Sunteți pe pagina 1din 20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

CURS 3. CENTRALE TERMOELECTRICE

3.1. Generalit i Clasificarea centralelor electrice Cele mai reprezentative criterii de clasificare a centralele electrice sunt: A. Dup felul energiei primare: cu combustibili organici: CTE centrale termoelectrice; CET centrale electrice de termoficare; CDE centrale cu motoare Diesel; CTG centrale cu turbine cu gaze; GMHD centrale cu generatoare magnetohidrodinamice; cu combustibili nucleari: CNE centrale nuclearo-electrice; cu energie hidraulic : CHE centrale hidroelectrice; CMM centrale mareo-motrice; cu energie eolian : CEE centrale electrice eoliene; cu energie termic a scoar ei terestre a m rilor i oceanelor: (CGTE centrale geotermoelectrice, etc.); cu energie solar : CES centrale electrice solare. B. Dup procesul de transformare al energiei: centrale electrice ce folosesc energia termic pe care o transform n energie mecanic i apoi n energie electric : CTE, CET, CTG, CDE, CNE, CES. centrale electrice care folosesc energia termic pe care o transform direct n energie electric : GMHD, generatoarele termoelectrice, etc. centrale electrice care folosesc energia mecanic primar pe care o transform n energie mecanic i apoi n energie electric : CHE, CMM, CEE; centrale electrice care folosesc energia termic primar pe care o transform n energie mecanic i apoi n energie electric : CGTE. C. Dup felul energiei pe care o produc: centrale electrice care produc numai energie electric : CTE, CNE, CTG, CDE, CHE, CMM, etc; centrale electrice care produc i energiei electric i termic : CET, CTG cu termoficare. D. Dup modul de participare la acoperirea curbei de sarcin n sistemul energetic: centrale electrice de baz (durata de utilizare 60007500h/an); centrale electrice de semibaz (40006000h/an); centrale electrice de semivrf (20004000h/an); centrale electrice de vrf (2000h/an). 3.2. Principiul de func ionare a unei centrale termoelectrice Centrala termoelectric cu turbine cu abur converte te energia chimic a combustibilului (solid, lichid sau gazos) n energie electric sau n energie electric i termic . Aceast transformare energetic nu este direct ci presupune un lan de transform ri simple (conversie indirect ). n figura 3.1 este reprezentat schematic o sec iune transversal , printr-o central termoelectric cu combustibil solid. Combustibilul 1 (c rbunele) adus la central este stocat (depozitat) n depozitul 4, de unde, prin sta ia de nc rcare 2 i benzile transportoare 3, este trimis spre cazanul de abur 9. Pentru a nl tura posibilitatea nealiment rii cu combustibil prin defectarea benzilor transportoare, se prevede un stoc intermediar de c rbune n bunc rul 5.
1/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Fig. 3.1. Sec iune simplificat printr-o central termoelectric cu abur, folosind combustibil solid

De aici, cu ajutorul distribuitorului 6, combustibilul se repartizeaz la morile de c rbune 7, unde este m cinat pn la fine ea dorit , fiind apoi insuflat n focarul 8 al cazanului. Aerul necesar arderii este luat din atmosfer cu ventilatoarele 14 i prenc lzit n prenc lzitorul 10, dup care este introdus n focar. Prin evile cazanului cu ajutorul pompei de ap este vehiculat apa de alimentare care n prealabil a fost tratat . n cazanul de abur energia chimic a combustibilului este convertit n urma arderii n energie termic poten ial a aburului. Astfel, gazele de ardere rezultate n urma arderii cedeaz o parte din c ldura lor apei de alimentare i apoi sunt trimise la co ul de fum 13 cu ajutorul ventilatoarelor 12, dup ce au fost despr fuite n filtrul 11. Co ul de fum trebuie s aib o n l ime ct mai mare pentru a asigura o dispersie pe o suprafa ct mai mare a gazelor de ardere. Cenu a i zgura produse n urma arderii sunt evacuate prin instala iile 15 i 16. Agentul termic str bate i supranc lzitorul de baz pentru a fi supranc lzit, atingnd parametrii de admisie n turbin . Prin conductele de abur viu, agentul termic este adus la turbina 11 unde are loc destinderea aburului proces teoretic adiabatic, real o transformare politrop . n turbin mai exact n ajutajele acesteia are loc conversia energiei termice poten iale a aburului n energie cinetic . n paletele turbinei energia cinetic a aburului se converte te n lucru mecanic (energie mecanic de rota ie). Turbina este cuplat cu generatorul electric 22, care transform energia mecanic de rota ie n energie electric . Aceasta este transportat prin barele (bornele electrice) 23, la transformatorul principal (transformatorul de baz ) 25 i la transformatorul serviciilor interne 24. Transformatorul de baz are rolul de a ridica tensiunea de la maxim 24 kV la 110, 220 i chiar 750 kV n scopul evacu rii puterii n Sistemul Electroenergetic (SEE). Prin transformatorul de servicii interne sunt alimentate consumatorii interni ai centralei (pompe, ventilatoare, mori de c rbune, concasoare, etc). La ie irea din turbin trebuie s avem abur nu amestec abur-vapori de ap . Existen a vaporilor de ap determin deteriorarea paletelor turbinei care au o tura ie de 3000 rot/min (50 rot/s). Agentul termic intr n condensator unde se condenseaz , are loc un proces de schimbare de faz (aburul trece n ap ). Condensul astfel ob inut este vehiculat cu pompele de condensat 19, prin circuitul termic i prin cazan. Apa de r cire necesar ob inerii condensului n condensator este r cit n turnul ce r cire 21. R cirea apei n turnurile de r cire se poate realiza fie natural (datorit curen ilor de aer) fie for at (n turnul de r cire existnd un ventilator). Evolu ia agentului termic ntr-o central termoelectric se face dup un ciclu termic nchis, numit ciclul Clausius Rankine (figura 3.2).
2/20

Conversia energiei i energetic general SEE Sb C


4 3 5

Curs 3. Centrale termoelectrice T [C] k 3 2 1 6' 6

TB

T 6 Cd

PIP 2 PA 1 D

6' Pc

PJP

[kJ/kgK]

Fig. 3.2. Schema simplificat a unui circuit termic care lucreaz dup ciclul Rankine

