Sunteți pe pagina 1din 17

Teste pentru examen oral (scris)

Testul 1
ncercuii varianta /variantele corect/corecte pentru fiecare afirmaie/ntrebare:
1. Ce rol ndeplinete microprocesorul ?
a) Permite prelucrarea datelor
b) Execut prelucrarea datelor;
c) !fer spaiu de stocare pentru prelucrarea datelor.
". Care sunt tastele de combinaii ale tastaturii ?
a. C#$%& '%#& #'(
b. #'(& )*+,#& '%#
c. CTRL, SHIFT, ALT.
-. Ce este sistemul de operare al unui calculator ?
a) Un program de nter!a" #ntre utl$ator % calculator;
b) .n dispo/itiv ce permite introducerea i procesarea datelor
c) .n cod de pro0ram nscris pe placa de ba/.
1. Ce este un tas2 ?
a. ! celul
b. ! picto0ram
c. Un program a!lat #n execu"e.
3. #4#& 5!C& 6P7& 848 i 5!#& sunt de e9emple de:
a) .n 0rup de trei litere fr semnificaie
&) Exten' ale unu !%er;
c) Prescurtri de pro0rame.
:. Pentru a salva un document e9istent ca un nou fiier cu nume diferit trebuie:
a) Clic2 pe butonul $ename din #oolbar ; )tandard
b) ,ile ; <e= ,ile <ame ;)ave
c) Fle ( Sa)e A'.
>. Cu a?utorul cror opiuni se poate salva un document desc@is n Aicrosoft Bord?
a) Fle ('a)e;
b) ,ile ; close
c) Fle* 'a)e a'.
C. Cum se numete pa0ina dintrDun document cEnd limea sa este mai mare decEt
nlimea?
a) Portait
&) Land'cape;
c) *ori/ontal.
F. Care din urmtoarele proceduri se pot folosi pentru a adu0a c@enar Gborder) unui
0rup de celule?
a) Selecte$ celulele re'pect)e, da clc+ drept pe 'elec"e % aleg ,order' and
'-adng;
1
b) )electe/i #ablesD #able (order Bi/ard din meniu i urmreti instruciunile
c). Clic2 pe butonul 5ra= #able din #ables and (orders i apoi desene/i borderul.
1H. Care din prile componente de mai ?os fac parte din unitatea central?
a) .croproce'or, R/., RA. adaptoare, F00 % H00;
&) Aicroprocesor& $'A& $!A adaptoare& monitor& mouse
c) Aicroprocesor& $'A& $!A& imprimant& mouse.
11. Ce ec@ipament face parte din cate0oria ec@ipamentelor periferice de intrare?
a) .ou'e*ul;
&) .ontorul;
c) Ta'tatura.
1". Cu ce opiune se crea/ ntrDun disc un nou folder n AI Computer?
a) Fle ( 1e2 (Folder;
b) ,ile ;open
c) Clc+ &uton dreapta al mou'e*ulu ( ne2 ( !older .
1-. Cum se copie fiierul sau fiierele selectate& n cadrul pro0ramului AI Computer?
a) Edt ( cop3;
b) ,ile ; insert
c) Clc+ dreapta pe 'ec"e ( cop3.
11. Ce consecine are efectuarea unui dublu clic2 stEn0a pe iconul unui pro0ram?
a) )electea/ obiectul
&) Lan'ea$ programul #n execu"e;
c) 5esc@ide meniul conte9tual al obiectului selectat.
13. CEnd apei ENTER pentru a ncepe un nou para0raf& noul para0raf este formatat
e9act ca para0raful dinaintea lui.
a) Ade)rat;
b) ,als.
1:. Cum centre/i para0raful n care se afl cursorul?
a) Clc+ pe &utonul center dn &ara de !ormatare;
&) Clic2 butonul de aliniere din bara de unelte i selecte/i center
c) 'psEnd C#$% J C
d) Select4nd dn menul Format ( 5aragra! ( Algnment* Centered;
1>. Cum vi/uali/e/i @eaderDul ori footer unui document?
a) Clic2 pe butonul *8'58$/ ,!!#8$ bara standard
&) 5ublu clic2 pe *8'58$/ ,!!#8$ din status bar
c) Selecte$ ( 6e2 * HEA0ER and F//TER dn menu.
1C. Cum insere/i un obiect WordArt ntrDun document?
a) Selecte$ In'ert ( 5cture * 7ordArt;
b) )electe/i #ools D Bord'rt din meniu
c) Clic2 pe butonul Bord'rt din bara de formatare
d) )electe/i 8ditD Bordart din meniu.
