS
Capitolul 1: Aparate i metode analogice pentru
msurarea mrimilor electrice ...................................................... 7
1.1. Reprezentarea unui aparat de msurat ...7
1.2. Elemente funcionale ale aparatelor de msurat ... 9
1.2.1. Noiuni de baz. Clasificri ...9
1.3. Elemente constructive ale dispozitivelor de msurat analogice ....................... 11
1.4. Ecuaia general de micare a sistemului mobil . 13
1.5. Tipuri de pri sensibile ale aparatelor analogice de msurat .......................... 15
1.5.1. Dispozitive magnetoelectrice . 15
1.5.2. Dispozitive electromagnetice (feromagnetice) ................................................. 20
1.5.3. Dispozitive electrodinamice i ferodinamice ...... 23
1.5.3.1. Dispozitive electrodinamice ............................................................................. 23
1.5.3.2. Dispozitive ferodinamice ....26
1.5.4. Dispozitive electrostatice ....27
1.5.5. Dispozitive de inducie ... 28
Capitolul 2: Msurarea tensiunilor electrice ..........................................................31
2.1. Eroarea de msurare. Clasificarea voltmetrelor................................................ 31
2.2. Instrumente analogice pentru msurarea tensiunilor continue ......................... 32
2.2.1. Compensatoare de curent continuu .32
2.2.1.1. Compensatoare prin opoziie simpl ...32
2.2.1.2. Compensatoare prin substituie ......................................................................... 34
2.2.2. Voltmetre electronice analogice de curent continuu ... 34
2.3. Msurarea tensiunilor alternative (periodice) ................................................... 35
2.3.1. Caracteristicile mrimilor msurate .................................................................. 35
2.3.2. Convertoare curent alternativcurent continuu ... 37
2.3.2.1. Convertor tensiune de vrftensiune continu 37
2.3.2.2. Convertorul tensiune vrf la vrftensiune continu
(detector vrf la vrf) .. 39
2.3.3. Milivoltmetre electronice de curent alternativ 39
2.3.3.1. Milivoltmetre cu amplificare n curent continuu .............................................. 39
2.3.3.2. Milivoltmetre cu amplificare n curent alternativ
40
Capitolul 3: Msurarea analogic a curenilor .........................................................41
3.1. Eroarea de msur a ampermetrului analogic .................................................. 41
3.2. Ampermetre magnetoelectrice ...........................................................................41
3.3. Ampermetre electromagnetice (feromagnetice) ................................................42
3.4. Msurarea curentului la nalt frecven ........................................................... 43
3.4.1. Construcia termoampermetrelor .......................................................................44
3.4.2. Etalonarea termoampermetrelor ........................................................................47
3.4.3. Extinderea domeniilor de msurare a termoampermetrelor ............................. 47
Capitolul 4: Msurarea puterii n circuite electrice ................................................. 49
4.1. Msurarea puterii n circuite de curent continuu ...............................................49
4.2. Msurarea puterii n circuite de curent alternativ ............................................. 51
4.3. Msurarea puterii la nalt frecven ................................................................. 54
4
4.3.1. Procedee termice pentru msurarea puterii microundelor ................................54
4.3.2. Procedee bazate pe efectul mecanic al puterii microundelor .........................57
4.3.3. Procedee bazate pe fenomene electronice ......................................................57
Capitolul 5: Msurarea parametrilor unui circuit electric (R, X, Z) 59
5.1. Msurarea rezistenelor ...60
5.1.1. Metode directe de msurare a rezistenelor .......................................................60
5.1.1.1. Ohmmetre ...60
5.1.1.2. Megohmmetre .... 62
5.1.2. Metode de punte .................................................................................................63
5.1.2.1. Puntea Wheatstone echilibrat .......................................................................... 64
5.1.2.2. Msurarea valorilor mici de rezistene. Puntea dubl Thomson ......67
5.1.2.3. Puni pentru rezistene mari ...............................................................................68
5.1.2.4. Puni neechilibrate ............................................................................................. 69
5.1.3. Metode indirecte de msurare a rezistenelor ......70
5.1.3.1. Metoda ampermetrului i voltmetrului ... 70
5.1.3.2. Metode de comparaie .... 72
5.1.3.3. Metoda de substituie ......73
5.2. Msurarea impedanelor .................................................................................... 73
5.2.1. Metode directe ...................................................................................................73
5.2.2. Metode de punte n curent alternativ .......75
5.2.2.1. Puni simple de curent alternativ......75
5.2.2.2. Puni multiple de curent alternativ ..... 79
5.2.2.3. Puni cu (auto)transformatoare ... 80
5.2.2.4. Puni de inductiviti mutuale .... 81
5.2.3. Metode industriale de msurare ...... 82
5.2.3.1. Metoda ampermetruvoltmetruwattmetru .... 82
5.2.3.2. Metoda comparaiei ... 84
Capitolul 6: Osciloscopul catodic .. 85
6.1. Generaliti. Clasificare ............................................................................... 85
6.2. Osciloscopul n timp real ..............................................................................85
6.2.1. Schema bloc de principiu a osciloscopului de timp real.
Regimuri de funcionare .......85
6.2.2. Descrierea schemei bloc a osciloscopului ....................................................87
6.2.2.1. Tubul catodic ....... 87
6.2.2.2. Etaje de prelucrare a semnalelor aplicate plcilor de deflexie
vertical i orizontal ... 93
6.2.2.3. Baza de timp. Sincronizarea imaginii .. 95
6.2.2.4. Circuitele de ntrziere. Marcajul de timp ................................................... 97
6.2.2.5. Comutatorul de canale . 98
6.2.2.6. Amplificatorul de stingere ... 99
6.2.2.7. Blocul de alimentare 99
6.2.3. Caracteristicile tehnice ale unui osciloscop catodic ...100
6.2.4. Msurarea tensiunii i curentului cu osciloscopul catodic .........................100
6.2.5. Osciloscoape cu mai multe intrri ..101
6.3. Osciloscopul cu memorie (analogic) . 101
Capitolul 7: Msurarea frecvenelor ...................................................................103
5
7.1. Metode directe pentru msurarea frecvenei .. 103
7.1.1. Frecvenmetre cu citire direct ...103
7.1.2. Frecvenmetre cu rezonan ....................................................................... 104
7.1.3. Frecvenmetre numerice .105
7.2. Metode de comparaie 106
7.2.1. Metode osciloscopice .106
7.2.2. Metoda amestecrii .................................................................................... 108
Capitolul 8: Msurarea mrimilor magnetice ........................................................ 109
8.1. Cmpul magnetic ..109
8.2. Msurarea cmpului magnetic ........................................................................ 110
8.2.1. Utilizarea fenomenului induciei electromagnetice ........................................110
8.2.2. Utilizarea efectului Hall 113
8.2.3. Efectul magnetooptic 113
8.2.4. Influena cmpului magnetic asupra caracteristicilor electrice
ale corpurilor semiconductoare .114
8.3. Determinarea cmpului magnetic produs de cureni cunoscui .114
6
Bibliografie
[MI] Mircea Iliev: Msurri electrice i electronice, note de curs, 2008.
[RL] *** Msurri electrice, note de curs, 2008.
[SC] Silviu Ciochin: Msurri n electronic i telecomunicaii, note de curs, 2008.
[IS] Ioan Surugiu: Msurri n electronic, note de curs, 2009.
7
CAPITOLUL 1
APARATE I METODE ANALOGICE PENTRU MSURAREA MRIMILOR
ELECTRICE
1.1. Reprezentarea unui aparat de msurat
Tehnica de msurare, cu ajutorul creia se efectueaz orice proces de msurare,
conine pe lng metoda de msurare i o a doua component : mijlocul de msurare
ca element fizic cu ajutorul cruia se aplic o metod de msurare n scopul realizrii
experimentului ce conduce la determinarea valorii msurandului analizat.
Mijlocul de msurare, pe care indiferent de complexitatea lui va fi denumit la
modul generic aparat de msurat, este plasat ntre obiectul sau procesul analizat i opera-
torul care execut msurarea, figura 1.1.1(a). Ca urmare, sub forma sa cea mai simpl,
un aparat de msurat poate fi considerat ca un diport cruia la intrare i se aplic un sem-
nal X, figura 1.1.1(b) prelevat de la obiectul analizat i care reprezint msurandul, iar la
ieire furnizeaz un semnal Y (un rspuns) sub o forma ce poate fi perceput de operator
ca rezultat al msurrii.
n general, sau mai bine zis n cazurile reale, rspunsul Y nu depinde numai de m-
rimea de intrare (semnalul X ), aa cum arat figura 1.1.1, ci i de alte mrimi care influ-
eneaz aparatul, fr a fi utile (adic supuse msurrii). Aceste mrimi perturbatoa-
re sunt denumite mrimi de influen; aa sunt mrimile ce reprezint influena mediu-
lui asupra aparatului de msurat (ca: temperatura, presiunea, umiditatea, vibraiile etc.),
mrimi perturbatoare electromagnetice (determinate de: cmpurile electrice, cmpurile
magnetice, undele electromagnetice, semnalele transmise prin reeaua comun de ali-
mentare cu energie electric etc.). n afara mrimilor de influen, rspunsul (mrimea de
ieire a aparatului) mai depinde i de comenzile care au fost date aparatului de msurat,
prin elementele de comand cu care marea majoritate a aparatelor sunt dotate.
De aceea, o reprezentare mai complet a aparatelor de msurat este dat de schema
din figura 1.1.2.
n cazul unui aparat de msurat cu m mrimi de ieire i n mrimi de msurare (X
1
,
X
2
, ...X
m
), supus unor p mrimi de influen (s
1
, s
2
, ...,s
p
) i prevzut cu q comenzi (c
1
, c
2
,
...,c
q
) diferite, pentru fiecare mrime de ieire se poate scrie o expresie de forma:
(1.1.1) ) ,..., , , ,..., , , ,..., , (
2 1 2 1 2 1 q p n i
c c c s s s X X X f Y = , i = 1, 2, ..., m.
Pentru anumite comenzi c
i
, variaia mrimii de ieire Y
i
poate fi exprimat n
Aparat de
msurat
Obiectul
msurrii semnal
perceptibil
msurand
X Y
Operator
Aparat de
msurat
rspuns
intrare
X Y
semnal
ieire
(a)
(b)
Figura 1.1.1. Lanul de msurare a unei mrimi
Y = f(X)
8
funcie de variaiile X
i
i s
i
; astfel, dac aceste variaii sunt suficient de mici n urma
dezvoltrii n serie Taylor a funciei se obine:
(1.1.2) , ... ...
2
2
1
1
2
2
1
1
p
p
n
n
s
s
f
s
s
f
s
s
f
X
X
f
X
X
f
X
X
f
f A
c
c
+ + A
c
c
+ A
c
c
+ A
c
c
+ + A
c
c
+ A
c
c
= A
unde i = 1, 2, ..., m.
Aici derivatele pariale
i
X
f
c
c
, reprezint sensibilitile utile ale aparatului de msu-
rat, iar
i
s
f
c
c
sunt aa numitele sensibiliti parazite ale aparatului.
Sensibilitile utile este bine s fie ct mai mari, s aib valori precise i s fie ct
mai stabile n timp, deoarece ele determin n principal precizia aparatului i capacitatea
lui de a msura, fr alte influene, valorile semnalelor de la intrare. Determinarea exact
a sensibilitilor parazite nu este necesar, ns trebuie s fie mici (sub anumite limite ad-
mise de clasa aparatului), pentru ca rezultatul Y s depind practic numai de X, fr a
fi alterat de variaiile As ale mrimilor de influen.
Mrimile de intrare ale aparatului de msurat sunt caracterizate de: natura fizic a
mrimii (tensiuni electrice, cureni electrici, rezistene etc.); intervalul de valori msura-
bile (valoarea minim, valoarea maxim) i variaia n timp (mrimi constante, variabile
periodic, forma de und etc.).
Caracteristicile metrologice ale aparatelor de msurat
Ele se refer la comportarea aparatelor de msurat n raport cu obiectul supus m-
surrii, cu mediul ambiant i cu operatorul uman.
1. Intervalul de msurare (domeniul de msurare) se exprim prin limitele, minim
i maxim, ale valorilor ce pot fi msurate cu un aparat dat. Domeniul de msurare se
mparte n mai multe subdomenii, numite game (scri) de msurare
2. Rezoluia reprezint cea mai mic variaie a rezultatului msurrii care poate fi
observat de operator pe dispozitivul de afiare de la ieirea aparatului de msurat i se
exprim ca diferena dintre dou numere consecutive ce pot fi percepute la afiaj.
3. Sensibilitatea (S) este raportul dintre variaia Y a mrimii de ieire i variaia
corespunztoare A X a mrimii de intrare (S = Y/ X).
Aparat de
msurat
Mrimi de
msurat
X
1
Figura 1.1.2. Reprezentarea mai complet a
unui aparat de msurat
Mrimi de influen Comenzi
s
p
....s
2
s
1
c
1
c
2
... c
q
X
2
X
n
Y
1
Y
2
Y
m
Semnale
de ieire
9
4. Sensibilitatea relativ (S
r
) se definete numai pentru aparatele cu mrimi de
ieire electrice sau la convertoarele (traductoarele) utilizate la msurri:
(1.1.3)
x
x
y
y
S
r
A
A
= .
5. Constanta aparatului (K) se definete numai pentru aparatele de msurat la care
sensibilitatea nu depinde de mrimea de intrare X:
(1.1.4)
Y
X
S
K = =
1
.
6. Pragul de sensibilitate (o
S
) reprezint cea mai mic variaie a msurandului ce
poate fi pus n eviden cu ajutorul aparatului de msurat, n condiii reale de funciona-
re a lui. Acest parametru determin: precizia maxim pe care o poate avea un aparat de
msurat i valoarea minim msurabil a msurandului. El depinde, n principal, de: re-
zoluia aparatului de msurat, de perturbaiile (proprii i exterioare aparatului) i de sen-
sibilitatea indicatorului de nul (la aparatele care folosesc la msurare metodele de zero).
7. Precizia instrumental este calitatea aparatului de a da rezultate ct mai apropiate
de valoarea adevrat a msurandului i ea se exprim printr-un numr numit clasa de
precizie a aparatului (sau, pe scurt, clasa aparatului) care se determin n funcie de eroa-
re maxim tolerat.
8. Suprancarcabilitatea reprezint capacitatea aparatului de a suporta o valoare de
intrare mai mare dect valoarea maxim de regim permanent, pe o anumit durat
(scurt sau lung ce se precizeaz), fr ca parametrii de funcionare ai instrumentu-
lui s se modifice.
9. Fiabilitatea metrologic este dat de ctre durata de timp (pe termen lung) n care
aparatul funcioneaz stabil (adic ncadrat n limitele parametrilor de performan, n
special clasa de precizie).
1.2. Elemente funcionale ale aparatelor de msurat [MI]
1.2.1. Noiuni de baz. Clasificri [MI]
Elementele componente ale aparatelor de msurat sunt:
dispozitivul de msurat: ansamblul prilor constructive care produce micarea sis-
temului mobil, a crui deplasare depinde de mrimea de msurat;
elemente de prelucrare a semnalelor: accesorii sau componente care produc modi-
ficarea semnalelor (ca mrime, form, faz) sau realizeaz diferite operaii matematice
asupra semnalelor (adunare, scdere, nmulire, mprire, logaritmare, derivare, integra-
re) n scopul adaptrii lor la dispozitivele de msurat utilizate;
traductor: element de intrare n lanul de msurare, care transform mrimea de
msurat ntr-o mrime electric, adecvat schemei funcionale sau instalaiei de msurat
respective;
elemente de referin: pri constructive care furnizeaz mrimi cu parametri carac-
teristici de valoare cunoscut cu precizie (tensiune, curent, rezisten, inductivitate, ca-
pacitate, durat) utilizate n aparate bazate pe metode de compensaie sau de punte;
elemente auxiliare: pri constructive care particip la realizarea i corecta funcio-
10
nare a aparatului: surse de alimentare, elemente de protejare mpotriva factorilor pertur-
batori (temperatura, cmpuri electromagnetice, vibraii, umiditate), elemente de fixare i
consolidare a prilor constructive distincte, elemente de conectare etc.
Elementele menionate pot fi interioare sau exterioare (caz n care se numesc acce-
sorii).
Clasificarea aparatelor de msurat
1) Dup mrimea electric msurat:
galvanometre;
ampermetre;
voltmetre;
ohmmetre;
wattmetre;
frecvenmetre, contoare, puni (de rezistene, de capaciti, de inductiviti) etc.
2) Dup construcie exist dispozitive:
pentru obinerea unei singure interaciuni (simple);
pentru producerea a dou interaciuni (cupluri) de sensuri contrare (logometre).
3) Dup principiul de funcionare:
dispozitive magnetoelectrice;
feromagnetice;
electrodinamice;
de inducie;
termice;
electrostatice;
cu vibraii;
magnetoelectrice cu redresoare;
magnetoelectrice cu termoelemente etc.
Pentru indicarea principiului de funcionare se utilizeaz simboluri caracteristice
nscrise pe cadranul aparatului.
4) Dup modul de prezentare a rezultatului msurrii:
4.1) Aparate indicatoare prevzute cu dispozitive de citire a indicaiei, putnd fi la
rndul lor:
de poziie, care indic valoarea actual a mrimii;
integratoare, care indic n funcie de integrala definit a mrimii, ntr-un interval de
timp;
4.2) Aparate nregistratoare, care pot fi:
nregistratoare i indicatoare pentru supravegherea uneia sau mai multor mrimi;
pentru nregistrarea avariilor (viteza diagramei crete automat pentru intervale de
cteva secunde);
pentru nregistrarea modului de lucru a proteciei;
4.3) Dup clasa de precizie i legat de aceasta, dup destinaie:
aparate de laborator de clasa 0,5; 0,2; 0,1 sau mai mic dect 0,1 i care pot fi
folosite ca:
- aparate de lucru (msurari curente);
- aparate de verificare (a aparatelor de lucru);
- aparate etalon (pstreaz i transmit unitile de msura ctre aparatele de verificare);
aparate de exploatare, de clasa 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5, care pot fi de serviciu (tehnice)
sau de tablou, cu funcii de msurare, de supraveghere sau de control a mrimilor respec-
tive.
11
5) Alte criterii:
5.1) Anumite caracteristici tehnice pe care le satisfac (rezistena la ocuri, vibraii,
acceleraii, climatice, antiexplozive).
5.2) Forma cutiei sau scrii gradate (rotunde, dreptunghiulare).
5.3) Felul montajului: aparent, ngropat n panou.
5.4) Poziia de funcionare: cu cadran vertical, orizontal sau nclinat sub un anumit
unghi.
1.3. Elemente constructive ale dispozitivelor de msurat analogice [MI]
n componena dispozitivelor de msurat deosebim:
elemente active, ntre care se creaz interaciunile (de obicei fore sau momente) i
care imprim micarea prilor mobile (se vor analiza ulterior);
elemente auxiliare, care valorific aceste interaciuni producnd deplasri propori-
onale cu mrimea de msurat. Ele pot fi:
- fixe;
- mobile (echipajul mobil).
Elemente auxiliare ale dispozitivelor de msur
Printre elementele auxiliare ale dispozitivelor de msur se regsesc: suspensia,
elementele de producere a cuplului antagonist, corectorul de zero, dispozitivul de amorti-
zare i alte componente.
1) Elemente care asigur suspensia sistemului mobil
Suspensia poate fi cu lagre i pe benzi (sau fir).
1.1) Suspensia cu lagre, utilizat la aparate cu clasa c > 0,2, const din pietre dure
(rubin agat, sorturi de sticl, oel sau bronz), prevzute cu mici cratere lefuite n care se
pot roti fr lubrifiere pivoii (din oel) cu vrfuri rotunjite, figura 1.3.1.
1.2) Suspensiile pe benzi sau fir (figura 1.3.2), la aparate de clasa c s 0,5 elimin
frecrile din lagre, dar este mai puin robust i mai greu de reparat. Se elimin i axul
de rotaie. Benzile sau firul de torsiune produc cuplul antagonist i conduc la bobina mo-
bil (n unele dispozitive).
2) Elemente de producere a cuplului antagonist, care este dependent de un-
ghiul de rotaie al echipajului mobil, se realizeaz pe cale:
- mecanic (spirale, benzi, fire de torsiune, mai rar greutatea proprie);
- pe acelai principiu ca i cuplul activ (la logometre).
3) Corectorul de zero regleaz exact poziia de zero a dispozitivului de citire.
Este un buton sau urub care poate roti punctul de fixare al unuia din resoartele spirale
sau un capt al benzii (firului) de torsiune.
4) Dispozitivul de citire a deviaiilor este compus din indicator i scara gradat.
Figura 1.3.1. Suspensii cu lagre [MI]
urub
piatr
ax
12
Indicatorul poate fi:
ac de diverse forme la instrumente de panou (citire la distan) figura 1.3.3(a), (b);
lama sau ac filiform la aparatele de laborator, pentru citiri precise; alturi de scar
se prevede o oglinda pentru a evita erorile de citire, figura 1.3.3(c);
spot luminos, produs de o surs de lumin i care este dirijat pe o oglind fix aflat
pe echipajul mobil, figura 1.3.2(b). Permite obinerea unor deviaii mari, elimin erorile
de citire (paralax), reduce greutatea echipajului mobil. Se utilizeaz la aparatele de mare
sensibilitate (c s 0,5).
5) Dispozitivul de amortizare produce un cuplu de fore proporional cu viteza
unghiular dx/dt a sistemului mobil, reducnd astfel numrul i amplitudinea oscilaiilor.
Pot fi :
pneumatice, cu camera de aer i piston sau palet, figura 1.3.4 (a, b);
electromagnetice, cu o paleta de aluminiu sau cadru care se mic n cmpul
magnetic al unui magnet permanent, figura 1.3.4 (c).
6) Alte componente sunt utilizate ca elemente de:
echilibrare (contragreuti);
fixare (asiu);
protecie (ecrane, garnituri);
instalare (fixare mecanic n poziie de lucru);
ac indicator
arc ntindere
contragreutate
corector
de zero
oglind
benzi tensionate
fir de
aducie
bobin
mobil
scal
(a) (b)
Figura 1.3.2. Suspensie pe benzi (a) i pe fir (b) [MI]
(a) (b) (c)
Figura 1.3.3. Ace indicatoare [MI]
13
conectare (borne, mufe, conectoare, cleme).
1.4. Ecuaia general de micare a sistemului mobil [MI]
Se consider cazul cel mai general cnd sistemul mobil se afl n micare de rota-
ie. Ecuaia de micare se obine scriind ecuaia de echilibru dinamic al tuturor cuplurilor
care acioneaz asupra axului de rotaie:
(1.4.1) 0
1
=
_
=
n
k
k
M

.
n aceast ecuaie cuplurile au aceeai direcie (a axului de rotaie), ecuaia vectori-
al se scrie ca o sum algebric n care intervin cuplurile:
Cuplul activ:
(1.4.2) ) ( ) ( = x f M
a

,

unde: f(x) este o funcie de mrimea de msurat (liniar, ptratic), iar ( ) este o cons-
tant, sau o dependen aproximativ hiperbolic k / (cnd f(x) = k x
2
, de exemplu) sau
o dependen trigonometric (de exemplu, sin());
Cuplul forelor de inerie:
(1.4.3)
2
2
dt
d
J M
j

,

unde: J este momentul de inerie al sistemului n raport cu axa de rotaie, iar d
2
/dt
2
re-
prezint acceleraia unghiular a micrii.
Cuplul forelor de amortizare:
(1.4.4)
dt
d
A M
am

,
la care: A este cuplul de amortizare specific, iar d/dt este viteza unghiular a micrii.
Cuplul antagonist mecanic (cnd se folosesc elemente elastice: resoarte, benzi sau
fire de torsiune):
cilindru
piston
ax
magnet permanent
sector aluminiu
ax
(a) (b) (c)
Figura 1.3.4. Dispozitive de amortizare [MI]
14
(1.4.5) = D M
r

,
n care D este cuplul antagonist specific, iar este deviaia unghiular:
Cuplul antagonist electric
(1.4.6) ), ( ) (
2 0
= x f M
r

n cazul logometrelor este de aceeai form cu cuplul activ, dar cu alt dependen
de ).
Cuplul forelor de frecare n lagare, care este nul n cazul suspensiei pe benzi sau
fire de torsiune:
(1.4.7)
f f
M M =

.
nlocuind aceste cupluri n relaia (1.4.1), se obine:
(1.4.8) ) ( ) (
2
2


= + + + x f M D
dt
d
A
dt
d
J
f
,
care reprezint ecuaia general de micare a sistemului mobil n cazul aparatelor indi-
catoare cu cuplu antagonist mecanic, sau:
(1.4.9) ) ( ) ( ) ( ) (
1 2 0
2
2


= + + + x f M x f
dt
d
A
dt
d
J
f
,
reprezentnd ecuaia de micare n cazul logometrelor, n care x este mrimea de msu-
rat, iar x
0
este marimea de comparaie, de aceeai natur cu x.
Din punct de vedere energetic, momentul forelor active (rezultant) care imprim
micarea sistemului mobil se poate calcula folosind teorema lucrului mecanic virtual i
legea conservrii energiei, aplicate pentru o variaie d a deplasrii sistemului mobil
fa de o poziie de echilibru:
(1.4.11) M
a
d + dW
em
= dW
ext
,
unde dW
em
este variaia energiei cmpului electromagnetic interior.
Variaia energiei furnizate de sistemul exterior (pentru aparate conectate la surse
exterioare) este:
(1.4.12)
_ _
+ + =
k
k k
k
k k ext
i d v dq dW ,
unde v
k
i i
k
sunt tensiunea, respectiv curentul debitat de sursa k, iar dq
k
i d
k
reprezint
variaiile sarcinii electrice, respectiv fluxului electric ale aceleai surse.
Pentru aparate neconectate (q
k
= const.,
k
= const.):
(1.4.13) dW
ext
= 0.
Pentru deplasri d infinit mici:
(1.4.14)
+
= =
, , q
em
i v
em a
dW dW d M ,
cu v, i, q, constante n timpul deplasrii.
15
Deci:
(1.4.15)
i v
em
a
d
dW
M
,

= .
Momentul forelor active este dat de derivata energiei cmpului electromagnetic in-
terior n raport cu unghiul de rotaie al sistemului mobil.
1.5. Tipuri de pri sensibile ale aparatelor analogice de msurat [MI]
1.5.1. Dispozitive magnetoelectrice [MI]
Cuplul activ (motor) n dispozitivele de msur magnetoelectrice apare ca urmare a
interaciunii dintre cmpul magnetic produs de un magnet permanent i un curent conti-
nuu care parcurge un sistem de conductoare (bobina).
Dup realizarea constructiv se deosebesc mai multe variante: dispozitive cu mag-
net fix i bobin mobil, dispozitive cu bobin fix i magnet permanent mobil, dispozi-
tive cu bobine ncruciate (logometre) etc.
1) Dispozitiv magnetoelectric cu magnet fix i bobin mobil
Magnetul permanent este fix, iar bobina mobil este nfurat pe un cadru de alu-
miniu ce mbrac cilindrul feromagnetic, figura 1.5.1. n ntrefierul format se asigur un
cmp magnetic aproape uniform radial. Cadrul are fixate prin lipire capetele unui ax, n
lagre cu pietre dure; cele dou arcuri spirale antagoniste asigur i alimentarea bobinei;
acul este solidar cu cadrul, avnd un sistem de echilibrare mecanic. Amortizarea mic-
rii o face att nfurarea de msur, ct i cadrul pe care este fixat. Bobina mobil are
n repaus o nclinare fa de axa NS de 4045, astfel nct rotirea are loc ntr-un sin-
gur sens, cu un unghi de maximde 90. Scara este gradat uniform.
n figur este reprezentat i simbolul pentru acest dispozitiv.
Acest tip constructiv este cel mai rspndit, fiind utilizat n aparatura de tablou,
aparate portative de serviciu, aparate de precizie i aparate nregistratoare.
La rotirea cu un unghi , figura 1.5.2, cadrul taie liniile de cmp magnetic de in-
ducie B

, producnd o variaie de flux magnetic pentru cele dou laturi: B l


b

2
2 , un-
magnet
permanent
cilindru
electromagnetic
bobin
mobil
piese
polare
corector
de zero
resoarte
spirale
Simbol
Figura 1.5.1. Dispozitiv magnetoelectric cu magnet fix i bobin mobil [MI]
ac
indicator
16
de l i b sunt lungimea, respectiv limea cadrului. Aria seciunii cadrului bobinat este
astfel S = b l. Pentru N spire, variaia de flux magnetic total este:
(1.5.1) = u N S B .
(1.5.2)
d
dW
M
a
= vezi relaia (1.4.15),
cu:
(1.5.3) I W u = ,
unde I este curentul care circul prin bobina cadru.
Cuplul activ (M
a
) este dat de relaia:
(1.5.4) M
a
= B S N I = k I,
unde k = B S N
Cuplul rezistent (M
r
) este:
(1.5.5) M
r
= D ,
n care D reprezint cuplul rezistent (antagonist) specific.
Cuplului activ (M
a
), care tinde s imprime o micare de rotaie sistemului mobil, i
se opune cuplul rezistent (M
r
) determinat de elemente elastice (resorturi spirale, benzi
tensionate sau fire de torsiune).
La echilibru avem:
(1.5.6) M
a
= M
r
,
(1.5.7) B S N I = D ,
de unde:
(1.5.8) I
D
k
D
N S B
=

= .
Rezult:
(1.5.9) = S
I
I,
o
Figura 1.5.2. Cmpul magnetic n bobina mobil [MI]
N
S
B

17
n care
D
k
D
N S B
S
I
=

= reprezint sensibilitatea de curent a dispozitivului.
Se constat c deviaia unghiular () este proporional cu curentul care trece prin
bobin (I).
Pentru a obine unghiuri mai mari de 90 se folosete o forma constructiv special,
cu o latur a cadrului pe ax. Se asigur astfel o deschidere de 240-260. Varianta se nu-
mete cu bobin unilateral, figura 1.5.3.
Utilizarea dispozitivului magnetoelectric cu magnet fix i bobin mobil
ca voltmetru
Dac U
m
este tensiunea msurat, iar R
e
reprezint rezistena echivalent (a bobinei
dispozitivului magnetoelectric i a rezistenelor nseriate cu acesta) rezult:
(1.5.10) = =
k
D
R
U
I
e
m
vezi relaia (1.5.8).
Raportul:
(1.5.11)
U e
m
C R
k
D U
= =