Fig. 3.3. Reprezentarea n diagrama T-s a ciclului Rankine

Principalele elementele componente ale unei centrale termoelectrice sunt: Cazanul de abur C - este un agregat termic care produce abur saturat sau supranc lzit consumnd combustibil solid, lichid sau gazos. Suprafe ele de schimb de c ldur ale cazanului din traseul ap -abur sunt: economizorul, vaporizatorul i supranc lzitorul de abur. Aceste suprafe e sunt amplasate n 4 zone de temperatur , care determin modul de schimb de c ldur : zona de radia ie amplasat n focar, temperatura gazelor este ntre 900C i 2000C, prin radia ie se transfer peste 90% din c ldur ; zona de semiradia ie amplasat la ie ire din focar, temperatura gazelor este ntre 700C i 1300C, prin radia ie se transfer 6070% din c ldur ; zona convectiv de nalt temperatur amplasat n canalele de gaze dup zona de semiradia ie, temperatura gazelor este ntre 300C i 1000C, 6080% din c ldur se transfer prin convec ie; zona convectiv de joas temperatur amplasat n canalele de gaze la ie ire din cazan, temperatura gazelor este ntre 100C i 500C, prin convec ie se transfer 9095% din c ldur . n func ie de modul de circula ie al agentului termic prin suprafe ele de schimb de c ldur ale cazanului deosebim: cazane cu circula ie natural - (presiune maxim 140 bar) - sunt cazane la care circula ia apei de alimentare se face pe baza diferen ei de greutate specific dintre emulsia ap -abur din evile vaporizatoare i apa din evile cobortoare. Au fiabilitate ridicat fiind mai pu in sensibile la varia iile de sarcin i la varia iile de calitate ce apar n combustibil. cazane cu str batere (trecere) for at sunt cazane la care circula ia apei n sistemul vaporizator se face cu ajutorul pompelor de alimentare fiind sensibile la varia iile de sarcin ct i la varia iile de calitate a combustibilului. cazane cu circula ie for at multipl - sunt cazane la care circula ia apei n sistemul vaporizator se face cu ajutorul unor pompe speciale. Natura combustibilului clasific cazanul astfel: cazane cu combustibili gazo i - se ard gazele naturale, gaze de sond , gaz de furnal; cazane cu combustibili lichizi - combustibilul utilizat este p cura; cazane cu combustibili solizi - c rbuni inferiori, lignitul i turba.
3/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Economizorul are rolul de a ridica temperatura apei alimentare pn aproape de temperatura de satura ie (n unele cazuri se admite i o fierbere slab ), sc znd astfel entalpia gazelor evacuate. Este amplasat n zona convectiv de joas temperatur . La cazanele mici economizorul reprezint ultima suprafa a cazanului, la cazanele mari, apar innd grupurilor energetice cu prenc lzirea regenerativ a apei de alimentare pn la 230280C, ele sunt urmate de prenc lzitoarele de aer. Ca efect economic, prenc lzitoarele de aer realizeaz , pe de-o parte utilizarea mai departe a c ldurii con inute n gazele de ardere naintea evacu rii la co , pe de alt parte, ridicnd temperatura de ardere, provoac o ridicare a nivelului de temperaturi pe ntregul traseu al gazelor de ardere. Limita superioar de prenc lzire a aerului depinde de tipul combustibilului utilizat pentru ardere, ajungnd pn la 720K n cazul arderii c rbunilor cu umiditate mare. Constructiv, economizoarele pot fi din tuburi de font cu aripioare (la cazane cu presiunea pn la 3,5 MPa) sau din tuburi netede de o el. Vaporizatorul serve te la transformarea apei n abur. Este amplasat n zonele cu temperaturi nalte. n cazanele cu circula ie multipl (cu tambur) vaporizatorul prezint panouri de ecrane cu evi verticale amplasate pe pere ii focarului, unite n partea de sus i de jos cu colectoare. Diametrul evilor este de 5080 mm. evile sunt confec ionate din o el carbon. De i se afl n zona temperaturilor nalte a gazelor, temperatura metalului evilor este relativ mic , deoarece datorit transferului foarte intensiv de c ldur la fierbere evile se r cesc suficient. Cazanele cu circula ie for at unic apa mpins de pompa de alimentare parcurge fascicolul de evi o singura dat .

Fig. 3.4. Schema de principiu a circuitului de ap -abur a generatorului de abur Benson-MAN 1 - economizor; 2 - evi sus inere; 3 - supranc lzitor convectiv; 4 - supranc lzitor intermediar; 5 - supranc lzitor de plafon; 6 - evi colectoare; 7 - supranc lzitor intermediar; 8 - supranc lzitor final convectiv; 9 - supranc lzitor de radia ie; 10 - supranc lzitor semiradiant; 11 - schimb tor de c ldur biflux; 12 - conduct ; 13 - supranc lzitor de radia ie; 14 - canal prelevare gaze arse; 15 - injector; 16 - vaporizator de radia ie; 17 - fante arz tori praf; 18, 19 - vaporizator de radia ie; 20 - separator de pic turi; 21 - injec ie ap
4/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Vaporizarea apei, uscarea aburului i supranc lzirea se face de-a lungul evilor pe care apa le str bate. Aceste tipuri de cazane nu dispun de un singur punct fix de schimbare de faz . Acesta se deplaseaz n lungul suprafe ei de transfer de c ldur a cazanului n func ie de sarcin . Cazanele poart denumirea de Benson (Germania), respectiv Ramzin (Rusia). Cel mai bun combustibil solid e huila energetic . La arderea combustibilului solid se folose te, n general un combustibil de aport (gaze naturale sau p cur ). Supranc lzitor de abur (de baz Sb) - are func ia de a ridica temperatura aburului ob inut n vaporizator. n cazanele energetice acest lucru se face cu scopul de a m ri randamentul termic al ciclului termic. Turbin de abur T - este o ma in de for , motoare, care transform energia intern a aburului (energia termic poten ial a aburului) n energie mecanic prin intermediul unor palete aflate n mi care de rota ie. Transformarea are loc n dou etape: n prima etap are loc transformarea energia termic poten ial a aburului n energie cinetic n stator, iar n cea de-a doua etap transformarea energiei cinetice a jetului de abur n energie mecanic de rota ie n rotorul turbinei. Aceste dou transform ri se produc n dou elemente separate: ajutaje sau palete fixe care, mpreun cu carcasa, organele de fixare, sus inere i asamblare formeaz statorul turbinei; palete solidare cu arborele, cu care execut o mi care de rota ie n jurul unui ax, formnd rotorul turbinei. Ansamblul format din sistemul de ajutaje i discul paletat formeaz treapta turbinei. Treapta n care destinderea aburului i transformarea energiei lui interne n energie cinetic are loc integral n sistemul de ajutaje se nume te treapt cu ac iune (turbine cu ac iune), treapta n care acest proces se petrece par ial i n discul paletat al rotorului se nume te treapt cu reac iune (turbine cu reac iune).