"
1F. Cum se pot modifica caracteristicile pa0inii fi/ice n cadrul pro0ramului Aicrosoft
Bord ?
a) Cu op"unea Fle (5age 'etup;
b) Kie= ; Loom
c) Cu opiunea ,ormat ; Para0raf.
"H. Care din urmtoarele NU a?ut la mutarea seleciei?
a) Clic2 pe butonul Cut din bara standard
&) Ap'area com&na"e de ta'te CTRL 8 C;
c) 'psarea combinaei de taste C#$% J 4
d) )electarea 8dit ; Cut din meniu.
"1. Aodificarea dimensiunii de vi/uali/are a pa0inii se reali/ea/ cu a?utorul
comen/ii?
a) Kie= ; #oolbars
b) 6e2 ( 9oom;
c) ,ile ; Pa0e setup.
"". Pentru a modifica locul implicit unde vor fi salvate fiierele apelai funcia options
din meniul?
a) Tool';
&) 5ata
c) Kie=.
"-. 'pelarea funcie Freeze Panes din meniul Window are ca efect:
a) Aodificarea dimensiunii pa0inii
b) :ng-e"area anumtor date pe ecran;
c) )tabilirea /onei pentru imprimare.
"1. 'firmaia: Aicrosoft 89cel v ofer posibilitatea completrii a unor serii de date
este:
a) Ade)rat;
b) ,als.
"3. Autarea sau copierea unei foi de calcul ntrDun re0istru de calcul sau n mai multe
re0istre de calcul se reali/ea/ cu a?utorul come/ii:
a) Edt * mo)e or cop3 '-eet;
b) 8dit ;copI
c) 8dit ; paste.
":. .n protocol este :
a) ! adres a unei resurse e9istente pe internet
b) / modaltate prn ntermedul crea d!erte calculatoare pot comunca #ntre
ele.
c) ! adres +P.
">. Firewall repre/int:
a) Un ''tem de 'ecurtate , de o&ce o com&na"e -ard2are % 'o!t2are;
&) Un ''tem de 'ecurtate !ormat dn componente -ard;
c) component a unui calculator.
-
"C. 'firmaia: )e poate modifica pa0ina de start a unei aplicaii =eb este:
a) Ade)rat;
b) ,als.
"F. 'le0erea opiunii Sow pictures din meniul Ad!anced al ferestrei "nternet
options are urmtorul re/ultat:
a) 'fiarea n pa0ina =eb a adreselor ima0inilor
&) A!%area #n pagna 2e& a magnlor ex'tente;
c) 'fiarea pa0inii =eb fr ima0inile e9istente.
-H. Pentru a ter0e toate adresele vi/itate va trebui s apelai funcia:
a) ,avorites
b) #ools ;internet options ; delete coo2ies
c) Tools #internet options #clear istor$%
Testul &
1. %a ce refer termenul de *ard=are?
a) 'plicaiile instalate pe calculator
b) Componentele fi/ice i aplicaiile de pe un calculator
c) Componentele !$ce ale unu calculator.
". Care elemente nu pot lipsi pentru ca un sistem de calcul s funcione/e ?
a) .croproce'orul ;
&) S'temul de operare;
c) +mprimanta.
-. Ce este o disc@et ?
a) .nitate de stocare a informaiilor
&) Un 'uport de 'tocare a n!orma"lor;
c) .nitate de prelucare a informaiilor.
1. Ce rol ndeplinete microprocesorul ?
a) Permite preluarea datelor
&) Execut prelucrarea datelor;
c) 8ste interfaa ntre utili/atorul uman i calculator
d) !fer spaiu de stocare pentru prelucrarea datelor.
3. Cum se desc@ide Bindo=s F3 ?
a) )tart ; Pro0rams ;'ccesories ; Bin F3
b) )tart ; Pro0rams ;'ccesories ;)Istem #ools ; Bin F3
c) )tart ; Pro0rams ; Bin F3.
:. Ce repre/int calea de acces relativ pentru un fiier?
a) Calea ctre fiierul respectiv& pornind de la fiierul curent
b) ;rul de drectoare pornnd de la drectorul rdcn
c) <umele i e9tensia fiierului.
>.Ce componente sunt necesare pentru funcionarea unei reele de calculatoare n stea?
a) Ca&lu re"ea , HU,, protocol de re"ea;
1
&) Ca&lu re"ea, protocol de re"ea;
c) Cablu reea& terminatori& *.(.
C. Ce consecine are efectuarea unui dublu clic2 stEn0a pe iconul unui pro0ram?
a) )electea/ obiectul
b) Permite deplasarea obiectelor pe des2top
c) Lan'ea$ #n execu"e programul.
F. Ce caracteristici au dispo/itivele de memorare e9tern?
a) 5ermt tran'!erul n!orma"lor de la un calculator la altul ;
&) 5ermt memorarea n!orma"lor prn metode magnetce 'au optce;
c) Permit stocarea informaiilor n memoria $!A.
