Sunteți pe pagina 1din 58

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI FACULTATEA ENERGETIC CATEDRA ELECTROENERGETIC

MEDII DE PROGRAMARE Teste gril

Chiinu U.T.M.

2007 Culegerea de fa este destinat studenilor anilor de studii I, II i III de la secia de zi i cea cu frecven redus. Sunt prezentate testele gril la mediile de programare studiate de ctre studeni, dup cum urmeaz: TURBO PASCAL, MS EXCEL, MS ACCESS, FOXPRO. Sunt indicate sursele bibliografice, materiale de referin care vor fi de folos la pregtirea pentru atestri, colocvii i examene la disciplinele susnumite. Autor: confereniar, C.Codreanu Sub redacia: confereniar, Ion Prouc Recenzent: conf.univ., Ilie Nuc

Redactor:Irina Enache Bun de tipar 14.05.07 Formatul hrtiei 60x 84 1/16 Hrtie ofset. Tipar Riso Tirajul 50 ex. Coli de tipar 3,5 Comanda nr. 78 U.T.M., 2004, Chiinu, bd. tefan cel Mare, 168. Secia Redactare i Editare a U.T.M. MD-2068, Chiinu, str. Studenilor,9/9.

U.T.M., 2007
2

1. Introducere n studiul limbajelor de programare 1. n sens clasic, limbajul de programare reprezint: a) orice limbaj utilizat pentru descrierea algoritmilor i a structurilor de date; b) un program care asigur interfaa om-calculator; c) un ansamblu de entiti informatice care interacioneaz prin mesaje. Care din urmtoarele enunuri sunt adevrate? a) BNF este un limbaj de programare foarte des utilizat; b) toate limbajele de programare se bazeaz pe un set de simboluri elementare; c) limbajele de generaia a 4-a presupun, n mod obligatoriu, materializarea dialogului ntr-un program Exprimarea regulilor gramaticale din limbajele de programare se realizeaz prin intermediul unui: a) program; b) vocabular; c) metalimbaj; d) identificator.

2.

3.

4. n concepia diverilor autori programul este definit astfel: a) ansamblul regulilor pentru scrierea frazelor; b) o entitate ce poate fi executat de calculator; c) o descriere a algoritmului de rezolvare i a datelor asociate; d) un ansamblu de instruciuni care gestioneaz un ansamblu de date. 5. Ansamblul activitilor de concepere, dezvoltare i ntreinere a programelor poart denumirea de: a) algoritm; b) mesaj; c) programare; d) mediu de programare. 6. Limbajul Pascal se caracterizeaz prin: a) folosirea principiilor structurate; b) accept o gam larg de structuri de date; c) este specializat pe probleme economice; d) st la baza elaborrii limbajelor MODULA, ADA.
3

2. TURBO PASCAL. Declaraii, expresii, funcii i proceduri 1. Exist programa, n care s-au fcut urmtoarele declaraii: var a, b, c: integer; d, e: real; f, g: char; h, i: boolean; Care din atribuirile de mai jos sunt corecte? a) f: =g + pred(c); b) e:=a mod ord (g); c) h:= I and odd(d); d) c: = ord(f) or round(d); e) g:= succ(ord(f)). 2. Care identificatori sunt scrii corect? a) Turbo Pascal; b) 22Program; c) Sigma_8; d) _; e) Gama$4; 3. Care expresie este scris corect? a) (10<=x) and (x<=100); b) 10<=x and x<=100; c) (10<=(x and x))<=100; 5. Considernd tipul definit prin enumerarea: Type color=(rou, alb, maro, gri) s se stabileasc ce valori reprezint: a) Ord(a)-ord(maro)__________; b) Pred(Ord(gri))_____________; c) Succ(rosu)_________; d) Succ(Chr(Ord(b)+3-Ord(alb)))_____.
6. Cu

ce va fi egal: a) 15 mod 3=______; b) 20 div 3= _____; c) 5 mod 17=_____; d) 17 div 5=_____; e) 25 mod 1 =____; f) 15.3 mod 4 =___; g) 16.4 div 4.5=____. 7. Determinai valoarea variabilei k n urma executrii: k:=5; g=3; n:=0; if g<=3 then n: =sqr(g); inc(k,2); Rezultat: k=____ , N=_____.
4

8. Determinai valoarea variabilei K i N n urma executrii liniilor de program: k:=5; g=3; n:=0; if g>3 then begin n : =sqr(g); inc(k,2); end; Rezultat: k=___; N=____. 9. Completai tabelul de adevr Operanzi true false false False true False true True not and or Xor

10. Este dat prin declaraie: Type T1=1..10; T2=11..20; T3=A..Z; T4=(A, B, C, D, E, F, G, H); Var i: T1; j: T2; k: T3; M: C..G; N: T4; p: C..G; q: boolean; Aflai tipul urmtoarelor expresii: a) i-j_____________; j) ord(m)__________________; b) i div j__________; k) n>p____________________; c) 6.3*i___________; l) ord(n)___________________; d) cos(3;i-6;j)______; m) succ(n)__________________; e) 4*i>5*j__________; n) pred(p)_________________; f) k<m____________; o) ord(p)__________________; g) k<>m___________; p) ord(k)>ord(m)___________; h) chr(i)____________; q) (i>j) and q______________; i) ord(k)___________; r) not(i+j>0)or q____________; 11. Este oare corect declaraia? Type Studii=(Elementare, Medii, Superioare);
5

Grade=(Inferioare, Superioare) a) Corect; b) Incorect. 12. Cum se va scrie ntr-un program TURBO PASCAL? a) 1 k 10 _____________ b) k 10 sau k 2 ______________. 13. Care fragment de program este corect: (ncercuii) a) var i, s: real; b) var i, s: real; c) var i, s : real; begin begin begin s:= trunc(s); s:=int(s); s:=round(i); case s of case s of case s of
p 1,3,7,9:writeln( ' Im are ' ); ' Im are ' ); p p re ' ); 1,3,7,9: writeln( 1,3,7,9:writeln( ' Im a

14. Scriei conform regulilor limbajului Pascal urmtoarele expresii: a) R 2 + e ax +2 ; _____________________________ b) x 5+2 y +tg 2 z ______________________________ 15. Determinai valoarea variabilei k n urma executrii liniilor de program: k:=5; g=2; n:=0; if g<3 then begin n:=sqr(g); inc(k,2); end; Rezultat: k=_____, n=_____. 16. De ce tip(-uri) trebuie s fie selectorul s n instruciunea CASE s OF? a) de tip real; b) de tip intreg; c) de tip caracterial; d) de tip Boolean. 17. Care din expresiile enumerate mai jos se refer la proceduri? a) INC(x); b) INT(x); b) DEC(x); c) ODD(x); d) RANDOMIZE; e)WRITELN; f) READLN; g) GOTO; f) IF. 18. Se consider urmtoarele declaraii: Type Zi=(L, Ma, Me, J, V, S, D); Culoare=(Galben, Verde, Albastru, Violet);
6

Var i, j, k: Integer; z: Zi; c: Culoare; x: Real; Care din instruciunile ce urmeaz snt corecte? a) i:=12; f) c:=Verde; b) j:=ord(i); g) z:= D; c) x:=ord(z)+1; h) c:=Pred(Galben); d) k:=ord(x)+2; i) x:=Succ(z); e) c:=i+4; j) i:=Succ(c). 19. Pot oare fi utilizate procedurile standarde Readln i Writeln pentru citirea sau afiarea pe ecran a variabilelor de tip enumerare? a) Pot; b) Nu pot. 20. Care variant de fragment este corect? a) var s: boolean; b) var s: boolean; begin begin readln(s); writeln(s); readln; s:=true; writeln(s); readln End. End. 21. Considernd tipul definit prin enumerarea type color=(rou, alb, maro, gri) s se stabileasc ce valori reprezint: a) Ord(a)*ord(alb)________; b) Succ(Ord(gri))____________; c) Succ(rosu)____________; d) Succ(Chr(Ord (b)+3-Ord (alb)))__ 22. Cu ce va fi egal valoarea expresiei: a) 9 mod 3=______; b) 10 div 3= _____; c) 5 mod 17=_____; d) 17 div 5=____; 23. Se consider declaraiile: Type Culoare=(Galben, Verde, Albastru, Violet); Fundal=(Alb, Negru, Gri); Var x, y: Culoare; z: Fundal; Care din instruciunile ce urmeaz sunt corecte: a) x:=Verde; b) y:=Negru; c) z:=Alb; d) x:=Gri; e) y:=Gri; f) z:=Violet; g) x:=Albastru; h) y:=Azuriu. 24. Care semne se utilizeaz pentru scrierea comentariilor ntrun program Pascal:
7

a) {

};

b) (*

*);

c) &&;

d) %

25. Cu ce sunt egale valorile expresiilor de mai jos: const x=2.34; s=4; z= ' c' ; l=false; pred(x)=______; pred(s)=_______; pred(z)=______; pred(l)=________; ord(x)=______; ord(s)=_______; ord(z)=______; ord(l)=________; succ(x)=______; succ(s)=_______; succ(z)=______; succ(l)=________;

26. Pot fi oare valorile de tip boolean TRUE i FALSE citite de la tastatur cu ajutorul procedurii standarde Readln: a) Pot; b) Nu pot. 27. Care este prioritatea de executare a grupurilor de operaiuni ntr-un program Pascal, indicai prin cifre: a) operaiunile additive____; b) operaiunile multiplicative_____; c) operaiunile unare_____; d) operaiunile relaionale________. 28. De care tip trebuie s fie selectorul s instruciunii CASE OF: a) integer; b) ordinal; c) real; d) caracterial.
29. Indicai ordinea numeric de aranjare a compartimentelor

ntr-un program Pascal:


Declararea variabilelor Var _____ Declararea constantelor Const______ Declararea tipurilor Type____ Conectarea bibliotecilor Uses__ Declararea etichetelor Label____ Antetul programului _________ Declararea subprogramelor funcie i procedur_________