Fig. 3.5. Schema treptei active a unei turbine: 1 - arbore; 2 - disc; 3 - palete; 4 - ajutaj; 5 - racord de evacuare

Organele instala iilor de turbine pot fi mp r ite n trei grupe: rotorul: palete, discuri, tambur, arbore, cupl , viror; statorul: ajutaje, diafragme, carcas , plac de baz , lag re; instala ii auxiliare: instala ie de condensare, sistem de reglare i protec ie, circuit de ulei, aparate de m sur i control. Virorul este un dispozitiv de nvrtire a rotorului n timpul r cirii sau nc lzirii pentru a asigura uniformitatea acestor procese pe tot corpul turbinei. Placa de baz se fixeaz pe funda ie i se execut din font turnat sau sudat din o el. n cele mai frecvente cazuri turbina i generatorul electric se instaleaz pe una i aceea i plac .
5/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Fig. 3.6. Sec iunea turbinei de 50 MW 1 i 14 - etan ri n labirint; 2 - plac de baz ; 3 - angrenaj cu arborele regulatorului; 4 i 11 lag re; 5 - prima treapt a turbinei; 6 supape; 7 - arbore de distribu ie al ventilului turbinei; 8 - cutie cu supape; 9 carcas ; 10 - arbore cu discuri fretate; 12 viror; 13 - cuplaj elastic

Circuitul de ulei are func iile de ungere i r cire a lag relor, angrenajelor cu ro i din ate i a cuplajelor cu din i. n afar de pompe de ulei, rezervoare i conducte sistemele con in r citoare de ulei, filtre. Destina ia sistemelor de reglare este asigurarea cantit ii i calit ii energiei livrate. Dup natura m rimilor reglate deosebesc regulatoarele urm toare: regulatoare de tura ie; regulatoare de debit; regulatoare de presiune. Regulatoarele automate de tura ie au ca scop men inerea constant a tura iei turbinei i, prin urmare, a frecven ei curentului electric. n afar de sistemul de reglare turbinele mai sunt dotate cu unul sau mai multe sisteme de protec ie. Cel mai ntrebuin at sistem de protec ie este limitatorul de tura ie, care ac ioneaz asupra unui ventil rapid de nchidere a aburului la dep irea tura iei a unei limite stabilite. Exist turbine care folosesc i alte fluide purt toare de energie termic : gaze de ardere, vapori de mercur, aer cald, fluide frigorifice. Turbinele de abur se pot clasifica dup urm toarele criterii: A. Dup modul de producere al for ei: a. cu ac iune - destinderea aburului numai n ajutajele fixate de carcas ; b. cu reac iune - destinderea aburului n ajutaje (paletele fixe) ct i n palete rotorului. B. n func ie de parametrii a aburului viu: a. cu abur saturat - de exemplu n centrale nucleare; b. cu abur supranc lzit - de exemplu n centralele termoelectrice.
6/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

C. Presiunea aburului ie it din turbin i modul de utilizare: a. cu condensa ie: a.1. f r prize; a.2. prize fixe sau reglabile. b. contrapresiune: b.1. de termoficare - aburul ie it din turbin trimis la condensator; b.2. nainta e - aburul ie it din turbina nainta e e folosit de o alt turbin . Generator electric G - are rolul de a converti energia mecanic de rota ie (lucrul mecanic) produs de turbin n energie electric . Transformator de bloc TB - are rolul de a cre te tensiunea de la bornele generatorului (maxim 24 kV) la 110kV, 220kV n scopul evacu ri puterii din central . Condensatorul Cd - sursa rece a ciclului termic - este un schimb tor de c ldur de suprafa n care se realiz procesul de schimbare de faz numit condensare, adic trecerea agentului termic din faz gazoas (abur) n faz lichid (ap ). n centralele electrice din ara noastr , condensatoarele sunt de suprafa i lichidul de r cire este apa. Constructiv condensatoarele r cite cu ap sunt realizate din evi drepte, paralele i orizontale fixate prin mandrinare n dou pl ci tubulare. Pompa de condens Pc asigur extrac ia continu a condensului din condensator men innd n acela i timp nivelul corespunz tor al apei n condensator i degazor. Din punct de vedere constructiv pompa de condens este o pomp multietajat , amplasat sub nivelul apei din condensator deoarece preia apa la temperatura de satura ie. Degazorul D este un schimb tor de c ldur de amestec care elimin gazele prezente n condens (aerul i oxigenul) care pot determina coroziunea echipamentelor din central . Eficien a degaz rii termice depinde de temperatura apei de alimentare. Plasarea degazorului este la mijlocul circuitului de prenc lzire regenerativ nainte de pompa de alimentare ntr-o zon unde apa de alimentare are presiunea de 5 pn la 10 bari. Pompa de alimentare PA - asigur alimentarea continu a cazanului de abur cu ap de alimentare la presiune corespunz toare func ion rii circuitului termic. De func ionarea pompei de alimentare depinde func ionarea ntregului bloc. Variantele uzuale de antrenare a pompei de alimentare sunt: cu ajutorul unui motor electric (electropomp de alimentare - EPA); cu ajutorul unei turbine cu abur alimentate de la o priz a turbinei principale (turbopomp de alimentare TPA). n general, pentru puteri sub 250300 MW se utilizeaz EPA, iar peste TPA. Progresele nregistrate n domeniul motoarelor electrice au favorizat ns utilizarea EPA i la puteri de peste 300 MW. n tipul exploat rii, este necesar ca pompele de alimentare s poat func iona n regim variabil. La blocurile de putere mare, puterea se modific prin varia ia tura iei pompelor ac ionate electric i/sau prin varia ia debitului de abur la turbina de antrenare a pompei. Principalele transform ri termodinamice care au loc ntr-o central termoelectric (prezentate n figura 3.3) sunt: Transformarea 1-2 - procesul are loc n PA unde apa se nc lze te u or cu 5-10C nainte de a fi introdus n cazan. Transformarea 2-3- nc lzirea izobar a agentului termic la presiune constant pn atinge starea de satura ie n economizor. Transformarea 3-4 - vaporizarea izobar izoterm a apei saturate, proces ce are loc n sistem vaporizator al cazanului. Cum vaporizarea este un proces cu schimb de faz transformarea 3-4 se produce la temperatur i presiune constant . n punctul 4 se atinge starea vaporilor satura i usca i. Transformarea 4-5 - supranc lzirea izobar a aburului n supranc lzitorul de baz al cazanului, proces ce are loc la presiune constant pn n momentul n care se ating parametrii de admisie ai aburului n turbin .
7/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Transformarea 5-6 - destinderea aburului n turbin (proces considerat teoretic o transformare adiabat , iar real o transformare politrop ). Aburul se destinde pn la parametrii de admisie n condensator. Transformarea 6-6' - condensarea aburului n condensator. Punctul 6 se afl situat n zona amestecului vaporilor umezi, deci titlul termodinamic caracteristic acestui punct are o valoare subunitar x6<1 (0,880,92). Transformarea 6-1 cre terea presiunii agentului termic, proces care are loc n pompa de condensat. Reprezentarea ciclului Clausius Rankine n diagrama i-s este dat n figura 3.7.
i [kJ/kg]

k 3 2 1 6

s [kJ/kgK]

