Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE WORD

1. Care din variantele de mai jos corespunde elementului din imagine ?

a) bara de meniu b) bara de instrumente Formatare c) bara de instrumente Standard d) bara de stare 2. Bara de instrumente de Formatare: a) permite deplasarea n cadrul documentului b) conine numele programului i al documentului desc!is c) permite stabilirea caracteristicilor de "ormatare pentru te#tul documentului $. %entru p&r&sirea programului 'ord( a) din meniul Fiier( se alege opiunea Salvare b) se selectea)& opiunea nchidere din meniul Fiier c) se selectea)& opiunea Ieire din meniul Fiier *. +tili),nd doar bara de meniuri( creai un nou document: a) din meniul Fiier( se alege opiunea Deschidere b) se alege opiunea Nou din meniul Fiier c) se e#ecut& clica) .doc b) .#ls c) .t#t pe butonul n bara de instrumente Standard

.. /#tensia implicit& a unui "i ier 'ord este:

0.

%entru a salva modi"ic&rile e"ectuate asupra unui document care a mai "ost salvat a) se selectea)& comanda Salvare n meniul Fiier b) se selectea)& comanda Salvare ca n meniul Fiier c) se e#ecut& clicpe butonul din bara de instrumente Standard

anterior 12 r&spunsuri corecte)(

2. Cum se procedea)& pentru ca de "iecare dat& c,nd este salvat documentul curent s& "ie creat& automat o copie de siguran& care s& conin& penultima versiune a documentului? a) 3in meniul Instrumente( comanda Opiuni se e#ecut& clic- pe "ila Salvare i se bi"ea)& caseta Salvare in!ormaii pentru recuperare automat" b) 3in meniul Fiier( se alege opiunea Salvare ca. 4n "ereastra Salvare ca se apas& butonul Instrumente( Opiuni #enerale %ntotdeauna copie de re$erv" c) Se utili)ea)& opiunea Salvare din meniul Fiier 5. %entru a ad&uga un buton pe o bar& de instrumente( a) n meniul Instrumente( se alege comanda &articulari$are( iar n "ila 'omen$i se selectea)& butonul dorit i se glisea)& spre bara de instrumente b) se apas& butonul din bara de instrumente dorit& i se bi"ea)& caseta Se creea$"

c) din meniul Format ( se selectea)& opiunea (arcatori i numerotare 6. 4n caseta din imagine( cursorul este po)iionat dup& caracterul 7u8.

%entru a terge caracterul 7m8( ce tast& se utili)ea)&? a) Bac-space b) 3elete 19. :piunea Copiere a) ;ut& un te#t dintr<o locaie n alta b) Copia)& un te#t dintr<o locaie n alta c) Copia)& un te#t n memoria Clipboard 11. C,te elemente pot "i stocate n memoria 'indo=s Clipboard? a) 2 b) $ c) 12 d) 1

12. C,te elemente pot "i stocate n memoria :""ice Clipboard ? a) 1 b) 12 c) 2 d) $ 1$. %entru trans"ormarea te#tului 73ocument8 n 7 Document8( dup& selectarea te#tului( se apas& : a) butonul b) butonul c) butoanele "ie per"ect p&trat? a) Ctrl b) >nsert c) ?lt d) S!i"t 1.. S& se insere)e o nou& coloan& dup& coloana $. @r.crt 1 2 @ume %opescu Badea %renume Aeorge ?lina Funcie ?dministrator Secretar i

1*. Ce tast& trebuie inut& ap&sat& n timp ce este trasat un patrulater ast"el nc,t acesta s&

a) Se apas& tasta /nter b) Se selectea)& coloana $ i din meniul )a*el( comanda Inserare( se alege opiunea 'oloan" la st+n#a c) Se selectea)& coloana $ i din meniul )a*el( comanda Inserare( se alege opiunea 'oloan" la dreapta 10. Babelul de mai jos are un aspect neuni"orm. Cum se pot stabili acelea i dimensiuni pentru toate r,ndurile i coloanele tabelului? @r.crt @r.crt 1 2 @ume %opescu Badea %renume Aeorge ?lina Funcie ?dministrator Secretar

a) Se selectea)& tabelul i se apas& tasta 3elete. b) Se selectea)& tabelul i se apas& butonul ,liniere la centru

c) Se selectea)& tabelul i din bara de instrumente 7Babele i borduri8( se e#ecut& clicpe butoanele i