.
se numete constanta de tensiune a voltmetrului i se exprim n [V/div], iar inversul
acestuia:
(1.5.12)
U
e m
S
R D
k
U
= =
1
,
reprezint sensibilitatea de tensiune i se msoar n [div/V].
Constanta de tensiune, C
U
(valoarea diviziunii), reprezint valoarea tensiunii care
determin o deviaie de o diviziune, iar sensibilitatea de tensiune (S
U
) reprezint deviaia
corespunztoare unei tensiuni egale cu 1 V.
Deviaia sistemului mobil depinde liniar de tensiunea aplicat:
(1.5.13)
e
m
R D
k
K U K
1
,
1 1
= = vezi relaia (1.5.12),
i de curentul ce strbate bobina mobil:
(1.5.14) = K
2
I, K
2
= k /D vezi relaia (1.5.10).
N
S
N
S
Figura 1.5.3. Varianta cu bobin unilateral [MI]
18
Astfel, la schimbarea sensului curentului prin bobin se va schimba sensul cuplului
electromagnetic i al deviaiei, motiv pentru care aparatele magnetoelectrice au bornele
marcate distinctiv cu semnele + i .
Extinderea domeniului de msurare a voltmetrelor magnetoelectrice se realizeaz
cu ajutorul unor rezistente adiionale (R
ad
), confecionate din manganin (caracterizat de
rezistivitate moderat i coeficient de temperatur al rezistivitii mic).
Dac R
V
este rezistena bobinei voltmetrului, U
V
domeniul de msur al acesteia i
U = n U
V
valoarea tensiunii de msurat, rezistena adiional R
ad
se calculeaz astfel:
(1.5.15) U = I
V
(R
V
+ R
ad
) = n U
V
= n R
V
I
V
,
de unde:
(1.5.16) R
ad
= R
V
(n 1).
Schemele de principiu ale voltmetrului cu un singur domeniu de msurare (a) i cu
domenii multiple (b) sunt date n figura 1.5.4.
Cel mai important dezavantaj al unui voltmetru magnetoelectric este determinat de
rezistena de intrare de valoare redus ceea ce face ca msurarea tensiunii s se realizeze
cu un consum ridicat de la sursa de msurat, care astfel nu mai lucreaz n gol, precum
i de fragilitatea lor la ocurile mecanice i la vibraii.
2) Dispozitiv magnetoelectric cu bobin mobil i construcie concentric
Dispozitivul dispune de un magnet permanent de form cilindric, piesele polare
sunt reduse, iar la exterior are un inel feromagnetic (fier moale ) care asigur att nchi-
derea circuitului magnetic, ct i o ecranare fa de cmpurile magnetice perturbatoare,
figura 1.5.5. Se utilizeaz n aparatele de precizie i n buclele de oscilograf.
Figura 1.5.5. Dispozitiv magnetoelectric cu
bobin mobil i construcie concentric [MI]
N S
R
ad3
R
V
K
I
V
U
V
(a) (b)
R
ad
U
x
R
V
I
V
R
ad2
R
ad1
U
x
Figura 1.5.4. Domeniile de msurare ale voltmetrului
19
3) Dispozitiv magnetoelectric cu bobin fix i magnet permanent mobil
Acest dispozitiv, avnd simbolul din figura 1.5.6, este mai puin rspndit, fiind
sensibil la cmpurile magnetice externe.
4) Dispozitiv magnetoelectric cu bobine ncruciate (logometrul)
Echipajul mobil este constituit de dou bobine coaxiale, dispuse sub un anumit
unghi, figura 1.5.7. Cele dou cadre bobinate creeaz cupluri electromagnetice (M
a1
) res-
pectiv (M
a2
) care acioneaz n sens contrar i la a cror egalitate se stabilete poziia de
echilibru. Deci nu este nevoie de cuplu antagonist mecanic, el fiind realizat pe cale elec-
tric. Echipajul mobil nu are o poziie preferenial (de zero); el poate ocupa orice pozi-
ie, n echilibru indiferent.
(1.5.17) cos
1 1
= i S B N M
a
;
(1.5.18) =
|
.
|

\
|
+ =
2
cos
2 2

i S B N M
a
sin
2
i S B N .
La echilibru:
(1.5.19) 0
2 1
=
a a
M M .
Rezult:
cos
1
i S B N = sin
2
i S B N ;
(1.5.20)
2
1
i
i
tg = .
Decalajul cadrelor poate fi diferit de 90, iar cmpul magnetic poate s nu fie uni-
Figura 1.5.6. Simbolul dispozitivului
magnetoelectric cu bobin fix i
magnet permanent mobil [MI]
Figura 1.5.7. Dispozitiv magnetoelectric
cu bobine ncruciate (logometru) [MI]
N S
N
S
Simbol
u
B

1 2
20
form. S-a constatat c sensibilitatea este cu att mai mare cu ct se alege un unghi de n-
cruciare mai mic (5.15). Logometrul magnetoelectric funcioneaz cu cureni foarte
slabi. Proprietatea sa principal este independena indicaiilor de condiiile externe. i-au
pierdut din importan prin progresul stabilizatoarelor de tensiune.
Dispozitivele magnetoelectrice cunosc cele mai rspndite utilizri. Galvanometre-
le cu oglind sunt instrumente cu o mare sensibilitate (cureni de ordinul 10
7
...10
11
A).
Galvanometrele cu ac indicator le urmeaz cu cureni n domeniul 10
5
...10
7
A i pot fi
etalonate ca miliampermetre, microampermetre, ampermetre, milivolmetre, voltmetre, n
curent continuu sau curent alternativ (dac sunt prevzute cu redresoare). Logometrele
magnetoelectrice se utilizeaz la construcia ohmmetrelor (cu dou sau trei bobine) i a
frecvenmetrelor (varianta cu dou bobine).
1.5.2. Dispozitive electromagnetice (feromagnetice) [MI]
n dispozitivele feromagnetice cuplul activ este creat de forele de interaciune care
se exercit ntre cmpul magnetic produs de o bobin fix parcurs de curentul de msu-
rat i una sau mai multe piese feromagnetice aflate sub aciunea cmpului magnetic. Sub
aciunea acestor fore, piesele feromagnetice se deplaseaz n regiunea unde cmpul
magnetic este mai intens, mrind prin aceasta energia magnetic a sistemului.
Dup sensul forei care acioneaz asupra sistemului mobil exist dispozitive fero-
magnetice cu atracie i cu repulsie.
1) Dispozitivul cu atracie este alctuit dintr-o bobin plat, cu o fant n care pie-
sa feromagnetic fixat excentric pe ax poate intra mai mult sau mai puin, determinnd
i indicaia corespunztoare pe cadran, n funcie de curentul care parcurge bobina, figu-
ra 1.5.8(a). Cuplul antagonist este mecanic, creat de un resort spiral pe ax. Amortizarea
se face pneumatic, prin frecarea cu aerul a unei palete ce culiseaz ntr-un tunel nchis.
2) Dispozitivul cu repulsie are bobina cilindric, parcurs de curentul de msurat.
n interior se afl dou piese feromagnetice (din fier moale), una fixat pe bobin (1), iar
alta legat rigid de axul indicatorului (2), figura 1.5.8(b). Cnd bobina este parcurs de
curent, cele dou piese se polarizeaz magnetic n acelai mod i apare un cuplu activ
care are drept consecin repulsia lor magnetic. Cuplul antagonist este creat de un resort
spiral.
Pentru ambele variante, dac i este curentul continuu care parcurge bobina de in-
ductan L, energia cmpului magnetic este:
(1.5.21)
2
2
1
i L W
m
= .
pies fero-
magnetic
bobin
ax bobin cilindric ax
1 2
(a) Dispozitiv cu atracie (b) Dispozitiv cu repulsie
Figura 1.5.8. Dispozitive electromagnetice (feromagnetice)
Simbol
21
Neglijnd la dispozitivul cu atracie modificarea inductanei n raport cu sectorul
piesei care se afl n interiorul su, cuplul activ corespunztor este:
(1.5.22)
d
dL
i
d
dW
M
m
a
= =
2
2
1
.
La echilibru, cuplul antagonist ( = D M
r
) egaleaz cuplul activ (M
a
), astfel c:
(1.5.23)

d
dL
i D =
2
2
1
;
(1.5.24)

d
dL
i
D
cc
=
2
2
1
.
Se observ c legea deviaiei (1.5.24) are o dependen ptratic prin curentul i
2
,
deci i gradarea scrii va reflecta aceeai dependen. La nceputul scrii gradaiile vor fi
mai dese, rrindu-se treptat spre capt. Modificnd n mod corespunztor forma pieselor
feromagnetice i poziia lor iniial, se poate obine pentru dL/d o variaie convenabil,
care s compenseze n mare parte dependena patratic a deviaiilor dat de curentul i. Se
obin astfel scri cu gradaii aproape uniforme pe o mare poriune, de 15...20% din limita
superioar, sau scri comprimate spre valori maxime.
n curent alternativ cuplul activ este:
(1.5.25)
d
L d
i M
a
'
=
2
2
1
,
unde L' este inductivitatea n curent alternativ, puin diferit de cea n curent continuu
prin pierderile n piesele feromagnetice.
Cuplul activ este n permanen pozitiv, indiferent de polaritatea curentului, oscila-
iile au frecven mic (sub 1 Hz), sistemul mobil deplasndu-se sub aciunea unui cuplu
activ mediu:
(1.5.26)
d
L d
I
d
L d
i M
med a
'
=
'
=
2 2
.
2
1 ~
2
1
,
unde I este valoarea efectiv a curentului alternativ.
Deviaia unghiular este:
(1.5.27)

d
L d
I
D
ca
'
=
2
2
1
,
i difer puin de cea n curent continuu.
Dispozitivul feromagnetic este deci universal putnd fi utilizat att n curent conti-
nuu ct i n curent alternativ de frecven industrial (ns cu limitri i precizii diferite
la frecvene relativ mici sute de Hz).
ntruct L = L
0
N
2
, prin simpla nlocuire a bobinei cu o alta cu alt numr de spire
(numrul de amperspire rmnnd acelai), rezult diferite valori nominale ale curentului
de utilizare.
Dispozitivul cu atracie, datorit performanelor reduse, a disprut treptat, prezen-
tnd doar un interes istoric n schimb cel cu repulsie a fost perfecionate continuu, n mai
22
multe variante constructive.
Aparatele echipate cu dispozitive feromagnetice sunt cele mai rspndite aparate de
msurat de curent alternativ. Se execut n urmtoarele variante constructive:
dispozitive nerezonante, la care sistemul mobil, prin ineria proprie urmrete valoa-
rea medie a cuplului activ, chiar pentru valori ale frecvenei inferioare celei industriale);
dispozitive rezonante, care funcioneaz n regim de rezonan mecanic, avnd
frecvena proprie egal cu frecvena forei active (frecvenmetre cu lamele vibrante).
Logometrele feromagnetice sunt construite din dou bobine fixe parcurse de cu-
renii i
1
i i
2
de msurat, n ferestrele crora ptrund cele dou piese feromagnetice, soli-
dare cu axul echipajului mobil, figura 1.5.9. Sunt lipsite de cuplu antagonist mecanic,
unul din cuplurile produse de curenii de msurat jucnd rolul cuplului antagonist. Mon-
tajul este astfel realizat, nct una din piesele feromagnetice intr n fereastra bobinei
(mrindu-i inductana), iar cealalt iese din bobina corespunztoare (micorndu-i induc-
tana).
Avantajele dispozitivului sunt:
- construcie simpl;
- sensibilitate redus la suprasarcini;
- posibilitatea folosirii att n curent continuu ct i n curent alternativ;
- pre de cost sczut;
- siguran n funcionare;
- posibilitatea acoperirii unui domeniu mare de valori (0,05...300 400 A).
Dezavantaje:
- consum propriu mare (0,5...7,5 W) comparativ cu dispozitivul magnetoelectric.
Energia se consum pentru producerea cmpului magnetic al bobinei, care este mic din
punct de vedere al dimensiunilor, deci i cmpul produs este mic. Acest fapt conduce la
o sensibilitate mai mic (comparativ cu dispozitivele magnetoelectrice);
- necesitatea unor ecranri pentru reducerea influenei unor cmpuri magnetice exte-
rioare;
- precizia aparatului este influenat de pierderile prin cureni turbionari n piesele fe-
romagnetice;
- pierderile prin histerezis i cureni turbionari la msurarea n curent alternativ sunt
mai mari dect n curent continuu, rezultnd reducerea indicaiilor. Se impune reducerea
la minimum a pieselor feromagnetice.
Clasa de precizie a instrumentelor feromagnetice este ca urmare nu prea bun, de
ax
ac indicator
scal
piese
feromagnetice
Figura 1.5.9. Logometrul feromagnetic [MI]
bobine fixe
23
ordinul 1...2,5. Numai n construcii speciale poate ajunge 0,5 sau 0,2 (folosind pentru
piesele feromagnetice aliaje slab magnetice, permalloy, cu H
c
< 0,05 Oe).
1.5.3. Dispozitive electrodinamice i ferodinamice [MI]
Cuplul activ al dispozitivelor electrodinamice i ferodinamice este produs de fore-
le electrodinamice care apar ntre una sau mai multe bobine fixe i una sau mai multe bo-
bine mobile parcurse de cureni. Dup cum n circuitul magnetic al bobinelor nu se folo-
sesc sau se folosesc piese feromagnetice, dispozitivele se numesc electrodinamice sau
ferodinamice.
1.5.3.1. Dispozitive electrodinamice [MI]
Dispozitivul electrodinamic, figura 1.5.10, const din:
Dou bobine fixe cilindrice, coaxiale, identice, nseriate, care sunt parcurse de ace-
lai curent (bobin cu dou seciuni).
Bobina mobil de form rotund sau dreptunghiular care este fixat solidar pe axul
dispus perpendicular pe axul bobinelor fixe. Bobina mobil este alimentat prin dou re-
soarte spirale, care creaz i cuplul mecanic rezistent.
Acul indicator care este solidar cu bobina mobil.
Sistemul de amortizare pneumatic.
La trecerea curenilor continui I
1
i I
2
prin bobina fix, respectiv cea mobil, forele
de interaciune care apar tind s aduc bobina mobil n poziia n care fluxul su ar coin-
cide cu cel al bobinei fixe. Cuplul activ este:
(1.5.28)
d
dW
M
em
a
= ,
unde:
(1.5.29) + + =
2
2 2
2
1 1
2
1
2
1
I L I L W
em 2 1 12
I I L .
Cum doar inductivitatea mutual depinde de deviaia , rezult:
bobin
mobil
Simbol
ac indicator
amortizor
pneumatic
bobine fixe
cilindrice coaxiale
Figura 1.5.10. Dispozitiv electrodinamic [MI]
24
(1.5.30)
d
dL
I I
d
dW
M
em
a
12
2 1
= = .
Deci cuplul activ este functie de curenii prin bobine I
1
i I
2
, respectiv de nclinaia
lor relativ. La echilibru cu cuplul mecanic rezistent:
(1.5.31) = = D M M
r a
.
(1.5.32)

d
dL
I I
D D
M
a 12
2 1
1
= = .
Dup forma bobinelor, deci a spectrului cmpului magnetic, exist cmp magnetic
uniform corespunztor unor bobine cilindrice lungi i cmp magnetic radial dat de seci-
unile plane ale bobinei fixe.
1) Cmp uniform corespunztor unor bobine cilindrice lungi (figura 1.5.11)
Inductivitatea mutual L
12
variaz cosinusoidal n raport cu poziia bobinei:
(1.5.33) ) ( cos cos
0 max 12 max 12 12
+ = = L L L ;
(1.5.34) ) ( sin
0 max 12
12

+ = L
d
dL
;
(1.5.35) ) ( sin
0 2 1
max 12
+ = I I
D
L
.
Pentru ampermetre i voltmetre se alege
0
~ 45...55.
2) Cmp magnetic radial dat de seciunile
plane ale bobinei fixe i distanate convenabil
Liniile de cmp taie normal cercul pe care se deplaseaz conductoarele bobinei, fi-
gura 1.5.12. Pentru unghiul util de deplasare se poate considera:
(1.5.36) ). (
12
const k
d
dL
~

Rezult:
(1.5.37)
2 1
I I k M
a
= ;
(1.5.38)
2 1
I I
D
k
D
M
a
= = .
Dependena M
a
= f(
0
+ ) este reprezentat n figura 1.19, care, pentru o apropiere
B

o
o
0
Figura 1.5.11. Cmpul magnetic uniform cores-
punztor unor bobine cilindrice lungi [MI]
25
optim a bobinelor (curba 1) indic M
a
~ constant ntre 45...135, iar pentru doua pozi-
ii diferite, M
a
= constant.
n curent alternativ cuplul activ este:
(1.5.39)
d
dL
i i M
a
12
2 1
= .
Sistemul mobil nu poate urmri frecvene mai mari cu un ordin de mrime dect
frecvena proprie (0,5...1 Hz); ca atare deplasarea are loc sub aciunea valorii medii a cu-
plului activ (
a
M
~
):
(1.5.40)
}
= =
T
inst a med a a
dt M
T
M M
0
. .
1 ~
=
}

T
dt i i
T d
dL
0
2 1
12
1

,
unde T este perioada de variaie a cuplului activ instantaneu (M
a.inst
).
Dac n cele dou bobine se introduc cureni diferii ca valori efective i defazaj, de
forma:
(1.5.41) i
1
= I
1
sin(t);
(1.5.42) i
2
= I
2
sin(t ),
atunci:
(1.5.43)

d
dL
I I M
a
12
2 1
cos = ,
de unde rezult:
(1.5.44)

d
dL
I I I I
D
12
2 1 2 1
) , ( cos
1
= .
Pentru dispozitivul n cmp magnetic uniformunghiul de deviaie va fi:
(1.5.45) ) ( sin ) , ( cos
0 2 1 2 1
12
+ = I I I I
D
L
.
Pentru dispozitivul n cmp radial unghiul de deviaie () este:
(1.5.46) ) , ( cos
2 1 2 1
I I I I
D
k
= .
M
a

+ o
1
2 3
Figura 1.5.12. Caracteristicile M
a
= f(

+ o) [MI]
26
Expresiile de mai sus s-au obinut n ipoteza
d
dM
a
= const. Practic se urmrete o
astfel de form a celor dou bobine nct variaia
d
dM
a
s fie neliniar, nct s compen-
seze neliniaritatea scrii ptratice.
Aparatele electrodinamice sunt aparate de precizie ridicat (cele mai precise instru-
mente de curent alternativ), clasa 0,2, dar de sensibilitate mai mic. Sunt folosite n cu-
rent continuu i alternativ la frecven industrial, ca ampermetre, voltmetre, wattmetre
i contoare.
Erorile lor se datoreaz n primul rnd cmpurilor magnetice exterioare, ceea ce
impune ecranarea lor sau astaticizarea.
Logometrele electrodinamice au n bobina fix un curent I i n bobinele fixate pe
acelai ax curenii
1
i
2
, deviaia fiind proporional cu raportul curenilor I
1
i I
2
.
1.5.3.2. Dispozitive ferodinamice [MI]
Dispozitivul ferodinamic din figura 1.5.13 este similar celui electrodinamic avnd
ns circuitul magnetic al bobinei fixe format n cea mai mare parte din material fero-
magnetic (tole de transformator sau pulberi feromagnetice presate, pentru reducerea pier-
derilor prin histerezis i cureni turbionari). Bobina mobil se mic ntr-un cmp magne-
tic uniform i radial, ceea ce asigur o independen a cuplului activ fa de unghiul de
deviaie (). n cele dou bobine, fix i mobil, avnd curenii continui I
1
i I
2
, expresia
cuplului activ este:
(1.5.47) = =
2
I A B N M
a 2 1
I I k ,
unde: N reprezint numrul de spire al bobinei mobile; A aria activ; B = K
2
I
1
in-
ducia magnetic; k = N A K
1
constant constructiv.
n curent alternativ sistemul mobil se deplaseaz sub aciunea cuplului activ mediu
(considernd inducia B n faz cu curentul I
1
care o produce):
(1.5.48) ) , ( cos ) , ( cos
2 1 2 1 2 2 .
I I I I K I B I B A N M
med a
~ =
Dispozitivele ferodinamice sunt inferioare ca precizie celor electrodinamice (clasa
1...2,5). Au ns cuplu activ mult mai puternic (pri feromagnetice) i consum propriu
Figura 1.5.13. Dispozitivul ferodinamic [MI]
bobina
fix
Simbolul dispozitivului
ferodinamic
Simbolul dispozitivului
ferodinamic logometric
bobina
mobil
27
mai redus. Sunt mai robuste constructiv, fiind utilizate cu precdere pentru aparate de cu-
rent continuu de tablou (wattmetre), aparate destinate mediilor cu ocuri i vibraii i
pentru nregistratoare (cuplu puternic).
1.5.4. Dispozitive electrostatice [MI]
Dispozitivul electrostatic utilizeaz pentru deplasarea echipajului mobil forele
electrostatice de atracie care apar ntre armturile unui condensator electric, crora li se
aplic o diferen de potenial, figura 1.5.14. Aceste fore tind s mreasc capacitatea
(C) i energia electrostatic (W
e
) nmagazinat n condensator, la aplicarea tensiunii U:
(1.5.49)
2
2
1
U C W
e
= ,
Variaia capacitii se poate realiza n dou moduri: fie modificnd suprafaa ac-
tiv a armturilor, fie variind distana dintre ele.
n ambele cazuri, la aplicarea unei tensiuni ntre armturile fixe (1) i mobile (2),
acestea se ncarc cu electricitate de semn contrar i se resping. n primul caz ncrcarea
duce la rotirea armturii mobile n spaiul dintre armturile fixe, cuplul rezistent fiind dat
de arcuri spirale. n al doilea caz se produce o deplasare a plcii mobile suspendat ntre
cele dou plci fixe, din care una o atrage, fiind ncrcat cu sarcin de semn contrar, iar
cealalt o respinge, fiind ncrcat cu sarcin de acelai semn; cuplul rezistent este n
acest caz dat chiar de greutatea plcii mo-
bile. n ambele cazuri cuplul rezistent (M
r
)
se aproximeaz prin relaia:
(1.5.50) = k M
r
.
La echilibru:
(1.5.51)
a r
M M = ,
n care:
(1.5.52)
d
dC
U
d
dW
M
e
a
= =
2
2
1
.
Rezult c deviaia unghiular este:
(1.5.53)

d
dC
U
k
=
2
2
1
.
Dependena de tensiunea aplicat fiind ptratic, scara este neliniar. Pentru liniari-
zarea ei se caut a se da plcilor condensatorului o astfel de form, nct variaia dC/d
s compenseze neliniaritatea.
Dispozitivul electrostatic funcioneaz i la aplicarea unei tensiuni alternative, cu-
plul mediu fiind diferit de zero. Indicaia este proporional cu ptratul valorii efective a
tensiunii aplicate.
Dispozitivele electrostatice pot fi utilizate n montaj heterostatic (figura 1.5.14),
cnd se folosesc trei poteniale de lucru V
1
, V
2
, V
0
(potenial de nul), sau idiostatic, cu do-
u poteniale de lucru.
V
1
V
0
V
2
Vedere de sus
Simbol
Figura 1.5.14. Dispozitiv electrostatic [MI]
1
1
2
28
Proprietile dispozitivelor electrostatice:
precizie: nu prea ridicat (1...1,5);
sensibilitate: sczut, forele electrostatice fiind mici, este cel mai puin sensibil dis-
pozitiv;
consum propriu foarte sczut, practic zero (rezistena intern infinit, fiind dispozi-
tivul cu cel mai sczut consum);
suprancrcabilitate ridicat.
Se utilizeaz numai ca voltmetru, n special pentru msurarea tensiunilor nalte.
Perturbaiile cele mai importante sunt din cauza cmpurilor electrice exterioare, ca
atare se procedeaz la ecranri.
1.5.5. Dispozitive de inducie [MI]
Principiul de funcionare a acestor dispozitive const n interaciunea dintre fluxuri-
le magnetice create de una sau mai multe bobine i curenii indui de aceste fluxuri n
sistemul mobil sau n anumite pri metalice ale acestuia. Sunt deci dispozitive de curent
alternativ, fiind bazate pe fenomenul de inducie.
Constructiv se realizeaz dispozitive cu un flux magnetic i cu mai multe fluxuri
magnetice (dup numrul de intersecii cu echipajul mobil).
Dispozitivul cu un flux funcioneaz astfel: curentul I
a
produce fluxul u
a
care indu-
ce curenii turbionari I
t
n disc, figura 1.5.15. Cuplul motor este produs de interaciunea
dintre u
a
i I
t
, ambele dependente de curentul I
a
, deci deviaia instrumentului va depinde
de curentul I
a
.
n cazul dispozitivelor cu mai multe fluxuri se produc mai multe interaciuni flux
curent turbionar indus, care determin cuplul motor rezultant. Fluxurile sunt decalate n
timp i spaiu, putnd produce un cmp rezultant nvrtitor sau de fug.
Deducerea expresiei cuplului motor se va face pentru un dispozitiv cu dou fluxuri
u
1
i u
2
, produse de cureni presupui sinusoidali, i
1
i i
2
. Curenii, decalai cu unghiul ,
alimenteaz bobinele b
1
i b
2
ale electromagneilor 1 i 2, figura 1.5.16. Fluxurile u
1
i
u
2
n faz cu curenii i
1
i i
2
induc n disc tensiunile electromotoare e
1
i e
2
(decalate cu
90 n urma acestora), care produc curenii turbionari i'
1
i i'
2
n faz cu e
1
i e
2
, presupu-
nnd discul nereactiv.
bobin
fix
Simbol
miez
fier
I
a
u
a
M
ax
disc
aluminiu
ac
indicator
Figura 1.5.15. Dispozitiv de inducie cu un flux [MI]
29
Fora instantanee de interaciune ntre fluxuri i curenii turbionari este:
(1.5.54) F = k i' ,
unde: k constant; i' = I
m
sin(t); = u
m
sin(t ), unghiul de defazaj dintre cu-
rent i flux.
Integrnd fora instantanee i observnd c sensul acesteia nu se modific la
schimbarea simultan a sensului fluxului i curentului, se ob-ine fora medie (F
m
):
(1.5.55) ) F
m
= C I' cos,
unde I' i u sunt valori efective.
Exist patru interaciuni posibile: ) (
1 1
I ' u , ) (
1 2
I ' u , ) (
2 1
I ' u , ) (
2 2
I ' u , din
care:
(1.5.56) ) ( ) (
2 2 2 1 1 1
I F I F ' u ' = ' u ' = 0 ( = 90).
Fora medie rezultant este:
(1.5.57) sin ) ( ) ( ) (
1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
' u + ' u = ' u + ' u = I C I C I F I F F
m
.
Dar:
(1.5.58)
2 , 1 2 , 1 2 , 1
u = ' f k I ;
(1.5.59)
2 , 1 2 , 1 2 , 1
I k ' = u .
Cuplul este:
(1.5.60) sin
2 1
= = I I f k d F M
m
,
unde f este frecvena de variaie a fluxului.
Se observ c pentru crearea cuplului sunt necesare dou fluxuri decalate n timp i
spaiu, iar pentru defazaj de 90 cuplul este maxim. Indicaiile depind de frecven, devi-
aia la echilibru static fiind:
Simbol
i
1
u
1
d
Figura 1.5.16. Dispozitiv de inducie cu dou fluxuri [MI]
i
2
i'
1
i'
2
u
2
b
1
b
2
1 2
30
(1.5.61) sin
2 1

'
= = I I
W
f K
W
M
.
Dispozitivele cu inducie se pot folosi la msurarea curentului, montate n serie n
circuit, iar bobinele n serie sau n paralel ntre ele. Pentru a reduce consumul propriu, se
impune ca bobinele s fie realizate cu rezisten ohmic ct mai mic. n ambele situaii
de montaj a bobinelor, dependena deviaiei este de tipul:
(1.5.62) sin
2
) ( ) (
= I C
p s p s
,
deci proporional cu ptratul valorii efective a curentului.
Erorile acestor dispozitive pot proveni din:
variaiile de tensiune, determinnd modificarea punctului de funcionare pe curba
de magnetizare a fierului;
variaia frecvenei, determinnd variaia inductanelor bobinelor, a decalajului flux
curent, a valorii curenilor turbionari indui;
variaia temperaturii, influennd rezistena echipajului mobil (o variaie A t =10
conduce la o eroare de 1...2%).
Proprieti ale dispozitivului de inducie: clasa de precizie redus, cuplu activ (mo-
tor) mare, rezisten la suprasarcini, deviaie maxim 270, cmp magnetic propriu pu-
ternic, scal neuniform, erori.
Indicaia dispozitivului de inducie fiind proporional cu produsul a dou mrimi,
fa de acesta scara va fi liniar.
Utilizarea tipurilor constructive descrise n construcia aparatelor de msur uzuale
1) Tipul magnetoelectric cu cuplu antagonist mecanic: galvanometru de c.c., am-
permetre de c.c., voltmetre de c.c., ampermetre de c.a. cu redresor, voltmetre de c.a. cu
redresor, aparate electrice universale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre i capacimetre,
cu posibiliti de msur multiple).
2) Tipul magnetoelectric logometric: ohmmetre (cu 2 sau 3 bobine), frecvenmetre
(cu 2 bobine).
3) Tipul feromagnetic: ampermetre de c.c. i c.a., voltmetre de c.c. i c.a.
4) Tipul electrodinamic: ampermetre de c.c. i c.a., voltmetre de c.c. i c.a., watt-
metre de c.c. i c.a., varmetre.
5) Tipul electrodinamic logometric: cosfimetre, frecvenmetre.
6) Tipul electrostatic: voltmetre pentru tensiuni nalte (100...150 kV), voltmetre de
c.c. i c.a..
7) Tipul de inducie: contoare de energie activ, n c.a., contoare de energie reacti-
v, ampermetre de c.a., voltmetre de c.a.
***
31
CAPITOLUL 2
MSURAREA TENSIUNILOR ELECTRICE
2.1. Eroarea de msurare. Clasificarea voltmetrelor [RL]
Msurarea tensiunilor electrice se realizeaz cu ajutorul voltmetrelor, aparate ce se
conecteaz n paralel cu montajul analizat, figura 2.1.1.
Eroarea de msurare
Introducerea unui sistem de msurare ntr-un circuit electric n vederea msurrii
unei mrimi electrice (tensiune, curent) determin o perturbare a acesteia. Este necesar
ca aceast perturbare sa fie minim, cerin realizat prin alegerea unor sisteme de m-
surare cu consumuri proprii reduse (ampermetre cu rezistene interne ct mai mici, volt-
metre cu rezistene interne ct mai mari).
ntr-o prim aproximare circuitul electric al unui voltmetru poate fi reprezentat
printr-o impedan (Z
V
), sau o rezisten electric (R
V
), pentru voltmetrele de curent con-
tinuu. Rezult c prin orice voltmetru conectat la un circuit electric va trece un curent
electric (I
V
) de valoare:
(2.1.1)
V
V
Z
U
I = ,
unde U este tensiunea de msurat i Z
V
este impedana voltmetrului.
Dac n lipsa voltmetrului ntre punctele a i b exist tensiunea U, la conectarea
voltmetrului, datorit consumului, acesta va indica U
V
< U:
(2.1.2) U
R R
R
U
R R
U
I
V i
V
V
V i
V
+
=
+
= ; ,
unde R
i
este rezistena sistemului electric.
Msurarea tensiunii se va efectua cu o eroare relativ n tensiune (
U
):
(2.1.3)
i V
i
i V
V i V
V
V
U
R R
R
R R
R
U
U U
R R
R
U
U U

