Sunteți pe pagina 1din 52

N o 1 U N D E R T H E S U N

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

ECHIPAMENTUL
HIDRAULIC

COLECTOARE
SOLARE

SISTEME
CU CIRCULAŢIE
FORŢATĂ

BOILERE

Limba Română
INTRODUCERE

O companie ce propune soluţii "însorite", muncind cu pasiune şi


devotament, de acum 3 decenii, pentru a oferi tot ce este mai bun.

O filosofie ce ne conduce paşii şi ne face, ca profesionişti, să simţim


greutatea responsabilităţii şi obligaţia de a oferi produse şi servicii
care sunt în armonie cu mediul ambiant şi cu omul. Astfel, noi vom
construi o lume mai buna copiilor noştri.

Trăim în vremuri cu mari probleme ecologice. Planeta Pământ a tras


alarma pericolului ecologic. Utilizarea nechibzuită a surselor de
energie minerale a avut ca rezultat creşterea poluării atmosferei
peste nivelele de toleranţă.

Ecosistemele au fost fie transformate, fie distruse. În timp ce rezer-


vele minerale de energie sunt în continuă descreştere, iar preţurile
lor cresc continuu, noi privim soarele şi doar luăm în considerare că
el radiază de peste 15.000 ori energia necesară planetei noastre.

Astfel, de ce să nu ne adresăm direct acestei energii solare, inepui-


zabile, gratuite şi cea mai curată dintre toate.
CUPRINS

Capitolul 1
Instalaţie solară
• De ce trebuie să utilizăm un sistem solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 4
• Ambalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 5
Capitolul 2
Consumul / utilizarea apei calde
•Calculul necesarului / Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 6
Capitolul 3
Ce conţine o instalaţie solară: (caracteristici tehnice, specificaţii)
• Colectoare solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 8
• Boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 15
• Boilere Megasun V–BL1, cu un schimbator de caldură . . . . . . . . . . . . . . .pag 17
• Boilere Megasun V–BL2, cu două schimbatoare de caldură . . . . . . . . . . .pag 20
• Termostat diferenţial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 23
• Echipamentul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 25
• Accesorii de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 27
• Accesorii opţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 28
Capitolul 4
Sisteme solare
• Modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 29
• Scheme tipice de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 30
• Funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 31
Capitolul 5
Instrucţiuni de instalare
• Postamentul colectoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 32
• Conexiunea dintre colectoare si accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 40
• Setul hidraulic şi ţevile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 42
• Conexiunile electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 45
Capitolul 6
Lista pentru verificarea şi depistarea defecţiunilor
• Instrucţiuni pentru utilizator şi instalator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 46
• Lista cu potenţiale probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 46
• Fişa tehnică de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 47
• Instrucţiuni pentru instalator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag 49
INSTALAŢIE SOLARĂ Capitolul 1

De ce trebuie să utilizăm un sistem solar

Un sistem solar este favorabil din punct de vedere ecologic,


economic, simplu, estetic, eficient şi autonom.
• Favorabil din punct de vedere ecologic:
Cu sistemul MEGASUN VS 500 E se evită anual degajarea de
CO2 echivalentă cu emisia de gaze de la combustibilul unui
automobil care circulă 10.000 de Km.
• Economic:
Costul suportat de dvs. pentru energie se va diminua cu 70 -
100%, datorită faptului că arzătorul şi rezistenţa electrică nu vor
trebui să fie folosite cel puţin 7 - 12 luni pe an (în funcţie de
radiaţia solară din fiecare zonă şi de mărimea sistemului).
• Simplu:
O selecţie bine studiată a materialelor pentru MEGASUN face
ca instalarea să fie sigură şi uşoară, reducând la minimum tim-
4 pul necesar pentru instalare.
• Estetic:
Un design exterior excelent al colectoarelor MEGASUN în com-
binaţie cu postamentul de bază bine studiat al acestora oferă
posibilitatea unei instalări tangente pe acoperişuri cu ţiglă care
se armonizează din punct de vedere estetic cu orice proiect
arhitectural.
• Eficient şi autonom:
Veţi avea apă caldă la dorinţă 7 - 12 luni pe an. Pe timpul iernii
se asigură o preîncălzire a apei, iar peste acest nivel încălzirea
suplimentară necesară a apei este asigurată de la energia con-
venţională.
Capitolul 1 ASAMBLARE

Din ce se compune sistemul achiziţionat de dumneavoastra


Vă mulţumim că aţi ales să cumpăraţi un sistem solar MEGASUN VS -
BL1 sau VS BL - 2.
Fiecare sistem pe care îl achiziţionaţi se compune din:
1. Boiler singur schimbător de căldură cu un singur tub (tip VS - BL1) sau cu
schimbător de căldură cu două tuburi (tip VS - BL2) dispuse pe o paletă din
lemn şi învelite într-o peliculă elastică.

2. Unul (1), doua (2), sau trei (3) colectoare care sunt protejate pe timpul tran-
sportului cu patru colţare din plastic rigid.

3. O cutie de carton care conţine toate accesoriile (cu excepţia ţevilor şi a cabluri-
lor) necesare pentru instalarea sistemului hidraulic corespunzător, vasul de
expansiune, termostatul diferenţial în carcasă de plastic, lichid antigel şi diferite
accesorii de conectare în ambalaj de plastic separat. Pe exterior, cutia are mar-
cat modelul sistemului pentru care sunt destinate accesoriile.

4. O cutie de carton cu elementele metalice ale postamentului de bază, şuruburi,


dibluri cu şuruburi, bolţuri, etc.

La exterior cutia are marcat modelul sistemului pentru care este destinat posta-
mentul de bază. 5

Opţional sistemele pot fi ambalate pe


un palet.

• Transportul mǎrfurilor intrǎ în responsabilitatea şi riscul cumpǎrǎtorului.


• Specificaţiile tehnice ale produselor şi ale accesoriilor acestora pot fi oricând modificate fǎrǎ o notificare prealabiǎ.
• Reglementarea oricǎrei dispute se afla sub jurisdicţia Curţii din Atena – Grecia
CONSUMUL DE APĂ CALDĂ Capitolul 2

Informaţii generale privind nevoile de apă caldă

Informaţii generale
Atunci când se alege un sistem solar pentru apă caldă, mai întâi trebuie să se determine
consumul nostru de apă caldă, atât cantitativ, cât şi în ceea ce priveşte temperatura de uti-
lizare preferată. Tipic este calculată o temperatură de consum de 450 C, iar pentru calcu-
lul cantităţii necesare trebuie să ţineţi cont de nevoile zilnice.
Calculul nevoilor de utilizare a apei calde

1) REZIDENŢII
În familiile rezidente, nevoile de apă rămân stabile pe timpul întregului an. Necesarul este
dat de numărul de persoane care locuiesc în clădire (sau apartament). În mod obişnuit con-
sumul zilnic de apă caldă pentru o persoană la temperatura de 450 C se calculează luând
în considerare următoarele:
Un consum scăzut 35 litri / persoană / zi
Un consum mediu 60 litri / persoană / zi
Un consum ridicat 80 litri / persoană / zi

În cazul în care dorim să conectăm la instalaţia solară maşina de spălat rufe şi maşina de
6 spălat vase, nevoile zilnice de consum se majorează astfel:
Maşina de spălat rufe 20 litri / zi (o spălare pe zi)
Maşina de spălat vase 20 litri / zi (o spălare pe zi)

Exemple:
O familie de 4 persoane are nevoie de circa 240 litri de apă caldă pe zi la un consum mediu
zilnic de (60 litri / persoană x 4 persoane). Dacă se adaugă şi o maşină de spălat rufe şi
una de spălat vase trebuie luat în calcul un consum de 280 litri / zi.
2) HOTELURI + CĂMINE
În clădirile cum ar fi hotelurile, căminele etc. nevoile de apă caldă depind de numărul de
beneficiari. În acest caz consumul zilnic de apă caldă se calculează în funcţie de gradul
mediu de ocupare al camerelor, în perioada din Mai până în August. Utilizând această bază
se determină mărimea instalaţiei propuse. Mai jos se indică nevoile zilnice pentru o per-
soană de apă caldă la temperatura de 45°C.
Cămine cu camere prevăzute cu baie separată: 35 litri / persoană / zi
Cămine: 40 litri / persoană / zi
Hotel de două stele: 50 litri / persoană / zi
Hotel de trei stele: 80 litri / persoană / zi
Hotel de patru stele: 100 litri / persoană / zi
Camping: 60 litri / persoană / zi
Capitolul 2 CONSUMUL DE APĂ CALDĂ

Informaţii generale privind nevoile de apă caldă

Exemplu:
O instalaţie din agroturism este întreţinută de o familie de 4 persoane, care locuiesc în
regim de rezidenţă. Pe timpul perioadei între lunile Mai şi August, gradul mediu de acope-
rire este de 15 clienţi pe zi. Pentru turişti se prepară două mese pe zi, iar spălătorul de vase
spală de 5 ori pe zi.
Nevoile unei familiei este de 4 x 60 litri => 240 litri / zi
Nevoile clienţilor 15 x 50 litri => 750 litri / zi
Bucătăria 30 x 10 litri => 300 litri / zi
Maşina de spălat vase 5 x 20 litri => 100 litri / zi
Total 1.390 litri / zi
3) ALTE APLICAŢII
Mai jos se prezintă consumul zilnic pentru alte aplicaţii:
Spitale şi clinici 80 litri / pat
Rezidenţa universitară 80 litri / pat
Vestiare şi duşuri publice 20 litri / persoană
Şcoli 5 litri / student
Restaurante 8 la 15 litri / masă servită
Baruri 2 litri / client
Penitenciare 30 litri / persoană 7
Fabrici 20 litri / persoană
Birouri 5 litri / angajat
Sală de sport 30 litri / utilizator
Informaţiile de mai sus pot fi utilizate în diferite combinaţii, astfel încât în fiecare caz con-
cret să poată fi calculat corespunzător consumul mediu zilnic.

