Sunteți pe pagina 1din 56

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Studen i: Dumitrescu Adrian C lin Vasile Marius Sec ia Inginerie Electric

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

CUPRINS
1. INSTALATII DE TURBINE CU GAZE ............................................................................................. 4 1.1. 1.2. PREZENTAREA INSTALATIEI ............................................................................................. 4 BILANTUL ENERGETIC AL ITG. RANDAMENTE .................................................................. 7

1.3. POSIBILITATI DE CRESTERE A RANDAMENTULUI TERMIC AL ITG ...................................... 9 1. 2. 3. Temperatura dupa camera de ardere ........................................................................................ 9 Recuperarea interna de caldura ............................................................................................. 10 Recuperarea externa de caldura ............................................................................................. 11

1.4. NIVELUL DE PERFORMANTE AL ITG ..................................................................................... 13 1.4. CICLURI COMBINATE GAZE-ABUR......................................................................................... 14 1.4.1. CONSIDERATII TERMODINAMICE .................................................................................. 14 1.4.2 Ciclul combinat gaze-abur fara postcombustie .......................................................................... 15 1.4.2.1 Conceptia de realizare........................................................................................................ 15 1.4.2.2 Bilantul energetic al CCGA fara postcombustie. Performante................................................. 17 1.4.3. Ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie ............................................................................ 19 1.4.3.1. Conceptia de realizare....................................................................................................... 19 1.4.3.2. Bilantul energetic al CCGA cu postcombustie. Performante............................................... 21 1.4.4. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU ARDEREA CARBUNELUI N PAT ............................. 23 FLUIDIZAT SUB PRESIUNE ............................................................................................................ 23 1.4.5. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU GAZEIFICAREA INTEGRATA A................................ 25 CARBUNELUI................................................................................................................................... 25 1.4.5. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU INJECTIE DE ABUR ................................................ 28 2.CENTRALE ELECTRICE CU GAZEIFICARE INTEGRAT A C RBUNELUI (IGCC) ................................................................................................. 30 2.1 Prezentarea solu iei ..................................................................................................................... 30 2.2 Procesul de gazeificare ................................................................................................................ 34 2.2.1. Gazeificarea cu pat fix.............................................................................................................. 37 2.2.2. Gazeificarea cu pat fluidizat ..................................................................................................... 37

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 2

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


2.2.3 Gazeificarea prin antrenare ..................................................................................................... 38 2.3. Instala ii de r cire i cur are a gazului de gazogen .................................................................... 39 2.3.1 Procedee de joas temperatur ................................................................................................. 40 2.3.2 Procedee de nalt temperatur ................................................................................................. 42 2.4 Instala ia de separare a aerului.................................................................................................... 43 3. Exemple de centrale echipate cu IGCC .............................................................................................. 45 3.1 IGCC Buggenum .......................................................................................................................... 45 3.2. Centrala electric Polk, Florida (SUA) ....................................................................................... 49 3.3. Centrala electric Puertollano (Spania) ...................................................................................... 49 3.3.1 Descrire general .................................................................................................................. 49 3.3.2 Ciclul combinat ..................................................................................................................... 52 3.3.3 Unitatea de gazeificare.......................................................................................................... 53 3.3.4 Emisiile poluante ale IGCC Puertolano ................................................................................. 54 Bibliografie ........................................................................................................................................... 56

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 3

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


1. INSTALATII DE TURBINE CU GAZE

1.1. PREZENTAREA INSTALATIEI Instalatia de turbina cu gaze (ITG) este o masina termica motoare care realizeaza conversia energiei chimice nglobate n combustibil n energie mecanica. Fluidul de lucru utilizat n cadrul ITG este un gaz: aer, bioxid de carbon, heliu, etc. Pentru a functiona, instalatiile moderne de turbine cu gaze utilizeaza un ciclu termodinamic de tip Brayton (Joule). n fig. 1.1. este prezentata schema de principiu pentru ITG, ntlnita n mod curent n cadrul centralelor electrice. Agentul de lucru utilizat n cadrul acestei scheme este aerul atmosferic.

Fig. 1.1. Schema de principiu pentru o instalatie de turbina cu gaze FA - filtru de aer; K - compresor; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; AZ - amortizor de zgomot: GE - generator electric Aerul este aspirat de catre compresor prin intermediul filtrului de aer (FA). Acesta
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 4

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


are rolul de a opri eventualele impuritati mecanice ce ar conduce la erodarea si distrugerea treptata a paletajului compresorului. Compresorul (K) ridica presiunea aerului pna la nivelul corespunzator intrarii n camera de ardere (CA). n acest punct aerul se amesteca cu combustibilul si are loc procesul de ardere. Gazele de ardere evacuate din camera de ardere se destind n continuare n turbina cu gaze (TG), producnd lucru mecanic. O parte din lucru mecanic este utilizat pentru antrenarea compresorului (compresorul si turbina cu gaze sunt plasate pe aceeasi linie de arbori), iar restul serveste la antrenarea generatorului electric (GE). La esaparea din turbina cu gaze este prevazut un amortizor de zgomot (AZ). Rolul acestuia este de a limita nivelul de zgomot (provocat de evacuarea gazelor de ardere) n cadrul unor limite acceptabile. n continuare gazele de ardere sunt evacuate n atmosfera. Din punct de vedere termodinamic, pentru schema prezentata n figura 4.9. se remarca urmatoarele elemente: Sursa calda a ciclului termodinamic corespunde camerei de ardere. n acest punct agentul de lucru (aerul atmosferic) intra n contact direct cu combustibilul participnd la procesul de ardere. La sursa rece circuitul se nchide prin intermediul atmosferei. n mod conventional o astfel de instalatie este considerata ca lucreaza n circuit deschis. O ITG n circuit deschis utilizeaza n mod exclusiv ca agent termic aerul atmosferic. Desi au proprietati termodinamice mai bune, bioxidul de carbon si heliul nu pot fi folosite n astfel de instalatii. Faptul ca agentul de lucru este evacuat n atmosfera ar implica existenta unei surse de CO2 sau He care sa alimenteze n permanenta compresorul, element ce ar conduce la cresterea costurilor de producere a energiei electrice peste limitele acceptabile. Utilizarea celor doua gaze mentionate mai sus se preteaza pentru acele ITG care lucreaza n circuit nchis (vezi figura 1.2). n acest caz sursa rece a ciclului este asigurata de un schimbator de caldura de suprafata n care agentul de lucru este racit de un fluid exterior. De asemeni la sursa calda exista un schimbator de caldura de suprafata, iar agentul de lucru nu mai intra n contact direct cu produsele de ardere. O astfel de schema este folosita izolat, doar n cadrul unor filiere de centrale nuclearo-electrice. n cele ce urmeaza vor fi abordate doar ITG n circuit deschis.
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 5

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.2. Schema de principiu pentru o ITG n circuit nchis a - combustibil; b - agent de lucru (C02, He): c - fluid de racire (apa) K - compresor; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; GE generator electric; R racitor

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 6

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


1.2. BILANTUL ENERGETIC AL ITG. RANDAMENTE n fig. 1.3. este prezentat sub forma unei diagrame de tip Sankey bilantul energetic pentru o ITG n circuit deschis, iar n tabelul 1.1. sunt explicitate principalele categorii de pierderi si randamentele aferente

Fig. 1.3. Bilantul energetic aferent unei ITG n circuit deschis n fig. 1.3. s-au utilizat urmatoarele notatii: - puterea termica corespunzatoare combustibilului; - pierderi de caldura n camera de ardere; - pierderi de caldura la sursa rece a ciclului termodinamic; - lucrul mecanic util produs n cadrul ciclului termodinamic; - pierderi mecanice ale ITG; - - pierderi n generatorul electric. S-a neglijat puterea termica intrata n conturul de bilant odata cu aerul atmosferic. Ca si n cazul CCA, s-a neglijat puterea termica intrata n conturul de bilant odata cu aerul atmosferic. Randamentul de producere a energiei electrice este dat de produsul randamentelor de mai sus: = iar puterea electrica la bornele generatorului va fi:
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 7

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


= Tinnd seama de consumul serviciilor proprii electrice se obtine puterea electrica neta: = unde randamentul net de producere a energiei electrice a fost deja definit . Cota de servicii proprii pentru o ITG este relativ redusa, nedepasind n general valoarea de 0,05. Conform datelor din tabelul 1.1, cea mai scazuta valoare din expresia 4.7 corespunde randamentului termic. Deci, pentru a mari randamentul de producere a energiei electrice trebuie actionat n primul rnd asupra .