+
=
+
=

+
=

= 1 ,
(2.1.4)
i
V
U
R
R

+
=
1
1
.
Pentru a msura ct mai precis tensiunea, voltmetrul trebuie s aib o rezisten
proprie (R
V
) ct mai mare, cel puin cu dou ordine de mrime mai mare dect rezistena
Sistem
electric
(R
i
)
Figura 2.1.1. Conectarea voltmetrului
la un sistem electric [RL]
U
R
V
V
I
V
U
V
a
b
32
circuitului (R
i
), pentru ca eroarea (
U
) s fie mai mic de 1%.
Deoarece exist sisteme de msurare a tensiunii electrice foarte diverse, pentru a
alege un sistem de msurare trebuie avute n vedere anumite criterii de baz:
regimul de funcionare al circuitului n care se efectueaz msurarea (staionar,
cvasistaionar, variabil);
ordinul de mrime al mrimii msurate i gama posibil de variaie a acesteia;
precizia impus msurrii;
domeniul de frecvene i viteza de lucru;
influena factorilor perturbatori externi (temperatura, cmpuri electrice sau magne-
tice) asupra sistemului de msurare;
versatilitatea sistemului de msurare;
costul sistemului de msurare.
Pentru a msura tensiunea electric pot fi folosite diferite principii de operare. Cele
mai des folosite au la baz interaciunea mecanic ntre curenii electrici (voltmetre elec-
trodinamice), dintre un curent electric i un cmp magnetic (voltmetre magnetoelectrice)
sau ntre conductorii strbtui de curent electric (voltmetre electrostatice). Aceste inte-
raciuni genereaz energie mecanic, concretizate n general prin torsiuni, proporional
cu tensiunea electric msurat. Acestei torsiuni i se opune o alt for de torsiune gene-
rat de obicei de un resort. n urma interaciunii celor dou fore de torsiune are loc o de-
viere a indicatorului instrumentului (optic sau mecanic) cu un unghi proporional cu ten-
siunea msurat. Deci valoarea tensiunii msurate se obine prin citirea devierii indicato-
rului instrumentului pe o scal gradat.
Rspndirea tot mai larg a dispozitivelor semiconductoare a condus la apariia
unei clase diferite de voltmetre i anume voltmetrele electronice. Acestea, pentru a afia
valoarea msurat, prelucreaz semnalul de intrare prin intermediul circuitelor electroni-
ce.
Clasificarea voltmetrelor
n funcie de modul de procesare, analogic sau digital, a semnalului de intrare, volt-
metrele electronice pot fi voltmetre electronice analogice sau voltmetre electronice nu-
merice.
Din punctul de vedere al formei de und a mrimilor msurate, sistemele de msu-
rat se mpart n dou categorii: de curent continuu si de curent alternativ.
n tabelul 2.1.1 este prezentat o clasificare a celor mai comune tipuri de voltmetre
n funcie de principiul de operare folosit i cmpul lor de aplicare.
2.2. Instrumente analogice pentru msurarea tensiunilor continue
Msurarea tensiunilor continue se poate efectua cu instrumente electromecanice,
compensatoare sau voltmetre electronice analogice.
2.2.1. Compensatoare de curent continuu [RL]
Sunt aparate utilizate n laboratoarele de metrologie pentru operaii de etalonare i
calibrare. Odat cu apariia voltmetrelor numerice de mare precizie, importana lor a sc-
zut mult, ele avnd acum mai mult o importan istoric.
2.2.1.1. Compensatoare prin opoziie simpl [RL]
Compensatoarele prin opoziie simpl utilizeaz schemele Poggendorf sau Lindeck
Rothe.
33
Montajul Poggendorf (figura 2.2.1)
Montajul reprezint o metod de nul, care folosete un poteniometru precis cali-
brat (R
m
). Tensiunea necunoscut (U
x
), divizat de acest poteniometru este comparat cu
o tensiune de referin (U
R
). Instrumentul indic un curent nul dac:
(2.2.1) U
x
(R
mx
/R
m
) = U
R
,
(2.2.2)
mx
m
R x
R
R
U U = .
Sursa U
x
trebuie s genereze un curent care va conduce la o cdere de tensiune pe
impedana sa intern, iar precizia este dependent de precizia sursei de referin i a ra-
portului de divizare. Un dezavantaj al schemei l reprezint impedana de intrare limitat.
Montajul LindeckRothe (figura 2.2.2)
La echilibru:
(2.2.3) U
x
= R
N
I.
Precizia cu care se cunoate rezistena R
N
i se msoar curentul I condiioneaz
precizia msurtorii. La echilibru circuitul nu absoarbe curent.
Tabelul 2.1.1. Clasificarea voltmetrelor funcie de principiul de operare folosit i cmpul
de aplicare [RL]
Clas Principiu de operare Subclas Cmp de aplicare
Electro-
magnetic
Interaciunea dintre cureni
electrici i cmpuri magnetice
- magnet mobil
- bobin mobil
- interfier mobil
- tensiune continu
- tensiune continu
- tensiune continu
i alternativ
Electro-
dinamic
Interaciunea dintre cureni
electrici

tensiune continu i
alternativ
Electro-
static
Interaciuni electrostatice
tensiune continu i
alternativ
Termic Efectul termic determinat de
cureni electrici
- aciune direct
- aciune indirect
- tensiune continu
i alternativ
- tensiune continu
i alternativ
Inductiv Inducie magnetic tensiune alternativ
Electronic Procesarea semnalului
- analog
- digital
- tensiune continu
i alternativ
- tensiune continu
i alternativ
U
R
R
mx
U
x
R
m
Indicator de nul
Figura 2.2.1. Montajul Poggendorf [RL]
U
R
R
N
U
x
mA Indicator de nul
Figura 2.2.2. Montajul LindeckRothe [RL]
I
34
2.2.1.2. Compensatoare prin substituie [RL]
Schema de msur este dat n figura 2.2.3. Se realizeaz echilibrul n dou situaii:
cu sursa de referin (U
R
), respectiv cu tensiunea msurat (U
x
):
(2.2.4)
m
x m
x
m
r m
R
R
R
U U
R
R
U U = = , ;
(2.2.5)
r m
x m
R x
r m
x m
R
x
R
R
U U
R
R
U
U
= = .
Precizia este determinat de exactitatea sursei de referin U
R
i a etalonrii poteni-
ometrului. Se pot obine precizii de ordinul 5.10
4
. Curentul absorbit la echilibru este nul.
2.2.2. Voltmetre electronice analogice de curent continuu [RL]
Voltmetrul electronic (VE) proceseaz semnalul de intrare prin intermediul dispo-
zitivelor semiconductoare n scopul extragerii informaiei referitoare la sistemul fizic
msurat. Dispozitivul electronic se reprezint ca un element cu trei porturi, figura 2.2.4.
Portul semnalului de intrare este un port cu impedan de intrare mare, astfel nct
ncrcarea sursei de tensiune s fie ct mai mic. Portul de ieire este portul ce furnizea-
z rezultatul msurrii (n form digital sau analogic) mpreun cu energia electric
necesar dispozitivului pentru afiarea rezultatului msurrii. Portul tensiunii de alimen-
tare este de asemenea un port de intrare i care furnizeaz energie electric necesar acti-
vrii dispozitivelor interne ale voltmetrului i a afiajului.
Caracteristica principal a unui instrument de msur electronic este dat de nece-
sitatea prezenei sursei de tensiune exterioare. Acest lucru poate fi un inconvenient mai
ales pentru instrumentele portabile dar ctigul major const n faptul c energia necesar
procesrii i afirii semnalului respectiv a rezultatului nu mai este preluat din semnalul
de intrare.
U
R
R
mx
U
x
R
m
Indicator de nul
Figura 2.2.3. Compensator prin substituie []
U
R
mr
Voltmetru
electronic
(VE)
tensiune de
alimentare
semnal
de ieire
semnal
de intrare
Figura 2.2.4. Porturile voltmetrului electronic [RL]
35
n funcie de modul n care semnalul de intrare este procesat, instrumentele de m-
sur electronice se mpart n dou categorii: dispozitive analogice i dispozitive digitale.
Dispozitivele analogice achiziioneaz i proceseaz datele semnalului de intrare n
mod continuu.
Dispozitivele digitale proceseaz digital semnalul achiziionat. Rezultatul msurrii
este afiat de obicei sub o form digital. De observat c distincia major dintre instru-
mentele analogice i cele digitale const n modul de procesare a semnalului i nu de afi-
are a rezultatelor.
Funcionarea voltmetrelor electronice analogice se bazeaz pe un amplificator elec-
tronic i un dispozitiv electromecanic pentru msurarea semnalului de ieire de la ampli-
ficator. Rolul amplificatorului este de a genera un semnal de curent continuu proporio-
nal cu mrimea de msurat.
Principalele caracteristici ale unui voltmetru electronic analogic sunt:
impedan de intrare mare;
un ctig posibil ct mai mare;
lrgime de band ct mai mare, pentru semnale de intrare de curent alternativ;
sensibilitate ridicat;
eroarea relativ pe ntreaga scal mai mic de 1%.
Datorit acestor caracteristici voltmetrele analogice pot avea performane mult mai
bune dect voltmetrele electromecanice.
Schema bloc general a unui voltmetru electronic analogic de curent continuu este
dat n figura 2.2.5.
Atenuatorul calibrat rezistiv (ACR) este realizat sub forma unui divizor rezistiv,
asigurnd o impedan de intrare constant i foarte mare (> 10 MO).
Filtrul trece jos (FTJ) urmrete eliminarea semnalelor perturbatoare alternative.
Amplificatorul de curent continuu (A
cc
) trebuie s aib o impedan de intrare foar-
te mare astfel nct s nu scurtcircuiteze divizorul.
Apar probleme specifice unor asemenea amplificatoare, legate de tensiunea de de-
calaj (off-set) i de deriva termic.
Amplificatorul de curent continuu poate fi cu cuplaj direct, sau cu modulatoare
demodulatoare (chopper-e).
2.3. Msurarea tensiunilor alternative (periodice) [RL]
2.3.1. Caracteristicile mrimilor msurate [RL]
1) Valoarea instantanee la un anumit moment de timp (t
0
) se noteaz:
(2.3.1) ) ( ) (
0 0
kT t u t u + = ,
Protecie
U
x
FTJ
Atenuator
calibrat (ACR)
Figura 2.2.5. Schema bloc a voltmetrelor de curent continuu [RL]
Amplificator de
curent continuuu
A
cc
Filtru trece jos
36
unde T este perioada semnalului.
Se msoar cu osciloscopul i foarte rar prin alte metode, utiliznd instrumente
dotate cu circuite de eantionare i memorare.
2) Valoarea de vrf
Exist dou posibiliti, n funcie de care din cele dou vrfuri, U
V+
, sau U
V
se
msoar, figura 2.3.1.
3) Valoarea vrf la vrf este:
(2.3.2)
+
=
V V VV
U U U .
4) Valoarea medie
Dezvoltnd mai nti semnalul periodic ntr-o serie Fourier:
(2.3.3) ) ( cos
2
) (
1
0
n
n
n
t n A
A
t u + + =
_

=
,
se obine valoarea medie (componenta continu) U
med
:
(2.3.4)
}
= = =
T
dt t u
T
A
U t u
0
0
0
) (
1
2
) ( =
med
U .
Valoarea medie este indicat de un instrument magnetoelectric dac frecvena f
este mult mai mare dect frecvena proprie a instrumentului.
5) Valoarea medie absolut (valoarea medie a tensiunii redresate) (U
med.ab
) poate
fi definit att n cazul unei redresri monoalternan ct i n cazul unei redresri dubl
alternan.
5.1) n cazul redresrii dubl alternan:
(2.3.5)
}
= =
T
ab med
dt t u
T
t u U
0
.
| ) ( |
1
| ) ( | .
5.2) n cazul redresrii monoalternan, se obin valori diferite, n funcie de se-
mialternana selectat:
semialternana pozitiv:
(2.3.6) ) ( |] ) ( | ) ( [
2
1
) ( t u U t u t u t u
med
+
+ +
= + =
Figura 2.3.1. Valorile de vrf i vrf la vrf [RL]
u(t)
t
U
V+
T
U
V
U
VV
37
semialternana negativ:
(2.3.7) | ) ( | |] ) ( | ) ( [
2
1
) ( t u U t u t u t u
med


= = .
6) Valoarea eficace
(2.3.8) ) ( ) (
1
2
0
2
t u dt t u
T
U
T
ef
= =
}
.
Observaie. n foarte multe cazuri, diverse tipuri de voltmetre ce msoar n realita-
te valoarea de vrf sau valoarea medie absolut, sunt gradate n valori eficace, presupu-
nnd semnalul msurat sinusoidal.
7) Factorul de creast:
(2.3.9)
ef
V
V
U
U
K = .
Pentru semnal sinusoidal, 2 =
V
K ; are valori mari pentru impulsuri de valoare
foarte scurt (cu factor de umplere foarte mic).
8) Factorul de form
(2.3.10) 11 , 1
2 2
= =

F
K .
n general, un voltmetru de curent alternativ poate fi construit n una din variantele
din figura 2.3.2: un lan de msur format din convertor curent alternativ (c.a.) curent
continuu (c.c.) i amplificator de curent continuu (c.c.), sau lanul alctuit din amplifica-
tor de curent alternativ (c.a.) i convertor curent alternativ (c.a.) curent continuu (c.c.).
2.3.2. Convertoare curent alternativcurent continuu [RL]
2.3.2.1. Convertor tensiune de vrftensiune continu [RL]
Acest convertor este denumit de obicei detector de vrf, de amplitudine sau de an-
velop i poate fi de tip serie sau paralel.
1. Detectorul serie, figura 2.3.3(a), frecvent utilizat ca demodulator pentru
semnale cu modulaie n amplitudine (MA) n radioreceptoare, nu se folosete n voltme-
tre, deoarece nu separ curentul continuu de cel alternativ.
2. Detectorul paralel (figura 2.3.3(b))
Convertor
c.a. c.c.
Figura 2.3.2. Voltmetre de curent alternativ [RL]
Voltmetre de
valori medii (c.c.)
Amplificator
c.c.
Convertor
c.a. c.c.
Amplificator
c.a.
38
Funcionarea acestui detector poate fi neleas mai uor considernd dioda ideal,
care are rezisten nul cnd este polarizat direct i infinit, cnd este polarizat invers.
Pe durata ct dioda este deschis, condensatorul C se ncarc repede prin rezistena
mic a diodei, nct tensiunea pe condensator, u
c
(t), urmrete practic tensiunea de intra-
re u(t), figura 2.3.4. Cnd u(t) ncepe s scad, u(t) < u
c
(t), deci u
d
(t) = u(t) u
c
(t) < 0 i
dioda se blocheaz. Ca urmare, condensatorul C se descarc prin rezistorul R, cu cons-
tanta de timp = (R C) mult mai mare ca la ncrcare. Dac >> T (perioada semnalu-
lui), atunci descrcarea este foarte lent, astfel nct pe condensator rmne practic o ten-
siune continu U
c
~ U ~ U
V
.
Tensiunea la ieire este:
(2.3.11) ) ( ) ( ) ( ) ( t u U t u t u t u
c c o
+ = = .
Un instrument magnetoelectric, sau n general un voltmetru de curent continuu
montat la ieire, va indica valoarea medie a acestei tensiuni:
(2.3.12) ) ( ) ( t u U t u
c
o
+ = =
med c
U U + .
Dioda este parcurs, un timp foarte scurt de curent (mai puin de o semiperioad);
de aceea detectorul se mai numete i detector n clas C.
Utiliznd asemenea detectoare se construiesc voltmetre a cror indicaie este de-
pendent de tensiunea de vrf, dar care sunt de obicei gradate n valori eficace pentru
semnal sinusoidal, aa nct:
(2.3.13) ) (
2
1
t u U
o
mas
= =
2
.med o
U
.
Indicarea corect a valorii eficace are loc numai pentru semnal sinusoidal. Dac
semnalul este distorsionat, avnd i armonici, aceast indicaie este eronat, cu att mai
mult cu ct distorsiunile sunt mai mari.
Scara instrumentului este neliniar, mai ales la tensiuni mici, cu tendina de liniari-
zare la nivele mari. Practic, pentru tensiuni mai mari de 3V, se poate conta pe o scar li-
niar. La nivele mici trebuie avut n vedere comportarea ptratic.
Sunt deseori realizate sub forma unui cap de prob de nalt frecven, legat printr-
un cablu ecranat de aparatul de curent continuu. n felul acesta se pot realiza capaciti
de intrare foarte mici (de ordinul pF).
Sub aceast form, i innd seama i de structura sa simpl, detectorul de vrf poa-
te fi utilizat pn la frecvene foarte nalte.
u(t)
R
D
C
i
d
(t)
D
(a) Detector serie
u(t)
R
C
(b) Detector paralel
u
o
(t)
Figura 2.3.3. Tipuri de detectoare [RL]
u
c
(t)
u(t)
t
Figura 2.3.4. Formele de tensiune
ale detectorului paralel cu diod
ideal [RL]
u
c
(t)
39
Impedana de intrare a detectorului paralel
Circuitul fiind neliniar, o definire n sensul obinuit a impedanei de intrare nu este
posibil. Se va utiliza o definiie energetic. Dac R
i
este rezistena de intrare atunci pu-
terea activ medie dat de surs este U
2
/2 R
i
. Aceasta se disip pe rezistena R unde exis-
t putere datorat componentei continue ( R U
c
/
2
) i putere datorat componentei alter-
native (U
2
/2R). Deci:
(2.3.14)
R
U
R
U
R
U
c
i
2 2
2 2 2
+ = .
La nivel mare, U
c
~ U i rezult:
(2.3.15) R
i
~ R/3.
La nivel mic rezistena de intrare (R
i
) difer de aceast valoare.
2.3.2.2. Convertorul tensiune vrf la vrftensiune continu
(detector vrf la vrf) [RL]
n figura 2.3.5 se prezint un circuit care realizeaz o conversie a tensiunii vrf la
vrf n tensiune continu.
Cnd u(t) > 0 i crete, condensatorul C
1
se ncarc rapid prin dioda D
1
, deschis,
pn la amplitudinea U a tensunii de intrare u(t). Cnd u(t) ncepe s scad, tensiunea la
bornele diodei D
1
este [u(t) u
c
] < 0 i D
1
se blocheaz.
Presupunnd iniial condensatorul C
2
descrcat, se deschide dioda D
2
i se ncarc
C
2
repede prin dioda D
2
. Tensiunea vzut de condensatorul C
2
este [u(t) U
c
].
ncrcarea lui C
2
are loc att timp ct u(t) scade, deci pn cnd u(t) = U. Rezult
c C
2
va fi ncrcat la valoarea: (U U
c
) = 2U.
n continuare, cnd u(t) nceap s creasc, D
2
se blocheaz i C
2
se descarc ncet
prin rezistorul R. Dac
2
= R C
2
>> T, condensatorul C
2
rmne practic ncrcat la 2U.
Circuitul mai este cunoscut sub denumirea de redresor cu dublare de tensiune.
2.3.3. Milivoltmetre electronice de curent alternativ [RL]
Aceste milivoltmetre se pot realiza cu amplificare n curent continuu sau alternativ.
2.3.3.1. Milivoltmetre cu amplificare n curent continuu [RL]
n schema din figura 2.3.6 detecia, care precede amplificarea n curent continuu
(A
cc
), este realizat cu un detector de vrf, plasat ntr-un cap de prob (sond de msur).
D
2
C
2 u(t)
R
C
1
Figura 2.3.5. Convertor tensinue vrf la
vrf tensiune continu [RL]
u
o
(t)
u
c
(t)
D
1
40
Principalele caracteristici ale instrumentelor realizate n acest mod sunt:
- se realizeaz milivoltmetre de band foarte larg (pn la frecvene de ordinul GHz,
cu cap de prob adecvat conectrii la linia de msur);
- rezistena intern este de zecisute kO (relativ mic);
- capacitate de intrare foarte mic (civa pF);
- este un aparat de valori de vrf etalonat de obicei n valori eficace pentru semnal si-
nusoidal;
- exist un generator intern de calibrare ce permite reglarea amplificrii n curent con-
tinuu;
- sensibilitate relativ redus;
- dac nu se iau msuri speciale, scara ar fi neliniar. Ar fi necesare gradri diferite
pentru fiecare scar (n special pentru scrile cu sensibilitate mare).
2.3.3.2. Milivoltmetre cu amplificare n curent alternativ [RL]
n acest caz amplificarea n curent alternativ, realizat cu amplificatorul A
ca
, prece-
de detecia, figura 2.3.7.
Principalele caracteristici ale acestei variante sunt:
- lrgime de band mai mic, deoarece amplificarea se realizeaz la frecvena semna-
lului. De exemplu: 10Hz10MHz; este varianta utilizat pentru milivoltmetrele de au-
diofrecven;
- sensibilitate mare (zeci de V);
- rezisten de intrare mare (10 MO);
- capacitate de intrare (C
in
) mare, datorat n primul rnd cablului ecranat prin care se
aduce semnalul; poate fi micorat eventual utiliznd sonde divizoare;
- detectorul este de obicei un detector de valori medii absolute, iar problema nelinia-
ritii se rezolv prin introducerea detectoarelor n bucla de reacie ;
- atenuatorul calibrat trebuie compensat, pentru a prezenta o atenuare constant n
toat banda;
- exist generator intern pentru calibrare i semireglaj al amplificrii.
***
A
cc
Detector
de vrf
Figura 2.3.6. Milivoltmetru de curent alternativ cu
amplificare n curent continuu [RL]
Atenuator
u(t)
A
ca Detector
Figura 2.3.7. Milivoltmetru de curent alternativ cu
amplificare n curent alternativ [RL]
Atenuator
u(t)
41
CAPITOLUL 3
MSURAREA ANALOGIC A CURENILOR
3.1. Eroarea de msur a ampermetrului analogic [RL]
n general pentru msurarea curentului electric este necesar ntreruperea circuitu-
lui i introducerea unui ampermetru A, de rezisten intern r
A
, n circuitul parcurs de cu-
rentul de msurat, figura 3.1.1. nainte de
introducerea ampermetrului n circuit, cu-
rentul electric are valoarea I i se numete
valoarea adevrat a curentului de msu-
rat:
(3.1.1)
c
ab
R
U
I = ,
unde U
ab
este tensiunea la bornele a-b, iar
R
c
reprezint rezistena circuitului parcurs de curentul I.
Ca urmare a introducerii ampermetrului n circuit, curentul msurat I
m
, mai mic
dect I, va avea valoarea:
(3.1.2)
A c
ab
m
r R
U
I
+
= ,
unde r
A
este rezistena intern a ampermetrului.
Eroarea relativ ce apare ca urmare a introducerii ampermetrului n circuit este:
(3.1.3)
c
A
A c
A
c
c A c m
I
R
r
r R
r
R
R r R
I
I I
~
+
=

+
=

=
1
1 1
.
Pentru ca aceast eroare s fie ct mai mic trebuie ca rezistena ampermetrului (r
A
)
s fie ct mai mic fa de rezistena circuitului (R
c
).
3.2. Ampermetre magnetoelectrice [RL]
Ampermetrele magnetoelectrice sunt alctuite dintr-un (mili)ampermetru conectat
la bornele unui unt. n figura 3.2.1 untul are rezistena R
sh
, I este curentul de msurat,
I
A
reprezint curentul prin ampermetru, iar r
A
este rezistena intern a ampermetrului.
Ampermetre magnetoelectrice se construiesc cu unturi interioare pentru domenii
cuprinse ntre 0,1 i 100 A i cu unturi exterioare pentru cureni de pn la 10 kA.
Dac ampermetrul trebuie s msoare un
curent I, de n ori mai mare ca domeniul de
msur al acestuia I
A
, (I = n I
A
), rezistena
untului (R
sh
) se calculeaz astfel:
(3.2.1)
A A A A sh
I n I I r I I R = = ; ) ( ,
de unde:
a b
I
I
A
A
r
A
R
sh
Figura 3.2.1. Extinderea domeniului
de msur al ampermetrului [RL]
a
b
U
ab
I
m
A
r
A
R
c
Figura 3.1.1. Influena consumului
ampermetrului n circuitul de msurare [RL]
42
(3.2.2)
1
=
n
r
R
A
sh
.
Schema electric a unui unt multiplu este dat n figura 3.2.2.
n cazul n care gama de msurare este fixat pe domeniul k, curentul I
k
funcie de
rezistenele unturilor va fi:
(3.2.3) ) ... (
1 n k T A A
R R R r I + + + +
+
) ... ( ) (
2 1 k A k
R R R I I + + + = , rezult c:
(3.2.4) n k I
R R R
R r R R R
I
A
k
T A n
k
,..., 2 , 1 ,
...
) ... (
2 1
2 1
=
+ + +
+ + + + +
= .
Rezistena R
T
este confecionat n general din manganin i este utilizat la com-
pensarea erorilor de temperatur. Astfel rezistena total (r
A
+ R
T
) variaz mai puin cu
temperatura (R
T
= 1...5 r
A
).
3.3. Ampermetre electromagnetice (feromagnetice) [RL]
Ampermetrele feromagnetice sunt aparate de msur analogice folosite pentru m-
surarea curentului alternativ de frecven industrial.
Dispozitivul feromagnetic este format dintr-o bobin fix parcurs de curentul de
msurat de form cilindric n interiorul creia se afl dou piese confecionate din mate-
rial feromagnetic, dintre care una este fixat n interiorul carcasei bobinei iar cealalt este
mobil fiind prins pe axul dispozitivului indicator. Cuplul activ (M
a
) este creat de fore-
le de respingere (repulsie) ce apar ntre cele dou piese feromagnetice polarizate n ace-
lai sens vezi i par. 1.5.2 (2).
Expresia energiei magnetice care acioneaz asupra sistemului este:
(3.3.1)
2
2
1
i L W
m
= vezi relaia (1.5.21),
unde W
m
este energia instantanee a cmpului magnetic al bobinei, i curentul ce trece prin
bobin iar L este inductana bobinei.
Cuplul activ mediu (M
a med
) ce acioneaz asupra sistemului va fi dat de derivata
energiei magnetice funcie de unghiul de deviaie ():
(3.3.2)
d
dL
I
d
dL
i
d
dW
M
m
med a
= = =
2 2
2
1
2
1
,
unde I este valoarea efectiv a curentului alternativ, iar inductana L depinde de poziia
pieselor feromagnetice n interiorul bobinei, deci de unghiul de deviaie ().
Cuplul rezistiv (antagonist) M
r
este proporional cu unghiul de deviaie ():
r
A

I
A
I
A
A
R
1
R
2
Figura 3.2.2. Schema electric a unui unt multiplu [RL]
I
k
I
1
I
2
I
k
I
k
I
A
R
T
R
k
R
n
I
n
43
(3.3.3) M
r
= D ,
n care D este cuplul antagonist specific.
La echilibru cuplul antagonist egaleaz cuplul activ, astfel c deviaia va fi:
(3.3.4)

d
dL
I
D
=
2
2
1
.
Deoarece inductana bobinelor este proporional cu ptratul numrului de spire N,
L = L
0
N
2
(L
0
inductana unei spire), deviaia poate fi exprimat sub forma:
(3.3.5)

d
dL
I N
D
0 2
) (
2
1
= .
Deviaia maxim
max
depinde de amperspirele nominale (N I)
nom
.
Ampermetrele feromagnetice se realizeaz prin dimensionarea corespunztoare a
bobinei parcurse de curentul de msurat. La ampermetrele cu un singur domeniu de m-
surare, odat cu creterea curentului nominal se micoreaz numrul de spire al bobinei,
ajungndu-se pentru cureni de 200-500 A ca bobina s fie realizat dintr-o singur spir.
Pentru msurarea unor cureni de ordinul mA numrul de spire necesar este de or-
dinul sutelor (300).
La ampermetrele cu
domenii multiple, bobina
conine mai multe seci-
uni, schimbarea domeniu-
lui de msurare realizn-
du-se fie prin schimbarea
conexiunii serie (a) sau n paralel (b) a seciunilor, fie prin schimbarea bornei de utilizare
(c), figura 3.3.1.
Ampermetrele feromagnetice de laborator msoar cureni cu 15...500 Hz.
3.4. Msurarea curentului la nalt frecven [MI]
La frecvene nalte, msurarea precis a curentului este dificil, ntruct se manifes-
t unele fenomene, care impun msuri speciale:
- neuniformitatea distribuiei curentului de nalt frecven (F) de-a lungul liniei de
transmisie;
- prezena reactanelor distribuite;
- dimensiunile geometrice ale aparatelor de msurare;
- radiaiile parazite;
- pierderile n dielectrici;
- pierderile prin efect de suprafa;
Dificultile legate de acestea pot fi nlturate parial pn la frecvene de sute de
MHz. Peste aceasta limit, rezultatul msurrii este afectat de erori apreciabile.
Pentru msurarea curentului de nalt frecven, n orice ampermetru folosit pentru
aceasta, energia de nalt frecven este transformat n prealabil ntr-o alt form, mai
uor de msurat. Prin aceast transformare, o parte din energie se pierde n ampermetru.
Se impune o comparaie ntre schemele echivalente de msurare la joas frecven
i la nalt frecven, ntruct, datorit fenomenelor amintite, ele vor diferi considerabil:
Figura 3.3.1. Extinderea domeniului de msur [RL]
10A 5A
0 10A 5A 2,5A
(a) (b) (c)
44
la joas frecven, ampermetrul este conectat n circuit n serie cu generatorul i re-
zistena de sarcin pe care acesta debiteaz, iar curentul este dat de tensiunea la bornele
generatorului i rezistenele din circuit: rezistena intern a generatorului, rezistena inter-
n a ampermetrului (R
A
) i cea de sarcin (R
s
). Datorit uniformitii distribuiei curentu-
lui n circuit, aparatul poate fi montat n serie n oricare punct, fr restricii;
la nalt frecven se modific schema echivalent a aparatului, figura 3.4.1, prin lu-
area n considerare a componentelor reactive ale ampermetrului:
- capacitatea parazit la borne (C
A
);
- inductivitatea parazit la borne (L
A
);
- capacitile parazite fa de mas (C
0
).
Din acest motiv, rezult o frecven pro-
prie de rezonan a aparatului:
(3.4.1)
|
.
|

\
|
+
=
2
2
1
0
C
C L
f
A A

,
i fa de care frecvena la care se msoar trebuie s fie mai mic. Valorile componente-
lor reactive cresc cu frecvena de lucru.
Schema echivalent de msurare se complic, prin adugarea inductanelor i capa-
citilor distribuite ale firelor de legtur, figura 3.4.2.
n cazul neadaptrii, cnd impedana caracteristic a liniei este diferit de cea a sar-
cinii, la linii lungi comparabile cu lungimea de und se stabilete regimul de und staio-
nar. Curentul ne mai avnd o valoare constant de-a lungul liniei de transmisie, amper-
metrul nu se mai poate conecta n oricare punct al liniei.
3.4.1. Construcia termoampermetrelor [MI]
Termoampermetrele sunt aparate care convertesc energia electric de nalt frec-
ven n energie termic, pus n eviden de indicatorul aparatului. Conversia se reali-
zeaz cu termoelemente. Un termoelement este constituit din termocuplu i nclzitor.
1. Termocuplul
Termocuplul este format din dou bare de metale diferite, sudate la unul din cape-
te ntre ele; la nclzirea punctului de sudur se poate pune n eviden ntre celelalte do-
u capete, cu ajutorul unui galvanometru, un curent generat de tensiunea termoelectro-
motoare a termocuplului (efect Seebeck). Dac punctul de sudur (sudura cald) este
nclzit de curentul msurat (I), tensiunea termoelectromotoare (E
t
) este o msur a in-
tensitii curentului de msurat.
L
A
R
A
C
0
C
A
Figura 3.4.1. Schema echivalent la
nalt frecven a ampermetrului [MI]
C
0
R
1
L
1
E
L
A
R
A
C
1
C
A
Figura 3.4.2. Schema echivalent de msurare la nalt frecven [MI]
L
2
R
s
C
2