FACTORI CE SPORESC NECESITĂŢILE


În cazul în care există un sistem de recirculare pentru utilizarea apei calde, acesta trebuie
să se ia în considerare în cadrul determinării necesarului. Calculul trebuie să fie făcut de
fiecare dată în mod individual în mod individual, conform tabelelor de mai sus, precum şi
în funcţie de dimensiunile circuitului şi ale izolaţiei termice ale acestuia. În mod suplimen-
tar, la determinarea nevoilor totale, trebuie luate în considerare pierderile totale de căldură
din circuitul de distribuţie de la punctul de stocare până la punctul de final de consum.
NEVOILE REALE
În fiecare caz, nevoile reale de apă caldă depind de atitudinea personală, de carac-
teristicile speciale posibile şi de obiceiurile din fiecare loc, precum şi de funcţiile con-
crete ale fiecărei aplicaţii.
Din acest motiv, trebuie făcut un calcul un calcul specific prin utilizarea informaţiilor
rezultate din facturile de gaz petrol sau electricitate. Poate fi utilizat de asemenea
un debitmetru instalat pe conductele de apă caldă.
COLECTOARE SOLARE Capitolul 3

Colectoare solare modelele ST-2000 şi ST-2500

Descriere:
Este un colectorul solar plan, în construcţie
rigidă, realizat într-o nouă tehnologie pretabilă
pentru toate sistemele solare cu circulaţie
forţată. Procesul tehnologic şi materialele folosi-
te duc la realizarea unei eficienţe energetice ter-
mice ridicate chiar pe timpul perioadelor cu
radiaţie solară insuficientă.
Modele:
Colectoarele solare MEGASUN sunt produse în
Colector
două tipuri, ST - 2000 (2,10 m2) şi ST - 2500
de protecţie (2,61 m2) care acoperă toate cerinţele sisteme-
cu înveliş de
culoare neagrǎ lor solare de încălzire a apei fie independent sau
în diferite combinaţii.

Caracteristici tehnice de bază:


8
• Rama este realizată din aluminiu rezistent la coroziune, care este extrem de durabil
la condiţii climatice nefavorabile (umiditate ridicată - zone de litoral)
• Canturi rigide şi izolaţie posterioară (20 mm vată de sticlă şi 40 mm vată minerală),
minimizează pierderile termice în zonele cu temperaturi de sezon scăzute.
• Sticla prismatică specială, rezistenţă la şocuri (sticlă rezistentă la soare)
• Absorberul este executat din ţevi de cupru cu aripioare tratate prin pasivizare cu titan
de culoare albastră. Absorberul protejat cu titan este ideal pentru regiunile cu radiaţie
cu difuzie ridicată şi temperaturi scăzute, absorbind cu până la 16% mai multă
radiaţie solară în lunile de iarnă în comparaţie cu absorberul acoperit cu crom simplu
negru. Această metodă de acoperire nu este toxică şi nu poluează mediul ambiant,
în acelaşi timp păstrând stabile proprietăţile sale mecanice şi optice pe timpul tem-
peraturilor ridicate şi coborâte.

Dimensiunile colectoarelor solare:


Tip Dimensiuni
Suprafaţa Suprafaţa Greutate Capacitate Capacitate Pressione Absorber
SELECTIV (m2)
brută netă (kg) (L) de încercare maximă de lucru a e
(m2) (m2) (bar) (bar)
ST-2000 2050x1010x90 2,10 1,8 43 1,67 10 7
ST-2500 2050x1275x90 2,61 2,31 51 2,09 10 7 95%±2% 5%±3%

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 3 COLECTOARE SOLARE

Colectoare solare modelele ST-2000 şi ST-2500

Caracteristici Tehnice:
Blocul de absorbţie plat, cu ţevi şi nervuri
Absorbţia termică 95%
Pierderea termică 5%
Grosime: 0,2 mm
Acoperire: titan selectiv
Caracteristicile ţevilor:
Diametrul colectorului: Ø 22 mm
Diametrul ţevilor interioare: Ø 10 mm sau Ø 8 mm
Material: cupru
Îmbinare sudată: cu aliaj de argint minim 20%
Proba de presiune: 10 bari
Presiunea maximă de funcţionare: 7 bari

Rama:
Material: profil plin din aluminiu
Izolaţie
în partea inferioară: izolaţie din vată minerală 40 mm
Izolaţie laterală: izolaţie din vată de sticlă 20 mm
Îmbinare: cu colţare metalice 9

Acoperiş:
Material: sticlă rezistentă la soare
Grosime: 3,5 mm sau 4 mm
Etanşeitate la apă: 100% etanşeitate la ploaie Colector
cu tratament
selectiv de titaniu

Caracteristici Generale:
Eficienţa termică totală: 95% ± 2%
Pierderi termice totale: 5% ± 32%
Antigel: glicol

Postamentul De Bază:
Caracteristicile postamentului de bază pentru colector (colectoare) cu diferite moduri de instalare pe
diferite tipuri de acoperişuri sunt descrise analitic la Cap.5, pag. 32, Instrucţiuni de instalare.

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
COLECTOARE SOLARE Capitolul 3

Curbele de eficienţă ale colectorilor solari MEGASUN

ST2000 – Selectiv (2,10m2, 24ºC) ST2000 – Selectiv SUN-POWER Selettivo

a. Nr. test: 1021 b. Nr test: 30.0012.0-3 c. Nr test: 28601068

• Curba a:
Test efectuat de DEMOKRITOS (Grecia) n= 0,85 - 5,44 T*
• Curba b:
Test efectuat de CENER (Spania) n= 0,767-0,37 (tm - ta)/G
• Curba c:
Test efectuat de TÜV Bayern (Germania) n=0,794-3.907 T*- 0,0157 (θm-θL)T*

Procedeul pentru calcularea puterii date la borne estimate a colectorului


Curba de eficienţă instantanee a colectorului este exprimată prin următoarea relaţie în formă lineară sau de ordi-
nul al doilea:
10
unde n este eficienţa instantanee a colectorului, Tm este temperatura medie a apei din interiorul colectorului, în
°C, Ta este temperatura mediului înconjurător, în °C, iar G este radiaţia solară totală care cade în colector, în
W/m2. parametrii ecuaţiilor de mai sus pentru curba de eficienţă instantanee n0 şi U0 sunt determinate prin testa-
rea conform standardelor EN 12975-2 şi ISO 9806-1.
Puterea dată la borne estimată pentru colector este calculată folosind valorile parametrilor n0 şi U0, aşa cum
aceştia au fost determinaţi prin testarea realizată de mai multe laboratoare acreditate din Europa, pentru diferite
oraşe şi în următoarele condiţii:
- radiaţia solară, temperatura mediului înconjurător şi temperatura apei reci (valorile medii lunare sunt prezenta-
te în tabelele de pe pagina următoare).
- Temperatura apei calde furnizate de colector utilizatorului egală cu 45ºC şi 40ºC.
Pentru fiecare zi a lunii este calculată eficienţa colectorului, acolo unde eficienţa maximă şi pierderile de căldură
ale colectorului sunt luate în considerare, depinzând de condiţiile climatice existente ale zilei şi de temperatura
dorită pentru apa caldă furnizată de colector utilizatorului. Latitudinea zonei de instalare şi înclinarea colectoru-
lui sunt luate de asemenea în considerare. Drept urmare, media puterii la borne a colectorului este calculată folo-
sind datele climatice ale lunii.
În cele din urmă, suma tuturor mediilor ieşirilor colectorului conferă ieşirea anuală totală. Luaţi în considerare
faptul că valorile puterii date la borne estimate a colectorului care sunt calculate şi prezentate în tabelele urmă-
toare sunt valorile maxime estimate şi pentru aceasta sunt obţinute doar prin design-ul şi instalarea optime ale
colectorului solar şi a sistemului solar. Aceasta înseamnă că nu trebuie să existe nici o umbrire a colectorului în
timpul orelor de soare şi operarea sistemului, orice pătrundere a apei de ploaie în interiorul colectorului, orice
acumulare a apei în partea interioară a capacului colectorului, orice acumulare de praf sau alte substanţe în par-
tea exterioară a capacului colectorului, orice deformare a vreunei piese sau zone sau material ale colectorului şi
ale sistemului, orice scurgere în legăturile hidraulice din orice parte a colectorului sau sistemului, izolare neco-
respunzătoare sau lipsa oricărei izolări a conductelor sistemului solar, operarea necorespunzătoare a supapelor
sistemului solar, întreţinere necorespunzătoare a colectorului şi a sistemului şi probleme cauzate de depozitarea
sării în interiorul tuburilor colectorului , determinate de trecerea apei.
Capitolul 3 COLECTOARE SOLARE

Datele climatice pentru anumite oraşe din lume


Nivelul radiaţie solare pe orizontală, în MJ/m²

Temperatura ambientală, în °C

11

Temperatura medie a apei reci, în °C


COLECTOARE SOLARE Capitolul 3

Puterea energetică a colectoarelor solare în anumite oraşe ale lumii


(în kWh/m²)
Rezultate de bază: Test efectuat de DEMOKRITOS

Rezultate de bază: Test efectuat de DEMOKRITOS

12

Rezultate de bază: Test efectuat de TÜV BAYERN


Capitolul 3 COLECTOARE SOLARE

Prezentarea grafica a puterii energetice a colectoarelor solare


în respectivele oraşe ale lumii, (în kWh/m²)
Colector: ST-2000 selectiv - Rezultate de bază:
Test efectuat de DEMOKRITOS, Grecia

Colector: ST-2000 selectiv - Rezultate de bază:


Test efectuat de DEMOKRITOS, Grecia

13

Colector: ST-2000 selectiv (SUN-POWER) - Rezultate de bază:


Test efectuat de TÜV BAYERN, Germania

Graficele reprezintǎ rezultatele din tabelele din paginile anterioare.