30. n prezena declaraiilor: Var x, y : real; I, j : integer; P, q: boolean; R: char; S: (A, B, C, D, E, F, G,H); Aflai tipul urmtoarelor expresii: a) i mod 3___________; i) sqt(i)-sqr(j)________;
8

i/3_______________; i mod 3 > j div 4____; x+y/(x-y)__________; not(x<y)___________; sin(abs(i)+abs(j))____; sin(abs(x)+abs(y))___; h) p and (cos(x)<=sin(y));
b) c) d) e) f) g)

j) sqr(x)-sqr(y)_______; k) trunc(x)+trunc(y)___; l) chr(i)_____________; m) ord(r)____________; o) ord(s)>ord(r)______; p) pred(E)___________; q) (-x+sin(x-y))/(2*i)______;

31. Ce valori va lua variabila x dup executarea fiecreia dintre instruciunile ce urmeaz? Se consider c a=18, b=-15 i p=true. a) if a>b then x:=1 else x:=4; x=______; b) if a<b then x:=15 else x:=-21; x=______; c) if p then x:=32 else x:=638; x=______; 32. n ce cazuri se utilizeaz semnul punct cu virgul ? a) dup BEGIN; b) pentru separarea instruciunilor i declaraiilor; c) dup DO; d) naintea lui ELSE i THEN. 33. Care din expresiile enumerate mai jos se refer la funcii? a) INC(x); b) INT(x); b) DEC(x); c) ODD(x); d) randomize; e) WRITELN; f) READLN; g) GOTO; f) IF.
34. Cu ce sunt egale funciile: CHR(b)_______; CHR(false)_______; CHR(4.57)_______; CHR(4)________; INT(b)________; INT(false)________; INT(4.57)______; INT(4)_________; ROUND(b)______; ROUND(false)_____; ROUND(4.57)____; ROUND(4)______.

35. S se elimine parantezele inutile, cele care nu schimb rezultatul instruciunii: a) x:=x+(y+z)+w; b) v:=(s2-s1)/t; c) f:=(fo+(exp(-k*ln((sqr(x))+1))). 36. S se precizeze ordinea efecturii operaiunilor n
9

urmtoarele expresii: a) (ORD(CAR)+1)*5/A+2; b) NOT(A+1>B*5)AND BOOL OR C 37. Verificai corectitudinea urmtoarelor expresii: a) 7.25+3**2*23.7; b) B DIV 3.3 c) 88.25*C MOD 3; d) (A>=B)AND C<7 OR B=C. 3. MS EXCEL. Programe de calcul tabelar 1. Datele calendaristice sunt reprezentate n memoria intern: a) ca un ir de caractere; b) ca o formul; c) ca un numr. 2. Prin operaiile de copiere sau mutare adresele absolute se modific? a) da; b) nu; c) de cele mai multe ori. 3. Argumentele funciilor sunt incluse ntre caracterele: a) ( ); b) [ ]; c) { } 4. Argumentele funciilor pot fi: a) nume atribuite zonelor din foaia de calcul; b) expresii logice; c) alte funcii; d) constante (valori numerice sau iruri de caractere). 5. Comenzile pot fi apelate din: a) meniuri i submeniuri; b) pictograme din liniile de instrumente; c) meniul contextual ataat butonului drept al mouse-ului; d) linia de start. 6. La modificarea coninutului unei csue are loc: a) recalcularea automat numai a formulelor n care csua este referit; b) actualizarea automat a graficului n care este reprezentat valoarea din csua respectiv; c) recalcularea automat a formulelor i funciilor n care csua
10

este referit; 7. Actualizarea foii de calcul prin inserarea i/sau tergerea de linii /coloane determin: a) actualizarea adreselor de csue utilizate n formule i funcii; b) pierderea coninutului csuelor utilizate n formule i funcii; c) rearanjarea i renumerotarea automat a liniilor i/sau coloanelor. 8. Funciile financiare permit: a) realizarea de analize economico-financiare; b) evaluarea unor expresii condiionale, din domeniul economico-financiar; c) calculul anuitilor; d) operaii de concatenare; e) calculul amortizrii. 9. n EXCEL, dimensionarea liniilor i coloanelor se poate realiza prin: a) folosirea comenzilor de tip Format /Row/AutoFit i Format / Column/AutoFit Selection; b) folosirea comenzilor de tip Format/Row/Height i Format/Column/Width; c) folosirea mouse-ului n zona datelor; d) folosirea mouse-ului n antetele de linie sau coloan. 10. Protejarea unei foi de calcul asigur: a) evitarea riscului deteriorrii voluntare a aplicaiei; b) evitarea riscului deteriorrii involuntare a aplicaiei; c) definirea de nume de utilizatori i parole; d) obinerea mai uoar a graficelor. 11. Protejarea componentelor modelului se realizeaz n etapa: a) analiza problemei i proiectarea modelului de rezolvare; b) construirea modelului n foaia de calcul; c) utilizarea
11

modelului; 12. Stabilirea parametrilor de format pentru datele din foaia de calcul se realizeaz n etapa: a) analiza problemei i proiectarea modelului de rezolvare; b) construirea modelului n foaia de calcul; c) utilizarea modelului. 13. Introducerea datelor de intrare se realizeaz n etapa: a) analiza problemei i proiectarea modelului de rezolvare; b) construirea modelului n foaia de calcul; c) utilizarea modelului. 14. ncrcarea produsului-program (programul de calcul tabelar) este necesar n etapa (etapele): a) analiza problemei i proiectarea modelului de rezolvare; b) construirea modelului n foaia de calcul; c) utilizarea modelului. 15. Realizarea copiilor de siguran se efectueaz n etapa (etapele): a) analiza problemei i proiectarea modelului de rezolvare; b) construirea modelului n foaia de calcul; c) utilizarea modelului. 16. Intr-un grafic de tip COLUMN sau BAR, seriile (grupurile) de date sunt reprezentate pe: a) axa Oy; b) axa Ox; c) ambele axe. 17. Intr-un grafic de tip PIE se pot reprezenta: a) o singur serie de date; b) dou serii de date; c) mai multe serii de date. 18. Interogarea unei baze de date pentru a obine rezultatele ntr-o zon distinct, presupune existena / definirea zonelor: a) zona datelor de intrare; b) zona datelor de ieire; c) zona criteriilor; d) zona datelor protejate. 19. Sortarea bazelor de date n Excel se poate realiza dup:
12

a) trei chei; b) doua chei; c) o singur cheie. 20. Cheile de sortare pot fi: a) un cmp din structura bazei de date; b) mai multe cmpuri din structura bazei de date; c) cmpuri din afara bazei de date; d) expresii logice. 21. Simulrile n tabele de simulare pot fi realizate n funcie de: a) o variabil; b) dou variabile; c) oricte variabile. 22. Performanele programelor de calcul tabelar deriva din: a) spreadsheet; b) registru de lucru; c) formule; d) grafice; e) funcii. 23. Care sunt tipurile eseniale de date din programele de calcul tabelar? a) numeric; b) logic; c) real; d) currency; e) ir de caractere 24. Cum este specificat tipul datelor introduse n csue? a) este opional; b) este determinat de primul caracter introdus; c) este determinat de coninut; d) prin macros-uri; e) prin meniu. 25. Referirea csuelor se poate face prin: a) adrese absolute; b) adrese de sector; c) adrese electronice; d) adrese relative; e) adrese de legtura. 26. Ce realizeaz funcia logica IF? a) calculul mediei aritmetice simple; b) indic tipul datei coninut de o csu a foii de calcul; c) calculul mediei geometrice; d) calculul mediei astronomice. 27. Macro-urile din programele de calcul tabelar sunt definite astfel: a) secvene de instruciuni sau comenzi similare celor din limbajele de programare clasice; b) elemente ce permit descrierea grupurilor de operaiuni
13

repetitive; c) date introduse de utilizator; d) varietate special de peste oceanic. 28. Care a fost primul program de calcul tabelar? a) LOTUS; b) MULTIPLAN; c)VISICALC; d) EXCEL. 29. Ce implicaii are regula "n formule i funcii nu se folosesc ca argumente constantele"? a) obinerea unui model inestetic; b) solicit de fiecare dat rescrierea formulelor sau funciilor; c) conduce la rezultate eronate; d) elimin facilitile poteniale de simulare. 30. Cum se dispun componentele unui model de rezolvare n foaia de calcul? a) n cascada Niagara; b) n foi de calcul diferite; c) n cascad n cadrul aceleai foi de calcul; d) n fiiere de date. 31. Care din etapele realizrii aplicaiilor n programele de calcul tabelar trateaz aspectele de conceptualizare a problemei? a) analiza i definirea datelor; b) introducerea formulelor i funciilor; c) exprimarea tabelar a modelului de rezolvare; d) analiza rezultatelor; e)stabilirea parametrilor de format. 32. Care din urmtoarele formule i funcii sunt corecte? a) =SUM(cant1)/IF(cant1 >cant2,3,5); b) =IF(AB3>10,50,IF(B35<2,"BINE") c) =SUM(cantitate). 33. Care dintre urmtoarele formule sau funcii dau acelai rezultat? a) =B1+B2+B3/3; b) =SUM(B1:B3)/3; c) =AVERAGE(B1:B3).
14

34. Care din urmtoarele funcii i formule sunt corecte? a) =B3:B5; b) =B3+$A$1; c) =IF(A7>5,A10,SUM(B7:D7); d) =AVERAGE(A2:A7). 35. Care funcie calculeaz media aritmetic simpl? a) STD; b) AVERAGE; c) MAS. 36. Care din urmtoarele funcii determin primele 3 valori dintr-o zon a foii de calcul? a) AVERAGE; b) MIN; c) COUNT; d) MAX. 37. O persoan fizic -i deschide un cont de depozit la o banc, cu capitalizare. Lunar se depun 800.000 lei. Presupunnd c rata dobnzii va fi constant, ce funcie folosii pentru a afla valoarea capitalizat dup 5 ani? a) FV; b) IRR; c) PV; d) nici una. 38. O persoan fizic vrea s ia un mprumut de la o banc, cu rambursare n 10 ani, n condiiile n care -i permite s plteasc lunar o rat de 1.000.000 lei. n condiiile n care rata dobnzii va fi neschimbat (16%), ce funcie folosii pentru a afla valoarea maxim a creditului de care poate beneficia n prezent persoana n cauz? a) MAX; b) FV; c) PV; d) nici una. 39. Care din urmtoarele funcii sunt financiare? a) IF; b) CREDIT; c) IRR; d) STD; e) DDB; f) FV; g) DEBIT. 40. Care zone sunt necesare pentru realizarea unei operaiuni de sortare? a) zona criteriilor; b) zona de ieire; c) zona de intrare (datele). 41. Care din urmtoarele funcii sunt corecte? a) =IF(a11>0,"X","Y"); b) =IF(stooO,X1,Y1); c) =IF(a11>0,"X",IF(a12>100000,"Z","Y")); d) =IF(a11 >0,IF(a11 >10,"Z","Y"), IF(a11 =0,"O","P"); e) toate.
15