1H. Cine indic tipul unui fiier ?
a) <umele fiierului
&) Exten'a numelu !%erulu;
c) Aodul n care informaia este stocat ntrDun fiier astfel ncEt pro0ramul s
poat i salva acel fiier.
11. Ce repre/int dra0 M drop?
a) operaie de colorare
&) opera"e de redmen'onare;
c) opera"e de mutare.
12. $olul butonului 'pplI este:
a) Sal)ea$ con!gura"a e!ectuat de utl$ator, !r a #nc-de !erea'tra de
con!gurare;
b) )alve/ confi0uraia efectuat de utili/ator i nc@ide automat fereastra de
confi0urare
c) Pemite nc@iderea ferestrei de confi0urare i solicit utili/atorului confirmarea
d) )olicit utili/atorului confirmarea pentru salvarea confi0uraiei efectuate.
1-. Cum se redimensione/ un obiect?
a) Prin tra0ere de bara de titlu
&) 5rn tragere de c-enar;
c) 5rn tragere de col"ur.
11. Ce caracteristici are un obiect Bord'rt:
a) 5oate ! colorat #n nteror;
b) <u poate fi redimensionat
c) <u poate fi mutat n cadrul pa0inii de lucru.
13. CEnd trebuie s foloseti opiunea )ave as n ,ile menu n loc de )ave option?
a) 5entru a 'al)a un !%er 'u& un nou nume % <'au o nou loca"e.
b) Pentru a trimite cuiva un fiier ntrDun eDmail.
c) Pentru a vedea frecvena cu care Bord salvea/ informaiile 'uto$ecoverI
despre un fiier.
1:. Care din urmtoarele proceduri o poi folosi pentru a sc@imba dimensiunea unui
font?
a) Selecte$ textul, % apo dmen'unea !ontulu dn l'ta Font S$e a &are
Format;
3
&) Selecte$ textul, clc+ dreapta, aleg Font dn '-ortcut menu, 'electe$
mrmea !ontulu % clc+ /=.
c) Selecte$ textul, 'electe$ Format*Font menu, 'electe$ mrmea !ontulu %
clc+ /=.
1>. Care din urmtoarele proceduri se pot folosi pentru adu0a c@enar Gborder) unui
0rup de celule?
a) Selecte$ celulele re'pect)e, da clc+ drepta pe 'elec"e % aleg ,order' and
'-adng;
b) )electe/i #ables ;#able (order Bi/ard din meniu i urmreti instruciunile
c) Clic2 pe butonul 5ra= #able din #ables and (orders i apoi desene/i borderDul.
1C. 'vei patru celule pe care vrei s le combinai n una sin0ur. Care din
urmtoarele metode le putei folosi pentru a combina celulele?
a) Selecta" cele patru celule % clc+ pe .erge Cell' dn Ta&le' and ,order';
&) Selecta" cele patru celule % 'electa" Ta&le*.erge Cell' dn menul
contextual;
c) )electai cele patru celule i selectai #ableD Combine Cells din meniu.
1F. Putei desc@ide meniul principal folosind:
a. Clc+ pe numele menulu cu mou'e*ul;
&. 'psEnd tasta 8)C i litera subliniat din meniu
c. Ap'4nd ta'ta ALT % ltera 'u&lnat dn menu;
d. 'psEnd tasta )@ift i litera subliniat din meniu.
"H. Pentru a a?un0e la sfEritul documentului:
a. CTRL 8 E10;
&. C#$% JP'78 5!B<
c. 8<5
d. P'78 5!B<.
"1. 8roarea N5+K/H apare atunci cEnd :
a. :ntr*o !ormul #ncerca" 'a #mpr"" o anumt )aloare la o >$ero);
b. ntrDo formul folosii o celul care nu mai e9ista
c. ntroducei date 0reite ntrDo foaie de calcul.
"". 'psarea butonului ima0inea "mprimant' are ca re/ultat:
a. +mprimarea ntre0ului re0istru de calcul
b. Imprmarea !o act)e;
c. 5esc@iderea ferestrei Print.
"-. $eferina O'O1 folosit ntrDo formul:
a. Pstrea/ fi9 coloana '
b. ,ace celula '1 variabil
c. 5'trea$ !x celula A?.
"1. Pentru a adu0a diferite borduri celulelor va trebui ca din fereastra ,ormat Cells s
ale0ei opiunea:
a. ,ont
b. Pattens
:
c. ,order.
"3. Pentru a reali/a un 0rafic cu coloane din ferestra C@art Bi/ard va trebui s apelai
opiunea:
a. Column'
b. (ar
c. %ine.