COLECTOARE SOLARE Capitolul 3

Căderea de presiune în colectoare - Calculele lui Demokritos

Modello ST 2000 selettivo (2,10 m2, 26ºC) Modello ST 2500 selettivo (2,61 m2, 24ºC)

Pentru sistemele VS 150 - 500, BL1 sau BL2, se recomandă conectarea în


paralel a colectoarelor solare.

ieşire ieşire
sau circuit
circuit
cald cald
14

intrare circuit rece intrare circuit rece

În acest caz, căderea de presiune într-un colector este aproximativ egală cu


căderea de presiune în întregul rând de colectoare pentru alimentare, aceea
este echivalentă cu suprafaţa totală instalată exprimată în m2.
Debitul necesar al pompei de circulaţie forţată este de aproximativ 40 - 80 l / h
pentru fiecare m2 instalat şi depinde de construcţia fiecărei instalaţii.
Exemplu:
Pentru un sistem VS - 300 E / BL1 cu 3 colectoare ST - 2000 cuplate în para-
lel, suprafaţa totală de 6,30m2, putem alege un debit mediu de 60l/h/m2 de
colectoare instalate.
Aceasta înseamnă că debitul pompei, necesar, trebuie să fie de
60l/hm2x6,30m2 = 378l/h (aproximativ). Împărţind la trei (numărul de colectoa-
re), se obţin 126l/h. Se face apoi transformarea în l/sec (împărţind la 3600) se
obţine 0,035l/sec. Din graficul de mai sus al căderii de presiune pentru colec-
torul ST-2000, se poate estima ca la un debit de 0,035l/sec corespunde o
cădere de presiune de aproximativ de 100Pa.
Capitolul 3 BOILERE

Boilerul MEGASUN tip V-BL1 şi V-BL2

Descriere
Boilerele MEGASUN sunt fabricate în conformitate cu boiler

standardele europene şi germane la noul nivel al tehni- boiler

cii mondiale din domeniul boilerelor solare şi oferă o


siguranţă absolută în exploatare, economii importante şi
o lungă durată de viaţă.
Caracteristici tehnice de bază
• Fabricat din tablă de oţel, groasă, de înaltă calitate cu
USD 37.2.
• Dublu testat la etanşeitate la apă
• Curăţarea interioară a cilindrului nu este executată chi-
mic, ci prin intermediul celor mai moderne procedee de
sablare cu nisip, rezultând o aderare perfectă a emai-
lului aplicat pe suprafaţa de oţel.
• Emailarea este executată printr-un proces de emailare
dublă "directă" urmată de o încălzire la temperatura de
850° C (cu excepţia modelelor V - 800 şi V - 1000 care sunt galvanizate la cald prin imersare)
• Sunt prevăzute cu o bară de magneziu mare, pentru protecţia anticorosivă suplimentară DN 32 mm.
• Flanşă laterală DN 200 mm, pentru o curăţare interioară uşoară (cu excepţia modelului VS - 150).
• Flanşă superioară DN 110 mm, pentru înlocuirea uşoară a barei de protecţie din magneziu. 15
• Rezistenţă electrică opţională de la 2 - 9 kW
• Se livrează cu unul sau două schimbătoare de căldură cu ţevi, convenabile pentru fiecare aplicaţie,
destinaţie.
• La comandă specială pot fi livrate bufere (150 litri + 100 litri modele BLO) fără schimbător de căldură
tubular.

Modele

Model V - BL1 Model V – BL2


cu o serpentină cu două serpentine
Model Izolaţie Capacitate Model Izolaţie Capacitate
ext. (litri) ext. (litri)
V-150BL1 da 150 V-200BL2 da 200
V-200BL1 da 200 V-300BL2 da 300
V-300BL1 da 300
V-420BL2 da 420
V-420BL1 da 420
V-500BL1 da 500 V-500BL2 da 500
V-800BL1* nu 800 V-800BL2* nu 800
V-1000BL1* nu 1000 V-1000BL2* nu 1000

V : vertical
(*): fara izolaţie exterioara – galvanizat la cald prin imersare

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
BOILERE Capitolul 3

Boilerul MEGASUN tip V-BL1 şi V-BL2 - caracteristici de fabricaţie

Caratteristiche costruttive
Rezervor:
Material: tablă de oţel 37.2 USD
Sudură: cu robot industrial în mediu de gaz inert
Curăţire: sablare cu nisip
Acoperire interioară
de protecţie emailare dublă "directă" încălzire la 850 °C (modelele
de 150 - 500l) galvanizare la cald prin imersare
(modelele 800 şi 1000 litri)
Etanşeitate la apă cu dublă verificare, înainte şi după emailare sau galva-
nizare

Pmax de funcţionare 10 bari


Pmax de încercare 13 bari
Tmax de funcţionare + 95º C

16
Izolaţie:
Material: poliuretan fără CFC şi FCKW
Densitate: 40 kg / m3
Grosime: 65 mm

Boilerele VS - 800 şi VS - 1000 sunt livrate fără izolaţie. Se recomandă ca


instalatorul să aplice totuşi o izolaţie minimă de 10 mm grosime.

Învelişul exterior:
Material: PVC de diferite culori (de bază albastru sau roşu, la
alegere galben sau altele

Schimbătorul de căldură tubular:


Tip: Schimbător tip serpentină
Material: oţel laminat tubular
Rezistenţa electrică: 2 sau 4 kW (230 V) cu termostat
6 sau 9 kW (400 V) fără termostat

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 3 BOILERE

Boilerele MEGASUN tip V-BL1 cu un schimbător de caldură

Dimensiuni şi conexiuni hidraulice

* Φ 1" Iesire apă


Φ ½" caldă menajeră
Conexiune termostat
Φ 1" Recircularea

Φ 1½" * Φ 1" Tur


Rezistenţa electrică circuit cald solar

Φ ½" Conexiune
senzor termostat
DN 200 diferenţial
Flanşă laterală
* Φ 1" Retur
circuit rece solar
* Φ 1" Intrare
apă rece

*Pentru boilerele de 420 şi 500 litri sunt 11/4" (in loc de 1")
Modele boilere
17

Boilerele de 150 şi 200 litri sunt fără gură de vizitare.

Caracteristici tehnice
MODEL
Capacitate
Suprafaţă schimbător de caldură
Capacitatea schimbător de caldură
Debit circuit primar
Căderea de presiune (pt. un debit de 3m³/h)
Temperatura de intrare primar
Puterea schimbătorului de caldură (1)
Necesarul continuu de ACM
Consumul zilnic (2)
Greutate (gol)

(1) Temperatura apa rece 10°C, Temperatura apa calda 45°C, Temperatura acumulare 60°C.
(2) Temperatura acumulare 65°C si temperatura exterioară de 20°C.
Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
BOILERE Capitolul 3

Boilerele MEGASUN tip V-BL1 cu un schimbător de caldură

MODEL

Capacitate

Suprafaţă schimbător de caldură

Capacitatea schimbător de caldură

Debit circuit primar

Căderea de presiune (pt. un debit de 3m³/h)

Temperatura de intrare primar

Puterea schimbătorului de caldură (1)

Necesarul continuu de ACM

Consumul zilnic (2)

Greutate (gol)

(1) Temperatura apa rece 10°C, Temperatura apa calda 45°C, Temperatura acumulare 60°C.
(2) Temperatura acumulare 65°C si temperatura exterioară de 20°C.

18 Toate boilerele sunt pentru poziţie de instalare verticală.

boiler

boiler

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 3 BOILERE

Boilerele MEGASUN tip V-BL1 cu un schimbător de caldură

Dimensiuni şi conexiuni hidraulice

Φ 1¼" Iesire apă


Φ ½" caldă menajeră
Conexiune termostat
Φ 1" Recircularea

Φ 1½" Φ 1¼" Tur


Rezistenţa electrică circuit cald solar

Φ ½" Conexiune
senzor termostat
DN 200 diferenţial
Flanşă laterală
Φ 1¼" Retur
circuit rece solar
Φ 1¼" Intrare
apă rece

Modele boilere 19

Caracteristici tehnice

MODEL

Capacitate

Suprafaţă schimbător de caldură

Capacitatea schimbător de caldură

Debit circuit primar

Căderea de presiune (pt. un debit de 3m³/h)

Temperatura de intrare primar

Puterea schimbătorului de caldură (1)

Necesarul continuu de ACM

Consumul zilnic (2) Depinde de diametrul ţevilor si de tipul izolaţiei Depinde de diametrul ţevilor si de tipul izolaţiei

Greutate (gol)

(1) Temperatura apa rece 10°C, Temperatura apa calda 45°C, Temperatura acumulare 60°C.
(2) Temperatura acumulare 65°C si temperatura exterioară de 20°C.

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
BOILERE Capitolul 3

Boilerele MEGASUN tip V-BL2 cu două schimbătoare de caldură

Dimensiuni şi conexiuni hidraulice

* Φ 1" Iesire apă


caldă menajeră
* Φ 1" Tur
Φ ½" circuit cald
Conexiune termostat centrala termică

Φ ½" Conexiune
senzor centrala
termică
Φ 1" Recircularea
* Φ 1" Retur
circuit rece
centrala termică
Φ 1½"
Rezistenţa electrică * Φ 1" Tur
circuit cald solar

Φ ½" Conexiune
senzor termostat
DN 200 diferenţial
Flanşă laterală
* Φ 1" Retur
circuit rece
* Φ 1" Intrare
apă rece

*Pentru boilerele de 420 şi 500 litri sunt 11/4" (in loc de 1")

20 Modele boilere

Boilerele de 150 şi 200 litri sunt fără gură de vizitare.

Caracteristici tehnice

MODEL
Capacitate Inferior solar Superior centrala termică Inferior solar Superior centrala termică
Suprafaţă schimbător de caldură
Capacitatea schimbător de caldură
Debit circuit primar
Căderea de presiune (pt. un debit de 3m³/h)
Temperatura de intrare primar
Puterea schimbătorului de caldură (1)
Necesarul continuu de ACM
Consumul zilnic (2)
Greutate (gol)
(1) Temperatura apa rece 10°C, Temperatura apa calda 45°C, Temperatura acumulare 60°C.
(2) Temperatura acumulare 65°C si temperatura exterioară de 20°C.
Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 3 BOILERE

Boilerele MEGASUN tip V-BL2 cu două schimbătoare de caldură

MODEL

Capacitate Inferior solar Superior centrala termică Inferior solar Superior centrala termică

Suprafaţă schimbător de caldură

Capacitatea schimbător de caldură

Debit circuit primar

Căderea de presiune (pt. un debit de 3m³/h)

Temperatura de intrare primar

Puterea schimbătorului de caldură (1)

Necesarul continuu de ACM

Consumul zilnic (2)

Greutate (gol)

(1) Temperatura apa rece 10°C, Temperatura apa calda 45°C, Temperatura acumulare 60°C.
(2) Temperatura acumulare 65°C si temperatura exterioară de 20°C.

21

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
BOILERE Capitolul 3

Boilerele MEGASUN tip V-BL2 cu două schimbătoare de caldură

Dimensiuni şi conexiuni hidraulice

Φ 1¼" Iesire apă


caldă menajeră

Φ 1¼" Tur circuit


Φ ½" cald centrala termică
Conexiune termostat
Φ ½" Conexiune
senzor
centrala termică
Φ 1" Recircularea
Φ 1¼" Retur
circuit rece
centrala termică
Φ 1½" Φ 1¼" Tur
Rezistenţa electrică circuit cald solar

Φ ½" Conexiune
senzor termostat
DN 200 diferenţial
Flanşă laterală

Φ 1¼" Retur
circuit rece
Φ 1¼" Intrare
apă rece

22 Modele boilere

Caracteristici tehnice

MODEL

Capacitate Inferior solar Superior centrala termică Inferior solar Superior centrala termică

Suprafaţă schimbător de caldură

Capacitatea schimbător de caldură

Debit circuit primar

Căderea de presiune (pt. un debit de 3m³/h)

Temperatura de intrare primar

Puterea schimbătorului de caldură (1)

Necesarul continuu de ACM

Consumul zilnic (2) Depinde de diametrul ţevilor si de tipul izolaţiei Depinde de diametrul ţevilor si de tipul izolaţiei

Greutate (gol)

(1) Temperatura apa rece 10°C, Temperatura apa calda 45°C, Temperatura acumulare 60°C.
(2) Temperatura acumulare 65°C si temperatura exterioară de 20°C.