42. Care din urmtoarele enunuri sunt corecte? a) IRR determin rata intern de rentabilitate pentru o serie de venituri generate de o investiie; b) SLN calculeaz suma logaritmului natural; c) IF calculeaz ntrarea forat de valut; d) DDB calculeaz amortizarea dup metoda degresiv; 43. S presupunem c s-a realizat o investiie care aduce n urmtorii 3 ani ncasrile: n anul 2000, 35.000 lei; n 2001, 105.000. lei; n 2002, 52.000.lei. Ce funcie financiar se utilizeaz pentru a determina valoarea net prezent a investiiei? a) IRR; b) PV; c) NPV; d) FV. 44. S presupunem c s-a realizat o investiie care aduce n urmtorii 3 ani, urmtoarele ncasri: n anul 2000, 80.000 lei, n anul 2001, 70.000 lei, iar n 2002, 65.000 lei. Ce funcie financiar se utilizeaz pentru a estima eficiena investiiei realizate, sub aspectul ratei de rentabilitate? a) NPV; b) MAX; c) IRR; d) RATE. 45. Zona ocupat de un tabel de simulare trebuie s cuprind: a) formula de calcul; b) valorile de intrare pentru variabile; c) zona pentru rezultate; d) zona de criteriu; e) zona de ieire. 46. Instrumentul specific de lucru n programele de calcul tabelar se numete: a) baza de date; b) foaie de calcul; c) fiier de date; d) centralizator electronic 47. O csu din foaia de calcul poate fi indicat prin: a) adresa absolut; b) un nume atribuit n prealabil; c) adresa pseudo-relativ; d) referina numeric 48. Instrumentele de simulare disponibile n programele de calcul tabelar sunt:
16

a) formulele i funciile; b) tabelele de date; c) meniul; d) dublu-click; e) graficele. 49. Ce se va afia n csua D8 la copierea formulei din D7? 7 =C7*$B$1 8 9 a) =C8*$B$2; b) =C8*B1; c) =C8*$B$1; d) =C7*$B$1. 50. Ce se va afia n csua D8 dup copierea formulei din D7? B C D --------------------------------------------------------7 1000 =C7*$B$7 8 2000 9 3000 a) 2000; b) 1000; c) 0; d) eroare. 51. Ce se va afia n csua F8 dup copierea funciei din F7? D E F ----------------------------------------------------------7 10 10 =if(E7+$D$7>35,"da","nu") 8 20 20 9 30 30 a) da; b) nu; c) #VALUE. 52. Ce valoare se va afia n csua C9 ce conine formula =C8*30%, daca n C7 se modific valoarea cotei de impozit la 25%? B C ----------------------------------------------------------7 Cota impozit 30% 8 Profit 2000 9 Impozit profit 600 a) 600; b) 500; c) 0. 53. Dup inserarea unei linii ntr-un tabel, formulele se actualizeaz automat? a) nu; b) da; c) numai dac s-au folosit referine absolute.
17

54. Programul de calcul tabelar care a dominat piaa n anii '80 a fost: a) EXCEL; b) QUATTRO PRO; c) LOTUS 1-2-3; d) VISICALC. 55. EXCEL este: a) primul program de calcul tabelar; b) o component a pachetului Microsoft Office; c) liderul pieei programelor de calcul tabelar n anii '80; d) un produs Microsoft. 56. LOTUS 1-2-3 este: a) liderul actual al pieei programelor de calcul tabelar; b) un produs Microsoft; c) primul program de calcul tabelar; d) programul care a dominat piaa n anii '80; e) 3 n topul programelor de calcul. 57. QUATTRO PRO este: a) pe poziia 3 n topul programelor de calcul tabelar; b) primul program de calcul tabelar; c) un produs dezvoltat de Borland i cumprat apoi de Novell; d) un produs Microsoft 58. ntre modalitile de deplasare rapid n foaia de calcul se numr: a) tasta >; b) tasta PgUp; c) comanda GOTO; d) tasta Home. 59. Zonele de lucru sunt aezate n cascad n foaia de calcul deoarece: a) se evit riscul de alterare a coninutului diferitelor zone din cadrul modelului de lucru; b) se poate realiza inserarea de linii sau coloane fr a afecta alte zone; c) n acest fel se realizeaz protecia foii de calcul. 60. Proiectarea unei aplicaii cu ajutorul unui program de calcul tabelar ncepe prin:
18

a) construirea unui model n foaia de calcul; b) o etap manual, de analiz; c) ntocmirea unei documentaii de prezentare a aplicaiei. 61. Urmtoarele faze se regsesc n etapa de analiz a problemei: a) introducerea datelor de intrare; b) definirea datelor; c) stabilirea parametrilor de format; d) exprimarea tabelar a modelului de rezolvare; e) stabilirea relaiilor de calcul. 62. Urmtoarele faze se regsesc n etapa de construire a modelului in foaia de calcul: a) protecia componentelor modelului; b) analiza rezultatelor; c) personalizarea modelului; d) introducerea datelor de intrare; e) salvarea modelului. 63. Urmtoarele faze se regsesc n etapa de utilizare a modelului: a) introducerea formulelor i funciilor; b) salvarea modelului; c) introducerea datelor de intrare; d) tiprirea rapoartelor obinute. 64. In ce categorie se ncadreaz funcia COUNT? a) funcii statistice; b) funcii de informare; c) funcii financiare. 65. Urmtoarele elemente pot constitui argumente pentru funcia IF: a) un nume atribuit unei zone din foaia de calcul; b) o macro-comand; c) un ir de caractere; d) o constant; e) o adres absolut. 66. Urmtoarele elemente pot constitui argumente pentru funcia SUM: a) un nume atribuit unei zone din foaia de calcul; b) o adres absolut; c) un ir de caractere.
19

67. Urmtoarele elemente pot constitui argumente pentru funcia PV: a) o alt funcie PV; b) un nume atribuit unei csue din foaia de calcul; c) o adres absolut; d) un grup (o zon) de csue. 68. Urmtoarele calcule sunt realizate de funcii financiare: a) amortizarea imobilizrilor dup metoda liniar; b) abaterea medie ptratic a valorilor dintr-o list; c) rata medie a profitului; d) valoarea viitoare a unei investiii curente. 69. Reprezentarea structurii profitului anual pe cele 4 trimestre se face ntr-un grafic: a) de tip LINE; b) de tip BAR; c) de tip PIE. 70. Evoluia cursului leu-dolar n perioada 1-31 martie este reprezentat ntr-un grafic: a) de tip PIE; b) de tip LINE; c) de tip STACK-BAR. 71. Intr-o baz de date realizat ntr-un program de calcul tabelar, o coloan este: a) o nregistrare; b) o component a structurii bazei de date; c) structura bazei de date; d) un atribut. 72. Intr-o baz de date realizat ntr-un program de calcul tabelar, o linie reprezint: a) o nregistrare; b) un atribut; c) un cmp. 73. Extragerea de informaii dintr-o baz de date ntr-o alt zon a foii de calcul presupune: a) numai definirea zonei criteriu, care s indice condiia ce trebuie s o ndeplineasc nregistrrile; b) definirea zonei criteriu i a zonei de ieire; c) utilizarea opiunii AutoFilter. 74. Ce restricii trebuie s respecte zona criteriu creat pentru interogarea unei baze de date? a) s cuprind cel puin 3 coloane;
20

b) numele cmpului la care se refer condiia s fie identic cu cel din structura bazei de date; c) sa precizeze clar tipul interogrii. 75. tergerea unei nregistrri dintr-o baz de date se realizeaz prin: a) tergerea liniei corespunztoare din foaia de calcul; b) folosirea comenzii adecvate din meniul Data; c) folosirea tastei Delete sau Backspace. 76. Cum se va specifica n csua D3 (n zona de criteriu) condiia de interogare "media s fie mai mare sau egala cu 5" ? B C D ---------------------------------------------------2 Absente Media Media 3 2 9 4 0 4 a) C3>=5; b) Media >=5; c) >=5; d) AND(Media>5, Media=5). 77. Modificarea unei nregistrri dintr-o baz de date se realizeaz: a) prin introducerea unei valori noi n csua corespunztoare cmpului de modificat; b) prin folosirea comenzii EDIT (F2); c) prin folosirea comenzii corespunztoare din meniul Data. 78. Urmtoarele restricii trebuie respectate la crearea unei baze de date: a) numele cmpurilor se scriu pe prima linie din zona bazei de date; b) structura bazei de date trebuie sa fie pe rndul 1 din foaia de calcul; c) numele cmpurilor trebuie scrise cu majuscule; d) nu se las rnduri libere n cuprinsul bazei de date. 79. Un tabel de simulare este: a) o baz de date special; b) o zon din foaia de calcul alctuit din cel puin dou coloane (sau dou linii) i o formul de calcul;
21