":. Aotorul de cutare este:
a. Un program d'pon&l pe Internet cu a@utorul crua 'e pot cuta d!erte
pagn cu n!ormat re!ertoare la un 'u&ect anume;
b. .n pro0ram disponibil pe +nternet cu a?utorul cruia descarci diferite po/e
c. .n pro0ram disponibil pe +nternet fr o utilitate anume.
">. 'firmaia: )e pot imprima toate pa0inile care au le0turi cu pa0ina curent este:
a. Ade)arat;
b. ,als.
"C. Pentru a trimite o copie a unui mesa? i altor persoane& fr ca acestea s vad
adresele celorlali & veDi scrie adresele acestora n cEmpul:
a. Cc
&. ,cc;
c. )ub?ect.
"F. 'firmaia: )e pot transmite mesa?e cu diferite prioriti este:
a. Ade)rat;
&. ,als.
-H. 'psarea butonului 4 sau Gclose) dup ce n prealabil a fost selectat un mesa? are
ca re/ultat:
a. $etransmiterea mesa?ului
&. ;tergerea me'a@ulu;
c. Copierea mesa?ului.
Testul (
1. Ce este un pro0ram de aplicaie ?
a. Un program utl$ator;
b. .n dispo/itiv ce permite introducerea i procesarea datelor
c. .n cod de pro0ram nscris pe placa de ba/.
". 5ispo/itivele de memorie intern sunt
a. 5iscul fle9ibil GfloppI dis2)
b. 5iscul dur G@ard dis2)
c. .emora RA..
-. Care dintre prile componente de mai ?os fac parte din unitatea central?
a. .croproce'or, R/., RA. adaptoare, F00 % H00;
b. Aicroprocesor& $'A& $!A adaptoare& imprimant& mouse
c. Aicroprocesor& $'A& $!A& imprimant& mouse.
1. Ce rol ndeplinete *55Dul?
a. Permite preluarea datelor
>
b. 'si0ur prelucrarea datelor
c. 8ste interfaa ntre utili/atorul uman i calculator
d. /!er 'pa"u de 'tocare pentru prelucrarea datelor.
3. Cum se desc@ide un pro0ram de aplicaii ?
a. Start * 5rogram' ( programul re'pect);
b. Start ( programul re'pect);
c. 0u&lu clc+ pe pctograma >con);
d. Clc+ dreapta pe pctograma (open dn menul contextual.
:. Ce repre/int calea de accces relativ pentru un fiier?
a. Calea ctre fiierul respectiv& pornind de la fiierul curent
b. ;rul de drectoare pornnd de la drectorul rdcn;
c. <umele i e9tensia fisierului.
>. Cu ce opiune se crea/ un nou folder n AI Computer?
a. Fle (1e2 ( Folder;
&. ,ile ;!pen
c. Clc+ &uton dreapta al mou'e*ulu* 1e2 * Folder.
C. Ce consecine are efectuarea unui dublu clic2 dreapta ?
a. )electea/ obiectul
b. 'fiea/ coninutul obiectului selectat
c. 5esc@ide meniul conte9tual al obiectului selectat.
F. Ce trebuie fcut pentru a vedea coninutul unui anumit disc sau folder ?
a. Clic2 dreapta pe disc sau folder
b. 0u&lu clc+ pe d'c 'au !older;
c. #riplu clic2 pe disc sau folder.
1H. Cine indic tipul unui fiier ?
a. numele fiierului
b. exten'a numelu !%erulu;
c. modul n care este stocat ntrDun fiier astfel ncEt pro0ramul s poat desc@ide
i salva acel fiier.
11. Prin ce este repre/entat un pro0ram n )! Bindo=s?
a. celul
&. pctogram;
c. !erea'tr.
1". $olul butonului 'pplI este:
a. Sal)ea$ con!gura"a e!ectuat de utl$ator, !r a #nc-de !erea'tra de
con!gurare;
b. )alve/ confi0uraia efectuat de utili/ator i nc@ide automat fereastra de
confi0urare
c. Pemite nc@iderea ferestrei de confi0urare i solicit utili/atorului confirmarea
d. )olicit utili/atorului confirmarea pentru salvarea confi0uraiei efectuate.
1-. Cum se pot modifica caracteristicile pa0inii fi/ice n cadrul pro0ramului
Aicrosoft Bord?
a. Fle (5age 'etup;
b. Kie= ; Loom
C
c. ,ormat ;Para0raf.
11. Cum se reali/ea/ selecia unui para0raf pentru formatare ?
a. 5rn po$"onarea cur'orulu #n nterorulu ace'tua;
&. 5rn po$"onarea cur'orulu la #nceputul ace'tua;
c. 5rn po$"onarea cur'orulu la '!4r%tul ace'tua.