C
n
C
n
C
n
L
n
45
Tipuri de termoelemente
Termoelementul de untare este strbtut de curentul de msurat, figura 3.4.3(a).
Dezavantajul su principal este acela c instrumentul indicator este supus direct poteni-
alului de contact (dintre cele dou elemente alipite) de la bornele sale.
Termoelementul n X din figura 3.4.3(b) nltur acest neajuns prin sudarea la
mijloc a barelor metalice. Aceste termoelemente au sensibilitate redus, datorit rezisten-
ei mici a barelor care l compun.
Termoelementul cu contact este compus din nclzitor i termocuplul propriu-zis,
figura 3.4.3(c).
Punctul de sudur este cuplat galvanic cu nclzitorul. Avantajul lor este c pentru
dispozitivul de nclzire se poate alege orice material, independent de proprietile lui
termoelectrice.
La termoelementul fr contact (cu nclzire indirect) nclzitorul i termocuplul
nu au contact electric, figura 3.4.3(d). nclzirea punctului de sudur se face printr-o sfe-
r de cristal topit, reducnd astfel influena reciproc ntre circuitul indicator i dispoziti-
vul de nclzire.
Termocuplul multiplu dispune de o sensibilitate mrit obinut prin nserierea
mai multor elemente, figura 3.4.3(e). Prin lipsa contactului galvanic se micoreaz att
erorile prin efect Peltier (invers efectului Seebeck), ct i capacitile parazite, deci este
posibil utilizarea sa la frecvene nalte.
n figura 3.4.3(c) instrumentul (A), care are rezistena r
A
, este parcurs de curentul
I
t
furnizat de termocuplul (termoelementul) cu rezistena proprie r
t
. Dac T este tempera-
tura capetelor sudate atunci tensiunea termoelectromotoare E
t
este dat de relaia:
(3.4.2) T k k E
t
+ =
2 1
, unde:
(3.4.3)
t
r I k T =
2
3
.
Curentul ce trece prin ampermetrul magnetoelectric (I
t
) este:
(3.4.4)
2
I k I
t
= .
Deviaia acului indicator a ampermetrului magnetoelectric () va fi:
I
A
I
nclzitor
punct de
sudur
termocuplu
sfer cristal
I
x
(a)
(b) (c)
(d) (e)
Figura 3.4.3. Tipuri de termoelemente [MI]
A
A
A
nclzitor
punct de
sudur
termocuplu
A
I
I
t r
A
E
t
r
t
46
(3.4.5)
2
I k I S
I t
= = ,
i va fi proporional cu ptratul curentului continuu sau cu ptratul valorii efective a cu-
rentului alternativ.
Sensibilitatea termocuplurilor cu contact se poate mari i prin conectare n punte,
echivalent cu conectarea n serie i n paralel a patru baterii, figura 3.4.4. Curentul de
msurat trece direct prin termocupluri, producnd nclzirea punctului de contact, iar ca-
petele libere rmn la temperatura mediului ambiant i sunt conectate la armturi de ala-
m, bune conductoare de cldur.
Principalele caracteristici ale termoelementelor sunt:
sensibilitatea [V/grad];
curentul maxim;
suprancrcarea (de exemplu, 50 % din I
max
);
domeniul de frecvene;
fora termoelectromotoa-
re;
eroarea de msurare;
rezistena de curent con-
tinuu a nclzitorului.
2. nclzitorul
nclzitorul se confeci-
oneaz dintr-un material care
s asigure un consum minim
de energie (micron-constan-
tan, platincrom), nemagnetic
(asigurnd pierderi mici prin
efect de suprafa). Pentru o disipare redus a cldurii n exterior, seciunea sa este mai
mare dect a conductoarelor termocuplului. Puterea consumat este ca ordine de mrime
de 0,0010,01 W la termoelementele pentru 1100 mA, cu vid; la cele cu aer, destina-
te unor cureni mari de 100 mA100 A, se consum 0,110 W.
Rezistena de curent continuu trebuie s fie foarte stabil cu frecvena (se micorea-
z seciunea nclzitorului pn la 1015 m, asigurnd rezistena constant pn la
800 MHz). Rezistenele au valori uzuale cuprinse ntre 50 i 100 O pentru cureni sub
100 mA i de ordinul ohmilor la cele de cureni de peste 100 mA..
Indicatorul este un galvanometru sau microampermetru. Rezistena intern a indi-
catorului se alege egal cu rezistena de curent continuu a termocuplului. Soluiile mo-
derne asigur afiaj numeric.
Bornele de racord sunt conectate la nclzitor prin conductoare a cror reactan in-
ductiv s nu introduc erori de msurare la frecvena maxim. Lungimea conductoare-
lor ntre termocuplu i indicator nu este limitat, deoarece sunt parcurse de curent conti-
nuu.
ntreaga construcie a termocuplului trebuie s prezinte o capacitate minim fa de
mas.
Aparatele de msur cu termocuplu au o precizie ridicat ntr-o band larg de
frecvene sute de MHz. Clasele de precizie sunt de 1,5 pn la cca. 5 MHz, respectiv 3
peste aceast frecven.
Ele se utilizeaz mai mult ca ampermetre i mai puin ca voltmetre (este dificil re-
alizarea de rezistene adiionale nereactive). Ca dezavantaj trebuie menionat dependen-
(a) Schema de principiu
Figura 3.4.4. Termocuplu multiplu [MI]
(b) Schema echivalent
mV
e e e e
mV
e e e e
47
a indicaiilor de temperatura mediului ambiant.
3.4.2. Etalonarea termoampermetrelor [MI]
Pentru etalonarea unui termoampermetru (A) se compar indicaiile lui cu indicaii-
le unui alt ampermetru deja etalonat (A
e
).
La frecvene foarte nalte se folosete schema din figura 3.4.5(a), lund msuri pen-
tru eliminarea capacitii aparatului fa de mas. Ea nu se poate folosi la frecvene ultra
nalte (pn la 200 MHz) din cauza distribuiei neuniforme curentului de-a lungul circui-
tului, dezavantaj care se elimin prin reglarea capacitilor variabile C
1
,,C
4
, figura
3.4.5(b). La distribuie uniform a reactanelor indicaiile ampermetrelor A
e1
i A
e2
vor fi
egale i eroarea se elimin automat.
Eroarea de etalonare a ampermetrelor de frecven ultra nalt este determinat n
cea mai mare parte de influena conductoarelor de legtur i de rezistena nclzitorului.
3.4.3. Extinderea domeniilor de msurare a termoampermetrelor [MI]
Mrirea domeniilor de msurare ale termoampermetrelor se poate realiza cu trans-
formatoare de curent, divizoare capacitive de curent sau cu divizoare inductive.
1. Schema cu transformator de curent (figura 3.4.6(a))
Tensiunea n secundarul transformatorului este:
(3.4.6)
2 2
) ( L R I M I U
x
+ = = ,
unde I
x
este curentul de msurat; I curentul prin ampermetru; = 2 f pulsaia sem-
nalului; M inductivitate mutual, L i R inductivitatea proprie, respectiv rezistena nf-
urrii secundare.
Generator
(G)
A
C
C
1
C
2
A
e
Generator
(G)
A A
e2
A
e1
(a) (b)
Figura 3.4.5. Etalonarea termoampermetrelor [MI]
C
3
C
4
(a) (b) (c)
Figura 3.4.6. Extinderea domeniilor de msurare ale termoampermetrelor [MI]
I
C
1
I
x
C
2
M
*
*
I
I
x
L
1
L
2
I
I
x
A A A
L, R
48
Coeficientul de transformare a curentului de msurat (K
I
) este:
(3.4.7)
2 2 2
1
) (
|
.
|

\
|

+ =

+
= =
L
R
M
L
M
L R
I
I
K
x
I

,
i se cere ca el s fie constant.
2. Schema cu divizor capacitiv de curent (figura 3.4.6(b))
Diferena de potenial la bornele divizorului n funcie de curentul msurat (U) este:
(3.4.8)
) (
2 1
C C
I
U
x
+
=

.
Curentul prin ampermetru (I) se determin cu relaia:
(3.4.9)
2 1
1
C C
C
I I
x
+
= .
Coeficientul de divizare capacitiv (K
C
) rezult din expresia:
(3.4.10)
2
2 1
C
C C
I
I
K
x
C
+
= = .
La cele mai ridicate frecvene trebuie ndeplinit condiia ca rezistena termoam-
permetrului (R) s fie neglijabil fa de reactana capacitiv din braul respectiv:
(3.4.11) R
C
>>

2
1

.
Pentru a asigura o eroare de msurare sub 1 % este suficient ca:
(3.4.12) R
C
7
1
2 max
>

.
3. Schema cu divizor inductiv (figura 3.4.6(c))
Curentul prin ampermetru (I) este:
(3.4.13)
2 1
1
L L
L
I I
x
+
= .
Coeficientul de divizare inductiv (K
L
) va fi:
(3.4.14)
2
2 1
L
L L
I
I
K
x
L
+
= = .
Pentru eroare mai mic de 1 % este necesar ca:
(3.4.15)
min
L
2
7 R.
***
49
CAPITOLUL 4
MSURAREA PUTERII N CIRCUITE ELECTRICE
n general, puterea este definit ca lucrul mecanic efectuat n unitatea de timp. n
cazul unui sistem electric, puterea electric este definit de energia disipat, sau absorbi-
t, n unitatea de timp.
4.1. Msurarea puterii n circuite de curent continuu [RL]
Puterea electric (P) disipat de un consumator (R, receptor), conectat la o surs
de tensiune continu (E) este produsul dintre cderea de tensiune pe receptor (U
R
) i cu-
rentul electric ce trece prin receptor (I
R
):
(4.1.1)
R R
I U P = .
Deci pentru a msura puterea n principiu este de ajuns s se msoare cu un volt-
metru (V) cderea de tensiune pe receptor i cu un ampermetru (A) curentul ce trece prin
receptor, adoptnd una din cele dou metode de msurare prezentate n figura 4.1.1(a)
aval i figura 4.1.1(b) amonte.
Folosind montajul aval ampermetrul msoar att curentul ce trece prin receptor
(I
R
) dar i pe cel ce trece prin voltmetru (I
V
). Aceast eroare este evitat de montajul
amonte, n care ns tensiunea msurat cu voltmetru este o msur att a cderii de ten-
siune pe receptor (U
R
) ct i pe ampermetru (U
A
). n ambele montaje se msoar i un
surplus de putere absorbit de ctre unul dintre aparatele de msur.
Expresia puterii absorbite de receptor n funcie de montajul adoptat (amonte sau
aval) va fi:
(4.1.2)
A
R R am
R R
R
I U I U P
+
= = pentru montajul amonte,
(4.1.3)
V
V
R R av
R R
R
I U I U P
+
= = pentru montajul aval,
unde R
A
i R
V
sunt rezistena intern a ampermetrului, respectiv voltmetrului.
Erorile relative de msur ce se obin folosind una din cele dou metode sunt:
(4.1.4)
R
R
R
R R
R R
R
P
P P
A A
A am
am
am
=
+

|
|
.
|

\
|
+
=

= 1 ,
R
A
V
A
I
R
E
(a) Montaj aval (b) Montaj amonte
R
U
R
V
I
V
R
A
I
U
R
Figura 4.1.1. Msurarea puterii electrice n curent continuu [RL]
V
A
I
R
E
R
U
I
V
I
U
R
R
V
U
A
50
(4.1.5)
V
V
V
V
V
av
av
av
R
R
R R
R
R R
R
P
P P
=
+
+

=
1
,
unde P = U I este valoarea puterii obinute n urma nmulirii rezultatelor afiate de cele
dou aparate de msur.
Erorile relative de msurare vor fi cu att mai mici cu ct rezistena receptorului
(R) este mai mare fa de rezistena ampermetrului (R
A
) i mai mic fa de rezistena
voltmetrului (R
V
).
Instrumentul de msur cel mai folosit la msurarea puterii este wattmetrul electro-
dinamic. Acesta este alctuit din dou bobine fixe, conectate n serie cu sarcina i una
mobil echipat cu un indicator conectat n paralel cu sarcina, figura 4.1.2.
Unghiul de rotaie a indicatorului va fi proporional cu produsul curenilor ce trec
prin bobina fix i prin bobina mobil. Curentul prin bobina fix este acelai cu curentul
electric ce trece prin receptor iar curentul prin bobina mobil este proporional cu cde-
rea de tensiune pe receptor
Ca i n cazul montajelor amonte i aval, introducerea wattmetrului electrodinamic
n circuit va determina apariia unor erori de metod:
conectnd bobina mobil (bobina de tensiune) ntre punctele A i C, prin bobina
fix (bobina de curent) va trece i surplusul de curent ce parcurge bobina mobil. n con-
secin puterea disipat de receptor (P
R
) poate fi obinut din valoarea (P) indicat de
wattmetru (W), conform relaiei:
(4.1.6)
bt V
R
R R
U
P P
+
=
2
,
unde R
bt
este rezistena electric a bobinei de tensiune, iar U este cderea de tensiune pe
receptor.
conectnd bobina de tensiune ntre punctele A i B, curentul ce trece prin aceast
bobin va fi o msur i a cderii de tensiune suplimentar ce apare pe bobina de curent,
valoarea corect a puterii P
R
n funcie de valoarea indicat de wattmetru fiind acum:
R
V
A
bobine fixe
B
C
bobin
mobil
W
A B
E
indicator
R
(a) Principiul de funcionare (b) Circuitul de msurare
Figura 4.2.1. Puterea msurat cu wattmetrul electrodinamic [RL]
C
I
U
51
(4.1.7)
bc R
R I P P =
2
,
unde R
bc
este rezistena electric a bobinei de curent, iar I este curentul electric ce trece
prin receptor.
4.2. Msurarea puterii n circuite de curent alternativ [RL]
Puterea electric instantanee p(t) este definit ca produsul dintre cderea de tensiu-
ne instantanee pe sarcin u(t) i curentul electric corespunztor i(t) ce trece prin sarcina
respectiv:
(4.2.1) ) ( ) ( ) ( t i t u t p = .
n circuitele de curent alternativ n principal intereseaz valoarea medie pe un anu-
mit interval de timp a puterii instantanee. n circuitele alimentate cu o tensiune periodic,
valoarea medie a puterii (puterea activ, P) se va defini pe un interval de timp egal cu o
perioad T:
(4.2.2)
}
=
T
dt t p
T
P
0
) (
1
.
1. Tensiune de alimentare sinusoidal i circuit pur rezistiv
Tensiunea u(t) va fi n faz cu intensitatea curentului i(t) iar puterea instantanee p(t)
va fi :
j j ) 2 ( cos 1
2
2 2
) 2 ( cos 1
2
) ( sin ) ( ) ( ) (
) ( sin ) (
) ( sin ) (
) 3 . 2 . 4 (
max max
2
max max
max
max
t
I U
t
I U
t I U t i t u t p
t I t i
t U t u
ef ef


=

=
= = =
)
`

=
=

(4.2.4) j ) 2 ( cos 1 ) ( t I U t p
ef ef
= ,
unde U
ef
i I
ef
sunt valorile efective ale tensiunii u(t), respectiv curentului i(t), iar este
pulsaia tensiunii de alimentare.
Deci puterea instantanee este dat de valoarea constant U
ef
I
ef
la care se adaug
valoare ce oscileaz cu o frecven de dou ori mai mare dect frecvena de oscilaie a
tensiunii de alimentare.
Puterea activ (P) va fi:
(4.2.5) dt t
T
I U
T
dt t p
T
P
T
ef ef
T
} }
]

|
.
|

\
|
= =
0 0
2
2 cos 1
1
) (
1
;
(4.2.6)

|
.
|

\
|
=
T
ef ef ef ef
t
T
I U
T
T
I U P
0
4
sin
4
1

;
(4.2.7) ] 0 ) 4 ( sin [
4
+

ef ef
ef ef
I U
I U P ;
52
(4.2.8) P = U
ef
I
ef
.
Observaie. Relaia (4.2.8) reprezint, prin definiie puterea aparent (S) a unui
dipol activ:
(4.2.9) S = U
ef
I
ef
.
Deci, puterea activ disipat pe elementul rezistiv reprezint puterea aparent.
2. Tensiune de alimentare sinusoidal i circuit pur reactiv
n cazul unui circuit pur reactiv (exist elemente inductive i/sau capacitive) curen-
tul electric prin reactana echivalent (X
ech
) va fi defazat cu 90 fa de cderea de tensiu-
ne pe elementul reactiv.
(4.2.10) ) ( sin ) (
max
t U t u = ;
(4.2.11) ) ( cos
2
sin ) (
max max
t I t I t i =
|
.
|

\
|
=

.
n acest caz putea instantanee va fi:
(4.2.12) ) ( cos ) ( sin ) (
max max
t t I U t p = ;
(4.2.13)
2
) 2 ( sin
) (
max max
t
I U t p

=

.
Puterea activ (P) disipat de elementul reactiv va fi:
(4.2.14) dt t I U
T
dt t p
T
P
T
ef ef
T
} }
= =
0 0
) 2 ( sin
2
1
) (
1
dt t
T T
I U
T
ef ef
}
|
.
|

\
|

=
0
2
2 sin
2

=
= ) 1 1 (
4
] 0 cos ) 4 ( cos [
8
4
cos
4 2
0
+

= +

|
.
|

\
|

ef ef ef ef
T
ef ef
I U I U
t
T
T
T
I U
;
(4.2.15) 0 = P .
Deci, puterea activ disipat pe elementul reactiv este egal cu zero.
3. Tensiune de alimentare sinusoidal i circuit rezistivreactiv
n cazul unui circuit format din elemente rezistive (R
ech
) i reactive (X
ech
) nseriate,
figura 4.2.1(a), puterea disipat pe impedana echivalent (Z
ech
) va fi o sum a puterilor
disipate pe fiecare element n parte, R
ech
i X
ech
.
Puterea instantanee disipat p(t) pe elementul reactiv echivalent este:
(4.2.16) ) ( ) ( ) ( t i t u t p = ,
I
(a) Circuitul echivalent (b) Diagrama de fazori
Figura 4.2.1. Circuit de tip rezistivreactiv [RL]
R
ech U
Rech
U
Xech
U
X
ech
Z
ech
53
unde:
(4.2.17)

=
=
), ( sin ) (
) ( sin ) (
max
max

t I t i
t U t u
n care reprezint defazajul curentului n urma tensiunii.
Rezult c:
(4.2.18) = = ) ( sin ) ( sin ) (
max max
t t I U t p
= ) 2 ( cos
2
cos
2
max max max max

t
I U I U
;
(4.2.19) ) 2 ( cos cos ) ( = t I U I U t p
ef ef ef ef
.
Puterea activ disipat (P) pe impedana echivalent va fi:
(4.2.20) dt t p
T
P
T
}
=
0
) (
1
=

} }
T T
ef ef
dt t dt
T
I U
0 0
) - 2 ( cos cos =
) 0 cos (

= T
T
I U
ef ef
;
(4.2.21) cos =
ef ef
I U P = cos S .
Termenul cos reprezint factorul de putere.
Puterea reactiv (Q) este definit astfel:
(4.2.22)
2 2
P S Q = = ) cos 1 (
2 2
S ;
(4.2.23) sin = S Q .
Metoda celor trei voltmetre [RL]
Puterea disipat pe un receptor/sarcin (S) poate fi determinat utiliznd un rezistor
neinductiv (R) i msurarea a trei tensiuni, figura 4.2.2.
Se consider c valoarea curentului prin rezistor este egal cu valoarea curentului
ce trece prin sarcin, astfel c:
(4.2.24)
S S AC
i R u u + = .
Se ridic la ptrat relaia de mai sus:
V
A B
V
S
C
i
S
u
S
R
V
Figura 4.2.2. Metoda celor trei voltmetre [RL]
54
(4.2.25)
S S S S AC
i u R u i R u + + = 2
2 2 2 2
.
Puterea activ rezult din produsul valorilor efective ale tensiunii i curentului:
(4.2.26)
} } } }
+ + =
T T T
S S S S
T
AC
dt i u R
T
dt u
T
dt i R
T
dt u
T
0 0 0
2 2 2
0
2
2
1 1 1 1
;
(4.2.27) P R U I R U
ef S ef S ef AC
+ + = 2
2 2 2 2
;
(4.2.28)
R
U I R U
P
ef S ef S ef AC
2
2 2 2 2

= ;
(4.2.29)
R
U U U
P
ef
BC ef AB
ef
AC
2
2 2 2

= .
4.3. Msurarea puterii la nalt frecven [MI]
Spre deosebire de curent i tensiune, n domeniul frecvenelor foarte nalte puterea
i pstreaz semnificaia i poate fi msurat direct. Se pot msura puterea medie i pu-
terea de vrf.
Dup principiul de msurare, procedeele folosite se pot clasifica n:
- procedee bazate pe efectul termic al puterii microundelor;
- procedee bazate pe efectul mecanic;
- procedee bazate pe efecte electronice dependente de puterea microundelor.
Acestei clasificri i corespunde i o clasificare a instrumentelor de msur dup
criteriul efectului care se aplic.
Dup modul de conectare n circuit (linie de microunde), deosebim:
instrumente transparente fa de puterea microundelor care absorb doar o mic
parte din energia total, cunoscut cu precizie, fr a perturba condiiile de adaptare cu
linia;
instrumente terminale, conectate ca sarcin a liniei de transmisie, i care absorb n-
treaga putere incident. Este necesar ca ele sa fie adaptate la linie, pentru transfer maxim
de putere.
4.3.1. Procedee termice pentru msurarea puterii microundelor [MI]
n cadrul acestor procedee se utilizeaz transformarea parial sau total a energiei
electromagnetice n cldur.
Printre instrumentele termice se afl calorimetrele, bolometrele i cele bazate pe
efecte termice speciale.
1. Instrumentele calorimetrice (calorimetrele), statice sau cu flux, pot msura
puterea prin variaie de temperatur, interval de temperatur sau mas.
Aceste instrumente asigur cele mai precise metode de msurare a puterilor. Au o
precizie ridicat, dar construcie complicat i constante de timp mari (de ordinul orelor).
a) Calorimetrele statice se folosesc de regul la msurarea puterilor mici i mijlocii
(10
-8
1 W). Ele pot fi, la rndul lor, adiabatice i neadiabatice.
Calorimetrele adiabatice constau dintr-o sarcin izolat termic fa de exterior, n
care este disipat puterea incident, i un dispozitiv de msurare a creterii de temperatu-
55
r, figura 4.3.1.
Ecuaia diferenial a putere este:
(4.3.1)
R
T
dt
T d
C P
A
+
A
=
) (
,
unde C este capacitatea calorific a corpului, R rezistena termic fa de mediu (care
tinde spre infinit la calorimetrul ideal).
Soluia ecuaiei este de forma:
(4.3.2)

|
.
|

\
|

= A
C R
t
R P T exp 1 .
Calorimetrele neadiabatice sunt reprezentate de sarcini absorbante pentru micro-
unde, a cror cretere de temperatur poate fi msurat. Ele dispun de un vas cu ap, n
care se debiteaz puterea microundelor propagate ntr-un ghid de und. Puterea este
transferat lichidului printr-o sarcin adaptat cu apa, are loc omogenizarea mediului cu
un agitator, un termometru indicnd creterea temperaturii.
b) Calorimetrele cu flux servesc la msurarea puterilor mijlocii i mari (10
-2
10
6
W). Ele constau dintr-o sarcin n care energia electromagnetic este disipat, iar cldura
rezultat este preluat de un fluid care circul cu un flux constant n regiunea respectiv.
Msura puterii este dat de variaia de temperatura (AT) a lichidului ntre punctele de in-
trare i de ieire ale aparatului. Sistemul poate fi nchis sau deschis, n raport cu lichidul
circulat. Puterea este:
(4.3.3) T d F c P A = 18 , 4 ,
unde c este cldura specific [cal/grd], F fluxul volumetric de lichid [cm
3
/s], d densi-
tatea [g/cm
3
].
2. Instrumente bolometrice au ca element principal un bolometru, adic o re-
zisten variabil cu temperatura. Principiul msurrii cu un astfel de dispozitiv este ace-
la de a pune n eviden nclzirea bolometrului de ctre puterea de microunde prin gra-
dul de dezechilibru al unei puni iniial echilibrate din care bolometrul face parte.
Curentul de dezechilibru poate fi etalonat aplicndu-se n prealabil bolometrului
nivele cunoscute de putere, la frecvene joase. O alt metod de etalonare, mai frecvent
folosit este ns metoda de substituie, n care echilibrul punii este iniial realizat cu o
putere de joas frecven cunoscut, putere care dup aplicarea puterii msurate este re-
dus cu cantitatea necesar pentru revenirea la echilibru. Diferena celor dou valori ale
puterii de joas frecven este egal cu puterea microundelor.
Puterea de
microunde
Figura 4.3.1. Calorimetru adiabatic [MI]
T
Dispozitiv
msurare
temperatur
56
Elementele bolometrice trebuie s satisfac urmtoarele cerine:
- s dea posibilitatea nglobrii lor n linia de microunde aa nct s reprezinte o sar-
cin adaptat a acestei linii;
- s dea un rspuns identic pentru nivele egale de putere, indiferent de frecvena sem-
nalului respectiv, aa nct s poat fi aplicate metodele de substituie;
- sa aib o bun sensibilitate la puterea aplicat.
Tipuri de elemente bolometrice:
Baretoarele sunt fire extrem de subiri de platin sau aliaje de platin, a cror rezis-
ten reprezint sarcina terminal adaptat a unei linii de microunde. Au coeficient de
temperatura al rezistentei pozitiv. Se utilizeaz n general sub frecvene de 1 GHz.
Termistoarele sunt amestec de oxizi metalici cu coeficient mare negativ de tempe-
ratur al rezistenei, n care ptrund dou fire de platin sau aliaje de platin. Rezist la
temperaturi mai mari dect baretoarele, fiind afectate de temperatura mediului ambiant.
Peliculele bolometrice sunt straturi subiri metalice sau semiconductoare depuse pe
un suport de sticl, avnd rezistivitatea superficial aceeai, indiferent de frecven.
Lmpile de sarcin sunt becuri cu incandescen al cror filament constituie sarcina
n care se disip puterea microundelor, strlucirea lor fiind o msur a acestei puteri.
Ofer ns o precizie redus.
Bolometrele pot fi utilizate n montaje cu puni echilibrate sau neechilibrate.
a) Bolometre n puni neechilibrate
n diagonala punii este conectat un galvanometru (G) a crui deviaie depinde de
variaia rezistenei braului respectiv fa de valoarea de echilibru, figura 4.3.2(a). Etalo-
narea se face cu o putere cunoscut, fie aplicnd diferite nivele i trasnd curba de de-
penden deviaie temperatur (putere), fie fcnd o singur citire la un nivel de putere
relativ ridicat i apoi se traseaz caracteristica prin liniarizare, presupunnd o astfel de
dependen. Dezavantajul metodei const n variaia etalonrii cu temperatura ambiant.
b) Bolometre n puni echilibrate
Se utilizeaz nti echilibrarea la un anumit nivel de putere de joas frecven, apoi
se aplic puterea de msurat i se reface echilibrul la un nivel mai redus al puterii de joa-
s frecven, diferena fiind tocmai valoarea cutat. Puterea de microunde (P
MU
) com-
pensat prin scderea curentului de la o valoare I
1
la I
2
va fi:
Figura 4.3.2. Utilizarea bolometrelor n puni [MI]
(a) Punte neechilibrat
G
bolometru
R
0
R
0
R
0
R
A
(b) Punte echilibrat
Surs de
putere
continu
Surs de
putere
audio
G
R
0
R
0
R
0
bolometru
Puterea de
microunde
Puterea de
microunde
E
57
(4.3.4) I
I R R
I I I
R
I I P
b b b
MU
A

~ + A = =
2 4
) (
4
) (
1
2 1
2
2
2
1
,
unde R
b
reprezint rezistena bolometrului, iar I deviaia curentului.
Curentul iniial se consider mult mai mare dect variaia produs (AI):
(4.3.5) I
1
+ I
2
~ 2I
1
.
Varianta practic de utilizare a unui bolometru n braul punii echilibrate este pre-
zentat n figura 4.3.2(b).
Punii i se aplic i o putere continu i una de audio (frecven). La nceput, n pre-
zena puterii de microunde, puntea se echilibreaz cu ajutorul puterii continue, sursa de
audio frecven fiind scoas din circuit. Apoi microundele sunt ntrerupte i se reface
echilibrul la aceeai valoare a puterii continue, prin introducerea unui semnal de audio
frecven. Valoarea puterii msurate (P
MU
) depinde de tensiunea sursei (E):
(4.3.6)
b
MU
R
E
P
4
= ,
i nu depinde de curentul de prenclzire.
Frecvena audio trebuie s fie suficient de nalt nct ineria termic a bolometru-
lui s mpiedice o variaie n ritmul acesteia a rezistenei. La baretoare f = 10 Hz, termis-
toare f = 12 kHz, iar la pelicule bolometrice f = 500 kHz.
4.3.2. Procedee bazate pe efectul mecanic al puterii microundelor [MI]
Unele instrumente folosesc pentru msurare presiunea radiaiei produs de undele
electromagnetice pe o suprafa reflectant. Msurarea este dificil, forele care rezult
fiind mici. Ele sunt transformate n moment de rotaie (prin prghii), msurate la rndul
lor cu balane de torsiune. Mai exist instrumente care transform puterea n cupluri, res-
pectiv vibraii.
4.3.3. Procedee bazate pe fenomene electronice
Efectul Hall const n producerea unei tensiuni electromotoare (e) atunci cnd
unei plci semiconductoare parcurs de un curent (i) se aplic un cmp magnetic trans-
versal (B) [MI], figura 4.3.3.
Tensiunea Hall are valoarea: [MI]
(4.3.7) B i
d
R
e
H
H
= ,
d
i
) H ( B

H
e

Figura 4.3.3. Efectul Hall


58
unde i este curentul care parcurge plcua, B inducia magnetic, d grosimea plcii
de-a lungul direciei induciei magnetice (B), R
H
coeficientul (constanta) Hall.
Sensibilitatea dispozitivelor este neschimbat practic la joas frecven sau n do-
meniul microundelor, deci este posibil aplicarea metodelor de substituie.
Fenomenul deteciei n cristale semiconductoare. Diodele semiconductoare au cu-
rentul dependent de cmpul electric din punctul n care sunt conectate pe linia de trans-
misie a microundelor. Etalonarea dispozitivelor cu diode nu poate fi fcut prin metode
de substituie, ntruct caracteristicile lor nu se pstreaz dect pe benzi nguste de frec-
ven. Ea se face prin comparare cu alte dispozitive (de exemplu, bolometre) i trebuie
refcut periodic. Au inerie foarte mic i sensibilitate ridicat, fiind indicate pentru ni-
vele de putere reduse. La aceste nivele caracteristica diodelor este parabolic, deci curen-
tul continuu detectat este proporional cu puterea absorbit de diod, care este proporio-
nal la rndul su cu puterea supus msurrii. [MI]
***
59
CAPITOLUL 5
MSURAREA PARAMETRILOR UNUI CIRCUIT ELECTRIC (R, X, Z)
Parametrii electrici R, X, Z reprezint mrimi care caracterizeaz proprietile unor
elemente de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare) de a disipa sau absorbi energie
electromagnetic sub diferite forme (cldur, energie electric sau magnetic), valoarea
acestora depinznd de construcia elementului, de parametrii curentului electric care l
parcurge (frecven, amplitudine, form de und) i de factorii de mediu (temperatur,
presiune etc.). Din aceste cauze, parametrii menionai au valori determinate de condiiile
de lucru ale elementelor, msurarea trebuind s fie fcut n acele condiii sau n condiii
apropiate [MI].
Se msoar astfel n curent continuu rezistena electric a rezistoarelor i bobinelor
(la temperatura ambiant sau temperaturi corespunztoare regimului de funcionare) sau
rezistenele de izolaie i rezistenele dielectricilor condensatoarelor.
n curent alternativ (de obicei sinusoidal) se msoar impedana i componentele
sale (modulul i argumentul sau partea real i partea imaginar) pentru bobine i con-
densatoare [MI].
Prezentarea rezultatelor msurrii precum i modul de afiare (analogic sau digital)
trebuie realizate astfel nct s fie ct mai sugestive pentru msurarea respectiv [MI].
Elementele de circuit sunt n mod uzual dipolare, caracterizate prin [MI]:
(5.0.1)
I
U
Z = impedan complex, cu:
(5.0.2) X j R Z + = , (R rezisten, X reactan) corespunztor schemei serie (con-
venabil pentru bobine), sau:
(5.0.3)
Z U
I
Y
1
= = admitan complex, cu:
(5.0.4) B j G Y + = , (G conductan, B susceptan), corespunztor schemei deriva-
ie (convenabil pentru condensatoare).
n situaii particulare se mai pot msura impedanele unor multipoli [MI]:
impedana tripolar, figura 5.0.1(a), definit ca raport ntre tensiunea de intrare, U
AO
(dintre borna A i borna de mas O) i curentul de scurtcircuit I
BO sc
dintre borna B i O
impedana cuadripolar (figura 5.1.b), definit ca raport ntre tensiunea la bornele
de ieire n gol, U
CD gol
i curentul de intrare I
AB
(util la msurarea impedanelor mici).
Metodele folosite pentru msurarea parametrilor R, X, Z pot fi grupate n:
- metode directe, utiliznd aparate construite pentru a indica mrimile respective;
Z
(a) Impedan tripolar (b) Impedan cuadripolar
Figura 5.0.1. Impedanele unor multipoli [MI]
A A
B
B
O
C
D
Z
AO
Z
BO
U
AO I
BO sc
Z
A
Z
B
Z
C
Z
D
U
CD gol
I
AB
60
- metode de punte;
- metode indirecte, prin utilizarea unor relaii de calcul coninnd mrimi msurate
direct (I, U, P, instalaii folosind metode de zero, compensaie, rezonan).
5.1. Msurarea rezistenelor
5.1.1. Metode directe de msurare a rezistenelor [MI]
Se utilizeaz aparate denumite ohmmetre care indic direct valoarea rezistenei m-
surate. Peste 10
4
...10
6
O se numesc megohmmetre. Aceste aparate se compun n princi-
pal dintr-o surs de tensiune continu i un dispozitiv magnetoelectric cu bobin simpl
sau cu bobine ncruciate (logometre), ultimul avnd avantajul de a da indicaii neinflu-
enate de variaiile sursei de alimentare.
5.1.1.1. Ohmmetre [MI]
Principiul de funcionare a acestor aparate se bazeaz pe aplicarea legii lui Ohm,
astfel c, dac tensiunea sursei de alimentare a circuitului este constant, atunci valoarea
curentului din acest circuit variaz invers proporional cu rezistena de msurat.
Ohmmetrul este alctuit dintr-un mili- sau microampermetru magnetoelectric cu
bobina mobil simpl (aparat indicator al curentului), surs de curent continuu (baterii
uscate de 1,530 V, montate n interior), rezistoare adiionale (R
ad
) i rezistorul pasiv de
msurat (R
x
). Aparatul este gradat direct n ohmi.
Pentru rezistene relativ mari (1010
4
O) se folosesc scheme interioare serie (re-
zistorul R
x
este nseriat cu aparatul indicator), iar pentru rezistene mici (sub 1010
2
O)
se utilizeaz scheme derivaie, la care R
x
este montat n paralel cu aparatul indicator.
A) Ohmmetrul serie
Curentul (I) prin miliampermetrul din figura 5.1.1, neglijnd curentul prin rezisto-
rul reglabilul R, este:
(5.1.1)
x E ad A
R R R R
E
I
+ + +
= =
1
C ,
unde R
A
este rezistena bobinei mobile a miliampermetrului, R
ad
reprezint o rezisten
adiional, iar R
E
este rezistena intern a sursei (baterie).
Rezult c deviaia unghiular a acului indicator () este:
(5.1.2) = =
1
C
I