c) un instrument de urmrire a impactului modificrii valorii unei variabile asupra unei formule de calcul; d) o modalitate de concretizare a ntrebrilor "What-lf". 80. Un tabel de simulare trebuie sa cuprind obligatoriu: a) o formul de calcul; b) texte explicative; c) un grup de csue libere pentru afiarea rezultatelor; d) un ansamblu de valori pentru una sau dou variabile. 81. ntr-un tabel de simulare cu dou variabile: a) valorile celor dou variabile se scriu pe primele dou coloane; b) formula de calcul trebuie sa fie obligatoriu o funcie; c) formula de calcul se scrie la intersecia primului rnd cu prima coloan. 82. Pentru realizarea de simulri ntr-un tabel cu o variabil: a) trebuie introduse valorile pentru variabile pe prima coloan (sau pe prima linie); b) pot fi precizate maxim 128 de valori; c) trebuie s existe o situaie iniial, de pornire, n realizarea simulrilor; d) trebuie definit o zon criteriu pentru specificarea restriciilor. 83. Excel este: a) un sistem de gestiune a bazelor de date relaionale; b) un sistem de operare; c) software specializat pentru editarea de imagini. 84. In Excel, o foaie de calcul: a) este similar cu un registru de lucru; b) se numete workbook; c) poate conine doar date organizate n linii i coloane, nu i elemente grafice. 85. Un registru de lucru din Excel:
22

a) poate avea maxim 3 foi de calcul; b) poate conine i foi cu grafice; c) este similar noiunii de worksheet; d) se salveaz ntr-un fiier cu extensia .xls. 86. Care dintre termenii din lista de mai jos sunt similari? a) foaia de calcul; b) celula; c) registrul de lucru; d) csua. 87. Care dintre urmtoarele adrese de csue sunt incorecte? a) AX1254; b) MX123; c) Date?A1; d) 500:600. 88. Specificarea Stocuri!DA23 indic: a) o csu cu numele Stocuri; b) o csu dintr-o alt foaie de calcul denumit Stocuri; c) o zon cu numele Stocuri; d) o eroare de indicare a adresei. 89. Care dintre urmtoarele afirmaii sunt corecte? a) R5C6 este echivalent cu F5; b) parantezele ptrate [ ] se utilizeaz pentru a specifica mai multe coloane din foaia de calcul; c) prin R1000 se specific rndul 1000 din foia de calcul; d) o foaie de calcul are mai multe rnduri dect coloane. 90. Dac ntr-o csu scriem =23/03/01, Excel o va interpreta: a) ca fiind dat calendaristic 23 martie 2001; b) ca fiind dat calendaristic 23 martie 1901; c) ca fiind o expresie matematic. 91. Ce indic numrul ntreg ce constituie reprezentarea intern a unei date calendaristice n Excel pentru Windows: a) un contor pentru anii care au trecut de la 1 ianuarie 1900; b) numrul de zile rmase pn la 31 decembrie 9999; c) numrul de zile care au trecut de la 1 ianuarie 1900; d) numrul de zile dintre data respectiv i sfritul secolului. 92. Considernd o zon din foaia de calcul B5:B9, denumit CHELT, cum se poate exprima suma valorilor din csuele acestor
23

zone: a) =B5:B9; c) =SUM(CHELT); b) =SUM(B5:B9); d) +CHELT.

93. La copierea unei formule, actualizarea ei se face: a) dac s-au utilizat adresele absolute; b) dac s-au utilizat adresele relative; c) dac ea conine adrese absolute i relative; d) dac s-au utilizat constante. 94. Ce se va afia n D8 dup copierea formulei din D7? B C D ------------------------------------------------------7 1 1000 =C7*$B$7+500 8 2 2000 9 3 3000 a) 1500; b) 2500; c) 4500; d) 500. 95. Considernd exemplul de mai jos, ce efect va avea modificarea csuei B7? B C D -------------------------------------------------------6 Venituri Cheltuieli Profit 7 9000 8000 1000 8 8500 6500 2000 9 9800 6800 3000 a) se va actualiza automat csua D7, daca ea conine o formul ce face referire la B7; b) se va actualiza automat csua D7, indiferent de cum este specificat modul de calcul; c) se va actualiza automat graficul realizat pe baza datelor din zona B6:D9. 96. n cazul nserrii unei coloane ntr-un tabel din Excel: a) se actualizeaz automat formulele din tabel; b) se actualizeaz automat funciile din tabel; c) formulele nu se actualizeaz, trebuie scrise din nou;
24

d) formulele nu trebuie scrise din nou, ci copiate. 97. Intre modalitile de realizare a simulrilor din programele de calcul tabelar se numra: a) utilizarea formulelor i funciilor; b) formatrile diverse; c) graficele; d) tabelele de simulare. 98. La ce se refer posibilitile de automatizare a sarcinilor n Excel? a) utilizarea meniurilor; b) macro-comenzi; c) personalizarea modelelor; d) folosirea tabelelor de simulare. 99. Pentru care dintre urmtoarele operaiuni Excel ofer asistena prin "Wizard"? a) scrierea unei formule; b) scrierea unei funcii; c) realizarea unui grafic; d) sortarea uni baze de date. 100. Care dintre urmtoarele funcii au un rezultat numeric? a) =COUNT(A2:A233); b) =IF(D6>0,"TVA"," - "); c) =TEXT(A1); d) =ROUND(B9). 101. Care dintre urmtoarele funcii au un rezultat de tip logic: a) AND(A1>0,B1>0); b) =IF(A1>0,A2+A3,0); c) =IRR(B2,B3:B7); d) =ISNUMBER(A5). 102. Care dintre urmtorii operatori se utilizeaz pentru concatenarea irurilor de caractere? a) +; b) @; c) &; 103. Care dintre urmtoarele reguli trebuie respectate la scrierea funciilor? a) numele funciei trebuie scris cu majuscule; b) adresele csuelor trebuie scrise cu majuscule; c) se pot utiliza diferite tipuri de paranteze, n funcie de numrul funciilor imbricate; d) nu se las spaii ntre numele funciei i argumente. 104. Care dintre urmtoarele afirmaii sunt adevrate? a) funciile pentru calculul amortizrii sunt funcii definite de utilizator;
25

b) NPV este o funcie statistic; c) RATE calculeaz procentul de dobnd pentru o anuitate; d) ntr-o funcie financiar, perioada trebuie obligatoriu exprimat n ani. 105. Care dintre urmtoarele afirmaii sunt adevrate cu referire la gestiunea datei i orei n Excel? a) NOW este funcia care red data i ora curent; b) numrul asociat orei este un numr ntreg; c) data de 31 decembrie 2000 se poate afia i cu ajutorul funciei DATE. 106. n gestiunea datei i orei n Excel: a) exist o reprezentare intern a acestora; b) valoarea 0.5 arat ora 12 ziua; c) valoarea 1 indic ora 11 noaptea; d) prin funcia DATE se afieaz data i ora curent. 107. Care dintre urmtoarele funcii pentru baze de date sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) DSUM(A1:A90,3,D1:D2); b) DMAX(A2:S33,X1:X2); c) DCOUNT(A3:FX112,1,A200:A201); d) DAVERAGE(A3:F12,4,G3). 108. Care dintre urmtoarele funcii identific tipul datei coninute de o csu a foii de calcul? a) ISLOGICAL; b) IRR; c) INFO; d) ISTEXT. 109. Care dintre urmtoarele funcii /expresii sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) ="Sinteza "&TEXT(A5); b) =DSUM(A2:D22,2,C2>0); c) =TIME(11,00,00); d) =NPER(B2:B4). 110. Care dintre urmtoarele funcii Excel sunt funcii definite de utilizator?
26

a) TIME; b) DAVERAGE; c) TEXT; d) CHOOSE. 111. In funcia VLOOKUP: a) cutarea se poate realiza att pe vertical, ct i pe orizontal; b) este obligatoriu ca zona de cutare sa aib atribuit un nume; c) al treilea argument indic de pe care coloana se preia valoarea cutat; d) argumentul FALSE, plasat la sfrit, indic realizarea unei cutri exacte. 112. Pentru care tipuri de grafic din cele de mai jos este posibil adugarea unei linii de trend? a) diagrama de structur; b) histograma; c) inel; d) radar. 113. Care dintre urmtoarele tipuri de grafice exprim cel mai fidel evoluia n timp a unui fenomen /indicator? a) histograma cumulat; b) liniar; c) diagrama de structur. 114. Care dintre urmtoarele tipuri de grafice reprezint ponderea unei componente a mulimii reprezentate? a) histograma cumulat; b) inel; c) diagrama de structur; d) radar. 115. In reprezentrile grafice din Excel: a) corelaiile existente ntre dou seturi de date se reprezint prin tipul Surface; b) graficul de tip inel este asemntor diagramei de structur; c) nu se pot realiza simulri dect pe grafice tridimensionale; d) utilizatorul poate defini propriile tipuri de grafice. 116. Dup realizarea unui grafic n Excel: a) nu se pot realiza dect modificri de format; b) se pot modifica i seriile de date reprezentate; c) se poate modifica i tipul graficului; d) se pot realiza simulri, dac graficul este tridimensional. 117. Intr-o baz de date din Excel:
27

a) pe prima linie din foaia de calcul se scriu numele cmpurilor; b) comanda de creare este File, New, Database; c) prima linie este rezervat pentru structura bazei de date; d) o coloan se numete nregistrare. 118. O baz de date in Excel: a) este gestionat sub forma unei liste; b) are structura (schema) alctuit din totalitatea nregistrrilor; c) nu poate conine linii sau coloane libere; d) permite ca numele unui cmp sa fie scris n una sau mai multe csue, aflate una sub alta. 119. Considernd n Excel o baz de date cu datele personale ale angajailor, care din urmtoarele zone de criteriu sunt corect definite? a) prima; b) a doua; c) amndou. 120. Interogarea bazelor de date din Excel prin AutoFilter: a) nu permite extragerea rezultatelor ntr-o alt zon; b) asigur vizualizarea nregistrrilor care ndeplinesc condiiile de filtrare indicate; c) trebuie definit n foaia de calcul o zon care conine condiiile de filtrare; d) nu permite formularea de condiii complexe (care se refer la dou cmpuri ale BD). 121. Care dintre cele trei variante de descriere a zonei criteriu pentru extragerea din baza de date a clienilor din localitatea Bacu este corect? D E F G H ---------------------------------------------------------------------------2 Localitate Cod post Localitate Localit Localitate 3 Iasi 6600 Bacu Bacu =Bacu 4 Bacu 5500
28

Iai 6600 a) F2:F3 ; b) G2:G3; c) H2:H3;

d) toate trei.