13. 5e ce trebuie s foloseti opiunea )'K8 ') n ,ile Dmeniu n loc de )ave ?
a. 5entru a 'al)a un !%er 'u& un nou nume %<'au o nou loca"e.
b. Pentru a trimite cuiva un fiier ntrDun eDmail.
c. Pentru a vedea frecvena cu care Bord salvea/ informatiile 'uto$ecoverI
despre un fiier.
1:. Care din urmtoarele proceduri o poi folosi pentru a sc@imba dimensiunea unui
font?
a. Selecte$ textul, % apo dmen'unea !ontulu dn l'ta Font S$e a &are
Format;
&. Selecte$ textul, clc+ dreapta, aleg Font dn '-ortcut menu, 'electe$
mrmea !ontulu % clc+ /=.
c. Selecte$ textul, 'electe$ Format*Font menu, 'electe$ mrmea !ontulu %
clc+ /=.
1>. Cum insere/i un obiect WordArt ntrDun document?
a) Selecte$ In'ert ( 5cture * 7ordArt;
b) )electe/i #ools D Bord'rt din meniu
c) Clic2 pe butonul Bord'rt din bara de formatare
d) )electe/i 8ditD Bordart din meniu.
1C. 'vei patru celule pe care vrei s le combinai n una sin0ur. Care din
urmtoarele metode le putei folosi pentru a combina celulele?
a) 'electa" cele patru celule % clc+ pe .erge Cell' dn Ta&le' and ,order'.
b) 'electa" cele patru celule % 'electa" Ta&le*.erge Cell' dn menul
contextual.
c) selectai cele patru celule i selectai #ableD Combine Cells din meniu.
1F. Cu ce opiune se poate scrie un e9ponent?
a. Format ( Font ( Super'crpt;
b. ,ormat ; ,ont ; )uperscript
c. ,ormat ; Para0rap@D )uperscript.
"H. Pentru a a?un0e la nceputul documentului apsm:
a. Ctrl J Pa0e .p
b. Ctrl 8 Home;
c. Pa0e up.
"1. Aodificarea dimensiunii de vi/uali/are a pa0inii se reali/ea/ cu a?utorul
comen/ii?
a. Kie= ; #oolbars
b. 6e2 ( 9oom;
c. ,ile ; Pa0e setup.
F
"". Pentru a modifica locul implicit unde vor fi salvate fiierele apelai funcia
/pton' din meniul?
a. Tool';
b. 5ata
c. Kie=.
"-. 'psarea butonului ima0inea "mprimant' are ca re/ultat:
a. +mprimarea ntre0ului re0istru de calcul
b. Imprmarea !o act)e;
c. 5esc@iderea ferestrei print.
"1. $eferina O'O1 folosit ntrDo formul :
a. Pstrea/ fi9 coloana '
b. ,ace celula '1 variabil
c. 5'trea$ !x celula A?.
"3. Pentru a adu0a diferite borduri celulelor va trebui ca din fereastra ,ormat Cells
s ale0ei opiunea:
a. ,ont
&. 5attern';
c. (order .
":. .n protocol este :
a. ! adres a unei resurse e9istente pe internet
&. / modaltate prn ntermedul crua d!erte calculatoare pot comunca
#ntre ele;
c. ! adres +P.
">. Firewall repre/int:
a. Un ''tem de 'ecurtate , de o&ce o com&na"e -ard2are % 'o!t2are;
&. Un ''tem de 'ecurtate !ormat dn componente -ard;
c. Component a unui calculator.
"C. 'firmaia: )e poate imprima toate pa0inile care au le0turi cu pa0ina curent este:
a. Ade)arat;
&. ,als.
"F. Pentru a trimite o copie a unui mesa? i altor persoane& fr ca acestea s vad
adresele celorlali & vei scrie adresele acestora n cEmpul:
a. Cc
&. ,cc;
c. )ub?ect.
-H. 'firmaia: )e pot transmite mesa?e cu diferite prioriti este:
c. Ade)rat;
d. ,als.
1H
Testul )
1. Care dintre funciile de mai ?os sunt proprii unui sistem de operare?
a. .ultta'+ng;
&. .ono'eur;
c. Crearea de fiiere i directoare.
". Prin ce se caracteri/ea/ Bindo=s F3?
a. /!er o nter!a" gra!c;
&. /!er !aclt" multta'+ng;
c. <u permite rularea de aplicaii.
-. %a ce se folosete S*ANNERU+, ?
a. %a imprimarea documentelor
b. %a selectarea i prelucrarea fiierelor
c. %a crearea de directoare i fiiere
d. 5reluarea de magn #n calculator.
1. Cum se caut un fiier pe disc?
a. Cu Control Panel
b. Cu comanda Start ( Fnd ( !le' or !older';
c. Cu tastele de selecie i cutare.