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 3 Termostatul diferenţial

Termostat diferenţial
TDC1 PLUS

Descriere:
Termostatul electronic programabil suprave-
ghează transferul lin al energiei termice din
colectoarele solare spre boilere cu ajutorul
unei comenzi electronice spre pompa de cir-
culaţie al sistemului solar.

Modul de funcţionare:
Termostatul diferenţial verifică în mod conti-
nuu diferenţa de temperatură dintre boiler şi
colectoarele solare. În cazul în care tempera-
tura colectoarelor este cu până la 10ºC mai
mare (se recomandă reglarea între 4 - 6ºC)
faţă de temperatura din boiler, termostatul
diferenţial porneşte pompa de circulaţie a
sistemului de încălzire solară. 23
Această temperatură corespunzătoare valorii
reglate la termostat se numeşte "temperatura
diferenţială de pornire". Pompa de circulaţie
se va opri atunci când temperatura din colec-
toare va scădea cu 2 - 4ºC. Valoarea reglată pentru această temperatură se numeşte
histerezis, iar valoarea recomandată este de 2ºC.
În cazul în care sistemul de încălzire solară este inactiv, poate fi utilizat contactul
SPDT al termostatului diferenţial pentru pornirea altor surse de energie auxiliare (rezi-
stenţa electrică sau încălzirea boilerului.

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
ECHIPAMENTUL HIDRAULIC Capitolul 3

Echipamentul hidraulic

Aplicare
Ca şi pompă, termostat şi supapă de ventilare în sistemele de încălzire solară.
Prin intermediul kit-ului hidraulic, echilibrul hidraulic, măsurarea fluxului şi ven-
tilarea pot fi efectuate direct din staţie.
Mecanismul de reglare UN în linie permite cantităţii necesare de fluid din cir-
cuitul principal să fie setat şi verificat într-un mod simplu şi precis. Sistemul de
ventilare continuă se conformează celor mai stricte cerinţe şi menţine sistemul
fără nici o cantitate de aer.
Sistemele care sunt echilibrate corect din punct de vedere hidraulic şi fără nici
o cantitate de aer garantează extragerea optimă de energie, fiind astfel mai
rentabile în sensul directivelor privind economisirea energiei stabilite de lege.
Folosind scala, care este pre-gradată pentru glicol, tehnicianul poate stabili şi
verifica valorile exacte ale limitei fluxului la locul acţiunii. Nu sunt necesare nici
cursurile de pregătire, nici dispozitivele scumpe de măsurare. Instalarea şi
ventilarea pot fi efectuate de o singură persoană, chiar şi neasistată.

Poziţia de instalare
Staţia solară trebuie să fie ridicată vertical pentru a asigura funcţionarea fără
probleme a unităţii de ventilare.
Avantaje
• Instalare şi umplere rentabilă
24 • Robinet cu bilă multifuncţional, care simplifică mult umplerea şi golirea siste-
mului
• Secţiunile colectorului şi rezervorului pot fi separate pentru operaţiunea de
instalare
• Înlocuire simplă a pompei (partea de aspirare şi presiune poate fi închisă)
• Instrucţiuni de reglare precise şi rapide, care nu necesită diagrame, tabele
sau dispozitive scumpe de măsurare
• Funcţie care verifică indicatorul valorii fluxului direct în mecanismul de regla-
re UN în linie
• Scală vizuală în l/min pre-gradată pentru amestecurile de glicol u = 2,3 mm2/s
• Aerisire constantă în timp ce sistemul funcţionează
• Ventilarea simplă direct în staţie
• Poate fi conectată la un controlor productiv
• Operare sigură şi fără întreţinere
• Design robust

Operare
Măsurarea valorii fluxului este bazată pe principiul demonstrat
a unui deflector de plutire .
Baza pentru ventilarea aerului este reprezentată de măsură-
tori speciale de tehnologie a fluxului care acumulează aerul în
partea de sus a spaţiului de ventilare, de unde poate fi elibe-
rat din când în când. În acelaşi timp, acţionează ca un control
în momentul în care aerul se formează în sistem. Nu există
părţi mecanice, deci design-ul asigură o fiabilitate sporită.
Capitolul 3 ECHIPAMENTUL HIDRAULIC

Echipamentul hidraulic

Kit hidraulic
1) Pompă de circulaţie 6) Termometru 10) Conector ADG pentru
2) Supapă de echilibrare a 7) Robinet de oprire cu bilă vasul de expansiune
mecanismului de reglare cu supapă de siguranţă 11) Fixare perete
UN în linie 8) Robinet de oprire cu bilă 12) Cutie ambalare
3) Rezervor de ventilare cu cu robinet de umplere şi
supapă de siguranţă de golire şi supapă de
4) Supapă de siguranţă control integrată
5) Indicator de presiune 9) Supapă de siguranţă

Componente circuit flux Componentele circuitului de întoarcere


(partea de ventilare) (partea pompei )
Robinet de oprire cu bilă cu supapă de siguranţă Robinet de oprire cu bilă cu robinet de umplere şi de golire
(presiune de răspuns 6 bari ) şi supapă de control integrată

Robinetul cu bilă permite liniei circuitului fluxului să fie împărţită între Robinetul cu bilă permite conductei de retur să fie împărţită între colector şi acumulatorul de
colector şi acumulatorul de căldură. Aşa cum prevăd regulamentele căldură. Design-ul special al robinetului cu bilă furnizează numeroase funcţii. Dacă mânerul
de siguranţă, legătura între colector şi supapa de siguranţă nu este indică în direcţia fluxului, mediul sistemului poate circula. O supapă de control integrată opreş-
întreruptă în nici una din poziţiile robi- te mediul care curge în direcţia opusă şi acţionează de asemenea ca şi frânare prin gravitaţie.
netului cu bilă. Întoarcerea mânerului 90º la dreapta închide robinetul cu bilă în direcţia fluxului mediului şi
Supapa de siguranţă protejează permite părţii superioare a sistemului (colectorul) să fie umplute şi golite folosind robinetul de
astfel componentele sistemului umplere şi scurgere.
împotriva suprapresiunii în fazele Întoarcerea mânerului 90º la stânga robinetul cu bilă în direcţia fluxului
de operare. mediului şi permite părţii inferioare a sistemului (rezervorul) să fie
Orificiile sunt prevăzute în mânerul umplute şi golite folosind robinetul de umplere şi scurgere.
robinetului cu bilă astfel încât să Un filet exterior G 3/4" este prevăzut pe robinetul de
poată fi sigilate pentru a le proteja umplere şi scurgere pentru a putea conecta un furtun.
împotriva închiderii din greşeală. Acest Orificiile sunt prevăzute în mânerul robinetului cu bilă ast-
lucru împiedică deconectarea nein- fel încât să poată fi sigilate pentru a le proteja împotriva
tenţionată a linii de legătură între colector şi vasul închiderii din greşeală.
de expansiune în acest punct. 25
Pompă de circulaţie WILO ST 25/6-3, versiu-
Rezervor de ventilare cu supapă de nea solară
siguranţă
Această pompă de circulaţie, inclusă ca standard în
Scopul rezervorului de ventilare este de a scopul furnizării şi care este integrată în kit-ul hidraulic
îndepărta aerul din mediul care curge prin acoperă o gamă largă de furnizare.
rezervor. Punctul necesar de operare poate fi selectat folosind
Rezervorul de ventilare poate suporta până la unul din cele trei niveluri.
aproximativ 2,5 dl de aer şi are o supapă de O pompă stricată poate fi înlocuită fără a trebui să fie
siguranţă pentru evacuarea aerului. golit sistemul folosind robinetele de oprire din partea de
Supapa de siguranţă este dirijată spre exterior absorbţie (mecanism de reglare in linie UN) şi partea de
prin intermediul izolaţiei , ceea ce înseamnă că presiune (supapa robinetului)
poate fi accesată chiar şi atunci când învelişul
de izolare este folosit. Orificiul de evacuare Supapa de echilibrare a mecanismului de reglare UN în linie
este reglabil pentru ataşarea simplă a unui
furtun. Reglajul precis la supapa de echilibrare permite cantităţii de furnizare
Frecvenţa şi cantitatea aerului colectat pot fi necesare să fie adaptată la cerinţele sistemului. Combinaţia dovedită a
folosite pentru a verifica etanşeitatea conduc- supapei de echilibrare şi indicatorul fluxului într-o singur corp din kit-ul
telor sistemului. hidraulic care echilibrează supapele înseamnă că nu este necesară nici
o componentă de măsurare suplimentară pentru mecanismul de regla-
Indicator de presiune re UN în linie. Indicarea valorii fluxului este constantă, de exemplu,
reglarea poate fi verificată imediat prin mijloace via indicatorul valo-
Indicatorul de presiune cu o limită de la 0 la rii fluxului. Indicatorul este pre-gradat pentru o viscozitate medie de
10 bar indică presiunea sistemului. 2,3 mm2/s. Aceasta elimină necesitatea curbelor de corectare.
Flanşa de legătură din partea orificiului de evacuare este înşuru-
Termometru bată direct pe garniturile de 1 1/2" ale conectorului pompei, ceea ce
Termometrul cu o limită între 0 şi 160 ºC indică în înseamnă că nu există nici o locaţie sigilată pentru alte componente ale
mod constant temperatura mediului în circuitul adaptorului.
fluxului. Temperatura este înregistrată direct în mediu pentru a mini-
maliza timpul de reacţie. Conectorul AG
Senzorul este inserat într-o conductă de protecţie pentru a putea fi Garnitura conectorului cu filet de legătură G 3/4" pentru vasele de expansiune este conectată
schimbat fără a fi necesară golirea sistemului. în serie cu pompa de circulaţie. Acest aranjament împiedică condiţiile de presiune de opera-
re negativă în sistemele critice şi evită reducerile din presiunea de operare, una din cauzele
Montaggio a parete principale ale evaporării timpurii a mediului.
La stazione solare presenta una piastra saldata dotata di angolare di Termometru
fissaggio che ne consente il montaggio a parete.
Termometrul cu o limită între 0 şi 160 0C indică în mod constant temperatura mediului în circui-
tul fluxului. Temperatura este înregistrată direct în mediu pentru a minimaliza timpul de reacţie.
Senzorul este inserat într-o conductă de protecţie pentru a putea fi schimbat fără a fi nece-
sară golirea sistemului.
Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
ACCESORII DE BAZĂ Capitolul 3