122. n Excel: a) fiecare foaie de calcul este salvat ntr-un fiier .xls; b) pentru deplasarea dintr-o foaie de calcul n alta trebuie utilizat comanda GOTO; c) pentru indicarea coloanelor se folosesc combinaii de una, dou sau trei litere; d) numele fiecrei foi de calcul poate fi schimbat de ctre utilizator. 123. In csua C4, n care este scris =B3 o s se afieze: a) B3; b) =B3; c) coninutul csuei B3; d) o eroare, pentru c formula nu este complet. 124. La copiere din F7 in F8, formula de calcul: D E F --------------------------------------------------7 10 10 =10*10 8 20 20 9 30 30 a) se actualizeaz; b) nu se actualizeaz; c) determin afiarea valorii 400; d)determin afiarea valorii 100 125. Care aspecte reprezint puncte forte ale programelor de calcul tabelar? a) preluarea de date de intrare pentru calcule ulterioare; b) rearanjarea automat a liniilor /coloanelor; c) recalcularea automat a formulelor i funciilor simulrilor; d) gestiunea intern a datei i orei; e) posibilitile de automatizare a unor sarcini. 126. In cadrul funciilor se pot utiliza urmtorii operatori: a) unari; b) binari; c) aritmetici; d) geometrici; e) de comparare; f) de tip ir
29

4. MS ACCESS. Baze de date 1. Valoarea din cmpul de tip Contor (AutoNumber) poate fi redactat? a) Poate fi redactat; b) Nu poate fi redactat. 2. La lichidarea liniei de nregistrare a unui tabel ce conine cmp de tip Contor (AutoNumber), valoarea din aceast linie lichidat a acestui cmp se vor mai ntlni n liniile de mai jos sau nu? a) Nu va mai aprea; b) Se va repeta. 3. Se poate oare dup crearea structurii tabelului de date, de a transforma orice tip de cmp n cmp de tip Contor (AutoNumber), dac n acest cmp n-au fost introduse date? a) Se poate; b) Nu se poate. 4. Valorile pentru cmpul de tip Contor (AutoNumber) pot fi generate automat sau introduse manual? a) Se genereaz automat la introducerea nregistrrii n cmpul vecin non-AutoNumber; b) Se genereaz automat la introducerea urmtorii valori n cmpul AutoNumber; c) Se pot introduce manual. 5. Valorile pentru cmp de tip Contor (AutoNumber) pot fi generate: a) n ordine ntmpltoare; b) n ordine consecutiv, ascendent; c) n ordine consecutiv descendent. 6. Cum poate fi modificat valoarea cmpului de tip Hiperlink: a) efectund click pe cmpul dat; b) din meniul contextual; c) prin ambele metode.
30

7. Poate oare indicele sau cheia de indexare s conin valoare nul? a) Poate; b) Nu poate. 8. Se admite oare repetarea valorilor n indicele cheii de indexare? a) Se admite; b) Nu se admite. 9. Se pot oare stabili cteva cmpuri ale unui tabel n calitate de cheie de indexare? a) Se pot stabili; b) Nu se pot stabili. 10. Care taste /tast permit(e) de a repeta automat introducerea n cmpul curent a valorii din cmpul precedent? a) CTRL+R; b) CTRL+; c) CTRL+N; d) CTRL+; e) CTRL++; f) CTRL+-; g) CTRL+:; h) CTRL+ALT+SPACE. 11. Care tip de legtur dintre tabele permite de a depista nregistrrile vduve, deci, acele nregistrri crora nu le corespunde nici o nregistrare din tabelul principal: a) legtur intern; b) legtur extern de stnga; c) legtur extern de dreapta. 12. Pot fi oare utilizate n Access pentru asigurarea integritii datelor ntre dou tabele, n ambele cmpuri de date de tip Contor (AutoNumber)? a) Pot; b) Nu pot. 13. Ce reprezint cheia primar, care este destinaia ei i de care tip poate fi ea? 14. Ce reprezint cheia extern, care este destinaia ei i de care tip poate fi ea? 15. Care tipuri de relaii pot fi stabilite ntre tabelele unei baze de date? 16. Are oare nsemntate ordinea de selectare a cmpurilor la crearea cheii primare compuse? 17. Cum de deschis fereastra de introducere i redactare a valorilor unei expresii (ZOOM) ?
31

a) CTRL+F10; b) SHIFT+F2; c) CTRL+N; d) CTRL+F2; e) CTRL++; f) CTRL+-; g) CTRL+:; h) CTRL+ALT+SPACE. 18. Care tast (taste) se utilizeaz pentru a efectua trecerea n cmpul numrului de nregistrri? 19. Cum de efectuat cutarea n cmpul dat al tabelului a valorii specificate / valorilor specificate? 20. Care tast (taste) permit(e) de a trece din panoul cmpurilor i tipurilor lor n panoul proprietilor unui tabel n regim de constructor? 21. Care tast (taste) permit(e) de a trece din panoul tabelelor n panoul blanchetei de cereri a unei cereri n regim de constructor? 22. Care tast (taste) permit(e) de a trece din panoul descrierii aciunilor macros-urilor n panoul argumentelor lor? 23. Cum de creat cererea de afiare dintr-un tabel numai a acelor nregistrri ale cror valori nu se repet? 24. Poate oare fi redactat o cerere? Care tip de cereri nu pot fi redactate? a) poate; b) nu poate. 25. Ce rezultat vom obine, crend o cerere fr a indica relaiile dintre dou tabele ce alctuiesc baza de date i care conin fiecare a cte 10 nregistrri? 26. Care este destinaia tastei funcionale F2? 27. Sunt oare identice condiiile de selectare a nregistrrilor: a) >=#01.01.50# And <=01.01.60# i b) Between #01.01.50# And #01.01.60# 28. Cum de selectat formularul n regim de constructor pentru a avea acces la caseta proprietilor? 29. Pot fi oare redactate nregistrrile la o cerere de grup? a) pot fi; b) nu pot fi.
32

30. Se poate oare de egalat cu zero valorile cmpului cheie la efectuarea cererii de rennoire? a) se poate; b) nu se poate. 31. Cu ajutorul crei(cror) tast(taste) se efectueaz reafiarea tabelului? a) SHIFT+F9: b) SHIFT+F2; c) ALT+F2; d) CTRL+F2. 32. Cte cmpuri minimum pot participa la crearea cererii ncruciate? a) 1; b)2; c) 3; d) 4; e) oricare numr. 33. Cum de creat o cerere ncruciat? 34. Care taste se utilizeaz pentru selectarea coninutului cmpului n ntregime? a) F5; b) F2; c)DB click; d) F6; e) CTRL+F2 35. Care taste permit de a nlocui valoarea curent a cmpului cu valoarea cmpului precedent? a) CTRL+; b) ALT+; c) CTRL+: 36. Care taste permit de a nlocui valoarea curent prin valoarea selectat implicit? a) CTRL+; b) CTRL+: c) CTRL+ALT+BLANK. 37. Cum poate fi salvat nregistrarea curent? a) F2; b)CTRL+F2; c) SHIFT+ENTER 38. Cum poate fi inserat n cmpul de nregistrare data curent? a)CTRL+; b) ALT+; c) CTRL+: d) CTRL+; 39. Cum poate fi nserat n cmpul de nregistrare ora curent? a) INSERT; b)CTRL+: c)ALT+: 40. Cu care taste se poate de adugat o nou nregistrare n tabel? a) CTRL+; b) ALT+; c) CTRL+: d) CTRL++ 41. Cu care taste se poate de lichidat nregistrarea curent? a) CTRL+-; b) CTRL+; c) ALT+; d) CTRL+:
33

42. Enumerai cmpurile care nu pot fi redactate? 43. Pot fi oare redactate cmpurile calculabile i cmpurile de tip contor? a) Pot; b)Nu pot. 44. Cnd ntre tabelele bazei de date este stabilit relaia cu meninerea integritii datelor i este activat opiunea de lichidare n cascad a nregistrrilor, pot fi oare lichidate nregistrrile: a) din ambele tabele; b) numai din tabelul principal; c) numai din tabelul subordonat; d) nu pot. 45. Cnd ntre tabelele bazei de date este stabilit relaia cu meninerea integritii datelor i nu este activat opiunea de lichidare n cascad a nregistrrilor, pot fi oare lichidate nregistrrile: a) din ambele tabele; b) numai din tabelul principal; c) numai din tabelul subordonat; d) nu pot. 46. Cum de efectuat nserarea, lichidarea unei coloane i modificarea numelui cmpului a unui tabel n regim de tabel? Cum de schimbat ordinea de aranjare a cmpurilor n regim de tabel? 47. Cum de ascuns o coloan, cteva coloane din tabel? Cum de fixat unele coloane pe ecran? 48. Cum de efectuat sortarea rapid a nregistrrilor unui cmp n ordine ascendent/descendent? 49. Cum de efectuat filtrarea dup valoarea selectat? Ce proprietate posed filtrarea dup valoarea selectat? Cum de efectuat filtrarea nregistrrilor cu excluderea celor selectate? 50. Cum se efectueaz i ce reprezint sortarea nregistrrilor prin utilizarea butonului Filter by Form? 51. Care tipuri de formulare pot fi create n MS Access? 52. Care tipuri de cereri pot fi create n MS Access? Caracterizai-le.
34

53. Cu care instruciune se ncepe orice comand SQL? 54. Aranjai corect instruciunile SQL n ordinea utilizrii lor ntr-o comand SQL: WHERE, FROM, SELECT, ORDER BY. 55. Care comand este scris corect (unde Customer Name i City sunt denumiri de cmp): a) SELECT [Customer Name], City b) SELECT Customer Name.City 56. Care este destinaia predicatelor ALL, DISTINCT, DISTINCTROW i TOP? Care este diferena n utilizare dintre DISTINCT i DISTINCTROW? Dai exemple. 57. Utiliznd instruciunile SQL creai cererea care va selecta cmpurile Customer Name, City, Pet Name i Type of Animal. Stabilii legtura dintre tabelele Customer i Pets dup cmpul Customer Number. Afiai numai nregistrrile clienilor, care reprezint zoomagazine (Type of Customer=2). Sortai datele afiate dup cmpul Customer Number. 58. Utiliznd instruciunile SQL, creai cererea care va selecta cmpurile Customer Name, State din tabelul Customer i cmpul Type of Animal din tabelul Pets. Stabilii legtura dintre aceste tabele de tip intern. Afiai acele nregistrri ale cmpurilor Customer Name i State pentru toi cnii (nregistrri cu DOG) din statele Aidaho i Waington (nregistrrile ID i WG) sortate n ordine ascendent dup denumirile statelor. 59. Care sunt categoriile de operaiuni din linia Operaiuni de grup (Total) la crearea cererilor de grup? Caracterizai utilizarea fiecrei din categorie n parte. 60. Din tabelul Pets cu cmpurile Pet ID i Weight creai cererea care va determina numrul total de animale din tabel, greutatea lor medie i maxim. 61. Care sunt formatele pentru cmpurile de divers tip? Care sunt caracterele pentru abloanele de introducere a datelor?
35

62. Vor fi oare calculate numrul de nregistrri (cu funcia Count) cu valoarea Null a cmpurilor utiliznd operaiunea de grup la crearea cererilor? a) Da; b)Nu. 63. Cum de efectuat operaiunea de grup pentru o grup separat de nregistrri, dar nu pentru toate nregistrrile? Calculai numrul de animale de fiecare ras din tabelul Pets cu cmpurile Pet ID i Type of Animal.