Tabelul 1.1.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 8

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


1.3. POSIBILITATI DE CRESTERE A RANDAMENTULUI TERMIC AL ITG

1. Temperatura dupa camera de ardere Temperatura gazelor de ardere dupa camera de ardere reprezinta temperatura maxima atinsa de agentul de lucru n cadrul ciclului termodinamic. Cresterea acesteia va conduce n mod nemijlocit la cresterea att a randamentului termic, ct si a puterii unitare. O crestere cu 370C poate avea ca rezultat marirea puterii unitare si a randamentului termic cu 10-13% respectiv 2 - 4%. Exista o serie de restrictii si conditionari n ceea ce priveste cresterea temperaturii maxime a ciclului: Temperatura dupa camera de ardere este limitata superior de rezistenta materialelor din care sunt confectionate paletele rotorice si statorice ale turbinei cu gaze. n conditiile utilizarii unor oteluri puternic aliate si a unor sisteme performante de racire interioara a paletajului turbinei cu gaze, la ora actuala valoarea acestei temperaturi nu depaseste n mod uzual 13500C. Pentru a obtine efectul maxim, cresterea temperaturii maxime a ciclului trebuie corelata cu cresterea raportului de compresie al aerului n compresor. n fig. 1.4. este prezentata variatia randamentului termic n functie de raportul de compresie pentru diferite valori ale temperaturii dupa camera de ardere. Se poate observa ca pentru o temperatura data exista o valoare a raportului de compresie pentru care randamentul termic devine maxim. Aceasta valoare a raportului de compresie creste odata cu temperatura. Deci, este indicat ca odata cu cresterea temperaturii dupa camera de ardere, raportul de compresie sa creasca la rndul sau pna la atingerea punctului de maxim. n felul acesta cresterea temperaturii maxime a ciclului are un efect maxim asupra randamentului termic.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 9

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.4. Variatia randamentului termic n functie de raportul de compresie si de temperatura maxima a ciclului

2. Recuperarea interna de caldura n fig. 1.5. este prezentata schematic o instalatie de turbina cu gaze cu recuperare interna de caldura. nainte de a intra n camera de ardere, aerul refulat de compresor este prencalzit ntrun recuperator de caldura (RC) pe seama caldurii continuta n gazele de ardere esapate din turbina cu gaze. Deci, se obtine o crestere a temperaturii aerului introdus n CA. Randamentul termic al ITG poate fi scris si sub forma:

unde:

- reprezinta lucrul mecanic produs n turbina cu gaze; - lucrul mecanic consumat de compresor; - puterea termica preluata de agentul de lucru la sursa calda a ciclului =

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 10

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.5. ITG cu recuperare interna de caldura FA - filtru de aer; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; RC - recuperator de caldura Introducerea recuperarii interne de caldura nu are nici un efect asupra lucrului mecanic produs de turbina cu gaze, respectiv consumat de compresor. n schimb, prin cresterea temperaturii aerului introdus n camera de ardere, n conditiile unei aceleiasi temperaturi a gazelor de ardere iesite din aceasta, scade consumul de combustibil deci scad valorile lui Qo, respectiv Q1. n consecinta, conform relatiei privind randamentul total, introducerea recuperarii interne de caldura conduce la cresterea randamentului termic al ITG.

3. Recuperarea externa de caldura Gazele de ardere esapate din turbina de gaze se caracterizeaza printr-un potential termic destul de ridicat. n mod uzual temperatura n acest punct al circuitului se situeaza n intervalul (400 - 600) 0C. n aceste conditii devine interesanta solutia de a recupera caldura continuta n gazele de ardere n scopul alimentarii unui consumator termic extern. n fig. 1.6 este prezentata o astfel de schema.
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 11

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Gazele de ardere esapate din turbina cu gaze intra ntr-un cazan recuperator (CR). Acesta este un schimbator de caldura de suprafata n care, pe baza caldurii continuta n gazele de ardere, se prepara un agent termic (abur, apa fierbinte, apa calda) ce este ulterior trimis catre consumatorul extern. Cantitatea de caldura transferata ntre cei doi agenti n cazanul recuperator este considerataa un efect util, reducndu-se n acest mod pierderile de energie termica la sursa rece a ciclului.

Fig. 1.6. ITG cu recuperare externa de caldura FA - filtru de aer; K - compresor; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; GE - generator electric; CR - cazan recuperator; a - agent termic Randamentul termic al ciclului este exprimat n acest caz de relatia:

Unde

reprezinta puterea termica schimbata n cazanul recuperator n scopul alimentarii


Pagina 12

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


consumatorului extern.

1.4. NIVELUL DE PERFORMANTE AL ITG Desi primul brevet privind realizarea unei instalatii de turbina cu gaze dateaza de la sfrsitul secolului XVIII, de abia n ultimii 50 de ani se poate vorbi de o veritabila dezvoltare a acestei filiere energetice. Initial, instalatiile de turbine cu gaze erau destinate strict doar acoperirii vrfului curbei de sarcina. ITG era recomandata pentru acest mod de functionare ndeosebi prin timpii foarte scurti necesari pornirii instalatiei (aproximativ 30 min fata de 8 - 12 h n cazul CCA). De asemeni, nivelul randamentelor (<25 %) nu favoriza utilizarea ITG n regim de functionare continua, la baza curbei de sarcina. Progresele nregistrate ndeosebi n domeniul tehnologiei materialelor au permis ulterior cresterea nivelului de temperatura la iesirea din camera de ardere si implicit a randamentelor de functionare. n acest mod ITG devine o solutie tentanta de acoperire a curbei de sarcina n zona de semibaza si chiar baza. n tabelul 1.2. sunt prezentate performantele pentru o serie de ITG din ultima generatie. Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus, performantele ITG au devenit comparabile cu cele ale CCA. Un element ce a limitat raspndirea ITG este necesitatea de a utiliza un combustibil curat din punct de vedere al continutului de cenusa. Agentul de lucru intra n contact direct cu produsele de ardere. n aceste conditii, prezenta de cenusa n gazele de ardere (ce se destind cu mare viteza prin turbina) ar conduce la fenomene de accentuata eroziune si deteriorare a paletajului acesteia. Deci, n camera de ardere a ITG se poate introduce doar gaz natural sau pacura usoara, utilizarea directa a carbunelui fiind practic exclusa.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 13

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Tabelul 1.2 Performante ale ITG din ultima generatie

1.4. CICLURI COMBINATE GAZE-ABUR

1.4.1. CONSIDERATII TERMODINAMICE n tabelul 1.3 sunt prezentate valorile uzuale ale temperaturilor extreme ntre care lucreaza agentul termic n cadrul unei centrale conventionale cu abur (CCA), respectiv instalatie de turbina cu gaze (ITG). Tabelul 1.3 Temperaturi extreme aferente unei CCA, respectiv ITG

Din tabelul de mai sus se poate observa ca temperatura minima aferenta unei ITG este de acelasi ordin de marime cu temperatura maxima corespunzatoare unei CCA. Deci, devine interesanta realizarea unui ciclu combinat gaze-abur (CCGA) sub forma unei cascade termodinamice n care treapta superioara de temperatura sa fie ocupata de ITG, iar cea inferioara de catre CCA. n felul acesta, energia primara introdusa la sursa calda a ITG poate
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 14

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


fi utilizata eficient si n zona temperaturilor medii si mici ce caracterizeaza functionarea CCA. n functie de modul de realizare practic, exista o mare varietate de combinatii posibile ntre un ciclu cu gaze si unul cu abur. n cele ce urmeaza vor fi trecute n revista cele mai importante filiere energetice din aceasta categorie.

1.4.2 Ciclul combinat gaze-abur fara postcombustie

1.4.2.1 Conceptia de realizare n fig. 1.7 este prezentata schema simplificata pentru un ciclu combinat gaze-abur fara postcombustie.