3. Cum se mut un obiect ?
a. Cu mou'e*ul ;
&. Cu ta'tatura;
c. Cu mouseul i tastatura.
:. 5e cEte feluri sunt imprimantele?
a. Al&*negru % color;
&. .atrceale, cu @et, cu la'er;
c. '1& '-& '".
>. Ce ne arat e9tensia unui fiier?
a. Tpul !%erulu;
b. 5imensiunea fiierului
11
c. CEte fiiere conine.
C. Ce se ntEmpl dac se acionea/ butonul de minimi/are a unei aplicaii ?
a. Ferea'tra e'te redu' la dmen'unea unu &uton #n ta'+&ar;
b. ,ereastra este redus la dimensiunea unui icon pe des2top
c. ,ereastra este mrit pe des2top.
F. Care sunt componentele unei ferestre ?
a. ,ara de ttlu, c-enar;
&. (ara de titlu& c@enar& bac20round
c. (ara de titlu& c@enar& screen saver.

1H. !piunile (loc2 'rro=s& )tars and (anners i Callouts aparin de:
a. Cate0orii Clip 'rt aflate n Aicrosoft Clip 'rt 7allerI
b. Categor Auto S-ape;
c. Cate0orii Bord 'rt.
11. Care din urmtoarele proceduri o poi folosi pentru a sc@imba dimensiunea unui
font?
a) Selecte$ textul, % apo dmen'unea !ontulu dn l'ta Font S$e a &are
Format;
&) Selecte$ textul, clc+ dreapta, aleg !ont dn '-ortcut menu, 'electe$
mrmea !ontulu % clc+ /=.
c) Selecte$ textul, 'electe$ Format*Font menu, 'electe$ mrmea !ontulu %
clc+ /=.
1". Pentru a a?un0e la nceputul documentului apsm:
a) C#$% J Pa0e .p
b) Ctrl 8 Home;
c) *ome
d) Pa0e up.
1-. Ce efect are opiunea #able ; Cells ?
a) mparte celula selectat ntrDun numr preci/at de celule
b) Arete dimensiunile celulei
c) .nete celulele selectate
11. Cum se poate introduce un obiect 5ra= ntrDun document ?
a) Cu a?utorul meniului 5ra=
b) Cu a@utorul &are de &utoane 0ra2 ;
c) Cu a?utorul opiunii 5ra= din meniul conte9tual.
13. Cum se pot sc@imba caracteristicile pa0inii de lucru ?
a) Cu a@utorul op"un Fle ( 5age 'etup;
b) Cu a?utorul opiunii 8dit ;Pa0e setup
c) Cu du&lu clc+ pe Ruler.
1:. Care din urmtoarele manevre fac parte din formatarea unui para0raf ?
a) Alnere % 'pa"ere;
1"
b) Culoare i dimensiune
c) 'liniere& spaiere& culoare i dimensiune.
1>. Cum se poate nlocui 0rupul de caractere xxx dintrDun document cu $$$ ?
a) 5rn parcurgerea documentulu % #nlocuerea lor manual ;
&) 5rn comanda Edt ( Replace ;
c) 5rn coperea #n Clp&oard a grupulu 333 % aducerea prn lpre #n locul xxx.
1C. Cum se poate muta un obiect din cadrul unui document ?
a) 5rn 'elec"a ace'tua % tragerea cu mou'e*ul ;
&) 5rn 'elec"a ace'tua % ap'area ta'telor !unc"onale;
c) Prin tra0ere cu mouseDul n combinaie cu tasta Ctrl.
1F. Cum se poate modifica un antet din cadrul unui document?
a) Cu a@utorul op"un 6e2 * Header and Footer;
b) Prin selecia acestuia i apoi modificare
c) Prin po/iionare pe antet cu tastele direcionale i apoi modificare.
"H. Putei desc@ide meniul principal folosind:
a) Clc+ pe numele menulu cu mou'e*ul ;
b) 'psEnd tasta 8)C i litera subliniat din meniu
c) 'psEnd tasta '%# i litera subliniat din meniu
d) 'psEnd tasta )*+,# i litera subliniat din meniu.
"1. 'pelarea funcie Freeze Panes din meniul Window are ca efect:
a) Aodificarea dimensiunii pa0inii
b) :ng-e"area anumtor date pe ecran;
c) )tabilirea /onei pentru imprimare.
"". 'firmaia: Aicrosoft 89cel v ofer posibilitatea completrii a unor serii de date
este:
a) Ade)rat;
b) ,als.
"-. Autarea sau copierea unei foi de calcul ntrDun re0istru de calcul sau n mai multe
re0istre de calcul se reali/ea/ cu a?utorul come/ii:
a) Edt*mo)e or cop3 '-eet;
b) 8dit ;copI
c) 8dit ; paste.