Accesorii de bază (incluse în ambalaj)

Accesorii de cuplare

Toate accesoriile de cuplare necesare pentru fiecare produs sunt dispuse


în ambalajul încorporat şi se compun din următoarele:
• Şuruburi, bolţuri, piuliţe, dibluri cu şuruburi, etc.
• Racorduri triple din bronz
• Racorduri de cuplare a colectoarelor şi dopuri
• Manşoane pentru lichidul antigel
• Tub flexibil pentru vasul de expansiune
• Cuple pentru senzori (boiler şi colector)
• Dispozitiv de aerisire pentru colector

Echipamentul hidraulic Termostate diferenţiale TDC1 PLUS


Descriere la
Pag. 24, 25, 42, 43 e 44

26

Descriere la Pag. 23

Vasul de expansiune
Vasul de expansiune de 18 litri se pretează la toate sistemele (de la
modelul VS - 15 până la modelul VS - 500) şi lungimea maximă de
până la 50 m de conducte Ø 22 mm pentru circuitul închis. Acesta se
cuplează la echipamentul hidraulic prin intermediul tubului flexibil,
care este inclus în setul de livrare.
Lichidul antigel
Temperatura Amestec (%) Glicolul este utilizat pentru
minimă a mediului Apă Antigel evitarea îngheţării agentu-
-7°C 83% 17% lui termic al colectoarelor
-8°C 80% 20% solare în circuit închis. Acesta se livrează
-12°C 75% 25% într-o canistră de plastic de 10 litri şi se
-17°C 67% 33% amestecă cu apă în funcţie de condiţiile cli-
-36°C 50% 50% matice (temperatura minimă a mediului) din
zona unde se instalează sistemul de încăl-
zire solară. În tabel se indică proporţiile
apă/glicol în funcţie de aceste temperaturi.
Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 3 ACCESORII DE BAZĂ

Accesorii opţionale (nu sunt incluse în pachet)

Rezistenţa electrică

La toate boilerele MEGASUN V - BL1 & V - BL2, poate fi instalată o rezistenţă electrică ce se
livrează la comandă specială. Rezistenţa electrică de 2 sau 4 kW la 230 V monofazic, se livrează
cu termostat şi capac din material plastic. Rezistenţa electrică de 6 sau 9 kW la 400 V trifazic, se
livrează fără termostat (intră în obligaţia instalatorului)
Existenţa unei surse ajutătoare de energie asigură furnizarea ape calde în situaţiile de tipm cu
soare puţin şi / sau atunci când nu se dispune de o sursă de energie suplimentară (boiler încăl-
zit central)

Caracteristicile tehnice ale rezistenţei electrice:


Material: cupru
Fixare: DN 40 (1½") M. (mascul)
Alimentare: 2 o 4 kW (1 ~ 230 V) cu termostat
6 o 9 kW (3 ~ 400 V) fără termostat

Termostatul
27
Toate rezistenţele electrice pentru curentul monofazic (de până la 4 kW) se livrează cu termostat
cu funcţia de întrerupere cu o cale, precum şi cu întrerupere pe două căi cu buton de protecţie
termică cu resetare manuală.

Caracteristicile tehnice ale termostatului


Control: încorporat
Modelul termostatului: B2 - 10
Gradul de protecţie IP: 00
Temperatura maximă a mediului înconjurător 105ºC
Cicluri de comutare: 10.000 cicluri
Categoria de rezistenţă la foc: B
Mediul de funcţionare: Mediu curat

Se vor utiliza întotdeauna instrucţiunile de instalare, prezentate la pag. 45 cap. 5


Notă:
- Când este instalată rezistenţa electrică, trebuie sa vă asiguraţi ca este protejată împotriva umezelii de
un capac.
- Toate instalările trebuie să în conformitate cu toate reglementările şi regulile (electrice, sanitare, urbani-
sm şi altele), din zona dumneavoastră de reşedinţă.

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
SISTEME SOLARE Capitolul 4

Sisteme cu circulaţie forţată

Modele:
Sistemele se livrează cu schimbător de căldură cu o serpentină în boiler (VS - BL1) pentru
conectare la colectorul solar, sau cu două serpentine la boiler (VS - BL2) pentru conecta-
rea la colectorul solar şi la boilerul încălzirii centrale. Fiecare sistem poate fi livrat cu o rezi-
stenţă electrică suplimentară de 2 kW sau 4 kW.
Generalităţi:
Sistemele cu circulaţia forţată sunt utilizate pentru producerea apei calde. Principalele lor
caracteristici sunt:
• O înaltă eficienţă
• Uşurinţă în instalare
• Funcţionare economic

Modelele VS - BL 1 (schimbător de căldură cu o singură serpentină)


Capacitate Numărul Suprafaţa totală
Model
(litri) colectoarelor a colectoarelor (m2)
VS 150 / BL1 150 1 2,61
28 VS 150 / BL1-M 150 1 2,10
VS 200 / BL1 200 2 2X2,10
VS 200 / BL1-M 200 1 2,61
VS 300 / BL1 300 2 2x2,61
VS 300E / BL1 300 3 3x2,10
VS 300 / BL1-M 300 2 4,20
VS 420 / BL1 420 3 3x2,10
VS 420E / BL1 420 3 3x2,61
VS 500 / BL1 500 3 3x2,10
VS 500E / BL1 500 3 3x2,61

Modelele VS - BL 2 (schimbător de căldură cu două serpentine)


Capacitate Numărul Suprafaţa totală
Model
(litri) colectoarelor a colectoarelor (m2)
VS 200 / BL2 200 2 2X2,10
VS200 / BL2-M 200 1 2,61
VS 300 / BL2 300 2 2x2,61
VS 300E / BL2 300 3 3x2,10
VS 300 / BL2-M 300 2 4,20
VS 420 / BL2 420 3 3x2,10
VS 420E / BL2 420 3 3x2,61
VS 500 / BL2 500 3 3x2,10
VS 500E / BL2 500 3 3x2,61

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 4 SISTEME SOLARE

Sisteme cu circulaţie forţată – Model VS-BL1


(fară conectare la centra termică)

1. Colectoare solare
2. Tanc de acumulare (boiler)
3. Echipamentul hidraulic
4. Vasul de expansiune
5. Termostatul diferenţial
6. Pompă de recirculare ACM (opţional)
7. Intrare apă rece

29

Sisteme cu circulaţie forţată - Model VS-BL2


(cu conectare la centra termică)

1. Colectoare solare
2. Tanc de acumulare (boiler)
3. Echipamentul hidraulic
4. Vasul de expansiune
5. Termostatul diferenţial
6. Pompă de recirculare ACM (opţional)
7. Intrare apă rece
8. Centrala termică
SISTEME SOLARE Capitolul 4

Sisteme cu circulaţie forţată

Funcţionare
Atunci când diferenţa de temperatură dintre senzorul dispus pe colectoarele solare şi senzorul
dispus pe rezervorul de stocare este mai mare decât "temperatura diferenţială" fixată la termo-
statul diferenţial, porneşte pompa de circulaţie din circuitul închis. Aceasta este dispusă în echi-
pamentul hidraulic. Pompa de circulaţie funcţionează numai atât timp cât se menţine situaţia
amintită mai sus şi numai dacă apa din boiler se încălzeşte de la sistemul solar (BL1 sau BL2).
În mod special pentru sistemul BL2 (cu sursă secundară de energie - boiler de la încălzirea cen-
trală) în cazul în care circumstanţele menţionate mai sus nu există, tancul de stocare se poate
încălzi (până la valoarea temperaturii dorite) de la sursa secundară de energie (de exemplu, boi-
ler pentru încălzirea centrală. Aceasta se produce prin al doilea schimbător de căldură al boile-
rului. În acest caz, trebuie să utilizăm o conexiune electrică suplimentară pentru a comanda por-
nirea arzătorului şi pompei de circulaţie de la boilerul încălzirii centrale.
Pentru ambele modele (BL1 şi BL2) poate fi utilizată o rezistenţă electrică ca sursă secundară de
energie (livrată la comandă specială)
Pompa de circulaţie pentru recirculare (opţional) se utilizează pentru recircularea apei calde între
rezervorul de stocare şi distribuitorii de apă caldă aflaţi la distanţă.

30
Dimensiunile (spaţiile) pentru instalarea colectoarelor

1 Colector 2 Colectoare 3 Colectoare

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Instrucţiuni de instalare şi orientare

1. Înainte de începerea instalării încălzitorului solar Înclinarea ideală a colectoarelor solare ar trebui
de apă citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de să fie egală cu latitudinea locului în care se exe-
instalare formulate şi ilustrate în acest manual. cută instalarea.
2. Înainte de instalarea încălzitorului solar de apă, 6. Postamentul de bază a colectoarelor este acelaşi
este foarte important ca beneficiarul şi instalato- atât pentru acoperişurile plane, cât şi pentru cele
rul să se familiarizeze cu toate detaliile referitoa- înclinate. Această dispunere se pune de acord cu
re la instalarea corectă şi în siguranţă a încălzi- modul concret de asamblare (vezi instrucţiunile
torului (detalii cum ar fi: locul şi punctul de ampla- de instalare prezentate în paginile următoare)
sare, rezistenţa statică şi controlul suprafeţei pe 7. Dacă suprafaţa pe care vor fi instalate colectoa-
care ar fi amplasat produsul, traseele de conduc- rele solare, plană sau înclinată, nu este compati-
te şi cabluri, etc). bilă cu echipamentul standard livrat, atunci tre-
3. Instalarea trebuie să fie executată în conformita- buie utilizat un echipament corespunzător ace-
te cu reglementările locale din domeniile electric stei situaţii. Instalatorul trebuie să aleagă, să pro-
şi al instalaţiilor de apă - canalizare. pună şi să instaleze acest tip de echipament,
4. Poziţia aleasă de dvs. pentru instalarea colecto- ţinând cont în totdeauna de dorinţa beneficiaru-
rului solar nu trebuie să fie umbrită de nici un fel lui.
de obstacole (arbori, clădiri etc.) în tot timpul 8. Pentru instalarea pe un acoperiş înclinat, plăcile
anului (vezi mai jos un tabel cu unele date referi- "D" trebuie să fie fixate cu şuruburi şi piuliţe core-
toare la astfel de obstacole). spunzătoare pe tâmplărie pentru a se asigura o
5. Pentru obţinerea performanţelor optime ale siste- instalare dreaptă şi sigură a colectoarelor.
mului solar de încălzire, colectorul trebuie orien- 9. În regiunile caracterizate prin căderi masive de 31
tat spre Sud, pentru ţările din emisfera nordică şi zăpadă, de ploi, furtuni, vânturi puternice, cicloa-
spre Nord pentru ţările din emisfera sudică. În ne, tornade, este foarte important să ne asigurăm
cazul în care nu este posibil să se orienteze în că suporţii echipamentului standard sunt sufi-
totalitate colectorul solar spre ecuator, trebuie ca cienţi pentru a rezista la greutatea cantităţii de
acesta să fie orientat spre Est, cu un unghi de zăpadă estimate sau la intensitatea condiţiilor
până la 300, dacă solicitarea preponderentă de meteo menţionate mai sus. În aceste cazuri,
apă caldă este înainte de ora 14, sau spre West, colectorii solari trebuie să fie amplasaţi într-o
cu un unghi de până la 300, dacă solicitarea pre- manieră stabilă pe acoperiş şi trebuie asiguraţi
ponderentă de apă caldă este după de ora 14. cu întărituri metalice suplimentare.