) (
1 x E ad A
R R R R C
E
+ + +
=
x
R k
k
+
2
1
,
K
R
ad
Figura 5.1.1. Schema serie de msurare [MI]
A
R
x
I
mA
E
B
R
A
R' R''
R
K'
K''
61
unde mrimile k
1
i k
2
pot fi considerate constante.
Observaii
1) Scara aparatului este neuniform (hiperbolic), cu o densitate a gradaiilor mai
mare ctre R
x
= , figura 5.1.2.
2) Scara este gradat invers, avnd la mijloc reperul corespunztor rezistenei inter-
ne a ohmmetrului (R
i
):
(5.1.3)
i E ad A x
R R R R R = + + = ;
(5.1.4) =

=
i
R C
E
2
1

2
1
2k
k
=
max
2
1
(deviaia este maxim cnd R
x
= 0).
Aceast valoare determin domeniul de utilizare (0,110) R
i
. De exemplu, pentru
E = 3V i un aparat cu I
A
= 30 mA, rezult R
i
= E/I
A
= 100 kO.
3) Un inconvenient al acestei variante este dependena deviaiei de t.e.m. a sursei
(E). Pentru compensarea scderii acestei tensiuni, la ohmetrele cu baterii uscate se preve-
de rezistorul R de reglaj a indicaiei rezultate pentru R
x
= 0 (K nchis), reglajul de zero
fiind obligatoriu nainte de citirea valorii msurate pe oricare din domeniile de msurare.
Reglajul nu este necesar la ohmetrele electronice care au generator de curent constant.
4) Extinderea domeniului de msurare se face prin untarea miliampermetrului cu
rezistoarele R' i R'', rezultnd domenii cu rezistene interne micorate, figura 5.1.1.
B) Ohmmetrul paralel
n figura 5.1.3, care prezint schema de derivaie a msurrii rezistenelor de valoa-
re relativ redus, curentul (I) prin instrument este de forma:
(5.1.5)
x A
x A
ad
A x
x
R R
R R
R
E
R R
R
I
+

+
= =
1
C .
n relaia (5.1.5) se expliciteaz deviaia :
Figura 5.1.2. Scara
ohmmetrului serie [MI]

max

0
K
R
ad
Figura 5.1.3. Schema derivaie de msurare [MI]
A
R
x
I
mA
E
B
R
A
R'
K'
62
(5.1.6) = =
1
C
I

] ) ( [
1 x A x A ad
x
R R R R R C
R E
+ +

=
x
x
R k k
R
+
2 1
, k
1
, k
2
constante.
Scara este tot neliniar, ns gradat n sensul normal cresctor, figura 5.1.4: pentru
R = (bornele A, B n gol) deviaia este maxim, adus la maximul scrii prin reglarea
rezistorului R
ad
, iar pentru R
x
= 0 (bornele A, B n scurtcircuit), deviaia este nul.
Extinderea domeniului se obine prin untarea instrumentului cu rezistorul R', re-
zultnd domenii cu rezistene interne micorate.
Precizia ohmmetrelor n zona mijlocie a scrii este de 0,52 % din lungimea tota-
l a scrii.
Se poate demonstra c eroarea minim la msurarea rezistenelor cu ohmmetrul se-
rie este de circa 4 ori mai mare dect indicele de clas (c) al microampermetrului folosit:
(5.1.7) c
R
R
x
x
4
min
~
|
|
.
|

\
| A
[%]
5.1.1.2. Megohmmetre [MI]
Megohmmetrele se construiesc asemntor cu varianta serie a ohmmetrelor, avnd
ns ca surs interioar un mic generator (inductor) acionat manual. Generatorul (G) fur-
nizeaz o tensiune ridicat de 500, 1000 sau 2500 V, n funcie de cerinele circuitului n
care se msoar rezistena (de exemplu, rezistena de izolaie a instalaiei electrice dintr-o
cldire). n alte variante, sursa poate fi un convertor electronic care transform tensiunea
continu a unei baterii obinuite (9V), nti intr-o tensiune alternativ, apoi, dup ridica-
rea la valoarea necesar cu un transformator, redresare i filtrare, n tensiune continu.
Ca aparat indicator se utilizeaz un logometru magnetoelectric cu dou bobine (1,
2) decalate cu un anumit unghi (90), situate ntr-un cmp magnetic uniform B

i fixate
pe acelai ax, fr cuplu antagonist mecanic (resoarte spirale) i fr dispozitiv de reglare
a poziiei de zero, figura 5.1.5. Rezistorul de msurat (R
x
) se monteaz n circuitul uneia
din bobine, n serie cu rezistorul de protecie R'
2
.
Cuplurile active produse n cele dou bobine de curenii I
1
i I
2
care le parcurg sunt:
(5.1.8) ) 90 ( sin ; sin
2 2 1 1
2 1
= = b F M b F M
a a
;
unde (b
1
sin ) i [b
2
sin ( 90)] sunt braele cuplurilor (b
1
, b
2
limile cadrelor ce-
lor dou bobine), iar F
1
i F
2
sunt forele electrodinamice (Laplace):
(5.1.9) , ;
2 2 2 2 1 1 1 1
B l I N F B l I N F = =
Figura 5.1.4. Scara
ohmmetrului paralel [AA]

max
0
63
n care N
1
, N
2
reprezint numrul de spire ale bobinelor, iar l
1
, l
2
sunt lungimile active ale
bobinelor.
La echilibrul sistemului mobil suma cuplurilor e nul:
(5.1.10) 0 cos sin
2 2 2 2 1 1 1 1
= b B l I N b B l I N
(5.1.11)
1
2
1 1 1
2 2 2
I
I
b l N
b l N
tg


= =
1
2
I
I
k .
Dac:
(5.1.12)
1
1
R
U
I = i
x
R R
U
I
+
=
2
2
,
n care:
(5.1.13)
1 1 1 b
R R R + ' = ;
2 2 2 b
R R R + ' = ,
unde R
b1
, R
b2
sunt rezistenele proprii ale bobinelor 1 i 2, iar R'
1
, R'
2
rezistene de pro-
tecie nseriate cu bobinele, rezult:
(5.1.14)
x x
R k
k
arctg
R R
R
arctg
+
=
+
=
2
1
2
1
.
Din relaia anterioar se constat c scara aparatului este neuniform, cu gradaiile
n sens invers celui normal cresctor. Indicaia instrumentului este independent fa de
tensiunea sursei. Domeniul de msur al megohmmetrelor se extinde de la 0,020,2MO
(inferior) la 50500 MO, pn la 10000 MO. Precizia maxim nu depete clasa 1.
5.1.2. Metode de punte [MI]
Metodele n punte reprezint principalele metode de precizie n msurarea rezis-
tenelor, dei sunt vechi. Ca domeniu, se poate acoperi un interval de la 10
-6
la 10
10
O,
(cu scheme derivate din puntea simpl Wheatstone), iar ca precizii:
N
1
B

R
x
B
1
F

1
F

2
F

2
F

indicator
G
I
1
I
2
R'
1
R'
2
C
A
Figura 5.1.5. Megohmmetru [MI]
S
2
64
1...2 %, pentru punile portabile;
pn la 0,001 %, pentru punile de laborator.
Metode n punte se pot clasifica astfel:
a) Dup modul de lucru:
- puni echilibrate (manual, automat sau semiautomat);
- puni neechilibrate.
b) Dup valorile rezistenelor msurate:
- pentru valori mijlocii (Wheatstone);
- pentru valori mici (Thomson);
- pentru valori mari (puni megohmmetrice).
5.1.2.1. Puntea Wheatstone echilibrat [MI]
Schema punii Wheatstone din figura 5.1.6 este o reea complet cu patru noduri
(A, B, C, D), n laturile patrulaterului avnd rezistenele R
1
,,R
4
, ntr-una din diagonale
sursa de alimentare electrochimic sau electronic (E) i n cealalt diagonal un galva-
nometru sau un alt detector (indicator) de nul (IN) cu rezistena intern R
5
.
Principiul metodei const n echilibrarea schemei, adic atingerea situaiei cnd cu-
rentul n diagonala detectorului de nul este zero:
(5.1.15) 0 =
g
I .
Deci tensiunile la bornele rezistenelor R
2
i R
3
, respectiv R
1
i R
4
sunt egale dou
cte dou:
(5.1.16)
2 3 1 2
I R I R = ;
2 4 1 1
I R I R = .
Rezult c:
(5.1.17)
3
2
4 1
R
R
R R = .
Relaia (5.1.17) reprezint condiia de echilibru a punii Wheatstone i permite de-
terminarea uneia din rezistene (R
1
= R
x
) cnd se cunosc celelalte. Pentru a obine echili-
brul trebuie ca una sau mai multe dintre rezistoarele R
2
, R
3
, R
4
s fie variabile. Se deose-
K
1
R
2
A
R
1
(R
x
)
I
1
IN
Figura 5.1.6. Puntea Wheatstone [MI]
B
R
3
E
C
D
K
2
I
2
I
I
g
R
4
R
5
R
6
65
besc din acest punct de vedere:
- puni cu rezisten variabil la raport constant;
- puni cu raport variabil la rezisten constant, raportul putnd fi R
2
/R
3
sau R
4
/R
3
.
Punile de precizie sunt construite de obicei cu raport constant i rezisten variabi-
l. Rezistoarele care alctuiesc raportul (R
2
i R
3
, n situaia de fa) sunt rezistoare varia-
bile n decade (1 +10 +100 +1000) care permit fixarea unui raport egal cu 10
3
la 10
3
, fi-
gura 5.1.7. Ca rezistor de echilibrare a punii este utilizat de obicei un rezistor cu 3 pn
la 6 decade cu manete sau fie ncorporat n punte, cu valori cuprinse ntre 10
1
i 10
5
(R
4
).
n figura 5.1.6 deviaia galvanometrului () este proporional cu curentul din dia-
gonala CD (I
g
):
(5.1.18)
g I
I S = .
unde S
I
este sensibilitatea de curent a galvanometrului. Aplicnd teoremele lui Kirchhoff
se determin curentul I
g
:
(5.1.19)
n
g
R
R R R R E
I
) (
3 1 4 2

= ,
unde:
+ + + + = ) ( ) ( (5.1.20)
2 1 4 3 4 3 2 1
R R R R R R R R R
n
) (
4 3 2 1 6 5
R R R R R R + + + +
+ ) ( ) ( ) ( ) (
4 2 3 2 6 4 3 2 1 5
R R R R R R R R R R + + + + + ,
n care R
5
este rezistena detectorului de nul (IN) i R
6
rezistena sursei (E).
Se separ termenii n R
4
la numitor i rezult pentru deviaia valoarea:
(5.1.21)
n n
I
R R R
R R R R E
S
' ' + '

=
4
3 1 4 2
) (
,
n care:
(5.1.22)
6 3 6 2 5 2 5 1 6 5 3 2 3 1 2 1
R R R R R R R R R R R R R R R R R
n
+ + + + + + + = ' ;
). (
) ( ) ( ) 23 . 1 . 5 (
3 2 6 2
2 1 5 3 3 2 1 6 5 3 2 1
R R R R
R R R R R R R R R R R R R
n
+ +
+ + + + + + = ' '
Figura 5.1.7. Rezistoare n decade [MI]
D
C
A
1000 100 10 1
1000 100 10 1
66
Pentru R
4
= 0 rezult:
(5.1.24)
n
I
R
R R E
S
' '

=
3 1
0
,
deci o valoare negativ.
Pentru R
4
= :
(5.1.25)
n
I
R
R E
S
'

=
2

deci o valoare pozitiv.


Deviaia () se anuleaz pentru:
(5.1.26)
2
3 1
4
R
R R
R
e

= condiia de echilibru a punii.


Sensibilitatea punii (S
W
) este maxim pentru anumite valori ale lui R
2
, R
3
i R
4
(cu
R
1
de msurat, R
5
, R
6
, E i S
I
constante), valori date de relaiile lui Heaviside:
(5.1.27)
5 1
6 1
5 1 2
R R
R R
R R R
+
+
= ;
(5.1.28)
6 1
5 1
6 1 3
R R
R R
R R R
+
+
= ;
(5.1.29)
6 5 4
R R R = .
n acest caz, sensibilitatea maxim a punii va fi:
(5.1.30)
j
2
6 6 1 5 1 5
1
max
) ( ) ( R R R R R R
R E
S S
I W
+ + + +

= .
i care nu-i schimb valoarea la inversarea diagonalelor punii.
Valorile R
2
,, R
4
determinate cu relaiile (5.1.27), (5.1.28), (5.1.29) se rotunjesc la
valorile cele mai apropiate realizabile cu decadele punii. Sensibilitatea punii (S
W
) poate
fi mrit folosind un galvanometru cu o sensibilitate sporit sau prin mrirea tensiunii de
alimentare, pn la 1020 V.
Precizia determinrilor cu punile de laborator este funcie de precizia rezistenelor
care o compun.
Punile cu raport variabil realizeaz de obicei raportul R
2
/R
3
variabil printr-un reo-
stat cu cursor montat ntre punctele A i B, punctul D deplasndu-se odat cu cursorul
(figura 5.1.6). Permit o manipulare rapid, dar precizia este redus, prin uzura reostatului
care se adaug erorilor rezistoarelor din punte. Se utilizeaz la msurri cu precizii mai
mari de 1%.
Intervalul de msurare al punilor cu raport constant i rezisten variabil este de-
terminat de valorile maxime i minime ale rezistenelor R
2
, R
3
i R
4
astfel:
67
(5.1.31)
4
3
min 4
max
3
min 2
min 1
min
10
10
1
1 , 0

= = = = R
R
R
R R
x
O,
(5.1.32) O = = = =
7
3
4
max 4
min
3
max 2
max 1
max
10
1
10
10 R
R
R
R R
x
.
Domeniile punilor Wheatstone ns sunt limitate ntre 1 O i 1 MO. Pentru rezis-
tene sub 1 O erorile apar datorit rezistenelor conductoarelor i a celor de contact de la
borne, iar peste 1 MO prin reducerea sensibilitii punii din cauza micorrii curenilor
prin laturi i influenei rezistenelor de izolaie.
5.1.2.2. Msurarea valorilor mici de rezistene.
Puntea dubl Thomson [RL], [MI]
n cazul msurrii rezistenelor cu valori mici (10
6
...1 ), rezistenele de contact
i cele ale conexiunilor fiind de acelai ordin de mrime ca i rezistena de msurat, in-
troduc erori importante la msurarea rezistenei cu puntea Wheatstone [RL].
Rezistenele conexiunilor pot fi ndeprtate aproape complet conectnd rezistena
de msurat la bornele sursei i indicatorului de nul, n schimb pentru a elimina influena
rezistenelor de contact trebuie separat funcia de alimentare de cea de msurare,
disociind bornele respective. Se ajunge astfel la rezistena cu patru borne (circuit tetrapo-
lar) reprezentat n figurile 5.1.8(a) i (b). Curentul dintre bornele de curent (AB) pro-
duce ntre bornele de tensiune (MM') o cdere de tensiune ce poate fi utilizat ntr-un
circuit de msurat. Prizele de tensiuni sunt construite din dou cuite paralele, care las n
afar bornele de curent (AB), figura 5.1.8(b) [RL].
Puntea dubl Thomson se utilizeaz la msurarea rezistenelor sub 1 O, pn la
10
6
O, avnd rezistenele de contact i de legtur ale rezistorului de msurat plasate
ntr-un circuit auxiliar, nct prin conexiune tetrapolar, influena lor este evitat, figura
5.1.9. Specific acestei puni este conductorul de legtura dintre rezistoarele R
x
i R
N
(re-
zistor etalon) a crui rezisten r trebuie s fie ct mai mic (r << R
N
) [MI].
Schema se poate transfigura ntr-o punte obinuit Wheatstone, figura 5.1.10, n ca-
re se efectueaz nlocuirile [MI]:
(5.1.33)
2 1
1
R R r
R r
r
x
+ +

= ;
(5.1.34)
2 1
2
R R r
R r
r
N
+ +

= ;
M M
A B
I I
(a) (b)
I I
A B M M
Zone de tensiune
(msur)
Figura 5.1.8. Configuraie pentru msurarea rezistenelor mici [RL]
68
(5.1.35)
2 1
2 1
R R r
R R
r
G
+ +

= .
La echilibru, prin galvanometru nu trece curent i exist ntre rezistenele echiva-
lente relaiile [RL]:
(5.1.36)
4 3
R
r R
R
r R
N N x x
+
=
+
,
n care, nlocuind relaiile (5.1.34) i (5.1.35) se obine:
(5.1.37)
) (
2 1 4
4 1 3 2
4
3
R R r R
R R R R
r
R
R
R R
N x
+ +

+ = .
ntruct condiia R
2
R
3
R
1
R
4
= 0 este greu de realizat, este necesar ca legtura
(r) dintre rezistoarele R
x
i R
N
(figura 5.1.9) s aib o rezisten ct mai redus i R
1
, R
2
,
R
4
s fie realizate cu valori ct mai mari [MI].
n mod obinuit R
1
i R
3
formeaz un rezistor dublu, n decade, R
2
i R
4
se fixeaz
prin fie, iar R
N
este o rezisten etalon montat n circuitul auxiliar, exterior punii [MI].
Cderile de tensiune pe R
x
i R
4
fiind mici, de ordinul milivolilor, pot apare erori
datorate tensiunilor termoelectromotoare. De aceea, pentru msurri de precizie, este ne-
cesar repetarea msurrii pentru aceiai cureni, cu sensul inversat i apoi calculul valo-
rii medie [MI].
Cu puntea dubl se msoar rezistene mici, precum: rezistene de contact, rezisten-
e de aparate (ampermetre, circuite de curent de wattmetre etc.), rezistene de unturi, si-
gurane fuzibile, bobine, etc. Domeniile sunt de 0,0110 O, la precizii de 0,10,2%.
5.1.2.3. Puni pentru rezistene mari [MI]
Pentru msurarea rezistenelor mari, peste 1 MO, se modific puntea simpl i se
utilizeaz detectoare de nul cu rezistene de intrare foarte mari (amplificatoare de curent
continuu cu tranzistoare cu efect de cmp sau tuburi electrometrice).
n figura 5.1.11(a) se prezint schema unei puni pentru msurarea rezistenelor
mari (10
6
10
12
O). Schema se poate transfigura n montajul stea din figura 5.1.11(b),
avnd condiia de echilibru:
K
R
1
A
R
x
G
E
r
R
2
R
h
Figura 5.1.9. Puntea dubl Thomson [MI]
R
3 R
4
R
N
K
r
G
A
R
x
G
E
r
x
r
N
R
h
Figura 5.1.10. Schema echivalent [MI]
R
3
R
4
R
N
69
(5.1.38)
t
x
t
R
R R R
R
R R
R R
3 3 1
2

=
|
|
.
|

\
|
+ ' ,
3 1
R R R R
t
+ + = .
Rezult:
(5.1.39)
3
3 1 3 1 2
) (
R R
R R R R R R
R R
x

+ + +
' = .
Elementul variabil R este plasat n latura opus rezistorului de msurat (R
x
), avnd
avantajul c prin R = 0 rezult R
x
= .
La msurarea rezistenelor mari trebuie s se in seama de tensiunea aplicat re-
zistenelor (pn la 5001000 V) i de timpul de polarizare (de ordinul minutelor), fiind
necesar repetarea msuratorilor cu inversarea tensiunilor aplicate, pentru eliminarea
erorilor de decalare i de neliniaritate.
5.1.2.4. Puni neechilibrate [MI]
Puntea Wheatstone poate fi utilizat n regim de punte neechilibrat, figura 5.1.12.
n acest mod, se pot determina variaii mici (AR
x
) ale rezistorului R
x
, fa de o va-
loare de echilibru R
x0
, puntea utilizndu-se astfel i la msurarea unor mrimi neelectrice.
Traductorul este rezistiv de valoare nominal R
x0
i plasat n latura 1 a punii; n celelalte
brae exist rezistoare de precizie din care unele reglabile. Iniial puntea este n echilibru
prin reglarea rezistoarelor ajustabile, cu traductorul R
x0
la valoarea nominal.
E
R
1
R
3
/R
t
G
R'
R
x
R
2
(a) Schema punii
Figura 5.1.11. Punte pentru msurarea rezistenelor mari [MI]
(b) Schema echivalent
R R
1
/ R
t
R R
3
/R
t
G
E
R
R
1
R
3
R
2
R
x
R'
AU
U
AR
x
R
x0
R
2
Figura 5.11.12. Punte Wheatstone neechilibrat [MI]
R
4
R
3
70
Prin variaia mrimii neelectrice de intrare se produce o modificare a valorii rezis-
tenei traductorului fa de valoarea nominal cu AR
x
, puntea dezechilibrndu-se la ie-
ire cu tensiunea U; dup o amplificare, semnalul este msurat cu un instrument mag-
netoelectric etalonat direct n uniti ale mrimii neelectrice de msurat.
(5.1.40)
|
|
.
|

\
|
A + +

+
= A
x x
R R R
R
R R
R
U U
2 0
2
4 3
3
=
2 0
4 3 2 0
3
1
) )( (
R R
R
R
R R R R
R
U
x
x
x
x
+
A

+ +
.
S-a inut seama c:
(5.1.41)
4 2 3 0
R R R R
x
= .
Dac puntea are braele egale:
(5.1.42)
4 3 2 0
R R R R
x
= = = , i se admite c:
(5.1.43) 1
2
0
<<
A
x
x
R
R
, se obine:
(5.1.44)
|
|
.
|

\
| A

A
= A
0 0
2
1
4
x
x
x
x
R
R
R
R
U U
0
4
x
x
R
R
U
A
~ .
Concluzii
1. Tensiunea de dezechilibru care apare la ieirea punii neechilibrate pentru o vari-
aie AR
x
/R
x0
a rezistenei traductorului este proporional cu tensiunea sursei de alimen-
tare.
2. Caracteristica static de transfer a punii (dependena dintre tensiunea de ieire a
punii i variaia rezistenei) este neliniar.
3. Sensibilitatea punii (S
p
) pentru 01 , 0
0
s
A
x
x
R
R
este:
(5.1.45)
4
1
0
~
A
A
=
x
x
p
R
R
U
U
S .
5.1.3. Metode indirecte de msurare a rezistenelor
5.1.3.1. Metoda ampermetrului i voltmetrului [MI]
Metoda ampermetrului i voltmetrului utilizeaz montajul din figura 5.1.13.
Schema de msurare de tip amonte se obine cnd comutatorul K este pe poziia
a astfel c:
(5.1.46)
I
I R U
R
A
x

= ,
unde R
A
este rezistena intern a ampermetrului.
Cnd K este pe poziia b, montajul este de tip aval:
71
(5.1.47)
V
x
R
U
I
U
R

= ,
n care R
V
este rezistena intern a voltmetrului.
Dac se neglijeaz rezistenele interne ale aparatelor atunci, n ambele cazuri avem:
(5.1.48)
I
U
R
x
= .
Eroarea sistematic de metod este funcie de tipul montajului:
la montajul amonte:
(5.1.49)
A m x
R R R = A ,
unde R
m
este valoarea msurat a rezistenei necunoscute (R
x
).
la montajul aval:
(5.1.50) = = A
x m x
R R R =

V
R
U
I
U
I
U
V
R
I
U
I
U
I
U

1
.
Din relaia (5.1.47) se obine:
V x
V x
V x V x
V
x
x
V
x
R R
R R
I
U
I R R R R U
R
R U
I R
R
U
I R U
+

= = +

=
|
|
.
|

\
|
= ) ( .
Se introduce raportul U/I obinut mai sus n relaia (5.1.50):
(5.1.51)
V x
x
x m x
R R
R
R R R
+
= = A
2
.
Folosind un voltmetru cu rezisten foarte mare (R
V
= 10
6
O) sau un voltmetru
electronic se poate aplica metoda aval i relaia (5.1.51) devine:
(5.1.52)
I
U
R R
x m
= ~ vezi i relaia (5.1.48).
R
A
R
h
R
V
R
x
Figura 5.1.13. Metoda voltmetrului
i ampermetrului [MI]
b a
K V
A
E
72
Erorile sunt de ordinul:
(5.1.53)
V
x
x
x
R
R
R
R
=
A
.
Precizia metodei este dat de relaia:
(5.1.54)
|
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
| A
+
A
=
A
V
x
x
x
R
R
I
I
U
U
R
R
1 ,
unde AU/U i AI/I sunt erorile datorate aparatelor de msurat, calculate n funcie de in-
dicii claselor de precizie.
Notnd
V
C
U
U
=
A
i
A
C
I
I
=
A
, i fcnd aproximarea 0 ~
V
x
R
R
, rezult:
(5.1.55)
A V
x
x
C C
R
R
+ ~
A
,
unde C
V
i C
A
sunt indicaiile aparatelor la maximul scrilor.
Cnd U < U
max
i I < I
max
erorile pot fi mult mai mari, deci metoda este imprecis,
acceptat numai n condiii industriale sau extreme.
5.1.3.2. Metode de comparaie [MI]
Metoda const n compararea a dou rezistene de valori nu prea deprtate, montate
n serie sau paralel. Se folosete un voltmetru cu care se msoar succesiv tensiunile la
bornele rezistenelor cunoscut (R
0
), respectiv necunoscut (R
x
), realiznd de fiecare dat
acelai curent prin fiecare, prin reglarea rezistenei R
h
, figura 5.1.14. Rezult c:
(5.63)
0
0
U
U
R R
x
x
= .
Formula este exact cnd R
x
= R
0
. n caz contrar se comite o eroare sistematic:
(5.64)
V x
x
x
x
R R
R R
R
R
+

=
A
0
.
Metoda se poate aplica i msurnd curenii I
0
, respectiv I
x
prin cele dou rezisten-
e, sub tensiune constant (U), figura 5.1.15(a):
R
0
R
V
R
h
R
x
Figura 5.1.14. Metoda comparaiei
utiliznd un voltmetru
a
I K
V
U
b R
0
R
x
(a) (b)
Figura 5.1.15. Metoda comparaiei
utiliznd ampermetre [MI]
I
x
A
1
K
U
R
0
I
0
A
2
R
x
A
U
a b
73
(5.65)
x
x
I
I
R R
0
0
= .
Relaia de mai sus este exact cnd rezistenele interne ale aparatelor sunt mici n
raport cu valorile celor dou rezistene, R
x
i R
0
.
Pentru rezistene mari (peste 1000 O) se poate folosi montajul cu un singur aparat
de msur, mili- sau microampermetru, figura 5.1.15(b).
5.1.3.3. Metoda de substituie [MI]
Aceasta metod permite obinerea celor mai mari precizii, egale cu a rezistenei de
precizie reglabil (R
0
), care se substituie rezistenei necunoscute (R
x
) n schemele cu care
aceasta fost iniial msurat. Pstrnd neschimbate condiiile anterioare, se variaz R
0
pn se obine aceeai deviaie la aparatele de msurat, situaie n care R
x
= R
0
.
5.2. Msurarea impedanelor
5.2.1. Metode directe [RL], [MI]
Aparatele construite pentru msurarea direct a impedanei sunt asemntoare cu
ohmetrele, determinarea fcndu-se pe baza relaiei Z = U/I, meninnd constant curentul
i msurnd tensiunea. Dac se menine constant tensiunea i se msoar curentul, m-
rimea proporional cu aceasta este admitana (Y = I/U) [MI].
Pentru scopuri practice aparatele se realizeaz pentru msurri de condensatoare
(capacimetre) sau de bobine (inductanmetre) i ca impedanmetre (se msoar modulul
i faza sau componentele impedanei dup axe rectangulare: R rezistena, X reactana).
Capacimetre [RL]
n figura 5.2.1 este redat schema de principiu a unui convertor capacitatetensiune
utilizat n cadrul unui multimetru digital, pentru msurarea direct a capacitilor.
Capacimetrul conine un generator (G) de frecven joas (50120 Hz), care fur-
nizeaz o tensiune n form de dini de fierstru, aplicat prin condensatorul C
x
la intra-
rea unui amplificator operaional n montaj derivator (A).
La ieirea circuitului se obine o tensiune dreptunghiular (U
0
) de amplitudine pro-
porional cu C
x
i cu suma pantelor de cretere (m
1
) i descretere (m
2
) a tensiunii liniar
variabile:
(5.2.1)
x x
C k C R m m U u = + = = ) (
2 1 0 0
.
U
o
u
R
A
C
x
u
1
= m
1
t; u
2
= U m
2
t
Generator
(G)
La voltmetru
numeric
U
o
K
1
U
u
Figura 5.2.1. Convertor capacitatetensiune [RL]
t
C
2
C
1
K
2
U
o
= (m
1
+ m
2
) R C
x
m
1
m
2
74
Tensiunea U
0
este memorat de condensatoarele C
1
, C
2
prin intermediul ntrerup-
toarelor K
1
i K
2
(pori cu tranzistoare cu efect de cmp) comandate sincron cu semnalul
dat de generator.
Metoda are avantaje importante: nu depinde de caracteristicile semnalului dat de
generator (care trebuie sa pstreze numai pantele constante), independen fa de deriva
amplificatorului operaional. Schema permite msurri de condensatoare n conexiune
dipolar sau tripolar, n domeniul 0,01 pF200pF, cu precizii de 0,11 %.
Inductanmetre i impedanmetre [MI]
Schema inductanmetrului din figura 5.2.2 realizeaz msurarea inductivitii (L
x
)
prin intermediul tensiunii de la bornele sale (U
L
). Curentul prin bobin este furnizat de
un generator (G) printr-o rezisten (R) de valoare mare, R >> L, care s permit obi-
nerea unui curent constant.
Dac curentul prin amplificator (I
a
) este foarte mic (I
a
<< I ), atunci:
(5.2.2)
2 2
) ( L R
U
I I
x
+
= =