Fig. 1.7. Schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur fara postcombustie FA - filtru de aer; K - compresor; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze;
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 15

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


GE -generator electric; CR - cazan de abur recuperator; TA - turbina cu abur; KA - condensator de abur; PA - pompa de alimentare Conform celor deja prezentate , potentialul termic al gazelor de ardere esapate din TG permite obtinerea unei cantitati nsemnate de abur n cadrul unui cazanrecuperator (CR). n cadrul unui ciclu combinat gaze-abur, aceasta cantitate de abur se destinde n continuare ntr-o turbina, producnd lucru mecanic. Se pot face urmatoarele observatii privind conceptia de ansamblu a unui CCGA fara postcombustie: Temperatura aburului produs n cazanul recuperator este limitata de valoarea corespunzatoare gazelor de ardere esapate din turbina cu gaze. n CR nu se efectueaza nici un fel de ardere suplimentara (postcombustie) n scopul maririi temperaturii initiale a ciclului cu abur. Limitarea temperaturii initiale a ciclului cu abur conduce n mod automat si la o limitare a presiunii aburului produs n CR. n caz contrar umiditatea aburului la esaparea din turbina cu abur ar depasi limitele admisibile .Indiferent de modul n care este conceputa schema termica, presiunea initiala pe partea de abur n cadrul unui CCGA fara postcombustie nu depaseste n mod uzual 110 - 120 bar. Functionarea ciclului cu abur (Hirn) este strict dependenta de cea a ciclului cu gaze (Brayton), ea putnd fi posibila exclusiv pe seama recuperarii de caldura din gazele de ardere esapate din TG. Deci, n momentul n care ITG nu functioneaza, nici turbina cu abur nu poate functiona. n schimb, ITG poate functiona independent, n acest caz gazele de ardere fiind evacuate direct n atmosfera, fara a mai trece prin cazanul recuperator. Dupa cum s-a afirmat mai sus, ciclul cu abur din cadrul CCGA fara postcombustie este strict recuperativ. Pentru a creste performantele de ansamblu, tendinta este de a recupera o cantitate ct mai mare de caldura din gazele de ardere esapate din TG. n acest caz temperatura apei de alimentare a CR trebuie sa fie ct mai mica. n consecinta, spre deosebire de CCA,

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 16

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


sistemul de prencalzire regenerativa a apei de alimentare va fi extrem de redus, el putnd lipsi chiar cu desavrsire.

1.4.2.2 Bilantul energetic al CCGA fara postcombustie. Performante n fig. 1.8 este prezentat sub forma unei diagrame de tip Sankey bilantul energetic pentru CCGA fara postcombustie. Celor doua categorii de pierderi de mai sus le corespund randamentul de transfer de caldura n CR ( ), respectiv gradul de recuperare al caldurii din gazele de ardere

evacuate din TG ( ). Tinnd seama de cele de mai sus, puterea electrica dezvoltata la bornele generatorului TA este data de relatia:

Fig. 1.8. Bilantul energetic al unui CCGA fara postcombustie


(QCR - pierderi de caldura ale CR prin convectie si radiatie catre mediul ambiant; (Qcos - pierderi de caldura odata cu gazele de ardere evacuate la cosul CR.

n tabelul 1.3 au fost deja prezentate valorile uzuale pentru o serie de randamente
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 17

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


aferente ITG. n tabelul 1.4 sunt date intervalele de valori pentru randamentele corespunzatoare partii cu abur a unui CCGA fara postcombustie. Se poate face ipoteza ca randamentul mecanic si cel al generatorului electric sunt de acelasi ordin de marime n cazul att al ITG, ct si al TA. Pot fi remarcate valorile reduse ale randamentului termic al ciclului cu abur n comparatie cu CCA. Acest lucru se datoreaza parametrilor initiali ai ciclului (presiune, temperatura) mult mai coborti, pe de-o parte, si gradului redus de prencalzire regenerativa, pe de alta parte.

Valori uzuale pentru randamentele aferente partii cu abur din cadrul unui CCGA fara postcombustie Tabelul 1.4

Valori uzuale pentru indicatorii aferenti unui CCGA fara postcombustie

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 18

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Se fac urmatoarele observatii: CCGA fara postcombustie reprezinta la ora actuala filiera energetica care atinge cele mai ridicate valori ale randamentului de conversie a energiei primare n energie electrica. Valoarea puterii electrice obtinute n cadrul ciclului cu abur este strict dependenta de cea corespunzatoare ITG, reprezentnd aproximativ 50% din aceasta. Deci, puterea unitara a CCGA fara postcombustie (ITG + TA) este dictata n primul rnd de puterea ITG, nedepasind la ora actuala 370 MW. Pentru a creste aceasta valoare este posibila nsa cuplarea mai multor perechi ITG + CR la o singura TA.

1.4.3. Ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie

1.4.3.1. Conceptia de realizare Excesul de aer n camera de ardere a ITG are valori relativ ridicate: peste 2,5 fata de 1,05 1,4 n cazul cazanelor de abur din cadrul CCA. Deci, n gazele de ardere evacuate din ITG exista o cantitate suficienta de oxigen astfel nct sa fie posibila arderea unei cantitati suplimentare de combustibil. n fig. 1.9 este prezentata o astfel de unitate energetica cunoscuta sub denumirea de ciclu combinat gaze-abur cu postcombustie.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 19

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.9. Schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur cu postcombustie FA - filtru de aer: K - compresor; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; GE -generator electric; C - cazan de abur; TA - turbina cu abur; KA - condensator de abur; PC -pompa de condensat; PJP - prencalzitoare regenerative de joasa presiune: DT - degazortermic; PA - pompa de alimentare;
PIP - prencalzitoare regenerative de nalta presiune; BITG -debit de combustibil introdus n CA; BITA - debit de combustibil introdus direct n cazanul de

abur. Se pot face urmatoarele observatii privind conceptia de ansamblu a unui CCGA cu postcombustie:
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 20

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Prin postcombustie excesul de aer din gazele de ardere este adus la valoarea corespunzatoare cazanelor de abur din cadrul CCA. Arderea unei cantitati suplimentare de combustibil conduce la cresterea sensibila a temperaturii gazelor de ardere din interiorul cazanului de abur. Potentialul termic ridicat al gazelor de ardere permite obtinerea pe parte de abur a unor parametri initiali nalti (presiune, temperatura), comparabili cu cei ntlniti n cazul CCA. Ciclul cu abur nu mai are un caracter strict recuperativ, existnd o cota de energie primara (BITA) care este introdusa direct n cazanul de abur. Conceptia de realizare a partii de abur este cea corespunzatoare CCA. n consecinta, circuitul termic este dotat cu un sistem de prencalzire regenerativa bine dezvoltat. Att ciclul cu gaze, ct si cel cu abur pot functiona independent. n cazul n care ITG nu functioneaza, structura cazanului de abur permite totusi arderea unei cantitati de combustibil. n acest caz aerul necesar arderii este asigurat de catre un ventilator separat. Unul din marele avantaje ale acestui tip de CCGA este faptul ca nu exista restrictii n ceea ce priveste tipul combustibilului introdus n cazanul de abur. n acest sens, CCGA cu postcombustie reprezinta o modalitate de utilizare eficienta a carbunelui.

1.4.3.2. Bilantul energetic al CCGA cu postcombustie. Performante n fig. 1.9.1 este prezentat sub forma unei diagrame de tip Sankey bilantul energetic pentru CCGA cu postcombustie. Structura cazanului de abur este total diferita fata de cea ntlnita n cazul CCGA fara postcombustie, ea fiind asemanatoare cu cea corespunzatoare CCA. Deci, pierderile ((QCAZ) si randamentul cazanului (LCAZ) sunt definite n conformitate cu cele prezentate.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 21

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.9.1 Bilantul energetic al unui CCGA cu postcombustie n tabelul 1.5. sunt date valorile uzuale rezultate pentru randamentul electric brut, respectiv raportul puterilor electrice brute, n cazul CCGA cu postcombustie .

Tabelul 1.5. Valori uzuale pentru indicatorii aferenti unui CCGA cu postcombustie Indicator Randamentul electric brut Raportul puterilor electrice brute Ordin de marime 0,40 0,48 0,15 - 0,30

Se fac urmatoarele observatii: Energia primara introdusa direct n cazanul de abur (QTA 0 ) nu parcurge ambele trepte ale cascadei termodinamice, neputnd fi utilizat n mod eficient ntregul sau potential termic. n consecinta, randamentele vor fi mai scazute dect n cazul CCGA fara postcombustie. Cresterea temperaturii pe parte de gaze de ardere n interiorul cazanului permite sporirea considerabila a productiei de abur si implicit a puterii electrice dezvoltate la bornele
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 22

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


TA. Acest fapt genereaza o valoare scazuta a raportului de puteri n comparatie cu CCGA fara postcombustie. n functie de tipul de ITG utilizata puterea unitara a unui CCGA cu postcombustie poate depasi valoarea de 600 MW .

1.4.4. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU ARDEREA CARBUNELUI N PAT FLUIDIZAT SUB PRESIUNE Carbunele reprezinta aproape 80% din totalul resurselor mondiale de combustibili fosili. Devine deci interesanta dezvoltarea unor tehnologii care sa permita utilizarea acestui tip de combustibil n combinatie cu o instalatie de turbina cu gaze. Una din solutii este utilizarea unor sisteme de ardere n pat fluidizat sub presiune. n fig. 1.9.2 este prezentata schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur cu arderea carbunelui n pat fluidizat sub presiune.