"1. Pentru a adu0a diferite borduri celulelor va trebui ca din fereastra format cells s
ale0ei opiunea:
a) ,ont
b) Patterns
c) ,order.
"3. Pentru a reali/a un 0rafic cu coloane din ferestra c@art =i/ard va trebui sa apelati
optiunea:
a) Column;
b) (ar
c) %ine .
1-
":. 'firmaia : )e poate modifica pa0ina de start a unei aplicaii =eb este:
a) Ade)rat;
b) ,als.
">. 'le0erea opiunii Sow pictures din meniul Ad!anced al ferestrei "nternet
options are urmtorul re/ultat:
a) 'fiarea n pa0ina =eb a adreselor ima0inilor
&) A!%area #n pagna 2e& a magnlor ex'tente;
c) 'fiarea pa0inii =eb fr ima0inile e9istente.
"C. Pentru a ter0e toate adresele vi/itate va trebui s apelai funcia:
a) ,avorites
b) #ools ;+nternet !ptions ; 5elete Coo2ies
c) Tool' (Internet /pton' (Clear H'tor3.
"F. 'firmaia: )e pot transmite mesa?e cu diferite prioriti este:
a) Ade)arat;
&) ,als.
-H. 'psarea butonului - sau Gclose) dup ce n prealabil a fost selectat un mesa? are
ca re/ultat:
a) $etransmiterea mesa?ului
b) ;tergerea me'a@ulu;
c) Copierea mesa?ului.
Te'tul A
1. Ce este sistemul de operare al unui calculator ?
a) Un program de nter!a" #ntre utl$ator % calculator;
b) .n dispo/itiv ce permite introducerea i procesarea datelor
c) .n cod de pro0ram nscris pe placa de ba/.
". Ce ec@ipament face parte din cate0oria ec@ipamentelor periferice de intrare ?
a) .ou'e*ul;
b) Aonitorul
c) Ta'tatura.
-. Care component are rolul de a prelucra informaiile i controlea/ activitatea
celorlalte ec@ipamente:
a) *ard dis2Dul
b) Aemoria $'A
c) .croproce'orul;
d) (iosDul.
1. Ce este ClipboardDul?
a) 9ona re$er)at de memore RA.;
b) Lona re/ervat din memoria permanent a calculatorului
c) Lona re/ervat pe @ardDdisc.
11
3. Ce repre/int Bindo=s 89plorer?
a) .n sistem de operare ba/at pe o interfa 0rafic
b) Un program de tp SHELL;
c) .n pro0ram de editare foarte performant.
:. Cum se reali/ea/ operaia de salvare a unui document desc@is pe ecran cu un alt
nume pe disc@et:
a) ,ile ; save 's ; se ale0e C
b) Fle ( Sa)e A' * 'e alege A;
c) ,ile ; <e= ; )ave )@ortcut.
>. %a ce se folosete S*ANNERU+, ?
a) %a imprimarea documentelor
b) %a selectarea i prelucrarea fiierelor
c) %a crearea de directoare i fiiere
d) 5reluarea de magn #n calculator.
C. Ce consecine are efectuarea unui dublu clic2 stEn0a pe iconul unui pro0ram?
a) )electea/ obiectul
&) Lan'ea$ programul #n execu"e;
c) 5esc@ide meniul conte9tual al obiectului selectat.
F. %a ce se refer termenul de *ard=are?
a) 'plicaiile instalate pe calculator
b) Componentele fi/ice i aplicaiile de pe un calculator
c) Componentele !$ce ale unu calculator.
1H. Care sunt tastele de combinaii ale tastaturii?
a) C#$%& '%#& #'(
b) #'(& )*+,#& '%#
c) CTRL, SHIFT, ALT.
11. Cum centre/i para0raful n care se afl cursorul?
a) Clc+ pe &utonul Center dn &ara de !ormatare;
b) Clic2 butonul de aliniere din bara de unelte i selecte/i Center
c) 'psEnd C#$% J C
d) Select4nd dn menul Format ( 5aragra! ( Algnment* Centered;
1". Cum se pot modifica caracteristicile pa0inii fi/ice n cadrul pro0ramului Aicrosoft
Bord?
a) Cu op"unea Fle (5age 'etup;
b) Kie= ; Loom
c) Cu opiunea ,ormat ; Para0raf.
1-. Care din urmtoarele proceduri o poi folosi pentru a sc@imba dimensiunea unui
font?
a) Selecte$ textul, % apo dmen'unea !ontulu dn l'ta Font S$e a &are
Format;
&) Selecte$ textul, clc+ dreapta, aleg Font dn '-ortcut menu, 'electe$
mrmea !ontulu % clc+ /=.