,
i dac R >> L, atunci:
(5.2.3)
x
I
R
U
I = ~ .
Rezult deci:
(5.2.4)
x x x x L
L k
R
U
L I L U = = = ,
Prin urmare, tensiunea msurat de voltmetru, la ieirea din amplificator, este
proporional cu inductivitatea (L
x
).
Scara aparatului este liniar, domeniile se schimb prin modificarea frecvenei i a
rezistenei (R), n gama 10 H100 H, iar precizia este de ordinul 0,5...3%.
Inductanmetrele se realizeaz rar ca aparate independente, fiind combinate cu ca-
pacimetre (LC-metre).
Impedanmetrele vectoriale msoar impedana n modul i faz, figura 5.2.3.
Schema conine un generator de frecven variabil (G), blocuri care msoar ten-
siunea (U), curentul (I) i faza (), amplificator cu reglaj automat ce amplific curentul
prin impedan (A), indicatorul modulului impedanei (|Z
x
|) i un fazmetru (
x
).
Pentru |Z
x
| < 1000 O, amplificatorul (A) este comandat de ampermetrul (I) care m-
L
x
Generator
(G)
U
U
L
Figura 5.2.2. Inductanmetru [MI]
I
a
R
I
x
I
V
75
soar curentul prin Z
x
i determin la amplificator o amplificare nct curentul s rmn
constant. Tensiunea este msurat de blocul de tensiune (U) i afiat de indicatorul mo-
dulului impedanei (|Z
x
|), gradat direct n ohmi. Fazmetrul (
x
) este de tip cu trecere prin
zero i indic unghiul de faz al impedanei, ca valoare i semn, folosind semnalele de
tensiune i curent, limitate.
Pentru |Z
x
| > 1000 O funcionarea este sinusoas, dar cu meninerea constant a
tensiunii.
Impedanmetrele vectoriale se realizeaz n variante pentru diferite domenii de
frecven (5 Hz...500 kHz, 0,5...10 MHz), pentru valori ale modulului impedanei (|Z
x
|)
ntr-o gam larg (1 O...10 MO). Are o precizie destul de redus: 5% pentru |Z
x
| i 6
pentru .
5.2.2. Metode de punte n curent alternativ [MI]
Punile de curent alternativ se pot obine:
- din schema punii Wheatstone, prin nlocuirea rezistoarelor din brae cu impedane,
alimentate de la o surs de curent alternativ;
- folosind n dou laturi impedane, celelalte fiind formate din seciunile unor nfu-
rri de transformatoare sau divizoare de tensiune inductive (puni cu transformatoare);
- din puni speciale de curent alternativ.
Ca destinaie punile se pot utiliza pentru msurarea parametrilor de circuit:
rezistene (R), inductiviti proprii (L), capaciti (C), inductiviti mutuale (M);
modulul (amplitudinea) impedanei (Z) i argumentul sau defazajul ();
partea real (rezistena R) i partea imaginar a impedanei (reactana X).
Exist puni de capaciti, inductiviti sau impedane, care pot lucra n regim echi-
librat sau neechilibrat.
De o larg rspndire sunt punile universale (R, L, C) care pot msura toi parame-
trii elementelor de circuit dipolare.
5.2.2.1. Puni simple de curent alternativ [MI]
Condiia de echilibru a punii simple de curent alternativ din figura 5.2.4 este:
(5.2.5)
4 2 3 1
Z Z Z Z = ,
unde Z
1
, ..., Z
4
sunt impedanele din laturile punii scrise ca mrimi complexe.
Condiia de echilibru conduce la dou relaii n mrimi reale, reprezentnd impe-
danele sub una din formele:
Z
x
Generator
(G)
U
Figura 5.2.3. Impedanmetru vectorial [MI]
A

x
I
|Z
x
|
76
(5.2.6) X j R Z + = ,
(5.2.7) = Z

j
e Z .
Din relaiile (5.2.5) i (5.2.6) rezult:
(5.2.8)

. + = +
=
imaginar partea -
real partea -
2 4 4 2 1 3 3 1
4 2 4 2 3 1 3 1
X R X R X R X R
X X R R X X R R
Din relaiile (5.70) i (5.72) se obin expresiile:
(5.2.9)

+ = +
=
(fazele). e argumentel -
nile) (amplitudi modulele -
4 2 3 1
4 2 3 1

Z Z Z Z
Sistemele de relaii (5.2.8) i (5.2.9) sunt echivalente.
Condiia de echilibru fiind dat de dou ecuaii, se pot determina dou necunoscute
- rezistena i reactana impedanei necunoscute Z
x
. Condiia de echilibru se poate realiza
prin reglarea a dou sau mai multe din celelalte ase mrimi ce intervin n ecuaii, toate
trebuind s fie cunoscute.
Scrierea sub forma Z = R + j X necesit schema serie pentru impedane; ele ns
pot fi realizate i cu schema paralel, rezultnd deci o mare varietate de tipuri de puni
simple de curent alternativ, dar multe nu pot fi echilibrate, altele permit cu greu atingerea
echilibrului, sau sunt neconvenabile ca realizare, fiind nevoie, de exemplu, de inductane
de precizie n loc de condensatoare. Rmne astfel un numr relativ mic de puni (68)
care au aplicaie practic. Punile care nu pot fi echilibrate se recunosc examinnd condi-
ia de faz (5.2.9).
Punile cele mai convenabile sunt cele la care:
- mrimile msurate pot fi echilibrate i citite separat;
- elementele care compun puntea sunt simple, precise, economice.
Prima condiie este realizabil dac dou din laturile punii conin fie rezistene pu-
re, fie reactane pure, ele constituind braele simple (auxiliare). Ca dispunere acestea pot
fi alturate sau opuse n schema punii. Punile cu brae simple alturate se numesc puni
de raport, iar cele cu brae simple opuse se numesc puni de produs. Cel de-al patrulea
bra trebuie s conin n acest caz o impedan Z = R + j X cunoscut, ca element de
comparaie sau referin.
Z
3
Z
2
Z
1
Figura 5.2.4. Punte simpl de curent
alternativ [MI]
Z
4
~
IN
77
A doua condiie corelat cu prima conduce la punile cu brae auxiliare formate din
rezistene (fie ca puni de raport, fie ca puni de produs). Braele auxiliare din reactane
inductive sunt imprecise, iar cele din reactane capacitive neeconomice n raport cu re-
zistenele.
Punile care se pot echilibra se numesc convergente, rapiditatea convergenei fiind
o calitate care nu se regsete la toate punile. Punile cu convergen maxim sunt cele
la care componentele msurate (R
x
i X
x
) se echilibreaz independent i sunt preferate n
msurtorile curente, numrul reglajelor fiind minim.
De asemenea sunt preferate schemele la care condiiile de echilibru nu depind de
frecvena tensiunii alternative de alimentare a punii.
Punile simple de curent alternativ care se utilizeaz pentru msurarea condensatoa-
relor sunt de tipul Schering sau Sauty, iar cele pentru msurarea inductanelor se numesc
MaxwellWien, Owen, Anderson etc.
A) Puni pentru msurarea condensatoarelor
A.1. Puntea Sauty din figura 5.2.5 este un montaj serie care asigur msurarea
condensatoarelor cu pierderi mici, prin compararea condensatorului de valoare necunos-
cut (C
x
) cu unul de referin (C
0
).
Capacitatea necunoscut rezult din:
(5.2.10)
1
4
0
R
R
C C
x
= .
Rezistena necunoscut se calculeaz din:
(5.2.11)
4
1
0 0
) (
R
R
r R R
x
+ = .
Pierderile n dielectricul condensatorului se determin cu relaia:
(5.2.12)

+ =
0 0 0 . .
C R tg tg
x
.
A.2. Puntea Schering, tot n montaj serie, figura 5.2.6, permite msurri de con-
densatoare cu pierderi la tensiuni nalte (10 kV) sau joase i frecven ridicat, prin com-
pararea valorii necunoscute (C
x
) cu o valoare cunoscut sau de referin (C
0
).
Mrimile necunoscute se determin cu:
R
0
R
x
R
1
Figura 5.2.5. Puntea Sauty [MI]
R
4
~
r
0
C
0
C
x
IN
78
(5.2.13)
1
4
0
R
R
C C
x
= ,
(5.2.14)
1
4
1
C
C
R R
x
=
(5.2.15)

=
4 4 .
C R tg
x
.
B) Puni pentru msurarea inductanelor
B.1. Puntea MaxwellWien din figura 5.2.7 permite msurri de bobine cu factor
de calitate mic sau mijlociu. Produsul (R
1
R
3
) reprezint factorul punii, fiind reglabil n
trepte.
Inductivitatea necunoscut (L
x
) se determin pe baza relaiei:
(5.2.16)
0 3 1
C R R L
x
= .
Rezistena necunoscut (R
x
) este dat de relaia:
5.2.17)
0
3 1
R
R R
R
x

= .
Factorul de calitate al bobinei (Q
x
) este:
(5.2.18) =
0 0
C R Q
x
.
B.2. Puntea Owen este un montaj serie, figura 5.2.8, care se folosete la msurri
de precizie a unor bobine cu factor de calitate mare, prin compararea inductivitii necu-
noscute (L
x
) cu valoarea cunoscut a unui condensator (C
4
).
Inductivitatea (L
x
), rezistena (R
x
), respectiv factorul de calitate (Q
x
) (tangenta un-
ghiului de pierderi dielectrice) se determin pe baza urmtoarelor expresii:
(5.2.19)
4 1 0
C R R L
x
= ,
(5.2.20)
0
4
1
C
C
R R
x
= ,
Tr
R
x
R
1
Figura 5.2.6. Puntea Schering [MI]
R
4
~
C
4
C
0
C
x
IN
79
(5.2.21) =
0 0
C R Q
x
.
La msurarea bobinelor cele mai folosite puni sunt de tip MaxwellWien i Owen.
O punte asemntoare cu puntea MaxwellWien este puntea Hay n care impedana Z
x
are schema derivaie, iar R
0
i C
0
sunt montate n serie, ceea ce conduce la aceleai relaii
de calcul pentru L
x
i R
x
. Puntea permite premagnetizarea bobinei.
5.2.2.2. Puni multiple de curent alternativ [MI]
Pe lng punile anterioare exist i puni cu mai mult de patru laturi. Prin transfi-
gurare, acestea se reduc la puni simple. De exmplu, puntea Anderson din figura 5.2.9(a)
se utilizeaz pentru msurarea inductivitii bobinelor de joas frecven.
Prin transfigurarea triunghiului format din elementele R
2
, C i r rezult o schem de
punte simpl, figura 5.2.9(b), caracterizat de relaiile:
(5.2.22)
C t
X r R Z + + =
2
;
C j
X
C

=

1
.
(5.2.23) = +

) (
2
x x
t
C
L j R
Z
X R

|
|
.
|

\
|
+
t
Z
r R
R R
2
1 3
.
R
x
R
1
Figura 5.2.7. Puntea MaxwellWien [MI]
R
0
~
C
0
R
3
L
x
IN
R
x
R
1
Figura 5.2.8. Puntea Owen [MI]
C
4
~
C
0
R
0
L
x
IN
R
x
R
1
(a) Schema de principiu (b) Circuitul transfigurat
Figura 5.2.9. Puntea Anderson [MI]
R
2
~
C
R
3
L
x
r
K
=
R
x
R
1
R
2
X
2
/Z
t
~
R
3
L
x
K
=
R
2
r/Z
t
IN IN
80
(5.2.24)

|
|
.
|

\
|
+ + =
=
. 1
2
1
1 3
2
1
3
R
R
r R C R L
R
R
R R
x
x
Dac: R
1
= R
2
, rezult:
(5.2.25)

+ =
=
). 2 (
1 3
3
r R C R L
R R
x
x
Echilibrul punii se realizeaz n dou etape:
1) Se alimenteaz puntea n curent continuu cu comutatorul K i se regleaz rezisto-
rul R
3
la raport R
1
/R
2
constant, preferabil egal cu unitatea.
2) Se alimenteaz puntea n curent alternativ i se regleaz rezistorul variabil (r) la o
anumit valoare a condensatorului (C).
Valoarea minim a inductivitii pentru care puntea poate fi echilibrat se obine
pentru r = 0:
(5.2.26)
min 3 1 min
C R R L
x
= .
5.2.2.3. Puni cu (auto)transformatoare [MI]
O punte cu transformator se poate obine dintr-o punte simpl la care dou brae
alturate (de raport) sunt constituite din bobine cuplate strns ntre ele. Aceste bobine
sunt realizate din nfurri dispuse pe un miez feromagnetic toroidal comun, de mare
permeabilitate, de tip autotransformator. Puntea obinut are numai dou laturi, formate
din: impedana de msurat (Z
x
= Z
1
) i impedana de referin sau etalon (Z
2
= Z
e
) figu-
ra 5.2.10(a).
La echilibru se scrie:
(5.2.27)
2
1
2
1
Z
Z
U
U
= .
Raportul fiind un numr real, dat de numrul de spire, el poate fi variat n limite
largi (10
3
10
3
), ceea ce permite msurarea ntr-un foarte larg domeniu de valori. Pun-
tea permite compararea celor dou impedane, Z
1
i Z
2
, numai dac au acelai argument,
ceea ce implic reglajul fazei la impedana de referin.
N
2
N
1
(a) (b)
Figura 5.2.10. Puni cu autotransformator [MI]
U
1
~
N
1
Z
1
= Z
x
Z
2
= Z
e U
2
N
2
U
1
~
Z
x
Z
e
U
2
IN
IN
81
Dac se inverseaz sursa cu indicatorul de nul se obine configuraia din figura
5.2.10(b), n care tensiunile aplicate impedanelor sunt egale. Soluia se aplic la msura-
rea impedanelor mici.
Punile cu transformatoare sunt asemntoare cu cele precedente, cu deosebirea c
n loc de autotransformatoare se folosesc transformatoare (Tr) cu nfurri distincte. n
figura 5.2.11(a) sursa se afl n primarul transformatorului, iar n figura 5.2.11(b) locul
acesteia este luat de indicatorul de nul (IN).
n alte scheme se mai utilizeaz n plus i un transformator de curent (TC) prin care
se extind limitele de msurare, figura 5.2.12:
(5.2.28)
2
1
2
1
2
1
n
n
N
N
Z
Z
= .
Modificarea numerelor de spire N
1
, N
2
sau n
1
, n
2
este realizat n trepte egale (10
sau 11) astfel nct raportul N
2
/N
1
s poat lua valori ntregi (1, 2, 3,, 10 sau 11), ser-
vind la obinerea bazei zecimale de indicaie numeric a rezultatului.
Puni universale R, L, C
Sunt aparate cu mai multe funciuni, selectate cu ajutorul unor comutatoare de pe
panoul frontal. Elementele variabile folosite n mod curent sunt rezistene i capaciti n
decade (46), indiferent dac puntea este realizat cu patru laturi (varianta simpl) sau
cu transformator.
5.2.2.4. Puni de inductiviti mutuale [MI]
Cea mai simpl metod de msurare a inductivitii mutuale dintre dou bobine cu-
plate magnetic (M
x
) const n utilizarea unei puni obinuite de inductiviti cu care se
msoar inductivitatea total a celor dou bobine montate n serie, o dat adiional (L') i
a doua oar diferenial (L''), dup care se scad cele dou inductiviti msurate:
(5.2.29) L' = L
1
+ L
2
+ 2 M
x
,
(5.2.30) L" = L
1
+ L
2
2 M
x
,
(5.2.31) M
x
= 0,25 (L' L").
Puntea CareyFoster are o latur cuplat permind determinarea inductivitii mu-
tuale (M
x
), precum i a inductivitii uneia din bobine, folosind ca elemente de compara-
ie o capacitate etalon (C
1
), figura 5.2.13. La echilibru:
(5.2.32) U
AC
= U
AD
= 0; U
CB
= U
DB
Tr
N
2
N
1
(a) (b)
Figura 5.2.11. Puni cu transformator [MI]
N
1
Z
x
Z
e
N
2
~
Z
x
Z
e
Tr
~
IN
IN
N
2
N
1
Figura 5.2.12. Punte cu transformator
de curent [MI]
Z
x
Z
e
Tr
~
TC
n
1
n
2
IN
82
(5.2.33)

=
|
|
.
|

\
|

= + +
.
1
0 ) ( ) (
2 4 1
1
1
2 1 1 2 2
I R I
C
R
I I M j I L j R
x


Eliminnd curentul I
2
, apoi anulnd factorul curentului I
1
i separnd prile reale
i imaginare, rezult condiiile de echilibru:
(5.2.34)
1 4 2
C R R M
x
= =
4 1
4
1
R R
R
L
+
.
Prima relaie se utilizeaz la determinarea inductivitii mutuale (M
x
), cunoscnd
C
1
, R
2
, R
4
. A doua relaie permite verificarea rezultatului obinut, cnd se cunoate L
1
,
sau la determinarea lui inductuvitii L
1
n funcie de R
2
, R
4
, M
x
:
(5.2.35)
|
|
.
|

\
|
+ =
4
1
1
1
R
R
M L
x
.
Echilibrarea punii se realizeaz meninnd iniial constante mrimile C
1
i R
4
, mo-
dificnd rezistenele R
1
i r pn la anularea deviaiei la indicatorul de nul. Dac bobinele
sunt legate invers (M
x
< 0) deviaia nu se va anula, ci va crete continuu. Se inverseaz
legturile la una din bobine.
5.2.3. Metode industriale de msurare [MI]
5.2.3.1. Metoda ampermetruvoltmetruwattmetru [MI]
Metoda ampermetruvoltmetruwattmetru folosete un montaj aval pentru a msu-
ra direct tensiunea aplicat impedanei necunoscute, figura 5.2.14.
Rezistena echivalent a circuitului (R
ech
) se calculeaz cu relaia:
(5.2.36)
V WU
V WU
ech
R R
R R
R
+

= ,
unde R
WU
reprezint rezistena circuitului de tensiune al wattmetrului, iar R
V
este rezis-
tena intern a voltmetrului.
M
I
1
R
1
Figura 5.2.13. Puntea CareyFoster [MI]
R
4
~
r
*
C
1
A
B
C D
*
I
2
L
1
L
2
R
3
= 0
X
3
= 0
IN
83
Formulele exacte (notate cu indice inferior e), se utilizeaz cnd R
ech
< R
x
(sau
apropiate), iar cele aproximative (indice a), cnd R
ech
<< R
x
.
(5.2.37)
2
2
2
.
2
|
|
.
|

\
|
+

=
ech ech
ech
e x
R
U
R
P
I
R
U
P
R ;
(5.2.38)
2
.
I
P
R
a x
= formul aproximativ;
(5.2.39)
2
2
2 2 2
.
2
|
|
.
|

\
|
+

=
ech ech
e x
R
U
R
P
I
P I U
X formul exact;
(5.2.40)
2
2 2 2
.
I
P I U
X
a x

= formul aproximativ;
(5.2.41)
2
2
.
2
|
|
.
|

\
|
+
=
ech ech
e x
R
U
R
P
I
U
Z formul exact;
(5.2.42)
I
U
Z
a x
=
.
formul aproximativ.
P reprezint puterea msurat cu wattmetrul (W).
Metoda celor trei tensiuni
Aceast metod este derivat din cea anterioar. Se msoar tensiunile U
1
, U
2
i U
3
cu un voltmetru electronic, pentru a elimina erorile datorate efectului de untare al volt-
metrului, figura 5.2.15. n schem se utilizeaz un rezistor nereactiv (r).
Metodele industriale permit msurarea parametrilor Z, R, X n condiiile de lucru
ale obiectelor examinate, i anume:
- cnd nu se pot folosi metode mai exacte (de punte) pentru c ar modifica regimul de
funcionare al impedanei;
V
Z
x
A
~
W
Figura 5.2.14. Metoda ampermetru
voltmetru wattmetru [AA]
*
*
U
I
84
- n cazurile n care elementele de circuit (consumatori de energie electric) nu pot fi
scoase din instalaie sau trebuie controlate n timpul funcionrii lor.
5.2.3.2. Metoda comparaiei [MI]
Metoda comparaiei utilizeaz montajul din figura 5.2.16 cu care se realizeaz ega-
litatea:
(5.2.43)
R
Z
U
U
=
R
Z | |
.
Moduri de operare:
cu R = constant, se determin tensiunea (U
Z
) pe impedana de msurat (Z
x
), la U
R
constant;
cu R variabil, reglat astfel ca U
Z
= U
R
; n acest caz, |Z
x
| = R.
***
U
2
Z
x U
1
U
3
r
Figura 5.2.15. Metoda
celor trei tensiuni [MI]

U
R
U
Z
R
Z
x
Figura 5.2.16. Metoda comparaiei [MI]
Voltmetru
~
85
CAPITOLUL 6
OSCILOSCOPUL CATODIC
6.1. Generaliti. Clasificare [MI]
Osciloscopul catodic este un aparat de msurare sau observare, care utilizeaz
unul sau mai multe fascicule de electroni pentru a da o reprezentare valorilor instanta-
nee ale semnalului electric msurat n funcie de diverse mrimi variabile, dintre care
cel mai des ntlnit este timpul. Aceasta reprezentare se realizeaz pe ecranul unui
tub catodic, de unde i denumirea de osciloscop catodic. Este instrumentul tipic de
analiz a semnalelor n domeniul amplitudinetimp.
Prin folosirea de traductoare adecvate, se poate reprezenta dependena de timp a
oricrei mrimi fizice, lrgind astfel foarte mult aria domeniilor de aplicaie.
Urmare evoluiei lor actuale i prin asociere cu tehnica numeric, osciloscoapele
pot fi incluse n sisteme de msurare i comand automat programat a unor procese.
Avantajele care au impus osciloscopul ca un instrument indispensabil din orice
laborator de msurri electronice sunt:
- lipsa de inerie a elementului de analiz (spotul luminos) a fenomenului, rezul-
tnd posibilitatea de msurare pn la frecvene de ordinul sutelor de MHz;
- consum propriu redus, fenomenul fiind analizat practic fr perturbaii;
- impedan de intrare de ordinul M;
- sensibilitate ridicat;
- analiz n domeniul amplitudinetimp a fenomenului i vizualizarea n sistem bi-
dimensional.
Criterii de clasificri
1. Dup modul de tratare a semnalelor analizate se disting:
- osciloscoape analogice, n care prelucrarea are loc numai n circuite analogice;
- osciloscoape numerice (digitale), n care semnalul este convertit sub form nume-
ric, prelucrat astfel i reconvertit n form analogic pentru afiare;
- combinate.
2. Dup modul de analiz a semnalelor n domeniul timp, deosebim urmtoarele
tipuri de osciloscoape:
- osciloscoapele n timp real, la care ntre fiecare punct al imaginii de pe ecran i
fiecare valoare momentan a semnalului exist o coresponden biunivoc. Banda lor
de frecven poate atinge 500 MHz;
- osciloscoapele cu eantionare (DSO: Digital Sampling Oscilloscope), cu care se
pot analiza semnale cu frecvene de pn la 50 GHz. Datorit acestei tehnici ele se mai
numesc i osciloscoape de timp translatat.
O alt categorie de osciloscoape sunt cele cu memorie, care n tehnica analogic
sunt echipate cu tuburi catodice al cror strat de luminofor prezint proprietatea de re-
manen a imaginii. Ele sunt deosebit de utile in analiza fenomenelor tranzitorii (foar-
te rapide i care nu se repet).
6.2. Osciloscopul n timp real
6.2.1. Schema bloc de principiu a osciloscopului de timp real.
Regimuri de funcionare [MI]
Schema bloc de principiu a osciloscopului de timp real este prezentat n figura
6.2.1. Elementele osciloscopului sunt:
86
1. Tubul catodic (TC), care conine ca principale componente:
- plcile de fenomen (PF sau DY), care sunt plcile de deflexie pe vertical a fasci-
culului de electroni;
- plcile bazei de timp (PT/DX), care reprezint plcile de deflexie pe orizontal.
Tubului catodic i se asociaz trei axe:
- axa timpului (axa orizontal) (Ox);
- axa amplitudinii semnalului de vizualizat (axa vertical) (Oy);
- axa fasciculului de electroni nedeflectat (Oz).
2. Etaje de prelucrare a semnalului aplicat la intrarea Y, care au rolul de a furniza
plcilor de deflexie pe vertical un semnal compatibil cu caracteristicile tubului cato-
dic, nct s se poat produce deflexia.
3. Etajul baz de timp (generatorul de baleiaj) produce o tensiune liniar variabil
n timp care se aplic plcilor de deflexie pe orizontal, permind reprezentarea pe
ecran a semnalului de studiat n funcie de timp.
4. Etaj de sincronizare i triggerare (amplificator sincronizare), care are funciile:
- asigurarea unui raport ntreg i stabil ntre frecvena f a unui semnal periodic care
se vizualizeaz i frecvena f
BT
a tensiunii liniar variabile furnizat de etajul baz de
timp, condiie necesar pentru ca imaginea de pe ecran s fie staionar;
- alegerea, n cazul vizualizrii unor semnale aperiodice, a momentului n care s
fie comandat declanarea tensiunii baz de timp, deci nceperea vizualizrii pe ecran
a fenomenului studiat.
5. Circuitele de ntrziere au rolul de a introduce o ntrziere variabil i etalona-
t ntre momentul declanrii bazei de timp i momentul aplicrii semnalului de studi-
at pe plcile de fenomen (cca.150 ns).
6. Etaje de prelucrare a semnalului aplicat la intrarea X (amplificator X) cu rolul
de a amplifica semnalul i a-l aduce la parametrii cerui de tubul catodic.
7. Dispozitiv de control a intensitii fasciculului de electroni, cu rolul de a bloca
fasciculul de electroni pe durata cursei inverse a semnalului bazei de timp, prin negati-
varea unui electrod al tubului catodic.
8. Blocul de alimentare, format din transformator, redresoare, filtru RC, are rolul
de a asigura:
- tensiuni nalte (0,8...2 kV), pentru alimentarea electrozilor tubului catodic;
Figura 6.2.1. Schema bloc de principiu a osciloscopului catodic de timp real [MI]
Dispozitiv
control fascicul
de electroni
Intern
X
TC
Circuit de
ntrziere
Z
K
2
O
S
a
Reea
Y
Amplificator
Y
Amplificator
sincronizare
Baza de timp
(BT)
Amplificator
X
Sistem de
calibrare
Bloc de
alimentare
x
z
y
K
1
PT
(DX)
PF
(DY)
Amplificator
X
b
Extern
87
- tensiuni joase, pentru alimentarea etajelor funcionale ale osciloscopului.
9. Sistemul intern de calibrare asigur determinarea cu exactitate (1...2 %) a sc-
rilor de reprezentare a semnalului pe vertical (amplitudine) i pe orizontal (timp). El
const din generatoare de tensiune sinusoidal sau dreptunghiular, de amplitudine i
frecven calibrate. Pentru verificarea lor periodic, pe panoul frontal este prevzut o
ieire special (CAL OUT).
Regimurile de funcionare a osciloscopului de timp real [MI]
a) Vizualizarea unui semnal variabil n raport cu timpul:
(6.2.1) Y = f (t).
n aceasta situaie, care este cel mai des ntlnit, semnalul se aplic la intrarea Y
i, prin circuitele aferente, plcilor de deflexie pe vertical. La plcile de deflexie pe
orizontal se aplic tensiunea liniarvariabil (dinte de fierstru) produs de genera-
torul bazei de timp (comutatorul K
2
n poziia a). Sincronizarea tensiunii baz de
timp cu semnalul de vizualizat se poate face:
- manual, prin reglarea frecvenei generatorului bazei de timp;
- automat, folosind chiar semnalul analizat (comutatorul K
1
n poziia INTERN);
- sau o surs exterioar de sincronizare (K
1
n poziia EXTERN),
- sau o tensiune cu frecvena reelei de alimentare (50 Hz) (comutatorul K
1
n pozi-
ia REEA).
b) Vizualizarea unei dependene:
(6.2.2) Y = f (X)
prin aplicarea semnalului Y la intrarea Y, X la intrarea X i deconectarea bazei de
timp interne (regim XY, cu comutatorul K
2
n poziia b);
c) Vizualizarea unui semnal cu modularea n intensitate a fasciculului luminos,
prin aplicarea semnalului modulator la intrarea Z, care poate fi chiar semnalul studiat.
6.2.2. Descrierea schemei bloc a osciloscopului
6.2.2.1. Tubul catodic
A) Construcia tubului catodic
Tubul catodic este un tub cu vid (10
8
mm Hg), care conine: tunul electronic
(zona de emisie a fascicolului de electroni), zona de focalizare, zona de deflexie, zona
de postaccelerare, ecranul (zona de vizualizare) i graticula (caroiajul), figura 6.2.2.
1. Tunul electronic [SC]
Are rolul de a genera un fascicol de electroni cu energii cinetice ridicate. Se com-
pune din urmtoarele elemente:
Filament (F);
Catodul (K) este nclzit de filament i genereaz fasciculul de electroni;
Grila (G) controleaz intensitatea fascicolului de electroni, i prin aceasta, strlu-
cirea imaginii. Este polarizat la un potenial negativ n raport cu catodul. Prin modifi-
carea acestui potenial cu un poteniometru (INTENS) se regleaz strlucirea.
Anodul de accelerare A1 are rolul de a accelera fascicolul de electroni, n care
scop este polarizat la o tensiune nalt (300-5000V) de obicei fix n raport cu catodul.
2. Zona de focalizare [SC]
Dup ieirea din tunul electronic, fascicolul are tendina de mprtiere. Rolul
acestei zone este de concentra fascicolul, obinndu-se o convergen la nivelul ecra-
88
nului. Este constituit din doi anozi de forma cilindric:
Anodul A2, care este polarizat la o tensiune mai mic dect anodul A1 (tipic 200..
700V). Prin modificarea acestei tensiuni se realizeaz reglajul extern de focalizare
(poteniometrul FOCUS).
Anodul A3 este folosit pentru reglarea cu un poteniometru extern a efectului de
astigmatism (ASTIGMATISM), deoarece spotul devine oval n anumite poriuni ale
ecranului. Acest fenomen se datoreaz n special diferenei de potenial ntre anodul
A3 i potenialul mediu al plcilor de deflexie. n consecin potenialul anodului A3
se regleaz la potenialul mediu al plcilor de deflexie. Potenialul acestui electrod
este apropiat de al anodului de accelerare i este de obicei reglabil.
3. Zona de deflexie [SC]
Aceast zon este alctuit din perechile de plci de deflexie vertical (DY) i
respectiv deflexie orizontal (DX). Rolul lor este de a realiza devierea fasciculului de
electroni i n consecin deplasarea spotului la nivelul ecranului. Exist n principiu
dou posibiliti de a realiza deflexia: cu ajutorul unui cmp magnetic sau al unui
cmp electric. Prima soluie, presupunnd utilizarea unor bobine de deflexie situate n
afara tubului, este folosit la tuburile catodice din televizoare sau monitoare TV. n ca-
zul osciloscoapelor se folosete deflexia electrostatic datorit posibilitii de a lucra
la frecvene mari.
Se consider cazul deflexiei pe vertical, pentru sistemul de deflexie orizontal
raionamentul fiind asemntor. Funcionarea sistemului de deflexie se bazeaz pe
micarea electronului n cmp electrostatic. n figura 6.2.3 este prezentat micarea
unui electron care intr, cu vitez v
z
la momentul t = 0, n sistemul de deflexie. ntre
plci se aplic tensiunea de deflexie, u
Y
, care determin un cmp electric uniform:
(6.2.3)
d
u
E
Y
Y
= .
Cmpul electric va aciona asupra electronului cu o for:
(6.2.4)
Y Y
E q F