Fig. 1.9.2 Ciclul combinat gaze-abur cu ardere n pat fluidizat sub presiune FA - filtru de aer; K - compresor;
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 23

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


FAP - focar cu ardere sub presiune; FC - filtru de cenusa; TG - turbina cu gaze; R - recuperator de caldura; TA - turbina cu abur; KA - condensator deabur; GE - generator electric; a - carbune; b - cenusa; c zgura .

n cadrul instalatiei prezentate n fig. 1.9.2 se disting trei componente principale: instalatia de turbina cu gaze, focarul cu ardere sub presiune (FAP) si instalatia de turbina cu gaze. Aerul evacuat din compresor la o presiune de aproximativ 12 - 16 bar este introdus n FAP unde are dublu rol: asigura procesul de ardere, pe de-o parte, si realizeaza un pat fluidizat compus din particule de carbune, pe de alta parte. Particulele de carbune (avnd dimensiuni de maxim 5 mm) sunt mentinute n interiorul acestui pat fluidizat datorita interactiunii dintre doua forte de sens contrar: forta ascensionala (datorata aerului insuflat pe la baza FAP), respectiv forta de gravitatie a particulelor. Gazele de ardere sunt evacuate din FAP la o temperatura cuprinsa n intervalul 850 9000C. nainte de a se destinde n turbina cu gaze ele trec printr-un filtru (FC) unde sunt retinute particulele de cenusa. Pentru recuperarea caldurii din gazele de ardere esapate din TG este prevazut un recuperator (R) n care este prencalzita apa de alimentare. Temperatura n interiorul FAP este mentinuta constanta n intervalul mentionat mai sus cu ajutorul unor serpentine imersate n patul fluidizat. Aceste serpentine sunt racite la interior de agentul apa-abur. Aburul produs n FAP se destinde n continuare n TA.
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 24

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Particularitatea termodinamica cea mai importanta a unui astfel de ciclu combinat este faptul ca exista o singura sursa calda - FAP - att pentru ciclul cu gaze, ct si pentru cel cu abur. Randamentul unei astfel de instalatii nu depaseste 41 - 42% valoare sensibil mai redusa dect n cazul ciclului combinat gaze-abur fara postcombustie. Avantajul major al acestei filiere energetice este nsa faptul ca poate utiliza un combustibil ieftin, carbunele, n combinatie cu o instalatie de turbina cu gaze. De asemeni, nivelul de temperatura din interiorul FAP permite aplicarea unor procedee de desulfurare de nalta eficienta. Deci ciclul combinat gaze-abur cu arderea carbunelui n pat fluidizat sub presiune este avantajos si din punct de vedere al impactului asupra mediului nconjurator.

1.4.5. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU GAZEIFICAREA INTEGRATA A CARBUNELUI O alta cale de a utiliza carbunele n cadrul unor centrale electrice echipate cu instalatii de turbine cu gaze este gazeificarea. Gazeificarea este un proces n care are loc o ardere incompleta a carbunelui, rezultnd un amestec de gaze combustibile: CO, H2, CH4, etc. Aceste gaze sunt introduse n continuare n camera de ardere a ITG. Rezulta o ardere n doua trepte a carbunelui: prima (incompleta) n cadrul unui gazogen, iar a doua n camera de ardere a ITG. n fig. 1.9.3 este prezentata schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur cu gazeificare integrata a carbunelui. Pentru functionarea gazogenului este necesara prezenta unui agent de oxidare. n mod uzual sunt utilizati aerul sau oxigenul, care sunt introdusi n gazogen odata cu carbunele. Daca se utilizeaza oxigen (vezi fig 1.9.3), acesta este preparat n cadrul unui modul suplimentar specializat (FO) pe baza unei parti din aerul refulat din compresor. Pentru a se
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 25

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


mentine echilibrul masic al ntregii instalatii, azotul rezultat din fabrica de oxigen este directionat catre camera de ardere a ITG. Gazul combustibil evacuat din gazogen contine o serie de impuritati mecanice si chimice: compusi ai sulfului (H2S), ai azotului (HCN, NH3), metale grele si alcaline, cenusa, zgura topita. Din considerente ecologice si de protectie a instalatiilor mpotriva coroziunii, prezenta acestor impuritati mpiedica utilizarea gazului de gazogen direct n camera de ardere a ITG. Este necesara introducerea unei trepte de filtrare: FG. n functie de tipul gazogenului, temperatura gazului combustibil rezultat din acesta are o valoare cuprinsa n intervalul 600 - 10000C. Procesul de filtrare implica o coborre a acestei temperaturi pna la aproximativ 50 - 3000C. Pentru racire este utilizata apa prelevata din circuitul termic al TA. Potentialul termic al gazului combustibil evacuat din gazogen permite transformarea acestei ape n abur, care este la rndul sau reintrodus n circuitul TA. Dupa filtrare, gazul de gazogen poate fi introdus n camera de ardere a ITG unde se amesteca cu aer provenit din refularea compresorului si cu azotul rezultat de la fabrica de oxigen. Se mentioneaza faptul ca o parte din cenusa dezvoltata n gazogen este evacuata sub forma de zgura pe la baza acestuia. Schema prezentata n fig. 2.3 reprezinta o combinatie ntre un sistem de gazeificare a carbunelui (compus din FO, G, FG) si un CCGA fara postcombustie. Integrarea sistemului de gazeificare n cadrul CCGA se realizeaza n principal prin: Prelevarea agentului de oxidare din refularea compresorului ITG; Utilizarea apei de alimentare a CR pentru racirea gazului de gazogen nainte de
operatia de filtrare.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 26

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.9.3. Schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur cu gazeificare integrate a carbunelui FA - filtru de aer; K - compresor; FO - fabrica de oxigen; G - gazogen; FG - filtru gaz de gazogen; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; GE generator electric; CR - cazan recuperator; TA - turbina cu abur; KA - condensator de abur; a - carbune; b - agent de oxidare;
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 27

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


c - gaz de gazogen nefiltrat; d - gaz de gazogen curat; e - abur; f - azot; g - zgura si cenusa; h - apa pentru racirea gazului de gazogen. La nivelul anului 2004 ciclul combinat gaze-abur cu gazeificare integrata a carbunelui se gaseste nca n faza demonstrativa. Randamentele estimate pentru aceasta filiera energetic se situeaza n intervalul 44 - 46 % n functie de temperatura de intrare n turbina cu gaze.

1.4.5. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU INJECTIE DE ABUR n fig. 1.9.4. este prezentata schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur cu injectie de abur. Schema poate fi asimilata unei ITG cu recuperare externa de caldura. Diferenta consta din faptul ca, n momentele n care sarcina consumatorului termic este scazuta, excesul de abur poate fi injectat n aspiratia turbinei cu gaze. mpreuna cu gazele de ardere iesite din CA, aburul se va destinde n TG producnd lucru mecanic. Prin injectie de abur n aspiratia TG, puterea electrica si randamentul ITG pot creste cu 50% respectiv 20% . Acest tip de ciclu combinat se preteaza foarte bine n cazul existentei unor consumatori termici cu variatii mari de sarcina

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 28

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 1.9.4. Schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur cu injectie de abur FA - filtru de aer; K - compresor; CA - camera de ardere; TG - turbina cu gaze; GE - generator electric; CR - cazan recuperator; CT - consumator termic; a apa de alimentare; b abur Principalul dezavantaj al schemei de mai sus consta n faptul ca aburul este evacuat n atmosfera odata cu gazele de ardere. Se pierde astfel o cantitate nsemnata de apa tratata chimic, a carui preparare este destul de costisitoare.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 29

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


2.CENTRALE ELECTRICE CU GAZEIFICARE INTEGRAT A C RBUNELUI (IGCC)
2.1 Prezentarea solu iei O central cu ciclu combinat cu gazeificare integrat a c rbunelui (IGCC) este o unitate energetic care n locul folosirii gazului natural ca energie primar , utilizeaz un gaz de sintez (CO + H2). Acesta este ob inut n urma gazeific rii carbonului ntr-o atmosfer de oxigen sau aer, i n prezen a vaporilor de ap ca agent. IGCC permite astfel trecerea de la utilizarea gazului natural la cea a c rbunelui. Pentru gazeificarea combustibilului solid este necesar ata area la centrala cu ciclu combinat a unei uzine chimice care s dispun pe lng tehnologia de gazeificare i de mijloace de cur are a gazului de sintez de particulele solide, precum i de al i poluan i. Este necesar totodat r cirea gazului de sintez n func ie de temperatura cu care iese din proces, c ldura recuperat astfel servind la producerea de abur (saturat sau supranc lzit) ce poate fi utilizat ntr-un ciclu Rankine-Hirn. Principalele componente ale instala iei de ciclu combinat gaze-abur cu gazeificarea integrat a c rbunelui, IGCC, sunt ar tate n Figurile 2.1 i 2.2. La limit , IGCC poate fi considerat un ciclu combinat f r postcombustie c ruia i s-a ata at o instala ie de gazeificare a c rbunelui n care este preparat combustibilul "curat" necesar func ion rii ITG. La realizarea IGCC se urm re te integrarea ct mai strns a sistemului de gazeificare a c rbunelui n cadrul ciclului combinat gaze-abur. n acest sens, se remarc : y y Utilizarea aerului comprimat provenit din ITG ca agent oxidant n gazogen; Recuperarea c ldurii provenite din r cirea gazului de gazogen n scopul producerii de abur; y Recuperarea n ITG a azotului provenit de la uzina de preparare a oxigenului. Azotul este folosit la cre terea debitului masic prin turbin cu gaze, n spe a puterii la

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 30

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


borne, precum icamas inert n camera de ardere, la reglarea emisiilor de NOx.