Fig. 3.7. Reprezentarea n diagrama i-s a ciclului Rankine

3.3. Principalele circuite existente ntr-o central termoelectric cu abur Circuitele dintr-o central termoelectric (prezentate n figura 3.8) sunt: 1. Circuitul de combustibil Este un flux de material a c rui m rime este dictat de puterea instalat a centralei i de calitatea combustibilului. Cu ct combustibilul este de calitate mai proast , cu att cresc cantit ile necesare func ion rii centralei. n acest caz, pentru a diminua cheltuielile necesare pentru transportul combustibilului, se recomand ca centrala sa fie amplasat ct mai aproape de sursa de energie primar . Circuitul de combustibil depinde de natura combustibilului folosit: c rbune, p cur sau gaz metan. n cazul combustibilului solid (c rbune) circuitul con ine o sta ie de desc rcare, un sistem de benzi transportoare, o sta ie de concasare, un depozit de combustibil i bunc rul din sala cazanului. n cazul combustibililor lichizi (p cura) exist o ramp de desc rcare i rezervoare de combustibil. n rezervoarele de combustibil lichid se g sesc serpentine prin care se introduce abur, mpiedicnd astfel nghe ul. Gazul metan este folosit drept combustibil existnd n cicuit o sta ie de reducere i distribu ie. n cazul combustibilului lichid i, mai ales, gazos, instala ia pentru evacuarea cenu ii i zgurii lipse te. n general n cazul centralelor de baz pe lignit, p cura i gazul metan se folosesc la pornirea cazanului i ca suport de flac r . 2. Circuitul de aer necesar arderii Aerul necesar arderii este preluat din exteriorul sau din interiorul cl dirii n care se afl instalat cazanul de abur cu ajutorul ventilatoarelor de aer (VA). 3. Circuitul gazelor de ardere n urma arderii combustibililor rezult o serie de gaze n func ie de compozi ia chimic a combustibilului. Ardere este complet dac rezult numai CO2.
8/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

n realitate rezult i CO (ardere chimic incomplet datorit surplusului sau lipsei de aer), SO2 (deoarece combustibilul con ine sulf), NOx (aerul con ine 79% azot) i H2O (deoarece combustibilul con ine hidrogen i umiditate). Pentru a asigura o dispersie pe o suprafa ct mai mare a gazelor de ardere i tiraj natural ct mai bun (determin o reducere a puterii ventilatoarelor de gaze arse) co ul de fum trebuie s aib o n l ime corespunz toare n func ie i de puterea centralei termoelectrice. Gazele rezultate n urma arderii sunt supuse unui proces de filtrare, desulfurare cu piatr de var (calcar) i denoxare cu amoniac. Temperatura gazelor de ardere la baza co ului nu trebuie s fie mai mic dect temperatura punctului de rou , deoarece condensul intr n reac ie cu gazele de ardere (SO2) i rezult acizi (de exemplu acid sulfuric) care corodeaz c ile de fum. De asemenea aceste gaze pot genera ploi acide.

Fig. 3.8. Principalele circuite dintr-o central

4. Circuitul de evacuare a zguri i cenu ii Cantitatea de zgur i cenu , rezultat n urma arderii este propor ional cu cantitatea de c rbune folosit . n cazul n care cantitatea de zgur i cenu care trebuie evacuat din central dep e te 2,5 t/h, eliminarea ei trebuie s se fac mecanic. Evacuarea zgurii i cenu ii se poate realiza n dou moduri: evacuare umed i evacuare uscat . n cazul evacu rii umede zgura extras de sub focarul cazanului este r cit cu ap , concasat i evacuat la sala cazanelor n stare umed . Cenu a i zgura sunt antrenate prin injec ii de ap , raportul dintre cantitatea de ap de sp lare folosit i materialul antrenat fiind de 6:1 pn la 10:1. Canalele de zgur i cenu au pante minime de 1% i sunt c ptu ite cu materiale rezistente la eroziune i coroziune. De-a lungul acestor canale, continu s se injecteze din loc n loc ap de antrenare. Din bazinul care colecteaz ntreg noroiul, materialul este evacuat spre depozit fie cu ajutorul unor pompe speciale de noroi (pompe Bagger) fie cu ajutorul unor hidroejectoare. n momentul de fa se utilizeaz cu prec dere pompele Bagger.
9/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