= .
Figura 6.2.2. Tubul catodic al unui osciloscop [SC]
F filament; K catod, G gril; A1 anod de accelerare; A2 anod de focaliza-
re; A3 anod de astigmatism; DY plcile de deflexie pe vertical; DX plcile
de deflexie pe orizontal; APA anod de postaccelerare; P strat luminiscent.
G
Tun
electronic
K
P
F
A1 A2 A3 DY DX APA
Zona de
focalizare
Zona de
deflexie
Zona de
postaccelerare
89
Din relaiile (6.2.3) i (6.2.4) rezult:
(6.2.5)
d
u
q F
Y
y
=
Acceleraia imprimit pe direcia y este:
(6.2.6)
2
2
dt
y d
a
y
= .
(6.2.7)
d
u
q
dt
y d
m F
Y
y
= =
2
2
.
Pentru rezolvarea ecuaiei difereniale se pleac de la condiiile iniiale:
(6.2.8) y(0) = 0, 0 ) 0 (
0
= =
=
y
t
v
dt
dy
.
Se consider cazul n care tensiunea u
y
este constant i egal cu U
Y
.
Ecuaiile de micare rezultate n urma rezolvrii acestora sunt:
(6.2.9)
2
) (
2
t
d
U
m
q
t y
Y
= ;
(6.2.10) z(t) = v
z
t.
Se elimin timpul ntre cele dou ecuaii de mai sus i se obine:
(6.2.11)
2
2
2
) (
z
Y
v
z
d
U
m
q
z y = .
Se constat c n interiorul sistemului de deflexie electronul se deplaseaz pe o
traiectorie parabolic. Dup ieirea din aceast zon, electronul i continu micarea
u
Y
d
y
z
l L
Y
(
l

+

L
)

Figura 6.2.3. Sistemul de deflexie pe vertical [SC]


u
y
tensiunea aplicat plcilor de deflexie vertical, d
distana dintre plcile de deflexie, l lungimea plcilor
de deflexie, L distana de la plci la ecran, Y(l + L)
deviaia pe vertical a electronului, unghiul sub care
se deplaseaz electronul la ieirea din plcile de deflexie.
ecran
E
Y
90
n virtutea ineriei pe o traiectorie rectilinie, pe direcia tangentei la parabol sub un
ungh:
(6.2.12) = =
=l z
dz
dy
tg
2
z
Y
v
l
d
U
m
q
.
Deci, deviaia pe vertical a electronului, la nivelul ecranului, Y(l + L), are dou
componente:
(6.2.13)
|
.
|

\
|
+ = + = + L
l
v
l
d
U
m
q
tg L l y L l Y
z
Y
2
) ( ) (
2
.
n care l reprezint lungimea plcilor de deflexie pe vertical, L este distana dintre
plcile de deflexie pe vertical i ecran, iar d reprezint distana dintre plcile de de-
flexie pe vertical.
Viteza v
z
este determinat de tensiunea de accelerare, U
accel
, pe baza egalitii
dintre energia cinetic a electronului i energia potenial a cmpului electric:
(6.2.14)
accel
Z
U q
v m
=

2
2
,
n care m i q sunt masa respectiv sarcina electronului.
Deci:
(6.2.15)
m
U q
v
accel
z

=
2
2
.
Se nlocuiete expresia (6.2.15) n relaia (6.2.13) i se obine:
(6.2.16)
accel
Y
U
U
L
l
d
l
L l Y
|
.
|

\
|
+ = +
2 2
) ( .
Deoarece (l/2) << L, relaia (6.2.16) devine:
(6.2.17)
accel
Y
U
U
d
L l
L l Y

~ +
2
) ( .
Se remarc dependena proporional dintre deviaia Y de pe ecran i tensiunea
U
y
aplicat plcilor de deflexie vertical, la o anumit tensiune de accelerare U
accel
i
parametri constructivi ai tubului catodic (l, L, d).
4. Zona de postaccelerare [SC]
n cazul tuburilor capabile s lucreze la frecvene mai mari de 10 MHz, viteza de
deplasare a fasciculului n planul ecranului este foarte mare, durata incidenei cu un
anumit punct al ecranului i deci i energia cinetic transmis stratului luminiscent
este mic, rezultnd o scdere a strlucirii imaginii. Pentru a evita acest fenomen, este
util o mrire suplimentar a energiei cinetice a electronilor dup sistemul de deflexie.
Aceast se obine prin introducerea unui anod de postaccelerare (APA) polarizat cu o
tensiune foarte nalt (515 kV), figura 6.2.2. Acest anod se realizeaz printr-o depu-
nere metalic de form elicoidal i cu rezisten foarte mare (de ordinul sute de M)
91
pe suprafaa tronconic a tubului. Depunerea fiind elicoidal se formeaz suprafee
echipoteniale sferice, care nu modific traiectoria electronului n zona de postaccele-
rare. n acest fel dispar distorsiunile datorate cmpului electric ce apar ntre plcile de
deflexie i electrod. Electrodul elicoidal se conecteaz la captul dinspre sistemul de
deflexie la un potenial apropiat de cel al plcilor de deflexie, iar la captul dinspre
ecran la potenialul de postaccelerare.
5. Ecranul [SC]
Ecranul este format din stratul luminiscent (P), denumit luminofor, depus pe faa
interioar a tubului. Rolul acestui strat este de a transforma energia cinetic a electro-
nilor la impactul acestora cu ecranul n energie luminoas de joas frecven, cu un
randament ct mai bun. Elementul de baz pentru realizarea ecranului este fosforul.
Substanele utilizate se numesc:
fluorescente dac durata dintre momentul anulrii radiaiei primare i iniierea ra-
diaiei secundare este de cca. 10
8
s i emit lumin pe durata bombardrii cu electroni;
fosforescente, dac aceast durat este mai mare (ms, min), fenomen numit rema-
nena (persistena) imaginii i care emit lumin i dup ncetarea bombardamentului
cu electroni. Persistena imaginii este intervalul de timp n care luminozitatea scade de
la 90% la 10% din cea iniial, dup terminarea bombardamentului cu electroni.
- persisten redus (< 1 ms) fosfor P11, de culoare albastr;
- persisten medie (1ms2s) fosfor P31, de culoare galbenverzuie, utilizat
foarte frecvent la osciloscoape);
- persisten mare (> 2 ms) fosfor P33, de culoare oranj (pentru radare, analizoare
de spectru, vobuloscoape.
Pentru a evita perturbarea imaginii de ctre emisia secundar de electroni, pe pe-
reii tubului se depune un strat de grafit coloidal, conectat la potenialul electrodului
de astigmatizare al tubului sau se aluminizeaz luminoforul.
Evitarea influenei cmpurilor magnetice perturbatoare se obine prin protejarea
tubului catodic n exterior cu un ecran magnetic, realizat din material feromagnetic.
Pentru protejarea operatorului, carcasa metalic i ecranul se afl la poteniale
apropiate, scop n care anodul de astigmatizare se leag la mas.
Deplasarea spotului poate fi fcut i de operator din exterior, prin aplicarea unei
componente de curent continuu plcilor X sau Y.
6. Graticula (caroiajul) [SC]
Pentru a putea msura nivele de tensiune sau intervale de timp, este necesar
existena unei grile gradate n diviziuni i subdiviziuni, pe orizontal i pe vertical. n
mod frecvent, sunt N
X
= 10 diviziuni pe orizontal i N
Y
= 8 diviziuni pe vertical.
Graticula poate fi intern (zgriat pe sticla ecranului), sau extern (realizat pe un su-
port transparent din mase plastice, plasat n faa ecranului.
B) Parametrii tubului catodic [MI]
Parametrii unui tub catodic sunt: sensibilitatea sistemului de deflexie pe veritica-
l, factorul de deflexie pe vertical i liniaritatea.
a) Sensibilitatea sistemului de deflexie pe vertical, S, reprezint deviaia obinu-
t pe ecran la aplicarea unei tensiuni de deflexie de 1V plcilor de deflexie vertical:
(6.2.18)
accel Y
U d
L l
U
L l Y
S
1
2
) (

=
+
= [cm/V]
Expresia de mai sus s-a obinut prin mprirea relaiei (6.2.17) cu U
Y
.
92
b) Factorul de deflexie pe vertical, G, este inversul sensibilitii:
(6.2.19)
accel
U
L l
d
S
G

= =
2 1
[V/cm].
c) Liniaritatea tubului caracterizeaz valoarea sensibilitii n funcie de poziia
imaginii pe ecran. Eroarea de liniaritate este de cca. 2% la ecranele circulare, amelio-
rat la 0,5...1 % la cele dreptunghiulare.
Mrirea tensiunii de accelerare are efect negativ asupra sensibilitii, S. Rezult de
aici necesitatea postaccelerrii deoarece accelerarea n zona anodului A1 nu poate fi m-
rit foarte mult.
Mrirea sensibilitii se poate face prin mrirea lui L, adic prin alungirea tubului.
Deoarece se dorete o sensibilitate mai mare pentru sistemul de deflexie pe Y, plcile de
deflexie vertical se dispun naintea celor de deflexie orizontal. Mrirea raportului l/d ar
fi o cale pentru mrirea sensibilitii. Apare ns pericolul ca electronii s loveasc plci-
le de deflexie. Aceast situaie se poate evita prin modificarea formei plcilor.
C) Distorsiuni specifice tubului catodic [MI]
Distorsiuni specifice tubului catodic sunt: distorsiunile de trapez, distorsiunile de
geometrie i distorsiunile de neliniaritate.
1. Distorsiunile de trapez
Distorsiunile de trapez constau n modificri ale sensibilitii pe vertical a tubu-
lui catodic ca urmare aplicrii tensiunii de baleiaj plcilor X, figura 6.2.4. Are loc o
cretere a potenialului mediu al plcilor X fa de potenialul mediu al plcilor Y pe
msura afirii semnalului de la stnga ecranului spre dreapta. Aceasta variaie apare
dac numai una din plci primete semnal, cealalt fiind la potenial constant (aplicare
asimetric a semnalului). Se elimin prin alimentarea plcilor cu semnale egale, dar n
antifaz (comand simetric).
2. Distorsiunile de geometrie
Aceste distorsiuni apar dac exist o diferen de potenial ntre al doilea anod de
accelerare al zonei de focalizare (anodul de astigmatizare A3) i potenialul mediu al
plcilor Y (efect de pern) i/sau ntre potenialul mediu al plcilor de deflexie pe
orizontal i vertical (efect de butoi), figura 6.2.5. Ele pot fi reduse prin variaia
potenialului unui electrod montat ntre perechile de plci X i Y.
Figura 6.2.4. Distorsiuni de trapez [MI]
Figura 6.2.5. Distorsiuni de geometrie [MI]
Pern Butoi
93
3. Distorsiunile de neliniaritate
Distorsiunile de neliniaritate se datorez dependenei coeficientului de deflexie
de poziia fasciculului pe ecran. Se corecteaz prin deformarea semnalului n sens
contrar ntr-un etaj de amplificare.
6.2.2.2. Etaje de prelucrare a semnalelor aplicate plcilor
de deflexie vertical i orizontal
I. Amplificatorul de deflexie pe vertical [MI]
Schema lanului de prelucrare a semnalului aplicat la intrarea Y este prezentat
n figura 6.2.6.
Atenuatorul calibrat rezistiv este un divizor de tensiune de tip RC cu compensare
n frecven, permind studiul unor semnale ntre mV i sute de V. Are trepte comuta-
bile (1/1;1/10;1/100;1/1000) de ctre operator, de pe panoul frontal, fiind etalonat n
mod obinuit n valori ale coeficientului de deflexie pe vertical G [V/cm]. La msura-
re se ncepe cu atenuarea cea mai mare, apoi se regleaz comutatorul n poziia unei
sensibiliti optime. Etalonarea este valabil numai pentru o anumit valoare a ampli-
ficrii, de obicei cea maxim.
Amplificatorul de deflexie pe vertical trebuie s rspund urmtoarelor cerine:
- s permit amplificarea semnalelor de frecven orict de joas, inclusiv a com-
ponentelor de c.c.;
- s furnizeze tensiuni simetrice de comand a plcilor de deflexie pe vertical (Y);
- s aib o amplificare mare i constant;
- s prezinte o impedan de intrare mare;
- s aib o band de trecere larg.
Avnd n vedere aceste condiii, amplificatorul Y se realizeaz n configuraie de
amplificator diferenial simetric i de band larg urmat de un etaj final care asigur
excursia necesar tensiunii la ieire.
La intrarea blocului exist posibilitatea blocrii componentei continue printr-un
condensator C
B
(introdus sau nu n circuit printr-un comutator ALTCONT de pe
panoul frontal). Banda de trecere a amplificatorului se restrnge, valoarea superioar a
frecvenei devenind:
(6.2.20)
B i
j
C R
f

=
2
1
unde R
i
este rezistena de intrare la borna Y, iar C
B
condensatorul de blocare a compo-
nentei continue.
Figura 6.2.6. Blocul de prelucrare Y [MI]
Etajul I
Reglarea
amplificrii
Y Atenuator
calibrat
rezistiv
Amplificator
diferenial
Etaj de
intrare
C
B
Plcile
DY
Etajul II
Deplasare
pe vertical
Bloc
sincronizare
94
Prelevarea semnalului se realizeaz cu sonda sau capul de prob, care are rolul
de a transmite semnalul n osciloscop fr a fi perturbat de alte semnale exterioare. Ea
poate avea o atenuare proprie (1/10;1/100). Sondele pot fi pasive, cnd redau semnalul
n raport 1/1, sau active, cnd introduc o amplificare suplimentar.
Pentru realizarea unei impedane ridicate de intrare, amplificatorul Y este realizat
cu tranzistoare FET sau cu repetoare pe emitor la intrare. Aceaste tipuri de etaje de
intrare permit construcia atenuatorului cu rezistene de valori mari, care determin
obinerea la intrarea osciloscopului a impedanei mari necesare.
Reglarea amplificrii n lanul amplificatorului de deflexie pe vertical se face n
etajul I aplicnd la intrarea Y semnalul de calibrare i realiznd pe ecran, prin reglarea
poteniometrului ETALONARE de pe panoul frontal, amplitudinea cunoscut a
acestui semnal. n etajul II se realizeaz i deplasarea pe vertical a spotului, prin mo-
dificarea valorii componentei continue din semnal (cu poteniometrul POZIIE Y).
Amplificatorul final este de tip diferenial, asigurnd comanda simetric i pute-
rea necesar plcilor Y.
II. Amplificatorul de deflexie pe orizontal [MI]
Amplificatorul de deflexie pe orizontal (figura 6.2.7) trebuie s ndeplineasc
urmtoarele cerine:
- s amplifice tensiunea baz de timp sau tensiunea de la exterior (la utilizarea n
regim XY de vizualizare);
- s permit modificarea pe orizontal a imaginii.
Ctigul i banda de trecere a amplificatorului X sunt mai mici dect ale celui pe
vertical, deoarece:
- tensiunea baz de timp, fiind generat n interiorul osciloscopului, se obine la
valori de ordinul volilor, deci nu necesit o amplificare;
- spectrul de frecven al tensiunii baz de timp este mai restrns dect spectrul
tensiunii de vizualizat aplicat la intrarea Y.
Unele amplificatoare X au ctigul reglabil, putnd fi echipate i cu atenuator ca-
librat rezistiv n trepte. Modificarea poziiei pe orizontal se face al fel ca la poziia pe
vertical, prin varierea componentei continue a semnalului furnizat de amplificator.
La unele osciloscoape, denumite osciloscoape XY, destinate vizualizrii n
regim XY, msurrii de defazaje sau folosirii ca indicator de nul n puni de c.a., am-
plificatoarele de deflexie pe orizontal i vertical sunt identice.
Figura 6.2.7. Blocul de prelucrare X [MI]
X
Preamplificator
Generator
baz de timp
PT
De la amplif. Y
Lime
spot
Amplificator
final
Dispozitiv
control fascicul
de electroni
Poziie
X
X ext.
X int.
Amplificare X
Grila
TC
Nivel triggerare
Trigger i etaj
de sincronizare
S
Extern
Reea
K
1
Reglare
frecven
95
6.2.2.3. Baza de timp. Sincronizarea imaginii [MI]
Baza de timp (BT) include acele circuite care genereaz tensiunea baz de timp
i asigur sincronizarea acesteia cu semnalul vizualizat.
Tensiunea baz de timp are forma tipic din figura 6.2.8, adic tensiune n dini
de fierstru. Se deosebesc:
- cursa direct, de durata t
d
, corespunznd poriunii liniar cresctoare, n care spo-
tul parcurge ecranul de la stnga la dreapta;
- cursa invers de durat t
i
(poriunea descresctoare), n care ecranul este parcurs
de la dreapta la stnga i care este mult mai scurt n timp.
Vizualizarea semnalului y(t) are loc pe durata cursei directe. n acest interval in-
tereseaz n primul rnd liniaritatea semnalului baz de timp, pentru a asigura o redare
fr distorsiuni a tensiunii aplicate la intrarea Y.
Pe durata cursei inverse liniaritatea nu intereseaz; important este durata ct mai
mic a acestei curse, astfel nct se accept un raport minim:
(6.2.21)
d
i
t
t
< 0,1.
De asemenea, pentru ca pe durata acestei curse spotul s nu lase o dr supr-
toare pe ecran, el trebuie stins prin una din metodele:
- pe grila de comand (G) se aplic impulsuri dreptunghiulare negative de tensiu-
ne, cu frecven egal cu frecvena tensiunii baz de timp f
BT
i lime t
i
a cursei inver-
se i care se pot obine eventual prin derivarea tensiunii baz de timp;
- se deviaz spotul n afara ecranului, folosind o a treia pereche de plci (plci de
tergere sau de blancare).
Etajul baz de timp poate funciona n regimul relaxat sau declanat.
n regimul relaxat (autooscilant) impulsurile dinte de fierstru sunt generate
unul dup altul, chiar i n lipsa semnalului de sincronizare. Sincronizarea cu semnalul
de vizualizat poate fi asigurat n limite restrnse, prin modificarea limitat a frecven-
ei proprii a generatorului baz de timp, ceea ce constituie un dezavantaj al acestui re-
gim. Un alt dezavantaj este acela c nu poate fi vizualizat mai puin de o perioad a
semnalului aplicat la intrarea Y.
n regimul declanat (triggerat) intrarea n funciune a generatorului baz de
timp este comandat de un semnal de declanare (impuls de declanare), se execut o
curs direct i una invers, dup care generatorul rmne n ateptare, pn la primi-
rea unui nou semnal de declanare. Semnalul de declanare poate fi proveni din:
- tensiunea de msurat (atunci cnd aceasta este periodic);
- un semnal extern (dac tensiunea de msurat are amplitudine variabil);
- o tensiune de frecvena reelei (50 Hz).
Figura 6.2.8. Tensiunea baz de timp [MI]
t
i
t
d
T
cursa direct
cursa invers
cursa
direct
cursa
invers
T
96
n acest regim este satisfcut automat i condiia de sincronizare, prin aceea c
momentul nceperii cursei directe este fixat de semnalul de sincronizare (provenit, de
regul, din semnalul de vizualizat).
Alte avantaje ale acestui regim de funcionare sunt:
- posibilitatea reglrii duratei cursei directe la orice valoare, indiferent de perioada
semnalului, putnd efectua astfel msurtori cantitative de timp sau frecven;
- se pot studia i fenomene a cror perioad de repetiie nu este constant;
- dat fiind faptul c f
BT
poate fi reglat independent de frecven semnalului de stu-
diat, se poate vizualiza pe ecran i mai puin de o perioad.
Regimul declanat este foarte util la studiul impulsurilor nguste i cu frecven
mare de repetiie; de asemenea, se pot vizualiza extins, pe tot ecranul, impulsuri cu
factor de umplere foarte mic.
Dac baza de timp (BT) este declanat cu nsi impulsul studiat, exist posibili-
tatea ca pe ecran s nu apar frontul anterior al acestui impuls (tensiunea U
BT
ncepe
pe frontul ridictor sau la terminarea acestuia, deci, cnd ncepe vizualizarea lui, la
plcile Y se aplic deja palierul impulsului). Aceasta situaie se corecteaz cu ajutorul
liniei de ntrziere din lanul amplificatorului pe vertical i care asigur sosirea im-
pulsului de vizualizat la plcile Y odat cu nceperea cursei directe a spotului.
Baze de timp duble [SC]
Bazele de timp duble sunt necesare pentru a da posibilitatea vizualizrii unor de-
talii ale unei imagini, prin extinderea lor pe orizontal, realiznd astfel un efect de lu-
p n domeniul timp. Zona detaliat poate fi deplasat oriunde, pe coninutul unei
imagini vizualizate cu viteza normal (fr detaliere). Vor fi necesare urmtoarele ele-
mente:
baz de timp principal (BTA), care permite vizualizarea semnalului n ansam-
blu, cu un coeficient (constant) de deflexie C
XA
.
baz de timp secundar (BTB), mai rapid ca prima, folosit pentru vizualizarea
zonei detaliate. Coeficientul de deflexie al acesteia satisface condiia C
XB
< C
XA
.
declanarea bazei de timp B trebuie s se produc dup un interval de timp (ntr-
ziere) reglabil n raport cu declanarea bazei de timp A, pentru a putea deplasa zona
vizualizat extins.
Exist cteva configuraii utilizate:
Baze de timp duble cu vizualizare separat (cu comutare manual de pe imaginea
de ansamblu, pe zona detaliat, cele dou imagini nefiind vizualizate simultan).
Baze se timp duble alternate. Cele dou imagini sunt vizualizate aparent simul-
tan. n realitate, ele sunt reprezentate alternat, n dou desfurri succesive ale BTB.
Baze se timp duble mixate. n acest caz o prim parte a desfurrii are loc cu
baza de timp A, iar de la un moment ce poate fi reglat, cu viteza bazei de timp B, deci
dilatat n timp.
Blocul de sincronizare (figura 6.2.9) are rolul de a prelucra tensiunea de sincro-
nizare, nct, indiferent de forma de variaie in timp a acesteia, generatorul baz de
timp s fie comandat cu impulsuri avnd o form bine precizat, astfel nct s lucreze
stabil, chiar dac tensiunea de sincronizare i modific forma n anumite limite.
Amplificatorul semnalului de sincronizare se realizeaz astfel ca s permit mai
multe moduri de lucru:
sincronizarea cu frontul pozitiv sau negativ (butoanele marcate +, respectiv
de pe panoul frontal);
cuplaj n c.c. sau c.a. (CC i CA);
97
rejecia semnalelor de F (HF);
controlul nivelului semnalului de sincronizare (cu poteniometrul NIVEL), la
care are loc emiterea impulsului de declanare a bazei de timp n etajul TRIGGER, fi-
gura 6.2.10;
regimul AUTO devine operativ n situaia n care semnalul de sincronizare este
absent i deci ar lipsi i impulsul de sincronizare care s declaneze baza de timp; pen-
tru a evita aceast situaie n care pe ecran n-ar exista nici un fel de imagine, se preve-
de un circuit de declanare automat, fcnd ca baza de timp s devin autooscilant,
iar pe ecran sa apar o linie orizontal corespunztoare poziiei spotului;
n modul de lucru TV semnalul de sincronizare fiind semnalul complex TV, se
separ din acesta impulsurile de sincronizare linii sau cadre, putnd sincroniza oscilos-
copul cu aceste frecvene.
Tensiunea de baleiaj se obine n principiu prin ncrcarea i descrcarea unui
condensator C pe circuite diferite, pentru a realiza constante de timp diferite pe cele
dou curse, direct i invers. Pentru a obine o variaie liniar a tensiunii n dini de
fierstru este necesar ncrcarea condensatorului la curent constant:
(6.2.22)
}
= = t
C
i
dt t i
C
u
C
) (
1
.
Generatorului baz de timp i este adugat i un circuit de reinere, cu rolul de a
bloca declanarea imediat dup terminarea cursei directe i de a asigura deci timpul
necesar circuitului de temporizare s revin n starea iniial. Se elimin astfel o surs
de perturbare a imaginii n cazul unor semnale neperiodice.
6.2.2.4. Circuitele de ntrziere. Marcajul de timp [MI]
Circuitele de ntrziere produc o ntrziere variabil i etalonat ntre momentul
declanrii bazei de timp i cel al aplicrii semnalului la plcile de fenomen, ceea ce
permite deplasarea imaginii pe ecran i msurarea diverselor poriuni caracteristice. n
Figura 6.2.9. Schema bloc a etajului de sincronizare i declanare (triggerare) [MI]
Reea
Formator de
impulsuri
de la baza de timp
K
1
Amplificator
diferenial
Intern
Extern
la baza
de timp
Multivibrator
astabil
Multivibrator
bistabil
S
Figura 6.2.10. Reglajul de nivel [MI]
a
b
nivel
98
poziia ntrziat, figura 6.2.11, impulsul de declanare este ntrziat cu ajutorul unui
monostabil pe o durata reglabil de ctre operator, brut i fin.
Pentru msurarea duratelor diferitelor poriuni ale semnalului (de exemplu, tim-
pul de cretere al unui impuls) este necesar s se asocieze imaginii de pe ecran un sis-
tem de marcaj care s etaloneze axa orizontal n timp. Procedee utilizate n acest scop
pot fi:
- folosirea unui generator de impulsuri marker de frecven calibrat i variabil
ncorporat osciloscopului, astfel nct pe curba vizualizat pe ecran apar noduri la
distane egale pe orizontal At, figura 6.2.12;
- utilizarea unui sistem de marcare exterior osciloscopului, care conine un genera-
tor de frecven reglabil conectat la un conector special de pe panoul osciloscopului
i care permite reglarea intervalului At dintre noduri;
- folosirea metodei de suprapunere peste impulsul a crui durat se msoar, a unui
semnal sinusoidal exterior, de frecven reglabil, folosind un sertar special DUAL
TRACE AMPLIFIER. n acest caz intervalul dintre noduri este:
(6.2.23) At =
f
1
,
unde f este frecvena sinusoidei suprapus peste impulsul studiat.
6.2.2.5. Comutatorul de canale [SC]
Este necesar n cazul n care osciloscopul are mai multe canale (posibilitatea de a
afia simultan mai multe semnale, cel mai frecvent dou). n acest caz, dac oscilosco-
pul nu are dect un singur fascicol de electroni, nu pot fi afiate mai multe imagini si-
multan. Pentru a permite totui vizualizarea simultan a semnalelor de pe mai multe
canale, este folosit blocul de comutare a canalelor. Acesta are rolul de a multiplexa
semnalele care trebuie vizualizate. Vizualizarea mai multor canale se poate realiza n:
modul alternat (ALT) i modul comutat (chopper - CHOP), figura 6.2.13.
At
Figura 6.2.12. Oscilogram cu markeri [AA]
Figura 6.2.11. Circuit de ntrziere a impulsurilor
de sincronizare [AA]
la amplificatorul
final de deflexie
orizontal
reglaj brut
Generator
baz de timp
Monostabil
ntrziere
reglaj fin
normal
ntrziat
impulsuri sincronizare
99
1. Modul alternat
Semnalele sunt afiate alternat. La fiecare curs se afieaz un semnal. De exem-
plu, n cazul unui osciloscop cu dou canale, la cursele impare este afiat semnalul de
pe canalul 1, iar la cursele pare este afiat semnalul de pe canalul 2. Dac T
d
reprezint
perioada desfurrilor rezult c imaginea corespunztoare unuia dintre canale este
afiat cu o perioad de 2T
d
. Dac t
p
> 2T
d
, unde t
p
este persistena ecranului, ochiul
percepe cele dou imaginii ca fiind afiate simultan. Acest mod de lucru este util pen-
tru semnale de frecvene mari (perioad mic). n acest caz perioada de afiare este
mic i implicit alternarea celor dou imagini este foarte rapid. n cazul semnalelor
de frecvene joase, este posibil s nu mai fie ndeplinit relaia de mai sus i imaginea
apare plpitoare, alternarea devenind vizibil.
2. Modul comutat
Pe ecran sunt afiate eantioane (fragmente) din cele dou imagini. Comutatorul
de canale comut de la o imagine la alta cu o frecven de ordinul sutelor de kHz. Da-
c aceast comutare se face cu o frecven suficient de mare, mai precis cu o perioad
T
c
<<T
d
, i asincron cu desfurarea, discontinuitatea imaginilor afiate pe ecran nu
este sesizat de ochi. Modul de lucru comutat este util pentru frecvene joase, unde
inegalitatea de mai sus poate fi uor ndeplinit. Acest mod de lucru este n mod curent
marcat pe osciloscoape prin prescurtarea CHOP (chopped).
6.2.2.6. Amplificatorul de stingere [MI]
Acest circuit comand aprinderea i stingerea tubului catodic, pe baza a trei sem-
nale pe care le primete:
- un semnal generat de circuitul baz de timp pentru comanda aprinderii tubului
catodic pe durata cursei directe a tensiunii liniarvariabile;
- un semnal generat de comutatorul de canale pentru a stinge tubul catodic n tim-
pul comutrii canalelor n modul de lucru comutat (chopped);
- un semnal extern de modulaie aplicat la borna Z EXT, care permite controlul
intensitii (strlucirii) spotului. Aceast funcie este util deoarece din variaia inten-
sitii imaginii vizualizate se pot obine informaii despre semnal, intensitatea fiind v-
zut ca o a treia dimensiune (Z).
6.2.2.7. Blocul de alimentare [MI]
Tensiunile de alimentare ale circuitelor se obin prin redresare (dup conversia
curent continuu curent alternativ), iar nalta tensiune (T) prin redresare cu multipli-
carea tensiunii, figura 6.2.14.
cursa n
cursa n+1
cursa n
cursa n
(a) Modul alternat (ALT) (b) Modul comutat (CHOP)
Figura 6.2.13. Moduri de vizualizare a mai multor canale [SC]
100
n stabilizatoare se prevd circuite de protecie la supracurent i la suprasarcini
rezistive de valori mici (scurtcircuit).
6.2.3. Caracteristicile tehnice ale unui osciloscop catodic [MI]
1. Constanta (coeficientul) deflexiei verticale, C
Y
, reprezint valoarea tensiunii
care aplicat pe intrarea Y (U
Y
) produce o deplasare a fasciculului (spotului) cu o divi-
ziune i se exprim n [V/div] sau [mV/div]:
(6.2.12) C
Y
=
Y
Y
n
U
,
unde n
Y
numrul de diviziuni pe vertical.
Valorile calibrate ntlnite la majoritatea osciloscoapelor sunt:
C
Y
= 5-10-20-50-100-200-500 mV/div, 1-2-5 V/div.
Prin acionarea reglajelor de amplificare ale blocului Y se pot obine mai multe
valori ale sensibilitii (inversul constantei), msurat n [div/V] sau [div/mV].
2. Constanta deflexiei orizontale, C
X
, reprezint valoarea tensiunii care aplicat
pe intrarea X produce deplasarea spotului cu o diviziune. Se msoar tot n [V/div].
3. Coeficientul de baleiaj al bazei de timp normale reprezint raportul dintre tim-
pul direct t
d
al tensiunii liniarvariabile i distana corespunztoare pe ecranul tubului
catodic, msurat n [s/div], [ms/div], [s/div] sau [ns/div].
4. Impedana la bornele de intrare (bornele Y, X, Z, S) reprezint impedana apa-
rent de sarcin a bornelor la care se aplic semnalul, format dintr-o rezisten de
civa MO n paralel cu un condensator de civa zeci de pF.
5. Banda de frecven reprezint intervalul de frecven n care amplificarea este
constant (pn la o cdere de 3 dB), caracterizat printr-o frecven inferioar (une-
ori zero) i una superioar (pn la zeci...sute de MHz).
6.2.4. Msurarea tensiunii i curentului cu osciloscopul catodic [MI]
Se aplic pe intrarea Y o tensiune continu compatibil cu domeniul de intrare al
aparatului. Pe ecran se obine o deviaie y
X
.
Presupunnd c osciloscopul a fost n prealabil calibrat i cunoscnd constanta
deflexiei verticale C
Y
[V/div], tensiunea msurat se determin cu relaia:
(6.2.13) U
X
= C
Y
y
X
.
Msurarea curentului se reduce la a msura o cdere tensiune la bornele unei re-
Figura 6.2.14. Blocul de alimentare al unui osciloscop [MI]
RD: redresor; ST: stabilizator; Conv. c.cc.a.: convertor curent
continuucurent alternativ; RIT: redresor pentru nalta tensiune;
B: baterie sau acumulator (sursa extern de c.c.)
220V
50 Hz
Conv.
c.c.-c.a.
Conv. c.c.-c.a.
IT
RD ST BR
RIT
B
101
zistene de valoare cunoscut.
6.2.5. Osciloscoape cu mai multe intrri [MI]
Osciloscoapele actuale au dou sau mai multe intrri, pentru msurarea simultan
a mai multor mrimi. n cazul a dou canale, A i B, se pot realiza vizualizri:
- numai A;
- numai B;
- simultane A i B, prin comutare electronic a intrrii blocului de deflexie pe ver-
tical la cele dou intrri (CHOPPED), cu o frecven de cca. 500 kHz;
- ale unor combinaii ale celor dou semnale: A + B; A B; A x B;
- alternate A; B (ALTERNATE), la fiecare curs direct a fasciculului.
6.3. Osciloscopul cu memorie (analogic) [MI]
Osciloscopul cu memorie se utilizeaz pentru vizualizarea unor fenomene tranzi-
torii i a unor fenomene singulare.
Poate fi realizat n dou variante: cu memorare pe ecran bistabil sau cu memorare
pe o gril ecran auxiliar.
Reinerea informaiei poate dura zeci de minute pn la cteva ore; tergerea se
face la o comand exterioar.
Un astfel de osciloscop, echipat cu circuite de interfa adecvate poate fi cuplat
cu echipamente numerice i asigur teletransmiterea informaiei.
Tubul cu memorare cu ecran bistabil este prezentat n figura 6.2.15. Ecranul are
dou zone: cu i fr emisie secundar de electroni.
Pe suprafaa interioar a tubului de sticl se depune un strat metalic fin, transpa-
rent (M); efectul de memorie este realizat cu granule (G) dintr-un material lumines-
cent dispersate, lipite de pelicula M.
Tubul are un tun electronic principal (TP) (de scriere), care emite electroni ra-
pizi (
R
e ), purttori de informaie, i dou tunuri de ntreinere (auxiliare) (TA), care
emit electroni leni (
L
e ) rspndii pe toata suprafaa ecranului cu electrodul de coli-
mare (EC), sub forma unui strat metalic subire depus pe suprafaa interioar a tubului.
Figura 6.2.15. Tubul cu memorie cu ecran bistabil [MI]