64. Cum de efectuat operaiuni de grup pentru cteva grupe? Pentru dou tabele cu cmpurile: Customer Name (tabelul Customer) i Type of Animal i Pet ID (tabelul Pets) determinai numrul de animale de fiecare tip aflate n posesia fiecrui stpn.

65. Stabilirea criteriului de selectare pentru cmpul de grup. Pentru


36

tabelul Pets cu cmpurile: Pet ID, Type of Animal, Weight i Length de calculat greutatea medie i lungimea numai a trei tipuri de animale ri (duck), broate (frog) i oprle (lizard).

66. Stabilirea criteriului de selectare pentru cmpul total. Pentru tabelul Pets cu cmpurile Pet ID, Type of Animal i Length, de determinat dimensiunile tuturor animalelor, grupate dup tipul animalelor, ale cror dimensiune medie nu depete 20 cm.

67. Stabilirea criteriului pentru cmpul non-total. Pentru tabelul Pets cu cmpul Pet Name i tabelul Visits cu cmpurile Visit Date i Total Amount, de afiat suma total care a fost achitat pentru fiecare animal n prima jumtate a anului 1999 dup 9 februarie. 68. Va fi oare activat sau dezactivat automat opiunea de afiare pe ecran (Show) pentru cmpul, la care n linia de operaiuni de grup (Total) se alege opiunea Condiie (Where)? 69. Crearea expresiilor pentru operaiunile de grup. Sunt date trei tabele: Customer (cmpul Customer Name, Discount), Pets (cmpul Sum) i Visits (cmpul Total Amount). De creat cererea care va calcula suma total, care trebuie s achite fiecare client fr a lua n considerare reducerile. Apoi este necesar de calculat ce sum au economisit aceti clieni datorit reducerii
37

(cmpul calculabil cu denumirea de Total Saved, care este egal cu suma valorilor produselor dintre Total Amount i Discount. n afar de aceasta este necesar de a grupa aceste date dup clientel i de le sortat n descretere. n final, n cmpul Total Saved trebuie s se afieze sumele obinute n format de tip bnesc (Currency).

70. Crearea cererilor ncruciate. Pentru tabelele Pets (cmpurile Pet ID, Type of Animal) i tabelul Customer (cmpul State) de creat cererea, care va afia n tabelul obinut tipurile de animale n calitate de antete a liniilor, statele n care locuiesc posesorii animalelor n calitate de antete a coloanelor, iar n fiecare celul a tabelului se va conine datele despre numrul de animale de tipul dat pentru fiecare stat n parte.

71. Crearea cererilor ncruciate cu utilizarea a dou cmpuri pentru antetele liniilor. Pentru tabelele Pets (cmpurile Pet ID, Type of Animal) i tabelul Customer (cmpurile State, City) de creat cererea, care va afia n tabelul obinut statele n calitate de antete a liniilor, oraele n care locuiesc posesorii animalelor i tipurile de animale n calitate de antete a coloanelor, iar n fiecare celul a tabelului se va conine datele despre numrul de animale de tipul dat pentru fiecare ora al statului n parte.
38

72. Stabilirea criteriului pentru cererea ncruciat. Pentru tabelele Pets (cmpurile Pet ID, Type of Animal) i tabelul Customer (cmpurile Type of Customer, State, City) de creat cererea, care va afia n tabelul obinut statele n calitate de antete a liniilor, oraele n care locuiesc posesorii animalelor, valoarea cmpului Type of Customer a cruia este egal cu 1 i tipurile de animale n calitate de antete a coloanelor, iar n fiecare celul a tabelului se va conine datele despre numrul de animale de tipul dat pentru fiecare ora al statului n parte.

73. Crearea cererilor ncruciate cu utilizarea a dou cmpuri pentru antetele liniilor. Pentru tabelele Pets (cmpurile Pet ID, Type of Animal) i tabelul Customer (cmpurile State, City) de creat cererea, care va afia n tabelul obinut statul n calitate de antet a liniilor, oraele n care locuiesc posesorii animalelor i tipurile de animale n calitate de antete a coloanelor, iar n fiecare celul a tabelului se va conine datele despre numrul de animale de tipul dat pentru fiecare ora al statului ID Idaho.

39

74. Crearea cererilor ncruciate cu utilizarea a dou cmpuri pentru antetele coloanelor. Pentru tabelele Pets (cmpurile Pet ID, Type of Animal) i tabelul Customer (cmpurile State, City) de creat cererea, care va afia n tabelul obinut statele n calitate de antete a liniilor, oraele n care locuiesc posesorii animalelor de pisici (Cat) i de cni (Dog) i tipurile de animale n calitate de antete a coloanelor, iar n fiecare celul a tabelului se va conine datele despre numrul de animale de tipul dat pentru fiecare ora ale statelor.

75. Ce reprezint cererea creat n baza a dou tabele care nu au stabilite ntre ele nici un tip de legtur? 76. Atunci cnd creai o tabel nou pentru a v defini proprietile atributelor alegei opiunea: a) create table by using wizard; b) create table by entering data; c) create table in design view 77. n care din urmtoarele cmpuri stabilii opiuni asupra indexului unei tabele? a) Field Size; b) Indexed; c) Field Size
40

78. Cu ajutorul........... putei introduce date ntr-o tabel: a) formularului; b) interogrii; c) raportului.

79. Aceast comand are ca rezultat: a) Modificarea dimensiunii rndului; b) Modificarea dimensiunii coloanei; c) tergerea unei coloane 80. Pe ce buton apsai pentru a modifica antetul sau subsolul unui formular? a) b) c)

81. Pentru a gsi o nregistrare ntr-o tabel putei utiliza oricare din urmtoarele dou funcii: a) Find and replace, Delete; b) Find and Replace, Edit; c) Find and Replace, Filter 82. Pentru a crea o interogare din fereastra bazei de date va trebui s apsai butonul: a) b) c) 83. Afirmaia: O interogare se poate crea asupra unei tabele sau asupra mai multor tabele n funcie de anumite criterii este: a) fals; b) adevrat.

41

84. Selectai opiunea pe care o utilizai atunci cnd vrei s creai anumite restricii: a) Field; b) Criteria; c) Table 85. Un raport l creai atunci cnd: a) dorii s introducei date ntr-o tabel; b) dorii s creai anumite restricii asupra unei tabele c) dorii s vizualizai datele dintr-o tabel sau din mai multe tabele
6.

FOXPRO. Sisteme de gestiune a bazelor de date

1. Din BD Kadr.dbf (cmpurile pol(C)-sex (B-barbat, F-femeie), det(N)- numrul de copii, szar(N6.2) -salariul mediu, dtr(D)data de natere) de determinat urmtoarele valori: - numrul femeilor nscute pn n anul 1960 (de memorizat n variabila L). 2. Intr-o comand FoxPro, clauza FOR: a) se utilizeaz atunci cnd nu se specific <lista expresiei>; b) se utilizeaz numai daca <domeniul> are valoarea ALL c) poate s lipseasc d) restricioneaz domeniul specificat 3. Ce au caracteristic datele de tip Logical? a) sunt asemntoare celor de tip caracter; b) au lungimea de 1 caracter c) se utilizeaz pentru memorarea de texte d) sunt un caz particular al datelor de tip General 4. Se consider atributul Codpost, de tip numeric, din tabela DATESTUD. Dup comanda INDEX ON CODPOST TAG CODP, care dintre urmtoarele comenzi nu sunt corecte:
42

a) SEEK 6600 b) SEEK 99999 c) SEEK 6600 d) SEEK Suceava 5. Care semne de punctuaie se utilizeaz pentru prelungirea (transferarea comenzii) n alt rnd? a) : b) ; c) % d) * e) , 6. Indexarea unei tabele: a) are ca efect crearea unei tabele noi, ordonate dup valorile cheii de indexare; b) se poate realiza printr-un fiier index simplu sau un fiier index compus; c) se realizeaz implicit in ordine ascendent; d) are ca efect reordonarea i renumerotarea nregistrrilor dup valorile cheii de indexare; 7. Argumentul <domeniu> dintr-o comand FoxPro: a) poate fi nlocuit cu REST; b) poate fi nlocuit cu ALL RECORDS; c) are o valoare implicit; d) poate fi nlocuit cu TOP. 8. Intr-o comand FoxPro, clauza FOR: a) se utilizeaz atunci cnd nu se specific <lista expresiei>; b) se utilizeaz numai dac <domeniul> are valoarea ALL c) poate s lipseasc d) restricioneaz domeniul specificat; 9. Care comand ne permite de a deschide i a redacta cmpul memo: a) CTRL+T b) USE c) CTRL+N d) CTRL+HOME e) CTRL+END; 10. Care comenzi permit vizualizarea datelor din baza de date fr posibilitatea redactrii lor: a) EDIT b) BROWSE c) CHANGE d) DISPLAY e) LIST 11. Cheia de indexare poate fi: a) o list de dou sau mai multe cmpuri ale tabelei curente;
43

b) un nume de etichet; c) un cmp din structura tabelei curente. 12. De efectuat modificarea valorilor cmpului DEST a bazei de date KADR cu 20% pentru toate nregistrrile, i-ar pentru nregistrarea cu nr.5-10 cu 70%.