Fig. 2.1 Schema de principiu a instala iei IGCC 1 - preparare c rbune; 2 - gazogen; 3 - r cire gaz de gazogen; 4 - filtrare gaz de gazogen; 5 - ciclu combinat gaze-abur f r postcombustie; 6 - instala ie de preparare a oxigenului; a - c rbune; b - gaz de gazogen; c - aer; d - oxidant; e - azot; f abur

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 31

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 2.2 Schema termic simplificat a IGCC (surs Siemens) 1 - compresor de aer; 2 - compresor de azot; 3 - fabric de oxigen; 5 - zgur ; 6 - gazogen; 7 - flux de c rbune; 8 - abur; 9 - r citor gaz de gazogen; 10 - filtrare gaz de gazogen; 11 - sulf; 12 cenu ; 13 - saturare cu ap ; 14 - gaz natural; 15 - camer de ardere ITG; 16 - turbin cu gaze; 17 - cazan recuperator; 18 - turbin cu abur

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 32

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


La ie irea din gazogen, gazul combustibil con ine impurit i mecanice (cenu antrenat ) i chimice (compu i de sulf, fluor, clor, metale alcaline .a.) Acestea trebuiesc ndep rtate n vederea protej rii turbinei cu gaze i n scopul reducerii emisiilor de substan e poluante n atmosfer . Cur area gazului de gazogen nainte de intrarea n ITG se poate face n instala ii func ionnd la temperatur cobort - tehnologie uzual - sau la temperatur nalt - tehnologie nou , avansat . Un aspect extrem de avantajos al IGCC este acela c opera ia de cur are se face asupra gazului de gazogen aflat sub presiune i care are un debit volumetric de aproximativ 2 % din cel al gazelor de ardere e apate la presiune atmosferic . Astfel scade gabaritul instala iei de cur are, reducndu-se investi ia specific . Dup cur are, gazul combustibil poate trece printr-o instala ie de saturare cu ap sau abur, n scopul reducerii emisiilor de NOX. Apoi, gazul intr n camera de combustie a ITG mpreun cu aerul de ardere e apat de compresor i cu azotul rezultat de la uzina de preparare a oxigenului. Gazele de ardere rezultate se destind n turbina cu gaze. C ldura lor rezidual este recuperat ntr-un cazan de abur. La rndul lui, aburul se destinde ntr-o turbin cu abur. C ldura recuperat n instala ia de r cire a gazului combustibil - n cazul cur acestuia prin metode de joas temperatur - este utilizat tot la producerea de abur. ntruct ciclurile combinate f r postcombustie au dep it randamentul global de 55 %, iar sistemele de gazeificare au randamente de ordinul 80 85 %, rezult o valoare scontat a randamentului global al IGCC de 44 46 %, pentru temperaturi ale gazelor de ardere la intrarea n turbina cu gaze de 1100 - 1300 C. Prin cre terea gradului de integrare a sistemului de gazeificare i a celui de r cire a gazului combustibil n cadrul instala iei de ciclu combinat, randamentul global al IGCC se poate majora cu 2 %. rii

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 33

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


2.2 Procesul de gazeificare

Gazeificarea reprezint procesul prin care un combustibil solid sau lichid este transformat ntr-un gaz combustibil. Procesul are loc printr-o oxidare par ial , cu formare de monoxid de carbon i hidrogen. Ca agen i de gazeificare (sau agen i oxidan i) se utilizeaz : oxigenul, aerul, vaporii de ap , dioxidul de carbon, hidrogenul. Instala ia n care are loc procesul de gazeificare se nume te gazogen, iar combustibilul gazos ob inut este denumit gaz de sintez sau gaz de gazogen. n Tabelul 2.1 este dat compozi ia volumic standard i puterea calorific a gazului de gazogen ob inut prin oxidarea c rbunelui cu oxigen, respectiv aer, cur at de impurit i i saturat cu vapori de ap .

Tabelul 2.1 Compozi ia volumic standard i puterea calorific inferioar a gazului de gazogen

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 34

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Gazeificarea se poate face: y y endoterm exoterm - prin oxidare par ial (deci agent de gazeificare oxigenul);

prin hidrogazeificare (agent de gazeificare hidrogenul); - prin reac ie cu vapori de ap sau CO2

Din multitudinea de reac ii paralele i/sau consecutive, cele mai importante sunt urm toarele: Reac iile carbonului:

Reac iile monoxidului de carbon:

Monoxidul de carbon, hidrogenul i metanul ob inu i din reac iile de mai sus constituie elementele combustibile ale gazului de gazogen. Randamentul termic al instala iei de gazeificare este dat de rela ia:

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 35

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

iar randamentul chimic al gazeific rii este dat de:
n rela iile anterioare s-au utilizat urm toarele nota ii:   - puterea calorific inferioar a gazului de gazogen i a N, respectiv kJ/kg; N; N;

c rbunelui, kJ/

- entalpia sensibil a gazului de gazogen, kJ/

- entalpia sensibil a agentului de gazeificare, kJ/ - entalpia sensibil a c rbunelui, kJ/kg; - volumul specific de gaz de gazogen, N/kg; N/kg.

- volumul specific de agent de gazeificare, Observa ii:

a) Randamentul global al unui proces de gazeificare depinde de modul de recuperare a c ldurii sensibile a gazului de sintez , ntruct aceasta reprezint mai mult de 10% din puterea calorific a c rbunelui. b) Gazeificarea este eficient atunci cnd are loc la temperaturi ridicate. Majoritatea instala iilor de gazeificare lucreaz n domeniul de temperaturi cuprinse ntre 1300 i 1600 C. Exist trei tipuri de procese de gazeificare care se afl ast zi n stadiul comercial: cu pat fix, cu pat fluidizat i prin antrenare . Schemele de principiu ale acestora sunt prezentate in figura 2.3.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 36

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

2.2.1. Gazeificarea cu pat fix Brichetele de c rbune (6 50 mm) sunt introduse pe la partea superioar a gazogenului. Zgura/cenu a este evacuat pe la partea inferioar , iar gazul de sintez rezultat str bate n contracurent patul de c rbune, fiind evacuat pe la partea superioar . n acest mod gazul se r ce te, iar c rbunele se nc lze te. Agentul de gazeificare poate fi abur, aer sau oxigen i este introdus prin partea de jos a gazogenului. Gazul ob inut are o temperatur cobort , decirca 500 C.

Fig. 2.3 Schemele de principiu ale principalelor procedee de gazeificare


a) cu pat fix; b) cu pat fluidizat; c) prin antrenare.

