Sunteți pe pagina 1din 2

Sigure:

1)Care dintre aprecierile urmatoare considerati ca sintetizeaza cel mai bine definirea obiectului
stiintei economice?b) fundamenteaza administrarea resurselor limitate in vederea satisfacerii
nevoilor cat mai diversificate ale oamenilor.
2)Functiile de productie au in vedere combinarea: b) factorilor de productie
3)In economia de comanda:a) formele de proprietate coexista
4)Cifra de afaceri pune in evidenta totalitatea incasarilor realizate de o firma exprimate in:c)
pretul pietei.
5)In tarile cu economie dezvoltata este preponderenta:a) piata cu concurenta de oligopol.

CapI: Bazele generale ale economiei:


1) Legile economice exprima raporturi stabile, cu un grad ridicat de repetabilitate, intre procese
si fenomene economice.
2) Activitatea economica este o forma specifica a activitatii practice urmarind realizarea unor
scopuri precise si anume: bunuri si servicii.
3) In toate deciziile economice oamenii se opresc la acele alterntive prin care spera sa obtina
profit maxim.
4) In concluzie se poate spune ca economia reprezinta un mecanism care stabileste ce se
produce, cat,cum se produce si pt cine se produce.
5) Diferenta dintre doctrina liberla si cea neliberala consta in: c)interventia statului in economie
6) Legile economice exprima: c) raporturi stabile cu grad ridicat de repetabilitate intre procese
si fenomene economice
7) Macroeconomia studiaza:e) economiile nationale in interdependenta lor, cat si procesele si
fenomenele aparute la scara economiei mondiale
8) Nevoile umane reprezinta mobiluri ale actiunii noastre care se manifesta la suprafata
societatii sub forma de:e) interese economice.
9) Care dintre urmatoarele afirmatii considerati ca este corecta:b) ritmul de crestere al
resurselor este devansat de ritmul de crestere si diversificare a nevoilor.
10) Costul de oportunitate este sinonim cu:a) costul alegerii
11) Economia a fost definita de-a lungul timpului ca:D)a)o stiinta a avutiei sau
bogatiei;b)stiinta a schimbului de marfuri;d) stiinta a alegerilor eficiente;e)stiinta a rap sociale
care se nasc intre oameni cu prilejul activitatii lor eco.
12) Raritatea resurselor este determinata de o serie de cauze:E)b) imposibilitatea atragerii in
intregime in activitatea umana a tuturor resurselor necesare la un moment dat.c) existenta unor
limite, in fiecare eapa istorica, privind cunoasterea resurselor existente;e) caracterul epuizabil,
nereproductibil al unor resurse
13) Pentru cresterea calitati muncii se actioneaza in urmtoarele directii:C)a) cresterea nivelului
general de educatie si pregatire profesionala a resurselor de munca;c) asigurarea unui nivel
ridicat de sanatate a populatiei;d) promovarea unui sistem eficient de motivare a lucratorilor;e)
asigurarea unei calitati ridicate pentru ceilalti factori de productie.
14)a) Activitatea umana este o forma a activitatii economice (F)
b) Activitatea economica este o forma a activ umane (A)
15)a) Nevoile se dezvolta in functie de volumul resurselor existente (F)
b) Resursle sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor (A)
16)a) Dezvoltarea economica este de tip extensiv daca productia creste prin atragerea de factori
de productie de aceeasi calitate (A)
b) Dexvoltarea economica este de tip intensiv daca productia creste prin cresterea calitatii
factorilor si a eficientei lor (A)

Cap2: Combinarea factorilor de productie si eficienta economica:


1) Intensitatea capitalului sau valoarea capitalului ce revine pe un lucrator ocupat se calculeaza
ca raport intre volumul capitalului si nr total de lucratori.
2) Se numeste cistul relatia existenta intre cost total si productie.
3) Profitul este maxim atunci cand la nivelul productiei incasate venitul marginal este egal cu
costul marginal.
4)