13. Care comenzi nchide BD: a) USE nume fiier; b) CLOSE DATABASE; c) CLOSE ALL; d) EXIT; e) USE 14. Care semne se utilizeaz pentru introducerea comentariilor la nceputul liniei de program: a) @ b) * c) && d) # e) { } 15. Care din comenzile de mai jos la utilizarea lor, nu necesit declararea masivului, deoarece el se creeaz odat prin comanda: a) Scatter [Fields <lista campurilor>][MEMO]TO <masiv> [BLANK]/[Memvar][Blank]; b) Copy To Array <masiv> [FIELDS <lista campurilor>] [<diapazonul>][FOR <exprL1>][WHILE <exprL2>] 16. Care este destinaia tastelor funcionale F4, F8, CTRL+F10 ? 17. Care comand se utilizeaz pentru crearea structurii bazei de date: a) MODIFY COMMAND b) USE c) CREA d) MODIFY STRUCTURE 18. Fie tabela FACTURI (Nrfact, datafact, Numecl, Valfact). Care dintre urmtoarele comenzi de indexare sunt corecte? a) INDEX ON Valfact DESCENDING b) INDEX ON DATAFACT, Valfact TAG DataVal c) INDEX ON datafact+Valfact TAG DATAVAL 19. Care este comanda pentru salvarea fiierului BD i de
44

program: a) CTRL+C b) CTRL+W c) CTRL+End d) CTRL+S 20. Care comand se utilizeaz pentru a lansa programul-surs Foxpro la calcul: a) CTRL+W b)CTRL+D c)DO <nume fiier> d) RUN! 21. De efectuat modificarea valorilor cmpului PREM a bazei de date KADR cu 25% pentru toate nregistrrile, iar pentru nregistrarea cu nr.8 cu nc 70%. 22. Care comand lichideaz de pe disc orice fiier neactiv la moment: a) ZAP b) DELETE ALL c) DELETE FILE d) CTRL+D e) ERASE f) INSERT 23. Comanda SEEK FOR COD_PROD=1231 a) caut nregistrarea n care cmpul COD_PROD are valoarea specificat; b) muta pointerul pe prima inregistrare n care apare valoarea specificat; c) cere ca indexul principal sa fie cel corespunzator atributului COD_PROD; d) este incorect scris. 24. Efectuai copierea cmpurilor BD kadr.dbf fam, tab, per n variabilele respective cu acelai nume. 25. Care comand rentoarce numrul total de nregistrri din BD: a) RECNO(); b) RECCOUNT(); c) COUNT(); d) EOF(); 26. Efectuai copierea cmpurilor BD kadr.dbf fam, tab, per n variabilele respective cu acelai nume. 27. Din BD Kadr.dbf (cmpurile sexul(C) (B-barbat, F-femeie), copii (N)- numrul de copii, smed(N6.2)- salariul mediu, dtn (D)- data naterii) de determinat urmtoarele valori: - valoarea medie a numrului de copii ce revin la o femeie (de memorizat n variabila L).
45

28. Adugarea de nregistrri n baza de date se execut prin utilizarea comenzii: a) INSERT b) CTRL+W c) CTRL+N d) APPEND e) EDIT f) CHANGE 29. Care comand se utilizeaz pentru deschiderea bazei de date: a) USE b) APPEND c) EDIT d) CHANGE

30. Notarea nregistrrilor pentru suprimare se execut prin utilizarea tastelor: a) CTRL+N b) CTRL+W c) CTRL+D d) CTRL+T e) DEL f) CTRL+END 31. Care comenzi permit vizualizarea datelor din baza de date fr posibilitatea redactrii lor: a) EDIT b) BROWSE c) CHANGE d) DISPLAY e) LIST 32. Care comand lichideaz toate nregistrrile din BD cu pstrarea structurii sale: a) ERASE b) DELETE c) RECALL d) ZAP e) PACK f) CTRL+T g) CTRL+D 33. Care comand lichideaz de pe disc orice fiier neactiv la moment: a) ZAP b) DELETE ALL c) DELETE FILE d) CTRL+D e) ERASE 34. Care comand ne permite de a deschide i a redacta cmpul memo: a) CTRL+T b) USE c) CTRL+N d) CTRL+HOME e) CTRL+END 35. De efectuat indexarea BD MARFA dup cmpul automobil. De cutat n baza de date nregistrarea VOLGA GAZ-21 i de o afiat pe ecran. 36. Comanda SEEK 20/06/2000: a) caut n tabela curent prima apariie a datei specificate; b) cere ca tabela s fie ordonat dup valorile datei;
46

c) este incorect scris. 37. Care comand nchide toate fiierele de indexare: a) CLOSE ALL; b) CLOSE INDEX; c) SET INDEX TO; d) CLOSE DATABASE; e) USE 38. Cum se apeleaz la o variabil cu acelai nume ca i numele cmpului existent? 39. Din BD Kadr.dbf (cmpurile sexul(C) (B-barbat, F-femeie), copii (N)- numrul de copii, smed (N6.2)-salariul mediu, dtn(D)- data naterii) de determinat urmtoarele valori: - valorile maxim, medie i minim a salariului mediu (smed) (de memorizat n variabilele L1, L2, L3). 40. Care semne se utilizeaz pentru introducerea comentariilor la sfritul liniei de program: a) @ b) * c) && d) #. 41. Stabilirea indexului principal se poate face: a) la deschiderea tabelei, prin clauza ORDER din comanda USE aleator, de ctre gestionarul BD; b) prin comanda SET ORDER TO; c) prin comanda SELECT; 42. Secvena de comenzi: USE CLIENTI SEEK Gama SA DISPLAY are ca efect: a) afiarea nregistrrii curente; b) afiarea nregistrrii ce corespunde clientului Gama SA; c) afiarea unui mesaj de eroare. 43. Cnd funcia FOUND() are valoarea .T. (TRUE) ? a) dup gsirea valorii cutate prin comanda SEEK; b) dup gsirea valorii cutate prin comanda CONTINUE; c) dup ce s-a detectat sfritul tabelei; d) dup gsirea valorii cutate prin comanda LOCATE. 44. Comanda SEEK EL991758:
47

a) mut pointerul pe nregistrarea n care cmpul NrMatricol are valoarea specificat; b) schimb valoarea funciei RECNO(); c) nu impune nici o restricie n privina indexului principal; d) poate fi legat de comanda CONTINUE (pentru continuarea cutrii). 45. Se pot aduga nregistrri ntr-o tabel STUDENI care nu este deschis? a) da b) nu c) da, prin comanda APPEND IN STUDENTI 46. Care din urmtoarele comenzi se utilizeaz pentru actualizarea datelor unei tabele? a) MODIFY TABLE b) APPEND c) LIST d) REPLACE 47. Prin care comenzi se modific valorile cmpurilor unei tabele? a) LIST b) REPLACE c) BROWSE d) MODIFY STRUCTURE d) CHANGE 48. Care dintre urmtoarele comenzi sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) DISPLAY FOR NUME=PRENUME; b) SKIP -1 c) DIPLAY ALL; d) LIST FIELDS 49. Prin ce comand se poate gsi nregistrarea corespunztoare studentului cu numrul matricol EE991173, n condiiile n care tabela nu este indexat? a) GO; b) LOCATE; c)SEEK; d)SKIP. 50. De prezentat pe ecran numai acele nregistrri ale BD KADR.DBF, ale cror valori ale cmpului SALMED sunt cuprinse ntre 530 i 750. 51. Care dintre urmtoarele comenzi mut pointerul de nregistrare: a) GO; b) SEEK; c) LOCATE; d) SKIP. 52. Cum se declar i se utilizeaz variabilele globale i cele locale? 53. Care dintre urmtoarele comenzi sunt utilizate pentru tergerea fizic a nregistrrilor?
48

a) DELETE

b) RECALL

c) PACK d) ZAP.

54. Comanda LOCATE ALFA SRL a) mut pointerul pe prima nregistrare n care gsete valoarea specificat; b) cere ca tabela s fie ordonat (indexat); c) schimb valoarea funciei RECNO(). 55. tergerea unei singure nregistrri dintr-o tabel presupune: a) utilizarea comenzii ZAP, urmat de confirmarea ulterioar a operaiunii; b) marcarea pentru tergere i tergerea fizic; c) doar tergerea fizic, prin comanda DELETE. 56. Tipul de date Caracter presupune: a) stocarea unui numr de maximum 124 de caractere; b) stocarea unui numr de maximum 254 de caractere; c) stocarea unui ir de caractere (text) de orice lungime (fr limite). 58. Care dintre urmtoarele comenzi se utilizeaz pentru codificarea structurilor repetitive: a) SCAN....ENDSCAN; b) DO WHILE......ENDDO; c) DO CASE.....ENDCASE; d) FOR....ENDFOR. 59. Ce se afieaz pe ecran n urma execuiei urmtoarei proceduri? USE CLIENTI Do WHILE NOT EOF() ? NUMECLIENT ENDDO a) numele tuturor clienilor din tabel; b) numai numele primului client din tabel; c) numai numele ultimului client din tabel. 60. Care dintre urmtoarele comenzi ntrerupe execuia unei proceduri? a) EXIT; b) ENDDO; c) RETURN; d) CANCEL; e) ENDIF. 61. Care dintre urmtoarele comenzi afieaz nregistrarea cu
49