Tabel cu date referitoare la obstacole


Latitudine Distanţa dintre
colector şi obstacol
0º- 25º X = 1,0 x Y
25º- 35º X = 1,5 x Y
35º- 45º X = 2,0 x Y
45º- 50º X = 2,5 x Y
50º sau mai mult X = 3,0 x Y
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Instrucţiuni de instalare şi orientare

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE Atenţie: Placa de sus E sau C se ajustează după


amplasarea la poziţie a colectoarelor.
Pentru modelele colectoarelor solare ST - 2000 şi Se amplasează colectoarele pe postamentul de
ST - 2500 se utilizează aceleaşi postamente de bază şi se asigură cu plăcile E sau C şi se strâng cu
bază. şuruburi pe plăcile B

INSTALAREA PE SUPRAFEŢE PLANE CARACTERISTICILE TEHNICE ALE


POSTAMENTULUI DE BAZĂ
Se cuplează plăcile A, B, C şi D prin strângerea lor
cu şuruburi, aşa cum este indicat în paginile urmă- Material: plăci metalice (corniere din tablă)
toare. Se fixează liber, fără a se strânge, placa E pe galvanizate la cald
plăcile B. Grosime: 2,5 - 3 mm
Atenţie: Forma: unghi de 90º; 35 x 35 mm.
Placa superioară E se ajustează la poziţie după
amplasarea colectorului. DIMENSIUNILE ELEMENTELOR
Se ajustează la poziţie postamentul de bază pe POSTAMENTULUI DE BAZĂ
suprafaţa plană.
Se aşează colectorul pe postamentul de bază şi A = 2150 mm Aceleaşi pentru toate
apoi se fixează cu şuruburi în dibluri şi bolţuri pe B = 2150 mm postamentele de
suprafaţa de beton, în conformitate cui reglementă- C = 1430 mm bază
rile naţionale.
D = 1180 mm pentru postamentul de bază cu
INSTALAREA PE O unul şi două colectoare solare
32 D = 1220 mm pentru postamentul de bază cu
SUPRAFAŢĂ ÎNCLINATĂ
trei colectoare solare
Se cuplează plăcile A şi E astfel încât să formeze o
E = 1150 mm pentru postamentul de bază cu
ramă rectangulară pe postamentul de bază cu unul
un colector solar
şi trei colectoare, sau plăcile A şi C la postamentul
E = 1430 mm pentru postamentul de bază cu
de bază cu două colectoare (aşa cum este arătat în
două colectoare solare
paginile următoare)
E = 2355 mm pentru postamentul de bază cu
Se îndoaie cele patru plăci D aşa cum se arată în
trei colectoare solare
figuri. Se scot ţiglele şi se amplasează plăcile cur-
bate D pe structura din lemn a acoperişului, aşa
cum este arătat în figuri. Pentru o instalare sigură
trebuie să se utilizeze în totdeauna bride metalice
suplimentare de fixare.
Se ridică ţiglele şi se trec eclisele metalice pe sub
elementele orizontale ale elementelor din lemn ale
acoperişului. Se strâng pe plăcile C postamentul de
bază cu cele două colectoare solare, sau plăcile E
ale postamentului de bază cu un colector sau trei Nota:
colectoare solare, astfel încât postamentul de bază Le specifiche tecniche dei prodotti e dei materiali (p.es. resistenze, termostati, valvole, liqui-
di…ecc) sono in conformità con le norme vigenti greche e la regislazione Greca.
să nu poată fi deplasat în nici o direcţie. Bisogna informarsi e controllare, se le specifiche tecniche dell’impianto e dei materiali sono in
conformità con le norme e la legislazione nazionale e regionale di ogni paese (p.es. idrauliche,
Se fixează în şuruburi plăcile B pe rama dreptun- elettriche, sanitarie… ed altri).
Il distributore/importatore é responsabile per l’importazione, commercializazione e installazio-
ghiulară A + C sau E. Ne asigurăm că plăcile B sunt ne dei prodotti ed i loro accessori.
HELIOAKMI S.A non assume nessuna responsabilità per danni provocati contro terzi per qua-
fixate strâns prin şuruburi în găurile din placa A. lunque motivo, da errata installazione dell’impianto e/o dei suoi accessori, da diffettosità del-
Se slăbeşte strângerea plăcii de fund E sau C pe l’impianto e/o dei suoi accessori oppure dalla non osservazione delle norme (idrauliche, elet-
triche, sanitarie, urbanistiche ed altre) vigenti locali. In caso di diffetosità del prodotto sono in
placa B vigore le condizioni di garanzia del prodotto.

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Instrucţiuni de instalare

Bază de prindere pentru un colector Bază de prindere pentru 2 colectoare Bază de prindere pentru 3 colectoare
ST-2000 sau ST-2500 (pag. 34-35) ST-2000 sau ST-2500 (pag. 36-37) ST-2000 sau ST-2500 (pag. 36-37)

33
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Schema de asamblare a suportului pentru un colector

34

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a


schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor
fără o notificare prealabilă.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Colectorul ST-2500 pe o suprafaţă dreaptă sau înclinată

35

Atenţie:
suportul A este
conectat cu soportul
B exact cum arată şi
detaliul.
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Schema de asamblare a suportului pentru două colectoare

Atentie:
Pentru instalarea a două
colectoare pe un plan
înclinat, suportul C se va
instala în mijlocul supor-
tului A.

36

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a


schimba toate caracteristicile tehnice ale pro-
duselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Colectorul ST-2500 pe o suprafaţă dreaptă sau înclinată

37

Atenţie: suportul
A este conectat cu
soportul B exact
cum arată şi deta -
liul.
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Schema de asamblare a suportului pentru două colectoare

38

Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul


de a schimba toate caracteristicile tehnice
ale produselor fără o notificare prealabilă.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Colectoarele ST-2500 pe o suprafaţă dreaptă sau înclinată


Atentie:
Pentru instalarea a
două colectoare pe un
plan înclinat, suportul
C se va instala în mij-
locul suportului A.

39
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Cuplarea colectoarelor solare şi a accesoriilor


Pentru cuplarea a două sau trei colectoa-
re între ele, trebuie să se utilizeze racor-
duri de cuplare din bronz aşa cu se arată
în schemele de cuplare. Racordurile din
bronz de 1/2" sunt cuplate pe colţuri
opuse în diagonală pe colectoare. Tripla
în cruce din bronz pentru cuplarea ele-
mentului de aerisire şi suportul senzorului
sunt cuplate la racordul de evacuare din
punctul cel mai înalt al colectorului aşa
cum este arătat în fotografie.
Pentru a se asigura cel mai bun contact
între senzor şi suportul de senzor, se va
utiliza un material cu conductivitate ter-
mică bună, înainte de efectuarea cuplării.
Accesoriile menţionate mai jos se găsesc
într-o pungă din plastic ce este inclusă în
cutia de accesorii.

40 Poziţia de conecta-
re a senzorului

de temperatura in
teaca Nr. 2.

Teaca Nr. 1 cu lungimea de 135mm


se va conecta la boiler, iar teaca Nr.
2 de lungime 65mm se va coneta la
colectoare.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Cuplarea colectoarelor solare şi a accesoriilor

41
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Echipamentul hidraulic. siunea apei din reţea la valoarea de 5 bari,


timp de 15 minute.
• Pentru cuplarea echipamentului hidraulic în
Atenţie: Vasul de expansiune trebuie să fie izo-
circuitul închis (colectorii solari, schimbătorul
lat, pentru a nu se depăşi presiunea
de căldură cu serpentină care este poziţionat
maximă de funcţionare.
la partea inferioară a boilerului) se va consul-
• Amestecul lichidului antigel trebuie efectuat
ta schema hidraulică a instalaţiei sistemului
înainte de începerea operaţiunilor de umple-
solar de încălzire a apei de la pagina 30. re, în conformitate cu valoarea cea mai scă-
• Conexiunea la vasul de expansiune cu supa- zută a temperaturii mediului ambiant (vezi
pa de siguranţă a echipamentului hidraulic nu tabelul de la pagina 27).
trebuie să depăşească 2 m, fără curburii şi • Umplerea sistemului poate fi făcută prin par-
etanşă faţă de aerul înconjurător. Diametrul tea de sus a colectorului, prin gravitaţie, sau
acestuia este de 3/4". cu o pompă, cu ajutorul echipamentului
• După instalarea conductelor circuitul închis hidraulic. Presiunea de funcţionare între 1,5 şi
trebuie curăţat. Curăţarea sistemului se reali- 3 bari, poate fi realizată cu o pompă de pre-
zează cu apă, timp de 15 minute, prin izolarea siune sau cu presiunea apei de alimentare.
pompei de circulaţie cu ajutorul celor două Se vor verifica în permanenţă toate punctele
robinete care sunt dispuse la intrarea şi ieşi- de aerisire, concomitent cu umplerea cu
rea din pompă şi prin deschiderea celor două lichid.
orificii de intrare ieşire ale sistemului. Aceste • Toate instalaţiile şi conexiunile sistemului tre-
orificii de intrare ieşire au racorduri din plastic buie să fie executate în conformitate cu regle-
de tip tată, pentru cuplarea la furtunuri din pla- mentările din domeniul electric, al instalaţiilor
42 stic. de apă şi construcţii, aplicabile pe plan naţio-
• Înainte de umplerea circuitului închis, trebuie nal.
să se verifice etanşeitatea tuturor îmbinărilor. • Se recomandă să se amplaseze un recipient
Se poate, de exemplu, executa aceasta, pe sub echipamentul hidraulic, în care să se
timpul operaţiunilor de curăţare prin închide- colecteze agentul termic pe timpul umplerii şi
rea uneia din valvulele de golire umplere, şi aerisirii sau pe timpul probelor hidraulice,
să se utilizeze o pompă de circulaţie sau pre- deoarece ventilul se deschide la 6 bari.