n func ionare, acestea au o uzur rapid a rotoarelor, avnd n vedere caracteristicile abrazive ale fluidului pompat. n cazul cnd este lips mare de ap , sistemul hidraulic de transport poate lucra n circuit nchis, refolosind o parte din ap dup ce a fost decantat . n cazul evacu rii uscate avantajele sunt: pericol mai redus de nfundare; bun etan eitate; posibilitate de valorificare multipl a cenu ii. Evacuare uscat este ns n general mai scump i instala ia are uzuri acentuate. Transportul propriu-zis poate fi f cut n urm toarele moduri: n plan orizontal: prin transportoare cu melc sau prin jgheaburi cu pat fluidizat, n amestec cu aerul; n plan vertical: prin elevatoare cu cupe sau prin amestec cu aerul prin pompare. Zgura provenit de la cazanele de abur poate fi folosit ca material de construc ie cu greutate specific redus i bune propriet i de izolare termic , pentru c r mizi. Cenu a colectat poate avea multiple folosin e: material de adaos pentru unele sorturi de ciment; material cu propriet i hidrofuge pentru izolare n strat sau ca adaos pe suprafa a cartonului asfaltat, etc. Valorificare zgurii i cenu ii nu trebuie urm rit n principal ca mijloc de reducere a costului energiei electrice ci ca o cale de limitare a volumului depozitelor de cenu . 5. Circuitul termic Circuitul termic (descris n detaliu n paragraful 3.2) este un circuit nchis, caracterizat de varia iile mari ale volumului specific, pe traseul agentului termic. Aburul supranc lzit ie it din cazan se destinde n turbin (producnd lucru mecanic) pn la presiunea subatmosferic de condensare. Tot de-a lungul acestui circuit se realizeaz i prenc lzirea agentului termic i degazarea (eliminarea oxigenului i aerului). 6. Circuitul de ap de r cire Acest circuit asigur desc rcarea energetic a condensatorului. Aburul destins n turbin se transform printr-un proces de schimbare de faz numit condensare, n ap . Circuitul de r cire se poate fi: n circuit deschis: apa este preluat de la o anumit surs (ru, fluviu), i este vehiculat prin condensator. Gradientul de temperatur al apei de r cire ntre aval i amonte de central nu trebuie s dep easc 5C. Apar probleme datorit varia iei de temperatur de la un anotimp la altul; n circuit nchis: n care apa de r cire dup ce se nc lze te n condensator este trimis la un turn de r cire. Trebuie avut n vedere compensarea pierderilor datorit evapor rii apei de r cire (mai ales n sezonul cald); n circuit mixt. 7. Circuitul de termoficare Apare sub forma unor trasee de abur sau de ap fierbinte c tre consumatorii de c ldur din jurul centralelor de termoficare, i a unor conducte de condensat sau ap prin care agentul termic se ntoarce de la consumatori. 8. Circuitul apei de adaos Deoarece n circuitul termic apar pierderi este necesar un debit de ap de adaos care depinde de felul centralei termoelectrice. La centralele de pur condensa ie, acest debit reprezint 1,53% din debitul de fluid principal, la centralele de termoficare, acesta depinde de cantitatea de condens pe care o restituie consumatorii de c ldur i are valori de ordinul 3040% din debitul de abur produs de cazane. Apa nu se g se te niciodat n stare pur , avnd o serie de impurit i n suspensie sau dizolvate.
10/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Aceste impurit i se pot depune pe pere ii conductelor reducnd sec iunea de trecere i nr ut ind transferul de c ldur . Tratarea fizic are loc prin trei procedee: decantare, filtrare i coagulare-filtrare. Pentru coagulare se folose te sulfatul de aluminiu, sulfatul feric sau clorura feric . Ca material filtrant se folose te cuar granulat, marmur granulat , dolomit sau c rbune antracit. Uleiul se re ine de asemenea prin procedee mecanice: decantare, filtrare, etc. Dar i prin metode chimice, de exemplu sulfatul de aluminiu asigur i re inerea uleiului din ap . Tratarea chimic implic mai multe grade de realizare: dedurizare, adic reducerea durit ii f r modificarea con inutului total de s ruri; demineralizare par ial , adic reducerea con inutului de s ruri n paralel cu dedurizarea; demineralizarea total , realiznd practic ap chimic pur . Se utilizeaz urm torii reactivi: hidroxid de calciu (var) i hidroxid de sodiu (soda caustic ). Exist i procedee fizico-chimice de dedurizare a apei, bazate pe utilizarea unor mase ionice. Acestea sunt formate din r ini sintetice sau c rbune, avnd fixate grupele de cationi Na+ sau H+ sau anioni OH- sau Cl-. Apa trebuie s fie n prealabil limpezit , filtrat i s con in o cantitate mic de impurit i organice pentru a nu bloca porii maselor ionice. Filtrele ionice sunt instala ii cu func ionare discontinu care se supun periodic unor ac iunii de regenerare. 9. Circuitul de evacuare a puterii Reprezint calea de evacuare a energiei electrice produse i este unul din elementele de baz care determin locul de amplasare a unei centrale electrice, influen nd direct num rul i direc ia liniilor electrice. Deoarece tensiunea la bornele generatoarelor este ntre 624kV, curen ii la care trebuie evacuat puterea ating valori ridicate. Pentru a prentmpina acest neajuns tensiunea se cre te la 110kV, 220kV, 400kV, 750kV cu ajutorul transformatoarelor ridic toare. 10. Circuitul serviciilor interne Reprezint fluxul de energie necesar pentru antrenarea tuturor consumatorilor interni ai centralei electrice. La centralele termoelectrice acest flux variaz n limite largi depinznd n principal de felul combustibilului, de parametrii ini iali i de prezen a termofic rii. Instala iile necesare pentru func ionarea unei centrale termoelectrice se pot divide, dup aceste fluxuri n urm toarele grupe func ionale: I. Instala ii pentru manipularea combustibilului i evacuarea zgurii i a cenu ii. II. Instala ii pentru producerea aburului (instala ia cazanului). III. Instala ia de producere a energiei electrice (grupul turbogenerator). IV. Instala ia aferent circuitului termic. V. Instala ii de condensare i de r cire. VI. Instala ii pentru tratarea apei. VI. Instala ii electrice (pentru livrarea energiei electrice). VIII. Instala ii pentru livrarea c ldurii. 3.4. Randamentul termic i randamentul global al unei centrale termoelectrice a. Randamentul termic al unei centrale termoelectrice se poate calcula cu rela ia: Q2 L Q1 Q2 t = = = 1 (3.1) Q1 Q1 Q1 L - lucrul mecanic produs de turbin : L = Dab,i (i5 i6 ) [kW] sau [kJ/s];

Q1 - cantitatea de c ldur introdus n ciclul Clausius Rankine: Q1 = Dab ,i (i5 i 2 ) [kW] sau [kJ/s];

11/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Q2 - cantitatea de c ldur pierdut la condensator: Q2 = Dab,cd (i6 i6' ) [kW] sau [kJ/s]. deci:

t =

D ab (i 5 i 6 ) i 5 i 6 = D ab (i 5 i 2 ) i 5 i 2
100 100 +

(3.2)

b. Randamentul global al unei CTE se determin cu rela ia:

global = caz cond t mec G TB

(3.3)

global - randamentul global al centralei termoelectrice; caz - randamentul cazanului (0,800,88); cond - randamentul conductelor (0,980,99); t - randamentul termic (0,250,45); mec - randamentul mecanic (0,9850,99); G - randamentul generatorului (0,990,995); TB - randamentul transformatorului (0,990,995); - consumul serviciilor interne 8%10 (16)% - depinde de tipul centralei i tipul combustibilului. Principala cauz a valorii sc zute a randamentului global este randamentul ciclului termic care r mne ntotdeauna prin ns i principiul de func ionare al centralei termoelectrice la valori sc zute. Este evident c pentru mbun t irea randamentului global trebuie c utate metodele de cre tere a randamentului termic.