2.2.2. Gazeificarea cu pat fluidizat

C rbunele trebuie s aib o granula ie mai mic dect cea necesar la procedeul cu pat fix (6 10 mm). Agentul oxidant - abur, aer sau oxigen, este introdus prin partea inferioar a gazogenului. Gazul rezultat are o temperatur relativ ridicat , de ordinul 900 - 1100 C i este evacuat pe la partea superioar a reactorului. Temperatura n patul fluidizat este men inut la valori inferioare celei de topire a cenu ei.
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 37

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


2.2.3 Gazeificarea prin antrenare Aceast metod este printre cele mai utilizate, c rbunele fiind introdus sub form pulverizat mpreun cu oxigenul n reactorul de gazeificare printr-un arz tor . C rbunele utilizat are o granula ie extrem de fin (90 m) i este gazeificat rapid la temperature inalta. Datorit temperaturii ridicate, consumul de oxigen este n general mai ridicat dect la alte sisteme de gazeificare, iar o mare parte din reziduul solid este evacuat sub form de zgur topit , r cit ulterior cu ap i solidificat , o mic parte fiind antrenat odat cu gazul. Gazul de

sintez produs p r se te gazogenul cu o temperatur nalt , de aproximativ 1300 1600 C. n tabelul 2.2 sunt date principalele caracteristici ale celor mai reprezentative sisteme de gazeificare din lume.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 38

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Se constat c , gazul de gazogen este cur at prin procedee de nalt temperatur n cazul gazeific rii cu pat fluidizat i prin procedee umede, de joas temperatur , la gazeificarea prin antrenare. Gazogenul integrat ntr-un ciclu combinat gaze-abur lucreaz la o presiune ridicat , de circa 20 bar. n aceste condi ii, un element cheie al fiabilit ii IGCC este reprezentat de instala ia de alimentare cu c rbune, care poate fi realizat prin:  Amestecarea c rbunelui cu ap ;  Antrenarea c rbunelui cu agent provenit de la uzina de separare a aerului;  Un sistem de tip ecluz . La utilizarea aerului ca agent oxidant se produce un gaz de sintez cu o putere calorific sc zut (aproximativ o optime din puterea calorific inferioar a gazului natural). Dac drept agent oxidant se folose te oxigenul, atunci gazul ob inut are o putere calorific mai ridicat (aproximativ o treime din puterea calorific inferioar a gazului natural). A adar, pentru o putere dat a IGCC, instala iile de gazeificare i cur are a gazului de gazogen sunt mai voluminoase n cazul utiliz rii aerului. n schimb, la gazeificarea cu ajutorul oxigenului este necesar prevederea unei uzine de separare a acestuia din aer. Decizia privind adoptarea solu iei optime (aer sau oxigen ca agent oxidant) se ia n urma efectu rii unui calcul tehnico-economic.

2.3. Instala ii de r cire i cur are a gazului de gazogen Gazul brut rezultat din reactorul de gazeificare are n compozi ie o serie de poluan i care trebuie elimina i nainte de admisia n turbina cu gaze. Compu ii poluan i sau periculo i pentru instala ia de turbin cu gaze sunt elimina i succesiv printr-una dintre cele dou metode existente: La rece (Cold Gas Cleaning) sau la cald (Hot Gas Cleaning).

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 39

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


2.3.1 Procedee de joas temperatur Procedeele de cur are a gazului de gazogen la temperatur cobort sunt cele mai r spndite n prezent, dar se caracterizeaz prin pierderi exergetice importante. Figura 5.4 prezint schema de principiu a unei instala ii de cur are.

Fig. 2.3 Schema de principiu a cur

rii la rece a gazului de sintez

nainte de a fi introdus n instala ia de cur are, gazul trebuie s fie r cit pn l a o temperatur de circa 50 C. C ldura cedat de gaz este recuperat : a) n instala ia de gazeificare, fiind utilizat la prenc lzirea combustibilului; b) n instala ia de ciclu combinat gaze-abur, fiind folosit la producerea de abur care ulterior se destinde n turbina cu abur. Instala ia de cur are propriu-zis este compus dintr-o: y Instala ie de eliminare a particulelor solide cu ajutorul unuor procedee uscate trecerea gazului printr-un ciclon separator, prev zut cu recircularea n gazogen a c rbunelui nears, sau procedee umede - trecerea gazului printr-un scrubber.
Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz Pagina 40

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


y Unitate de sp lare acid ce are ca scop diluarea compu ilor solubili n ap (alcali, halogenuri, amoniac etc.) i precipitarea metalelor grele; Unitate de hidroliz pentru transformarea sulfurii de carbonil (COS) n acid sulfuros (H2S) i pentru solubilizarea acidului cianhidric (HCN); Instala ie de absorb ie la rece a compu ilor de sulf (H2S, CS2 .a.) cuajutorul unei amine selective, solventul mbog it cu H2S fiind regenerat la cald ntr-o coloan de desorb ie. Pn la 99,5 % din sulful con inut n combustibil se poate recupera ca sulf elementar vandabil industriei chimice. Unitatea de gazeificare mai trebuie prev zut cu:  Instala ie de conversie a H2S n sulf solid elementar cu ajutorul procedeului Claus, urmat de o tratare a gazelor reziduale (tail gas unit).  Un sistem de tratare a efluen ilor lichizi. Toate aceste echipamente sunt disponibile fiind deja folosite n rafin rii. Ca particularitate, la gazeificarea prin antrenare - unde gazul ob inut are o temperatur ridicat - n scopul recuper rii ct mai eficiente a c ldurii gazului se utilizeaz mai nti un schimb tor de c ldur prin radia ie; acesta r ce te gazul pn la o temperatur de aproximativ 800 C, fiind urmat de un schimb tor convectiv. R citorul de radia ie are tendin a de murd rie cu particulele vscoase prezente n gazul de gazogen. n plus, acest schimb tor are i un gabarit mare. El poate fi nlocuit printr-o r cire prin recirculare a gazului rece, cu dezavantajul existen ei unor pierderi exergetice ridicate i al unui consum mare de energie pentru recirculare.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 41

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


2.3.2 Procedee de nalt temperatur Utilizarea procedeelor de cur are a gazului de sintez la temperatur ridicat elimin din schema IGCC r citoarele de gaz care sunt destul de costisitoare i conduce la realizarea unui spor de randament global de pn la 3 % prin reducerea pierderilor exergetice aferente r cirii. C ldura sensibil , ridicat , a gazului este cedat direct turbinei energetice. Se limiteaz totodat costurile cu investi ia i exploatarea recuperatoarelor de c ldur ce lucreaz n condi ii avansate de uzur (atmosfer reduc toare, eroziune coroziune...). Aceast modalitate de tratare este nc n stadiul de dezvoltare, instala iile afldu-se nc n stadiul demonstrativ. Spre exemplu, centrala IGCC apar innd Tampa Electric n Florida, dispune de un pilot ce poate trata 10 % din gazul brut. n general procesul de cur are are loc la temperaturi de 400 al gazului supus cur 650 C i presiuni

cuprinse ntre 10 i 20 bar. Valorile relativ ridicate ale presiunii de lucru fac ca volumul specific rii s fie mai redus, ceea ce conduce la mic orarea gabaritului instala iei.

Filtrele de despr fuire la temperatur nalt prin care este trecut gazul de sintez la ie irea din gazogen sunt de urm toarele tipuri: y y y filtre - sac; ceramice (cu pat de granule, tip "lumnare"); ciclon.

Pentru eliminarea compu ilor de sulf din gazul de sintez se utilizeaz : y y procedee de desulfurare de nalt temperatur care se mpart n dou categorii: desulfurarea n timpul procesului de gazeificare (n gazogen); Prima categorie de procedee const n ad ugarea de calcar, dolomit sau oxid de calciu n gazogen.Pentru m rirea eficien ei desulfur rii, gazului de sintez este cur at i el, ntruct hidrogenul sulfurat H2S remanent n acesta poate atinge o concentra ie de 500 1200 ppm, n func ie de combustibil i de procedeul de gazeificare. Drept absorbant se utilizeaz de obicei un amestec de oxizi de zinc i de titan care, dup ce ac ioneaz cu H2S, necesit o treapt

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 42

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


de oxidare n scopul regener rii lor. Oxidantul poate fi aerul, iar c ldura ob inut prin oxidarea exoterm a absorban ilor este transmis unui amestec de abur i aer. Combinarea celor dou categorii de procedee de desulfurare de nalt temperatur conduce la ob inerea unei eficien e de 99 %. Observa ii: a) Controlul emisiilor de NOX se realizeaz n camera de ardere a ITG din ciclul combinat prin reducerea temperaturii, utiliznd injec ia de ap /abur sau ad ugarea de azot provenit de la uzina de preparare a oxigenului. In acela i scop, gazul de sintez poate fi saturat cu ap sau cu abur nainte de a intra n camera de ardere a ITG. De asemenea, arderea n trepte poate conduce la reducerea emisiilor de NOX sub 20 ppm. b) La temperaturi sub 550 - 650 C, vaporii de compu i ai metalelor grele ialcaline (NaCl, KCl, NaOH, KOH) condenseaz n cea mai mare parte i sunt evacua i odat cu particulele solide. c) Reducerea emisiei de CO2 se realizeaz prin cre terea randamentuluiglobal al instala iei IGCC.