numrul 117 din tabela curent? a) DISPLAY 117; b) DISPLAY RECORD 117; c) LIST RECORD 117. 62. Secvena de comenzi: GO 7 DISPLAY Este echivalent cu: a) DISPLAY RECORD 7; b) LIST NEXT; c) LIST FOR RECNO()=7; d) DISPLAY 7 63. Care comand rentoarce numrul curent al nregistrrii din BD: a) RECNO(); b) RECCOUNT(); c) COUNT(); d) EOF(); 64. Cum se declar un masiv in Foxpro: a) DIMENSION A(10,3); b) DECLARE A(10,3); c) PUBLIC A(10,3); d) PRIVATE A(10,3) e) ARRAY A[10,3] 65. Comanda DELETE REST, precedat de GO TOP: marcheaz pentru tergere toate nregistrrile din tabel; este echivalent cu DELETE; c) este echivalent cu DELETE ALL; d) marcheaz pentru tergere doar nregistrarea curent. 66. Comanda REPLACE ADRESA FOR LOCALIT=CHIINU a) nlocuiete valoarea cmpului ADRESA n toate nregistrrile; b) nlocuiete nregistrarea cmpului ADRESA n nregistrarea curent; c) nlocuiete valoarea cmpului ADRESA n toate nregistrrile care ndeplinesc condiia specificat. 67. Secvena de comenzi: GO TOP SKIP LIST NEXT 2 realizeaz: a) afiarea primelor dou nregistrri;
50

b) afiarea celei de-a doua i a treia nregistrri; c) afiarea nregistrrii curente. 68. Comanda GO 1 a) este echivalent cu SKIP 1; b) mut pointerul pe nregistrarea precedent; c)schimb valoarea funciei RECNO(). 69. Ce se afieaz pe ecran dup secvena de comenzi: GO BOTTOM ? RECNO() a) nimic; b) numrul ultimei nregistrri; c) fereastr HELP cu informaii despre funcia RECNO(). 70. Secvena de comenzi: USE PRODUSE LOCATE FOR CODPROD=1132 LIST are ca efect: a) afiarea primei nregistrri; b) afiarea nregistrrii corespunztoare produsului ce are codul 1132; c) mutarea pointerului la nregistrarea corespunztoare codului 1132 i afiarea acestuia pe ecran. 71. Ce comand se utilizeaz pentru a aduga un nou atribut n tabela EXAMENE? a)APPEND; b) APPEND FROM; c) BROWSE; d) LIST STRUCTURE. 72. Ce comand se utilizeaz pentru a modifica lungimea atributului DATA EXAMEN (de tip DATE) din tabela EXAMENE? a) BROWSE; b) APPEND; c) MODIFY STRUCTURE; d) nu este posibil. 73. Care dintre urmtoarele comenzi se utilizeaz pentru actualizarea datelor unei tabele? a) DELETE; b) GO TO; c) BROWSE; d) PACK.
51

74. Secvena de comenzi: SELECT 1 USE a) este incomplet; b) nchide tabela din zona de lucru curent; c) nchide tabela deschis n zona 1. 75. Comanda SELECT 4: a) este echivalent cu USE COMENZI IN 4; b) este similar cu SELECT D; c) are ca efect un mesaj la care utilizatorul trebuie s rspund dac dorete s treac n zona 4; d) este similar cu SELECT COMENZI, dac aceast tabel este deschis n zona 4. 76. Care dintre urmtoarele funcii de conversie transform un numr ntr-un ir de caractere? a) VAL; b) RECNO; c) STRING; d) STR; 77. n FoxPro: a) fiecare nregistrare are un numr intern (recno); b) recnumber() definete numrul de nregistrri dintr-o tabel; c) coloanele tabelei se numesc cmpuri; d) numrul intern atribuit unei nregistrri se modific numai la indexarea tabelei. 78. Secvena de comenzi SELECT 3 USE PRODUSE USE COMENZI IN 1 LIST Are ca efect afiarea: a) listei produselor; b) listei comenzilor; c) unui mesaj de eroare. 79. Este adevrat c: a) fiierele index simple (.IDX) se deschid automat, odat cu tabela; b) indexul principal (master) este stabilit aleator de ctre sistem; c) un fiier index compus poate fi deschis i independent, fr a deschide tabela creia i este asociat.
52

80. Dup secvena de comenzi: SELECT 3 USE PRODUSE USE COMENZI Care este tabela deschis n zona de lucru 3? a) PRODUSE; b) COMENZI; c) nici una. 81. Pentru a modifica lungimea cmpului ADRESA din tabela STUDENI se folosete comanda: a) EDIT; b) CHANGE; c)BROWSE; d) REPLACE. 82. Care dintre urmtoarele operaiuni pot fi realizate ntr-o fereastr BROWSE? a) adugarea unei nregistrri; b) modificarea lungimii unui cmp; c) marcarea pentru tergere a mai multor nregistrri; d) modificarea valorii unui cmp. 83. Care dintre urmtoarele comenzi sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) DELETE FOR JUDET <> IASI; b) LIST FOR DATAF=18/05/2000; c) SEEK FOR COD_PROD=2398; d) GO -1 84. Structura alternativ generalizat se codific n FOXPRO prin: a) IF....ENDIF; b) DO CASE...ENDCASE; c) SCAN....ENDSCAN. 85. Cum se declar un masiv in Foxpro: a) DIMENSION A(10,3); b) DECLARE A(10,3); c) PUBLIC A(10,3); d) PRIVATE A(10,3) e) ARRAY A[10,3] 86. Care comand de atribuire este corect: a) SET c*(2*3) TO a; b) STORE c*(2*3) TO a; c) a= c*(2*3); d) a:=c*(2*3); 87. Ce se afieaz pe ecran n urma execuiei urmtoarei proceduri:
53

USE STUDENTI SCAN FOR GRUPA=1312 ? NRMATRICOL ENDSCAN a) toate numerele matricole din tabela STUDENTI; b) toate numerele matricole ale studenilor din grupa 1312; c) numrul matricol al primului student din grupa 1312. 88. Care dintre urmtoarele comenzi de codificare a structurilor repetitive gestioneaz i pointerul de nregistrare? a) DO CASE.....ENDCASE; b) DO WHILE....ENDDO; c) SCAN...ENDSCAN. 89.Ce se afieaz pe ecran n urma execuiei urmtoarei proceduri? NRC=7 FOR i=1 TO 4 NRC=NRC+3 ENDFOR NRC a) 19; b) 12; c) nimic. 90. Dup comanda LOCATE FOR JUDET=BALTI a) se afieaz toate nregistrrile care ndeplinesc condiia specificat; b) se mut pointerul pe prima nregistrare care ndeplinete condiia; c) se schimb valoarea funciei RECNO(); d) cutarea poate fi continuat prin comanda SKIP. 91. Care dintre urmtoarele comenzi sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) LIST WHILE RECNO()<5; b) LIST NRFACTURA, VALFACT; c) DISPLAY FOR MATRICOL=EL991231; d) PACK ALL;
54

92. Prin care comenzi se adaug o nregistrare vid ntr-o tabel? a) APPEND BLANK b) APPEND c) APPEND BLANK FROM 93. Comanda LIST REST, precedat de GO BOTTOM, are ca efect: a) afiarea tuturor nregistrrilor; ncepnd de la nregistrarea curent pn la sfrit; b) afiarea tuturor nregistrrilor; c) afiarea unui mesaj de eroare; d) afiarea ultimei nregistrri. 94. Care dintre urmtoarele comenzi sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) DELETE REST; b) RECALL FOR RECNO()=REST; c) GO HOME; d) REPLACE ALL PRET WITH 0 95. Care dintre urmtoarele comenzi sunt corecte din punct de vedere sintactic? a) LIST FOR DATACOM=DATE(); b) LIST NUMECL; c) GO END; d) DELETE 2. 96. Care dintre urmtoarele comenzi sunt utilizate pentru tergerea fizic a nregistrrilor? a) DELETE b) RECALL c) PACK d) ZAP. 97. Care instruciune se utilizeaz pentru a ncepe o iteraie nou a ciclului: a) EXIT; b) LOOP; c) CONTINUE; d) EXIT; e) CANCEL; f) REPEAT.

55

BIBLIOGRAFIE
1. A.Gremalschii, Iu.Mocanu, I.Spinei, - Informatica. Limbajul Pascal. Manual pentru clasele IX-XI. 2. B. Ptru, - nvai limbajul Pascal n 12 lecii, Ed. Teora, 1999 3. Sandor Kovacs, Antonia Kovacs, - Turbo Pascal 7.0 Ghid de utilizare. Editura: Cluj-Napoca, 1995. 4. E. Kalisz, V.Cristea, I.Athanasiu, - Iniiere n Turbo Pascal. Editura Teora, Bucureri, 1996. 5. T. Blnescu , S. Gavrila . a. - Pascal i Turbo Pascal. Vol. 1,2. Editura Tehnic, Bucureti, 1992. 6. S.Tudor, - Turbo Pascal. Algoritmi i limbaje de programare, Ed.Teora, Bucureti, 1995 7. Gr.Albeanu Programarea n Pascal, Turbo Pascal. Culegere de probleme, Ed.Tehnic, Bucureti, 1994 8. A.Atanasiu Concursuri de informatic. Probleme propuse, Ed.Petrion, Bucureti, 1995. 9. . ., - Turbo Pascal 7.0 . , , 1996. 10. ., . - Access 2002. . - , 2004 11. ., Microsoft Access 2002, Williams. 12. ., Microsoft Access 2002 24 , Williams 13. I. Coand, EXCEL Tehnici de prelucrare i analiz a informaiei, Chiinu, Evrica 2002 14. I.Coand, Access. Ghid de iniiere. Proiectarea i utilizarea Bazelor de date, Evrica 2001. 16. .. FoxPro 2.5, 2.6.

.. . 1998.
17.

Visual FoxPro 6.0, 56

CUPRINSUL 1. 2. 3. 4. 5. Introducere n studiul limbajelor de programare TURBO PASCAL. Declaraii, expresii, funcii i proceduri. MS EXCEL. Programe de calcul tabelar. MS ACCESS. Baze de date. FOXPRO. Sisteme de gestionare a bazelor de date. Bibliografia................................................................................ 3 4 10 29 42 56

57

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

MEDII DE PROGRAMARE Teste gril

CHIINU 2007
58