13
c) Selecte$ textul, 'electe$ Format*Font menu, 'electe$ mrmea !ontulu %
clc+ /=.
11. 'vei patru celule pe care vrei s le combinai n una sin0ur. Care din
urmtoarele metode le putei folosi pentru a combina celulele?
a) Selecta" cele patru celule % clc+ pe .erge Cell' dn menul contextual;
&) Selecta" cele patru celule % 'electa" Ta&le ( .erge Cell' dn menu;
c) )electai cele patru celule i selectai #ableD Combine Cells din meniu.
13. Cum insere/i un obiect WordArt ntrDun document?
a) Selecte$ In'ert ( 5cture * 7ordArt;
b) )electe/i #ools D Bord'rt din meniu
c) Clic2 pe butonul Bord'rt din bara de formatare
d) )electe/i 8ditD Bordart din meniu.
1:. Cum se poate reali/a operaia de copiere a unui obiect n pro0ramul Aicrosoft
Bord?
a) Cu a@utorul op"un Edt (Cop3, apo Edt*5a'te;
b) Cu a@utorul op"un Cop3, apo 5a'te dn menul contextual;
c) Cu a?utorul combinaiei de taste Ctrl J 4.
1>. Care din manevrele urmtoare fac parte din formatarea unui para0raf ?
a) Alnere % 'pa"ere;
b) Culoare i dimensiune
c) 'liniere& spaiere& culoare i dimensiune.
1C. Cum se poate muta un obiect din cadrul unui document ?
a) 5rn 'elec"a ace'tua % tragerea cu mou'e*ul ;
&) 5rn 'elec"a ace'tua % ap'area ta'telor !unc"onale;
c) Prin tra0ere cu mouseDul n combinaie cu tasta Ctrl.
1F. Cum se poate modifica un antet din cadrul unui document?
a) Cu a@utorul op"un 6e2 * Header and Footer % apo mod!care;
b) Prin selecia acestuia i apoi modificare
c) Prin po/iionare pe antet cu tastele direcionale i apoi modificare.
"H. CEnd apei ENTER pentru a ncepe un nou para0raf& noul para0raf este formatat
e9act ca para0raful dinaintea lui.
a) Ade)rat;
b) ,als.
"1. Aodificarea dimensiunii de vi/uali/are a pa0inii se reali/ea/ cu a?utorul
comen/ii?
a) Kie= ; #oolbars
b) 6e2 ( 9oom;
c) ,ile ; Pa0e setup.
"". Pentru a modifica locul implicit unde vor fi salvate fiierele apelai funcia
options din meniul?
a) Tool';
b) 5ata
c) Kie=.
1:
"-. Autarea sau copierea unei foi de calcul ntrDun re0istru de calcul sau n mai multe
re0istre de calcul se reali/ea/ cu a?utorul come/ii:
a) Edt*mo)e or cop3 '-eet;
b) 8dit ;copI
c) 8dit ; paste.
"1. 8roarea N5+K/H apare atunci cEnd :
a) :ntr*o !ormul #ncerca" ' #mpr"" o anumt )aloare la o.
b) ntrDo formul folositi o celula care nu mai e9ista
c) +ntroducei date 0reite ntrDo foaie de calcul.
"3. 'psarea butonului ima0inea "mprimant' are ca re/ultat:
a) +mprimarea ntre0ului re0istru de calcul
b) Imprmarea !o act)e;
c) 5esc@iderea ferestrei Print.
":. .n Protocol este :
a) ! adres a unei resurse e9istente pe internet
b) / modaltate prn ntermedul crea d!erte calculatoare pot comunca #ntre
ele.
c) ! adres +P.
">. Firewall repre/int:
c) Un ''tem de 'ecurtate , de o&ce o com&na"e -ard2are % 'o!t2are;
d) Un ''tem de 'ecurtate !ormat dn componente -ard;
c) ! component a unui calculator.
"C. Pentru a ter0e toate adresele vi/itate va trebui s apelai funcia:
a) ,avorites
b) #ools ;+nternet !ptions ; 5elete Coo2ies
c) Tools #"nternet .ptions #*lear /istor$%
"F. Aotorul de cutare este:
a) Un program d'pon&l pe Internet cu a@utorul crua 'e pot cuta d!erte
pagn cu n!orma" re!ertoare la un 'u&ect anume;
b) .n pro0ram disponibil pe +nternet cu a?utorul cruia descarci diferite po/e
c) .n pro0ram disponibil pe +nternet fr o utilitate anume.
-H. 'firmatia : )e poate imprima toate pa0inile care au le0turi cu pa0ina curent este:
a) Ade)rat;
b) ,als .
1>