2.4 Instala ia de separare a aerului

n cazul adopt rii tehnologiei de gazeificare cu oxigen, acesta este furnizat de o instala ie de separare a aerului. Pincipiul de func ionare este cel al separ rii prin distilare frac ionat criogenic . Este un procedeu curent folosit n rafin rii i siderurgie. Aerul este comprimat fie utiliznd un compresor separat, fie prelevnd aer deja comprimat din compresorul ITG. Dac ntreaga cantitate de aer este prelevat din ITG, atunci instala ia de separare a aerului este total integrat n centrala IGCC (ex. Buggenum, Puertollano). Avantajul este dat de reducerea investiti iei i de compactitate. Experien a a ar tat ns , c integrarea total limiteaz flexibilitatea n func ionare i complic manevra de pornire (compresorul de azot fiind

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 43

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


utilizat pentru aer). Pentru a mic ora timpul de demarare trebuie g site diverse strategii (rezerv de oxigen, men inerea n func iune a instala iei de separare a aerului la minim tehnic, surplusul de gaz de sintez folosindu-se pentru producerea de metanol). n general oxigenul produs este comprimat la presiunea din reactorul de gazeificare. Puritatea sa este de 85 95 %. O cot din azotul separat ( i el cu o puritate ridicat ) este folosit pentru presurizarea i transportul c bunelui. Restul este comprimat pentru a fi reinjectat la intrarea camerei de ardere a ITG pe post de moderator a temperaturii fl c rii i ca m sur de limitare a form rii NOx.O tendin a produc torilor de IGCC se ndreapt c tre o integrare par ial ,aerul provenind att de la o priz a compresorului ITG ct i de la un compresor adi ional, aceast formul conducnd la un randament optim mpreun cu o flexibilitate mai mare a centralei.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 44

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

3. Exemple de centrale echipate cu IGCC


3.1 IGCC Buggenum n 1993 s-a dat n func iune o central electric IGCC la Buggenum (Olanda) cu o putere electric de 252 MW i un randament global de 46,2 %. ntruct 60 % din puterea electric este produs n ITG, necesarul de ap de r cire se reduce la mai pu in de jum tate din cel al unei centrale conven ionale cu abur. Eficien a desulfur rii este de 99,8 %, emisiile de NOX sunt foarte sc zute (0,3 - 0,5 g/kWh),iar cantitatea de CO2 per kWh este cu 15 % mai mic dect cea rezultat ntr-o central conven ional pe c rbune, datorit cre terii randamentului global. Emisia de praf este cu un ordin de m rime mai mic dect cea corespunz toare unei centrale conven ionale. n figura 5.4 se prezint schema de conversie a c rbunelui n energia electric n centrala Buggenum urmat de schema tehnic de principiu din Figura 5.5. C rbunele pulverizat este introdus n gazogen prin 4 injectoare i gazeificat n prezen a oxigenului i a vaporilor de ap . Parametrii de lucru sunt 1500 C / 28 bar. Rata de conversie este de peste 99 %. Cenu a se deplaseaz n stare topit spre partea inferioar a reactorului unde este r cit ntr-o baie de ap i evacuat n stare solid printr-un sas de depresurizare.

Gazul de sintez brut este amestecat cu o frac ie de gaz de sintez despr fuit i r cit pentru a-i diminua temperatura i solidifica astfel cenu a zbur toare. Trece apoi de la 900 C la 230 C prin r citorul de gaz (generator de abur pe dou niveluri de presiune), dup care este filtrat, sp lat i desulfurat. Este diluat cu azot, saturat cu vapori de ap i renc lzit nainte de admisia n camera de ardere a ITG (Siemens V94.2). Se reduce astfel NOx termic i se m re te puterea turbinei prin cre terea debitului masic de gaz f r a comprima vaporii de ap (economie de lucru mecanic de compresie). Temperatura gazelor arse la intrarea n turbina cu gaze este de 1050 C.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 45

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 3.1 Conversia c rbunelui n energie electric

- IGCC Buggenum

Puterea calorific inferioar a gazului curat, nainte de dilu ie, este de aproximativ 11 500 kJ/kg ajungnd la turbina cu gaze cu 4 300 kJ/kg. Compozi ia sa este: 25 % CO: 12 % H2; 42 % N2; 19 % H2O; 2 % al i compu i.

Principalele modific ri ale turbinei cu gaze sunt: y y y priz aer la ie irea din compresorul ITG, m rirea diametrelor conductelor de combustibil, adaptarea arz toarelor la un combustibil cu putere calorific mai redus dect cea a gazului natural

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 46

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 3.2. Schema termo-mecanic a centralei IGCC Buggenum

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 47

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Instala ia de separare a aerului este alimentat cu aer comprimat de la compresorul ITG. Un compresor de oxigen asigur necesarul gazogenului, n timp ce altul asigur injec ia cu azot de dilu ie. Astfel, centrala de la Buggenum este total integrat pe parte de aer. n ceea ce prive te parte de ciclu cu abur, acesta este cu recuperare (2 recuperatoare n paralel) i dou presiuni de producere a aburului: 120 bar / 510 C, respectiv 29 bar / 510 C. Emisiile poluante pentru o concentra ie a oxigenului de 6 % sunt: y NO 105 mg/Nm3, 320 mg/kWh . Prin injec ie de azot i de vapori de ap nainte de camera de ardere a TG se limiteaz temperatura i astfel este inhibat formarea compu ilor de azot, vezi i figura 6.11. y y SO 39 mg/Nm3, 39 mg/kWh . La folosirea unui c rbune cu 1 % sulf. Praf 2 mg/Nm3, 5 mg/kWhe. Prin filtre umede i sp lare a gazului chiar nainte de combustie. y CO2 800 g/ kWhe pentru un randament net de 42 43 %.

Pn n prezent au fost gazeificate 5 tipuri de c rbune iar emisiile poluante au fost mult sub limitele admisibile. S-a observat disponibilitatea insuficient datorat n principal turbinei cu gaz (adaptarea la gazul de sintez ) i sasului de evacuare a reziduurilor, probleme dep ite la momentul actual. Gradul mare de integrare pe parte de aer limiteaz flexibilitatea n exploatare (pornirea). Varia ia nc rc rii este similar celei unui ciclu combinat clasic. Oprirea n perioada de gol de sarcin nu este economic din cauza necesit ii men inerii n func iune a instala iei de separare a aerului. Cea mai mare parte a acestor inconveniente sunt inerente caracterului de prototip al centralei i i au originea ntr-o concep ie sau dimensionare eronat , dar u or de dep it. n ceea ce prive te sta ia de separare a aerului, solu ia va fi dat de conceptul de integrare par ial .

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 48

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


3.2. Centrala electric Polk, Florida (SUA) Const ntr-o instala ie IGCC alc tuit dintr-un gazogen Texaco care utilizeaz oxigen drept agent oxidant, dou ITG tip MS - 7001E General Electric, o ITA General Electric i o instala ie de separare a aerului. C rbunele utilizat are o cot mare de sulf, provenind din bazinele Pittsburgh, Illinois i Kentucky. Puterea electric total este de 250 MW. Cur area gazului de sintez se face la temperatur nalt (desulfurare la 540 C). n 1995 s-a dat n exploatare instala ia de turbin cu gaze care a func ionat n regim de vrf pe combustibil lichid, iar un an mai trziu au fost puse n func iune instala ia de gazeificare i ciclul combinat.

3.3. Centrala electric Puertollano (Spania)

3.3.1 Descrire general In cazul sistemului energetic European ca exemplu de centrala IGCC poate fi men ionat de pe amplasamentul Puertolano din Spania. Sistemul de gazeificare aplicat este cel Prenflo modificat pentru a procesa un amestec de 50/50% c rbune local i cocs de rafin rie. Puterea instalat neta este de 300 MWe cu un randament de aproximativ 45 %. Centrala este de concep ie total integrat i iaanceput func ionarea n 1996 pe gaz natural, trecnd pe c rbune n martie 1997. Principalele sale echipamente provin din Germania (Prenflo, Steinmller, Siemens). Aceast central prezint acelea i avantaje comparativ cu o centrala clasic pe c rbune: y y y y y Posibilitatea utiliz rii unei game variate de combustibili fosili. Randament crescut. Costuri de produc ie mai sc zute. Emisii reduse de substan e poluante Deseuri finale mai pu ine i reciclabile.
Pagina 49

cea

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


y y y Poate func iona i pe gaz natural natural n totalitate sau doar par ial. Centrala este compus dintre 3 unit i principale (Figura 5.6): Unitateaenergetic , cea de gazeificare i cea de producere a oxigenului (separare a aerului). Gradul mare de integrare i optimizare a acestor 3 unit i este cheia cre terii eficien ei centralei. ntreaga cantitate de aer necesar este extras de la evacuarea compresorului ITG, la o presiune de 16 bar (aceasta fiind i presiunea de la intrarea n turbina cu gaze). y Azotul separat este amestecat, ca n cazul unit ii de la Buggenum, cu gazul curat de sintez la intrarea n camera de ardere a turbinei cu gaze. Scopul este sc derea temperaturii fl c rii pentru limitarea form rii NOx. Aburul ob inut n gazogen, pe dou niveluri de temperatur , este supranc lzit i destins n turbine cu abur a ciclului combinat. Pentru centrala de la Puertollano, avantajul integr rii avansate se concretizeaz ntr-o cre tere de randament de 1 % fa de alte centrale IGCC cu un grad mai sc zut de integrare. Performan ele IGCC Puertolano sunt sintetizate n Tabelul 2.3.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 50

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare

Fig. 2.6 Schema simplificat a centralei IGCC Puertollano

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 51

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


3.3.2 Ciclul combinat

Din punct de vedere al echip rii energetice centrala dispune de: y y turbin cu gaze Siemens V94.3 de 200 MWe (ISO). Un generator de abur cu trei nivele de producere (Babcock), cu supranc lzire intermediar capabil sa ridice parametrii aburului ob inut n prealabil n gazogen. y turbin cu abur n dou corpuri Siemens de 135 MWe.