3.5. Metode de mbun t ire a randamentului termic Metodele de cre tere a randamentului vizeaz fie cre terea cantit ii de c ldur intrat n circuit Q1, fie sc derea cantit ii de c ldur evacuat la condensator Q2. Cele mai utilizate metode sunt: I. Cre terea parametrilor ini iali a. Cre terea presiunii de admisie a aburului n turbin Una dintre cele mai importante metode de ridicare a randamentului ciclului termic o constituie cre terea presiunii ini iale a ciclului. Prin cre terea presiunii ini iale, cu men inerea temperaturii de supranc lzire la o valoare constant , se modific (cre te) nivelul temperaturii de satura ie. Astfel, curba reprezentat n diagrama T-s devine 1, 2', 3', 4', 5', 6', 1, descriind o arie util mai mare, fa de curba 1, 2, 3, 4, 5, 6 (figura 3.9). O alt consecin direct a cre terii presiunii ini iale a ciclului o constituie m rirea umidit ii finale a aburului la ie irea din turbin (punctul 6'). Acest lucru are un efect dublu: conduce la mic orarea randamentului intern al ultimelor trepte ale turbinei i determin apari ia eroziuni rapide ale paletelor acestor trepte datorit cre terea umidit ii (prezen ei pic turilor de ap ). Practic s-a constatat c umiditatea final n ultimele trepte ale turbinei nu poate dep i 1214%. De asemenea, cre terea presiunii aburului viu necesit un consum suplimentar de energie pentru pomparea apei de alimentare. Aceast metod de mbun t ire, determin cre terea consumului pompei de alimentare i costul conductelor de alimentare cu ap a cazanului i acesta datorit faptului c trebuie m rit grosimea evilor dac se p streaz acela i diametru. n cazul utiliz rii unor o eluri feritice obi nuite presiunea maxim este de 200 bar. Introducerea unor o eluri puternic aliate de tip feritic/martenstitic sau austenitic determin cre terea presiunii peste 300 bar. ciclul ini ial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1; ciclul mbun t it 1, 2' , 3', 4' ,5', 6' ,1.
12/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

t init =

D (i i ) aria (1,2,3,4,5,6,1) L = = ab 5 6 aria (a,1,2,3,4,5,6, b, a, ) Q1 D ab (i 5 i 2 ) D (i i ) aria (1,2' ,3' ,4' ,5' ,6' ,1) tnb = = ab 5' 6' aria (a ,1,2' ,3' ,4' ,5' ,6' , b' , a ) D ab (i 5' i 2 ' )
T=ct 5' 5

T [C]

3'

4' 4

2' 2

6'

6 x = ct

b' b

s [kJ/kgK]

Fig. 3.9. Cre terea presiunii de admisie a aburului n turbin

b. Cre terea temperaturii aburului viu Prin cre terea temperaturii aburului viu la presiune constant , entalpia aburului se m re te, iar suprafa a util a ciclului cre te de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, la 1, 2, 3, 4, 5', 6', 1 (figura 3.10). Contrar situa iei ntlnite la cre terea presiunii ini iale, ridicarea temperaturii aburului viu conduce la reducerea umidit ii finale i la mbun t irea randamentului intern al turbinei datorit cre terii titlului final. Dezavantajul acestei metode const n necesitatea confec ion rii suprafe elor de nc lzire ale cazanelor, conductelor i unor p r i ale T5' 5' turbinelor din metale refractare, care sunt T [C] scumpe ca atare i cer cheltuieli mari la T5 5 prelucrare. Astfel se impune necesitatea folosirii 3 4 o elurilor de nalt temperatur i de costul ridicat al conductelor, domeniul de temperatur uzual folosit este 540570C. Pentru o eluri puternic aliate de tip austenitic 2 6 temperatura poate ajunge i pn la 600C.

ciclul ini ial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1; x = ct ciclul mbun t it 1, 2, 3, 4, 5', 6', 1. aria (1,2,3,4,5,6) D (i i ) s tci = = ab 5 6 a b' b aria (a ,1,2,3,4,5,6, b, a ) D ab (i 5 i 2 ) [kJ/kgK] aria (1,2,3,4,5' ,6' ) D (i i ) Fig. 3.10. Cre terea temperaturii aburului tnb= = ab 5' 6' aria (a ,1,2,3,4,5' ,6' , b' , a ) D ab (i 5' i 2 ) viu Din analiza separat a metodelor bazate pe cre terea parametrilor aburului viu ai ciclului se observ c eficien a lor cre te prin combinare i utilizare separat . Aceast solu ie determin o umiditate la ie irea din turbin optim , cantitatea de c ldur evacuat la condensator r mne practic neschimbat ns aria util a ciclului se m re te.
13/20

6'

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

c. Cre terea simultan presiunii i temperaturii aburului viu Cre terea simultan a presiunii i temperaturii aburului duce la sporuri substan iale de randament termic i la men inerea umidit ii finale a aburului n limitele admisibile. n felul acesta cantitatea de c ldur Q2 r mne practic neschimbat ns aria cilului se m re te. M rirea parametrilor ini iali are loc simultan cu cre terea puterii unitare a agregatului, fiecare plafon de putere fiindu-i caracteristic o pereche optim de parametri ini iali.
T [C] T=ct T=ct

5" 5'
5

3'

4' 4

2' 2

6' 6

x = ct

b' b

s [kJ/kgK]

Fig. 3.11. Cre terea simultan presiunii i temperaturii aburului viu

Cre terea parametrilor ini iali implic eforturi investi ionale sporite. Deci, aceast metod de cre tere a randamentului este justificat ndeosebi atunci cnd: puterea unitar a grupului este ridicat ; durata anual de utilizare a puterii instalate este mare; combustibilul utilizat este scump. Cre terea parametrilor ini iali ai aburului are loc simultan cu m rirea puterii unitare a agregatelor, pentru fiecare plafon de putere corespunznd o anumit pereche optim a parametrilor ini iali, n func ie i de pre ul combustibilului. Astfel, la puteri de pn la 100 MW se justific presiune de 137 bar, la puteri mai mici de 350 MW se justific presiuni ntre 165200 bar, iar la puteri peste 400 MW se pot utiliza presiuni de 250300 bar.

II. Sc derea parametrilor finali Prin reducerea temperaturii de condensare (prin reducerea presiunii n condensator), se m re te suprafa a util a ciclului (cre te cantitatea de c ldur Q1), determinnd o cre tere a randamentului deoarece scade implicit cantitatea de c ldur cedat sursei reci Q2. Aceast reducere ns este limitat de temperatura mediului ambiant. De obicei, pe timp de iarn randamentul centralelor este cu 13% mai mare dect vara. Odat cu acesta se m re te i umiditatea aburului la ie irea din turbin i cre te volumul masic specific al acestuia.