Tubulaturile circuitului închis • Trebuie să fie evitate locurile prin care insta-
laţia să "prindă" aer. dacă aceasta nu este
• Toate ţevile care pleacă sau se întorc de la
colectorii solari trebuie să fie izolate core- posibil, atunci în acel loc trebuie instalat un
spunzător, astfel încât acestea să reziste unor dispozitiv automat de aerisire.
temperaturi cuprinse între -30°C şi +120°C. • Diametrul ţevilor trebuie să fie cuprins între
Este necesar de asemenea să se utilizeze o Ø18-22 mm pentru distanţa de până la 20m şi
izolaţie protecţie la radiaţia de ultra-violete. Ø15 mm pentru lungimea mai mică de 12m.
• Izolaţia trebuie să aibă o grosime core- • Toate racordurile de cuplare care se vor utili-
spunzătoare în conformitate cu condiţiile cli- za trebuie să reziste la o presiune de 6 bar şi
matice locale. al temperaturi cuprinse între -30°C şi +120°C
• Distanţa dintre colectori şi schimbătorul de / 130°C.
căldură cu serpentină al boierului trebuie să • După expirarea perioadei de garanţie, se
fie cât mai mică posibil, astfel încât pierderile recomandă să se execute, anual, verificări ale
termice să fie minime. instalaţie şi a conexiunilor.
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Echipamentul hidraulic
Specificaţii Include: faza fluxului (partea de ventilare) şi faza de întoarcere (partea
pompei)
Staţia solară gata de conectare pentru Domeniul de măsurare3) kVS1) kVS2) Pompa de circulaţie
circularea şi ventilarea mediului din cir- 4,0 -16 l/min 3,3 6 WILO ST 20/6-3
cuitul solarului cu anexe pentru montare.
Cu mecanism integrat SETTER de 1) kvs [m³/h] cu υ = 1 mm²/s în faza de întoarcere (partea pompei)
reglare PF în linie şi supapă de control 2) kvs [m³/h] cu υ = 1 mm²/s în faza fluxului (partea de ventilare)
3) Scală vizibilă pentru amestec apă/glicol cu υ = 2,3 mm²/s
cu indicare directă a reglării debitului în
l/min. Supapă metalică de sens inte-
grată în ambele robinete cu bilă.
Optimizat pentru a fi utilizat în aplicaţii
solar. Valorile măsurate ale vâscozităţii
mediului υ = 2,3 mm²/s pot fi citite
direct prin fereastra de vizualizare pe Dimensiuni
timpul reglării fără necesitatea tabele-
lor, diagramelor sau a dispozitivelor de
măsurare.
Date tehnice
Temperatura maximă de funcţionare:
− Circuitul fluxului (partea de ventilare): 160 °C
− Circuitul de întoarcere (partea pompei): 110 °C
Presiunea maximă de funcţionare: 8 bar
− Presiunea de acţionare a supapei de
siguranţă: 6 bar 43
kvs – valoarea şi domeniul de măsura-
re conform tabelului „Model Program”.
Ţeava de ventilare: Oţel protejat cu
vopsea
Componentele carcasei supapei:
Alamă
Componentele interne: Oţel inoxida-
bil, alamă şi plastic
Fereastra de vizualizare: Silicat de bor
O-ring garnituri: EPDM
Garnituri plate rezistente la temperaturi
ridicate sunt utilizate în aplicaţiile solar
Materialul izolator: EPP
Filetele sunt conforme cu DIN 2999 /
ISO 7 şi ISO 228
Precizia de măsurare ±10 % (din
valoarea nominală cea mai ridicată).
Precisione di misurazione: ±10% (dal
valore finale).
Fluide
• Apă şi aditivi caracteristici utilizaţi 1 Filet exterior ISO 228, G 1" (linia de la colector)
împotriva coroziunii şi îngheţului 2 Filet exterior ISO 228, G 1" (linia spre colector)
(scală indicatoare pentru vâscozita- 3 Filet exterior ISO 228, G 1" (linia spre rezervor)
tea medie υ = 2,3 mm²/s) 4 Filet exterior ISO 228, G 1" (linia de la rezervor)
• Apă de reţea şi apă de răcire 5 Filet exterior ISO 228, G ¾" (linia vasului de expansiune)
6 Filet interior DIN 2999 / ISO 7, Rp ¾" (linia supapă de siguranţă de ventilare)
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Capitolul 5

Echipamentul hidraulic

44
Capitolul 5 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Conexiunile electrice
• Pentru instalarea termostatului diferenţial, vă rea, căderea termostatelor, deoarece acestea pot
rugăm să consultaţi manualul producătorului, care provoca deteriorări serioase ale termostatului, cu
este inclus în setul de livrare. consecinţe foarte periculoase pentru exploatarea
• Toate blocurile funcţionează cu 230 V / 50 Hz. sa. Instalaţia electrică trebuie să fie executată de
• În cazul în care este instalată o rezistenţă elec- către un electrician autorizat. O conexiune elec-
trică, trebuie verificată tensiunea. Rezistenţele trică defectuoasă poate produce explozia boileru-
electrice de până la 4kW sunt alimentate la 230 V lui.
monofazic, cu termostat, în timp ce rezistenţele • În cazul în care nevoile de consum de apă caldă
electrice de 6 - 9 kW sunt alimentate cu tensiunea se situează în perioade ale zilei cu foarte puţină,
de 400 V trifazic, iar montarea unui termostat con- sau fără, lumină solară, de exemplu după orele
stituie obligaţia instalatorului. 17:00 sau înainte de orele 12:00, se recomandă
• Termostatul, odată ce este instalat şi reglat,
utilizarea unui dispozitiv de timp programabil.
funcţionează automat la boiler. Conform nevoilor
Acesta va activa automat rezistenţa electrică atâta
clientului, temperatura apei poate fi reglată de
timp cât există nevoia de apă caldă.
către instalator la nivele mai scăzute sau mai ridi-
cate, faţă de reglajul iniţial din fabricaţie, între
30°C - 80°C. În cazul în care, dintr-un anumit După terminarea instalării sistemului, se curăţă
motiv temperatura depăşeşte nivelul de protecţie zona în care s-au executat toate lucrările, se
admis, se activează blocul de protecţie termică. completează documentul de garanţie precum şi
Acesta este reglat să se acţioneze atunci când ultima pagină (pagina 49) "Instrucţiuni pentru
temperatura termostatului atinge 100 ± 10°C. În instalator" iar acestea se trimit prin poştă la
cazul în care se întâmplă acest lucru, trebuie să HELIOAKMI SA şi la agentul sau la distribuito-
se determine cauza. După ce apa se răceşte, ace- rului dvs, local, în conformitate cu instrucţiunile
sta se poate reseta manual, prin apăsarea buto- de garanţie. De asemenea, se completează toată
nului roşu. documentaţia necesară pentru o posibila filială
45
• Pe timpul transportului termostatelor şi pe timpul a clientului şi se trimite la autorităţile core-
procesului de instalare, se vor evita lovirea, trânti- spunzătoare.

Conexiunile electrice ale termostatului diferenţial şi rezistenţei electrice

Firma HELIOAKMI SA nu este


responsabilă pentru deteriorarea,
avarierea etc. produselor sau pentru
daune către terţe părţi, care rezultă
din instalarea defectuoasă a echipa-
mentului
Caracteristicile tehnice ale produsu-
Resistenza
RESISTENZA ELETTRICA lui pot fi modificate de către furnizor
fără o notificare prealabilă.
LISTA PENTRU VERIFICAREA ŞI DEPISTAREA DEFECŢIUNILOR Capitolul 6

Instrucţiuni pentru beneficiar şi instalator


În cazul unei funcţionări necorespunzătoare a sistemului şi înainte de a contacta instalatorul, distribuito-
rul, agentul sau fabricantul, vă rugăm să aveţi al îndemână informaţiile de pe paginile ce urmează.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE - RECOMANDĂRI
• Sistemele solare de încălzire MEGASUN nu necesită intervenţia utilizatorului. Se recomandă, totuşi, ca
după primele 15 zile de funcţionare, să se verifice presiunea din circuitul închis, (colector - boiler) şi dacă
temperaturile sunt la nivele normale pentru momentul inspectării, lumina solară şi datele din "Fişa de
instalare".
• După doi ani de funcţionare, se recomandă să înceapă un program de service anual.
• Dacă s-a spart sticla colectorului, aceasta trebuie înlocuită imediat, astfel încât absorberul să nu se dete-
rioreze.
• Dacă există mult praf în zonă, atunci sticla colectoarelor trebuie să fie spălată cel puţin de două ori pe
an cu apă, cu excepţia situaţiilor când ploua des.
• După ce s-a terminat instalarea, instalatorul trebuie să informeze clientul despre funcţionarea sistemu-
lui.
În cazul oricăror funcţionări necorespunzătoare ale sistemului, recomandăm clientului să contacteze insta-
latorul, deoarece numai acesta ştie totul despre diferiţi parametri şi posibilele caracteristici particulare ale
instalaţiei.

În cazul unei funcţionări necorespunzătoare (instrucţiuni pentru instalator)


Să se asigure că:
46 • Condiţiile climatice permit funcţionarea sistemului solar de încălzire a apei.
• Nu există umbră pe colectoarele solare, produsă de orice obstacole, şi că aceste colectoare sunt curăţate
de praf.
• Nu există nici un fel de scurgeri din circuitul închis şi toate conexiunile, racordurile şi tubulaturile sunt înfi-
letate strâns şi sunt etanşe la apă.
• Că funcţionarea pompei de circulaţie este corect programată. În cazul modelului CAMPINI, temperatura
diferenţială de pornire se programează de către producător la 100C peste temperatura boilerului (este
recomandată valoarea de 60C). Se va consulta "Fişa de instalare" deoarece instalatorul poate a modificat
acest parametru.
• Pompa de circulaţie funcţionează, dacă condiţiile climatice permit funcţionarea acesteia. Prin atingerea cu
mana a pompei de circulaţie se pot percepe vibraţiile cauzate de funcţionare. Se verifică curentul electric
la placa electrică, iar dacă este necesar , se contactează electricianul instalaţiei.
• Valvula de amestec pentru apă caldă / rece de pe racordul de ieşire din boiler este reglată corect şi funcţio-
nează.
• Presiunea circuitului închis (indicaţia manometrului din echipamentul hidraulic) este aceeaşi cu cea menţio-
nată în "Fişa de instalare" (circa 1,5 - 2,5 bar). Dacă se poate, pentru funcţionarea imediată a sistemului,
umpleţi sistemul cu agent termic şi apă de la alimentarea cu apă, sau reglaţi corespunzător umplerea auto-
mată, până la presiunea indicată în "Fişa de instalare".
• Că exisă suficient agent termic în circuitul închis al colectoarelor - boilerului. În zilele cu lumină solară inten-
să şi în condiţiile funcţionării normale a pompei de circulaţie, punctele cele mai înalte ale tubulaturilor tre-
buie să fie calde (de exemplu - racordul de ieşire superior al colectorului). Fiţi atenţi la o falsă percepţie a
unor astfel de puncte calde, care ar putea să fie provocată de lumina directă a soarelui.
• Există aer în vasul de expansiune (dacă este necesar, se verifică pre - presiunea de aer, numai cu insta-
laţia golită, aşa cum este formulat în "Fişa de instalare" şi dacă ventilul de siguranţă nu s-a deschis).