Compresorul de aer al ITG alimenteaz camera de ardere a TG i instala ia de separare a aerului. n afar de refolosirea azotului ob inut prin separare, gazul de sintez este saturat cu abur pentru diminuarea emisiei de NOx. Compresorul este n 17 trepte cu un raport de compresie de 16:1. Ultimele trepte au admisii reglabile pentru func ionarea la sarcin par ial de pn la 75% din nc rcarea nominal . Aceasta conduce la o temperatur constant a gazelor la e aparea din TG pe o plaj larg de varia ie a nc rc rii, ncepnd cu 60 % din cea nominal . Controlul debitului de aer permite ob inerea unor randamente globale ridicate ale ciclului combinat chiar la sarcini par iale. Primele 4 trepte de presiune ale turbinei cu gaze sunt r cite cu aer, spre deosebire de Buggenum unde r cirea se f cea cu azot, mai pu in paletele celei de-a patra trepte. Aerul de r cire pentru admisia i paletele primei trepte ale turbinei cu gaze este extras din compresor i r cit n prealabil. Turbina cu abur este cu condensa ie n dou corpuri. Primul corp con ine de fapt i partea de medie presiune iar cel de-al doilea, de joas presiune, este n dublu flux. Aburul de la e aparea CIP este supranc lzit intermediar i trimis n CMP, iar aburul de pe cel de-al treilea nivel de presiune de la generator este amestecat cu cel de la e aparea CMP i introdus n CJP. Evacuarea c ldurii de la condensator se realizeaz cu turn de r cire.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 52

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


3.3.3 Unitatea de gazeificare

Unitatea de gazeificare se bazeaz pe sistemul Prenflo (PRessurized ENtrained-FLOw antrenare sub presiune). Unitatea poate procesa 2 600 t/zi de combustibil, care este, dup cum aminteam mai sus, un amestec n p r i egale de lignit cu o participa ie mare de anorganice, i p cur grea cu un con inut ridicat de sulf. Unitatea poate procesa o gam larg de produ i gazeifiabili (Tabelul 2.4). Tabelul 2.4 Plaja de varia ie a combustibilului admis spre gazeificare

Combustibilul este ini ial desc rcat apoi aditivat cu piatr de var (CaO) pentru a m ri vscozitatea namolului format n urma procesului de gazeificare. Amestecul este apoi adus la presiunea de 30 bar (cu 5 bar superioar presiunii de lucru a reactorului). Urmeaz apoi procesul propriu-zis n prezen a oxigenului (85 % puritate), cu o participa ie func ie de condi iile stoechiometrice i termice ale sistemului. Au loc o serie de reac ii exo i endoterme ce aduc gazogenul la aproximativ 1500 C, suficient pentru a asigura topirea cenu ii. Aceast temperatur ridicat asigur absen a hidrocarburilor complexe cum ar fi fenolii. Se ob ine o rat de conversie a carbonului de circa 90 %. Zgura curge spre partea inferioar a gazogenului, pe pere i, i este succesiv r cit i granulat nainte de evacuare. i o putere calorific

Gazul de sintez brut (cu o compozi ie 59 % CO, 22 % H2

inferioar de 10 600 kJ/kg) p r se te gazogenul prin partea superioar a acestuia dup ce este adus la 240 C cu ajutorul unei cote de gaz de sintez care a fost deja filtrat i r cit n schimb toare de c ldur .

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 53

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Despr fuirea gazului ob inut se face n dou filtre ceramice de tip lumnare la aproximativ 240 C. Gazul este apoi sp lat ntr-un scrubber pentru a nl tura alcalii i halogenurile (NH3, HCl, HF), care vor fi apoi tratate ntr-o unitate de tip Claus. Parcursul gazului de sintez continu n instala ia de desulfurare

recuperare ce folose te methyldiethanolamin (MDEA). Deoarece COS reprezint o cot important a gazului, hidroliza sa pentru a ob ine H2S are loc nainte deinstala ia de desulfurare. Desulfurarea are loc ntr-o coloan cu transfer de mas unde H2S i o parte din CO2 sunt absorbite de solu ia de MDEA, rezultnd un gaz curat. Urmeaz apoi saturarea cu abur i dilu ia cu azot nainte de camera de ardere a turbinei cu gaze. Puterea calorific inferioar a gazului la intrarea n camera de ardere este de aproximativ 4 240 kJ/kg, avnd urm toarea compozi ie de baz : 29% CO, 10,5% H2 i 52.5% N2.

3.3.4 Emisiile poluante ale IGCC Puertolano Emisiile de NOx sunt controlate, aflndu-se la un nivel foarte sc zut datorit satur rii cu abur i dilu iei cu azot nainte de combustie. n ceea ce prive te SO2, mai mult de 99 % din sulful con inut n c rbune este ndep rtat n procesul de gazeificare i izolat n stare pur pentru a fi vndut. Zgura este evacuat prin partea inferioar a gazogenului la aproximativ 1200C i este vitrificat , nglobnd astfel metalele grele. Mai pu in de 1 % din carbon este eliminat pe aceast cale. Cenu a zbur toare antrenat cu gazul de sintez este recirculat n gazogen. De i CO2 nu este un poluant clasic, datorit problemelor de nc lzire global a atmosferei devine important cunoa terea i cre terea eficien ei de conversie a ciclurilor termodinamice. n orice caz IGCC produce o cantitate mai sc zut de CO2, raportat la kWe produs, dect oricare dintre centralele clasice pe c rbune.

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 54

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Emisiile principalilor poluan i sunt prezentate n Tabelul 2.5 In ciuda folosirii unor combustibili cu o mare cantitate de sulf i anorganice, emisiile se situeaz sub limitele admisibile

Tabelul 2.5 Emisiile poluante (6% oxigen) pentru IGCC Puertollano

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 55

Facultatea de Electronic Comunica ii si Calculatoare


Bibliografie

1. Managementul resurselor energetice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1997 2. Colectia revistei Energie Plus 1992 - 1996 3.Motoiu, C. CTH - Centrale termo - si hidroelectrice. EDP, Buc. 1974 4. Manualul inginerului termotehnician, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986 5.R.W. Haywood - Analysing of engineering cycles, Pergamon Press, Londra, 1991 6.F. J. Brooks - GE gas turbine performance characteristics, GE Marketing Communications, GER 3567, 1993 7.G. Darie - Optimizarea ciclurilor mixte abur-gaze de speta I pentru termoficare, Teza de doctorat, UPB, 1 997 8.Colectia revistei Modern Power Systems, 1993 1997 9. Colectia revistei Energ, 1986 - 1990 10.Brown, J.G., s.a. - Centrale hidroelectrice de mare putere. Bucuresti, Editura Tehnica, 1970 11.Dumitrescu, D., s.a. - Manualul inginerului hidrotehnician. Bucuresti, Editura Tehnica, 1969 12.Priscu, R. - Constructii hidrotehnice, Bucuresti, Editura didactica si pedagogica, 1974 13. Energetica n Europa. Bucuresti, RENEL, 1995 14. Prescriptii tehnice de exploatare. Bucuresti, RENEL, 1995 15.Hoeller, H. K., Grein, H. Utilization of Water Power by Means of Hydraulic Machines SULZER ESCHER WYSS, 1989 16. Turbines - pompes GEC Alsthom, documentatie de firma, 1996 17. http://www.google.ro/ 18. http://ro.wikipedia.org

Instala ii de producere a energiei electrice pe gaz

Pagina 56