T [C]

3 2

2' 1'

1 Q2

6 6'

a' a

b b'

s [kJ/kgK] 14/20

Fig. 3.12. Sc derea temperaturii din condensator

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

ciclul ini ial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. ciclul mbun t it 1' ,2' ,3,4,5,6',1. D (i i ) aria (1,2,3,4,5,6,1) tci= = ab 5 6 aria (a,1,2,3,4,5,6, b, a ) D ab (i 5 i 2 ) D (i i ) aria (1' ,2' ,3,4,5,6' ,1' ) tnb= = ab 5 6 ' aria (a ' ,1' ,2,3,4,5,6' , b' , a ' ) D ab (i 5 i 2' ) De men ionat este faptul c efectul produs de o sc dere a temperaturii de condensa ie cu un 1C poate echivala cu cel corespunz tor cre terii cu 1015C a temperaturii ini iale a ciclului.

III. Supranc lzirea intermediar Supranc lzirea intermediar presupune introducerea unei cantit i suplimentare de c ldur n ciclul termodinamic (metoda ac ioneaz asupra sursei calde), destinderea fiind frac ionat . Aburul supranc lzit intr n CIP (Corpul de nalt Presiune al turbinei) unde are loc o destindere par ial a acestuia. Din CIP aburul este trimis la supranc lzitorul intermediar SI unde este supus unui proces izobar de supranc lzire. Apoi aburul, intr n CMP (Corpul de Medie Presiune al turbinei) i CJP (Corpul de Joas Presiune al turbinei) unde se destinde producnd lucru mecanic.
SEE Sb

Si

5 CIP 5'

5" CMP CJP G 6 Cd 6' Pc

T [C]

5'' 5

TB

PIP 2 PA 1 D PJP

5'

2 1 6'

s [kJ/kgK

Fig. 3.13. Supranc lzirea intermediar

Randamentul termic n cazul centralei termoelectrice cu supranc lzire intermediar se determin cu rela ia: L D ab [(i 5 i 5' ) + (i 5" i 6 )] tSI = = (3.6) Q1 D ab [(i 5 i 2 ) + (i 5" i 5' )] Prin aceast metod se realizeaz o uscarea a aburului la ie irea din turbin , cre terea c derii adiabatice i m rirea lucrului mecanic util produs de turbin . Totodat ns , supranc lzirea intermediar este nso it i de efecte defavorabile: pe traseele conductelor de leg tur dintre turbin i supranc lzitorul intermediar au loc pierderi de presiune i de temperatur care reduc cre terea randamentului termic real; apari ia unor echipamente suplimentare deci un plus de investi ii. Practic, num rul de supranc lziri intermediare se limiteaz la dou , justificate numai la puteri mari i presiuni supracritice, la grupuri de baz care folosesc combustibil scump.

15/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Dezavantajul schemei cu supranc lzire intermediar const i n complexitatea ei. Utilizarea ei a adus la renun area la schemele centralelor cu bare colectoare i trecerea la schemele bloc: mono-bloc (cazan - turbina) i dublu-bloc (dou cazane - o turbin ).

IV. Prenc lzirea regenerativ Prenc lzirea regenerativ determin o mic orare a cantit ii de c ldur pierdut la condensator (sursa rece) prin extragerea unor debite de abur la diverse presiuni la prizele turbinei i nc lzirea cu acest abur a agentului termic. n acest fel scade c ldura pierdut la condensator, o parte din ea fiind folosit pentru prenc lzire. n acela i timp, deoarece nu ntreaga cantitate de c ldur se destinde de la intrarea n turbin pn la condensator, lucrul mecanic produs este mai mic. Cre tere optim de entalpie a apei prenc lzite depinde de parametrii ini iali ai ciclului, de num rul de prize i de faptul c ciclul este prev zut sau nu cu supranc lzire intermediar . Pentru a rezolva aceast problem se impune condi ia ca randamentul centralei s fie maxim rezultnd: temperatura optim pentru apa de alimentare la intrare n cazan este 2/3 pn la 3/4 din temperatura de satura ie din cazan. cre terea de entalpie pe fiecare prenc lzitor r mne constant .
SEE Sb C 3,4
ip1 5

TB

ip3

PIP ic1 2 PA 1 ic2 a1 a2 a3 Ej

ip2

6 Cd 6' Pc

PJP

ic3

Fig. 3.14. Prenc lzirea regenerativ

Debitul aburului de priz nu se regleaz i variaz n func ie de sarcina turbinei. Pentru a pune n eviden influen a acestei metode asupra ciclului termodinamic procesul s-a reprezentat ntr-o diagram T-s, unde extragerea succesiv de abur de la prizele turbinei apare sub forma unui proces n trepte (n figura 3.14 s-au considerat dou prize). Prenc lzitoarele de ap prezint schimb toare de c ldur n majoritatea cazurilor de suprafa , dar se ntlnesc i de amestec.

V. Cicluri suprapuse Suprapunerea unui ciclu cu parametri foarte ridica i peste un ciclu cu parametri sc zu i de abur dintr-o central existent constituie o metod de extindere i modernizare a centralelor existente.

16/20

Conversia energiei i energetic general T [C] 5

Curs 3. Centrale termoelectrice

~
1 B 2 2 3 3 4

B'

C'

D' D C'

~
4

~
A

s [kj/kg]

Fig. 3.15. Cicluri suprapuse 1 - cazanul ciclului suprapus (cu parametrii nal i); 2 - cazane vechi n rezerv ; 3 - cazane vechi dezafectate; 4 - turbinele ciclului de baz (cu parametrii cobor i); 5 - turbina de contrapresiune a ciclului suprapus

ntr-o central existent cu parametri de abur cobor i, cu cazane legate la turbine prin bare colectoare de abur, se instaleaz una sau mai multe turbine de contrapresiune cu parametrii ridica i. De i are ca efect cre terea randamentului termic ciclul suprapus prezint i o serie de dezavantaje: disponibilitatea ntregii instala ii depinde de starea tehnic a vechilor turbine; investi ii mai mari i randament global mai mic dect al unei instala ii cu supranc lzire intermediar ; turbina nainta este o ma in de construc ie adaptat necesit ilor locale, deci este mai scump dect o turbin echivalent de serie. Din aceste motive ciclul suprapus pierde tot mai mult din interes, el se aplic numai n urma unor temeinice analize tehnico-economice pentru a se justifica oportunitatea unei astfel de solu ii de cre tere a randamentului.