Nota: Toate instalările trebuie să în conformitate cu toate reglementările şi regulile (electrice, sanitare, urbanism şi
altele), din zona dumneavoastră de reşedinţă.
Capitolul 6 LISTA PENTRU VERIFICAREA ŞI DEPISTAREA DEFECŢIUNILOR

FIŞA DE INSTALARE
(completată de către instalator, păstrată de către client)

Numele întreg al clientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Adresa / telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data instalării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalarea colectoarelor acoperiş cu ţigle, acoperiş plan, altele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colectoarele sunt orientate spre: Sud. . . . . . Est. . . . . . West. . . . . .
Înclinarea colectoarelor: . . . . . . . . . . (en ºC)
Caracteristicile instalaţiilor de ţevi
• Presiunea de încercare a circuitului închis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bar
• Presiunea de încercare a vasului de expansiune (cu azot): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bar
• Proporţia amestecului glicol - apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(%) apă: . . . . . . . . .(%) glicol
• Existenţa umplerii automate: DA / NU
• Umplerea iniţială cu pompa: DA / NU
Caracteristicile electrice / Reglajul termostatului diferenţial
• Modelul termostatului diferenţial : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Reglajul temperaturii maxime pentru protecţia boilerului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ºC)
• Reglajul temperaturii diferenţiale de pornire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ºC)
• Reglajul temperaturi de histerezis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ºC)
• Reglajul protecţiei la îngheţ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ºC) 47
• Descrierea conexiunilor electrice ale pompei de circulaţie (de exemplu: direct pe termostatul
diferenţial sau utilizând un tablou electric cu contactor de protecţie special pentru pompa de cir-
culaţie).
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Comentarii generale:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Datele personale ale instalatorului:
Numele complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datele personale ale distribuitorului sau agentului:


Numele complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTE

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
48 ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Capitolul 6 LISTA PENTRU VERIFICAREA ŞI DEPISTAREA DEFECŢIUNILOR

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALATOR


(completate de către instalator, trimise la fabricant)

După ce s-a terminat instalarea, instalatorul, trebuie să verifice, cu ajutorul listei de verificare de
mai jos, toate punctele care sunt notate şi să marcheze în coloanele corespunzătoare în scrierea
corectă a răspunsurilor cu DA sau NU.
LISTA DA NU
COLECTOARELE ŞI ŢEVILE EXTERIOARE
Instalarea şi fixarea postamentului de bază sunt în conformitate instrucţiunile precum
şi cu reglementările locale?
Dispunerea şi orientarea colectoarelor au poziţia ideală?
Există umiditate sub sticla colectoarelor?
Este permisă curgerea apei pe sub colectoare?
Cuplările hidraulice ale colectoarelor sunt corecte?
Instalarea senzorului pe colectoare a fost făcută corect şi funcţionează?
Este bine făcută protecţia la UV a izolaţiei termice?
Sunt corect izolate toate ţevile?
Instalarea acoperişului a fost executată în conformitate cu reglementările locale?
CIRCUITUL PRIMAR (SOLAR)
Înclinarea ţevilor permite aerisirea în punctul cel mai înalt?
Circuitul închis are presiunea corectă?
Există scurgeri în circuitul închis, îmbinări sau în schimbătorul de căldură cu serpentină?
Există manometru în circuitul închis al colectoarelor?
Valvula de umplere este instalată corespunzător?
A fost instalat robinetul unidirecţional?
A fost instalată valvula de golire în punctul cel mai coborât?
Există un vas pentru scurgerile de lichid, agent termic / apă? 49
Este cuplată supapa de siguranţă?
Există afişată o etichetă la loc vizibil cu amestecul si tipul agentului termic?
TERMOSTAT DIFERENŢIAL - CONEXIUNI ELECTRICE
Termostatul diferenţial este programat pentru temperaturile corecte?
Termostatul diferenţial funcţionează corect?
Temperatura maximă a boilerului este reglată corect
(dacă a fost instalată o valvulă de amestec pentru apă caldă / rece la ieşirea boilerului)?
Senzorii boilerului şi colectoarelor funcţionează corespunzător?
Cablurile electrice sunt fixate corespunzător?
Instalaţia electrică a fost executată în conformitate cu reglementările locale (izolare, împământare etc=?
BOILERUL ŞI CIRCUITUL DE APĂ CALDĂ
Rezistenţa electrică este conectată corespunzător (dacă ea există)?
Există valvulă de amestec apă caldă / rece?
Izolaţia boilerului este în stare bună?
Supapa de siguranţă este cuplată la canalizare?
GENERALITĂŢI
Documentul de garanţie a fost completat corespunzător şi dat clientului?
Instrucţiunile de utilizare au fost date clientului?
Alegerea modelului corespunde nevoilor clientului?
Clientul a fost informat că există şi alte posibilităţi pentru producerea apei calde?

Această listă de verificare trebuie să fie trimisă pe durata garanţiei la fabricant HELIOAKMI SA, Nea Zoi,
Aspropyrgos Attikis, c.p. 19300 Grecia.
Datele personale ale instalatorului: . . . . . . . . . . . . . Datele personale ale distribuitorului sau agentului:
• Numele complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Numele complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura instalatorului: . . . . . . . . . . . . . . . .
RECUNOAŞTEREA
INTERNAŢIONALĂ

De la cercetarea intensivă şi design ...


... la produsul final
Toate produsele MEGASUN respectă strict toate specificaţiile internaţionale, iar producţia
este riguros inspectată la orice stadiu al acesteia.Toate produsele Megasun au o emble-
ma care identifică caliteatea specială şi inspectarea, reprezentând:
„ESTE CALITATE”, „ESTE PERFORMANŢĂ”, „ESTE DESIGN”

50

1. Sală de conferinţe 2. Design-ul produselor


şi a modulelor 3. Maşina automatică de
sudură a tancurilor de stocare 4. Maşina
automatică de sudură a capacelor laterale
5. Automatizare în 5 etape pentru sablarea cu
nisip 6. Uscarea şi polimerizarea pentru pro-
tecţia internă a tancurilor de stocare
7. Boilerele înainte de asamblare
8. Asamblarea tancurilor de stocare
9. Ambalarea
Lider mondial in tehnologia instalaţiilor termice solare,
30 de ani înainte faţă de cei care au descoperit puterea Soarelui

Treizeci de ani de producţie a instalaţiilor termice


solare înseamnă 30 ani de inovaţie în domeniu şi
introducere a noi tehnologii.

Trei decade de elaborare continuă, combinată cu o


vastă experientă şi cercetare intesivă au stabilit
produsele MEGASUN ca lider pe majoritatea pieţelor
mondiale.
1970 Proiectare tancului de stocare vertical 1988 Integrarea sistemelor Compact –
cu circuit deschis cu circuit deschis
Mii de instalaţii solare MEGASUN sunt astăzi cu succes
în folosinţă în majoritatea statelor lumii – de la Atena
până în America, din Africa până in Australia, în
intreaga Asie până în Estul îndepărtat, acoperind toate
continentele – producând continuu apă caldă chiar în
cele mai dificile climate.

Astăzi, HELIOAKMI nu reprezintă numai tehnologii


specializate şi 30 de ani de experienţă, ci sisteme cu o
calitate extraordinară ce satisfac orice cerinţă.
1978 Tancul de stocare vertical cu circuit 1990 Tancul de stocare orizontal cu circuit
deschis si închis închis
Peste 20 de milioane litri de apă caldă sunt furnizaţi zinic
de instalaţiile MEGASUN din întreaga lume, contribuind la
protejarea mediului înconjurător.

Câteva din statele unde sunt exportate cu succes 51


produsele MEGASUN:
Germania, Italia, Franţa, Spania, România, Insulele Canare,
Portugalia, Olanda, Austria, Belgia, Suedia, Bulgaria, Slovenia,
Albania, Cipru, Australia, N.Zealandă, Oman, Bahrain, U.A.E.,
India, Thailanda, Malaysia, Indonesia, Philippine, Korea, Argentina,
Brazilia, Chile, Bolivia, Venezuela, Aruba, Grianada, Martinique,
1980 Tancul de stocare orizontal cu circuit Nevis, St. Lucia, Rep. Dominicană, El Salvador, Costa Rica, 1994 Tancul de stocare orizontal cu circuit
închis închis
Nicaragua, Panama, Malta, Morocco, Tunesia, Egipt,
Libia, Algeria, Senegal, Ghana, S. Africa, Kenia, Botswana,
Namibia, Zimbabwe, Tanzania, Zambia, St. Mauritius,
Reunion, Madagascar... şi altele

Şi vom continua...

1983 Tancul de stocare orizontal (realizat 2000 Tancul de stocare orizontal cu circuit
din oţel inoxidabil ) cu circuit închis închis (120, 160, 200, 260 şi 300 litri)

1 Colectoare solare
1985 Tancul de stocare orizontal cu circuit 2 Tanc de acumulare (boiler)
închis si colectoare de tip „Sandwich” 2000 Boilere verticale (capacitate: 150, 200,
3 Echipamentul hidraulic 300, 420, 500, 800, 1000 litri)
4 Vasul de expansiune
5 Termostatul diferenţial
Helioakmi S.A., NEA ZOI 19300 ASPROPYRGOS, ATTIKI - GRECIA
Tel.: (+30) 210 55 95 624 - 210 55 95 625 - 210 55 95 626, Fax: (+30) 210 55 95 723
I n t e r n e t : w w w. h e l i o a k m i . g r • e - m a i l : m e g a s u n @ h e l i o a k m i . g r

Importator România:
Soltech AG serv s.r.l.: Str. Arges 6, Eforie Sud, jud. Constanţa – ROMÂNIA
Tel.: 0241 – 748209, Mobil: 0741 – 157775, Fax: 0241 – 748209
I n t e r n e t : w w w. soltech.ro • e - m a i l : info@soltech.ro
0408
Firma Helioakmi S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba toate caracteristicile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.