12. Cum s<a obinut orientarea vertical& a te#tului din prima celul&? @ume %renume Funcie @r.crt 1 2 a) pagin& impar& b) pagin& par& c) continuu d) pagina urm&toare 16. %entru documentul curent( setai limba /ngle)&. a) 3in meniul Instrumente( opiunea Lim*"( se selectea)& comanda Sta*ilire lim*" b) 3in meniul Instrumente( opiunea Lim*"( se selectea)& comanda Le-icon c) 3in meniul Instrumente( opiunea Lim*"( se selectea)& comanda Desp"rire %n sila*e 29. >nserai n antetul documentului numele autorului( num&rul paginii i data curent&. a) Se utili)ea)& meniul Inserare( opiunea Not" de su*sol b) 3in meniul .i$uali$are( se alege comanda ,ntet i su*sol c) Se selectea)& comanda 'omentariu din meniul Inserare/ 21. 'ord este un program pentru: a) calcul tabelar b) ba)e de date c) creare de pagini 'eb d) editare te#t 22. Cum s<a reali)at ncadrarea te#tului de mai jos?

%opescu Badea

Aeorge ?lina

?dministrator Secretar

a) 3in bara de instrumente 7Babele i borduri8( s<a e"ectuat clic- pe butonul b) /#ecut,nd clic- pe butonul c) 4n bara de instrumente Formatare( s<a e"ectuat clic- pe butonul ,liniere la dreapta

15. %unctul de inserie se g&se te n document la pagina $.Ce tip de salt la o seciune nou& trebuie inserat pentru ca noua seciune s& nceap& pe o pagin& nou&( numerotat& cu *.

Curs 7%roduse so"t=are pentru birotic&8 a) din meniul Format( se alege opiunea 0(arcatori i numerotare1 b) se apas& butonul )rimitere %n spatele te-tului c) se utili)ea)& meniul Format( opiunea 2orduri i um*rire 2$. %entru a copia "ormatul te#tului Paragraf( dup& selectarea te#tului( a) se e#ecut& clic- pe butonul 'opiere b) se utili)ea)& butonul din bara de instrumente Standard din bara de desenare i se alege opiunea Ordine

c) se utili)ea)& meniul Format( opiunea &ara#ra! 2*. %entru a se obine te#tul din imaginea de mai jos(

7S

untem bucuro i s& v& primim oric,nd n vi)it& la centru nostru( pe dumneavoastr& sau un alt repre)entant al b&ncii( pentru a vedea stadiul reali)&rilor de aici8

s<a "olosit: a) meniul Format( opiunea (odi!icare dup" ca$ b) meniul Format( opiunea (a3uscul" %ncorporat" c) meniul Format( opiunea &ara#ra! 2.. >nserai caracterul a) se utili)ea)& meniul Inserare( opiunea Sim*ol b) din meniul Inserare( se alege comanda Ima#ine (iniatur" c) se e#ecut& clic- pe butonul 20. 4mp&rii te#tul urm&tor n 2 coloane. 7C& mulumim pentru sponsori)&rile acordate de banca dumneavoastr& pentru des"& urarea simpo)ionului cu tema 7%reg&tirea economic& premis& esenial& pentru integrarea Eom,niei n +/88. a) din meniul Format( se alege opiunea 2orduri i um*rire b) din meniul Format( se selectea)& comanda (arcatori i numerotare c) din meniul Format( se alege comanda 'oloane. 22. >nserai urm&toarea pictogram& n document. i juridic& a speciali tilor D

a) din meniul Inserare( Ima#ine se alege comanda Word,rt

b) din meniul Inserare( Ima#ine se selectea)& opiunea (iniatur" c) se selectea)& comanda Sim*ol din meniul Inserare 25. >nserai urm&torul obiect gra"ic:

a) Se e#ecut& clic- pe butonul

din bara de desenare

b) 3in meniul Inserare Ima#ine( se alege opiunea (iniatur" c) Se e#ecut& clic- pe butonul din bara de desenare

26. >nserai obiectul din imaginea de mai jos.

a) Se utili)ea)& butonul

din bara de desenare

b) 3in meniul Inserare Ima#ine( se alege opiunea (iniatur" c) se selectea)& comanda Sim*ol din meniul Inserare $9. ?"i ai bara de desenare a) se apas& butonul din bara de desenare i se bi"ea)&

b) se e#ecut& clic- pe butonul 'opiere din bara de instrumente Standard c) din meniul .i$uali$are( se alege comanda 2are de instrumente Desenare.

S-ar putea să vă placă și