VI. Cicluri binare Folosesc dou fluide de lucru, dintre care unul func ioneaz n domeniul temperaturilor nalte, iar al doilea n domeniul temperaturilor sc zute, vaporizndu-se prin condensarea primului. Unul dintre fluide poate fi apa-aburul iar cel lalt mercurul, amoniacul, freonul 11, 12, 21, 114, bioxidul de carbon, etc. Dac not m cu A apa-aburul i cu B un alt fluid care se poate folosi n cadrul ciclului binar, se pot ntlni dou situa ii: a. Cazul B/A (de exemplu ciclul mixt Hg-H2O) Acest cuplaj indic folosirea fluidului B n zona temperaturilor nalte, iar fluidul A n zona temperaturilor coborte. Drept fluid B s-au utilizat vaporii de mercur sau gazele de ardere (ciclu mixt abur-gaze). Mercurul prezint n zona temperaturilor nalte urm toarele avantaje: presiuni coborte de satura ie la temperaturi nalte, valori foarte ridicate ale parametrilor punctului critic, valori relativ sc zute ale c ldurii specifice a fazei lichide, avnd n schimb o serie de dezavantaje importante: este foarte toxic, eroziv i scump. Datorit formei ciclului binar, foarte apropiat de ciclul Carnot care ar func iona ntre temperaturile extreme, randamentul termic este mai mare dect al ciclului ap -abur luat separat.
17/20

Conversia energiei i energetic general 10 bar, 515,6 C 29,5 bar, 500 C Hg 232,7 C H 2O K A 0,04 bar 1 3 T [C]

Curs 3. Centrale termoelectrice

C 5

Hg
4

H 2O
6

Fig. 3.16. Ciclul binar mercur - ap a - schema ciclului; b - diagrama T-s; 1,3,4,5,6 - ciclul ap abur; ABCD - ciclul de mercur cu vapori satura i

a.

b.

s [kJ/kgK]

b. Cazul A/B(de exemplu ciclul mixt H2O /NH3) Utilizarea n partea de presiune i temperatur joas a unui al doilea fluid, care posed un volum specific mult mai mic dect cel al vaporilor de ap , creeaz posibilitatea cre terii puterii unitare a turbinei, mpreun cu mic orarea gabaritelor i investi iilor.
T [C] 5

~
H 2O NH3 1 B A 3

H 2O

4 6 C D s [kJ/kgK]

NH3

a. b. Fig. 3.17. Ciclul mixt H2O /NH3 a. schema circuitului termic; b. diagrama T-s a ciclului

Pentru o astfel de instala ie, aburul se destinde n turbin pn la o presiune mai ridicat dect cea din condensatorul centralelor termoelectrice obi nuite. n schimb torul de c ldur intermediar, aburul condenseaz , iar fluidul din cel de-al doilea circuit se vaporizeaz . Totu i, datorit diferen elor de temperatur cauzate de existen a schimb torului de c ldur , suprafa a util a ciclului scade, ceea ce conduce la mic orarea randamentului termic.

VII. Termoficarea Cogenerarea reprezint producerea combinat (n aceea i instala ie) a energiei electrice i a energiei termice. Termoficarea constituie o metod de mbun t ire a randamentului termic prin folosirea par ial sau total a c ldurii reziduale Q2. O astfel de metod era i prenc lzirea regenerativ care poate fi privit ca o termoficare intern a centralei. Termoficarea se poate realiza: n cogenerare (deci n centrale electrice de termoficare CET); cu centrale termice (CT individuale, centrale de cartier sau CT centrale).
18/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

a. b. c. d.

Dintre avantajele cele mai importante fa de producerea separat trebuie amintite: gospod rirea mai bun a combustibilului, avnd drept consecin e o sc dere a pre ului de cost a energiei electrice i termice; mic orarea gradului de poluare a atmosferei; posibilitatea folosiri combustibilului inferior n locul celui superior; cre terea confortului termic. Circuitul termic al centralelor termoelectrice cu termoficare pot fi: cu turbine cu abur cu contrapresiune - destinderea aburului n turbin se opre te la parametrii mai ridica i ai aburului, iar aburul ie it din turbin este folosit la termoficare; cu turbine cu abur de condensa ie i prize reglabile - c ldura necesar termofic rii se extrage prin debitul de abur prelevat de la turbin prin priza reglabil .
SEE SEE Sb C T TB

Sb C T

TB

Cons. PA PA

Cons.

Cd

Dup cum se observ din figura 3.18.a n cazul turbinelor cu condensa ie i priz reglabil o parte din c ldura Q2 nu este dat la condensator (Q = suprafa a b86c) deoarece la priza reglabil se extrage, prin debitul de abur c ldura QT (suprafa a b876'c). n acest fel pierderea de c ldur a ciclului scade, efectul util crescnd corespunz tor. n cazul turbinelor cu contrapresiune (figura 3.18.b), destinderea n turbine se opre te la parametri mai ridica i iar aburul ie it din turbin este folosit n ntregime de un consumator termic. Astfel ntreaga cantitate de c ldur Q2 devine util , iar factorul de utilizare al c ldurii intrate Q1 devine unitar.
T [C] 5 T [C] 5

Fig. 3.18. Schema termic simplificat pentru un grup energetic de cogenerare a. cu turbin cu contrapresiune; b. cu turbin cu proz reglabil i condensa ie

3 2 1

4 6' 8 6 Q b c s [kj/kgK] a 2 1

3 1'

4 6"

Q '2
a

Q2
b s [kj/kgK]

a.

b.

Fig. 3.19. Reprezentarea n diagrama T - s a ciclului Rankine a turbinelor de termoficare a - turbin de condensa ie i priz reglabil ; b - turbin cu contrapresiune
19/20

Conversia energiei i energetic general

Curs 3. Centrale termoelectrice

Utilizarea re elelor termice lungi cu izola ie termic proast i nefiabile a compromis ideea implement rii termific rii la noi n ar i n rile blocului sovietic. La ora actual se constat pe plan mondial un reviriment al acestei idei, n contextul unei tendin e pe plan mondial de descentralizare a sistemelor de energie, adic f rmi area sistemelor energetice mari n sisteme mai mici sau locale. Astfel prin evitarea cheltuielilor de transport i distribu ie a energiei devine economic i eficient producerea energiei electrice n centrale locale de mic putere, chiar dac au randament mai prost dect al centralelor de mare putere. n aceste condi ii, devine mai eficient utilizarea termofic rii, deoarece de regul orice consumator de energie electric , fie casnic sau industrial, va avea nevoie i de energie termic iar producerea combinat local de energie electric i termic (cogenerare), devine eficient deoarece nu necesit re ele termice lungi. n ceea ce prive te ciclurile de termoficare exist mai multe realiz ri n acest sens: instala ii care utilizeaz cicluri cu abur, cicluri cu turbine cu gaze, cicluri combinate abur-gaze, cicluri cu motoare cu ardere intern , etc.

20/20