R
electroni rapizi;
L
electroni leni; TP tun electronic
principal; TA tunuri auxiliare; EC electrod de colimare; G
granule; M strat metalic transparent.
M

R
G
TA
TA TP
EC

L
102
Electronii rapizi (
R
e ) produc la impactul cu ecranul o puternic emisie secunda-
r, deci stratul G se ncarc pozitiv. Fasciculul de electroni leni (
L
e ) (cu energie mic
i vitez redus) care lovete ecranul poate produce urmtoarele efecte:
- pe zona neatins de fasciculul de scriere se acumuleaz electroni, fr a produ-
ce emisie secundar (deci luminescen);
- pe zona atins de fasciculul de scriere, datorit sarcinii pozitive a stratului G,
electronii sunt accelerai, produc emisie secundar i menin oscilograma, chiar dup
dispariia tensiunii de studiat.
Pentru tergerea oscilogramei (vizualizat iniial de fasciculul emis de tunul prin-
cipal (TP) i apoi memorat cu ajutorul fasciculelor emise de tunurile auxiliare (TA)
se aplic un potenial pozitiv, de valoare mare, pe electrodul M.
***
103
CAPITOLUL 7
MSURAREA FRECVENELOR
Msurarea frecvenei unui semnal se poate realiza prin:
- metode directe, care conduc la citirea rezultatului direct pe aparat;
- metode de comparaie, la care rezultatul se obine prin compararea frecvenei de
msurat cu o frecven cunoscut.
7.1. Metode directe pentru msurarea frecvenei [MI]
Aceste metode au la baz:
- dependena de frecven a reactanei unui circuit (frecvenmetre analogice cu citi-
re direct);
- dependena de frecven a tensiunii la bornele unui circuit oscilant LC (frecven-
metre cu rezonan);
- numrarea perioadelor semnalului ntr-un interval de timp (frecvenmetre nume-
rice sau digitale).
7.1.1. Frecvenmetre cu citire direct [MI]
Principiul acestor frecvenmetre se bazeaz pe msurarea curentului din circuitul
de ncrcare al unui condensator, care are reactana X
C
=
C
1
=
C f 2
1
. Dac se
aplic un semnal sinusoidal acestui circuit, de forma:
(7.1.1) u = U sin( t),
amplitudinea I a curentului care circul prin circuit depinde de frecvena f deoarece:
(7.1.2)
C
X
U
I = .
Dac C i V sunt constante, curentul va depinde numai de frecvena f. Valoare C
constant presupune folosirea unui condensator de bun calitate, iar amplitudine cons-
tant se obine prin limitarea semnalului aplicat condensatorului cu ajutorul unui cir-
cuit avnd dou diode zener. Curentul se msoar cu un instrument magnetoelectric,
deci este necesar redresarea lui prealabil. Curentul mediu este:
la redresarea monoalternan:
(7.1.3) I
med
= 2 C U f;
la redresarea dubl alternan:
(7.1.4) I
med
= 4 C U F.
Dac este necesar msurarea frecvenei ntr-un interval limitat (de exemplu, 45..
..55 Hz), se folosete varianta de frecvenmetru cu zero decalat: se aplic microamper-
metrului un curent de compensare de sens invers curentului care trece prin condensa-
tor i a crui valoare va determina limita inferioar de msurare a aparatului. Dac n
circuitul de compensare se monteaz o inductan, sensibilitatea frecvenmetrului cre-
te,deoarece curentul de compensare nu mai este constant, ci scade cu frecvena. O sen-
sibilitate i mai bun se obine dac n locul condensatorului C se monteaz un circuit
104
oscilant serie.
Frecvenmetrele cu citire direct msoar n domeniul: 10 Hz...500 kHz.
Precizia, n funcie de tip, variaz intre 0,1...2,5 %. Cele mai bune precizii le au
cele cu domeniu limitat i sensibilitate mrit.
O schem de frecvenmetru destinat msurrii n domeniul 45...55 Hz se d n fi-
gura 7.1.1, iar n figura 7.1. 2 se prezint schema bloc de msurare a frecvenei cu o
punte redresoare bialternan (PR).
Schema din figura 7.1.3 permite i msurarea frecvenei unor impulsuri de scurt
durat n comparaie cu perioada lor de repetiie. Pe lng puntea redresoare dubl al-
ternan, schema mai conine: un amplificator limitator (AL), un circuit derivator
(CD) i un circuit basculant monostabil (CBM).
7.1.2. Frecvenmetre cu rezonan [MI]
Aceste frecvenmetre utilizeaz fenomenul de rezonan, care are loc n circuitele
oscilante LC atunci cnd frecvena semnalului aplicat este egal cu frecvena de rezo-
nan a circuitului oscilant.
Circuitul LC oscilant paralelconine un inductor de valoare fix (L) i un conden-
sator variabil (C) pentru acord, figura 7.1.4. Cu ct circuitul are un factor de calitate,
Q, mai mare, cu att maximul curbei de rezonan este mai pronunat (curba este mai
ascuit), figura 7.1.5.
Frecvena de rezonan este:
(7.1.5)
C L
f

=
2
1
0
.
Pe axul condensatorului variabil
se monteaz o scar gradat direct n uniti de frecven.
La frecvene foarte mari, n locul circuitului oscilant se folosesc caviti rezonan-
te, iar scara este gradat n uniti de lungime de und x
0
ale radiaiei:
(7.1.6) C L c x = 2
0
,
Figura 7.1.3. Msurarea frecvenei impulsurilor de scurt durat [MI]
CD CBM
u(t)
AL
C
I
PR
Figura 7.1.4. Circuit oscilant LC paralel [MI]
u I
~
f
x
L
C
Figura 7.2. Msurarea frecvenei cu
punte redresoare [MI]
u(t)
A
C
I
PR
Figura 7.1.1. Frecvenmetru 4555Hz [MI]
u(t)
DZ
1
DZ
2 C
105
unde c este viteza luminii, iar L i C sunt parametrii de rezonan ai cavitii. n acest
caz, aparatul se numete undametru.
Circuitul rezonant este cuplat inductiv cu circuitul de semnal. Aceste cuplaj nu
trebuie s fie prea strns, deoarece poate aprea fenomenul nedorit de trre a frec-
venei (sincronizarea forat a circuitului oscilant cu frecvena tensiunii exterioare).
Situaia de rezonan se detecteaz cu un voltmetru electronic montat la bornele circu-
itului oscilant. Deoarece el este folosit nu-
mai pentru detectarea maximului tensiunii
din circuit, acesta nu trebuie etalonat. Cnd
factorul de calitate nu are valori foarte mari
(curba de rezonan este aplatizat), deter-
minarea frecvenei de rezonan se poate
face i cu relaia:
(7.1.7)
2
2 1
0
f f
f
+
= ,
unde f
1
i f
2
sunt dou frecvene situate na-
inte i dup frecvena de rezonan i pentru care indicaia voltmetrului este aceeai,
figura 7.1.5.
Domeniile de utilizare ale acestor frecvenmetre sunt cuprinse ntre 100 kHz i
10 GHz. Precizia de msurare este de ordinul 0,11 %.
O variant a metodei o constituie grid-dip-metrele, figura 7.1.6(a). Acestea utili-
zeaz fenomenul de absorbie de energie de la generatorul a crui frecven se msoa-
r. La rezonan, prin transferul de energie de la surs la circuitul oscilant exterior are
loc o scdere a curentului I din circuitul a crui frecven se msoar, figura 7.1.6(b);
aceasta situaie se sesizeaz cu un ampermetru montat n circuitul sursei.
7.1.3. Frecvenmetre numerice [MI]
Aceste frecvene se bazeaz pe msurarea numeric a frecvenei, care const, n
principiu, n numrarea a N perioade ale semnalului periodic respectiv ntr-un interval
de timp t:
(7.1.8)
t
N
f = .
Dac t = 1 s, frecvena este numeric egal cu numrul gsit de perioade N.
Figura 7.1.5. Curbele de rezonan [MI]
U
f
f
2 f
1
Q
1
Q
2
Q
3
Q
1
< Q
2
< Q
3
(a) Schema de msurare (b) Forme de und
Figura 7.1.6. Principiul grid-dip-metrului [MI]
f
0
A
~
f
x
L
C
I I
1
I
I
1
f
f
106
Schema bloc de principiu pentru
msurarea numeric a frecvenei este da-
t n figura 7.1.7.
Semnalul a crui frecven se m-
soar este amplificat i transformat n im-
pulsuri dreptunghiulare de ctre amplifi-
catorul formator (AF). Acestea ajung la
numrtorul decadic (ND) prin circuitul
poart (CP) i sunt numrate n intervalul
n care la a doua intrare a porii CP se
aplic impulsul produs de circuitul basculant (CB). Acest impuls are o durat etalon
(1 s100 s, n decade), stabilit de divizorul de frecven (DF), prin divizarea frec-
venei oscilatorului cu cuar (OC). Raportul de divizare poate fi modificat din exterior,
n funcie de frecvena semnalului msurat, iar precizia duratei acestor impulsuri este
egal cu precizia oscilatorului cu cuar (OC). Rezultatul numrrii este afiat la un dis-
pozitiv de afiaj A, putnd fi valorificat i de alte dispozitive numerice. Comanda re-
lurii procesului de msurare se poate realiza manual sau automat.
ntruct schema bloc conine aceleai blocuri funcionale care servesc i la msu-
rarea intervalelor de timp, se construiesc aparate care ndeplinesc ambele funcii (cro-
nometru i frecvenmetru), denumite numrtoare universale.
7.2. Metode de comparaie
Compararare frecvenelor se poate efectua cu ajutorul osciloscopului sau prin
metoda amestecrii.
7.2.1. Metode osciloscopice [MI]
n cadrul acestor metode, sunt necesare semnalul de frecven necunoscut i un
semnal de frecven cunoscut i foarte stabil. Ele se aplic la intrrile osciloscopu-
lui, permind determinarea frecvenei necunoscute n unul din modurile urmtoare.
a) Metoda figurilor Lissajous.
Se aplic semnalul de frecven necunoscut f
x
la intrarea X a osciloscopului,
deconectnd baza de timp proprie prin poziia specific a comutatorului bazei de timp
(X), nct acest semnal ajunge la plcile de deflexie pe orizontal. La plcile de defle-
xie pe vertical se aplic tensiunea de frecven cunoscut, f
e
(de la un generator de
joas frecven). Dac valorile celor dou frecvene se afl ntr-un raport exprimat
printr-un numr raional, figura format pe ecranul tubului const dintr-o curb nchis
(figura Lissajous), a crei form depinde de raportul frecvenelor, figura 7.2.1. La o
anumit valoare a defazajului dintre cele dou
tensiuni se obine:
(7.2.1)
e
x
y
x
f
n
n
f = ,
unde n
y
este numrul de puncte de tangen ale
figurii cu o dreapt vertical, iar n
x
este num-
rul punctelor de tangen cu o dreapt orizonta-
l.
Figura 7.1.7. Msurarea numeric a
frecvenei [MI]
f
x
CP
CB DF
AF
A
OC
ND
Figura 7.2.1. Figuri Lissajoux [MI]
n
x
n
y
107
Metoda se aplic n cazurile n care raportul frecvenelor este mai mic dect 10.
b) Metoda modulrii axei Z
Semnalul de msurat se aplic plci-
lor de deflexie vertical (DY) intrarea
Y, iar semnalul generatorului etalon pe
grila osciloscopului catodic (borna Z),
figura 7.2.2. Pe ecran se obine imaginea
semnalului aplicat la intrarea Y cu n-
treruperi cu frecvena semnalului etalon.
Pentru determinarea frecvenei f
x
este ne-
cesar ca imaginea de pe ecran s fie sta-
bil, ceea ce se obine prin reglarea frec-
venei etalon, f
e
. Dac numrul marcrilor
obinute ntr-o perioad a frecvenei f
x
este m, atunci se poate calcula aceast frecven
cu relaia:
(7.2.2)
e x
f
m
f =
1
.
c) Metoda sincronizrii bazei de timp
Baza de timp (BT) se sincronizeaz cu o tensiune exterioar de frecven f
e
cu-
noscut, dat de un generator de frecven etalon. Pe plcile de deflexie vertical (DY)
se aplic tensiunea U cu frecven f
x
care trebuie determinat, figura 7.2.3.
Dac cele dou frecvene sunt riguros egale, pe ecran apare o singur sinusoid
care red curba tensiunii de frecven f
x
, valoare care se determin prin citirea frecven-
ei etalon, f
e
.
Dac perioada bazei de timp T
e
= 1/f
e
este mai mic dect perioada T
x
a semnalu-
lui U(f
x
), pe ecran apare o fraciune de sinusoid, astfel nct aparent imaginea se de-
plaseaz spre dreapta. n cazul n care T
e
> T
x
, pe ecran apare mai mult dect o sinusoi-
d i aparent imaginea se mic spre stnga. Msurnd perioada T
a
a micrii imaginii
pe ecran, vom avea urmtoarele relaii:
(7.2.3) T
e
< T
x
T f
e
= T f
x
+ 1.
Deci:
(7.2.4) f
x
= f
e
f .
(7.2.5) T
e
> T
x
f
x
= f
e
+ f.
Metoda este aplicabil i cnd tensiunea U
este nesinusoidal, determinndu-se n acest caz
frecvena undei fundamentale a tensiunii U.
Erorile acestei metode sunt minime cnd
baza de timp este sincronizat cu tensiunea ge-
neratorului etalon, depinznd exclusiv de erorile
acestuia i de instabilitatea frecvenei lui.
d) Modularea electronilor n vitez
Semnalul de frecven mai mic produce, printr-un circuit RC, deplasarea circu-
lar a spotului. Semnalul de frecven mai mare se aplic n serie cu anodul de accele-
Figura 7.2.2. Metoda modulrii axei Z [MI]
Generator
frecven
etalon
U (f
x
)
Y
Z
G
f
e
m fragmente
DY
Figura 7.2.3. Sincronizarea bazei de
timp cu generatorul etalon
Baz de
timp (BT)
U(f
x
)
DX
U(f
e
)
DY
108
rare. n lipsa lui, imaginea format este un cerc; dac semnalul este pozitiv, electronii
vor fi accelerai mai puternic, devierea lor va fi mai mic, iar cercul va avea o raz
mai mic. La semnal negativ, cercul va fi mai mare. Pentru un semnal alternativ nega-
tiv i pozitiv, curba obinut va fi dantelat, cuprins ntre dou cercuri, corespunznd
valorilor pozitive i negative ale semnalului. Dac raportul este un numr raional, fi -
gura este stabil.
7.2.2. Metoda amestecrii [MI]
Amestecnd dou semnale de frecvene f
1
i f
2
rezult un spectru de frecvene
discrete, printre care i diferena lor. Dac aceasta diferen este mic, apar bti cu
perioada T dat de relaia:
(7.2.6)
2 1
1
f f
T

=
Dac cele dou frecvene sunt egale, perioada btilor este infinit (bti nule).
Punerea lor n eviden se poate face cu o casc sau cu un aparat magnetoelectric
montat la ieirea circuitului de amestec (heterodinare). Casca este sensibil la frecven-
e cuprinse ntre 30 Hz i civa kHz; aparatul magnetoelectric este utilizat pentru de-
tectarea unor frecvene mai mici de 10 kHz.
Aparatele care msoar frecvena prin detectarea btilor nule sunt numite frec-
venmetre heterodin, figura 7.2.4.
Frecvena de msurat, f
x
i frecvena f
OL
a oscilatorului local cu frecven variabi-
l (OL) se aplic etajului de amestec (A). Se modific frecvena acestui oscilator pn
cnd se obin bti nule la detectorul de bti (D). Valoarea frecvenei de msurat se
citete pe scara gradat a oscilatorului de frecven variabil (OL) n momentul obi-
nerii btilor nule.
Se msoar astfel frecvene ntre 100 kHz1 GHz, cu erori de 510
4
10
6
.
Bti nule se obin i n cazul n care frecvena de msurat este egal cu frecvena
unei armonici a oscilatorului cu frecvena variabil.
Frecvenmetrele heterodin pot s aib dou oscilatoare cu frecven variabil:
unul pentru msurri grosiere i altul pentru msurri precise.
Msurarea precis a diferenei a dou frecvene se poate face msurnd perioada
btilor cu un cronometru digital, pe un interval de n perioade.
***
Figura 7.2.4. Principiul frecvenmetrului heterodin [MI]
oscilator
cu cuar
f
x
f
OL OL
A
OC
D
109
CAPITOLUL 8
MSURAREA MRIMILOR MAGNETICE
8.1. Cmpul magnetic [MI]
Cmpul magnetic este caracterizat prin trei vectori: B

inducia magnetic, M

magnetizaia corpurilor, temporar (


t
M

) sau permanent (
p
M

) i prezent numai n in-


teriorul corpurilor magnetizate i H

intensitatea cmpului magnetic.


Relaia dintre cei trei vectori este:
(8.1.1)
0
0

M B
H


= ,
sau:
(8.1.2) M H B

+ =
0 0
,
unde
0
= 4 10
7
H/m este permeabilitatea magnetic a vidului (constant fizic).
n exteriorul corpurilor magnetizate M

= 0, iar n mediile neferomagnetice (dia-


magnetice sau paramagnetice):
(8.1.3) B M

<<
0
,
nct n aceste situaii:
(8.1.4)
0

B
H

=
Unitile de msur pentru inducia magnetic sunt:
(8.1.5) [B]
SI
= 1 T (Tesla) = 1 Wb (Weber)/m
2
= 10
4
Gs (Gauss).
Deoarece 1 Tesla este o valoare mare, unele aparate sunt gradate n uniti ale in-
tensitii cmpului magnetic (H):
(8.1.6) [H]
SI
= 1 A/m, kA/m; [H]
CGSem
= 1 Oe (1 Oe = 79,58 A/m).
Metodele principale de msurare a mrimilor magnetice se bazeaz pe fenomene
fizice dependente de prezena cmpului magnetic:
fenomene electromagnetice exprimate prin legea induciei electromagnetice i legea
circuitului magnetic;
efecte fizice ale cmpului magnetic asupra unor corpuri de prob adecvate:
- efectul Hall.
- efectul magnetooptic (Faraday).
- rezonana magnetic nuclear.
Msurrile magnetice au aplicaii n:
studierea proprietilor materialelor electrotehnice;
studierea funcionrii mainilor i aparatelor electrice;
defectoscopia magnetic;
prelucrarea pieselor metalice.
110
8.2. Msurarea cmpului magnetic
8.2.1. Utilizarea fenomenului induciei electromagnetice [MI]
Msurarea induciei electromagnetice se realizeaz n acest caz prin msurarea flu-
xului magnetic (total), u(t), care produce o tensiune electromotoare (e) indus ntr-o bo-
binsond cu N spire:
(8.2.1)
dt
t d
N e
sp
) ( u
= =
dt
t d ) ( u
,
unde u
sp
(t) reprezint fluxul magnetic produs de o spir (flux fascicular).
Inducia magnetic, B, rezult cu relaia:
(8.2.2)
A
B
u
= ,
unde A reprezint seciunea transversala a bobinei.
Deci, fluxul magnetic poate fi determinat msurnd tensiunea indus,e, sau curen-
tul produs de ea, ceea ce presupune obligatoriu o variaie de flux.
Se vor analiza cazurile n care fluxul magnetic este constant i variabil (alternativ).
1. Msurare la flux magnetic constant
Variaia de flux se poate produce prin:
- scoaterea sau introducerea unei bobine n cmpul magnetic;
- modificarea poziia fluxului (cu 90 sau 180);
- anularea ori inversarea cmpului magnetic dac este creat de un curent electric (prin
folosirea unui electromagnet).
Tensiunea electromotoare are n acest caz forma unui impuls (ca i curentul produs
prin aparatul de msurat conectat la bornele bobinei). Aparatul poate fi un fluxmetru sau
un galvanometru balistic.
Fluxmetrul (figura 8.2.1) este un aparat magnetoelectric (galvanometru), cu mo-
ment de inerie mic i lipsit de cuplu antagonist mecanic (suspensia bobinei mobile se
face cu fire de mtase, iar alimentarea n curent cu benzi suple de aur). Funcioneaz n
regim supraamortizat (rezistena circuitului exterior se menine sub o anumit limit in-
dicat pe cadranul aparatului, de 10100 O). Bobina mobil se deplaseaz ct timp este
parcurs de curent, deviaia A ntre poziia iniial (
1
) i cea final (
2
) este:
(8.2.3)
1 2
= A .
Variaia de flux magnetic, Au, produs este:
Figura 8.2.1. Fluxmetrul [MI]
N S
111
(8.2.4)
sp
N Au = Au = A
F
C ,
unde N este numrul de spire al bobinei; Au
sp
reprezint variaia fluxului dintr-o spir;
C
F
este constanta fluxmetrului [mWb/div], cu valori de ordinul 0,1 Wb/div.
Schema de msurare cu fluxmetrul este dat n figura 8.2.2.
Variaia de flux magnetic se poate obine prin inversarea fluxului iniial sau prin
anularea fluxului.
La inversarea fluxului magnetic iniial, u
1
, care este o metod curent, avem:
(8.2.5)
sp sp
u = u
1
;
sp sp
u = u
2 sp sp sp sp
u = u u = Au 2
2 1
2
sp
sp
Au
= u ,
(8.2.6) =
Au
=
A
B
sp
A
A N
C
F
2
.
Prin anularea fluxului magnetic se obine:
(8.2.7)
sp sp
u = u
1
; 0
2
= u
sp sp sp sp sp
u = u u = Au
2 1
,
(8.2.8) =
Au
= A
A
B
sp
A
A N
C
F
.
Galvanometrul balistic este un dispozitiv mag-
netoelectric avnd un moment de inerie mrit al echi-
pajului mobil (prin adugarea unei piese metalice), da-
torit cruia acesta ncepe s se mite ntrziat, figura
8.2.3. Aceast caracteristic constructiv permite folo-
sirea galvanometrului balistic la msurarea cantitii de
electricitate a unui impuls de curent.
Micarea echipajului mobil se va produce dup
terminarea impulsului de curent. Se poate arta c pri-
ma deviaie,
max
, n regim oscilant, figura 8.2.4, este
proporional cu cantitatea de electricitate, Q, trecut
prin bobina galvanometrului:
(8.2.9)
R
N
C Q
GV
Au
= =
max
,
unde C
GV
reprezint constanta aparatului [coulomb/ /div]; R rezistena total a circuitu-
lui; N numrul total de spire al bobinei de msurare; Au variaia de flux.
Figura 8.2.2. Schema de msurare [MI]
N
Bobin
u
F
Fluxmetru
Figura 8.2.3. Galvanometrul
balistic [MI]
N S
112
La inversarea fluxului magnetic se obine inducia:
(8.2.10)
max
2

=
A N
C R
B
GV
.
La obinerea variaiei de flux prin anulare avem:
(8.2.11)
max

= A
A N
C R
B
GV
.
Constanta (R C
GV
) se determin n condiii de
funcionare, prin folosirea circuitului din figura 8.2.5,
n care condensatorul (C) este ncrcat iniial la tensiu-
nea unei surse de curent continuu, E (ntreruptorul K
n poziia 1), apoi descrcat rapid peste rezistena cu-
noscut, r (K n poziia 2) i se noteaz deviaia
0
a
galvanometrului balistic (GB).
2. Msurare la flux magnetic alternativ
n acest caz i tensiunea indus (e) este alternativ, anulrile ei producndu-se la
valorile maxime i minime ale fluxului, figura 8.2.6.
Se calculeaz valoarea medie a tensiunii induse ntr-o jumtate de perioad, indife-
rent de forma de variaie n timp a fluxului u(t):
(8.2.12)
}
=
2 /
0
2
1
T
med
dt e
T
E =
}

|
|
.
|

\
| u

2 /
0
2
T
sp
dt
dt
d
N
T
=
max .
4
sp
N f u ,
deoarece T =
f
1
i:
(8.2.13)
max .
2 /
0
max .
2
sp
T
sp
u = u .
Valoarea medie E
med
poate fi msurat nu-
mai cu voltmetre cu redresoare, care au ns scara
gradat n valori medii nmulite cu 1,11 (factorul
de form n regim sinusoidal), deci:
(8.2.14)
N f
U
N f
E
med
sp

=

= u
44 , 4 4
max .
,
i
t

max
Figura 8.2.4. Impulsul de curent
(i) i variaia deviaiei () [MI]
Figura 8.2.5. Determinarea
constantei (R C
GV
) [MI]
N
V
u
GB
E
2
1
K'
K
r
C
e
e
t
u
Figura 8.2.6. Variaia fluxului
magnetic i a tensiunii induse [MI]
113
relaie din care se poate determina inducia B
max
.
Utiliznd voltmetre de valori efective, trebuie cunoscut factorul de form al tensiu-
nii (k
U
).
8.2.2. Utilizarea efectului Hall [MI]
Efectul Hall, care a fost descris sumar n par. 4.3.3, se obine cu ajutorul cristalelor
semiconductoare de InSb, InAs, HgTe, HgSe.
Folosind n plus unturi i rezistene adiionale, se pot realiza aparate cu domenii de
10
2
...2 T (10
2
...2 10
4
Oe), cu erori sub 1,52 %.
Astfel de senzori de cmp magnetic s-au realizat si de industria romneasc, n cap-
sule de tranzistori (cu indicativul SM), putnd sesiza inducii minime de 30...70 mT, i
avnd tensiuni de ieire de maxim 500 mV la cureni de maxim 6,5...1 mA.
8.2.3. Efectul magnetooptic
Acest efect const n rotirea planului de polarizare al unui fascicul luminos, plan
polarizat provenind de la o surs de lumin (S), figura 8.2.7. Fasciculul trece prin lentila
(L), polarizorul (P
1
) i corpul transparent (CT), aflat ntr-un cmp magnetic de inducie
B

, de direcie paralel cu cea de propagare a fasciculului luminos. Unghiul de rotaie al


planului de polarizare al fasciculului, , este:
(8.2.15) B c B l c = =
1
,
unde c este o constant de material i de lungimea de und a radiaiei monocromatice, l
este lungimea corpului transparent parcurs de radiaie.
Fasciculul luminos ajunge pe o celul fotoelectric (CF), care va genera o tensiune
proporional cu intensitatea luminoas a fasciculului la ieirea din instalaia optic:
(8.2.16 ) )] 2 ( sin 1 [
0
= = U I k u
lum
.
Dup o operaie de compensare a componentei continue, U
0
, rezult:
(8.2.17) ) 2 ( sin ) 2 ( sin
1 0 0
B c U U u = = .
Pentru valori mici ale unghiului relaia devine liniar:
(8.2.18) B k B c U u = ~
1 1 0
2 .
Instalaia permite msurarea cmpului magnetic, prezentnd totodat o autolimitare
(nu apare saturaie), fiind astfel adecvat pentru msurarea cmpurilor magnetice de
foarte mare intensitate (B = 2 10
5
...10 T).
I
A
S L
P
1
CT B

P
2
CF
Figura 8.2.7. Instalaie magnetooptic [MI]
114
8.2.4. Influena cmpului magnetic asupra caracteristicilor electrice
ale corpurilor semiconductoare [MI]
Sub aciunea cmpului magnetic, unele semiconductoare i modific rezistena
electric (efect Gauss). De exemplu, bismutul prezint variaii n limita 4,648 %, n
prezena unor cmpuri magnetice cu intensiti de 160..1600 kA/m (inducii de 0,2...2 T).
De asemenea, mai sunt utilizate ca traductoare de cmp magnetic unele tranzistoare
cu contacte punctiforme ale caror caracteristici de funcionare sunt puternic influenate
de cmpuri magnetice n domeniul 80160 kA/m.
8.3. Determinarea cmpului magnetic
produs de cureni cunoscui [MI]
Folosind legea circuitului magnetic se poate calcula cmpul magnetic produs de
cureni de conducie continui sau de foarte joas frecven.
Se consider situaiile din figura 8.3.1.
a) Bobina n form de inel toroidal, format din N spire parcurse de curentul i i
avnd lungimea medie l, prezint n interior un cmp magnetic de intensitate:
(8.3.1)
l
i N
H

= .
Msurnd curentul, i, i dispunnd de constanta
l
N
se poate determina cmpul H.
b) Conductor rectiliniu infinit lung, parcurs de un curent i. La o distan r de la axul
conductorului n punctul considerat, intensitatea cmpului magnetic (H) este:
(8.3.2)
r
i
H

=
2
.
Msurnd curentul, i, i cunoscnd distana, r, se determin intensitatea cmpului
magnetic, H.
***
N
i
l
(a)
r

i
H

(b)
Figura 8.3.1. Determinarea cmpului magnetic H [MI]